Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .  (Lasīts 13325 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #15 : Aprīlis 18, 2016 »

Es nezinu,ko tev ir teicis Mulders,bet atgadināšu vēlreiz,ko saka Bībele.
33. gada Piecdesmitās dienas svētkos kristiešiem kādu laiku tika piešķirtas vērtīgas gara dāvanas. Viņi runāja citās valodās un pravietoja, proti, sludināja Dieva Rakstu patiesības.
Ja tev glaimo,tad var turpināt,ka sludināja Korintā,Efezā ,Telasonikā u.c. vietās.
Ar laiku šis praviešu dāvanas izbeidzās,jo šie pravieši nomira mīlestībā un ticībā uz Dievu un cerībā uz Viņa apsolīto augšamcelšanu.

Pēdējais pravietis,kas 33. gada Piecdesmitās dienas svētkos saņēma vērtīgās gara dāvanas ,bija Jānis,kurš saņēma arī pēdējo Dieva atklāsmi.
Viss !Vairāk nekādu Dieva iedvestu  pravietojumu nav un nevar būt.
Kas to pārkāpj un turpina pravietot ,IR MELIS !
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #16 : Aprīlis 18, 2016 »

Nevajadzētu jaukt Atklāsmi, kas ir nemainīga, ar pravietošanu, kas ir tieša Baznīcas vadīšana cauri laikmetiem./Top 40 c./

Atklāsmes ir nemainīgas un tās arī bija jāsludina tiem,kas sevi sauc par kristiešiem,nevis jāvada baznīca cauri laikmetiem ar pašizdomātiem pravietojumiem, tādā veidā veicinot to,ka viltus kristietība zeļ un plaukst,gluži kā Jēzus līdzībā par kviešiem un nezālēm.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #17 : Aprīlis 18, 2016 »

Citāts
Ja tev glaimo,tad var turpināt,ka sludināja Korintā,Efezā ,Telasonikā u.c. vietās.
štrunts, ka glaimo, būtu labāk iečekojusi, KO viņi tur sludināja - bet sludināja viņi par PRAVIEŠIEM, KAS VĒL TIKAI NĀKS:

19 Neapslāpējiet Garu,
20 NENICINAIT PRAVIETOŠANU;
/1.Tes.5/
1 Dzenieties pēc mīlestības, TIECIETIES PĒC GARĪGAJĀM DĀVANĀM, SEVIŠĶI LAI JŪS VARĒTU PRAVIETOT.
5 Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, bet VĒL VAIRĀK, KA JŪS PRAVIETOTU. Jo tas, kas pravieto, ir lielāks nekā mēlēs runātājs...
/1.Kor.14/
37 Kas sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga pavēle.
39 Tātad, brāļi, TIECIETIES PRAVIETOT...
/1.Kor.14/
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #18 : Aprīlis 18, 2016 »

bet varbūt tev vispirms vnk atkārtot gramatiku?

Darbības vārda laiks
Darbība var notikt trīs laikos:
1) tagadnē – darbība notiek pašlaik, runas momentā;
2) pagātnē – darbība jau ir notikusi pirms runas momenta;
3) nākotnē – darbība vēl tikai notiks pēc runas momenta.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #19 : Aprīlis 18, 2016 »

Kurā vietā tu redzi,ka viņi sludināja par PRAVIEŠIEM, KAS VĒL TIKAI NĀKS: ?

Runāšana mēlēs un pravietošana draudzes vidū bija 1.gs.kristiešu dievatziņas mācīšanās veids.Es redzu,ka Pāvils vadot draudzi,daudz mācīja tos runātājus mēlēs un arī pravietotājus.Viņš pat norādīja ,lai runātāji neaizraujas pāri par mēru,neiet pāri par zināšanām par Kristu.Savādāk viņi sāk līdzināties bērniem,kas vēl paši jāmāca,un Pāvils arī mācīja,jo viņš spēja no pravietojumiem atšķirt,kas labs,to paturēt,bet lieko atmest.
It sevišķi viņš draudzes locekļiem mācīja par  augšāmcelšanu.
Ir acīmredzams,ka šādai pravietošanai un it sevišķi runāšana mēlēs bija jābeidzas.jau 1.gs. .
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #20 : Aprīlis 18, 2016 »

Citāts
Kurā vietā tu redzi,ka viņi sludināja par PRAVIEŠIEM, KAS VĒL TIKAI NĀKS: ?
visos augstākcitētajos pantos (tu skolā bastoji, vai?)
bet kurā vietā tad tu redzi, ka vienā jaukā vispēdējāko dienu dienā Sv.Gars dosies pelnītā atpūtā?
kurā vietā tev jau būtu atnācis pasaules gals?!

8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā
UN LĪDZ PAŠAM PASAULES GALAM."
/Ap.d.1/
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #21 : Aprīlis 18, 2016 »

8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā
UN LĪDZ PAŠAM PASAULES GALAM/c./

Ā nu re !Beidzot nonāci līdz lieciniekiem,nevis praviešiem !
Un liecinieki liecina to,ko ir teikuši VD pravieši un to,ko mācīja Jēzus un viņa mācekļi par savu debesu Tēvu un Viņa Valstību.,nevis sludināja passacerētas pasakas,kā to dara mūsdienu pravieši,jaucot galvu sev un citiem.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #22 : Aprīlis 18, 2016 »

pravieši JAU ARĪ IR tie visupirmie un svarīgākie liecinieki, tūlīt nākamie aiz apustuļiem.
runājot par laiku beigu zīmēm, Jēzus brīdina no DAUDZIEM viltus praviešiem nākotnē, kas protams būtu PILNĪGI LIEKI, ja paralēli netiktu sūtīti arī īstie!
3 Un, Viņam uz Eļļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie Viņa atsevišķi un sacīja: "Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs Tavas atnākšanas un pastarā laika zīme?"
4 Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: "Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ.
...
11 Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils.
/Mt.24/
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #23 : Aprīlis 18, 2016 »

šeit, piem. pieminēti PRAVIEŠI (jeb LIECINIEKI), kas tiks sūtīti pašās pēdējās briesmīgo pārbaudījumu dienās:

3 Un Es likšu Saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos tūkstoš divi simti sešdesmit dienas. ...
6 Tiem ir vara aizslēgt debesis, ka lietus nelītu pa visu viņu pravietošanas laiku; tiem ir vara pār ūdeņiem tos pārvērst par asinīm un šaust zemi ar visādām mocībām, kad vien tie gribēs.
/Atkl.11/
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #24 : Aprīlis 18, 2016 »

Atklāsmes grāmatā Jānis apraksta "tā Kunga dienas" notikumus.Tos  divus praviešus Dievs sūtīs  pravietot  nākotnē,un neviens nezina,kas tie būs par praviešiem.Iespējams pat eņģeļi, bet mēs runājam par praviešiem,kas pravietos "pēdējās dienās".
Pēc Bībeles tādiem nav jābūt,jo pēdējo savu  pravietisko atklāsmi Dievs deva Jēzum,bet Jēzus Jānim,jo atklāsmi  vajadzēja pierakstīt,tāpēc,kā  tā bija jānodod cilvēkiem.
Jēzus Jānim teica:" Raksti !..."
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #25 : Aprīlis 19, 2016 »

Citāts
Jānis apraksta "tā Kunga dienas" notikumus.
nu, tūkstoš divi simti sešdesmit dienas nav gluži viena diena, maigi sakot... bet arī bez šiem diviem pēcapustuļu laikā bija daudz citu:

1 Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji: Barnaba un Simeons, saukts Nigrs, kirenietis Lūkijs un Manaēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Hērodu, un Sauls.
/Ap.d.13/
32 Bet Jūda un Sīla, arī paši būdami pravieši, pamācīja brāļus ar daudz vārdiem un tos stiprināja.
/Ap.d.15/

un vispār, veselā saprāta līmenī - kāda jēga likt tiekties pēc Gara dāvanām, īpaši pravietošanas, ja tādas butu nogrieztas in general? tad Jēzus tā arī būtu teicis -vairāk Gars nenāks, nekādu praviešu nebūs, Jānis ir pēdējais.
vienīgā vieta, kur Bībelē runāts par jel kā izbeigšanos, ir šī:
8 Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.
9 Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana.
10 Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs.
/1.Kor.13/

bet attiecināt šo kkad nākotnē, Debesīs, paredzēto PILNĪBU uz murgaino Zemes eksistenci?! kad turklāt lieliem soļiem nāk  tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kopš Dievs pasauli radījis, līdz šim, un kādu arī vairs nebūs. /Mk.13/?
 - tik dumjš nevarētu būt pat jehovietis, tā ir tīša, absolūti nekaunīga Vārda sagrozīšana.
IP pierakstīta

kristietis

Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #26 : Aprīlis 19, 2016 »

Staar

Pāvila aizrādījums attiecās uz necienīgu šo dāvanu izmantošanu un viltošanu – nekāda mājiena par to, ka tās kaut kad izzudīs nekur Bībelē nav. Jā dažādās vietās un laikos vienas dāvanas varbūt aktuālākas, nekā citas, taču tāda ir garīgā dinamika, Svētais Gars to visu vada un nosaka pēc Saviem ieskatiem.

Par 1.gs. beigām runājot – kas tad īsti notika? ATKRIŠANA – lūk kas notika. Un tad arī nav brīnums, ka dāvanu izpausmes samazinājās.
IP pierakstīta

kristietis

Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #27 : Aprīlis 19, 2016 »

Vēl jāpiebilst, ka Gara dāvanas ir problēma tiem, kuri grib Draudzi kā organizāciju, jo organizācijā visiem liekuļiem ir brīnišķīga iespēja izskatīties un sajusties garīgiem, bez sevis aizliegšanas un nomiršanas, lai piederētu Dievam. Šie liekuļi iedomājas, ka var iegūt Dieva svētības un vienlaicīgi paturēt kādu daļu (sociāli pieņemamo, humāno un pieklājīgo, protams) no savas vecās, miesīgās dzīves un pasaules. Gara dāvanas organizācijai traucē, jo tās ir atkarīgas no Dieva gribas, ne no cilvēka gribēšanas un skriešanas. Jebkura organizācija (arī reliģiska) ir no cilvēkiem, jo tur visu organizē un nosaka cilvēki. Tas, protams, tiek piesegts ar no konteksta izrautiem un sagrozītiem Bībeles pantiem (par ko, starp citu, Atklāsmes grāmatas beigās ir nopietns brīdinājums).
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #28 : Aprīlis 19, 2016 »


Par 1.gs. beigām runājot – kas tad īsti notika? ATKRIŠANA – lūk kas notika. Un tad arī nav brīnums, ka dāvanu izpausmes samazinājās./kristieša c./

Ne tikai samazinājās,bet izbeidzās pavisam.Lūkas 11:13 Ja pat jūs, būdami ļauni, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk Tēvs, kas ir debesīs, dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz!”

Bībele vēsta,ka Jēzus Dieva svēto garu pār saviem mācekļiem izlēja tikai vienu reizi,par apliecinājumu tam,lai mācekļi būtu 100% pārliecināti,ka Jēzus tik tiešām  ir atgriezies debesīs pie sava tēva un ir saņēmis Viņa svēto garu,ko saviem mācekļiem apsolīja sūtīt .Šādā veidā Jēzus apliecināja,ka viņš vada draudzi no debesīm ar sava Tēva svētā  gara palīdzību un to darīs līdz pašam pasaules galam,kaut draudzē būtu tikai divi vai trīs cilvēki.

Bet,ja kāds grib saņemt Dieva Svēto garu,tad viņam pēc tā ir jālūdz un Dievs dos,ja atzīs šo cilvēku par cienīgu lietot Viņa svēto garu.Bet ne lai sacerētu pasakas,ko izplatīt,bet lai spētu pareizi saprast Dieva Svētos Rakstus.
IP pierakstīta

kristietis

Re: Jaunatklāsmes eksistē tikai viltus kristietībā .
« Atbilde #29 : Aprīlis 19, 2016 »

Staar

Interesanti KĀ Dievs caur Svēto Garu vada Draudzi? Un kā pārējās paaudzes var būt 100% pārliecinātas, ka Jēzus ir pie Tēva un mūs aizstāv? Izlasīt Bībelē? Mazums, ko kāds raksta. Dzirdēt no kāda "misionāra" vai "liecinieka". Mazums, ko kāds saka. Bet vai nav tā teikts, ka Dieva Valstība pastāv spēkā, nevis vārdos?
IP pierakstīta