Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Autors Tēma: Sprediķi  (Lasīts 11776 reizes)

0 Iemītnieki un 1 Nereģistrētais lasa šo tēmu.

EzītisMiglā

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 13936
 • ezītis miglā
Re: Sprediķi
« Atbilde #150 : Janvāris 21, 2016 »

Ilārs
Citi neredzēja, jo nebija astrologi. Jāpiezīmē, ka tieši gudrie bija tie kas redzēja, t.i. zinātnieki. Nevis ticīgie vai kādi citi. Ta'ka astroloģiskjam skaidrojumam ir diezgan drošs pamats.
Kur tad viņa parādījās un pazuda?
IP pierakstīta

Papucs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 16365
 • aristokrāts zinātnieks
Re: Sprediķi
« Atbilde #151 : Janvāris 21, 2016 »

Esmu dzirdējis, ka tā Zvaigzne esot bijusi kaut kādu citu triju debesu ķermeņu konstellācija, tāpēc īpaša tā laika debess jumā.
Zinātnieki, kuri pārzināja astroloģiskās sakarības, saprata, ka jāiet un kur jāiet meklēt īpašais Ķēniņš.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Sprediķi
« Atbilde #152 : Janvāris 21, 2016 »

Kā jums šķiet,kurš sūtīja ”zvaigzni”, kas vadīja astrologus?
Reliģiskie vadītāji parasti skaidro, ka ”zvaigzni” sūtīja Dievs. Bet vai tā ir taisnība? Ievērojiet, ka ”zvaigzne” vispirms aizveda astrologus nevis uz Betlēmi, bet gan uz Jeruzālemi pie ķēniņa Hēroda. Viņi šim skaudīgajam, nežēlīgajam valdniekam izstāstīja par Jēzus eksistenci un pieminēja, ka Jēzum ir jākļūst par ”jūdu ķēniņu”. (Mateja 2:2.) Šī ziņa noteikti modināja Hērodā spēcīgu naidu pret bērnu. Ķēniņš rīkojās viltīgi: viņš prasīja, lai astrologi, atraduši bērnu, paziņotu viņam, kur tas ir, apgalvodams, ka arī viņš gribot to godināt. Pēc tam ”zvaigzne” aizveda astrologus pie Jāzepa un Marijas. Tātad astrologu dēļ bērna dzīvība nonāca briesmās, un, ja Dievs nebūtu iejaucies, Jēzus būtu nogalināts. Par laimi, Dievs viņu izglāba. Nesaņēmis ziņu no astrologiem, Hērods tā saniknojās, ka pavēlēja nonāvēt Betlēmē un tās apkārtnē visus zēnus līdz divu gadu vecumam. (Mateja 2:16.)
Vēlāk Dievs Jehova par Jēzu sacīja: ”Šis ir mans mīļais Dēls, pret ko es esmu labvēlīgs.” (Mateja 3:17.) Padomājiet: vai Dievs, kas ir mīlošs un taisnīgs Tēvs, būtu izraudzījies par saviem sūtņiem astrologus — cilvēkus, kuru nodarbošanās bija saistīta ar pagānismu un okultismu, ko Dieva bauslība aizliedza? (5. Mozus 18:10.) Vai viņš izmantotu zvaigzni, lai aizvestu šos cilvēkus pie bīstama un varena slepkavas un nodotu šim ienaidniekam ziņu, kas neizbēgami sētu viņa sirdī spīvu naidu? Vai Dievs ar šīs pašas zvaigznes palīdzību vestu astrologus tālāk, lai atklātu vietu, kur atrodas viņa dēls, kurš tobrīd ir mazs, neaizsargāts bērns?

Uz šādu viltīgu nelietību bija spējīgs vienīgi šīs pasauļes valdnieks Sātana.
IP pierakstīta

Ilārs

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 7555
Re: Sprediķi
« Atbilde #153 : Janvāris 21, 2016 »

Jūdu tauta tika aizvesta trimdā un nometināta Babilonijā 6. gs. pirms Kristus dzimšanas. Protams, ka jūdi neklusēja par savām cerībām atgriezties atpakaļ savā dzimtenē. Šajā situācijā ļoti aktuālas atkal kļuva jūdu ilgas pēc apsolītā Glābēja, Mesijas – Kristus. Īpaši aktīvs šajā laikā bija jūdu pravietis Ecechiēls. Lai gan viņš darbojās jūdu vidū, tomēr kaut kas no viņa sacītā noteikti būs sasniedzis arī apkārtējo pagānu ausis. Pēc Ecechiēla Babilonijā un Persijā darbojās cits jūdu pravietis Daniēls, kurš kļuva par galveno zinību vīru Babilonijas gudro vidū. Austrumu dabas pētniekiem būs bijis pieejams arī Vecās Derības tulkojums grieķu valodā. Tādējādi pravietojumi par gaidāmo Mesiju– pasaules Glābēju būs tapuši zināmi arī viņiem. Nav šaubu, ka Daniēls par šo jautājumu bija runājis ar citiem Babilonijas gudrajiem, un tie savukārt mācību par Pestītāju nodevuši tālāk vēlākām paaudzēm.

Ikvienam, kam ir zināmas vēstures liecības par tā laika Mezopotāmijas astrologiem - zinātniekiem un lielo jūdu kopienu, kas tajā laikā dzīvoja Mezopotāmijā, Mateja stāsts par austrumu gudrajiem nesagādās pārsteigumu. Jau vairākus gadsimtus pirms Kristus dzimšanas jūdi Vecās Derības tekstu, kas stāsta arī par zvaigzni: "zvaigzne ņems sev ceļu no Jēkaba, un no Israēla celsies Scepteris" (4. Moz. 24:17) skaidroja kā pravietojumu, kas ietekmēs visas pasaules likteņus. Ievērojamie senās Romas vēsturnieki Tacits un Svetonijs zināja šo pravietojumu. Kādēļ gan tas nevarēja būt zināms Mezopotāmijas zvaigžņu pētniekiem, kas dzīvoja tiešā jūdu kopienas tuvumā? 

Daži baznīcas tēvi domāja, ka austrumu gudrie bijuši ķēniņi, bet šādam pieņēmumam nav nopietna pamata, lai gan šādu viedokli paaudis jau pazīstamais rietumu baznīcas teologs Tertuliāns 2. gadsimta beigās. Daži no baznīcas tēviem, piemēram, Augustīns un Hrizostoms uzskatīja, ka austrumu gudrie bijuši divpadsmit. Citi, varbūt vadoties no viņu atnesto dāvanu skaita, domāja, ka viņi bijuši trīs. Ķelnes katedrālē kā relikvijas joprojām glabājas trīs galvaskausi, kas it kā reiz piederējuši trim austrumu ķēniņiem – Melhioram, Kasparam un Baltasaram. Lai gan šai trīs ķēniņu leģendai trūkst vēsturiska pamatojuma, tomēr tā kalpojusi par iedvesmas avotu daudziem brīnišķīgiem mākslas darbiem.

Vēl biezāks noslēpumainības plīvurs klājas pār neparasto zvaigzni, kas, atspīdot pie debesīm, vadījusi austrumu gudros viņu ceļā pie Jēzus bērniņa. Mēģinājumi noteikt šo spīdekli ir bijuši daudzi un dažādi. Vieni ir uzskatījuši, ka tā bijusi Saturna un Jupītera konjunkcija, kas notikusi 7. gadā pirms Kristus. Citi mēģinājuši Betlēmes zvaigzni identificēt ar Halleja komētu. Vēl citi domā, ka tā bijusi nova – zvaigzne, kuras spožums eksplozijas rezultātā pieaug simtiem tūkstošu reižu. Savu versiju izvirzījis arī slavenais 16. gs. astronoms Keplers, citi pētnieki izmantojuši seno Ķīnas astronomu novērojumus. Tomēr neviena no teorijām nav izturējusi nopietnu kritiku.

Vienu no ekstravagantākajām idejām šajā sakarībā izvirzījis kāds krievu pētnieks V. Zaicevs, kurš apgalvo, ka Betlēmes zvaigzne bijusi ārpus zemes civilizācijas vadīts kosmosa kuģis, kas nogādājis uz zemi kosmonautu Jēzu. Atmetot visus pieņēmumus, jāsaka, ka evaņģēlista Mateja stāsts par šo neparasto zvaigzni liecina, ka tā nav bijusi dabiska, bet pārdabiska parādība. Tie, kas brīnumiem netic, protams, var turpināt meklēt šo zvaigzni, izgudrot kādas fantastiskas teorijas vai atmest visu Mateja stāstu kā izgudrotu.

Tomēr stāsts par austrumu gudrajiem nav leģenda, kas veidota ap Vecās Derības tekstiem, bet patiesa notikuma apraksts. Senie austrumu zinātnieki vai nu no pravieša Daniēla vai austrumos dzīvojošo jūdu kopienas būs ieguvuši informāciju par tādiem Vecās Derības pravietojumiem, kāds, piemēram, atrodams 4. Mozus grāmatā: „Zvaigzne ņems savu ceļu no Jēkaba, un no Israēla celsies Scepteris”, tas ir, īpašs valdnieks. (4. Moz.24:17) Pētīdami zvaigžņotās debesis, austrumi gudrie būs ievērojuši kādu neparastu debess parādību un devušies ceļā, bet vēlāk tos vadījis pārdabisks, brīnumains debess spīdeklis. Šādai notikumu gaitai, izņemot, protams, pārdabisko debess spīdekli, ir arī vēsturisks precedents. Romiešu vēsturnieki Dio Kāsijs un Svetonijs stāsta par diezgan līdzīgu austrumu gudro vizīti pie Romas imperatora Nērona 66. gadā pēc Kristus. Vecajā Derībā stāstīts, ka līdzīgi rīkojusies Sābas ķēniņiene, kas ieradusies, lai godinātu gudro jūdu ķēniņu Salamanu.
IP pierakstīta

Staar

 • Atslēdzies Atslēdzies
 • Ieraksti: 2280
Re: Sprediķi
« Atbilde #154 : Janvāris 21, 2016 »

Bībelē ir paskaidrots,kas ir tā zvaigzne,kas nāks jeb ņems sev ceļu no Jēkaba..Tā nav tā pati zvaigzne,kas rādīja ceļu astrologiem pie jaundzimušā Jēzus.
Lūk,ko paskaidro  apustulis Pēteris : Jūs darāt labi, to (praviešu vārdu )vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.” Kas ir šī ”rīta zvaigzne”? Atklāsmes 22:16 vārdi ”spožā rīta zvaigzne” ir attiecināti uz Jēzu Kristu.
Noteiktos periodos šādas zvaigznes ir redzamas pie debesīm austrumu pusē tieši pirms saullēkta un vēstī par jaunas dienas sākumu. Ar vārdiem ”rīta zvaigzne” Pēteris norādīja uz Jēzu kā Ķēniņu, kas jau valda Valstībā. Kad Jēzus sāka valdīt, viņš ”uzausa” pār Visumu, arī pār Zemi.
Viņš, mesiāniskā Rīta Zvaigzne, pavēstī par jaunu dienu jeb jaunu laikmetu, ko pieredzēs visi paklausīgie cilvēki.
IP pierakstīta