Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:

Skatīt ierakstus

Šeit var redzēt visus lietotāja ierakstus, kuriem Jums ir pieeja.

Tēmas - Staar

Lappuses: [1]
1
Kristietība / Kas ir Dieva KAROGS tautām?
« : Decembris 06, 2017 »
Par Dieva karogu es ieminējos nesen atpakaļ vienā citā tēmā.Bet šodien nolēmu par to uzsākt jaunu tēmu.Jesajas 49:22.pantā runa iet par Dieva karogu,ko Viņš pacels pār tautām.
22 Tā saka Dievs Tas Kungs: "Redzi, Es pacelšu Savu roku pār ciltīm un uzvilkšu Savu karogu pār tautām! Tad tie atnesīs tavus dēlus uz rokām un tavas meitas uz pleciem.

Šis pravietojums ir piepildījies.Dievs KAROGU ir uzvilcis,bet vai kāds no jums esat pamanījuši izskaidrojumu JD, kas ir šis karogs,ko Dievs uzvilka pār tautām?

2
Citāts
,no Bībeles tulkotāju puses parādās šaubīgā mazticība Dieva apsolījumiem,
oho, tātad Bībele ir jātulko nešaubīgi , t.i. tā, kā "mūsējiem" būtu labāk? Nevis tā, kā tur rakstīts oriģinālvalodā?/c./

Jā,Bībele ir jātulko nešaubīgi,t.i.,ne ko pieliekot klāt,ne ko atņemot nost,ja kas nesaskan ar tulkotāja vai tulkojuma pasūtītāja domām.Taču,diemžēl,ir noticis pretējais. Daudzos tulkojumos Bībeles panti ir tikuši pieskaņoti seno baznīctēvu doktrīnām.Piemēram,runājot pat Trīsvienību.

Dažos tulkojumos 1.Jāņa vēstules 5. nodaļas 7.un 8.pantā ir pievienoti tādi vārdi,kā ”debesīs",''Tēvs","Vārds" u.tt.

5 Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls.
6 Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un Gars ir liecinieks, jo Gars ir patiesība.
7 Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens.
8 Un trīs ir, kas liecina virs zemes: Gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir kopā. 
 Taču šie vārdi nav atrodami nevienā no agrīnajiem grieķu rokrakstiem — ir skaidrs, ka tie ir iekļauti tekstā, lai atbalstītu mācību par trīsvienību.

Bet agrīnajos grieķu rokrakstos  šis teksts ir lasāms šādi

5 Kas var uzvarēt pasauli? Vai ne tas, kurš tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls?
6 Viņš, Jēzus Kristus, ir tas, kurš atnāca caur ūdeni un asinīm, un ne ar ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir tas, kas liecina, jo gars ir patiesība.
7 Tā nu ir trīs liecinieki:
8 gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir vienprātīgi.

Savukārt  Jāņa 17: 3 var lasīt Jēzus vēstījumu cilvēcei,kuru viņš izteica lūgšanās savam debesu Tēvam Dievam Jahvem.Viņš saka,ka
3 Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.(Redziet-ir svarīgi iepazīt Dievu Jahvi un Viņa Dēlu Jēzu Kristu-Dieva sūtni,nevis ,piemēram,garmatainu,bārdainu pravieti Vassulu)
4 Es tevi esmu pagodinājis uz zemes un esmu pabeidzis darbu, ko tu man esi uzticējis.
5 Bet tagad, Tēvs, pagodini mani pie sevis ar to godu, kāds man pie tevis bija, pirms pasaule tapa.

3
Dievs / Vai Bībeles Dievs atbalsta strīdus?
« : Jūlijs 25, 2017 »
Neviens cilvēks nepiedzimst ar zināšanu bagāžu savā galvā,bet tās uzkrāj no dzirdētā un redzētā sākot jau no dzimšanas,tālāk -speciāli mācītā un paša lasītā , tādā veidā attīstot sevī  domāšanu un spriestspēju.Tas attiecas gan uz tiem cilvēkiem,kas sevi uzskata par ateistiem,gan uz tiem cilvēkiem,kas sevi uzskata par dievticīgiem.Atšķirība ir tajā,kas kuram tuvāk sirdij.Vieniem patīk lasīt par evolūciju un nepieņemt radīšanu par patiesu,bet otriem patīk lasīt Bībeli un nepieņemt evolūciju.
Bet,vai tamdēļ būtu jāstrīdas un jāpazemo citi,par visu varu cenšoties pierādīt savu taisnību?
Vienkārši neiet tajā lauciņā,kas nav tavs un viss!Tas būtu tas pats,kas ar acīm izbaudīt kaimiņienes rožu dārzu,bet neiet tajā iekšā un nesākt kaimiņienes rozes pārstādīt pēc savas gaumes,ja nu vienīgi taktiski ieteikt kaut ko uzlabošanas labad,ja esi speciālists rožu audzēšanā ,bet kaimiņiene ir tikai to mīļotāja un tomēr veiksmīgi audzē un kopj tās pēc savas saprašanas.


Secinājums ir tāds,ka mums te ir izveidojušies divi dažādi "lauciņi" ,kas pēc pašu izvēles,atrodas blakus un abas puses tagad cenšas atrisināt nesaskaņas ar dzēlībām,kas skar sāpīgi tāpat kā ar spēku raidīts akmens.Vai nebūtu laiks ,vismaz mums ticīgajiem, šos radušos strīdus izbeigt,jo Bībeles Dievs tādus strīdus neatbalsta.


5

Kas ir patiess ?
Pilnīgi pretējs uzskats Bībelē teiktajam ir tas,ka pēc miesas nāves kaut kāda daļa no cilvēka turpina dzīvot.
Nekā tamlīdzīga ,jo Bībele neapstiprina šādu priekšstatu par dvēseles nemirstību.
 ”Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst,” teikts Bībelē, ”nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā, tiem arī nav vairs ko algas gaidīt; pat viņu piemiņa aizmirstas. Tiklab laiks mīlēt kā ienīst un dzīves iekārēs degt viņiem jau sen pāri, un mūžībā viņi nepiedalās vairs ne pie kā, kas norisinās zemes virsū. Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, nedz gudrības.” (Salamans Mācītājs 9:5, 6, 10.)
Senebreju vārds, kas pārtulkots ”pazeme”, nozīmē vienkārši cilvēces simbolisko kopējo kapu.


Kā redzams,pēc nāves cilvēks visā savā būtībā nonāk pazemē-kapā,nevis kaut  kāda nemirstīga daļa no viņa nonāktu debesīs,kā pieņemts aplam domāt.

6
Dvēsele / Gars / Dvēsele un gars.
« : Aprīlis 16, 2016 »
Daudzi uzskata, ka šie vārdi, dvēsele un gars,  apzīmē kaut ko neredzamu un nemirstīgu, kas atrodas mūsos. Pēc viņu domām, nāves brīdī cilvēka neredzamā daļa pamet ķermeni un turpina dzīvot. Tā kā šāds viedoklis ir plaši izplatīts, daudzi ir pārsteigti, uzzinot, ka Bībelē nekas tāds nav mācīts.

7
Visas jaunatklāsmes ārpus Bībeles ir meli !Tādas piespēlē Sātans tiem,kas 100% neuzticas  ne Jēzum,ne Dievam.

9
Cilvēks: Citi / Indulim !
« : Februāris 24, 2016 »
Vai tu esi tas pats "vientuļais Vilks" ?

10
Māksla / Visizcilākais mākslinieks
« : Februāris 06, 2016 »
Iepazīstieties ar visu laiku Visizcilākā  mākslinieka mākslas darbiem
https://www.youtube.com/watch?v=KrhHHBiIrQM

11
Kristietība / "pravietojumi,kas piepildījās"
« : Februāris 06, 2016 »
viņu pravietojumi ir piepildījušies/mans c./

Varbūt tāpēc, ka tie bija pietiekami aptuveni? Atceramies, ka ebreji visas tās piepildīšanās neatzīst.
Bet par šo varētu jaunu tēmu atvērt  , "pravietojumi,kas piepildījās".
Es gan par citām reliģijām esmu tāpat dzirdējis, ka tur esot pravietojumi kas piepildījušies./Ezis Miglā c./

Ezis Miglā 'pameta' labu ideju par " pravietojumiem,kas ir piepildījušies".
Tādi ir ,piemēram,Daniēla pravietojumi,kurus ir izpētījuši Bībeles pētnieki un ir atklājuši arī to nozīmi attiecībā uz mūsdienām.
http://wol.jw.org/lv/wol/s/r49/lp-lt?q=Daniēla+pravietojumi&p=par

12
Hiskija bija Jūdejas ķēniņš 8. gadsimta otrajā pusē pirms mūsu ēras, kad Jeruzalemei draudēja varenā asīriešu karaspēka uzbrukums.
 No Bībeles apraksta var uzzināt, ka Hiskija aktīvi rīkojās, lai aizsargātu Jeruzalemi no ienaidniekiem un nodrošinātu to ar ūdeni. Piemēram, viņš izbūvēja tuneli, kas novadīja uz pilsētu avota ūdeņus. (2. Ķēniņu 20:20; 2. Laiku 32:1—7, 30.)

13
Dievs / Dievs ir Gars.
« : Janvāris 16, 2016 »
”DIEVS ir Gars, un, kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā,” teikts Bībelē. Šajos vārdos ir atklāta svarīga pamatpatiesība par to, kas ir Dievs — viņš ir gars. (Jāņa 4:19—24.) Taču, būdams gars, Dievs ir nevis bezpersonisks spēks, bet gan, kā aprakstīts Bībelē, reāla persona.

Lappuses: [1]