Migla

Pasaules uzskati => Kristietība => Tēmu iesāka: Staar Decembris 06, 2017

Virsraksts: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 06, 2017
Par Dieva karogu es ieminējos nesen atpakaļ vienā citā tēmā.Bet šodien nolēmu par to uzsākt jaunu tēmu.Jesajas 49:22.pantā runa iet par Dieva karogu,ko Viņš pacels pār tautām.
22 Tā saka Dievs Tas Kungs: "Redzi, Es pacelšu Savu roku pār ciltīm un uzvilkšu Savu karogu pār tautām! Tad tie atnesīs tavus dēlus uz rokām un tavas meitas uz pleciem.

Šis pravietojums ir piepildījies.Dievs KAROGU ir uzvilcis,bet vai kāds no jums esat pamanījuši izskaidrojumu JD, kas ir šis karogs,ko Dievs uzvilka pār tautām?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 06, 2017
kas ir šis karogs

Staar?

:)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 07, 2017
Vienkāršākais skaidrojums, saprast simboliski. Karogs pats ir simbols, kas nozīmē piederību kaut kam.

Ja jau pravietojums ir piepildījies, tad pie viena, ko nozīmē :
"pacelt roku pār ciltīm" = ?
"atnest dēlus uz rokām" = ?
"meitas uz pleciem" = ?


Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 07, 2017
Vienkāršākais skaidrojums, saprast simboliski. Karogs pats ir simbols, kas nozīmē piederību kaut kam.

Ja jau pravietojums ir piepildījies, tad pie viena, ko nozīmē :
"pacelt roku pār ciltīm" = ?
"atnest dēlus uz rokām" = ?
"meitas uz pleciem" = ?

Pirms manis augstākminētā panta Jesajas grāmatas 11. nodaļas 10. pantā runāts par kaut ko tādu, kas ”tautām ir par karogu”. Apustulis Pāvils attiecināja šos vārdus uz Jēzu Kristu. (Romiešiem 15:8—12.) Pravietiskajā piepildījumā Jehovas ”karogs”, pie kā steidzas tautas, ir Jēzus . (Atklāsmes 14:1.) Bībelē teikts,ka pienāks laiks, kad visām zemes tautām — pat tagadējām valdošajām aprindām — būs jāpakļaujas Mesijas varai. (Psalms 2:10, 11; Daniēla 2:44.)

Zinot šo Bībeles informāciju vēlreiz skaidri var pārliecināties,ka Dievs Jehova un Jēzus Kristus ir divas atsevišķas personas,kas vienotas mērķī apvienot cilvēkus no visām tautām un tautībām vienīgā DZĪVĀ DIEVA pielūgsmē,lai iemantotu šī te Dieva svētības,kas saistās ar mūžīgu dzīvi tepat uz zemes,ko Dieva Valstības vadībā tās pavalstnieki,visi kas pulcējas zem Dieva karoga,pārveidos par Paradīzi.

Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 07, 2017
Staar
 ko nozīmē :
"pacelt roku pār ciltīm" = ?
"atnest dēlus uz rokām" = ?
"meitas uz pleciem" = ?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 07, 2017
Jēzus ļoti labi pārzināja Dieva nodomu sapulcināt visu tautu dēlus un meitas vienotā Dieva draudzē,kurai viņš būs kā "karogs" ,ko Dievs pacelis virs tautām,lai tās zinātu,pie kā jāpulcējas.Ja šito zinātu tie cilvēki,kas sevi dēvē par mūsdienu praviešiem un saraksta neskaitāmas grāmatas ar ko jaukt galvu cilvēkiem,tad,iespējams,viņi pārtrauktu paust sava prāta domas uzdodot tās par Dieva domām.
Lūk,ko Jēzus pirms nāves darīja zināmu farizejam, vārdā Nikodēms,kas slepus ticēja Jēzum.Jēzus teica:

14 Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam,
15 lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. (Jāņa 3:14,15;4. Mozus 21:4—9)

Šie panti arī apliecina vēl vienu svarīgu patiesību,kas ir jāzina tiem,kas grib saukties par patiesiem kristiešiem,-patiesību par to,ka Jēzus tika pienaglots pie staba,ne krusta.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 07, 2017
Staar
 ko nozīmē :
"pacelt roku pār ciltīm" = ?

Norādīt,ka Dievam tīkami ir visi,no visām tautām un tautībām,kas taisnīgi dzīvo (Ap. d. 10:34, 35.)  ).Tāpēc Jēzus sekotāji, ”atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvo šinī laikā”. (Titam 2:12.)Turklāt viņi zina un ir gatavi tam,ka ”visi, kas vēlas dievbijīgi dzīvot Kristū Jēzū, tiks vajāti”. (2. Tim. 3:12.)
-----------------------

"atnest dēlus uz rokām" = ?
"meitas uz pleciem" = ?

 Sākotnējā piepildījumā par Jehovas ”karogu” kļūst Jeruzaleme, no kurienes agrāk tika īstenota valsts pārvalde un kur atradās Jehovas templis. Pat ievērojami un vareni cittautieši — ”ķēniņi” un viņu ”ķēnišķīgās laulātās draudzenes” — palīdz izraēliešiem (kopā ar dēliem un meitām) atgriezties dzimtenē. (Jesajas 49:23.) Starp šiem palīgiem ir Persijas valdnieki Kīrs un Artakserkss Garrocis ar savām ģimenēm. (Ezras 5:13; 7:11—26.) Bet Jesajas vārdiem ir arī plašāks piepildījums un par to runā apustulis Pāvils. Pāvila skaidrojums par Jēzu ,kā par Dieva paceltu karogu pār tautām,atiecas uz mums,kas dzīvojam tagad.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 07, 2017
Jonai vajadzētu ņemt vērā,ka Dievs visus aicina pulcēties zem Viņa karoga,nevis pie visādiem praviešiem,kas parādījušies pēc Bībeles sarakstīšanas.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 07, 2017
Jēzus ļoti labi pārzināja Dieva nodomu sapulcināt visu tautu dēlus un meitas vienotā Dieva draudzē,kurai viņš būs kā "karogs" ,ko Dievs pacelis virs tautām,lai tās zinātu,pie kā jāpulcējas.Ja šito zinātu tie cilvēki,kas sevi dēvē par mūsdienu praviešiem un saraksta neskaitāmas grāmatas ar ko jaukt galvu cilvēkiem,tad,iespējams,viņi pārtrauktu paust sava prāta domas uzdodot tās par Dieva domām.
Lūk,ko Jēzus pirms nāves darīja zināmu farizejam, vārdā Nikodēms,kas slepus ticēja Jēzum.Jēzus teica:

14 Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam,
15 lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. (Jāņa 3:14,15;4. Mozus 21:4—9)

Šie panti arī apliecina vēl vienu svarīgu patiesību,kas ir jāzina tiem,kas grib saukties par patiesiem kristiešiem,-patiesību par to,ka Jēzus tika pienaglots pie staba,ne krusta.

Vēl viena svarīga PATIESĪBA,kas izriet no šiem pantiem ir tā,ka cilvēkos nedzīvo nekāds nemirstīgs gars,jo ja dzīvotu,tad nevienam nebūtu vajadzības pēc mūžīgas dzīvības iegūšanas un tad arī zūd ticēšanas Jēzum nozīme .
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 07, 2017

Lūk,ko Jēzus pirms nāves darīja zināmu farizejam, vārdā Nikodēms,kas slepus ticēja Jēzum.Jēzus teica:
Citāts
14 Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam,
15 lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. (Jāņa 3:14,15;4. Mozus 21:4—9)


Šie panti arī apliecina vēl vienu svarīgu patiesību,kas ir jāzina tiem,kas grib saukties par patiesiem kristiešiem,-patiesību par to,ka Jēzus tika pienaglots pie staba,ne krusta.


Vēl viena svarīga PATIESĪBA,kas izriet no šiem pantiem ir tā,ka cilvēkos nedzīvo nekāds nemirstīgs gars,jo ja dzīvotu,tad nevienam nebūtu vajadzības pēc mūžīgas dzīvības iegūšanas un tad arī zūd ticēšanas Jēzum nozīme .
Zini, tā nav. Jo , lai arī dvēsele ir nemirstīga, tā mūžību var pavadīt gan Dieva tuvumā, gan šķirta no Dieva.
Runājot par staba/krusta disputu -  Nu, romieši šiem mērķiem izmantoja krustus. Tas ir, ko varētu saukt par vēsturisku faktu.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Aste Risks Decembris 07, 2017
kas ir šis karogs

Staar?

:)

meiteņu brunči ?  :D
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 07, 2017
Zini, tā nav. Jo , lai arī dvēsele ir nemirstīga, tā mūžību var pavadīt gan Dieva tuvumā, gan šķirta no Dieva.
Runājot par staba/krusta disputu -  Nu, romieši šiem mērķiem izmantoja krustus. Tas ir, ko varētu saukt par vēsturisku faktu./ZIRGS c./

Tā domā tu un daudzi citi,kurus ir piekrāpušas visādas viltus kristietības formas,bet Bībele vēsta,ka :"kura dvēsele grēko,tai jāmirst"(Ecēhiēla 18:4.), vai arī  ”dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst, nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā.” (Salamans Mācītājs 9:5.) Jēzus apsolīja, ka mirušie tiks celti augšā, bet augšāmcelšana nebūtu vajadzīga, ja cilvēkiem būtu nemirstīga dvēsele. (Jāņa 11:11—25.)

Runājot par krustu,-pagānisko reliģiju atribūtu,ko kā savu kristīgo simbolu pārņēmušas viltus kristietisma formas,nav svarīgi ka romieši lielākā mērā sodīšanai izmantoja krustu,jo vēsture māca,ka izmantoja arī stabu,kas šinī reizē atbilst Mozus un Jēzus pravietojumam,jo Mozus čūsku augšām pacēla pie staba,ne krusta,jo čūsku krustā nemaz nevar piesist,jo tai nav roku un kāju.Tā kā šie abi pravietojumi atrodas striktās paralēlēs,tad Jēzus tika pacelts augšā pie staba,gluži kā kad augšām paceļ karogu,pie mieta vai staba,ne pie krusta. Pēc Bībeles redzams,ka Jēzu sodīja pēc jūdu tradīcijām.Viņu bauslībā bija teikts: ”Ja kāds vīrs ir apgrēkojies, ka viņš ir pelnījis nāvi, un ja to nonāvē un pēc tam pakar pie koka, tad lai viņa miesas nepaliek pa nakti pie koka, ..jo uz pakārtā ir Dieva lāsts.” (5. Mozus 21:22, 23.) Atsaucoties uz šo likumu, kristiešu apustulis Pāvils rakstīja, ka Jēzus kļuva ”par lāstu mūsu vietā, jo ir rakstīts: ”Nolādēts ir ikviens, kas piekārts pie staba [xýlon].”” (Galatiešiem 3:13.) Šādi Pāvils norādīja, ka Jēzus nomira pie staba — viena taisna koka gabala.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 07, 2017
Staar
Tavu interesanto un citādi vērā ņemamo teoriju par "pakāršanu pie staba" atspēko cita starpā arī tāds avots kā Mateja evaņģēlijs:
"32 Bet iziedami tie sastapa cilvēku no Kirēnas, vārdā Sīmani; tie piespieda to nest Viņa krustu.
33 Un, nonākuši tai vietā, ko sauc par Golgatu, tas ir, pieres vietu,
34 tie Viņam deva dzert etiķi, maisītu ar žulti; un, kad Viņš to nobaudīja, Viņš negribēja to dzert.
35 Un tie sita Viņu krustā un izdalīja Viņa drēbes savā starpā ar mesliem.
36 Un tie sēdēja tur un apsargāja Viņu.
37 Un virs Viņa galvas tie pielika Viņa vainas uzrakstu: ŠIS IR JĒZUS, JŪDU ĶĒNIŅŠ.
38 Tad divi slepkavas tika kopā ar Viņu krustā sisti; viens pa labo, otrs pa kreiso roku." (Mat.27:32-38)
Visi evaņģēliji, Jēzus nāvi aprakstīdami, ļoti skaidri vēsta, ka Viņš tika krustā sists, nu un ar "pagāniskajām reliģijām" tam nav sakara, ka kristieši tāpēc krustu izmanto kā kristietības simbolu.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 07, 2017
kristieši tāpēc krustu izmanto kā kristietības simbolu.

Iespējams, ka Jehovas Liecinieki izmanto stabu kā kristietības simbolu:

(https://ih1.redbubble.net/image.16480226.3086/sticker,220x200-bg,ffffff-pad,220x200,ffffff.u1.jpg)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 07, 2017
 Grieķu valodas vārds, ko parasti tulko ”krusts”, ir staurós. Šī vārda pamatnozīme ir ”taisns miets vai stabs”. Izdevumā The Companion Bible norādīts: ”[Staurós] nekad neapzīmē divus kokus, kas savienoti kaut kādā leņķī. [..] [Jaunās Derības] grieķu tekstā nav nekā tāda, kas vedinātu uz domām par diviem koka gabaliem.”

Vairākās vietās Bībeles sarakstītāji, runājot par Jēzus nāvessodu, ir lietojuši citu grieķu valodas vārdu — xýlon. (Apustuļu darbi 5:30; 10:39; 13:29; Galatiešiem 3:13; 1. Pētera 2:24.) Šis vārds nozīmē vienkārši ”baļķis” vai ”nūja, vāle, koks”.

Grāmatā Krusts un krustā sišana (Das Kreuz und die Kreuzigung), ko sarakstījis Hermans Fulda, stāstīts, kāpēc nāvessoda izpildei bieži tika izmantots vienkāršs miets: ”Ne vienmēr vietās, ko izraudzījās publiskai nāvessoda izpildei, auga koki. Tāpēc zemē tika nostiprināts stabs, pie kura piesēja vai pienagloja noziedznieku augšup paceltās rokas un bieži vien arī kājas.”

Bet visbūtiskākais ir tas, kas teikts Dieva Rakstos. Apustulis Pāvils norāda: ”Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: ”Nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka.”” (Galatiešiem 3:13.) Šeit Pāvils citē 5. Mozus grāmatas 21. nodaļas 22. un 23. pantu, kur ebreju valodā nepārprotami runāts par koka stabu, nevis krustu. Tā kā šādā veidā sodīts cilvēks kļuva par ”lāstu”, nebūtu pareizi, ja kristiešiem mājās būtu tēli, kas atveido Kristus sodīšanu ar nāvi.Nav nekādu faktu, kas liktu domāt, ka pirmajos 300 gados pēc Kristus nāves kristieši pielūgsmē būtu izmantojuši krustu. Ceturtajā gadsimtā kristietībai, kas tajā laikā jau bija atkritusi no patiesības, pievērsās imperators Konstantīns, un ar viņa atbalstu krusts kļuva par šīs reliģijas simbolu. Lai kādi būtu bijuši Konstantīna rīcības motīvi, patiesībā krustam nav nekāda sakara ar Jēzu Kristu. Krusta izcelsme ir pagāniska. Jaunajā katoļu enciklopēdijā atzīts: ”Krusts ir atrodams gan pirmskristietības, gan nekristīgajās kultūrās.” Vairākos citos avotos krusts tiek saistīts ar dabas spēku pielūgsmi un pagāniskiem auglības rituāliem.

Bet kāpēc tika atbalstīta šāda pagāniska simbola lietošana? Acīmredzot tas tika darīts, lai pagāniem būtu vieglāk pieņemt ”kristietību”. Taču pagānisku simbolu izmantošana Bībelē ir nosodīta. (2. Korintiešiem 6:14—18.) Tāpat ir aizliegtas visas elkdievības formas. (2. Mozus 20:4, 5; 1. Korintiešiem 10:14.) Tātad patiesajiem kristiešiem ir pamatots iemesls neizmantot krustu Dieva pielūgsmē.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 07, 2017
nebūtu pareizi, ja kristiešiem mājās būtu tēli, kas atveido Kristus sodīšanu ar nāvi.

Tad Tu saki, ka xýlon - ”nūja, vāle, koks” nav jehoviešu sveiciens?
(attēlu jau iepriekš ieliku)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 07, 2017
Papuc! Dievs Jehova un Viņa Valstība nav nekādi joki !
https://www.youtube.com/watch?v=IrusnDDzDAU
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 08, 2017
Papucs
Citāts
nebūtu pareizi, ja kristiešiem mājās būtu tēli, kas atveido Kristus sodīšanu ar nāvi.
Jā, nu šis teikums atklāj, ka Jehovas liecinieki diemžēl vispār neko nesaprot. Tas ir skumjš piemērs tam, ka herēze kaut kādā vienā jautājumā, specifiski - par Kristus dabu, - noved pie neizpratnes citos jautājumos, proti  - ka Kristus nāve nav mazāk nozīmīga par Viņa dzīvi.
 
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 08, 2017
Staar
Citāts
kura dvēsele grēko,tai jāmirst
Ja ar to domāts ka dvēsele=cilvēks=smadzene, UN mirt = iznīcināt
 tad , diemžēl, neder. Mirst visi, gan tie kas grēko, gan tie kas negrēko. Grēcinieki nemirst uzreiz pēc grēkošanas, un nemirst ātrāk kā negrēcīgie.
Tāpēc frāze ir bezjēdzīga.

Citāts
,nav svarīgi ka romieši lielākā mērā sodīšanai izmantoja krustu,jo vēsture māca,ka izmantoja arī stabu
Tātad, lielāka varbūtība ir, ka tas bija krusts.

Citāts
Pēc Bībeles redzams,ka Jēzu sodīja pēc jūdu tradīcijām
Sodīja romieši pēc savām tradīcijām.

Citāts
Tā kā šie abi pravietojumi atrodas striktās paralēlēs
Romiešiem tās jūdu tradīcijas bija diezgan paralēlas, t.i. nesaistošas.

Citāts
Ne vienmēr vietās, ko izraudzījās publiskai nāvessoda izpildei, auga koki. Tāpēc zemē tika nostiprināts stabs
Ja koki neauga, tad no kurienes ņēma stabu?
Tai vietā, kur izpildīja nāvessodu Jēzum , auga koki vai neauga?

Citāts
Jaunajā katoļu enciklopēdijā atzīts: ”Krusts ir atrodams gan pirmskristietības, gan nekristīgajās kultūrās.”
Intersanti, kāds simbols NAV atrodams agrākajās kultūrās?

Citāts
Tātad patiesajiem kristiešiem ir pamatots iemesls neizmantot krustu Dieva pielūgsmē.
Tas gan tiesa.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 08, 2017
Papucs
Nu, ko tu! :D
Ja nebūtu krusta, tad kristietības simbols, visdrīzāk, ka būtu zivs.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017
Papucs
Citāts
nebūtu pareizi, ja kristiešiem mājās būtu tēli, kas atveido Kristus sodīšanu ar nāvi.
Jā, nu šis teikums atklāj, ka Jehovas liecinieki diemžēl vispār neko nesaprot. Tas ir skumjš piemērs tam, ka herēze kaut kādā vienā jautājumā, specifiski - par Kristus dabu, - noved pie neizpratnes citos jautājumos, proti  - ka Kristus nāve nav mazāk nozīmīga par Viņa dzīvi.


Saprot gan,jo tieši JL ir vienīgie kristieši , kas katru gadu atceras tieši Jēzus nāvi ,kurā tiek uzsvērta Jēzus upura vērtība.Apustulis Pāvils paskaidroja, ka, svinēdami Kunga vakarēdienu, Jēzus mācekļi ”pasludina tā Kunga nāvi”. (1. Korintiešiem 11:26.) Tāpēc nav vajadzīgs atveidot un skatīties uz Jēzus tēlu,lai atgādinātu sev par viņa upura nāvi.
Ebrejiem 6:4-6 paskaidrots,kas ir tie,kas turpina sist Dieva Dēlu krustā un pakļaut Dieva Dēlu vispārējam apsmieklam.
4 Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši Dieva dāvanas, un kļuvuši Svētā Gara dalībnieki,
5 un baudījuši labo Dieva vārdu un nākamā laika spēkus, 
6 un krituši, atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva Dēlu sit krustā un liek smieklā."
Dievs paredzot,ka atkritēji nebeigs ņirgāties par Viņa Dēlu ir teicis ar Jesajas starpniecību šādus vārdus:"  jo viņa vaigs bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem" ,- un tieši tādu mēs šodien redzam Jēzus tēlu attēlotu uz krustiem.

Tad vēl,pasaules baznīcās nez kādēļ svin Jēzus augšāmcelšanos un pie tam vēl pamanījušies sasaistīt šo īpašo notikumu kopā ar pūpoliem,olām un zaķiem. Bībelē nav norādīts,ka būtu speciāli jāatzīmē diena,kad Dievs Jēzu augšāmcēla no mirušajiem.( (Apustuļu darbi 17:24, 31.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017
Papucs
Nu, ko tu! :D
Ja nebūtu krusta, tad kristietības simbols, visdrīzāk, ka būtu zivs.

Kristietības simbols ir pats Jēzus-kristietības pamatlicējs ,kā simbolisks KAROGS Dieva rokās,ko Dievs pacēlis pār
tautām,aicinot pulcēties zem Viņa karoga visus,kas tic gan Viņam,gan Viņa Dēlam.1. Mozus grāmatas 22. nodaļas 18. pantā, Jehova teica Ābrahāmam, ka visas tautas tiks svētītas viņa pēcnācējos, jo Ābrahāms ir ”bijis paklausīgs Dieva vārdam”. Arī mums jāklausa Jehovam un viņa Dēlam: ”Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.” (Jāņa 3:36.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 08, 2017
Papucs
Nu, ko tu! :D
Ja nebūtu krusta, tad kristietības simbols, visdrīzāk, ka būtu zivs.
Kādu laiku arī bija.
Bet par visu pārējo - šķiet, Staar jauc Homēra grieķu valodu ar Koine grieķu valodu. Jaunā derība pierakstīta tieši pēdējā. Nu un ja attiecībā uz Homēra grieķu valodu piezīme par to, ka 'stauros' nozīmē tikai stabs, ir pamatota, tad uz Koine grieķu valodu - nav.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017
Papucs
Nu, ko tu! :D
Ja nebūtu krusta, tad kristietības simbols, visdrīzāk, ka būtu zivs.
Kādu laiku arī bija.
Bet par visu pārējo - šķiet, Staar jauc Homēra grieķu valodu ar Koine grieķu valodu. Jaunā derība pierakstīta tieši pēdējā. Nu un ja attiecībā uz Homēra grieķu valodu piezīme par to, ka 'stauros' nozīmē tikai stabs, ir pamatota, tad uz Koine grieķu valodu - nav.


Valodas ir valodas,bet mums ticīgajiem ir jāņem vērā paša Jēzus teiktie vārdi.Tā kā Jēzus savu sodīšanas veidu pielīdzināja tam,kā Mozus tuksnesī paaugstināja čūsku,tad no tā zinām,ka to viņš darīja čūsku(izveidotu no vara)paceļot piestiprinātu pie staba.Tātad,-arī Jēzu tika pacelts pie staba un ne citādi.Un tāds atribūts kā krusts Jēzus iedibinātajā kristietībā ir ņepričom! Krustu ir ieviesuši tie,par kuriem runāts Ebrejiem 6:4-6,-tātad-atkritēji.Krusts ar uz tā atveidotu Jēzus tēlu ,kur "viņa vaigs bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem"(Jesajas 52:14)ir viltus kristietības simbols.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 08, 2017
Staar
Tu atkal izvirzi teoriju, kur nav faktiski neviena pierādījuma un nekāda iemesla. Tikai, lai jūsu nekristīgā sekta kaut kā atšķirtos.
Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks.(1Kor. 1:18)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017
Staar
Tu atkal izvirzi teoriju, kur nav faktiski neviena pierādījuma un nekāda iemesla. Tikai, lai jūsu nekristīgā sekta kaut kā atšķirtos.

JL ir kristieši,kas tik tiešām atšķiras  no tiem,kas pasaulē,jo viņi visi zina,ka 2.Mozus 2:4 ,5 teikts:" Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, ... https://www.youtube.com/watch?v=4ZwkZTD7qp8 (https://www.youtube.com/watch?v=4ZwkZTD7qp8) ,pašas beigas ir vispār super!

Un  atšķiras no pasaules kristiešiem ar vēl vienu būtisku atšķirību par kuru Jēzus  lūgšanā runāja ar savu Tēvu, teikdams: ”Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules.” (Jāņa 17:15, 16.) Šis sirsnīgais lūgums palīdz saprast, cik ļoti Jēzus mīlēja savus sekotājus un cik svarīgi bija vārdi, ko viņš jau iepriekš bija teicis dažiem mācekļiem tajā pašā vakarā: ”Jūs neesat no pasaules.” (Jāņa 15:19.) Jēzus uzskatīja, ka ir ļoti būtiski, lai viņa sekotāji nepiederētu pie pasaules.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017
Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks.(1Kor. 1:18)/ZIRGS c./

Tulkots no vissenākajiem Rakstu rokrakstiem šis pants skan tā,-18 Jo vēsts par moku stabu šķiet muļķība tiem, kas iet bojā, turpretī mums, kas tiekam glābti, tā ir Dieva spēks.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 08, 2017
Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks.(1Kor. 1:18)/ZIRGS c./

Tulkots no vissenākajiem Rakstu rokrakstiem šis pants skan tā,-18 Jo vēsts par moku stabu šķiet muļķība tiem, kas iet bojā, turpretī mums, kas tiekam glābti, tā ir Dieva spēks.
Tam nav sakara ar Bībeles rokrakstu senumu, tikai ar vārda σταυρός tulkojumu, ko jūsējie izvēlas tulkot kā "moku stabs", kamēr visa kristīgā pasaule - kā "krusts".
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 08, 2017
ZIRGS

Tas jau atkal ir viltīgais manipulators pāvils, šķiet -  kurš no tās kristiešu sektas taisīja sev politikas rīku :)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 08, 2017
Ctulhu
Palūdz Staar, viņa tev pastāstīs, ka Pāvils nebija "viltīgs manipulators". (Ap.d.17:18, 33)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017
Ctulhu
Palūdz Staar, viņa tev pastāstīs, ka Pāvils nebija "viltīgs manipulators". (Ap.d.17:18, 33)

Protams,ka nebija,jo augšāmceltais Jēzus viņu izvēlējās par pagānu apustuli,nevis viņš sevi par tādu padarīja.Pāvils turpmāko dzīvi veltīja pildot Dieva darbu,proti-sludināja pagāniem labo vēsti par Dieva Valstības nodibināšanu uz zemes.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 08, 2017
Staar
Visu cieņu, tomēr Jehovas Liecinieki nav kristieši.
Tu to šeit varonīgi nepārtraukti pierādi arvien no jauna un jauna ar saviem komentāriem.
Pateicoties Taviem komentāriem un neatlaidībai, man beidzot ir reāls Bībelē balstīts pamatojums, ka JL nav kristieši.

Tavējie ir tādi kā tas Pazudušis Dēls pirms atgriešanās.
Sēž kaut kur svešumā, nedabū pat to barību, ko pagāni dod savām cūkām, bet tikai pukst sevī, ka vecākais brālis (klasiskā kristietība), kas palika Tēva namā, gan nav cienīgs saukties par īsteno mantinieku.

Nekas jauns, Staar.
Tādu kā jūsējie ir lērums sektu pasaulē.
Atvaino, bet jūsējie nav unikāli - nav pēc Bībeles.


Smieklīgi elementārs jūsu teoloģijas pamats - skaudība vulgaris.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 08, 2017
Staar jauc Homēra grieķu valodu ar Koine grieķu valodu. Jaunā derība pierakstīta tieši pēdējā.
Mūsu draugs un biedrs Adam Gontier vēlreiz studē filoloģiju (iet uz otru augstāko) un februārī konferencē uzstāsies par Jaunās Derības tulkojumu tēmu.
Grieķu tekstus viņš lasīs Koine valodā.


Palūgšu, ja sanāk, lai garām ejot piemin arī JL aplamo krusta skaidrojumu.
Kaut gan Latvijas kristiešiem tas galīgi nav svarīgi, jo Latvijā, par laimi, JL labi ja vispār kāds ir dzirdējis, ka tādi eksistē.
Vismaz ir diezgan droši, ka Latvijā neviens JL neuzskata par kristiešiem.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017
Smieklīgi elementārs jūsu teoloģijas pamats - skaudība vulgaris /Papuc c./

Kā tas jāsaprot?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017


Papuc!
Kādā Jehovas liecinieku kongresā, kas notika Londonā, telekompānijas BBC korespondents Jehovas liecinieku pārstāvim jautāja, vai liecinieki ir kristieši. Jehovas liecinieku pārstāvis atbildēja: ”Jā, noteikti ir, jo Jēzus ir mūsu paraugs. Pasaulē ir daudz egoisma, bet mēs raugāmies uz Jēzu Kristu, kas ir mūsu ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs ticam, ka viņš ir Dieva Dēls, nevis trīsvienības daļa, tāpēc tas, kā mēs saprotam Bībeli, atšķiras no tradicionālo reliģiju priekšstatiem.”
Televīzijas raidījumu, kurā tika rādīta intervija ar Jehovas liecinieku pārstāvi, korespondents beidza šādiem vārdiem: ”Es tagad daudz labāk saprotu, kāpēc Jehovas liecinieki klauvē pie mūsu durvīm. Un es nedomāju, ka es jebkad būtu redzējis 25 000 tik labi ģērbtu un pieklājīgu cilvēku vienuviet.” Šie vārdi ir lielisks apliecinājums tam, cik saprātīgi ir dzīvot saskaņā ar Dieva nemainīgajām normām ,ņemot vērā apustuļa Pāvila aicinājumu: ”Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (Romiešiem 12:2.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 08, 2017
Tavējie ir tādi kā tas Pazudušis Dēls pirms atgriešanās.
Sēž kaut kur svešumā, nedabū pat to barību, ko pagāni dod savām cūkām, bet tikai pukst sevī, ka vecākais brālis (klasiskā kristietība), kas palika Tēva namā, gan nav cienīgs saukties par īsteno mantinieku./no Papuc.c./

Vēlreiz pārlasot tavu citātu,man tas lika aizdomāties,ka tavs novērojums attiecībā uz JL ir pareizs,jo visi cilvēki,kas atgriežas pie Dieva ir tādi kā pazudušie dēli.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 09, 2017
Smieklīgi elementārs jūsu teoloģijas pamats - skaudība vulgaris /Papuc c./

Kā tas jāsaprot?

Motivācija-skaudība.
Te mums ikdienas sarunās ir tāds Valentiinis.
Viņš šad tad apjautājas, kā tur iet vienai vai otrai sievietei.
Ja atbilde ir, ka viņa bagāta, vai ar bagātu draugu, un ja vēl daudz seksa, tad Valentiinis vienmēr krīt izmisumā un raud.
Jo viņam tā visa nav, bet priecāties par to, ka citiem tas ir, viņš nav spējīgs, jo skauž.

Tas pats ar JL.
Es pieņemu, ka cilvēks var kļūt par JL aiz skaudības.
Labi, OK, jūs esat kristieši.
Bet nevajag visu laiku censties pierādīt, ka mēs neesam kristieši.
Es esmu kristietis, bet neesmu JL, un uzskatu, ka jūsējie smagi kļūdās pēc Bībeles, bet es cienu jūsējo tiesības kļūdīties.
Dzīvojieties savā smilšu kastē, neviens jums Latvijā to netraucē.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 09, 2017
Papuc!Ja tā,tad jau pēc tevis teiktā sanāk,ka Jēzus apskauda farizejus un augstos rakstu mācītājus!Bet tā nebija,Jēzus nevis apskauda,bet skaidri norādīja uz viņu apzināti veiktajām maldinošajām darbībām-rituāliem,kas liedza vienkāršajiem cilvēkiem iepazīt Dievu.Pat nebaidoties viņiem pateikt acīs,ka viņi ir kā "čūsku un odžu dzimums".Tāpat dara JL ,bez skaudības un vainas apziņas skaidri norādot uz tiem reliģiskajiem vadītājiem,kuri nebeidz maldināt cilvēku masas.
Bet pats vārds "skaudība" nozīmē naidīgas, nedraudzīgas jūtas, kuras izraisa citu manta, labklājība, pārākums un tā tālāk.JL tādas nav,jo kam bija ,tie pēc Jēzus aicinājuma jau sen ir sevī apslāpējuši šo slikto īpašību. Apustulis Pāvils rakstīja: ”Nekļūsim godkārīgi, neizaicināsim cits citu uz sāncensību un neapskaudīsim cits citu.” (Gal. 5:26.) Bībelē var atrast daudz brīdinošu piemēru. (1. Kor. 10:11.) Tie palīdz saprast, kā skaudība attīstās un kā šīs jūtas var saindēt cilvēku, ja viņš ar tām necīnās.Tāpēc ir saprotams, kāpēc Bībelē par Kainu ir teikts, ka viņš ”bija no ļaunā”, tas ir, no Sātana. (1. Jāņa 3:12.) Apustulis Pēteris kristiešus aicināja: ”Būdami paklausīgi patiesībai, jūs esat attīrījuši savas dvēseles, un jūsu starpā valda neliekuļota brāļu mīlestība — tad nu kvēli mīliet cits citu no visas sirds!” (1. Pēt. 1:22.) Kas ir raksturīgs mīlestībai? Apustulis Pāvils rakstīja: ”Mīlestība ir pacietīga un laipna. Mīlestība nav skaudīga, tā nelielās, nav uzpūtīga, neizturas nepiedienīgi, nemeklē savu labumu, nav viegli aizkaitināma. Tā neuzskaita pārestības.” (1. Kor. 13:4, 5.) JL zina,ja viņu sirdī aizvien vairāk nostiprināsies šāda mīlestība pret citiem, tā palīdzēs uzveikt noslieci uz skaudību. (1. Pēt. 2:1.)
Nosodīdams savus pretiniekus par to, ka viņiem nav sapratnes par garīgām vērtībām, Jēzus saka: ”Vai jums, jūs aklie ceļa rādītāji.” Viņi ir akli garīgā ziņā, jo tempļa zeltam pievērš vairāk uzmanības nekā pielūgsmes vietas garīgajai nozīmei. Pēc tam Jēzus izsaka visspēcīgākos nosodījuma vārdus. ”Jūs čūsku un odžu dzimums,” saka Jēzus, ”kā jūs izbēgsit no elles sodības?” Jēzus paziņo reliģiskajiem vadītājiem, ka viņus gaida mūžīga iznīcība, ja viņi turpinās savus ļaunos darbus. (Mateja 23:16—22, 33.)
Tāpēc JL ir jāseko Jēzus priekšzīmei un jābūt drosmīgiem Valstības sludinātājiem arī tad, kad viņiem jāatmasko viltus reliģijas.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 09, 2017
pats vārds "skaudība" nozīmē naidīgas, nedraudzīgas jūtas, kuras izraisa citu manta, labklājība, pārākums un tā tālāk.JL tādas nav,jo kam bija ,tie pēc Jēzus aicinājuma jau sen ir sevī apslāpējuši šo slikto īpašību.

Lūk!
Šim es neticu, jo redzu, ka ar Staar ir savādāk :)

JL skauž, ka "klasiskā kristietība" Romas katoļi, pareizticīgie, pat luterāņi ir ļoti skaidri saskatījuši Jēzus dievišķību (daļu no Trīsvienības).
Bet JL to nav spējuši saskatīt.
Tāpēc arī skaudība, ka tās klasiskās kristietības formas ir tuvu pie Dieva Jehovas, bet paši, JL, lai kā arī pūlētos, tomēr neizdodas tā pietuvoties.

Te arī tas "vecākā brāļa sindroms", par ko iepriekš runāju.
Kā tā var būt, ka Dievs Jehova tikļoti labi atzīst katoļus, pareizticīgos, luterāņus u.c.?
Vajadzēja taču būt, ka Tēvs Jehova atzīst vienīgi JL, bet dzīvē reāli tā nav!
Kur problēma?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 09, 2017
Kā tā var būt, ka Dievs Jehova tikļoti labi atzīst katoļus, pareizticīgos, luterāņus u.c.?
Vajadzēja taču būt, ka Tēvs Jehova atzīst vienīgi JL, bet dzīvē reāli tā nav!
Kur problēma?/c,/

Reāli ir tā,ka patreiz pasules valdnieks jeb dievs ir Sātans un viss atrodas viņa varā.Tā arī ir tā problēma,kuru nevar pieņemt pasaules reliģijas,domādamas,ka viņus vada Dievs.Arī imperatora Konstantīna (jā,jā-Konstantīna,nevis Jēzus kristietisms),kas sašķēlies tūkstošiem novirzienos-katoļos,luterāņos u.tt.-aizejot tūkstošos,pieder "šīs pasaules valdniekam".
Dievam patreiz pieder neliela daļiņa uzticīgo cilvēku attiecībā pret visas pasaules cilvēku miljardiem,gluži tāpat kā Viņam piederēja neliels skaits dievbijīgo,kas minēti Bībelē.Tos visus attiecībā pret tā laika pasaules iedzīvotājiem var,ja vien labi grib,ņemt un nosaukt vārdos.Sākot ar Ābelu.Kur vēl Noasa ģimene-tikai 8 cilvēki!Visi pasaules iedzīvotāji ir sadzimuši no ļaundariem-Ādama,Ievas,un galvenais-Kaina-pirmā slepkavas cilvēces vēsturē.Tikai reti eksemplāri piedzimst labestīgi,-tādi kā Mozus,Ārons,Ījabs,Ābrahāms u.c.Tad nu tie labestīgie Dieva uzdevumā māca tos ļaunos kļūt par labiem,lai arī viņi spētu izmainīt savu ļauno dabu un patiktu Dievam.

Runājot par JL ,tad Dievs viņus skaidrā valodā ir nosaucis par saviem kalpiem-tātad,ja Dievu sauc par Jehovu,tad Viņa kalpus-par Jehovas lieciniekim.(Jesajas 43:10)Par Dieva Jehovas lieciniekiem un Jēzus Kristus mācekļiem. (Jāņa 13:35.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 09, 2017
ja Dievu sauc par Jehovu,tad Viņa kalpus-par Jehovas lieciniekim.(Jesajas 43:10)Par Dieva Jehovas lieciniekiem un Jēzus Kristus mācekļiem. (Jāņa 13:35.)
Bet, ja Dievu sauc par AHAYAH?
Un, ja lingvistiski Jehova=Baāls?
Tad JL ir sātanisti (Baālisti), bet katoļi, luterāņi un pareizticīgie ir kristieši?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 09, 2017
ja Dievu sauc par Jehovu,tad Viņa kalpus-par Jehovas lieciniekim.(Jesajas 43:10)Par Dieva Jehovas lieciniekiem un Jēzus Kristus mācekļiem. (Jāņa 13:35.)
Bet, ja Dievu sauc par AHAYAH?
Un, ja lingvistiski Jehova=Baāls?
Tad JL ir sātanisti (Baālisti), bet katoļi, luterāņi un pareizticīgie ir kristieši?

Ja tagad jau valdītu Dieva Valstība,tad būtu tikai-viens Dievs Jehova,viens Kungs Jēzus ,viena ticība un viena kristība visiem cilvēkiem-nu tad būtu tā, kā teikts Bībelē.Bet tā kā pār pasauli valda Sātans,tad viņam ir tūkstošiem reliģiju,ar kurām viņš ,izmantojot savus kalpus ,maldina cilvēci.Šito 1000-šiem reliģiju kopumu Dievs Bībelē ir nosaucis par Lielo Bābeli,kurai Viņš sodu jau ir piespriedis.Bībelē ir lasāms aicinājums visiem,kas sevi uzskata par patiesiem kristiešiem,iziet no Lielās Bābeles.Un,Papuc,padomā pats,vai vispār ir iespējams,ka Sātana pārvaldījumos visas reliģijas mācītu par Jehovu,kura radīšanas darbu viltīgos nolūkos izjauca tieši viņš-Sātans?
Patiesie Dieva kalpi lieto šo pasauli,bet kā tādi,kas to nelieto,tāpēc vien viņi nevar būt tāda reliģija,kas sevi reklamētu publiskā veidā,piemēram,pārpludinot pasaules bibliotēkas ar savu literatūru un  Bībelēm.Sātana pasaulē patiesie Dieva kalpi var Dievam kalpot neuzkrītoši,gandrīz kā atrodoties pagrīdē,kā tādi aģenti.Kā Jēzus tēlaini teica,ka viņš savus kalpus sūta pasaulē sludināt evaņģēliju,kā avis vilku barā.


Vai tad pasaules baznīctēvi jūtas kā avis vilku barā?Vai nav tā,ka viņi jūtas kā nieres taukos un kā aktieri,kas pelna labu naudu tēlojot dieva kalpu lomas?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 09, 2017

Ja tagad jau valdītu Dieva Valstība,tad būtu tikai-viens Dievs Jehova
Bet, ja Dieva Radītāja vārds ir AHAYAH?
Tad Tavs Jehova=Baāls nav Dieva Radītāja vārds.
Tad Tu kļūdies, tad Tu kalpo velnam.

 
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 09, 2017
Staar
Redzi, "normālie" kristieši saka Dievs, un ar šo vārdu domā visa Radītāju, Dieva Dēlu un vēl arī Svēto Garu.
Nav tik ļoti svarīgi, kā nu tur pareizi raksta vai izrunā - galvenais - mēs zinām, pie kā tieši vēršamies.

Savukārt jūsējie vēršas konkrēti pie Jehovas.
Ja nu izrādās, ka tas nav Radītāja bet velna vārds, tad jūsējie sevi ir jau iepriekš nolēmuši neveiksmei.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 10, 2017
,Jēzus nevis apskauda,bet skaidri norādīja uz viņu apzināti veiktajām maldinošajām darbībām-rituāliem,kas liedza vienkāršajiem cilvēkiem iepazīt Dievu.Pat nebaidoties viņiem pateikt acīs,ka viņi ir kā "čūsku un odžu dzimums".
Vispār Jēzus teica, lai cilvēki klausa gan Rakstu mācītājus, tikai, lai neseko viņu piemēram.
Pēc analoģijas tad sanāktu, ka JL būtu jāaicina cilvēki klausīt, ko saka katoļu, pareizticīgo u.c. mācītāji.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 10, 2017
Man liekas, ka JL kultivētais priekšstats par patiesā veida, kā apzīmēt Dievu, spēku, ir drīzāk rada kabalismam (mistiskai mācībai par vārdu nozīmi, https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah (https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah)), nevis tam, ko mācīja Jēzus.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 10, 2017
Staar jauc Homēra grieķu valodu ar Koine grieķu valodu. Jaunā derība pierakstīta tieši pēdējā.
Mūsu draugs un biedrs Adam Gontier vēlreiz studē filoloģiju (iet uz otru augstāko) un februārī konferencē uzstāsies par Jaunās Derības tulkojumu tēmu.
Grieķu tekstus viņš lasīs Koine valodā.
Tas ir brīniškīgi! Jācer, ka viņš miglu tāpēc nepametīs. Mums te tiešām šad tad ļoti noderētu zinošs seno valodu pratējs.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 10, 2017
Papucs
Objektīvi skatoties, tev taisnība - nevar saukt par kristiešiem kopienu, kas noraida jau paša pirmā ekumēniskā koncila lēmumus. Viņi var būt ir jauki cilvēki, bet nav kristieši.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 10, 2017
ZIRGS
Īstenībā tam nav nozīmes.
Kristus jau pats teica - Viņš ir vienīgais, kurš pazīst savus sekotājus.
Nav tur nekādas nozīmes ne konciliem, ne demokrātijai, ne statistikai.
Vārdu sakot - tad jau redzēsim...
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 10, 2017
Papucs
Objektīvi skatoties, tev taisnība - nevar saukt par kristiešiem kopienu, kas noraida jau paša pirmā ekumēniskā koncila lēmumus. Viņi var būt ir jauki cilvēki, bet nav kristieši.


Konstantīna kristieši jau nu noteikti  nē! Imperators Konstantīns taču nebija kristietis,kad viņš sasauca pirmo koncilu.Cik gan jābūt aunam,lai pieņemtu par patiesiem šī te koncila un turpmāko koncilu lēmumus,kas jau pašā saknē balstījās uz meliem un liekulību gan varas gan baiļu no imperatora dēļ.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 10, 2017
Man liekas, ka JL kultivētais priekšstats par patiesā veida, kā apzīmēt Dievu, spēku, ir drīzāk rada kabalismam (mistiskai mācībai par vārdu nozīmi, https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah (https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah)), nevis tam, ko mācīja Jēzus.


Vai zinājāt,ka pasaules  230 rakstnieku darbos  lasāmas epizodes ar Dieva Jehovas vārdu?
 https://www.youtube.com/watch?v=uOxmsTmRqbk
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 10, 2017
Vai zinājāt,ka pasaules  230 rakstnieku darbos  lasāmas epizodes ar Dieva Jehovas vārdu?
Vai gadījumā tas nav pilnīgi PO?

Starp citu, pirmā doma, kad izlasīju - baigi maz starp JL rakstnieku - tikai 230 pa visu pasauli...
Bet, nu ok, pieņemsim, ka jūsējiem rakstniecība nav topā.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 11, 2017
Konstantīna kristieši jau nu noteikti  nē! Imperators Konstantīns taču nebija kristietis,kad viņš sasauca pirmo koncilu.Cik gan jābūt aunam,lai pieņemtu par patiesiem šī te koncila un turpmāko koncilu lēmumus,kas jau pašā saknē balstījās uz meliem un liekulību gan varas gan baiļu no imperatora dēļ.
Lai arī tajā koncilā 1 Konstantīns (kurš koncilā ieradās tikai 14.jūnijā, lai gan koncils sākās 20.maijā)  nebija kristietis, tomēr vismaz 200 citu tā dalībnieku bija, nu un lēmumus viņi pieņēma ar balsošanu(imperators neesot balsojis), finālo lēmumu parakstot visiem, izņemot divus.
Ir tā, ka baznīca ir bijusi dažādu herēžu apdraudēta sevišķi savas pastāvēšanas pirmajā tūkstošgadē, bet ar Dieva svētību tā sekmīgi ir saglabājusi skaidro Kristus mācību (Mat. 16:18).
Un, Papuc, koncilu lēmumi tomēr ir svarīgi. Tie ir novilkuši skaidras līnijas, kas ir kristietība, nu un tas, kas ir ārpus šīm līnijām kā mormoņi un Jehovas liecinieki - tie iespējams ir jauki cilvēki, bet nav kristieši.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
Vai zinājāt,ka pasaules  230 rakstnieku darbos  lasāmas epizodes ar Dieva Jehovas vārdu?
Vai gadījumā tas nav pilnīgi PO?

Starp citu, pirmā doma, kad izlasīju - baigi maz starp JL rakstnieku - tikai 230 pa visu pasauli...
Bet, nu ok, pieņemsim, ka jūsējiem rakstniecība nav topā.

Nu re,nu!Tagad es pilnībā saprotu,ka tu ,Papuc,tik tiešām nespēj izlasīt tā kā ir rakstīts.Tad nu nav brīnums,ka arī Bībelē rakstītais tev izsaka pavisam citu nozīmi.
Es runāju par pasaules literatūras klasiķiem,kuri zināja,kā sauc patieso Dievu un tāpēc ir saukuši Viņu vārdā Jehova savos daiļrades darbos,ja tajos runa gāja par Dievu.Es nerunāju,ka kādi no JL ir bijuši kļuvuši par rakstniekiem,lai rakstītu par Jehovu.Šiem te 230 rakstniekiem no visas pasaules nākušiem ir bijis pavisam skaidrs,kas ir Dievs un kā Viņu sauc.

Patiesība ir tāda,ka Dievs Sātana patieso vārdu ir izdzēsis,nosaukdams viņu atbilstošos saukļos-par Sātanu un Velnu,un tāpēc laika gaitā Sātans ir bijis ietekmējis Bībeles pārrakstītāju prātu,lai tie sāktu nelietot Dieva vārdu,bet aizstātu ar titulu "Kungs'',šādā veidā panākot,ka arī Dieva vārds tiktu izdzēsts no ļaužu atmiņas.Viņam tas kādu laiku ir bijis izdevies,jo ,piemēram,ebreji šīs te māņticības dēļ,ar ko Sātans ietekmēja ebrejus,aizliedza izrunāt Dieva vārdu un tas tālākajos rokrakstos parādījās jau retu reizi,līdz pazuda vispār.Musulmaņi uzskata,ka Dievam ir 100 vārdi,bet īsto vārdu esot nozadzis Šaitans(Sātans).Bet katoļiem no 2008 gada ir aizliegts lietot Dieva vārdu vispār,kur no šī aizlieguma uzrodas jautājums,ja Dievam vārds nav Jehova ,kā gan oficiāli var aizliegt lietot to,kā nav?Tas vien jau liecina,ka katoļu amatpersonas zina gan ka Dievu sauc Jehova,un arī Jēzu viņi par Jehovu taču nesauc.Šo vārdu nelieto vispār.Kāpēc?Kas zem tā slēpjas?Vienīgie,kas zina atbildi,kā parasti, ir JL!
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
Konstantīna kristieši jau nu noteikti  nē! Imperators Konstantīns taču nebija kristietis,kad viņš sasauca pirmo koncilu.Cik gan jābūt aunam,lai pieņemtu par patiesiem šī te koncila un turpmāko koncilu lēmumus,kas jau pašā saknē balstījās uz meliem un liekulību gan varas gan baiļu no imperatora dēļ.
Lai arī tajā koncilā 1 Konstantīns (kurš koncilā ieradās tikai 14.jūnijā, lai gan koncils sākās 20.maijā)  nebija kristietis, tomēr vismaz 200 citu tā dalībnieku bija, nu un lēmumus viņi pieņēma ar balsošanu(imperators neesot balsojis), finālo lēmumu parakstot visiem, izņemot divus.
Ir tā, ka baznīca ir bijusi dažādu herēžu apdraudēta sevišķi savas pastāvēšanas pirmajā tūkstošgadē, bet ar Dieva svētību tā sekmīgi ir saglabājusi skaidro Kristus mācību (Mat. 16:18).
Un, Papuc, koncilu lēmumi tomēr ir svarīgi. Tie ir novilkuši skaidras līnijas, kas ir kristietība, nu un tas, kas ir ārpus šīm līnijām kā mormoņi un Jehovas liecinieki - tie iespējams ir jauki cilvēki, bet nav kristieši.

Jā,jā,novilkuši tik skaidras līnijas,kādas atstāj rīkste uz plikas miesas un tālāk līdz pat sārtam,ja vien nepakļaujas viņu pieņēmumiem.Vai tad Jēzus, kaut vienu reizi būtu bijis tā izrīkojies ar cilvēkiem,-kādu par nepakļaušanos sev būtu pakāris vai sadedzinājis?Kas gan tie par Jēzus sekotājiem,ja viņi Jēzus vārdā slepkavoja gadu simtiem tos,kas viņiem nepakļāvās?Jēzus taču pārliecināja ar vārdiem,ne jau ar cilpu,zobenu,rīksti un ugunssārtu,pirms tam nežēlīgi upurus nospīdzinot.Te tak ar neapbruņotu aci skaidri redzams,kam tādi ļaundarīgi sekotāji pieder!
Reiz, kad Jēzus un viņa mācekļi netika uzņemti kādā Samarijas ciemā, Jēkabs un Jānis bija gatavi lūgt, lai uguns nāk no debesīm un sadedzina neatsaucīgos cilvēkus. Taču Jēzus aprāja savus mācekļus, norādīdams, ka viņu attieksme nav pareiza. (Lūkas 9:52—56.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 11, 2017
Staar
Citāts
Bet katoļiem no 2008 gada ir aizliegts lietot Dieva vārdu vispār
Čo ta par šo neesmu lietas kursā?
Ja nu kas, tad es domāju, ka Jehova nav Dieva vārds, un būtu tikai normāli nesaukt Dievu par Jehovu.
Tieši tāpat kā latviešu valodā kristieši nesauc Dievu par dieviņu, jo tas ir pagānisks pazemojošs apzīmējums  Radītājam.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
Staar
Citāts
Bet katoļiem no 2008 gada ir aizliegts lietot Dieva vārdu vispār
Čo ta par šo neesmu lietas kursā?
Ja nu kas, tad es domāju, ka Jehova nav Dieva vārds, un būtu tikai normāli nesaukt Dievu par Jehovu.
Tieši tāpat kā latviešu valodā kristieši nesauc Dievu par dieviņu, jo tas ir pagānisks pazemojošs apzīmējums  Radītājam.

Slikti,ka neesi!JL gan ir un sākot jau ar dienu,kad tāds aizliegums tika pieņemts.
Papuc,vai zināji,ka Vatikānā ir redzami daži uzraksti ar Dieva vārdu Jehova,ko tagad cenšas noslēpt? Arī daudzās senākajās baznīcās ir lasāms Dieva vārds?Vissmieklīgākais ir tas,ka pareizticīgo popi ir gatavi likvidēt visas Bībeles arī tās,kas pieder viņiem pašiem,bet kurās parādās Dieva vārds Jehova.Kad vienam no viņiem jautāja,ko tad darīt ar tādām grāmatām,kur parādās Dieva  vārds Jehova,tad atbilde bija-"žeč"!
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 11, 2017
Nesaprotu, kāda starpība, vai cilvēks saka "lūdzu tevi, Dievs ... " vai "lūdzu tevi, Jehova ..." ?
Aiz ko tik svarīgs vārds? Ja teiks "lūdzu tevi Dievs ..." tad netaps uzklausīts, jo nav ievērtotas birokrātiskas formalitātes?
Te drīzāk , otrādi, - ja Jehova nav Dieva vārds, tad tiešām, visulaiku tiek pielūgts ne tas. Tad ir svarīgi teikt nevis Dievs, bet Jehova.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 11, 2017
EzītisMiglā
Kristieši šai ziņā seko Jēzus piemēram, kurš mācīja lūgt "Mūsu Tēvs debesīs", nevis "Jehova debesīs" .
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
Nesaprotu, kāda starpība, vai cilvēks saka "lūdzu tevi, Dievs ... " vai "lūdzu tevi, Jehova ..." ?
Aiz ko tik svarīgs vārds? Ja teiks "lūdzu tevi Dievs ..." tad netaps uzklausīts, jo nav ievērtotas birokrātiskas formalitātes?
Te drīzāk , otrādi, - ja Jehova nav Dieva vārds, tad tiešām, visulaiku tiek pielūgts ne tas. Tad ir svarīgi teikt nevis Dievs, bet Jehova.

 Piemēram,senās Izraēlas ķēniņam Dāvidam bija pamatots iemesls slavēt Dieva Jehovas varu: ”Tev, ak Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā GALVA pār visiem!” (1. Laiku 29:11.)

To saprata 1.gadsimta kristieši,jo 1.Korintiešiem 11:3 ir paskaidrots: "Ikkatra vīra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vīrs, bet Kristus GALVA ir Dievs.”
Jēzus  lūgšanā Dievam teica: ”Es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.” (Jāņa 17:26.)Bībelē teikto: ”Ikviens, kas tā Kunga (Jehovas) vārdu piesauks, tiks izglābts.” (Apustuļu darbi 2:21.)

Sātans ir tas,kas negrib,ka cilvēki iepazītu patieso Dievu,jo tad viņi ,valdot Dieva Valstības valdībai ,vairs nemirs un viņu nāve nesagādās Sātanam gandarījumu,kā tas ir tagad.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
EzītisMiglā
Kristieši šai ziņā seko Jēzus piemēram, kurš mācīja lūgt "Mūsu Tēvs debesīs", nevis "Jehova debesīs" .

Šajā lūgšanā izskan aicinājums svētīt Dieva vārdu.Kādu tad jūs svētāt?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 11, 2017
EzītisMiglā
Kristieši šai ziņā seko Jēzus piemēram, kurš mācīja lūgt "Mūsu Tēvs debesīs", nevis "Jehova debesīs" .

Šajā lūgšanā izskan aicinājums svētīt Dieva vārdu.Kādu tad jūs svētāt?
Sk.Jāņa ev.1:1-3 un 14:
Citāts
1 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.
2 Tas bija iesākumā pie Dieva.
3 Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir.


14 Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 11, 2017
Staar
Citāts
senās Izraēlas ķēniņam Dāvidam bija pamatots iemesls slavēt Dieva Jehovas varu: ”Tev, ak Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā GALVA pār visiem!”
Nu re, Dāvids iztika ar "Kungs", un ne reizi nepieminēja "Jehova". :)

Citāts
Sātans ir tas,kas negrib,ka cilvēki iepazītu patieso Dievu
.. un tāpēc Sātans ievieš birokrātiju - lai cilvēki obligāti teiktu tikai "Jehova", bet nekad "Dievs"?
Padomājam - kas notiks, ja "Jehova" visur aizvietos ar "Dievs"? Tas ir , pa taisno, tieši un nepārprotami ir noteikts adresāts. Gadījumā, ja Dievu tiešām sauc Jehova, tad nekas slikts nenotiks, jo der gan Dievs, gan Jehova. Vai "Dievs" var nebūt Dievs - vai te ir iespējams kļūdīties?
Otrādi - kas notiks, ja "Dievs" visur aizvietos ar "Jehova"?
Tad , gadījumā , ja Jehova ir Dievs, cilvēki lūgs Dievu.
Tad , gadījumā , ja Jehova NAV Dievs, cilvēki lūgs sazin ko. Te ir iespējams kļūdīties.

Jautājums - kāpēc nedrīkst lietot vārdu "Dievs" ? Tas ir drošāk.

Citāts
”Es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.
Te vārds = mācība. Nevis personvārds.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
Ezīti Miglā! Ar atēniešiem bija tas pats.Viņi nezināja,kas ir patiesais Dievs,tāpēc viņi bija izveidojuši visādus dievus,bet bija,katram gadījumam,uzcēluši altāri "nezināmajam Dievam",kas,kā norādīja Pāvils,arī bija tas vienīgais DZĪVAIS DIEVS -Dievs Jahve ,par kura esamību Jēzus vārdā sludināja Pāvils.Vienīgais DZĪVAI DIEVS starp visiem atēniešu elku dieviem.Bet tālāk Pāvils mācīja,ka cilvēkiem ir jāatsakās ticēt visiem elkiem un ir jāpievēršas vienīgama dzīvajam Dievam. (Apustuļu darbi 17:22—31.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
Citāts
”Es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.
Te vārds = mācība. Nevis personvārds./Ezītis Miglā c./

Šajā pantā Jēzus runā,ka viņš ir darījis zināmu sava Tēva vārdu Jehova,jo tieši 12 apustuļi ir tie,kas pirmie veido 144 000 svēto,par kuriem Jānis paskaidroja, ka šiem 144 tūkstošiem Jēra ”vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm”. (Atklāsmes 14:1, 3.)

Bībelē ar vārdu "vārds" ir saprotamas 2 lietas.
1.personas vārds,
2.mācība.
Bet vārds,kas rakstīts ar lielo burtu nozīmē personvārda variantu,kā šinī reizē Jēzu sauc gan par Jēzu un arī par Vārdu.
Bībelē teikts,ka Jēzu vēl sauc par Jēru un Āmen.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 11, 2017
Staar
Citāts
Bet vārds,kas rakstīts ar lielo burtu nozīmē personvārda variantu,kā šinī reizē
citātā ir ar mazo burtu

Citāts
Šajā pantā Jēzus runā,ka viņš ir darījis zināmu sava Tēva vārdu Jehova
Tātad, Jehova līdz šim bija - nezināms vārds? Kaut gan visa Bībele esot no vienas vietas ar šo vārdu pierakstīta? Un visās vietās, kur vien ir rakstīts "Dievs", oriģinālos esot "Jehova", tikai kādi ļaundari to nomainījuši pret "Dievs" , "Kungs"?

Citāts
darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.
Kādā veidā , uzzinot vārdu, pēkšņi izplatās mīlestība? Nezinot vārdu, nekas nesanāk?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 11, 2017
Konstantīna kristieši jau nu noteikti  nē! Imperators Konstantīns taču nebija kristietis,kad viņš sasauca pirmo koncilu.Cik gan jābūt aunam,lai pieņemtu par patiesiem šī te koncila un turpmāko koncilu lēmumus,kas jau pašā saknē balstījās uz meliem un liekulību gan varas gan baiļu no imperatora dēļ.
Lai arī tajā koncilā 1 Konstantīns (kurš koncilā ieradās tikai 14.jūnijā, lai gan koncils sākās 20.maijā)  nebija kristietis, tomēr vismaz 200 citu tā dalībnieku bija, nu un lēmumus viņi pieņēma ar balsošanu(imperators neesot balsojis), finālo lēmumu parakstot visiem, izņemot divus.
Ir tā, ka baznīca ir bijusi dažādu herēžu apdraudēta sevišķi savas pastāvēšanas pirmajā tūkstošgadē, bet ar Dieva svētību tā sekmīgi ir saglabājusi skaidro Kristus mācību (Mat. 16:18).
Un, Papuc, koncilu lēmumi tomēr ir svarīgi. Tie ir novilkuši skaidras līnijas, kas ir kristietība, nu un tas, kas ir ārpus šīm līnijām kā mormoņi un Jehovas liecinieki - tie iespējams ir jauki cilvēki, bet nav kristieši.

Jā,jā,novilkuši tik skaidras līnijas,kādas atstāj rīkste uz plikas miesas un tālāk līdz pat sārtam,ja vien nepakļaujas viņu pieņēmumiem.Vai tad Jēzus, kaut vienu reizi būtu bijis tā izrīkojies ar cilvēkiem,-kādu par nepakļaušanos sev būtu pakāris vai sadedzinājis?Kas gan tie par Jēzus sekotājiem,ja viņi Jēzus vārdā slepkavoja gadu simtiem tos,kas viņiem nepakļāvās?Jēzus taču pārliecināja ar vārdiem,ne jau ar cilpu,zobenu,rīksti un ugunssārtu,pirms tam nežēlīgi upurus nospīdzinot.Te tak ar neapbruņotu aci skaidri redzams,kam tādi ļaundarīgi sekotāji pieder!
Reiz, kad Jēzus un viņa mācekļi netika uzņemti kādā Samarijas ciemā, Jēkabs un Jānis bija gatavi lūgt, lai uguns nāk no debesīm un sadedzina neatsaucīgos cilvēkus. Taču Jēzus aprāja savus mācekļus, norādīdams, ka viņu attieksme nav pareiza. (Lūkas 9:52—56.)
Staar, mīļā, neviens tevi un jūsējos netaisās dedzināt.Tas, ka jūs neesat kristieši, ir tehnisks konstatējums, no kā nekādi uzbrukumi neizriet. Turklāt tas pilnīgi atbilst Pāvila rakstītam Titam 3:10.


Jā, kristieši ir kādreiz ticības vārdā darījuši dīvainas lietas. Bet jāpiezīmē tūlīt, ka priekšstats par to, ka baznīca to vien darīja kā "ar cilpu,zobenu,rīksti un ugunssārtu,pirms tam nežēlīgi upurus nospīdzinot" ir Apgaismības laika propaganda, kad cilvēkiem sāka likties, ka bez kristietības būs labāk, nu un, lai pārliecinātu par to sevi un citus, šāds priekšstats tika izveidots.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 11, 2017
EzītisMiglā
Citāts
citātā ir ar mazo burtu
Cik es zinu, ebreju rakstu valodā nemaz nošķīruma lielajos un mazajos burtos nav, līdz ar to, ja ir runa par Vecās derības citātu, lielais vai mazais sākumburts ir pilnīgi no tulkotāja izvēles atkarīgs.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
Staar
Citāts
Bet vārds,kas rakstīts ar lielo burtu nozīmē personvārda variantu,kā šinī reizē
citātā ir ar mazo burtu/Ezītis Miglā c./

Iespējams es neizteicos pietiekami saprotami,bet ar mazo burtu tāpēc,ka tas norāda uz Dieva personvārdu nevis mācību.

Citāts
Šajā pantā Jēzus runā,ka viņš ir darījis zināmu sava Tēva vārdu Jehova
Tātad, Jehova līdz šim bija - nezināms vārds? Kaut gan visa Bībele esot no vienas vietas ar šo vārdu pierakstīta? Un visās vietās, kur vien ir rakstīts "Dievs", oriģinālos esot "Jehova", tikai kādi ļaundari to nomainījuši pret "Dievs" , "Kungs"?/c./

Bija zināms,bet tikai ebreju vidū un VD ,kas piederēja viņiem.Dievs ebreju tautu izvēlējās par savu tautu,lai tā ar Viņa vārdu iepazīstinātu visu pasauli.Bet tā nenotika,jo ebreji izrādījās ļoti nepaklausīga un kopā ņemta-ļauna tauta,kas priekšroku deva pagānu dievībām,nevis Dievam Jahvem.Uz cittautiešiem viņi raudzījās kā uz "zemes cilvēkiem",jo savā lepnībā bija pārliecināti,ka viņi vienīgie no visas pasaules tautām nokļūs debesīs un valdīs pār zemes cilvēkiem kopā ar Mesiju,ko viņi vēl joprojām gaida.Pēdējais piliens Dieva pacietībai bija Viņa Dēla Jēzus ļaunprātīga nogalināšana.Pēc šī notikuma Dievs ebreju tautu kā savu īpašumu atmeta un pavēlēja Jēzus mācekļiem pulcināt tautu no visas pasaules tautām,arī no tiem ebrejiem,kas no sirds nožēloja grēkus un pieņēma kristietību.

Citāts
darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos.
Kādā veidā , uzzinot vārdu, pēkšņi izplatās mīlestība? Nezinot vārdu, nekas nesanāk?/c./

Protams,ka nesanāk,jo ebreji uzskatīja,ka Jahve ir tikai viņu Dievs un papildus vēl viņi piesavinājās pagānu dievības ,kas bija pretrunā ar Dieva Jahves noteikumiem nepielūgt elkus.
Bet Jēzus un viņa mācekļi  iemācīja saviem sekotājiem no visādām tautām mīlēt Dievu Jahvi un saukt Viņu vārdā.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 11, 2017
Jā, kristieši ir kādreiz ticības vārdā darījuši dīvainas lietas. Bet jāpiezīmē tūlīt, ka priekšstats par to, ka baznīca to vien darīja kā "ar cilpu,zobenu,rīksti un ugunssārtu,pirms tam nežēlīgi upurus nospīdzinot" ir Apgaismības laika propaganda, kad cilvēkiem sāka likties, ka bez kristietības būs labāk, nu un, lai pārliecinātu par to sevi un citus, šāds priekšstats tika izveidots./ZIRGS c./

Palasi par inkvizīciju un "Raganu veseri". https://wol.jw.org/lv/wol/d/r49/lp-lt/102014166?q=Raganu+veseris&p=par
Ļoti ceru,ka Ctulhu neizdzēsīs !

Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 11, 2017
ZIRGS

/Jā, kristieši ir kādreiz ticības vārdā darījuši dīvainas lietas. Bet jāpiezīmē tūlīt, ka priekšstats par to, ka baznīca to vien darīja kā "ar cilpu,zobenu,rīksti un ugunssārtu,pirms tam nežēlīgi upurus nospīdzinot" ir Apgaismības laika propaganda/

Pamācies ka nu vēsturi zirgs

tas viss bija

ok nē nu mums jau ir arī holokausta un golodomora noliedzēji, zirgs tāds pats tikai par senākiem laikiem.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 11, 2017
mums jau ir arī holokausta noliedzēji
Holokaustu neviens nenoliedz!
Ļoti spilgts perfekts vēstures falsificējums, un to neviens nenoliedz!

Vai Tu zini, ka "gāzes kameras" koncentrācijas nometnēs uzbūvēja sabiedrotie jau pēc WWII kara beigām?
Vāciešiem nekā tāda nebija.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 11, 2017
Staar

Tu ar saviem tekstiem nepārprotami centies pierādīt, ka Dievu Radītāju nesauc Jehova.

Cilvēks vēršas lūgšanā pie Dieva Radītāja, bet tu saki, ka tas nav pareizi, ka jāvēršas pie Dieva Jehovas.

Tas jau praktiski pierāda, ka Jehova nav Dievs Radītājs.

(pēc manas pašreizējās saprašanas Jehova=Baāls, kā to Bībeles pētnieki izpētījuši Bībelē)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 12, 2017
Staar

Tu ar saviem tekstiem nepārprotami centies pierādīt, ka Dievu Radītāju nesauc Jehova.

Cilvēks vēršas lūgšanā pie Dieva Radītāja, bet tu saki, ka tas nav pareizi, ka jāvēršas pie Dieva Jehovas.

Tas jau praktiski pierāda, ka Jehova nav Dievs Radītājs.

(pēc manas pašreizējās saprašanas Jehova=Baāls, kā to Bībeles pētnieki izpētījuši Bībelē)

Tādā gadījumā izlasi vēlreiz Bībeles aprakstu,kā Elija pierādīja,ka DZĪVAIS DIEVS ir Jehova,bet Baāls ir tikai riebīgs elks!
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 12, 2017
Ctulhu
"tas viss bija"

Kaut kas jau bija, bet apjomi ir piemeloti klāt. Turklāt vienā putrā ir sajaukta piemēram, inkvizīcija kā baznīcas iestādījums un Spānijas inkvizīcija, kas pakļāvās Spānijas karalim un izpildīja gluži polītiskas karalistes nepieciešamības, piemēram, ebreju izspiešanu no karalistes un musulmaņu iedzīvotāju skaita samazināšanu.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2017
Staar
Tad tas bija svarīgi toreiz, kad bija daudz dievu, un pareizo  vajadzēja atšķirt, pēc personvārda?
Mūsdienās, ja kristietis saka "Dievs", tad viņš pavisam noteikti domā to Radītāju, aigstāko un vienīgo.
Kāpēc taisni mūsdienās tik svarīgi ir teikt "Jehova" ? Kāpēc nepietiek ar "Dievs"?

Padomājam - kas notiks, ja "Jehova" visur aizvietos ar "Dievs"? Tas ir , pa taisno, tieši un nepārprotami ir noteikts adresāts. Gadījumā, ja Dievu tiešām sauc Jehova, tad nekas slikts nenotiks, jo der gan Dievs, gan Jehova. Vai "Dievs" var nebūt Dievs - vai te ir iespējams kļūdīties?
Otrādi - kas notiks, ja "Dievs" visur aizvietos ar "Jehova"?
Tad , gadījumā , ja Jehova ir Dievs, cilvēki lūgs Dievu.
Tad , gadījumā , ja Jehova NAV Dievs, cilvēki lūgs sazin ko. Te ir iespējams kļūdīties.

Jautājums - kāpēc nedrīkst lietot vārdu "Dievs" ? Tas ir drošāk.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2017
ZIRGS

/ bet apjomi ir piemeloti klāt./

Tev  ir korekti dati kas un kur ``piemelots``?

To ka bija spānijas inkvizīcija un pāvesta inkvizīcija, visi zina, noziegumus pastrādāja abas.
Turklāt parasti aizmirst, ka vismaz tik pat daudz noziegumu pastrādāja nevis RKB inkvizīcijas bet protestanti.

Citādi tava pozīcija atgādina dzirdēto, ka GULAG bija industrializācijas nepieciešamība un Osvencima - vienkārši darba nometne.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 12, 2017
Staar
Tad tas bija svarīgi toreiz, kad bija daudz dievu, un pareizo  vajadzēja atšķirt, pēc personvārda?
Mūsdienās, ja kristietis saka "Dievs", tad viņš pavisam noteikti domā to Radītāju, aigstāko un vienīgo.
Kāpēc taisni mūsdienās tik svarīgi ir teikt "Jehova" ? Kāpēc nepietiek ar "Dievs"?

Padomājam - kas notiks, ja "Jehova" visur aizvietos ar "Dievs"? Tas ir , pa taisno, tieši un nepārprotami ir noteikts adresāts. Gadījumā, ja Dievu tiešām sauc Jehova, tad nekas slikts nenotiks, jo der gan Dievs, gan Jehova. Vai "Dievs" var nebūt Dievs - vai te ir iespējams kļūdīties?
Otrādi - kas notiks, ja "Dievs" visur aizvietos ar "Jehova"?
Tad , gadījumā , ja Jehova ir Dievs, cilvēki lūgs Dievu.
Tad , gadījumā , ja Jehova NAV Dievs, cilvēki lūgs sazin ko. Te ir iespējams kļūdīties.

Jautājums - kāpēc nedrīkst lietot vārdu "Dievs" ? Tas ir drošāk.

Jūs jau esat kļūdījušies uzskatot,ka JD Jēzus Kristus ir tas pats VD Radītājs. Nu padomā pats, kur nu vēl vairāk kļūdīties,ja sakāt,ka Jehova ir Jēzus Kristus,vai Jēzus Kristus ir Jehova,ja Bībele viscaur un caur vēsta gan par Radītāju,kurš Mozum atklāja savu ĪSTO vārdu-Jahve,gan par Radītāja Dēlu,ko JD sauc par Jēzu Kristu.Vēl taču skaidri pateikts,ka vārds Kristus nav Jēzus uzvārds,bet gan paša Dieva Jahves Jēzum dots tituls-Mesija.

Piemēram,Bībelē lasām,ka Jēzus saka saviem mācekļiem "  es lūgšu Tēvam ,un Viņš jums dos..."(Jāņa 14:16).Ir tak skaidri redzams,ka Jēzus lūdz nevis pats sev,bet Radītājam un TAS ir TAS,KAS dod,ja lūdz,nevis lūdzējs lūdz pats sev un pēc tam pats dod sev. Ne Jahve,ne Jēzus nav nekādi meļi,ka viņi visādos veidos izrādītos cilvēku priekšā tēlojot vienu personu.Un kamdēļ gan kādam vispār būtu izdevīgi domāt,ka viņi ir viena persona?Tikai tādiem,kas ir ieinteresēti,lai cilvēki tā arī neuzzinātu,kas ir patiesais Dievs!
Iedomājioeties,kas tagad notiktu,ka pasaules baznīcām būtu publiski jāatzīstas,ka visu laiku ir maldinājušas cilvēkus patiesā Dieva atziņā?Vāks!Jo Dievs nav jāpielūdz veicot visādas krāšņas ceremonijas,bet vienkārši-jebkurā laikā un vietā,kur vien cilvēks atrodas.Kā Jēzus teica "garā un patiesībā".(Jāņa 4:24.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2017
Staar
Kāda praksē starpība, ja Kristu uzskata par Dievu vai neuzskata?
Ja Kristus ir starpnieks?

Cilvēks lūdz Dievu vai Kristu vai Trīsvienību - doma ir vienmēr viena un tā pati, viņš lūdz Dievu.
Jehova apvainosies, ka nav ievērotas formalitātes, un lūgumu neuzklausīs?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 12, 2017
Ctulhu
Piemēram, inkvizīcijas  tiesas ir pētītas. Tā pati spāņu inkvizīcija laikā starp 1540. un 1700. gadu ir tiesājusi 87000 personas. Sodītas - 1303. Nevis "tūkstoši" vai pat "miljoni" kā padomju autori mēdza rakstīt.
Par tiem "protestantu noziegumiem" droši vien Tev ir dati?
Turklāt pat inkvizīcijas tiesas ne vienmēr bija reliģiskas.
Citāts
the Inquisition served principally as a forum Spaniards occasionally used to humiliate and punish people they did not like: blasphemers, bigamists, foreigners and, in Aragon, homosexuals and horse smugglers.
(avots: http://www.nytimes.com/books/98/04/19/reviews/980419.19kagent.html)

 
"Citādi tava pozīcija atgādina dzirdēto, ka GULAG bija industrializācijas nepieciešamība un Osvencima - vienkārši darba nometne."
Bet GULAG tiešām bija industrializācijas nepieciešamība: ja ne šī vergu darba sistēma, PSRS nebūtu 30.gados tik vētraini ekonomiski attīstījusies, nebūtu sākusi 2. pas. karu ar tik ievērojamu tanku, lidmašīnu un rūpniecības pārsvaru, nu un varbūt karu būtu pakāsusi.Ievēro, ka šis konstatējums nav morālas dabas vērtējums.
Savukārt, runājot par nacistu nometnēm, ir svarīgi saprast arī, ka nebūt ne visas nometnes bija vienādas. Tā, padomju prese mēdza Salaspils koncentrācijas nometni saukt par "nāves nometni", lai arī tā tāda nebija.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 12, 2017
Staar
Kāda praksē starpība, ja Kristu uzskata par Dievu vai neuzskata?
Ja Kristus ir starpnieks?

Cilvēks lūdz Dievu vai Kristu vai Trīsvienību - doma ir vienmēr viena un tā pati, viņš lūdz Dievu.
Jehova apvainosies, ka nav ievērotas formalitātes, un lūgumu neuzklausīs?

Bībele vēsta,ka ja lūgšanas tiek izteiktas citam dievam,tad DZĪVAIS DIEVS nepalīdz.Ja palīdzētu,tad tā arī neviens nekad neuzzinātu,ka eksistē VIENS DIEVS-DZĪVAIS DIEVS Jahve.Visi tad domātu,ka viņu dievi ir tie pareizie un tad pilnīgi neviens cilvēks nemaz nedomātu,ka jāmeklē tas Dievs,kas reāli palīdz caur elkiem.Viņi vienkāeši nemaz nesaprastu,ka tāds eksistē!Bet Dievs grib,lai visi cilvēki Viņu pazītu un tā arī būs,jo Jehova pārliecinoši saka:”Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams: Atzīstiet to Kungu! Jo visi Mani pazīs, lielie un mazie.., jo Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku!” (Jer. 31:31—34.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2017
Staar
Citāts
Bībele vēsta,ka ja lūgšanas tiek izteiktas citam dievam,tad DZĪVAIS DIEVS nepalīdz
bet ja lūgšanas tiek izteiktas pareizajam , dzīvajam dievam, tikai nosaucot viņu citā vārdā, tad kas - neder?
Kas tā par birokrātiju?
Tad jau normāli ir arī, ka māte neuzklausa sava bērna lūgumu, jo bērns llūdz "mamma, ..."? Vajag "Anna Kalniņa, personas kods 12345-67890" ?
Otrkārt, atgriežamies atkal pie senlatviešiem un citiem zemcilvēkiem, kuri nezināja vārdu "Jahve", un muļķīši lūdzās?
Kā arī ņemam praktiski visus kristiešus, kas lūdza Dievu, neminot vārdā "Jehova"? Viņi domāja nevis vienīgo Dievu, par ko rakstīts Bībelē, bet gan kādu citu?

Citāts
Visi tad domātu,ka viņu dievi ir tie pareizie un tad pilnīgi neviens cilvēks nemaz nedomātu,ka jāmeklē tas Dievs,
Samīdināji! :D
Cik daudz ir tādu ticīgo, kuri šaubās, ka viņu pielūgtais Dievs būtu pareizs? Cik ir tādu, kas meklē pareizāku dievu, nekā tas, ko viņi pielūdz?
Pie viena, kāpēc tad lai arī JL paši nesāktu šaubīties un meklēt kādu citu. pareizāku Dievu?

Citāts
Dievs grib,lai visi cilvēki Viņu pazītu
Ja jau grib, tad ko ļāva citām ticībām izplatīties? Ko klusēja, tā ka par viņu nikā nezināja ne ķīnieši, ne indiāņi, ne senlatvieši? Vai arī tie visi nebija cilvēki?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 12, 2017
Citāts
Dievs grib,lai visi cilvēki Viņu pazītu
Ja jau grib, tad ko ļāva citām ticībām izplatīties? Ko klusēja, tā ka par viņu nikā nezināja ne ķīnieši, ne indiāņi, ne senlatvieši? Vai arī tie visi nebija cilvēki?/Ezītis Miglā c./

Kāpēc Dievs nevalda pār pasauli un nekontrolē cilvēku valdības? Bībele atklāj,ka Jēzus par ”pasaules valdnieku” nosauca neredzamu garīgu būtni, ko dēvē par Sātanu. (Jāņa 14:30.) Sātans piedāvāja Jēzum varu pār visām pasaules valstīm, ja Jēzus kaut vienu reizi pielūgtu viņu. Sātans teica: ”Es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodota, un kam es gribu, tam es to varu dot.” Jēzus nenoliedza, ka Sātanam ir šāda vara. https://www.youtube.com/watch?v=xUdmuqxddSo  Pirmie dumpinieki ,Sātans,Ādams un Ieva ,neapšaubīja Dieva visvareno spēku — viņi apšaubīja Dieva valdīšanas likumību un taisnīgumu. Lai reizi par visām reizēm noskaidrotu šos būtiskos jautājumus, Jehova atļāva cilvēkiem kādu laiku valdīt pašiem bez viņa tiešas kontroles un pakļauties Sātana ietekmei. (Salamans Mācītājs 3:1; Lūkas 21:24.) Kad šis laiks būs galā, viņš iejauksies notikumu gaitā un atjaunos vadību pār zemi.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2017
Staar

Citāts
Jehova atļāva cilvēkiem kādu laiku valdīt pašiem bez viņa tiešas kontroles
Kuriem tieši cilvēkiem? Ādamam un Ievai? Kāpēc jācieš nevis tiem diviem vainīgajiem, bet gan viņu pēcnācējiem, pie kam ilgās paaudžu paaudzēs? Kur ir sāls visā tai padarīšanā?

Citāts
Pirmie dumpinieki
.. un vienīgie, jo pārējos cilvēkus par dumpiniekiem tak nosaukt nevar? Piedzima jau sabojātā vidē. Cieš nevainīgi.

Citāts
Sātans piedāvāja Jēzum varu pār visām pasaules valstīm, ja Jēzus kaut vienu reizi pielūgtu viņu
Tikai totāls idiots piedāvātu ko tādu Jēzum.
Vai tad dzīve paradīzē nav 10000x labāk nekā īslaicīga vara pār kādu tur zemeslodi? Arī pat par dzīvi uz zemes vienalga kādā veidā? Vai arī Jēzum atmiņa bija nobloķēta?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 12, 2017
kā Elija pierādīja,ka DZĪVAIS DIEVS ir Jehova

1. Manā Bībelē vārds "Jehova" nekur neparādās nevienu reizi.
Un arī Bībelē, no kurienes ņemu citātus, neparādās https://bibele.lv/bibele/bibele.php

2. Uzskatu, ka vārds "Jehova" labākajā gadījumā ir izkropļota izruna Dieva vārdam.
Sliktākajā Jehova=Baāls ( https://ahayahyashiyaisraelitesunite.wordpress.com/most-high-christ-true-names/jehovah-and-yahweh-are-baal/ )
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 12, 2017
Staar

Citāts
Jehova atļāva cilvēkiem kādu laiku valdīt pašiem bez viņa tiešas kontroles
Kuriem tieši cilvēkiem? Ādamam un Ievai? Kāpēc jācieš nevis tiem diviem vainīgajiem, bet gan viņu pēcnācējiem, pie kam ilgās paaudžu paaudzēs? Kur ir sāls visā tai padarīšanā?/c./

Sāls ir tajā,ka Ādams un Ieva nepaklausības dēļ kļuva nepilnīgi,t.i. viņi zaudēja iespēju dzīvot mūžīgi.Jehovas lieciniekiem ir labs piemērs,ar ko izskaidrot viņu iegūto nepilnību-tā ir kā robs maizes formā no kuras visas ceptās maizes iznāk ar robiem.Ādams un Ieva ir kā tā sabojātā maizes forma,bet viņu pēcnācēji ir kā tā maize,kur katram kukulītim ir robs no formas.Dieva Rakstos teikts: ”Viena cilvēka (Ādama) vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku — nāve, un tādā kārtā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši.” (Romiešiem 5:12.) Mēs visi esam mantojuši grēku no Ādama. Bībelē norādīts, ka viņš ”pārdeva” pats sevi un savus pēcnācējus grēka un nāves verdzībā. (Romiešiem 7:14.)Jo ”Grēka alga ir nāve, ...” (Romiešiem 6:23.)

Citāts
Pirmie dumpinieki
.. un vienīgie, jo pārējos cilvēkus par dumpiniekiem tak nosaukt nevar? Piedzima jau sabojātā vidē. Cieš nevainīgi./c./

Jā,piedzima jau sabojāti sabojātā vidē,un tas ir mantojums no Ādama un Ievas. Visas kaites — gan hroniskas fiziskas slimības, gan emocionāli traucējumi un beigās nāve — ir sāpīgs mantojums, ko cilvēce ir saņēmusi no pirmajiem cilvēkiem Ādama un Ievas. (Rom. 5:12.)

Citāts
Sātans piedāvāja Jēzum varu pār visām pasaules valstīm, ja Jēzus kaut vienu reizi pielūgtu viņu
Tikai totāls idiots piedāvātu ko tādu Jēzum./c./

Kāpēc?Vai tāpēc,ka vienas pielūgsmes dēļ bija gatavs to visu zaudēt?Bet Bībele vēsta,ka Sātanam varu Dievs deva uz Dievam vien zināmu laiku(Atklāsmes 12:12.)un Sātans to apzinās.Kādēļ gan lai nekārdinātu Jēzu ar to,kas viņam pašam slīd no rokām ārā,tādā veidā iegūstot neapstrīdamu pierādījumu savam senajam apgalvojumam,ka Dievam nav neviena pilnīgi uzticama cilvēka.


Vai tad dzīve paradīzē nav 10000x labāk nekā īslaicīga vara pār kādu tur zemeslodi? Arī pat par dzīvi uz zemes vienalga kādā veidā? Vai arī Jēzum atmiņa bija nobloķēta?/c./

Bet Jēzum atmiņa ir perfekta,jo Jēzus taču uz šī Sātana vilinošā piedāvājuma neuzķērās!Jēzus zināja,ka Dievs par veiksmīgas misijas izpildīšanu uz zemes ir apsolījis piešķirt viņam visu varu gan debesīs,gan uz zemes. Pēc augšāmcelšanas, neilgi pirms pacelšanās debesīs Jēzus  saviem mācekļiem ar pilnīgu pārliecību teica: ”Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.” (Mateja 28:18.)Tātad, arī vara pār Sātanu.Vara pārņemt savā ziņā visu valdīšanu uz zemes Armagedonā,lai pēc tam atgrieztu cilvēkiem Ādama zaudēto pilnību un pārveidotu visu zemi par Paradīzi.


Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 12, 2017
kā Elija pierādīja,ka DZĪVAIS DIEVS ir Jehova

1. Manā Bībelē vārds "Jehova" nekur neparādās nevienu reizi.
Un arī Bībelē, no kurienes ņemu citātus, neparādās https://bibele.lv/bibele/bibele.php (https://bibele.lv/bibele/bibele.php)

2. Uzskatu, ka vārds "Jehova" labākajā gadījumā ir izkropļota izruna Dieva vārdam.
Sliktākajā Jehova=Baāls ( https://ahayahyashiyaisraelitesunite.wordpress.com/most-high-christ-true-names/jehovah-and-yahweh-are-baal/ (https://ahayahyashiyaisraelitesunite.wordpress.com/most-high-christ-true-names/jehovah-and-yahweh-are-baal/) )


Žēl,ka tavā Bībelē nav!Bet skaidrs ir tas, ka Jehovas vārdam nepārprotami ir savas vietas Bībelē,kaut arī kādu iemeslu dēļ tas nav lietots tavā un vēl citās Bībelēs. Dieva vārda nelietošana Bībeles tulkojumos bieži vien tiek saistīta ar kādu senu ebreju tradīciju. Daudzi ebreji uzskata, ka Dieva vārdu vispār nedrīkst izrunāt. Šāds uzskats acīmredzot ir balstīts uz nepareizu sapratni par kādu Bībeles likumu, kas skan šādi: ”Tev nebūs tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt, jo tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.” (2. Mozus 20:7.)Taču zinot, ko šis vārds nozīmē, un labprāt izmantojot to Dieva pielūgsmē, mums ir vieglāk tuvoties savam debesu Tēvam Jehovam.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2017
Staar
Citāts
ka viņš ”pārdeva” pats sevi un savus pēcnācējus grēka un nāves verdzībā.
Dievs akceptēja tādu pārdošanu ??
Pie kā vainīgi pēcnācēji? Tas ir apmēram kā bērniem, kas piedzimst cietumā cietumniekiem, būtu tāpēc jāsēž cietumā ne par ko.

Citāts
Jēzus taču uz šī Sātana vilinošā piedāvājuma neuzķērās!
Kas te konkrēti ir vilinošs? Pat paratsi cilvēki ir spējīgi attieikties no visādām tur varām. Piemēram, Diogens.
Nemaz nerunājot par Jēzu!
Vai arī visi cilvēki ir tā apmāti ar raušanos pie varas? Viņiem pat pēcnāves dzīvē tiek piesolīta valdīšana. :)

Citāts
.Kādēļ gan lai nekārdinātu Jēzu ar to,kas viņam pašam slīd no rokām ārā
Nu apmēram kā kārdināt ar sulīgu , lieliski pagatavotu gaļas gabalu ... veģetārieti, kuram tā ir neciešama smaka un rauj uz augšu no skata vien ?

Tavuprāt, ir kaut mazākais iemesls, kaut mazākā iespēja, ka Jēzum prātā iešautos sīkākā doma "hmm... vara par visu pasauli, ... oho, nav slikti ... "
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2017
Citāts
Visas kaites — gan hroniskas fiziskas slimības, gan emocionāli traucējumi un beigās nāve — ir sāpīgs mantojums, ko cilvēce ir saņēmusi no pirmajiem cilvēkiem Ādama un Ievas

Jautājums "uz iebēršanu" - vai Jēzus tāpat cieta no fiziskām kaitēm un emocionāliem traucējumiem? Vai Jēzum bija cits, grēka neskarts ķermenis, kas nozīmēja lielisku fizisko un mentālo veselību?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 13, 2017
Citāts
Visas kaites — gan hroniskas fiziskas slimības, gan emocionāli traucējumi un beigās nāve — ir sāpīgs mantojums, ko cilvēce ir saņēmusi no pirmajiem cilvēkiem Ādama un Ievas

Jautājums "uz iebēršanu" - vai Jēzus tāpat cieta no fiziskām kaitēm un emocionāliem traucējumiem? Vai Jēzum bija cits, grēka neskarts ķermenis, kas nozīmēja lielisku fizisko un mentālo veselību?

Par šo jautājumu vispār derētu uzsākt jaunu tēmu! Kā tu,Ezīti Miglā,domā?Jo Jēzus tiešām atšķīrās no citiem cilvēkiem.Domāju nenāktu par skādi noskaidrot kā un kāpēc?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 13, 2017
Staar
Kāda praksē starpība, ja Kristu uzskata par Dievu vai neuzskata?
Ja Kristus ir starpnieks?

Cilvēks lūdz Dievu vai Kristu vai Trīsvienību - doma ir vienmēr viena un tā pati, viņš lūdz Dievu.
Jehova apvainosies, ka nav ievērotas formalitātes, un lūgumu neuzklausīs?

Pārlasot šo komentāru man prātā ienāca viena doma,ko es aiz neizpratnes vienreiz pielietoju dzīvē.Tas bija matemātikas uzdevums,kuram grāmatas beigās bija atrodama gatava atbilde.Tad nu es tur sarakstīju visu ko,nezin ko,bet beigās pierakstīju to atbildi,kas bija pareiza.Bet kaut kā skolotāja mani par to neuzslavēja,bet gan sabāra un atstāja pēc stundām,lai iemācītos pareizā ceļā tikt pie pareizās atbildes.
Tā kā nav vienalga kā griezties pie Dieva.Tātad,nekā citādi,kā vien tā,kā teikts Bībelē.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2017
Staar
Ieliku jaunu tēmu
https://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=3554.0
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2017
Staar
Tā līdzība ar matemātiku nav vietā.
Labāka līdzība ir , ka māte neuzklausa sava bērna lūgumu, jo bērns lūdz "mamma, ..."? Vajag "Anna Kalniņa, personas kods 12345-67890" ?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 13, 2017
Staar
Tā līdzība ar matemātiku nav vietā.
Labāka līdzība ir , ka māte neuzklausa sava bērna lūgumu, jo bērns lūdz "mamma, ..."? Vajag "Anna Kalniņa, personas kods 12345-67890" ?


Labāk ir nestrīdēties bet izteikt lūgšanas Dievam Jēzus Kristus vārdā.Pirms Jēzu Dievs iecēla par augsto priesteri starp sevi un cilvēkiem,cilvēki varēja taisnā ceļā griezties lūgšanās pie Dieva.Bet,līdz ko Jēzus uzsāka jaunā amata-augstā priestera pienākumu pildīšanu,no tālaika lūgšanas Dievam jāsaka Jēzus Kristus vārdā. Ebrejiem 4.nod.14.p.teikts:" Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas." Jēzus ir ”viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem”, viņš ir ”jaunās derības starpnieks”. (Ebr. 9:15; 12:24.)Vēl Bībelē ir paskaidrots: ”Ir viens Dievs kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, — cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem.” (1. Tim. 2:5, 6.)

Tātad,mums kristiešiem Dievs ir jālūdz Jēzus Kristus vārdā. Jēzus saviem mācekļiem teica: ”Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani.” Viņš piebilda: ”Visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu.” (Jāņa 14:6, 13, 14.)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 13, 2017
Es esmu šokā!Vai jūs kāds to zinājāt?Vēl nesen Miglā izskanēja apgalvojums,ka budisms esot miermīlīga reliģija..., TAD KĀ SAPRAST ŠO?
https://www.youtube.com/watch?v=8ufHK-Pdsps
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 13, 2017
Es esmu šokā! .. budisms esot miermīlīga reliģija...,
TAD KĀ SAPRAST ŠO?


ES ESMU ŠOKĀ! .. JL esot miermīlīga reliģija!
Tad kā saprast, ka Krievijā JL aizliegti, jo esot teroristiska, antihumāna, zombējoša un kāda nu tur vēl sekta?


Un kā saprast šo, ka Jehova izrādās ir Baāla vārds!?
Un saprast to ir pavisam viegli - Staar, beidz dirst!
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 14, 2017
Staar
Tai youtubē vispār ir daudz kā interesanta.
Rekomendēju:
https://youtu.be/wIFSfaFQDhU (https://youtu.be/wIFSfaFQDhU)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 14, 2017
Staar
No dažiem atsevišķiem gadījumiem statistiku nebūvē.
Cik % vardarbības ir dažādās reliģijās?
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 14, 2017
Staar
No dažiem atsevišķiem gadījumiem statistiku nebūvē.
Cik % vardarbības ir dažādās reliģijās?
Jehovas liecinieku vidū - 0%
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 14, 2017
ZIRGS
Cik daudz iespēju bija JL izpaust vardarbību ? :)
JL nekad nav bijusi dominējošā reliģija
JL tagad pastāv tādās vidēs, t.i. valstīs, kur vardarbība netiek pieļauta.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: ZIRGS Decembris 14, 2017
EzītisMiglā
Teoloģiski Tev ir taisnība.
"jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības," kā par to izsakās apustulis Pāvils. Vismaz man šo izteikumu patīk saprast tā, ka jebkurš cilvēks noteiktos apstākļos būtu spējīgs izdarīt visļaunākās lietas.
Arī Jehovas liecinieki melo, ka ir balti un pūkaini.
http://www.bbc.com/news/uk-england-42025255 (http://www.bbc.com/news/uk-england-42025255)
http://www.4jehovah.org/category/ex-jw/ (http://www.4jehovah.org/category/ex-jw/)
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Papucs Decembris 14, 2017
Cik % vardarbības ir dažādās reliģijās?
Jehovas liecinieku vidū - 0%

Smadzeņu čakarēšana ir ārkārtīgi nopietna vardarbība.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 14, 2017
ZIRGS
Cik daudz iespēju bija JL izpaust vardarbību ? :)
JL nekad nav bijusi dominējošā reliģija
JL tagad pastāv tādās vidēs, t.i. valstīs, kur vardarbība netiek pieļauta.

Vardarbība it kā netiek pieļauta,bet tā notiek,jo tiek dedzinātas gan JL mājas,gan valstības zāles,gan piekauti viņi paši.Bet viņi neatbild ar vardarību pret vardarbību,bet risina kāda radītās domstarpības mierīgā,likumīgā ceļā.Kaut vai pavērojiet video,kuru ielikšu,kā JL Valstības zālē ierodas negaidīti "viesi",lai izraisītu konfliktu. Vardarbīgs konflikts nenotiek,jo nav pretuzbrukuma.Vienkārši nav,kā Jēzus teica "ja tev sit pa vienu vaigu,pagriez arī otru"-nesaskaņas tiek risinātas vārdiem,ne kulakiem.Beigās redzams,ka tie,kas vardarbīgi ielauzās zālē,mierīgā ceļā to atstāj.
Tā JL rīkojas visās situācijās-nepretojas fiziski,bet pielieto Dieva vārdu,kas spējīgs apklusināt visus pasaulīgos prātojumus un liek augstprātīgos kaunā.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 14, 2017
Cik % vardarbības ir dažādās reliģijās?
Jehovas liecinieku vidū - 0%

Smadzeņu čakarēšana ir ārkārtīgi nopietna vardarbība.

Nu ne ko tur nevar darīt,ja Dievam tomēr šajā vardarbīgajā pasaulē ir savi cilvēki,kas pilda Viņa gribu.Un tieši sludinot,kuras ceļā tiek atrasti cilvēki,kas spējīgi saklausīt Dieva vārdu nozīmi un spējīgi izmainīt savu iepriekšējo dzīvi,lai tā turpmāk būtu Dievam patīkama.
Virsraksts: Re: Kas ir Dieva KAROGS tautām?
Rakstīja: Staar Decembris 14, 2017
Nu paļdīs,paļdīs Ctulhu par centību!Paspēji jau aizslaucīt mēslainē patiesību!