Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana  (Lasīts 9018 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2139

tā bija viena no manām tēmām LELB forumā, ielikšu arī šeit, jo baznīckungiem joprojām pārlieku bieži tīk pestīšanu pierakstīt tikai t.s. ticīgajiem, resp. pašiem sev.

pamatojums Bībelē
- ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu bīstas un taisnīgi dzīvo,
- Sv.Gars izlejas arī pār pagāniem /Ap.d.10/
- dzīvais Dievs ir visvairāk ticīgo, bet arī - visu cilvēku Pestītājs /1.Tim.4/
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2139
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #1 : Marts 02, 2015 »

pamatojums vēlākajos Baznīcas avotos


"Kristus ir pirmdzimtais Dieva Dēls un vienlaikus Vārds, kurā līdzdalīga visa cilvēce. Tāpēc tie, kuri aizvadījuši dzīvi saskaņā ar Vārdu, ir kristieši pat tad, ja uzskatīti par ateistiem, kā, piemēram, grieķi Sokrāts, Heraklīts u. c."
/Sv.Justīns/

"No taisnīgā Ābela līdz pasaules beigām, kamēr vien cilvēki dzims un tiks dzemdēti, visi taisnīgie, kas ir gājuši caur šo dzīvi, kļūst par vienu Kristus Miesu."
/Sv.Augustīns/

"Ikviens cilvēks, kas, nepazīdams Kristus Evaņģēliju un Viņa Baznīcu, meklē patiesību un pilda Dieva gribu tādā veidā, kā viņš to pazīst, var tikt pestīts."
/katoļu avoti/

"But the plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place amongst these there are the Mohamedans, who, professing to hold the faith of Abraham, along with us adore the one and merciful God, who on the last day will judge mankind." /Lumen Gentium/
jeb:
841
"Baznīcas attiecības ar musulmaņiem. "Pestīšanas plāns tāpat aptver arī tos, kas atzīst Radītāju, un vispirms tie ir musulmaņi, kuri uzskata, ka apliecina Ābrahama ticību, un kopā ar mums pielūdz vienīgo, žēlsirdīgo Dievu, kas tiesās cilvēkus Pēdējā dienā." [334]
843
28
856
"Baznīca atzīst Dieva meklējumus citās reliģijās, pat ja tie vēl joprojām noris "pustumsā un tēlos". Kaut arī Dievs vēl nav iepazīts, tomēr Viņš ir tuvu, tādēļ, ka tieši Viņš dod visiem dzīvību, garu un visu, un tādēļ, ka Viņš vēlas, lai visi cilvēki būtu pestīti. Tādējādi Baznīca uzskata, ka viss labais un patiesais reliģijās ir kā sagatavošana Evaņģēlijam "un ka to dod Tas, kas apgaismo katru cilvēku, lai visbeidzot viņam būtu dzīvība". [336]
/no katoļu katehisma/

"Visi cilvēki, kas dzīvo labas dzīves, neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības, viņiem ir vieta Debesīs..."
/Emanuels Svēdenborgs/

"Protams, ka cilvēki, kuri nedzird Kristus vēsti savā dzīves laikā un godīgi pieder pie viņiem pieejamas reliģiskas formas (kas gan ir nepilnīga salīdzinājumā ar kristietību), un godīgi dzīvo tajā, šie cilvēki caur šo formu var sastapt Dievu un Kristu, nezinot Kristus vārdu.
Dievs ir radījis un mīl visus cilvēkus, ne tikai kristiešus. Viņš saprot visus cilvēkus un zina, ko cilvēks savas dzīves laikā spēj un ko nespēj.
Teoloģijā šai ziņā tiek runāts par tā saucamajiem ‘anonīmajiem kristiešiem’ jeb cilvēkiem, kuri pa citu ceļu var aiziet līdz Kristum, bet nezina, ka tas ir Kristus. Viņi vienkārši nezina, ka tas ir Kristus, bet var aiziet līdz viņam. ..."
/luterāņu/J.Rubenis/
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2139
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #2 : Marts 02, 2015 »

šodienas praviešiem Sv.Garā atklātais


"Pārāk daudzi Manā Baznīcā noticējuši, ka šī Mīlestības plūsma domāta vienīgi dažiem izredzētajiem. Tas ir aplam; kā Man gan patiktu pūst trompeti, kas atskanētu ikvienā no četriem zemes stūriem, un pavēstīt katram atsevišķi un visiem kopā, dienu un nakti, ka Manā Sirdī un Tēva Sirdī pietiek vietas visiem bez izņēmuma!"
/"Manu izredzēto laimei. JĒZUS", L.Lašanss/1:37/

"Par laimi, Tēva žēlsirdībai nav robežu, un Viņš katram cilvēkam dod lielu skaitu izdevību brīvi izvēlēties, lai tas kopā ar Viņu būtu laimīgs uz visu mūžību. Šī izvēle notiek visas dzīves garumā zemes virsū, nāves stundā un pat pašā nāves pieredzē, kad visiem tiek dotas vēl kādas izdevības.
Visvairāk šīs pēdējās izdevības nāk par labu tiem, kuri aizmieg, nepazīdami Dieva Mīlestību."
/"Manu izredzēto laimei. JĒZUS", L.Lašanss/1:151/

Tiem ļaudīm, kuriem ir maza ticība vai tās vispār nav, jāatceras – Dievs cilvēku nekad nav pametis. ... Ja cilvēks netic, viņš tik un tā ir vienots ar dzīvības devēju. ...
Ticība nav reliģija, tā ir reāla iespēja iepazīt sevi un Dievu. ... Pats galvenais šajā dzīvē – jāiegūst gara bagātības un jāvairo gara augļi. Nodzīvojot konkrētu dzīves periodu, ir attiecīgi jāizaug arī gara lielumam. Ja grēko, gars iet mazumā, ja dzīvo pareizi – tas aug.
Ja kāds atmet kaut vienu no vismazākajām Dieva prasībām, tas debesīs būs mazs. Baušļu pilnīga ievērošana nav panākama vienā dienā. ... Ja kāds domā, ka skaistajā dzīves kalnā var uzkāpt, nepildot baušļus, tas maldās. Nepildīt baušļus, tas nozīmē dzīvot grēkā, bet grēks cilvēkā dzemdina nāvi. ...
/Ēriks Delpers/

"...Pagātnes un tagadnes vajāšanām, kas vērstas pret jūdiem un musulmaņiem, ir sātaniska izcelsme. Dievs nekad mūs nav nošķīris. Visi tie, kas praktizē reliģiju, Dievam ir vienlīdz mīļi. Nepietiek ar piederību Romas katoļu vai ortodoksālajai Baznīcai, lai būtu pestīts. Tie, kas nepieder šīm Baznīcām, nav mazākas Dieva radības, kas veidotas pēc Viņa tēla. Pestīšana ir apsolīta visiem, kas paklausa Dieva baušļiem. Jēzus tika sists Krustā par visu cilvēci. No tā, kurš ir daudz saņēmis, Dievs prasīs vairāk. Tas ir īpašais kristieša esamībā. Tā nav privilēģija, bet papildu pienākums no viņu puses.
Kad viss ir pateikts, Dievs ir vienīgais Tiesnesis; Viņš ir Mīlestība, un Viņš tiesās pēc Mīlestības, kuru cilvēki ir parādījuši uz zemes."
http://www.tlig.lv/
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #3 : Marts 02, 2015 »

Jona, nuja  - šitas koncpts baznīcniekiem visu biznesu jauc, tāpēc šie arī vibrē.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2139
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #4 : Marts 02, 2015 »

jā, mani piem. pamatīgi nokaitināja mūsu ārčijs 16. martā, spekulējot tieši uz šo aspektu (kur sirmie leģionāri savās dvēselēs varbūt ir simtreiz tuvāki pestīšanai kā viņš pats).
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2139
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #5 : Marts 03, 2015 »

no vietnes Garīgums.lv


"... jūs neticat Man, jo turat Mani tikai par Bībeles Dievu, bet ne par pasaules Dievu, kuram vienādi mīļi ir visi pagāni, jūdi, bezdievji, turki un ikviens cilvēks; kurš Savos dzīvokļos uzņem visus, kas ar pazemīgu sirdi klausās Manos Vārdos, tos uzņem un pēc tiem dzīvo. Ja Es būtu tikai nedzīvā Bībeles burta Dievs, tad gandrīz visa pasaule, kas cieši neticētu Bībelei, ietu uz elli!
Ak, jūs aklie Bībeles burta varoņi, vai jūs ticat, ka es bērnus radu tādēļ, lai tos ne redzējušus, ne lasījušus Bībeli, pēc šīs zemes dzīves sagrūstu elles tumsā!? Kur ir palicis jūsu saprāts un mīlestība? Vai tā jūs izprotat Dievu, kas ir pilnīga Mīlestība?!

Vai jūs domājat, ja mirst kāds neprotestants, nekalvinists vai tāds, kas nav lasījis Bībeli, tad ierodoties garu valstī tam tūdaļ tiek jautāts — vai tu esi lasījis Bībeli? Vai tu esi ticējis pēc Bībeles? Vai tu vienmēr esi burtiski rīkojies pēc Bībeles vārdiem!?
Redziet, no visa tā netiek jautāts nekas, bet jautāts tiek vienīgi — vai tava rīcība pret tuvāko veinmēr ir bijusi mīlestības pilna? Netiek prasīta ticība Bībelei, Talmudam, Korānam vai kādai citai reliģijas grāmatai: Manā garu pasaulē izšķiroša ir vienīgi dzīve saskaņā ar mīlestību. Tādēļ Es kā Jēzus esmu teicis, ka Bauslības lielākais likums ir mīlestība. .."

— Iekšējā vārdā saņēmis Francs Šumi, 1901
http://www.garigums.lv/
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #6 : Marts 03, 2015 »

Jona

``uzņem visus, kas ar pazemīgu sirdi klausās Manos Vārdos``

arī nav laba pieeja, padomā pati - vai tu gribi sev apkārt pazemīgos?

`` vai tava rīcība pret tuvāko vienmēr ir bijusi mīlestības pilna? ``

OK, šo kritēriju varētu ieskaitīt.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2139
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #7 : Marts 03, 2015 »

Ctulhu
Citāts
arī nav laba pieeja, padomā pati - vai tu gribi sev apkārt pazemīgos?
patiesībā ārkārtīgi un bezgala pievilcīga īpašība cilvēkam (nejaukt ar gļēvumu, neizlēmību, iztapību utml.).
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #8 : Marts 03, 2015 »

Jona, ir ļoti grūti nejaukt, jeb mēs runājam par dažādām lietām.

Man ir aizdomas, ka Tu par pazemību sauc kko tādu, ko parasti sauc par saprātīgumu, apdomīgumu un tā.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2139
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #9 : Marts 03, 2015 »

Ctulhu
? kas tās vēl par definīcijām :) labāk tad vnk iedomājies pazemību kā pretēju lecībai.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #10 : Marts 03, 2015 »

Jona, nē lecība ir tad, kad ambīcijas ir, zināšanu nav.
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #11 : Marts 03, 2015 »


 baznīckungiem joprojām pārlieku bieži tīk pestīšanu pierakstīt tikai t.s. ticīgajiem, resp. pašiem sev.


Kāpēc Tevi tas joprojām satrauc?
Jā, atceros, sen sen mani arī satrauca, bet tikai dažus pirmos gadus.
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #12 : Marts 03, 2015 »

Papuc, nu krāpnieki, parazīti - negatīva parādība.
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #13 : Marts 03, 2015 »

Ctulhu, nu bet pilna pasaule taču!
Īpaši politikā.
Nu un?
IP pierakstīta

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42365
 • Ateists
Re: anonīmie kristieši jeb ne-kristiešu pestīšana
« Atbilde #14 : Marts 03, 2015 »

Papucs, nu par politiku tak arī Jona interesējas. Viss normāli.
IP pierakstīta