Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Skatīt ierakstus

Šeit var redzēt visus lietotāja ierakstus, kuriem Jums ir pieeja.

Tēmas - EzītisMiglā

Lappuses: [1] 2 3 ... 10
1
Kristietība / Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
« : Decembris 15, 2017 »
Pēc cilvēku  krišanas grēkā visa pasaule esot tikusi sabojāta.
Kāpēc jātaisa tāda pasaule, ko var tik viegli sabojāt?

Pat mēs, cilvēki, protam uztaisīt pasaules, kas tā nebojājās - piem, nesagraujamas māju sienas, vienmēr tīras upes, utt.
Lai kādi tur ļaundari plosītos, daba paliek tāda, kāda ir.
Tiesa, tas mums ir tikai virtuālās, simulētās vidēs.


2
Kristietība / Pilnīgs cilvēks ?
« : Decembris 13, 2017 »
Jēzus bija pilnīgs cilvēks , grēka neskarts.

Vai tas nozīmē, ka Jēzum bija grēka neskarts ķermenis, tātad lieliska veselība , gan fiziskā , gan mentālā?
Jēzus necieta no mentālām un fiziskām kaitēm?

Tas ir, pat neņemot vērā Jēzus dievišķo pusi , kad viņš pavairoja maizi u.c. brīnumus.

P.S. Tikai uzmanīgi, tas ir "jautājums uz iebēršanu".  ;)

3
Kristietība / Vai Jēzus ir Dievs?
« : Novembris 16, 2017 »
No tēmas par Trīsvienību, noskaidrojās, ka sākumā ir jāsameklē atbilde uz jautājumu, "vai Jēzus ir Dievs"?
Ņemot par pamatu to, kas teikts Rakstos.

4
Scientisms / Ja-Tad , spriešanas ierobežojumi
« : Decembris 21, 2016 »
Scientistuprāt, zinātnes vienīgais instruments ir loģika, tas ir, racionāla, saprātīga spriešana. Tie ir secinājumi "JA .. TAD".
Arī visādas ģeniālas idejas, domas , kas zinātniekam "ienāk prātā", esot tikai viņa smadzeņu neapzinātas "JA .. TAD" skaitļošanas rezultāti.

Problēma ir tāda, ka JA-TAD skaitļotājam ir ierobežojumi.

1. Gēdeļa nepilnības teorēmas - loģiska sistēma nevar būt pilnīga un vienlaikus nepretrunīga

2. Minhauzena trilemma - nav iespējams pierādīt, jo katrs pierādījums izmanto terminus, kuri ir savukārt jāpierāda. Iespējamie rezultāti:
a) ejam pa riņķi
b) ejam bezgalībā
c) bez pamatojuma pieņemam kaut ko par aksiomu

3. Pieņēmumi - pamatā ir tikai pieņēmumi, tādas kā ticības, vai cerības:
a) realitāte eksistē
b) realitāte ir izzināma
c) mēs esam spējīgi izzināt realitāti

4. Nespēja atrisināt paradoksus. Tie  ir apgalvojumi, kurus JA-TAD nespēj novērtēt kā patiesus vai apalmus. Piemēram:
a) "nākamais teikums ir patiess" <-> "iepriekšējais teikums ir aplams"
b) bārddzinis ir cilvēks, kas skuj visus tos, kas neskujās paši. Vai bārddzinis skuj sevi ?
c) vai kopa, kura satur visas kopas, kuras nesatur sevi -  satur arī pati sevi?

5. Halting problem - vispārīgā gadījumā, nav iespējams noteikt, vai datorprogramma apstāsies, vai arī strādās bezgalīgi.


Te tiešām vajadzīga liela ticība, - ticība tam, ka ar tādu nepilnīgu instrumemtu ir iespējams izzināt VISU.
Turklāt vēl tiek apgalvots, ka izzināt var TIKAI  ar šo instrumentu, un ne ar kādu citu.

5
Dievs / Antropais princips ... ticībā
« : Decembris 09, 2016 »
Antropais princips ,  ir priekšstats, ka mēs redzam Visumu tādu, kāds tas ir, tāpēc, ka, ja tas būtu citāds, mūsu nebūtu un mēs to nevarētu novērot. (wiki).

Ir tāda lieta, kā Visuma "fine tuning", t.i. ja Visuma likumi būtu maz-mazliet citādāki, tad dzīvība nevarētu rasties.
Pie kam, nevis "ka tad droši vien rastos cita veida dzīvība", bet - vispār nekāda. Nevarētu veidoties zvaigznes utml, - tādā līmenī. Nekas nebūtu, jo vide pārāk primitīva.
Tātad, izskatās, ka Visums ir speciāli taisīts tā, lai dzīvība tajā būtu. Varbūtība, ka tas noticis nejauši, ir ļoti niecīga. Tas dod nepatīkamu mājienu Radītāja virzienā.

Tāpēc ateistiem ļoti patīk Multiverss :) Ja ir Multiverss, tad tur realizējas tik daudz dažādu kombināciju, (bezgalīgi daudz ?), ka pilnīgi noteikti būs kāds Visums ar tieši tādiem likumiem kā mūsējais.
Tas nekas, ka Multiversu nevar detektēt, toties mājieni Radītāja virzienā izbeidzās.
Tāpēc tas skaitās spēcīgs arguments ateistu nometnē.

Piedāvāju līdzīgu principu, tikai ticīgajiem. :)

Tātad - Dievs ir, un ir ļoti daudz dažādu pasauļu, kur dvēselēm dzīvot. Dievs, ievērojot dvēseles gribu, šajās pasaulēs izpaužās plašā spektrā, sākot no tiešas klātbūtnes, līdz "Dieva nav, tas ir zināms par 100%", vai pat pasaulēm, kur doma par Dievu nevienam nekad prātā nav ienākusi.
Ideja nav jauna , ļoti līdzīga ir sastopama hinduismā.

Antopais princips reliģijā tātad saka, ka mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur Dievs izpaužās tieši tādā mērā, kā jau nu varam novērot mūsu pasaulē. :)
Tam vajadzētu būt tikpat spēcīgam argumentam, ticīgo nometnē. :)

Tas nekas, ka Dievu nevar detektēt, līdzīgi kā MUltiversu. Lai gan - Dievu vēl varbūt arī ka var detektēt, ej nu sazini kurā Dieva klātbūtnes spektra daļā mēs dzīvojam...
Multiversu nevar detektēt, principā.
 

6
Kosmoloģija / Jautajumi par Multiversu
« : Decembris 09, 2016 »
Pāris jautājumu par Multiversu

Kāds ir  "šķelšanās" mehānisms? Kādā veidā daļiņas visā Visumā (bezgalīgajā ?) uzzin, ka viņām ir jāšķeļas, tāpēc ka uz Zemes kāds demonstrē dubultspraugas eksperimentu ? Daļiņas to uzzin acumirklī, t.i. informācija tiek nodota ātrāk par gaismu? No kurienes ņemās enerģija lai uzveidotu jaunas daļiņas, bezgalīgi daudz?

Vai arī , viss Multiverss "jau eksistē", un nekādas šķelšanās pa laika asi nav, un atkal viss ir tikai skaņuplate, tikai tāda , ar izvēlēm, bezgalīgu skaņuplašu superpozīcija?

Kas tad ir cilvēks, kas dzīvo tai sastingušajā sazarotajā Multiversā? Kaut kas tāds, kas esksistē tikai īsu laika momentu? Dzīve ir kā ilūzija ? Kas piedzīvo šo ilūziju?

Nu tas, ka Multiversā eksistē bezgalīgas ciešanas, tas tā , sīkums, pie viena. Nav jau neviena atbildīgā.
Gan, ja ir Dievs, tad varētu būt variants, ka Multiverss ir kā skaņuplate, kā ieraksts, kuru dvēsele "spēlē", bet ne obligāti visus zarus un "celiņus", tāpēc mūžīgu ciešanu nav.

7
Scientisms / Scientisms ir iekšēji pretrunīgs
« : Decembris 06, 2016 »
Scientisma pārstāvji apgalvo "Empīriskais pierādījums ir labākā metode faktu iegūšanai maņu sfērā ... tikai empīriski verificējamie izteikumi ir patiesi".
Diemžēl, ŠIS izteikums pats nav empīriski verificējams.

Apgalvojums, ka nav citu patiesību kā vien zinātnes patiesības, nav zinātniska patiesība, un deklarējot to, scientisms nonāk pretrunā pats ar sevi.

Scientisti tic empīriski zinātniskajam pasaules uzskatam, novērtē to, lepojas ar to, uzskata par patīkamu, jēgpilnu, lietderīgu.
Taču šie visi { tic, lepojas, patīk, jāgpilns, lietderīgs } ir neempīriskas esamības vienības , subjektīvas vērtības un nodomi.

Scientisms nespēj aprakstīt kvalitāti, piem tas absolūti neko neva pateikt par dzīves jēgu. Tas prot tikai kvantitāti, skaitļus, bet ne kvalitāti.

Vērtību sfēra atrodas ārpus zinātnes.

8
Cilvēks grib izdzīvot - tā tas cilvēks ir uzbūvēts.
Varam teikt, ka cilvēks ne tikai grib izdzīvot, bet grib izdzīvojot justies labi.

Vai ir vērts meklēt, kādā veidā cilvēks var "justies labi"?
Daudzi saka, ka nav, - esot vienkārši jādzīvo un viss. Var jau būt, ka tiem cilvēkiem tāpat izdodas justies labi pietiekami ilgi, ka nav stimula ko nebūt meklēt. Un droša pārliecība, ka pietiekami ilgā labi jušanās turpināsies visu atlikušo dzīvi.

Ja atzīstam, ka ir vērts meklēt, tad, varianti ...

A. Dievs ir

A1. Dievs ir uztaisījis cilvēku paša cilvēka dēļ, tādu, ka cilvēkam ir ļoti konkrēta "labi jušanās". Līdzīgi kā zivij ūdenī. Kamēr zivs nav ūdenī, tā nejutīsies labi. Daudzas reliģijas saka, ka cilvēks patiesi labi var justies, tikai būdams kopā ar Dievu. Tad ir pat ļoti vērts, pat nepieciešami meklēt.
A2. Dievs ir uztaisījis cilvēku sevis dēļ, kā spēlmantiņu, un cilvēka "labi jušanās" Dievu neinteresē. Varbūt ka cilvēks kaut kādā veidā jūtas labi, bet varbūt arī tāda veida vispār nav. Dievs var atļaut vai neatļaut cilvēkam sameklēt šo "labi jušanos".

B. Dieva nav

B1. Cilvēkam no dabas ir iespējama "labi jušanās".
B2. Cilvēkam no dabas "labi jušanās" nav iespējama. Piemēram, cilvēks ir tāds, ka var justies labi tikai relatīvi, tikai pēc tam, ja iepriekš ir sajuties slikti.

Ateisms - materiālisms, klasiskais pārsvarā nodarbojas ar apkārtējās pasaules pētīšanu, no kādām bumbiņām vai diedziņiem viss sastāv. Rezultāts ir visādas tehnoloģijas, mehānismi - bet pēc dziļākās būtības tie neko dižu nevar palīdzēt pie cilvēka "labi jušanās".
Psiholoģija utml ir vienīgais, kas ar to nodarbojas. Panākumi? Tuvu pie nulles?

Ticīgajiem "labi jušanās" ir praktiski galvenais jautājums, bet kāpēc ateisms ir tik slinks un neieinteresēts? No visām ateistu aktivitātēm, niecīgs % ir attiecināms uz psiholoģiju un co.

Izņēmums ateismā - budisms, kur ir noteikts ceļš uz "labi jušanos", izstrādātas konkrētas metodes. Sazin kāpēc starp ateistiem ir maz budistu...

Racionāli, ja kāds grib meklēt ceļu uz "labi jušanos", tad ir vērts to meklēt ticības virzienā. Vai - vismaz budismā.
Pie kam meklēšana ticības virzienā neizslēdz meklēšanu psiholoģijas virzienā.

Tātad, racionāli, ticīgajam ir vairāk iespēju atrast "labi jušanos", jo viņš var meklēt divos virzienos, kamēr ateists tikai vienā.
Secinām, ka ticēšana ir racionālāka kā neticēšana.

9
Tātad, Visums ir vai nu mums ir Visums, kas uztaisīts ar kādu augstāku, objektīvu jēgu, vai arī mums ir bezjēgas Visums.
Ja ir objektīva jēga, tad ir vērts to meklēt.
Ja objektīvas jēgas nav, tad mēs varam, pēc brīvas izvēles un gaumes, piešķirt kādu jēgu vien gribam - vai nu visam Visumam, vai kādai Visuma daļai.
Labi apzinoties, ka mūsu piešķirtā jēga ir tikai spēle, rotaļa, nenopietns pasākums.

Tāpēc, saprātīgāk ir meklēt objektīvo jēgu, pat ja to ir grūti atrast.
Darīt ko jēdzīgu taču ir labāk kā rotaļāties!
Protams, ja  rotaļāties ir patīkamāk, tad var arī objektīvu jēgu nemeklēt. Tikai tā būs tāda acu aizmālēšana, dzīvošana ilūzijās.

Pat ja objektīvās jēgas tiešām, 100% nav - pat tādā gadījumā, vienalga, varam spēlēt rotaļu "objektīvās jēgas meklēšana". Tas ir vismaz tikpat vērtīgi kā spēlēt jebkuru citu "jēgas spēlīti".

Tad nu sanāk, ka ir vērts meklēt objektīvo Visuma jēgu, pat ja šķiet, ka tādas nav! Iespējams, ka ir, tikai grūti atrast un vajag tik vēl pameklēt.

Tas ir līdzīgi, kā ar zinātni - vajag izpētīt pasauli. Varbūt ka mūsu smadzenes ir par īsu, bet mēs ceram, ka to pietiks. Tāpēc izvēlamies - pētīt, cerot un ticot, ka smadzeņu pietiks.
Līdzīgi, labāk ir izvēlēties meklēt Visuma objektīvo jēgu, cerot un ticot, ka to var atrast. Cita ceļa vienkārši nav - ir tikai rotaļas, acu aizmālēšana, ilūzijas.

10
Svarīgi ! / Foruma versijas upgrade
« : Jūnijs 05, 2016 »
Sakarā ar drošības caurumiem forums tika upgrad-ots uz jaunāko versiju.

VB tēmas un latviešu valodas atbalsts tiks atjaunots, laika gaitā. Cerams, ka pietiekami ātri.

11
Mums ir reliģiju kaitīguma piemēri, varam atrast arī dažādu ideoloģiju kaitīguma piemērus, kā komunisma, nacisma, utt.
Kas tiem visiem kopīgs? Tas, ka šie ir "dzīves pamats", tie nosaka cilvēka dzīves vērtības un jēgu, tie dod motivāciju darīt vai nedarīt, tie definē, kas ir labs un ļauns.
Cilvēki seko ideoloģijai, un dara, darbojas, un var kļūdīties. Viņiem ir rezultāti un tāpēc tos var kritizēt.

Ateisms neko nedara, tikai sēž un kritizē citus. Pats neko nepiedāvā, jo pēc būtības ir tikai vienas ideoloģijas noliegums.
Viss kas cits, kas ateismu izmanto, jau ir ideoloģija.
Pie kam, bieži vien tai ideoloģijai tieši ateisms nemaz nav nepieciešams. Piemēram, to pašu komunismu, teorētiski, var savienot gan ar ateismu, gan ar kristietību.
No otras puses, budisms, kā jau zināms, ir ateisms, bet tāds - neagresīvs. Dievu drīzāk neapskata, nevis aktīvi noliedz.

Tātad, ateismam nav tiesību kritizēt tos, kas dara. Tāpēc, ka pats nedara neko, bet izliekas par ideoloģiju, par dzīves pamatu licēju.
Ar to arī ateisms kaitīgs - tikai kritizē, bet neko vietā nepiedāvā.
Ja meklējam tos, kas ir paņēmuši ateismu un iekļāvuši to savā ideoloģijā iekšā, tad atrodam visādus PSRS-us u tml. Vai arī tolerastus, kam nav savu mērķu, savas ideoloģijas, un kurus var nospiest kādas stiprākas ideoloģijas.

12
Transhumānisms / "Iniciatīva - 2045"
« : Marts 16, 2016 »
Vēl viens pārlādētājs:
http://www.notepad.lv/zinas/19068/krievu-multimiljonars-investe-cilveka-personibas-parnesana-robota/

Jau 2013. gadā D. Ickovs intervijā New York Times deklarēja: "Cilvēces lielākā problēma ir tā, ka esam pārstājuši kalt nākotnes plānus. Mūsu līderi orientēti tikai uz stabilitāti. Mums nav nekā tāda, kas spētu apvienot visu cilvēci. Mana iniciatīva iedvesmos cilvēkus."
Jau no 2013. gada.
Bet cilvēkus tas neko neiedvesmo. Kur nu vēl par cilvēces apvienošanu runāt!
Tā tikai, interešu pulciņš. Pat filatēlistu ir vairāk.

Kāpēc tas neiedvesmo cilvēkus, neapvieno? Vai tapēc, ka slikta reklāma, pārāk maz civēku zin par to pasākumu? Vai kāds cits iemesls?

13
http://www.lffb.lv/tulkojumi/overtona-iespejamibas-logs.html

Pamācošs raksts par to, kā liberasti var pieņemt praktiski dajebkādas nenormālības.
šoreiz - uz kanibālisma piemēra, bet shēma ir universāla, mainīgā X vietā var ielikt visu, ko sirds vēlās

14
Reliģijas vispār / Par citām ticībām
« : Februāris 15, 2016 »
Par tām citām ticībām...

Protams, ka katra reliģija, mācība, ticība, konfesija, sekta, draudze utml (sauksim viņas visas vienkāršotā vārdā par ticībām), uzskata sevi par pašu pareizāko. Ar attieksmi pret citām ticībām, apmēram tādā spektrā:
1. Manējā ir vienīgā pareizā, visas citas ir meli un provokācijas. Mūsējie uz paradīzi, visi citu uz elli. Melns / balts. Bināri 0 vai 1.
2. Citas ticības arī ir ok, bet ne tik labas kā manējā. Citi tiek ne tik labā paradīzē kā es. Taču vēl citi tiek ellē.
3. Neko nezinu par citām, bet manējā ir tiešām pareizais ceļš.

VD šķiet, ka par citiem īpaši nesatraucās. Citi tiek izdeldēti, ja izredzētajai tautai pietrūkst dzīves vietas. Citi dzīvo kaimiņos un visi sagadīšanās pēc ir sliktie. Ar citiem gešeftes nenotiek. Nekas nav teikts, ka pie viņiem Dievs būtu sūtījis savu Mozu. Viņi atbild par savu senču senču senču sastrādāto. Izejmateriāls ellei, bez variantiem?

Kristieši. Lielākā daļa sūta uz elli visus pārējos. Tāpat tas nekas, ka tie cilvēki nav vainīgi, jo piedzima nepareizajā vietā, no nepareizajiem senčiem. Ir gan teikts, ka "viņus tiesās pēc sirdsapziņas", bet tad mēs nonākam līdz tam, ka nevajadzēja sludināt, jo tie kas dzirdēja bet nenoticēja, iet uz elli. Taču, ja nesludinātu, tad viņus tiesātu pēc sidsapziņas. Nu, varbūt ka te apakšā ir doma "un pēc tās sirdsapziņas viņus visus tāpat ellē iemestu", tikai viens solis tālāk. Jo pats cilvēks nekā nevar, var tikai Dievs...

Musulmaņi saka, ka pie katras tautas Dievs reiz esot sūtījis pravieti, tikai tautas neesot viņu pieņēmušas. Te tas pats jautājums - kāpēc pēcnācējiem lai būtu jāatbild par senču senču senču pieņemtiem lēmumiem? Lai atbild tie, kas neklausīja atsūtīto pravieti. Vēl, ļoti dīvaini, ka neviena tauta viņus neklausīja, jo nekur uz zemeslodes kas līdzīgs islāmam tā ka nebūtu manīts, agrāk, pirms Muhameda?

Jēdzīgākais, ko esmu dzirdējis, ir no krišnaītiem. Protams, ka viņu ticība pati labākā, kā jau parasti. Taču te būtiskas atšķirības:
1. Arī no citām ticībām tikt tieši turpat, kur tiek krišnaīti, bet krietni, krietni mazākā skaitā
2. Tā kā te ir reinkarnācija, tad pastāv iespēja nākamajās dzīvēs tikt pareizajā ticībā iekšā
3. Prabhupāda, krišnaītu vadonis, ir teicis, ka cilvēkam lielākoties nemaz nevajag mainīt savu ticību, bet palikt tajā, kādā viņš ir. Tāpēc, ka kaut kam labākam viņš vienkārši nav gatavs.

Vēl, var pieminēt dažādus mistiķus, kā piem, Maiklu Ņūtonu, vai Robertu Monro.  Doma ir tāda, ka dvēsele te attīstās, un tāpēc ir dažādas reliģijas. Ir līdzīga doma par ticību atkarībā no attīstības pakāpes, taču vienas pareizās ticības nemaz nav, kā it kā būtu jābūt "ņutonismam" vai "monroismam".

Kā tad tur īsti ir? ;)

15
Nākotne, futuroloģija / Komunisms ir neizbēgams?
« : Janvāris 29, 2016 »
Ja (kad?) tehnoloģijas attīstāas, līdz tiek izgudrots Super-Truper-3D printeris, kas spēj pa lēto izdrukāt dajebko, no ēdiena līdz automobilim - vai tas noz;imē, ka automātiski iestājas komunisms?
Tāpēc ka visiem ir viss, un neviens nav spiests strādāt. Pašlaik, lai arī kā tehnika neattīstītos, ir dārgākas un lētākas preces. Vēl var iestāstīt, ka tev noteikti ir vajadzīgs telefons par 0.001 mm plānāks un ar 1.5x vairāk procesora jaudas, utt. Te lomu nospēlē relatīvisms, un tāpēc tiek uzturēta nevienlīdzība.

Cilvēka darbs nebūs vajadzīgs, visu darīs AI.

Kādi vēl varianti? Mākslīgi neļaut visu drukāt, lai daži būtu vienlīdzīgāki?


Lappuses: [1] 2 3 ... 10