Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: TAD NU BEIDZOT - Jona : Z.Stankevičs, jeb - par baznīcu, meliem un dažiem grūti  (Lasīts 8721 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

Dieva Patiesības izzināšana

... Dieva Patiesība cilvēkā var ienākt un atklāties tikai no paša cilvēka gara sirds dziļumiem Dieva Patiesības Gara spēkā. Cita iespēja nav paredzēta.
Ja cilvēks grib apgūt Dieva Patiesību ar prātu un mācīšanos, tas nav iespējams. Dieva Gara Patiesību ar pasaulīgo prātu nevar saprast.
Nevar satvert gaisu ar roku, jo ar roku nav satverams gaiss. Tāpat arī cilvēka zemes ķermenis nespēj satvert savu garu ar zemes ķermeņa roku.
Ja cilvēks sāk iet pa Dieva Patiesības iepazīšanas ceļu, atzīst Jēzu Kristu un pilda Dieva baušļus, tad cilvēka miesas šūnas sāk orientēties uz gara šūnām, un cilvēka gara gaisma var apspīdēt zemes ķermeņa šūniņas.


Dieva Patiesība … ienāk ar Dieva Vārdu. Kad cilvēks lasa vai dzird Dieva Vārdu, šis Vārds nonāk viņā līdz tam līmenim, līdz kuram ir atklājies gars. Cilvēka vārds nāk no viņa dvēseles un gara. Otrā cilvēkā tas var ienākt līdz tam līmenim, līdz kuram viņā ir atklājies gars.
Ja viens cilvēks runā par garīgām lietām, bet otrā cilvēkā gars nav atklājies, tad otrs nespēs saprast, jo viņam nebūs ar ko saprast.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

Pēc Visaugstākās taisnības

Vēl līdz taisnajai tiesai Dievam debesīs viss ir sakārtots pēc visaugstākās taisnības. Tas nozīmē, ka gan pirms 1000 gadiem, gan arī tagad miesā miris cilvēks saņem taisnīgu spriedumu par ikvienu nodzīvoto dienu un par visi dzīvi kopumā. Katrs cilvēks pēc šīs zemes dzīves nonāk Dieva un Viņa eņģeļu priekšā un atkarībā no viņa grēku daudzuma vai mazuma nokļūst vienā no septiņu dvēselisko līmeņu pasaulēm kur izpērk savus grēkus.
Dievs katram cilvēkam dod iespēju izpirkt savus grēkus, kaut gan uz Zemes to varēja izdarīt daudzkārt ātrāk. Tā ir mūsu šīs pasaules prioritāte, ka tikai šeit, kur ir dzīvojis Dieva Dēls, tikai uz Zemes ir dota ātra iespēja izpirkt savus grēkus. Kā to darīt, par to mēs lasām Jēzus Kristus Jaunajā Derībā.
Kā pirmais nosacījums tam, dzīvojot šai pasaulē, ir cilvēka taisnīga dzīve un bauslības ievērošana. Debesīs dziļākas Patiesības iepazīšana ir niecīga. Tā netiek dota, kamēr cilvēks neizpērk grēkus dažāda līmeņa dvēseles pasaulēs. Debesīs Dieva Patiesības iepazīšana ir dota tikai augstākajā Debesu pasaulē, kur dzīvo cilvēki, kas savus grēkus ir izpirkuši. Vispilnīgākā Dieva Patiesības iepazīšana tiks dota Dieva bērniem Debesu Valstībā.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

Kas ir aizliegts, tas ir aizliegts. Spiritisms

Spiritisms ir mirušo cilvēku garu izsaukšana.... Spiritismu pieļaut nedrīkst. Nevienam bez Dieva Svētības nav ļauts ar aizgājējiem sazināties. Debesu pasaulēs cilvēki dzīvo pēc Debesu pasauļu likumiem. Tās no Zemes ir neaizsniedzami tālu un nodalītas. Vienīgā saikne starp dzīvajiem ir garā, caur cilvēku sirdīm.
Vienmēr lai ir ticība, ka cilvēki Debesīs ir dzīvi, un, novēlot sirdī labu, droši viņus pieminiet. ...
Cilvēkam aizgājušais tuvinieks ir jāpiemin kā dzīvs, bet nevis kā miris. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. ...
Pasaulē ģimenes locekļu, tuvinieku un draugu starpā Dievs ir dāvājis ciešas garīgas saiknes, kas garā saskatāmas kā smalki gaismas pavedieni. Caur tiem notiek enerģētiskā un domu apmaiņa. Smalkas garīgas saiknes starp cilvēkiem saglabājas arī pēc viena vai otra aiziešanas no šīs pasaules. Tās ir arīdzan mīlestības saiknes.
Garīgas saiknes pastāv arī cilvēku un eņģeļu starpā Debesīs. Tā ir liela Dieva dāvana - ar sirdi sajust un ticībā zināt, ka visi, kas dzīvoja, - ir dzīvi. Pateicība Dievam par to, ka sirdī var runāt gan ar Kristus māti Mariju, gan ar apustuļiem, gan mūsu mīļajiem, kas jau Debesīs.
Bet šī saruna lai ir pēc Tēvreizes, lūdzot Dievam atļauju, - dziļi sirdī, garā. Cik Dievs dos šo sarunu izjust, tik lai arī notiek. Debesu garīgās lietas ir vienīgi Dieva ziņā. ...
Kad mēs domājam vai runājam garā, tad runājam ar savu Es un uzrunājam cita cilvēka Es. Tā kā gars nav ierobežots telpā, tad nav svarīgi, kur atrodas garā uzrunātais - otrpus zemeslodei vai Debesīs. ...
Jebkuri centieni izsaukt mirušo garus beigsies nesekmīgi. Vēl jo vairāk - ir liela iespēja, ka seansu laikā pie cilvēka dvēseles pielīp daudz kritušo un dēmonisko garu. No tiem vēlāk ir grūti tikt vaļā. Kas ir aizliegts, tas ir aizliegts.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

Kā ir ar austrumu filozofiju?

Katrs no austrumu reliģiju novirzieniem ir izvēlējies savu ceļu, kā sasniegt cilvēka garīgos augstumus. Austrumu reliģijās Jēzus Kristus tiek saukts par garīgo skolotāju, kas pielīdzināts kādam no austrumu reliģijas dižgariem, piemēram, Maitreijam.
Ir jāsaprot – ja kāds Dieva Dēlu grib nolikt blakām, kā līdzīgu vai pat mazākspējīgu kā pats, tad tāda cilvēka rīcība ir savtīga. ...
Patiesība ir tikai viena – un tā ir pie patiesā Dieva. Ja cilvēks vēlas iepazīt Patiesību, tad viņam ir jāizvēlas mācība, ko devis Dievs caur Bībeli, tā mācība, kuru mums atnesis Dieva Dēls Jēzus Kristus.
Patiesi, uzreiz satvert Patiesību nav viegli. Tāpēc cilvēks vispirms sāk ar vienkāršāko – vispirms iegādājas vienkāršākas garīga satura grāmatas. Cilvēkā jāmostas interesei par garīgām lietām. Tāpēc ir labi, ja cilvēks vispār sāk domāt par garīgām tēmām. ...
Ziniet – jūs varat iepazīt daudzu izcilu cilvēku darbus, lasot viņu grāmatas, bet jūs vēl nebūsiet pieskārušies Patiesībai. Lai cik gudri vīri šos darbus rakstījuši vai arī diktējuši garā, piemēram, Maitreija, tie nav nākuši no patiesā Dieva. Katrā no šīm grāmatām  ir jūtams zemteksts, caur kuru cilvēkam tiek dota nepareiza informācija par to, kam pieder vara debesīs un  uz Zemes.

Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

Visu varu debesīs un uz Zemes Debesu tēvs, visa Radītājs, ir nodevis Savam vienpiedzimušajam Dēlam Jēzum Kristum, kura Gars šobrīd ir aptvēris visu Zemi un  debesis. ...

Daudzu pasauļu kopu vai galaktiku valdnieki arī tīkoja pēc varas uz Zemes un pār daudzām citām pasaulēm. Nevienam no šiem valdniekiem nebija zināms patiesā Dieva lielums un spēks. Katrs no galaktiku vai pasauļu garīgajiem valdniekiem mēģināja iegūt varu pār Zemi un Jēzu Kristu. Šī cīņa par varu sākās gandrīz pirms diviem tūkstošiem gadu. Tā sākās līdz ar Jēzus Kristus piedzimšanu un atklāšanos pasaulē. Tik daudzu pasauļu valdnieki ir centušies šo gadu garumā pārņemt varu uz Zemes. Tāpēc parādījās tik daudz sektu, ticības novirzienu, viltus mācību. … daudzi viltus pravieši cits pēc cita tās attīstīja. ...
Daudzi valdnieki, kā kādreiz arī sātans, gribēja Zemi pārvaldīt. ... Visi valdnieki un viņu pēcteči ir zaudējuši šajā lielajā kaujā. Jēzus Kristus Debesu Tēva spēkā ar saviem eņģeļiem izcīnīja vislielāko uzvaru vislielākajā kaujā.  ...

Lai kāda būtu cilvēkam vai eņģelim vara, lai cik tas ilgi dzīvotu un valdītu, pienāk pasaulīgās dzīves beigas - nāve. Tad katrs nonāk Dieva priekšā debesu pasaulē un atbild par saviem darbiem. Debesu pasaulēs tādiem zināmiem valdniekiem kā Krišnam, Budam, Maitreijam un daudziem citiem vairs nav nekādas varas pār cilvēkiem. Arī viņiem jāstājas taisnās tiesas priekšā. ...
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

Elkdievība

. . .  Elkdievība var izpausties arī tad, ja cilvēks dievišķo varu, mantu, naudu, senčus vai savu tautību. Elki var būt atveidoti statujas, akmeņos, maskās, talismanos, zodiaka zīmēs, amuletos. Ticīgs cilveks elku klātbūtnē jūtas slikti, un sirds par to brīdina. Tādos mirkļos ir jālūdz Dieva palīdzība un vieta jānosvēta. Svētais Gars spēj attīrīt no visu ļaunumu enerģijām.
Senos laikos un nedaudz vel tagad cilvēki pielūdz ari tādus dabas spēkus ka Sauli, Mēnesi, pērkonu, jūru, tāpat atsevišķas vietas un akmeņus. Tika dievišķoti arī rāpuļi un zvēri. Civilizācijas vēsturē ir zināmi fakti, ka cilvēki pielūguši faraonus, , karaļus un ķeizarus, kā arī savus senčus.
Šodien vēl joprojām turpina pielūgt Budu - viņam par godu tiek celtas statujas un tempļi. Elkdievība, tā ir cilvēku atpalicība un garīgais aptumsums. Liekas tik neloģiski pielūgt akmens statuju, kurā ir pilnīgs enerģētisks tukšums.
Buda taču nevienam cilvēkam nevar dāvāt dzīvību vai arī piedot grēkus. Budam kādreiz tika dota vara pārvaldīt kādu pasauli izplatījumā, bet viņš Dievu nodeva un mēģināja sevi paaugstināt cilvēku vidū. Liekas tik absurdi pielūgt to, kam nav nekā.
Līdzīgi radās arī citas dievības un dievi, tādi kā Krišna, Baals, Maitreja, vai pat šovbiznesa elki un pielūgsmes simboli. Cik žēl, ka cilvēkiem neatveras skaidrs prāts un tie turpina maldīties un maldu ceļos ieved arī bērnus.  . . .
Cilvēkam ir jāiztur daudz pārbaudījumu, jāatsijā labais no ļaunā. Bīstamas ir reliģijas, kas noliedz Jēzu Kristu. Dažās reliģijās cilvēku ieved transā vai izraisa histēriju. Pastāv reliģijas, kas turpina upurēšanas rituālus.

Pēdējā gadsimtā uzradās reliģijas, kas, izmantojot Kristus vārdu, veido sektas. Tām ir raksturīgas maģijas pazīmes. Cilvēku smalki ievelk sektas maģiskajos tiklos, un tad bez Dieva palīdzības no tiem vairs nevar izkļūt.  . . .
Patiesā Dieva darbība cilvēku vidū nes mīlestību, mieru, saskaņu un skaidrību.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

Zvaigznes, zvaigznītes...

Neviens cilvēks tā īsti nezina zvaigznēs ietverto noslēpumu. Daudzi atraduši zvaigznāju likumsakarības un sastāda horoskopus. Tas ir vienīgi pašapmāns un sevis mierināšana.
Debess zvaigžņu juma noslēpums paliks neatklāts. Varu pateikt tikai vienu - tas ir Radītāja gudrības un pilnības raksts, caur kuru uz Zemi un cilvēkiem nāk īpaša veida Visuma enerģijas. Astronomijā skaitļodami attālumus līdz zvaigznēm, cilvēki maldās.
Tālāk no Zemes izplatījuma telpa ir saspiestāka, un faktiskais attālums neatbilst pēc pieņemtā gaismas izplatīšanās ātruma noteiktajam. Dievs izplatījumu veidojis saviem nodomiem un tajā radījis spīdekļus, lai tie cilvēkiem vienkārši dotu gaismu.
Tālu aiz debess velves ir Debesu pasaules un arīdzan Debesu Valstība. Izplatījums ir cilvēka prātam neaptverams. Daudzi mēģina to izzināt un par to rakstīt, bet tā lielumu aptver vienīgi Dievs, un tajā visā ir Viņa noteiktā kārtība.
.. Uz zvaigznēm nav dzīvības, jo tie ir tikai spīdekļi debess velvē.
.. Kāpēc gan pētīt neaizsniedzamas planētas un spīdekļus, ja vēl nav īstas skaidrības daudzās pasaulīgās jomās. Daudzi zinātnieki Dievam netic un maldās savu domu labirintos.
.. Īsto gudrību var dāvāt vienīgi Dievs. Visus atklājumus cilvēcei ir dāvājis Radītājs.
.. Cilvēces pastāvēšanas laikā cilvēki bieži ir meklējuši patiesību un zināšanas tur, kur to faktiski nav. Tāpēc cilvēces progress ir aizkavējies un pamatā ir veicināts materiālās pasaules progress.
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

Par Latviju

- Vairākkārt esat teicis, ka Latvija ir paradīze virs zemes. Vai tas jāsaprot kā šīs etniskā teritorijas izredzētība?
- To jau secinājuši daudzi pirms manis, bet es to varu apliecināt. Uz šīs zemes līdz pašām debesīm izgaismojas milzīgs krusts, šai zemei ir saturs, tā silda, kamēr citur pasaulē jūtat vien tukšumu. Es varu norādīt ceļu, kā Dieva svētība ceļojusi pasaulē – no Izraēlas uz Grieķiju, Itāliju, Spāniju, Franciju, Vāciju un tagad – Latviju. Vairāk es nedrīkstu atklāt, tomēr varu teikt – ja cilvēkam dotu iespēju dienas laikā pabūt visās pasaules valstīs, viņš vakarā atgriezies teiktu – jā, šī zeme ir Dieva izredzēta. Latvijā dzīvojošie cilvēki ir garīgi tīri, skaisti. Daudzviet pasaulē cilvēki neskatās viens otram acīs, jo to spēj tikai garīgi spēcīgi cilvēki. Latvijā skatās.
Katrai valstij un tautai ir Dieva dota valdība – tāda, kādu tauta ir gatava ievēlēt. Tomēr mūsu valstī vēlēšanas nav godīgas, bet izcili politizētas. Vecie politiķi sevi izsmēluši, jaunus vietā nelaiž, un man nepatīk arī tas, ka cilvēki no tālākiem reģioniem nevar par sevi pastāvēt. Un tomēr – zinu, ka Latvija būs visskaistākā un vislabklājīgākā zeme. Arī materiāli. Dieva cilvēku skaits tam ir nodrošinājums.
Varētu jautāt – ja Dievs mūs tik ļoti mīl, kāpēc mūsu tautai uzliktas tik lielas ciešanas? To man jautājuši daudzi. Tas bija Dieva nolūks – lai izveidotu spēcīgu tautu, tai jāiztur daudz pārbaudījumu. Lai no cilvēka izveidotu Cilvēku, jāizcieš maksimālas grūtības.
Zemeslodi skars visāda veida dabas katastrofas, bet Latviju tās piemeklēs vismazāk. Latvija ir ne tikai gaismas izgaismota, bet tai virsū ir arī sargājošs kupols...
Tāpēc arī es saku, lai cilvēki paceltu galvu augšā. Svētība tiek ielikta arī mūsu zemē augušajai labībai, kartupeļiem, āboliem...
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

šo visu esmu pārrakstījusi no Ē.Delpera grāmatām:

Atklāsme, 1999.
Iespēja izdzīvot, 2000.
Zelta graudi, 2001.
Dzīvības likumi, 2005. /visas - izd. SOL VITA, Rīga/

kā arī dažādām intervijām
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks

Varētu pakomentēt katru teikumu - tomēr pagaidām neredzu jēgu.

Piemēram:
Mani interesēja visas grāmatas, kas kaut ko skaidroja par cilvēka garīgo būtību. Izlasīju visu pieejamo, kur stāstīts par citām reliģijām.
To var manīt Delpera darbos - tur ir atlasītas dažādas domas un atziņas no pilnīgi visa kaut kā.

Līdzīgi kā, pieslēdzoties internetam, mēs saņemam informāciju. .. Arī tagad redzu, kā mūsu abu eņģeļi pieraksta mūsu sarunu ..
Eņģeļi pieraksta katra dzīves stāstu. Kad cilvēks atgriežas debesīs, viss jau par viņa šīs zemes gaitām ir zināms.
- šitas ir no ITšņiku humora.
Viens ITšņiks prasa otram - A kā Dievs var zināt visus mūsu grēkus?
Otrs atbild - nu Dievs taču ir admins klaudam, kur rakstās visi mūsu grēki!

IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

Papucs
Citāts
Varētu pakomentēt katru teikumu - tomēr pagaidām neredzu jēgu.
jēgas arī nav un nebūs.  tu vispirms pierādi, ka viņš NEREDZ GARĀ un tad komentē cik uziet.
IP pierakstīta

ZIRGS

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7148
 • Sirdī kaķis, kas sirdī ir klaburčūska

Citāts
"Es šeit sajutos kā debesīs, dzirdēju kā eņģeļi dzied Dieva godam, un redzēju, kā cilvēki raud, raugoties šajā skaistumā. Tā ir liela Dieva Mātes dāvana mums, un mūsu atbilde Viņas mīlestībai un aicinājumam. Esot tur - neko citu negribējās! Tikai būt, būt, un būt... Tas ir tāds dvēseles stāvoklis, kuru izteica apustulis Pēteris Tabora kalnā - "labi ir mums šeit būt!" Mēs to šeit piedzīvojām! (par Aglonu - mana piez.)

Tomēr ir ļoti sāpīgi tas, ko es ieraudzīju blakus Aglonai... Tas ir "Karaļkalns". Katram karalim ir vārds, savs uzdevums un vieta vēsturē. Bet kas tas ir par "karali"? Tas mani ļoti šokēja! Un pats briesmīgākais bija tajā, ka es tur redzēju sievieti ar meitu, un viņas tur lūdzās... Viņas lūdzās šajā vietā, par kuru var teikt - tas ir lucifera templis! Tā nav Dieva baznīca! Kādēļ? Tādēļ, ka tur ir "karalis" bez vārda, un uz sienas aiz viņa ir uzgleznota saule - senēģiptiešu elku dieveklis. Tā gan ir tikai ēna, bet prieksplānā šis elks. Kas viņs ir?

Kad es veicu eksorcismus, tad parasti mēdz būt tā, ka sātans, pirms iziet no šī nelaimīgā cilveka, parādās šim apsēstajam cilvēkam kā "Jēzus". Cilvēki krīt viņa priekšā uz ceļiem un sauc: "Jēzu! Jēzu!" Es viņiem prasu: "Vai tas tiešam ir Jēzus, ko tu redzi? Vai viņam ir naglu rētas un asins pēdas no ērķšķu vainaga?" "Nē, nav!" Tas nav Jēzus. Tas ir lucifers! Jo sātans nekad neparādās ar Jēzus brūcēm. Cilvēks sastingst no šausmām, kad viņam atklājas sātana patiesā būtība.
Un tam elkam, kas ir Karaļkalnā, un kura priekšā cilvēki metas ceļos, nav Jēzus brūču. Tas nav Jēzus Kristus!

Tadēļ man tas ļoti sāp, dārgā Latvija, jo tā ir elkdievība! Neejiet tur, mani dārgie! Neklanaties sātana priekšā! Tas ir ārkārtīgi liels grēks pret pirmo bausli. Citādi sātans Dieva Tiesā varēs sacīt: "Tie ir manējie! Viņi mani pielūdza tajā kalnā!""
Tēvs Jans Belickis, cit. pēc http://www.katedrale.lv/index.php?id=292&thd=18247
Arī kardināls Pujāts ir brīdinājis katoļus ar Delpera kunga mācībām neaizrauties.  Iespējams, protams, ka viņš REDZ GARĀ, bet katoļiem nav skaidrs, kādā garā tas notiek. Kā zināms, ir 2 varianti. Tu, Jona, esi pārliecināta, ka zini, bet pieredzējuši priesteri nav tik pārliecināti.
« Pēdējā izmaiņa: Novembris 30, 2017 ZIRGS »
IP pierakstīta
uz lieliem sūdiem rozes aug  tas poēzijas likums pirmais
un otrā likuma vairs nav  vien rozes sarkanās un sirmās.

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists

ZIRGS

konkurence, vienkārši konkurence :)
IP pierakstīta

ZIRGS

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7148
 • Sirdī kaķis, kas sirdī ir klaburčūska

ZIRGS

konkurence, vienkārši konkurence :)
Jā, ir jau arī tāds uzskats, ka Sātans ar Dievu konkurē par cilvēku dvēselēm.
IP pierakstīta
uz lieliem sūdiem rozes aug  tas poēzijas likums pirmais
un otrā likuma vairs nav  vien rozes sarkanās un sirmās.

Ctulhu

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 42366
 • Ateists

ZIRGS

Nē, pasaku būtnes un dvēseles ir tikai pasakās, par cilvēku naudu konkurē garīdznieki :)
IP pierakstīta

Jona

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2147

ZIRGS
Citāts
Iespējams, protams, ka viņš REDZ GARĀ, bet katoļiem nav skaidrs, kādā garā tas notiek. Kā zināms, ir 2 varianti. Tu, Jona, esi pārliecināta, ka zini, bet pieredzējuši priesteri nav tik pārliecināti.
nu tātad tie ir priesteri BEZ pieredzes, BEZ attiecīgās Svētā Gara dāvanas:
7 Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību. ...
10 citam spēki brīnumus darīt, citam pravietot, CITAM GARU PAZĪŠANA, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošana.
/1.Kor.12/
tādā gadījumā VĒL JO VAIRĀK bija jāpaļaujas uz pāvesta autoritātē doto Karaļkalna vērtējumu (atradīsi manā  atbildē).  bet "nezinītim" Belickim (btw, kalns nosaukts nepārprotami - Kristus Karaļa kalns!) vajadzētu tā kārtīgi pa viņa melīgo muti - arī par vājprātīgo apmelojumu ka eņģeļu skulptūrās esot redzami ragi.  arhibīskaps man tos tā arī neparādīja, varbūt ZIRGS sameklēs?
IP pierakstīta