Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: Trīsvienība  (Lasīts 14214 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

ZIRGS

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7148
 • Sirdī kaķis, kas sirdī ir klaburčūska
Trīsvienība
« : Novembris 09, 2017 »

Labprāt parunātu par šo kristīgo ideju, jo man pašam tā nav īsti skaidra.
Ievadam pieminēšu vien, ko esmu dzirdējis: tā ir kristietības doktrīna, lai arī tieši Rakstos nav minēta, ir izveidota, lai neatmestu nevienu Rakstu gabaliņu, kuros runāts par Dievu.
Gribu aicināt atturēties no diskusijas piesārņošanas ar jautājumiem, vai Dievs vispār pastāv, nu un jau iepriekš lūdzu moderatoram tādas novirzes no tēmas nepieļaut.
IP pierakstīta
uz lieliem sūdiem rozes aug  tas poēzijas likums pirmais
un otrā likuma vairs nav  vien rozes sarkanās un sirmās.

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Trīsvienība
« Atbilde #1 : Novembris 09, 2017 »

Kas ir ”vienīgais patiesais Dievs”?

JĒZUS bieži vērsās lūgšanās pie Dieva, kuru viņš sauca par Tēvu, un mācīja to pašu darīt arī citiem. (Mateja 6:9—11; Lūkas 11:1, 2.) Dažas stundas pirms savas nāves lūgdams Dievu kopā ar saviem apustuļiem, Jēzus sacīja: ”Tēvs, mana stunda ir nākusi: Apskaidro savu Dēlu, lai Dēls apskaidro tevi. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.” (Jāņa 17:1, 3.)

Pievērsiet uzmanību, ka Jēzus griezās lūgšanā pie kāda, ko viņš sauca par ”vienīgo patieso Dievu”. Jēzus atzina, ka Dievam ir augstāks stāvoklis nekā viņam, turpinājumā sakot: ”Un tagad apskaidro tu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija.” (Jāņa 17:5.) Kā gan Jēzus pats var būt ”vienīgais patiesais Dievs”, ja viņš lūdza pēc skaidrības, kāda viņam bija pie Dieva?

Jēzus stāvoklis debesīs

Dažas stundas pēc tam, kad Jēzus bija beidzis šo lūgšanu, viņu sodīja ar nāvi. Taču Jēzus nāves miegā gulēja pavisam neilgi — no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas rītam. (Mateja 27:57—28:6.) ”Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki,” teica apustulis Pēteris. (Apustuļu darbi 2:31, 32.) Vai Jēzus pats sevi piecēla no nāves? Nē, Bībelē ir norādīts, ka mirušie ”vispār nezina vairāk nekā”. (Salamans Mācītājs 9:5.) Jēzu augšāmcēla viņa debesu Tēvs — ”vienīgais patiesais Dievs”. (Apustuļu darbi 2:32; 10:40.)

Neilgu laiku vēlāk par niknu vajāšanu upuri kļuva Jēzus māceklis Stefans. Kad reliģiskie pretinieki jau grasījās nomētāt Stefanu ar akmeņiem, Stefanam tika dots redzējums. ”Lūk, es redzu debesis atvērtas,” stāstīja Stefans, ”un Cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas.” (Apustuļu darbi 7:56.) Stefans redzēja ”Cilvēka dēlu”, Jēzu, stāvam debesīs ”pie Dieva labās rokas”, kas norādīja uz to, ka Jēzus ir gatavs rīkoties Dieva interesēs, kā viņš to bija darījis jau pirms nākšanas uz zemi. (Jāņa 17:5.)

Pēc Stefana nāves Jēzus brīnumainā veidā parādījās Saulam, kas labāk pazīstams ar savu romiešu vārdu Pāvils. (Apustuļu darbi 9:3—6.) Nonācis Grieķijas pilsētā Atēnās, Pāvils runāja par ”Dievu, kas radījis pasauli un visu, kas tanī”. Viņš sacīja, ka šis Dievs, ”vienīgais patiesais Dievs”, ”pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušiem”. (Apustuļu darbi 17:24, 31.) Šeit apustulis Pāvils Jēzu nosauca par ”vīru” (tātad par zemāku būtni nekā Dievs), kuru Dievs ir augšāmcēlis dzīvei debesīs.

Arī apustulis Jānis norādīja, ka Jēzus ir pakļauts Dievam. Pēc apustuļa vārdiem, viņš bija rakstījis evaņģēliju ar nolūku, lai lasītāji iegūtu ticību, ka ”Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls,” — nevis Dievs. (Jāņa 20:31.) Arī Jānim tika dots redzējums, un tajā viņš skatīja ”Jēru”, kas, kā minēts viņa evaņģēlijā, ir Jēzus. (Jāņa 1:29.) Jērs stāvēja kopā ar 144 tūkstošiem citu, ”kas ir atpirkti no pasaules” jeb celti augšā. Jānis paskaidroja, ka šiem 144 tūkstošiem Jēra ”vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm”. (Atklāsmes 14:1, 3.)

Vai varētu būt, ka ”Jērs” un ”viņa tēvs” ir viena persona? Nē, Bībele liecina, ka viņi ir divas atšķirīgas personas, katra ar savu vārdu.

Jēra vārds un viņa Tēva vārds

Kā jau tika minēts, Dieva Dēla jeb Jēra vārds ir Jēzus. (Lūkas 1:30—32.) Bet ko var teikt par viņa Tēva vārdu? Dieva vārds, kas Bībeles oriģināltekstā parādās vairākus tūkstošus reižu, ir Jehova (Jahve). (2. Mozus 6:3, zemsvītras piezīme.) Diemžēl daudzos Bībeles tulkojumos tas ir aizstāts ar tituliem ”Kungs” un ”Dievs”. Tomēr ir arī tādi Bībeles tulkojumi, kuros Dieva vārds ir lietots saskaņā ar Bībeles oriģināltekstu.

Viens no tādiem ir 1901. gadā izdotais angļu valodas Bībeles tulkojums American Standard Version, kura priekšvārdā ir sacīts: ”Šī Bībeles izdevuma rediģētāji pēc rūpīgām pārdomām nonāca pie vienprātīgas pārliecības, ka jūdu aizspriedumam par to, ka Dieva personvārds ir pārāk svēts, lai to izrunātu, nevajadzētu vairs būt noteicošajam ne angļu, ne kādā citā Vecās Derības tulkojumā, kā tas nav kļuvis par noteicošo vairākos mūsdienu misionāru tulkotajos Bībeles izdevumos.”*

Vai trīsvienības doktrīna ir Bībeles mācība?

Bet vai Jehova un Jēzus ir viens Dievs, kā tas izriet no mācības par trīsvienību? Žurnāla The Living Pulpit 1999. gada aprīļa—jūnija numurā šī mācība ir definēta šādi: ”Ir viens Dievs un Tēvs, viens Kungs Jēzus Kristus un viens Svētais Gars, trīs ”personas”.. vienā būtībā; visas trīs personas ir vienādā mērā Dievs, un tām ir kopīga daba; tomēr tās ir atsevišķas, katra ar tai raksturīgajām īpašībām.”*

Kur šī sarežģītā mācība ir cēlusies? Žurnālā Christian Century, 1998. gada 20.—27. maija numurā, ir citēti kāda mācītāja vārdi, kurš atzīst, ka trīsvienība ”ir nevis Jēzus, bet baznīcas mācība”. Bet vai šī mācība ir saskaņā ar to, ko mācīja Jēzus?

Tēvs ir augstāks par Dēlu

Jēzus mācīja savus sekotājus lūgt: ”Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds.” No Bībeles redzams, ka mūsu debesu Tēvs, kura vārds ir Jehova, ir augstāks nekā viņa Dēls. Piemēram, par Jehovu ir teikts, ka viņš ir ”no mūžības uz mūžību”, bet Jēzus ir nosaukts par ”visas radības pirmdzimto”. Arī Jēzus pats mācīja, ka Jehova ir lielāks nekā viņš, sakot: ”Tēvs ir lielāks nekā es.” (Mateja 6:9; Psalms 90:2; Kolosiešiem 1:15; Jāņa 14:28.) Šīs domas ir pretrunā ar trīsvienības mācību, ka Tēvs un Dēls esot ”vienādā mērā Dievs”.

Fakts, ka Tēvs ir lielāks nekā Dēls un ka viņš ir atsevišķa persona, ir uzsvērts arī Jēzus lūgšanās. Īsi pirms savas nāves Jēzus lūdza: ”Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo kausu [t.i., kaunpilno nāvi] no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts lai notiek!” (Lūkas 22:42.) Ja Dievs un Jēzus būtu ”vienā būtībā”, kā to māca trīsvienības doktrīna, kā gan Jēzus prāts jeb griba varētu atšķirties no viņa Tēva prāta? (Ebrejiem 5:7, 8; 9:24.)

Turklāt, ja Jehova un Jēzus būtu viens Dievs, vai būtu iespējams, ka viens zinātu kaut ko tādu, ko otrs nezina? Piemēram, runādams par laiku, kad pasaulei tiks izpildīts spriedums, Jēzus sacīja: ”Par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs.” (Marka 13:32.)

Trīsvienība un baznīca

Ne Jēzus, ne agrīnie kristieši nemācīja trīsvienību. Kā jau tika minēts iepriekš, tā ir ”baznīcas mācība”. Žurnāla The Living Pulpit 1999. gada numurā, kas bija veltīts trīsvienības tēmai, varēja lasīt: ”Reizēm šķiet, ka visi trīsvienības doktrīnu uzskata par kristiešu pamatmācību”, bet, kā teikts turpinājumā, tā nav ”bībeliska mācība”.

Enciklopēdijā New Catholic Encyclopedia (1967. gada izdevums), kur detalizēti apspriesta šī mācība, ir atzīts: ”Ņemot vērā visus faktus, jāsecina, ka trīsvienības dogma ir izveidojusies 4. gadsimta beigās. [..] Līdz 4. gadsimta beigām formulējums ”viens Dievs trīs personās” vēl nebija nostabilizējies un noteikti nebija ieviesies kristīgajā dzīvē un ticības apliecībā.”

Bernes (Šveice) universitātes profesors Mārtins Verners atzīmēja: ”Neviena vieta, kur Jaunajā Derībā ir pievērsta uzmanība Jēzus attiecībām ar Dievu Tēvu, vienalga, vai tās ir pieminētas saistībā ar Jēzus piedzimšanu miesā vai faktu, ka viņš ir Mesija, nerada ne mazākās šaubas, ka Jēzus bija pakļauts Dievam.” Tātad trīsvienības mācība, ko sludina baznīcas, nav saskaņā ar to, ko savulaik mācīja Jēzus un agrīnie kristieši. Bet kā šī mācība ir radusies?

Trīsvienības doktrīnas izcelsme

Kā var redzēt no Bībeles, laika gaitā cilvēki ir pielūguši daudzus dievus un dievietes, tostarp Astarti, Milkomu, Kamošu un Molohu. (1. Ķēniņu 11:1, 2, 5, 7.) Bija laiks, kad pat daudzi senās izraēliešu tautas locekļi ticēja, ka Baāls ir patiesais Dievs. Tāpēc Jehovas pravietis Elija lika tautai izdarīt izvēli: ”Ja tas Kungs ir Dievs, tad sekojiet Viņam. Bet ja Baāls ir Dievs, tad sekojiet tam!” (1. Ķēniņu 18:21.)

Tādu dievu pielūgsme, kas tika grupēti pa trim jeb triādēs, bija izplatīta jau pirms Jēzus dzimšanas. ”Idejas par dievišķu trīsvienību ir nākušas no Ēģiptes,” atzīmēja vēsturnieks Vills Djūrents. Savukārt Džeimss Heistingss enciklopēdijā Encyclopædia of Religion and Ethics rakstīja: ”Indiešu reliģijā, piemēram, mēs sastopamies ar trīsvienīgu grupu, kas sastāv no Brahmas, Šivas un Višnu, un ēģiptiešu reliģijā ar trīsvienīgu grupu, kas sastāv no Ozīrisa, Izīdas un Hora.”

Tātad dievu ir daudz. Vai tāds bija arī agrīno kristiešu viedoklis? Vai viņi uzskatīja Jēzu par Visvareno Dievu?
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists
Re: Trīsvienība
« Atbilde #2 : Novembris 09, 2017 »

ZIRGS

/ tā ir kristietības doktrīna, lai arī tieši Rakstos nav minēta, ir izveidota, lai neatmestu nevienu Rakstu gabaliņu, kuros runāts par Dievu./

Pareizi, mehāniska kompilācija. Viņiem bija jāsadabū kopā tipa abrahamiskais monoteisms ar mesinānismu un ticību gariem. Sanāca tas kas sanāca :D
IP pierakstīta

EzītisMiglā

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 13936
 • ezītis miglā
Re: Trīsvienība
« Atbilde #3 : Novembris 09, 2017 »

Ir vēl "austrumu variants", pēc būtības tāds, ka Dievs spēlē dažādas lomas, viens un tas pats Dievs, vienlaicīgi.
Attāla līdzība - cilvēks sapņo un sapnī var būt kāds pavisam cits, var daudz ko nezināt, un sapnī prasīt citiem cilvēkiem. Kaut gan patiesībā visi tie citi cilvēki ir tikai viņš pats.
Tādā veidā Dievs var būt gan katrs no sapņa tēliem, ne tikai trīsvienīgs bet daudzvienīgs, pie viena palikdams arī viens vienīgais Dievs.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Trīsvienība
« Atbilde #4 : Novembris 09, 2017 »

#4 Šodien pl 01:08 pm »
AtbildeCitāts
Ir vēl "austrumu variants", pēc būtības tāds, ka Dievs spēlē dažādas lomas, viens un tas pats Dievs, vienlaicīgi. /Ezītis Miglā c./

Tāds pats variants ir Bībelē. Kad Mozus jautāja Dievam, kāds ir viņa vārds, Jehova izskaidroja tā nozīmi: ”Es būšu, kas Es būšu.” (2. Mozus 3:14 ) Roterema tulkojumā (angļu val.) šī panta daļa skan: ”Es kļūšu par to, ko gribēšu.”
Jehova nolemj padarīt sevi par jebko, kas ir nepieciešams, lai īstenotu savus taisnīgos nodomus un solījumus. To apliecina fakts, ka viņam ir daudz titulu un aprakstošu apzīmējumu: Kungs Cebaots, tiesnesis, savu tiesību aizstāvis, Kungs, Radītājs, Tēvs, Diženais Skolotājs, gans, lūgšanu uzklausītājs, Pestītājs, laimīgs Dievs un citi. Viņš ir nolēmis kļūt par to visu un vēl daudz ko citu, lai izpildītu savus mīlestības pilnos nodomus. (2. Mozus 34:14; Soģu 11:27; Psalms 23:1; 65:3; 73:28; 89:27; Jesajas 8:13; 30:20 ; 40:28; 41:14; 1. Timotejam 1:11 )
Vai tas nozīmē, ka Dieva personība vai normas mainās? Nē. Jēkaba 1:17 par Dievu ir teikts, ka pie viņa ”nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas”. Bet kā Dievs spēj pielāgoties dažādiem apstākļiem, pats nemainīdamies?
To var saprast, padomājot par gādīgiem vecākiem, kas savu bērnu labā veic dažādus pienākumus. Vienas vienīgas dienas laikā tēvs vai māte var būt pavārs, mājkalpotāja, elektriķis, medmāsa, draugs, padomdevējs, skolotājs, audzinātājs un vēl daudz kas cits. Katru reizi, kad vecāki sāk pildīt kādu uzdevumu, viņu raksturs nemainās, viņi vienkārši pielāgojas un dara to, kas tanī brīdī nepieciešams. To pašu var teikt par Jehovu, tikai viņš darbojas daudz lielākā mērogā. Lai īstenotu savu nodomu un nestu svētības radītajām būtnēm, viņš var kļūt par jebko. (Romiešiem 11:33.)

Piemēram, gan Ebreju, gan Kristiešu grieķu rakstos Jehova ir atklāts kā mīlošs un žēlastīgs Dievs. Pravietis Miha, kas dzīvoja astotajā gadsimtā pirms mūsu ēras, teica par Jehovu: ”Kur ir tāds Dievs, kā Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas, jo Tev patīk žēlastība?” (Mihas 7:18.) Apustulis Jānis izteica līdzīgu domu, rakstīdams labi pazīstamos vārdus: ”Dievs ir mīlestība.” (1. Jāņa 4:8.)
IP pierakstīta

ZIRGS

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7148
 • Sirdī kaķis, kas sirdī ir klaburčūska
Re: Trīsvienība
« Atbilde #5 : Novembris 09, 2017 »

Ctulhu
Tā nav mehāniska kompilācija, bet rūpīgas analīzes rezultāts. Mesiānisms ebreju reliģiju caurstrāvo un viņi vienmēr ir mesiju gaidījuši. Savukārt "ticība gariem" vispār nav sakarā ar neko.
IP pierakstīta
uz lieliem sūdiem rozes aug  tas poēzijas likums pirmais
un otrā likuma vairs nav  vien rozes sarkanās un sirmās.

EzītisMiglā

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 13936
 • ezītis miglā
Re: Trīsvienība
« Atbilde #6 : Novembris 09, 2017 »

Staar
Citāts
šī panta daļa skan: ”Es kļūšu par to, ko gribēšu.”
tai skaitā par Jēzu ?
Un tad sanāk, ka ja Dievs kļūst par Jēzu, tad vienalga paliek Dievs. Tātad, Jēzus = Dievs.
Tad gan trīsvienības nav, bet ir tikai Dieva izpausmes "caur Jēzu", vai vēl citos veidos. Nav obligāti tikai trīs.
IP pierakstīta

Ilārs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7556
Re: Trīsvienība
« Atbilde #7 : Novembris 09, 2017 »

Mēs varētu sākt ar vienkāršāko un sacīt, ka Dievs ir Mīlestība.

Visa Bībele ir stāsts par Dieva mīlestību un to nevar izstāstīt citādi, kā runājot par Dievu kā Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Citādi tas vienkārši nav iespējams. Kad mēs redzam Dieva mīlestību darbībā, mēs redzam ne tikai Dievu Tēvu, kurš rūpējas par mums ar tēvišķu mīlestību, bet redzam arī Dieva Dēlu, kurš kļūst par mūsu brāli, par vienu no mums, dzīvojot un mirstot par mums. Tāpat mēs arī redzam Svēto Garu, kas nāk pie mums, un Gars ir Dieva mīlestība mūsos, mūsu sirds un dvēseles dziļumos, kas ar Dieva mīlestību iededz arī mūsos patiesu mīlestību. Dievs Tēvs rūpējas par mums, auklē un lolo mūs, pieskata mūs un savā mīlestībā virza mūsu dzīves. Dievs Dēls ir Dieva solidaritāte ar mums mūsu cilvēku pasaulē, upurējot sevi mūsu dēļ. Dievs Svētais Gars dalās ar mums Dieva mīlestībā. Tikai tādēļ, ka Dievs ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars viņš var būt gādīga, sevi upurējoša, sevi dodoša mīlestība.

Iepriekš sacītais liecina, ka mums par Dievu ir jārunā visos šajos trīs veidos: mums ir jāsaka, ka Dievs ir mīlestība; tad jāstāsta Dieva mīlestības stāsts, viņa mīlestība pret savu radību, jeb kā Dieva mīlestība īsti izpaužas; un tad mums ir arī jāsaka: Dievs mūs mīl kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tā nu, ja domājam, ka Trīsvienības mācība ir mulsinoša, tad mums jāuzdod sev jautājums – kā lai šo stāstu izstāstam citādi? Un atbilde ir vienkārša – citādi tas nav iespējams.  Tomēr mums ir vēl jāsper solis tālāk un šis ir pats grūtākais, proti, ja sakām, ka Dievs ir mīlestība, tad Dieva mīlestībai ir jābūt kaut kam vairāk, nekā tikai viņa mīlestībai pret mums.

Dievs ir mīlestība pašā savā būtībā, pilnīgi neatkarīgi no mums. Pat pirms mēs bijām, pirms pasaule radās, Dievs bija mīlestība. Nebija tā, ka Dievs radīja pasauli un tad sāka to mīlēt. Viņš bija mīlestība jau iepriekš, un pasaules radīšana bija mūžīgās Dieva mīlestības izpausme. Un tas atkal ir iespējams tikai tādēļ, ka Dievs ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists
Re: Trīsvienība
« Atbilde #8 : Novembris 09, 2017 »

ZIRGS

/Savukārt "ticība gariem" vispār nav sakarā ar neko./

Kā tad nu nav, tur ir figūra ``svētais gars``.

also jā, mesiju viņiem tur nācās iebāzt, no tā arī ``ūtībā vienādais`` dieva dēls = dievs = cilvēks :)
IP pierakstīta

Ilārs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7556
Re: Trīsvienība
« Atbilde #9 : Novembris 09, 2017 »

Ctulhu,


Tu kādreiz domā ar pirms ver vaļā muti?
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists
Re: Trīsvienība
« Atbilde #10 : Novembris 09, 2017 »

Ilārs

atšķirībā no Ilāra vienmēr, Ilārs nedomā, Ilārs ir automātisks, viņš tikai atskaņo savu ideoloģiju.
IP pierakstīta

Ilārs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7556
Re: Trīsvienība
« Atbilde #11 : Novembris 09, 2017 »

Atkal netrāpīji! Tu nezini, ko nozīmē domāt. Tu zini tikai, ko nozīmē kalkulēt iespējamās likumsakarības savos Getliņos. 
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists
Re: Trīsvienība
« Atbilde #12 : Novembris 09, 2017 »

Ilārs

Ilārs man stāstīs ko nozīmē domāt :D Nunu...
IP pierakstīta

ZIRGS

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7148
 • Sirdī kaķis, kas sirdī ir klaburčūska
Re: Trīsvienība
« Atbilde #13 : Novembris 09, 2017 »

Ilārs
Neķer kreņķi, Ilār: Ctulhu ir tāda metode uzrakstīt kaut ko idiotisku un skatīties, kā citi reaģē.
IP pierakstīta
uz lieliem sūdiem rozes aug  tas poēzijas likums pirmais
un otrā likuma vairs nav  vien rozes sarkanās un sirmās.

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists
Re: Trīsvienība
« Atbilde #14 : Novembris 09, 2017 »

ZIRGS
/ metode uzrakstīt kaut ko idiotisku un skatīties, kā citi reaģē./

tas ir tipa

//Savukārt "ticība gariem" vispār nav sakarā ar neko//?
IP pierakstīta