Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt  (Lasīts 16245 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

15 Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.
16 No viņu augļiem jums tos būs pazīt. ...
22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?
23 Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.
/Mt.7/

17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās,
18 tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli."
20 Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.
/Mk.16/

tātad AUGĻI + ZĪMES.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #1 : Marts 04, 2016 »

tātad, ja nu kādu pavada šie apsolījumi, un darbi (jeb augļi) ir tikai labi, NAV BIBLISKA IEMESLA viņu apvainot par viltuspravieti. pretējā gadījumā pastāv risks pašam nonākt Svētā Gara zaimotāja lomā:

“Ticīgajiem tiek dots padoms neiznest pāragru spriedumu par praviešiem. “Nemēģiniet tiesāt nevienu pravieti, kurš runā Svētā Gara spēkā, jo ikviens grēks tiks piedots izņemot šo.” Didahe nopietni brīdina netiesāt tos, kuri nes visas Dieva Gara sūtīto zīmes, jo tas nozīmē Svētā Gara zaimošanu – vienīgo grēku, kas nevar tikt piedots (Mk 3, 23). Ikviens, kurš vēršas pret īstu pravieti, riskē sagrēkot pret Svēto Garu, jo patiess pravietis runā Gara spēkā.”
/prof. Nīlss Kristiāns Hvidts, Romas Gregora universitāte/
http://www.tlig.lv/content/view/106/82/
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #2 : Marts 04, 2016 »

parasti uztraucas par jaunajām atklāsmēm tādā nozīmē, vai tik tur nav kas patvaļīgi pielikts. pilnīgi aizmirstot, ka otrs brīdinājums tikpat būtisks - ja kas ko atņem. un proti, noliedzot nākamās atklāsmes, tiek patvaļīgi atņemts no Rakstu apsolījumiem.

20 Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams;
21 jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.
/2.Pēt.1/
18 Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus: ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā.
19 Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.
/Atkl.22/
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #3 : Marts 04, 2016 »

un tātad, Sv.Rakstos apsolīta ir cietā barība (padziļināts skaidrojums piena vietā):
 
11 Par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti darīt to saprotamu...
12 Jo, lai gan laika ziņā jums pašiem pienākas būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dieva vārdu pirmsākumus, un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības.
13 Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepratējs, jo tas ir bērns.
14 Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība, tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu.
/Ebr.5/

un nākamās lietas (jauna, nekur agrāk neizskanējusi informācija):

1 Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības.
2 Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.
3 Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes: asinis un uguni, un dūmu mākoņus;
4 saule pārvērtīsies tumsībā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un briesmīgā diena.
/Joēl.3/
12 Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.
13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
14 Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
/Jņ.16/
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #4 : Marts 04, 2016 »

tā, obligātais minimums aplūkots, beidzot pie lietas :)

9 Un viņš man atbildēja: ej, Daniēl! Jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizzīmogotām līdz pašam laiku galam.
10 Daudzi tiks izraudzīti, šķīstīti un tīrīti, un pārbaudīti, bet bezdievīgie paliks bezdievīgi, un tie to nesapratīs, bet sapratīgie to sapratīs.
/Dn.12/

izrietoši man jautājums Papucim (nemot par pamatu šo viņa citātu):
Citāts
Pēc DEFINĪCIJAS Bībelē VAR BŪT un arī IR pilnīgi viss, līdz pat Pasaules Galam.
Mūsdienu praviešu pravietojumi var būt vienīgi detalizētāks kādu Bībelē jau aprakstīto pravietojumu izklāsts.
Nekādā gadījumā nekas tāds, kas Bībelē jau kaut kur nebūtu aprakstīts (varbūt līdz šim īsti nesaprasts).
Tiklīdz parādās kaut kas tāds, kam nevar atrast Bībelē norādi - automātiski viltus pravietis.

tā kā tālākajā Bībeles tekstā Daniēls pieminēts tikai 1x un arī tur tikai garāmejot /Mt.24:15/, tad gribu redzēt, kā gan tu piemērosi šeit savu augstāk citēto nosacījumu.
redzu divas izejas:
1. pārmalt VD pantus, it neko jaunu tā arī nepasakot;
2. sākt pašam fantazēt detalizētāk.
m?
IP pierakstīta

EzītisMiglā

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 13936
 • ezītis miglā
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #5 : Marts 04, 2016 »

Zīmes:
Citāts
tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli
Nu tad ir finišs! Nav neviena tāda cilvēka.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #6 : Marts 04, 2016 »

EzītisMiglā
protams ka ir. vispazīstamākā protams, ir dziedināšanas dāvana, pārējo mēs droši vien pieredzēsim, kad sāksies pravietotās kristiešu vajāšanas  :/
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #7 : Marts 04, 2016 »

Jona

Labi.
Ņemšu par pamatu vienu piemēru, ko kristīgā baznīca pa šiem 2000 gadiem, manuprāt, pilnīgi neapmierinošā mērā aplūko, ja vispār aplūko, bet parasti pat noliedz (par judaismu nezinu).

Tātad, apgalvojums - Dievs (konkrēti Tēvs Radītājs) ir seksuāla būtne.

Ļoti gribētos ticēt, ka kādi no praviešiem ir šo sīkāk aprakstījuši, bet neesmu būtībā nevienu pravieti lasījis.
Jebkurā gadījumā tas ir kas tāds, ko var nepārprotami izsecināt no Bībeles, bet laikam jau nav uzskatāms par pienu, bet gan par cietu barību.

Un no šī tālāk izriet kaudze ļoti būtiskas Dieva izpratnes, kas, piemēram, Tavos komentāros parādās kā nopietna neizpratne, neskatoties uz visiem Taviem praviešiem.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #8 : Marts 04, 2016 »

Dievs gan nebūs seksuāla Būtne, vismaz ne mūsu izpratnē. cik nu atceros no LELB disusiju laikiem, tevi šausmināja ka reiz šie prieki, khm, varētu beigties... ;)
bet tā kā es praviešus esmu lasījusi, tad zinu gan par gara pusītēm, gan arī to, ka apvienotaās gara pusītes (tatad jau viens vesels) neizjutīs vairs (seksuālu) tieksmi pēc otra tāda paša, bet gan ar visu spēku vērsīs VISAS savas tieksmes, jūtas, alkas utt. uz Dievu.
gluži tā, kā visos laikos to ir jau darījuši patiesie Baznīcas Svētie, kas piekopuši dabisku, neviena neuzspiestu (tikai no pašu Svētuma izrietošu) celibātu... sorr, bet sāc jau aprast :D
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #9 : Marts 04, 2016 »

mierinājumam - tas būšot kas TĀDS, kas sitīs pušu ne vien visus zināmos miesīgos priekus, bet vispār JEBKO  :)
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #10 : Marts 04, 2016 »

Nu, lūk, Jona.

Tu pat nesaproti, par ko es vispār runāju.
Un pravieši Tev šajā nav palīdzējuši.


P.S.
Citāts
Dievs gan nebūs seksuāla Būtne, vismaz ne mūsu izpratnē.
Saki pareizi - ne Tavā izpratnē.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #11 : Marts 04, 2016 »

Papucs
lai nu būtu, man par krāniņiem galva nesāp un nav ari tā būtiskākā lieta šodien.
es gaidu atbildi par Daniēlu - kādā vīzē (bez nākamo atklāsmju apgūšanas) tu domā SAPRAST viņa aprakstītos ragainos āžus un aunus, razborkas starp ziemeļu un  dienvidu ķēniņiem u.c. redzējumus.   pārmalsi VecoD jeb pats fantazēsi?
 (atgādinu - nekur tālāk Bībelē šie redzējumi izskaidroti NAV)
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #12 : Marts 04, 2016 »

Jona

Principā iespēja saprast pastāv.
Jebkurā gadījumā - lai arī ko pēcāk skaidrotu pravieši, un lai arī tas viss piepildās, nekad neviens nevarēs apgalvot, ka tas viss (īsos simbolos) jau nebija aprakstīts Bībelē.

Kad mūsdienu pravietojumi piepildīsies, nekas nenotiks tāds, kas jau nebija pieminēts.
Vēl vairāk - kad tas viss notiks, varēs teikt gluži pretēji, ka "Bībelē (Daniēls vai Atklāsme) viss tik vienkārši bija uzrakstīts - kā mēs to agrāk neiedomājāmies/nesapratām?".
Tajā dienā, kad kaut viena lieta notiks savādāk nekā Bībele mums norāda, mierīgi varēs Bībeli nodot makulatūrā.
Tas ir galvenais, ko uzsveru.
IP pierakstīta

EzītisMiglā

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 13936
 • ezītis miglā
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #13 : Marts 04, 2016 »

Papucs
Citāts
Saki pareizi - ne Tavā izpratnē.
bet tavā izpratnē ir kā?

Seksa definīcija saka, ka ir nepieciešami divi dažādi dzimumi.
http://www.merriam-webster.com/dictionary/sex
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex
, t.i. ja kādā sugā ir tikai viens dzimums, tad tajā seksualitātes nav. Piem, amēba, vai hidra.
No tā seko, ka Dievs nav seksuāls, jo viņš ir vienīgais savas sugas eksemplārs.

No otras puses, Jēzus ir cilvēks, tātad ir seksuāls. Dievs - Radītājs, Dievs - Tēvs - vai par viņa seksualitāti Bībele kaut ko saka?

Vai arī tas ir līdzīgi kā hinduismā - ir daudz dažādu Dieva avatāru. Varētu teikt, ka Jēzus tādā nozīmē ir Dieva avatārs. Taču, būdams avatārs, Dievs vienlaikus ir pilnīgs, un paliek Dievs pilnībā, arī darbojoties kā avatārs.
Tas ir ļoti aptuveni, kā cilvēks spēlē kādu datorspēli, un darbojas kā pavisam cita būtne tai spēlē. Vienlaicīgi ir gan avatārs, gan cilvēks. Bet ja spēlē avatārs prot lidot, tad pats cilvēks tomēr neprot, tātad - cilvēks nav "lidotājs", bet tik par tādu izliekas.
Tomēr tādu līdzību nevar attiecināt pret Dievu, jo Dievs ir absolūts. Ja jau Dieva avatārs ir seksuāls, tad tāds ir arī pats Dievs? Tikai te Dieva "seksualitāte" visā tās pilnībā mums nav aptverama.
Te ir vēl šis-tas par tēmu:
http://www.mallstuffs.com/Blogs/BlogDetails.aspx?BlogId=56&BlogType=Spiritual&Topic=Why%20Lord%20krishna%20had%20more%20than%2016000%20wives
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks
Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
« Atbilde #14 : Marts 04, 2016 »

EzītisMiglā

Citāts
Seksa definīcija saka, ka ir nepieciešami divi dažādi dzimumi.
..
, t.i. ja kādā sugā ir tikai viens dzimums, tad tajā seksualitātes nav.
..
No tā seko, ka Dievs nav seksuāls, jo viņš ir vienīgais savas sugas eksemplārs.

Loģikas kļūda - no tā seko, ka Dievs ir seksuāls, jo viņā mīt abi dzimumi savstarpējā mijiedarbībā.
Dievs dzimumus radīja pēc savas līdzības.

Citāts
bet tavā izpratnē ir kā?
Kaut kad diskusijas gaitā aprakstīšu.
Gaidīšu, kad vairāk neizpratnes manifestēsies :)

IP pierakstīta