Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Skatīt ierakstus

Šeit var redzēt visus lietotāja ierakstus, kuriem Jums ir pieeja.

Ziņas - Staar

Lappuses: [1] 2 3 ... 152
1
Lūk,kādu testu ir veikuši zinātnieki visas cilvēces labā!
www.natribu.org

2
visi četri evaņģēliji ir patiesi un uzticami,jo ir sarakstīti Dieva Svētā Gara vadībā.
Tb, 100%?
Un Toma Evaņģēlijs nav kanonizēts, jo tikai par 98% Svētajā Garā sarakstīts?
Vai apmēram tā?

Tāpēc jau apustulis Jānis paskaidro,ka: ”Ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet, visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas.” (Jāņa 21:25.) Tad nu padomā,kur nu vēl ietilpināt Bībelē! Bet Toma evaņģēlijā ir atspoguļotas mistiskas gnostiķu idejas, ko it kā esot paudis Jēzus,no kā var skaidri secināt, ka gnostiskie evaņģēliji ir tapuši, lai grautu, nevis stiprinātu ticību Bībelei. (Apustuļu darbi 20:30.)

3
astra
nu ja. pie viena tas nozīmē arī, cik aplama jau savā saknē ir t.s. burta jāšana - par Jēzus pēdējiem vārdiem pie krusta 4 Evaņģēlijos atrodam pavisam 3(!) atšķirīgas versijas.

Atkarīgs no tā,cik tālu katrs no rakstītājiem stāvēja un cik daudz no Jēzus teiktā dzirdēja skaidri. Piemēram Matejs un Marks raksta vienādi,ka ir dzirdējuši Jēzu saucam skaļā balsī.Tas liecina,ka Marks un Matejs stāvēja tādā attālumā,ka viņi varēja skaidri saprast tikai skaļu runu vai saucienu.Bet Jānis stāvēja Jēzum samērā tuvu un tas ir teikts arī viņa evaņģēlijā.Tāpēc Jānis dzirdēja gan Jēzus saucienus,gan vārdus,ko viņš teica Jānim personīgi attiecībā uz savu māti,gan arī tos vārdus,kurus Jēzus teica pirms nomira.Runājot par Lūku,tad viņš evaņģēlija sākumā paskaidro,ka vispirms viņš visu rūpīgi ir pārbaudījis,t.i. acīmredzot iztaujājis aculieciniekus un apkopojis iegūto informāciju.
Vēl Bībelē ir teikts,ka Aizstāvis,ko Jēzus saviem mācekļiem apsolīja lūgt savam debesu Tēvam -Dieva Svētais Gars - palīdzēs atcerēties visu,ko ir stāstījis un darījis Jēzus Kristus.Tāpēc visi četri evaņģēliji ir patiesi un uzticami,jo ir sarakstīti Dieva Svētā Gara vadībā.

4
Vēsture / Re: Pasaules vēsture kā viltojums
« : Aprīlis 12, 2018 »
Vēstures pārtaisīšana ir pazīstama jau no sendienām — to praktizēja jau senajā Ēģiptē un Asīrijā. Augstprātīgie un iedomīgie faraoni, ķēniņi un imperatori raudzījās, lai hronikās par viņiem būtu ietvertas tikai glaimojošas ziņas. Tāpēc sasniegumi parasti tika pārspīlēti, bet itin viss, kas valdniekus apkaunoja, — piemēram, sakāve kaujā — tika aprakstīts kā kaut kas nenozīmīgs, vai arī valdnieki centās, lai tas tiktu aizmirsts, bet dažreiz kaut kas tāds vispār netika pieminēts. Krasā pretstatā ir Bībelē pierakstītā izraēliešu vēsture, kurā minētas gan ķēniņu un pavalstnieku kļūdas, gan veiksmes.

5
Kāpēc Bībelē ir apkopoti četri evaņģēliji,nevis tikai viens? Tas ir tāpēc,kā kad saka Jona,ka katrs vēsturnieks kādu vēsturisku notikumu ir aprakstījis no sava skata punkta,tāpat katrs evaņģēlija rakstītājs ir rakstījis no sava skata punkta. Kāds no viņiem ir redzējis kaut ko tādu,ko nav redzējis kāds cits no viņiem, tādā veidā papildinot informāciju par aprakstāmo notikumu,bet centrālā vēsts,kas no tiem izriet,ir viena.

6
Vēsture / Re: Pasaules vēsture kā viltojums
« : Aprīlis 07, 2018 »
Jā, un vēlreiz - atkārtošu patiesības meklētāju pāris svarīgākos "baušļus",
kas mums jāsaprot un jāpieņem refleksu līmenī:
1. Viss, ko mums stāstīja un mācīja, un stāsta, un māca joprojām ir meli by default - tā vienkārši ir (nav nozīmes iedziļināties, kāpēc tā ir - atbilde ir uzrakstīta 1. Mozus grāmatas 1. nodaļā).
2. Viss, kas ir patiesība, ir mums acu priekšā, tikai mēs to nespējam ieraudzīt, jo esam 1.punktā minēto melu apdullināti.

Arī man skolā neviens nevarēja iestāstīt to,ka viss tā nu radies pats no sevis un it sevišķi nepieņemami,pat smieklīgi, bija dzirdēt pieņēmumu,ka cilvēka sencis ir pērtiķis!Patiesi ir Pāvila  rakstītie vārdi, ka Dieva ”neredzamās īpašības, tiklab viņa mūžīgā vara kā viņa dievišķība, kopš pasaules radīšanas gara acīm saskatāmas viņa darbos; tāpēc viņiem (neticīgajiem) nav ar ko aizbildināties”. (Romiešiem 1:20.) Kopš ”pasaules radīšanas” — it īpaši kopš tā laika, kad tika radīti cilvēki, saprātīgas būtnes, kas spēj aptvert Dieva pastāvēšanas faktu, — ir acīmredzams, ka pastāv neiedomājami varens Radītājs, pielūgsmes cienīgs Dievs. Tāpēc tiem, kas neatzīst un negodā Dievu, nav nekāda attaisnojuma.
Bet runājot par cilvēces attīstības vēsturi,tad tā vispatiesākajā veidā ir attainota tieši Bībelē,sākot no Ādama radīšanas līdz pat mūsdienām,jo gan Mozus ,gan citi Bībeles sarakstītāji bija rūpīgi hronisti, kas Bībeli sarakstīja Dieva Svētā Gara vadīti.

7
Dievs / Re: Dievs ir Gars.
« : Aprīlis 06, 2018 »
Mazliet detalizētāk. Galileja ir apgabals ziemeļu valstī Izraēlā. Jesajas pravietojumā 8:23 teikts,ka šis apgabals iekļauj sevī ”Zebulona zemi un Naftaļa zemi”, kā arī ”jūrmalas ceļu” — senu ceļu, kas gāja gar Galilejas jūru un veda uz Vidusjūru. Jesajas laikā šo novadu dēvē par ”citu tautu Galileju”, acīredzot tāpēc, ka daudzās tā pilsētās dzīvo cittautieši.
Apustulis Matejs ,savā Dieva iedvesmotajā stāstījumā par Jēzus kalpošanas pirmsākumiem uz zemes, raksta: ”Jēzus atstāja Nacareti un aizgāja dzīvot Kapernaumā, jūŗmalas pilsētā Zabulona un Naftaļa robežās, ka piepildītos pravieša Jesajas vārds, kas saka: ”Zabulona zeme un Naftaļa zeme jūrmalā, Aizjardāna, pagānu Galileja(citu tautu Galileja), ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi.”” (Mateja 4:13—16.)

8
Dievs / Re: Dievs ir Gars.
« : Aprīlis 05, 2018 »
Ja tev ir tāda atziņa,tad pierādi to ar Bībeles pantiem. Ja nevari,tad tava atziņa ir nepatiesa.

Atziņa ir vienkārša.

1. Jēzus Evaņģēlijos nepārtraukti runā par cūkām.
Kakova hrena Izraēlā ir pilns ar cūkām?

Ja cūkas bija kā siseņi, tad tās bija jāiznīcina, citādi tās būtu iznīcinājušas Izraēlu.
OK./Papuc c./

Bībelē teikts,ka cūkas,kuras nogāzās no kraujas ,tika audzētas gerasiešu jeb  gadariešiem, zemē.

2. Kur Galilejā ir ezers ar krauju?/Papuc c./

Galilejas ezeru sauc arī par Galilejas jūru,kuras garums ir 20 km ,bet platums 12 km, un gan jau kāda krauja iepretim Galilejai gerasiešu zemē bija un joprojām ir.

3. (saliekot kopā), Kur Galilejā Jēzus izdzina ļaunos dēmonus cūku barā, pie tam, nogāžot no kraujas ezerā?/Papuc c./

Tās cūkas bija gerasiešu zemē,bet ne Izraēlā.

Atbilde:
Pareizi, tas nenotika tagadējos Austrumos,
tas notika pirms ~ 1000 gadiem Fancijas Galilejā ezera krastā.

 :)

(Bībele + ģogrāfija =>, nekas vairāk :) )

9
Dievs / Re: Dievs ir Gars.
« : Aprīlis 05, 2018 »
Bībelē ir pravietots,ka laiku beigās būs daudzi cilvēki,kas izpētīs Svētajos Rakstos teikto un līdz ar to atziņas par Rakstiem vairosies. Viena no atziņām,kas izriet no Sv.Rakstiem tos izpētot  ir tā,ka ..
.. ka Evaņģēlijā aprakstītie notikumi risinājās nevis pirms 2000 gadiem kaut kur Austrumos,  bet gan pirms <1000 gadiem mūsdienu Francijas dienvid-rietumos.

Ja tev ir tāda atziņa,tad pierādi to ar Bībeles pantiem. Ja nevari,tad tava atziņa ir nepatiesa un tev zināmā informācija nenāk no Bībeles,bet ir tikai cilvēku pašu maldīgs pieņēmums.

10
Dievs / Re: Dievs ir Gars.
« : Aprīlis 05, 2018 »
ZIRGS! Pievērs uzmanību,ka ir rakstīts...dzīvi nogrima ellē ...un tie aizgāja bojā, ...tātad,nomira,nevis tika mocīti uguns liesmās.

 Salīdzinot Jēzus teikto ar pravieša Jesajas grāmatas pēdējo pantu ir saprotams, ka Jēzus atsaucās uz vārdiem, kas ir rakstīti Jesajas grāmatas 66. nodaļā. Pravietis minētajā pantā acīmredzot runā par iziešanu ”no Jeruzalemes un došanos uz blakus esošo Hinoma ieleju (Gehennu), kurā reiz tika upurēti cilvēki (Jer 7:31) un kura ar laiku kļuva par pilsētas atkritumu izgāztuvi”. Simboliskajā aprakstā Jesajas 66:24 nav runāts par cilvēkiem, kas tiktu mocīti, — pantā ir minētas ”mirušo miesas”. Tie, kas ”nemirs”, ir tārpi, nevis dzīvi cilvēki vai nemirstīgas dvēseles. Tur pravietis norāda uz diviem veidiem, kā mirušo miesas parasti gāja zudībā: satrūdēšanu un sadedzināšanu. Tas, ka blakus ir minēts tārps un uguns, uzsver domu par iznīcināšanu. Abi iznīcinošie spēki ir pastāvīgi (”neizdziest”, ”nemirst”), un no tiem nav iespējams izvairīties. Šajā tēlainajā aprakstā vienīgie, kas paliek mūžīgi, ir tārps un uguns — bet ne cilvēks —, un tie abi iznīcina visu, kas nonāk to varā. Tāpēc šeit ir runa nevis par mūžīgām mocībām, bet gan par pilnīgu iznīcību, kas ir līdzvērtīga pilnīgai un galīgai nāvei, jo padara augšāmcelšanos neiespējamu.


Tātad,Jēzum tēlaini runājot,nocirsto kāju vai roku jeb izrauto aci it kā  iemet simboliskajā iznīcības vietā Gehennā,kur uguns un tārps simbolizē mūžīgo iznīcību.Šie apgrēkojušies locekļi simboliski aizies bojā neatgriezeniski,bet ne pats cilvēks,kaut tāpēc tizls būdamas, tomēr "noies dzīvībā" jeb iemantos mūžīgo dzīvi.

11
Dievs / Re: Dievs ir Gars.
« : Aprīlis 05, 2018 »
Tas viss ir interesanti, bet nevar aiziet prom no fakta, ka elle ir Bībelē pieminēta, gan Jaunajā, gan Vecajā derībā piemēram "Un tie dzīvi nogrima ellē ar visu, kas tiem piederēja, un zeme atkal aiz tiem aizvērās, un tie aizgāja bojā, pazuzdami no draudzes vidus." (4.Moz. 16:33)
vai
"Un, ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to; tev ir labāk, ka tu tizls noej dzīvībā, nekā kad tev ir divas kājas, un tu topi mests ellē.
Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest." (Marks. 9:45-46)

Bībelē ir pravietots,ka laiku beigās būs daudzi cilvēki,kas izpētīs Svētajos Rakstos teikto un līdz ar to atziņas par Rakstiem vairosies. Viena no atziņām,kas izriet no Sv.Rakstiem tos izpētot  ir tā,ka cilvēkam pēc nāves vairs nepastāv nekāda apziņa, tāpēc elle nevar būt vieta, kur ļaundari pēc nāves cieš mokas uguns liesmās. Kas tad ir elle? Uz šo jautājumu var atbildēt tad, kad tiek  noskaidrots, kas pēc nāves notika ar Jēzu. Lūka Bībelē rakstīja: ”Viņš (Jēzus) nepalika pazemē (grieķu haidēs; Bībeles izdevumā Evaņģēliji un Apustuļu darbi — ”ellē”), un viņa miesa neredzēja satrūdēšanu.” (Apustuļu darbi 2:31.) Kur atradās elle, uz kuru devās pat Jēzus? Apustulis Pāvils rakstīja: ”Es jums.. esmu mācījis, ..ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem.” (1. Korintiešiem 15:3, 4.) Tātad Jēzus bija ellē jeb kapā, bet tur nepalika, jo Dievs viņu cēla augšā.
 Bībelē ir lasāmi arī vārdi: ”Nāvi un nāves valstību (haidēs) iemeta uguns jūŗā.” Pantā minētā jūra ir simbolisks tēls, jo nāvi un elli (hadesu), kas tajā tika iemestas, nevar burtiski sadedzināt. ”Šī (uguns jūra) ir otra nāve” — nāve, no kuras nav augšāmcelšanās. (Atklāsmes 20:14.)

12
Dievs / Re: Dievs ir Gars.
« : Aprīlis 05, 2018 »
Vēl komentārā,kas "pazuda" es darīju zināmu to,ka pavisam nesen PB galvai Kirilam Gundjajevam tika dota atklāsme,ka "šīs pasaules valdnieks" ir Sātans,lai gan šī patiesība Bībelē ir lasāma jau no pat 1.gadsimta.
 JL šo patiesību sludina jau vairāk kā 100 gadus.

13
Staar
Jā, kristieši, neuzskata ka Vecajā Derībā pieminētais Dieva apzīmējums - Jehova - būtu kas īpaši nozīmīgs. To var saprast: tā pati Vikipēdija mums vēsta, ka ir vismaz 7 Dieva vārdi: YHWH, El, Elohim, Eloah, Elohai, El Shaddai, un Tzevaot. (https://en.wikipedia.org/wiki/Names_of_God_in_Judaism#Seven_Names_of_God)

Bībele vēsta,ka Dievs pats sev ir devis šo vārdu. Vienīgo ĪSTO vārdu-Jahve. 2. Mozus grāmatas 6. nodaļas 3. pantā Dievs par sevi saka: ”Es esmu parādījies kā Visaugstākais Dievs Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, bet savu īsto vārdu ”Kungs” (”Jahve”, zemsvītras piezīme Bībelē) Es netiku darījis viņiem zināmu.”
Visvecākajos Svēto Rakstu rokrakstos minētajā pantā Dieva vārds Jahve ir lasāms titula "Kungs" vietā. Un ne tikai šajā pantā,protams!

14
PB kategoriski noraida Dieva vārdu Jehova jeb Jahve,kaut gan PB Bībelē šis Dieva vārds ir sastopams vairākas reizes. Interneta telpā klejo video,kur viens jauns PB mācītājs uz korespondenta jautājumu,ko tad darīt ar Dieva vārdu,kas lasāms jūsu Bībelē,ar smaidu uz lūpām pateica,ka to vajag "žeč" kopā ar visu Bībeli.


15
Staarieši šodien klauvēja pie durvīm un iedeva lapiņu, ka Kristus īstenībā esot rītdien nomiris :)

Īsi sakot,mans komentārs uz šo atklāja,ka kristiešiem Jēzus pavēlēja pieminēt viņa nāvi (1. Korintiešiem 11:23—28.),nevis augšāmcelšanu. Un tas ir jādara vienu reizi gadā-pēc senebreju kalendāra-14.nīsanā,ko arī JL dara. Līdz ar to ir skaidri saprotams,ka visas pasaules baznīcu teatrālās izdarības Lieldienās ir tikai un vienīgi priekš cilvēku labpatikas,nevis priekš Dieva vai Jēzus.

Lappuses: [1] 2 3 ... 152