Migla

Pasaules uzskati => Kristietība => Tēmu iesāka: EzītisMiglā Novembris 16, 2017

Virsraksts: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 16, 2017
No tēmas par Trīsvienību, noskaidrojās, ka sākumā ir jāsameklē atbilde uz jautājumu, "vai Jēzus ir Dievs"?
Ņemot par pamatu to, kas teikts Rakstos.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
EzītisMiglā

derētu nodefinēt kas ir ``raksti`` ? Piemēram mormona grāmata ir? Jūdas evaņģēlijs ir?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 16, 2017
Jā, Raksti = Bībele, t.i. JD un VD.
Pamatā JD, jo tad atkal būtu jāmeklē atbilde uz jautājumu, vai Kristus ir tas pats par ko runā VD. Kā zināms, tad ebreji tam nepiekrīt, un gan jau ka pamato ar ko pietiekami nopietnu, nekā ar oponenta noindēšanu un grāmatu iznīcināšanu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Jā, Raksti = Bībele, t.i. JD un VD.
Pamatā JD, jo tad atkal būtu jāmeklē atbilde uz jautājumu, vai Kristus ir tas pats par ko runā VD. Kā zināms, tad ebreji tam nepiekrīt, un gan jau ka pamato ar ko pietiekami nopietnu, nekā ar oponenta noindēšanu un grāmatu iznīcināšanu.


Pamats Bībelei tomēr ir VD,jo tajā ir pravietots par Mesijas-Jēzus atnākšanu uz zemes ar svarīgu misiju no Dieva Jahves. JD ir aprakstīts,kā Mesija ienāca cilvēku dzīvē un ir izskaidrots Jēzus misijas uzdevums un mērķis ,kā arī  lasāmas svarīgas norādes ,ko Jēzus atstāja saviem sekotājiem,lai tie spētu tikt glābti Dieva Tiesas dienā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 16, 2017
Staar
Vai ir Rakstu vietas, no kurām viennozīmīgi secinam, ka Jēzus NAV Dievs?
Vai arī NAV tādu Rakstu vietu, no kurām viennozīmīgi secinam, ka Jēzus IR Dievs?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Staar
Vai ir Rakstu vietas, no kurām viennozīmīgi secinam, ka Jēzus NAV Dievs?
Vai arī NAV tādu Rakstu vietu, no kurām viennozīmīgi secinam, ka Jēzus IR Dievs?


Lai kā gribētu,bet pašlaik nav laika diskusijām.Atgriezīšos vakarā!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Sāksim ar to, ka inkarnācija jeb Dieva Dēla miesā nākšana ir attēlota Jāņa evaņģēlija 1:1-14. Šeit Jānis Dieva Dēlu sauc par Logosu jeb Vārdu. Jānis šos terminus lieto balstoties konkrētā Kristus realitātē: “Kas no iesākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu – dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir parādījusies.”  (1. Jņ. 1:1-2)

Šis Logoss ir dzimis no Tēva un tiek saukts   -“vienpiedzimušais Dievs” (Jņ. 1:18), un “Dievs ar mums” (Jes. 7:14; Mt. 1:21).

]Iesākumā – mūžībā dzimušais Dieva Dēls kļuva par cilvēku un mājoja  mūsu vidū. (Jņ1:14). Tas nenozīmē, ka Viņš pārstāja būt Logoss, bet  inkarnācijā Dieva Dēls iesaistās jaunās attiecībās, kuras Viņš nebija personiski pieredzējis iepriekš. Viņš kļūst par cilvēku. Tas, kurš ir lielāks  par mūsu priekšstatu pasauli, ienāk no ārpuses mūsu ierobežotībā laikā, telpā un esamībā. Viņš kļūst par cilvēku, taču Viņa Tēvs ir Dievs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

/Viņš kļūst par cilvēku, taču Viņa Tēvs ir Dievs./

jautājums nebija par biogrāfiju/ senčiem bet par paša statusu :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Also ja viena dieva persona dzimst otrai dieva personai vai tad sanāk ka dievs dzimst pats sev?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

un vēl - šitā dzimšana ir process vai stāvoklis?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Atbilde ir par statusu. Ja viņa tēvs būtu Jāzeps, viņš būtu tikai cilvēks. Ja viņa Tēvs ir Dievs, tad viņš ir Dievs.


Mateja un Lūkas evanģēlijos ir runa par Jēzus nevainīgo ieņemšanu. Tas ir pamatots arī citās Bībeles vietās.
Viens no šādiem tekstiem ir Galatiešu 4:4, kur Pāvils raksta, ka Dieva  Dēls ir “dzimis no sievas”. Tā kā jūdiem mantojuma tiesības nāca nevis  caur māti, bet tēvu, tad Pāvila izteikums ir daudz pārsteidzošāks nekā 20. gadsimta lasītājs to parasti spēj uztvert. Turpat 3. nodaļas 29. pantā Pāvils  raksta, ka kristieši ir Ābrahāma, bet nevis Sāras mantinieki. Un 4. nodaļas 2. pantā Pāvils saka, ka tēvs ir tas, kas nosaka mantojuma saņemšanas    laiku. Ja Pāvils būtu domājis, ka Jēzus tēvs ir cilvēks,  tad šī būtu piemērota vieta, lai viņš to minētu. Taču viņš to nedara, bet tā   vietā saka, ka Jēzus ir dzimis no sievas. Tālāk uzskatāmi demonstrējot  cik vēsturiski nepamatots ir pieņēmums, ka Jēzus nevainīgā ieņemšana ir  no helēnisma patapināta ideja, Pierādījumi Jēzus nevainīgajai ieņemšanai ir atrodami arī paša Jēzus sludināšanā.
 
Mateja 13. nodaļā un Marka 4. nodaļā, ievadot Jēzus līdzību sadaļu lasām, ka Jēzus māte un brāļi vēlējās runāt ar Viņu. Noraidīdams viņu vēlmi, Jēzus vēršas pie saviem mācekļiem, apgalvodams, ka Viņa brāļi, māsas un māte ir tie, kas dara Viņa Debesu Tēva prātu (Mt. 12:48-50; Mk 3:33-35). Tātad Jēzus šīs zemes ģimenes vietā stājas jauna - Viņa sekotāju veidota ģimene. Bet tikai brāļu, māsu un mātes, bet ne cilvēciska tēva vietā, jo tā Viņam vienkārši nav. Tāpat arī Jāņa 6. nodaļā Jēzus apgalvo, ka tā ir Tēva griba, ka ikvienam, kas tic Dēlam ir mūžīgā dzīvība (Jņ. 6:40). Un ka Viņa Tēvs velk tos, kas nāk pie Viņa. (Jņ. 6:45). Šie izteikumi liecina, ka jūdi zināja, ka viņam nav laicīga tēva, un diskusijas par Viņa izcelšanos ir risinājušās jau Viņa šīs zemes darbības laikā. Mateja 1. nodaļā ir sniegts sīkāks apraksts par Jēzu kā Jaunavas Dēlu, bet 12. nodaļā šī doma vienkārši tiek turpināta. Tādēļ apgalvojums, ka panti, kas runā par Jēzus nevainīgo ieņemšanu, ir pievienoti Mateja evaņģēlijam vēlāk, pirmkristīgās draudzes vidū ir acīmredzami nepamatots.
 
Patiesībā ne tikai Jēzus dzīves laikā, bet arī senbaznīcā pastāvēja šaubas par Jēzus nevainīgo ieņemšanu. Tieši nevēlēšanās atzīt Jēzus nevainīgo ieņemšanu bija iemesls, kas pamudināja ebionītus musulmaņu priekštečus un Staar draugus), kuri citādi augstu vērtēja Mateja evaņģēliju, atmest divas pirmās Mateja evaņģēlija nodaļas. Rakstīdamas šīs nodaļas, Matejs neieviesa kaut ko jaunu, iepriekš nezināmu. Viņš zināja, ka draudzē, kurai viņš adresēja savu evaņģēliju pastāvēja neskaidrības šajā jautājumā, un tādēļ sniedza tai nepieciešamās ziņas par Jēzus nevainīgo ieņemšanu, kam baznīca bija ticējusi jau no paša sākuma. Jēzus nevainīgā ieņemšana ir zīme (Jes.7:14), kas liecina, ka Viņš ir Dievs (Matejs) un Dieva Dēls (Lūka). 
 
 


 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Nu pag ja tēvs ir dievs un māte cilvēks - tad kāpēc dievs nevis pusdievs, metiss? Ja cilvēkam tēvs ir nēģeris un mātge baltā, tad ir metiss, nevis nēģeris vai baltais.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Ja runa ir par dzimšanu no Tēva mūžībā, tad tās ir mūžīgas attiecības starp Tēvu un Dēlu. Mums nav labāka vārda, kā to aprakstīt. Tālāk attiecības starp būtību  un personām tiek raksturotas ar vārdu perihorezis - caurstrāvo, caurauž.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Tātad nevar teikt, ka JK ir beidzis piedzimt jeb līdz galam piedzimis?

Jā šajā sakarā - tēze ka dievs pastāv ārpus laika ir no kurienes?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Dēls ir dzimis no Tēva mūžība, bet laikā Dieva Dēla persona pieņem cilvēka dabu Marijas miesās. Tādēļ viņa Tēvs ir Dievs, bet māte, protams, attiecas tikai uz cilvēka dabu. Tomēr tā kā abas dabas ir nedalāmi saistītas viena ar otru vienā personā, tad mēs Mariju saucam par Dieva dzmedētāju. Tomēr ir jāsaprot, ko ar to sakām. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Vārds "piedzimt"nav jāsaprot cilvēciskā izpratnē, bet tas raksturo mūžīgas attiecības. Tām nav ne sākuma, nedz gala, jo tās nenotiek laikā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Tad ja mēs teiksim no Turīnas līķauta ( ja tas ir autentisks) ndabūjam JK DNS paraugu, tad mēs tur atradīsim ko? Pusi Marijas genoma un ko vēl? Ko Ilārs porgnozē šajā gadījumā?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Par laiku, protams, ir grūtības patiekt, kas tas ir. Einšteints teiktu, ka laiks ir ilūzija. Mūžība ir Dieva būtība, bet laiks attiecas uz radīto pasauli. Piemēram, es domāju, ka cilvēks nenoveco laika dēļ, bet vienkārši grēka dēļ iznīkst Dieva dusmības priekšā. Laiks patiesi ir relatīvs, Dieva nosprausts termiņš, kurā kaut kas notiek.   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Tu nesaprati jautājums bija-  kur kanoniskajos tekstos parādās tēze par dievu ārpus laika? Jeb tas tāpat kā trīsvienība ir vēlāka cilvēku konstrukcija?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Es nedomāju, ka līķauts ir autetentisks.


Par genomu: Jēzus genoms būs bijis patiesa cilvēka genoms, tikai no tā izņemta cilvēces vēsture pēc Ādama krišanas. Marija top grūta Dieva vārda spēkā, līdzīgi kā Ādams tapa radīts. Kādā veidā tika izolēts grēks no Marijas genoma, vai kā īsti auglis tapa Marijas miesās, es nezinu un nevēlos par to spekulēt, bet norises citādi bija līdzīgas kā visiem cilvēkiem 9 mēn. utt.   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Visur tur, kur Dievs tiek saukts par mūžīgu. Ebreju olam - mūžība ir laika neesamība. Interesants būtu jautājums, kur rakstos un kādā izpratnē parādās pats jēdziens "ļaiks"?  Būtībā Dieva priekšā, vismaz attiecībā uz viņu, viss notiek vienlaicīgi, ja es to pareizi saprotu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Visur tur, kur Dievs tiek saukts par mūžīgu. Ebreju olam - mūžība ir laika neesamība. Interesants būtu jautājums, kur rakstos un kādā izpratnē parādās pats jēdziens "ļaiks"?  Būtībā Dieva priekšā, vismaz attiecībā uz viņu, viss notiek vienlaicīgi, ja es to pareizi saprotu.


Bībelē ir stāstīts par laika noteikšanu. Laiku nevar ne aptaustīt, ne noturēt uz vietas, bet cilvēks allaž ir centies izmērīt tā ritumu. Laika noteikšanai jau izsenis ir kalpojušas tādas dabas parādības kā gadalaiku maiņa, mēness fāzes, dienas un nakts mija. Bet cilvēks vienmēr ir gribējis iedalīt laiku vēl sīkākās mērvienībās un izmērīt to ar vēl lielāku precizitāti.Mūsu Radītājs ir vēlējies, lai mēs pievērstu uzmanību laikam. Viņš ir radījis ”divus lielus spīdekļus” — Sauli un Mēnesi, kas mums palīdz noteikt laiku. (1. Mozus 1:14—16.) Pulksteņi ,ko ir izgudrojis cilvēks balstoties uz Dieva iedibinātajiem nemainīgajiem dabas principiem,mums visiem ļauj mērīt laiku minūtēs un sekundēs.


Bībele vēsta,ka Dievs izmantojot  savu neizmērojamo spēku Svēto Garu ,var vienlaicīgi tapt par jebko izmantodams šim mērķim savus eņģeļus.Bet runājot par laika ritumu,tad tūkstoš gadus cilvēku pastāvēšanas vēsturē psalma sacerētājs salīdzināja ar ļoti īsu laika sprīdi no mūžīgā Radītāja viedokļa:" Jo tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā vienas nakts sardze.” (Psalms 90:3, 4.)
Bet Pēteris raksta: ”Viena diena tam Kungam ir kā tūkstoš gadi, un tūkstoš gadi kā viena diena.” (2. Pētera 3:8.)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Ilārs

Tu nesaprati jautājums bija-  kur kanoniskajos tekstos parādās tēze par dievu ārpus laika? Jeb tas tāpat kā trīsvienība ir vēlāka cilvēku konstrukcija?


Tāds jēdziens ,kā "Dievs ārpus laika" Viņa Svētajos Rakstos nav sastopams .
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Staar,


Vai vari pastāstīt kas tas ir, ko mēra? Kā izskatās?  Vai arī Tu runā tikai par noteiktiem periodiem, kādos zeme griežas ap sauli, pulksteņa rādītājs apkārt ciparnīcai utt.?   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Staar,


Vai vari pastāstīt kas tas ir, ko mēra? Kā izskatās?  Vai arī Tu runā tikai par noteiktiem periodiem, kādos zeme griežas ap sauli, pulksteņa rādītājs apkārt ciparnīcai utt.?


Nu tik zinātniskas lietas kā laika mērīšana,es tev nevarēšu izskaidrot,bet minēšu zināmu piemēru,kur elektriskā enerģija arī nav nedz redzama,nedz tverama,bet ir izmērīta kw.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Staar
Vai ir Rakstu vietas, no kurām viennozīmīgi secinam, ka Jēzus NAV Dievs?
Vai arī NAV tādu Rakstu vietu, no kurām viennozīmīgi secinam, ka Jēzus IR Dievs?


Ir Rakstu vietas,no kurām viennozīmīgi secinām,ka Jēzus nav Dievs,jo daudzās vietās Bībelē,gan VD,gan JD Jēzus tiek saukts par Dieva kalpu. Piemēram,Kungs un kalps nav viena persona,bet ir divas,no kurām kalps ir pakļauts Kungam.


Ir arī tādas Rakstu vietas,kur Dievs Jēzu sauc par Dievu, bet ir arī paskaidrots,ka Dievs Jēzu ir paaugstinājis tādā statusā. Piemēram,apustulis Pāvils citēja  110. psalma 4. pantu, lai paskaidrotu, cik svarīgu uzdevumu pilda Dieva Dēls, kas ir ”priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas”. Tāpat kā Melhisedeks, kas dzīvoja senatnē un par ko Bībelē teikts, ka viņš ir ”bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala”, Jēzus ir gan ķēniņš, gan ”priesteris mūžam”, un viņa darbība visiem, kas pakļaujas viņa varai, ļaus mūžīgi gūt labumu no viņa sagādātā izpirkuma upura. (Ebr. 5:6, 10; 6:20; 7:1—21.) Par šo pašu ķēniņu un priesteri Pāvils runāja, citēdams 45. psalma 7. un 8. pantu: ”Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos, un taisnības zizlis ir viņa valdnieka varas zizlis. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību; tāpēc Dievs, tavs Dievs ir svaidījis tevi ar prieka eļļu vairāk par taviem biedriem.” (Ebr. 1:8, 9.) Bet tas paaugstinājums jau nepadara Jēzu par pašu visa Radītāju Dievu Jahvi.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Precizēsim: Jēzus ir gan patiess cilvēks, gan patiess Dievs. Labāk sākotnēji bija jautāt vai Dieva Dēls ir patiess Dievs? Citādi Staar locīsies izmantojot tās Rakstu vietas, kas attiecas uz Jēzus cilvēka dabu. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Precizēsim: Jēzus ir gan patiess cilvēks, gan patiess Dievs. Labāk sākotnēji bija jautāt vai Dieva Dēls ir patiess Dievs? Citādi Staar locīsies izmantojot tās Rakstu vietas, kas attiecas uz Jēzus cilvēka dabu.


Nekur es nelocīšos!Jo visa Bībele skaidri runā par divām garīgām,dievišķām būtnēm,no kurām viena pastāv no "mūžības uz mūžību",bet otra ir tā,kas pastāv no "mūžības uz mūžību" radīta. Un ir skaidrs,ka radītā būtne ir pakļauta tam,kas to radīja.Pareizi Ārijs bija sapratis,ka,lai Dievs sauktos par Tēvu,Viņam vispirms bija jārada sev Dēls,ko Viņš arī izdarīja.Un es tagad runāju par Jēzus pirmscilvēka esamību.
Un ,piemēram,apustulis Jānis rakstīja evaņģēliju ar noteiktu mērķi, kā tas redzams no viņa vārdiem: ”Šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdā.” (Jāņa 20:31.)Jānis neteica,ka jātic būtu Jēzum Kristum kā miesā nākušam Izraēla Dievam .
Kā arī Mateja evaņģēlijā lasāma apustuļa Pētera skaidra atbilde Jēzum: ”Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” (Mateja 16:15, 16.)


Ilār,kas ir DZĪVAIS DIEVS???
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Papucs Novembris 16, 2017
"vai Jēzus ir Dievs"?
Neapšaubāmi!
Daudzās vietās, piem., Jāņa Evaņģēlijs.


Man šķiet, ka nav pat vērts diskutēt, jo visi, kuri apšauba, baigi ignorē Bībelē rakstīto.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017

Staar,
Un ir skaidrs,ka radītā būtne

Nu tad pasaki lūdzu, kur attiecībā uz Dieva Dēlu Bībelē tiek lietots vārds "radīts"?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Papucs Novembris 16, 2017
Nu tad pasaki lūdzu, kur attiecībā uz Dieva Dēlu Bībelē tiek lietots vārds "radīts"?
Ui, netracini Staar!
Šitā ir visvājākā vieta visā tajā Staar bezsakara lažā.


Vispār jau gandrīz visa tā JL propaganda balstās tikai un vienīgi uz viltīgu un melīgu  Bībelē rakstītā "aizvietošanu" ar "it kā" līdzīgiem, bet pēc nozīmes pilnīgi atšķirīgiem jēdzieniem, paziņojot, ka it kā kaut kas tāds būtu rakstīts Bībelē.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Papuc,


Nu jā, tas tā vienkārši skaidrības labad.
Klau, via Tu gadījumā nezini, kā mājās var izmērīt elektromagnētiskā lauka intensitāti?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017

Staar,
Un ir skaidrs,ka radītā būtne

Nu tad pasaki lūdzu, kur attiecībā uz Dieva Dēlu Bībelē tiek lietots vārds "radīts"?


 Raksti māca, ka Jehovas vienpiedzimušais Dēls ir ”visas radības pirmdzimtais” un ”Dieva radības sākums”. (Kolosiešiem 1:15; Atklāsmes 3:14.)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Papucs Novembris 16, 2017
Ilārs.
Mērvienībās nezinu, bet relatīvi var mēģināt ar spoli - tīt tādu smalku vadu lielos gredzenos (~0,5 m diametrā un lielākos), kamēr sāk spīdēt diodīte starp galiem (Ulbrokā pie torņa kādreiz tādas lietas darbojās).


Tas būs Tavs etalons mājās.
Pēc tam tad var ar šito parikti braukāt riņķī un salīdzināt - citur ir vairāk vai mazāk, nekā Tavā mājā.


Vai arī Tu domā, ka ir statisks (pastāvīgs) lauks vienā virzienā - tipa, kompass nepareizi rāda?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Papucs Novembris 16, 2017
Dēls ir ”visas radības pirmdzimtais”

Pareizi - dzemdināts nevis radīts.
Dēls nav radība kā pasaule.

Citāts
un ”Dieva radības sākums”. (Kolosiešiem 1:15; Atklāsmes 3:14.)
Jā, "un caur kuru viss ir radīts".
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Papuc,


Man interesē kaut kas daudz maz precīzs arī pie mazām jaudām. Te ir tāds verķis, bet nezinu vai vērts tādu iegādāties: https://www.karkasamajas.lv/veikals/elektromagnetiska-lauka-starojuma-limenis-merijumu-emf-827/


Es te piemēram, lasīju, ka var nulles vads var būt saistīts kaut kur ar ūdens trubām un tad radīt ievērojamu lauku. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Dēls ir ”visas radības pirmdzimtais”

Pareizi - dzemdināts nevis radīts.
Dēls nav radība kā pasaule.

Citāts
un ”Dieva radības sākums”. (Kolosiešiem 1:15; Atklāsmes 3:14.)
Jā, "un caur kuru viss ir radīts".


Nu kaut vai dzemdināts vai radīts,kāda starpība,kā Dievs panāca,ka Viņam bija Dēls ,kuram Viņš deva dzīvību? Raksti saka,ka:"Tāpat kā Tēvam ir dzīvība pašam sevī, arī Dēlam viņš ir devis dzīvību pašam sevī."(Jāņa 5:26)Tātad-tagad ir divas dzīvas būtnes,nevis vairs viena.Un pilnīgi skaidrs,ka augstāka par otru ir tā,kas dzīvību dod.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Dieva radības sākums


Lūk šis citāts, Staar, ir tieši jehoviešiem pa pieri, jo Jēzus tur tiek nosaukts par arhē, kas attiecas uz pašu Dievu, mūžīgo sākumu.


Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Nu un šis par Jēzu sacītais: "Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā. (Kol.1: 19)

VISA DIEVA PILNĪBA

Ir Tev šie trīs vārdi saprotami?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Nu kaut vai dzemdināts vai radīts,kāda starpība

Starpība tāda pati, kā starp bērna piedzemdēšanu un krēsla uztaisīšanu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Papucs Novembris 16, 2017
Ilār,


ja nevajag darbam, tad labāk kaut kur izīrē (Argusā vai kur citur) - veči tā dara, ja vajag vienai reizei.


Nulles vads vispār ir vājā vieta - tur daudzi elektriķi smagi grēko, bet tā ir gara tēma.
It īpaši ar veļas un trauku mašīnām, kur nav īsti izejas - korpuss jāliek uz trubām, jo ražotāji pamanījušies ielikt trīspusējos kondensatorus starp fāzi nulli un korpusu, līdz ar ko uz korpusa nonāk puse no efektīvā tīkla sprieguma (attiecībā pret ūdensvadu). Un tad veļasmašīna "dod pa pirkstiem", ja pieskaras vannai arī.


Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Paldies, Papuc!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Dieva radības sākums


Lūk šis citāts, Staar, ir tieši jehoviešiem pa pieri, jo Jēzus tur tiek nosaukts par arhē, kas attiecas uz pašu Dievu, mūžīgo sākumu.

Dievam nav sākuma,jo Viņš pastāv no "mūžības uz mūžību". 90. psalma 2. pantā teikts: ”Tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs!”
Un nejauc terminus ''Dieva radības sākums'' ar ''Dieva radīšanas sākums''.Tie katrs izsaka atšķirīgu  lietu būtību.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

/VISA DIEVA PILNĪBA /

Tad mums tajā stāvoklī bija 2 dieva pilnības kopijas? Viena tātad iekš JK un otra joprojām DT? Jeb vnk DT bija salīdis ieš JK [kurš viņam dzimst]?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Protams, Dievam nav sākuma, to arī norāda vārdu salikums - mūžīgs sākums, visa iesākums.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Nu un šis par Jēzu sacītais: "Visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā. (Kol.1: 19)

VISA DIEVA PILNĪBA

Ir Tev šie trīs vārdi saprotami?Ir,ir saprotami!Gluži tāpat kā :"Tajā stundā jūs zināsiet, kas jārunā, jo runāsiet ne tikai jūs — ar jūsu muti runās jūsu Tēva gars.” (Mat. 10:18—20.)Kas zina,kurā brīdī Dievs runās ar manu muti tāpat,kā visā savā pilnībā Viņš runāja ar Jēzus muti ? Pašlaik gan Dievs izmanto manus pirkstus un manas smadzenes.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Ctulhu,


Jēzus cilvēka miesa bija visa Dieva pilnība redzamā veidā. Viņa cilvēka dabā mājoja Dieva Dēls un visa Dieva būtība. To jau rasktu kādu piekto reizi, ka katrā Dieva personā būtībā mājo visā pilnībā, perihoreze utt.


Bet tās jau Tev pārāk vienkāršas lietas, īstās ir pulverīšu bēršana centrifūgā. Un kad tā griežas un dūc, tad Ctulhu reliģiskai ekstāzei līdzīgā sajūsmā raugās uz ekstraģējamās vielas tapšanu. To var uzlikt uz mēles un paostīt un pēc tam paziņot - tas ir kaut kas īsts. Lūk, lietas! Kādēļ īsts, to protams paskaidrot nevar. Tādēļ, ka Ctulhu paosta lieta tiek  pasludināta par īstu. Ja smakas nav, tad nekā nav. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Papucs Novembris 16, 2017
Kas zina,kurā brīdī Dievs runās ar manu muti
Līdz šim vēl nav ticis novērots
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Jā, jā Staar, ar Bileāma ēzeļa muti arī runāja... un to tagad Jehovieši sauc par Dieva Ēzeļdēlu. Varbūt jums tā arī saukties? Ēzeļdēli? Smuki skan.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Viss ir jauki, bet kā tu iedabūji bezgalīgo ( dieva būtību) galīgajā ( JK ķermenī) ? Piestampāji labi vai?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Jā, jā Staar, ar Bileāma ēzeļa muti arī runāja... un to tagad Jehovieši sauc par Dieva Ēzeļdēlu. Varbūt jums tā arī saukties? Ēzeļdēli? Smuki skan.


Tu vispār Bībeli atver un paskaties,ir tā vai nav rakstīts,kā es uzrakstu?Vai automātā bliez vaļā,kas pirmais ienāk prātā?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Ilārs

Viss ir jauki, bet kā tu iedabūji bezgalīgo ( dieva būtību) galīgajā ( JK ķermenī) ? Piestampāji labi vai?


Ctulhu,tu šovakar pamatīgi uzjautrināji!Redzēsim,ko gudrīši atbildēs!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Vot šitām panckām nepadevās arī Ārijs un citi patiesie kristieši,kuri bija gatavi mirt par patiesību.Viņi bija īsti Jēzus un viņa Tēva draugi,nevis melīgi liekuļi.Ne velti Jēzus Kristus teica: ”Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.” (Jāņa 15:13.)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Ctulhu,


To jau gaidīju! Par to pajautā Zvinglijam un visiem pārējiem ķeceriem, kuriem šķiet ka platoniskais finitum non capax infiniti ir augstākā pasaules gudrība. Padomā labāk kā centrifūgu piestūķēt.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Zvinglija forumā nav, ir Ilārs. Tāpēc jautāju Ilāram - kā tas tur sanāk? Ko Ilārs darīs - postulēs ka dievs tomēr ir galīgs vai ka patiess cilvēks ir bezgalīgs?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Te Tev lutera atbilde: "He is a supernatural, inscrutable being who exists at the same time in every little seed, whole and entire, and yet also in all and above all and outside all created things. There is no need to enclose him here, as this spirit dreams, for a body is much, much too wide for the Godhead; it could contain many thousand Godheads. On the other hand, it is also far, far too narrow to contain one Godhead. Nothing is so small but God is still smaller, nothing so large but God is still larger, nothing is so short but God is still shorter, nothing so long but God is still longer, nothing is so broad but God is still broader, nothing so narrow but God is still narrower, and so on. He is an inexpressible being, above and beyond all that can be described and imagined."
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

O, Luters bija panteists izrādās :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Pārfarzējot, 1000 Dievi var tikt ietverti arī Tavā centrifūgā, bet Tava galva ir par mazu priekš viena. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Nu padomā, kādi klātbūtnes veidi ir iespējami, pirms ķeries pie klasifikācijas. Bet tad Tev būs jāsāk mācīties, ko viduslaiku ļaudis par to sacīju, bet priekš Tavas apgaismotās galvas tās būs pārāk tumšas lietas.


Kad es Tev prasīju, kā viss visums varēja tikt sastūķēts tajā mazajā pirmatnējā punktā, kas mazāks par neitronu, tad Tev tā šķita vienkārša lieta.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017

Un Tavā multiversā taču ir visas iespējas. Sekojoši, ja bezgalīgais patiesi ir bezgalīgs, tad tam loģiski jāietver bezgalīgu iespēju skaitu un viena no šādām iespējām ir, ka ka galīgais ietver bezgalīgo. Pieleca?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Attiecībā uz to,vai Jēzus ir tas pats Dievs Jahve,par ko runāts Vecajā Derībā,tad nav gan,jo Bībele pavēsta,lūk,ko. Daudzus gadsimtus pirms kristiešu draudzes nodibināšanas Jehova sūtīja eņģeli, lai tas vadītu viņa tautu, Izraēlu. Kad Jehova bija izvedis izraēliešus no Ēģiptes, viņš savai tautai sacīja: ”Redzi, Es sūtīšu eņģeli tavā priekšā, kas tevi ceļā pasargās, lai novestu tevi uz vietu, kādu Es tev esmu sataisījis. Sargies viņa priekšā, klausi tā balsij un nesacelies pret viņu, jo viņš tavus pārkāpumus piedos, jo mans vārds mājo viņā.” (2. Moz. 23:20, 21.)
Tad,lūk,tas ir tas pamats ,kas liek domāt, ka šis eņģelis, kurā ”mājoja” Jehovas vārds, bija Jehovas pirmdzimtais Dēls,ko mēs visi pazīstam kā Jēzu Kristu.


''jo mans vārds mājo viņā'' tāpat kā analogajā frāzē "visa Dieva pilnība mājoja viņā".
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Kā tad! Un kad Pāvils saka, ka Dieva Gars jūsos mājo, tad tas nozīmē, ka ir pamats domāt, ka Dieva Gars nav Dieva Gars. Te Tu vari sacensties savā loģikā ar Ctulhu. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Es te reiz lasīju kādu grāmatiņu par kādu apoloģētu, kurš 9 mēnešus no vietas diskutēja ar otro personu jehoviešu hierarhijā ASV. Pēc deviņiem mēnešiem jehovietis atzina - tav ir taisnība, bet vai tu domā, ka es tādēļ atteikšos no visām tām privilēģijām, ko man dod mans stāvoklis jehoviešu hierarhijā?   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Un ir tak saprotams,ka Sātana pārvaldītajā pasaulē patiesos Dieva kalpus ienīdīs Sātana kalpi,visādi cenšoties izsvēpēt viņus no zemes virsas.Par to tak runāja pats Jēzus.
Par tiem,kas pieder Dievam,bet dzīvo Sātana pasaulē,Jēzus teica:”Mana vārda dēļ visi jūs ienīdīs, bet tas, kas izturēs līdz galam, tiks izglābts.” (Mat. 10:22.)
Skat,ko Jēzus teica saviem neticīgajiem ģimenes locekļiem ?Viņš teica: ”Jūs pasaule nevar nīst, bet mani viņa nīst, jo es dodu liecību par viņu, ka viņas darbi ir ļauni.” (Jāņa 7:7.)
Un Jēzus skaidri lika saprast,ka:"Ja tie ir vajājuši mani, tie vajās arī jūs.” (Jāņa 15:20.)

Tad nu ir skaidrs,kāpēc tāda pretestība tam,ko sludina Dieva kalpi!Jo pasaulei nepatīk,ka Dieva kalpi sekojot Jēzus piemēram liecina,ka pasaules darbi ir ļauni.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Protams, ne visi ir tādi http://thewatchtowerfiles.com/mystory/


Bet jehoviešiem jau aizliegts runāt ar bijušajiem... Tomēr ieteiktu Tev ar viņu sazināties.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

``Kad es Tev prasīju, kā viss visums varēja tikt sastūķēts tajā mazajā pirmatnējā punktā,``

a inflācijas domens jau nav bezgalīgs, tā ka viss kedā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Kā tad! Un kad Pāvils saka, ka Dieva Gars jūsos mājo, tad tas nozīmē, ka ir pamats domāt, ka Dieva Gars nav Dieva Gars. Te Tu vari sacensties savā loģikā ar Ctulhu.


Dieva Gars ir un paliek Dieva Gars,jo tas ir Viņa spēks,kas plūst no Viņa .Ar šo spēku -Svēto Garu-Jehova no sava troņa var aizsniegt vienlaicīgi jebkuru vietu gan uz zemes ,gan visā Visumā vienā acumirklī,un var arī runāt caur saviem kalpiem,ja vien vajag.Dievs ar savu Garu darbojas tikai caur tādiem cilvēkiem,kas pilnībā ir uzticīgi Viņam sava Dēla  Jēzus Kristus vārdā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Es te reiz lasīju kādu grāmatiņu par kādu apoloģētu, kurš 9 mēnešus no vietas diskutēja ar otro personu jehoviešu hierarhijā ASV. Pēc deviņiem mēnešiem jehovietis atzina - tav ir taisnība, bet vai tu domā, ka es tādēļ atteikšos no visām tām privilēģijām, ko man dod mans stāvoklis jehoviešu hierarhijā?


Tad tu lasīji Jehovas lieciniekus nomelnojošu grāmatu,jo nekāda hierarhija ar augsti apmaksātiem amatiem viņiem neeksistē.Toties pasaulīgās varas Baznīcas hierarhija un greznās ceremonijas gan  ļoti atšķiras no tā, ko Bībele māca par pazemīgiem vecākajiem, kam uzticēts vadīt draudzi.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Ctulhu,


Keda Tev ir galvā. Cik reižu Tu man esi stāstījis par bezgalīgo visumu un bezgalīgajām zināšanām, ko tas satur un cik reižu es Tev esmu sacījis, ka "bezgalīgs" ir no platonisma patapināts filozofisks termins un nav attiecināms uz Dievu? 


Kā Tavs nebezgalīgais inflācijas domens, kuru var iestūķēt neitronā var saturēt bezgalīgas zināšanas? Tev nekad nav ienācis prātā pajautāt?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Staar,


Pirms ej gulēt saki tā: Mīļais Kungs Jēzu nāc un apskaidro manu nabaga sirdi un prātu, piedod man manus grēkus un dod man savu mieru. Āmen. Tad vēl piemini manu draugu Ctulhu, kas iet gulēt ar kedām kājās, lai mīļais Jēzus apžēlojas arī par viņu.   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Ctulhu,


Keda Tev ir galvā. Cik reižu Tu man esi stāstījis par bezgalīgo visumu un bezgalīgajām zināšanām, ko tas satur un cik reižu es Tev esmu sacījis, ka "bezgalīgs" ir no platonisma patapināts filozofisks termins un nav attiecināms uz Dievu?


Uz pašu Dievu,kā personu nav attiecināms,bet Dievam piemīt bezgalīgs spēks un gudrība. Tas izskaidro, kāpēc radītajā pasaulē, īpaši dzīvajā dabā, ir atrodamas tik sarežģītas konstrukcijas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Uzliec aukstu kompresi.

Bezgalīgs ir multiverss, mūsu domens ir galīgs, satur galīgu daudzumu informācijas.

multiverss nekad nav bijis sastūķēts mazā tilpumā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Staar,


Pirms ej gulēt saki tā: Mīļais Kungs Jēzu nāc un apskaidro manu nabaga sirdi un prātu, piedod man manus grēkus un dod man savu mieru. Āmen. Tad vēl piemini manu draugu Ctulhu, kas iet gulēt ar kedām kājās, lai mīļais Jēzus apžēlojas arī par viņu.


Lūgšanas ir jāadresē mazliet savādāk,jo lūgšanas nav jāvelta Jēzum,bet gan Jēzu vārdā Dievam.Ja tu tā visu laiku būtu darījis,tad jau Dievs sen būtu apskaidrojis tavu prātu dievbijībā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Staar,


Tu esi viena sarežģīta konstrukcija, par kuru Jēzus ir izlējis savas dievišķās asinis, kuras vienīgās var glābt, lai Tevi glābtu no nāves un elles un jehoviešiem tajā skaitā un Tu jau šovakar saņemtu piedošanu, žēlastību un mūžīgo dzīvošanu. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
multiverss nekad nav bijis sastūķēts mazā tilpumā.

Ā, atkal pie sava dieviņa meklē glābiņu. Kā Tu zini, kur šis ir bijis sastūķēts? Pastāsti man lūdzu cik liels tas tilpums ir, kurā multiversus stūķē.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Staar,


Tu esi viena sarežģīta konstrukcija, par kuru Jēzus ir izlējis savas dievišķās asinis, kuras vienīgās var glābt, lai Tevi glābtu no nāves un elles un jehoviešiem tajā skaitā un Tu jau šovakar saņemtu piedošanu, žēlastību un mūžīgo dzīvošanu.


Dievs jau mani ir glābis un es esmu gan Viņa,gan Viņa Dēla Jēzus  draugs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Labi Staar, bet palasi kādreiz Jauno Derību, tur ticīgie lūdz un pielūdz Jēzu un Dievs citādi neglābj kā tikai caur Jēzu, jo nav cits vārds mum dots, kurā mums lemta pestīšana. Tev to vajadzētu zināt, ja esi lasījusi Jauno Derību.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 16, 2017
Labi Staar, bet palasi kādreiz Jauno Derību, tur ticīgie lūdz un pielūdz Jēzu un Dievs citādi neglābj kā tikai caur Jēzu, jo nav cits vārds mum dots, kurā mums lemta pestīšana. Tev to vajadzētu zināt, ja esi lasījusi Jauno Derību.


Pareizi pateici!Jēzum ir pakļauti eņģeļi. (1. Pētera 3:22.) Viņa rīcībā ir nodots Jehovas varenais svētais gars, lai tas palīdzētu Jēzum vadīt savus mācekļus šeit, uz zemes. (Jāņa 15:26; 16:7.) Visu šo iemeslu dēļ Jēzus varēja teikt: ”Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.” (Mateja 28:18.) Taču mūsu lūgšanas Jehova ir nolēmis uzklausīt pats. Tieši tāpēc Bībelē ir norādīts, ka lūgšanās mums ir jāvēršas vienīgi pie Jehovas un jālūdz viņš Jēzus vārdā. (Psalms 69:14; Jāņa 14:6,13; 16:23,24.)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Ilārs

Un cik lielā dievus stūķē? Nu ja Ilārs piestampā tad droši vien cilvēkā saiet?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 16, 2017
Vispār jehovistiem sanāk drusku līdzīgi kā gnostiķiem, tb jehova ir dievs bet neiejaucas cilvēku dzīvē, to dara demiurgs Jēzus (citos gnostiķu virzienos to vēl asociē ar Luciferu laikam)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 16, 2017
Taču mūsu lūgšanas Jehova ir nolēmis uzklausīt pats.

Jā, it sevišķi tās, par kurām rakstīts LK. 24: 52  un Mt. 28: 9.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ctulhu,


Tu nekad neesi dzirdējis, ka Dievs nav matērija un neaizņem telpu kā Tavs skapis? Nu labi, Draugs, Ilārs ir piekusis, pateicas Dievam un dodas gulēt. Paldies par sarunu un ar labu nakti!   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Vispār jehovistiem sanāk drusku līdzīgi kā gnostiķiem, tb jehova ir dievs bet neiejaucas cilvēku dzīvē, to dara demiurgs Jēzus (citos gnostiķu virzienos to vēl asociē ar Luciferu laikam)


Kā neiejaucas?Iejaucas gan,jo kad bezdievju grēku mērs ir pilns tad Viņš iejaucas gan.Un vērienīgākā iejaukšanās bezdievju dzīvē vēl stāv priekšā,jo tieši no Dieva ir atkarīgs,kad Jēzus kopā ar saviem eņģeļiem Viņa vārdā ieradīsies uz zemes.Jēzus pats neko šajā ziņā neizlemj.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Staar

ā tātad Jehova tirāns, Jēzus zonderkomanda :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

/Tu nekad neesi dzirdējis, ka Dievs nav matērija un neaizņem telpu kā Tavs skapis?//

hihi kurš te nesen teica ka duālisms esot aplams?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Taču mūsu lūgšanas Jehova ir nolēmis uzklausīt pats.

Jā, it sevišķi tās, par kurām rakstīts LK. 24: 52  un Mt. 28: 9.Nu nejauc tak emocionāla mirkļa pateicības reakciju ar lūgšanām!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Staar

ā tātad Jehova tirāns, Jēzus zonderkomanda :)


Priekš bezdievjiem jā,bet ne priekš dievbijīgajiem,kuri atrodoties Sātana pasaules gūstā gaida Dieva palīdzību jeb apsolīto pestīšanu,gluži tāpat, kā teroristu rokās nokļuvušie gaida specvienības ierašanos.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Staar

kaut kāds švaks tev tas jehova, mīl tikai savējos.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Marutks Novembris 17, 2017
jēzus nav dievs


lasi gudrā grāmatā


https://www.amazon.co.uk/How-Jesus-Became-Bart-Ehrman/dp/0061778184 (https://www.amazon.co.uk/How-Jesus-Became-Bart-Ehrman/dp/0061778184)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Staar

kaut kāds švaks tev tas jehova, mīl tikai savējos.


Par savējo var kļūt jebkurš,jo tāpēc Bībeli Dievs ir devis,lai katrs bezdievis saprastu,kā kļūt par Dieva draugu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ctulhu,


Tas par jehoviešu gnosticismu - labs rūciens! Šoreiz Tev žetons. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
[size=0px]hihi kurš te nesen teica ka duālisms esot aplams?


Atkal keda galvā! Kurš Tev kādreiz ir teicis, ka Dievs ir materiāla būtne? [/size]
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Citāts
VISA DIEVA PILNĪBA
Kā var būt visa pilnība, ja Jēzus NEZIN to dienu un stundu, bet Dievs Tēvs ZIN ?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Nevainīgā ieņemšana nenozīmē, ka piedzimst Dievs. Tāpat, var piedzimt cilvēks, tikai - pilnīgs cilvēks.

Citāts
Kādā veidā tika izolēts grēks no Marijas genoma, vai kā īsti auglis tapa Marijas miesās, es nezinu un nevēlos par to spekulēt, bet norises citādi bija līdzīgas kā visiem cilvēkiem 9 mēn. utt.   
Protams, Dievam izgatavot vienu speciālu dzimumšūnu nebūtu mekādas problēmas. Tā piedzimst pilnīgs cilvēks. Taču, tas atkal nenozīmē, ka piedzimst Dievs.

Staar
Citāts
Tāds jēdziens ,kā "Dievs ārpus laika" Viņa Svētajos Rakstos nav sastopams .
Tas nozīmē, ka Dievs nezin nākotni.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ezis,


Par nezin esmu jau paskaidrojis - tas attiecas uz Jēzus cilvēka dabu, tas ir zemības stāvokli, kurā viņš izmanto tikai tik daudz savas dievišķības, cik nepieciešams mūsu pestīšanai, nevis lai šokētu citus ar savām spējām un zināšanām. 


Tikai pilnīga cilvēka gadījumā tēvs būtu cilvēks. Tas, kas notiek Jēzus gadījumā ir, ka Dieva Dēls pieņem cilvēka dabu, paliekot Dieva Dēla persona. Viņš tomēr ir arī patiess cilvēks. Dabiski tam būtu vajadzīga arī vīrišķā šūna. Kādā veidā Dievs tieši to darīja, es nezinu.  Raksti saka, ka eņģelis Gabriēls paziņojis Marijai, ka pār viņu nāks Svētais Gars un viņa taps grūta. Esmu kaut kad par to rakstījis vairāk, bet tad man jāpaskatās, uzzreiz neatceros detaļas.   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Citāts
Šis Logoss ir dzimis no Tēva un tiek saukts   -“vienpiedzimušais Dievs” (Jņ. 1:18)
Hmm.. Jāņa 1.18 "Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu."
Tu sāc žonglēt ar vārdu nozīmēm tāpat kā Staar ? Skaidri rakstīs, ka Dēls. Pie Tēva krūts. Tad jau mums būtu vienpiedzimušais Dievs pie Dieva, t.i. pats pie savas krūts ?

No vienas puses, ir dažādas, atšķirīgas būtnes. No kurām ir viena, kas NEZIN to, ko zin otra. ir viena, kas piedzimst no otras. Sekojoši, tā nevar būt viena un tā pati būtne.

Tā, es redzu, ka "avatāru" variants der vislabāk:
1) Nekas nav jāstūķē bezgalīgais galīgajā, jo avatārs ir tikai loma, maska
2) Nav problēmu būt Dievam - kā Spēlētājam, un vienlaicīgi būt avatāram ar visiem ierobežojumiem. Ielūkojoties dziļāk avatārā, mēs redzam Dievu visā pilnībā.
3) Avatārs var būt mūžīgs un nedzimušu - tas ir kā jau no mūžības eksitējošs, kas tikai gaida, kad vajadzēs izpildīt misiju. Vienlaicīgi var uzskatīt, ka avatārs ir dzimst, kad iemiesojas materiālajā pasaulē.
4) Nevajag tādas nesaprotamas , pretrunīgas konstrukcijas kā Trīsvienība.
5) Nav nekā Rakstos, kas ir pretrunā ar avatāriem.


Ctulhu
Citāts
Bezgalīgs ir multiverss, mūsu domens ir galīgs, satur galīgu daudzumu informācijas.
Tad tev ir vāks, jo bezgalīga attīstība nav iespējama.
Tiesa, tad atkal paveras iespēja visu izpētīt. Bet tad atkal vairs nav ko darīt, kad viss izpētīts.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
 jo bezgalīga attīstība nav iespējama./Ezītis Miglā c./

Ir iespējama bezgalīga atjaunošanās.Bet tikai tad,ja ir cieša saikne ar Dievu-dzīvības spēka avotu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017
Nolēmu arī es drusku paspamot. Manuprāt, mājieni par Jēzus dievišķumu var tikt iedalīti tiešos un netiešos.
1) Tiešie ir tie, kur tas ir tiešā tekstā uzrakstīts, piemēram, Jāņa evaņģēlija sākums:
"Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.
Tas bija iesākumā pie Dieva.
Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. " (Jn.1:1-3)
un drusku tālāk:
"Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. " (Jn.1:14)
vai
"Jēzus atbildēja viņiem: "Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es." (Jn.8:58)
vai
"To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības Kungu." (izcēlums mans.

2) netiešie -
a)Jēzus darīja lietas, ko jūdu reliģiskajā tradīcijā varēja darīt tikai Dievs, tas ir piedeva grēkus.
b) Viņa nedraugi, izglītotie jūdu rakstu mācītāji, bija pilnīgi pārliecināti, ka viņš "cilvēks būdams, dara sevi par Dievu" (Jn.10:33)
Rezumējot - tas, ka Jēzus ir Dievs, ir Bībelē pamatots uzskats.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Nolēmu arī es drusku paspamot. Manuprāt, mājieni par Jēzus dievišķumu var tikt iedalīti tiešos un netiešos.
1) Tiešie ir tie, kur tas ir tiešā tekstā uzrakstīts, piemēram, Jāņa evaņģēlija sākums:
"Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs.
Tas bija iesākumā pie Dieva.
Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. " (Jn.1:1-3)
un drusku tālāk:
"Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības. " (Jn.1:14)
vai
"Jēzus atbildēja viņiem: "Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es." (Jn.8:58)
vai
"To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks; jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības Kungu." (izcēlums mans.

2) netiešie -
a)Jēzus darīja lietas, ko varēja darīt tikai Dievs, tas ir piedeva grēkus.
b) Viņa nedraugi, izglītotie jūdu rakstu mācītāji, bija pilnīgi pārliecināti, ka viņš "cilvēks būdams, dara sevi par Dievu" (Jn.10:33)


Kā jūs visi kā viens variet saskatīt Jāņa evaņģēlija sākumā to,kā tur nav?
Pirmkārt ,jau pats pirmais vārds "iesākumā" vien jau norāda to,ka Vārdam-Dieva Dēlam ,bija sākums,bet kā zinām, Dievam sākuma nav.
Otrkārt,Vārds bija pie Dieva.Protams,ka bija,jo kur gan citur lai būtu bērns,ja ne pie Tēva?
Treškārt,kāpēc gan Dievam nesaukt Jēzu par Dievu,ja viņš bija pirmais,ko Dievs radīja no sevis izejošu?Kā teikt-Dievs dzemdināja vēl vienu Dievu-savu Dēlu,bet ne pats sevi.Un ir tikai loģiski,ka tas,kas dzemdināja stāv pāri tam,ko Viņš dzemdināja.Nu nekādi viņi abi nesanāk viens veselums personā,bet idejā par cilvēces glābšanu gan viņi ir vienoti.Un ideja pieder Dievam Tēvam,jo Dēls nezina dienu,kad tiks sūtīts to izpildīt.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Dievs Jehova ar Jesajas starpniecību izsaka pravietojumu:" ”Redzi, Es pacelšu savu roku pār pagāniem un uzvilkšu savu karogu tautām! Tad tie atnesīs tavus dēlus uz rokām un tavas meitas uz pleciem.” (Jesajas 49:22.)

Vai jūs kāds zināt,kas ir šis "Dieva karogs",ko Viņš pacēla virs zemes,lai to redzētu visas tautas?
Ilār,kas tas par "Dieva karogu"?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017

Kā jūs visi kā viens variet saskatīt Jāņa evaņģēlija sākumā to,kā tur nav?
Pirmkārt ,jau pats pirmais vārds "iesākumā" vien jau norāda to,ka Vārdam-Dieva Dēlam ,bija sākums,bet kā zinām, Dievam sākuma nav.
Otrkārt,Vārds bija pie Dieva.Protams,ka bija,jo kur gan citur lai būtu bērns,ja ne pie Tēva?
Treškārt,kāpēc gan Dievam nesaukt Jēzu par Dievu,ja viņš bija pirmais,ko Dievs radīja no sevis izejošu?Kā teikt-Dievs dzemdināja vēl vienu Dievu-savu Dēlu,bet ne pats sevi.Un ir tikai loģiski,ka tas,kas dzemdināja stāv pāri tam,ko Viņš dzemdināja.Nu nekādi viņi abi nesanāk viens veselums personā,bet idejā par cilvēces glābšanu gan viņi ir vienoti.Un ideja pieder Dievam Tēvam,jo Dēls nezina dienu,kad tiks sūtīts to izpildīt.
Khem, vārds "iesākumā" šeit laika apstāklis, kas norāda, ka Jānis raksta par Radīšanu un neattiecas specifiski uz Vārdu.

Tavs secinājums, ka Jēzus ir Dievs, man liekas korekts, lai arī drusku apšaubāma liekas ideja, ka Viņš ir "vēl viens Dievs", jo Dievs (ar lielo burtu) atšķiras no dieviem (ar mazo burtu) ar to, ka ir tikai viens un jūdaisma kontekstā (kas ir Bībeles konteksts) ideja, ka Dievs rada vēl vienu Dievu, ir neiespējama.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Staar
Citāts
Treškārt,kāpēc gan Dievam nesaukt Jēzu par Dievu,ja viņš bija pirmais,ko Dievs radīja no sevis izejošu?Kā teikt-Dievs dzemdināja vēl vienu Dievu-savu Dēlu,bet ne pats sevi.
Sanāk daudzdievība. Vairāki Dievi. Lai gan viens ir varenāks.

Hmm.. Ctulhu - re kur tev piemērs, kā Dievs rada citu Dievu. :)

Citāts
Un ir tikai loģiski,ka tas,kas dzemdināja stāv pāri tam,ko Viņš dzemdināja.
Ja Dievs laika gaitā neattīstās, tad jā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017

Kā jūs visi kā viens variet saskatīt Jāņa evaņģēlija sākumā to,kā tur nav?
Pirmkārt ,jau pats pirmais vārds "iesākumā" vien jau norāda to,ka Vārdam-Dieva Dēlam ,bija sākums,bet kā zinām, Dievam sākuma nav.
Otrkārt,Vārds bija pie Dieva.Protams,ka bija,jo kur gan citur lai būtu bērns,ja ne pie Tēva?
Treškārt,kāpēc gan Dievam nesaukt Jēzu par Dievu,ja viņš bija pirmais,ko Dievs radīja no sevis izejošu?Kā teikt-Dievs dzemdināja vēl vienu Dievu-savu Dēlu,bet ne pats sevi.Un ir tikai loģiski,ka tas,kas dzemdināja stāv pāri tam,ko Viņš dzemdināja.Nu nekādi viņi abi nesanāk viens veselums personā,bet idejā par cilvēces glābšanu gan viņi ir vienoti.Un ideja pieder Dievam Tēvam,jo Dēls nezina dienu,kad tiks sūtīts to izpildīt.
Khem, vārds "iesākumā" šeit laika apstāklis, kas norāda, ka Jānis raksta par Radīšanu un neattiecas specifiski uz Vārdu.

Tavs secinājums, ka Jēzus ir Dievs, man liekas korekts, lai arī drusku apšaubāma liekas ideja, ka Viņš ir "vēl viens Dievs", jo Dievs (ar lielo burtu) atšķiras no dieviem (ar mazo burtu) ar to, ka ir tikai viens un jūdaisma kontekstā (kas ir Bībeles konteksts) ideja, ka Dievs rada vēl vienu Dievu, ir neiespējama.


Tur jau tā lieta,kad Bībeles pārrakstītāji ir bijuši sākuši vārdu "dievs" rakstīt ar lielo burtu "Dievs",tādā veidā atbalstot cilvēku pieņemto koncepciju,ka Jēzus ir Dievs.Visvecākajos pārrakstījumos ir lasāms "dievs",nevis "Dievs".
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Ja Dievs laika gaitā neattīstās, tad jā./Ezītis Miglā c./

Protams,ka neattīstās,jo Viņš ir apsolūti pilnīgs.Viņš ir nemainīgs(5.Mozus 32:4). Un no cilvēciskā viedokļa raugoties,no kā gan lai Viņš ņemtu piemēru savai attīstībai,hm!?No radītajām būtnēm,vai?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Ļoti gaidu,ka kāds no jums sāks skaidrot to,kas ir "Dieva karogs",ko Viņš pacēla pār tautām.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017

Kā jūs visi kā viens variet saskatīt Jāņa evaņģēlija sākumā to,kā tur nav?
Pirmkārt ,jau pats pirmais vārds "iesākumā" vien jau norāda to,ka Vārdam-Dieva Dēlam ,bija sākums,bet kā zinām, Dievam sākuma nav.
Otrkārt,Vārds bija pie Dieva.Protams,ka bija,jo kur gan citur lai būtu bērns,ja ne pie Tēva?
Treškārt,kāpēc gan Dievam nesaukt Jēzu par Dievu,ja viņš bija pirmais,ko Dievs radīja no sevis izejošu?Kā teikt-Dievs dzemdināja vēl vienu Dievu-savu Dēlu,bet ne pats sevi.Un ir tikai loģiski,ka tas,kas dzemdināja stāv pāri tam,ko Viņš dzemdināja.Nu nekādi viņi abi nesanāk viens veselums personā,bet idejā par cilvēces glābšanu gan viņi ir vienoti.Un ideja pieder Dievam Tēvam,jo Dēls nezina dienu,kad tiks sūtīts to izpildīt.
Khem, vārds "iesākumā" šeit laika apstāklis, kas norāda, ka Jānis raksta par Radīšanu un neattiecas specifiski uz Vārdu.

Tavs secinājums, ka Jēzus ir Dievs, man liekas korekts, lai arī drusku apšaubāma liekas ideja, ka Viņš ir "vēl viens Dievs", jo Dievs (ar lielo burtu) atšķiras no dieviem (ar mazo burtu) ar to, ka ir tikai viens un jūdaisma kontekstā (kas ir Bībeles konteksts) ideja, ka Dievs rada vēl vienu Dievu, ir neiespējama.


Tur jau tā lieta,kad Bībeles pārrakstītāji ir bijuši sākuši vārdu "dievs" rakstīt ar lielo burtu "Dievs",tādā veidā atbalstot cilvēku pieņemto koncepciju,ka Jēzus ir Dievs.Visvecākajos pārrakstījumos ir lasāms "dievs",nevis "Dievs".
Staar, vismaz ebreju rakstu valodā nemaz lielo burtu nav, līdz ar to, ja runa par dievu, tas gandrīz vienmēr ir tas, ko latviski raksta ar lielo burtu. Bet īstenībā lielais vai mazais sākuma burts nav nekas svarīgs. Svarīgi iir, ka Dievs ir viens, nu un Jēzus ir Dievs. Veids, kā kristietība tiek šo pretrunu galā, ir Trīsvienības ideja.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017
Ļoti gaidu,ka kāds no jums sāks skaidrot to,kas ir "Dieva karogs",ko Viņš pacēla pār tautām.
Kāpēc mums novērsties no diskusijas tēmas?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Staar
Citāts
Protams,ka neattīstās,jo Viņš ir apsolūti pilnīgs.Viņš ir nemainīgs
Tad Jēzus nav dievs (Dievs?) , no nav pilnīgs - tāpēc ka ir lietas, ko viņš nezin.

Citāts
Bībeles pārrakstītāji ir bijuši sākuši vārdu "dievs" rakstīt ar lielo burtu "Dievs"
Tāpēc, ka Dievs ir viens. Ar mazo burtu ir sugas vārds, bet tas nozīmē ka ir vairāki dievi. Nonākam pie daudzdievības.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Ļoti gaidu,ka kāds no jums sāks skaidrot to,kas ir "Dieva karogs",ko Viņš pacēla pār tautām.
Kāpēc mums novērsties no diskusijas tēmas?


Tā nav novēršanās no tēmas,bet vēl viens svarīgs pierādījums tam,ka Jēzus nav Dievs-Radītājs,bet ir radīts kā dievišķa būtne,-kā dievs. Arī uz Jēzus mācekļiem dažreiz ļaudis mēdza teikt,ka pie viņiem ir atnākuši dievi.Bet faraoni un vēl visādi pasaules valdnieki  sevi uzskatīja par Dieviem ar lielo burtu,bet tas viņus par tādiem nepadarīja.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Staar
Citāts
Protams,ka neattīstās,jo Viņš ir apsolūti pilnīgs.Viņš ir nemainīgs
Tad Jēzus nav dievs (Dievs?) , no nav pilnīgs - tāpēc ka ir lietas, ko viņš nezin.

Citāts
Bībeles pārrakstītāji ir bijuši sākuši vārdu "dievs" rakstīt ar lielo burtu "Dievs"
Tāpēc, ka Dievs ir viens. Ar mazo burtu ir sugas vārds, bet tas nozīmē ka ir vairāki dievi. Nonākam pie daudzdievības.


Nu redzi,sugas vārds,kas pierāda,ka Jēzus ir dievišķšs,nevis pats Dievs.Arī visi Dieva eņģeļi,gan ķerubi,gan serafi,gan parastie eņģeļi,nerunājot nemaz par Jēzu,kas  ir erceņģelis,un pašu Dievu-Garu-visi viņi ir dievišķas būtnes,bet neviens cits no visiem minētajiem nav Dievs visa Radītājs,kā vien Dievs Jahve,kas ir Gars.(Jāņa 4:24.)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017

Ezi,

Jāņa 1: 18 pareizs tulkojums ir 'vienpiedzimušais Dievs" kā jauanjā latviešu Bībeles tulkojumā.

Tad jau mums būtu vienpiedzimušais Dievs pie Dieva, t.i. pats pie savas krūts ?

Jā, Vienpiedzimušais Dievs Dēls pie Tēva, kas nav dzimis, ne radīts. Jūdu idioma - „pie Tēva krūts”, norāda uz ļoti ciešām un intīmām attiecībām. Mēs varētu to pat tulkot - „ir Tēva klēpī”, kā šis pats grieķu vārds tulkots attiecībā uz Ābrahāmu Lūkas evaņģēlijā - Lācars nav pie Ābrāhama krūts, bet gan viņa klēpī (Lk. 16: 22). Arī grieķu valodas gramatika liecina, ka evaņģēlists šeit runā par kaut ko vairāk, tuvāk, nekā tikai pie Dieva. Teksts uzsver vairāk par ciešu tuvību. Vienpiedzimušais Dievs  (Dēls) un Tēvs ne tikai redz viens otru, pazīst viens otru un runā viens ar otru, bet viņi atrodas „viens otra apskāvienos”
 
No vienas puses, ir dažādas, atšķirīgas būtnes. No kurām ir viena, kas NEZIN to, ko zin otra. ir viena, kas piedzimst no otras. Sekojoši, tā nevar būt viena un tā pati būtne.
Par vārdu "ņezin"es jau teicu - tas attiecas uz Jēzus cilvēka dabu. Jēzum ir tikai cilvēka daba nevis persona, būtne. Persona ir Dieva Dēla persona. Tā ir viena un tā pati būtne, kas mūžībā dzimusi no Tēva un ir viņa apskāvienos, zina visu utt. Par dzimšanu arī skaidroju, ka tā nav saprotama cilvēciskā nozīmē, bet kā mūžīgas attiecības. Vārds dzimšana lietots, lau uzsvērtu vienu būtību. 

Tā, es redzu, ka "avatāru" variants der vislabāk:1) Nekas nav jāstūķē bezgalīgais galīgajā, jo avatārs ir tikai loma, maska


Kristus cilvēka daba ir uzņemta Dieva Dēla personā. Tā kā Dieva Dēls nav nekur jāstūķē, viņš nav materiāla būtne, kas aizņem telpu.
  2) Nav problēmu būt Dievam - kā Spēlētājam, un vienlaicīgi būt avatāram ar visiem ierobežojumiem. Ielūkojoties dziļāk avatārā, mēs redzam Dievu visā pilnībā.

Jautājums ir - nevis kā izvairīties no racionālām problēmām, bet kā lietas notika patiesībā.

3) Avatārs var būt mūžīgs un nedzimušu - tas ir kā jau no mūžības eksitējošs, kas tikai gaida, kad vajadzēs izpildīt misiju. Vienlaicīgi var uzskatīt, ka avatārs ir dzimst, kad iemiesojas materiālajā pasaulē.

Avatārs ir persona? Vispār hinduismā ir jēdziens persona?
4) Nevajag tādas nesaprotamas , pretrunīgas konstrukcijas kā Trīsvienība.

Vajag! Nav pretrunu, (viena būtība trīs personas). Nav arī runa par to, ko vajag vai nevajag, bet par to, kas ir. Avatārs ir tikai maska un reāli nekļūst par cilvēku, un mīlestība un glābšana utt. nav iespējamas. Avatārs nav reāla, bet mītiska būtne, kaut kas līdzīgs dokētisma maldu mācībai, kur Kristus tikai šķietami kļūst par cilvēku.

5) Nav nekā Rakstos, kas ir pretrunā ar avatāriem.Rakstos nekā vispār nav par avatāriem, un patiesībā Vēdās arī nav.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

Nav vāks:

1) tikt uz citiem domeniem
2) taisīt citus domenus
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ctulhu,


(https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=cofine+pictures&fr=yhs-blp-default&hspart=blp&hsimp=yhs-default&imgurl=http%3A%2F%2Fimage.made-in-china.com%2F2f0j00BCATOgcKQNkV%2FCasket-Coffin-825-.jpg#id=20&iurl=http%3A%2F%2Fimage.made-in-china.com%2F2f0j00BCATOgcKQNkV%2FCasket-Coffin-825-.jpg&action-click)

https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=cofine+pictures&fr=yhs-blp-default&hspart=blp&hsimp=yhs-default&imgurl=http%3A%2F%2Fimage.made-in-china.com%2F2f0j00BCATOgcKQNkV%2FCasket-Coffin-825-.jpg#id=20&iurl=http%3A%2F%2Fimage.made-in-china.com%2F2f0j00BCATOgcKQNkV%2FCasket-Coffin-825-.jpg&action=click
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
 bet viņi atrodas „viens otra apskāvienos”/c./

Izrādās,ka ne tu,ne tie,kas to rakstīja,neizprotat  vārdu savienojuma "atrasties pie kāda krūtīm" nozīmi. Atrasties pie kāda krūtīm nozīmē baudīt viņa labvēlību,nevis atrasties viens otra apskāvienos.Tēvs un  Dēls jau nav nekādi izvirtuši geji!

Jā,jā un Jēzus cilvēka daba neatceras to,ko zināja kā Dievs debesīs būdams!Kā tad viņš nekļūdīgi atcerējās visu citu,bet svarīgāko aizmirsa?Bet ņem vērā,ka pilnīga būtne neko nevar aizmirst,bet var nezināt gan.
 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Avatārs ir tikai maska un reāli nekļūst par cilvēku/no Ilāra c./

Līdzīgi kā Dievam Jahvem cilvēki ir uzstūķējuši trīsgalvainu masku,bet tamdēļ Dievs reāli nekļūst par Trīsvienīgu Dievu.Viņš ir un paliek viens vienīgs Radītājs.
Jehova nepārprotami paskaidro:''Pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka Es esmu Dievs un cita nav neviena, Dievs, kam nav cita līdzīga!” (Jesajas 46:8, 9.)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Citāts
Tā ir viena un tā pati būtne, kas mūžībā dzimusi no Tēva un ir viņa apskāvienos, zina visu utt.
Ja viņi zin visu, tai skaitā visu viens par otru, līdz pat pēdējai personīgajai domai, tad kāda atšķirība starp viņiem ?

Citāts
Kristus cilvēka daba ir uzņemta Dieva Dēla personā.
Ko nozīmē "daba" "uzņemta" ?

Citāts
Jautājums ir - nevis kā izvairīties no racionālām problēmām, bet kā lietas notika patiesībā.
Ir vēl Okama asmens. Ņemam vienkāršāko skaidrojumu. Ja var iztikt bez trīsvienības, tad iztiekam bez tās.

Citāts
Avatārs ir persona? Vispār hinduismā ir jēdziens persona?
Avatārs ir Dieva "izvērsums", "iemiesojums"
An avatar .. in Hinduism that means "descent", refers to the material appearance or incarnation of a deity on earth.
Datorspēlēs, sevišķi role-playing-games, to tēlu, ar kuru spēlē, arī mēdz saukt par avatāru. Būtība ir tāda, ka paliekot , tā teikt, pie pilnas apziņas, vienlaicīgi spēlē tādu kā lomu.

Kas ir persona kristietībā?

Citāts
Avatārs ir tikai maska un reāli nekļūst par cilvēku
Avatārs tieši reāli kļūst par cilvēku, tāpēc ka visi citi cilvēki tādi paši avatāri vien ir. Dvēsele, kas "attālināti vada ķermeni". Fiziskajos ķermeņos nekādas īpašās atšķirības var nebūt, bet atšķirība starp Dievu un dvēseli ir.
Dvēseles tieši tāpat "kļust par cilvēkiem" kā avatārs "kļūst par cilvēku". Vai arī kristietībā  dvēseles neekistē, viss ir tikai smadzenes vien? (Staar arī tā uzskata, būs jāpaceļ vēl viena tēma, par dvēselēm).
Ir parastie spēlētāji un ir Spēlētājs ar lielo burtu.

Citāts
Nav pretrunu, (viena būtība trīs personas).
Kas īsti ir tā būtība ? Tā ar nesapratu.
Enerģija, spēks, emocija?
Firma (ja personas ir darbinieki)? Par šo nav atbildes pagaidām, ne jā, ne nē.

Citāts
Rakstos nekā vispār nav par avatāriem
Jā, viņi tā nav nosaukti, bet ar avatāru var izskaidrot visu bez mistiskiem jēdzieniem kā "trīsvienība".
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Citāts
Es esmu Dievs un cita nav neviena, Dievs, kam nav cita līdzīga!
To saka Dievs Tēvs. Ja viņš būtu persona, tad tas nozīmētu, ka Jēzus NAV Dievs, jo nevar būt līdzīgs.
Vai arī to saka Trīsvienīgais Dievs? Tātad, Trīsvienīgais var komunicēt "pa tiešo".

Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017

Bet faraoni un vēl visādi pasaules valdnieki  sevi uzskatīja par Dieviem ar lielo burtu,bet tas viņus par tādiem nepadarīja.
Staar, nejauc, lūdzu, to, ko ir teikuši visādi pasaules valdnieki, ar Svēto Rakstu vārdiem.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017

Ezi,
Viens nav ne dzimis ne radīts, otrs ir no Tēva dzimis. Divas dažādas personas viena būtība.

Uzņemta tā, ka kļuvusi nesaraujami saistīta ar Dieva Dēla personu un tai var tikt komunicētas Dieva īpašības.

Nu ja Dievs saka, kā ir, tad nav gudri ar viņu strīdēties.

Persona ir individuāla, saprātīga, nekomunicējama substance, kas nav kāda daļa no kaut kā cita, kas netiek kaut kā cita uzturēta un nav atkarīga no kaut kā cita.

Pats par sevi vārds būtība apzīmē kaut ko kopēju vienas un tās pašas izcelsmes atsevišķiem locekļiem, Piemēram, Dievs, cilvēks.

Tev neškiet, ka avatārs ir diezgan mistisks jēdziens? Nu jā, un par perosnālismu utt. Fiziskai miesai tur ir maza, ja vispār kāda nozīme, nav personiskas nemirstības, miesas augšāmcelšanās.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017

Staar,

Par tiem pediņiem Tev gan labāk nevajadzēja runāt, ar muti var nopelnīt to, ko ar muguru nevar panest.

Pagaidām lasi: "Es un Tēvs, mēs esam viens." (Jņ. 10: 30) Un lasi tik ilgi, kamēr saproti, kas tur sacīts. Apnicis klausīties Tavos murgos. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017
bet viņi atrodas „viens otra apskāvienos”/c./

Izrādās,ka ne tu,ne tie,kas to rakstīja,neizprotat  vārdu savienojuma "atrasties pie kāda krūtīm" nozīmi. Atrasties pie kāda krūtīm nozīmē baudīt viņa labvēlību,nevis atrasties viens otra apskāvienos.Tēvs un  Dēls jau nav nekādi izvirtuši geji!
 
Khem, garīgas lietas nav miesīgā veidā izprotamas!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Citāts
Nu ja Dievs saka, kā ir, tad nav gudri ar viņu strīdēties.
Ja skatamies Rakstos, tad der dažādi skaidrojumi. Par cik avatārs ir vienkāršāks, tad ņemam to. Nav nepieciešamības visu sarežģīt.
Nekur pa taisno nav rakstīts,  ka ir Trīsvienība. Tas ir izdomāts, spriežot par Rakstiem.

Citāts
Persona ir individuāla, saprātīga, nekomunicējama ...
Ja persona ir nekomunicējama, tad Dievs Tēvs un Dievs Dēls nav personas.

Citāts
...substance...
Kas ir substance? Nevar skaidrot vienu nezināmu jēdzienu ar citu nezināmu.

Citāts
Pats par sevi vārds būtība apzīmē kaut ko kopēju vienas un tās pašas izcelsmes atsevišķiem locekļiem, Piemēram, Dievs, cilvēks.
Tātad, sugas pazīme. Secinājums - ir trīs dievi jeb personas.
Jānis, Pēteris, Kārlis - ir trīs atsevišķi cilvēki, kaut arī pieder pie sugas "cilvēks".
Viņi drauzdzīgi sadzīvo, bet atsevišķi tāda viena vienīgā "cilvēka" nav.
Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, ir trīs atsevišķi dievi, kaut arī pieder pie sugas "dievs".
Viņi drauzdzīgi sadzīvo, bet atsevišķi tāda viena vienīgā "Dieva" nav.

Citāts
Tev neškiet, ka avatārs ir diezgan mistisks jēdziens?
Trīsvienība pilnīgi noteikti ir par vairākām kārtām mistiskāka - ja vien nenozīmē trīs dievus, kas sadarbojās.
Avatārs ir saprotams ar uzskatāmu piemēru - datorspēle.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Citāts
Par tiem pediņiem Tev gan labāk nevajadzēja runāt
Tas tiesa. Cilvēki tā sabojāti, ka jeburš apskāviens jau ir izvirtība. Tēvs dēlu apskaut vairs nedrīkstēs ?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Citāts
Pagaidām lasi: "Es un Tēvs, mēs esam viens."
Jānis un Pēteris ir viens.
Tādā nozīmē, ka abi pieder sugai "cilvēks".
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017
EzītisMiglā
Domāju, "substanci" Tu vari aizvietot ar "esenci". Tomēr pazīstamāks vārds. Tas ir ar tiem baznīctēvu izveidotām formulām, ka viņi bija lielākoties izglītoti cilvēki, tāpēc daži vārdi, ko viņi izmantoja, ir nākuši no tā laika filozofijas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017
Citāts
Pagaidām lasi: "Es un Tēvs, mēs esam viens."
Jānis un Pēteris ir viens.
Tādā nozīmē, ka abi pieder sugai "cilvēks".
Tas ir interesants viedoklis, bet diez vai var sacīt tāpēc, ka, "kas ir redzējis Jāni, tas ir redzējis Pēteri" - kā ir teikts par Jēzu un Tēvu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
ZIRGS
Citāts
diez vai var sacīt tāpēc, ka, "kas ir redzējis Jāni, tas ir redzējis Pēteri" - kā ir teikts par Jēzu un Tēvu.
Ja Jānis un Pēteris ir praktiski vienādi - zin vienu un to pašu , tai skaitā viens par otru, var vienu un to pašu, utml.
Taču , tā ka'tā ir divi atsevišķi cilvēki un viens jēdziens "cilvēks".
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
ZIRGS

ja kāds ir redzējis Jāni, ir redzējis cilvēku
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017
Tas viss ir jauki, bet par ko mēs tagad runājam? Es uzskatu, ka diskusijas tēma par Jēzus dievišķību ir pozitīvi noskaidrota.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
ZIRGS
Jā, ja vien "dievs" ir sugas vārds.
Tad arī ar trīsvienību sanāk dikti vienkārši, - ir trīs atsevišķi Dievi. Trīs Dievi, nevis viens vienīgs.
Tas ir tik vienkārši, ka diez vai ir pareizi saprasts ? :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ctulhu
Citāts
ja kāds ir redzējis Jāni, ir redzējis cilvēku
Jā, bet cilvēku kā sugu redzēt nav iespējams. Vajag konkrētu cilvēku.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
ZIRGS
Noskaidrojām, ka Jēzus ir dievišķs. Dievišķums = īpašība, būtība.
Dievs = parasti tomēr ar to saprot būtni, nevis sugas vārdu .
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

Nu jā un Marija tieši tāpat ir dievišķa?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ezi,


Cilvēku analoģija neder, jo cilvēcība nevienam nepieder pilnīgā veidā.


Ja persona ir nekomunicējama, tad Dievs Tēvs un Dievs Dēls nav personas.

Kāpēc?

Es un Tēvs, mēs esam viens - viens Dievs un Kungs, viena Būtne. Personas netiek sajauktas. Grieķu valodā artikuli to skaidri parāda. Bet abas šīs atšķirīgās personas ir viens Dievs, viena dievišķa būtība, kas katrai personai pieder pilnībā tā kā abi var tikt saukti par vienu Dievu. Te nav analoģiju, racionalizēšanas un datorspēļu, bet runa ir par patieso Dievu un viņa nesto mūžīgo dzīvību.     
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

/jo cilvēcība nevienam nepieder pilnīgā veidā. /

t.i. Ilārs nav līdz galam cilvēks?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

/Dievs = parasti tomēr ar to saprot būtni, nevis sugas vārdu ./

Nu vispār dievs ir būtņu veids - rūķi, elfi, dievi, dēmoni, spoki

tā to saprot biežāk.

Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017
ZIRGS
Jā, ja vien "dievs" ir sugas vārds.
Tad arī ar trīsvienību sanāk dikti vienkārši, - ir trīs atsevišķi Dievi. Trīs Dievi, nevis viens vienīgs.
Tas ir tik vienkārši, ka diez vai ir pareizi saprasts ? :)
Kāpēc Tev tā liekas (ka Dievs ir sugas vārds)?
Manuprāt, šīs diskusijas kontekstā Dievs nav sugas vārds, bet ir būtnes apzīmējums.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017

Bet faraoni un vēl visādi pasaules valdnieki  sevi uzskatīja par Dieviem ar lielo burtu,bet tas viņus par tādiem nepadarīja.
Staar, nejauc, lūdzu, to, ko ir teikuši visādi pasaules valdnieki, ar Svēto Rakstu vārdiem.


Svētie Raksti nav strikti nodalāmi no vēstures,jo tie paši tieši stāsta par cilvēces attīstības gaitu jeb reālo vēsturi.Tāpēc ir vērts salīdzināt Bībeles vēsturi ar to,kādu ir pierakstījuši senie vēsturnieki un izdarīt attiecīgus secinājumus.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017
EzītisMiglā
Klau, Ezīt, es lāgā nesaprotu Tavu domu gaitu; manuprāt tu centies par varītēm iespiest kristīgas idejas savu koncepciju Prokrusta gultā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Citāts
Bībeles pārrakstītāji ir bijuši sākuši vārdu "dievs" rakstīt ar lielo burtu "Dievs"


Šeit es runāju tieši par konkrēto vietu Jāņa evaņģeļijā,kur vēlākos laikos Jēzus ir nosaukts par Dievu ar lielo burtu,bet pareizi ir,tā,kā rakstīts senākajos pārrakstījumos.Tur Vārds "dievs",kas atticināts uz Vārdu(Jēzu) ir rakstīts ar mazo burtu.
--------
Tāpēc, ka Dievs ir viens. Ar mazo burtu ir sugas vārds, bet tas nozīmē ka ir vairāki dievi. Nonākam pie daudzdievības./Ezītis Miglā c./

Pareizi ir,jo ,piemēram, Pāvils atzina, ka ”dievu(ar mazo burtu!) un kungu(arī ar mazo burtu) ir daudz”, taču viņš arī paskaidroja, ka ”mums ir tik viens Dievs, Tēvs,” un ”viens Kungs, Jēzus Kristus”. (1. Korintiešiem 8:5, 6.)
Tātad-viens Dievs,Tēvs
un
viens Kungs,Jēzus Kristus.
Pāvils šeit runā par divām personām,kas rakstās ar lielo burtu,jo ir personas,nevis par vienu personu divās izpausmēs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Citāts
Cilvēku analoģija neder, jo cilvēcība nevienam nepieder pilnīgā veidā.
Cilvēcību nosakām nu kaut vai pēc DNS. Tāda un tāda veida DNS nozīmē, ka attiecīgā būtne ir cilvēks.
Attiecas uz visiem cilvēkiem.

Citāts
Ja persona ir nekomunicējama, tad Dievs Tēvs un Dievs Dēls nav personas.
Kāpēc?
Tu augstāk saki:
Citāts
Persona ir individuāla, saprātīga, nekomunicējama substance
Dievs Tēvs un Dievs Dēls ir komunicējami - tas ir Rakstos. Tātad, viņi nav personas?

Citāts
Es un Tēvs, mēs esam viens - viens Dievs un Kungs, viena Būtne.
Būtne nē. Tikai "dievišķi" kā raksturojoša īpašība, vai "dievi" kā sugas vārds.

Citāts
viena dievišķa būtība, kas katrai personai pieder pilnībā
Būtība, jā. "Dievišķums".

ZIRGS
Citāts
Kāpēc Tev tā liekas (ka Dievs ir sugas vārds)?
Tā es sapratu, ko Ilārs saka.

Citāts
Manuprāt, šīs diskusijas kontekstā Dievs nav sugas vārds, bet ir būtnes apzīmējums.
Manuprāt, arī. :)
Bet tad no jauna jāpārskata, kas ir "būtība" un "personas". Skaidru bildi dod "avatāri".

Citāts
manuprāt tu centies par varītēm iespiest kristīgas idejas savu koncepciju Prokrusta gultā.
Nē. Avatāri ir jēdzīgākais skaidrojums. Nav nekādu pretrunu un nesaprotamu jēdzienu.
Nesanāk arī vairāki Dievi.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
 Teksts uzsver vairāk par ciešu tuvību. Vienpiedzimušais Dievs  (Dēls) un Tēvs ne tikai redz viens otru, pazīst viens otru un runā viens ar otru, bet viņi atrodas „viens otra apskāvienos”/c.no Ilāra rakstītā/

Es vēl par tiem apskāvieniem. Nekas slikts taču nav apskāvienos.Tie pat ir savu reizi vajadzīgi,kā apliecinājums,ka tas,kas apskauj ,mīl to,kuru apskauj,taču Ilāra teiktais man asociējas ar divu personu atrašanos apskāvienu stāvoklī mūžīgi.Man dažreiz ir gadījies redzēt tādus burkānus,kur divi gabali cieši savijušies kopā kā striķi.Laikam tā?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017

Ezi,

Nu jā, bet vienam cilvēkam nepieder visa ģenētiskā informācija.


Ar vārdu nekomunicējams saprotams, ka es nevaru gabalu no sevis atdot Ezim.


Būtība nav īpašība. Īpašības principā var būt un nebūt, bet būtība ir konstituējoša. Tiesa, Dieva īpašības parasti nav atdalāmas no būtības. Te jāatceras, ka nevis abstrakts termins dievišķs nosaka to, kas ir vai nav Dievs, bet Tēvs Dēls Un Svētais Gars ir tas, kas nosaka, kas ir dievišķs. Realitāte nevis abstrakcija ir primārā. Tātad persona, nevis suga.


Avatāri neder. Nu piemēram, kas notiek ar sākotnējo Višnu, kad viņš iemiesojas un ko nozīmē viņa iemiesošanās? Viņš kļūst par ko?   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Eh,jūs,prātvēderi! Dievs ir nolēmis pestīt cilvēkus no Sātana varas caur saviem Svētajiem Rakstiem-Bībeli.Tāpēc Viņš to ir devis viegli saprotamā valodā,lai pat "nabags,kas kliedz" to varētu saprast,bet jūs savā gudrībā to padarāt nesaprotamu!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Konceptuāla problēma
Vai ir iespējams definēt Dieva būtību? Tas nav iespējams, jo jebkurš mēģinājums, jebkura  cilvēciska definīcija ierindotu Dievu vienā vai otrā jēdzieniskā kategorijā, padarot viņu viennozīmīgi līdzīgu radībai, noliedzot atšķirību kas pastāv starp Dievu un viņa radību.  Nav iespējams pilnīgi piedēvēt Dievam pat kāda veida analoģiju, nepazaudējot patieso Dievu, jo visam, kam ir veids vai forma (saskaņā ar Aristoteli), jābūt ierobežotam un sastāvošam no daļām. Turpretī Dievs nav ierobežots un viņš ir pilnīgi vienkāršs, tas ir, viņš ir viengabalains un nesastāv no daļām. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Dievu nav iespējams analizēt. Dievu nav iespējams uztvert tādās kategorijās kā matērija un forma, veids un atšķirība, priekšmets un īpašības, potenciāla iespēja un darbība, esamība un tapšana. Jebkurš mēģinājums pilnīgi definēt Dievu noliegtu viņa pārpasaulīgo esamību.


Beigu beigās šādi mēģinājumi noliegtu gan Dieva vienību, gan trīsvienību. Piemēram, par Jāni, Pēteri un Juri mēs varētu sacīt, ka tie ir trīs cilvēki, bet mēs nevaram sacīt, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir trīs Dievi. Dievs ir pilnīgi unikāls un pārpasaulīgs. Mēs nevaram salīdzināt Dievu pat ar eņģeļiem, jo eņģeli ir ierobežotas radītas būtnes, bet Dievs nav. Gan par Dievu, gan eņģeļiem tiek runāts kā par garu, bet nekad - veida vai visaptverošas klasifikācijas nozīmē. Attiecībā uz Dievu vārds Gars nozīmē viņa neierobežoto majestāti, viņa būtību, kas nevar tikt nedz ierobežota, nedz definēta.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Staar,

Te Tev var piekrist Dievs nav metafizisku spekulāciju Dievs – hipotēze vai ideja, bet Dievs priekš mums - cilvēkiem, Dievs kurš ar saviem varenajiem darbiem glābj mūs no velna, elles un nāves.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Piemēram Augustīns saka:

„Tu esi augstākais, labākais, spēcīgākais, varenākais, žēlsirdīgākais un taisnīgākais, apslēptākais un klātesošākais, skaistākais un stiprākais, tu esi pastāvīgs un neaptverams, nemainīgs un visu mainošs, nekad tu neesi jauns, nekad vecs…, vienmēr darbīgs, vienmēr mierā, savāc visu, kaut gan tev neko nevajag; tu nes, piepildi un aizstāvi; radi, baro un pilnveido; tu meklē, kaut gan tev nekā netrūkst. Tu mīli, bet nededz; esi greizsirdīgs, tomēr drošs; tev nepatīk, bet nebēdājies; tu dusmojies, bet esi mierīgs; tu maini savus darbus, bet nemaini nodomu; tu pieņem to, ko atrodi, kaut gan nekad neesi to pazaudējis; kaut gan neesi nabags, priecājies par ieguvumu; kaut gan neesi alkatīgs, pieprasi augļus. Tev tiek samaksāts pārpārēm, lai tu būtu parādā; bet kam gan pieder kaut kas, kas nebūtu tavs? Tu atdod parādus, nevienam nebūdams parādā; tu atlaid parādus, neko nezaudēdams.”[1] 
 
 [1] Augustīns. Atzīšanās, 6-7.
 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Tūdaļ pēc šīm tēlainajām pārdomām Augustīns jautā: „Ko gan mēs esam pateikuši… ko gan kāds var pateikt, kad runā par tevi?”

Savu grāmatu par Svēto Trīsvienību Augustīns rakstīja 30 gadus. Leģenda stāsta, ka kādu dienu noguris no studijām Augustīns pastaigājies gar jūras krastu, un ieraudzījis mazu zēnu, kurš skraidījis turp un atpakaļ no jūras pie mazas bedrītes, smeldams ar gliemežvāku ūdeni no jūras un liedams bedrītē. Kad bīskaps pietuvojies viņam un vaicājis, ko viņš darot, zēns ar platu smaidu sejā atbildējis – es gribu izsmelt jūru un ieliet to bedrītē. - Bet tas nav iespējams, manu zēn! – izsaucies Augustīns. Zēns uz brīdi pārtraucis savu nodarbi, piecēlies un raugoties Augustīnam tieši acīs, atbildējis: „Tas nav mazāk iespējams kā tas, ko tu grasies paveikt – ar savu mazo prātu aptvert neizsmeļamo Svētās Trīsvienības noslēpumu.” Pārsteigts par zēna atbildi, Augustīns apmulsumā uz brīdi novērsis acis, bet kad tās pacēlis, viņš krastmalā bijis pilnīgi viens. Varbūt tas bija Dieva eņģelis, varbūt, nē, bet katrā ziņā no šīs leģendas varam mācīties pazemību neizsmeļamā Dieva noslēpuma priekšā

 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

`` Turpretī Dievs nav ierobežots un viņš ir pilnīgi vienkāršs, tas ir, viņš ir viengabalains un nesastāv no daļām. ``

a trīsvienība? :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

Also Ilārs kā mēs redzam ļoti labi saprot dieva jēdziena pretrunas :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Vārds TRīsvienība jau nozīmē vienība. Trīs personu vienībā vienā Būtībā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

Also no Ilāra teiktā izriet ka teoloģija ir galīgi bezjēdzīga nodarbe arī gadījumā ja dievs pastāv - jo ilārs saka, ka dievu nevar analizēt. Tātad visi raksti par dievu ur aplmaības un izmetami.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
Tūdaļ pēc šīm tēlainajām pārdomām Augustīns jautā: „Ko gan mēs esam pateikuši… ko gan kāds var pateikt, kad runā par tevi?”

Savu grāmatu par Svēto Trīsvienību Augustīns rakstīja 30 gadus. Leģenda stāsta, ka kādu dienu noguris no studijām Augustīns pastaigājies gar jūras krastu, un ieraudzījis mazu zēnu, kurš skraidījis turp un atpakaļ no jūras pie mazas bedrītes, smeldams ar gliemežvāku ūdeni no jūras un liedams bedrītē. Kad bīskaps pietuvojies viņam un vaicājis, ko viņš darot, zēns ar platu smaidu sejā atbildējis – es gribu izsmelt jūru un ieliet to bedrītē. - Bet tas nav iespējams, manu zēn! – izsaucies Augustīns. Zēns uz brīdi pārtraucis savu nodarbi, piecēlies un raugoties Augustīnam tieši acīs, atbildējis: „Tas nav mazāk iespējams kā tas, ko tu grasies paveikt – ar savu mazo prātu aptvert neizsmeļamo Svētās Trīsvienības noslēpumu.” Pārsteigts par zēna atbildi, Augustīns apmulsumā uz brīdi novērsis acis, bet kad tās pacēlis, viņš krastmalā bijis pilnīgi viens. Varbūt tas bija Dieva eņģelis, varbūt, nē, bet katrā ziņā no šīs leģendas varam mācīties pazemību neizsmeļamā Dieva noslēpuma priekšā

 Vāu,Ilār!Tu atkal mal to pašu!Augustīns teica,vēl kaut kāds tur mangustīns teica...,BET CILVĒKIEM SVARĪGI IR TAS,KO DIEVS VĒSTA CAUR SAVU MĪĻOTO DĒLU JĒZU KRISTU!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

Nu jā trīs veči dzer alu un spēlē kārtis, viņi veido zināmu vienību :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ctulhu,


Kedas? Nevis jēdziens bet Persona, nevis pretrunas, bet Persona, kuru mēs nespējam izprast vairāk, kā tā mums sevi atklāj un to pašu ar grūtībām.


Tu visas lietas sāc no otra gala.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Staar

Nu tā gan ir, ja Ilārs saka ka dievu nevar ne definēt ne analizēt, tad nav svarīgi ko teica augustīns un citi tml darboņi, pāvilu ieskaitot.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

Ko - persona? Persona ir tīri cilvēcisks apzīmējums cilvēka instancei, nosaukt dievu par personu ir ierobežot dievu :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Kurš nu to būtu teicis! Kam gan ir vēl lielāka pakļaušanās autoritātēm par jehoviešiem. Jūs pat paši nerediģētu Bībeli nevar lasīt. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Starp citu, nosaukt dievu par trīsvienību un par garu arī ir dieva ierobežošana, Ilārs nevar zināt vai un no cik personām sastāv dievs
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
un savukārt atkal ja var dievu visādi nosaukt, tad to var ne tikai Ilārs, bet arī citi interpretatori un tad vienādi vērā ņemami iur gan gnostiķu gan ariāņu gan musulmaņu gan Ilāra uzskati. Neviens nav pareizāks :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Vārds persona Rietumu pasaulē ienāca no kristīgās teoloģijas. Un šo vārdu attiecībā uz Dievu lietojam tā, kā to sākotnēji teologi domāja, nevis mūsdienu psihologu izpratnē.


Svarīgi nav cik daudz pūdercukura ieber centrifūgā.


Definēt, definēt... nodefinē man matēriju, sasodītais materiālist!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Var zināt tik, cik pats Dievs to Rakstos atklāj.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

uzliec aukstu kompresi un padomā vēlreiz

tu teici, ka dievu nevar definēt un pats to dari, nosaucot to par personu. Tu saki, ka kaut kādi teologi pirms tevis arī to darīja? Nu un? Saskaņā ar tēzi ka dievu nevar definēt, tā visa ir tukša runāšana. Teoloģijas nav, tā pati sevi noliedz pasakot ka dievu nevar definēt un analizēt.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

``Var zināt tik, cik pats Dievs to Rakstos atklāj. ``

 aha un kas ir ``raksti`` un kas nav - nosaka tie paši teologi koncilos. Āži par dārzniekiem. Amizanti :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Citāts
Ar vārdu nekomunicējams saprotams, ka es nevaru gabalu no sevis atdot Ezim.
tad tas būtu "nedalāms". ok, es ar to sapratu kā komunikācija, tas ir sarunas utml.

Citāts
Būtība nav īpašība
Bet KAS tas tāds ir? Viela, no kā veidoti dievi? Visādā ziņā, tā būtība nav saprātīga, ar to nevar sarunāties. Ar Tēvu, Dēlu, SvētoGaru aprunāties var.

Citāts
Tātad persona, nevis suga.
Tiklīdz persona, tā uzreiz "var ar viņu sarunāties".  Vai nu cilvēks, vai dievs - vienalga, kurš, bet var. Tad būtība tā pati persona vien ir. Tas ir, atsevišķa saprātīga būtne, ar kuru var sarunāties.

Citāts
Avatāri neder. Nu piemēram, kas notiek ar sākotnējo Višnu, kad viņš iemiesojas un ko nozīmē viņa iemiesošanās? Viņš kļūst par ko? 
Es te nedomāju avatārus tieši hinduismā. Man nav cita termina, jo persona, būtne, loma, jau ir aizņemti.
Skaties drīzāk līdzību ar datorspēli. Kas notiek ar Spēlētāju, kad tas ienāk spēlē kā avatārs?
Vai, kas notiek ar aktieri, kad tas sāk tēlot lomu?
Vai varbūt ar gulošu cilvēku, kas sapnī ir taurenis ?
Spēlētājs ne par ko "nekļūst", drīzāk "izpaužas kā .."

Citāts
Jebkurš mēģinājums pilnīgi definēt Dievu noliegtu viņa pārpasaulīgo esamību.
Kaut vai aptuveni, attālās līdzībās. Citādi nav iespējams runāt ne par ko ...
un var sadomāt kaudzi trīsvienībai līdzīgu objektu, par kuriem nedrīkst runāt.
Kur Rakstos ir teikts, ka ir trīsvienība?

Citāts
Piemēram, par Jāni, Pēteri un Juri mēs varētu sacīt, ka tie ir trīs cilvēki, bet mēs nevaram sacīt, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir trīs Dievi. Dievs ir pilnīgi unikāls un pārpasaulīgs.
nu tad sarunāties ar Dievu pa taisno var vai nevar?
Tā šķiet, ka no vienas puses, Dievs ir nesaprātīga enerģija, un tikai 3 personas ir saprātīgas.
No otras puses, tikko Dievs ir saprātīgs, tā uzreiz mums ir 4 dievi.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Reku Jonai būs viens rakstu komlekts, Staar otrs, Ilāram trešais, mormoņiem ceturtais

kuram pareizais?

a?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Nē, es vienkārši daru to pašu, ko baznīca darījusi vienmēr, proti, lai aizsargātu Svēto Rakstu mācību, kas atklāta Bībelē par Dievu, lietoju vārdus kas pasargā no pārpratumiem vai apzinātiem maldiem, nevis definē.


Otrkārt, visi izglītoti cilvēki zina, ka fundamentālas lietas nav definējamas. To Tev studējot ekzaktās zinātnes, vajadzēja iemācīt pirmajā kursā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ctulhu
Ilāram un Jonai komplekts ir tas pats, bet laikam ka konteksti ir citi. Līdz ar to mainās "burtiski" un "simboliski". Vai arī Raksti pieļauj dažādas interpretācijas.
Tai skaitā "avatārus".
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

fundamentālas lietas vai nu ir empīriski novērojamas (fizika) vai arī eksistē tikai domātāju galvās (matemātikas aksiomas)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Fundamentālas lietas parasti ir acīmredzamas.
Trīsvienība tāda nav.
Rakstos pa taisno nav teikts, ka ir trīsvienība. To ir izdomājuši cilvēki, pētot Rakstus.
Pie kam citi, kas pētījuši, ir iztikuši bez trīsvienības.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

Jonai ja es nemaldos, Vassulas pravietojumi nāk klāt, Ilāram ne. OK, uzzīmēsies Jona - pastāstīs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Savukārt Ilāram ja es nemaldos nāk klāt Augsburgas ticības apliecības
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ctulhu,


Tu vecais atpakaļrāpuli visu zināšanu un progresa ienaidniek, tumsonības propagandētāj, tautoloģiju lielmeistar un absurditātes ķēniņ, mani nogurdini.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

Vēl vienu aukstu kompresi.

Būs labi ! :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ezi,


Gravitācija ir acīmredzama? Kosmiskās konstantes uz pieres rakstītas?


Vārds Trīsvienība tiek vienkārši lietots, lai sargātu Bībeles mācību no tādiem kā Staar. Bez šaubām, ka bez tā var iztikt, bet nevar teikt to, kas tai ir pretējs vai to noliedz.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Aukstu kompresi uzklāj savai centrifūgai līdzīgajai galvai, lai tā putra tur negriežas tik mežonīgi ātri.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

``Vārds Trīsvienība tiek vienkārši lietots, lai sargātu Bībeles mācību no tādiem kā Staar.``

A ja nu viņai taisnība?

Ja ne-  tad kāpēc?

Neko daudz jau jūsu interpretācijas neatšķiras, abi monoteisti, abiem svarīga figūra ir JK.

Un also tad patiesībā nekādas trīsvienības nav, ir vienkārši tāds forumējums lai atšķirtos no tādiem kā Starr? :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

Gravitācija ir acīmredzama?

Nuja, lietas krīt.

Kosmiskās konstantes uz pieres rakstītas?


izrēķināmas no acīm (vai instrumentiem)redzamā.

Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ilārs
Citāts
Gravitācija ir acīmredzama? Kosmiskās konstantes uz pieres rakstītas?
Gravitācija tiešām ir acīmredzama.
Bet es "fundamentālas lietas nav definējamas" saprotu pamatus, kā, piem "kopa" matemātikā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

Matemātiskās aksiomas atkal ir 100% izdomātas, also tās var būt jebkādas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

`` lai sargātu Bībeles mācību ``

Jā un kas ir ``bībeles mācība``?

Es te redzu, ka nav tādas vienas bībeles mācības, ir dažādas uz bībeli balstītas mācības: Jonas, Ilāra, Staar, tad vēl katoļu, pareizaticīgo dažādas utt.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Finally, it seems clear that we will never be able to explain our most fundamental scientific principles. (Maybe this is why some people say that science does not provide explanations, but by this reasoning nothing else does either). I think that in the end we will come to a set of simple universal laws of nature, laws that we cannot explain. The only kind of explanation I can imagine (if we are not just going to find a deeper set of laws, which would then just push the question farther back) would be to show that mathematical consistency requires these laws. But this is clearly impossible, because we can already imagine sets of laws of nature that, as far as we can tell, are completely consistent mathematically but that do not describe nature as we observe it.

https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept06/Weinberg/Weinberg.html (https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept06/Weinberg/Weinberg.html)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ctulhu
Matemātiskās aksiomas nevar būt jebkādas. Būtu jāiebrauc pretrunās, ja pamati nav pareizi. Vai nu arī , tā teikt "te jābūt neviennozīmīgumam, der daudzas atbildes".
Tas ir, matemātikai būtu jāuzkarās vienā vai otrā veidā.
Tas nenotiek, un ne ar vienu matemātiku nekad nav noticis.
Tas ir mājiens tai virzienā, ka matemātiku nevis izgudro, bet atklāj. :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Bībeles mācībā pat dažādu konfesiju starpā pastāv daudz lielāka vienotība nekā zinātnē.


Pimēram, mācībā par Dievu un par Jēzu Kristu. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

Nē tas ir mājiens uz Gēdeli, neviena aksiomātiska sistēma nav nepretrunīga un pabeigta.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Citāts
I think that in the end we will come to a set of simple universal laws of nature, laws that we cannot explain.
Tas būtu normāli, jo pretējā gadījumā mēs nonākam vai nu bezgalīgā ķēdē, vai ieciklojamies pa riņķi.
Vienkāršs piemērs ir "skaidrojošā vārdnīca", kur paskaidrota vārdu nozīme. Tā kā paskaidrojums tiek veikts, izmantojot vārdus, tad tie savukārt ir jāpaskaidro. Te gan mēs bezgalībā neaizejam, jo vārdu krājums ir galīgs.
Toties varam ieciklēties uz riņķi, skaidrojot vienu nezināmo vārdu ar citiem nezināmiem vārdiem.
Vienīgā izeja ir vienoties, ka "šos vārdus neskaidrojam, jo tie ir fundamentāli un pašsaprotami".
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

`` pastāv daudz lielāka vienotība nekā zinātnē.``

Nu reka nav, jūs ar Staar nevarat vienoties - ir JK dievs vai nav, ir trīsvienība vai nav

also zinātnē visiem ir nospļauties par vienprātību, zinātnē tiek meklēta patiesība.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Ezi,


Kaut ko līdzīgu var sacīt arī par Dieva izpratni. Piemēram, to, kas atklāts matemātikā vai dabā apraksta ar formulu palīdzību, lieto papildus teorijas utt, lai saglabātu pareizu atklājuma saturu.   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ctulhu
Citāts
neviena aksiomātiska sistēma nav nepretrunīga un pabeigta.
Pabeigta ... nu nezinu
Nepretrunīga - nē, tā nesanāks. Tu nevari paņemt uz dullo dažas aksiomas un tad - vai būs tā, ka tu nekad nenonāksi pretrunās?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

``Vienīgā izeja ir vienoties, ka "šos vārdus neskaidrojam, jo tie ir fundamentāli un pašsaprotami".``

 To var kā aksiomas matenē vai kā empīriski novērojamas lietas, piem ``matērija``
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Nu aizej un vienojies ar Buiķa kungu. Patiesība? ja to definē - tas, kas darbojas. Bet tā ir loģiska tumsoņu kļūda. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

Tur ir tā, ka neviena aksiomātiska sistēma nevar tikt pilnīgi pierādītas pati savos ietvaros, pilnīgai pierādīšanai vajag lielāku sistēmu. Ja es pareizi atceros Gēdeli, nau laika googlēt tagad.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

``Nu aizej un vienojies ar Buiķa kungu.``

nekādu problēmu tikko šams nodemonstrēs evidenci savām hipotēzēm.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Jā, piekrītu, tas būs domāts par Gēdeli.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

``lieto papildus teorijas utt, lai saglabātu pareizu atklājuma saturu.  ``

kamēr nav jaunas evidences. tikko ir-  maina.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Tu atkal dzīvo pieņēmumos, ka evidence =patiesība. Tas ir vēl jāpierāda. Tāpat kā matērijas esamība, lai ko tā arī nozīmētu utt.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

korekti fiksēta evidence ir patiesība, tb ``tas kā ir``
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017

Ezi, ja matemātika ir atklājoša, tad: https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del%27s_ontological_proof

 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 17, 2017
Ctulhu
Citāts
neviena aksiomātiska sistēma nevar tikt pilnīgi pierādītas pati savos ietvaros
Tas jā, bet es par ko citu - ja paņemsi patvaļīgu aksiomu kopu - vai nu nesaderīgas , vai par maz, tad vari nonākt pretrunās.
Paņemot par daudz, laikam ka nekas slikts nenotiks.
Tad lūk, - ar matemātiku iznāk tā, ka aksiomu kopa nejauši ir paņēmusies pareizā ?


Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Jā, jā un tas "kā ir" šodien nebija vakar un nebūs rīt.   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Jona Novembris 17, 2017
Ctulhu
Citāts
Reku Jonai būs viens rakstu komlekts, Staar otrs, Ilāram trešais, mormoņiem ceturtais
kuram pareizais?
a?
Jonai, saprotams!   8)
ja nopietni - kristiešiem Raksti ir vieni un tie paši un nākamās atklāsmes pilnīgi neko nemaina to pamatos. jehoviešu Bībele ir sagrozīta, bet kko līdzīgu diemžēl piekopj arī kristieši kad atļaujas praviešu vietā Rakstus uz savu galvu skaidrot/ tulkot.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Is order more perfect than chaos? Or is chaos just a higher form of order? How will we ever know if we can’t explain it with logic and reason?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
EzītisMiglā

Protams, ne visas aksiomātiskās sistēmas būs derīgas.

Cilvēku matemātikā ir paņēmusies tāda, kura der kā rīks - skaitīt, mērīt ...
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Nu labi, paldies par chat un jauku visiem nedēļas nogali. Ilārs ir noguris.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

``Is order more perfect than chaos?``

 nav svarīgi, svarīgi ir ka haoss nevar domāt => mums labāk der sakārtotība
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

iedzer tēju.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Jona

nu vot viens cilvēks sāk bībeli skaidrot un tulkot pa savam un saka ka viņš esot pravietis. Kā mēs pārbaudam, ir vai nav pravietis?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Dzeru jau! Paldies.


"Nav svarīgi ko ber centrifūgā, bet svarīgi ka tā griežas." Ctulhu jaunākais aforisms.

Nevajag piedēvēt man to, ko es neesu teicis
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Jona

`` kristiešiem Raksti ir vieni un tie paši ``

 a vot ka nav, piemēram mormoņiem ir vesela grāmata klāt, katoļiem ir tādas VD grāmatas kas luterāņiem nav.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Protams, tik sarežģītu domu formulēt Tu nespētu. Es Tev drusku palīdzēju ieraudzīt konsekvences.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

Tu esi pārāk augstās domās par savu asprātīgumu. Bet nu kam negadās :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Nu uzliku aukstu kompresi, iedzēru tēju un uzslavēju draugu, bet šim atkal nepatīk. Nu labi, šodien lasīju Bībelē, ka ar muļķiem jokot nedrīkst. Laikam kaut kas tajā tomēr būs patiess. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

jokot ir jāprot, tev viss vēl priekšā
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Jona Novembris 17, 2017
Ctulhu
Citāts
Citāts
kristiešiem Raksti ir vieni un tie paši
a vot ka nav, piemēram mormoņiem ir vesela grāmata klāt, katoļiem ir tādas VD grāmatas kas luterāņiem nav.
vissvarīgākie ir PAMATI. un pamatu nozīmē pareizo Ceļu rāda ne tikai dažādās kristiešu konfesijas, bet pat citas reliģijas - citādi jau tādi anonīmie kristieši ne sapņos pestīšanu neredzētu   :)
https://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=2685.0 (https://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=2685.0)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 17, 2017
Paldies, nomierināji, bet Tu nesaprati būtību - nevis tikai jokot ir jāprot, bet jāzina ar ko joko. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Jona Novembris 17, 2017
Ctulhu
Citāts
nu vot viens cilvēks sāk bībeli skaidrot un tulkot pa savam un saka ka viņš esot pravietis. Kā mēs pārbaudam, ir vai nav pravietis?
nu taču jau bibliski - Augļi + Zīmes
https://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=3065.0 (https://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=3065.0)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Jona

Okej šitas protams meiko daudz vairāk sensa, vēl paplašinot tas novārās vienkārši uz konstruktīvām attiecībām saprātu starpā, saprāti kas spēj sadarboties - sadarbojas.

Ceļu rāda sekulārais humānisms :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Jona

/Augļi + Zīmes/

sorry man tagad nav kad izlasīt to pagaro debati, tāpēc ekspressjautājums:

ar šito domā superspējas vai vnk cilvēcisku ētisku rīcību?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 17, 2017
Ilārs

/ bet jāzina ar ko joko.  /

arī fakts, gluži pamatskolnieku līmeņa jociņi vnk ir drusku garlaicīgi.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Jona Novembris 17, 2017
Ctulhu
to debati tev pieklājās izlasīt jau pag. gada martā, kad to uzsāku.  btw, tu arī tur tiki šo to iemelsis...
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 17, 2017

Tātad-viens Dievs,Tēvs
un
viens Kungs,Jēzus Kristus.
Pāvils šeit runā par divām personām,kas rakstās ar lielo burtu,jo ir personas,nevis par vienu personu divās izpausmēs.
Staar, jā, tev taisnība! Tēvs un Dēls ir divas dažādas personas, nevis viena persona divās izpausmēs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 17, 2017
 jehoviešu Bībele ir sagrozīta, /c.no Jonas rakstītā/

Jehovas lieciniekiem nav nekāda sagrozīta Bībele,bet gan uzlabota pēc iespējas pietuvinot to vissenākajiem pasaules arhīvos piejamajiem Svētajiem Rakstiem.Un tikai šī iemesla dēļ Bībele,ko ir izdevuši Jehovas liecinieki izlabotā veidā ,ir visuzticamākā pasaulē.Šim vērtīgajam izpētes un Bībeles tekstu precizēšanas darbam brīvprātīgu speciālistu grupa veltīja apmēram 7 gadus,dienu dienā ziedojot savu laiku ,pavadot to dažādās pasaules bibliotēkās un arhīvos ,sava Radītāja un visas cilvēces labā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 21, 2017
jehoviešu Bībele ir sagrozīta, /c.no Jonas rakstītā/

Jehovas lieciniekiem nav nekāda sagrozīta Bībele,bet gan uzlabota pēc iespējas pietuvinot to vissenākajiem pasaules arhīvos piejamajiem Svētajiem Rakstiem.Un tikai šī iemesla dēļ Bībele,ko ir izdevuši Jehovas liecinieki izlabotā veidā ,ir visuzticamākā pasaulē.Šim vērtīgajam izpētes un Bībeles tekstu precizēšanas darbam brīvprātīgu speciālistu grupa veltīja apmēram 7 gadus,dienu dienā ziedojot savu laiku ,pavadot to dažādās pasaules bibliotēkās un arhīvos ,sava Radītāja un visas cilvēces labā.
Staar, dārgā, tagad Tu vienkārši saki nepatiesību: kā jau te ir minēts daudzas reizes, esošajos Jaunās Derības grieķu tekstos vārds "Jehova" nav vispār sastopams. Iepretīm tam, tā saucamajā jehoviešu tulkojumā tas ir salikts visai daudzās vietās (internets saka, ka 237).
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 21, 2017
jehoviešu Bībele ir sagrozīta, /c.no Jonas rakstītā/

Jehovas lieciniekiem nav nekāda sagrozīta Bībele,bet gan uzlabota pēc iespējas pietuvinot to vissenākajiem pasaules arhīvos piejamajiem Svētajiem Rakstiem.Un tikai šī iemesla dēļ Bībele,ko ir izdevuši Jehovas liecinieki izlabotā veidā ,ir visuzticamākā pasaulē.Šim vērtīgajam izpētes un Bībeles tekstu precizēšanas darbam brīvprātīgu speciālistu grupa veltīja apmēram 7 gadus,dienu dienā ziedojot savu laiku ,pavadot to dažādās pasaules bibliotēkās un arhīvos ,sava Radītāja un visas cilvēces labā.
Staar, dārgā, tagad Tu vienkārši saki nepatiesību: kā jau te ir minēts daudzas reizes, esošajos Jaunās Derības grieķu tekstos vārds "Jehova" nav vispār sastopams. Iepretīm tam, tā saucamajā jehoviešu tulkojumā tas ir salikts visai daudzās vietās (internets saka, ka 237).


Jehovas lieciniekiem ir pārliecinošs skaidrojums ,kas pamatots ar Ebreju Rakstiem.Rūpīgi tika meklētas arī atbilstības ebreju tulkojumos.Tāpēc visiem 237 Dieva Vārda lietojumiem Grieķu Rakstos ir atrasts apstiprinājums  tulkojumos ebreju valodā.Tulkojumus,kuros bija lasāms Dieva vārds,senie rabīni uzskatīja par ķecerīgiem,bet iznīcināt pavisam arī tos nevarēja,jo viņi uzskatīja,ka tādā veidā tiek iznīcināts pats Dieva vārds. Tāpēc arī senos kristiešu grieķu Rakstus rabīni uzskatīja par ķecerīgiem un pakļāva tos iznīcināšanai,jo tie bija tulkoti no ebreju Rakstiem,kas saturēja Dieva vārdu.Un ir tikai loģiski,ka par Dievu,par kuru runāts VD turpina runāt JD.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 21, 2017
Staar
Tev taču nav jaunums, ka Jaunā derība ir sarakstīta grieķu, nevis ebreju valodā?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 21, 2017
Staar
Tev taču nav jaunums, ka Jaunā derība ir sarakstīta grieķu, nevis ebreju valodā?Pastāv vēsturiski pierādījumi ,ka ,piemēram,Matejs Kristus evaņģēlija vēsti sarakstīja ebreju valodā.  Hieronims savā darbā De viris inlustribus (Par izciliem vīriem), 3. nodaļā, rakstīja: ”Matejs, saukts arī Levijs, kas no nodokļu ievācēja kļuva par apustuli, pirmais Jūdejā ebreju burtiem un vārdiem uzrakstīja Kristus evaņģēliju apgraizītajiem, kas bija kļuvuši ticīgi.”
Līdzīgi saka Eisebijs,ka Matejs evaņģēliju sarakstīja ebreju valodā un pilnīgi iespējams,ka pats arī pārtulkoja grieķu valodā.
Bet Marks,Lūka un Jānis rakstīja grieķu valodā.
Tātad, Matejs pirmām kārtām vērsās pie ebrejiem, Marka evaņģēlijs bija domāts neebrejiem, galvenokārt romiešiem, Lūka savu evaņģēliju adresēja ”cienījamajam Teofilam” un ar viņa starpniecību visiem pārējiem, gan ebrejiem, gan neebrejiem. (Lūk. 1:3, 4.) ,bet Jānis evaņģēliju  sarakstīja tādēļ, lai visi cilvēki ”ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un.. pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdā”. (3:3, 5; 10:16; 20:31.)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 22, 2017
Staar
Cik zinu, pieņēmums, ka Matejs būtu rakstījis ebreju valodā, ir apšaubāms:
1) Nav saglabājies neviens konkrēts pierādījums kā evaņģēlija fragments.
2) Mateja evaņģēlija grieķu tekstā nav atrodamas pazīmes, ka tas būtu tulkots no ebreju valodas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 22, 2017
Staar
Cik zinu, pieņēmums, ka Matejs būtu rakstījis ebreju valodā, ir apšaubāms:
1) Nav saglabājies neviens konkrēts pierādījums kā evaņģēlija fragments.
2) Mateja evaņģēlija grieķu tekstā nav atrodamas pazīmes, ka tas būtu tulkots no ebreju valodas.


Fragments nav saglabājies,bet senie vēsturnieki apliecina,ka tādi ir bijuši,un nav pamata viņiem neticēt,jo kāda gan tad vispār būtu jēga no vēsturiskiem pierakstiem?
Hieronims savā darbā De viris inlustribus (Par izciliem vīriem), 3. nodaļā, rakstīja: ”Matejs, saukts arī Levijs, kas no nodokļu ievācēja kļuva par apustuli, pirmais Jūdejā ebreju burtiem un vārdiem uzrakstīja Kristus evaņģēliju apgraizītajiem, kas bija kļuvuši ticīgi.” Hieronims piebilda, ka evaņģēlija ebreju teksts viņa laikā (4. un 5. gs.) joprojām glabājās bibliotēkā, ko Pamfils bija savācis Cēzarejā.
Kā rakstīja Eisebijs, trešā gadsimta pirmajā pusē Origens kādā evaņģēlija komentārā ir pieminējis, ka ”pirmo evaņģēliju  uzrakstījis.. Matejs, ..kas to laidis klajā ticīgajiem no jūdaistu vidus,” un ka tas ”sastādīts ebreju valodā”.(Baznīcas vēsture, 6. grām., 25. nod., 3.—6.)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 22, 2017
Staar
Galu galā, tas arī nav īpaši svarīgi, kādā valodā sākotnēji tika rakstīts Mateja evaņģēlijs (kaut arī nekādu citu pierādījumu kā vien pieminējumi dažos baznīctēvu darbos, ka tas varētu būt rakstīts ebrejiski, nav) . Bet fakts ir, ka Jehovas liecinieku tulkojuma izgatavotājiem nebija pilnīgi nekāda pamata salikt vārdu "Jehova" Jaunās derības tekstos 237. vietās, kā vien JL fantāzijas. Un te mums ir gadījums, kad Bībeles teksts tiek uzpravīts, lai pamatotu kādu teoloģisku ideju.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Novembris 22, 2017
Bet tad sanāk, ka Matejs, kad rakstīja evaņģēliju grieķiem, pats tur nav ierakstījis vārdu "Jehova"?
Ebrejiem, protams, ka Dievs saucās Jehova un nekā citādi, tāpēc viņiem arī bija ierakstīts "Jehova".
Nekā brīnumaina vai sazvērestības.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 22, 2017
Bet tad sanāk, ka Matejs, kad rakstīja evaņģēliju grieķiem, pats tur nav ierakstījis vārdu "Jehova"?
Ebrejiem, protams, ka Dievs saucās Jehova un nekā citādi, tāpēc viņiem arī bija ierakstīts "Jehova".
Nekā brīnumaina vai sazvērestības.

Jā,viss pareizi! Juceklis sākās,kad ebreju rabīni aizspriedumu vadīti sāka savos Svēto Rakstu pārrakstījumos Dieva vārdu Jahve aizstāt ar titulu Kungs,-tādu pašu titulu,kā Jēzum Kristum.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 22, 2017
EzītisMiglā
Ne tikai Matejs, neviens no evaņģēliju autoriem nav šo vārdu lietojis. Ne arī ap. Pāvils, čaklākais vēstuļu rakstītājs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 22, 2017
Galu galā, tas arī nav īpaši svarīgi, kādā valodā sākotnēji tika rakstīts Mateja evaņģēlijs

Jā, autoritatīvs jeb Svētā Gara iedvesmots ir grieķu teksts.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 22, 2017
Galu galā, tas arī nav īpaši svarīgi, kādā valodā sākotnēji tika rakstīts Mateja evaņģēlijs

Jā, autoritatīvs jeb Svētā Gara iedvesmots ir grieķu teksts.


Bet Mateja ebreju teksts,kuru viņš pārtulkoja grieķu valodā līdz ar to zaudēja Svētā Gara ietekmi???Neiet kopā ar veselo saprātu,tāpat kā neiet kopā trīs dievi vienā personā!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 22, 2017
Galu galā, tas arī nav īpaši svarīgi, kādā valodā sākotnēji tika rakstīts Mateja evaņģēlijs

Jā, autoritatīvs jeb Svētā Gara iedvesmots ir grieķu teksts.


Bet Mateja ebreju teksts,kuru viņš pārtulkoja grieķu valodā līdz ar to zaudēja Svētā Gara ietekmi???Neiet kopā ar veselo saprātu,tāpat kā neiet kopā trīs dievi vienā personā!
Nelielā problēma ar "Mateja ebreju tekstu" ir, ka Mateja ebreju teksta nav un mēs nezinām, vai tāds jebkad ir bijis. Zinātnieku, kas nav Jehovas liecinieki, domas par šo jautājumu dalās.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 22, 2017
Galu galā, tas arī nav īpaši svarīgi, kādā valodā sākotnēji tika rakstīts Mateja evaņģēlijs

Jā, autoritatīvs jeb Svētā Gara iedvesmots ir grieķu teksts.


Bet Mateja ebreju teksts,kuru viņš pārtulkoja grieķu valodā līdz ar to zaudēja Svētā Gara ietekmi???Neiet kopā ar veselo saprātu,tāpat kā neiet kopā trīs dievi vienā personā!
Nelielā problēma ar "Mateja ebreju tekstu" ir, ka Mateja ebreju teksta nav un mēs nezinām, vai tāds jebkad ir bijis.


Vai tad grieķu valoda bija kāds bubulis cittautiešiem,lai tajā vairs nelietotu Dieva vārdu,kā to darīja VD pravieši ebreju valodā?Vienkārši cittautieši nevarēja un joprojām nevar pieņemt,ka ebreju Dievs ir arī viņu Dievs!Bet ebreji nevarēja pieņemt faktu,ka viņu Dievs ir Dievs visiem.
Tādā gadījumā labākais risinājums ir palikt katram pie sava Dieva-ebrejiem pie Jahves,kura vārdu baidās izrunāt,un pagāni pie Kristus,jo baznīcās viņu sludina kā žēlsirdīgu grēcinieku glābēju,nevis kā varenu Dieva Valstības Ķēniņu,kuram būs jānodibina Dieva Valstība arī uz zemes ,ne tikai debesīs.
Bet tā darīt nebūt nav pareizi!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 22, 2017
Staar,


Liec nu mierā veselo saprātu. Vispār Hieronīms savu apgalvojumu, ka viņš ne tikai redzējis, bet pat tulkojis Mateja ebreju variantu vēlāk atsauca. Bet vispār vēsture ir interesanta. Šķiet, ka Matejs ir sarakstījis evaņģēliju abās valodās. Ebreju variants bija īsāks un tam nebija plaša pielietojuma un vajadzības, kādēļ tas arī pazuda no aprites. http://www.hebrewgospel.com/Disappearance%20Hebrew%20Matthew%20Gospel.php (http://www.hebrewgospel.com/Disappearance%20Hebrew%20Matthew%20Gospel.php)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 22, 2017
Galu galā, tas arī nav īpaši svarīgi, kādā valodā sākotnēji tika rakstīts Mateja evaņģēlijs

Jā, autoritatīvs jeb Svētā Gara iedvesmots ir grieķu teksts.


Bet Mateja ebreju teksts,kuru viņš pārtulkoja grieķu valodā līdz ar to zaudēja Svētā Gara ietekmi???Neiet kopā ar veselo saprātu,tāpat kā neiet kopā trīs dievi vienā personā!
Nelielā problēma ar "Mateja ebreju tekstu" ir, ka Mateja ebreju teksta nav un mēs nezinām, vai tāds jebkad ir bijis.


Vai tad grieķu valoda bija kāds bubulis cittautiešiem,lai tajā vairs nelietotu Dieva vārdu,kā to darīja VD pravieši ebreju valodā?
Grieķu valoda tai laikā bija izplatītākā tā reģiona saziņas valoda, apmēram kā angļu valoda mūsdienās, līdz ar to iemesls, kāpēc Jaunajā derībā nav minēts vārds "Jehova", nav valoda. Drīzāk, domāju, ka tas, ka Jaunā Derība uzsver citādas attiecības ar Dievu un Viņš tiek saukts Tēvs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 22, 2017
Vispār vārds Jehova Jaunajā Derībā ir visur tur, kur Jēzus saka - ES ESMU.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 22, 2017
Vispār vārds Jehova Jaunajā Derībā ir visur tur, kur Jēzus saka - ES ESMU.
Tās ir kādas 10 reizes Jāņa evaņģēlijā, ne?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 22, 2017
Absolūtā nozīmē laikam 9x.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 22, 2017
Ilārs
Protams, mani arī interesē, kāds iemesls bija vismaz latviešu izdevumā rakstīt "ES ESMU" ar viscaur lieliem burtiem. Absolūtā nozīmē iemesls tā kā būtu skaidrs, bet šī portāla garā ir interesēties par sīkumiem.   
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Novembris 22, 2017
Nu tāpēc, ka tas ir tas pats vārds, kas 2. Moz. 3: 14
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 22, 2017
Nu tāpēc, ka tas ir tas pats vārds, kas 2. Moz. 3: 14Bet mazliet tālāk 6.nodaļas 2,3.pantā Dievs atklāj,ka Viņu sauc Jahve.
2 Un Dievs runāja uz Mozu un sacīja: "Es esmu Tas Kungs.
3 Es esmu parādījies Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam kā visuvarenais Dievs, bet Savu īsto vārdu, Tas Kungs, Es netiku darījis viņiem zināmu.


Šeit zemsvītras piezīmē Bībelē ir paskaidrots,ka titula"Kungs" vietā jālasa "Jahve".Tātad,īstais Dieva vārds ir Jahve.To Viņš tā atklāja Mozum,bet Mozus mums visiem citiem.

Efeziešiem 1:16,17 lasiet,ka mūsu Kungam Jēzum arī ir Dievs,nevis,ka viņš pats ir Dievs.
16 es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās,
17 aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu,
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 23, 2017
Staar
Runājot par Tevis pievesto vēstules Efeziešiem vietu, protams, ka katrai no Trīsvienības Personām arī pārējās ir Dievs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 23, 2017
ZIRGS

katra pielūdz pārējās 2? :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: ZIRGS Novembris 23, 2017
ZIRGS

katra pielūdz pārējās 2? :)
Atzīst pārējās 2.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Novembris 23, 2017
ZIRGS

/
Atzīst pārējās 2./

Nu zinot kādā nozīmē bībelē top lietots vārds ``atzīt``, sanāk amizanti :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Staar Novembris 23, 2017
Staar
Runājot par Tevis pievesto vēstules Efeziešiem vietu, protams, ka katrai no Trīsvienības Personām arī pārējās ir Dievs.


Jo tālāk,jo trakākas ideja nāk laukā!Tā vien liekas,ka pasaulē pastāv cilvēki,un tādi ir ne mazums,kas nemāk izlasīt tā kā rakstīts.Un ja arī izlasa,tad kaut kādā veidā viņiem tā izlasītā teksta  jēga iegūst citādāku nokrāsu,nekā tā patiesībā ir. Tā vien izskatās,ka patiesi Sātans ir apstulbojis neticīgās sirdis-taisni tā,kā teikts Bībelē.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Toi et Moi Septembris 11, 2018
"Vai Jēzus ir Dievs?"

Jā Viņš IR.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Septembris 11, 2018
Nē nav
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Septembris 12, 2018
varbūt ir, varbūt nav.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 05, 2018
Jēzus ir patiess cilvēks un patiess Dievs, bet persona ir Dieva Dēla persona, jo tajā tika pieņemta cilvēka daba.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 05, 2018
Ezi,


Ja ir, tad tam ir noteiktas konsekvences. Ja nav, tad arī. Patiesībā viņš pats neļauj izvarīties no atbildes un noteikti prasa: Bet ku Tu par mani saki? Kas es esmu? - norādot, ka atbildei būs noteiktas konsekvences.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 05, 2018
Ctulhu,


Kāpēc Tu domā, ka Jēzus nav Dievs? Viņš radīja visus ķīmiskos elemntus, deva Tev prātu, lai Tu varētu ar tiem darboties. Viņš izpirka Tevi no elles, augšāmcēlās no nāves un piedāvā Tev jaunu pasauli, kur griezt centrifūgu mūžīgi. Viņš ir ne tikai Dievs, bet arī  ļoti labs, žēlsirdīgs un gādīgs Dievs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 05, 2018
čau Ilār, Jēzus nav dievs tāpēc ka dievs nepastāv, līdz ar to neviens nevar būt dievs, Jēzus arī nē :)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 07, 2018
Sveiks, Ctulhu!


Kas tā Tev atkal par loģiku? Ja Jēzus ir Dievs, tad taču Dievs pastāv!


Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 08, 2018
Ilārs,

dievs nepastāv => neviens nav dievs => Jēzus nav dievs
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Oktobris 08, 2018
Ezi,

Ja ir, tad tam ir noteiktas konsekvences. Ja nav, tad arī. Patiesībā viņš pats neļauj izvarīties no atbildes un noteikti prasa: Bet ku Tu par mani saki? Kas es esmu? - norādot, ka atbildei būs noteiktas konsekvences.


Pirmkārt jau, tas ir aptuvens sarunas atstāstījums.
Otrkārt, tā ir konkrēta saruna, un jautājums ir uzdots sarunas dalībniekiem, nevis lasītājam, kas to lasa pēc 2000 gadiem.
Treškārt. Mazums kurš par Dievu sevi nosauc, un ko saka.
Jēzus, Jhvh, Allāhs, Krišna, ....
Nav nekādas iespējas pārbaudīt, kurš tiešām ir Dievs.
Varbūt ka visi, jeb, viens un tas pats Dievs pa dažādiem ceļiem.
Varbūt ka šobrīd neviens, un patiesā mācība pašlaik ir zināma tikai kādai sīkai tautiņaai, piem mežoņu ciltij Amazones džungļos, bet drīzi tā jau tiks izplatīta pa visu pasauli.
Varbūt ka vispār tāda Dieva nav.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 08, 2018
Ctulhu,


Tev kā patiesam zinātniekam vajadzētu sākt ar empīriku, bet Tu sāc ar vispārīgu apzīmējumu Dievs, ko vēl vairāk sarežģī Tava izpratne par šo jēdzienu. Nevis vārds Dievs raksturo to, kas ir Jēzus, bet Jēzus raksturo to, kas ir Dievs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 08, 2018
Ezi,

Kāpēc Tu domā, ka tas ir aptuvens atstāts? Otrkārt, tā saturs ir skaidrs un saprotams. Treškārt, viņš šo jautājumu uzdod saviem mācekļiem. Pēc tam apgalvo, ka pareizo atbildi Pēterim ir atklājis Tēvs un viņš pats un vēlāk viņa mācekļi saka, ka no attieksmes pret šo jautājumu jeb pareizāk sakot no pareizas attieksmes pret viņa personu (Jēzus - Dievs Glābj) būs atkarīgs viņu un visu citu cilvēku liktenis mūžībā.

Nezinu, neesmu dzirdējis, ka tā būtu parasta lieta, kad kāds sevi sauc par Dievu.

Nu Jēzus ir tas pats JHVH; vārds Allāhs ir vispārīgs Dieva apzīmējums arābu valodā un arī kristieši to lieto, bet Krišna ir viena no dauzdajām indiešu dievībām.

Tālāk Tu uzskaiti vairākas savstarpēji izslēdzošas varbūtības  un beigās saki, ka varbūt, ka vispār Dieva nav. Sauksim to par skepticismu.

Tātad galvenais jautājums  ir par zināšanām (epistemology). Nav šaubu, ka kaut kādas zināšanas mums ir un mēs to ari zinām. Piemeram, svešā pilsetā mes lietojam karti vai navigatoru, lai sasniegtu izvēlētos merkus. Tatad mes ticam, ka zinasanas ir iespejamas un parbaudam vai tas atbilst realitatei. Ja karte ir nepareiza, mes atri par to parliecinasimies, tapat ari gadijuma, ja ta ir pareiza - driz to uzzinasim. Lidzigi tas ir ar pasaules uzskatu. Agnostikis saka - nav iespejams zinat vai karte ir pareiza vai nepareiza. Nu tad jajauta - bet ka tu nakti vari atrast celu no gulamistabas uz vannas istabu? Ja musu zinasanas mazas lietas atbilst realitatei, kadel lai tas ta nebutu lielas lietas? Agnosticisms ir absurds tada zina, ka sakot, ka zinasanas nav iespejamas, tas apgalvo, ka kaut ko zina, proti, to, ka zinasanas nav iespejamas. Tadejadi agnosticisms ir self defeating. Konsekvences tas nozimetu saubities ari par savam saubam, kas novestu pie bezcerigas tumsas zinasanu jautajuma, galeja nihilisma un bezgalīgi cirkulāras domāšanas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 08, 2018
Ilārs

Jēzus - iespējams, vēsturiska persona, kristietības dibinātājs
dievs - pasaku tēls, realitātē nepastāv.

Līdzīgi:

Vlads Tepešs - vēsturiska persona, cīnītājs pret osmaņu impēriju
Vampīrs Drakula - pasaku tēls, realitātē nepastāv.

Jēzus nav dievs JHVH
Tepešs nav vamīrs Drakula
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Oktobris 09, 2018
Aptuvens atstāsts, tāpēc ka pierakstīts desmitiem gadu pēc notikumiem.

Saprotams saturs ir daudzās mācībās. Dīvaini, ka tieši kristieši saka pretējo - "nesaprotami, tātad pareizi".

Krišna sevi sauc par vienīgo Dievu. Tie pārējie ir tikai padievi, bet Dievs ir viens vienīgs - nu, tā vismaz māca krišnaīti. Tātad, mums ir vismaz vēl viena mācība kur kāds sevi sauc par Dievu.
Vēl varam atrast pietiekami daudz atsevišķu cilvēku, kas sauc sevi par Dievu.
Tikai - kāpēc sevis saukšana par Dievu lai būtu kādas mācības patiesuma kritērijs?

Varbūtības ne noteikti ir savstarpēji izslēdzošas - var arī būt, ka reliģijas ved uz vienu un to pašu, tikai piemērotas, tā teikt, dažāda attīstības līmeņa būtnēm. Tieši tāpēc varbūt ka nav Dieva pašrocīgi sarakstītas grāmatas, bet tikai cilvēku sarakstītas, kas turklāt vēl pieļauj dažādas interpretācijas.

Par zināšanu atbilstību realitātei un vannas istabām piemērs nav korekts. "Pareizo karti" mēs uzzinam tikai pēc nāves, un nevaram nevienam šeit esošam pastāstīt.

Agnosticisms par zināšanām runā kā pār zināšanām tieši attiecībā uz Dievu, nevis par zināšanām vispār.
Piemēram, agnosticisms nešaubās par zināšanām matemātikā.

Jājautā - kāpēc tieši kristietība ir pareizā? Pēc kādiem kritērijiem? Cik daudz ir tādu cilvēku, kas būtu sākuši kā balta lapa, izskatījuši dažādas reliģijas un tad secinājuši, ka kristietība ir pati pareizākā?

Nāk prātā tikai Ramakrišna - cilvēks, kas ne tikai lasījis, bet personīgi izmēģinājis vairākas reliģijas, kristietību tai skaitā.

Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Ctulhu,


Jēzus neko nezināja par Taviem pasaku tēliem, bet viņš zināja, kas viņš ir, un viņš to saka ļoti skaidri un noteikti. Viņš neslimoja ar analoģiju māniju kā dažs labs te. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Ezi,


Stāsts var būt aptuvens arī tad, ja pierakstīts 10 stundas pēc notikuma un pilnīgi atbilstošs notikumam arī tad, ja pierakstīts 50 gadus pēc tā. Cilvēku atmiņa toreiz bija ļoti laba. Dažs labs zināja no galvas visu Bībeli un vairāk. Tāpat kā citu rabīnu mācekļi, arī Jēzus sekotāji mācījās viņa sacīto no galvas.


Kristieši nesaka - "nesaprotami, tātad pareizi".


"Krišna sevi sauc par vienīgo Dievu." - kur, kad un kam viņš to sacīja?

kāpēc sevis saukšana par Dievu lai būtu kādas mācības patiesuma kritērijs?

Patiesuma kritērijs tādā nozīmē, ka viņš ir vai nu Dievs vai traks.  Jūdu vidē šādu vārdu lietošana nebija joka lieta.

"Varbūt ka visi, jeb, viens un tas pats Dievs pa dažādiem ceļiem" ir pretrunīgs apgalvojums.

"Pareizo karti" mēs uzzinam tikai pēc nāves, un nevaram nevienam šeit esošam pastāstīt."

Tas, ka dažas kartes ir nepareizas, nenozīmē, ka visas ir nepareizas. Tas, ka par dažu nepareizumu uzzinām pēc nāves, nenozīmē, ka par vienas pareizumu nevaram uzzināt šīs dzīves laikā.

"Piemēram, agnosticisms nešaubās par zināšanām matemātikā."

Bet varbūt vajadzētu?


Tu par to reliģiju pamēģināšanu runā līdzīgi kā daudzi mūsdienās runā par laulībām. Nav jāizmēģina visas sievietes, lai uzzinātu, kura ir pareizā. Nav jāzina visi nepareizie ceļi, lai zinātu vienu pareizo. Kaut kas ir patiess tādēļ, ka tas ir patiess, nevis tādēļ, ka viss cits ir nepatiess.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Oktobris 10, 2018
No galvas ieklat vienu tekstu ir viens, bet pārstāstīt notikumu ir kas pavisam cits.
Par Trīsvienību saka, ka nesaprotami, tātad pareizi.

Par Krišņu var izlasīt Bhagavad-Gītā, tur viņš tieši tā arī saka.

Jā, kāds kas sauc sevi par Dievu, var būt arī traks. Kas no tā seko ? Nekas īpaši, jo pāris psihiskas novirzes netraucē būt pat ģēnijam.

Kā mēs varam uzzināt par vienas mācības pareizību, ja viņa māca par to, kas būs "pēc tam"?

Kāpēc lai agnostiķi šaubītos par matemātiku?
Šaubīties var par lietām, kas nav pierādāmas,kur pietrūkst faktu. Tādas lietas var būt vai nebūt.
Ir atšķirība, piem, ja mēs šaubamies par fiziku - vai esam pareizi izpratuši dabas likumus. Tomēr mūsu izpratnes līmenis mums dod tehnoloģijas, kas darbojas.
Varam šaubīties par vēsturi - no tā pa lielam ne silts, ne auksts. Pat ja tiešām 1000 gadu no vēstures ir viltoti. Kāda nozīme? Kā tas ietekmē manu dzīvi? Nekā.
Turpretī reliģijas pieņemšana stipri ietekmē dzīvi.

Vēlreiz - kā pateiksi, kurš ceļš pareizais? Pēc iekšējās sajūtas un sabiedrības tradīcijām?
Ramakrišna atzina vairākus ceļus par pareiziem.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs, Jēzus pilnīgi noteikti zināja par pasaku tēlu ``JHVH``, jo bija lasījis jūdaistu tekstus, nu un pārējais ir PR + drusku lieluma mānijas :D
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

/kāpēc sevis saukšana par Dievu lai būtu kādas mācības patiesuma kritērijs?/

Nezinu,  bet tu visu laiku skandini ka Jēzus esot dievs jo sevi tā nosaucis. Nu re, Krišna arī sevi tā nosauca un? 2 dievi?

/Jūdu vidē šādu vārdu lietošana nebija joka lieta. /

Nu jā un čalis pa nopietnam taisījās tēlot mesiju.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
/ Nav jāizmēģina visas sievietes, lai uzzinātu, kura ir pareizā. /

A no kurienes pieņēmums ka ir kaut kāds viens pareizais cilvēks?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Jā, bet variācijas notikuma aprasktā tikai papildina kopējo ainu. Turklāt mēs nerunājam par notikumu, bet Jēzus vārdiem.

Par Trīsvienību nesaka, ka tā ir pareiza tāpēc, ka neasaprotama, bet tā pārsniedz cilvēka prāta spējas, jo Dievs ir lielāks par cilvēku.

Nesapratu, es vaicāju - kur, kad un kam Krišana to sacīja?

".. jo pāris psihiskas novirzes netraucē būt pat ģēnijam." Toties traucē būt Dievam.

"Kā mēs varam uzzināt par vienas mācības pareizību, ja viņa māca par to, kas būs "pēc tam"?"

No tā, ko viņa teikusi par to, kas ir bijis līdz šim.

"Kāpēc lai agnostiķi šaubītos par matemātiku?"

Tāpēc, ka, ja Dieva nav, tad neviens nevar būt pilnīgi drošs, ka rīt 2x2 nebūs 5.
Tur jau tā lieta, ka vismaz tipat stipri ietekmē arī ticības nepieņemšana. 

Ramakrišana domāja, ka 2x2 var būt arī 5? Nu piemēram, Tu iesēdies autobusā ar uzrakstu - Daugavpils, jo vēlies nokļūt Daugavpilī. Tu taču nekāpsi autobusā ar uzrakstu Venstpils, lja vēlēsies nokļūt Daugavpilī. Tu nevadīsies arī pēc iekšējām sajūtām un tradīcijām, bet uzticēsies autoritātei.
]
Jēzus skaidri un nepārprotami saka - ES ESMU Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Esmu savu iespēju robežās pārbaudījis viņa sacīto un atklājis, ka tas saskan ar viņa darbiem, Bībeles kopējo mācību, nav iekšēji pretrunīgs tam, ko viņš saka citviet. Tas un vēl dažas citas lietas kopumā ir man radījušas pārliecību, ka viņš ir manas uzticības vērts. Es zinu, ka man ir jāmirst un es zinu, ka droši varu uzticēt savu dzīvību viņam. Ne par vienu citu to es nevaru sacīt. 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Ctulhu,


jo bija lasījis jūdaistu tekstus... un atklāja tie visi runā par viņu.


Jēzus ne tikai apgalvoja, ka ir Dievs, bet samaksāja par to arī ar savu dzīvību un... cēlās augšā no nāves.

A no kurienes pieņēmums ka ir kaut kāds viens pareizais cilvēks?"


[/size]Tas priekš Tava prātiņa ir par augstu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

/u nevadīsies arī pēc iekšējām sajūtām un tradīcijām, bet uzticēsies autoritātei. /

Nē tā nav uzticēšanās autoritātei bet sekošana evidencei. Autobusi uz kuriem ir rakstīts X parasti brauc uz X, empīriski konstatēts.

/Esmu savu iespēju robežās pārbaudījis viņa sacīto un atklājis, ka tas saskan ar viņa darbiem, /

Nu jaunajā derībā viņš ir runājis diezgan daudz muļķību, otrkārt viņa darbus tu nevari izvērtēt, jo neesi tos redzējis, tu vari izvērtēt tikai nostāstus.

/ Bībeles kopējo mācību,/ kura pati par sevi ir aplama. Ja kaut kas sakrīt ar ko tādu kas ir aplams, tad tas visticamāk arī ir aplams.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

1) beidz niekoties ar fontiem, grūti lasīt
2) Nu jā no kautrīguma JK necieta, izlasījas leģendu un iedomājās ka tas par viņu. Okej, mūsdienu psihenēs arī tādi gadās, izlasa par Napoleonu un iedomājas sevi par to.
3) tev ir pretruna, nevar par kaut ko samaksāt ar savu dzīvību un pēc tam turpināt būt dzīvs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Jā starp citu Ilār, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība un vakarvakarā nomiru par cilvēces grēkiem un visu nakti biju beikts un no rīta augšāmcēlos. Vot. Tagad tev jāielaiž mani savā sirdī un jāpieņem par pestītāju, jo es tā teicu. Un es esmu tavs kungs.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Hmm empīriski konstatēts - Reiz Liepājā redzēju autobusu ar uzrakstu Cēsis.


Muļķības?

Es varu izvērtēt aculiecinieku liecības, nevis nostāstus.

Nu kurienes Tev kritēriji tādiem vārdiem kā "muļķības"un "aplams"? Tev ir kāds absolūts mērs? Tu kārtējo reizi aizņemies no kristiešiem.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

/Tas priekš Tava prātiņa ir par augstu./

kas?

[paskaidrojumu vajag]
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

``Es varu izvērtēt aculiecinieku liecības, nevis nostāstus. ``

Tev ir nostāsti par aculiecinieku liecībām.

`` kritēriji tādiem vārdiem kā "muļķības"un "aplams"?``

postulē pārdabiskus spēkus => aplams.

Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Tavi fonti niekojas, nevis es.


Tevi piesita krustā, Tavu nāvi pārbaudīja arī ekperti un kapiņā arī ielika?


Jā, vai nu traks vai Dievs.


Var, ja pats ir Dzīvības Kungs un Valdnieks.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Ka ir viens pareizias cilvēks, tas ir Tavam prātiņam par augstu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

1)/Tavu nāvi pārbaudīja arī ekperti /  tev nebūs mani kārdināt, jo svētīgi ir tie kas neredz un tic
2) /Var, ja pats ir Dzīvības Kungs un Valdnieks./ Bet tad viņš krāpjas, jo nav miris bet ir dzīvs => savu dzīvību ir paņēmis atpakaļ.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Nē, man ir pašas liecības, bet Tev nav arī kritēriju pārdabiskam un dabiskam, visu, ko Tu atrod, Tu bāz mutē gavilēdams - dabisks!
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

/Ka ir viens pareizias cilvēks, tas ir Tavam prātiņam par augstu./

Bet varbūt otrādi  - ideja ka ir 1 pareizais cilvēks ir zemu prātiņu līmenī?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Varbūt otrādi, bet Tev nav kritēriju ne zemajam, nedz augstajam. Viss ir tikai Tavas iedomas

Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

/Nē, man ir pašas liecības,/

Nē, nav, tev ir seni teksti un otrkārt liecinieks var maldītis vai melot.

/Tev nav arī kritēriju pārdabiskam un dabiskam/

Pārdabisks ir bezjēdzīgs un iekšēji pretrunīgs apzīmējums, kas nekam neatbilst, viss ir dabisks.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

/ Viss ir tikai Tavas iedomas/  -  nē tavas :D
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Nekrāpjas, viņš samaksāja ar savu patiesa cilvēka dzīvību. Bet tas arī ir par augstu priekš Tevis, jo Tu nezini, kas ir dzīvība.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Varbūt Tavas, varbūt manas, bet Tev nav kritērija pēc kā to noteikt.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

/Nekrāpjas, viņš samaksāja ar savu patiesa cilvēka dzīvību./ ā tb izlietoja vienu apģērbu citiem vārdiem. Nu man arī nesen vecs T krekls noplīsa, labi pieņemsim ka esmu to upurējis emmm sevis citām daļām :D Tāpēc es esmu tavs kungs. Pieņem to ticībā un ceri uz mani.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs, kas ir kritērijs pilnīgi visos gadījumos, tu zini - novērojums un eksperiments./ Citu nav.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Ctulhu,


Jebkuram no vērojumam un eksperimentam nepieciešams skaidrojums un te vajadzīgs kritērijs. Tev taču nemaksā algu tikai par novērošanu un eksperimentu, bet prasa kritērijam atbilstošu rezultātu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

Kā taisa skaidrojumus gan jau arī zini, Okama princips, nepretrunīgums utt. esmu stāstījis, slinkums atkārtoties.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Tātad sievas jāizvēlies pēc Okama un nepretrunīguma principa? 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

Pirmkārt nav tādas lietas ``izvēlas sievas`` ir lieta ``cilvēki novērtē viens otru un sadraudzējas``, bet nu jā šitas Ilāram varētu būt par sarežģītu, jo viņš ir palicis apmēram 2000 gadu veca patriarhālisma, tas ir  - mežonības līmenī, tāpēc a) tic pasakām un b) domā ka ``izvēlas sievu``.

Otrkārt, protams jā cilvēki viens otru novērtē pēc tiem pašiem principiem kā visu pārējo.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Ā, tātad neizvēlas, bet novērtē un sadraudzējas un pēc Okama un nepretrunīguma principa, bet tā kā Tu minēji, ka vienu pareizo tā nevar atrast, tad ko?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs

Nu elementāri, atrod cits citu un draudzējas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 10, 2018
Nu un ja piemēram atrod Vinniju Pūku: http://puaro.lv/interesanti/vinnijs-puks-un-vina-draugi-ir-psihiski-slimi-teic-eksperti/ (http://puaro.lv/interesanti/vinnijs-puks-un-vina-draugi-ir-psihiski-slimi-teic-eksperti/)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 10, 2018
Ilārs viņi visi ir pie spīdošas psihiskas veselības salīdzinot ar bībeles dievu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 11, 2018
Ctulhu,


Es te prātoju, ka cilvēkiem ir grūti tā sadraudzēties, jo ne visi tik labi kā Tu prot vicināt Okama zobenu un pielietot nepretrunīguma principu. Varbūt Tev derētu kļūt par savedēju? Nu tā uz zinātniskiem principiem.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs
/Es te prātoju, ka cilvēkiem ir grūti tā sadraudzēties, jo ne visi tik labi kā Tu prot vicināt Okama zobenu un pielietot nepretrunīguma principu. Varbūt Tev derētu kļūt par savedēju? Nu tā uz zinātniskiem principiem. /

Mācies ka nu pats. Nav grūti.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Oktobris 11, 2018
Ilārs:
>  mēs nerunājam par notikumu, bet Jēzus vārdiem.
Ar vārdiem ir tikpat neuzticami kā ar notikumiem. Neviens uzreiz nepierakstīja, ko Jēzus teica. Nav tiešās runas.

>  kur, kad un kam Krišana to sacīja?
Pēc Bhagavad-Gītas, Krišna to sacīja Ardžunam, Kurukšetras kaujas laukā.

> Ramakrišana domāja, ka 2x2 var būt arī 5? Nu piemēram, Tu iesēdies autobusā ar uzrakstu - Daugavpils, jo vēlies nokļūt Daugavpilī. Tu taču nekāpsi autobusā ar uzrakstu Venstpils, lja vēlēsies nokļūt Daugavpilī. Tu nevadīsies arī pēc iekšējām sajūtām un tradīcijām, bet uzticēsies autoritātei.

Nē, tas ir tā, ka uz Daugavpili var aizbraukt ar autobusu, vilcienu, automašīnu, velosipēdu un vēl ar ko citu varbūt.

> Es varu izvērtēt aculiecinieku liecības, nevis nostāstus.
Ja kas ir pierakstīts desmitiem gadu pēc notikumiem, tad tās nav aculiecinieku liecības. Jo ilgāks laiks pēc notikuma paiet, jo neuzticamāka ir cilvēka atmiņa. Vēlamo uzdod par esošo.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: EzītisMiglā Oktobris 11, 2018
> Nekrāpjas, viņš samaksāja ar savu patiesa cilvēka dzīvību. Bet tas arī ir par augstu priekš Tevis, jo Tu nezini, kas ir dzīvība.
Tas tiešām prasa paskaidrojumus.
Es vēl saprotu - samaksāja ar savām ciešanām, bet - ar dzīvību ?
"samaksāt ar dzīvību" pēc dziļākās būtības nozīmē - parastās, instinktīvās bailes no nāves?
Jēzus baidījās no nāves, baidījās mirt ? Tas ir, baidījās nonākt daudz labākā vietā?
Būtu labi, ja Jēzus nodzīvotu 100 gadu un mirtu lielā vecumā, un tikai pēc tam nonāktu paradīzē?
Vai arī Jēzus baidījās no nāves, tā kā instinktīvi baidās jebkurš parasts cilvēks?
Te der atcerēties, ka daudzi no tiem, kas pārcietuši klīnisko nāvi, ar tuneļiem, gaišajām būtnēm un citiem efektiem, no nāves vairs nebaidās. Tas tāpēc, ka viņiem ir, tā teikt, nāves pieredze. Kas, viņi visi ir drosmīgāki par Jēzu ?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 11, 2018
Ezi,

Jēzus teica un darīja daudzas lietas, bet par evaņģēlijos pierakstīto Jānis saka: "Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja Savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā." Un pats Jēzus pēc kāda no dzimšanas akla vīra dziedināšanas saka: “Es esmu nācis šajā pasaulē spriest tiesu – lai neredzīgie redzētu un redzīgie taptu akli.”

Vai drīkstu vaicāt:  Kas tā bija par Kurukšetras kauju un kas bija Ardžuns? Un cik ilgā laikā pēc šā notikuma tas pierakstīts?

Aizbraukt var, bet ja Tu nekad iepriekš neesi bijis Daugavpilī, tad visticamāk prasīsi padomu kādam, kas tur bijis vai vismaz zina kur tieši Daugavpils atrodas.

Juatājums ir - kas tie ir par notikumiem, cik lielu iespaidu atstājuši uz cilvēka dzīvi. Es piemēram, esmu piemirsis daudzas lietas, ko darīju pirms nedēļas, bet labi atceros dažas lietas, kas notika pirms 40 gadiem. Jautājums ir vēsturiski labi izpētīts, skat. piemēram, Richard Bauckham. Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 11, 2018
Samaksāt ar savu dzīvību ir jūdu idiomas - samaksāt ar savām asinīm - latviskojums. Ar savu vietniecisko nāvi Jēzus izlēja savas asinis par visu cilvēku grēkiem. Citiem vārdiem sakot, viņš mira visu vietā un visu vietā izcieta elles ciešanas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs 

Tas nozīmē ka ja es ieduru sev pirkstā un izleju drusku asiņu un pasaku ka tas ir par visu cilvēku grēkiem, es izdaru tieši to pašu? Otrkārt, pilsonim tur būs kaut kas nogrājis greizi, tāpēc ka cilvēki pēc šī pasākuma turpina mirt. Kristieši arī. Nekas nemainās.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs

`` un redzīgie taptu akli``

Tātad Jēzus ir ļauns?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 11, 2018
Ctulhu,


Tavas asinis labi ja der pārliešanai.


Redzīgie ir tādi kā Tu, kuri iedomājas, ka redz, lai gan patiesībā ir garīgi akli. Sastopoties ar Patiesības gaismu tie kļūst akli uz mūžiem. Gaisma var padarīt arī aklu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs

Nu un tātad ja kāds mani tīšām padara aklu, tad tas ir ļauns.

Also Kā prakse rāda, Jēzus asinis arī miršanas apturēšanai nederēja, izlēja , cilvēki joprojām mirst, nekas nesanāca.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 11, 2018
papriekšu pievērs uzzmanību tiem aklajiem, kas kļuva redzīgi. "Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos.  Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības.  Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli un viņa vārda nav mūsos."

Jā, mēs ar viņu kopā mirstam un kopā arī dzīvosim. Pastudē kaut ko prātīgu:

Varbūt kāds jautās: kā var mirušie augšāmcelties? Kādā miesā viņi nāks?  Bezprātīgais, ko tu sēj, tas netop dzīvs, pirms tas nemirst.  Ko tu iesēj, nav tā miesa, kas būs, bet ir tikai sēkliņa, vai nu tas būtu labības grauds, vai kas cits.  Bet Dievs piešķir tai miesu pēc savas gribas, dodot katrai sēklai tai piederīgo miesu.  Ne visiem tāda pati miesa, citāda ir cilvēkam, citāda – dzīvniekiem, citāda – putniem, citāda – zivīm.  Ir gan debess ķermeņi, gan zemes ķermeņi, un citāda godība ir debess ķermeņiem un citāda – zemes ķermeņiem.  Citāds spožums ir saulei un citāds – mēnesim, un citāds spožums ir zvaigznēm, jo zvaigzne no zvaigznes atšķiras pēc spožuma.  Tāpat arī mirušo augšāmcelšanās – sēts top iznīcībā, bet augšāmceļas neiznīcībā.  Sēts top negodā, bet augšāmceļas godībā. Sēts top nespēkā, bet augšāmceļas spēkā.  Sēta top dabīga miesa, bet augšāmceļas garīga miesa. Jo kā ir dabīga miesa, ir arī garīga miesa.    Tā ir arī rakstīts: pirmais cilvēks Ādams tapa par dzīvu būtni, pēdējais Ādams tapa par Garu, kas dara dzīvu.  Taču pirmais nav garīgais, bet dabīgais – garīgais ir pēc tam.  Pirmais cilvēks ir no zemes pīšļiem, otrs cilvēks – no debesīm.  Kāds ir šis cilvēks, kas no zemes, tādi paši ir tie cilvēki, kas no zemes. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm, tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm.  Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēka izskatu, tā mēs arī valkāsim debess cilvēka izskatu.  Brāļi, to es jums saku: Dieva valstību nevar iemantot miesa un asinis, tāpat kā iznīcīgais neiemanto neiznīcīgo.    Redzi, es jums atklāju noslēpumu: ne visi mēs aizmigsim, bet visi mēs tapsim pārvērsti –  pēkšņi, vienā acumirklī, pēdējai taurei skanot. Tad atskanēs taure, un mirušie augšāmcelsies neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti,  jo iznīcīgajam ir jātērpjas neiznīcīgajā un mirstīgajam ir jātērpjas nemirstīgajā.    Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds: nāve ir aprīta uzvarā.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs

Nu protams, ka JK ir melis un nē, mēs neesam grēcīgi. Mēs esam kas esam, attīstamies. Neviena priekšā neesam vainīgi, cenšamies nedarīt ļaunu jo tāda ir mūsu daba.

Tas teksts, ko nocitēji ir bezjēdzīgs savārstījums, pardon, ar vienīgo domu ``pahans (dievs) dara kā grib``, to ka jūsu mācība balstās uz spēka tiesībām (kas stiprāks tam taisnība)  - es jau zinu. No tā vienīgais secinājums ir - mums ir jātop tik stipriem lei nekāds dievs nespēj uzsēsties uz kakla un ietaisīties par kungu.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs

Savukārt šis

`  Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds: nāve ir aprīta uzvarā.``

ir labs plāns, tā arī darīsim. Sk. ``transhumānisms``.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 11, 2018
Ctulhu,

Tu gandrīz vārds vārdā runā kā Jēzus laika farizeji  “Viņu aklums sakņojas spējā izskalot savas smadzenes tā, ka tiem šķiet, ka viņi ir patiesības paraugs, lai gan patiesībā tie seko velna meliem un neticībā vēršas pret vienīgo reālo glābšanas iespēju.”
 

 
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs

Nuja

Viņu (dievticīgo) aklums sakņojas spējā izskalot savas smadzenes tā, ka tiem šķiet, ka viņi ir patiesības paraugs, lai gan patiesībā tie seko velna (pareizāk - dievticības) meliem un neticībā vēršas pret vienīgo reālo glābšanas iespēju (kura ir zinātniski tehniskais progress)
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Un also nē JK laika farizeji paši bija dievticīgi, tā ka es nevaru runāt kā viņi.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 11, 2018
Ctulhu,


Tu jau arī tici dievam, tikai ne patiesajam, tieši tāpat kā farizeji.


Progress un meli ir tukši vārdi no ateista mutes.


No kurienes uz kurieni tu progresē un vai meli nav viss, kas tev zināms?Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs

1) progress ir vairāk zināšanu un spēju
2) meli ir nepatiesi apgalvojumi, piemēram ``pastāv dievs``
3) nestaipi jēdzienu, es nevis ticu bet plānoju un reālas lietas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 11, 2018

Ctulhu,

1) progress ir vairāk zināšanu un spēju

Iepretī kam? Vai vairāk vienmēr ir labāk? Kur ir kritērijs?

2) meli ir nepatiesi apgalvojumi, piemēram ``pastāv dievs``

Patiess un nepatiess arī prasa kritēriju. Bībeles izpratnē "patiess" nozīmē tāds, kam var uzticēties. Un Dievs ir vienīgais, kam var uzticēties.

3) nestaipi jēdzienu, es nevis ticu bet plānoju un reālas lietas.

Velns arī plāno un pavisam reālas lietas plāno.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 11, 2018
Ilārs

1) vairāk zināšanu un spēju vienmēr ir labāk - tas ir absolūts inavriants kritērijs
2) kam var uzticēties - ks. zinātnes metodi. Tas arī ir vienīgais kam var uzticēties, jo tas darbojas.
3) un?
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 12, 2018
Vari pastāstīt, kā Tu tiki pie šā kritērija? Kādus empīriskus pētījumus veici? Kādus eksperimentus izdarīji?


Zinātniskā metode darbojas, kalendārā metode arī šķiet darbojas, kriminālā metode arī, ja sit ar mietu pa galvu, tas arī darbojas, diezgan droša metode.  Metodes var lietot, bet tās visas ir ierobežotas un uzticēties vajadzētu kam citam.


UN? Un arī viņa metode darbojas.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 12, 2018
Ilārs, vot dievticības metode gan nedarbojas :D
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 13, 2018
Ctulhu,


Dievticība nav metode, bet tā sniedz kritēriju un racionālu pamatojumu metožu izstrādei.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ctulhu Oktobris 13, 2018
Ilārs

kritērijus viņa sniedz - aplamus.

Aplamība ir premisās.
Virsraksts: Re: Vai Jēzus ir Dievs?
Rakstīja: Ilārs Oktobris 16, 2018
Ctulhu,


Uhu, tātad racionālāk ir ticēt, ka viss radies un pastāv pats no sevis, nekas nav drošs un uzticams; viss ir mainīgs, nepastāvīgs, pakļauts nezināmām dabas kaprīzēm, bezjēdzīgs  un nosacīts? Tikai paskaidro man lūdzu kā tādos apstākļos var pastāvēt zinātne, morāle utt?