Migla

Pasaules uzskati => Kristietība => Tēmu iesāka: EzītisMiglā Decembris 15, 2017

Virsraksts: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Pēc cilvēku  krišanas grēkā visa pasaule esot tikusi sabojāta.
Kāpēc jātaisa tāda pasaule, ko var tik viegli sabojāt?

Pat mēs, cilvēki, protam uztaisīt pasaules, kas tā nebojājās - piem, nesagraujamas māju sienas, vienmēr tīras upes, utt.
Lai kādi tur ļaundari plosītos, daba paliek tāda, kāda ir.
Tiesa, tas mums ir tikai virtuālās, simulētās vidēs.

Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 15, 2017
EzītisMiglā
Īstenībā tas nozīmē, ka pasaule nav nekas īpaši nozīmīgs. Tas, ka sabojājās pasaule, ir maznozīmīgs sīkums, salīdzinot ar to, ka sabojājās cilvēks. Nu un, kā tas ir ticis runāts, cilvēka sabojāšanās iespēja bija viens no brīvības aspektiem. Proti - ka jebkurai darbībai ir sekas.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
ZIRGS

ja tu vari uztaisīt 10 brīvas būtnes un zini (jo tu esi dievs un zini nākotni) ka 5 sabojāsies un 5 ne, tad kāpēc netaisīt tikai tās 5 kuras nesabojāsies? Kā viegli redzams priekš tām 5 būtnēm nekas nemainās un viņas joprojām ir brīvas.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 15, 2017
Acīmredzot tāpēc, ka ir plāns pestīt arī tās 5 sabojājušās būtnes.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Ctulhu
Ne par būtnēm šoreiz, bet par vidi.
Kāpēc vispār videi pēkšņi ir jāsabojājās, lai jau, kā parasti, pie viena cieš nevainīgie.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
ZIRGS
Citāts
Tas, ka sabojājās pasaule, ir maznozīmīgs sīkums, salīdzinot ar to, ka sabojājās cilvēks.
Kāpēc sīkums?
Pie viena , vide ir arī dzīvnieki .
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
ZIRGS
Citāts
plāns pestīt arī tās 5 sabojājušās būtnes.
Tad nodali viņas atsevišķi no veselajiem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 15, 2017
ZIRGS
Citāts
plāns pestīt arī tās 5 sabojājušās būtnes.
Tad nodali viņas atsevišķi no veselajiem.
Tāpat kā skolā, ir labāk, ka "bērni ar īpašām vajadzībām" mācās kopā ar normāliem bērniem. Tas nāk par labu abiem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
ZIRGS

Priekš kam taisīt sliktas un tad pestīt (pie kam ir zināms, ka dažas pasūtīs dillēs to pestīšanu)?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 15, 2017
Ctulhu
Ne par būtnēm šoreiz, bet par vidi.
Kāpēc vispār videi pēkšņi ir jāsabojājās, lai jau, kā parasti, pie viena cieš nevainīgie.

Kur Bībelē teikts,ka vide sabojājās pati no sevis? Kur?
Ir gan teikts,ka Dievs sodīs tos "kas zemi samaitā"(Atklāsmes 11:18.) .Tātad-cilvēkus. Alkatīgus idiotus. Dabiskā vide tiek izpostīta dažādi — piemēram, izcērtot mežus, lai iegūtu kokmateriālus vai ierīkotu ganības, iegūstot derīgos izrakteņus un būvējot aizsprostus un automaģistrāles vietās, kas līdz šim vēl bija neskartas. Ekosistēmām sarūkot, sāk aptrūkties resursu, kas nepieciešami sugu izdzīvošanai. Dabiskā vide tiek sadrumstalota, degradēta un iznīcināta. Tiek izjaukti migrācijas ceļi, un samazinās ģenētiskā daudzveidība. Vietējās populācijas vairs nespēj atgūties pēc slimībām un pretoties citu nelabvēlīgu faktoru ietekmei.
Iegūstot derīgos izrakteņus, gadā tiek izrakti aptuveni desmit miljardi tonnu iežu un minerālu, turklāt atkritumu daudzums, kas rodas šajā procesā, ir vēl lielāks, un derīgo izrakteņu ieguve lielā mērā notiek tieši kalnos.
Ja Zemes resursu patērēšanas temps nesamazināsies, tad, pēc zinātnieku aprēķiniem, planētai ”draudēs ekoloģiskais bankrots”, sacīts Kanādas laikrakstā Globe and Mail. Kādā pētījumā, kas pirmoreiz bija publicēts žurnālā Proceedings of the National Academy of Sciences, bija aprēķināts, ka 1961. gadā ”cilvēki izmantoja 70 procentus planētas ikgadējās bioloģiskās produktivitātes potenciāla, bet 1999. gadā — 120 procentus. Tagad tiek izmantoti apmēram 125 procenti.” Tas nozīmē, ka Zemei ir vajadzīgi 15 mēneši, lai atjaunotu tos dabas resursus, ko cilvēki viena gada laikā ir izlietojuši zvejojot, nodarbojoties ar lauksaimniecību, iegūstot derīgos izrakteņus un dedzinot fosilo kurināmo. ”Viens no iemesliem, kāpēc situācija tik strauji pasliktinās, ir tas, ka aizvien palielinās zemes platības, kuras cilvēku darbības dēļ vairs nav izmantojamas lauksaimniecībā. Turklāt pieaug pasaules iedzīvotāju skaits, tāpēc pieaug arī Zemes resursu patēriņš,” teikts laikrakstā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 15, 2017
ZIRGS

Priekš kam taisīt sliktas un tad pestīt (pie kam ir zināms, ka dažas pasūtīs dillēs to pestīšanu)?
Nav jau tā, ka būtu taisīti slikti. Ir taisīti labi, kas ir izvēlējušies būt slikti.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
ZIRGS

Kā absolūti labs var izvēlēties sliktu? Iemesls? Griba jau nestrādā uz nejaušību, bet uz pieredzi. Pieredze laba, viss labs, no kurienes sliktais?

Un ja tu zini ka konkrēti šitas izvēlēsies slikto, tu viņu vnk netaisi?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
Staar

//Turklāt pieaug pasaules iedzīvotāju skaits, tāpēc pieaug arī Zemes resursu patēriņš,/

tātad ``augļojieties un vairojieties`` ir slikta doma, dievs kārtējo reizi ir muļķības pateicis.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
ZIRGS
Citāts
labāk, ka "bērni ar īpašām vajadzībām" mācās kopā ar normāliem bērniem. Tas nāk par labu abiem.
Kādā veidā? Normālie izjūt pārākumu? Bet ar īpašajām vajadzībām krīt depresijā?
Vai ari tā ir "Valdorfa skola", kur tevi slavē, lai ko tuu darītu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Staar
Citāts
Dievs sodīs tos "kas zemi samaitā"(Atklāsmes 11:18.) .Tātad-cilvēkus.
Tātad, zeme ir uztaisīta tāda, ka to var samaitāt. Kāpēc? Tas ir tēmas jautājums.
Pie viena cieš arī dzīvnieki, kas nav vainīgi - kā jau parasti.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Ctulhu
Citāts
ja tu zini ka konkrēti šitas izvēlēsies slikto, tu viņu vnk netaisi?
Lai zinātu, ko izvēlēsies būtne ar patiesi brīvu gribu, ir jālauj tai būtnei izvēlēties. Ieskatīties nākotnē tikai to arī noz;im;ē, ka viss jau ir noticis. Nav atceļams.

Citāts
``augļojieties un vairojieties`` ir slikta doma
Tas tak bija sākumā, kad pasaule vēl nebija sabojāta.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 15, 2017
Staar

//Turklāt pieaug pasaules iedzīvotāju skaits, tāpēc pieaug arī Zemes resursu patēriņš,/

tātad ``augļojieties un vairojieties`` ir slikta doma, dievs kārtējo reizi ir muļķības pateicis.

Lūk,šādu jautājumu es gaidīju! Redziet ,VD ir teikts vairoties,bet kristiešiem JD nevar atrast norādi vairoties.Tā kā jau 2000 gadus atpakaļ ,tad kad tika izveidota kristiešu draudze, Dievs nenoteica viņiem vairoties. Viņš tādu likumu par obligāti ievērojamu kristiešiem nav noteicis.Kristiešiem svarīgāk par vairošanos ir Dieva gribas pildīšana.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Attiecībā par resursu tērēšanu ir divas lietas
1) ZTP
2) ierobežot vairošanos
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 15, 2017
Staar
Citāts
Dievs sodīs tos "kas zemi samaitā"(Atklāsmes 11:18.) .Tātad-cilvēkus.
Tātad, zeme ir uztaisīta tāda, ka to var samaitāt. Kāpēc? Tas ir tēmas jautājums.
Pie viena cieš arī dzīvnieki, kas nav vainīgi - kā jau parasti.

Tā tu varētu teikt,ja Dievs cilvēkiem nebūtu devis spēju spriest loģiski-domāt! Tu runā apmēram tā,kā kad mazam bērnam iedod skaistu un dārgu rotaļlietu,kuru viņš pēc neilga laika salauž,jo neizprot ne tās skaistumu ne vērtību.
Dievs jau neradīja Ādamu un Ievu,lai tie dzemdētu garīgi slimu bērnu varzu,kas neko skaidri nespēj izsmadzeņot.
Kā gan tādi pajoliņi spēj izskaitļot ,cik ieripos viņu bankas kontos,ja izcirtīs lietus meža kokus? To redz viņi spēj,bet saprast,ka nodara kaitējumu zemei-NĒ!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 15, 2017
ZIRGS

Kā absolūti labs var izvēlēties sliktu? Iemesls? Griba jau nestrādā uz nejaušību, bet uz pieredzi. Pieredze laba, viss labs, no kurienes sliktais?
Nu, aiz ziņkāres piemēram. Jo ziņkāre jau nav nekas īpaši slikts.A kas būs, ja pārkāps aizliegumu?
Citāts
Un ja tu zini ka konkrēti šitas izvēlēsies slikto, tu viņu vnk netaisi?
Tas ir atkarīgs no kopējā plāna. Patiesībā Ezis ļoti precīzi uzrakstīja - uzzināt, ka konkrēti šis izvēlēsies slikto var tikai tad, kad tas jau ir noticis.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Staar
Citāts
Tu runā apmēram tā,kā kad mazam bērnam iedod skaistu un dārgu rotaļlietu,kuru viņš pēc neilga laika salauž,jo neizprot ne tās skaistumu ne vērtību.
Tā arī ir. Tad labāk bērnam dot hanteles
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
ZIRGS

// uzzināt, ka konkrēti šis izvēlēsies slikto var tikai tad, kad tas jau ir noticis.//

tas ir pretrunā ar konceptu par dievu ārpus laika kurš visu zina
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
EzītisMiglā

``Lai zinātu, ko izvēlēsies būtne ar patiesi brīvu gribu, ir jālauj tai būtnei izvēlēties. ``

Nu protams. Ļauj jau. Absolūti brīvi. Tikai tā kā taisītājs izvēles jau zina, viņš uztaisa tikai tos kas izvēlēsies tā kā vajag. No būtnes berspektīvas izvēle joporojām ir absolūti brīva.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Ctulhu
Citāts
tas ir pretrunā ar konceptu par dievu ārpus laika kurš visu zina
Bet zin jau tikai tāpēc, ka viss ir noticis.
Kā fizikā, laiktelpa eksistē visa uzreiz, un viss "jau ir noticis".

Lieta ir tāda, ka Dievs nevar izrēķināt, ko darītu būtne. Citādi nevar būt brīva griba.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 15, 2017
Nu, iespējams, sabojāšanās bija nepieciešama stadija cilvēka radīšanā. Apmēram kā cilvēka attīstībā nepieciešami ir tīņa gadi, kad cilvēks parasti kļūst īpaši neiecietīgs pret autoritātēm, t.sk. vecākiem.
Tādā gadījumā pasaules sabojāšanās bija nepieciešama, lai cilvēkiem atgādinātu, ka sabojātība ir nepatīkama.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
EzītisMiglā

``Bet zin jau tikai tāpēc, ka viss ir noticis. ``

Bet noticis ir tāpēc ka dievs tā uztaisījis?

Jeb arī dievs un radītais ir ``iekausēti`` laiktelpā un dievs patiesībā neko nenosaka ( tad mēs notnākam pie Barbūra ``bezlaika`` fizikas, tikai tad nesanāk teisms, jo viss pastāv, viss ir noticis, viss ir vienlaicīgs un to visu neviens nav mērķtiecī9gi radījis)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
ZIRGS

``Nu, iespējams, sabojāšanās bija nepieciešama stadija cilvēka radīšanā. ``

OK, citiem vārdiem dievs ir arī ļaunuma autors, ļaunums ir dieva plāna nepieciešama sastāvdaļa.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Ctulhu
Citāts
Bet noticis ir tāpēc ka dievs tā uztaisījis?
Tāpēc, ka būtnes tā ir izvēlējušās.

Citāts
dievs patiesībā neko nenosaka
Nosaka, bwet vienlaicīgi arī respektē būtnes brīvo gribu.

Citāts
viss pastāv, viss ir noticis, viss ir vienlaicīgs
Tie ir murgi, lai arī ar matemātisku pamatojumu. Tad nonākam pie tā, ka nepārtraukta eksistence ir ilūzija.

Citāts
ļaunums ir dieva plāna nepieciešama sastāvdaļa
Jā, bet  tāda, ko nav obligāti jāaktivizē.
Nepieciešama, jo atkal dēļ brīvās gribas
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
EzītisMiglā

``Tāpēc, ka būtnes tā ir izvēlējušās.``

Nu jā un ko viņas izvēlas nosaka tas kā viņas ir uztaisītas.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 15, 2017
Ctulhu
Citāts
ko viņas izvēlas nosaka tas kā viņas ir uztaisītas.
Tur ir bloks "brīvā griba", kas nav izrēķināms.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 15, 2017
EzītisMiglā

Nu tb vienalga ir jāpostulē dieva ierobežojumi, citādi pasākumu sastellēt nevar
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 15, 2017
Staar
Citāts
Tu runā apmēram tā,kā kad mazam bērnam iedod skaistu un dārgu rotaļlietu,kuru viņš pēc neilga laika salauž,jo neizprot ne tās skaistumu ne vērtību.
Tā arī ir. Tad labāk bērnam dot hanteles

Ņeužeļi vēl nesaprati? Arī Dievs cilvēkiem iedeva skaistu "rotaļlietu" -planētu Zeme ,bet viņi nespēja novērtēt ne tās skaistumu ne vērtību. Bībelē ir skaidri pateikts, ka viņš zemi ”nav radījis par tuksnešaini, bet lai tā būtu apdzīvota”. (Jesajas 45:18; Psalms 96:10.) Kad Dievs bija radījis zemi, viņš atzina, ka tā ir ”ļoti laba”, un laika gaitā viņa domas nav mainījušās. (1. Mozus 1:31.) ”Tu esi tas Kungs, kas tiešām ir, Tu vienīgais! ... Tu esi radījis debesis, — debesu debesis un visus debesu pulkus; zemi un visu, kas ir uz tās, jūras un visu, kas ir tajās, un Tu uzturi visus tos pie dzīvības, un debesu pulks Tevi pielūdz!” (Neh. 9:6.)Tāpēc par tiem,kas vieglprātīgi salauza skaisto "rotaļlietu",tie ”pret Viņu ir apgrēkojušies; tie nav Viņa bērni.” (5. Mozus 32:5.)Tie paši saņems samaitāšanu.(Atklāsmes 11:18.)
Dieva sākotnējais nodoms, ka zemei jākļūst par paradīzi, galu galā tiks īstenots.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 15, 2017
Bībelē ir skaidri apliecināts,ka :”Debesu debesis pieder tam Kungam,” teikts 115. psalma 16. pantā, ”bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem.”
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 16, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=pxc-dLscOj0 (https://www.youtube.com/watch?v=pxc-dLscOj0)

https://www.youtube.com/watch?v=FTWkITj8G2A&feature=youtu.be
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 17, 2017
Ilārs

es domāju, ka forums ir priekš savu domu izteikšanas nevis priekš videofailu reposta.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 17, 2017
Kāpēc gan ar video cilvēks nevarētu apliecināt to,ka tā kā viņš domā,domā arī citi cilvēki,tādā veidā parādot,ka doma ir aktuāla,nevis vienpusēji virspusēja?Ar video ir iespējams palielināt lasītājos un skatītājos izvirzītā jautājuma atrisināšanas potenciālu-panākt zināmā jautājumā zināmu vienotības līmeni.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 17, 2017
Staar

/,ka tā kā viņš domā,domā arī citi cilvēki,/

Tas nav svarīgi.

/-panākt zināmā jautājumā zināmu vienotības līmeni./

To jūs gribētu gan. Bet nebūs.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 17, 2017
Staar

/,ka tā kā viņš domā,domā arī citi cilvēki,/

Tas nav svarīgi.

/-panākt zināmā jautājumā zināmu vienotības līmeni./

To jūs gribētu gan. Bet nebūs.

Nu kā jau foruma "kungs" pavēlēs! Lai gan pats teica,ka nekādus kungus nevienam nevajagot,bet pats tagad apliecina,ka ne tikai vajag,bet ka pats ir sava foruma kungs.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 17, 2017
Staar

/pats ir sava foruma kungs./

Nē sētnieks. Tas, kas satīra.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 18, 2017
Staar

/pats ir sava foruma kungs./

Nē sētnieks. Tas, kas satīra.
Jā jā, komūnisti jau arī savus ar absolūto varu apveltītos kungus sauca nevis par kungiem, bet sekretāriem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Staar
Citāts
Dievs cilvēkiem iedeva skaistu "rotaļlietu" -planētu Zeme ,bet viņi nespēja novērtēt ne tās skaistumu ne vērtību.
Saprātīgi vecāki dod bērnam nesalaužamas rotaļlietas, ja tādas ir.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Ctulhu
Citāts
es domāju, ka forums ir priekš savu domu izteikšanas nevis priekš videofailu reposta.
Jā, tieši tā!
Un arī ne priekš copy+paste palagiem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 18, 2017
Staar
Citāts
Dievs cilvēkiem iedeva skaistu "rotaļlietu" -planētu Zeme ,bet viņi nespēja novērtēt ne tās skaistumu ne vērtību.
Saprātīgi vecāki dod bērnam nesalaužamas rotaļlietas, ja tādas ir.

Kas zina,kā būtu dzīvot uz dzelzs planētas,kura būtu aptaisīta ar metāla puķēm un kokiem un pa vidu tiem staigātu metāla cilvēki-tādi spīdīgi un skanoši,kad saskaras...,nu,piemēram,pēc dieva izvēles taisnie paspiež roku viens otram,bet netaisnie viens otram iesit,bet neviens no viņiem necieš,jo nav ievainojami,jo ir metāla roboti,kurus dievs no augstienes vada ar pulti.Spēlējas īsinot laiku sev!
Varbūt labāk ne no metāla,bet no izturīgas gumijas-tādas,kā mašīnu šinas....
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 18, 2017
Staar
Citāts
Dievs cilvēkiem iedeva skaistu "rotaļlietu" -planētu Zeme ,bet viņi nespēja novērtēt ne tās skaistumu ne vērtību.
Saprātīgi vecāki dod bērnam nesalaužamas rotaļlietas, ja tādas ir.
Viena no lietām, ko bērns iemācās, rotaļlietu salaužot, ir ierobežot savu spēku. Nu un pēc tam - iespejams, var iemācīties arī salabot to rotaļlietu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 18, 2017
Staar
Citāts
Dievs cilvēkiem iedeva skaistu "rotaļlietu" -planētu Zeme ,bet viņi nespēja novērtēt ne tās skaistumu ne vērtību.
Saprātīgi vecāki dod bērnam nesalaužamas rotaļlietas, ja tādas ir.
Viena no lietām, ko bērns iemācās, rotaļlietu salaužot, ir ierobežot savu spēku. Nu un pēc tam - iespejams, var iemācīties arī salabot to rotaļlietu.

Nu re! Tāpēc Dievs atļāva cilvēkiem "paspēlēties" ar Zemi pēc saviem uzskatiem,jo tie atteicās ar to spēlēties pēc Dieva  instrukcijas.Dievs atļāva viņiem pašiem iemācīties saprast,kā ar to pareizi apieties un pat salabot,ja būs nepieciešams. Un ir arī! Un ne jau Jēzus viens atjaunos Zemi par Paradīzi,bet to Jēzus vadībā darīs visi cilvēki,kas pārdzīvos Armagedonu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Ja rotaļlietas domātas spēka pārbaudei, tad to salaušanas sekas nav katastrofālas.
Ir tāda lieta kā drošības tehnika,  "muļķu drošas sistēmas", rozešu konstrukcijas lai mazi bērni tur nesabāztu adatas utml.
Vecāki par to ir atbildīgi.

Salabot zemi ? :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 18, 2017
Ja rotaļlietas domātas spēka pārbaudei, tad to salaušanas sekas nav katastrofālas.
Ir tāda lieta kā drošības tehnika,  "muļķu drošas sistēmas", rozešu konstrukcijas lai mazi bērni tur nesabāztu adatas utml.
Vecāki par to ir atbildīgi.

Salabot zemi ? :D
Nu, rotaļlietas salaušanas sekām ir jābūt. Jo citādi ar tādām rotaļlietām maz ko var iemācīties.

Principā, arī salabot zemi.
Kaut kur Pāvila vēstulēs bija tāds motīvs, ka
"Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā.
Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz Tā gribas, kas viņu tai pakļāvis; tomēr viņai dota cerība.
Jo arī pati radība reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības un iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību.
Jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieš sāpes." (Rom.8:19 - 22)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
ZIRGS
jautājums ir , kāda mārrutka pēc cieta radība? Tas ir, dzīvnieki?
Vai arī tas skaitās ka ir normāli, jo tādu sistēmu taču izdomāja Dievs? Lai jau pamocās nevainīgie pa labi un pa kreisi ?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Tātad forums ir priekš savu domu izteikšanas un īsā, kodolīgā veidā. Nu lūk, tad jebkura norāde uz vispārīgām zinātniskām atziņām, filozofiskiem uzskatiem, un jebko, ko sacījis kāds cits, nav priekš šā foruma. Tad nu lūdzu vispirms, Ctulhu, nepieminēt zinātni, nebārstīt Dokina aforismus un labāk vispār neko nesacīt, jo es stipri šaubos vai Tu pateiksi kaut ko ievērības cienīgu. Vispār, manas domas ir tādas, ka mani neinteresē Tavas domas.  Lūdzu respektē manas domas, foruma formu, un klusē.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 18, 2017
ZIRGS
jautājums ir , kāda mārrutka pēc cieta radība? Tas ir, dzīvnieki?
Vai arī tas skaitās ka ir normāli, jo tādu sistēmu taču izdomāja Dievs? Lai jau pamocās nevainīgie pa labi un pa kreisi ?
Nē tas neskaitās normāli, nu un, ciktāl es saprotu, tas arī ir bijis mērķis, ka nav normāli. Mums nav jāmēģina ļaunumu attaisnot.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 18, 2017
ZIRGS
jautājums ir , kāda mārrutka pēc cieta radība? Tas ir, dzīvnieki?
Vai arī tas skaitās ka ir normāli, jo tādu sistēmu taču izdomāja Dievs? Lai jau pamocās nevainīgie pa labi un pa kreisi ?

Bībele vēsta,ka uz atjaunotās zemes miers izpaudīsies visās dzīves jomās. Pagātnē būs palikuši kari, kara kurinātāji un ieroču ražošana, jo vairs nebūs tautu, cilšu un rasu naida, kas veicina karu. Tad visā pilnībā piepildīsies vārdi: ”Neviena tauta nepacels zobenu pret otru un nemācīsies vairs kaŗot.” (Mihas 4:3.)
Dievs darīs galu kariem. Varbūt tas šķiet pārsteidzoši, ņemot vērā, ka cilvēces vēsturē nemitīgi ir risinājušies asiņaini kari. Bet tā ir noticis tāpēc, ka pār zemi ir valdījuši cilvēki un dēmoni. Jaunajā pasaulē, kur valdīs Dieva Valstība, notiks kaut kas pavisam cits: ”Nāciet un skataities tā Kunga darbus, ..kas liek kaŗiem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina!” (Psalms 46:9, 10.)
Arī cilvēki un zvēri sadzīvos mierā, un attiecības viņu starpā būs tādas pašas, kādas bija Ēdenes dārzā. (1. Mozus 1:28; 2:19.) Dievs ir teicis: ”Es noslēgšu tai pašā dienā viņas (savas tautas) labā derību ar dzīvniekiem laukā, ar putniem apakš debess, ar rāpuļiem un tārpiem uz pašas zemes; Es.. ļaušu ļaudīm mierīgi dzīvot.” (Hozejas 2:20.) ”Vilks mājos pie jēra, un panteris apgulsies pie kazlēna; teļš un jauns lauva un trekni lopi būs kopā, un mazs zēns tos ganīs.” Dzīvnieki vairs nekad neuzbruks cilvēkiem, nedz arī cits citam. ”Lauva ēdīs salmus kā vērsis.” (Jesajas 11:6—9; 65:25.)
Visa zeme tiks pārvērsta par paradīzi. Tāpēc Jēzus kādam cilvēkam, kas bija sācis viņam ticēt, varēja apsolīt: ”Tu būsi ar mani paradīzē.” Bībelē teikts: ”Priecāsies tuksnesis un izkaltušā nora, klajums līksmos un ziedēs kā puķu lauks! ..ūdens izverd tuksnesī un strauti izkaltušā klajumā.” (Lūkas 23:43; Jesajas 35:1, 6.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
ZIRGS
Citāts
ciktāl es saprotu, tas arī ir bijis mērķis, ka nav normāli.
aha, pareizi !
Vēl tik atliek padomāt, kā var būt, ka patiesībā visi paši vainīgi.
Viena atbilde ir - priekšeksistence, t.i. dvēsele eksistē pirms piedzimšanas šeit.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Staar
Citāts
Visa zeme tiks pārvērsta par paradīzi.
tas viss būs, kaut kad, tūlīt (pēc 1000 gadiem, drīz).
Jautājums ir cits - kāpēc tagad, pašlaik, cieš nevainīgie? Kāds idiots ir tādu sistēmu izgudrojis?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 18, 2017
Staar
Citāts
Visa zeme tiks pārvērsta par paradīzi.
tas viss būs, kaut kad, tūlīt (pēc 1000 gadiem, drīz).
Jautājums ir cits - kāpēc tagad, pašlaik, cieš nevainīgie? Kāds idiots ir tādu sistēmu izgudrojis?

Cieš nevainīgie,jo pašreiz dzīvo kopā ar vainīgajiem-ar tiem,kas zemi un radību izmanto savu alkatīgo tieksmju apmierināšanai.Dzīvo Sātana sistēmā.Jehova labi saprot mūsu bēdīgo stāvokli. Kā ir pravietots, Dieva svaidītais Ķēniņš ”glābs nabagu, kas kliedz, cietēju un bēdīgo, kam nav palīga. Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgām dvēselēm.” (Ps. 72:12, 13.) 72. psalmā ir pastāstīts, kā šī palīdzība tiks sagādāta. Šis pravietiskais psalms, kurā ir apdziedāta Dāvida dēla Salamana valdīšana, sniedz ieskatu tajā, kā Dieva Dēla Jēzus Kristus valdīšana atbrīvos cilvēkus no ciešanām.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Kāpēc cieš nevainīgie?


Vienīgais nevainīgais, kurš cieta bija Jēzus. Un viņš cieta tādēļ, lai ar savām ciešanām glābtu visus vainīgos.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 18, 2017
Ilārs

Citus izglābt var cīnoties pret ļaunumu un tml Kā var citus izglābt, ciešot pats? kaut kas tev tur nav izdomāts.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Staar
Citāts
jo pašreiz dzīvo kopā ar vainīgajiem
Kāpēc ir noteikti nepieciešami uztaisīt tā, lai nevainīgie dzīvotu kopā ar vainīgajiem?

Citāts
glābs nabagu, kas kliedz, cietēju un bēdīgo, kam nav palīga. Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgām dvēselēm
Redzam pietiekami daudz nabagu un cietēju, kurus neviens neglābj.
Par dvēselēm, varbūt ka apžēlosoes. Tikai tas notiks pēc nāves. Līdz tam, lai jau cieš nevainīgi. Vai arī tomēr, viņi kaut kādā veidā paši vainīgi?

Ilārs
Kur ir vainīgs tikko piedzimis bērns ?
Kur vainīgi dzīvnieki? Viņi tāpat jūt un pārdzīvo.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Ctulhu
Citāts
Kā var citus izglābt, ciešot pats?
Bieži vien tā sanāk, bet tas aiz mūsu nepilnības. Piem, kāds metas degošā namā, izglābj cilvēkus, bet pats gūst apdegumus.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 18, 2017
EzītisMiglā

Nu jā tieši tā, aiz nepilnības. Glābēja mērķis nav ciest, glābējs velk ārā glābjamos.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 18, 2017
ZIRGS
Citāts
ciktāl es saprotu, tas arī ir bijis mērķis, ka nav normāli.
aha, pareizi !
Vēl tik atliek padomāt, kā var būt, ka patiesībā visi paši vainīgi.
Viena atbilde ir - priekšeksistence, t.i. dvēsele eksistē pirms piedzimšanas šeit.
Nē nu, īstenībā atbilde ir, ka tam nav tā jāpaliek, kā ir tagad, manuprāt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ctulhu,


Tur5 jau tā lielā problēma, kas parasti netiek saprasta, proti, ka nevar ļaunumu uzveikt cīnoties pret to ārēji, ja ļaunums ir iekšējs. Tagad mēs to drusku saprotam labāk, piemēram, no ģenētikas. Ja paskatījies to sava priekšnieka video, kas Tev tur tā nepatika, tad viņš drusku par to runāja. Varam sacīt, ka Dievs Kristū pieņēma mūsu dabu, lai tajā izgatavotu priekš mums visiem vakcīnu pret ļaunumu.


Ezi,


Bērni piedzimst ar Ādama un Ievas gēniem, daba vairs nav Dieva tēls, bet Ādama, kritušā cilvēka tēls. Visi, kas pieder pie vella bandas ir vianīgi, jo pats bandas vadonis ir notiesāts.


Līdzīgi - dzīvnieki nav vainīgi tiešā veidā, bet tā kā viņi pakļauti cilvēkam, kurš pieder pie bandas, tad cieš cilvēka dēļ. Un caur cilvēka glābšanu, arī visa dabas pasaule beigu beigās tiks glābta. Tava piebilde par dzīvniekiem ir ļoti nopietna un tas rada jautājumu - vai vispār drīkstam izmantot dzīvniekus eksperimentiem utt?   


 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 18, 2017
Ilārs

`` ja ļaunums ir iekšējs.``

Ok, pareizi. Bet iekšēju ļaunumu var uzvarēt apgaismojot cilvēkus, nevis ciešot.

``Varam sacīt, ka Dievs Kristū pieņēma mūsu dabu, lai tajā izgatavotu priekš mums visiem vakcīnu pret ļaunumu.``

kas tad ir tā vakcīna?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ctulhu,


Tā ir naivā apgaismības laika ideja, ka pasacīsi cilvēkam, kas ir slikts un viņš darīs to, kas labs. Kura Hitlera laikā bija pati izglītotākā tauta pasaulē? Vācija, protams.


Nu tā vakcīna ir Kristus miesa un asinis - dzīvības maize jeb zāles pret nāvi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 18, 2017
Ilārs

Tā ir vienīgā ideja kas strādā, ne tiuk labi kā gribētos bet vismaz reizēm.

``Nu tā vakcīna ir Kristus miesa un asinis - dzīvības maize jeb zāles pret nāvi. ``

Tātad tu saki, ka Kristus izveica maģisku rituālu upurējot sevi, lai turpmāk maizītes un vīns noteiktā veidā maģiski pārvērstos par burvju zālēm?

Tu esi smieklīgs, Ilār :)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Ilārs
Citāts
Visi, kas pieder pie vella bandas ir vianīgi, jo pats bandas vadonis ir notiesāts.
Oho, tad kāpēc mēs tos bērnus, kas piedzimuši cietumniekiem, cietumā, tomēr laižam no cietuma ārā? Mēs esam saprātīgāki un žēlsirdīgāki nekā Dievs?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ctulhu,


Nestrādā, apgaismo dzērēju vai narkomānu. Vislabāk pamēģini pats pie sevis, kad Tev piemetusies caureja - apgaismo sevi, ka nav labi piešmucēt bikses.


Jēzus nenodarbojās ar maģiju, bet izcieta sodu visu cilvēku vietā. Viņa miesa un asinis kļuva par glābiņu pret Dieva dusmām. Nu piemēram, priekš tādiem neattapīgajiem, kā mans draugs: vīrus uzbrūk šūnai, bet imūnsistēma to aizsargā, vīrus tomēr apmāna imūnsistēmu un saposta šūnu, bet dns to atjauno. Mēs redzam tos pašus principus darbībā. Te gan vairāk ir aina no tiesas zāles - Jēzus miesa un asinis stājas vainīgā vietā, uzņemoties sodu uz sevi.   
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 18, 2017
Ilārs

Pag a tas dievs nevar vienkārši ieslēgt domāšanu un beigt stulbi dusmoties, tas nav tipa vienkaršāk? Jeb dievam ar to dusmošanos ir tāpat kā ar caureju - pats nevar apturēt, nākas aizbazt ar, hmmm, šādu upuri?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ezi,


Nē, cilvēku tiesa tiesā tikai par darbiem un apzinātu piederību, mēs nevaram tiesāt par dabu un motīviem. Turklāt bērni tiek vecākiem atņemti, bet, ja visa pasaule ir cietums, tad kā var bērnus atņemt, kam viņus uzticēt un uz kurieni tos bērnus, lai laiž? Turklāt Dievs labi zina, ka bērns darīs to pašu, ko viņa vecāki. Atļaušos te atkal nelielu postu http://www.delfi.lv/news/national/politics/latviesiem-alkoholisms-ir-iedzimts-parliecinats-narkologs-strazdins.d?id=49559229 (http://www.delfi.lv/news/national/politics/latviesiem-alkoholisms-ir-iedzimts-parliecinats-narkologs-strazdins.d?id=49559229)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ctulhu,


Iesaki Saeimai atcelt visus likumus, tad mums nebūs vairs neviena noziedznieka. Tev pateiks, ka tas būtu netaisnīgi. Bet tas ir tieši tas, ko Dievs Kristū izdarīja, viņš atcēla visus mūs nosodošos likumus, palikdams taisnīgs, jo sods tika izciests, vaina nolīdzināta, tikai to izdarīja viņš pats mūsu vietā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 18, 2017
Ilārs

Tā tas nestrādā, vainas pārnese ir feiks.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ctulhu,


Tad jau orgāna pārstādīšana arī feiks?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Piemēram, Tu esi parādā kādam 100 eiras. Tev tās jāatdod. Atnāk Ezis un saka - lūdzu, te 100 eiras priekš Ctulhu parāda dzēšanas. Vai tas arī ir feiks?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Pārlej HIV slimnieka asinis veselam cilvēkam un saki - viss būs labi, jo vainas pārnese ir feiks. Tev profesionāls infantīlisisms uznācis?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Ilārs
Citāts
mēs nevaram tiesāt par dabu un motīviem
un pareizi, netiesājam par dabu. Motīvi jau ir dažādu iemeslu pēc.
Dievs tiesā par dabu, t.i. nevainīgu būtni, par to, ka tā piedzima tāda, kāda piedzima?

Citāts
kā var bērnus atņemt, kam viņus uzticēt un uz kurieni tos bērnus, lai laiž?
uz citu planētu, ko Dievs ātri uztaisa. Vecāki tad lai pamazām apmirst, ja jau vainīgi, un tā viņiem arī vajag! Tad vienīgie sodītie būtu īstie vainīgie - Ādams ar Ievu.

Citāts
Dievs labi zina, ka bērns darīs to pašu, ko viņa vecāki.
Var tak salabot to bērnu, vai nē ?

Citāts
Piemēram, Tu esi parādā kādam 100 eiras. Tev tās jāatdod. Atnāk Ezis un saka - lūdzu, te 100 eiras priekš Ctulhu parāda dzēšanas. Vai tas arī ir feiks?
Tas ir ok, bet strādā tikai naudas gadījumā. Ja ir kas tāds, kas prasa pāraudzināšanu, tad nestrādā. Nevar atvainoties cita vietā, nevar cita vietā sēdēt cietumā par slepkavību utml.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 18, 2017
Ilārs

Nu tad Ezis man ir uzdāvinājis sotaku, parasta dāvana. Also HIV slimnieka asinīs ir HIV vīrusi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ezi,


1) Piedzima vainīga. Nu piemēram, rodas jauna ar vīrusu inficēta šūna, datorprogrammās arī notiek līdzīgas lietas.


2) Nē, Dievs nerada vienreiz lietojamās preces. Var jau citu palnētu, bet tur tas pats turpinātos, jo bērnos jau ir inde iekšā. Tādēļ Dievs visu, kas atjaunojams, atjauno.


3) pats zini, kā ir. radām datorprogrammas, kas pakļautas vīrusu iespējai. Kādēļ neradām tādas, kas nevarētu tikt pakļautas? Tad tas nevarētu pilnveidot. Ar cilvēku būtu vēl sliktāk, iznāktu robots.


4) Vispār var gan atvainoties, gan sēdēt cita vietā cietumā. Var izlabot darbā sava koļēģa kļūdu utt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ctulhu,


Nu ja, bet nevis tikai uzdāvinājis, bet nomaksājis Tavu parādu. Tagad Tevi vairs neliks pārādnieku cietumā.


Nu un par HIV, tātad bojājums nav feiks, tāpat kā jauns orgāns nav feiks. Var veselo aizstāt ar slimo un slimo ar veselo. Pasaule ir pilna ar tādiem piemēriem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Ilārs
1) nevis vainīga, bet sabojāta. Salabojam un viss ir ok.
2) salabojam, noliekam atsevišķā vietā
3) cenšamies radīt, bet nesanāk, tāpēc ka neprotam. Bet tādai programmai, kas pašattīstās, nevajag vīrusu , lai tā attīstītos. ok, programma var attīstīties nepareizi, bet kāpēc tad ļaut tai vairoties?
4) sēdēt cita vietā cietumā - kurā valstī tas ir atļauts ?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ezi,


1) Nu jā, labošana notiek.
2) Un nolikšana atsevišķā vietā arī notiks, bet Tev šķiet pret to bija lieli iebildumi.
3) Nu tad neko vairāk par robotu iegūt nevaram.
4) Visās. Ir noziegums, divi vai vairāki iespējamie vaininieki un viens uzņemas vainu vai nu cita vai visu pārējo vietā, lai gan vienīgais ir nevainīgs. Nu un sēž cietumā citu vietā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 18, 2017
Ilārs
2) notiks, kaut kad .. bet visas paaudzes pa to starpu lai tik cieš, ne savas vainas dēļ. Jo savas vainas dēļ neviens nepiedzimst.
3) kāpēc vairošanās ir nosacījums , lai neiegūtu robotu? Pati programma var attīstīties arī nepareizi, kā nekā brīva griba.
4) Tas notiek tikai, ja tiesai nav pierādījumu. Oficiāli nedrīkst atnākt un pateikt, ka izcietīsi sodu cita vietā. Tāpēc tādus mēdz pārbaudīt, un sameklēt īsto vainīgo.  Ar naudu ir citādāk, vari dāvināt kam gribi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 18, 2017
Ezi,


1) Laiks ir relatīvs jēdziens; te atkarīgs kāds ir mērķis, un dažas vainas nav ātri dziedējamas, īpāsi ja Dziedinātājs grib, lai vainīgie patiesi saprot, ko izdarījuši, jo smagāks noziegums, jo ilgāk jāsēž. Cieš visi savas vainas dēļ, jo vaina ir mūsos. Mēs visi līdzdalījamies tajā Ievas avantūrā, sākotnēji Ādams un tad visi pārējie.


2) nevis vairošanās, bet attīstība, brīvība un mērķis - mīlestība. Ja programma attīstās nepareizi, tad tā kalpo kā piemērs citiem - kā nevajag, ir iespēja pašai atrast kļūdu savā rīcībā, un beigās tā tiek vai nu labota vai izolēta, bet Dievs negrasās anihilēt to, ko radījis.   


3) Nu labi, bet te ir apmēram tā, kā ar to saucamo atbildību, (liability to panishment). Piemēram, uzņēmuma strādnieks kaut ko izdara bet priekšniekam par to jāatbild. Bet varbūt pareizāk ir tā, ka tieši tādēļ Kristus kļūst par patiesu cilvēku un viņš reāli kļūst par Lielo Vainīgo. Nu piemēram, valdība var paziņot - mēs pārējiem pasludinām amnestiju, ja jūs izdodat mums Lielo Vainīgo.     
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 18, 2017
3) Nu labi, bet te ir apmēram tā, kā ar to saucamo atbildību, (liability to panishment). Piemēram, uzņēmuma strādnieks kaut ko izdara bet priekšniekam par to jāatbild. Bet varbūt pareizāk ir tā, ka tieši tādēļ Kristus kļūst par patiesu cilvēku un viņš reāli kļūst par Lielo Vainīgo. Nu piemēram, valdība var paziņot - mēs pārējiem pasludinām amnestiju, ja jūs izdodat mums Lielo Vainīgo./Ilāra c./

Te tā lieta ir mazliet savādāka. Bībelē ir paskaidrots,kāpēc Dievs upurēja Jēzu pats sev.  49. psalma 8. pantā rakstīts, ka izpirkums tiek maksāts ”Dievam”. Bet vai tad pats Jehova nav tas, kurš ir sagādājis izpirkumu? Tiesa gan, tomēr tas nepadara izpirkumu par bezjēdzīgu, mehānisku apmaiņu, it kā nauda tiktu izņemta no vienas kabatas un pārlikta otrā. Jāpatur prātā, ka izpirkums ir nevis materiālu vērtību apmaiņa, bet juridiska operācija. Parūpēdamies par izpirkumu, kaut arī tas viņam pašam maksāja ļoti dārgi, Jehova apliecināja nelokāmu uzticību savām nevainojamajām taisnīguma normām. (1. Mozus 22:7, 8, 11—13; Ebrejiem 11:17; Jēkaba 1:17.) Lai izpirktu Ādama grēku, Jēzum bija jāmirst nevis kā pilnīgam bērnam, bet kā pilnīgam vīrietim. Jāatceras, ka Ādams grēkoja tīšuprāt, pilnībā apzinādamies savas rīcības nopietnību un tās sekas. Tāpēc, lai kļūtu par ”pēdējo Ādamu” un apklātu šo grēku, Jēzum bija apzināti jāizlemj palikt uzticīgam Jehovam. (1. Korintiešiem 15:45, 47.) Visu Jēzus dievbijīgo dzīvi, arī to, kā viņš mira upura nāvē, var nosaukt par ”viena cilvēka taisnības darbu”. (Romiešiem 5:18, 19.) Virs zemes,” ir cilvēki, kuriem ir perspektīva sasniegt pilnību un dzīvot paradīzē uz zemes. Atklāsmes grāmatas 7. nodaļā, no 9. līdz 17. pantam, par viņiem runāts kā par ”lielu pulku”, kas pārdzīvo gaidāmās ”lielās bēdas”. Bet, lai gūtu labumu no izpirkuma, šiem cilvēkiem nav jāgaida, līdz tiks izveidota paradīze. Viņi jau ir ”savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs”. Tā kā viņi tic izpirkumam, šis mīlestības pilnais iekārtojums viņiem jau tagad dod labumu garīgā ziņā. Viņi ir atzīti par taisnīgiem, jo tiek uzskatīti par Dieva draugiem. (Jēkaba 2:23.) Jēzus upuris šiem cilvēkiem ļauj ”pieiet bez bailēm pie žēlastības troņa”. (Ebrejiem 4:14—16.) Kad viņi kļūdās, viņi tiešām var saņemt piedošanu. (Efeziešiem 1:7.) Lai gan viņi ir nepilnīgi, viņu sirdsapziņa ir attīrīta. (Ebrejiem 9:9; 10:22; 1. Pētera 3:21.) Tātad iespēja būt salīdzinātiem ar Dievu patlaban ir nevis kaut kas tāds, uz ko būtu tikai jācer, bet gan realitāte. (2. Korintiešiem 5:19, 20.) Tūkstošgades laikā cilvēki pakāpeniski tiks ”atsvabināti no iznīcības verdzības” un beidzot ”iegūs Dieva bērnu apskaidrību un svabadību”. (Romiešiem 8:21.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 18, 2017
Jāatzīst, man labāk iet pie sirds nevis juridiskā pestīšanas izpratne, ko tikko nodemonstrēja Staar, bet izpratne, ka pestīšana ir dziedināšana no grēka, nevis tikai grēka seku pasludināšana par neesošām.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 19, 2017
Staar,


Tev kā vienmēr pareizas domas ir sajauktas kopā ar murgiem, un ja mēs parunātu vairāk par to, kas Kristus ir un kā viņš varēja remdēt Dieva dusmas un izpirkt cilvēci no elles ciešanām, tad atklātos vēl kaudze aplamību. Tas ir tikpat kā runāt ar šizofrēniķi - kādu laiku viņš runā normāli, bet tad pa vidam pasludina, ka ir Zviedrijas karalis un atkal pēc brītiņa, ka izglābis ASV no naftas krīzes un tad atkal turpina diezgan saprātīgi. Tādēļ jau Pāvils brīdina, lai ar ķeceriem neielaižas garās diskusijās.   
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 19, 2017
Jāatzīst, man labāk iet pie sirds nevis juridiskā pestīšanas izpratne, ko tikko nodemonstrēja Staar, bet izpratne, ka pestīšana ir dziedināšana no grēka, nevis tikai grēka seku pasludināšana par neesošām.

Nekādas mistikas Dieva darbībā nav. Tas,ka tu gribi domāt,ka pestīšana ir dziedināšana no grēka ,ir misticismā tīts jēdziens. Bībele taču skaidri atklāj,ka Dievs noslēdza vairākas derības jeb līgumus, ar kuru palīdzību daudz kas tika atklāts. Cilvēki,kas kaut reizi ir slēguši līgumu, piemēram, lai pirktu dzīvokli, aizņemtos vai aizdotu naudu,ir spējīgi izprast šī līguma juridisko pusi. Līgums sniedz juridisku garantiju, ka panāktās vienošanās noteikumi tiks ievēroti. Bet kāpēc Jehovam būtu oficiāli jāslēdz derības jeb līgumi ar cilvēkiem? Bez šaubām, viņa vārds ir pietiekama garantija, ka viņa solījumi tiks īstenoti, tomēr Dievs mūsu labad vairākkārt ir apstiprinājis savu vārdu ar līgumiem, kuriem ir likumīgs spēks. Šīs negrozāmās vienošanās ļauj mums, nepilnīgiem cilvēkiem, vēl vairāk paļauties uz Jehovas solījumiem. (Ebrejiem 6:16—18.)

Ko Bībele atklāj,kādus līgumus tad Dievs noslēdza?
1.Derība jeb līgums ar Ābrahāmu.
2.Derība jeb līgums ar Izraēlu.
3.Ar Dāvidu slēgtā derība par Valstību.
4.Jaunā derība jeb līgums.

Ar Jaunās derības palīdzību ir iespējams izveidot ”priesteŗu un ķēniņu valsti”, kas svētīs cilvēci, tāpēc, ka šī derība nevis nosoda Kristus mācekļus, norādot uz to, ka viņi ir grēcinieki, bet padara iespējamu grēku piedošanu, pamatojoties uz Kristus upuri. (Jeremijas 31:31—34.) Jēzus upuris dod labumu visai pasaulei. (1. Jāņa 2:2.) Ar laiku Jehova atklāja, ka ”liels pulks” cilvēku, kuru daudzums nav precīzi minēts, paliks dzīvi, kad ies bojā Sātana sistēma. (Atklāsmes 7:9, 14.) Daudzi citi tiks celti augšā un gūs iespēju mūžīgi dzīvot paradīzē. (Lūkas 23:43; Jāņa 5:28, 29; Atklāsmes 20:11—15; 21:3, 4.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
Redzi, Staar, ne grēks ir kāda mistika, nedz arī dziedināšana no tā ir mistika. Ja grēks nebūs ticis dziedināts, tad tā "priesteru un ķēniņu valsts" ne ar ko neatšķirsies no jebkuras citas diktatūras, kādas uz Zemes ir bijušas, piemēram no valsts, ko Bībelē apzīmē kā Bābeles pilsētu un torni. (1.Moz.11:1-9)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

tas jūsu jēdziens ``grēks`` ir tāds tukšs buzzwords
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

tas jūsu jēdziens ``grēks`` ir tāds tukšs buzzwords
Tev protams nav taisnība. Grēks ir tas iemesls, kāpēc izdarīt ko nejēdzīgu ir daudz vieglāk, nekā izdarīt ko jēdzīgu. Cilvēks ir, kā saka krievi "удобосклонен ко злу". Nu un labā vēsts ir iekš tam, ka tā tam nav jābūt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

/Cilvēks ir, kā saka krievi "удобосклонен ко злу"./

Bet tā jau nav, tā ir melīga propaganda.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
Ctulhu
Tā nav propaganda, bet gan novērojums. Piemēram, arī tu esi izbrīnīts, kāpēc šajā fōrumā ikdienas sarunās tik populāra tēma ir par Vaļika seksuālajiem paradumiem. Tas arī ir iemesls, proti - grēks.
Bet par laimi, Jēzus Kristus ar savu paklausību Tēvam cilvēcisko dabu ir salabojis, nu un caur kristību un ticību un grēknožēlu un sakramentiem cilvēki var to uzņemt sevī un tā atjaunoties, piedzimt Garā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

ok, tad ``grēks`` ir muļķība, nezināšana, vientiesība, prastums, tupums.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

nu bet šāda paklausība tēvam jau arī ir grēks tad, nekritiska ticība arī ir grēks un pazemība arī.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

/ cilvēki var to uzņemt sevī un tā atjaunoties, piedzimt Garā./

šitā savukārt ir tipiska maģiskā domāšana. Vot cilvēkiem slinkums mācīties un tad viņi iedomājas ka ar surogātiem pietiks. Nepietiks, tas viss ir māņi, cilvēkus var uzlabot tikai mācīšanās un lietu uzzināšana.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
Zini, par grēku ir dažādi uzskati. Ir viedoklis, ka tas ir egoisms, nu un, ja tā ir, tad paklausība un pazemība ir tieši pretlīdzekļi pret to.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

Nepareizi, egoisms līdzsvarā ar altruismu un empātiju noder, galējs altruists riskē visus resursus atdot citiem un kļūt neefektīvs - tajā skaitā arī iekš palīdzēšanas citiem. Arī pret paverdzināšanu veselīga lepnība palīdz. Secinājums - veselīga lepnība ir tas, kas nepieļauj daudzus ļaunuma veidus, uzkundzēšanos, tirāniju.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ha, kā parasti man kristiešiem ētika jāmāca jo viņiem klibo.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

/ cilvēki var to uzņemt sevī un tā atjaunoties, piedzimt Garā./

šitā savukārt ir tipiska maģiskā domāšana. Vot cilvēkiem slinkums mācīties un tad viņi iedomājas ka ar surogātiem pietiks. Nepietiks, tas viss ir māņi, cilvēkus var uzlabot tikai mācīšanās un lietu uzzināšana.
Zini, lai cilvēks izmainītos, ar mācīšanos ir par maz. Labākajā gadījumā mācoties var nonākt pie domas, ka tas, ko dari, ir nepareizs.
Un tav tik svaīgi, kāda tipa domāšana tā ir kā tas, vai tā strādā. Un reliģiska domāšana tiešām strādā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
Ctulhu
Kristīgā ētika ir radikāla un vērsta uz personības transformāciju, nevis šīs pasaules iekārtošanu par patīkamāku vietu dzīvošanai. Kaut arī patīkamāka pasaule nav mērķis, tas ir netiešs rezultāts. Ja visi cilvēki ievērotu kaut vai 10 baušļus, protams, ka pasaulē dzīvot būtu daudz vienkāršāk un patīkamāk.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

Tad jautājums, kā tr5ansformējam to personību.

Vajag vismaz noformulēt tehnisko uzdevumu.

Es zinu kā transformēt personību - padarot viņu zinošāku un protošu labāk domāt. Tā ir transformācija caur apgaismību ( Illumination).

Ko gribat jūs? Noformulē. Nevar sākt transformēt kamēr nav skaidrs, ko gribi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

/nevis šīs pasaules iekārtošanu par patīkamāku vietu dzīvošanai./

Te ir tā nianse ka iekārtot pasauli par patīkamāku vietu prasa zināšanu un domāšanu. Zināšana un domāšana dod personas transformāciju vajadzīgajā veidā. Un bonusā vēl sanāk labāk iekārtota pasaule.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

``Ja visi cilvēki ievērotu kaut vai 10 baušļus, protams, ka pasaulē dzīvot būtu daudz vienkāršāk un patīkamāk.``

Nē. Tā būtu katastrofa.

Es tādā pasaulē negribētu dzīvot, baidos ka tu arī ne. Padomā :)


Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
Es vēlos likvidēt grēku un pieradumu pie tā. Tas rezultētos personības egoisma mazināšanā, empātijas palielināšanā un Svētā Gara klātbūtnē.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 19, 2017
Ctulhu
Zināšana un domāšana ļauj izdomāt, kā optimāli aplaupīt banku.
Nekāda labāk iekārtota pasaule nesanāk.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

``Ja visi cilvēki ievērotu kaut vai 10 baušļus, protams, ka pasaulē dzīvot būtu daudz vienkāršāk un patīkamāk.``

Nē. Tā būtu katastrofa.

Es tādā pasaulē negribētu dzīvot, baidos ka tu arī ne. Padomā :)

Tas ir piemēram, pasaulē, kur cilvēki nezagtu vai nenogalinātu cits citu? Kur bērniem būtu labas attiecības ar vecākiem un cilvēki netērētu enerģiju un laiku, citus apskaužot?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
EzītisMiglā

Sanāk, zināšana un domāšana ļauj padomāt arī uz priekšu, piemēram iedomāties sevi aplaupītā vietā un tml. Eksptrapolācija un tamlīdzīgi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

/Tas ir piemēram, pasaulē, kur cilvēki nezagtu vai nenogalinātu cits citu?/

Tu kā parasti piesauci to sauso atlikumu kas tajā dekalogā ir no racionālas ētikas. Jā dekalogs ir zapte ar atkritumiem proporcijā 1:2 apmēram ( atkritumu vairāk), skatamies: Pirmie 2 vai 3 (kā skatās) bauļši nozīmē teokrātiju, nē pateicos. Tad beznosacījumu vecāku godāšana ir aplama, te ir vietā konstruktīva sadarbība. Tad kaut kāda nepārkāpjama ``laulība``-  cilvēki noteikumu vergi. Tad pēdējā bauslī ir skaidra norāde uz verdzību.

Tātad, ja ievēro dekalogu, kas sanāk?

Sanāk teokrātiska patriarhāla verdzība.

Nē pateicos, man to nevajag.

Also jā zagt un nokaut nedrīkstēja arī pie boļševikiem un nacistiem, bet nu nav tā ka mums šīs iekārtas derīgas liktos.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

egoisma mazināšana? Nezinu drīzāk līdzsvarošana.

empātija? ok, derīgs instruments.

``svētā gara klātbūtne`` baidos ka ir tukšs jēdziens.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

egoisma mazināšana? Nezinu drīzāk līdzsvarošana.

empātija? ok, derīgs instruments.

``svētā gara klātbūtne`` baidos ka ir tukšs jēdziens.
Tas, ka tu nepārzini teoloģijas terminoloģiju, nenozīmē, ka tā ir tukša.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 19, 2017
ZIRGS

/ cilvēki var to uzņemt sevī un tā atjaunoties, piedzimt Garā./

šitā savukārt ir tipiska maģiskā domāšana. Vot cilvēkiem slinkums mācīties un tad viņi iedomājas ka ar surogātiem pietiks. Nepietiks, tas viss ir māņi, cilvēkus var uzlabot tikai mācīšanās un lietu uzzināšana.

Ctulhu pareizi domā,jo lai cilvēki vispār uzzinātu,ko Dieva acīs nozīmē grēks un grēkošana,Dievs deva "bauslību",no kā to visu uzzināt un iemācīties darīt tā,lai pārstātu grēkot.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

OK, tad izstāsti kas ir ``svētā gara`` klātbūtne, es to saprotu kā iedomāta neeksistējoša objekta klātbūtni, kuras nevar būt tāpēc ka nekāda svētais gars nepastāv. Tāpēc tukšs jēdziens. Ja domāji ko citu, saki.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

/Tas ir piemēram, pasaulē, kur cilvēki nezagtu vai nenogalinātu cits citu?/

Tu kā parasti piesauci to sauso atlikumu kas tajā dekalogā ir no racionālas ētikas. Jā dekalogs ir zapte ar atkritumiem proporcijā 1:2 apmēram ( atkritumu vairāk), skatamies: Pirmie 2 vai 3 (kā skatās) bauļši nozīmē teokrātiju, nē pateicos. Tad beznosacījumu vecāku godāšana ir aplama, te ir vietā konstruktīva sadarbība. Tad kaut kāda nepārkāpjama ``laulība``-  cilvēki noteikumu vergi. Tad pēdējā bauslī ir skaidra norāde uz verdzību.

Tātad, ja ievēro dekalogu, kas sanāk?

Sanāk teokrātiska patriarhāla verdzība.

Nē pateicos, man to nevajag.

Also jā zagt un nokaut nedrīkstēja arī pie boļševikiem un nacistiem, bet nu nav tā ka mums šīs iekārtas derīgas liktos.
Par nacistiem un boļševikiem tu esi piemirsis, ka nogalināšanas bausli šīs iekārtas pārkāpa tādos apmēros, kādus līdz šim pasaule nebija piedzīvojusi. Arī zagšanas bausli - piemēram, kaimiņvalstu okupēšana nepārprotami nav savietojama ar to.
Attiecībā uz verdzību, tu, kā parasts, demonstrē nespēju izlasīt tekstu. Dekalogā verdzība nav pavēlēta.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

/ Dekalogā verdzība nav pavēlēta. /

ir akceptēta, nav aizliegta. Ar to pietiek.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

OK, tad izstāsti kas ir ``svētā gara`` klātbūtne, es to saprotu kā iedomāta neeksistējoša objekta klātbūtni, kura snevar būt tāpēc ka nekāda svētais gars nepastāv. Ja domāji ko citu, saki.
Tā kā Svētais Gars pastāv, tad tā nav "neeksistējoša objekta klātbūtne". Tev saprotamā formā to varētu saukt par mīlestībā balstītām attiecībām starp cilvēkiem un starp cilvēkiem un Dievu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

Ja tādā dekaloga sabiedrībā arī nezagtu un nenogalinātu, tā vienalga būtu teokrātiska patriarhāla verdzība. Tāpēc dekalogs ir nederīgs ētikas kodekss, precīzāk - nepilnīgs un pa 2/3 aplams.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

/ Tev saprotamā formā to varētu saukt par mīlestībā balstītām attiecībām starp cilvēkiem un starp cilvēkiem un Dievu./

atmetot dievu, tādam formulējumam var piekrst, citiem vārdiem tad ``svētais gars`` jeb mīlestība ir optimāli konstruktīvas attiecības starp saprātiem, kur optimizācijas kritērijs ir katra saprāta max attīstība.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 19, 2017
Ctulhu
Citāts
iedomāties sevi aplaupītā vietā
tās jau nav zināšanas, bet līdzjūtība, empātija vai kā tur vinu pareizi...
Zināšanas ir izdomāt plānu, kā rīkoties, lai efektīvāk aplaupītu banku. Tur tiešām 100% VAJAG zināšanas. Lai justu citam līdzi, zināšanas nevajag, tur vajag būt godīgam cilvēkam.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

/ Dekalogā verdzība nav pavēlēta. /

ir akceptēta, nav aizliegta. Ar to pietiek.
Tev varbūt arī pietiek, bet nevienam citam nepietiek. Un nepietika tiem kristīgajiem abolicionistiem, kas, kristietības iedvesmoti, cīnījās par verdzības likvidēšanu, pateicoties kam mēs mūsdienās neuzskatām, ka verdzība būtu normāla.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
EzītisMiglā

``bet līdzjūtība, empātija vai kā tur vinu pareizi...``

 kas ir tikai efekts no zināšanām.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

Ja tādā dekaloga sabiedrībā arī nezagtu un nenogalinātu, tā vienalga būtu teokrātiska patriarhāla verdzība. Tāpēc dekalogs ir nederīgs ētikas kodekss, precīzāk - nepilnīgs un pa 2/3 aplams.
Interesanti, kur Tu Dekalogā saskati patriarhālismu?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

Vispār jau nu verdzības likvidēšana ir apgaismības ideja, nav ko rotāties ar svešām spalvām.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 19, 2017
Ctulhu
Citāts
mīlestība ir optimāli konstruktīvas attiecības starp saprātiem
Mīlestība ir jūtas , emocijas!
Tavuprāt, vislielākā mīlsetība ir matemātikā, jo tur kāreiz viss ir max konstruktīvi ?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

/kur Tu Dekalogā saskati patriarhālismu?/

Labrīt, beznosacījumu vecāku godāšana. Cilvēkus vajag godāt pēc viņu intelekta un rīcības nevis pēc statusa.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 19, 2017
Ctulhu
Citāts
kas ir tikai efekts no zināšanām.
.. un uz ko ir spējīgi pat dzīvnieki. Secinājums ?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
EzītisMiglā

Iespējams, ka vislielākā mīlestība ir starp saprātiem, kas darbojas matemātiski visprecīzāk.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
EzītisMiglā

`` un uz ko ir spējīgi pat dzīvnieki. Secinājums``

 secinājums - arī dzīvnieki ir sarežģītas sistēmas, spēj adaptīvi rīkoties.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 19, 2017
Vēstulē Galatiešiem ir paskaidrots,ka:”Bauslība ir līdz Kristum bijusi mūsu audzinātāja.” (Galat.3:24.)Tālāk ir jāņem vērā,ko māca Kristus-vienīgais kristīgās mācības patiesais teologs un skolotājs. Jēzus ir teicis: ”Jums nebūs saukties par ”rabi”; jo viens ir jūsu skolotājs, Kristus,... .  (Mateja 23: 8)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 19, 2017
Tas ir starp diviem datoriem ir vislielākā mīlestība! :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
EzītisMiglā

Datori ir viekārši. Kā mušas vai max peles. Bet starp diviem mašīnintelektiem - pilnīgi iespējams.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 19, 2017
Ctulhu
A, aizmirsu, ka tev "mīlestība" nozīmē ko citu , kas atšķiras no vispārpieņemtās definīcijas.
Tikai tad sarunās sākumā vienmēr brīdini, ka runāsi par ko citu, savādāk iestājas nesaprašanās.
Vajag pieturēties pie vispārpieņemtām definīcijām.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Aste Risks Decembris 19, 2017
zagšanas bausli - piemēram, kaimiņvalstu okupēšana nepārprotami nav savietojama ar to.
interesanti ka Dievs pats nebūt nav konsekvents savu baušļu jautājumā
Citāts
35 Un Israēla bērni darīja, kā Mozus bija sacījis; tie prasīja no ēģiptiešiem sudraba un zelta lietas un drēbes.
36 Tas Kungs noskaņoja ēģiptiešus labvēlīgi, ka tie viņiem deva; un viņi aplaupīja ēģiptiešus.
  ...
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 19, 2017
Aste Risks
Tas vēl sīkums, salīdzinot ar to kā "izdeldēja" un "izkāva".
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

/kur Tu Dekalogā saskati patriarhālismu?/

Labrīt, beznosacījumu vecāku godāšana. Cilvēkus vajag godāt pēc viņu intelekta un rīcības nevis pēc statusa.
Labrīt, Ctulhu! Vecāku godināšana nav tas pats, kas patriarhālisms.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
Aste Risks
Tehniski atbildot, laikā, uz ko attiecas šis citāts, baušļi vēl nebija doti.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

patterns tas pats.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
Ctulhu
Nu vispār labvēlīgām attiecībām cilvēku starpā ir līdzīgs raksturs, nu un attiecības ar vecākiem nav izņēmums.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

tad priekš kam atsevišķs bauslis par vecākiem, atsevišķs par laulību?

Pasakam ka labvēlīgas attiecības ir vēlamas un viss.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

tad priekš kam atsevišķs bauslis par vecākiem, atsevišķs par laulību?

Pasakam ka labvēlīgas attiecības ir vēlamas un viss.
Lai būtu skaidrība, domāju. Ka laulībā laist pa kreisi ir destruktīvi. Un vienkārši labvēlīgas attiecības tur nepalīdzēs.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

``Ka laulībā laist pa kreisi ir destruktīvi.``

tas jau ir atkarīgs kā cilvēki sarunā, viņi paši ir noteicēji.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 19, 2017
ZIRGS

``Ka laulībā laist pa kreisi ir destruktīvi.``

tas jau ir atkarīgs kā cilvēki sarunā, viņi paši ir noteicēji.
Iedomājies tikai, ka nē. Pišanās pa labi pa kreisi iznīcina ģimeni, kas tomēr ir attiecības, kurās laulātie viens uz otru paļaujas.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Aste Risks Decembris 19, 2017
Aste Risks
Tehniski atbildot, laikā, uz ko attiecas šis citāts, baušļi vēl nebija doti.
Un Tu gribi teikt , pēc baušļu izsniegšanas nebija nevienas Dievam tīkamas izlaupīšanas un slepkavošanas ?  :o
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 19, 2017
Nu Ctulhu dievam šodien gan panesās vesels lērums "dziļdomīgu" tekstu. 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Meistars Goda Decembris 19, 2017
Ctulhu
Tā nav propaganda, bet gan novērojums. Piemēram, arī tu esi izbrīnīts, kāpēc šajā fōrumā ikdienas sarunās tik populāra tēma ir par Vaļika seksuālajiem paradumiem. Tas arī ir iemesls, proti - grēks.
Bet par laimi, Jēzus Kristus ar savu paklausību Tēvam cilvēcisko dabu ir salabojis, nu un caur kristību un ticību un grēknožēlu un sakramentiem cilvēki var to uzņemt sevī un tā atjaunoties, piedzimt Garā.

Bet vai tu esi ievērojis, ka ikdienas sarunu dalībnieki pa lielai daļai ir kristieši? Tas nozīmē, ka kristība un ticība un grēknožēla un sakramenti ne nieka nepalīdz pret neķītrām sarunām.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 19, 2017
kristība un ticība un grēknožēla un sakramenti ne nieka nepalīdz pret neķītrām sarunām.

Tev ir problēma (ja Tu tā uzskati) - jo sarunas nebūt nav neķītras.
Tava personiskā vainas apziņa vienkārši sabiezina krāsas Tavu grēcīgo acu priekšā :)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
ZIRGS

``Iedomājies tikai, ka nē. ``

ja neiedomājas spoku ko pielūgt - tad ir noteicēji.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 19, 2017
Ctulhu
Tā nav propaganda, bet gan novērojums. Piemēram, arī tu esi izbrīnīts, kāpēc šajā fōrumā ikdienas sarunās tik populāra tēma ir par Vaļika seksuālajiem paradumiem. Tas arī ir iemesls, proti - grēks.
Bet par laimi, Jēzus Kristus ar savu paklausību Tēvam cilvēcisko dabu ir salabojis, nu un caur kristību un ticību un grēknožēlu un sakramentiem cilvēki var to uzņemt sevī un tā atjaunoties, piedzimt Garā.

Bet vai tu esi ievērojis, ka ikdienas sarunu dalībnieki pa lielai daļai ir kristieši? Tas nozīmē, ka kristība un ticība un grēknožēla un sakramenti ne nieka nepalīdz pret neķītrām sarunām.

Uzpūšot uguni saku,ka tavs novērojums ir vietā,jo PATIESAJIEM kristiešiem neklājas "sēdēt pāļātāju pulkā" un tie, kas ir ”apģērbuši jauno cilvēku”, nerunā netaisnību un neķītrības, kā arī neaprunā un nepaļā citus. No viņu mutes nāk ”tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem”. (Efez. 4:25, 26, 29, 31; 5:3, 4; Jūd. 16.)
Pēc novērojuma var spriest,ka viņi nav patiesi kristieši un viņu kristība, grēknožēla un sakramenti nav patiesi Dieva iestatījumi,bet viņu pašu izdomājumi,kas tad arī nenieka nepalīdz garīgajā izaugsmē.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 19, 2017
Staar

hihihi staar vienīgā kristiete pa visu fōrumu naissss :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 20, 2017
Staar

hihihi staar vienīgā kristiete pa visu fōrumu naissss :D

Tā gan izskatās.Un es jau ar to nelielos,bet lielos ar Jēzu Kristu,kurš man ir palīdzējis manu "veco cilvēku novilkt"  un "apģērbt jauno",kas patīkams Dievam,bet noteikti ne dažiem cilvēkiem te forumā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 20, 2017
Staar

un pēc tam staar sāka sapņot par karu :)

sanāk, ka staar grib mani iznīcināt
 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 20, 2017
Ctulhu
Tā nav propaganda, bet gan novērojums. Piemēram, arī tu esi izbrīnīts, kāpēc šajā fōrumā ikdienas sarunās tik populāra tēma ir par Vaļika seksuālajiem paradumiem. Tas arī ir iemesls, proti - grēks.
Bet par laimi, Jēzus Kristus ar savu paklausību Tēvam cilvēcisko dabu ir salabojis, nu un caur kristību un ticību un grēknožēlu un sakramentiem cilvēki var to uzņemt sevī un tā atjaunoties, piedzimt Garā.

Bet vai tu esi ievērojis, ka ikdienas sarunu dalībnieki pa lielai daļai ir kristieši? Tas nozīmē, ka kristība un ticība un grēknožēla un sakramenti ne nieka nepalīdz pret neķītrām sarunām.
Vispār tas ir precīzs novērojums, bet jāatzīst, ka būšana kristietim ir process, nevis statisks stāvoklis. Ko es ar to gribu teikt, ir, ka atteikšanās no grēcīgām izpausmēm ir pakāpeniska, nu un iespaidu par kristietības  efektiem var iegūt, salīdzinot to, kāds cilvēks ir bijis pirms tam un, kādā virzienā mainās.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
Es nelasīšu šo diskusiju no sākuma, sorry, man pietiek ar Staar tekstu. Savā ziņā viņai taisnība ir, ikdienas sarunās ne visiem mums emocionālās un savstarpējo attiecību līnijas ir pietiekami attīstītas. Tikai es gan nezinu, kāds tam ir sakars ar reliģiju, bet nu labi. Ja Staar vēlas runāt par to, lai runā, tad es arī varu runāt par to, ko gribu.
Nu tad lūk, manuprāt, Staar kāreiz visvairāk varētu aizbiedēt cilvēkus no jebkuras reliģiskas organizācijas tāpēc, ka viņas Dieva priekštats pieder kādai visai arhaiskai apziņas pakāpei, un viņa to vēlas uztiept pavisam citas apziņas pakāpes cilvēkiem. Vienalga, vai tie būtu kristieši, ateisti, vai kas vēl.
Es neslēpju, ka ka esmu D. E. Beka (Don Edward Beck) Spirāles dinamikas un Kena Vilbera (Ken Wilber) Integrālās teorijas piekritēja (vismaz šajā attīstības pakāpē), līdz ar to es uzskatu – pretēji Staar, ka evolūcija noris gan ‘nedzīvajā’ pasaulē (nu taču pat Staar laikam nevarētu apgalvot, ka Zeme uzradās tādā izskatā, kā tā ir pašlaik), gan dzīvajā – evolucionē gan dzvīnieki, evolucionē cilvēks (gan fiziski, gan arī evolucionē viņa apziņa), evolucionē arī cilvēku kopums – sabiedrība. Un evolucionē arī cilvēka priekštats par Dievu (bet, ja tā nenotiek, tad tas ir visai bēdīgi). Līdz ar to iznāk, ka sarkanās apziņas cilvēkam (kas ir it kā izlīdis no violetās apziņas pilnīgi maģiskās vides, kur visu nosaka gari, fejas, raganas utt.) dievi rādās kā tādi, kas cīnās gan savā starpā, gan ar cilvēkiem (to mēs redzam sengrieķu mitoloģijā – Zevs, Poseidons, Arejs utt.), līdz ar to konkrētas reliģijas adeptam Jahve būs nežēlīgs un atriebīgs karotājs, baismīgs savās dusmās. Jāsaka, ka šos aprakstus ir veikuši cilvēki, kas dzīvoja ‘sarkanās krāsas’ sabiedrībā (tagad violeti sarkanās sabiedrības ir atsevišķas arābu valstīs, piemēram). Nākamās -  zilās krāsas apziņas pakāpes cilvēkiem Dievs vairāk liksies kā taisnīgais tiesnesis, un pārsvarā būs uzsvars uz ‘ftopku’. Šiem cilvēkiem ļoti patīk ievērot likumus, viņi it kā dzīvo vēl joprojām tādā feodālā sabiedrībā ar stingru hierarhiju. Un galvā viņiem notiek tas pats. (Tāda caurmērā ir Krievijas sabiedrība vai arī LV reliģisksās struktūras lielā mērā). Taču LV sabiedrība lielā mērā atrodas nākamajā – oranžajā, racionālajā attīstības pakāpē, kas gloirificē zinātnes sasniegumus, kā arī nedaudz zaļajā ( visi ir vienlīdzīgi, hierarhijas nav, līdz ar to uzņemsim jelkādus bēgļus, pedonekrozoofīlus utt. – kā Rietumeiropā).
Tad kur ir problēma? Problēma ir tā, ka sarkanās vai zilās krāsas apziņas kristietis mēģina uztiept savu priekštatu oranžās vai zaļās krāsas nekristietim, kas ir evolucionējis daudz tālāk un nekad – vai dzirdi, Staar – NEKAD!  Nepieņems tavu priekštatu par Dievu, ja vien viņu neskars vecuma demence vai kāda cita liga.
Cits jautājums, kādēļ ateisti nevēlas saprast, ka tas, kas rakstīts pirms tūkstošiem gadu nav burtiski jāuztver katram mūsdienu reliģijas adeptam un cītīgi apkaro seno izraēliešu un Staar priekšstatus par Dievu. Nu lai jums visiem veicas tādā pašā garā turpināt, citādi jau jums nebūs, par ko runāt!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 20, 2017
Staar

un pēc tam staar sāka sapņot par karu :)

sanāk, ka staar grib mani iznīcināt

Nevis iznīcināt,bet glābt ,lai jūs visi te netiktu iznīcināti Armagedonā.Glābšana ietver sapratni par "vecā cilvēka noģērbšanu" un "jaunā cilvēka apģērbšanu".  Salīdzinot personības veidošanu ar apģērba uzvilkšanu, Bībelē ir izteikts mudinājums ”apģērbt jauno cilvēku” jeb, citiem vārdiem, veidot tādu personību, kas līdzinātos Kristum. (Kolosiešiem 3:10.)  Dieva kalpi tiek mudināti ”atjaunoties savā sirdsprātā un garā un apģērbt jauno cilvēku, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā”. (Efeziešiem 4:23, 24.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
Staar ja tu esi līdzīga Dievam, tad mums būtu jābūt līdzīgiem tev?
Paldies, negribas kaut kā...
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 20, 2017
Trilobītei varu teikt,ka Bībele sludina RADĪŠANU-Dieva roku darbu,nevis evolūciju.To būtu jāzina katram,kas sevi uzskata par patiesu Jēzus sekotāju-patiesu kristieti.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 20, 2017
Staar ja tu esi līdzīga Dievam, tad mums būtu jābūt līdzīgiem tev?
Paldies, negribas kaut kā...

Nu nevajag taču pārspīlēt! Ne jau līdzīga Dievam,bet iemācījos no Bībeles caur Jēzus mācībām atmest tās īpašības,kuras patīk Sātanam un attīstīt sevī tās īpašības,kas ir patīkamas Dievam. Bībelē ir izteikts mudinājums: ”Arvien atjaunojieties savā domāšanā.” (Efes. 4:23, 24.) Tas nozīmē,ka domāšana ir jāatjauno visu laiku,pat pēc kristīšanās.Domāšanu stabilu,tādu,kas patīkama Dievam, var uzturēt regulāri lasot Svētos Rakstus,kuri katrā reizē atklāj aizvien ko jaunu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
Staar pagaidi, tu domā, ka evolūcijas kā tādas nav vispār? Piemēram, Tu arī netici pat tam, ka mezozoja ērā dzīvoja dinozauri? Nemaz nerunājot par trilobītiem, kas bija daudzi un dažādi paeozoja ērā?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 20, 2017
Staar
Citāts
Nevis iznīcināt,bet glābt ,lai jūs visi te netiktu iznīcināti Armagedonā
.. kurš būs klāt .. tūlīt ... 1914.g. ... a nē, 1915, .. e nē 1918, aa 1920, 1925 , nu 1975,   20 . gadsimtā .. kamēr būs dzīvi no 1914.g paaudzes ... nu ... ēēē ... ?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: succubus Decembris 20, 2017
ZIRGS

ja tu vari uztaisīt 10 brīvas būtnes un zini (jo tu esi dievs un zini nākotni) ka 5 sabojāsies un 5 ne, tad kāpēc netaisīt tikai tās 5 kuras nesabojāsies? Kā viegli redzams priekš tām 5 būtnēm nekas nemainās un viņas joprojām ir brīvas.
Var jau gadīties, ka tās piecas nesabojājas tikai tāpēc, jo redz, ka tām, kas sabojājušās, iet draņķīgāk.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Meistars Goda Decembris 20, 2017
Es neslēpju, ka ka esmu D. E. Beka (Don Edward Beck) Spirāles dinamikas un Kena Vilbera (Ken Wilber) Integrālās teorijas piekritēja (vismaz šajā attīstības pakāpē),

Ok, palasīšu tos autorus tad varbūt vairāk tevi labāk sapratīšu.

Un evolucionē arī cilvēka priekštats par Dievu (bet, ja tā nenotiek, tad tas ir visai bēdīgi).

Vai priekšstats par dievu var aizevolucionēt arī tik tālu, ka dieva nav? Ar mazo burtu, jo ar lielo burtu es rakstu par neevolucionējošo, toties samērā skaidri definēto Bībeles Dievu.

Cits jautājums, kādēļ ateisti nevēlas saprast, ka tas, kas rakstīts pirms tūkstošiem gadu nav burtiski jāuztver katram mūsdienu reliģijas adeptam un cītīgi apkaro seno izraēliešu un Staar priekšstatus par Dievu.

Tāpēc, ka šādi priekšstati korelē ar aktīvu evaņģelizēšanu. Jehovieši staigā pa mājām un interneta forumiem. Baptisti aicina katru kolēģi. Tādējādi arī mani uzaicināja ar tiem iepazīties, un tādējādi šos uzskatus es vislabāk pazīstu.

Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 20, 2017
Staar pagaidi, tu domā, ka evolūcijas kā tādas nav vispār? Piemēram, Tu arī netici pat tam, ka mezozoja ērā dzīvoja dinozauri? Nemaz nerunājot par trilobītiem, kas bija daudzi un dažādi paeozoja ērā?

 Piemēram,bioķīmijas profesors Maikls Bīhijs, kas lielu daļu sava mūža ir veltījis tam, lai pētītu dzīvo šūnu sarežģītos iekšējos procesus, paskaidroja, ka tie, kas aizstāv šūnas struktūras evolucionēšanu, nespēj pierādīt savus apgalvojumus. Vai evolūcija varētu noritēt mikroskopiskajā molekulu līmenī? ”Molekulārā evolūcija nav pamatota uz autoritatīviem zinātniskiem avotiem,” viņš rakstīja. ”Nav tādas publikācijas zinātniskajā literatūrā — ne zinātniski autoritatīvajos žurnālos, ne specializētajos žurnālos, ne grāmatās —, kura paskaidrotu, kā ir notikusi vai vismaz varētu notikt reālas komplicētas bioķīmiskās sistēmas molekulārā evolūcija. ... apgalvojumam, ka Darvina evolūcija norit molekulārā līmenī, nav pamata.”
Tātad,ja jau evolūcijas teorijas aizstāvjiem trūkst pierādījumu viņu idejām, tad kāpēc viņi tik plaši par tām runā? M. Bīhijs paskaidro: ”Daudzi cilvēki, arī daudzi ievērojami un cienījami zinātnieki, vienkārši negrib, lai pastāvētu kaut kas augstāks par dabu.”
Evolūcijas teorija ir piesaistījusi arī daudzus garīdzniekus, kas ir bijuši vēlējušies izskatīties gudri. Tāpēc viņi līdzinās cilvēkiem, kurus apustulis Pāvils minēja savā vēstulē kristiešiem Romā. Pāvils rakstīja: ”Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem nav apslēpts.. Viņa neredzamās īpašības, tiklab viņa mūžīgā vara kā viņa dievišķība, kopš pasaules radīšanas gara acīm saskatāmas viņa darbos; tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Jo, pazīdami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā siržu neprātā iegrimuši tumsā. Dižodamies ar savu gudrību, viņi kļuvuši nelgas.” (Romiešiem 1:19—22.)
Piemēram,Bībele gadu tūkstošiem atpakaļ atklāj,ka cilvēku ir radījis Radītājs,nevis ka tas būtu evolucionējis no zemākas sugas uz augstāku.Bībelē ir lasāmi Dieva iedvesmotie Dāvida vārdi: ”Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts.” (Psalms 139:14.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
Cik veca ir Zeme, Staar? Un cik sen cilvēks uz tās dzīvo?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 20, 2017
Cik veca ir Zeme, Staar? Un cik sen cilvēks uz tās dzīvo?

Vadoties pēc Dieva informācijas,kas nāk no Bībeles,tad Zeme ir miljardiem gadus veca,bet cilvēki to apdzīvo apmēram 6000 gadus.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 20, 2017
Aste Risks
Tehniski atbildot, laikā, uz ko attiecas šis citāts, baušļi vēl nebija doti.
Un Tu gribi teikt , pēc baušļu izsniegšanas nebija nevienas Dievam tīkamas izlaupīšanas un slepkavošanas ?  :o
Nē, negribu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 20, 2017
Zeme ir knapi 10 000 gadus veca.

Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
Prijehaļi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 20, 2017
Trilobīte
Bet tad jau sanāk, ka caur zaļo var nobraukt atpakaļ uz sarkano/ zilo.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 20, 2017
Trilobīte

//Prijehaļi.//

Nujā es par to pašu :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: succubus Decembris 20, 2017
Cik veca ir Zeme, Staar? Un cik sen cilvēks uz tās dzīvo?

Vadoties pēc Dieva informācijas,kas nāk no Bībeles,tad Zeme ir miljardiem gadus veca,bet cilvēki to apdzīvo apmēram 6000 gadus.
Vispār ir tāds interesants aspekts - kurā brīdī tas, kas dēvējams par Homo sapiens, tiešām kļuva cilvēks mūsdienu nozīmē... Kur ir tā robeža - valoda, māksla?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
Ctulhu  normāli jau tā nenotiek, bet, ja zaļie salaidīs sarkanos, tad kopumā, protams, atkrist var.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
succubus  jā, sarežģīti, no vienas puses bērnībā mācīja, ka darbs atšķir cilvēku no dzivnieka. Varbūt skatās pē  darbarīku advencētības?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 20, 2017
Trilobīte

Nu jā es par to pašu, ja lietas nosaka nevis oranžie bet zaļie, var nobrukt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 20, 2017
succubus

nu ar homo sapiens sapiens pasugas atdalīšanos
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
Pēc zaļajiem nāk otrā apziņas pakāpe- dzeltenie (līdz zaļajiem visi ir pirmajā), bet to pagaidām ir visai maz, tāpēc nevar runāt par kādu valsti kā dzeltenu. Ir atsevišķas personas, varbūt var runāt par atsevišķiem uzņēmumiem.Tāpēc tiešām- zaļie vieni paši var aizlaist pa pieskari visu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 20, 2017
Trilobīte

dzeltenie tas ir tipa oranžo racionalitāte + zaļo empātija?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 20, 2017
T.s. holarhijā vispār katra nākamā pakāpe iekļauj visas iepriekšējās un pārsniedz tās. Savā ziņā iekļauj, bet darbojas pēc saviem principiem. Dzeltenie saprot katras iepriekšējās pakāpes nozīmi, izturoties ar respektu (un var to lietderīgi pielietot), bet var arī pieņemt tādus mērus, kas zaļos iedzītu šausmās- vai, cik šausmīgi! 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Trilobīte

Pag, bet zaļie sanāk zināmā pretrunā ar oranžajiem ibo oranžie racionālāki. Jeb iepriekšējos ietver tikai otrais līmenis sākot no dzeltenajiem?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 21, 2017
Nu tas tā ir, ka apziņas attīstības pakāpes konfliktē, it īpaši nepievilcīgas liekas tā līmeņa metodes, no kura pats cilvēks nesen izkāpis ārā (zaļajiem- oranžie). Taču tas nenozīmē, ka, piemēram, zaļais IT speciālists neizmantos (neiekļaus) oranžo tehnikas sasniegumus. Zaļie ir ļoti iecietīgi pret visiem, izņemot pret tiem, kas ir neiecietīgi (pamēģini būt neiecietīgs zaļajā vidē pret sievietēm, krāsainajiem, sex-miniem utt., uzreiz redzēsi agresiju). Taču tas nenozīmē, ka viņi ir mazāk attīstīti par oranžajiem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
Mūsdienās vairāk kā jebkad tiek apšaubīts pats patiesības jēdziens. Daudzi kļūdaini turās pie apgalvojuma, ka patiesība katram ir sava, ka patiesība ir relatīva vai ka tā visu laiku mainās. Taču šādi spriedumi ir aplami. Kad cilvēki veic pētījumus un apgūst zināšanas, viņu mērķis ir noskaidrot faktus jeb uzzināt patiesību par pasauli, kurā mēs dzīvojam. Patiesība nav atkarīga no personiskā viedokļa. Piemēram, cilvēka dvēsele vai nu ir nemirstīga, vai nav; Sātans vai nu pastāv, vai nepastāv; dzīvei vai nu ir jēga, vai nav. Katrā no šiem gadījumiem var būt tikai viena pareiza atbilde. Patiess var būt tikai viens apgalvojums, nevis abi.Tāds trešais variants par "krāsainajiem" vispār tiek izslēgts no patiesības,jo tas sevī ietver  filozofiskus spriedelējumus par lietām,kur pašiem spriedelētājiem nav nekādas īpašas sajēgas,par ko viņi spriež.Kā teikt-kopīgiem spēkiem risina kārtējo pasaules pasakas sižetu.
Mēs dzīvojam laikmetā, kurā ir ļoti daudz reliģiskas nepatiesības. Kā jau, Dieva iedvesmots, bija paredzējis apustulis Pāvils, daudziem šajās pēdējās dienās piemīt ārēja dievbijība, bet tās spēks viņu dzīvē nav redzams. Ir tādi cilvēki, kas pretojas patiesībai, jo ir ”pavisam samaitāti savā prātā”. Turklāt ”ļauni cilvēki un krāpnieki iestieg arvien lielākā ļaunumā, maldinādami un maldīdamies”. Kaut arī šādi cilvēki vienmēr mācās, viņi nekad nenāk pie ”patiesības atziņas”. (2. Timotejam 3:1, 5, 7, 8, 13.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Trilobīte

hm, vispār jau dzimumu un rasu vienlīdzība ir apgaismības/ modernisma ideja (tātad oranžie sanāk laikam) savukārt iecietība pret huiņu (dajebkādu) palīdz huiņai (dajebkādai), tb būt iecietīgam pret to kas ir pierādāmi destruktīvs nav okei.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Staar
Citāts
Kā teikt-kopīgiem spēkiem risina kārtējo pasaules pasakas sižetu.
Tas ir precīzi, ko te dara Staar, Ilārs, un citi ! :)
Ar ko jūsu pasaku grāmata ir patiesāka par citām pasaku grāmatām?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Ctulhu
Citāts
būt iecietīgam pret to kas ir pierādāmi destruktīvs nav okei
Destruktīvs attiecībā pret ko? Pret tavu uz dullo pieņemto dzīves jēgu?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
EzītisMiglā

dzīves jēgu selekciju daļēji nosaka esamības uzbūve un tas kas neklapē ar empīriku tb esamības uzbūvi ( piemēram ideja ka viena rase ir stulbāka) ir destruktīvi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 21, 2017
Staar tu visiem spēkiem centies, lai visi cilvēki kļūst par ateistiem?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Trilobīte

nu viņa nav vienīgā kas cenšas, Ilārs un drusku Zirgs piemēram arī. Jā jāpiezīmē ka katoļi, vismaz šeit forumā necenšas to panākt
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Ctulhu
Citāts
dzīves jēgu selekciju daļēji nosaka esamības uzbūve
Nē - ateisma/materiālisma pasaules uzskatā, jēgu nosaka tikai un vienīgi gaume.
Empīrika ir pie vienas vietas, jo nav universālu, objektīvu kritēriju, kā salīdzināt dažādas jēgas.
Ja patīk, vari aizstāvēt savu jēgu un uzspiest to pārējiem. Citi var darīt to pašu. Vai dajebko citu, ko grib.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 21, 2017
Ctulhu ā, tagad es sapratu tavu viltīgo gājienu - uztaisīji forumu kā vietu, kur kultivēt staaras, jonas utml., diskusijās ļauj viņām izpausties, lai cilvēki jebkurai reliģiskai celtnei ietu ar līkumu pēc viņu tekstu izlasīšanas! :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
EzītisMiglā

nav pie vienas vietas, jo dažas jēgas (piemēram braukt uz pagātni vai taisīt mūžīgos dzinējus) var postulēt bet nevar realizēt
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Trilobīte

Ha! Atkodi iluminātus!

[jāsaka gan, ka susļika forumā bija pilns ar līdzīgiem frīkiem tur henricus, svētais, muga]
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Ctulhu
Kāda starpība, ka nevar realizēt? Pēc ateisma-materiālisma, jēgas NAV salīdzināmas, ne pēc kā, tai skaitā "realizējamības", "ilgstpējas", "popularitātes", "izdzīvošanas", utt, utml.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
EzītisMiglā
Nea, ateismā/ materiālismā kritēriji ir 2
a) fizika - var vai nevar realizēt, nevar - nav jēgas
b) konstruktīvs/ destruktīvs, vai realizējot turpināsimies vai nē
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 21, 2017
Ctulhu viltīgi gan! Esi panācis, ka cilvēks parāda ne tikai savu aprobežotību (demonstrējot savu arhaisko izpratni par notikumiem un parādībām), bet arī dziļāk noslēptās tumšās puses -  iedomību (uzskatot, ka tikai viņu interpretācija ir pareiza, pārējos noliekot līdz ar zemi), agresiju (slēpti draudot) utt. Bet tāda jau jūsu, iluminātu daba! :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Trilobīte

Aha, tādi mēs esam. Nu bet ja cilvēks tīri par velti mums palīdz, par ko palīdzību nepieņemt?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Ctulhu
Ateismā/materiālismā ir tikai viens postulāts "ņem tādu jēgu kāda tev subjektīvi patīk".
Pārējais jau seko no tās subjektīvi pieņemtās jēgas.
Tikai vienmēr ir jāatcerās, ka pašam sava jēga arī ir subjektīvi pieņemta
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Trilobīte
Nelaimējās, ka te nāk runāties tikai aprobežoti cilvēki? Vai arī mēs tos neaprobežotos banojam ārā?
Vai ar viņi klusē, ļaujot izpausties iluminātiem? :)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
EzītisMiglā

/"ņem tādu jēgu kāda tev subjektīvi patīk/

Ateismā jā, materiālismā vēl nāk klāt fizikālais ierobežojums. Progresīvismā - tas par nedestrutīvajām.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
Staar tu visiem spēkiem centies, lai visi cilvēki kļūst par ateistiem?


Tā gan nē,bet lai jūs ”sekotu Dievam, kā viņa mīļie bērni.” (Efeziešiem 5:1.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Ctulhu
Citāts
materiālismā vēl nāk klāt fizikālais ierobežojums
Kāpēc? Kur problēma dzīvot apzinātās fantāzijās? Pie kam, ja grib, materiālismu var savienot ar ticību Dievam. Teiskim, viss ir materiāls, arī Dievs , sastāv no mazām bumbiņām.
Vai, simulācijas scenārijs - tāpat viss savā būtībā ir materiāls, t.i. tas dators, uz kura griežas viss simulācijas softs.

Citāts
Progresīvismā - tas par nedestrutīvajām.
Nedestruktīvajām, attiecībā pret pašu progresīvismu?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
EzītisMiglā

Nu ja materiālisms, tad dievs vnk ir tipa ļoti resns citplanētietis ( abos gadījumos, gan ar simulāciju gan bez)

dzīvot apzinātās fantāzijās var bet tad tev vienreiz beigsies elektrība/ kurināmais/ rijamais utt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 21, 2017
Staar mans pēdējais veltījums tev: "Kā suns atkal apēd izvemto, tā rīkojas arī nejēga, bez mitas atkārtodams to pašu muļķību. (Sal.pam. 26 : 11), bet turpmāk ar tevi sarunās neielaidīšos, jo ir sacīts: " Neatbildi nejēgam pēc viņa nezināšanas, lai tu nekļūtu līdzīgs viņam" (Sal.pam. 26 : 4).
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Ctulhu
Citāts
dievs vnk ir tipa ļoti resns citplanētietis
Var pieņemt, ka pats resnākais, un ka neviens cits tik resns nekad nevar būt. Piem, attīstība pa eksponenti, un kas pirmais sāk, pārējie viņu nesadzīs.

Citāts
dzīvot apzinātās fantāzijās var bet tad tev vienreiz beigsies elektrība/ kurināmais/ rijamais utt
Viens otru neizslēdz. Strādājam, lai uzturētu ķermeni formā, izdalam tam resursus.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 21, 2017
EzītisMiglā es jau neko, tik par to, ka jums ir talants izvilināt no mijkrēšļa zonas dīvainus cilvēkus.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
EzītisMiglā

Nu tad tev ir jēga #2 ``Strādājam, lai uzturētu ķermeni formā, izdalam tam resursus.``. Ja nebūs - izbeigsies elektrība utt.

/ Piem, attīstība pa eksponenti, un kas pirmais sāk, pārējie viņu nesadzīs./

vai arī izdomā kā attīstīties vēl ātrāk
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Ctulhu
tas ar exponenti ir dabas likums.

Tā ka arī materiālismā ir iespējama ticēšana :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 21, 2017
Trilobīte
Tas jā, - es ar tā neizprotu, no kurienes viņi uzrodās.
... un kā vispār šo forumu var atrast ... :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 21, 2017
... un kā vispār šo forumu var atrast ... :D

Es esmu kādreiz kādās sarunās pireminējis, ka ir tāds forums - migla. Un, kā nupat pārbaudīju, ierakstot googles meklētājā "miglas forums", šī vieta tiek pieminēta. Manuprāt arī kādreiz Masiks, kas bija iecienījis kašķēties par reliģiju Delfu forumā, tur pieminēja miglu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
Trilobīte
Tas jā, - es ar tā neizprotu, no kurienes viņi uzrodās.
... un kā vispār šo forumu var atrast ... :D

Dievs ieteica,jo Viņam, tāpat kā  Jēzum bija žēl šī foruma iemītnieku, jo ”tie bija nomocīti un pamesti kā avis bez gana”. (Mat. 9:36.)Un es jau nerunāju no sevis,bet runāju to,ko liek teikt Jēzus.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Staar

/tie bija nomocīti un pamesti kā avis bez gana/

Jā no kautrīguma tu nemirsi :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 21, 2017
Kādā veidā šie vēstījumi tiek nodoti, rakstveidā?

Mēs tieši apskatījām jehoviešu bēdīgo stāvokli - viņiem ir pienākums sludināt (nesludināt viņi nevar, jo to liek pienākums), bet viņi ir pārliecināti, ja tieši viņu vārdos neieklausīsies, tad tauta it kā aizies ftopkā - tā viņi domā. Nu un ko viņiem darīt, uz ielas laikam kauns, var forumā izpausties!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
Kādā veidā šie vēstījumi tiek nodoti, rakstveidā?

Mēs tieši apskatījām jehoviešu bēdīgo stāvokli - viņiem ir pienākums sludināt (nesludināt viņi nevar, jo to liek pienākums), bet viņi ir pārliecināti, ja tieši viņu vārdos neieklausīsies, tad tauta it kā aizies ftopkā - tā viņi domā. Nu un ko viņiem darīt, uz ielas laikam kauns, var forumā izpausties!

Iespēja sludināt ir liels gods,nevis kauns! (2. Korintiešiem 4:1, 7.)
1. Korintiešiem 1:21 Tā kā pēc Dieva gudrības pasaule ar savu gudrību Dievu nav iepazinusi, Dievam labpatika izglābt tos, kas tic, ar sludinātās vēsts muļķību.

Vai sludināšana, ar ko Jehova ir nolēmis izglābj ticīgos, patiešām ir ”ģeķīga” jeb muļķīga? Nē, tā nav. Taču, tā kā ”pasaule ar savu gudrību Dievu.. neatzina”, tas, ko viņš izmanto(jebkāda veida sludināšanu), lai glābtu cilvēkus, pasaulei šķiet muļķīgs. (Jāņa 17:25.)
Bet Romiešiem 10:
10 Jo ticība, kas ir sirdī, dod taisnību, bet vēsts, ko atklāti pauž ar muti, — glābšanu.
11 Rakstos taču ir teikts: ”Nevienam, kas viņam tic, nenāksies vilties.”
12 Nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo pār visiem ir viens Kungs, kas ir dāsns pret visiem, kuri viņu piesauc.
13 Jo ”ikviens, kas piesauc Jehovas vārdu, tiks izglābts”.
14 Bet kā lai piesauc to, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina?
15 Un kā lai sludina, ja nav sūtīti? Kā ir rakstīts: ”Cik jaukas ir to kājas, kuri sludina labu vēsti!”
Un mūsu nestais ”lūpu auglis” iepriecina Jehovu. (Ebr. 13:15, 16.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 21, 2017
Jāsludina ir ar darbiem, ja nepieciešams- ar vārdiem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Trilobīte

Uz ielas arī var ar viņiem izklaidēties, ir tāds serviss reizēm. Mormoņiem līdzīgi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
Jāsludina ir ar darbiem, ja nepieciešams- ar vārdiem.

Sludināšana arī ir galvenais Dieva darbs.JL pilda šo Dieva darbu apzinoties,ka Jehovas acīs viņu sludināšana ir ”lūpu auglis” — tātad sludināšana ir būtiska Jehovas pielūgsmes daļa. (Ebr. 13:15.)Apustulis Pāvils sludināšanu nosauca par ”svētu darbu”. (Rom. 15:15, 16.)  Piedaloties šajā darbā, mēs kļūstam par Svētā — Jehovas — darbabiedriem un svētījam viņa vārdu. (1. Kor. 3:9; 1. Pēt. 1:15.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: masiks Decembris 21, 2017
Nu tad daudz nerunā. Ķeries klāt un ar lūgšanām pārbīdi santīmu. Gaiziņu nelūdzu bīdīt, tur notiekti atradīsies cilvēki kuriem būs skāde un kuriem būs īpašumtiesības traumētas. Santīmam tas nedraud, tā ka uz priekšu, runas garas, darbs īss!
Un prom no šejienes neiesi, no galda necelsies, kamēr nebūsi to savu sludināšanu ar darbu paveikusi!
Ja nē, būs sūdzība Jahves kungam, un es pieprasīšu lai tevi soda par savu pienākumu nepildīšanu! Štrafbats ellē uz diviem termiņiem! Un ja runāsi pretim- tad uz trim!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 21, 2017
Un prom no šejienes neiesi, no galda necelsies, kamēr nebūsi to savu sludināšanu ar darbu paveikusi!
Ja nē, būs sūdzība Jahves kungam, un es pieprasīšu lai tevi soda par savu pienākumu nepildīšanu! Štrafbats ellē uz diviem termiņiem! Un ja runāsi pretim- tad uz trim!
Izklausās pilnīgs PIZĢEC galīgā DIRSĀ!

Staar, vai paraksties uz izaicinājumu?

Ir opcija:
Nevari pavilkt derības - atkāpies godīgi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 21, 2017
Staar laikam tagad nesaprot, cik daudz drīkst runāt Dieva vārdā, un cik daudz savā personīgajā...
OK, sektantiem raksturīgi...

Ir dots laiks padomāt...
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
Nu tad daudz nerunā. Ķeries klāt un ar lūgšanām pārbīdi santīmu. Gaiziņu nelūdzu bīdīt, tur notiekti atradīsies cilvēki kuriem būs skāde un kuriem būs īpašumtiesības traumētas. Santīmam tas nedraud, tā ka uz priekšu, runas garas, darbs īss!
Un prom no šejienes neiesi, no galda necelsies, kamēr nebūsi to savu sludināšanu ar darbu paveikusi!
Ja nē, būs sūdzība Jahves kungam, un es pieprasīšu lai tevi soda par savu pienākumu nepildīšanu! Štrafbats ellē uz diviem termiņiem! Un ja runāsi pretim- tad uz trim!

Es jau neesmu Dievs,ka varētu piepildīt tavu lūgumu! Un neviena vietā  pilnvara kaut ko lūgt Dievam man nav dota un darboties bez pilnvaras ir pretlikumīgi.Ar to santīma testu tu vari vienīgi pārbaudīt pats savu ticību(Marka 11:24).Ja lūgsi ticībā,tad saņemsi to,ko lūdz,bet ja tēlosi m---i Dieva priekšā,tad,protams, tavs santīms nekustēsies ne no vietas.Tavā vietā lūgt es nevaru,tāpat kā: ”Neviens ar naudu nevar savu brāli izpirkt nedz Dievam dot par viņu atpirkšanas maksu no nāves, ..lai tas dzīvotu mūžīgi.” (Psalms 49:8—10.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
Un prom no šejienes neiesi, no galda necelsies, kamēr nebūsi to savu sludināšanu ar darbu paveikusi!
Ja nē, būs sūdzība Jahves kungam, un es pieprasīšu lai tevi soda par savu pienākumu nepildīšanu! Štrafbats ellē uz diviem termiņiem! Un ja runāsi pretim- tad uz trim!
Izklausās pilnīgs PIZĢEC galīgā DIRSĀ!

Staar, vai paraksties uz izaicinājumu?

Ir opcija:
Nevari pavilkt derības - atkāpies godīgi.

Tā tik tev šķiet,jo tu nēesi iemācījies apieties ar Dieva ieročiem!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Staar

/jo tu nēesi iemācījies apieties ar Dieva ieročiem!/

nunu, staar māk apieties? Jauki, nodemonstrē :)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
Staar

/jo tu nēesi iemācījies apieties ar Dieva ieročiem!/

nunu, staar māk apieties? Jauki, nodemonstrē :)

Nu tad ,kad atnāks masiks-kā Papuc saka-izaicinātājs!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 21, 2017
Staar
vari negaidīt, demonstrē tagad

nu piemēram telepātiju

kādus 5 ciparus es tagad uzrakstīju uz papīra lapas?

Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Staar
vari negaidīt, demonstrē tagad

nu piemēram telepātiju

kādus 5 ciparus es tagad uzrakstīju uz papīra lapas?

Uz šo es neparakstos,jo ar muļķībām nenodrbojos!Un telepātija jau nav Dieva ierocis.Tā ir cilvēku izgudrota laika nosišanas nodarbe.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Staar

man vienalga, nodemonstrē kaut ko efektīvu, kas ir dieva ierocis un ne-  muļķīgu

uz priekšu
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Staar

man vienalga, nodemonstrē kaut ko efektīvu, kas ir dieva ierocis un ne-  muļķīgu

uz priekšu

Mūsu cīņas ieroči ir Bībeles zināšanas:”Mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu.” (2. Kor. 10:4, 5.) Kādus ”cietokšņus” Dieva piedāvātā izglītība caur Bībeli palīdz noārdīt? Tā cilvēkiem palīdz kļūt brīviem, piemēram, no viltus mācībām, māņticības un dažādām filozofijām. (Kol. 2:8.) Zināšanas, ko sniedz Dievs, dod spēku atbrīvoties no sliktiem paradumiem un attīstīt Dievam patīkamas īpašības. (1. Kor. 6:9—11.) Šīs zināšanas stiprina ģimenes un cilvēkiem, kas slīgst bezcerībā, palīdz iegūt dzīves jēgu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Staar

// Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu//

šitas tev totāli nesanāk, te jau pat citi ticīgie par tevi iesmej :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Staar

tātad nodemonstrēt neko reāli nevari, tikai tukša muldēšana?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Staar

``Mūsu cīņas ieroči ir Bībeles zināšanas:``

Nu un? es arī bībeli esmu izlasījis un viņu zinu :)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Staar

// Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu//

šitas tev totāli nesanāk, te jau pat citi ticīgie par tevi iesmej :D

Vispirms uztaisi viņiem,tiem smējējiem, testu pēc kā pierādīt savu ticību,cik tā atbilst ticībai,par kuru runāts Bībelē. Bet tu pat to nevari,jo nezini Bībeles mācības.
Piemēram, Pēteris paredzēja: ”Pēdējos laikos nāks nikni smējēji, kuŗi dzīvos savās pašu kārībās un sacīs: ”Kur paliek viņa apsolītā atnākšana? ..viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma.”” (2. Pētera 3:3, 4.)
Kurš no tiem tevis minētajiem ticīgajiem smējējiem tic "apsolītajai atnākšanai"?Tādi te forumā maz ir?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Staar

hihi šitas atkal ir no repertuāra ``starr vienīgais pareizais kristietis pa visu forumu``, jautri :)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Staar

hihi šitas atkal ir no repertuāra ``starr vienīgais pareizais kristietis pa visu forumu``, jautri :)

Jautri,da ne jautri!!! Bet ticības pārbaudes testu smejošajiem ticīgajiem uztaisīt ta nevari!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
nēnu manis pēc, tikai izskatās ka staarai kaut kā neveicas ar pārējo ticīgo pārliecināšanu, kas par desām, švaki ieroči?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Ja jau staarai būtu krutie dieva ieroči kā viņa te nolielījās, tad tagad vismaz visi foruma ticīgie būtu jehovisti. Kāpēc nav? Pat neviena paša bez staar. Kas par štelli, izlielās te nezkā abet praksē čušš?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Koroče Staar es tev atļauju visus foruma ticīgos pārtaisīt par jehovistiem, ok, vispār visu forumu, ja jau tu tik kruta.

Davai uz priekšu.

[tikai saviem vārdiem, bez linkiem un video, protams]
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Koroče Staar es tev atļauju visus foruma ticīgos pārtaisīt par jehovistiem, ok, vispār visu forumu, ja jau tu tik kruta.

Davai uz priekšu.

[tikai saviem vārdiem, bez linkiem un video, protams]

Es pagaidīšu masiku,jo viņš labi pārzina manas ticības ieroču klāstu. Un uzskatu,ka tad diskusija būs auglīgāka nekā tā noris tagad!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Staar

Kāpēc tev vajag gaidīt masiku, sāc ar mani. Nu? Kur ieroči, kur efekts? čušš.

jeb kā vienmēr, ar muti rīgā ar darbiem....
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Es te vēl pārdomāju par to krutumu. Jūs te forumā esat vairākums smējēju pret mani vienu,bet ,redzi,kādās stiprās bruņās Dievs mani ir ietērpis,ka jūs visi kopā tomēr  nevarat man neko nodarīt-nevarat tomēr mani novērst no manas ticības!Stipras bruņas,vai nē,ko???
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 22, 2017
Staar
Citāts
.Ja lūgsi ticībā,tad saņemsi to,ko lūdz,bet ja tēlosi m---i Dieva priekšā,tad,protams, tavs santīms nekustēsies ne no vietas.
Viena no "santīma testa" variācijām ir tāda.
Tu pamosties (kā klasiski šausmu filmās, piem "Zāģis") piesieta pie krēsla, un netālu no tevis ir krēslā piesiets kāds tev tuvs cilvēks - bērns, māte, mīļotais, draudzes vadītājs, utml.
Ir mehānisms, kas pēc neilga laika nospiedīs revolvera gaili un tas otrs cilvēks tiks nošauts.
Tāds smalks mehānisms, ar atsvariem, un vienā svaru kausā ir santīms. Ja šo santīmu pabīda par 1 centimetru, tad revolveris nešaus, bet , tieši otrādi, jūs abus atbrīvos.
Kā redzams, tad nekādi joki te nav.
Jautājums - kāpēc tev tomēr neizdosies santīmu pabīdīt?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 22, 2017
Staar
Citāts
vairākums smējēju pret mani vienu
To pašu par sevi var teikt daudzi, piem, Ilārs.

Citāts
Stipras bruņas,vai nē,ko???
Nesatricināma ticība jau pēc definīcijas nav satricināma, jo cilvēks vienkārši neklausās, ko viņam saka, bet tikai griež savu skaņuplati.

Citāts
tad diskusija būs auglīgāka nekā tā noris tagad!
o, jā ! masiks ir reti nežēlīgs kristiešu apbižotājs. Tā ka tiešām, var sākt ar Ctulhu, vai ar kādu citu.
Diska vietas vēl pietiek, laika ir daudz, administrācjia nav fanātiķi un ārā tevi nebanos par viņu svētumu aizskaršanu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 22, 2017
Ctulhu
Citāts
Koroče Staar es tev atļauju visus foruma ticīgos pārtaisīt par jehovistiem, ok, vispār visu forumu, ja jau tu tik kruta
Tad šis būs turpmāk jehoviešu forums? Viņiem laikam ka pašiem sava foruma nav?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
EzītisMiglā

Nu ja Staar var pierādīt savu lielīšanos, tad būs jehoviešu forums jā. Un mēs abi būsim jehovieši. :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Tā santīma pārbīde jau nevajag man,bet masikam.Lai tad viņš arī lūdz!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 22, 2017
Staar tevi neviens nemēģina novērst no ticības, tu taču visiem uzplijies ar savu JL versiju. Tu domā, ka tādā veidā krāj plusiņus Debesu valstībai? Par to es neņemšos spriest, bet par to, ka tu aizbiedē cilvēkus no ticības, es varu pilnīgi droši apgalvot.

P.S. Ceru, ka tu esi vismaz glīta, citādi...
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Staar tevi neviens nemēģina novērst no ticības, tu taču visiem uzplijies ar savu JL versiju. Tu domā, ka tādā veidā krāj plusiņus Debesu valstībai? Par to es neņemšos spriest, bet par to, ka tu aizbiedē cilvēkus no ticības, es varu pilnīgi droši apgalvot.

P.S. Ceru, ka tu esi vismaz glīta, citādi...

Es neuzplijos ar kaut kādu JL versiju,kā vien ar versijām no Bībeles,kuras jūs sazin kāpēc ignorējat!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 22, 2017
Vari sludināt ko gribi, bet vienreiz tev jāsaprot - cilvēks pieņems kaut ko, ja redzēs, ka tas pozitīvi īstenojies dzīvē. Ja tu vēlies, lai cilvēki pieņem tavu filozofiju, tavu reliģiju, tad tev ir jāizdara tā, lai šie cilvēki vēlētos līdzināties tev (vismaz kaut kādā aspektā). Pagaidām tu uzvedies glupi, runā kaut kādas muļķības un vēl domā, ka ar 5 Bībeles pantiem dienā, iespertiem forumā, pietiks, lai kāds kļūtu par Jehovas liecinieku. Nē, neviens negrib kļūt par Staar - par tādu Staar, kādu viņa parāda sevi forumā - neizglītotu, aprobežotu, ietiepīgu, savu gribu uztiepjošu...Man tevis ir žēl, tas ir vienīgais, ko varu teikt. Es nezinu, vai tava vadība no tevis prasa rezultātu vai vienkārši darīšanu, ja pirmo, tad pilnīgi noteikti šeit tev nebūs nekādu rezultātu, ja otro, tad, protamss, vari turpināt spamot savas nejēdzības, kamēr Ctulhu pacietība beigsies un viņš tevi izsviedīs ārā no šejienes.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Ja tava sludināta versija (vari saukt kā vēlies) padara cilvēku tādu kā tu, neviens no mums negrib par tādu kļūt.

A kas man kaiš?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 22, 2017
Staar sk. augstāk, papildināju.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 22, 2017
Staar tevi neviens nemēģina novērst no ticības, tu taču visiem uzplijies ar savu JL versiju.
Es gan labprāt novērstu Staar no dalības tajā organizācijā, jo 1) tās mācības ir nepatiesas; 2) tajā proponētā fundamentālistiskā attiekme nenāk cilvēkam par labu.
Būtu tomēr labi, ja viņa iepazītu patiesas kristietības prieku.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 22, 2017
ZIRGS nu lai veicas! Piemērs (Staar) - kā nevajag darīt  mūsu priekšā jau ir, t.s. пустозвон.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 22, 2017
Trilobīte
īstenībā jau ir tikai viena Persona, kas var pamudināt Staar pārdomāt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 22, 2017
Un, ja Persona negrib, tad ko? Staar jasūta ftopkā?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Staar tevi neviens nemēģina novērst no ticības, tu taču visiem uzplijies ar savu JL versiju.
Es gan labprāt novērstu Staar no dalības tajā organizācijā, jo 1) tās mācības ir nepatiesas; 2) tajā proponētā fundamentālistiskā attiekme nenāk cilvēkam par labu.
Būtu tomēr labi, ja viņa iepazītu patiesas kristietības prieku.

Kāds jeb kas  tad ir tas patiesas kristietības prieks?Vai tad tas būtu prieks,ka svētdienās var aiziet uz baznīcu,noklausīties mācītāja sprediķi un nožēlot grēkus pie bikts,lai pēc tam atkal visu nedēļu uzdzīvotu izdabājot savām iekārēm un iegribām,jo svētdien baznīcā atkal būs dota iespēja visu nožēlot un viss tiks piedots?Un tā dzīvojam vienos priekos un grēku nožēlā visu savu mūžu?
Diemžēl Dievs caur Bībeli vēsta,ka grēku liekulīgu nožēlu Dievs atstāj bez ievērības!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Un, ja Persona negrib, tad ko? Staar jasūta ftopkā?

Negrib,jo zin,ka nekas nesanāks!Bet,redz,arī Jēzus atklātā runa daudziem dižajiem nepatika,tāpēc viņi pastāvīgi meklēja iespēju Jēzu nogalināt.Labi,ka mani gribat sūtīt tikai ftopkā(?) un jādomā,ka tas runājot caur "puķītēm" nenozīmē sūtīšanu uz giljotīnu!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 22, 2017
Trilobīte
īstenībā jau ir tikai viena Persona, kas var pamudināt Staar pārdomāt.

Šīs ticības cilvēki var pārdomāt cik vien grib,bet galu galā nonāk pie viena slēdziena,ka ir uz pareizā ceļa,kas vienīgais ved pie Dieva.Ieklausieties,ko saka tie,kas sevi dēvē par bijušajiem JL. Viņi taču turpina vien sludināt!Malači zēni un meitenes,lai gan it kā ir sacēlušies pret Jēzus "patieso kalpu" grupu,tad tomēr ,kā redzams,viņiem citur nav kur iet un viņi tā vien riņķo vien krustām un šķērsām un apkārt tiem,no kā ir izgājuši.Nav jau arī nekāds noslēpums,ka daudzi " paplivina spārniņus" ar domu,ka tikuši brīvībā,bet ar laiku atgriežas,jo labāku vietu par šo neatrod,jo labākas vienkārši nav!
”Pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi.” (Jāņa 6:68.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 22, 2017
Ko tu uzmācies mums ar savu seksu?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Trilobīte

uj, kur sekss??? es tikai staar vāvuļošanu redzu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 22, 2017
Ctulhu  sajaucu, rakstīju sektu. Brīnums poputal.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Trilobīte

:D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 22, 2017
Trilobīte

a es jau padomāju ka staar pie prāta nākuse
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 22, 2017
Staar var dabūt Vali:


par sexu vari vienmēr runāt :)
PATI ZINI, KO ES GRIBU!
SEGSU ar pretējo dzzimumu!


Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte

Nu labi Staar protams ir zanuda un drusku iedomīga, bet nu man domāt ir pelnījusi kaut ko kvalitatīvāku.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Ctulhu  mums vēl ir Kundalis!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte

Nē, nav. Vismaz forumā nav un nebūs.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte

šitos vari piedāvāt susļikam. Abās nozīmēs.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Nu vot tā, visus Staaras preciniekus izbrāķēji!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte

Nu varētu principā juventusu, bet nu labi, gan jau Staara razberjocca ar savu privāto dzīvi .
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Tas precējies. Ir vēl viens kandidāts- ij cildeno rotu saglabājis, ij reliģiskais fanātiķis- zobenbrālis.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte

ā vot, jā tas bija tikpat patiess savā ticībā kā Staar

[pag, tu laikam neskaitījies īsta katole pēc zb standartiem?]
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Ctulhu  nē, nē, viņš pie lefebristiem, tie esot īstie.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
ojā lefebrists ar jehovistu būtu interesanta ģimene

[galnais ka abi kristieši :D ]
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Neesmu dzirdējusi, ka kāds jehovistus pie kristiešiem pieskaitītu, varbūt vienīgi viņi paši...
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte

nu viņi laikam līdzīgāki jūdaismam, bet atšķirībā no jūdaistiem tomēr pielūdz arī JK
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 23, 2017
Ctulhu  sajaucu, rakstīju sektu. Brīnums poputal.

Ne jau sekta,bet vispasaules brāļu saime-patiesie Jēzus sekotāji-patiesie kristieši,kuri uz Sātana pasaules skatuves vēl nedarbojas pat aizkulisēs,bet atrodas skatītāju rindās un uzmanīgi vēro,kas notiek,lai varētu aizmāršīgākajiem skatītājiem paskaidsrot to,ko viņi savas neuzmanības dēļ ir palaiduši garām. Izrāde uz pasaules skatuves sākās aptuveni pirms 6000 gadiem,kad kāda garīga būtne -Sātans-apstrīdēja Jehovas tiesības uz augstāko varu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte

nu re Staar saka, ka viņi esot kristieši :)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 23, 2017
nu re Staar saka, ka viņi esot kristieši :)

Bet varbūt nevis Tu, bet gan es esmu Dievs?
 ::)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 23, 2017
Izrāde uz pasaules skatuves sākās aptuveni pirms 6000 gadiem
Zināma taisnība Tev, protams, ir.
Bībeles pētnieki, kurus es lasu, uzskata, ka diezgan precīzi pirms 7524 gadiem.

Faktiski skaitīt gadus pirms tam (7524) nav pat iespējams, jo pirms tam nebija cikliskuma, - bija nepārtraukta augšupejoša attīstība bez nāves cikla.
(Zeme, starp citu, ne tikai pirms tam, bet arī šodien neriņķo ap Sauli)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 23, 2017
Trilobīte

nu re Staar saka, ka viņi esot kristieši :)

 Pamēģiniet uzzināt, kam tic cilvēki, kuri mūsdienās sevi sauc par kristiešiem!Tikai tad būs iespējams pamanīt uzskatus, kas ir diametrāli pretēji, turklāt daudzi no tiem ir pretrunā ar Jēzus Kristus- kristietības dibinātāja, mācībām. Cik gan patiesi var būt šāda te kristietisma piekritēji?Kur Bībele pretēji un skaidri norāda,kādiem ir jābūt patiesiem kristiešiem:" Es jūs mudinu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs visi runātu saskanīgi un starp jums nebūtu šķelšanās, bet lai jūs būtu pilnīgi vienoti — vienprātīgi un vienās domās.(1. Korintiešiem 1:10.)Vienīgie kristieši,kas atbilst šim te kritērijam ir JL.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Staar jā, bļin, uz visi pareizie kristieši tātad būs vienās domās ar Staar (vienprātīgi) --> Prošu meņa ščitatj komuņistom!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 23, 2017
Staar jā, bļin, uz visi pareizie kristieši tātad būs vienās domās ar Staar (vienprātīgi) --> Prošu meņa ščitatj komuņistom!

Bļi,ne-bļin! Es jau nesaku,ka jābūt vienādās domās ar mani,bet ka attiecībā uz Dievu un Dieva prasībām visiem kristiešiem ir jābūt vienās domās ar Jēzu Kristu,jo tieši Jēzus bija tas,kas vislabāk zināja,kāds ir viņa debesu Tēvs Dievs Jehova.Dievs vēlas, lai garīgi noskaņoti cilvēki būtu saistīti nevis tikai nosacīti, bet ļoti cieši — lai viņi turētos kopā un būtu vienoti ticībā. Bībelē Dieva kalpi ir mudināti runāt saskanīgi, nepieļaut savā starpā šķelšanos un būt ”pilnīgi vienotiem — vienprātīgiem un vienās domās”. (1. Korintiešiem 1:10.) Šiem vārdiem nebūtu jēgas, ja Dievs gribētu, lai cilvēki viņam kalpotu katrs atsevišķi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Jēzus nav Dievs, tavuprāt?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte
Vot te ir interesants jautājums

Ja cilvēkam v celom simpatizē JK persona un cilvēks piekrīt viņa idejām ( nu tur mīlestība un tml), bet ir ateists, tad viņš ir kristietis vai nav?

Ja ir, tad mēs ar Staar arī esam kristieši, ja ne ta laikam nē :)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Ctulhu nē, jūs ar Staar neesat kristieši. Ja man patīk Konfūcija mācības aspekti, tas nepadara mani par konfūcistu :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Meistars Goda Decembris 23, 2017
Jēzus nav Dievs, tavuprāt?

Kā tad. Galvenais ir trīsvienības doktrīnas neatzīšana.

Patiesi, patiesi, viss cits ir piedodams un kristiešiem piemīt vēl smagākā formā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Trilobīte

Nu labi mēs varam sarunāt ka es neesmu kristietis :D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 23, 2017
Jēzus nav Dievs, tavuprāt?

Bībelē ir skaidri pateikts,ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls-tātad-Dieva Jahves Dēls,bet ne pats Jahve.Jēzus arī sevišķi skaidri paskaidro,ka: ”Es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas mani sūtījis, tas man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju.” (Jāņa 12:49.)
Un vēl svarīgi ir zināt,ka Kristus nav Jēzus uzvārds,bet Kristus =Mesija,-tas,kura atnākšana bija pravietota VD.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Staar

Nu tātad kristieši ir tie kas uzskata, ka JK ir dievs, nekristieši - tie kas uzskata ka JK nav dievs , nekristieši ir dažādi - ateisti, kas uzskata ka dieva nav, jehovisti, jūdaisti, musulmaņi , hinduisti utt kas uzskata ka dievs ir bet tas nav JK

[kgan manis pēc viņi visi var uzskatīt sevi par kristiešiem, kāda starpība]
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Ctulhu ja Staar uzskata sevi par kristieti, mums neviens netraucē sevi uzskatīt par Senegālas un Urugvajas prezidentiem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 23, 2017
Staar

Nu tātad kristieši ir tie kas uzskata, ka JK ir dievs, nekristieši - tie kas uzskata ka JK nav dievs , nekristieši ir dažādi - ateisti, kas uzskata ka dieva nav, jehovisti, jūdaisti, musulmaņi , hinduisti utt kas uzskata ka dievs ir bet tas nav JK

[kgan manis pēc viņi visi var uzskatīt sevi par kristiešiem, kāda starpība]

Mazliet palabošu!Tātad ,kristieši ir tie,kas uzskata JK par Dieva Dēlu,kas viņš arī ir, par Dieva sūtītu kalpu un pārstāvi runāt Viņa vārdā,lai pēc viņa mācībām saprastu,kādiem jābūt,lai patiktu Dievam.Bet tie,kas Jēzu ir pašiecēluši par Dievu,ir antikristi,jo viņi neklausa ne Jēzu,ne Dievu,bet rīkojas pēc saviem uzskatiem un iegribām ,izmantojot šo pašiecelto Dievu par aizsegu savām nelietībām,kas gadu tūkstošiem tiek pastrādātas it kā Dieva vārdā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 23, 2017
Bībeli Dievs deva tiem cilvēkiem,kas grib atjaunot saikni ar Viņu,saikni ,kuru pārrāva Ādams ar Ievu Sātana vadībā. Bet antikristi izmanto Bībeli ,lai maldinātu cilvēkus savtīgiem nolūkiem un to papilnam ir pierādījusi pati dzīve.
Dotā brīdī pat pa TV iet raidījums par "Raganu veseri",kur it kā būdami  "kristieši" garīdznieki  nežēlīgi izrēķinājās ar raganām,lai gan Kristus mācīja,kā izdzīt dēmonus no cilvēkiem ar Dieva spēku,nevis ar knaiblēm un uguni.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 23, 2017
Staar

man šķiet ka tu putrojies terminoloģijā

pareizi ir:

kristieši - uzskata ka JK ir dievs
jehovisti - uzskata ka Jehova ir dievs
krišnaīti - uzskata ka Krišna ir dievs

nu un tā tālāk.

diezgan vienkārši, man liekas.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 23, 2017
Es neputrojos terminoloģijā.Es vados pēc Bībeles,kur,piemēram,Jēzus saka,ka viņam ir Dievs tāpat kā visiem citiem. Mokoties pie moku staba Jēzus nepārprotami sauca:”Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis?” (Mateja 27:46.)

Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 23, 2017
Jehovists ar lefebristu...
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 24, 2017
Trilobīte

...smīdināja ateistu

katoliete skatījās

daiļa dzeja rakstījās
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 24, 2017
Ctulhu  ;D
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 25, 2017
Pamēģiniet uzzināt, kam tic cilvēki, kuri mūsdienās sevi sauc par kristiešiem!Tikai tad būs iespējams pamanīt uzskatus, kas ir diametrāli pretēji, turklāt daudzi no tiem ir pretrunā ar Jēzus Kristus- kristietības dibinātāja, mācībām. Cik gan patiesi var būt šāda te kristietisma piekritēji?Kur Bībele pretēji un skaidri norāda,kādiem ir jābūt patiesiem kristiešiem:" Es jūs mudinu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs visi runātu saskanīgi un starp jums nebūtu šķelšanās, bet lai jūs būtu pilnīgi vienoti — vienprātīgi un vienās domās.(1. Korintiešiem 1:10.)Vienīgie kristieši,kas atbilst šim te kritērijam ir JL.
Jāatzīst, ka Staar avoti nav īsti godīgi, jo, lai arī dažādu kristiešu virzienu starpā ir dažas smalkas atšķirības, galvenokārt tādā nozīmē, ka tiek vairāk uzsvērts kāds viens mācības aspekts, tomēr dažādiem kristieši ir daudz vairāk kopīgā, nekā atšķirīgā. Kā jau atzīmēja Ctulhu, visi kristieši piemēram, atzīst, ka Jēzus Kristus ir Dievs.

Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 26, 2017
Pamēģiniet uzzināt, kam tic cilvēki, kuri mūsdienās sevi sauc par kristiešiem!Tikai tad būs iespējams pamanīt uzskatus, kas ir diametrāli pretēji, turklāt daudzi no tiem ir pretrunā ar Jēzus Kristus- kristietības dibinātāja, mācībām. Cik gan patiesi var būt šāda te kristietisma piekritēji?Kur Bībele pretēji un skaidri norāda,kādiem ir jābūt patiesiem kristiešiem:" Es jūs mudinu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs visi runātu saskanīgi un starp jums nebūtu šķelšanās, bet lai jūs būtu pilnīgi vienoti — vienprātīgi un vienās domās.(1. Korintiešiem 1:10.)Vienīgie kristieši,kas atbilst šim te kritērijam ir JL.
Jāatzīst, ka Staar avoti nav īsti godīgi, jo, lai arī dažādu kristiešu virzienu starpā ir dažas smalkas atšķirības, galvenokārt tādā nozīmē, ka tiek vairāk uzsvērts kāds viens mācības aspekts, tomēr dažādiem kristieši ir daudz vairāk kopīgā, nekā atšķirīgā. Kā jau atzīmēja Ctulhu, visi kristieši piemēram, atzīst, ka Jēzus Kristus ir Dievs.

Staar avoti ir godīgi gan,jo viņi visu māca no Bībeles-tā,kā mācīja senie pravieši un Jēzus Kristus.Bībelē stāstīts,ka kāds cilvēks nosauca Jēzu par labu. Vai Jēzus atbildēja: ”Jā, es tiešām esmu labs.”? ... Nē, viņš tā neteica. Jēzus atbildēja: ”Neviens nav labs kā vienīgi Dievs.” (Marka 10:18.) Kaut arī Jēzus bija nevainojams cilvēks, viņš nelielīja sevi, bet ,kā redzams,slavēja savu Tēvu Jehovu .Un no Bībeles ir saprotams,ka tāpat Jehova ir jāslavē visiem,kas sevi dēvē par patiesajiem kristiešiem.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 27, 2017
Staar avoti ir godīgi gan,jo viņi visu māca no Bībeles-tā,kā mācīja senie pravieši un Jēzus Kristus.Bībelē stāstīts,ka kāds cilvēks nosauca Jēzu par labu. Vai Jēzus atbildēja: ”Jā, es tiešām esmu labs.”? ... Nē, viņš tā neteica. Jēzus atbildēja: ”Neviens nav labs kā vienīgi Dievs.” (Marka 10:18.) Kaut arī Jēzus bija nevainojams cilvēks, viņš nelielīja sevi, bet ,kā redzams,slavēja savu Tēvu Jehovu .Un no Bībeles ir saprotams,ka tāpat Jehova ir jāslavē visiem,kas sevi dēvē par patiesajiem kristiešiem.
Ievēro, ka Tevis citētajā rakstuvietā Jēzus  nesaka, ka Viņš nav Dievs, tikai to, ka īsti labs ir tikai Dievs. Tādā veidā viņš dod tam jaunietim, ar ko runā, mājienu, ka ir Dievs.
Un, runājot par slavēšanu, kristieši Dievu arī slavē, protams.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Dievs radīja planētu Zeme un cilvēkus -ar saprātu apveltītas būtnes kā savus kalpus,kas rūpētos par šo planētu tik lielā mērā,lai to izveidotu par Paradīzi.Bet cilvēki ,kopumā ņemti,savu uzdevumu nav sapratuši,vai arī nav gribējuši saprast,ka viņiem jākalpo Kungam-Dievam -visa Radītājam,bet ne sev. Bet kalpi nevar dzīvot no Kunga neatkarīgu dzīvi! Šīs augstprātīgās vēlmes dēļ cilvēki sāka kalpot paši sev,izdabājot savām iegribām un savas mantkārības dēļ sāka apspiest citus cilvēkus nevis rūpējās par Zemi,bet rīkojās pretēji-lielā mērā to ir izpostījuši. Par to būs jānes atbildība Radītāja priekšā.Radītājs zemes postītājus un tos,kas apspiež citus -iznīcinās,bet tos,kas gatavi pildīt Dieva gribu-atstās,lai tie dzīvotu mierā un rūpētos par šo brīnišķīgo Dieva meistardarbu-planētu Zeme, mūžīgi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Staar avoti ir godīgi gan,jo viņi visu māca no Bībeles-tā,kā mācīja senie pravieši un Jēzus Kristus.Bībelē stāstīts,ka kāds cilvēks nosauca Jēzu par labu. Vai Jēzus atbildēja: ”Jā, es tiešām esmu labs.”? ... Nē, viņš tā neteica. Jēzus atbildēja: ”Neviens nav labs kā vienīgi Dievs.” (Marka 10:18.) Kaut arī Jēzus bija nevainojams cilvēks, viņš nelielīja sevi, bet ,kā redzams,slavēja savu Tēvu Jehovu .Un no Bībeles ir saprotams,ka tāpat Jehova ir jāslavē visiem,kas sevi dēvē par patiesajiem kristiešiem.
Ievēro, ka Tevis citētajā rakstuvietā Jēzus  nesaka, ka Viņš nav Dievs, tikai to, ka īsti labs ir tikai Dievs.
Un, runājot par slavēšanu, kristieši Dievu arī slavē, protams.

Tas,ko teica Jēzus,nozīmē,ka Vienīgais patiesais Dievs ir viņa Tēvs Jehova,kas  vienīgais arī ir patiesi labs,jo Dievs ir absolūts,bet Jēzus pilnīgs-tātad-mazliet zemāks par Tēvu -visa Radītāju.Un tāpēc nevar būt Dievs ,kas otrā plānā atstāj Radītāju.Tāds ir tikai Sātans-šīs pasaules dievs,kam glaimo šāda attieksme no cilvēkiem!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Apustuļu darbos 3.nod.13.pantā ir skaidri pateikts,kas ir īstais Dievs,kuram ticēt mācīja Jēzus.Tur teikts:"Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir pagodinājis savu kalpu Jēzu, ko jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kad tas bija nolēmis viņu atbrīvot."

Tad nu pavisam aplam ir domāt,kur nu vēl uzskatīt,ka Jēzus ir Dievs,ja 1.gadsimta kristieši Jēzu sauca par šī te "mūsu tēvu Dieva" kalpu!Kaut kāds absurds,ka cilvēki negrib to saprast!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 27, 2017
Staar
Cik interesanti! Pēc jūsējo uzskata tātad cilvēku mērķis ir būt tehniskajam personālam, kas apkalpo šo planētu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 27, 2017
Apustuļu darbos 3.nod.13.pantā ir skaidri pateikts,kas ir īstais Dievs,kuram ticēt mācīja Jēzus.Tur teikts:"Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir pagodinājis savu kalpu Jēzu, ko jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kad tas bija nolēmis viņu atbrīvot."

Tad nu pavisam aplam ir domāt,kur nu vēl uzskatīt,ka Jēzus ir Dievs,ja 1.gadsimta kristieši Jēzu sauca par šī te "mūsu tēvu Dieva" kalpu!Kaut kāds absurds,ka cilvēki negrib to saprast!
Khem, tajā vietā Ap.darbos ir atsauce uz Jesajas grāmatas mesiāniskajiem pravietojumiem, ko apustuļuprāt bija svarīgi saprast viņu klausītājiem. Ap.d. 3:13 apustuļi skaidri pasaka, ka Jēzus ir Kristus, resp. - mesija.  Bet par Jēzus dabu ir drusku tālāk - Ap.d.3:15: "(bet) dzīvības Valdnieku jūs esat nonāvējuši, Viņu Dievs ir uzmodinājis no mirušiem, tam mēs esam liecinieki."
Ko tavuprāt var saukt par dzīvības valdnieku, kad ne Dievu?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Apustuļu darbos 3.nod.13.pantā ir skaidri pateikts,kas ir īstais Dievs,kuram ticēt mācīja Jēzus.Tur teikts:"Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs, ir pagodinājis savu kalpu Jēzu, ko jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kad tas bija nolēmis viņu atbrīvot."

Tad nu pavisam aplam ir domāt,kur nu vēl uzskatīt,ka Jēzus ir Dievs,ja 1.gadsimta kristieši Jēzu sauca par šī te "mūsu tēvu Dieva" kalpu!Kaut kāds absurds,ka cilvēki negrib to saprast!
Khem, tajā vietā Ap.darbos ir atsauce uz Jesajas grāmatas mesiāniskajiem pravietojumiem, ko apustuļuprāt bija svarīgi saprast viņu klausītājiem. Ap.d. 3:13 apustuļi skaidri pasaka, ka Jēzus ir Kristus, resp. - mesija.  Bet par Jēzus dabu ir drusku tālāk - Ap.d.3:15: "(bet) dzīvības Valdnieku jūs esat nonāvējuši, Viņu Dievs ir uzmodinājis no mirušiem, tam mēs esam liecinieki."
Ko tavuprāt var saukt par dzīvības valdnieku, kad ne Dievu?

 Jēzus ir Jehovas ieceltais ”dzīvības Valdnieks”, kam dota vara tiesāt ”dzīvus un mirušus”. (Apustuļu darbi 3:15; 2. Timotejam 4:1.) Man tur nav ko strīdēties,jo es skaidri lasu,ka Jēzu no mirušajiem piecēla Dievs,nevis ka Jēzus būtu Dievs,kas sevi pats miris būdams varēja piecelt no nāves.Ja varēja,tad nebija miris.Bet ir teikts,ka bija nomiris un ka Dievs viņu augšāmcēla.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Staar
Cik interesanti! Pēc jūsējo uzskata tātad cilvēku mērķis ir būt tehniskajam personālam, kas apkalpo šo planētu.

Nevis pašu cilvēku mērķis,bet Dieva mērķis. Dievs Zemi un cilvēkus,kā Zemi apkalpojošu personālu,radīja lai viss tas būtu mantojums no Viņa Viņa Dēlam Jēzum Kristum. (Kol. 1:15—17.) Dāvana!
Lasi Ebrejiem 2.nodaļā
5 Ne jau eņģeļiem viņš ir pakļāvis nākamo pasauli, par kuru mēs runājam.
6 Bet kāds kaut kur ir liecinājis: ”Kas ir cilvēks, ka tu viņu atceries, vai cilvēka dēls, ka tu par viņu gādā?
7 Tu padarīji viņu mazliet zemāku par eņģeļiem, tu vainagoji viņu ar slavu un godu un iecēli pār savu roku darbu.
8 Visu tu esi pakļāvis zem viņa kājām.” Pakļaudams viņam visu, Dievs neko nav atstājis viņam nepakļautu. Tiesa, pagaidām mēs vēl neredzam, ka viss viņam ir pakļauts.
9 Bet mēs redzam, ka Jēzus, kas bija padarīts mazliet zemāks par eņģeļiem, tagad ir vainagots ar slavu un godu, jo ir cietis līdz nāvei. Tā pēc Dieva augstsirdīgās labestības viņš ir izcietis nāvi par visiem.

Dievs jau varēja pilnībā iznīcināt nepaklausīgo sugu-cilvēkus, atstājot Zemi pavisam bez tiem,bet kā redzams,tad Jēzus par to,lai cilvēki,kas viņam tic apdzīvotu Zemi,lika ķīlā savu dzīvību.Jēzus dzīvība ir atpirkšanas maksa no nāves,ko viņš pienesa Dievam,lai Dievs atceltu nāvessodu,ko Viņš noteica Ādamam un Ievai,kā arī visiem viņu pēcnācējiem.
Jāņa 3.teikts
14 Un, kā Mozus tuksnesī pacēla čūsku pie staba, tāpat augšup jātiek paceltam Cilvēka dēlam,
15 lai ikviens, kas viņam tic, iegūtu mūžīgu dzīvi.
Tātad ,Jēzus mira par tiem,kas labprātīgi grib kļūt par daļu no Zemi apkalpojošā personāla.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 27, 2017
Staar
Īsti nesaprotu, kāpēc jūsuprāt Zemei kāds apkalpojošais personāls vispār ir vajadzīgs - kā pašorganizējošamies sistēma tā tīri labi varētu bez cilvēkiem iztikt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Staar
Īsti nesaprotu, kāpēc jūsuprāt Zemei kāds apkalpojošais personāls vispār ir vajadzīgs - kā pašorganizējošamies sistēma tā tīri labi varētu bez cilvēkiem iztikt.

Es jau iepriekš pasteidzos atbildēt uz tavu jautājumu.Cilvēki uz Zemes ir vajadzīgi gan Dievam,gan Viņa Dēlam,jo viņi cilvēkus mīl-visus tos,kas labprātīgi pieņem Dieva vadību.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 27, 2017
Staar
Opreģeļis!

Kas Dievam ir svarīgāks - zeme vai cilvēki?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Staar
Opreģeļis!

Kas Dievam ir svarīgāks - zeme vai cilvēki?

Viss kopā,jo cilvēku uzdevums bija pārveidot visu planēta Zeme par vienu vienīgu Paradīzi. Kad tie,kas domā,ka dzīvos mūžigi un mūžīgi rausīs no zemes resursiem,tiks no Zemes izsvēpēti,tad arī Dievam uzticīgie cilvēki to paveiks un Zeme būs PARADĪZE!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 27, 2017
Staar
Īsti nesaprotu, kāpēc jūsuprāt Zemei kāds apkalpojošais personāls vispār ir vajadzīgs - kā pašorganizējošamies sistēma tā tīri labi varētu bez cilvēkiem iztikt.

Es jau iepriekš pasteidzos atbildēt uz tavu jautājumu.Cilvēki uz Zemes ir vajadzīgi gan Dievam,gan Viņa Dēlam,jo viņi cilvēkus mīl-visus tos,kas labprātīgi pieņem Dieva vadību.

Drusku iepriekš Tu rakstīji arī "Dievs radīja planētu Zeme un cilvēkus -ar saprātu apveltītas būtnes kā savus kalpus,kas rūpētos par šo planētu tik lielā mērā,lai to izveidotu par Paradīzi."
Nu un es nevarēju saprast, vai tiešām Zemei ir nepieciešami kalpi, kas par to rūpējas.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 27, 2017
cilvēku uzdevums bija pārveidot visu planēta Zeme par vienu vienīgu Paradīzi
Tātad saprotams sākotnējā Paradīze bija uz Zemes. Un Paradīze nav tas pats, kas Debesu Valstība.
OK, labi.

Tātad sanāk, ka arī vēl pirms grēkā krišanas ne visa Zeme bija Paradīze.
Tb, arī vēl pirms visa Zeme samaitājās, tā nebija Paradīze.

Kas bija grēka nesamaitātā Zemes daļa, kas nebija Paradīze?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 27, 2017
Tagad es saprotu, ka JL mācības atslēgvārds ir Paradīze, ko radīs pēc tam, kad lielākā Zemes iedzīvotāju daļa būs iznīcināti. Izklausās pēc iluminātu plāna.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Staar
Īsti nesaprotu, kāpēc jūsuprāt Zemei kāds apkalpojošais personāls vispār ir vajadzīgs - kā pašorganizējošamies sistēma tā tīri labi varētu bez cilvēkiem iztikt.

Es jau iepriekš pasteidzos atbildēt uz tavu jautājumu.Cilvēki uz Zemes ir vajadzīgi gan Dievam,gan Viņa Dēlam,jo viņi cilvēkus mīl-visus tos,kas labprātīgi pieņem Dieva vadību.

Drusku iepriekš Tu rakstīji arī "Dievs radīja planētu Zeme un cilvēkus -ar saprātu apveltītas būtnes kā savus kalpus,kas rūpētos par šo planētu tik lielā mērā,lai to izveidotu par Paradīzi."
Nu un es nevarēju saprast, vai tiešām Zemei ir nepieciešami kalpi, kas par to rūpējas.Dievs jau varēja dāvanu savam Dēlam Jēzum nepilnveidot.Varēja to atstāt ar visādiem dzīvniekiem uz tās-milzu dinozauriem un milzu anakondām un Jēzum tas viss būtu paticis,bet ja nav neviena,kas to visu redz un novērtē,tad vairs nav interesanti.Kā redzams,tad viņi abi -Tēvs un Dēls-kopā nolēma Zemi pārveidot un radīt uz tās tādu dzīvības formu,kas ir spējīga novērtēt radīto un būt par svarīgu visa radītā sastāvdaļu.Radīt tādus dzīvus radījumus,kas spētu komunicēt ar garīgo pasauli un dalīties iespaidos un spētu arī izteikt pateicību par to savam Radītājam.Kā teikts Bībelē-kļūt par Dieva bērniem un Jēzus brāļiem,-par draugiem Dievam un eņģeļiem.

Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Tagad es saprotu, ka JL mācības atslēgvārds ir Paradīze, ko radīs pēc tam, kad lielākā Zemes iedzīvotāju daļa būs iznīcināti. Izklausās pēc iluminātu plāna.

Es nezinu,kāds ir iluminātu plāns,bet es zinu,ka tāds ir Dieva plāns pēc tam,kad pirmie saprātīgie radījumi atteicās paklausīt Viņam.Un šo plānu atklāj Dievs pats caur Bībeli.
Kaut gan lielākā daļa reliģiju, kas sevi dēvē par kristīgām, noraida mācību par mūžīgu dzīvi uz zemes, Sātanam nav izdevies to paturēt pilnībā apslēptu. Gadsimtu gaitā bija cilvēki, kas uzmanīgi pētīja Bībeli, un viņiem atspīdēja patiesības gaisma, kad viņiem radās apjausma par to, kā Dievs piešķirs cilvēkiem pilnību. (Ps. 97:11; Mat. 7:13, 14; 13:37—39.) 17. gadsimtā, pateicoties tam, ka bija vērsusies plašumā Bībeles tulkošana un iespiešana, Svētie Raksti kļuva pieejami plašākam lasītāju lokam. Piemēram, 1651. gadā kāds izglītots cilvēks rakstīja: ja jau Ādama dēļ cilvēki ir ”zaudējuši paradīzi un mūžīgu dzīvi uz zemes”, tad ar Kristus starpniecību ”visiem cilvēkiem jāiegūst dzīve uz zemes; citādi Ādama un Kristus pretstatījums nebūtu loģisks”.( 1. Korintiešiem 15:21, 22.) Slavenais angļu dzejnieks Džons Miltons (1608.—1674. g.) uzrakstīja poēmas Zaudētā paradīze un Atgūtā paradīze. Šajos darbos viņš minēja balvu, ko ticīgie cilvēki saņems paradīzē uz zemes. Lai gan Miltons Bībeles pētīšanai veltīja lielu daļu savas dzīves, viņš apzinājās, ka līdz pat Kristus klātbūtnes laikam Bībeles patiesību pilnībā saprast nebūs iespējams.
Arī ievērojamais dabaszinātnieks sers Izaks Ņūtons (1642.—1727. g.) dziļi interesējās par Bībeli. Viņš bija sapratis, ka svētie tiks piecelti no nāves dzīvei debesīs un valdīs kopā ar Kristu. (Atkl. 5:9, 10.) Bet par Dieva Valstības pavalstniekiem viņš rakstīja: ”Uz zemes arī pēc tiesas dienas dzīvos cilvēki — un ne tikai 1000 gadus, bet pat mūžīgi.”
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Trilobīte Decembris 27, 2017
Staruša, es tevi nemaz vairs nelasu
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
Staruša, es tevi nemaz vairs nelasu

Gan jau lasi!
2.Korintiešiem 11:31 Mūsu Kunga Jēzus Dievs un Tēvs, kas ir augsti teicams mūžīgi, zina, ka es nemeloju.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 27, 2017
cilvēku uzdevums bija pārveidot visu planēta Zeme par vienu vienīgu Paradīzi
Tātad saprotams sākotnējā Paradīze bija uz Zemes. Un Paradīze nav tas pats, kas Debesu Valstība.
OK, labi.

Tātad sanāk, ka arī vēl pirms grēkā krišanas ne visa Zeme bija Paradīze.
Tb, arī vēl pirms visa Zeme samaitājās, tā nebija Paradīze.

Kas bija grēka nesamaitātā Zemes daļa, kas nebija Paradīze?

Sākotnēji bija tā,ka Dievs Adamam un Ievai deva skaistu mājvietu, ko sauca par Ēdenes dārzu. Ja Ādams un Ieva klausītu Dievam, viņi ar saviem bērniem visu zemi varētu izveidot par tikpat skaistu paradīzi kā Ēdenes dārzs. Šodien bez tiešas Dieva palīdzības tas vairs nav iespējams izdarīt un kā Dievs to panāks,piemēram,"liks kariem mitēties" un "salauzīs" jeb iznīcinās  visus cilvēku neprātā saražotos ieročus,tas ir Dieva noslēpums,jo to zina tikai vienīgi Dievs .Bībelē teikts,ka pat eņģeļi alkst visā tajā ieskatīties.
Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, viņš pastāstīja par šo Dieva noslēpumu vairāk. Viņš atklāja, ka šis noslēpums ir saistīts ar Dieva valstību. Jēzus mācīja cilvēkiem lūgt, lai nāk Dieva valstība. Tikai tās vadībā cilvēki spēs pārveidot visu Zemi par skaistu paradīzi.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 28, 2017
skaistu mājvietu, ko sauca par Ēdenes dārzu.

OK, tātad uz Zemes.
Pēc tam patrieca un
""..Bet ka tas tagad neizstiepj savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nedzīvo mūžīgi!"
Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts.
 Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. " (1.Mozus 3:22-24).

Sanāk, ka Ēdenes dārzs joprojām palika uz Zemes ar visu dzīvības koku.

Kur Ēdenes dārzs ir tagad?
Noslīka plūdos?
 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 28, 2017
skaistu mājvietu, ko sauca par Ēdenes dārzu.

OK, tātad uz Zemes.
Pēc tam patrieca un
""..Bet ka tas tagad neizstiepj savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nedzīvo mūžīgi!"
Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts.
 Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. " (1.Mozus 3:22-24).

Sanāk, ka Ēdenes dārzs joprojām palika uz Zemes ar visu dzīvības koku.

Kur Ēdenes dārzs ir tagad?

Noslīka plūdos?

 Ēdenes dārzs Bībelē ir aprakstīts kā reāla vieta. Divas no pieminētajām upēm, Eifrata un Tigra jeb Hidekela, plūst vēl šodien, un daži no ūdens avotiem, kas veido šīs divas upes, atrodas pavisam tuvu kopā. Bībelē pat ir nosauktas zemes, caur kurām upes tecējušas, un pieminētas apvidum raksturīgās dabas bagātības.
1. Mozus grāmatā nav teikts, ka kokiem,kurus Dievs aizliedza cilvēkiem aiztikt, pašiem par sevi piemita kaut kādas pārdabiskas īpašības. Tie bija parasti koki, kuriem Jehova bija piešķīris simbolisku nozīmi. Šie simboli ir vienkārši,bet ar dziļu nozīmi. Laba un ļauna atzīšanas koks simbolizēja tiesības, kas ir vienīgi Dievam, — tiesības noteikt, kas ir labs un kas ļauns. (Jeremijas 10:23.) Tāpēc nemaz nav grūti saprast, kāpēc zagt šī koka augļus bija noziegums. Savukārt dzīvības koks simbolizēja dāvanu, kuru var dot tikai Dievs, — mūžīgu dzīvi. (Romiešiem 6:23.)
Jā,Dieva sūtītie plūdi acīmredzot iznīcināja visas Ēdenes dārza pēdas. Spriežot pēc Ecēhiēla 31:18, septītajā gadsimtā p.m.ē. ”Ēdenes koki” jau sen bija nogrimuši nebūtībā. Tas nozīmē, ka visi mēģinājumi vēlākos laikos atrast Ēdenes dārzu bija veltīgi.
Uzticamākais Ēdenes dārza pastāvēšanas liecinieks ir Jēzus Kristus,kurš bija dzīvojis debesīs pie sava Tēva jau ilgu laiku pirms tika radīts Ēdenes dārzs un cilvēki tajā. (Jāņa 17:5.)Kad Jēzus pieminēja Ādamu un Ievu, viņš par tiem runāja kā par reālām personām. Viņš atsaucās uz Ādama un Ievas laulību, kad skaidroja saviem klausītājiem, ka pēc Jehovas normām laulībai ir jābūt monogāmai. (Mateja 19:3—6.) Ja tādu cilvēku nekad nebūtu bijis un stāsts par dārzu, kurā tie dzīvojuši, būtu tikai mīts, tad Jēzus vai nu pats būtu melis, vai arī viņš būtu noticējis pasakām. Ne viena, ne otra iespēja nav ticama. Jēzus no debesīm bija redzējis, kas notika Ēdenes dārzā. Viņa liecība ir pats spēcīgākais pierādījums tam, ka Bībelē lasāmais stāsts par Ēdenes dārzu ir patiesība.

Šaubas par to, kas stāstīts 1. Mozus grāmatā, būtībā grauj ticību Jēzum. Ja netic tam, kas Bībelē ir rakstīts par notikumiem Ēdenē, nav iespējams saprast vairākas ļoti svarīgas Bībeles tēmas un nākotnes solījumus.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 28, 2017
Šaubas par to,............ kas Bībelē ir rakstīts par notikumiem Ēdenē

Man nav nekādu šaubu, jautājums ir tikai par dimensijām.

Karoče, kurā brīdī ķerubi pameta dārza sargāšanu?
Kad sākās plūdi?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Aste Risks Decembris 28, 2017
... tad Jēzus vai nu pats būtu melis, vai arī viņš būtu noticējis pasakām. Ne viena, ne otra iespēja nav ticama.
kāpēc nav ticama?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 28, 2017
Šaubas par to,............ kas Bībelē ir rakstīts par notikumiem Ēdenē

Man nav nekādu šaubu, jautājums ir tikai par dimensijām.

Karoče, kurā brīdī ķerubi pameta dārza sargāšanu?
Kad sākās plūdi?

Tā var secināt!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 28, 2017
... tad Jēzus vai nu pats būtu melis, vai arī viņš būtu noticējis pasakām. Ne viena, ne otra iespēja nav ticama.
kāpēc nav ticama?

Tāpēc,ka stipra ticība Dievam Jehovam un Viņa Dēlam Jēzum,gan vienu,gan otru iespēju izslēdz.Patiesie kristieši dzīvo stiprā pārliecībā,ka:" Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienīgo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, neietu bojā, bet iegūtu mūžīgu dzīvi."(Jāņa 3:16.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 28, 2017
Staar

ticība neizslēdz iespēju - mācies loģiku staar.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 28, 2017
Staar

ticība neizslēdz iespēju - mācies loģiku staar.

 Stipra ticība neredzamām lietām ir tas,ar ko patiess kristietis atšķiras no cilvēka,kas Dieva eksistencei netic vispār.Stipra ticība sevī ietver kaut ko vairāk nekā tikai sapratni par Dieva nodomu. Tas ir varens pamudinošs spēks, kas liek cilvēkam rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Un ticība tam, ko Dievs ir sagādājis ļaužu glābšanai, rosina dalīties šajā labajā vēstī ar citiem. Apustulis Pāvils par to rakstīja: ”Ja tu atklāti vēstīsi šo ”vārdu, kas ir tavā mutē”, ka Jēzus ir Kungs, un sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir piecēlis no mirušajiem, tu tiksi izglābts. Jo ticība, kas ir sirdī, dod taisnību, bet vēsts, ko atklāti pauž ar muti, — glābšanu.” (Rom. 10:9, 10; 2. Kor. 4:13.)
 Mūsu ticību var salīdzināt ar augu. Pretēji mākslīgiem augiem, dzīvi augi nemitīgi mainās. Ja dzīvam augam trūkst ūdens, tas savīst, bet, ja tas regulāri saņem ūdeni pietiekamā daudzumā, tas zeļ un plaukst. Bez ūdens pat veselīgi augi nokalst. Tāpat ir ar mūsu ticību — ja to atstāj novārtā, tā vājinās un izzūd pavisam. (Lūk. 22:32; Ebr. 3:12.) Bet, ja mēs pievērsīsim savai ticībai pienācīgu uzmanību, tā būs dzīva, nostiprināsies un mēs būsim ”veseli ticībā”. (2. Tes. 1:3; Tit. 2:2.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 28, 2017

Staar,

Jēzus Kristus,kurš bija dzīvojis debesīs pie sava Tēva jau ilgu laiku pirms tika radīts Ēdenes dārzs un cilvēki tajā

Cik ilgu laiku?


Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 28, 2017
Ctulhu,


Kurš nu būtu minējis loģiku, bet Tev nu nevajadzētu to darīt. Loģika, Tev draugs, ir vislielākā mistērija uz emes. 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 28, 2017

Staar,

Jēzus Kristus,kurš bija dzīvojis debesīs pie sava Tēva jau ilgu laiku pirms tika radīts Ēdenes dārzs un cilvēki tajā

Cik ilgu laiku?
Cilvēka prātam neiedomājami ilgu laiku! Tieši tāpēc Jēzus pilnīgi pamatoti un bez pārspīlējuma varēja teikt, ka neviens pilnībā nepazīst Tēvu ”kā vien Dēls”.
Dēls ir ”pirmdzimtais no visa radītā”, tāpēc viņam ir ļoti tuvas attiecības ar Jehovu. (Kolosiešiem 1:15.) Var tikai iztēloties, cik stipri Tēvs un Dēls viens otram pieķērās neiedomājami ilgajā laikā, kad pastāvēja tikai viņi abi vien, — no radīšanas sākuma līdz pat brīdim, kad tika radītas pārējās garīgās būtnes. (Jāņa 1:3; Kolosiešiem 1:16, 17.) Dēls, būdams kopā ar Tēvu, varēja iemācīties daudz ko vērtīgu — iepazīt Tēva domas, kā arī izprast viņa gribu, principus un rīcības veidu. Apgalvojums, ka Jēzus pazīst savu Tēvu tik labi kā neviens cits, noteikti nav pārspīlēts. Šo tuvo attiecību dēļ Jēzus varēja stāstīt par savu Tēvu tā, kā to nespēja neviens cits cilvēks uz zemes.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 28, 2017

Staar,

Un kāds ir cilvēka prātam neiedomājams laiks?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Papucs Decembris 28, 2017
neiedomājami ilgajā laikā, kad pastāvēja tikai viņi abi vien
Bet, ja Jēzus ir cilvēks, kas tad tā par tādu "konsistenci", kādā Jēzus dzīvoja "neiedomājami ilgu laiku", ja jau nemirstīgas dvēseles viņam nav?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 29, 2017
Atbildot Ilāram un Papuc!
 Pēteris rakstīja, ka Jēzus tika ”nonāvēts miesā, bet atdzīvināts garā”. (1. Pēt. 3:18.) Tātad, Jēzus tika piecelts garīgā ķermenī, kas bija neiznīcīgs. ( Apustuļu darbus 13:34,37.) Pats Jēzus lūgšanā,ko viņš raidīja savam debesu Tēvam īsi pirms nāves, ir apliecinājis,ka pirms viņš nonāca uz zemes,viņš ir bijis dzīvojis debesīs pie sava debesu Tēva : ”Apskaidro tu mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas man bija pie tevis, pirms pasaule bija.” (Jāņa 17:5; Romiešiem 6:4, 9; Ebrejiem 9:24; 1. Pētera 3:18.)Domājams,ka tas bija miljardiem gadu ilgs laika posms.
Vēl svarīgi ir vārdi,ko Jēzus teica Nikodēmam: ”Neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, Cilvēka Dēls.”? (Jāņa 3:13.)Tas,ka Jēzus bija ”no debesīm nācis”,nozīmēja,ka agrāk viņš bija dzīvojis kopā ar Tēvu garīgajā sfērā, bet noteiktā laikā Tēvs pārcēla Dēla dzīvību Marijas klēpī un piedzima cilvēks Jēzus. (Lūkas 1:30—35; Galatiešiem 4:4; Ebrejiem 2:9, 14, 17.) Jēzus labi pārzināja savu uzdevumu un tāpēc zināja,ka pēc nāves viņam bija jātiek celtam augšā kā garīgai,nemirstīgai  būtnei un "jāuzkāpj debesīs", jeb jāatgriežas atpakaļ pie Dieva Jehovas.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 29, 2017
Staar,


Vai Tu kādreiz vari palikt pie temata neskraidot šurp un turp kā atspole? Tu runāji par cilvēka prātam neiedomājami ilgu laiku. Es Tev uzdevu jautājumu - kāds ir cilvēka prātam neiedomājams laiks? Lūdzu atbildi, un pie reizes paskaidro, kā Tavs prāts tika pie tā, kas cilvēka prātam nav iedomājams? 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 29, 2017
Cilvēka,kura dzīves ilgums ir aptuveni no 70-80 gadu, prātam neiedomājami ilgs liks attiecībā pret viņa mūža ilgumu ir miljardi gadu,kurus dzīvoja Jēzus debesu sfērā, būdams garīga būtne,pirms nāca uz zemes kā cilvēks.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 29, 2017

Staar,

Nu re, Tu taču varēji iedomāties - miljardi gadu. Tātad nav neiedomājams laiks. Bet kā Tu zini, ka tie bija tieši miljardi gadu? Varbūt bija triljoni vai kvadriljoni, vai varbūt tikai miljoni?


Otrkārt, kas tā par debesu sfēru un kā tajā nokļuva laiks, kas ir ar fizisko universu saistīta parādība? 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 29, 2017

Staar,

Nu re, Tu taču varēji iedomāties - miljardi gadu. Tātad nav neiedomājams laiks. Bet kā Tu zini, ka tie bija tieši miljardi gadu? Varbūt bija triljoni vai kvadriljoni, vai varbūt tikai miljoni?


Otrkārt, kas tā par debesu sfēru un kā tajā nokļuva laiks, kas ir ar fizisko universu saistīta parādība?

Tu mani nesaprati! Ne jau laiks,kuru cilvēks nevarētu nosaukt ciparos,bet gan dzīves laiks,ko nodzīvoja Jēzus pirms viņš tapa par cilvēku.Normālam cilvēkam ir grūti iedomāties,ka līdzās Dievam,kurš dzīvo "no mūžības uz mūžību",dzīvo kāds,kas ir tik ilgi dzīvojis-miljardiem gadu.Varbūt pat triljoniem vai kvadriljoniem-to nākotnē mums pastāstīs Jēzus pats,tad,kad viņš valdīs uz zemes.

Runājot par debesu sfēru,tad,  lai gan Bībelē ir stāstīts, ka Dieva debesu mājvietai ir konkrēta atrašanās vieta, cilvēkiem patlaban nav iespējams līdz galam saprast, kas ir šī garīgā sfēra. (Psalms 139:6.) Jēzus atklāja,ka ”Dievs ir Gars”, kas ir neredzams cilvēka acīm. (Jāņa 4:24.) Jēzus, runādams par patieso Dievu, nosauca viņu par savu ”Tēvu, kas ir debesīs”. Ko tas nozīmē? Tāpat kā debesis, kas plešas augstu pār zemi, sfēra, kurā mājo mūsu debesu Tēvs, garīgā nozīmē ir augsta un dižena vieta. (Mateja 16:17; Jesajas 63:15.) Mēs gan nevaram redzēt Dievu, taču viņš dod mums iespēju iepazīt viņu un daudz ko uzzināt par viņa nodomiem. (2. Mozus 33:20; 34:6, 7.) Viņš atbild uz jautājumiem, ko uzdod cilvēki, kas no tiesas meklē dzīves jēgu. Viņš ir parūpējies, lai jautājumos, kas skar mūsu dzīvi, mēs varētu noskaidrot un  saprast, kāds ir viņa viedoklis par šiem jautājumiem un vai mūsu vēlmes saskan ar viņa gribu. Dievs vēlas, lai mēs vaicātu pēc viņa viedokļa un pūlētos to izdibināt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 29, 2017
Paskatīsimies,ko Bībele saka,kur šodien dzīvo Jēzus. Bībele atklāj,ka kopš pacelšanās debesīs Jēzus ir garīga,nemirstīga  persona, kas ”dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt”. (1. Timotejam 6:13-16.)

13 Es piekodinu tev Dieva priekšā, kas visu dara dzīvu, un Kristus Jēzus priekšā, kas apliecinājis labo liecību Poncija Pilāta priekšā,
14 turi šo pavēli neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu Kungs Jēzus Kristus parādīsies Savā godībā,
15 ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais Valdnieks, ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs,
16 kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kuru neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt, Viņam lai ir gods un mūžīga vara! Āmen!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 29, 2017
Un redziet ,vēl gribu piemetināt,ka frāze "kam vienīgam ir nemirstība" ,kas attiecināta uz Jēzu ,liecina par to,ka cilvēku ķermeņos nedzīvo nekādas nemirstīgas  dvēseles,kuras pēc cilvēka nāves spētu pārvietoties uz debesu sfēru pie Dieva un dzīvot tur mūžīgi vai iemiesoties kādā no jauna.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 29, 2017
Staar,


Tev tomēr nekādi neizdodas pieturēties pie temata. Tev tātad tur ir miljardi, triljoni un pat kvadriljoni. Te man jāsaka, ka laiks pat pēc vistrakāko evolucionistu aprēķiniem nav mērams ne triljonos, nedz kvadriljonos. Kur Tu šos skaitļus dabūji? 


Blakus laikam "debesu sfēra" Teva atkal ir viena lieta, ko cilvēkam nav iespējams saprast. Kā tad Tu vari zināt, ka tāda sfēra vispār pastāv? Ar kādām metodēm Tu to konstatēji? Varbūt tas ir kaut kas līdzīgs Ctulhu nekonstatējamajam multiversam?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 29, 2017
Staar,


Tev tomēr nekādi neizdodas pieturēties pie temata. Tev tātad tur ir miljardi, triljoni un pat kvadriljoni. Te man jāsaka, ka laiks pat pēc vistrakāko evolucionistu aprēķiniem nav mērams ne triljonos, nedz kvadriljonos. Kur Tu šos skaitļus dabūji? 


Blakus laikam "debesu sfēra" Teva atkal ir viena lieta, ko cilvēkam nav iespējams saprast. Kā tad Tu vari zināt, ka tāda sfēra vispār pastāv? Ar kādām metodēm Tu to konstatēji? Varbūt tas ir kaut kas līdzīgs Ctulhu nekonstatējamajam multiversam?

Jēzus norādīja,ka viņa Tēvs mīt debesīs,piemēram, mācot lūgt: ”Mūsu Tēvs debesīs! Lai tiek svētīts tavs vārds.” (Mateja 6:9.) Viņš mācīja, ka pastāv garīgā pasaule, kur mīt būtnes ar garīgu ķermeni, un materiālā pasaule ,kur mīt būtnes ar miesīgu ķermeni,kā arī mūsu Zeme un pārējais Visums. (Jāņa 8:23; 1. Korintiešiem 15:44.) Bībelē ar vārdu ”debesis” bieži vien ir apzīmēta garīgā pasaule, un Radītāja ”dzīvojamais mājoklis” atrodas šajās ”debesīs”. (1. Ķēniņu 8:43.)
No tā,ko mācīja Jēzus mēs iegūstam skaidrāku priekšstatu par to, kāds ir Dievs. Radītājs nav kaut kāds noslēpumains spēks, kas ir visur un visā. Jehova ir reāla persona, kas mīt konkrētā vietā un arī to,ka  ”nekas no radītā nav apslēpts viņa skatienam”. (Ebrejiem 4:13.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 29, 2017
Nu labi, par tiem nezidibināmiem gadiem Tev nav ko teikt.


Tālāk Tu saki, ka Jehova mīt konkrētā vietā. Kur tā atrodas? Kas tā ir par garīgu pasauli un kas tie ir par garīgiem ķermeņiem? Un vēls tas dzīvojamais mājoklis, cik liels, vecs un no kā būvēts tas varētu būt?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 29, 2017
Nu labi, par tiem nezidibināmiem gadiem Tev nav ko teikt.


Tālāk Tu saki, ka Jehova mīt konkrētā vietā. Kur tā atrodas? Kas tā ir par garīgu pasauli un kas tie ir par garīgiem ķermeņiem? Un vēls tas dzīvojamais mājoklis, cik liels, vecs un no kā būvēts tas varētu būt?

Man pietiek ar to,ka no Rakstiem zinu ,ka ”Debesu debesis pieder tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilvēku bērniem”.  (Psalms 115:16.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 29, 2017
Staar,


Nu labi, bet kāpēc Tu stāsti par kaut kādiem prātam nesaprotamiem kvadriljonu ilgiem gadiem, konkrētām vietām, kur mīt Jehova, garīgām pasaulēm un ķermeņiem, Jehovas mājokļiem utt.?
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 29, 2017

Staar,

Jēzus Kristus,kurš bija dzīvojis debesīs pie sava Tēva jau ilgu laiku pirms tika radīts Ēdenes dārzs un cilvēki tajā

Cik ilgu laiku?

Lūk,kāpēc stāstu!
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 31, 2017
Tāpēc, ka pasaule ir Dieva radījums, nevis pats Dievs. Diev ir absolūts, radījums nav. Tātad imperfect. Tātad ar potenciālu bojāties.
Pirms tu jautā "a kāpēc, tad Dievs vispār kaut ko radīja", metafizikā Dievs visās kultūrās ir radošā stihija, kas ir realitātes pamatā, tātad tas būtu tas pats, kas prasīt kāpēc elektrība dod enerģiju. Strāva dod gaismu, bet var nogalināt. Strāvas atribūti un pielietošanas potenciāls ir teju bezgalīgs, bet pats elektrības fenomens kā tāds ir LABS.

Problēma ar visādiem šitiem trediņiem, ne tikai miglā, ir tas, ka tupi ateisti vienmēr novelk diskusiju līdz savam strāvmenam - episkajam bārdainim debesīs, kas šauj zibeņus un dažreiz kakā un tad skatās Santabarbaru. Arī liela daļa kristiešu ir samērā tālu no abstraktā/metafiziskā, tāpēc viņi spēj saprast Dievu tikai kā antropomorfu personu, kā kaut kādu onkuli, bet arī viņiem vajag glābšanu un visas citas fīčas un kristiešu misija ir to viņiem piedāvāt, palīdzēt. No tā rodas t.s. ekzotērā reliģijas puse, kas ir ārišķīgāka pēc savām izpausmēm, bet ne mazāk vajadzīga. Tā, kas parasti atbaida jaunus, neizlēmīgus intelektuāļus, kad viņi nonākt kontaktā ar reliģiozām lauku večiņām. Tas ir vienmēr bijis necessary tupums/kropļojums visās tradicionālajās kultūrās, jo ne visiem ir bijusi personīga atklāsme vai pat spēja saprast abstraktus konceptus (paskaties uz mūsu pašu Ctulhu), tāpēc brahmaņi pieļauj ''atšķaidītu'' formu, neatkāpjoties no satura.

Man liekas tu ar saviem nedaudz bērnišķīgajiem jautājumiem grabinies pie nepareizajām durvīm, taisot šitos diskušonus, pat ja labticīgi. Labāk sāc lasīt nopietnu dažādu kultūru metafiziķu/teologu grāmatas par tēmām, kas tev interesē. Es pat ieteiktu to pašu Šuonu u.c. pereniālistus, ņemot vērā, ka esi agnostiķis un droši vien vairāk interesējies par Dieva konceptu kā tādu, cik atceros. Ļoti daudzi 'techniskie' jautājumi uzreiz atkritīs un paliks vairāk laika, lai domātu 'vai man to vajag' vai 'vai tas saskan ar manu pieredzi', 'ko no tā/nez tā iegūtu civilizācija'.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Decembris 31, 2017

Citāts
Tāpēc, ka pasaule ir Dieva radījums, nevis pats Dievs. Diev ir absolūts, radījums nav. Tātad imperfect. Tātad ar potenciālu bojāties.Pirms tu jautā "a kāpēc, tad Dievs vispār kaut ko radīja", metafizikā Dievs visās kultūrās ir radošā stihija, kas ir realitātes pamatā, tātad tas būtu tas pats, kas prasīt kāpēc elektrība dod enerģiju. Strāva dod gaismu, bet var nogalināt. Strāvas atribūti un pielietošanas potenciāls ir teju bezgalīgs, bet pats elektrības fenomens kā tāds ir LABS.
Pirmkārt, ideja, ka Dievam nepieciešami kaut ko jārada pat tad, ja nav iespējams radīt kaut ko labu, ir pretrunā ar pieņēmumu par Dieva pilnīgumu. Tikai nepilnīga būtne nevar neradīt kaut ko tādu, ko labāk būtu neradīt.

Otrkārt, metafizikā teodicejas jautājums ir par to, kā ir iespējams, ka Dievs nav radījis labāko iespējamo pasauli, nevis tikai tas, vai pasaule ir laba (apšaubāms, protams, ir arī pieņēmums, ka par spīti visiem sliktumiem tā tomēr tāpat kā elektrība ir laba, t.i., radīšanas vērta). Kā ir iespējams, ka Dievs, kas pēc savas iedabas nepieciešami grib, lai viņa radība nepiedzīvot postu (tai skaitā, ciešanas), tomēr ir radītājs pasaulei, kurā radība netaisnīgi piedzīvo postu. Pat papildinot tradicionālos Dieva atribūtus ar "radošumu", problēma saglabājas, jo ir iespējams esošās pasaules vietā radīt labāku pasauli, kurā, ja ir sajūtošas būtnes, tad tām klājas labāk, t.i., tās netaisnīgi necieš tik lielā mērā. To var īstenot, piemēram, šādi: apziņas stāvokļi labākā pasaulē ir tikai fizikālo notikumu blakusparādības (t.i., nav cēloniskas saiknes starp mentālo un fizikālo), līdz ar to nevēlamie apziņas stāvokļi ir izņemami no pasaules, visu pārējo (tai skaitā vēlamos apziņas stāvokļus) atstājot, kā ir.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 31, 2017
Atbilde, protams, slēpjas vārdos 'brīvība" un "grēks". Tas attiecas arī uz pereniālistiem, proti, jautājums ir - vai cilvēkam pēc krišanas ir palikušas tādas dabiskā prāta spējas, kas kaut ko jēgpilnu var atklāt un pasacīt par Dievu? Bībeles atbilde ir, nē! Prāta centienu augstāko izpausmi Pāvils apraksta kā "aklā taustīšanos". Tas īsti nav pilnīgi nekas, bet tuvu tam. Piemēram, Gnidrologa aprakstā Dievs šķiet bezpersonisks spēks.   

Tomēr doma, kas ietverta teikumā: "Strāva dod gaismu, bet var nogalināt. Strāvas atribūti un pielietošanas potenciāls ir teju bezgalīgs, bet pats elektrības fenomens kā tāds ir LABS" visumā ir apbrīnojami pareiza.   
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Decembris 31, 2017
Protams, ka "brīvība" un "grēks" ir miljons reižu atspēkotas atbildes. "Grēks" labākajā gadījumā izskaidro morālo ļaunumu, bet neizskaidro dabisko ļaunumu, un ir stipri apšaubāms implicītais pieņēmums, ka  "brīvības" neesamība ir lielāks ļaunums par grēku un tā sekām, ko brīvība padara iespējamu.

Iespējams, ka problēmas intelektuāli godīgi uz šādiem jautājumiem atbildēt rada tas, ka cilvēki par tiem spriedelē parasti apstākļos, kad paši ir siltā komfortablā vietā, un ne pārāk labi apjēdz, piemēram, ko izjūt cilvēks, kas netaisnīgi tiek apsūdzēts un dzīvs tiek dedzināts uz sārta. Tādos apstākļos cilvēkam būs grūtāk noticēt, ka brīvība ir tāds labums, ka, kopumā ņemot, viņa mokas ir tās vērtas.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 31, 2017
Pirmā doma, kas man nāk prātā ir Dostejevska nodaļa Brāļos Karamazovos "Lielinkvizitors". dabiskais ļaunums ir morālā ļaunuma jeb pareizāk - cilvēka krišanas sekas. Bez brīvības cilvēks būtu tikai robots vai vergs. Tas jautājums patiešām ir miljoniem reizū apskatīts gan pasaules literatūrā, gan filozofiskos darbos. Brīvība ir augstākā vērtība, bez kuras pārējām nav nozīmes.


Nu un uz sārta parasti nokļūst tieši brīvības un patiesības dēļ. Neskaitāmi cilvēki ir uzskatījuši, ka ir tādas situācijas, kuras ir sliktākas par nāvi un dzīvot šādos apstākļos ir amorāli. Kolima savulaik bija pilna ar šādiem cilvēkiem. Solžeņicins ir daudz par to rakstījis. 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Decembris 31, 2017

Citāts
dabiskais ļaunums ir morālā ļaunuma jeb pareizāk - cilvēka krišanas sekas.
Apgalvojums neatbilst faktiem. Piemēram, mokoša bada nāve uz Zemes bija, vēl pirms to sāka apdzīvot cilvēks.
Citāts
Brīvība ir augstākā vērtība, bez kuras pārējām nav nozīmes.

Nē, grēks ir lielākais ļaunums, ar kuru viss pārējais zaudē savu nozīmi. Labāk, lai cilvēki un līdz ar to visa pārējā sajūtošā radība ir laimīgi "roboti" nekā brīvi grēkotāji, kam sekas, ja ticētu tam, ko to tu saki, ir visas pasaules ciešanas, ko nekādi pārpasaulīgi labumi nevar atcelt un kompensēt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 31, 2017
1) Nē, nebija.


2) Grēks nav nepieciešamas brīvības sekas. Tā kā brīvība ir lielāks labums, nekā potenciāls grēks - ļaunums. 
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: janka. Decembris 31, 2017
Brīvība ir augstākā vērtība, bez kuras pārējām nav nozīmes.


Kristiešu teikā brīvība neeksistē (jo ir pretrunā ar dieva viszināšanu), tādēļ piekrītu - šīs teikas ietvaros nekam nav nozīmes.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Decembris 31, 2017

Pirms Homo Sapiens attīstījās vilki ar jēriem draudzējās un daba vienmēr visus apgādāja ar pārtiku? Baidos, ka neviens saprātīgs un kaut minimāli izglītots cilvēks šādai pasakai nespēs noticēt.


No Dieva perspektīvas nav svarīgi, vai grēks ir nepieciešamas sekas. Jebkurā gadījumā sekas ir zināmas.


Turklāt neviens no šiem punktiem neskar to, ka ir iespējama labāka pasaule, kurā ir gan brīvība, gan arī grēks, bet neviens grēka dēļ netaisnīgi necieš smagas sāpes atšķirībā no aktuālās pasaules, kurā tas notiek. Dievs pēc savas iedabas nevar būt gribējis radīt aktuālo pasauli labākas pasaules vietā, un vienlaikus, ja Dievs ir, tad viņš nevar nebūt aktuālās pasaules radītājs. Tātad viennozīmīgi varam secināt, ka nekas tāds kā Dievs nav iespējams.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 31, 2017
1) Nu es domāju, ka neviens normāls cilvēks, izņemot naivos evolūcijas teorijas piekritējus, netic pasakām par miljardiem gadu un citiem tamlīdzīgiem brīnumiem.


2) Tas, ka Dievs zina, nenozīmē, ka cilvēkam tas notiekti jādara. Pretējā gadījumā viņam nāktos radīt robotu bez brīvības un spējas mīlēt. Viņš to nevēlas un ir gatavs risināt sekas, kas var rasties no brīvu un mīlošu būtņu radīšanas.


3) Nezinu, ko Tu secini, bet Dievs ir taisnīgs un jebkurai rīcībai ir noteiktas sekas. Dievs vēlas atbildīgas būtnes, kas zina savas rīcības sekas un uzņemas atbildību par tām. Tas, ko Tu saki ir, ka Dievam vajadzēja radīt pasauli, kur pēc dzeršanas nesekotu paģiras. Nedomāju, ka tāda pasaule ir uzskatāma par labu. Tā kā Tavs terorētiskais labums ir iedomāta ilūzija.Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Decembris 31, 2017

Mjā, tas, ka, lai ticētu Dievam, ir jānoliedz zinātni, vien jau met šaubu ēnu uz šādu ideju...
Citāts
Tas, ko Tu saki ir, ka Dievam vajadzēja radīt pasauli, kur pēc dzeršanas nesekotu paģiras

Nē, es to nesaku. Es saku, ka Dievs nevarēja rādīt tādu pasauli, kur pēc dzeršanas paģiras seko ne tikai pašam dzērajam, bet arī nedzērājiem. No grēka cieš ne tikai tas, kurš grēko, bet arī citi, kurus grēks skar. Ja kāds kādu dedzina uz sārta, tad smagi un netaisnīgi cieš tas, kurš tiek dedzināts, nevis tas, kurš dedzina. Ir iespējama labāka pasaule, kurā tas nenotiek.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Decembris 31, 2017
Kāpēc jānoliedz? Daudzi zinātnieki ir ticīgi cilvēki. Vienkārši tie netic indoktinētajai partijas līnijai, kam nav nekāda sakara ar izglītību un zinātni, bet domā ar savu galvu. Problēma nav zinātne, bet no tās atvasinātas metafiziskas ideoloģijas.


Šajā pasaulē nevainīgo nav. Viens bija un to žigli piesita krustā. Labāka pasaule būs, un Dievs atrisinās ļaunuma problēma. Bībele no sākta gala ir stāsts par to, kā tas notiek. Savukārt ateistiem ir jāiztiek ar nebeidzamu ļaunuma apoloģiju Dawkin stilā.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: janka. Decembris 31, 2017
Tas, ka Dievs zina, nenozīmē, ka cilvēkam tas notiekti jādara.
Nozīmē gan. Savādāk tās nav zināšanas.

Pretējā gadījumā viņam nāktos radīt robotu bez brīvības.
Tieši to viņš arī izdarīja.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Decembris 31, 2017
Pat pieņemot absurdo ideju, ka visi ir pie kaut kā vainīgi, pat badā mirstoši bērni (kuriem pat vēl nav rīcībspējas), no tā neizriet, ka jebkura viņu pakļaušana ciešanām tāpēc ir taisnīga un vērtējama kā laba. Jābūt totālam psihopātam, lai, piemēram, nepatiesi apsūdzēta cilvēka mocības, tiekot sadedzinātam uz sārta, uzskatītu par labām, pamatojoties uz to, ka viņš tāpat kā ikviens rīcībspējīgs cilvēks nav absolūti svēts un nevainīgs. Ikviens, kas nav psihopāts un ir intelektuāli godīgs, atzīs, ka pasaule, kurā nebūtu šādu mocību, būtu labāka, un tāda pasaule ir metafiziski iespējama.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Decembris 31, 2017

Mjā, tas, ka, lai ticētu Dievam, ir jānoliedz zinātni, vien jau met šaubu ēnu uz šādu ideju...
Citāts
Tas, ko Tu saki ir, ka Dievam vajadzēja radīt pasauli, kur pēc dzeršanas nesekotu paģiras

Nē, es to nesaku. Es saku, ka Dievs nevarēja rādīt tādu pasauli, kur pēc dzeršanas paģiras seko ne tikai pašam dzērajam, bet arī nedzērājiem. No grēka cieš ne tikai tas, kurš grēko, bet arī citi, kurus grēks skar. Ja kāds kādu dedzina uz sārta, tad smagi un netaisnīgi cieš tas, kurš tiek dedzināts, nevis tas, kurš dedzina. Ir iespējama labāka pasaule, kurā tas nenotiek.

Cieņā gan pret zinātni, gan pret ticību, Jehovas liecinieki aicina domājošus cilvēkus — gan tos, kas pirmām kārtām paļaujas uz zinātni, gan tos, kas ir reliģiozi noskaņoti, — godprātīgi izpētīt pierādījumus, meklējot patiesību abās šajās jomās. Liecinieki izturas ar pienācīgu cieņu pret zinātni un tās pierādītajiem atklājumiem, kā arī nešaubīgi tic, ka reliģiska patiesība ir atrodama vienīgi Bībelē, kurā izteikts tiešs, ar daudziem faktiem pamatots apgalvojums, ka tie ir Dieva Raksti. Apustulis Pāvils rakstīja: ”Jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir.” (1. Tesaloniķiešiem 2:13.)

Protams, tāpat kā zinātnē, arī reliģijā ir iezagušās aplamas idejas un rīcība, tāpēc pastāv ne tikai patiesa, bet arī aplama jeb viltus reliģija. Šī iemesla dēļ daudzi ir atstājuši tā dēvētās tradicionālās reliģijas, lai kļūtu par Jehovas liecinieku kristīgās draudzes locekļiem. Viņi ir vīlušies savās agrākajās reliģijās, redzot, ka tās nevēlas atteikties no cilvēku tradīcijām un izdomājumiem par labu patiesībai.

Patiesi kristieši atrod īstu jēgu savai dzīvei, balstoties uz dziļām zināšanām par Radītāju, kas ir atklājis sevi Bībelē, un par viņa nodomiem attiecībā uz cilvēci un mūsu planētu, kurus viņš darījis zināmus. Jehovas liecinieki ir apmierināti ar loģiskajām Bībeles atbildēm uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, ”Kāpēc mēs esam šeit?” un ”Kas mūs gaida nākotnē?”.
Viņi labprāt palīdzētu arī jums noskaidrot šīs atbildes.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 01, 2018
Logos,


Visi patiesi nevainīgie atrodas pēc adreses Mazā Matīsa 1, vai līdzīgās istādēs. Ja jautāsi viņiem - kādēļ tie tur atrodas? - dzirdēsi dažādus stāstus, bet saturs būs viens - ne jau nu es esmu vainīgs. Tas ir tikai dabiski, ka cilvēki mēģina attaisnot sevi.


Kad runājam par vainu, jāsaprot, kas ar to tiek domāts un kā priekšā esam vainīgi. Būtībā Tu lielā mērā balsties kristiešu izpratnē par to, kas ir labs un kas ir slikts, ļaunums, taisnīgums utt. Konsekventi ateisti, kā piemēram, Dawkin, vienkārši paziņotu - dažiem ir paveicies, dažiem, nē. Patiesībā ārpus kristietības ļaunuma problēma ir fatāla, to vai nu jāignorē vai kaut kā jāaizskaidro prom kā ilūziju.


Tas, ka ir iespējama pasaule, kurā nav ciešanu un mocību atkal ir kristīga atziņa. Kristietība parāda, kādēļ ciešanas pasaulē ienākušas un kā Dievs no tām  glābj. Turklāt tas notiek ne tikai metafiziski, bet realitātē. Metafiziski daudz kas ir iespējams, nu piemēram, visas utopijas pamatos ir metafiziskas, bet kad tās mēģina realizēt dzīvē, ļaunums tikai vairojas. Kristīgās domas dziļums atklājas patiesā realitātes izpratnē, proti, ļaunums nav izskaužams ar ārējiem līdzekļiem, jo citādi gribot negribot nāksies piemērot varu jeb piespiešanu, kas tikai vairos ļaunumu. Kristīgā vēsts ir, ka Dievs maina cilvēci no iekšienes, Kristū pārradot mūs no jauna pēc sava tēla un līdzības.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Janvāris 01, 2018

Tavs pēdējais komentārs ir tīrs red herring. Nekas no tā neskar manu argumentu. Kaut kādi metaētikas un normatīvās ētikas jautājumi un iespējamās atbildes uz tiem, noliedzot kristietību, nav relevantas. Tāpat arī nav relevanti tas, ka cilvēks, nebūdams visvarens, cenšoties realizēt metafiziskas utopijas, pasauli var padarīt vēl ļaunāku. Relevanta ir tikai Dieva iedaba kristīgajā reliģijā, kas nepieļauj iespēju radīt pasauli, kas pēc pašas kristīgās reliģijas standartiem, nav labākā iespējamā.


Skaidrības labad argumenta loģiskā forma ir sekojoša:
P1: Ja ir kristīgais dievs, tad pasaule ir labākā iespējamā;
P2: Pasaule nav labākā iespējamā (jo no pieredzes zinām, ka tajā Dieva radība netaisnīgi smagi cieš, kaut arī metafiziski ir iespējama tāda pati pasaule, tikai labāka ar to atšķirību, ka tajā, kaut arī ir brīvība un grēks, taču neviens netaisnīgi smagi necieš vai vismaz cieš mazāk)
S: Kristīgā dieva nav.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 01, 2018
Logos,


1) Nav pareizas premises: pasaule bija laba, izlaista ir grēkā krišana. Vārds "iespējamā" ir lieks, jo tas nav attiecināms uz Dievu. Bezjēdzīgi ir spekulēt, vai Dievs varēja radīt labāku pasauli, viņš radīja to ļoti labu. Nav vajadzīgs te par jaunu cilāt Leibnica un Lessinga idejas. Bet arī Voltēra un Rasela kritika nav diezcik pārliecinoša, jo šī pasaule pavisam notiekti varēja būt daudz sliktāka, nekā tā ir.


2) Metafiziskas spekulācijas var būt dažādas, bet Dievs šādās spekulācijās paliek tikai ideja. Sausais atlikums ir atkal tas pats - ierobežotais cilvēks ar savām utopijām.     
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Janvāris 01, 2018

Citāts
Bezjēdzīgi ir spekulēt, vai Dievs varēja radīt labāku pasauli
Patvaļīgs apgalvojums. Ja tu piekrīti, ka apgalvojumi "Dievs ir visvarens un augstākajā mērā labs aktuālās pasaules radītājs" un "Ir metafiziski iespējama labāka pasaule par aktuālo pasauli" ir jēgpilni (bet ne obligāti patiesi), tad tev ar loģisku nepieciešamību ir jāpiekrīt, ka arī jebkurš apgalvojums, kas ir deducēts no šiem apgalvojumiem, ir jēgpilns, un apgalvojums "Dievs varēja radīt labāku pasauli" ir kā reiz deducēts no minētajiem apgalvojumiem.


Neko citu relevantu saistībā ar manu argumentu tavā komentārā neatrodu. Atbilde no sērijas "cilvēka prāts ir ierobežots un cilvēks var kļūdīties..." te nav adekvāta, tāpat es varētu iebilst matemātiķim, kas, vadoties pēc kvadrāta idejas, censtos pierādīt, ka apaļš kvadrāts nav iespējams.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 01, 2018
Logos,


Nu jā, priekš mūsdienu cilvēka trīs rindas ir par garu, bet nu labi: tik daudz Tu varēji tomēr no ieprekš sacītā ievērot, ka Dievs nav ļaunuma radītājs, aktuālā pasaule ir Dieva radītās pasaules izkropļojums, ļaunums nav substanciāls, bet labā izkropļojums. Citiem vārdiem, ļaunums nepastāv pats par sevi. Dievs nekad nav līdzīgi Lesingam sacījis, ka ļaunums ir nepieciešams priekšnosacījums attīstībai un viņa radītā pasaule nav matemātisks vienādojums, kā to saprata Leibnics.


Tavs apgalvojums ir cīņa ar Leibnica un Lesinga idejām, ar kurām kristietībai un man nav īsta sakara.   
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Janvāris 01, 2018
Manā argumentā nav relevanti, vai ļaunums ir kaut kas pozitīvs vai tikai labā trūkums. Svarīgi ir tas, ka pasaule, kurā netaisnīgi smagi cieš ir sliktāka par pasauli, kurā ir visi tie paši labumi, bet papildus tam nav netaisnīgu smagu ciešanu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 01, 2018
Nu tāda bija sākotnējā Dieva radītā pasaule un tāda tā būs laiku beigās. Ciešanas pasaulē neienesa Dievs! Es neredzu loģiku Tavā argumentā. Nav saprātīgi kādam pārmest to, ko viņš nav darījis.   
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Janvāris 01, 2018
Es nerunāju par kādu pasaules stāvokli laikā, bet gan par pasauli kā laikā izstieptu veselumu. Labāka iespējamā pasaule ir tāda, kurā ne tik vien sākotnējā stāvoklī nav netaisnīgu smagu ciešanu, bet tādas nevar rasties pat potenciāli. Par pārmetumiem te nav runa, bet gan par neiespējamību kādam nedarīt to, ko paredz viņa iedaba, griba un ko viņš var darīt.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 01, 2018
Tātad Tavs arguments nav par reālo pasauli, bet potenciālo. Nu tas ir saistīts ar Aristoteļa izpratni par potenciālo un aktuālo. Pēc viņa domām potencialitāte pastāv, tā reāli eksistē. Bet ļaunums tomēr reāli nepastāv, pirms tas nav aktualizējies kā labā izkropļojums, un pat tad tam nav pašam savas substances, absolūts ļaunums nav iespējams. Ļaunums nav nekas cits, kā mēģinājums izpostīt Dieva darbu, padarit to par neko. Ļaunums nekad nevar kļūt pilnā mērā aktuāls. Tādējādi par ļauno un labo nav iespējams runāt bez Dieva. Kā jau Gnidrologs iepriekš norādīja elekrība nav un nevar būt ļauna. Tas, ka gravitācija ir masa reiz paātrinājums nav ne ļauns ne labs utt. Īsi sakot Dieva radīšanas darbā ļaunuma nav pat potenciāli. Viss bija ļoti labs.   
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 01, 2018
Pretējais viedoklis ir, ka nav ne ļaunā, ne labā, kā domāja Nīče un tāds konsekvents ateists, kā Dawkin:

“The total amount of suffering per year in the natural world is beyond all decent contemplation. During the minute that it takes me to compose this sentence, thousands of animals are being eaten alive, many others are running for their lives, whimpering with fear, others are slowly being devoured from within by rasping parasites, thousands of all kinds are dying of starvation, thirst, and disease. It must be so. If there ever is a time of plenty, this very fact will automatically lead to an increase in the population until the natural state of starvation and misery is restored. In a universe of electrons and selfish genes, blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference.” (Dawkin)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: logos Janvāris 01, 2018

Vēlreiz: mans arguments neliek pieņemt, ka pasaulē ļaunums pastāv kā kaut kāda būtība. Arguments paredz to, ka pasaule var būt laba lielākā vai mazākā mērā, un aktuālā pasaule, kas ir laikā izstiepts veselums, ko nosaka tās sākotnējais stāvoklis un cilvēku brīvās izvēles, nav labākā iespējamā. Tāpat tas, vai par labo un ļauno var runāt bez Dieva, nav relevanti. Arguments ir sekojošas formas: Ja Dievs ir un var runāt par labo un ļauno, tad pasaule ir tāda un tāda, bet pasaule nav tāda un tāda, tātad nav patiess implikācijas antecedents. (A->B, ~B |= ~A) Nevienā vietā arguments neliek pieņemt, ka par labo un ļauno var runāt bez Dieva.


Nīče un Dokins te atkal nav par tēmu, bet nevar nenorādīt uz klajām aplamībām: Nīče neuzskatīja, ka nekas nav labs (labs saskaņā ar viņu kā reiz ir visnotaļ viss tas, kas dekadentajā vergu morālē tiek saukts par ļaunu), nedz arī Dokinsa uzskati par to, ka nekam nav naturālas īpašības "labs", izslēdz, ka varētu būt tāda nenaturāla īpašība "labs", kā to paredz, piemēram, konstruktīvisms https://plato.stanford.edu/entries/constructivism-metaethics/ vai intuitīvisms https://plato.stanford.edu/entries/intuitionism-ethics/
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Janvāris 02, 2018
Apustulis Jānis atgādināja kristiešiem, cik liela ir Velna ietekme, rakstīdams, ka ”pār visu pasauli valda ļaunais”. Jānis arī norādīja, ka šis ļaunais ”maldina visu pasauli”. (1. Jāņa 5:19; Atklāsmes 12:9.)
Tātad,ir skaidri redzams,ka ļaunumu izraisa KĀDS,kam ir saprāts,bet kurš tīšām neapslāpē savas domas,kas vēršas uz ļauna darīšanu.Rakstīdams kristiešiem, ka viņiem ir jācīnās par ticību, apustulis Pāvils skaidri pateica, kas ir viņu lielākie ienaidnieki. Pāvils uzsvēra: ”Mūsu cīņa ir nevis pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem debesīs.” (Efesiešiem 6:12.) Tātad šī cīņa pārsniedz cilvēku pasaules robežas, jo tā ir jāizcīna ”nevis pret miesu un asinīm”, bet pret ”ļaunajiem garīgajiem spēkiem”,kas negatīvi ietekmē tos,kam ir miesa un asinis.
Un arī Jēzus nenoliedza,bet gan apstiprināja,ka KĀDAM ir vara pār cilvēci. Viņš to apstiprināja, saukdams Velnu par ”pasaules valdnieku”, kā arī par ”slepkavu” un ”meli”. (Jāņa 14:30; 8:44.)
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 02, 2018
Logos,


Kurš saka, ka šī pasaule ir iespējami labākā? Nesaprotu, ar ko Tu cīnies.


Attiecībā uz Nīči arguments bija pamatots, Nīče noraidīja absolūtas morālas kategorijas - labu un ļaunu, par kurām runājam.


Dawkin, arī ir par tēmu, jo viņš visiu laiku ir self defeating, proti, ja daba ir viss, kas ir, un tajā  nav ne laba, ne ļauna, tad no kurienes parādās nenaturāla īpašība -ļabs? Šajā ziņā Nīče bija daudz konsekventāks domātājs. Tas ir arī tas uz ko es, nu jau izmisīgi, cenšos Tev norādīt: ja Dieva nav, tad nav arī ne labā, nedz ļaunā. Tādēļ izmantot ļaunuma argumentu pret Dieva esamību ir self defeating nodarbe. Pat ja kāds vēlas iespiest šo jautājumu striktas loģikas rāmjos, kā Tu to šķiet vēlies, tad Plantingas argumentācija ir pietiekoša, lai to atspēkotu http://www.iep.utm.edu/evil-log/ (http://www.iep.utm.edu/evil-log/) Bet es teiktu vēl vairāk, ja Dieva nav, tad ne tikai ļaunā un labā nav, bet arī loģika ir tikai mērkaķa prāta vingrinājums, kam pat Darvins nevēlējās tā isti uzticēties. Loģikai tāpat kā labajam un ļaunajam ir nepieciešams fundamentāls pamats. Tāpēc jebkuri mēģinājumi runāt par Dieva neesamību ir vienkārši absurda nodarbe. Tu sāc ar premisēm, kuru jēgu Tavs secinājums noraida.   
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 02, 2018
Attiecībā uz "konstruktīvismu", tas ir labs piemērs,  "for an agent to be correctly said to have norms, she must be able to break those norms."

"Intuitionism" ir it kā nopietnāks, jo principā apelē pie dabiskā likuma, bet atkal - lai cik acīmredzams likums būtu, tam nav jēgas bez likuma devēja.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ctulhu Janvāris 02, 2018
Ilārs

nē nekāds ``devējs`` nav vajadzīgs
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Ilārs Janvāris 02, 2018
Ctulhu,


Skaidrs, ka nav vajadzīgs, rīt atlaižam Saeimu.
Virsraksts: Re: Kāpēc pasaule tik viegli sabojājās?
Rakstīja: Staar Janvāris 02, 2018
 Pāvils uzsvēra: ”Mūsu cīņa ir nevis pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem debesīs.” (Efesiešiem 6:12.) Tātad šī cīņa pārsniedz cilvēku pasaules robežas, jo tā ir jāizcīna ”nevis pret miesu un asinīm”, bet pret ”ļaunajiem garīgajiem spēkiem”,kas negatīvi ietekmē tos,kam ir miesa un asinis./mans c./

Šo nebija ņēmuši vērā viltus kristieši,kas drūmajos viduslaikos skaidri apliecināja,ka necīnās pret ''ļaunajiem garīgajiem spēkiem,bet tieši pretēji-cīnījās pret miesu un asinīm,tādā veidā darot to,kas patīk ļaunuma tēvam,nevis Dievam.Arī Jēzus dēmonus no cilvēkiem izdzina.Bet ar spēku-Sēto Garu-ko viņš saņēma no Dieva.Tātad,ar Dieva spēku,nevis ar moku rīkiem un sadedzināšanu ugunī.
Šie te viltus darboņi,kas it kā darbojās Dieva vārdā,aptraipīja gan Dieva godu,gan savu.Un tas viss kopā ņemts bija kā ļaunuma uzvaras karogs Sātana rokā pār visu labo,ko Dievs ir devis.