Migla

Pasaules uzskati => Pasaules uzskati: Citi => Tēmu iesāka: EVOLUCIONISTS Jūnijs 18, 2019

Virsraksts: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 18, 2019
KOPSAVILKUMS:

Un tātad:
Pirmkārt, dati ir daļa no kādas noslēgtas vides, kas totāli mākslīgi nošķirta no haosa kādā "vidē", un var būt tikai varbūtīgi, nevis absolūti. Respektīvi relatīvi lielumi ar kuriem operējot ir jānotic, ka tie kaut ko dikti jēdzīgu nozīmē.
otrkārt, eksperimenti ir eksperimentētāja radošais "izrāviens" un arī totāli nozīmē tikai varbūtīgo jeb pieļauj aptuvenību.
treškārt, katrs rezultāts tiek pierakstīts simbolos, kas ir nenoteikti un pastāv tikai uz vienošanās pamata.
ceturtkārt, tos visus datus visu nolasa tikai ar juteklisko aparātu, kas pats par sevi ir ļoti šauras joslas (redzamā gaisma, dzirdamā skaņa) un ierobežotas esamības paraugi.
Es nepaļaujos uz tik NEPRECĪZĀM METODĒM, neskatoties uz to, ka tās paši praktiķi dievišķo līdz nejēgai!
Līdz ar to runas par kaut kādu "precizitāti" tajā ar tiem datiem un eksperimentiem - atvaino, tiem neko jau daudz neuzticos, tie ir mitoloģijas spoki, kas kaut kur kaut kad, kaut ko arī nozīmē, ja pieļaujam un ņemam vērā visu relativitāti.
Precīzi var sākt domāt tikai jēdzienos. Un jēdzienus rada Domāšana, nevis dati vai eksperimenti.
DOMAS EKSPERIMENTS ir precīzākā izpēte, tā vispārina un pietuvina esošajam, bet dati un eksperimenti it bieži rada tādus para-esošā monstrus, kā tavs vulgārais materiālisms, no kura jau vairākus gadsimtus reāli domātāji jau ir distancējušies.
Pie tam! Jēdzienu ievietošana imenences plānā ļauj pārvaldīt teritorijas arī intuitīvi, bez kādas miglas pūšanas par elektriskajiem lādiņiem - DOMA RADA JĒDZIENUS UN VEIDO JĒGU.
Jutekliskie eksperimenti, ar vieim datiem un lādiņiem labākajā gadījumā tiek gadā ar funkcijām, pierādot tikai iespējamos viedokļus kādā noslēgtā jomā - teiksim, zāļu ražošanā un viss, par vispārinājumiem šīm jomām labāk paklusēt, jo tā NAV VIŅU TERITORIJA, tie ir lauciņi konkrētām vajadzībām un viss.
Vispārinājumus veido nevis datu krāvumi, bet JĒDZIENI, JĒDZIENISKAS FIGŪRAS un IMANENCES PLĀNS.
Tādā kārtā, manā teritorijā der viss, ko rada Doma, nevis tas, kas atgadās empīrijā.
Es, starp citu arī neizslēdzu ticību, no kuras tu tā rausties un paradoksālā kārtā arvien tajā attopies savā domāšanā tikkio nav pa rokai datu, terminu un formulu.
Un vēl -- būtiski svarīgi - es nekādā gadījumā neizslēdzu intuīciju savā domājumā, kurā svarīga ir Es apziņas konstrukcija, tā, ko kompītis nepavelk, jo viņš tikai dzenā lādiņus, nevis domā (sk. sīkāk iepriekš, precīzak, detalizētāk). Tieši tāpēc jau domājums ir neatkarīgs no elektriskajiem lādiņiem, ka tam piemīt zināšana ārpus jutekliskā, ārpus materiālā un citas domāšanai tikai "piekārtotas" pasaules daļas, kas ar to savijās kā dimensijas, bet NEAIZSTĀJ, proti, tajā, ko sauc par metafiziku, par transcendenci, kas procesējas domā, kurai nevajag neko citu, lai eksistētu, tā ir substance - PAMATS.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 18, 2019

    Ateists

Re: TICĪBA IR GĒNU PROGRAMAS NOTEIKTA REALITĀTE
« Reply #53 on: Today at 06:36 pm »

    ReplyQuote
    ModifyModify
    RemoveRemove
    Split TopicSplit Topic

evolucionists:

1) Nevis jānotic datiem bet jālieto dati, ja darbojas, uzskatām par korektiem, turpinam pārbaudīt.
2) Nu jā mēs realitāti reģistrējam tuvitāni un varbūtiski, to es zinu un?
3) Simbolus var tulkot, ir paņēmieni priekš tam
4) Nolasa ne tikai ar dabiskajiem orgāniem, bet ar konstruētiem instrumentiem - pārveidotājiem.

/Es nepaļaujos uz tik NEPRECĪZĀM METODĒM, neskatoties uz to, ka tās paši praktiķi dievišķo līdz nejēgai!/

Piedāvā labākas.

/atvaino, tiem neko jau daudz neuzticos/

Tas pats - piedāvā labākas metodes. Un metodēm nav jāuzticas metodes ir jālieto un jāpārbauda.

/DOMAS EKSPERIMENTS ir precīzākā izpēte, /

Ja vien nav aplamu ieejas premisu. Bez empīrikas to nenoskaidrot.

/kā tavs vulgārais materiālisms, no kura jau vairākus gadsimtus reāli domātāji jau ir distancējušies./

Nevis reāli domātāji, bet mistiķi, kuriem viņu misticisms izdala dopamīnu smadzenēs, tas ir kā viegla narkomānija :)

/ļauj pārvaldīt teritorijas arī intuitīvi, /

Kā? Piemērus lūdzu, konkrētus?

/tie ir lauciņi konkrētām vajadzībām un viss./

Visa teritorija sastāv no konkrētiem lauciņiem, zinātne ir vienota.

Kas ir ``imanences plāns``?

/Tādā kārtā, manā teritorijā der viss, ko rada Doma, nevis tas, kas atgadās empīrijā./

ko tu dari ja domas ir aplamas?

Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 18, 2019
Mans kopsavilkums ir īsāks: Evolucionistam ir mitoloģiski maģiskā domāšana.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 18, 2019
Mans kopsavilkums ir īsāks: Evolucionistam ir mitoloģiski maģiskā domāšana.

Skaidrs, sektanti mani uzskata par konkurentu :) bet es esmu vienkāršāks, esmu reālists. Un uz visiem tiem punktiem, kurus tu tur sazīmēji JAU IEPRIEKŠ - VAKAR, AIZVAKAR esmu devis atbildes un domu eksperimentus tajā vai citā sakarā. Neviena jauna jautājuma neatradu, kas jau nebūtu 7 reiz pārrunāts.

Mana diagnoze: Cthulu ir slepenais sektants, kas slēpjas aiz terminiem, tos viņš mētā nejēgā. Pierādījumus sniegt nevar, tikai savā aptuvenībā mētājas ar apgalvojumiem, tas ir tipisks mācītāja gājiens - IT KĀ "PIERĀDOT" - visu laiku malt un malt un malt un malt un malt vienu un to pašu.
Tātad: novērtējums - vājš domājums, slikta terminu pārzināšana, to lietošana tikai dekoratīvā nozīme (starp citu, imanences plāns - jēdziens: skat. Ž.Delēzs, F. Gvatari "Kas ir filsofija" izdota jau 2010 g.)
Vēlēšanās: cerams, ka radīsies nopietnāka attieksme pat tik izklaidējošā portālā, kā šis te. Saprotu, ka "tusenes" vieta, bet vismaz sākumā radās iespaids, ka tam, ko kāds saka domā līdzi un atbild pēc būtības, ar REĀLIEM PIERĀDĪJUMIEM nevis terminu un formulu totāliem apgalvojumiem. Man tā nav interesanti, es gribu domas eksperimentus, nevis visus šos jau kopš 19.gadsimta iesmirdušos vulgārā materiālisma pieņēmumus. Tas feierbahiskais "v. m" jau ir dažādu autoru tekstos simt un tūkstošreiz izvērtēts un atmests, kā blefs, kā fikcija. Priekš kā to visu 21.gadsimtā?… Lieki iztērēts laiks, nekas vairāk…

Meklējot kaut nieka jēgu, lai nebeigtu uz galīgi pesimisma:
Vienīgais man saprotamais attaisnojums ir tava fanātiskā ticība. Ja nu vienīgi tavas ticības apliecinājumu rituāli rada iespaidu, ka vismaz, ja ne domātājs, tad entuziasts tu spēj būt, arī jau priecē – bet te man nevar pārmest, ka nebūtu tevi pietiekami atbalstījis tavos vienpersoniski sakrālajos rituālos!
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 18, 2019
Par attaisnojumu savam neveiksmīgajam oponentam varu minēt šādu atziņu:
Viņš tā turās pēdējiem spēkiem pie sava sekatantiskā materiālisma un varbūt patiešām "psiholoģiski nevis fiziski" nedzird, nelasa" domu eksperimentus un reālos argumentus viena vienīga iemesla dēļ - gēnu programas nospiedošs diktāts, nespēja kritiski izvērtēt, no otras puses ir jāuzmanās: ticības noliegšana pat var draudēt ar psihes traumu, jo gēnu programas tik lēti savu līniju nespēj mainīt nekādu argumentu, ne domu eksperimentu rezultātā.
Vai tas ir psiholoģisks slazds?
Jā, iespējams.
Psihes programu spiedienā intuīcija automātiski liek uztvert oponenta teikto "negatīvi" un JAU IEPRIEKŠ piemeklē veidus tos noliegt, manipulējot "izstādīt nelabvēlīgā gaismā", operēt ar "māņu manevriem", citām manipulačijas tehnikām, kā piemēram - "strow man" - salmu vīrs, tikai daļēja teksta aplūkošanu, "operāciajs ar vidējo, kā grāda pievilkšanu" utt.
Tas nav nekas jauns. Šādas manipulāciju tehnikas ir pazīstamas, bieži lietotas soc.tīklos, parādās avien jaunas, tas mani nepārsteidz.
Vai tā ir opozīcijas spēle? (saki ko gribi, es teikšu pretējo)
Arī var būt.
Citādi nav izskaidrojams, kāds te galu galā no tā vulgārā materiālisma domāšanas labums: atomistu filosofija izbeidzās jau sengrieķu laikos, tiem sekojošais Feierbahs ar savu totālo materiālismu izdzisa jau 19.gadsimtā. Nosacīti to turpināja marksisti, kaut arī „ar atlaidēm” dialektikas ietvaros. Mūsdienās kaut kas tāds var nosacīti eksistēt tikai kā reliģijas domājums, kā visos laikos Vienīgais un Pareizais, kam nevar būt citas nozīmes un skaidrojuma, kas pēc būtības arī jau viduslaikos ir nogrimis uzstādījums. Tas ir kas līdzīgs nepierādamajam Augstāko kosmisko Spēku radošajam garam, kas pastāv ticībā, un satur tikai tik daudz nosacītas oriģinalitātes, ka to lieto, kā ierobežota cilvēka prakses lauciņa paplašinājuma dēļ līdz kosmiskiem apmēriem… Lai gan no otras puses – kurš gan vecmodīgais domājums neuzprasās par vienīgo un pareizo. Laikam jau grūti ticošam prātam pieņemt realitāti, kas vienmēr ir cita, nekā teorijas to mēģina ieslodzīt savos shēmu rāmjos.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 18, 2019
Evolucionists

/" nedzird, nelasa" domu eksperimentus un reālos argumentus/

Varbūt nepemenīju, neizlasīju visu pietiekami uzmanīgi, bet tas ko pamanīju -  Evolucionista tekstos ir daudz smuku frāžu, ir viena otra norāde uz dažie autoriem, Ok, bet tas ko nemana - nemana viņa paša domas un galīgi nemana viņa uzskatu pamatojumu.

Ir tāds iespaids, ka Evolucionists skatās REN TV un palasa ne sevišķi labi eksaktās zinātnes pārzinošu filozofu sarakstījumus un no tā visa rodas, emmmm, nu jā tas ko mēs te lasam.

Varbūt man nav taisnība Evolucionists ir laipni aicināts pamatot savas domas un izskaidrot sevis lietotos jēdzienus.

Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 18, 2019
Evolucionists

/ Tas feierbahiskais "v. m" jau ir dažādu autoru tekstos simt un tūkstošreiz izvērtēts un atmests/

Es īsti nezinu kas ir ``feierbahiskais`` un tā nav mana vaina ka dažādi autori savos tekstos simt un tūkstoš reizes runā aplamības.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Spārka Jūnijs 18, 2019
Lai vai kā, man patīk šī diskusija.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 18, 2019
Spārla, man arī, nav izslēgts ka Evolucionists izlasīs piemēram Lema ``ST`` un tml :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Evolucionists

/ Tas feierbahiskais "v. m" jau ir dažādu autoru tekstos simt un tūkstošreiz izvērtēts un atmests/

Es īsti nezinu kas ir ``feierbahiskais`` un tā nav mana vaina ka dažādi autori savos tekstos simt un tūkstoš reizes runā aplamības.

Ludvigs Feierbahs.
Tāds pats vulgārais materiālists kā Ctulhu, tikai nevis pašapmierināts pļāpa "uz zinātniskiem pamatiem" (izņemot terminoloģijas čupas gan nekādu dižo zinātni Ctulhu izteikumos nemana - loģiskus pierādījumus - pavisam reti, vairāk tukšus apgalvojumus), bet Feierbahs ir pasaulē labi pazīstama vēsturiska persona no 19.gasta.
Malači mani laikabiedri, skatās kaut kādas dīvainas tv, un izliekas, ka visiem būtu jāzina, kas tas tāds par "ren" - droši vien kāds "zinātņu" kanāls. Forši :) Tāpēc arī tāda loģika un izpratne par lietu kārtību.
Sliktākais nav šaubīga informācija, ko te man liek priekšā, kā nez kādus "objektīvos datus", sliktāks ir domāšanas stils:
Apgalvot, ka visi runā aplamības izņemot vienu pašu indivīdu - velk uz solipsismu, cerams, ka var vēl palīdzēt... Ja nē, žēl.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Evolucionists

/" nedzird, nelasa" domu eksperimentus un reālos argumentus/

Varbūt nepemenīju, neizlasīju visu pietiekami uzmanīgi, bet tas ko pamanīju -  Evolucionista tekstos ir daudz smuku frāžu, ir viena otra norāde uz dažie autoriem, Ok, bet tas ko nemana - nemana viņa paša domas un galīgi nemana viņa uzskatu pamatojumu.

Ir tāds iespaids, ka Evolucionists skatās REN TV un palasa ne sevišķi labi eksaktās zinātnes pārzinošu filozofu sarakstījumus un no tā visa rodas, emmmm, nu jā tas ko mēs te lasam.

Varbūt man nav taisnība Evolucionists ir laipni aicināts pamatot savas domas un izskaidrot sevis lietotos jēdzienus.

Ņemam analizēt dažus izteikumus, kas vienam otram šķiet "pierādījums":

Chtulu drukāja ,   sk. augstāk:       "Ir tāds iespaids" 

super "zinātnisks" uzstādījums "iespaids" , turklāt "ir" - kur ir, kurā no domājumiem, vai varbūt kosmosā? Runātājam kā prāvestam varētu būt iespaids, ka eņģeļi viņu kutina - nu un kā tādu "iespaidu" pierādīsi, Chtulu?

Viss, ko esmu teicis ir pārbaudāms dažādu autoru tekstos. Kur tavi SOLĪTIE PIERĀDĪJUMI? KAUT VIENS?

"Pat ne intuitīvs spriedums, tikai iespaids vai labākajā gadījumā mērījums te ir domas ekperiments - :)
Loģiskā saite parasti izriet no iepriekš teiktā un tātad: no tā arī seko katrs nākošais foršais pierādījums - maksimāli "zinātnisks" - no IESPAIDIEM!

Kas ir ren tv? Paskaidrojuma trūkst.

Tiek tukši apgalvots: "ne sevišķi labi eksaktās zinātnes pārzinošu filozofu sarakstījumus" , PIERĀDĪJUMS? KURŠ NO AUTORIEM? VISI PĒC KĀRTAS? KURĀ IZDEVUMĀ? LOĢIKA?

Un kāpēc domātājam, lai veidotu jēdzienus vajadzīgs eksaktā ierobežojums. Sk. tālāk un iepriekš tekstos - eksakatās kopas ir parasti lietu stāvokļi. Tātad tos var lietot tikai mērījumu dēļ sastindzinātā, iekonsrvētā un iepriekšpieņemtā teorētiskā "litu kārtībā" - tā var rīkoties, ja to dara šaurā specialitātē.
Piemēram, es zinu literārā darba kompozīcijas likumus - tas man nepiecišams praksē, bet ne pašā mākslas tekstā, kas šajos likumos ietveras nenoteikti, katrā ziņā tos neviens nelietos, kā "pierādījumus" teksta saturam. Tas būtu nonsenss.
Bet ne oponenta pasaulītē, tur - saturs nav tik būtisks, kā to ietveroša forma.
Var tā domāt, ir prakses, kas to prasa, bet tām oblogāti nepieciešami ierobežojumi - tajā un tajā eksperimentālajā posmā, tajā un tajā vietā, tādiem un tādiem materiāliem un laikā utt. ierobežotajā jomā visa jēga ir tieši šajā ierobežojumā, kas izpaužas, kā zināšanas par jau zināmo. Tā ir dzelžaina robeža šajā domājumā. Te vispārinājumi vspār nav vietā, tikai šajās robežās.
Domāšanā par esošo to visu, protams, kā piedevu var ņemt vērā, bet nav obligāti, jo iespējamās robežas neizmaina procesējuma gaitu vispār, tikai to "piekrāso". Lūk, būtiska atšķirība domājumos.
Jēdzienus ir jāprocesē  (nevis jāsastindzina lieu kārtībā) - tātad jādomā tos tverot jēdzienu konsistencē, kur ikviens jēdziens un cits pret citu ir vibrāciju centri, tāpēc kustībā viss rezonē nevis vienkārši secīgi mainās vai savstarpēji atbilst! (Ž.Delēzs, F.Gvatari)
Kāpēc tajos domājuma gadījumos, kad imanences plānā (domājuma bezrobežu apziņas laukā) darbojas jēdzieni, nevis abstraktā "lietu kārtība" un atbilstības vai funkcionāla atkarība kas svarīgāka (arī tikai sagatavošanās, nevis izlemšanas stadijā) tikai kādam datu krājējam, vilciena mašīnistam vai farmaceitam utml., kāpē domātājam vispār būtu jāpārzina kādas konkrētas (teiksim, mušu pētnieka)  šauras specialitātes "virtuve", lai veidotu spriedumus par esošo.

Nemitīgi oponenta tekstos tiek jaukta domāšana ar "apkopošanu" un "izvilkumiem no recepšu grāmatas kādā specialitātē", to šeit fiksējam pēc augstāk lasāmiem izteikumiem spriežot: tiek vienkārši veiktas specifiskas darbības kā atsauces uz fizisko eksperimentu, vai tādā ziņā, tiek krāti tie vai citi dati, varbūt vietumis apkopoti tajā pat "lietu kārtības" stilā, (kā jau iegājies no tēvutēviem un autoritātēm), bet plašāk - caur jēdzieniem, jēdzieniskajiem personāžiem, figūrām, galu galā caur perceptiem un afektiem tiešā uztvērumā (piemēram, lasot, ko man te raksta priekšā un nepalaižot garām reālo izteikumu, nepiedēvējot no sevis viņam kādu paša sacerētu "iespaidu").

Kopsumā domāti katras apskatāmās problēmas jēgas apgabali viņiem netiek, ja nu vienīgi instrukciju un shēmu ietvaros. Jau pats fakts, ka doma tiek atzīta par vienu no elektriskajiem izlādes sprakšķiem uz to norāda - blefošana ar fiziskām izpausmēm ir svarīgākais. Ja notiek kas kaut cik vērā ņemams, tad tikai mākslīga situācijas apstādināšana, lai mērītu, krāšana (kā pārvietošana no dabas uz fiktīvu krātuvi), bet nenotiek domājuma radoša darbība (kas tā ir sk. jēdzienu evolūcijas psiholoģijā, drīzāk jebkurā izdevumā).
Par procesējumu vispār var aizmirst. Tikai lietu stāvokļi, sastingums. Nu, pareizi, kā citādi izmerīt, ja iepriekš neapstādināt un neierobežot. Taču ierobežojumu te fiktīvi paplašina - uz visu domājumu, uz visu esošo - un tad parādās oponenta prātojumu butaforisms - dekorācija tai vietā, kur būtu procesējams domājums.
Tāpēc jau nav secinājumu - tikai mītiskas nojausmas, kā jau sektā pieņemts.
Turklāt vēl šaubīgos simbolos, bet tas jau izrunāts.

UN TĀ TĀ TĀLĀK.

Savāda loģika oponentam pārmest to, kā pašam visvairāk trūkst - pierādījumu un loģikas.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Plus piebilde pie iepriekšējā:

Man teica: Ja vien nav aplamu ieejas premisu. Bez empīrikas to nenoskaidrot.

Ar tīru empīriku arī nē, jo kaut kāda jutekliskā sajūta ir tikai kaut kāda sajūta, ja tā netiek domāta, turklāt domāta noteiktā procesējumā, ne jau nu tikai nenoteikti uztverta. Tikai tad kad ieslēdzas domāšana, var novērtēt tavas "premisas", ar tausti un uz aci nekas prātīgs nesanāks. Tāpēc atkārtoju:

DOMAS EKSPERIMENTS ir precīzākā izpēte

Piemēram, tev jānoskaidro eksistenciāls jautājums: kas es esmu?
Ieejas premisa; sevi aptaustīt, aplūkot spogulī neko nedos, ja tajā visā nekāds "es" neparādās - tikai bilde, organisms.
(Un vēl dīvaināk tavs apgalvojums skan tad ja šajā eksperimentālajā domājumā piedalās kāds aklais, vāji jūtīgais subjekts, viņam vispār var būt tikai DOMĀJUMS, nevis elektroviļņu skalā vispār jau arī citiem subjektiem pieejamās ŠAURI IEROBEŽOTĀS jutekliskās, kā dzirdēšanas un redzēšanas spējas)

Daudz precīzāk: "domāju, tātad eksistēju" - domas eksperiments. Tāds procesējums arī dos atbildi: kas es esmu - pirmkārt, domājošs, tālāk pieprecizējumos - arī organisms, procesējuma secībā: vispirms domājošs un tad arī organisms, jo tagad var tapt domāts, ja ir saprasts, kas tas ir "organisms" par sevi.

Nu jau var veikt procesējumu "es esmu" citā domājuma paplašinājumā:

Nosakidrojām, pašlaik visprecīzākā ir atbilde: „esmu organisks domājums, kas domā sevī”. Pēc tam var izdarīt eksperimentālu pieļāvumu: „esmu domājošs organisms” (kas izriet no ierpiekšejā, bet vēl ir pārbaudāms), kas vēl pārbaudei jāapskata no dažādiem skata puntiem – no imenences viedokļa, no Cita viedokļa, no ievietošanās pasaulē utt.

Tā ir precīza domāšana, un tai ir tikai attālināts, samērā nenoteikts sakars ar juteklisko pieredzi, lai gan, bez šaubām, kaut kāda empīrija arī noder, kā ierosme domājumam dažos konkrētos paplašinājumos, bet ne jau nu "vienmēr" un "visur", kāpēc tādi pārspīlējumi (nez ko matemātiķis teiktu, ja viņam visu laiku kavētu darbu ar prasību: katru formulu, katru simbolu vajag "empīriski iztaustīt, vai tik šai kopai, tam diferenciālim "pareizā premisa")  :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Vispār jau terminoloģijas čupas ir tieši tas, ko novērojam Evolucionistu tekstus, nu mazāk zinātniskas tas gan :)
Imanences plāni un dimensijas un gari un tā tālāk

 
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/Viss, ko esmu teicis ir pārbaudāms dažādu autoru tekstos./

Nu jā to es zinu ka dažādi autori viskautko ir sarakstījuši, kādā veidā tas ir pierādījums?

/Kas ir ren tv? Paskaidrojuma trūkst./

www.google.com (http://www.google.com) lietot protam? Nav jau tā, ka Evolucionists arī visu atritina un paskaidro, tāpat man jāiet meklēt, nu tad ir godīgi ja Evolucionists arī iet meklēt :)
/Un kāpēc domātājam, lai veidotu jēdzienus vajadzīgs eksaktā ierobežojums./ Tāpēc lai būtu debates priekšmets un iespējamība. Citādi iestājas tas, ka uz jebkādu savārstījumu var atbildēt ar jebkādu citu savārstījumu

piemēram:

Lido 2 krokodili
Kreisais sarkanais uz rietumiem
Sevišķi tas kurš zils
utt.

Tā var iztērēt daudz laika un drusku pasmieties bet tas arī viss :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/tātad jādomā tos tverot jēdzienu konsistencē, kur ikviens jēdziens un cits pret citu ir vibrāciju centri, tāpēc kustībā viss rezonē nevis vienkārši secīgi mainās vai savstarpēji atbilst! (Ž.Delēzs, F.Gvatari)/

Daudz lirikas. Maz satura. Šis ir piemērs, kāpēc es saku, ka hm visādi autori ir visu ko sarakstījuši. Nu ko te nozīmē ``vibrāciju centri`` un ko - rezonanse un ko - konsistence? Vibrācija ir pilnīgi noteikts fizikas process, raksturojas ar amplitūdu un frekvenci. Kāds tam sakars ar jēdzienu atbilstību jeb teksta/ domas konsistenci?

Autori ir kaut ko iztēlojušies un tēlaini aprakstījuši, nu labi viņiem, bet  šāda veida tekstus - tāpat kā reliģiskos un maģiskos - var interpretēt daudzos veidos līdz ar to tekstā ietvertā ziņa ir niecīga. Pareidolija strādā, protams un tāpēc ierindas lasītājam šādi teksti liekas nāvīgi gudri.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Tālāk:

Kas ir ``bezrobežu apziņas lauks``? Tas pastāv? Kādi pierādījumi? Zinātnē tas strādā tā: Ja kāds kaut ko postulē, viņš arī pamato. Evidences parāds saucas.  Kādi eksperimenti norāda uz bezrobežu apziņas lauka esamību? Kāpēc izvirzīta šāda hipotēze. Kādsu efektus skaidr ar bezrobežu apziņas lauka apstāvēšanu? Ak jā un ``lauks`` arī ir konkrēts fizikas termins, lauks ir no vielas atšķirīga materijas forma, nekondensētā metērija ar reizē korpuskulu[kvantu] un viļņu dabu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/Viss, ko esmu teicis ir pārbaudāms dažādu autoru tekstos./

Nu jā to es zinu ka dažādi autori viskautko ir sarakstījuši, kādā veidā tas ir pierādījums?

/Kas ir ren tv? Paskaidrojuma trūkst./

www.google.com (http://www.google.com) lietot protam? Nav jau tā, ka Evolucionists arī visu atritina un paskaidro, tāpat man jāiet meklēt, nu tad ir godīgi ja Evolucionists arī iet meklēt :)
/Un kāpēc domātājam, lai veidotu jēdzienus vajadzīgs eksaktā ierobežojums./ Tāpēc lai būtu debates priekšmets un iespējamība. Citādi iestājas tas, ka uz jebkādu savārstījumu var atbildēt ar jebkādu citu savārstījumu

piemēram:

Lido 2 krokodili
Kreisais sarkanais uz rietumiem
Sevišķi tas kurš zils
utt.

Tā var iztērēt daudz laika un drusku pasmieties bet tas arī viss :)

Kāpēc man jāinteresējas par kaut kādu televīzija? Ko tā dos domāšanai vairāk nekā domātāju sacerējumi. Ir kādi reāli iemesli kaut kam specifiskam pievērsties. neticu. Un šajā gadījumā ar "neticu" pilnīgi pietiek, jo attiecas uz tīri praktisku sfēru. Varu darīt un varu nedarīt. Man tas viss nav nepieciešams. Ja tu uzskati, ka mani eksperimenti nav domāšana, mani tas nekādi neuztrauc. Turpmāk vari nepieslēgties un nerunāt - vienalga tev NEKĀ CITA NAV KO TEIKT, KĀ VIENĪGI ELEKTRISKĀ PUTRA EKSISTĒ, NEKAS CITS NEEKSISTĒ. Ja tu paliec pie tā, negribi runāt, nedzirdi pierādījumus, neiesaisties domu eksperimentos bet tikai tici -

NEVIENS TEV NEVAR VAIRS PALĪDZĒT
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/ Jau pats fakts, ka doma tiek atzīta par vienu no elektriskajiem izlādes sprakšķiem/

Demagoģisks paņēmiens: izkropļojam oponenta izteikumu līdz karikatūrai un tad šo karikatūru dedzīgi kritizējam. Visi smejas, esam uzvarējuši debati :D

Nē es nekur nerunāju par ``izlādes sprakšķiem`` :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/Kāpēc man jāinteresējas par kaut kādu televīzija?/

Tā bija tikai hipotēze, no kurienes rodas šādi ``domājumi``. Vienkāši tas ir visai izplatīti - cilvēki salasās/ saskatās ezotēriku, samiksē to ar drusku manītiem aptuveniem elementiem no zinātnes atziņām un tad sanāk šāds interesants ragū.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/ Jau pats fakts, ka doma tiek atzīta par vienu no elektriskajiem izlādes sprakšķiem/

Demagoģisks paņēmiens: izkropļojam oponenta izteikumu līdz karikatūrai un tad šo karikatūru dedzīgi kritizējam. Visi smejas, esam uzvarējuši debati :D

Nē es nekur nerunāju par ``izlādes sprakšķiem`` :)

Kamēr nav domu eksperimenta, nav par ko runāt. Manipulāciju tehnikas (minēto "straw man" tu pats izmanto, es tikai parodēju, ja kas)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/NEKĀ CITA NAV KO TEIKT, KĀ VIENĪGI ELEKTRISKĀ PUTRA EKSISTĒ, NEKAS CITS NEEKSISTĒ. /

atkal demagoģija,

Manos izteikumos nekur nav jēdziena ``elektriskā putra``, tas ir Evolucionista paša ieviests jēdzienus
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Savukārt runājot par domu eksperimentiem, Evolucionists noignorēja jau pašu pirmo un vienkāršāko.

Atkārtoju:

iedomājies 2 objektus:

Viens materiāls, otrs nemateriāls.

Ar ko tie atšķirsies?

Kā atšķirsi?

Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Ir konkrēta atbilde uz eksperimentu nr 1. atkārtoju ar copy paste

Nosakidrojām, pašlaik visprecīzākā ir atbilde: „esmu organisks domājums, kas domā sevī”. Pēc tam var izdarīt eksperimentālu pieļāvumu: „esmu domājošs organisms” (kas izriet no ierpiekšejā, bet vēl ir pārbaudāms), kas vēl pārbaudei jāapskata no dažādiem skata puntiem – no imenences viedokļa, no Cita viedokļa, no ievietošanās pasaulē utt.

Tā ir precīza domāšana, un tai ir tikai attālināts, samērā nenoteikts sakars ar juteklisko pieredzi, lai gan, bez šaubām, kaut kāda empīrija arī noder, kā ierosme domājumam dažos konkrētos paplašinājumos, bet ne jau nu "vienmēr" un "visur", kāpēc tādi pārspīlējumi (nez ko matemātiķis teiktu, ja viņam visu laiku kavētu darbu ar prasību: katru formulu, katru simbolu vajag "empīriski iztaustīt, vai tik šai kopai, tam diferenciālim "pareizā premisa")

Figņa par materiālistiskiem "es" veidojumiem var izpalikt.

Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Savukārt runājot par domu eksperimentiem, Evolucionists noignorēja jau pašu pirmo un vienkāršāko.

Atkārtoju:

iedomājies 2 objektus:

Viens materiāls, otrs nemateriāls.

Ar ko tie atšķirsies?

Kā atšķirsi?

ES VISPIRMS JAUTĀŠU: Vai tas ir nepieciešams? Un kuros gadījumus, kādā sakarā, ja ierobežotā sfērā - viena situācija, ja plašākā - cita?

Nu, iedomāsimies Es objektu. Kas no tā? Varu to aptaustīt?
Es morāle, kā objekts - kam man vajag nez kādu juteklību, lai to domātu
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Evolucionists

organisks - tas nozīmē no oglekļa savienojumie sastāvošs, ja? [ tas ir kā jēdziens ``organisks`` top lietots]

/kas vēl pārbaudei jāapskata no dažādiem skata puntiem – no imenences viedokļa, no Cita viedokļa, no ievietošanās pasaulē utt./

Ko tas nozīmē, kā to dara? Kas tās par metodēm?


Jā un matemātika nav empīriska zinātne, to nevajag atkārtot, tas ir zināms. matemātika ir aksiomātiska sistēma - premisas un pārveidojumu kārtulas. Matemātika ir drīzāk rīks nevis objekts, pastāv kā process jeb struktūra informācijas apstrādes ssitēmās un to izejas datos. Universāls esamības apraksta vaids. Valoda.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Evolucionists

/ Vai tas ir nepieciešams? /

Ja tu kritizē materiālismu, tad šis ir pirmais pretjautājums.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/Nu, iedomāsimies Es objektu. Kas no tā? Varu to aptaustīt?
Es morāle, kā objekts - kam man vajag nez kādu juteklību, lai to domātu/

Protams, vari aptaustīt. Tās ir smadzenes, kas darbojas. Tas ir tas pats kas pajautād `` vai var aptaustīt skaitļojumu`` - var, piemēram ir dators vai smadzenes kurās tas skaitļojums notiek.

Un morāle nav nekas cits kā šādu informācijas apstrādes sistēmu konstruktīvas komunikācijas protokoli jeb šādas komunikācijas drošības tehnikas algoritmi.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/Nu, iedomāsimies Es objektu. Kas no tā? Varu to aptaustīt?
Es morāle, kā objekts - kam man vajag nez kādu juteklību, lai to domātu/

Protams, vari aptaustīt. Tās ir smadzenes, kas darbojas. Tas ir tas pats kas pajautād `` vai var aptaustīt skaitļojumu`` - var, piemēram ir dators vai smadzenes kurās tas skaitļojums notiek.

Un morāle nav nekas cits kā šādu informācijas apstrādes sistēmu konstruktīvas komunikācijas protokoli jeb šādas komunikācijas drošības tehnikas algoritmi.

ari aptaustīt. Tās ir smadzenes, kas darbojas - PIERĀDĪJMS? KUR?

morāle nav nekas cits kā šādu informācijas apstrādes sistēmu konstruktīvas komunikācijas protokoli jeb šādas komunikācijas drošības tehnikas algoritmi. -  PLIKS PIEŅĒMUMS. PIERĀDĪJUMI? KUR?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Evolucionists

/ Vai tas ir nepieciešams? /

Ja tu kritizē materiālismu, tad šis ir pirmais pretjautājums.
ES NEKRITIZĒJU mat-smu. Es tam ierādu tā vietu. Tas tiek domāts.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/ PIERĀDĪJMS? KUR?/

Nav novērota domāšana bez smadzenēm. Vienkārši domāšanas veidi ir novēroti smadzeņu modeļos, t.i. attiec. datorsistēmās. Vielas kas iedarbojas uz smadzenēm, iedarbojas uz domāšanu. fMRI fiksētā aktivitāte atbilst domāšanas procesiem. Utt.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Evolucionists, materiālismam nav nekādas ierādāmas vietas, jo nav jau citu adekvātu realitātes aprakstu, līdz ar to materiālisma vieta ir visur.

OK, tas nenozīmē, ka ir aizliegts veidot un lietot citus realitātes aprakstus, no tiem vienkārši ir pamaz jēgas, tie maz ko dod. Maģija nestrādā, Harijs Poters ir tikai pasaka.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/PLIKS PIEŅĒMUMS. PIERĀDĪJUMI? KUR?/

Tajā, ka empīriski pamatotas racionālas morāles strādā vislabāk, ko mēs varam novērot skatoties morāles attīstību. Tiek atmests liekais, paturēts funkcionējošais/ fukncionālais.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/ PIERĀDĪJMS? KUR?/

Nav novērota domāšana bez smadzenēm. Vienkārši domāšanas veidi ir novēroti smadzeņu modeļos, t.i. attiec. datorsistēmās. Vielas kas iedarbojas uz smadzenēm, iedarbojas uz domāšanu. fMRI fiksētā aktivitāte atbilst domāšanas procesiem. Utt.

Vielas, kas nomāc pavadošos procesus? Kas tas par domājumu, tās ir tikai vielas, kas sadursmē ar citām vielā veido savus blīkšķus. Domāšana tiek traucēta, jo piemēram gēnu programas sapsihojas, atrodam vēl kādas reakcijas, kas neeattiecas tieši uz domāšanu, bet kaut kādiem pavadošajiemprocesiem. Tas ka vairākas parādības reizēm korelē, nenozīmē, ka viena parādība AIZSTĀJ OTRU.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/PLIKS PIEŅĒMUMS. PIERĀDĪJUMI? KUR?/

Tajā, ka empīriski pamatotas racionālas morāles strādā vislabāk, ko mēs varam novērot skatoties morāles attīstību. Tiek atmests liekais, paturēts funkcionējošais/ fukncionālais.

PIERĀDĪJUMI?
VIDUSLAIKU MORĀLE švakāka par mūsdienu? Tiešām? Manuprāt, ja ne meli, tad nevainīga manipulācija ar vēsturisko realitāti
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Nu ja, materiāli aģenti [vielas] iedarbojas uz citiem materiāliem objektiem [citām vielām un to kompleksiem] un pamaina materiālus procesus tajos, t.i. domāšanu.

Matērija viss viss kas mijiedarbojas un kā mijiedarbību var aprakstīt konsistentas teorijasas veidā, ko arī dara dabas zinātnes.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Evolucionists,

Jā viduslaiku morāle ir švakāka, sliktāka par mūsējo.

Es domāju ka tāds domas eksperiments : paņemam Evolucionistu un aizsūtam iedomātā laika mašīnā uz kādu 13 gs ir tam labs pierādījums.

Evolucionists ļoti ātri gribēs atpakaļ.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Nu ja, materiāli aģenti [vielas] iedarbojas uz citiem materiāliem objektiem [citām vielām un to kompleksiem] un pamaina materiālus procesus tajos, t.i. domāšanu.

Matērija viss viss kas mijiedarbojas un kā mijiedarbību var aprakstīt konsistentas teorijasas veidā, ko arī dara dabas zinātnes.

pamainās pavadošie procesi. Vai ir kāda viela, kas rada morāles jēdzienu? Vai Es jēdzienu? Domāšana - kur?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Evolucionists,

Jā viduslaiku morāle ir švakāka, sliktāka par mūsējo.

Es domāju ka tāds domas eksperiments : paņemam Evolucionistu un aizsūtam iedomātā laika mašīnā uz kādu 13 gs ir tam labs pierādījums.

Evolucionists ļoti ātri gribēs atpakaļ.

Kā tu zini? Tas viens.
Otrs - gribēt kaut kur būt nav tikai morāles jautājums. DAVAI BEZ MANIPULĀCIJĀM. RUNĀ PAR LIETU.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Ir vielas, kuras novāc ``es`` sajūtu, rada depersonalizāciju, ir vielas kas rada reliģiska tipa pārdzīvojumus, ekstāzes. Vēl to visu var panākt padodot vājas strāvas uz precīzi ievietotiem elektrodiem.

Nu jā un morāle ir vnk apmēram tas pats kas interneta sakaru protokoli - racionāli norunāts veids kā mēs saprāti  sadarbojamies lai nekaitētu viens otram.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Kā es zinu?

ļoti vienkārsi, es esmu drusku painteresējies par vēsturi, Evolucionistam arī iesaku.

Protams arī mūsdienās vēl ir palikušas kroplas morāles, piemēram islāma valstīs, ziemeļkorejā un tml bet mums vismaz ir konstruktīvi morāles veidi, viņiem toreiz ja bija tad ļoti maz.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/gribēt kaut kur būt nav tikai morāles jautājums. /

Jā es šoreiz pat nedomāju antisanitāriju, epidēmiju briesmas utt, bet tieši tur esošo cilvēku morāli.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Par morālēm vēl:

Ir eksperimentāli pierādīts, ka visderīgāko morāli, kurā cilvēki jūtas vislabāk dod materiālismā balstīts sekulārs humānisms. Tā ir tā morāle, kuru mēs lietojam. Salīdzini ar citām, kuras ir balstītas uz citiem uzskatu veidiem un filozofijām un tu redzēsi ka tās visas ir sliktākas.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Ir vielas, kuras novāc ``es`` sajūtu, rada depersonalizāciju, ir vielas kas rada reliģiska tipa pārdzīvojumus, ekstāzes. Vēl to visu var panākt padodot vājas strāvas uz precīzi ievietotiem elektrodiem.

Nu jā un morāle ir vnk apmēram tas pats kas interneta sakaru protokoli - racionāli norunāts veids kā mēs saprāti  sadarbojamies lai nekaitētu viens otram.

Tātad palaiž elektrību un Es vairs nav. Kas tad ir Tas? Un vai tas ir Tas pats, kas domāja pirms tam. Nāve ir vēl radikālāks līdzeklis. Es apziņa pazūd uz neatgriešanos, nekādi elektrodi to vairs nevar dabūt atpakaļ. Domāšanas saites tiek BOJĀTAS, rodas psihiski traucējumi - ko tas pierāda. Paņem no otra gala, varbūt būs vienkāršāk saprast, ka korēlēti laiks un telpa tomēr nav viens un tas pats, kaut arī pie lieliem ātrumiem dimensijas izmainās. Tāpat domāšana un smadzenes. Traumas ietvaros, protams, domājums tiek ietekmēts. BET NE JAU KĻŪST PAR TO CITU!!!!
Laiks nekad nevar kļūt garums platums vai augstums. Tas NAV VIENS UN TAS PATS.

JEB tomēr IR?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/ Traumas ietvaros, protams, domājums tiek ietekmēts. BET NE JAU KĻŪST PAR TO CITU!!!!/

Var kļūt, bija tas piemērs par dzelzceļa strādnieku kurš smagas galvas truames dēļ kļuva par citu personu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Par morālēm vēl:

Ir eksperimentāli pierādīts, ka visderīgāko morāli, kurā cilvēki jūtas vislabāk dod materiālismā balstīts sekulārs humānisms. Tā ir tā morāle, kuru mēs lietojam. Salīdzini ar citām, kuras ir balstītas uz citiem uzskatu veidiem un filozofijām un tu redzēsi ka tās visas ir sliktākas.

Nē. Nedomāju vis. Tieši otrādi. Vislaimīgākie ir Indijas jogi, dzīvo totālā nabadzībā, bet kaifo par dzīvi tā, kā man domātājam nespīd nekad.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/ Traumas ietvaros, protams, domājums tiek ietekmēts. BET NE JAU KĻŪST PAR TO CITU!!!!/

Var kļūt, bija tas piemērs par dzelzceļa strādnieku kurš smagas galvas truames dēļ kļuva par citu personu.

Šizofrēniķim var būt vispār vairākas personas. Viņa domājumā tas ir normāli. UN TAD? Kāds tam sakars ar elektrību?
Laika un telpas dmensijas -- matriālā un garīgā korelācija, te arī viss saskan.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Tev ir visai vājš priekšstats par Indiju un to kā viņi tur dzīvo.  Aizbraucu, apskatījos, tas ir visai nožēlojami + lieāko daļu laika viņi dzīvo ciešanās kuras tad arī cenšas kompensēt ar psihotehnikām, daži.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/Laika un telpas dmensijas -- matriālā un garīgā korelācija, te arī viss saskan./

Pardon, nesapratu izteikumu. Kāds te sakars ar telplaika dimensionalitāti? un no kurienes parādījās ``garīgais``, kas tas tāds? Ja tu domāji informāciju, tad jā to var skatīt kā atsevišķu fenomenu, tikai paturot prātā, ka tai vajag materiālu nesēju, modulācijas dēļ.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Kā es zinu?

ļoti vienkārsi, es esmu drusku painteresējies par vēsturi, Evolucionistam arī iesaku.

Protams arī mūsdienās vēl ir palikušas kroplas morāles, piemēram islāma valstīs, ziemeļkorejā un tml bet mums vismaz ir konstruktīvi morāles veidi, viņiem toreiz ja bija tad ļoti maz.

Meli. No intereses par vēsturi tu neko neesi jēdzīgi sapratis - iesaku vēlreiz pārdomāt. Man var nepatikt nonākt citā laikā ne jau morāles atšķirību dēļ - bet citas tradīcijas, kuras nepārzinu, cita doksa, cita pārtika - nepierasta galu galā - un vēl tūkstoš versiju. KĀPĒC VISU PIEKĀRT TIEŠI MORĀLEI?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
tradīcijas jau ir tas kas agrāk noteica morāli. Tā arī saka ``tradicionālā morāle``
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/Laika un telpas dmensijas -- matriālā un garīgā korelācija, te arī viss saskan./

Pardon, nesapratu izteikumu. Kāds te sakars ar telplaika dimensionalitāti? un no kurienes parādījās ``garīgais``, kas tas tāds? Ja tu domāji informāciju, tad jā to var skatīt kā atsevišķu fenomenu, tikai paturot prātā, ka tai vajag materiālu nesēju, modulācijas dēļ.

Tāpat kā esošajam ir vairākas dimensijas, tā arī materiālais un garīgais ir atšķirīgas substances, lai vieglāk saprast, lietoju paralēli - "dimensijas" domājamā pasaulē (garīgais=domāšanas un iztēles un intuīcijas un gēnu versiju utt. kopsuma, vienkārši īsāk). DOMĀŠANAS daba rada to pasauli, kurā var sākt eksperimentēt (un vispār apziņa var rasties), līdz tam tā bija pasaule, kurā varēja tikai reaģēt, kurā notika sadursmes un citi gana sarežģīti procesi, kas tomēr NAV NEKAS, ja neviens to nedomā.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
tradīcijas jau ir tas kas agrāk noteica morāli. Tā arī saka ``tradicionālā morāle``

ATKAL APGALVOJUMS. Nav tā. Morāle nav tas pats kas tradīcijas, tās tikai sadarbojas.

Turklāt novirzīšanās no tēmas. TAD NEPIERĀDA elektriskās putras vienlīdzību ar domāšanu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Nu jā. Tas ko es teicu. Uz tradīcijām balstīta morāle ir sliktāka nekā uz loģikas un empīrikas balstīta morāle.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Nu ``domāšanas daba rada...`` ir pārāk alegorisks izteiciens, bet citādi taisnība - pasaulē kurā ir domājošas sistēmas sākt notitkt konstruktīva darbība, kādas pirms tam nebija.

Rodas domājošas sistēmas - sākas zinātniski tehniskais progress.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Nu jā. Tas ko es teicu. Uz tradīcijām balstīta morāle ir sliktāka nekā uz loģikas un empīrikas balstīta morāle.

Atkal!. Sk. jogs savā svētlaimē
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Nu ``domāšanas daba rada...`` ir pārāk alegorisks izteiciens, bet citādi taisnība - pasaulē kurā ir domājošas sistēmas sākt notitkt konstruktīva darbība, kādas pirms tam nebija.

Rodas domājošas sistēmas - sākas zinātniski tehniskais progress.

Tas nav alegoriski, jo alegorija ir simbolizēšana. Tā ir realitāte.

Zin teh progress, tikpat vinnestu, cik zaudējumu - vide sačakarēta, cilvēka psihe jūdzas nost. Progress arī ir tāds šaubīga - tik tiešām - te gan vārds vietā - ALEGORIJA
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Evolucionists nu jā un tas jogs svētlaimē nomirs no pirmā apendicīta, jo ir pasīvs. Nu un pārējie pasivitātes mīnusi, ne jau velti tajā Indijā kurai ir vairāku tūkstošu gadu vēsture kaut kāda sakarīga civilizācija ar infrastruktūru radās tikai pēc britiem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Evolucionists, OK  piekrītam, domājošās matērijas formas realitāti izmaina straujāk un jaunos veidos.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Evolucionists nu jā un tas jogs svētlaimē nomirs no pirmā apendicīta, jo ir pasīvs. Nu un pārējie pasivitātes mīnusi, ne jau velti tajā Indijā kurai ir vairāku tūkstošu gadu vēsture kaut kāda sakarīga civilizācija ar infrastruktūru radās tikai pēc britiem.

MELI. te bez paša joga atbildes, tu vari teikt ko gribi un es varu teikt, ko gribu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Evolucionists, OK  piekrītam, domājošās matērijas formas realitāti izmaina straujāk un jaunos veidos.

MELI. atkal nav pierādījuma. JO MATĒRIJA nedomā.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Evolucionists

/Zin teh progress, tikpat vinnestu, cik zaudējumu - vide sačakarēta, cilvēka psihe jūdzas nost. /

aha, kā jau teicu - aizsūtam evolucionistu uz laiku kad ZTP vēl nebija ieskrējies un viņš raudādams prasīsies atpakaļ. Ja paspēs. Evolucionist, tu neko nezini par tiem daudzajiem un baisajiem veidiem kā psihe jūdzās nost senāk un par cilvēku ciešanām tad, davai iepazīsties ar materiālu pirms tais demagoģiju par vinnestiem un zaudējumiem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Es domāju. Es esmu matērijas forma. Tātad matērija domā.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Un ja jogs ir nomiris ar apendicītu, ko tad?  :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Un ja jogs ir nomiris ar apendicītu, ko tad?  :)

katrs nomirs. es arī, tu arī, kurā laikā -baigā starpība, ja? NU UN TAD?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Es domāju. Es esmu matērijas forma. Tātad matērija domā.

Tu neesi materījas forma. Tu esi tavs domājums. Citādi akmens arī varētu būt viņa "es"
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Nomiršana ir problēma, tāpēc jau transhumānisti pie tā strādā. Kamēr tā nav atrisināta, parciālais risinājums ir nenomirt un neciest pēc iespējas ilgi.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Akmenim nav attiecīgās struktūras. Es esmu noteikta dinamiska struktūra matērijā, kas ir šis domājums.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Nomiršana ir problēma, tāpēc jau transhumānisti pie tā strādā. Kamēr tā nav atrisināta, parciālais risinājums ir nenomirt un neciest pēc iespējas ilgi.

Lai ir problēma. morāli kaut kas, kaut kur, kādi centieni, politika, sazin kas ietekmē. BET NERADA
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Akmenim nav attiecīgās struktūras. Es esmu noteikta dinamiska struktūra matērijā, kas ir šis domājums.

Kas par lietu? akmens nepieder materiālismam. vai cilvēks? NAV ATBILDES. tikai apgalvojums

bez tam struktūra var būt tikai pēc tam, KAD TIKUSI DOMĀTA
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Problēma ja ir  - tad ir jāatrisina.

Morāles rada domājošas sistēmas saviem mērķiem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Materiālismam pieder gan akmens gan cilvēks - ir atbilde. Atšķiras ar struktūrām.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Problēma ja ir  - tad ir jāatrisina.

Morāles rada domājošas sistēmas saviem mērķiem.

Tas galīgi nav pierādījums tam, ka domāšana neeksistē par sevi
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/bez tam struktūra var būt tikai pēc tam, KAD TIKUSI DOMĀTA/

Nē. Tam pašam akmenim ir noteikta struktūra un daudzi akmeņi ir daudz vecāki par domājošām sistēmām.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/Tas galīgi nav pierādījums tam, ka domāšana neeksistē par sevi/

Nav.

 Pierādījums tam ka domāšana neeksistē par sevi ir tas ka domāšanas procesam vajag nesēju kura stāvokļu maiņas nodrošina domāšanu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Materiālismam pieder gan akmens gan cilvēks - ir atbilde. Atšķiras ar struktūrām.

Struktūras nepastāv, ja VISPIRMS NAV DOMĀŠANAS
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/Struktūras nepastāv, ja VISPIRMS NAV DOMĀŠANAS/

Kā tad pastāvēja visas struktūras uz mūsu planētas pirms cilvēku rašanās?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/Tas galīgi nav pierādījums tam, ka domāšana neeksistē par sevi/

Nav.

 Pierādījums tam ka domāšana neeksistē par sevi ir tas ka domāšanas procesam vajag nesēju kura stāvokļu maiņas nodrošina domāšanu.

KAS TAS PAR PIERĀDĪJUMU, tikai divu dažādu dimensiju paralēlisms un savastarpējība. Nu sameklējām "nesēju"? VAI TĀPĒC TAS KO NES IR TAS PATS      K  A  S   N E S
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Ko nes nepastāv bez tā kas nes. Tātad nevar būt domāšanas par sevi - bez matērijas.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
/Struktūras nepastāv, ja VISPIRMS NAV DOMĀŠANAS/

Kā tad pastāvēja visas struktūras uz mūsu planētas pirms cilvēku rašanās?

 tās nebija nekādas struktūras, jo struktūras ir jēdziens, ko rada domāšana. labākajā gadījumā tas bija Haoss, proti, nedomāta realitāte
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Ko nes nepastāv bez tā kas nes. Tātad nevar būt domāšanas par sevi - bez matērijas.

Jā, jā, cilvēks bez mašīnas nepastāv, kā tad! SUPER PIERĀDĪJUMS!
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Mēs ņemam granīta gabalu, kar K-Ar metodi nosakam ka tas ir teiksim 1.5 miljardus gadu vecs tātad tam visu šo laiku ir bijusi tā pati struktūra kas tagad nevis tā ka tas bija haotisks un tad radās cilvēki un struktūra radās tikai tad kad viņi to ieraudzīja :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
cilvēks ir koloidāla mašīna jā, nekā citādi cilvēks nepastāv.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
also tiešām izlasi S. Lema `` Summa technologiae``, Lems prot apstāstīt labāk nekā es.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Mēs ņemam granīta gabalu, kar K-Ar metodi nosakam ka tas ir teiksim 1.5 miljardus gadu vecs tātad tam visu šo laiku ir bijusi tā pati struktūra kas tagad nevis tā ka tas bija haotisks un tad radās cilvēki un struktūra radās tikai tad kad viņi to ieraudzīja :)

Ja neviens to neapzina, kā vispār granīta gabals demonstrē savu struktūru
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Tā pastāvēja, neatkarīgi no tā vai kāds to pazina vai nē. Citādi mēs neatrastu tās vecumu, ja atrodam, tātad pastāvēja visu šo laiku, arī kamēr mūsu nebija.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
also tiešām izlasi S. Lema `` Summa technologiae``, Lems prot apstāstīt labāk nekā es.

Lems ir fantasts. Ļoti interesants. Man viņš patīk ne jau domājuma dēļ, bet fantāziju vērienā. Tikpat labi palasi Lovkroftu un sāc ticēt, ka patiesi esi Ctulhu. Starp citu: FANTĀZIJA ARĪ IR PIERĀDĪJUMS, ja ŠAJĀ domājumā ja uzliekam ierobežojumus - tiek padarītas nesvarīgas visas iepriekšpieredzes un domājumu realitātes, tad var plūsmot arī citādu eksistenci, nemaz nevajag tavus elektrodus vai reibinošas vielas. Ja mēs runājam par šo realītātes izpausmes formu - ierobežosimies tajā, kā teiksim, katrā norobežotā jomā, teiksim zinātnes kādā specifiskā teritorijā.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Tā pastāvēja, neatkarīgi no tā vai kāds to pazina vai nē. Citādi mēs neatrastu tās vecumu, ja atrodam, tātad pastāvēja visu šo laiku, arī kamēr mūsu nebija.

Tā pastāvēja haosā. UN tad? Ja nebija domājuma, kāda nozīme struktūrai, nestruktūrai, vai jel kam citam. 'TAS NAV PIERĀDĪJUMS, jo ir no "citas tēmas" no "haosa tēmas". Citādi būtu vienalga domājums vai nedomājums, bet tā ir bezveida abstrakcija ŠAJĀ BRĪDĪ, kad es DOMĀJU

Piemēram, es nevaru domāt, kas bija pirms bigbanga, jo tad nevarēja būt nekādi pirms-pēc, jo laika vispār nebija
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
cilvēks ir koloidāla mašīna jā, nekā citādi cilvēks nepastāv.

Organisms jā, ja gribi tad mašīna, bet apziņa ir kas cits. Tā tikpat labi var būt teiksim kā televizors, kas pārraida bildi un skaņu un ko tik visu vēl ne, bet nobeidzoties (mirstot) pašai materiālaji ierīcei televizoram, raidījumi nebūt nebeidzas. To gan es pierādīt nemēģināšu, tādu domas eksperimentu pašlaik nevaru uzbūvēt, bet kā hipotēze arī nepierādītā veidā skan daudz ticamāka nekā tas, ka pašā televizorā iekšā rodas visas bildes un skaņas un pārraides.
Šai versijai ir viens mīnuss, tāds, ka Raidījums tādā gadījumā Kaut Kur Rodas Augstāko kosmisko Spēku Studijā, bet varbūt nevajag tik tiešas paralēles - Gars kā domājumuma pamats, kā laika dimensija telpas dimensijās iepīta vienkārši pastāv paralēli. Un darbojas arī savā ziņā pēc haosa principiem nevis Mucipucli studijā gatava kārtībā un shēmās sakārtota raidījuma...
Tie ir neatbildāmi jautājumi. Bet citas atbildes vienkārši ir vēl neticamākas. sevišķi tava, ka domāšanas "raidījums" sazin kā un kāpēc rodas pašā televizorā jau iekšā.
Katrā ziņa kad tu pirms kāda laika teici, ka ietekmētām ar vielām vai traumās bojātām smadzenēm sāk raustīties attēls, pazūd bilde vai skaņa, vai "es apziņa", nepavisam vēl nenozīmē, ka "tas viss" jau ir iekšā televizora tranzistoros.

Galu galā TU JAU ARĪ NESPĒJ TO PIERĀDĪT, ka raidījums (domāšana) pats no sevis uzrodas tur iekšā ierīcē, kas saucas organisms.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 19, 2019
Tā pastāvēja, neatkarīgi no tā vai kāds to pazina vai nē. Citādi mēs neatrastu tās vecumu, ja atrodam, tātad pastāvēja visu šo laiku, arī kamēr mūsu nebija.

Pirms lielā sprādziena sauktā bigbenga nebija ne laika, ne telpas, ne matērijas, vispār nebija nekā, bet kaut kā tas viss pirms 13 miljardiem gadu tomēr uzradās... Ar granīta gabalu ir vienkāršāk - tas varbūt bija, bet domājams kļuva tikai tagad - kā tāds lokāls maziņš zemes laika robežās domājams "bigbengs".

Kāpēc to tai laikā, kad apziņas nebija, kā nedomātu jau jāuztver kā esošu? Vai kaut kas bija pirms bigbenga un kā to domāt, ja "pirms" nemaz nepastāvēja tajā, kas drīzāk ir Nekas un Nekur un Nekad? Nedomāta pasaule -- vai tā var pastāvēt ja jau nedomāta - vienkārši totāls Haoss un nekas cits.

Konkrēts granīta gabals radās domā, tieši kā granīta gabals, un līdz ar to parādījās pasaulē tad, kad to sāka domāt apziņa. Un visa 13miljadgadīgā vēsture arī - tās REĀLI nebija (tikai potenciāli), kamēr APZIŅA to nesāka domāt kaut kad mūsu laikos vai tuvāk tiem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
Evolucionists

/ kas pārraida bildi un skaņu un ko tik visu vēl ne, bet nobeidzoties (mirstot) pašai materiālaji ierīcei televizoram, raidījumi nebūt nebeidzas. /

pārpalicīgs skaidrojums, Okama princips to noņem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 19, 2019
/Pirms lielā sprādziena sauktā bigbenga nebija ne laika, ne telpas, ne matērijas, vispār nebija nekā, bet kaut kā tas viss pirms 13 miljardiem gadu tomēr uzradās../

Tev ir visai novecojuši priekšstati par kosmoloģiju, kkur 20 gs 80 gadu līmenī. Palasi jaunākos pētījumus. BigBang ir tikai mūsu inflācijas domena izvēršanās, kvantu vakuums multiversā pastāv ārpus tā un neatkarīgi no tā. Tādi domeni tur rodas metrikas fluktuāciju dēļ, kā brbulīši šampanieša glāzē, rupji salīdzinot.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

/ kas pārraida bildi un skaņu un ko tik visu vēl ne, bet nobeidzoties (mirstot) pašai materiālaji ierīcei televizoram, raidījumi nebūt nebeidzas. /

pārpalicīgs skaidrojums, Okama princips to noņem.

Jā, jā, viduslaiku mūka Okama princips sektantiem strāda, kā nu ne!
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
/Pirms lielā sprādziena sauktā bigbenga nebija ne laika, ne telpas, ne matērijas, vispār nebija nekā, bet kaut kā tas viss pirms 13 miljardiem gadu tomēr uzradās../

Tev ir visai novecojuši priekšstati par kosmoloģiju, kkur 20 gs 80 gadu līmenī. Palasi jaunākos pētījumus. BigBang ir tikai mūsu inflācijas domena izvēršanās, kvantu vakuums multiversā pastāv ārpus tā un neatkarīgi no tā. Tādi domeni tur rodas metrikas fluktuāciju dēļ, kā brbulīši šampanieša glāzē, rupji salīdzinot.

AHA!! PROTAMS MULTIVERSĀ, ko tad es teicu jau pirms nedēļas!!! :) Patin atpakaļ!!! Ja pareizi atminos, es bez tam formulēju: ar visuma uzrašanos tas jau varēja saturēt jebkuras substances iedīgļus pec sakaŗtojuma izvēles, jo tādu ir diezgan - vienpadsmit dimensijas, apmēram 10 pacelts pakāpē 150 iespēju (sk. Hokings), un tas - pašlaik tikai vēl aprēkinātu versiju. Skaidrs, ka tik nav vēl vairāk!!!,
Atceros tev vēl bija brīnumi, par to, kas ir bezrobežu apziņas lauks! Tieši multiversa ideju dēļ jau subjekts tagad ir domājams imanences plānā, kurā notiek bezgalīgās domu kustības utt. neatkārtošos (sk. Delēzs, Gvatari).

Ņemot vērā tavu domāšanas iesīkstēšanos kaut kur 19.gsta materiālismā, es jau tā cenšos runāt populāri - maksimāli primitīvās formās. Lai tu atkal nesāc brīnīties par "nepazīstamu terminu daudzumu", sk. augstāk

BET TAD JAU -

Jo mazāk ko lekties ar vulgārās fizikas idejām kāda multiversa dimensiju visiespējamībās! Pārpasaules ir realitāte un sanāk ka nosacīti garīgās struktūras domājums pavisam dabiski iekļaujas tādā skatījumā!

 Es no savas puses šajā domājumā turklāt vēl vairāk veicu SKEPTISKUS ierobežojumus, vispirms jau tam, kam pats savos domu eksperimentos neesmu izgājis cauri. Man ar mērijumiem vien nepietiks, tas lai paliek 19.gadsimtam :) :) Kad vēl novecojusī progresa ideja vālēja pilnā sparā, tur Darvins, Feierbahs, Markss u.c. (atceros, tu vēl nupat morāles sakarā ko tādu centies izdabūt cauri)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
pasaules viena uz otras - bij tada fantastikas filma, tur ar ta. saucas "transcendence" laikam. forsha ideja. plasha
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, tikai multiverss ir tā pati matērija. Matērija ir viss kas mijiedarbojas.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
vibracija ir tad kad kaut kas triic. ko vel vajag.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
kas tur ir ar too materiju? ko jus ap to ta nematies?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
darvinshimp viņiem dualisms rēgojas
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, tikai multiverss ir tā pati matērija. Matērija ir viss kas mijiedarbojas.

HA! HA! Multiverss = matērija.
Nu, ja kāds man šito PIERĀDĪS, tad lai mierīgi piesakās Nobeļa prēmijai!
Tikai man liekas, ka tur tādu „ģēniju” jau vesels konteinera iepakojums gaida!
Kādus tik apgalvojumus nenākas dzirdēt… Un vēl brīnās, ka viņus par sektantiem dēvē.
Vibrācija ir noteikts un KONKRĒTI domājams jēdziens, kas imanences plānā nozīmē bezgalīgas kustības realitāti. Lai domātu maksimāli precīzi un apjomīgi, cita skaidrojuma domu eksperimentam nevajag. Lai domātu sektantiski un noslēgtā teritorijā, pieļauju, ka pietiek piešķirt citu nozīmi, bet – tad SKAIDROJUMU KLĀT, ko tas jūsu zinātniskajā tusenē ietver, lai var lietot domāšanā, citādi tā ir tikai abstrakta simbolizēšana, ikonas – dievinātajam materiālismam klanīšanās utt. – it kā zinātniska zīmju dievināšana, sak, tikai mūsējās tās pareizākās, lai gan balstās tikai uz primitīviem mērījumiem visā to aptuvenībā – sk. iepriekš jau pierādīts.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
kas tur ir ar too materiju? ko jus ap to ta nematies?

Piekrītu. Pārspīlēta interese. Vienīgais, kas viņu attaisno ir tas, ka viņa šaurajā specialitātē, tā acīm redzeot jādomā, citādi neprot. Un NEGRIB.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
es skatos vienkarsak. man ir draugs pulkstenmeistars. vins prot salabot pulksteni, es ne. bet man jau nevajag. es skatos cik raaada. kada man interese kas kur ieksha?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, tas ir aplams skatījums, jo tad tu esi atkarīgs no pulksteņmeistara + kas tad tevi vispār interesē?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
es skatos vienkarsak. man ir draugs pulkstenmeistars. vins prot salabot pulksteni, es ne. bet man jau nevajag. es skatos cik raaada. kada man interese kas kur ieksha?

Vispār tā, lai arī "pa vienkāršo" nemaz nav tik aplama ideja...

Kādam viņa šauri norobežotas specialitātes ietvaros, kokrētos darbos redzams noder primitīva materiālisma domāšana. Okei! Ja noder, tad no pragmatiskā viedokļa nav, ko iebilst.

BET NEVAJAG VISPĀRINĀT!

To es cenšos te ieskaidrot – nevajag vispārināt, ja nav pietiekmu zināšanu par jaunākajiem pētījumiem tādu jēgas lauku kā realitātes, esamības izziņas jomā. Es neapgalvoju, ka pats esmu pasaules klases domātājs, protams, nē – bet vismaz tikdaudz, lai kāds vai kādi ar saviem trula primitīvisma stilā ieturētiem vispārinājumiem, tādā kā pseidopierādījumu sektantismā, nepiesārņo sociālo apziņas telpu man gan var būt iebildumi, esmu pārliecināts.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, tas ir aplams skatījums, jo tad tu esi atkarīgs no pulksteņmeistara + kas tad tevi vispār interesē?

ta? ko tad man darit? macities visus iespejamos darbus kadi vien ir? es tak to nespetu sava dzive panakt, vai tad tu visu zini - ka shuj drebes, ka taisa est. un kas ka esi atkarigs. cits atkal atkarigs no mana darba. mes esam priecigi ka katrs dara savu
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, tas ir aplams skatījums, jo tad tu esi atkarīgs no pulksteņmeistara + kas tad tevi vispār interesē?

ta? ko tad man darit? macities visus iespejamos darbus kadi vien ir? es tak to nespetu sava dzive panakt, vai tad tu visu zini - ka shuj drebes, ka taisa est. un kas ka esi atkarigs. cits atkal atkarigs no mana darba. mes esam priecigi ka katrs dara savu

SUPER!!!! Tā jau ir beidzot normāla cilvēka domāšana. Citādi es jau domāju, ka visi te tādi "zinātnieki" :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, ir otrādi - materiālisms ir vispārējs, jo tas ir korektākais realitātes apraksts. Šauros mākslas virzienos reizēm der dažādi fikcionāli modeļi, nu piemēram var iedomāties ka maģija pastāv un sacerēt fantasy stāstus / uzņemt fantasy filmas. Var taisīt domu eksperimentus kā būtu ja eksistētu nemateriālas lietas, nu tiesa gan tie domu eksperimenti  - ja viņus taisa korekti - ātri uzrāda pretrunas, bet okej iztēles trenēšanai der.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
DarviShimp, risinājums ir dzīvot bezgalīgi ilgi, bet nu okej dari to kas tev interesē.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, ir otrādi - materiālisms ir vispārējs, jo tas ir korektākais realitātes apraksts. Šauros mākslas virzienos reizēm der dažādi fikcionāli modeļi, nu piemēram var iedomāties ka maģija pastāv un sacerēt fantasy stāstus / uzņemt fantasy filmas. Var taisīt domu eksperimentus kā būtu ja eksistētu nemateriālas lietas, nu tiesa gan tie domu eksperimenti  - ja viņus taisa korekti - ātri uzrāda pretrunas, bet okej iztēles trenēšanai der.

Precīzāk runāsim. Runa nav par mākslas perceptiem un afektiem ar kuriem ši nozare operē. Runa ir par filosofisku jēdzienu, lai domātu vispārināti nevis kādas ierobežotas teritorijas ietvaros.
korekti tas pirmkārt nozīmē precīzi, iesaistīti un kosavilkumos.
Zinātne runā tikai ierobežotā teotorijā funkcionāli un balstās uz aptuveniem mērījumiem, turklāt balstās, acīmredzot uz aplamiem priekšstatiem pa īstenību, jo pateikt, ka materiālisms kā substance jau ir pietiekams vispārinājums ir vienkārša tumsonība.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
DarviShimp, risinājums ir dzīvot bezgalīgi ilgi, bet nu okej dari to kas tev interesē.

paldies. dzivot bezgaligi ilgi ir jauks novelejums. tev ari laimigi.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, vispārīgai domāsanai - zinātniskā metode, tā attiecas uz pilnīgi visu. Ierobežotai domāšanai, iespējams , der dažādas ar realitāti mazāk saistītas filozofiskas konstrukcijas.

Jā starp citu filozofi bieži izsauc smaidu kad viņi cītīgi operē ar kaut kur padzirdētām pārdesmit gadus vecām zinātnes atziņām un nav paskatījušies kas ir izpētīts pēc tam. [kā manis norādītajā keisā ar kosmoloģiju]. Ir arī tādi filozofi, kas semantiski spēlējas ar vēl daudz vecākiem jēdzieniem no pagājušiem gadsimtiem, nu tādiem kā gars , prāts/ ķermenis, utt tad ir sajūta kā antikvariātā.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, precīzāk - patvaļīgi ilgi. Ir izdarāms pārnesot konnektomu uz elektronisku nesēju.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, precīzāk - patvaļīgi ilgi. Ir izdarāms pārnesot konnektomu uz elektronisku nesēju.

nesapratu. patvaligi? ka gribu ta dzivoju cik ilgi gribu? dzive ta nenotiek
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, kur ir problēma: Problēma ir tajā, ka uzzināt tu vari tikai tik daudz un tik precīzi cik ļauj zinātniskā metode + esošie instrumenti. Nekādas atklāsmes nav. Nav no zinātniskā atšķirīgu izziņas cēļu kas darbotos. Ir lietas, kuras daži uzskata par tādiem izziņas ceļiem, neviens nav izrādījies strādājošs
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, vispārīgai domāsanai - zinātniskā metode, tā attiecas uz pilnīgi visu. Ierobežotai domāšanai, iespējams , der dažādas ar realitāti mazāk saistītas filozofiskas konstrukcijas.

Jā starp citu filozofi bieži izsauc smaidu kad viņi cītīgi operē ar kaut kur padzirdētām pārdesmit gadus vecām zinātnes atziņām un nav paskatījušies kas ir izpētīts pēc tam. [kā manis norādītajā keisā ar kosmoloģiju]. Ir arī tādi filozofi, kas semantiski spēlējas ar vēl daudz vecākiem jēdzieniem no pagājušiem gadsimtiem, nu tādiem kā gars , prāts/ ķermenis, utt tad ir sajūta kā antikvariātā.

Tā ir atdarinātāja manipulācija. Un tad? Patiesība ir patiesība, kaut kas no veca, kaut kas no jauna. Jēdzieni tiek radīti procesējot bezgalīgi, tāpēc vien jau arī veci, jauni utt. tikai mērījumi kas iegūti procesa sastindzinājumā - jau VIENMĒR IR VECI.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, palasi šī paša formuma sadaļas transhumānisms un immortalistika.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, kur ir problēma: Problēma ir tajā, ka uzzināt tu vari tikai tik daudz un tik precīzi cik ļauj zinātniskā metode + esošie instrumenti. Nekādas atklāsmes nav. Nav no zinātniskā atšķirīgu izziņas cēļu kas darbotos. Ir lietas, kuras daži uzskata par tādiem izziņas ceļiem, neviens nav izrādījies strādājošs

Muļķības, mana domāšana jau ir mani instrumenti, tur problēmas nav
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, runa ir par tādiem veciem jēdzieniem kuri sen jau ir aizstāti ar jauniem , precīzākiem, vai arī ir izrādījies ka jēdziens ir tukšs - nav tādas lietas. Nu kā ar jēdzienu ``dvēsele`` piemēram.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, palasi šī paša formuma sadaļas transhumānisms un immortalistika.

kapec? vai no ta man nemirstiba jagaida?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists un kas būs tavas domāšanas ieejas dati?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, tas ir plāns kā iespējams pie nemirstības var tikt.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, runa ir par tādiem veciem jēdzieniem kuri sen jau ir aizstāti ar jauniem , precīzākiem, vai arī ir izrādījies ka jēdziens ir tukšs - nav tādas lietas. Nu kā ar jēdzienu ``dvēsele`` piemēram.

Noteiktā domājumā tā der. Es šito skatu praktiski, kā psihisko dotumu sumu no prāta, intuicijas, gēnu programu raidijumiem utt. Reals apraksts - apziņa plus tās komponējošās daļas = ir simboliski apzīmējama kā dvēsele. ne ar ko ne sliktāks simbolizējums par "materiālisms"
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, tas ir plāns kā iespējams pie nemirstības var tikt.

tu esi maacitaajs?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, tas ir plāns kā iespējams pie nemirstības var tikt.

tu esi maacitaajs?

viņš patiesībā ir. tikai izliekas, ka nav :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, tā var darīt tikai tas rada pārpratumus jo parasti ar ``dvēseli`` saprot ontoloģiski neatkarīgu spoku kurš dzīvo cilvēkā iekšā un satur viņa es un turpina eksistēt pēc ķermeņa bojā ejas, nu tātad šāda spoka nav.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, Darvins Shimp, aha Azathotha priesteris :D

evolucionist beidz mānīt bērnu :D
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, tā var darīt tikai tas rada pārpratumus jo parasti ar ``dvēseli`` saprot ontoloģiski neatkarīgu spoku kurš dzīvo cilvēkā iekšā un satur viņa es un turpina eksistēt pēc ķermeņa bojā ejas, nu tātad šāda spoka nav.

"parasti" tas ir tavā tusenē, nevis normālā filosofiskā lietratūrā
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, Darvins Shimp, aha Azathotha priesteris :D

evolucionist beidz mānīt bērnu :D

nē,, kāpēc, sektants tomēr tu esi gan, sorry
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
kapec jus tik noraidoshi? es paprasiju nopietni
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nu tas ir tas ko es teicu  - šī ``normālā filozofiskā literatūra`` lielā mērā ir antikvariāts, viņi spēlējas ar vecām grabažām, t.i. ar idejām un konceptiem kuras sen noskaidrotas kā tukšas
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionist, nē pardon sektants - mistiķis esi tu. Nē tas nav nosodījums, domāšanas diversitātei der.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
kapec jus tik noraidoshi? es paprasiju nopietni

Piedod, tas kaut kā trāpīja pa tēmu, pēc viņa domāšanas mistiscisma, bet patiesībā viņš ir kas cits. Lai atbild pats.

VĒLREIZ ATVAINOJOS!
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, nu aizej palasi foruma tēmas, pats sapratīsi.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Okej, atbildēšu pēc būtības

Es esmu materiālists, transhumānists, tehno - progresīvists.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nu tas ir tas ko es teicu  - šī ``normālā filozofiskā literatūra`` lielā mērā ir antikvariāts, viņi spēlējas ar vecām grabažām, t.i. ar idejām un konceptiem kuras sen noskaidrotas kā tukšas

MELI. citu komentāru nevajag. Delēzs ir gadsimta beigu precīzākais domātājs, pēc tam tāda līmeņa ideju vairs nav. Ir atreferējumi, ir pārfrazējumi, ir klaja ākstīšanās ar "oponēsim, jo oponējams vienmēr un visiem"
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, cik saprotams ir mistiķis [es varu kļūdīties, evolucionists pats precīzāk pateiks]
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Okej, atbildēšu pēc būtības

Es esmu materiālists, transhumānists, tehno - progresīvists.

ko tas viss nozime? es jau tikai gribu zinat
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, es palasīšu, bet es šaubos vai ir tāds viens ``precīzākais domātājs``, precīzi domātāji ir Denets, Dokinss, Hokings utt.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, nu ko tas viss nozīmē var izlasīt attiec foruma sadaļās, laipni lūdzu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, cik saprotams ir mistiķis [es varu kļūdīties, evolucionists pats precīzāk pateiks]

 vins atkal saka ka sektas mistikjis esi tu... kursh tad kursh ir, nesaprotu. un kas tur slikts, ka mistikis. ja ta labak un laimigaka dzive, lai katrs ir tads kads vins ir. nevajag uzbazt savu dzivi
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, cik saprotams ir mistiķis [es varu kļūdīties, evolucionists pats precīzāk pateiks]

 vins atkal saka ka sektas mistikjis esi tu... kursh tad kursh ir, nesaprotu. un kas tur slikts, ka mistikis. ja ta labak un laimigaka dzive, lai katrs ir tads kads vins ir. nevajag uzbazt savu dzivi
VARBŪT... Tomēr man ir iebildumi, ja ierobežoti domājoss tipāžs savu ierobežojumu pasniedz, kā vispārinājumu. Tad tie ir meli, jeb sektantisms, cerams, no nezināšanas, nevis lai piemēram, valdītu, diktētu noteikumus utt
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

/Tomēr man ir iebildumi, ja ierobežoti domājoss tipāžs savu ierobežojumu pasniedz, kā vispērinājumu./

Tu kaut ko ne tā saprati, domāšanu ierobežo tikai esamība / ieejas dati. Ja tu ar esamību gribi kaut ko darīt. Savās smadzenēs tu vari attīstīt arī ar realitāti nesaistītus konceptus. Un rakstīt pasakas. Tikai tās būs pasakas.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
ai, ja. cilveki musu dienas stipri pashtaisni.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Aha. Pazemība -  tas ir slikti.

Patiesība noskaidrojas eksperimentos.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Aha. Pazemība -  tas ir slikti.

Patiesība noskaidrojas eksperimentos.

kados eksperimentos. ar dzivoshanu nepietiek? es kaut ka nekad neko , man dzive visu pasaka
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

/Tomēr man ir iebildumi, ja ierobežoti domājoss tipāžs savu ierobežojumu pasniedz, kā vispērinājumu./

Tu kaut ko ne tā saprati, domāšanu ierobežo tikai esamība / ieejas dati. Ja tu ar esamību gribi kaut ko darīt. Savās smadzenēs tu vari attīstīt arī ar realitāti nesaistītus konceptus. Un rakstīt pasakas. Tikai tās būs pasakas.

VĒLREIZ: ieejas dati ir tas, kas ierodas apziņā pēc veselas sarežģitas jutekliskas apstrādes, citu neko tu nevaru savā transcendentā iesākt. Viss sākas apziņā un tur procesējas.
turklāt TĀ NAV VIENĪGĀ INFORMĀCIJA ar ko operē domāšana
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
/ ar dzivoshanu nepietiek? /

Nē.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
/turklāt TĀ NAV VIENĪGĀ INFORMĀCIJA ar ko operē domāšana/

kāda vēl?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
/ ar dzivoshanu nepietiek? /

Nē.

man pietiek? kas trauce dzivot, ja neeksperimente. man nekas
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
/turklāt TĀ NAV VIENĪGĀ INFORMĀCIJA ar ko operē domāšana/

kāda vēl?

NU ATKAL!!! cik var - domas "es" utt pieņemtas aksiomas galvenokārt, nepierādāmi intuitīvi pieņēmumi
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Tas ``es`` jeb individuālā pieredze jau arī [pa lielam ir izveidojies no ieejas datiem + no iedzimtības nedaudz
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Tas ``es`` jeb individuālā pieredze jau arī [pa lielam ir izveidojies no ieejas datiem + no iedzimtības nedaudz

Plus gēnu programu diktāts, plus iztēles afekti un percepti, plus iespējams vēl neapjaušams un nekonstatējams percepts - tas viss pierāda domāšanu apziņā, nevis materiālas substances pārsvaru pār garīgo saturu domājumā
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

Nu gēnu programmas [ nav īsti korekts termins bet nu labi]  - tā kāreiz ir bioķīmija tīra, nekā garīga. Iztēles fenomeni - ieejas datu rekombinācija, tu nevari iztēloties/ nosapņot neko tādu kas nebalstītos uz pieredzēto. Neapjaušams un nekonstatējams - ?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
/ ar dzivoshanu nepietiek? /

Nē.

man pietiek? kas trauce dzivot, ja neeksperimente. man nekas

Jūs ļoti labi domājat, konkrēti, tas priecē. Piezīmēšu, ka zināšanas nekaitē, tās uztur balansu starp emocionālo pārdzīvojumu daudzveidību un konkrēto domāšanu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

Nu gēnu programmas [ nav īsti korekts termins bet nu labi]  - tā kāreiz ir bioķīmija tīra, nekā garīga. Iztēles fenomeni - ieejas datu rekombinācija, tu nevari iztēloties/ nosapņot neko tādu kas nebalstītos uz pieredzēto. Neapjaušams un nekonstatējams - ?

Ā, es jau aizmirsu, ak tu esi tas, kurš iedomājas, ka apziņa dzimst tukša, kā "balta lapa". Tas jau nu patiesi sen vairs npierādās pat ne fiziskos eksperimentos, to tev vajadzētu zināt.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

Nu gēnu programmas [ nav īsti korekts termins bet nu labi]  - tā kāreiz ir bioķīmija tīra, nekā garīga. Iztēles fenomeni - ieejas datu rekombinācija, tu nevari iztēloties/ nosapņot neko tādu kas nebalstītos uz pieredzēto. Neapjaušams un nekonstatējams - ?

vai ir v'erts ta sarezhgit? prieks kam?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

Nu gēnu programmas [ nav īsti korekts termins bet nu labi]  - tā kāreiz ir bioķīmija tīra, nekā garīga. Iztēles fenomeni - ieejas datu rekombinācija, tu nevari iztēloties/ nosapņot neko tādu kas nebalstītos uz pieredzēto. Neapjaušams un nekonstatējams - ?

vai ir v'erts ta sarezhgit? prieks kam?

Viņš cenšas valdīt, izmantojot terminoloģiju, tad jo neskaidrāk, jo labāk. Politiķi savā jomā dara to pašu
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nē es tā neiedomājos, iedzimtības komponents tur ir pierādīts.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
/Viņš cenšas valdīt, izmantojot terminoloģiju,/

aha, kurš te lieto vibrācijas un transcendences un imanences? :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nē es tā neiedomājos, iedzimtības komponents tur ir pierādīts.

Kur? Tur? Apziņā, vai? Kā var pierādīt apziņu, kas katra no dabas ir sava un domā pa savam. Skaidrs, vajag ieviest shēmas un karkasus, vienmēr jau atradīsies materiāls shematizēšanai. Es redzu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
/Viņš cenšas valdīt, izmantojot terminoloģiju,/

aha, kurš te lieto vibrācijas un transcendences un imanences? :)

Tie ir domāšanas jēdzieni. Reāli un neizriet no elektriskās smadzeņu putras konsistences, vienkārši ir tai PARALĒLI, citas substances notikumi
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
/Viņš cenšas valdīt, izmantojot terminoloģiju,/

aha, kurš te lieto vibrācijas un transcendences un imanences? :)

Un kadell? Ko jus abi gribat panakt?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp

un tu ko gribi? :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
/Viņš cenšas valdīt, izmantojot terminoloģiju,/

aha, kurš te lieto vibrācijas un transcendences un imanences? :)

Un kadell? Ko jus abi gribat panakt?

Es gribu, lai ir patiesība. Nevis uzbāzīgas mistifikācijas ar materiālisma Visvarenību Visos Laikos un Mūžīgi Mūžos
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp

un tu ko gribi? :)

dziivot
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
/Viņš cenšas valdīt, izmantojot terminoloģiju,/

aha, kurš te lieto vibrācijas un transcendences un imanences? :)

Un kadell? Ko jus abi gribat panakt?

vai materialisms ir tik slikts? kapec?

 vai materialisms ir tik slikts? kapec?

Es gribu, lai ir patiesība. Nevis uzbāzīgas mistifikācijas ar materiālisma Visvarenību Visos Laikos un Mūžīgi Mūžos
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

sāksim ar to kas ir apziņa?

Apziņa ir pašrefleksīvas sistēmas funkcionēšanas viena no izpausmēm.

Pašrefleksīva sistēma ir tāda sistēma kurā ir atgriezeniskās saites un kura var kontrolēt daļu no saviem iekšējiem stāvokļiem.

Viens tādas sistēmas piemērs ir smadzenes.

Protams, smadzeņu konnektomu vispārīgi nosaka iedzimtība, tas ir ģenētiskais komponents. Konnektomas sīkstruktūru nosaka ieejas dati, tā ir pieredze un iemācītais. Tas kopā veido ``es`` un darbojoties izpaužas kā apziņa.

samērā vienkārši ne?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
materiālisms arī ir patiesība
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

sāksim ar to kas ir paziņa?

Apziņa ir pašrefleksīvas sistēmas funkcionēšanas viena no izpausmēm.

Pašrefleksīva sistēma ir tāda sistēma kurā ir atgriezeniskās saites un kura var kontrolēt daļu no saviem iekšējiem stāvokļiem.

Viens tādas sistēmas piemērs ir smadzenes.

Protams, smadzeņu konnektomu vispārīgi nosaka iedzimtība, tas ir ģenētiskais komponents. Konnektomas sīkstruktūru nosaka ieejas dati, tā ir pieredze un iemācītais. Tas kopā veido ``es`` un darbojoties izpaužas kā apziņa.

samērā vienkārši ne?

Vienkārši, lai neteiktu primitīvi. Tu tikai atkārtojies. To jau es vairākos domu eksperimentos atbildēju. Un? Atkārtota nepatiesība, nekļūst tāpēc patiesāka :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, jā un kur problēma?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, jā un kur problēma?

Tajā, ka tu neko nepierādi, tikai mal vienu un to pašu fikciju. Pat tā saucamo tavu "pierādījumu" zīmes un simboli visu laiku tie paši. Es gribu, ko precīzāku. Apgalvojums nav pierādījums.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Pierādījums jeb evidence te ir viss zināšanu kopums par cilvēks smadzenēm, bioloģija, anatomija, molekulārā bioloģija , neiro un kognitīvās zinātnes  - diezgan daudz jāizlasa būs.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Pierādījums jeb evidence te ir viss zināšanu kopums par cilvēks smadzenēm, bioloģija, anatomija, molekulārā bioloģija , neiro un kognitīvās zinātnes  - diezgan daudz jāizlasa būs.

Ei, nu beidz. Tu pašas elementārākās filosofijas grāmatas nezini. Tik un tā gāz savus vispārinājumus :) Tā, ka nevajag par lasīšanu - meties klāt pats pie grāmatplaukta. Es visu jau esmu pierādījis, kamēr tu vēl tikai šūpo laivu
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
ari bez pieradijumiem diena ir diena, cilveks ir cilveks un darbs ir darbs. lai tas notiek un katram bus savs. tas ko vajag visvairak. ko nevajag, izmetiet. nevajag materialismu - dzivojiet bez ta, nosaukums tads citads vel kaut kads... neko nemaina
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nezināt ir slikti jā bet par šo konkrēto lietu filozofija ir drusku ne par tēmu, šīs lietas risina un pierāda nevis filozofija bet manis nosauktās nozares.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Nevar izdarīt vispārinājumus, ja elementāri nezina kā to dara, ja domu eksperimentu nepārzina kā metodi. Tad visi eksperimenti  un speciālā literatūra, lai pastāv pagaidām, katrs savā mūžā var apgūt tikai ko vienu, pamatīgi :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Darvin Shimp, tu ģenerē tukšus apgalvojumus
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nuja tātad ja tu gribi spriest par apziņu un prātu un ``es`` tev ir jāapgūst pamatīgi vismaz manis nosauktās nozares, nu kaut vai parastajā universitātes līmenī. Filozofiju pārzināt arī ir labi, bet tas šeit nav izšķirošais.
Šī ir filozofu bieži pieļauta kļūda-  viņi izsaka spriedumus par lietām kuras nepārzina un kuras nepārzina autori uz kuriem viņi savus domājumus balsta. Tad sanāk ēka bez pamatiem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nezināt ir slikti jā bet par šo konkrēto lietu filozofija ir drusku ne par tēmu, šīs lietas risina un pierāda nevis filozofija bet manis nosauktās nozares.

Filosofija pārtver visu, kas atsevišķās nozarēs svarīgākais un ir tā vērts arī ārpus šaurākām jomām. ĀRPUS ŠAURĀKAS jomas mūsdienas švaki vai daudz, kas ir tā vērts. Jo visas jomas pašpietiekami ņemas sevī. No pašpietiekamības nevar izdarīt kopsavilkumus. bet ja to dara, tad visdrīzāk iebrauks grāvī, kas arī te skaidri redzams. Pat jaunpienācējs, "kurš grib tikai dzīvot" to pamanīja. Un viņam varbūt vienā šajā frāzē ir vairāk taisnības, nekā visos tavos terminu plūdos kopā
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nuja tātad ja tu gribi spriest par apziņu un prātu un ``es`` tev ir jāapgūst pamatīgi vismaz manis nosauktās nozares, nu kaut vai parastajā universitātes līmenī. Filozofiju pārzināt arī ir labi, bet tas šeit nav izšķirošais.
Šī ir filozofu bieži pieļauta kļūda-  viņi izsaka spriedumus par lietām kuras nepārzina un kuras nepārzina autori uz kuriem viņi savus domājumus balsta. Tad sanāk ēka bez pamatiem.

Nē. Man nav jāzina, kā laukstrādnieks ko dara, kā pavārs ko dara, lai uztaisītu sev ēdamo. Davai NEPĀRSPĪLĒT!

vai tu varbūt pārzini visas jomas?

NETICU.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
/Filosofija pārtver visu, kas atsevišķās nozarēs svarīgākais un ir tā vērts arī ārpus šaurākām jomām./

Tas būtu labi. Tā tam būtu jāstrādā. Realitātē diemžēl viņi bieži tam svarīgākajam nepievērš uzmanību.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, es nepārzinu visas jomas, es pārzinu tās jomas par kurām runāju. Piemēram baletdejošanu vai hokeja spēlēšanu es nepārzinu un par to nerunāju :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
/Filosofija pārtver visu, kas atsevišķās nozarēs svarīgākais un ir tā vērts arī ārpus šaurākām jomām./

Tas būtu labi. Tā tam būtu jāstrādā. Realitātē diemžēl viņi bieži tam svarīgākajam nepievērš uzmanību.

TU acīmredzami nepievērs uzmanību svarīgākajam. Citādi jau nebārstītu tādas aplamības par substancēm
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, pars jēdziens ``substance`` ir drusku novecojis. Ir viela un lauks.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, es nepārzinu visas jomas, es pārzinu tās jomas par kurām runāju. Piemēram baletdejošanu vai hokeja spēlēšanu es nepārzinu un par to nerunāju :)

LŪK!!! Tāpēc arī nevajag te bliest par esamību, par substancēm un tā tālāk. Tie ir filosofijas jautājumi
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, pars jēdziens ``substance`` ir drusku novecojis. Ir viela un lauks.

Nē. Tas ir apgalvojums.
Tad es varu apgalvot ka mucipucli eksistē. arī būs tikpat "pareizi"
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, reāli tie ir fizikas jautājumi, t.i. jautājumi par realitāti jeb dabu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, reāli tie ir fizikas jautājumi, t.i. jautājumi par realitāti jeb dabu.

Tie ir šauri specialitātē saprasti uzstādījumi un tikai tajā nozīmē reāli.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, reāli tie ir fizikas jautājumi, t.i. jautājumi par realitāti jeb dabu.

Tie ir šauri specialitātē saprasti uzstādījumi un tikai tajā nozīmē reāli.

klausies, kapec vins ta dusmojas? dzivot man liekas normali. ja es nezinu visu, kas par to
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Būtu labi ja filozofija darbotos kā savienojošs posms zinātņu nozarēm un ir jau filozofija kas to arī dara. Un tad vēl ir filozofijas kas ņemas pašas iekš sevis, jā nesen bija precedents kur studenti bija uztaisījuši programmu - tekstu ģeneratoru, salādējuši tajā programmā filozofijas terminus un frāzes un.... viņu ražojumu nopublicēja nopietni filozofijas žurnāli un citos uz tiem atsaucās. Pēc tam studenti nopublicēa pašu programmu. Smieklu bija daudz, skandāls liels " :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, reāli tie ir fizikas jautājumi, t.i. jautājumi par realitāti jeb dabu.

Tie ir šauri specialitātē saprasti uzstādījumi un tikai tajā nozīmē reāli.

klausies, kapec vins ta dusmojas? dzivot man liekas normali. ja es nezinu visu, kas par to

Viņš tikai nesaprot visu. Tāpēc arī nomokas savā lauciņā ierobežots.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Būtu labi ja filozofija darbotos kā savienojošs posms zinātņu nozarēm un ir jau filozofija kas to arī dara. Un tad vēl ir filozofijas kas ņemas pašas iekš sevis, jā nesen bija precedents kur studenti bija uztaisījuši programmu - tekstu ģeneratoru, salādējuši tajā programmā filozofijas terminus un frāzes un.... viņu ražojumu nopublicēja nopienti filozofijas žurnāli un citos uz tiem atsaucās. Pēc tam viņi nopublicēa pašu programmu. Smieklu bija daudz, skandāls liels " :)

Jā, jā, studentu ākstības mums pierādījums. Ko tad tavi "mūžīgo dzinēju" atkal un atkal izgudrotāji, matērijas, kā vienīgās dievības sludinātāji, ko tad ar tiem darīt, ja ne pasmieties!
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

1) Nu jā tas bija pierādījums ka viņi ``ēd`` datorģenerētus tekstus un ka visa šī filozofija ir niekošanās. Korekts eksperimentāls pierādījums nevis ākstības.
2) mūžīgie dzinēji - tas nav pie mums, tas ir pie mistiķiem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Pēc tam ASV ( incidents bija tur) atteica finansējumu veselai virknei filozofijas organizāciju
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Pēc tam ASV ( incidents bija tur) atteica finansējumu veselai virknei filozofijas organizāciju

Nu, amerikāņu filosofija vispār ir pragmatiķu novads, nav brīnums, ka viņus ignorē. Runāsim par nopietnu domāšanu, nevis pierādīsim savu paŗākumu ar anekdotēm. Tieši amerikāņi vissmagāk norūpējušies par materālistisko fantāziju reanimāciju. Tā, ka tie arī pieder mistiķiem tāpat, kā "mūžīgā dzinēja" izgudrotāji taviem teritorijas konkurentiem
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

1) Nu jā tas bija pierādījums ka viņi ``ēd`` datorģenerētus tekstus un ka visa šī filozofija ir niekošanās. Korekts eksperimentāls pierādījums nevis ākstības.
2) mūžīgie dzinēji - tas nav pie mums, tas ir pie mistiķiem.

kas ir niekosanas, nesapratu. vai tad te jus abi nenodarbojaties ar filozofeshanu?

Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

1) Nu jā tas bija pierādījums ka viņi ``ēd`` datorģenerētus tekstus un ka visa šī filozofija ir niekošanās. Korekts eksperimentāls pierādījums nevis ākstības.
2) mūžīgie dzinēji - tas nav pie mums, tas ir pie mistiķiem.

kas ir niekosanas, nesapratu. vai tad te jus abi nenodarbojaties ar filozofeshanu?

Viņš bieži nefiltrē, ko runā. Neuztver nopietni
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
darvinšimp, tu pagaidām uzdod jautājumus ne par tēmu - davaj aizej un izlasi kaut vai šī foruma tēmas kuras attiecas uz lietu, citādi no tevis nav nekādas jēgas. Izlasīsi - uzdod jautājumus. Par tēmu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
jaaaa. tas viss izliekas diivaini
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
darvinšimp, tu pagaidām uzdod jautājumus ne par tēmu - davaj aizej un izlasi kaut vai šī foruma tēmas kuras attiecas uz lietu, citādi no tevis nav nekādas jēgas. Izlasīsi - uzdod jautājumus. Par tēmu.

Nē, kāpēc, manā tēmā es to pieņemu un dažas šīs pavisam vienkāršās domas no dzīva cilvēka var būt visai noderīgas. teiksim, vērtējuma ziņā. Ja vēl kāds pieslēgtos, es nebūtu pretī. Vismaz kāda iespēja padomāt, citādi atspēkot tukšus apgalvojumus jau sāk garlaikot.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists a kā tu zini ka tas ir ``dzīvs cilvēks` nevis čatbots [ man pagaidām izskatās pēc pēdējā]
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
darvinšimp, tu pagaidām uzdod jautājumus ne par tēmu - davaj aizej un izlasi kaut vai šī foruma tēmas kuras attiecas uz lietu, citādi no tevis nav nekādas jēgas. Izlasīsi - uzdod jautājumus. Par tēmu.

Nē, kāpēc, manā tēmā es to pieņemu un dažas šīs pavisam vienkāršās domas no dzīva cilvēka var būt visai noderīgas. teiksim, vērtējuma ziņā. Ja vēl kāds pieslēgtos, es nebūtu pretī. Vismaz kāda iespēja padomāt, citādi atspēkot tukšus apgalvojumus jau sāk garlaikot.

paldies. cit'adi bija ta, ka te tikai izredzeetajiem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists a kā tu zini ka tas ir ``dzīvs cilvēks` nevis čatbots [ man pagaidām izskatās pēc pēdējā]

Es nezinu. Un tad? vienalga ok. Un kāds viņam labums mūs čakarēt?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Evolucionists a kā tu zini ka tas ir ``dzīvs cilvēks` nevis čatbots [ man pagaidām izskatās pēc pēdējā]

Es nezinu. Un tad? vienalga ok. Un kāds viņam labums mūs čakarēt?

es jau var aiziet
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists a kā tu zini ka tas ir ``dzīvs cilvēks` nevis čatbots [ man pagaidām izskatās pēc pēdējā]

Es nezinu. Un tad? vienalga ok. Un kāds viņam labums mūs čakarēt?

es jau var aiziet

 Ta labi, neuztraucies. Viss ir normāli.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Protams viss normāli
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Protams viss normāli

Es saprastu ja politiskā diskusijā kāds iejauktos ar mērķiem, bet te - citam nevienam neinteresē tas, ko mēs te runājam.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, man ir veci naidnieki, kuru dēļ vispār šis forums arī izveidojās, bet es arī saubos ka viņi, jo viņu pašu forums sen ir nosprādzis :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, man ir veci naidnieki, kuru dēļ vispār šis forums arī izveidojās, bet es arī saubos ka viņi, jo viņu pašu forums sen ir nosprādzis :)

Ā, nu tad jau gan. Par ko tad šie bija tādā pret tevi vērstā kampaņā, tikai portālu konkurences dēļ?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, man ir veci naidnieki, kuru dēļ vispār šis forums arī izveidojās, bet es arī saubos ka viņi, jo viņu pašu forums sen ir nosprādzis :)

neesmu nevienam ienaidnieks.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, par to ka mēs izjaucām viņiem dievbijības sludināšanu/ izplatīšanu.  Bet nē viņi jau programmēt nemāk, čatbotu neuztaisītu :D
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
/neesmu nevienam ienaidnieks. /

Tas nav labi. Ja tu neesi ienaidnieks ļaunajam jeb destruktīvajam, tad tu esi pasīvs
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, par to ka mēs izjaucām viņiem dievbijības sludināšanu/ izplatīšanu.  Bet nē viņi jau programmēt nemāk, čatbotu neuztaisītu :D

Es te paskatījos: tie ir tie, kas pieprasa Ctulhu izbanošanu?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nē tie ir vietējie un viņi to prasa tāpēc ka es izbanoju vienu ļoti garlaicīgu un uzmācīgu tipu, nav tā ka es aizrautos ar banošanu - visā foruma pastāvēšanas laikā izbanoju tikai divus, šito un vēl vienu kas mēģināja te tirgoties ar iespējams zagtām mantām
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, nē tie ir vietējie un viņi to prasa tāpēc ka es izbanoju vienu ļoti garlaicīgu un uzmācīgu tipu, nav tā ka es aizrautos ar banošanu - visā foruma pastāvēšanas laikā izbanoju tikai divus, šito un vēl vienu kas mēģināja te tirgoties ar iespējams zagtām mantām

Ā... To es nezināju. domāju parasts diskusiju portāls. Lieta tāda, ka es paŗsvarā dzīvojos pa bibliotēkām šajā periodā, vācu materiālus, tai skaitā jēgveidojošos un dramatiskās darbības sakarā - tiks rādīti dialogi starp pretējiem uzskatiem, sakarā ar to, ka kaut kur šā gada rudenī sākšu romānu par Konstantīnu Raudivi, tagad aktīvi vācu materiālus, tai skaitā arī diskusijas paraugus. Būtu zinājis, ka te ir tādi "velli" ar savām "interesēm", nebūtu tā aktvizējies. Sorry.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists, ir parasts diskusiju portāls, pareizi domāji, lieto uz veselību.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Ak jā Raudives eksperimentus mēs kādreiz studentu gados mēģinājām atkārtot ar normālāku aparatūru bet nu jā bez rezultātiem.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Ak jā Raudives eksperimentus mēs kādreiz studentu gados mēģinājām atkārtot ar normālāku aparatūru bet nu jā bez rezultātiem.

 Tur ir viens knifs, kas arī patiesībā mani visvairāk intersē - aparatūra viņam bija tā laika "telefunkens" reklāmas nolūkos firma apgādāja Raudivi ar maksimāli labākajām tā laika ierīcēm - diodēm, mikrofoniem, magnetofoniem, radio utt.
Bet ineteresantākais gājiens tajā visā ir tas, ka "balsu fenomens" nerodas tāpat vien, bet ar "mēdiju starpniecību". te nu varētu nodomāt, ka fikcija, ko tik mēdijs nepavēstīs, ja gribēs. Bet dīvainākais ir tas, ka mēdiji var būt vairāki, novērotāju klātbūtnē viņi visi dzird vienu un to pašu vai arī tikai nejaušās detaļās atšķirīgu - ja pievērš uzmanību un ieklausās vairākkārt vienā un tai pašā trokšņu haosā, kāds tas vairumam "kontroles mēdiju" licies sākumā... te sākās jautājumi - bezapziņas ieslēgšanās, ok, bet kā bezapziņas pārraida viena otrai datus, tipa "ko vajag dzirdēt"... Par to visu ir detalizēti izklāsti: eksperimenta apstākļi, laiks, personas, kas piedalās utt. utt. Apkopots grāmatā "Nedzirdamais kļūst dzirdams". Nupat šonedēļ beidzu to lasīt bibliotēkā (biezs ap 700 lpp "ķieģelis" faktu un to analīzes). tur eksperimentos bijuši klāt pazīstami tā laika pētnieki dažādu nozaru profesori, "citu grādu" ļaudis, protams, arī parapsihologi, teologi elektrotehniķi utt. redzamākie: profesors dr. Gebhards Freijs, prof. Aleksis Šneiders, dr med Arnolds Reinke u.c. Tas nav tāpat pa jokam... Lūk, kas ir forši tajā visā, šo cilvēku diskusijas, sadursmes un viņu spējas savā pielietojumā. mazāk pat mani interesē pats 'elektrisko balsu fenomens" kā tāds, kaut gan romāna ietvaros baigās būs jāpieņem kāds lēmums un kaut kā to jāsakidro, bet tas vairāk atkarīgs no sižeta vajadzībām. :)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Nu jā mēs provējām ar to aparatūru ko izmanto radioizlūkošanā un kas signālus gan pieraksta gan analizē, vēl analīzes programmatūru taisījām. Konstatējām ka ``tukšā`` ēterā pašā par sevi nekādu regularitāšu nav, tikai troksnis, baltais vao rozā atkarībā no demodulācijas veidiem.

Raudive, cik ir lasīts, strādāja tikai ar vienkāršiem detektora uztvērējiem un sadzīves tehniku.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Nu jā mēs provējām ar to aparatūru ko izmanto radioizlūkošanā un kas signālus gan pieraksta gan analizē, vēl analīzes programmatūru taisījām. Konstatējām ka ``tukšā`` ēterā pašā par sevi nekādu regularitāšu nav, tikai troksnis, baltais vao rozā atkarībā no demodulācijas veidiem.

Raudive, cik ir lasīts, strādāja tikai ar vienkāršiem detektora uztvērējiem un sadzīves tehniku.

Nu, "TELEFUNKEN" ap 60-70 gadiem gan bija savam laikam advancētākās ierīces, neba nu tur nieka detektori. Lampinieki noteikti, nez vai tranzistoru. Bet tas pat nav būtiski. Interesanti ir tas, ka sākumā "neviens nedzird" pēc vairākkārtējas ieklausīšanās "sāk dzirdēt" un pat ja tie ir fantomi, tad kāpēc visi dzird gandrīz vienu un to pašu... To es nesaprotu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 20, 2019
Apstākļi: dažadi ir ieraksta piegājieni, radio šņākoņa, kur nav stacijas un neiejaucas muzons, utt. diode ar antenu ķer vietēji uzstādīta raidītāja signālu turpat blakus, kur nevar būt citas raidstacijas utt. Visu ieraksta skaņu lentās, kuras var palaist vairākos ātrumos.

Pats eksperimenta gājiens ir tāds: Raudive ir vienā telpā ar novērotājiem, kuru uzdevums ir apliecināt norises „likumību”, neko vairāk. Raudivi kādu laiku ķer „balsis” un ieraksta tās lentā. Tad viņš pajautā, ko dzirdējuši novērotāji. Tie parasti atbild, ka neko nav dzirdējuši. Tad Raudive pasaka priekšā un palaiž lentu lēnākā tempā, jo balsis parasti „zibsnī lielos ātrumos”, tagad novērotāji vai nu sadzird vai nesadzird, viņi tikai kontrolē. Raudive uzraksta un nodod novērotājiem savu versiju, ko teica balss, piemēram: „Te Einšteins. Gaisma.”
Tagad pa vienam nāk citi „mēdiji”, ar kuriem Raudive vairs neko nerunā un tiem vairākas reizes atskaņo lentas ierakstu dažādos ātrumos. Kāds neko nav dzirdējis arī tad. Kāds parasti kaut ko dzird un arī pieraksta, ko dzidējis, viņam sanāk piemēram: „Te Ešbeins. Gaisma.” Pārbīdes ir iespējamas, taču sīkumos. Pēc tam, novērotāji salīdzina visus pierakstus un sniedz slēdzienu.

Pirmkārt, mani interesē, kur tieši ir knifs, ka tā sanāk. Es pārcilāju versijas, bet pie konkrēta slēdziena neesmu nonācis. tas vēl priekšā.

Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Evolucionists

Lampu superheterodīni ar amplitūdas detektoru, mēs izmantojām ierīces kas ir trīskāršie superheterodīni, ar regulējamiem pastiprinājumiem un visiem demodulācijas veidiem ( AM, FM, SSB, FT visi veidi)
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Es domāju ka viņiem tur ir bijusi inducēta pareidolija, bet protams var eksperimentus atkārtot
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
/ "TELEFUNKEN" ap 60-70 gadiem gan bija savam laikam advancētākās ierīces,/

sadzīves tehnikas sektorā jā droši vien

Speciālajā tehnikā jāpiemin tādas firmas kā Racal, Raytheon, Collins, Northrop - Grumman, Hughes, bet arī psrs tehnika šī veida bija līmenī.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 20, 2019
Tur vēl var mēģināt paeksperimentēt ar krio - dzesējamu uztveršanas galvu, kādu izmanto radioteleskopos un kas prakstiski novērš siltuma trokšņus, tas būtu nākamais eksperiments, to mēs neizdarījām.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 21, 2019
Viņi ar Zentu Mauriņu tajā laikā, kad notika balsu fenomena pētījumi dzīvoja Bād Krocingenā Vācijas dievidos. No turienes nav tālu līdz Šveicei, kurā notika tā laika Eiropas konferences jaunatklājumu jomā. Raudive tur piedalījās, viņš pēc statusa bija Eiropas līmeņa pētnieks - profesors, beidzis mācību iestādes Parīzē, Madridē, Edinburgā, pie viņa brauca zinātnieki no vairākām pasaules valstīm. Esmu tagad izlasījis viņa tekstus (vēl ne visus pieejamos) un man jāsaka, ka ir leila varbūtība, ka viņš nevarētu būt apzinīgi blefojis savus pētījumus. Tas arī ir papildus interesantais moments, kuru vērts izpētīt - ticēšana pat, ja būtu vērts šaubīties par tā atbilstību sava laika (faktiski, arī mūsu laika) zināmā priekšstatiem, kas atklāts - un nenormāls darba apjoms - apm. 72 000 ierakstu lentās, kuros fiksēts balsu fenomens, analīzes teksti, tabulās un shēmās sakārtotas balsu vēsturisko "nesēju" katalogs, tie datu krātuvēs sagrupēti pēc sociālās piederības: radinieki, mākslinieki, lieterāti, zinātnieki, psihologi, valstsvīri, filosofi, utt. Vēl reģistrēto materiālu apkopojumi pēc tehnoloģiskās apstrādes un ieraksta īpatnību dažādiem paņēmieniem, utt. Izmatotas vairāks metodes - no radio viļņa (sākumā), caur diodi, caur mirkrofonu tieši no klusuma telpā utt. Visvairāk pārsteidz tieši šī tehnoloģiskā, savam laikam atbilstošā metodiskā perfekcija un pedantisms datus fiksējot.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 21, 2019
No iepriekš minētā mana domājuma ietvaros paceļas vēl kāda dīvaina problēma: vai lietojot pieejamo tehnoloģisko aparatūru (tās, kvalitāte, ņemot vērā dažādās ierakstu metodes pat nešķiet tik svarīga -- gandrīz vai otrādi - jo vairāk fona trokšņu, jo labāk, jo vairāk iespēju 'balsij" izpausties...), lietojot savam laikam atbilstošu metodiku un datu apstrādi, vai sazinoties ar sava laika citām iestādēm un laboratorijām, vai "izdarot visu nosacīti metodiski pareizi", kā bija pieņemts tajā laikā, un arvien atkārtojot tos pašus eksperimentus gan vienatnē, gan novērotāju klātbūtnē

vai arī tad var iegūt aplamu infu un līdz ar to izdarīt maldīgus secinājumus?

Tā būs viena no centrālajām problēmām iecerētajā tekstā.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 21, 2019
Kāds no teksta personāžiem uzdos arī šādu jautājumu: „Vai drīkstam akli uzticēties visam, ko sniedz empīriska pieredze?”
Man vēl nav atbildes.
Ir skaidrs, ka daži personāži atbildēs, ka nevajag vienmēr uzticēties.
Tagad, no mūsu (ekperimentālajām) sarunām, es nojaušu, ka Tu būtu atbildējis: vajag uzticēties vienmēr.
Un interesanti, ka visiem ir savā ziņā taisnība… Tur es saskatu šīs teksta ieceres konfliktu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 21, 2019
Ja ir saglabājušies uztvertie signālu ieraksti, tos var pētīt atkārtoti

[uzteicēties nevajag, vajag pārbaudīt]
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 22, 2019
Ja ir saglabājušies uztvertie signālu ieraksti, tos var pētīt atkārtoti

[uzteicēties nevajag, vajag pārbaudīt]

https://www.youtube.com/watch?v=bxRTguQtHfw
raudive voices

Ko tur vēl var pārbaudīt. Vienkārši neskaitāmas reizes fiksēts ieraksts, pat publiski pieejams. Domas eksperimentam sanāk tautoloģija - tā kā balss ir dzirdama, tad balss eksistē...
Tev, kā gribi, ņem par pilnu šo "empīriju", kas fake news laikmetā tikpat labi var būt fikcija, vai neņem.

Bet man ar to nepietiek.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 22, 2019
Nelaime tā, ka lai pārbaudītu ir labu laiku jātrenējas, kamēr vispār sāk kaut ko dzirdēt. Jo ikdienā ierastās prakses dēļ auss neatšķir „detaļās”, tāpat kā netrenēta acs neatšķir krāsu toņu nianses. Tāds ikdienas personāžs, kā es, var redzēt labi ja 10 procentus tonālo atšķirību, dzirdēt, kas zina vēl mazāk… Nav ar to empīriju tā, ka jebkurš efekts uzreiz parādās. Kā norādīts eksperimentu apkopojumā „Nedzirdamais kļūst dzirdams”, vairums eksperimenta dalībnieku arī sākumā „nedzird neko”. Pēc tam, kad ieklausās, tikai tad parādās sakarības.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 22, 2019
es izdomaju. pasaulei vajag but materialai. cilveks ed. dzivas butnes ed. tas ir materiali. citadii nav iespejama pasaule
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 22, 2019
vajag ne tikai parbaudit. vajag darit praktisku lietu. bez ta ka uztaisa praktisku lietu nav nnekada jega.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 22, 2019
praktiskai lietai vajag but ta ka visiem der. citadi dakterim der, slimniekam neder, slimnieks ir beigts
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 22, 2019
Ir dažas nianses. Mēs kaut kā tomēr domājam citādi nekā ēdam. Kāpēc ir tāda sajūta? Vai tā ir tikai sajūta un patiesībā viss notiek pēc dabas vienādi, vai arī nē?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 23, 2019
Ir dažas nianses. Mēs kaut kā tomēr domājam citādi nekā ēdam. Kāpēc ir tāda sajūta? Vai tā ir tikai sajūta un patiesībā viss notiek pēc dabas vienādi, vai arī nē?

sajuta? man tada sajuta, ka jus man jaucat galvu...
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 23, 2019
Ir dažas nianses. Mēs kaut kā tomēr domājam citādi nekā ēdam. Kāpēc ir tāda sajūta? Vai tā ir tikai sajūta un patiesībā viss notiek pēc dabas vienādi, vai arī nē?

sajuta? man tada sajuta, ka jus man jaucat galvu...

Nepavisam ne. Es cenšos parādīt, kā cilvēks veido domājumu. Un mēģinu to darīt, cik iespējams, jūsu stilā - praktiski, pragmatiski. Jo vēl nav zināms - vai praktiskais eksperiments rada kādas īpašas jēgas, ko citādi nav iespējams iegūt domājumā. Būtu labi, ja mēs par to padomātu. Kas zina, var noderēt... Kādreiz.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 25, 2019
noteikti vajag but kadai skaidribai. citadi gruti dzivot. kaut ko saprast. nekas nav vienadi - zinatnieki dara savu, politiki savu, macitaji atkal runa savadak. nevienam nav taisniba. visi kliedz, ka viniem taisniba. vai nav pasaule neka vienada visiem?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 25, 2019
cik tev gadu, darvinshimp?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 25, 2019
cik tev gadu, darvinshimp?

es vel neesmu pensija. cik tev?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 25, 2019
cik tev gadu, darvinshimp?

es vel neesmu pensija. cik tev?

tam kada nozime?
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 26, 2019
noteikti vajag but kadai skaidribai. citadi gruti dzivot. kaut ko saprast. nekas nav vienadi - zinatnieki dara savu, politiki savu, macitaji atkal runa savadak. nevienam nav taisniba. visi kliedz, ka viniem taisniba. vai nav pasaule neka vienada visiem?

Vienādi ir tas, ka pastāv Es un Cits. Katram, kurš sevi apzinās ir kāds Tu, kurš domā pie sevis, savā pasaulītē, kas drīzāk nelīdzinās tai, kāda tā izskatās man - jau sāksim ar to, ka ikviens no mums skatās katrs uz savu pusi un redz vienmēr kaut ko citu, ko "cits neviens nevar redzēt", tāpat krāsas katrs redz niansēs (kas zina, vai "niansēs" -varbūt pavisam) atšķirīgi, attāluma izjūta (tas ir: telpas izjūta, formas tātad izjūta) visiem nav vienāda, dzirde arī - kam muzikālā, kam nekāda, utt. Mēs visi esam cieši noslēgti savā imanencē ( tas ir "pie sevis") un šai klātesamībai katram mums savs - tikai viņam piemītošs jutekliskais tvērums, tā skaidrojums, vienlaikus pasaules sajūta kā teritorija - imanences plāns. Tas ir tas, kas visus totāli vieno un tikpat radikāli atšķir.
Domāt tāpēc arī iespējams tikai ATŠĶIRĪGI.
Jo iespējamās atšķirību kombinācijas ir bezgalīga skaita.Atšķirties ir reāli. Par kaut ko vienoties - problemātiski.
Labā ziņa: ne jau man vienam, ne jau tev vienam, bet visām Būtnēm tas tā ir.
Tikai mehāniskām ierīcēm, tur kaut kādiem kompjiem viss varētu būt varāk mazāk vienādi, bet arī nav teikts - pasaules haoss nosaka, ka atšķirību nianses būs vienmēr, katrā vietā un lietā. Tāpēc arī visiem nemaz neder viena dievība, kam ticēt. Un par to arī arī mūžīgie kašķi un sadursmes. Labā ziņa: tas mēdz būt visai jautri, kā kurš ko cenšas par visu varu pierādīt savu pareizību un Cita aplamību, un tic, ka to vispār iespējams pierādīt, arī, protams, ja viņš nav jau saķēris neirozi un pasaule jau neliekas viena vienīga šausmu vieta, nav vientulības sprosts un vēl miljonu miljoniem citu dažādu imanences plāna noviržu...
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: DarvinShimp Jūnijs 26, 2019
ja. kad pasaule karo, tad vairs ta negribas to citu slavet. tad mierigak ja ar savejo es tieku pats gala. politika ir tada nedrosha lieta. te viens otrs slave pat diktatoru valstis. kads man vel cits. nevajag
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 26, 2019
ja. kad pasaule karo, tad vairs ta negribas to citu slavet. tad mierigak ja ar savejo es tieku pats gala. politika ir tada nedrosha lieta. te viens otrs slave pat diktatoru valstis. kads man vel cits. nevajag

Cits ir jebkurš, kurš nav Es. Viņu nevajag slavēt, vienkārši pietiek ar to, ka atzīstam, ka viņš pasauli redz citādi, "pa savam", no sava skatu leņķa, ar savām mums nepārbaudāmajām, tikai Es imanencē pieņemtajām ka līdzīgām mūsējām spējām.
Vai tā ir to nevar zināt. Tāpēc parasti ikdienā Es tic un savā imanences plānā akceptē - laikam jau visi jūt apmēram vienādi...
To Es apziņa nevar zināt, ko un kā redz Cits. To mēs varam tikai minēt, kamēr nebūsim veikuši šādu eksperimentu: kad būsim apmainījušies ar Citu smadzenēm un empīriski paskatījušies uz pasauli ar viņa acīm , paklausījušies viņa ausīm.
Kā saka: skat, laikmetus pārdzīvojušo Platona "alas" alegoriju.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 27, 2019
Evolucionists, šito risina ar tādu lietu kā zīmju sistēma un valoda, tad var savietot savus skatījumus.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 27, 2019
Evolucionists, šito risina ar tādu lietu kā zīmju sistēma un valoda, tad var savietot savus skatījumus.

Var. Bet mūsdienās, kad semiotika jau apzinājusies savus ierobežojumus, šādu uzstādījumu var tikai ņemt kā iespēju, nevis kā pierādījumu. Droši katrs mūsdienas kā zināmo drīkst fiksēt to, kas noteik viņa imanences plānā, kurā tiek formēti un noteiktu domājumu noslēgtās teriorijās ievietoti dažādi domājumam nepieciešamie uzstādījumi kā jēdzieni, piemēram: arī Es un Cits. Pārējais (dažās disciplīnās par drošu uzskatītais zināmā kopums) pēc būtības ir pieļāvumi, ticība, ka ir kaut kā tā, kā iztēle to formē caur domājumu, caur pieredzi, utml. Tad sākās arī sociālā vienošanās, ka "mūsu novadā ticība ļauj domāt kaut ko pēc šada parauga" utt. Tad tiek piesaukti dažādi "ojektīvie" dati un "neapgāžamie pierādījumi", kas noslēgtā sistēmā tā var darboties un katras noslēgtas disciplīnas veidošanai arī ir derīgi, bet pārpīlēti, ja tos lieto, piemēram, kā vispārinājumus visā esošajā. Tad bez aksiomām, bez pamata uzstādījumiem, kas pieņemti ticībā iztikt nav iespējams. Un kā jau minēts - arī dižākās vēsturiskās personas ir dažādi sev noteikušas šos pamatuzstādījumus. Sk:mehaniskās fizikas pamatlicējs Ņutons bija dievticīgs, tāpat kā Dekarts – duālists, savukārt Freids psihoanalīzes pamatlicējs dzelžaini ticēja materiālismam, bet viņa sekotājs Jungs – atkal jau dievam, kā viens, tā otrs ir modernās psiholoģijas (evolūcijas psiholoģijas) ideju ierosinātāji. Mūsdienu transpersonālās psiholoģijas radītājs Staņislavs Grofs ir materiālistu materiālists - viņam vielas ir viss (savā laikā sācis eksperimentēt ar LSD un vīzijas, kas rodas šajā procesā ņēmis kā ķīmisku domas reālitāti). Einšteins sākumā līdzīgi man esot bijis skeptiķis un relatīvists, tikai mūža beigās sācis proogandēt dievu.
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Jona Jūnijs 27, 2019
ieraudzīju EVOLUCIONISTA interesi par Raudivi
Citāts
... ir liela varbūtība, ka viņš nevarētu būt apzinīgi blefojis savus pētījumus. ...  ir labu laiku jātrenējas, kamēr vispār sāk kaut ko dzirdēt. Jo ikdienā ierastās prakses dēļ auss neatšķir „detaļās”, tāpat kā netrenēta acs neatšķir krāsu toņu nianses. ... Kā norādīts eksperimentu apkopojumā „Nedzirdamais kļūst dzirdams”, vairums eksperimenta dalībnieku arī sākumā „nedzird neko”. Pēc tam, kad ieklausās, tikai tad parādās sakarības.
par blefošanu tiešām nevar būt ne runas, problēma ir cita - tās nevar būt mirušo balsis. tādā veidā tā komunikācija nenotiek, drīzāk velk uz spiritismu. tā gan arī nav garu izsaukšana klasiskajā izpratnē, jo viņi it kā paši tur fonā uzradās. BET - toties vēlāk, kad jau sāka speciāli ieklausīties, tipa ilgoties pēc viņiem, tas varbūt varētu arī patikt apakšā zem garu izsaukšanas.   principā nekā jauna, izsenis zināms garīgajās praksēs, ne tikai kristietībā. zemākie gari ir ļoti pat atsaucīgi uz tml. iespēju padulloties, tā ka...  :-\
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 27, 2019
ieraudzīju EVOLUCIONISTA interesi par Raudivi
Citāts
... ir liela varbūtība, ka viņš nevarētu būt apzinīgi blefojis savus pētījumus. ...  ir labu laiku jātrenējas, kamēr vispār sāk kaut ko dzirdēt. Jo ikdienā ierastās prakses dēļ auss neatšķir „detaļās”, tāpat kā netrenēta acs neatšķir krāsu toņu nianses. ... Kā norādīts eksperimentu apkopojumā „Nedzirdamais kļūst dzirdams”, vairums eksperimenta dalībnieku arī sākumā „nedzird neko”. Pēc tam, kad ieklausās, tikai tad parādās sakarības.
par blefošanu tiešām nevar būt ne runas, problēma ir cita - tās nevar būt mirušo balsis. tādā veidā tā komunikācija nenotiek, drīzāk velk uz spiritismu. tā gan arī nav garu izsaukšana klasiskajā izpratnē, jo viņi it kā paši tur fonā uzradās. BET - toties vēlāk, kad jau sāka speciāli ieklausīties, tipa ilgoties pēc viņiem, tas varbūt varētu arī patikt apakšā zem garu izsaukšanas.   principā nekā jauna, izsenis zināms garīgajās praksēs, ne tikai kristietībā. zemākie gari ir ļoti pat atsaucīgi uz tml. iespēju padulloties, tā ka...  :-\

Labs joks! "zemākie gari", tad jau laikam ir arī "augstākie", tipa mucipucli, kurš ir Visaugstākais No Absolūtajiem :) Un ko tagad ar tādu hierahisku tabulu iesākt? Laikam jau vajadzēs kārt pie sienas. Vai arī navajadzēs. Nevar saprast, ko ar tādu absurdu iesākt :) 
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: Jona Jūnijs 27, 2019
EVOLUCIONISTS
joks tikai līdz tam, kamēr šie nesāk jokoties ar tevi. ir neskaitāmas dokumentētas liecības par nelaimīgiem apsēstajiem, kuriem palīdzēt var tikai Baznīca (nejaukt ar nepilnīgo laicīgo iestādījumu).
Virsraksts: Re: kopsavilkums
Rakstīja: EVOLUCIONISTS Jūnijs 27, 2019
EVOLUCIONISTS
joks tikai līdz tam, kamēr šie nesāk jokoties ar tevi. ir neskaitāmas dokumentētas liecības par nelaimīgiem apsēstajiem, kuriem palīdzēt var tikai Baznīca (nejaukt ar nepilnīgo laicīgo iestādījumu).

Esmu jau šeit teicis varu atkārtot: evolūcijas gaitā izstrādātai DNS gēnu programai pretoties vispār nav psiholoģiski ne vēlams, ne pareizi, jo tā darbojas neatkarīgi kā jau psihes dzīļu kods. Bet "laicīgs ne laicīgs", vai kāds cits skaļi piesaukts atbalsts - tas gan nav svarīgi, procedūras dažādas, kam kura labāk strādā, tas to izmanto - viens baznīcu, cits psihoanalīzi, vēl cits joko, katram sava TERAPIJA, katram palīdz kaut kas cits. Tādi tie joki.
Bieži gēnu koda raidījumā "nosacītie joki" jau ir pašā uzstādījumā ietverti - nopietnībā ar kādu tos uzskata par Absolūtu. Bet viss ir relatīvs. Arī "apsēstība", arī "reglamenti", ja kas.
Tu jau pats iesāki ar jociņiem par "impotentiņiem" dižgariem, ko nu tagad brīnies, ka aizgāja tādā nenopietnā "skata leņķī" :)

Un dusmoties arī nav vērts. Tas kurš dusmojas pierāda savu nespēju iekārtot sev derīgu domājumu teritoriju imanences plānā. Dusmas nāk no nenoteiktības, no šaubām par savu domājumu. Tāpēc tici, kam gribi un smaidi ar platu muti :)