Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: Apzināta Bībeles vēsts izmainīšana,jeb mazticības klaja izrādīšana.  (Lasīts 5704 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Citāts
,no Bībeles tulkotāju puses parādās šaubīgā mazticība Dieva apsolījumiem,
oho, tātad Bībele ir jātulko nešaubīgi , t.i. tā, kā "mūsējiem" būtu labāk? Nevis tā, kā tur rakstīts oriģinālvalodā?/c./

Jā,Bībele ir jātulko nešaubīgi,t.i.,ne ko pieliekot klāt,ne ko atņemot nost,ja kas nesaskan ar tulkotāja vai tulkojuma pasūtītāja domām.Taču,diemžēl,ir noticis pretējais. Daudzos tulkojumos Bībeles panti ir tikuši pieskaņoti seno baznīctēvu doktrīnām.Piemēram,runājot pat Trīsvienību.

Dažos tulkojumos 1.Jāņa vēstules 5. nodaļas 7.un 8.pantā ir pievienoti tādi vārdi,kā ”debesīs",''Tēvs","Vārds" u.tt.

5 Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls.
6 Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un Gars ir liecinieks, jo Gars ir patiesība.
7 Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens.
8 Un trīs ir, kas liecina virs zemes: Gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir kopā. 
 Taču šie vārdi nav atrodami nevienā no agrīnajiem grieķu rokrakstiem — ir skaidrs, ka tie ir iekļauti tekstā, lai atbalstītu mācību par trīsvienību.

Bet agrīnajos grieķu rokrakstos  šis teksts ir lasāms šādi

5 Kas var uzvarēt pasauli? Vai ne tas, kurš tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls?
6 Viņš, Jēzus Kristus, ir tas, kurš atnāca caur ūdeni un asinīm, un ne ar ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir tas, kas liecina, jo gars ir patiesība.
7 Tā nu ir trīs liecinieki:
8 gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir vienprātīgi.

Savukārt  Jāņa 17: 3 var lasīt Jēzus vēstījumu cilvēcei,kuru viņš izteica lūgšanās savam debesu Tēvam Dievam Jahvem.Viņš saka,ka
3 Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.(Redziet-ir svarīgi iepazīt Dievu Jahvi un Viņa Dēlu Jēzu Kristu-Dieva sūtni,nevis ,piemēram,garmatainu,bārdainu pravieti Vassulu)
4 Es tevi esmu pagodinājis uz zemes un esmu pabeidzis darbu, ko tu man esi uzticējis.
5 Bet tagad, Tēvs, pagodini mani pie sevis ar to godu, kāds man pie tevis bija, pirms pasaule tapa.
IP pierakstīta

EzītisMiglā

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 13936
 • ezītis miglā

Staar
Citāts
,Bībele ir jātulko nešaubīgi,t.i.,ne ko pieliekot klāt,ne ko atņemot nost
bet tulkojot, kur mums izdevīgi, kā simbolisko ?

Piemēram, saputrot pravietošanu, sludināšanu un vienkāršu runāšanu vienā lielā katlā?
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Staar
Citāts
,Bībele ir jātulko nešaubīgi,t.i.,ne ko pieliekot klāt,ne ko atņemot nost
bet tulkojot, kur mums izdevīgi, kā simbolisko ?

Tā nav gan,jo daudzus simbolus ir izskaidrojis Jēzus un viņa mācekļi,bet citi izkristalizējas saistībā ar citām Bībeles vietām un notikušajiem un vēl gaidāmajiem notikumiem pasaulē.Simboliskās valodas izpratne ir viens no galvenajiem Bībeles pētīšanas aspektiem.Ne velti Jēzus Dievam pateicās par to,ka patiesība Bībelē ir noslēpta no to acīm,kas tikai gatavi kritizēt to.Jēzus teica: ”Es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka Tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās esi zināmas darījis bērniem.” (Mateja 11:25.)

Piemēram, saputrot pravietošanu, sludināšanu un vienkāršu runāšanu vienā lielā katlā?

Šajā sakarā ir sevišķi svarīgi iedziļināties jau daudzreiz manis pieminētajā pantā,kur Pāvils paskaidro,ka: ”Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur dēlu, ko viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko viņš arī pasauli radījis.” (Ebrejiem 1:1, 2.)

Tātad,vārdi "Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem" attiecas uz Veco Derību,un tur ir izlasāms viss galvenais,ko tad Dievs ir runājis caur tiem saviem praviešiem,par kuru pravietošanu  2. Pētera vēstulē, 1. nodaļas 21. pantā, var lasīt: ”Praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.”
Bet vārdi "šinīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur dēlu",apliecina,ka Dievs vairāk nevienam atklāsmes nedos un tāpēc viss svarīgākais caur dēlu runātais ir apkopots JD. Apustulis Jānis pat saka,ka ja visu Jēzus veikumu aprakstītu grāmatās,tad tām nepietiktu vietas pasaulē.(Jāņa 21:25.)

Tātad,vārds "pravieši" 100% ir attiecināms uz VD praviešiem.
Līdz ar Jēzu nāca šo te praviešu sludinātās vēsts izskaidrošana,jo kā vēsta Bībele,tad Izraēlieši savas mazticības un  kūtruma dēļ nebija sapratuši praviešu sludināto.Tāpēc bija vajadzība pēc SKOLOTĀJA,kas Rakstus izskaidrotu.Šis skolotājs bija Jēzus Kristus,kuru uz zemes pie cilvēkiem atsūtīja pats Dievs.Viņš sacīja: ”Tas, ko es mācu, nav no manis, bet no tā, kas mani ir sūtījis.” (Jāņa 7:16.) Citā reizē Jēzus norādīja: ”Es neko nedaru pats pēc sava prāta, bet runāju tā, kā Tēvs mani ir mācījis.” (Jāņa 8:28.)
Kas no tā izriet? Izriet tas,ka Jēzus Kristus ir lielākais pravietis,kāds jebkad ir bijis.Ir teikts,ka pat lielāks par Mozu.(Apustuļu d.3:22.)Bet tie cilvēki,kuri grib,lai Jēzus viņus apmāca ir viņa mācekļi.Mācekļi ir tie,kas tālāk nodod tās zināšanas citiem,ko bija ieguvuši vienīgi no Jēzus Kristus.

Ko var teikt par Jēzus mācekli un apustuli Jāni tajā gadījumā,kad viņu saucam arī par pravieti.Jēzus citiem apustuļiem paskaidroja,ka tieši Jāni viņš ir izvēlējies īpaša uzdevuma veikšanai.(pašreiz vēl neatrodu pantu,kur tas teikts)Kā redzams,tad īpašais uzdevums bija pēdējā Dieva dotā atklāsme augšāmceltajam Jēzum,ko Jēzus lika pierakstīt Jānim Atklāsmes grāmatā.
Atklāsmes grāmatas sākumā, jau 1.pantā ir paskaidrots,ka tā ir
1Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai parādītu saviem kalpiem, kam drīzumā jānotiek. Viņš sūtīja savu eņģeli, caur kuru zīmēs darīja to zināmu savam kalpam Jānim,
2 kas liecināja par Dieva vārdu un Jēzus Kristus doto liecību — par visu redzēto. IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

tad kur mēs palikām? ā, kad vajag tad ar vārdu `pravietot` var aizbāzt katru caurumu pēc vajadzības, Jāņa atklāsme pēdējā tāpēc ka pēdējā un Jēzum izsīcis spēks. skaidrs.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

tad kur mēs palikām? ā, kad vajag tad ar vārdu `pravietot` var aizbāzt katru caurumu pēc vajadzības, Jāņa atklāsme pēdējā tāpēc ka pēdējā un Jēzum izsīcis spēks. skaidrs.

 2. Pētera vēstulē, 1. nodaļas 21. pantā, var lasīt: ”Praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.”

Nu te tak skaidri pateikts,ka pravieši gan sludina,gan runā.Un Jāņa Atklāsmes grāmata tik tiešām ir pēdējā Dieva Atklāsme cilvēkiem,tāpēc,ka viss ko Dievs ir gribējis pateikt ,ir pateikts un ir apkopots Bībelē.Vēl ir interesants fakts,ka eņģelis Jānim saka,lai Atklāsmes grāmata paliek neaizzīmogota.Tas ir priekš tiem mazticīgajiem-remdenajiem,netaisnīgajiem,kam šķiet,ka Dievs nav gana pateicis.Bet ir arī paskaidrots,turpat Atklāsmes grāmatā,ko Dievs darīs ar tiem remdenajiem.Izspļaus!(Atkl. 3:15, 16.)
Atklāsmes 22.nod. teikts
8 Es, Jānis, to visu dzirdēju un redzēju. Kad es to biju dzirdējis un redzējis, es nokritu pie eņģeļa kājām, kurš man to visu bija parādījis, gribēdams viņu pielūgt,
9 bet viņš iebilda: ”Nedari to! Es esmu tikai kalps, tāpat kā tu un tavi brāļi, kas ir pravieši, kā arī tie, kas pilda šī rakstu ruļļa vārdus. Pielūdz Dievu!”
10 Vēl viņš man sacīja: ”Neaizzīmogo šī rakstu ruļļa pravietojuma vārdus, jo noteiktais laiks ir tuvu!
11 Netaisnais lai paliek netaisnībā, un netīrais — netīrībā, bet taisnais lai paliek taisnībā, un svētais — svētumā!
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

astra
Citāts
Nu te tak skaidri pateikts,ka pravieši gan sludina,gan runā.
pravieši jau protams gan sludina, gan runā un pat rakstīt māk, tikai sludinātāji vis nepravieto - viņi izplata tālāk, ko dzirdējuši no praviešiem. TIKAI izplata.
man gribētos sīkāk par to Jēzus spēku izsīkumu - tobrīd Viņš kāreiz bija ceļā uz Jaira namu pie nomirušās meitiņas /Mk.5/, ko tad tāds ļimstošs  tur varēja iesākt?!
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks

Nupat uzzināju, ka raganas tiešām eksistējušas:
http://megogo.net/lv/view/6582-raganu-laiks.html
Lietas jāuztver nopietni - nav joki.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

astra
Citāts
Nu te tak skaidri pateikts,ka pravieši gan sludina,gan runā.
pravieši jau protams gan sludina, gan runā un pat rakstīt māk, tikai sludinātāji vis nepravieto - viņi izplata tālāk, ko dzirdējuši no praviešiem. TIKAI izplata.
man gribētos sīkāk par to Jēzus spēku izsīkumu - tobrīd Viņš kāreiz bija ceļā uz Jaira namu pie nomirušās meitiņas /Mk.5/, ko tad tāds ļimstošs  tur varēja iesākt?!

Acīmredzot viņš lūdza Dievam spēku ,lai varētu Jaira meitu piecelt no nāves miega, tāpat kā kad viņš lūdza pirms piecēla no nāves miega četras dienas atpakaļ mirušo,jau ost sākušo Lācaru,tikai Jaira meitas gadījumā Jēzus lūdza Dievam spēku klusībā,pie sevis,bet Lācara gadījumā-skaļi,lai visi dzirdētu un saprastu,ka Jēzus to dara ar spēku,kas nāk no Dieva.
Jāņa 11.nod. var lasīt šo aprakstu.
40 Marta, nelaiķa māsa, ieminējās: ”Kungs, viņš jau ož, jo ir pagājušas četras dienas!”
40 Jēzus viņai sacīja: ”Vai es tev neteicu: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godu?”
41 Tad tie novēla akmeni. Jēzus, pacēlis acis pret debesīm, sacīja: ”Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi uzklausījis.
42 Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es teicu šeit stāvošo ļaužu dēļ, lai viņi ticētu, ka tu mani esi sūtījis.”
43 To pateicis, viņš skaļā balsī iesaucās: ”Lācar, nāc ārā!”
44 Un mirušais iznāca.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Nupat uzzināju, ka raganas tiešām eksistējušas:
http://megogo.net/lv/view/6582-raganu-laiks.html
Lietas jāuztver nopietni - nav joki.

Protams,ka nav joki! Bet filmā,kā jau filmā-visa kā par daudz pārspīlēta.Tāpēc piedāvāšu izlasīt nelielu rakstu ,kas ieviesīs skaidrību.

Vai ļaunie gari eksistē?

Daudzas raganas un burvji šajā jautājumā ar Bībeli ir vienisprātis: ļaunie gari eksistē. Kāds autors, kas nodarbojas ar buršanas popularizēšanu, izsaka šādu brīdinājumu: ”Ēnas pastāv — tās ir dzīvas būtnes, kas eksistē neredzamajā pasaulē, kura pastāv paralēli mūsējai. [..] Apzīmējumi ”ļauns gars” un ”dēmons” ir ļoti precīzi. Šīs garīgās būtnes ir ārkārtīgi spēcīgas. [..] Gudrākās no tām.. ir spējīgas (ja kāds ir tik izpalīdzīgs un atver tām durvis) ienākt mūsu pasaulē. [..] Tās var ienākt jūsu ķermenī.. un pat sākt zināmā mērā jūs kontrolēt. Tas ir tieši tā kā senos stāstos par dēmonu apsēstajiem.”

Bībeles laikos dēmonu ietekme izpaudās dažādi. Daļa ļauno garu apsēsto cilvēku nevarēja runāt, citi bija akli, uzvedās kā ārprātīgi vai bija apveltīti ar pārcilvēcisku spēku. (Mateja 9:32; 12:22; 17:15, 18; Marka 5:2—5; Lūkas 8:29; 9:42; 11:14; Apustuļu darbi 19:16.) Atsevišķos gadījumos cilvēki izjuta īpašas mokas, jo atradās uzreiz vairāku dēmonu ietekmē. (Lūkas 8:2, 30.) Tātad Jehovam ir pamatots iemesls brīdināt cilvēkus sargāties no buršanas un citām okultisma formām.(3. Mozus 19:26 ; 5. Mozus 18:10, 11.)

Reliģija, kas balstīta uz patiesību

Daudzi cilvēki iesaistās buršanā, uzskatīdami, ka tādā veidā viņi praktizē dabas reliģiju, kas nav ne kaitīga, ne bīstama. Atsevišķās sabiedrībās buršana šķiet pieņemama. No tās nebaidās. Bieži pret to izturas pat nenopietni. Vietās, kur, reliģiskās iecietības ietekmēti, daudzi cilvēki pārņem pavisam savādas reliģiskas paražas, buršana tiek uzskatīta par kaut ko visnotaļ cienījamu.

Pasaules reliģijas patiešām ir kļuvušas par tādu kā lielu tirgu, kur katram ir iespējams izvēlēties, kas viņam vajadzīgs, gluži kā iegādājoties kurpju pāri. Turpretī Jēzus runāja par to, ka pastāv tikai divas izvēles iespējas. Viņš sacīja: ”Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati, un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.” (Mateja 7:13, 14.) Mēs, protams, varam izvēlēties, pa kuru ceļu iet. Bet, tā kā no šīs izvēles ir atkarīga mūsu mūžīgā nākotne, pret to jāizturas ļoti nopietni. Lai atrastu garīgu gaismu, mums jāiet patiesības ceļš — ceļš, kas ir parādīts vienīgi Dieva Rakstos, Bībelē.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists

Staar

Sekošana bībelei - visļaunākā okultisma forma, Jehova -  dēmons :)
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Staar

Sekošana bībelei - visļaunākā okultisma forma, Jehova -  dēmons :)

Nu re! Skaidri redzams,ka:"...miesīgi noskaņots cilvēks nepieņem neko,kas nāk no Dieva gara,jo uzskata to visu par muļķībām,un viņš šīs lietas nevar izprast,tāpēc,ka par tām jāspriež garīgi."(1.Korint.2:14.)
« Pēdējā izmaiņa: Oktobris 07, 2017 Staar »
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists

Staar

kas tas ir garīgi?
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Staar

kas tas ir garīgi?

 Kristiešiem Bībelē tiek atgādināts: ”Mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. To mēs nerunājam ar cilvēcīgas gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgas lietas garīgi apspriezdami.” (1. Korintiešiem 2:11—13.)
Tātad,kristiešiem jālūdz, lai Jehova palīdz saprast viņa Rakstus, un jācenšas ”garīgas lietas garīgi apspriest” ,t.i., pievērst uzmanību Bībeles panta kontekstam un citiem pantiem, kas ar to ir saistīti.

IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks

Protams,ka nav joki! Bet filmā,kā jau filmā-visa kā par daudz pārspīlēta.

Tad Tu gribi teikt, ka meitene, kura spēj puisi noturēt vienā rokā virs bezdibeņa, ir jāuztver kā vienkārši vareni uzkačāta?
OK.
Bet, ja viņa izskatās tāda pavārga?
Vai mēs drīkstam pieņemt varbūtību, ka viņā iemājojis dēmons, vai viņa ragana?

A, ja nu viņā iemājojojis Svētais Gars?

Kā atšķirt (ja ārēji neizskatās pēc uzkačātas)?
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280

Protams,ka nav joki! Bet filmā,kā jau filmā-visa kā par daudz pārspīlēta.

Tad Tu gribi teikt, ka meitene, kura spēj puisi noturēt vienā rokā virs bezdibeņa, ir jāuztver kā vienkārši vareni uzkačāta?
OK.
Bet, ja viņa izskatās tāda pavārga?
Vai mēs drīkstam pieņemt varbūtību, ka viņā iemājojis dēmons, vai viņa ragana?/c./

Nav svarīgi,ko pieņemam mēs cilvēki.Svarīgi ir tas,kas par dēmonu apsēstajiem ir teikts Bībelē.Marka 5:2-5 ir aprakstīts dēmona apsēsts cilvēks ar pārcilvēcisku spēku,līdzīgi kā filmas varone.
Tur teikts:
2 Un, Viņam no laivas izkāpjot, tūdaļ nāca pretim no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu,
3 kam bija sava mītne kapos un ko neviens nevarēja ne ķēdēm saistīt.
4 Jo tas pinekļiem un ķēdēm daudzkārt bija saistīts; bet viņš salauza ķēdes un sarāva pinekļus, un neviens to nespēja savaldīt.
5 Un tas bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos, brēca un sita sevi ar akmeņiem.

Vēl interesants ir faksts,ka:" dažas sievas, kuras Viņš bija dziedinājis no ļauniem gariem un vājībām: Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši septiņi ļauni gari(Lūkas 8:2)Tikai nav aprakstīts,kā viņa uzvedās.

A, ja nu viņā iemājojojis Svētais Gars?'/c./

Svētais Gars nevienā nevar iemājot.To var saprast no tā,ka Dievs svaidīja Jēzu (jeb apveltīja) ar savu Svēto Garu-ar savu spēku.Kad Jēzus bija aptuveni 30 gadu vecs, Dievs viņu svaidīja ar svēto garu, ieceldams viņu par Dāvida troņa mantinieku un dodams viņam uzdevumu sludināt. (Lūk. 1:32, 33; 4:16—21.) Svētais gars deva Jēzum spēju veikt brīnumus, piemēram, dziedināt slimos, paēdināt cilvēku pūļus un piecelt no nāves mirušos.

Kā atšķirt (ja ārēji neizskatās pēc uzkačātas)?/c./

Tā arī var atšķirt,ka cilvēki,kuros ir iemājojis dēmons vai pat vairāki,ir it kā ar divām dabām-cilvēcisko un dēmonisko.Tādi,kas brīžiem ir cilvēki kā cilvēki,bet pēc mirkļa var kļūt agresīvi un nevaldāmi.Tādi,kā tautā saka,kam bieži ne no šā,ne no tā "uznāk melnie".
Bet tie,kas ir apveltīti ar Dieva Svēto Garu ir labsirdīgi un mīlestības pilni vienmēr un jebkurā brīdī gatavi palīdzēt līdzcilvēkiem.Tiem neskauž , tie nerunā melus un neaprunā citus.Tajos itin nemaz nav ļaunuma,jo " gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, ticība(Galatiešiem 5:22)
IP pierakstīta