Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: Apzināta Bībeles vēsts izmainīšana,jeb mazticības klaja izrādīšana.  (Lasīts 5737 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Bībele vēsta,ka neviens nav tiesīgs kādam ļauna gara apsēstam cilvēkam atņemt dzīvību,kā tas bija noticis senatnē tādus cilvēkus karot,slīcinot un sadedzinot.Bībele vēsta,ka no ļaunajiem gariem var pasargāt vienīgi Dievs,ja vien cilvēks lūdz Dievam aizsardzību.Kaut ir jau dēmonu apsēsts,cilvēks lūgšanās var meklēt palīdzību vienīgi pie Dieva un Dievs atbrīvos cilvēku no tiem.
Tikai tā cilvēki var gūt panākumus garīgajā karā pret Velnu un ļaunajiem gariem, kas darbojas viņa vadībā. Un nav jādreb bailēs no Sātana, jo māceklis Jēkabs rakstīja: ”Padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums.” (Jēkaba 4:7.) Viena iespēja, kā pāriet uzbrukumā cīņā ar Sātanu un ļaunajām garīgajām būtnēm, kas ir viņa pusē, ir neiesaistīties okultismā un maģijā un vairīties no tiem, kas to dara. Bībelē nepārprotami teikts, ka Jehovas kalpi nedrīkst nodarboties ar nākotnes pareģošanu, astroloģiju, zīlēšanu un spiritismu.Ja cilvēks darbosies garīgā ziņā,viņš būs  garīgi stiprs un viņam nebūs jābaidās, ka pret viņu kāds izmantos buršanu. (4. Mozus 23:23; 5. Mozus 18:10—12; Jesajas 47:12—15; Apustuļu darbi 19:18—20.)Tā vienkārši nedarbosies!
 Cilvēks pats var ”stāties pretim velnam”, kad ievēro Bībeles principus un mācības. Pasaule kopumā ņemot atspoguļo Sātana īpašības, jo viņš ir tās dievs. (2. Korintiešiem 4:4.) Tāpēc ir jāvairās no lepnuma, savtīguma, netikumības, vardarbības, materiālisma un citām raksturīgām pasaules iezīmēm. No Bībeles zinām, ka Velns bēga, kad Jēzus kārdināšanas laikā tuksnesī deva viņam pretsparu un citēja Rakstus. (Mateja 4:4, 7, 10, 11.)
Un Sātans ”bēgs”  no mums, ja pilnībā pakļausimies Jehovam un ar lūgšanām paļausimies uz viņu. (Efeziešiem 6:18.)
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Atgriežoties pie Papuc piedāvātās filmas,rodas jautājums,kāpēc ir bijušas notikušas tādas šausmīgas Viduslaiku traģēdijas,kas nevainīgus cilvēkus nepamatoti apvainoja buršanā un bezdievībā,lai nežēlīgi sodītu?
Tas notika tāpēc,ka kādi,kas Bībelē tiek saukti par atkritējiem no Jēzus mācībām,sāka apzināti "tiekties pāri par Svētajos Rakstos rakstīto,lai gan Bībele ”pilnīgi sagatavo” tādā ziņā, ka tajā ir atklāts viss, kas mums jāzina par Dievu, viņa īpašībām, viņa noteiktajām morāles normām un par nākotni, kādu viņš ir paredzējis cilvēkiem un zemei. Tāpēc Dievs cilvēkiem vairs nesūta ne praviešus,ne pravietiskus sapņus.
Ja vēlamies noskaidrot, kas gaidāms nākotnē un ko Dievs no mums prasa, mums jāņem vērā norādījums: ”Netiekties pāri tam, kas rakstīts,” — proti, tam, kas rakstīts Bībelē.(1.Koirntiešiem 4:6.)

Bet atgriežoties pie Viduslaiku traģēdijām -krusta kariem un inkvizīcijas,tad skaidri redzams,ka Dievam tie visi karu un inkvizīcijas upuri nebija vajadzīgi-Viņš tādus nepieprasīja,jo tāda nebūt nebija Dieva griba. Kāpēc tā notika?,un no baznīctēvu puses tika apgalvots,ka tas viss tiek darīts Dieva vārdā.
Tas notika tāpēc,ka Bībeles mācība par to,ka cilvēks ir mirstīga būtne-dzīva dvēsele,grieķu filozofu iespaidā tika pagriezta pretējā virzienā,proti,ka cilvēka ķermenis ir mirstīgs,bet dvēsele nemirstīga. (Kol. 2:8.)
Bībele neko tādu nemāca.Bībele māca,ka jebkura dvēsele jeb dzīva būtne ir mirstīga un ka nemirstību Dievs patreiz ir piešķīris vienīgi Jēzum un nākotnē nemirstību Dievs piešķirs 144 000 svēto.
Tā kā nekas nemirstīgs cilvēkos nemājo un cilvēki nežēlīgi galināja cits citu to cilvēku mācību dēļ,ko radīja tādi cilvēki,kuriem nebija gana ar Dieva teikto,kuri tiecās "pāri par Bībelē rakstīto".Ar šiem piemēriem redzama klaja mazticība rakstītajiem Dieva vārdiem ,kā rezultātā radot jaunu,nebībelisku doktrīnu par dvēseles nemirstību,kas ienesusi daudz ciešanu pasaulē.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42386
 • Ateists

Staar

ā nu tātad tas ``garīgi`` or okulta prakse. Viņi lūdz dēmonam Jehovam padomu kā garīgi, tas ir okulti saprast šos maģiskos tekstus :)
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Staar

ā nu tātad tas ``garīgi`` or okulta prakse. Viņi lūdz dēmonam Jehovam padomu kā garīgi, tas ir okulti saprast šos maģiskos tekstus :)

”Kas nav ar mani, tas ir pret mani; un kas ar mani nesakrāj, tas izkaisa.” (Lūkas 11:23.) Ar šiem vārdiem Jēzus norādīja, ka visi, kas pretojas viņam un Dieva nodomiem, ko viņš atbalsta, ir daļa no antikrista.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42386
 • Ateists

Staar

Nu jā, dēmons negrib konkurentus tāpēc vēršas pret visiem kas pretojas. Tipiski dēmoniska prakse. Tātad Lūkas 11:23 ir teicis dēmons.
IP pierakstīta

EzītisMiglā

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 13936
 • ezītis miglā

Staar
Citāts
Simboliskās valodas izpratne ir viens no galvenajiem Bībeles pētīšanas aspektiem.
Bet , tā teikt, algoritma nav? Vai, precīzāk, ir tāds: Sākumā paņemam vietas Rakstos, kuras mums patīk, un visas citas kas ir pretrunā, definējam kā simbolus. Nez, cik dažādu interpretāciju tā var saražot?

Citāts
Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis
"Pēdīgās dienas", acīmredzot, ir tas laiks, kad tika sarakstīta vēstule? Ne jau mūsdienas - citādi būtu 2000 gadu ilgas pēdējās dienas.
Tad, kas te tāds īpašs? Runāja agrāk caur praviešiem. Pēc tam, kad Jēzus atnāca, protams, ka caur viņu bija vispareizāk runāt.
Tikai no kurienes tas, ka pēc Jēzus aiziešanas vairs vispār neviens nerunās?

Citāts
vārdi "šinīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu",apliecina,ka Dievs vairāk nevienam atklāsmes nedos
kādā tieši veidā apliecina?

Citāts
tāpēc viss svarīgākais caur dēlu runātais ir apkopots JD. Apustulis Jānis pat saka,ka ja visu Jēzus veikumu aprakstītu grāmatās,tad tām nepietiktu vietas pasaulē.
Tas tieši liecina, ka pravieši būs. Tāpēc ka pierakstīt nav iespējams, gluži pareizi - tas ir ko es rakstīju par mācekļu pēctecības ķēdi.

Citāts
Līdz ar Jēzu nāca šo te praviešu sludinātās vēsts izskaidrošana,jo kā vēsta Bībele,tad Izraēlieši savas mazticības un  kūtruma dēļ nebija sapratuši praviešu sludināto.Tāpēc bija vajadzība pēc SKOLOTĀJA,kas Rakstus izskaidrotu.
Tieši tā! Tas atkal apliecina, ka ar grāmatu ir par maz.
Kā jau teici, tad viduslaiku un mūsdienu kristieši atkal jau visu pārprata , nezin tik vai kūtruma vai kā cita pēc.

Citāts
Kas no tā izriet? Izriet tas,ka Jēzus Kristus ir lielākais pravietis,kāds jebkad ir bijis.Ir teikts,ka pat lielāks par Mozu.
ok, lai tā būtu.

Citāts
Bet tie cilvēki,kuri grib,lai Jēzus viņus apmāca ir viņa mācekļi.Mācekļi ir tie,kas tālāk nodod tās zināšanas citiem,ko bija ieguvuši vienīgi no Jēzus Kristus.
Tiktāl viss pareizi. Tikai, diemžēl, tālāk mācekļu ķēde diezgan ātri apraujās. Paliek tikai  pierakstītais, par kuru nu cilvēki lauza galvas (pēc dažām versijām neveiksmīgi līdz 1914 vai kuram tur gadam).
Tāpēc vajadzīgi pravieši, cilvēki kam tiek dotas atklāsmes. Tie ir , tā teikt, kā otrās šķiras Skolotāji.
Un, dabīgi, ka ir jāatšķir viltus pravieši no īstajiem.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Citāts
Simboliskās valodas izpratne ir viens no galvenajiem Bībeles pētīšanas aspektiem.
Bet , tā teikt, algoritma nav? Vai, precīzāk, ir tāds: Sākumā paņemam vietas Rakstos, kuras mums patīk, un visas citas kas ir pretrunā, definējam kā simbolus. Nez, cik dažādu interpretāciju tā var saražot?/Ezis Miglā c./

Runājot par algoritmu,tad vajadzētu zināt šī vārda izcelsmes vēsturi.Arābu astrologs Horezmī ,kas bija ievērojams devītā gadsimta zinātnieks, kurš dzīvoja tagadējās Uzbekistānas teritorijā, ir devis ievērojamu ieguldījumu algebras attīstībā un ieviesis vairākus indiešu matemātiķu sasniegumus, piemēram, skaitļu pieraksta sistēmu, kurā tiek izmantoti arābu cipari, ieskaitot nulli, kā arī aritmētikas pamatlikumus. No viņa vārda latinizētās formas ir atvasināts vārds ”algoritms”.

Vēlāk,tā saucamo "pasaules gudro" ietekmē vārds ''algoritms" tiek attiecināts uz visādām dzīves jomām,pat sadzīvisko.Bet uz Bībeli var attiecināt vārdu "instrukcija",kas šinī gadījumā izsaka to pašu, ko vārds "algoritms".Piemēram,ja runa ir par kādu sarežģītu mehānismu, ir skaidrs, ka tas pienācīgi darbosies tikai tad, ja to lietos ražotāja paredzētajam mērķim un saskaņā ar ražotāja instrukciju. Tāpat arī tad, ja mēs nevēlamies sev kaitēt garīgā, emocionālā un fiziskā ziņā, mums ir jādzīvo saskaņā ar Radītāja gribu-pēc Bībelē dotajiem Dieva likumiem un principiem.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Citāts
Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis
"Pēdīgās dienas", acīmredzot, ir tas laiks, kad tika sarakstīta vēstule? Ne jau mūsdienas - citādi būtu 2000 gadu ilgas pēdējās dienas.
Tad, kas te tāds īpašs? Runāja agrāk caur praviešiem. Pēc tam, kad Jēzus atnāca, protams, ka caur viņu bija vispareizāk runāt.
Tikai no kurienes tas, ka pēc Jēzus aiziešanas vairs vispār neviens nerunās?/Ezis Miglā c./

Jā,laiks, kad tika sarakstītas visas JD apkopotās Jēzus mācekļu vēstules,ir "pēdējo dienu" sākuma posms.Pēdējās dienas ilgst nu jau vairāk kā 2000 gadus.Bet laiks sākot ar 1914.gadu ir "pēdējo dienu" gala posms,kurā mēs dzīvojam.Tas ir nosaukts par "visu dienu galu".
Pēdējo dienu sākuma posmā Jēzus saviem mācekļiem pateica,ka pēc viņa nāves un augšāmcelšanas,tad,kad viņš atgriezīsies atpakaļ debesīs pie sava Tēva,viņš lūgs Tēvam Dievam priekš saviem mācekļiem "aizstāvi'''-Svēto Garu,kas viņa mācekļiem palīdzēs atcerēties visu,ko Jēzus mācīja.Tāpēc JD ir tapusi ar Dieva Svētā Gara palīdzību,jo mācekļos darbojās šis te "aizstāvis".
Jāņa 14,nod. sākot no 25.p. teikts:"Es(Jēzus) jums to saku, kamēr esmu ar jums. 26 Bet palīgs, svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, jums visu mācīs un atgādinās visu, ko esmu jums teicis."

Un es nekad neteicu,ka pēc Jēzus aiziešanas neviens nekad nerunās.Es teicu,ka no Bībeles var saprast,ka Dievam pēc Bībeles sarakstīšanas pabeigšanas,nebūs vairāk neviena pravieša,kam Viņš dotu vēl kādu nedzirdētu atklāsmi.Bībelē skaidri un gaiši ir lasāms norādījums ,kas kristiešiem ir jāņem vērā: ”Netiekties pāri tam, kas rakstīts,” — proti, tam, kas rakstīts Bībelē.(1.Koirntiešiem 4:6.)
Bet Jēzus ir teicis:"Ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus — kristījiet tos.. un māciet tiem pildīt visu, ko es jums esmu licis.” (Mateja 28:19, 20.)
Tātad,Jēzus mācekļu rindas aug  no tā,ka mācekļi iegūtās zināšanas vienīgi no Jēzus nodod tālāk citiem sludināšanas ceļā.Bet tie citi atkal citiem u.tt.,neko nesagrozot šinīs mācībās.Nekāda mācekļu pēctecība šī uzdevuma pildīšanai nav vajadzīga,jo jebkurš var kļūt par Jēzus mācekli,ja vien ir tāda vēlme.
 
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2149

astra
Citāts
Jēzus Kristus teica,ka  viņš juta spēku izsīkumu dziedinot cilvēkus.Marka 5:13 teikts:"Savukārt Jēzus tai pašā mirklī pamanīja, ka no viņa ir izgājis spēks."
un neienāk prātā, ka Jēzum tas spēks izgāja parastā, normālā nozīmē, resp., izgāja lai palīdzētu kur tobrīd vajadzīgs, nevis izsīka kā no pārdurta balona?
Citāts
Acīmredzot viņš lūdza Dievam spēku ,lai varētu Jaira meitu piecelt no nāves miega... tikai Jaira meitas gadījumā Jēzus lūdza Dievam spēku klusībā,pie sevis
vispār jau kruta, ka brukliniesi sakās zinām, ko Jēzus klusuciešot(!) darījis,
žēl tik, ka Viņš netika atklājis Savus tālākos nodomus un kantorītim nemitīgi nākas atmurgoties pēc katras jaunas pastradienas atlikšanas...
Sektas izveidotāji Ruterfords un Rasels daudzkārt pareģojuši pasaules galu: 1877., 1889., 1894., 1904., 1914., 1915., 1917., 1920., 1931., 1939., 1940., 1941., 1946., 1955., 1966., 1969., 1975., 1980.  g. ...
https://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=3049.0
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2149

hmm... vai tik šajā Rakstu vietā nebūs ikurāt par taviem pašdarbniekiem runa?

6 Viņu redzētās parādības bija viltus, un viņu pravietojumi meli, kad tie sacīja: tā saka Tas Kungs, - kaut gan Tas Kungs viņus nebija sūtījis, bet viņi gaidīja, ka viņu vārdi piepildīsies. ...
8 Tādēļ saka Dievs Tas Kungs: tāpēc ka jūs runājāt māņus un skatījāt melu parādības, Es celšos pret jums, saka Dievs Tas Kungs.
9 Es pacelšu Savu roku, un tā kritīs uz tiem praviešiem, kas redz viltus parādības un pravieto melus. ...
/Ec.13/
IP pierakstīta

EzītisMiglā

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 13936
 • ezītis miglā

Staar
Citāts
,laiks, kad tika sarakstītas visas JD apkopotās Jēzus mācekļu vēstules,ir "pēdējo dienu" sākuma posms.Pēdējās dienas ilgst nu jau vairāk kā 2000 gadus.
Kur tas tā ir kādreiz bijis, ka dienas ilgst 2000 gadu? Kas tās par "dienām"?
Kur teikts Bībelē, ka dienas jāsaprot kā tūkstoši gadu?

Citāts
1914.gadu ir "pēdējo dienu" gala posms
1. Kur Bībelē ir par kautkādiem dienu sākuma un gala posmiem teikts?
2. Cik ilgi iet tie posmi? Līdz tiešām pašām beigām varbūt vēl ir kādi 500 gadi vai vairāk?

Citāts
.Es teicu,ka no Bībeles var saprast,ka Dievam pēc Bībeles sarakstīšanas pabeigšanas,nebūs vairāk neviena pravieša,kam Viņš dotu vēl kādu nedzirdētu atklāsmi
Bet paskaidrojumus pravieši tātad drīkst runāt?

Citāts
”Netiekties pāri tam, kas rakstīts,” — proti, tam, kas rakstīts Bībelē.
Bībeles tak vēl nebija tai laikā, kad šī frāze tika izteikta?

Citāts
.Nekāda mācekļu pēctecība šī uzdevuma pildīšanai nav vajadzīga,jo jebkurš var kļūt par Jēzus mācekli,ja vien ir tāda vēlme.
Nevar kļūt par mācekli ja Skolotājs ir miris.
Kādā veidā tad lai kļūst par mācekli? Jālasa Raksti, jālūdzās lai nāk atklāsme par Rakstiem? Tā ir daudzi jau darījuši, bet, diemžēl, viņi ir saņēmuši atšķirīgas atklāsmes.
Tātad, metode neder. Kādas vēl ir citas metodes? Ar prātu urbties cauri Rakstiem, pieņemot sākumā kādu savu mācību un tad visu kas tai runā pretī, saprast kā simbolus?  Tā ir daudzi jau darījuši, bet, diemžēl, viņi ir nonākuši pie dažādām mācībām.
Tātad, metode neder. Kādas vēl ir citas metodes?
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

astra
Citāts
Jēzus Kristus teica,ka  viņš juta spēku izsīkumu dziedinot cilvēkus.Marka 5:13 teikts:"Savukārt Jēzus tai pašā mirklī pamanīja, ka no viņa ir izgājis spēks."
un neienāk prātā, ka Jēzum tas spēks izgāja parastā, normālā nozīmē, resp., izgāja lai palīdzētu kur tobrīd vajadzīgs, nevis izsīka kā no pārdurta balona?/c./

Es jau arī neteicu,ka "kā no balona".Tie ir tavi vārdi,ne mani.
-------------------
Citāts
Acīmredzot viņš lūdza Dievam spēku ,lai varētu Jaira meitu piecelt no nāves miega... tikai Jaira meitas gadījumā Jēzus lūdza Dievam spēku klusībā,pie sevis
vispār jau kruta, ka brukliniesi sakās zinām, ko Jēzus klusuciešot(!) darījis,/c./

Acīmredzot Jēzus par spēku izsīkumu jeb iešanu mazumā,ir bijis skaļi  pateicis saviem mācekļiem,jo mācekļi caur Rakstiem to  ir darījuši zināmu tiem,kas Rakstus lasa.
--------------------
žēl tik, ka Viņš netika atklājis Savus tālākos nodomus un kantorītim nemitīgi nākas atmurgoties pēc katras jaunas pastradienas atlikšanas.../c./

"Kantorītis",kā tu saki,ļoti labi zināja to,ka Jēzus bija teicis,ka viņš nezina ne dienu,ne stundu,kad sāksies Dieva "lielā diena".Viņš pat paskaidroja vairāk,-ka to zina tikai Dievs.Un šis fakts apliecina,ka Jēzus nav Dievs,bet ir šī Dieva,kas zina noteikto laiku, Dēls.
------------------
Sektas izveidotāji Ruterfords un Rasels daudzkārt pareģojuši pasaules galu: 1877., 1889., 1894., 1904., 1914., 1915., 1917., 1920., 1931., 1939., 1940., 1941., 1946., 1955., 1966., 1969., 1975., 1980.  g. ...
https://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=3049.0/c./

Šo es negribu komentēt,jo nezinu,kur tu tādus melus izrāvi. JL nekad nav pasludinājuši kādu konkrētu datumu par "pasaules gala" datumu. Ir bijuši tikai daži pieņēmumi,kas grēcīgiem cilvēkiem raksturīgi izteikt,ja kaut ko ļoti gaida.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

hmm... vai tik šajā Rakstu vietā nebūs ikurāt par taviem pašdarbniekiem runa?

6 Viņu redzētās parādības bija viltus, un viņu pravietojumi meli, kad tie sacīja: tā saka Tas Kungs, - kaut gan Tas Kungs viņus nebija sūtījis, bet viņi gaidīja, ka viņu vārdi piepildīsies. ...
8 Tādēļ saka Dievs Tas Kungs: tāpēc ka jūs runājāt māņus un skatījāt melu parādības, Es celšos pret jums, saka Dievs Tas Kungs.
9 Es pacelšu Savu roku, un tā kritīs uz tiem praviešiem, kas redz viltus parādības un pravieto melus. ...
/Ec.13/

Tur jau tas āķis,ka JL nekad nav apgalvojuši,ka būtu redzējuši dajebkādas parādības,kur nu vēl par tādām sludinātu un gaidītu to piepildīšanos.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Staar
Citāts
,laiks, kad tika sarakstītas visas JD apkopotās Jēzus mācekļu vēstules,ir "pēdējo dienu" sākuma posms.Pēdējās dienas ilgst nu jau vairāk kā 2000 gadus.
Kur tas tā ir kādreiz bijis, ka dienas ilgst 2000 gadu? Kas tās par "dienām"?
Kur teikts Bībelē, ka dienas jāsaprot kā tūkstoši gadu?/c./

Bībelē teikts:" ”To vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena tam Kungam ir kā tūkstoš gadi, un tūkstoš gadi kā viena diena."(2.Pētera 3: 8)

Citāts
1914.gadu ir "pēdējo dienu" gala posms
1. Kur Bībelē ir par kautkādiem dienu sākuma un gala posmiem teikts?
2. Cik ilgi iet tie posmi? Līdz tiešām pašām beigām varbūt vēl ir kādi 500 gadi vai vairāk?

Pilnīgi iespējams,ka šodien garīgajā sfērā jau ir zināms,”Kad Kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās, un viņi ”turēs tiesu par tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu Kunga Jēzus  evanģelijam”.
(2. Tesaloniķiešiem 1:7, 8.)
-----------------

Citāts
.Es teicu,ka no Bībeles var saprast,ka Dievam pēc Bībeles sarakstīšanas pabeigšanas,nebūs vairāk neviena pravieša,kam Viņš dotu vēl kādu nedzirdētu atklāsmi
Bet paskaidrojumus pravieši tātad drīkst runāt?

Jēzus Kristus mācības arī ir tās,kuras ne tikai drīkst sludināt,bet tās IR JĀSLUDINA,jo tā ir JĒZUS PAVĒLE.
----------------------

Citāts
”Netiekties pāri tam, kas rakstīts,” — proti, tam, kas rakstīts Bībelē.
Bībeles tak vēl nebija tai laikā, kad šī frāze tika izteikta?

Tajā laikā neviens patiess kristietis nemaz nepieļāva tādu domu,ka viņš varētu tiekties pāri tam,kas rakstīts Vecās Derības Rakstos.Jēzus viņiem tos skaidri izskaidroja.Bībelē teikts:"Sākot ar Mozu un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja visu, kas par viņu teikts Rakstos.” (Lūk. 24:13—15, 27.) "Tad mācekļu sirdis sāka degt, jo viņš tiem ”sīki izskaidroja Rakstus”. (Lūk. 24:32.)
"Netiekties pāri rakstītajam" tika  attiecināts uz tiem,kas nākotnē lasīs Bībeli,kas sastāv gan no VD, gan no JD Rakstiem.
--------------------

Citāts
.Nekāda mācekļu pēctecība šī uzdevuma pildīšanai nav vajadzīga,jo jebkurš var kļūt par Jēzus mācekli,ja vien ir tāda vēlme.
Nevar kļūt par mācekli ja Skolotājs ir miris.

Bībele vēsta,ka Dievs Jēzu augšāmcēla (Apustuļu darbi 2:32.) un tas nozīmē to,ka viņš tagad ir dzīvāks par dzīvu ,jo Dievs viņam atdeva ne tikai dzīvību,bet piešķīra nemirstību.(1. Timotejam 6:15, 16.)Jēzus šodien atrodas debesīs pie sava Tēva Dieva Jahves un vada sev uzticēto Dieva draudzi uz zemes no debesīm ar Svētā Gara palīdzību,ko viņam dod Dievs.Jēzus ir DRAUDZES GALVA. (Mat. 28:18; Efez. 1:22, 23.)
------------------------- 
Kādā veidā tad lai kļūst par mācekli? Jālasa Raksti, jālūdzās lai nāk atklāsme par Rakstiem? Tā ir daudzi jau darījuši, bet, diemžēl, viņi ir saņēmuši atšķirīgas atklāsmes.
Tātad, metode neder. Kādas vēl ir citas metodes? Ar prātu urbties cauri Rakstiem, pieņemot sākumā kādu savu mācību un tad visu kas tai runā pretī, saprast kā simbolus?  Tā ir daudzi jau darījuši, bet, diemžēl, viņi ir nonākuši pie dažādām mācībām.
Tātad, metode neder. Kādas vēl ir citas metodes?

Tās metodes nestrādā,jo tie cilvēki nepazīst patieso Dievu Jehovu.Viņi izsaka lūgšanas,bet pēc nepareizās adreses.Tāpēc Dievs tās nemaz nesaņem . Bībelē ir paskaidrots,ka Jēzus ir ”ceļš”, ja runa ir par lūgšanām. Tikai caur Jēzu mēs varam vērsties pie Jehovas lūgšanā ar pārliecību, ka mūsu sirsnīgie lūgumi tiks labvēlīgi uzklausīti. (1. Jāņa 5:13, 14.) Jēzus pats teica: ”Ja jūs Tēvam kaut ko lūgsiet, viņš jums to dos manā vārdā....Lūdziet, tad jūs saņemsiet, un jūsu prieks būs pilnīgs.” (Jāņa 16:23, 24.) Jēzus vārdā mēs varam lūgt Jehovu un saukt viņu par ”mūsu Tēvu”. (Mateja 6:9.) Jēzus ir ”ceļš” vēl kādā nozīmē — viņš mums ir rādījis priekšzīmi. Jēzus pilnībā līdzinājās savam Tēvam, tāpēc Jēzus piemērs palīdz saprast, kā jādzīvo, lai patiktu Jehovam. Lai tuvotos Jehovam, mums jāstaigā Jēzus pēdās. (1. Pētera 2:21.)
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2149

astra
Citāts
nezinu,kur tu tādus melus izrāvi. JL nekad nav pasludinājuši kādu konkrētu datumu par "pasaules gala" datumu
Ruterfords izdarīja nelielas izmaiņas reliģiskajā koncepcijā, piemēram, precīzāk paskaidroja dažus Bībeles pravietojumus. Uzsāktajai kampaņai “Miljoni pašlaik dzīvojošo nemirs” bija lieli panākumi. Daudzi cilvēki, kas 1925. gadā gaidāmajā pastardienā negribēja iet bojā, pievienojās Jehovas lieciniekiem. ... Taču... arī šoreiz pasaule neaizgāja bojā.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jehovas_liecinieki
ar šo vienu kampaņu jau pietiktu, lai atpazītu samozvancus, turklāt Ruterfords bija gluži vai apsēsts jo sludināja tos galus nemitīgi, ik pa dažiem gadiem (pat ja jūsu sapulces to nestāsta, tas nav noslēpums un viegli atrodams netā).
protams, kā blēži šie ir gana rūdīti lai konkrētu datumu nenosauktu, bet viltuspastardienas gads taču ir un paliek. jeb ja izsludina aplamu TIKAI gadu, tas vairs neskaitās meli?? 
redz, ja pravietis tiešām ir no Dieva, viņš nekļūdās VISPĀR.
IP pierakstīta