Migla

Pasaules uzskati => Kristietība => Tēmu iesāka: Jona Marts 04, 2016

Virsraksts: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
15 Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.
16 No viņu augļiem jums tos būs pazīt. ...
22 Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši?
23 Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.
/Mt.7/

17 Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās,
18 tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli."
20 Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm.
/Mk.16/

tātad AUGĻI + ZĪMES.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
tātad, ja nu kādu pavada šie apsolījumi, un darbi (jeb augļi) ir tikai labi, NAV BIBLISKA IEMESLA viņu apvainot par viltuspravieti. pretējā gadījumā pastāv risks pašam nonākt Svētā Gara zaimotāja lomā:

“Ticīgajiem tiek dots padoms neiznest pāragru spriedumu par praviešiem. “Nemēģiniet tiesāt nevienu pravieti, kurš runā Svētā Gara spēkā, jo ikviens grēks tiks piedots izņemot šo.” Didahe nopietni brīdina netiesāt tos, kuri nes visas Dieva Gara sūtīto zīmes, jo tas nozīmē Svētā Gara zaimošanu – vienīgo grēku, kas nevar tikt piedots (Mk 3, 23). Ikviens, kurš vēršas pret īstu pravieti, riskē sagrēkot pret Svēto Garu, jo patiess pravietis runā Gara spēkā.”
/prof. Nīlss Kristiāns Hvidts, Romas Gregora universitāte/
http://www.tlig.lv/content/view/106/82/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
parasti uztraucas par jaunajām atklāsmēm tādā nozīmē, vai tik tur nav kas patvaļīgi pielikts. pilnīgi aizmirstot, ka otrs brīdinājums tikpat būtisks - ja kas ko atņem. un proti, noliedzot nākamās atklāsmes, tiek patvaļīgi atņemts no Rakstu apsolījumiem.

20 Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams;
21 jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.
/2.Pēt.1/
18 Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus: ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā.
19 Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.
/Atkl.22/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
un tātad, Sv.Rakstos apsolīta ir cietā barība (padziļināts skaidrojums piena vietā):
 
11 Par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti darīt to saprotamu...
12 Jo, lai gan laika ziņā jums pašiem pienākas būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dieva vārdu pirmsākumus, un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības.
13 Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepratējs, jo tas ir bērns.
14 Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība, tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti izšķirt labu un ļaunu.
/Ebr.5/

un nākamās lietas (jauna, nekur agrāk neizskanējusi informācija):

1 Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības.
2 Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.
3 Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes: asinis un uguni, un dūmu mākoņus;
4 saule pārvērtīsies tumsībā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un briesmīgā diena.
/Joēl.3/
12 Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.
13 Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
14 Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu.
/Jņ.16/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
tā, obligātais minimums aplūkots, beidzot pie lietas :)

9 Un viņš man atbildēja: ej, Daniēl! Jo atklāsmēm jāpaliek apslēptām un aizzīmogotām līdz pašam laiku galam.
10 Daudzi tiks izraudzīti, šķīstīti un tīrīti, un pārbaudīti, bet bezdievīgie paliks bezdievīgi, un tie to nesapratīs, bet sapratīgie to sapratīs.
/Dn.12/

izrietoši man jautājums Papucim (nemot par pamatu šo viņa citātu):
Citāts
Pēc DEFINĪCIJAS Bībelē VAR BŪT un arī IR pilnīgi viss, līdz pat Pasaules Galam.
Mūsdienu praviešu pravietojumi var būt vienīgi detalizētāks kādu Bībelē jau aprakstīto pravietojumu izklāsts.
Nekādā gadījumā nekas tāds, kas Bībelē jau kaut kur nebūtu aprakstīts (varbūt līdz šim īsti nesaprasts).
Tiklīdz parādās kaut kas tāds, kam nevar atrast Bībelē norādi - automātiski viltus pravietis.

tā kā tālākajā Bībeles tekstā Daniēls pieminēts tikai 1x un arī tur tikai garāmejot /Mt.24:15/, tad gribu redzēt, kā gan tu piemērosi šeit savu augstāk citēto nosacījumu.
redzu divas izejas:
1. pārmalt VD pantus, it neko jaunu tā arī nepasakot;
2. sākt pašam fantazēt detalizētāk.
m?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Zīmes:
Citāts
tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli
Nu tad ir finišs! Nav neviena tāda cilvēka.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
EzītisMiglā
protams ka ir. vispazīstamākā protams, ir dziedināšanas dāvana, pārējo mēs droši vien pieredzēsim, kad sāksies pravietotās kristiešu vajāšanas  :/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Jona

Labi.
Ņemšu par pamatu vienu piemēru, ko kristīgā baznīca pa šiem 2000 gadiem, manuprāt, pilnīgi neapmierinošā mērā aplūko, ja vispār aplūko, bet parasti pat noliedz (par judaismu nezinu).

Tātad, apgalvojums - Dievs (konkrēti Tēvs Radītājs) ir seksuāla būtne.

Ļoti gribētos ticēt, ka kādi no praviešiem ir šo sīkāk aprakstījuši, bet neesmu būtībā nevienu pravieti lasījis.
Jebkurā gadījumā tas ir kas tāds, ko var nepārprotami izsecināt no Bībeles, bet laikam jau nav uzskatāms par pienu, bet gan par cietu barību.

Un no šī tālāk izriet kaudze ļoti būtiskas Dieva izpratnes, kas, piemēram, Tavos komentāros parādās kā nopietna neizpratne, neskatoties uz visiem Taviem praviešiem.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Dievs gan nebūs seksuāla Būtne, vismaz ne mūsu izpratnē. cik nu atceros no LELB disusiju laikiem, tevi šausmināja ka reiz šie prieki, khm, varētu beigties... ;)
bet tā kā es praviešus esmu lasījusi, tad zinu gan par gara pusītēm, gan arī to, ka apvienotaās gara pusītes (tatad jau viens vesels) neizjutīs vairs (seksuālu) tieksmi pēc otra tāda paša, bet gan ar visu spēku vērsīs VISAS savas tieksmes, jūtas, alkas utt. uz Dievu.
gluži tā, kā visos laikos to ir jau darījuši patiesie Baznīcas Svētie, kas piekopuši dabisku, neviena neuzspiestu (tikai no pašu Svētuma izrietošu) celibātu... sorr, bet sāc jau aprast :D
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
mierinājumam - tas būšot kas TĀDS, kas sitīs pušu ne vien visus zināmos miesīgos priekus, bet vispār JEBKO  :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Nu, lūk, Jona.

Tu pat nesaproti, par ko es vispār runāju.
Un pravieši Tev šajā nav palīdzējuši.


P.S.
Citāts
Dievs gan nebūs seksuāla Būtne, vismaz ne mūsu izpratnē.
Saki pareizi - ne Tavā izpratnē.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
lai nu būtu, man par krāniņiem galva nesāp un nav ari tā būtiskākā lieta šodien.
es gaidu atbildi par Daniēlu - kādā vīzē (bez nākamo atklāsmju apgūšanas) tu domā SAPRAST viņa aprakstītos ragainos āžus un aunus, razborkas starp ziemeļu un  dienvidu ķēniņiem u.c. redzējumus.   pārmalsi VecoD jeb pats fantazēsi?
 (atgādinu - nekur tālāk Bībelē šie redzējumi izskaidroti NAV)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Jona

Principā iespēja saprast pastāv.
Jebkurā gadījumā - lai arī ko pēcāk skaidrotu pravieši, un lai arī tas viss piepildās, nekad neviens nevarēs apgalvot, ka tas viss (īsos simbolos) jau nebija aprakstīts Bībelē.

Kad mūsdienu pravietojumi piepildīsies, nekas nenotiks tāds, kas jau nebija pieminēts.
Vēl vairāk - kad tas viss notiks, varēs teikt gluži pretēji, ka "Bībelē (Daniēls vai Atklāsme) viss tik vienkārši bija uzrakstīts - kā mēs to agrāk neiedomājāmies/nesapratām?".
Tajā dienā, kad kaut viena lieta notiks savādāk nekā Bībele mums norāda, mierīgi varēs Bībeli nodot makulatūrā.
Tas ir galvenais, ko uzsveru.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Saki pareizi - ne Tavā izpratnē.
bet tavā izpratnē ir kā?

Seksa definīcija saka, ka ir nepieciešami divi dažādi dzimumi.
http://www.merriam-webster.com/dictionary/sex
https://en.wikipedia.org/wiki/Sex
, t.i. ja kādā sugā ir tikai viens dzimums, tad tajā seksualitātes nav. Piem, amēba, vai hidra.
No tā seko, ka Dievs nav seksuāls, jo viņš ir vienīgais savas sugas eksemplārs.

No otras puses, Jēzus ir cilvēks, tātad ir seksuāls. Dievs - Radītājs, Dievs - Tēvs - vai par viņa seksualitāti Bībele kaut ko saka?

Vai arī tas ir līdzīgi kā hinduismā - ir daudz dažādu Dieva avatāru. Varētu teikt, ka Jēzus tādā nozīmē ir Dieva avatārs. Taču, būdams avatārs, Dievs vienlaikus ir pilnīgs, un paliek Dievs pilnībā, arī darbojoties kā avatārs.
Tas ir ļoti aptuveni, kā cilvēks spēlē kādu datorspēli, un darbojas kā pavisam cita būtne tai spēlē. Vienlaicīgi ir gan avatārs, gan cilvēks. Bet ja spēlē avatārs prot lidot, tad pats cilvēks tomēr neprot, tātad - cilvēks nav "lidotājs", bet tik par tādu izliekas.
Tomēr tādu līdzību nevar attiecināt pret Dievu, jo Dievs ir absolūts. Ja jau Dieva avatārs ir seksuāls, tad tāds ir arī pats Dievs? Tikai te Dieva "seksualitāte" visā tās pilnībā mums nav aptverama.
Te ir vēl šis-tas par tēmu:
http://www.mallstuffs.com/Blogs/BlogDetails.aspx?BlogId=56&BlogType=Spiritual&Topic=Why%20Lord%20krishna%20had%20more%20than%2016000%20wives
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
EzītisMiglā

Citāts
Seksa definīcija saka, ka ir nepieciešami divi dažādi dzimumi.
..
, t.i. ja kādā sugā ir tikai viens dzimums, tad tajā seksualitātes nav.
..
No tā seko, ka Dievs nav seksuāls, jo viņš ir vienīgais savas sugas eksemplārs.

Loģikas kļūda - no tā seko, ka Dievs ir seksuāls, jo viņā mīt abi dzimumi savstarpējā mijiedarbībā.
Dievs dzimumus radīja pēc savas līdzības.

Citāts
bet tavā izpratnē ir kā?
Kaut kad diskusijas gaitā aprakstīšu.
Gaidīšu, kad vairāk neizpratnes manifestēsies :)

Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Tajā dienā, kad kaut viena lieta notiks savādāk nekā Bībele mums norāda, mierīgi varēs Bībeli nodot makulatūrā.
LŪK, ko mums norāda Bībele:
19 Neapslāpējiet Garu,
20 nenicinait pravietošanu;
21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet!
/1.Tes.5/
tā ka makulatūrā aizies visi mūsu no pirksta izzīstie spriedelējumi (tb viss tas, ko nu kurš zem tiem simboliem sapratis un kādus  šķēpus ar citiem līdzīgiem "sapratējiem" lauzis)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
makulatūrā aizies visi mūsu no pirksta izzīstie spriedelējumi (tb viss tas, ko nu kurš zem tiem simboliem sapratis un kādus  šķēpus ar citiem līdzīgiem "sapratējiem" lauzis)

Jā, tas bez šaubām.
Tomēr neviena Tevis citētā Rakstu vieta nav pretrunā tam, ko apgalvoju.
Tieši otrādi.


P.S.
Piemēram, Svētā Klāra no Asīzes ir Televīzijas aizbildne :)
Televīzija ir pretrunā ar Bībeli vai ar pasaules uzbūves izpratni pirms 800 gadiem?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
EzītisMiglā
Citāts
No otras puses, Jēzus ir cilvēks, tātad ir seksuāls.
Jēzus Gars = Dieva Gars un kā tāds tieši tik pat pilnīgs un nedalīts, ko Jēzus Savā zemes dzīvē arī parāda, nekur un nekad neizrādīdams seksuālu tieksmi uz pretējo dzimumu (bet brūti MMagdalēnu Viņam pieraksta tie, kas paši nenieka nesaprot un nemaz īsti netur Dēlu par pilnvērtīgu Dievu).
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Tomēr neviena Tevis citētā Rakstu vieta nav pretrunā tam, ko apgalvoju.
tu apgalvoji arī šo:
Citāts
Mūsdienu praviešu pravietojumi var būt vienīgi detalizētāks kādu Bībelē jau aprakstīto pravietojumu izklāsts.
bet es tev vēlreiz saku, ka NĀKAMĀS LIETAS jau pēc definicijas Bībelē izklāstītas NAV, ir tikai pieteikts, ka tādas BŪS.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
nekur un nekad neizrādīdams seksuālu tieksmi uz pretējo dzimumu

Atkal jau - Tu nemāki lasīt Bībeli.
Protams, ka izrāda un pat izceļ.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
NĀKAMĀS LIETAS jau pēc definicijas Bībelē izklāstītas NAV, ir tikai pieteikts, ka tādas BŪS.

Nav taisnība.
Ir aprakstītas. Izklāstītas detaļās nav.

Citāts
ir tikai pieteikts, ka tādas BŪS.
Nu - pateikt, ka nākamo lietu NEBŪS, nozīmētu pateikt, ka Pasaule tajā brīdī apstājās.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
nu, nu?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Papucs
nu, nu?
Nu viss Daniēls un Atklāsme, un pat Mozus.
Nosauc kaut ko da jebko pasaules vēsturē līdz šim, kas tur nebūtu pieminēts.


Ā, sorī, Tu par Jēzu?
Nu taču kā viņš prostitūtas uzteic un slavē!
Elementāri!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Ir aprakstītas. Izklāstītas detaļās nav.
simbolu atšifrēšana nav nekādas detaļas. detaļas ir kad kaut ko paskaidro tuvāk un sīkāk (pie., sīkāk par gariem, par eņģeļu uzbūvi utt.), bet simbolu jomā mēs ne pīkstēt no sevis nedrīkstam, mums ir pazemīgi jāuzklausa pravieši, kam tāds uzdevums dots.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
es tev par Jēzus seksualitāti (nevis Salamana dziesmām) jautāju - kur un kā tāda būtu izpaudusies?
ak, prostitūtas slavē? :D  paralēli ar iekāri uzskatīdams, ne? :D :D :D
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Neizpausta seksualitāte - tas nozīmē, ka seksualitātes vispār nav ?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016

ak, prostitūtas slavē? :D 

Ģerevņa, kak jeģeš!? (c)  ;D

Protams, ka slavē!
Liek par piemēru citiem - tādēļ, ka daudz mīlējušas.
Tikai nav īsti pareizo veidu izvēlējušās, bet pamatojums viņām pareizs - no Dieva Tēva Radītāja līdzības - seksualitātes.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Liek par piemēru citiem - tādēļ, ka daudz mīlējušas.

Nu un?
Tas nozīmē tikai to, ka Jēzus katru cilvēku pazīst. Jēzus arī laupītāju pie krusta paslavēja. No tā seko, ka Jēzus pats ir laupītājs?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
EzītisMiglā
kad miesu visā pilnībā jau vada gars (Dieva bērniem jeb jau atpirktajiem), tad fiziska tieksme uz pretējo dzimumu zūd, paliek tīri garīga mīlestība, t.s. agape. bet tā kā Jēzus Gars ir tas pats Dieva Gars, tad tur tāds jautājums pat nepaceļas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
EzītisMiglā
Tas, ka Dievs ir seksuāla būtne, seko no pašām pirmajām lappusēm Bībelē.
Tālāk tas tikai padziļināti atklājas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Nu un tad jau, - viss, ko dara un kāds ir cilvēks, tāds pat ir arī Dievs? Piemēram: Dievs ir slepkava, Dievs piekūst no darbiem, Dievs ir ierobežots saprātā, zaglīgs, laulību pārkāpošs, dažreiz cieš no vēdera aizcietējumiem, utt ?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Ko tavā sapratnē nozīmē "seksuāls"?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Protams, ka slavē!
Liek par piemēru citiem - tādēļ, ka daudz mīlējušas.
jā, mīlējušas, nevis (piedošanu) pa vārtrūmēm ar leģionāriem mīcījušās! arī kritušas sievietes var mīlēt savus vecākus, bērnus utt.
Jēzus viņas izcēla salīdzinājumā ar tempļa farizejiem nevis slavēja dēļ biežajiem dzimumsakariem!
ģerevņa, toč!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
paliek tīri garīga mīlestība, t.s. agape

Nē. Mīlestība vienmēr ir pilnīga, kāda tā ir Dievam Tēvam.
Nekas nekur nepazūd.
Ja kaut kas pazūd, tātad cilvēks kaut kur kļūdījies savā ceļā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016

jā, mīlējušas, nevis (piedošanu) pa vārtrumēm ar leģionāriem mīcījušās!

Muļķības.
Runa iet par viņu klientiem, kurus visus mīlējušas.
Protams, visus pārējos arī, kā jau mīlestībā pilnvērtīgas, nevis klibas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Mīlestība vienmēr ir pilnīga, kāda tā ir Dievam Tēvam.
Nekas nekur nepazūd.
Tad jautājums - uz kādu miesu bija kārīgs Dievs Tēvs? Viņam bija kādas sievietes, dievietes, vai kas tamlīdzīgs?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Runa iet par viņu klientiem, kurus visus mīlējušas.
Nu varbūt ka tiešām arī mīlēja, nimfomānes variants.
Strādāja, tā teikt, ar prieku.
Bet tās bija ļoti konkrētas prostitūtas, nevis visa suga.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Viņam bija kādas sievietes, dievietes, vai kas tamlīdzīgs?

Dievs Tēvs pats sevī ir gan vīrietis, gan sieviete (vīrišķais/sievišķais).
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
zini ko, palasi tomer arī praviešus kādreiz. jeb paprasi Pujatam vai Stankēvičam.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016

Bet tās bija ļoti konkrētas prostitūtas, nevis visa suga.

Jā, protams.
Ļoti konkrētas, kuras bija izpratušas mīlestību vairāk par citiem, bet ne vēl pilnībā, uz ko arī Jēzus norādīja.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016

zini ko, palasi tomer arī praviešus kādreiz.

Un Tu, varbūt, sāc vēlreiz lēnām ar 1. Mozus 1. nodaļu.

P.S.
Stankevičam es uzticos ne vairāk par 0,01 Eiro.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Dievs Tēvs pats sevī ir gan vīrietis, gan sieviete (vīrišķais/sievišķais).
tad Jēzus tev nav īsts Dievs, jeb kā tu to iedomājies - mož Pats ar Sevi meņģejās  :o
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Jona

Nomierinies un sāc lasīt Bībeli.

Un pamēģini pati sev atbildēt uz jautājumu, no kurienes Dievs Tevi pēc savas līdzības kā sievieti radījis?
Tavu sievišķību no sātana aizņēmās?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Stankēvičam neuzticies, ok. kādas ir tavas autoritātes tādā gadījumā? kādiem kristiešiem tu uzticies pilnībā?
Citāts
Un pamēģini pati sev atbildēt uz jautājumu, no kurienes Dievs Tevi pēc savas līdzības kā sievieti radījis?
Tavu sievišķību no sātana aizņēmās?
man nav jāzīlē kafijas biezumos, tieši priekš tam ir pravieši un skaidras atklāsmes, tieši mūsu laikam dotas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
kādiem kristiešiem tu uzticies pilnībā?

Pilnībā nevienam.
Tikai tiem, kuri Apustuļu Darbos minēti.
Vēlākajiem ļoti daļēji.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
ļoti daļēji... tad jau apmēram skaidrs. kā atceros, tev laikam pat Baznīcas Svētie nebij autoritātes, pat Jāni Pāvilu II pamanījies nolikt.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Pastāv iespēja, ka arī JPII bija masons.
Tas, protams, nenoliedz iespēju, ka viņš šo to arī pareizi runāja.
Viņa bildīti vēl pie sienas pagaidām atstāju, jo neesmu tiesnesis.

Piemēram, melnās mises praktizējušais masonu priesteris (tādas visai ticamas ziņas var atrast) Pāvests Jānis XXIII arī ir oficiāli svētais...
Un viņu beatificēja tieši Jānis Pāvils II...

Kā saka, domājiet paši...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Un pamēģini pati sev atbildēt uz jautājumu, no kurienes Dievs Tevi pēc savas līdzības kā sievieti radījis?
Tavu sievišķību no sātana aizņēmās?

Kas te ir "līdzība"? Miglaini definēts jēdziens, no kura var izlobīt visu ko?

Piemēram, akmeņkalis pēc savas līdzības uzkaļ divus tēlus - vienu kā vīrieti, otru kā sievieti. Līdzība te nozīmē: ka ģīmja vaibsti tiek abiem tēliem līdzīgi kā autoram, un ka tie abi attēlo cilvēkus. Ar to visa līdzība beidzās. Neseko, ka autors pats sastāv no akmens, ir nekustīgs, vienlaicīgi sieviete un vīrietis utml.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Līdzība te nozīmē: ka ģīmja vaibsti tiek abiem tēliem līdzīgi kā autoram

Tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka vīrietis/sieviete nav tikai vairošanās mehānisms, bet gan Paša Dieva "uzbūves" esence, tad viss pārējais sāk pamazām noskaidroties.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka vīrietis/sieviete nav tikai vairošanās mehānisms, bet gan Paša Dieva "uzbūves" esence, tad viss pārējais sāk pamazām noskaidroties.

Te nesen augstāk bij dialogs:
Jona
Citāts
kad miesu visā pilnībā jau vada gars (Dieva bērniem jeb jau atpirktajiem), tad fiziska tieksme uz pretējo dzimumu zūd, paliek tīri garīga mīlestība, t.s. agape. bet tā kā Jēzus Gars ir tas pats Dieva Gars, tad tur tāds jautājums pat nepaceļas.
Papucs
Citāts
Nē. Mīlestība vienmēr ir pilnīga, kāda tā ir Dievam Tēvam.
Nekas nekur nepazūd.

, no kā var secināt, ka:
1. Paliks fiziska tieksme uz pretējo dzimumu arī paradīzē
2. Dievam pašam piemīt fiziska tieksme uz pretējo dzimumu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
EzītisMiglā

Citāts
2. Dievam pašam piemīt fiziska tieksme uz pretējo dzimumu.

Dievs Pats Sevī jau ir abi dzimumi, kuri atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā/tieksmē.
:)

Citāts
1. Paliks fiziska tieksme uz pretējo dzimumu arī paradīzē

Protams.
Tikai, kā jau Jona neapzināti to pašu pieminēja, iespējams, ka to pretējo dzimumu mēs, cilvēki, atradīsim tieši Dievā pašā, nevis citos Paradīzes iemītniekos, kaut gan nav izslēgts.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
kādiem kristiešiem tu uzticies pilnībā?
Pilnībā nevienam.
Tikai tiem, kuri Apustuļu Darbos minēti.
interesanta tev tā pilnīgā uzticība - it kā Apustuļiem uzticies, bet kad Apustulis tev piekodina:
19 Neapslāpējiet Garu,
20 nenicinait pravietošanu;
21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet!
/1.Tes.5/
tad uzticība kkur pačib un vietā nāk pilnīgā apšaubīšana..
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Tev vajadzētu palasīties krišnaītu rakstīto, tur kāreiz ir arī par to, ka Dievs ir seksuāla būtne.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Citāts
fiziska tieksme uz pretējo dzimumu arī paradīzē
Protams.
fiziskās tieksmes paradīzē - gariem bez fiziskiem ķermeņiem...  amizanti :D
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Protams.
Tikai, kā jau Jona neapzināti to pašu pieminēja, iespējams, ka to pretējo dzimumu mēs, cilvēki, atradīsim tieši Dievā pašā
Aha, krišnaīti saka to pašu. Cilvēki tur būšot visi kā sievietes, atiecībā pret Dievu, bet Dievs - vīrietis.
Pameklēšu brīvā brīdī konkrētus tekstus ...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016

interesanta tev tā pilnīgā uzticība - it kā Apustuļiem uzticies, bet kad Apustulis tev piekodina:
19 Neapslāpējiet Garu,
20 nenicinait pravietošanu;
21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet!
/1.Tes.5/
tad uzticība kkur pačib un vietā nāk pilnīgā apšaubīšana..

Nekādā gadījumā  :-*

19 Neapslāpējiet Garu - neapslāpēju, tieši otrādi, cenšos saprast pats un arī Tev paskaidrot, ko Gars man devis.
20 nenicinait pravietošanu - kā tādu, nekad neesmu nicinājis
21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! - vot, šito īpaši cenšos piekopt!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016

fiziskās tieksmes paradīzē - gariem bez fiziskiem ķermeņiem...  amizanti :D

Apskaidrota miesa => apskaidrotas tieksmes
:)

(Jonai cietā barība (vēl jau gan tikai piens) grūti gremojas? :) )
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Cilvēki tur būšot visi kā sievietes, atiecībā pret Dievu, bet Dievs - vīrietis.

Kristietībā sanāk, ka katrs būs, kāds ir - vīrieši un sievietes.
Dievā ir abi - katrs sev atradīs pretējo.

Es pats pagaidām domāju, ka tie svētākie Debesīs meklēs tikai Dievu.
Tie vienkāršākie nesmādēs arī sev līdzīgos pretējos dzimumus.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
19 Neapslāpējiet Garu - neapslāpēju, tieši otrādi, cenšos saprast pats un arī Tev paskaidrot, ko Gars man devis.
20 nenicinait pravietošanu - kā tādu, nekad neesmu nicinājis
21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! - vot, šito īpaši cenšos piekopt!
ja tā būtu taisnība, tad tu te vis nedzejotu par apskaidrotiem krāniņiem paradīzē, bet vnk pazemīgi apgūtu, ko Gars (caur praviešiem, protams) šodien atklāj. :P
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
nez kāpēc arī (tava autoritāte!) Pāvils tāds atturīgs, pie tam noteikti izceldams šo atturību kā augstāku pār miesas tieksmēm...

1 ... cilvēkam ir labi sievu neaizskart.
2 Bet netiklības novēršanas labā lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs.
7 Bet es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es; tomēr tur katram ir sava Dieva dota dāvana, vienam tāda, otram citāda.
8 Bet neprecētiem un atraitnēm es saku: ir labi, ja tie paliek tādi kā es.
9 Bet, ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk iedoties laulībā nekā kaist kārībā.
/1.Kor.7/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Voh! Tad kādam Dievs varēs būt sieva?
Vai arī, no tā paša "neprecē" izriet, ka mīlestība pret Dievu būs platoniska?

+ vēlreiz, "pēc līdzības" nenozīmē, ka akmeņkalis pats sastāv no akmens.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
vnk pazemīgi apgūtu, ko Gars (caur praviešiem, protams) šodien atklāj. :P

Nu...man Gars tāpat šo to atklāj.
Un, lai praviešus pareizi saprastu, tāpat bez Gara personīgas klātbūtnes neiztikt.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Tie vienkāršākie nesmādēs arī sev līdzīgos pretējos dzimumus.
Var jau apvienot. Poligāmija, tā teikt.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
Nu...man Gars tāpat šo to atklāj.
Un, lai praviešus pareizi saprastu, tāpat bez Gara personīgas klātbūtnes neiztikt.
vo vo...  bet lai drošticami zinātu, kuram Gars atklājis, kurš no sevis fleitē, atgriežamies pie obligātā minimuma - Augļi plus Zīmes.
jo Gars Sev pretim nerunās, vai ne :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Voh! Tad kādam Dievs varēs būt sieva?

Tas jau šodien tā darbojas uz Zemes (klosteri).
Un velti katoļiem pārmet, ka Dievmātes godināšanu ieviesuši, lai seksuāli kompensētu mūkiem to, ko mūķenēm dod Jēzus (mūķenes, kā zināms, klosterī ir Kristus līgavas vārda tiešā nozīmē - to arī baznīcas rituāli tiešā veidā simbolizē - uzņemšana mūķenēs=laulība ar Kristu).

Citāts
mīlestība pret Dievu būs platoniska?
Vārdam platoniska šajā gadījumā ir negatīva(nepilnīga) nokrāsa.
Būs daudz vairāk kā platoniska.


Citāts
+ vēlreiz, "pēc līdzības" nenozīmē, ka akmeņkalis pats sastāv no akmens.
+ vēlreiz, "seksualitāte" nenozīmē tikai vairošanās mehānismu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
obligātā minimuma - Augļi plus Zīmes.

Tāpēc jau arī sevi par pravieti vēl nesaucu :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
tak pārmēru mutīgs priekš viena pazemīga pīšļa :D :P

vispār ar katru dienu labāk saprotu, kāpēc atklāsmes pārsvarā saņem sievietes un bērni - jo viņos ir dabiska pazemība (atskaitot īpašo gadījumu - dāmas ar pau#tiem), kurpretī vīriešiem atkal gluži  dabiski ir krāniņiem mērīties :)  tā tīri neko īpašība laicīgajā sadzīvē, vīriešiem piestāv (ja vien neizmanto ļaunprātīgi),
nu bet ticības jomā - ak, vai vai ....  viens liela VAI...  :-\
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Jona

Nu, es domāju, ka nekad pats sevi arī tā nesaukšu.
Lai sauc citi, ja kāds saskatīs Augļus + Zīmes :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
pats sevi nemaz nevar šādi paaugstināt (ja vien nav melis). kā arī otrādi - ja nu Kungs kādu par pravieti nozīmējis, nobēdzināt šo Dāvanu tikpat neiespējami.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
vēlreiz, "seksualitāte" nenozīmē tikai vairošanās mehānismu
... platoniska šajā gadījumā ir negatīva(nepilnīga) nokrāsa..
vēlreiz, seksualitāte nozīmē ARĪ vairošanās mehānismu. Tā ka, lūdzu - kā tur būs variantā Dievs = sieva? Un kas būs bērni?

Citāts
velti katoļiem pārmet, ka Dievmātes godināšanu ieviesuši, lai seksuāli kompensētu mūkiem to, ko mūķenēm dod Jēzus
Dievmāte ir Māte, nevis Sieva. Tiešām katoļiem to velti pārmet.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
Citāts
melnās mises praktizējušais masonu priesteris (tādas visai ticamas ziņas var atrast) Pāvests Jānis XXIII arī ir oficiāli svētais...
Un viņu beatificēja tieši Jānis Pāvils II...
ne to vien var atrast, arī par Jēzu var atrast. ja uzticies Apustuļiem, varbūt tomēr ņem vērā viņu norādījumus?
piem., pēc bibliskām mērauklām kā derētais gans apbrīnojami skaidri izzīmējās Benedikts XVI - šķeltniecisks, mantkārīgs gandrīz līdz smieklīgumam ar savām greznajām čībām un papamobīļiem (lai gan pietiktu jau ar viņa skatienu - tik atbaidošu reti kuram noziedzniekam redzēsi).
bet uz baumām vien kādu apšaubīt (kā JPII) - nebūs tā labākā nodarbe!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
te par BXVI mānijām jau izrunājām delfos:
http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&i=216579&t=216579
http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&i=201277&t=201277
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016

Dievmāte ir Māte, nevis Sieva. Tiešām katoļiem to velti pārmet.

Ir, kuri saskata novirzes, bet nu tas tā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
uz baumām vien kādu apšaubīt - nebūs tā labākā nodarbe!

Nē, nē, ne uz baumām.
Tevis pašas pieminētie augļi + zīmes.
Plus vēl pravieši!
Par augļiem būs grūtāk, bet masonu zīmes gan var atrast labu labās.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
Papucs
jā, interenetā var atrast praviešus, diemžēl, uz visām debespusēm pravietojošus, tā ka esam atkal turpat kur sākām. es viņus izraugos ļoti rūpīgi, pie tam vēl (ar gandarījumu) konstatēju, ka visi viņi vēl papildus cits citu apstiprina. tā ka, ja kāds pa vidu iztaisīts par šaubīgu, var droši ņemt palīgos visu kopainu, kļūdas iespēja tad vispār sarūk līdz 0,00...
tādā gadījumā tev nāktos apšaubīt pilnīgi visus šos:
... tātad Vassula, kas pati savukārt saņēmusi skaidru apstiprinājumu no Medžugorjes, kur savukārt tikusi nešaubīgi apstiprināta Valtortas atklāsme, kuru apstiprinājis neviens cits kā sv.tēvs Pio, kuru savukārt Jānis Pāvils II, kurš atkal Garabandalu un Medžugorji , ko atkal tā pati Vassula etc etc. ...
un pēc pašiem pēdējiem jaunumiem:
arī jaunais pāvests Francisks, kā izrādās, akceptē Medžugorji!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 04, 2016
sāku ar Vassulu, kuru pavadošās Zīmes ir ārpus jebkurām šaubām - visperfektāk pārbaudītā praviete vēsturē
http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&i=339831&t=339831
bet tikpat labi varam sākt ar Medžugorji (ceru, ka vismaz Māti Terēzi tu neapšaubi?):

"Es pateicos Dievmātei no Medjugorjes. Es pateicos Dievam par to, ka Viņš mūs vada tieši tādā veidā šajos laikos."
/Māte Terēze/

''Medjugorjē notiek daudz vairāk atgriešanās faktu, nekā jebkurā citā pasaules vietā. Es nespēju atcerēties vēsturē kaut ko tādu, kas līdzinātos notikumiem Medjugorjē!''
/bīskaps N. d'Antonio/

"Medjugorje nes svētīgus garīgās dzīves augļus ...
It īpaši esmu pārliecināts par to, ka Medjugorje ir Lurdas un Fatimas turpinājums."
/kardināls Tomašeks/

''Kā gan es varu šaubīties par to, ka Medjugorje ir Dieva roku darbs? Vai tu maz zini, ka pusmiljons jauniešu ir upurējuši sevi Kristum?! Dievs atdzīvina šo zemi! Ik sestdienu un svētdienu ir nepieciešami 50-60 priesteri tikai tamdēļ, lai uzklausītu grēksūdzes un sniegtu padomus šiem jaunajiem cilvēkiem! Un tas viss notiek, pateicoties parādīšanām. ''
/kardināls F. Kuharičs/

''Medjugorjes teoloģija ir caurstrāvota ar patiesību. Esmu pilnīgi pārliecināts par tās patiesumu. No katoliskā redzes viedokļa viss, kas attiecas uz Medjugorji, ir autentisks. Viss, kas tur norisinās, ir tik neapšaubāms, tik pārliecinošs!''
/kardināls H.U. fon Baltazars/

''Kad es apmeklēju parādīšanās vietas, tad ne jau tāpēc, lai apbrīnotu baznīcas vai monumentus. Tādās reizēs es sēžu konfesionālā un caur grēksūdzēm nosaku parādīšanās vietas patieso vērtību. Es biju arī Medjugorjē. Es nemeklēju tikšanās nedz ar vizionāriem, nedz ar priesteriem. Es divas dienas vienkārši uzklausīju grēksūdzes un ar to pietika, lai manī rastos pārliecība, ka mūsu Tēvs ir klātesošs Medjugorjē, vienlīdz, kā arī mūsu Dievmāte!''
/itāļu bīskaps J.Karboni/

"Bez mazāko šaubu ēnas šī parādīšanās ir pilnīgi reāla un nenoliedzama."
/bīskaps Džons Magī, bij. Jāņa Pāvila II sekretārs/

"Medjugorje ir apbrīnojams garīgais centrs!"
/pāvests Jānis Pāvils II/

- kā mums ir jāreaģē uz to, ka tik daudz cilvēku dodas uz Medjugorji?
- "Ļaujiet viņiem braukt. Viņi dodas turp, lai lūgtos. Kad arī Tu turp dosies, palūdzies arī par mani. Bieži vien ticīgie seko bīskapiem viņu pēdās. Nereti arī bīskapi seko ticīgajiem."
/pāvests Jānis Pāvils II, atbildot vienam arhibīskapam/

"Es dodu tev savu svētību. Esi drošsirdīgs - es esmu ar tevi. Pasaki Medjugorjei, ka es esmu ar tevi. SARGĀ MEDJUGORJI!"
/pāvests Jānis Pāvils II, atbildot Jozo Zovko/

"Medjugorje ir Fatimas piepildījums un turpinājums."
/pāvests Jānis Pāvils II, 1984. gadā/

"Spriežot pēc pieņemto Svēto Komūniju skaita Medjugorje ir viena no vislielākajām svētceļojumu vietām pasaulē. Līdz 1991.gadam Medjugorjē bija ieradušies 18 miljoni svētceļnieku. Šobrīd svētceļnieku skaits pārsniedz jau 25 miljonus. Laikā no 1981. līdz 1991.gadam, t.i. 10 gadu laikā Medjugorji apmeklē vairāk nekā 35 tūkstoši priesteru un bīskapu. ..."
http://katolis.eks.lv/Dokumenti/autor_par_medjug.htm
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 04, 2016
Jona

Biju Medžugorjē 2005. g. maijā? (ja nemaldos)

Vienā no pirmajām pēcpusdienām mūsu priesteris grupai paziņoja, ka viena no galvenajām vizionārēm ziņojusi uz Medžugorji no Itālijas (?), ka viņai Dievmāte paziņojusi par "neplānotu" "ārkārtas" vizīti Medžugorjē Pirmās parādīšanās vietā tieši tās dienas vakarā.
Klāt bija visa mūsu grupa un vēl kādi ~100-200 cilvēki + kādas pašas vizionāres (nepazīstu).

Uz Medžugorji braucu speciāli noskaidrot dažas manas šaubas un bažas par sevi pašu.
Dievmātes vizīti neaprakstīšu, droši vien var atrast Internetā.
Pēc vizītes viena vizionāre uzreiz īsumā atstāstīja tikšanās saturu.

Galvenā priecīgi pārsteidzošā vēsts no Dievmātes bija, ka Viņa šajā vakarā esot ļoti laimīga (Dievmāte tajā vakarā neminēja nekādas savas sāpes par Pasauli, nekādus īpašus norādījumus, kā ticīgajiem pareizi jādzīvo u.t.t.).
(cik saprotu, tad Dievmāte tādus izteicienus par Savu laimi lieto reti)
Konkrēti šo Viņas paziņojumu uztvēru ļoti personiski sev adresētu un atbildošu uz visiem maniem jautājumiem.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 06, 2016
Papucs
tātad Augļi Medžugorjei ir, Zīmes tāpat, turklāt pārbagātīgi,  un pat tava personiska pieredze (papildu drošībai vel teologu akcepts). kāpēc tad vēl šaubīties par JPII, kāpēc vispār šaubīties? ja pie TĀDAS bagāžas vel turpinām ļodzīties, tad jau vispār nekam nevar ticēt, tad kā tajā anekdotē: es laikam esmu neizlēmīgs cilveks... hm, bet varbūt tomēr neesmu... 
nu lūk, un ja tagad atgriežamies pie mana komenta  iepriekšejā lpp., tad jāakceptē VISI  nosauktie, kas jau akceptējuši viens otru savstarpēji. pretejā jeb tāda mūžīgi neticoša Toma gadījumā, tas nozīmētu neko citu kā atzit sevi par permanenti mazticīgu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 06, 2016
man Medžugorjes kā Svētvietas akceptam (pati bijusi neesmu) laikma pietiktu ar JMarijas vēstījumiem vien, bet kā tādu saldo ēdienu laiku palaikam mīlu pasktīties šo
https://www.youtube.com/watch?v=3SH4N5Fl52w
Mirjanas acis, priestera ievad dziedājums- mani burtiski fascinē  :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 09, 2016
atgiežoties pie Danielam apsolītajām laiku beigu atklāsmēm /Dan.12/ - tikai tagad zīmogi tiek noņemti/ pravietojumi atslepenoti:
Pravietis Daniels.
http://www.tlig.lv/content/view/1096/116/
Pravietis Daniels (turpin.).
http://www.tlig.lv/content/view/1097/116/
sīkāk par gaidāmo laicīgās baznīcas sabrukumu neatkārtošos, par to bija tēma šeit:
http://www.lelb.lv/forums/?fu=l&id=3705&rid=3&start=1
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 14, 2016
vēl viena vieta Bībelē, kur bez šolaiku praviešiem neiztikt:
16 Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs Manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans.
/Jņ.10/
lai arī visas konfseijas ar šo pravietojumu ir pazīstamas /jau Ec.37:24/, līdz praktiskai īstenošanai nonācis nav. tak katra pati ir ja ne vienīgā pareizā, tad vismaz drusku pareizāka par citām.
un patiesi, no kura gala lai sāk -  kad, kur, kādā veidā un , vismulsinošākais - KURŠ PIE KURA? :)  zinot tās stīvās muguras, kas tads arī ne sapņos nerādījās, bet... kopš  Kungs devis nepārprotamu pavēli šodienas baznīcām (apvienot Lieldienu datumus, kam sekotu kopīga Vakarēdiena pieņemšana utt.), arī vezums iekustējis:
pirmais uz tādu soli pašsaprotami cēlās Jēzus iemīļotais Vikārs (kā Viņš sauc Jāni Pāvilu II):
http://www.tlig.lv/content/view/40/36/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 14, 2016
Benedikts, kā zināms, meta vienus sprunguļus, neatzīstot praviešus, kur nu vel kādu tur muļķīgu pazemību, viņu ar lielu rībienu noņēma no trases bet vietā tika nozīmēts Francis un...
... un, lai cik neticami arī neliktos, jau esam liecinieki nebijušam notikumam kopš 11. gadsimta  :)
http://www.tvnet.lv/zinas/arvalstis/595931-pavests_francisks_un_patriarhs_kirils_aicina_atjaunot_kristiesu_vienotibu
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 14, 2016
vēl viena vieta Bībelē, kur bez šolaiku praviešiem neiztikt:
Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs Manu balsi, un būs viens ganāms pulks un viens gans. /c./

Ziņa par šīs netaisnīgās pasaules galu ir evaņģēlijs jeb laba vēsts.

 Jēzus sacīja: ”Šis valstības evanģelijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.”

Pašreizējās pasaules galu Jēzus aprakstīja šādiem vārdiem: ”Tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos.”
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 14, 2016
Citāts
Tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam
... un kurā gan laikmetā cilv;ēki nav to attioecinājuši uz sevi?
Pašlaik tādu bēdu nav. Piem, viduslaiku mēris bija lielākas bēdas nekā jebkas te mūsdienās.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 14, 2016
Par viduslaiku mēri mēs tagad,mūsdienās, zinām daudz vairāk,nekā viņi paši tad,kad tas mēris  izplatījās.
Bet Bībelē minētās 'lielās bēdas' būs globāla mēroga,jo Dievs "vēl vienu reizi sakustinās zemi".()
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 14, 2016
nujā. kārtējā dieva nelietība
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 14, 2016
Starr, kādēļ tu pielūdz šo nelieti jehovu?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 14, 2016
un vēl Starr -  es ko par bībeles citātiem teicu?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 14, 2016
Kas tev,tie citāti traucē,vai ?
Vai ,vienkārši,tu uzcītīgi pildi Jonas pavēli ?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 14, 2016
Starr, kādēļ tu pielūdz šo nelieti jehovu?/c./

Ahā !!!Tātad,tu tomēr atzīsti,ka Dievs Jehova eksistē ?Bail palika,vai ?
Ja neatzīsti,tad,ko tu par nelieti  saukā ?
Zilu gaisu,vai ?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 14, 2016
Staar

Par nelieti es saucu folkloras tēlu ``dievs jehova``

tas ir folkloras/ fantasy tēls, ļauns nelietīgs tēls

nu tāpat kā Saurons, Džabba Hats, Drakula un tml tēli.

Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 14, 2016
Staar

bībeles citātus es dzēsīšu ārā.

Mācies izteikt pats/ pati savas domas, bībeles ``viedoklis`` nav svarīgs.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ilārs Marts 14, 2016
Nu jā, es jau domāju, ka ideālists, kurš ignorē empīriku un pieprasa tikai domas.

Tas, ka Tev Bībele nav svarīga nenozīmē, ka tā nav svarīga citiem. Tev varbūt gravitācija arī nav svarīga, bet lūdzu neuztiep savas dīvainības citiem.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 14, 2016
Zaķpastala Ctulhu jau baidās no dažām  foruma autoritātēm....,ko nu viņi teiks,ja nebūs kaut cik  apklusinājis Staar,ai,ai...,nolinčos  vēl nabadziņu !
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 15, 2016
ko nu niekojies, Ctulhu, nu jau tev pa riņķi vien iet... labāk iemetīšu tev ko ienākot forumā  solījos, tātad spešelī for jū :)
Citāts
kādreiz varbūt ielikšu liecību par savu personīgo pieredzi - pēc tās man neatliek ne mazāko iespēju meditēt par ideju Dieva nav :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 15, 2016
sākšu no vietas, kur LELBā līdz galam tā arī nenoliecināju:
Citāts
... Sekoja - skaidrs nepārprotams redzējums garā (vienīgais tāds līdz pat šai dienai). Tieši pašā lūgšanu kartsākajā momentā, es teiktu pat - sekundē...
http://www.lelb.lv/forums/?fu=l&id=1767&rid=1
tātad - pats sākums jeb pirmais gadījums:
nu tātad savu kristību priekšvakarā sēžu istabā pie loga, vēl lāgā āmen pēc lūgšanas nepaspējusi, kad pēkšņi:
liels balts putns aizzib šķērsām tieši aiz loga, šķērsojot abas rūtis pa diagonāli uz leju, nozūdot labajā apakšejā stūrī. sēžu, acis platas...(nekādas zīmes netiku lūgusi) , kad tas pats putns šaujas augšup precīzi pa savu iepriekšējo trasi!  gandrīz tajā pašā mirklī no augšējā kreisā stūra kur tagad nozuda putns, lejup slīd balta spalviņa, un atkal tieši precīzi šķērsām abām rūtīm, pa putna maršrutu, nozūdot labajā apakšējā stūrī. un tieši burtiski slīd nevis plīvo - abet taisni kā pa diedziņu!
nu ko, acis platas, mute sausa... bet tagad gan padomāju - Kungs, ja nu tā būtu zīme no Tevis, lai tā spalviņa aiziet atpakaļ turpat, kur putns! momentā tieši tas arī notiek - spalviņa atkal korekti šķērso visu logu pa diagonāli un pazūd kreisajā augšējā stūrī... un tas viss ar cm ja ne mm precizitāti!
nepateikšu cik ilgi tā pēc tam vēl nosēdēju, atceros tikai ka sirds sita dobji un spēcīgi... tāda īpatnēja jušana, ne bailes ne uztraukums, un pat ne sajūsma... tāds moment of truth,
 manas kristības :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 15, 2016
trešais (hronoloģiski) gadījums notika laikā, kad tusēju jau pa LELB forumu, kur par to jau pastāstīju:
Citāts
Ctulhu
Nu tā... pēc vien bazara šeit, kad man kārtējo reizi sametās itin bēdīgi ap sirdi, izeju savā dārzā un apsēžos uz soliņa... paskatos debesīs, viss tik pelēks, nekur neredz pat zilu maliņu, tikiai mākoņi viens aiz otra...
pēkšņi tie pašķiras un es ieraugu izteiktu, spožu varavīksnes gabaliņu! Pavisam kādas četra piecas sekundes tikai un atkal mākoņi virsū.... jau tas mani iepriecināja, bet pēkšņi tai pašā vietā atkal parādās klaja debess un es redzu, ka nekādas varavīksnes tur nemaz nav...! nekādu pēdu!
Tā uzreiz pazust tā nemaz nemēdz, bet izbalē pakāpeniski, tad nu - Kungs to būs veltījis kā uzmundrinājumu speciali Savam bērnam...
... paldies paldies, Mīļais, nu ko lai citu vēl saka... 
http://www.lelb.lv/forums/?fu=l&id=2037&rid=3&start=5
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 15, 2016
un tagad otrais gadījums (uzmanību, Ctulhu!) - spīdošais uzraksts.
baznicforumā jau mazliet iesāku:
Citāts
Saņēmu arī nepārprotamu atbildi, kad šaubījos, vai maz drīkstu kādu citu par kristietību apgaismot, vai kā lajs bez teol.izglītības par daudz neuzņemos (VL forumā un delfos). Atbilde - absolūti nepārprotama, šoreiz skaitliski izteikta.
par šo tad nu sīkāk:
vislatviešu mājaslapā sabiju vairākus gadus, Iesalnieks pat tika iecēlis mani par turienes kristiešu (visai mazskaitlīgā gan) pulciņa vadoni :D  bet tā kā, par spīti visiem skaidrojumiem  nedz interese nedzsajēga par kristietību tur ta arī neradās, nolēmu ka komentēšu tikai delfos.
un tā - pēdējo reizi iekomentējusi VL, pārskatu vēl visu savu kristīgo pienesumu - tie ir ne vairāk ne mazāk kā 366 komentāri. nopūšos un veru vaļā delfus - tur kāreiz viens ielicis tēmu par tēvu Rufusu Pereiru, nu es tā visai pavirši rullēju pāri tekstam ar peli, kad vienā brīdī pele sastingst man rokā - melns uz balta acīs iekrīt:
Bībelē 366 reizes Dievs mums saka: “Nebīsties, nebaiļojies!”
http://gaismapasaulei.lv/32-raksts-atbrivosana-un-dziedinasana-tevs-rufuss-pereira/
tas pa daļai arī bija iemesls, kāpēc tik ilgi delfos izturēju.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 15, 2016
Dieva humoriņš jeb ceturtais gadījums :)
pirms gadiem trim tieši ap šo laiku, tb laiciņu pirms Lieldienām, tiku izmazgājusi un izgludinājusi jaunos virtuves aizkarus, tādus vienkrāsainus , gaiši dzeltenus. ar domu lai tml. darbi nebūtu jādara pedējā momentā, bet varētu rāmi kristīgā noskaņā palasīt Valtortu. 
aizkari jau pielikti, bet vakariņās man todien mērce, ko uzlieku uz palodzes padzisināt. bet kkā ātrumā liekot, ņem un uzšļakstās pretīgs tauku traips uz maniem sānis pavilktajiem aizkariem un tieši acu augstumā, visredzamākajā vietā, tāds riktīgs trekns divlatnieks! ar rāvienu viss prieks vējā jo tak nāksie sņemt nost, tīrīt pleķi, atkal mazgāt, gludināt...   
kaut ko vel tur pamazgāju pie plīts visdranķīgakajā garastāvoklī, iešu tagad ņemt nost bet... taipu vairs neredzu. NU NEREDZU TO TRAIPU!
nevaru pat saskaitīt cik reizes cilāju un grozīju to aizkaru no viens no otras puses, berzēju acis un grozīju atkal, bet mans prāvais pleķis tutū...

smieklīgi, bet tieši šim gadījumam es ilgi nespēju noticēt. grozīju to aizkaru vel pirms gulētiešanas, vēl otrā un trešā dienā arī.
p.s. tas protams ne tuvu nenozīmē, ka nu eņģeļi man visus traipus tīra. vēl aizvakar kad (atšķirībā no aizkara) speciāli palūdzu Kādu palīgos attaisīt pašas piegriezto gurķu burku - ņefiga, neviens neatsaucās. vīrs - tas gan atsaucās momentā :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 15, 2016
Jona
tu to visu tiešām nopietni?? bet santīmu, protams, galīgi nekā?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ilārs Marts 15, 2016
Masik,

Santīms neder, vajag vismaz rubli.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 15, 2016
masiks
nopietnāk vairs nevar, tā ir mana LIECĪBA.
btw, domāju ka tavas aktivitātes Z.S. iztramdīšanas sakarā ir no tās pašas (tb dievišķā humora) sērijas. lai arī prasīt prasījās pielikt punktu Epopejai, man nebija nodoma rakstīt arhibīskapam, jo delfu katolis ar niku J. pārliecinoši stāstīja, ka esot daudzkārt rakstījis bet atbildi nesaņēmis ne reizi.
un tad tas pa skaisto tika izveikts caur vienu niknu masiku... ;) visi santīmiņi tur nobāl ;D
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 16, 2016
Masik,

Santīms neder, vajag vismaz rubli.

es tikai kā vieglāk, lai Radītajam (un eventuāli arī lūdzējam) mazāk jānopūlas. Nu, es pieņemu ka varētu strādāt tads kā proporcionalitātes likums  - lai pārvietotu Gaiziņu ir daudziem un ļoti dūšīgi jālūdzas. Tonnu daudz, spēka daudz vajag. Santīmam vajadzētu pavisam maz... teorētiski to pat tarakāns spētu, tjipa nemaz Dievu nebūtu jātraucē...
--------------------

Jona
1) par ZS - man vienkārši tiešām piegriezās tās jūsu neauglīgās sarunas par to ko būtu ZS darījis ja būtu darījis. Man šķita loģiskāk un vienkāršāk to uzjautāt viņam pašam. Jūs viņu bezmaz glorificējāt kā tādu pārdabisku būtni, lai gan viņš ir visnotaļ parasts cilvēks... vajadzēja tik vien, kā sakarīgi noformulēt domu, jautājumu un vēstuli. To es māku. Pārējo jau tu pati visu zini.
2) par tavām liecībām. Man gan izskatās ka tu katru reizi meklēji kaut kādu (jebkādu) Dieva zīmi un to attiecīgi saskatīji tur kur tev šķita labāk. Visticamāk ka tā nebija nekāda zīme, bet tu to par tādu uztvēri. Ir ok, acīm redzot psiholoģiski tās palīdz, bet ceru ka uz tādām nepaļausies svarīgu lēmumu pieņemšanas brīžos...
iespārda kas cits - ja pieņem (!) ka tās tiešām ir kaut kādas reakcijas no Dieva puses - tev tiešām nešķiet  ka Dievs tad ar tevi manipulē? Tb - faktiski atņemt tev tavu brīvo gribu, brīvo izvēli? To, kuru viņš tjipa par svētu un neaizskaramu uzskata?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2016
masiks
kurā gan piemērā? tie bija nepārprotami uzmundrinājumi, kad JAU biju Viņu izvēlējusies. TIKAI uzmundrinājumi, jo ikdienā mūsu vietā neviens neko darīt (atskrūvēt gurķu burkas) netaisās - only mazas  zīmes ticības stiprināšanai.
katrā ziņā priekš manis šeit uzskaitītais bija vairāk kā pietiekoši (šie arī nav vienigie gadījumi). tik pietiekoši, ka esmu pat izteikusi lūgumu paciesties un neredzēt Viņu pagaidām (nu, ja gadienā tas man būtu paredzets) bet tā vietā labāk parādities kādam šaubīgam/neticīgam.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 16, 2016
Citāts
kurā gan piemērā? .......... manis šeit uzskaitītais bija vairāk kā pietiekoši ........

pati jau atbildēji. Ja Dievs eksistē, tad tas nozīmē ka viņš manipulē ar tevi.  Es gan domāju ka tu vējēlies kaut kur saskatīt Dieva zīmes un PATI tad arī tās  "ieraudzīji" - piedēvēji jebkam mazliet dīvainam savā dzīvē tieši šo nozīmi.
Nu, kaut vai ja atceamies manu lampiņu tualetē. Priekš tevis tā būtu vairāk kā reāla maģiska  zīme no Dieva, priekš manis tā izrādījās gluži parasts un ikdienišķs lampas defekts. Proti -  tu tur saskatītu to ko TU vēlies, nevis to kas tur ir.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 16, 2016
par mērci runājot. atcerējos labu anekdoti par šo tēmu:
-Sveiks, kā iet, kā jaunā sieva? Gatavot māk?
- Sveiks sveiks! Normāli... sieva gatavo ideāli :  borščs nejauši uzlija uz biksēm - pat traipi nepalika.


IMHO, ja papētītu, tad "treknais traips" varētu būt no tīra H2O kondensāta....
Vismaz tas eleganti izskaidrotu traipa pazušanu pēc iztvaikošanas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2016
masiks
Citāts
Proti -  tu tur saskatītu to ko TU vēlies, nevis to kas tur ir.
zini, ir tāds krievisks teiciens - может быть я идиотка, но не дура!  citiem vārdiem - tauriņi vēderā nepavisam nav tas pats kas putni galvā.
a par boršču - vot, ievilkt tev tagad tā eleganti ar pavārnīcu!   :P
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2016
reiz jau to delfos aprakstīju - Viņa Klātbūtnes sajūta jeb mani tauriņi :)

kā tāda konstanta nepārejoša laimes izjūta, "laime ne no kā", jeb - tāda kā pastāvīga Ziemassvētku sajūta sirdī!
Bērnības Ziemassvētku rīts tātad... tu pamosties agri, bet no virtuves jau atplūst mammas cepto pīrāgu smarža... dzirdi kā kaķēns blēņojas, dzinkstinādams zemākos eglīšu bumbuļus... gribas skriet, raut augšā brāli, ķert visu un grābt, skriet pagalmā... bet nē - vēl tu uzvelc segu līdz zodam lai papilnam izbaudītu tuvojošos LAIMES noskaņu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 16, 2016
Citāts
citiem vārdiem - tauriņi vēderā nepavisam nav tas pats kas putni galvā.

kapēc ne? Tieši tu, ar izteikti emocijās balstītie pārdzīvojumu aprakstiem, neviļus pierādi pretējo.
Un dabā ne reizi vien pierādījies, ka tauriņi izsauc putnus vai putni tauriņus... (runa protams par tēlainām līdzībām, nevis kukaiņiem un dzīvniekiem).
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2016
masiks
emocijas?   :o nu paga, kas vainas manam spīdošajam uzrakstam, nesaprotu. normāls skaitlis uz normāla displeja, kur tu redzi  emocijas..?  Ctulhu tieši tādu Dieva atzinumu kāroja, kā atceros, jeb kas - pārāk sarežģīti ateistu prātiņiem, mož šādu gaidiet?

(https://gregglgreer.files.wordpress.com/2014/12/i-am.jpg)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 16, 2016
Citāts
kur tu redzi  emocijas..?

Citāts
un tā - pēdējo reizi iekomentējusi ......nopūšos un veru vaļā delfus ..........nu es tā visai pavirši rullēju pāri tekstam ar peli, kad vienā brīdī pele sastingst man rokā....tas pa daļai arī bija iemesls, kāpēc tik ilgi delfos izturēju.

redzi, mani var "aizķert"ar emocijām, bet ne šādā veidā. Tapēc TAVAS emocijas mani nevis aizrauj līdzi, ar NLP atslēdzot domāšanu, bet gan pretēji - liek šīs TAVAS emocijas analizēt...  man nav bābieša (atvainojos par seksismu) emocionālais prāts, bet gan analītiskais. Es domāju ar prātu, nevis jūtām. Tev ir akurāt pretēji. Man argumenti ir loģika un fakti - tev emocijas un personigie, subjektīvie pārdzīvojumi.

No tā ceļas arī savstarpējā neizpratne un visu strīdu pamats. Es pieņemu ka Dievam jābūt objektīvai parādībai, tu savukārt operē ar savām subjektīvajām izjūtām.
Nē nu es iru "elastīgs" sapratnē, un visnotaļ pieņemu ka TEV  Dievs ir. Bet viņš ir tikai un vienīgi TEV galvā...  jo iraid subjektīva parādība. Tavam EGO viņš ir pilnīgi reāls. Pārejiem, ārpus tavas galvas - nē.
Prncipā diezgan normāla un praksē sastopama situācija....
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 16, 2016
PS - jā uzrakstam nebūtu ne vainas, ja vien tas nebūtu ar cilvēka roku vai kāda cilvēku vadīta instrumenta rakstīts. Dievm kaut kā būtu pašam jāpacenšas TO taču viņš var izdarīt, vai ne?

Tik pat labi būtu paškirt Daugavas ūdeņus (triks jau reiz itkā izpildīts un Dievam zināms kā to darīt), vai tādā garā...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2016
masiks
nus... šeit nekādas emocijas (tavs, khm, analītiskais prāts manā vietā būtu tikpat pārsteigts) notikušo nemazina un neatceļ. fakts, kā saka, uz sejas, jeb - datora ekrāna. (tagad varbūt mēģini pašūpot varbūtību teoriju, tipa - 366 sakritības tak var but tīri nejaušas!)
Citāts
Nē nu es iru "elastīgs" sapratnē, un visnotaļ pieņemu ka TEV  Dievs ir. Bet viņš ir tikai un vienīgi TEV galvā
jau apriori paziņoju, ka varbūtējā Daugavas pāršķiršana arī būs tikai tavā galvā (ja tomēr tev gadītos 366 aculiecinieki - jūsu visu galvās). sagadīšanas i vsjo.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2016
ak jā, vēl:
Citāts
uzrakstam nebūtu ne vainas, ja vien tas nebūtu ar cilvēka roku vai kāda cilvēku vadīta instrumenta rakstīts. Dievm kaut kā būtu pašam jāpacenšas TO
tātad - lai tiem ūdeņiem pa vidu uzskatāmi vēzētos MILZĪGA SPĪDOŠA ROKA, kā minimums Eifeļa izmēros, citadi tavu jakobi brīnuma pieteikumu ij skatīt nesākšu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 16, 2016
veru vaļā delfus - tur kāreiz viens ielicis tēmu par tēvu Rufusu Pereiru

Nu, es mēģināju sludināt kristietību draugos katoļu grupā, bet mani uzreiz izbanoja, kad sāku skaidrot tēva Rufusa sātanisko darbību.
Pēc tam vairs praktiski tikai VB, LELB, Miglā par kristietību runāju.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2016
Papucs
nemācēšu teikt. neesmu viņu pētījusi, tik vien kā tā bija pati pirmā tēma, kas man, uz delfu ārēm pārceļoties, pagadījās.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 16, 2016
Citāts
nus... šeit nekādas emocijas ......notikušo nemazina un neatceļ.
nē, tieši viņas to RADA. Numeroloģija ir jauka ezotērika. Es tik graciozi nemācēšu, bet Ezītis Miglā kā reiz mācēja jebkurus ciparus jebkādā veidā salikt kopā.
nu tev iekrita acīs 366. Nu un ja būtu 122 -  arī tad tu (ja gribētu) saskatītu un sarēķinātu sakarību. Vai arī ja būtu 663 vai 366 vai 399 vai 993 vai 933.da vienalga kā. Sakarību ieraudzītu ja gribētu. Tapēc ka sakarība ir tavā galvā, un viņa kā relejs noklikšķētu jebkurā pirmajā sakritībā. Proti - tie ir divi cipari, pilnīgi viens no otra neatkarīgi, ibo vienu tu pati radīji, otrs tur tāds stāv no aizvēstures. Abet SAKARĪBU starp tiem, tu izdomāji pati. Un šī sakarība ir nevis ārēji spēki, kurus tu pārsteidzošā kārtā atklāji bet (atvainojos) gļuki tavā galvā.
Tie vēl ir nekaitīgi gļuki, esot tādi, kur gan cipari, gan likumsakarības - viss atrodas smadzenēs. Un tā jau ir fatāla klīnika.
Mana tualetes poda lampiņa ir absolūti tieši tāda pati likumsakarība, kā tavs 366 cipars (starp citu, patroļļot - 3 tā ir puse no 6. savukārt cipars 666, ceru ka zini ko nozīmē??), tikai ar to starpību ka es meklēju un atradu ārējo  likumsakarību starp manām izjūtām un lampiņas uzvedību. Atradu un atklāju ka varu šo likumsakarību ietekmēt, kontrolēt un novērst.

Citāts
tātad - lai tiem ūdeņiem pa vidu uzskatāmi vēzētos MILZĪGA SPĪDOŠA ROKA,

manis pēc, var būt arī roka. Tu vienkārši te sāc putroties - tas TEV būtu šis brīnums man realitātē jāprezentē, ja  vien tu spētu, nevis man jāapraksta kaut kas, ko es uzskatītu par brīnumu, bet tu kaut kādā bērnudārza manierē lielītos ka tava iedomātā smilšu kūka lielāka un īstāka.
Ja vari sarunāt ar savu dievu ka pašķirsies Daugavas ūdeņi (un tā arī notiek) - tad es piekrītu ka tavs Dievs ir un viņš to spēj. ja nevari -  nu tad tavs dievs ir tikai tava fantāzija. Tā teikt - esi brīva, vari ar saviem sugubo personīgajiem un subjektīvajiem gļukiem staigāt tālāk. Lai gan es, tīri humānu apsvērumu dēl, ieteiktu ārstēties.
Abet lietīties ka TEV viņš mākoņus stumj, aizkarus žāvē, da ciparus internetā raksta... bet jebkur citur - impotents.... nu.... kamoon... tev tiešām tas neliek aizdomāties?
Es jau n- reizes piedāvāju  - santīms, ij jautājums atrisināts. Godīgi, objektīvi, bez blēdībām un bez diršanas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
masiks
Citāts
Ctulhu
Man pieejamais veids -
a) nolasa manas domas (jāprot, ja dievs)
b) projicē atbildes un replikas spīdoša uzraksta veidā uz sienas, kādā no valodām, kuru pārvaldu, kādas tās ir - var uzzināt nolasot manas domas.
http://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=2843.990
precīzi mans gadījums - nolasīja un atbildēja, latviski atbildēja.
bet tā ka tu bez piekasīšanās nevari, tad ponta pēc paturpināju tavu paša absurda teātri.
Citāts
Tu vienkārši te sāc putroties - tas TEV būtu šis brīnums man realitātē jāprezentē, ja  vien tu spētu...
nekā tamlīdzīga. kristiešiem ir jāliecina nevis par katru cenu jāpārliecina. katram pašam ir iespēja piedzīvot Viņu, ja vien GODĪGI to grib - turklāt ar zīmēm mēdz lutināt tieši iesācējus nevis pamata kadrus.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
ak tā, atvainojos - man atbildēja uz ekrāna nevis sienas. infotehnoloģiju laikmets, sorr.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
ak tā, atvainojos - man atbildēja uz ekrāna nevis sienas. infotehnoloģiju laikmets, sorr.
pie kam atbilde nebija viennozīmīgi un skaidri tikai no vajadzīgā avota nākusi. Uz sienas, kura nav paredzēta rakstu darbu attēlošanai, rakstuzīmes nebūtu dabiskas. Tas vsmaz dotu iespēju tās pieņemt kā pārdabiskas. Savukārt datora ekrānā, kas tam ir paredzēts un kurā šīs zīmes paši cilvēki arī raksta - nebūs gluži pietiekami. Ja tas IR pietiekami, tad arī es esmu tavs Dievs. Elementāri apgalvojot ka es tāds esmu un tev NAV tiesību man neticēt. Jo pilnīgi pietiek ar manis rakstītajiem burtiņiem.

Citāts
nekā tamlīdzīga. kristiešiem ir jāliecina nevis par katru cenu jāpārliecina.
diemžēl šīs liecības tuvāk izpētot, izrādās ka tie ir meli. Un tad rodas ļoti pamatots un likumsakarīgs jautājums -  kas ir tas,kas liek kristiešiem melot? Pie kam melot kā, ka viņi paši melus par meliem neuzskata un paši tiem tic! Naudu izkrāpt nevēlas, (pieņemu ka) ļaunu izdarīt arī nevēlas. Tad KAS ir tas iemesls? Man protams ir sava versija, bet es vienmēr ļauju izteikt šai sakarā savas domas un hiptēzes...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Citāts
diemžēl šīs liecības tuvāk izpētot, izrādās ka tie ir meli.
Ir izpētītas VISAS liecības?
Te nupat augstāk Jona liecināja, ka redzējusi visādas zīmes. Kā var tik droši teikt, ka viņa melo?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks
Citāts
diemžēl šīs liecības tuvāk izpētot, izrādās ka tie ir meli.
Ir izpētītas VISAS liecības?
Te nupat augstāk Jona liecināja, ka redzējusi visādas zīmes. Kā var tik droši teikt, ka viņa melo?

tās kuras izpētītas - jā. Visas? Nu, jūru tu vari izdzert? Laikam ne. Bet tev ir kāds pamatojums tam,ka kaut kur pa vidu, jūras ūdens būs tīrs dzīvsudrabs vai sīrups? Cik daudz tev no jūras būtu jāizdzer, lai tu saprastu ka jūras ūdens ir jūras ūdens un nekas cits?

Kas nav lāgā ar Jonas liecībām -  jau augstāk rakstīju. Tās ir subjektīva interpretācija diezgan objektīvām un nepārdabiskām parādībām. Tik pat labi vari uzskatīt ka no rītiem televīzija un radio TIEŠI TEV un tikai tev raida savus raidījums. Sameklēt tur pazīmes, ka diktori tieši tevi uzrunājuši, un ka tā ir nekas cits kā paša Dieva speciāli radīta zīme tieši tev, lai tu vieglāk varētu pamosties, jo esi Dievam dikti svarīgs un viņam būtiski lai šodien tu būtu labā omā. Nebūs lieki pieminēt ka šadas iedomas balansē uz šizofrēnijas robežas, vai jau ir krietni tās pārkāpušas....
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 17, 2016
Ir izpētītas VISAS liecības?
Te nupat augstāk Jona liecināja, ka redzējusi visādas zīmes. Kā var tik droši teikt, ka viņa melo?/c./

Tāpēc,ka Matejs un  Lūka ir pierakstījuši Jēzus vārdus,lai mēs tos zinātu,proti :"...”Šī paaudze ir ļauna paaudze, kas grib redzēt kādu zīmi. Bet nekāda zīme tai netiks dota, izņemot Jonas zīmi.  Tāpat kā Jona kļuva par zīmi nīniviešiem, tā arī Cilvēka dēls būs par zīmi šai paaudzei.

Un arī masika sapnis, par santīma apsviešanos otrādi, ir tikai sapnis.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
Citāts
Un arī masika sapnis, par santīma apsviešanos otrādi, ir tikai sapnis.

kapēc? Santīms ir reāls. Un tik pat reālas ir ticīgo bailes pazaudēt savu reliģisko ticību. tapēc neviens ticīgais nekad neuzdrošināsies pārkāpt pats savām bailēm.
Sapnis tas varētu būt tikai no tā viedokļa, ka es cerētu kādreiz realizēt šo pārbaudi. Bet es neceru un nesapņoju, jo labi pārzinu ticīgo cilvēku domāšanu, viņu bailes un cerības.
man trolejbusā piepisās viens visnotaļ iereibis ticīgais. Es biju visnotaļ laipns un ļāvu viņam izpildīties. Viņš, tāpat kā tu - iedomājās ka runā patiesību un man pasludinās ticību. Kad man tas pieriebās, es viņam pateicu ka Dieva nav un ka varu to pierādīt jebkurā mirklī. Viņš savā arogancē man neticēja. Tad viņam piedāvāju uz līdzenas vietas santīma testu. Pat iereibušam,viņam dromes nepietika. izvēlās ārā no trolibusa vienlaicīgi man vēlot dieva svētību un nolādot par sātanu... Cilvēkam vienkārši NĀVĪGI bail no nāves. Tieši tāpat kā tev.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 17, 2016
 Cilvēkam vienkārši NĀVĪGI bail no nāves. Tieši tāpat kā tev./c./

Kādreiz bija,bet tagad vairs nav,jo zinu un ticu Dieva apsolījumiem.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
Cilvēkam vienkārši NĀVĪGI bail no nāves. Tieši tāpat kā tev./c./

Kādreiz bija,bet tagad vairs nav,jo zinu un ticu Dieva apsolījumiem.

he he he.... trāpīji 10. Tb  -  tieši šo es biju gaidījis. Ir, ir tev bailes.  Tu tās mierini un slāpē ar tiem solījumiem.
Tb -  tev bailes ir mazākas jo tās kompensē ar solījumiem. Taču tas arī viss. Bailes ir palikušas. nākus tikai klāt kompensācija. Psiholoģiskajam komfortam. Iedomājies (lai gan tas ir neiespējams piedāvājums) uz mirkli ka Jēzus solījumi bija tukši, Jēzus bija parasts blēdis un melis. Un TAD tu izutīsi kā ir ar tavām nāves bailēm patiesībā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Citāts
tās kuras izpētītas - jā.
Kuras tieši? Tavas paša pētītās, vai kādu citu cilvēku pētītās? Kā tika pētīts? Cik lielu daļu no visām liecībām izpētīja, un kāpēc tieši tās liecības?
Te Jona žēlojās, ka atklāsmes nepētot ...

Citāts
subjektīva interpretācija diezgan objektīvām un nepārdabiskām parādībām
nu tur tie putni un spalvas, kas lidoja logam pa diagonāli, izskatījās tā visai ne pārāk dabiski.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
Staar
Citāts
Tāpēc,ka Matejs un  Lūka ir pierakstījuši Jēzus vārdus,l
Tieši Jēzus neko viņiem nediktēja, un viņi nestaigāja Jēzum pakaļ ar mikrofonu. Cik daudz gadus pēc Jēzus nāves uzradās pieraksti?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Citāts
Iedomājies (lai gan tas ir neiespējams piedāvājums) uz mirkli ka Jēzus solījumi bija tukši, Jēzus bija parasts blēdis un melis. Un TAD tu izutīsi kā ir ar tavām nāves bailēm patiesībā.
T.i. pēc nāves nekā nav? Bet tad jau nekad arī neuzzinās, ka ir bijis parasts blēdis un melis.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
Citāts
Kuras tieši? Tavas paša pētītās, vai kādu citu cilvēku pētītās? Kā tika pētīts? Cik lielu daļu no visām liecībām izpētīja, un kāpēc tieši tās liecības?
Te Jona žēlojās, ka atklāsmes nepētot ...

nu, sākot ar bībeles textiem. piemēram par to pašu iziešanu no ēbibtes. liecība. skaista pasaka. diemžēl... bez pamatojuma.
un tā uz priekšu. līdz mūsdienu šizofreniskajiem vājprātīgajiem. Pie kam lielu daļu atspēko tā pati baznīca, ar mērķi nepieļaut konkurenci vai nepieļaut klaju un skaidri redzamu melu kanonizēšanu (tādā veidā acīm redzami diskreditējot visus pārējos murdziņus).


Citāts
T.i. pēc nāves nekā nav? Bet tad jau nekad arī neuzzinās, ka ir bijis parasts blēdis un melis.
nē, vienkārši tu šoreiz tēmā neiebrauci. runa ir par izjūtām un bailēm šeit un tagad, dzīves laikā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Citāts
nē, vienkārši tu šoreiz tēmā neiebrauci. runa ir par izjūtām un bailēm šeit un tagad, dzīves laikā.
t.i. doma, ka "a ja nu Jēzus blēdis?" , un līdzīgas domas "a ja nu es ne tam ticu?", "a ja nu es ne tā ticu?"
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks
Citāts
nē, vienkārši tu šoreiz tēmā neiebrauci. runa ir par izjūtām un bailēm šeit un tagad, dzīves laikā.
t.i. doma, ka "a ja nu Jēzus blēdis?" , un līdzīgas domas "a ja nu es ne tam ticu?", "a ja nu es ne tā ticu?"

tieši tā. Šādas pārdomas, kuras rezultētos ar "un kā tad būs ar manu nāvi?"  -parādītu patiesību par tām nāves bailēm. Ir tur viņas vai nav.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
masiks
vo vo, jau no sākuma tā vajadzēja - Dieva nav jo nedod zīmes, bet ja dod tad liecinieks melo (toč zinu ka melo!) - īsi un skaidri.
bet vēl skaidrāk - es negribu lai Viņš ir, nēeegribu nēēēeegribu... vē vē... (pakrīt zem galda neganti spārdīdamies, ar mannā putriņu aizrijies)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 17, 2016
Jona, kas tas par vārguli, kurš nespēj individuāli nepārprotami dialoga režīmā komunicēt ar katru?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Bet tās ir citādāka veida bailes. Ateistam ir instiktīvas, neracionālas bailes no nebūšnas. Ticīgajam ir bailes no tā, kas notiks pēc nāves, nevis no pašas nāves kā procesa. Nu ok, no procesa arī parasti ir bail, jo tas lielākā daļā ir nepatīkams. Bet tā ir miršana, nevis nāve.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
Ctulhu
Citāts
kas tas par vārguli, kurš nespēj individuāli nepārprotami dialoga režīmā komunicēt ar katru?
Spēj, bet ir tādi katri, kas negrib. Izvēlējušies negribēt, un Dievs viņiem to iespēju nodrošina.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 17, 2016
Ezis, nu vot a es gribu, kur ir? nau :D
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks
vo vo, jau no sākuma tā vajadzēja - Dieva nav jo nedod zīmes, bet ja dod tad liecinieks melo (toč zinu ka melo!) - īsi un skaidri.
bet vēl skaidrāk - es negribu lai Viņš ir, nēeegribu nēēēeegribu... vē vē... (pakrīt zem galda neganti spārdīdamies, ar mannā putriņu aizrijies)

Tu arī tāpat izturies pret cukura trauciņu? Tev kāds  saka ka tur noteikti būtu jābūt cukuram, lai gan cauri stikla traukam redzams ka trauks ir tukšs (nav nekādu zīmju par cukuru, ir tikai liecības).
Tad kāda būs TAVA rīcība? Rīkosies un rēķināsies ar to ka cukurs ir, paļaujoties uz "liecībām"?  Pati centīsies pārliecināties par trauka saturu un šī satura "mijiedarbību ar tējas krūzi" (meklēsi,prasīsi nepārprotamas zīmes) vai jau laicīgi pieņemsi ka cukura tomēr tur nav (pretēji liecībām) ij jau uz reiz meklēsi cukura maisu?
Kāda būs TAVA rīcība šajā, visnotaļ analoģiskajā situācijā?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
masiks
Citāts
atbilde nebija viennozīmīgi un skaidri tikai no vajadzīgā avota nākusi. Uz sienas, kura nav paredzēta rakstu darbu attēlošanai, rakstuzīmes nebūtu dabiskas.
nus, pēc tik loģiskas ekseģēzes tev būtu jāpietiek ar trīsburtu kombināciju
Citāts
Uz sienas, kura nav paredzēta rakstu darbu attēlošanai.
   
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks
Bet tās ir citādāka veida bailes. Ateistam ir instiktīvas, neracionālas bailes no nebūšnas. Ticīgajam ir bailes no tā, kas notiks pēc nāves, nevis no pašas nāves kā procesa. Nu ok, no procesa arī parasti ir bail, jo tas lielākā daļā ir nepatīkams. Bet tā ir miršana, nevis nāve.
nē, bailes ir vienākas. tās tiek dažādi kompensētas un tranformētas citās bailēs. Reālas bailes tiek transformētas uz bailēm no salmu vīra.
tb -  bailes no nāves tiek transformētas bailēs pēc nāves nonākt nepareizā istabā. Nepareiza istaba nav tik briesmīga kā nāve, pie kam vieglāk labojama.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks
Citāts
atbilde nebija viennozīmīgi un skaidri tikai no vajadzīgā avota nākusi. Uz sienas, kura nav paredzēta rakstu darbu attēlošanai, rakstuzīmes nebūtu dabiskas.
nus, pēc tik loģiskas ekseģēzes tev būtu jāpietiek ar trīsburtu kombināciju
Citāts
Uz sienas, kura nav paredzēta rakstu darbu attēlošanai.

pilnīgi iespējams. It sevišķi ja es vai Dievs būtu krievs. Es jau arī nenorādu - cik platai būtu jābūt sraugai Daugavas ūdeņos. Svarīgi lai tā nav bezgalīgi maza un es varu pa šo spraugu iziet-izbraukt cauri.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
Ctulhu
Citāts
Citāts
Citāts
kas tas par vārguli, kurš nespēj individuāli nepārprotami dialoga režīmā komunicēt ar katru?
Spēj, bet ir tādi katri, kas negrib. Izvēlējušies negribēt, un Dievs viņiem to iespēju nodrošina.
Ezis, nu vot a es gribu, kur ir? nau :D
bet tu sāc no sākuma nevis grāb uzreiz pēc lauru vainaga. uz kaut attāli līdzīgu soli tb grēknožēlu esi spējīgs?
http://www.lelb.lv/forums/?fu=l&rid=1&id=1767
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 17, 2016
Masik, Tu kļūsti galīgi vecsss :)

Ja jau pat iziešanu no Ēģiptes esi atmetis...
Ir pētīta. Kaut kur dzirdēju, ka esot atrasti pierādījumi.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Gnidrologs Marts 17, 2016
''He has made us competent as ministers of a new covenant--not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.'' -- runājot par ''komunikācijām'' caur valodu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
masiks
Citāts
Citāts
nus, pēc tik loģiskas ekseģēzes tev būtu jāpietiek ar trīsburtu kombināciju
pilnīgi iespējams. It sevišķi ja es vai Dievs būtu krievs.
nu redz - man piem. netīk sarunāties tādā Ilfa &Petrova Elločkas līmenī ar 30 vārdu krājumu, bet Dievu tas varētu garlaikot neizturami. tāpēc pie manis Viņš vēršas man pieņemamā veidā, kamēr dažs tiešām varētu sagaidīt max primitīvu uzrakstu uz tualetes spoguļa. vai žoga.
bet arī tad tava iepriekšēja godīga sagatavošanās atcelta netiek.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
''He has made us competent as ministers of a new covenant--not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.'' -- runājot par ''komunikācijām'' caur valodu.

Tad jāsecina ka Dieva plāns radīt un lietot valodu (no sākuma vienu, pēc Bābeles - daudz)  bija kārtējā nemaldīgā un patiesā Dieva kļūda, kuras sekas viņš tā arī nespēja paredzēt...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
Citāts
nu redz - man piem. netīk sarunāties tādā Ilfa &Petrova Elločkas līmenī ar 30 vārdu krājumu, b

tieši tapēc šāds piedāvājums no tavas puses rada vien izbrīnu. (lai gan zinu ka tas bija salmu vīrs un centiens mazliet demonizēt konkrēto pierādījumu pieprasījumu)

Citāts
bet arī tad tava iepriekšēja godīga sagatavošanās atcelta netiek.
šāda sagatavošanās nevar būt  prasīta. Es tik pat labi varu pieprasīt lai Dievs nožēlo savus grēkus, nogalinot dakuja cilvēku Grēku plūdos, pirms viņš uzdoršināsies ar mani runāt.
  Ja Dievs bez manas grēku nožēlas kaut ko nespēj, tad tas viennozīmīgi nozīmē to ka DIEVS NESPĒJ. Proti - tas nav Dievs pēc definīcijas. Tas ir jebkas cits, tikai ne Dievs.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
masiks
jā jā, Dievam būs dancot pēc masiku stabules un nekā citādi!
visu Absolūtu absolūts, kāzu ģenerālis tu mūsu... - пять по пению, пять по рисованию!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Gnidrologs Marts 17, 2016
''He has made us competent as ministers of a new covenant--not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.'' -- runājot par ''komunikācijām'' caur valodu.

Tad jāsecina ka Dieva plāns radīt un lietot valodu (no sākuma vienu, pēc Bābeles - daudz)  bija kārtējā nemaldīgā un patiesā Dieva kļūda, kuras sekas viņš tā arī nespēja paredzēt...
Tā kā es neesmu literārists un nedomāju, ka Dievs jelkad ir ''lietojis valodu'' tādā izpratnē kā to saprot cilvēks, kas Bībeli u.c. rakstus lasa kā teiku grāmatu, šis un tamlīdzīgi teksti no dažādu kultūru rakstiem, liek tos saprast kā mājienu uz to, ka jāatšķir verbāls diskurss no sapratnes vispār. Var kaut ko saprast, to nekad neierāmējot vizuālu un fonētisku simbolu struktūrā, kuru mēs saucam par valodu. Tipiskais piemērs ar estētiku, kur aristoteliskā loģika vai zinātniskā metode nespēj sniegt nekādu konkluzīvu atbildi ārpus smieklīgiem psiholoģismiem vai ierobežotām tēzēm ķipa ''simetrija ir skaista''. Tu tā pat vari saprast kas ir skaists, kas neglīts, un cilvēki, kas zina drēbi, savstarpēji piekrītoši mās ar galvu bez liekas matu skaldīšanas par ''bet kā to pierādīt''.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
Ctulhu
Citāts
Ezis, nu vot a es gribu, kur ir? nau
Reāli tu negribi, esi izvēlējies negribēt. Un tas ir iespe;jams, tikai aizmirstot, ka Dievs reāli eksistē. Bez aizmiršanas nekas nesanāk, citādi Dievs majačī visu laiku acu priekšā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Citāts
bailes no nāves tiek transformētas bailēs pēc nāves nonākt nepareizā istabā. Nepareiza istaba nav tik briesmīga kā nāve, pie kam vieglāk labojama.
Variantā ar mūžīgām mocībām tai istabā - tad labāk nāve un nebūšana.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
Citāts
jā jā, Dievam būs dancot pēc masiku stabules un nekā citādi!

Tieši tā. Ja VIŅŠ  grib komunicēt, VIŅAM ir jāspēj to darit man saprotamā veidā, nevis kaut kas jāieraksta priekš manis savā blociņā kaut kur sev azotē. Jo man nav ne jausmas kur viņš ir ar visu savu blociņu un kas tur būtu rakstīts. VIŅŠ ir Dievs, nevis es, ij viņam ir jābūt tādai iespējai, nevis man.
Tu saproti, tu dari to pašu ko Ilārs - nemanāmi Dievu degradē līdz sev līdzvērtīgam cilvēkam, ar parasta cilvēka iespējām, untumiem un trūkumiem. Piemēram, izvirzot apgalvojumu ka Dievu, tieši tāpat kā cilvēku - var kaut kas garlaikot. Tas ir - būtne, kura ir pārlaicīga, atrodas visos laikos vienlaicīgi un zin visu nākotni līz pēdējam sīkumam un pēdējai sekundei -  šī būtne tiek garlaikota ja ar viņu runā banāli prastā valodā??!!!! Tas faktiski ir oximorons....

Citāts
visu Absolūtu absolūts, kāzu ģenerālis tu mūsu... - пять по пению, пять по рисованию!

sāc uzmest lūpu, zaudēt spēju argumentēt? Nu, nemokies, nosauc mani par idiotu, ar kuru tu vairs tapēc nerunāsi... mēģini aiziet tjipa cēli, paceltu galvu un subjektīvo pārliecību par savu uzvaru...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
masiks
tu labāk mēģini piepacelt savu pēcpusi kādreiz un mazāk ēd  dzelteno sniegu aiz jurtas  :D
 
Agrā rītā miegs vēl nāk.
Runcis rītarosmi sāk.
Ceļas kājās, nožāvājas -
Tas ir pirmais vingrojums.
Sakiet, kā tas patīk jums?

Runcim Luncim garšo piens,
Tāpēc seko palēciens,
Abas ķepas paceļ gaisā -
Tas ir otrais vingrojums.
Sakiet, kā tas patīk jums?

Galdā neredz vēl neko -
Runcis vairāk nevingro,
Atkal noliekas uz auss -
Tas ir trešais vingrojums.
Tagad jāsāk vingrot jums.

/"Runča Lunča rītarosme"/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
Citāts
Tā kā es neesmu literārists un nedomāju, ka Dievs jelkad ir ''lietojis valodu'' tādā izpratnē kā to saprot cilvēks, kas Bībeli u.c. rakstus lasa kā teiku grāmatu, šis un tamlīdzīgi teksti no dažādu kultūru rakstiem, liek tos saprast kā mājienu uz to, ka jāatšķir verbāls diskurss no sapratnes vispār

Atliek vien mulsinošais jautājums - kapēc Dievs nelieto šo neverbālo un "taisnās saprašanas" metodi sevis un sava mesidža nodošanai tālāk cilvēkiem? Tb - kapēc tad ir bībele, nevis daudz ietilpīgākā, izmeļošākā un precīzākā "tiešā saprašana"?
Varbūt tapēcka tādas nemaz nav? Ir tikai simboli un mēmi kuriem cilvēks piekrīt/nnepiekrīt un par kuriem galu galā ir vienojies?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
Citāts
masiks
tu labāk pamēģini piepacelt savu pēcpusi kādreiz, mazāk ēd dzelteno sniegu aiz jurtas  :D

vai tas man jāsaprot tā kā es to redzu - tas ir tavs dvēseles kliedziens un lūgums šoreiz lik mierā un ļaut stūrī laizīt  garīgās brūces? Nu labi. varēji jau vienkārši to pateikt, nevis imitēt duročkas režīmu. Neesmu cilvēkēdājs, man tevis arī varbūt ir žēl, ij varu arī nemocīt. Kā saka - ej ar Dieva mieru, dziedē dvēseli ij kad būsi atguvusi spēkus - nāc atkal spārdīt to,ko tu uzskati par Sātanu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Citāts
Atliek vien mulsinošais jautājums - kapēc Dievs nelieto šo neverbālo un "taisnās saprašanas" metodi sevis un sava mesidža nodošanai tālāk cilvēkiem? Tb - kapēc tad ir bībele, nevis daudz ietilpīgākā, izmeļošākā un precīzākā "tiešā saprašana"?
Nekristīga atbilde uz šo ir. Pareizāk, nevis nekristīga, bet populārai kristiet;ības mācījbai neatbilstoša.
:
Atkarībā no būtnes (dvēseles, mūsu lielākās un dižākās būtības, Augstākā Es, utml, kas viņš tur vēl) vēlmēm, nopelnītības utml - būtne dzīvo atvilstošā pasaulē.
Pasauļu ir dikti daudz un dažādas, un tās var sadalīt arī pēc pazīmes "Dieva klātesamības pakāpe". Tur būs no 1:1 tiešs kontakts līdz "100% mūsu zinātne noskaidroja, ka nekāda Dieva nav".
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks
Citāts
Atliek vien mulsinošais jautājums - kapēc Dievs nelieto šo neverbālo un "taisnās saprašanas" metodi sevis un sava mesidža nodošanai tālāk cilvēkiem? Tb - kapēc tad ir bībele, nevis daudz ietilpīgākā, izmeļošākā un precīzākā "tiešā saprašana"?
Nekristīga atbilde uz šo ir. Pareizāk, nevis nekristīga, bet populārai kristiet;ības mācījbai neatbilstoša.
:
Atkarībā no būtnes (dvēseles, mūsu lielākās un dižākās būtības, Augstākā Es, utml, kas viņš tur vēl) vēlmēm, nopelnītības utml - būtne dzīvo atvilstošā pasaulē.
Pasauļu ir dikti daudz un dažādas, un tās var sadalīt arī pēc pazīmes "Dieva klātesamības pakāpe". Tur būs no 1:1 tiešs kontakts līdz "100% mūsu zinātne noskaidroja, ka nekāda Dieva nav".

Khmm.... ja Dievs ir VIENS, tad mesidžam par Dievu(tam pašam neverbālajam, un akujenno informatīvajam) taču arī būtu jābūt vienam, nevis miljardiem dažādu?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 17, 2016
Ezis, pag, ko nozīmē ``reāli negribi``?

Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 17, 2016
masiks

Un vēl Tev arvien trakāks diršamais un skleroze uz vecumu  :D

Šitas: kapēc Dievs nelieto šo neverbālo un "taisnās saprašanas" metodi sevis un sava mesidža nodošanai tālāk cilvēkiem
jau sen un simtiem reižu ir izrunāts, ka lieto arī šo metodi.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks

Un vēl Tev arvien trakāks diršamais un skleroze uz vecumu  :D

Šitas: kapēc Dievs nelieto šo neverbālo un "taisnās saprašanas" metodi sevis un sava mesidža nodošanai tālāk cilvēkiem
jau sen un simtiem reižu ir izrunāts, ka lieto arī šo metodi.
Nu bet nafiig tad bībeli vajag??!! Tā taču elkdieviba vai vismaz ķecerība sanāk! Lielā kaudzē un ugunī iekšā!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Citāts
Khmm.... ja Dievs ir VIENS, tad mesidžam par Dievu(tam pašam neverbālajam, un akujenno informatīvajam) taču arī būtu jābūt vienam, nevis miljardiem dažādu?
Viņi jau tik dažādi nemaz nav. Pēc būtības, t.i. Dievs - Radītājs, viskrutākais, zinošākais, mīlošākais, utt, utml.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks
Citāts
Khmm.... ja Dievs ir VIENS, tad mesidžam par Dievu(tam pašam neverbālajam, un akujenno informatīvajam) taču arī būtu jābūt vienam, nevis miljardiem dažādu?
Viņi jau tik dažādi nemaz nav. Pēc būtības, t.i. Dievs - Radītājs, viskrutākais, zinošākais, mīlošākais, utt, utml.

Citāts
Pasauļu ir dikti daudz un dažādas, un tās var sadalīt arī pēc pazīmes "Dieva klātesamības pakāpe". Tur būs no 1:1 tiešs kontakts līdz "100% mūsu zinātne noskaidroja, ka nekāda Dieva nav".

kur tu saskati vienādus mesidžus?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
Ctulhu
Citāts
ko nozīmē ``reāli negribi``?
Tava īstā, patiesā negribēšana. Viss, ko tu gribi, ir nepārtraukti pierādīt sev un citiem, ka Dieva točno nav.
Tev kontakti ar Dievu nav vajadzīgi, jo tu gribi būt pats vis-vis-labākais, krutākais, varošākais, zinošākais utt. Tu baidies, ka Dievs kā zinošāks un varenāks varētu tevi nezkā izekspluatēt un izkontrolēt. Tu justos niecigs un nezinošs, nevarošs utt, salīdzinot ar Dievu. Tāpēc tev reāli ir vēlēšanās būt no Dieva prom.
"Mīlestība" tev ir nedefinēts jēdziens, tikai kā lampiņa uz racionālā vadības paneļa.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Citāts
kur tu saskati vienādus mesidžus?
Vienādie messidži ir 'beidziet mocīties paši par sevi, bet nāciet visi atpakaļ pie manis".
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 17, 2016
masiks
Citāts
kur tu saskati vienādus mesidžus?
Vienādie messidži ir 'beidziet mocīties paši par sevi, bet nāciet visi atpakaļ pie manis".

arī šis:
Citāts
līdz "100% mūsu zinātne noskaidroja, ka nekāda Dieva nav".
??
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 17, 2016
masiks
Zinātne noskaidroja, ka nav.
Te doma ir tāda:
1. ilgi tā dzīvojot, ar laiku apnīk, ir sajūta, ka "kaut kas nav kā vajag", neapmierinātības sajūta, meklēšana pēc kā augstāka un vairāka
2. pēcnāves eksistence, kur gadās, ka uzpeld atkal doma, ka Dievs varētu tomēr būt ...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Gnidrologs Marts 17, 2016
Atliek vien mulsinošais jautājums - kapēc Dievs nelieto šo neverbālo un "taisnās saprašanas" metodi sevis un sava mesidža nodošanai tālāk cilvēkiem? Tb - kapēc tad ir bībele, nevis daudz ietilpīgākā, izmeļošākā un precīzākā "tiešā saprašana"?
Bet ir taču.
Lieta tāda, ka priekš tango vajag divus. Cilvēkiem vispār un jo īpaši cilvēkiem mūsdienās vai nu nav laika vai nav vēlēšanās domām un apcerei. Tiem, kuriem ir, pārsvarā arī ir visi tie ''mistiskie'' uzskati par realitāti. Var būt, ka ir arī zināma iedzimta dispozīcija uz praktisko/garīgo dažādos cilvēkos un modernās pasaules zeitgeists veicina tieši praktisko cilvēku dominanci, nereti spējot nosist jebkāda veida entuziasmu pret tālāku sevis un realitātes izziņu arī tajos, kas būtu uz to tendēti.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 17, 2016
masiks
Citāts
... ij kad būsi atguvusi spēkus - nāc atkal spārdīt to,ko tu uzskati par Sātanu.
šajā tēmā sātans spārdāms nav, sātans skaidri zin, ka Dievs ir   8)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 17, 2016
Jona

Nu, man nedaudz skumji par Masiku - agrāk viņš bija labāks (savās burtu kombināciju izpausmēs).
Laikam noguris no dzīves, un tur nu neko, pilnīgi neko viņam pārmest nevar.
Ar mani sen tā jau notika.

Vienkārši par to iziešanu no Ēģiptes tiešām esot daudz pierādījumu.
1. Esot skaidri atrasta vieta, kur tas noticis.
2. Jūra tajā vietā gana sekla pētījumu veikšanai.
3. Tiešām atrasti ļoti daudz noslīkušu karavīru dažādi atribūti.
4. Visādos veidos rēķināts, ka ap to laiku tiešām varētu būt noticis tāds īpatnējs "bēgums", kad tur ir sauss priekš pāriešanas.
5. Ir pat mēģināts aprēķināt, kādi nosacījumi bija vajadzīgi, lai tās ūdens sienas izveidotos, un atrasts, ka tas tā varēja notikt.
6. u.t.t.

Skumji, ka Masiks ir savos centienos padevies un pavilcies uz pilnīgi lētu ateistu lohatronu...
Būtu vismaz mēģinājis apstrīdēt tos jau zinātnieku atrastos pierādījumus tai iziešanai no Ēģiptes...
Bišķi bomzīga sajūta rodas.. it kā būtu satikts sens paziņa, tikai tādās noskrandušās nemazgātās drēbēs, noaudzis, sapinkotiem matiem...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 17, 2016
Bet tās ir citādāka veida bailes. Ateistam ir instiktīvas, neracionālas bailes no nebūšnas. Ticīgajam ir bailes no tā, kas notiks pēc nāves, nevis no pašas nāves kā procesa. Nu ok, no procesa arī parasti ir bail, jo tas lielākā daļā ir nepatīkams. Bet tā ir miršana, nevis nāve./Ezītis Mglā c./

Miršana un nāve ir viens un tas pats.Nāve nekad nav ietilpusi Jehovas nodomā — tā ir viens no ”Velna darbiem”. (1. Jāņa 3:8; Rom. 6:23.) Sātans vēlas, lai bailes no nāves paverdzinātu cilvēkus un tiem nebūtu cerības. (Ebr. 2:14, 15.) Sātanam ir prieks, ja kādam šķiet, ka viņš vairs nekad nebūs laimīgs, pat Dieva jaunajā pasaulē ne.
Tātad iemesls, kāpēc cilvēkiem jāizjūt nāves  bailes  un bēdas, ko sagādā kāda tuva cilvēka nāve, ir Ādama grēks un Sātana viltības. (Rom. 5:12.)
Bet Jehova pilnībā labos Sātana nodarīto postu un iznīcinās tā nežēlīgo ieroci — nāvi.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Marts 18, 2016
Citāts
Nāve nekad nav ietilpusi Jehovas nodomā — tā ir viens no ”Velna darbiem”.

Tad jāsecina ka Velns ir Jahve.

16 Un Dievs Tas Kungs pavēlēja cilvēkam, sacīdams: "No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,
17 bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi." (C)1.Moz.2.

2 Sieva teica čūskai: "Mēs ēdam no koku augļiem dārzā,
3 bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit." (C)1Moz.3.


22 Un Dievs Tas Kungs sacīja: "Redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams labu un ļaunu! Bet ka tas tagad neizstiepj savu roku un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nedzīvo mūžīgi!"
23 Tā Dievs Tas Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras viņš tika ņemts.
24 Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. (C) 1Moz.3

No šiem citātiem redzams, ka tad bija Jahve, nevis Velns, kurš ielika Ēdenes dārza vidū nāves kokus. Tas bija Jahve, kurš paziņoja par nāves esamību, kā arī par iespēju saņemt šo nāves esamību. Un tas bija biedrs Jahve, kurš padzina cilvēkus no dzīvības koka. Kura augļi, acīm redzot dāvātu cilvēkam mūžīgo dzīvību.
No šiem faktiem izriet secinājums  -  vai nu tu melo, ij patiesībā nāve ir Jahves darbs, vai arī tu nenemo, bet tad Jahve ir tas pats Velns. Proti  - Sātans un Jahve ir viena un tā pati persona, kura manipulē un ciestsirdīgi eksperimentē ar cilvēkiem. Zināmā mērā  Ījaba gadījums to spoži apstiprina.

Citāts
Bet Jehova pilnībā labos Sātana nodarīto postu un iznīcinās tā nežēlīgo ieroci — nāvi.
Bet priekš tam pilnīgi neko nevajag! Pietiek ja cilvēkiem iedod nemirstības koka augļus. Taču līdz šim tas netika darīts. Kas tāds mainīsies, lai pēkšņi Dievs savu pakaļu izkustinātu un izdarītu to, ko tūkstošiem gadu nav darījis.
Pie kam - kādā veidā šis noziedznieks Jahve tiks sodīts par tiem miljardiem cilvēku, kuru nāvē viņš vainojams savas neizdarības dēļ? Jo neviens cits, izņemot Jahvi nav nāvi pasaulē ieviesis, un neviens cits izņemot Jahvi nav cilvēkus šķīris no nemirstības koka augļiem...
----------------------------------
bet tā visa ir lirika priekš bībeli nepārzinošiem jegovisitem. Tu centies aiziet no galvenā jautājuma šai sakarā  - no TAVĀM nāves bailēm. Tu te pļurkstēji par ateistu bailēm no nāves. Kad tev degunā iebāza TAVAS PAŠA BAILES ij piedāvāja tās atspēkot, tu sāki vibrēt kaut ko par to kas ir nāve, ij ka nāvē vainojams sātans, ij ka sātanu Jahve sakaus....
SKUJU! Jahve sevi nesakaus, ij nāve izrietoši  - PALIKS. Pat paradīzē būs nāve. Jotā grib biedrs Jahve, un nevis Sātans.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 18, 2016
Papucs
kad viņu kādreiz tā biedriski  papurina, var atkal laiciņu sarunāties kā ar cilvēku  ;)
http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&t=223656&a=2
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 29, 2016
tā kā tēvzemē praviešus joprojām neciena, nupat ir atkārtota iespēja nepastarpināti iepazīt arī citus (2016. 1.maijā)
http://www.tlig.lv/content/view/339/109/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 03, 2016
http://wol.jw.org/lv/wol/d/r49/lp-lt/2001283?q=Nīkajas+koncils&p=par
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 05, 2016
 Jona,tev vajadzētu zināt,ka Dieva Raksti tika pabeigti ap mūsu ēras 98. gadu, un pēdējie tajos iekļautie darbi ir tie, ko sarakstīja apustulis Jānis. Tāpēc patiesajiem kristiešiem nav nepieciešams saņemt īpašas Dieva atklāsmes ar kādu citu cilvēku starpniecību. Patiesie kristieši cenšas nepieļaut, ka cilvēku mācību dēļ tiktu ”atcelti Dieva vārdi”. Likt cilvēku mācības Dieva vārdu vietā ir ļoti bīstami. Jēzus brīdināja: ”Ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekritīs bedrē.” (Mateja 15:6, 14.)

Kristietim nav nepieciešamas atklāsmes, kuras papildinātu to, kas jau ir teikts Bībelē. Atklāsmes grāmatā ir teikts, ka Dieva iedvesmotajiem Rakstiem neko nedrīkst pievienot: ”Ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kuŗām rakstīts šinī grāmatā.” (Atklāsmes 22:18.)

Kristīgā patiesība ir atrodama Dieva Rakstos — Bībelē. (Jāņa 17:17; 2. Timotejam 3:16; 2. Jāņa 1—4.)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 05, 2016
Staar
Nebija tādu sākotnēju Dieva Rakstu atsevišķo fragmentu, kas būtu tikai jāsavāc visi kopā. Par to, ko iekļaut / neiekļaut Rakstu kanonā, ilgi un dikti strīdējās ... nu tie paši pirmie Baznīcas tēvi un citi, t.i. parasti cilvēki.
Bet par pielikšanu / noņemšanu attiecas tikai uz Atklāsmes grāmatu, nevis uz parastu cilvēku savāktu kompilāciju, pie kam pārsvara sastāvošu no pēc aptuvenām atmiņām pierakstītā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 05, 2016
Vispirms Jonai,stresa noņemšanai
https://www.youtube.com/watch?v=FMSqatq6MK8
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 05, 2016
Nebija tādu sākotnēju Dieva Rakstu atsevišķo fragmentu, kas būtu tikai jāsavāc visi kopā. Par to, ko iekļaut / neiekļaut Rakstu kanonā, ilgi un dikti strīdējās ... nu tie paši pirmie Baznīcas tēvi un citi, t.i. parasti cilvēki./c./

Tā Bībeles savākšanas vēsture ir daudz savādāka nekā jūs zināt.
Vecā Derība bija gatava jau Jēzus laikā.Un to var zināt no tā,ka Jēzus mācot cilvēkus,bieži citēja Dieva vārdus  no VD.
JD Jēzus mācekļi sāka rakstīt tūlīt pēc Jēzus nāves,augšāmcelšanas un pacelšanās debesīs.Tad,kad Jēzus no sava debesu tēva saņēma apsolīto Aizstāvi -Svēto Garu,ko viņš no debesīm izlēja pār saviem mācekļiem 33.gada Vasarassvētkos.
To, ka tieši tā notika,var redzēt no četros evaņģēlijos rakstītā,no sistemātiskajām Pāvila vēstulēm tā laika draudzēm un
no citu mācekļu vēstulēm,kā arī no  pēdējās JD pievienotās grāmata,kas saucās Atklāsmes grāmata,kas tika sarakstīta  98.gadā.
Tā kā JD bija gatava JAU 1.gadsimtā,un to sastādīja un apkopoja 1.gadsimta kristieši Dieva Svētā Gara spēkā.

Daudz,daudz vēlāk,katoļu baznīca tikai no jauna apstiprināja to,kas jau sen bija apstiprināts.

To,,ka JD ir apkopota pietiekoši daudz informācijas,liecina ,lūk,rakstu vieta
Jāņa 21:25 Bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad, man šķiet, visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas.

Tā kā neko nedrīkst  atņemt,ne ko pielikt.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 05, 2016
Staar
Evaņģēliji:
http://christianityinview.com/timeline.html
c.60    First Gospel published (often thought to be that written by Mark). = pierakstīts 30 (!) gadus pēc notikumiem ! Tas nozīmē, ka ļoti aptuveni un apaudzis ar mītiem un leģendām. Nav taču mp3 faili, vai ne ?

Citi:
http://www.bible-history.com/new-testament/timeline.html
52 AD    The Book of 1 Thessalonians is Written from Corinth
arī > 20 gadus pēc notikumiem, parādās pirmie dokumenti ?

Un kā ar t.s. "apokrifiem", kā ar kanonā neiekļautajiem ?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 05, 2016
Starpība starp Jaunās Derības kanoniskajām grāmatām un apokrifiem, kas atstāti ārpus šī kanona, ir visai ievērojama. Šie apokrifi ir sarakstīti, sākot aptuveni ar otrā gadsimta vidu, tātad krietni vēlāk nekā kanonā iekļautās grāmatas. Tajos atrodamais Jēzus un kristietības atspoguļojums nesaskan ar to, kas ir stāstīts Dieva iedvesmotajos Rakstos.
http://wol.jw.org/lv/wol/d/r49/lp-lt/2010253?q=Bībeles+kanons&p=par
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 05, 2016
Staar
Tātad, droši varētu būt vēl lielāka starpība starp to, ko Jēzus tiešām mācīja un starp to, ko pierakstīja vismaz 30 gadus pēc viņa nāves ?  Kāpēc gan ne?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 05, 2016
Jēzus saviem mācekļiem teica: ”Palīgs, svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, jums visu mācīs un atgādinās visu, ko esmu jums teicis.” (Jāņa 14:26.)
Tā kā kļūdas JD sarakstīšanā  ir izslēgtas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 05, 2016
Kā tu zini, ka Jāņa 14:26 pats nav kļūda?
Cirkulārā loģika, atsauksme pašam uz sevi pa riņķi?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 05, 2016
Patiesi ticīgie vienkārši TIC !
Arī es !
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 06, 2016
Staar

Tātad argumentu nav. Tikai ticēšana. Tā arī varēji teikt
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 06, 2016
Staar
Tā jau var ticēt dajebkam. Cits tic JL, cits katoļiem, vēl cits Korānam, vēl cits Šivam, utt. Kāda atšķirība? Kāpēc tic? Tāpēc, ka tieši tas visvairāk patīk? Vai arī tāpēc, ka vecāki tā audzināja, un ne prātā nevarēja ienākt doma, ka patiesā ticība ir pavisam citā vietā? Nu, piemēram, uz Tumba-Jumba saliņas, pašlaik pāris desmiti cilvēku, bet pēc 1000 gadiem tiks sludināta pa visu pasauli? Bet pa to laiku cilvēkiem būs jāsamierinās ar pašizdomātām ticībām (khmm ... kaut kur jau dzirdēts, vai ne?).
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 06, 2016
Patiesi ticīgie vienkārši TIC !
Arī es !

ticība -as, s.
1. Pārliecība (piemēram, par kā patiesumu, esamību, īpašībām), kura parasti balstās uz daļēju pamatojumu, pierādījumu vai kurai nav pamatojuma, pierādījuma.
2. rel., mit. Pārliecība par Dieva vai dievu, pārdabisku būtņu, spēku, parādību esamību, to ietekmi uz cilvēkiem, cilvēci, dabu.

(C) tezaurs.

#2 ir tas pats #1, tikai konkrēti attiecināts uz konkrētu ticības (nepamatota pieņēmuma) veidu, attiecinātu uz neeksistējošām bet visvarenām būtnēm.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 06, 2016

Tātad argumentu nav. Tikai ticēšana. Tā arī varēji teikt/c./

Es jau to teicu tikai attiecībā uz Jāņa 14:16.Es teicu,ka es ticu tam,kas tur rakstīts.Tai pašā laikā  J L ļoti labi apzinās,ka  nekad neiegūs pilnīgu izpratni par visiem Dieva radīšanas darbiem. (Salamans Mācītājs 3:11; 8:17.) Tomēr Dievs ar savu Rakstu un radītās pasaules starpniecību ir atklājis par sevi pietiekami daudz, lai cilvēki, kas meklē patiesību, varētu iegūt ticību, kas balstīta uz pierādījumiem. (Romiešiem 1:19, 20; Ebrejiem 11:1, 3.)
 Ticība sevī ietver daudz ko vairāk nekā tikai uzskatu, ka Visumam un dzīvībai ir bijis saprātīgs Radītājs. Ticēt Dievam Jehovam nozīmē paļauties uz viņu, apzinoties, ka viņš ir reāla persona un ka viņš vēlas, lai mēs viņu iepazītu un izveidotu ar viņu tuvas attiecības. (Jēkaba 4:8.) 
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 06, 2016
Staar
Kāda starpība dažādām ticībām? No malas skatoties, tās visas apmēram vienādas - katrai savi Raksti, katram ticigajam svēta pārliecība, ka viņa ticība ir vienīgā pareizā.

Kāds ir IEMESLS ticēt tieši Šim, nevis Tam? Personīga gaume, patika?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 06, 2016
Kāda starpība dažādām ticībām? No malas skatoties, tās visas apmēram vienādas - katrai savi Raksti, katram ticigajam svēta pārliecība, ka viņa ticība ir vienīgā pareizā.

Kāds ir IEMESLS ticēt tieši Šim, nevis Tam? Personīga gaume, patika?/c./

Bet reliģijas  izvēle var būt nepareiza, ja nav zināšanu par reliģiskiem jautājumiem.
Piemēram,Jāņa 4:23, 24, Jēzus skaidroja: ”Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir Gars, un, kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā.”
Dievam ir pieņemama tikai ”tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā”. (Jēkaba 1:27.) Viņš ir svētījis miljoniem cilvēku, kas ir meklējuši šauro ceļu, kurš ved uz dzīvību, un ir palīdzējis to atrast.
Dievs mūžīgo dzīvību dos nevis tiem cilvēkiem, kas īpaši nedomā par reliģijas izvēli, bet gan tiem, kas patiešām pūlas atrast šauro ceļu un atraduši iet pa to. (Maleahija 3:18.)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 07, 2016
Staar, tu nesaprati jautājumu

Jautājums bija - kāds iemesls vispār ticēt bībelei?

Ja nu tas viss ir meli? :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Citāts
tiem, kas patiešām pūlas atrast šauro ceļu un atraduši iet pa to
ā, tad der arī hinduisms, islāms un citas reliģijas? Katrā reliģijā ir savs šaurais ceļš.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 07, 2016
 Katra reliģija nav šaurais ceļš,jo Jēzus teica tā :"Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nonākt pie Tēva citādi kā vien caur mani.” (Jāņa 14:6.)

Jēzus sacītajā slēpjas dziļa doma.Dievam nav iespējams tuvoties citādi kā vienīgi caur Jēzu. Bet kā īsti tas attiecas uz cilvēkiem ? Jēzus ir ”ceļš”, jo vienīgi ar viņa starpniecību var iegūt labas attiecības ar Dievu. Kāpēc tā ir? Jēzus līdz nāvei palika uzticīgs Dievam un atdeva savu dzīvību par izpirkuma upuri. (Mateja 20:28.) Ja nebūtu sagādāts izpirkums, tuvoties Dievam nebūtu iespējams.
 Grēks rada šķērsli starp cilvēkiem un Dievu, jo viņš ir svēts un tāpēc grēks viņam nav pieņemams. (Jesajas 6:3; 59:2.) Taču Jēzus upuris likvidēja šo šķērsli; ar tā palīdzību grēki tika apklāti jeb izpirkti. (Ebrejiem 10:12; 1. Jāņa 1:7.)
Ja mēs pieņemam glābšanas ceļu, ko Dievs piedāvā Kristū, un ticam tam, mēs varam iegūt Dieva labvēlību. Tā ir vienīgā iespēja panākt ”izlīgumu ar Dievu”.(Romiešiem 5:6—11.)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Staar
Nu, jauki, tad visi tie, kas pirms Jēzus, taisnā ceļā aizgāja uz elli, un tas nekas, ka viņi principā nevarēja neko pareizi sameklēt?
Savukārt, ja viņiem (vai viņu klonam) viss pareizais ceļš sākas uzreiz pēc augšāmcelšanās, tad nav nekādas nozīmes šīs dzīves reliģijām vispār. T.i. var mierīgi uzspļaut visam, ar domu ka "ja nekas tāds nava, tad priekš kam ķēmoties, bet ja ir, tad jau pēc tam vienmēr es paspēšu sākt no pareizās vietas, piedevām tas arī daudz vieglāk, jo tur būs Jēzus tiešā klātbūtnē, nevis kā tagad - pasaku tēls". JL ir pēc būtības labākā ateistu propaganda, kādu esmu no ticīgajiem dzirdējis. :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 07, 2016
Daudzajām reliģijām nav nozīme,jo tās sāka izdomāt jau pēcplūdu periodā,kaut gan pareizi būtu bijis pielūgt vienīgi Jahvi,kā to darīja Noas un viņa ģimene.
Vienmēr un visos laikos ir bijis kāds,kas aizrauj daudzus līdzi no patiesā Dieva pie izdomātiem fantāzijas tēliem.

Bet Dievs iedibināja jaunu un vienīgu patiesu  reliģiju,proti ,kristietību .Bet ne to,kas noliedz Jahvi.

Bet,runājot par mirušā cilvēka iespēju vēlreiz dzīvot,tad viņš taču  nevarētu tikt piecelts,ja nebūtu dzimis vispār.
Un neaizmirsti,ka būs gan taisno,gan netaisno augšāmcelšana.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Staar
Citāts
pareizi būtu bijis pielūgt vienīgi Jahvi
.. par kuru neko nebija dzirdē'juši ne ķīnieši, ne indiāņu, ne latvieši, un ne vēl lielākā daļa zemeslodes izdzīvotāju.

Citāts
ir bijis kāds,kas aizrauj daudzus līdzi no patiesā Dieva pie izdomātiem fantāzijas tēliem.
nebija jau no kā aizraut prom, jau minētie indiāņi , ķīnieši, latvieši utt turējās pie citas ticības, un Jahvi viņiem neviens nepiedāvāja, tiešām nezinu kāpēc

Citāts
Dievs iedibināja jaunu un vienīgu patiesu  reliģiju,proti ,kristietību
... un Dievs gaidīja tūkstošus gadu, kamēr viņam ienāca prātā tāda doma?

Citāts
būs gan taisno,gan netaisno augšāmcelšana.
bet kā jau tu teici, tad viņiem visiem grēki automātiski dzēsīsies, līdz ar nāvi.
Tad ir loģisks jautājums -  "ja nekas tāds nava, tad priekš kam ķēmoties, bet ja ir, tad jau pēc tam vienmēr es paspēšu sākt no pareizās vietas, piedevām tas arī daudz vieglāk, jo tur būs Jēzus tiešā klātbūtnē, nevis kā tagad - pasaku tēls".
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 07, 2016
pareizi būtu bijis pielūgt vienīgi Jahvi
.. par kuru neko nebija dzirdē'juši ne ķīnieši, ne indiāņu, ne latvieši, un ne vēl lielākā daļa zemeslodes izdzīvotāju. /c./

Tātad,vēlreiz !
Sāksim ar pēcplūdu 8 cilvēkiem,kuri pēc plūdiem bija vienīgie zemeslodes iedzīvotāji un kuru Dievs bija Jahve.Tas pats Jahve,kurš lika Noasam taisīt šķirstu.
Tātad,šiem 8 cilvēkiem dzima bērni un bērnubērni,kas piepildīja zemi.Pēc būtības viņiem visiem vajadzēja zināt,ka viņu Dievs ir Jahve.
No Noasa ir cēlušies visi zemeslodes iedzīvotāji,gan latvieši, gan ķīnieši,gan nēģeri,gan mongoļi u.tt.
Bet lielākajai daļai šo cilvēku, attiecībā uz Dievu Jahvi ,bija tāda domāšana un attieksme kā Ādamam, nevis kā Noasam.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Citāts
.Pēc būtības viņiem visiem vajadzēja zināt,ka viņu Dievs ir Jahve.
bet nu nezināja viņi, nezināja!

Ja pat bija tādi plūdi un visi cēlās no ebrejiem, arī nēģeri, ķīnieši un indiāņi, tad - kaut kad viņi pazaudēja zināšanas par pareizo ticību. Pie kam pazaudēja totāli bezmaz visi, izņemot ebrejus, sīku grupiņu uz visa zemeslodes cilvēku fona.
Dievs nekādi nerūpejās par to, lai atjauninātu pareizo reliģiju. Nav nekur piefiksēts, ka ik pa laikam visās tautās parādītos mācība par Jahvi.
Kur ir vaiņigi Noa mazmazmazmaz-maz bērni indiāņi, ja viņiem nebija nu nekādas informācijas par Jahvi?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 07, 2016
Dievs iedibināja jaunu un vienīgu patiesu  reliģiju,proti ,kristietību
... un Dievs gaidīja tūkstošus gadu, kamēr viņam ienāca prātā tāda doma?/c./

Nē! Dievs rīkojās uz reiz, pasakot par to jau tūlīt pēc dumpja Ēdenē.Viņš paziņoja: ”Es celšu ienaidu starp tevi [čūsku] un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.” (1. Mozus 3:15.)
Bet laiku vajadzēja,lai savairotos cilvēki,no kuriem daļa nostāsies Sātana pusē,bet daļa Dieva pusē.Kā teikt,bija jāparādās pravietotajam "čūskas dzimumam" un "sievas dzimumam".
Par šiem diviem dzimumiem ir paskaidrots Bībelē.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Staar
Citāts
Dievs rīkojās uz reiz
uzreiz sodīja. Bet uz glābšanu bij jāgaida tūkstošiem gadu.

Citāts
Bet laiku vajadzēja,lai savairotos cilvēki
no kurienes tas?

Citāts
,no kuriem daļa nostāsies Sātana pusē
t.i. visi indiāņi, ķīnieši un latvieši, kuru senču-senči pamanījās pazaudēt pareizo mācību?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 07, 2016
Kur ir vaiņigi Noa mazmazmazmaz-maz bērni indiāņi, ja viņiem nebija nu nekādas informācijas par Jahvi?/c./

Tieši indiāņi ,pat mūsdienās ,zina,kas ir Jahve.Tikai viņi tāpat kā citas tautas,cenšas Jahvi pielūgt caur rituāliem un tēliem.Bet tas nav pareizi,jo nu jau vairāk kā 2000 gadus viņiem bija jāzina,ka Jahvi jāpielūdz caur Jēzu Kristu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Staar
Citāts
Tieši indiāņi ,pat mūsdienās ,zina,kas ir Jahve.
mūsdienās pie viņiem atbrauca kristieši. Indiāņi sāka zināt, kas ir Jahve, apmēram ap 1500 gadu. Daudzas indiāņu paaudzes nezināja nekā, un viņiem biaj savi dievi.
Jautājums ir kā reiz par tiem indiāņiem, kuri dzīvoja Amerikā līdz apmēram 1500 gadam.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Citāts
nu jau vairāk kā 2000 gadus viņiem bija jāzina,ka Jahvi jāpielūdz caur Jēzu Kristu.
Nesanāk nekādi 2000 gadu. Pie indiāņiem konkistadori ieradās ap to paši jau minēto 1500 gadu. Un tad vēl laiks vajadzīgs, kamēr mācība tiek pie visiem indiāņiem

Protams, ka vēl uzrodas jautājums, kāpēc lai indiānis pieņemtu kristietību? Ar kādiem argumentiem viņu pārliecina? ok, mēs jau zinām, ar kādiem - piespieda un viss. Tāpat kā senlatviešus.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 07, 2016
Indiāņi zināja,kas ir Jahve,pirms tur ieradās konkistadori ar misionāriem.Viņus piespieda ticēt Jēzum,kā Dievam,kaut gan Jēzus noliedza jebkāda veida vardarbību un skaidri pateica,ka patiesais Dievs ir viņa Tēvs.Tajā laikā indiāņi par tādu vardarbīgu Dievu Jēzu Kristu, dzirdēja pirmo reizi mūžā.
Indiāņiem tika uzspiesta viltus kristietība,tāpat kā latviešiem u.c. tautām.Jēzus vārds tika izmantots savtīgos nolūkos,nevis reliģiskās patiesības nostiprināšanai.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Staar
Citāts
Indiāņi zināja,kas ir Jahve,pirms tur ieradās konkistadori ar misionāriem
Konkrēti piemēri?
Tu tak nedomā tos indiāņu dievus, kam tika upurēti tūkstošiem cilvēku?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 07, 2016
Protams,ka nē !Es jau teicu,ka viņi zināja,ka neredzamo debesu Dievu sauc Jahve,bet viņiem vēl bija vajadzība pēc redzamiem dieviem,pēc pašu roku darinātie tēliem,tāpat kā citām tautām.Šie tēli viņiem ieņēma svarīgāko vietu viņu dzīvē,nekā Dievs Jahve.Tāpēc Jahve viņiem neatbildēja un arī nesargāja nelaimes brīžos.
Lai sargā pašizdomātie dievi .
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 07, 2016
Citāts
viņi zināja,ka neredzamo debesu Dievu sauc Jahve
Kur par to var izlasīt? Iedosi kādus linkus?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 07, 2016
Par indiāņiem
http://www.youtube.com/watch?v=dpztvjBhhb4
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 08, 2016
Par indiāņiem
http://www.youtube.com/watch?v=dpztvjBhhb4
Tas ir  -  mūšdienu dziesma, indiāņu FOTOGRĀFIJAS (skat fotogrāfiju rašanās vēsturi)  un  ebreju skulptūriņas kopā rada iespaidu ka Amērikas senie indiāņi zināja jahvi? Nu, bet tā taču ir kompilācia, un appelēšana pie emocijām, nevis pierādījums ka indiāņi zināja Jahvi. Tā ir acīm redzami vēlamā uzdošana par esošo, jaukas nac mūzikas pavadījumā....

Te laikam arī pamatā ir ticība? Ja nav pierādijumu tad atliek ticēt ka tev taisnība un viss ir OK?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 08, 2016
Njā, vajaga maiju, acteku, inku u.c. , to seno indiāņu rakstos atrast "mēs zinām Jahvi".
Līdz šim nekā tāda tak nava?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 09, 2016
Atklāti sakot,to es zinu no vēsturiski dokumentālas filmas,ko redzēju Viasat History.Šajā filmā indiāņi bieži pieminēja Jahvi.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 11, 2016
UZMANĪBU VARBŪTĒJIEM INTERESENTIEM!
JEHOVIETES `Staar` POSTIEM (citos forumos niks - `astra`) NAV NEKĀDA SAKARA AR TĒMU - JAUNATKLĀSMES KRISTIETĪBĀ, NEDZ KRISTIETĪBU VISPĀR.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Aste Risks Aprīlis 11, 2016
Nu kāpēc uzreiz tā ? Jehovieši taču arī bāzējas uz Bībeli, tādad kautkāda veida kristieši sanāk tik un tā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 11, 2016
Aste Risks
nekā tamlīdzīga:
"... Tā kā Jehovas liecinieku teoloģiskās aplamības ir apgāžamas ar jebkuru labu Bībeles tulkojumu, sekta izdeva savu Bībeles tulkojumu, kurā neskaitāmi panti ir rupji sagrozīti, lai atbilstu doktrīnai. ..."
http://www.kuldigas.lelb.lv/?ct=teologija&fu=read&id=10&start=1
tāpēc ir svarīgi, lai kāds iesācējs nenoturētu šos par tīru monētu - tā ir kustība ar īpašo, ne uzreiz pamanāmo, mērķi kristietību GRAUT - noraidot jebkadas Gara dāvanas šodien, noraidot Jēzus dievišķību utt.
(tas nenozīmē, ka dažs ierindas jehovietis nevarētu būt savā butībā kristīgāks par kādu `pareizo` kristieti - runa ir tieši par mācību)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 11, 2016
p.s.
protmas, šur tur Bībele citēta pareizi, tas tak visu meļu svētākais likums -  laist dezu juku jukām ar patiesību, lai max daudzi uzķertos.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 11, 2016
Es redzu,ka kārtējo reizi nav iespējams klusēt !
Jona,ja tu īsti nezini,kāpēc nomelno Bībeles pētniekus ?
Bībeles pētnieki,saukti par Jehovas lieciniekiem,ir izdevuši Bībeli,kurā vadoties pēc vecajiem Rakstu ruļļiem,ir atjaunojuši Dieva vārdu Jahve,tā sākotnējās vietās.
Tas ļoti nepatīk pasaulē pastāvošo,daudzo  kristietisko novirzienu pārstāvjiem,jo,piemēram,sākot ar 2008.gadu katoļiem vispār ir aizliegts lietot Dieva vārdu Jahve.

Tad vēl,jūdaismā ir aizliegts lietot Dieva vārdu,kaut arī  judi to ļoti labi zina.
Bet musulmaņi uzskata,ka  Dievam ir daudzi vārdi,bet Viņa īsto vārdu no cilvēkiem ir noslēpis Sātans.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 11, 2016
lūdzu adminam izdzēst astras postu no manas tēmas un pārlikt atbilstošā!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 11, 2016
Jona, Staar

man jūs abas esat vienādi simpātiskas, tīri pasniegto mācību ziņā.

jūsu abu mācības

a) ateistiem izskatās praktiski vienādas
b) ir konkurence lielajām konfesijām tipa RKB, luterāņi un tāpēc lielās konfesijas ar tām kasās.

Jauku jums dienu abām divām :)

Vērot jūsu nesaskaņas ir +/- uzjautrinoši, bet man tas nešķiet būtiski
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 11, 2016
Ctulhu
es vnk lūdzu TEV simpātisko astru pārcelt kādā nebūt VIŅAS (var arī TAVĀ) simpātiskā tēmā, un TUR turpināt simpātiski ar viņu sarunāties.  nu kas tur tik grūts, ko nesaprati?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 11, 2016
Jona, pastāsti labāk, kāds tur ir patreizējais stāvoklis ar kristiešiem - supermeniem, nu tb krutiem ticīgajiem ar ekstra spējām, nu tur noturība pret indēm, telekinēze etc

PS Ar staar mums ir noruna, ka viņa argumentēs ar savām, tieši savām domām, nelietojot bībeles citātus, ja es redzēšu, ka staar nespēj/ negrib šo norunu pildīt, tad patīrīšu
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 11, 2016
labi, man pietiek. vēl viens tās @#$$$# ķēzījiens manā tēmā un vari uzskatīt, ka esi  iemainījis mani pret viņu. jauku dienu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 11, 2016
also Jona var dot īsu kopsavilkumu galvenajās atšķirībās starp Vassulas/ Valtortas mācību un jehovas liecinieku mācību.

Man šķiet, ka tur nekā būtiski atšķirīga nav, abi ir monoteismi uz bībeles bāzes, abos figurē persona ``Kristus``, atšķiras tikai nianses.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 11, 2016
dāmas, lūdzu bez histērijas :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 11, 2016
Nu re, viena saka, ka ``sagrozīta`` bībele, otra saka, ka ``izlabota`` :) Tajā pat laikā piemēram luterāņi saka, ka Jonas (Vassulas/ Valtortas) interpetācija arī ir nepareiza jo ar nepareiziem papildinājumiem. Nu un Staar interpetācija, protams, arī aplama.

Labu veiksmi :) Jums vienmēr būs, ko darīt :)

Foruma administrācijai un man personīgi ir vienādi pievilcīgas visas šīs versijas, nu izņemot to, ka Staar un Jonas variantu pārstāvji vēsturiski nav sarīkojuši (nav paspējuši sarīkot?) masu slepkavības.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Aprīlis 12, 2016
kāpēc nomelno Bībeles pētniekus ?
Bībeles pētnieki,saukti par Jehovas lieciniekiem

Staar un Jonas variantu pārstāvji vēsturiski nav sarīkojuši (nav paspējuši sarīkot?) masu slepkavības.

Bībeles pētnieki / Jehovas liecinieki - Maikla Džeksona vecāki (īpaši tēvs), vadoties no saviem reliģiskajiem uzskatiem, pataisīja Maiklu Džeksonu par sātanistu pedofīlu.
Ne speciāli, bet viņiem tā sanāca.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 12, 2016
Papucs

Sātanists jau nav nekas slikts

( nu tb tik pat slikts/ labs kā kristietis)

pedofīlija ir noziegums, bet vai tas ir pierādīts?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Aprīlis 12, 2016
bet vai tas ir pierādīts?

Pilnīgi oficiāli laikam nav, bet sabiedrībā tāds viedoklis ir (vairākas apsūdzības ir bijušas).

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=T5rcj_IdG4A#t=492
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 12, 2016
Bībeles pētnieki / Jehovas liecinieki - Maikla Džeksona vecāki (īpaši tēvs), vadoties no saviem reliģiskajiem uzskatiem, pataisīja Maiklu Džeksonu par sātanistu pedofīlu./c./

Tikai Maikla Džeksona māte bija JL,.
https://www.youtube.com/watch?v=tCuv3cGAM0k

Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 12, 2016
Starr, labi, bet mošs tu tiešām uztaisi pati savu tēmu, ne? Reku cilvēki saka ka tu esot uzmācīga
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 12, 2016
Kādā ziņā uzmācīga ?Tad jau visus,kas cits citam dod komentārus,var nosaukt par uzmācīgiem....
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 13, 2016
Staar nav uzmācīgāka par pašu Jonu. Abām ir savi bzdingi un abas aizstāv savu īpašo mitoloģisko skatienu uz dzīvi. Pie kam abas mēģina zaimot Dievu - pierādīt (!!!!!) ka Dievs ir!!!
Dievu nepierāda (vismaz ne reliģijā un ticībā) -  Dievam vai nu tic vai netic. Un viss. Dieva esība nav pierādāma (tas ir TABU, jo vismaz nedebīli un nepsihopātiski cilvēki saprot ka tas 100% neizdosies), tapēc mēģinājumi kaut kā to izdarīt ir deviance no normālas ticības. Pašos pamatos tā ir ķecerība un zaimošana.
Dieva esību pierāda santīma tests. Neviena no viņām uz to neparakstīsies, jo tur skaidri saskatāma TABU pārkāpšana un veselais saprāts saka priekšā ka viss izgāzīsies. Tapēc mēģina pierādīt (!!!!! tas taču ir tas pats TABU!!!) ar metodēm, kuras pēc būtības neko nepierāda un ar argumentiem kas ir vai nu meli, puspatiesība vai ļoti iespējami bet nepārbaudāmi meli. Bet tā ir tā pati zaimošana tikai ar vēl apšaubāmākiem līdzekļiem.
Proti -  šajā forumā, kur moders mēdz padzēst bezjēdzīgus kopīpastus, abas divas uzvedas samērā vienādi. Un nebūtu pamata runāt ne par Jonas ne Staar uzmācību. Izņemot vienu lietu - bacgroundu no citiem portāliem.
Proti - šeit gan es saprotu Jonas sāpi. Delfinārija forumiņš bija samērā interesanta un pat patīkama vieta, lai gan izrunāšanos un rupjības neviens tur neierobežoja. Diemžēl foruma īpatnība (pirmās sarakstā rādās nupat komentētās tēmas) dažu huligānu trollisms un zināmas daļas ticīgo psihopātiski uzmācīgā doma par viņa īpašo missiju lika evolucionēt un saasināties reliģiskajai psihopātijai. Tas izpaudās kā troļļošana kopējot vai nu "pēdējās ziņas no vatikāna" (ši trollinga iesācēja Katrīna kura iedomājās ka atbildīga par katolicisma garu portālā)  vai citātus no bībes (trollis "misisja" no jegovistiem, klasiskā jegovistu stilā, kurš pats par sevi jau ir psihopātisks) ķluva par apsēstību. Normāls portāla sadaļas darbs tika paralizēts un tā pārvērtās par miskasti reliģiskiem troļļiem. Cik noprotu  - nedz es nedz Jona tomēr nav tik ķerti lai tur tagad tusētu.
Tā kā Astra arī tur piedalījās piepalīdzot savai ticības biedrenei "missijai" (zimīgs niks, izejot no klīniskās psihiatrijas un psihoanalīzes viedokļa) tad es saprotu Jonas sašutumu, naidu un zināmas bailes no Staar šajā portālā. Taču tas ka saprotu - nenzīmē ka piekrītu. Te tika nolikti pie vietas daudz glumāki un ļaunāki kadri (kandalis, piem), ij Staaram cik noprotu ir uzlikti zināmi (un pamatoti) iemaukti.
Kaut kā jau Jonas sāpe arī būtu jāārstē. Varbūt kaut kā limitējot Staar komentu skaitu Jonas tēmās. Bet pat tas man škiet pārāk kategoriski. Nu tā vienkāršā iemesla dēļ, ka ja Jona vēlas un panāks ka Jonas tēmās rakstīs un komentēs TIKAI Jona - tad kam tās tēmas būs domātas? Jonai sludināt priekš Jonas to kas Jonai vairs nav jāsludina? Tad ar ko Jona formāli atšķirsies no "misijas"???
Nezinu..... varbūt beizot Jonai būtu laiks izkāpt no skapja un aci pret aci sastapties ar Staar? Pie tējas glāzes un cepumiem.  Tiešā saskarsmē varbūt izrādās ka Staar nav nemaz tik baisa un tīri cilvēcīgi var sarunāt un radīt kaut kādas savstarpējās empātijas? Uz ticību un reliģiju tas noteikti nekādi neietekmēsies, bet vismaz cilvēcīgo attiecību jomā...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 13, 2016
Masiks, tieši tā, also aiz šādiem apsvērumiem es arī pilsoni Starr citādi neierobežoju. Tikai palūdzu nekraut bezjēdzīgus bībeles citātus.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 13, 2016
+ vēl apsvērums - kā negrribas visu to kārtot un tīrīt
būs vēl citas tēmas jākārto un jātīra.
:)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 13, 2016
Ctulhu
tevi mans jaunietis meklēja, gribēja lai paraksti prakses grāmatiņu vai kaut ko tamlīdzīgu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 13, 2016
+ vēl apsvērums - kā negrribas visu to kārtot un tīrīt
būs vēl citas tēmas jākārto un jātīra.
:)

pēc būtības tas nav iespējams. Nevis tapēc ka slinkums (tas tu aiz viņa sadomāji slēpies... :)  )  bet tapēc ka sistēmiski tas nav iespējams.
Jo katra tēma būtu jātīra nevis no agnostiķa vai ateista viedokļa, bet gan no tēmā pārstāvētās reliģijas viedokļa. Bet tad tev būtu jābūt šīs reliģijas adeptam. Pretējā gadījumā tēma tiks sakārtota pēc principa  - "ko domā ateists par xxxx".
Un pat tad būs auzas, jo finišā tēma sanāks konspektīva konkrētās reliģijas pašslavināšana un pašreklāma. Bez reālas opozīcijas viedokļa (vienalga kas ir šī opozicija) būs viens grāvis. Ja būs TIKAI opozīcija  -  būs otrs grāvis. Aiz ko es redzu iespēju kādu konkrētu komentāru vai autoru izoperēt, bet visu "sakārtot".... es tādas iespējas vienkārši neredzu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Aprīlis 13, 2016
Tikai Maikla Džeksona māte bija JL,.

Tad viņa atbalstīja, kā tēvs Maiklu pataisa par pedofīlu?
Vismaz nepretojās?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 13, 2016
masiks
Sakārtot varētu tikai tik tālu, ka izmest / pārvietot komentārus, kas ir ne pa tēmu. Piem, ja runājam par liberastu kaitīgumu, tad nav ko tur bāzties ar personas identitātēm vai JL citātiem.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 13, 2016
Tikai Maikla Džeksona māte bija JL,.

Tad viņa atbalstīja, kā tēvs Maiklu pataisa par pedofīlu?
Vismaz nepretojās?/Papuc c./

Tie ir nepamatoti argumenti,kā teikt "viena tante teica" līmenī .Apmēram kā kad dara Jona,bārstot nepatiesības par mani Miglā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 14, 2016
1 Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem,
2 šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis.
---
35 No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.
---
1 Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis.
2 Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas.
3 Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.
4 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.
5 Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu.
6 Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.
7 Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
8 Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.
9 Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana.
10 Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs.
11 Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu.
12 Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts.
13 Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.
---
Kad Dievs izlēja Svēto Garu, ikvienam tika dota atsevišķa izpausme, bet Pilnība tikai visiem kopā. Kristus Miesā ir daudz dažādu orgānu, bet tikai visi kopā tie sastāda VIENU MIESU. Tikai šīs VIENAS MIESAS kontekstā iespējams redzēt šo savstarpējo mīlestību – tie ir tie AUGĻI. Tā nav kaut kāda abstrakta, ēteriska “mīlestība”, bet gan reālas, praktiskas ikdienas savstarpējas attiecības tieši tā, kā tas ir aprakstīts apustuļu darbu grāmatā. Tas nozīmē, ka ticīgie ir savstarpēji tik ļoti saistīti, kā vecāki ar bērniem, brāļi un māsas – atvērti, caurspīdīgi, ievainojami, mīkstsirdīgi, jūtīgi, gatavi mirt viens par otru. Tas ir pavisam kas cits, nekā “kalpošana” krīzes centrā, nabagmājā vai bāreņu namā. Tā ir reāla Ģimene. Tie ir cilvēki, kuri viens otru pazīst tik ļoti, ka pat pietiek paskatīties vienam uz otru, lai jau būtu skaidras viens otra domas, jūtas un pārdzīvojumi. Par kādiem AUGĻIEM vispār var būt runa ārpus šī konteksta? Kā tu vari zināt, kas slēpjas katra cilvēka sirds dziļumos, ja tev nav bijušas personīgas attiecības ar viņu tieši, vai personīgu attiecību saikne caur citiem Miesas locekļiem? Ārpus dziļi personisku attiecību konteksta ir tik viegli radīt maldīgu priekšstatu par sevi, ka pat iespējams pataloģisku meli un liekuli noturēt par mīlošu kristieti. Tieši ikdienas attiecībās lien ārā visas “āža kājas” un “īlēni”, par ko citā kontekstā nu nekā nevarētu pat iedomāties.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Aprīlis 14, 2016
kristietis

Vot, par tiem augļiem piekrītu.
Reāli tos var novērtēt tikai tā kopā dzīvojot.
Kaut gan kalpošana nabagmājā vai bāreņu namā jau arī ir kopā dzīvošana. Vismaz daļēji vajadzētu tā būt.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 14, 2016
Centies sajust šo smalko atšķirību starp “kalpošanu” un kalpošanu attiecībās. Viena lieta ir “pildīt amata pienākumu”, bet pavisam kas cits ir, kad tev personīgi dziļi sirdī rūp – kad tas kļūst personīgi un tu ņem nopietni pie sirds. Taču ne vienkārši kā “kalpot no sirds un mīlestībā”, bet gan kad tev ir ar otru cilvēku tāds kā tilts no sirds uz sirdi. Ticīgie ir aicināti mīlēt visus, bet atvērt sirdi paredzēts tikai Kristus Miesas iekšienē. Jā, tas padara neiespējamu kādam būt “parastajiem kristiešiem” jeb “lajiem” neaizsniedzamam “pravietim” mākoņu apņemtā ziloņkaula tornī, no kura pompozi nolaisties, lai svētsvinīgā intonācijā pavēstītu “neapspriežamu” vēsti un tad tikpat pompozi pacelties atpakaļ savā mākoņu apņemtajā ziloņkaula tornī, kur viņš dzīvo nevienam “pīslim” (lajam) neatskaitīdamies, necaurspīdīgs un pamācīšanai nepieejams (jo viņš/viņa taču ir tik pašpietiekams/a). Taču tas nodrošina to, ka neviens nelietis nevar noslēpties no gaismas un Draudze tādējādi tiek pasargāta arī no visvisādām maldu mācībām, jo tik tuvās attiecībās nav iespējams nomaskēt nekādu nelietību aiz ārējas svētulības maskas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 14, 2016
kristietis
nu bet tu jau nevari mīlēt visus, jo ar visiem tu nevari veidot tuvas un intīmas attiecības.
izrietoši, par ticības augļiem varam runāt tikai un vienīgi kā pesoniski tuvo cilvēku attiecību kontekstā?
Ja kāds runās par ticības augļiem kādam tev personiski un tuvu nepazīstamam cilvēkam - tavs pienākums būs noliegt šos augļus, jo tie neir tev personiski tuvu pazīstami?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 14, 2016
Ko šajā jautājumā saredz Bībeles pētnieki ?
Lūk http://wol.jw.org/lv/wol/d/r49/lp-lt/2012525?q=ticības+augļi&p=par
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 14, 2016
Draudzē tā nav problēma, jo visu ticīgo savstarpējās attiecības balstās ikviena katra attiecībās ar Dievu. Tādējādi visi ir saistīti, pat ja viens otru nepazīst. Ja kāds uzstājas kā pravietis – pat ja es viņu nepazīstu, un pat, ja neviens, kuru es pazīstu, nepazīst viņu – tomēr viņš ir iesaistīts attiecībās ar citiem ticīgajiem savā dzīves vietā gluži, kā es savējā, tātad nevar izslīdēt cauri nepārbaudīts.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 14, 2016
Citāts
Tādējādi visi ir saistīti, pat ja viens otru nepazīst. Ja kāds uzstājas kā pravietis – pat ja es viņu nepazīstu, un pat, ja neviens, kuru es pazīstu, nepazīst viņu – tomēr viņš ir iesaistīts attiecībās ar citiem ticīgajiem savā dzīves vietā gluži, kā es savējā, tātad nevar izslīdēt cauri nepārbaudīts.

Ok, tātad iepriekšējais, kas tika rakstīts - nav taisnība un ir stipri samelots?

Citāts
Tā nav kaut kāda abstrakta, ēteriska “mīlestība”, bet gan reālas, praktiskas ikdienas savstarpējas attiecības tieši tā, kā tas ir aprakstīts apustuļu darbu grāmatā. Tas nozīmē, ka ticīgie ir savstarpēji tik ļoti saistīti,.......Tie ir cilvēki, kuri viens otru pazīst tik ļoti, ka pat pietiek paskatīties vienam uz otru, lai jau būtu skaidras viens otra domas, jūtas un pārdzīvojumi. Par kādiem AUGĻIEM vispār var būt runa ārpus šī konteksta?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 14, 2016
Citāts
jo visu ticīgo savstarpējās attiecības balstās ikviena katra attiecībās ar Dievu.
tas ir KĀ? Tā būtu īpaši neveikla izrunāšanās, jebšu apgalvojums ka katrs ticīgais priekš otra ticīgā ir Dievs?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 14, 2016
Šeit nav būtiski tas vai es konkrēto cilvēku personīgi pazīstu, bet gan tas, ka ikviens ir iesaistīts attiecībās ar Dievu un citiem ticīgajiem (skaits šeit nav svarīgs). Tomēr tev šeit būs problēma, jo tu netici Dievam, bet bez Viņa šāda vienotība nav iespējama. Attiecības Draudzē horizontāli balstās tikai un vienīgi attiecībās ar Dievu – bez Dieva personīgas pazīšanas nav iespējams ieiet Draudzē. Gluži vienkārši tev tas viss neko neizteiks, tavai sirdij tā būs tukša vieta, tā neko nejutīs un nesapratīs.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 14, 2016
Šeit nav būtiski tas vai es konkrēto cilvēku personīgi pazīstu, bet gan tas, ka ikviens ir iesaistīts attiecībās ar Dievu un citiem ticīgajiem (skaits šeit nav svarīgs). Tomēr tev šeit būs problēma, jo tu netici Dievam, bet bez Viņa šāda vienotība nav iespējama. Attiecības Draudzē horizontāli balstās tikai un vienīgi attiecībās ar Dievu – bez Dieva personīgas pazīšanas nav iespējams ieiet Draudzē. Gluži vienkārši tev tas viss neko neizteiks, tavai sirdij tā būs tukša vieta, tā neko nejutīs un nesapratīs.
tātad, tava ši brīža vāvuļošana par horizontālajām attiecībām ar Dievu, nozīmē vienkārši to, ka tu pirmajā komentārā nekrietni sameloji par to, ka ticības augļi atpazīstami un vispār esoši ir tikai ticīgo tiešo un intīmi nepastarpināto attiecību kontekstā, jo gribējās būt snobiski ekskluzīvam un personiski šķirot augļus (lai varētu noliegt kaut kādus iepriekš oponentu deklaretos)? Pēc tam saprati savu kļūdu un tagad vāvuļo ka ticības augļi takā ir arī pilnīgi svešiem, tev nezināmiem ticīgajiem, paļaujoties vienkārši uz viņu ticību un tev nezināmu ticīgo verifikāciju par augļu autentiskumu?
Nu sorry - Jona saka ka ticības augļi kaut kādai Vassulai, piemēram,  IR. Ij kāds tagad tev pamats snobiski tos noliegt?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 14, 2016
masiks
tas tak vecais snobs Ingars ar visām vecajām vājībām, tikai nupat tīri vai Game of Thrones turpinājumu sacerējis   :o
Citāts
...“lajiem” neaizsniedzams “pravietis” mākoņu apņemtā ziloņkaula tornī... pompozi nolaisties...  svētsvinīgā intonācijā... “neapspriežamu” vēsti ... nevienam “pīslim” (lajam) neatskaitīdamies, necaurspīdīgs un pamācīšanai nepieejams... tik pašpietiekams/a ... ... ...

kristietis/Ingars
tā kā esi ieklīdis tieši manā tēmā, tad no šīs augstākcitētās vietas sīkāk, pls! 
tātad, tu nabags lajs, gāji un tevi viens tāds (tronī un necaurspīdīgs un nekādi nepieejams) izmeta iz mākoņiem?
Delpers, Lašanss, Vassula - kurš tieši, kad un kur?
bet tā precīzi un pavisam konkrēti.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 14, 2016
kristietis
un tikai bez atkārtotiem palagiem, ar tevi par praviešu tēmu jau simtkārt viss izrunāts:
http://forums.delfi.lv/read.php?f=97&t=280155&a=1
tagad - tikai konkrētas atbildes uz maniem konkrētajiem jautājumiem, ok?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Aprīlis 14, 2016
Runājot par Kristus Draudzi = Miesu.

Labprāt apspriestu šo ar ļaužiem, kuri noskatījušies jaunā ASV seriāla "Quantico" pirmo sezonu.
Personīgi es saskatu miljons līdzību.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
Nu jau gan tu sagrozi to, ko esmu teicis un piedomā vēl klāt to, ko es neesmu teicis. Tātad, jā - ticības augļi atpazīstami un vispār esoši ir tikai ticīgo tiešo un intīmi attiecību kontekstā. Vārdu “nepastarpināti” tu pats patvaļīgi piedomāji klāt. Pārlasi vēlreiz manis rakstīto – “Kā tu vari zināt, kas slēpjas katra cilvēka sirds dziļumos, ja tev nav bijušas personīgas attiecības ar viņu tieši, vai personīgu attiecību saikne caur citiem Miesas locekļiem?” Pievērs uzmanību “VAI PERSONĪGU ATTIECĪBU SAIKNE CAUR CITIEM MIESAS LOCEKĻIEM”. Komentārā  nr.239.

Par snobiskumu arī velti tu man pārmet – Kristus Miesā visi ir aicināti būt viens otram atvērti, bet liekuļi, meļi un parazīti gan nav aicināti. Ja tu uzvedies rupji un tad ar tevi neviens negrib draudzēties – vai tev ir kādas tiesības citus nosaukt par snobiem?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
Jona

Pirmkārt – nekas jau netika izrunāts, bet tā arī palika karājoties gaisā. Tu tā arī spītīgi paliki pie sava viedokļa, kuru nespēji pamatot.

Otrkārt – neesmu ne pie viena no viņiem bijis, vienkārši iedomājos, ka varētu būt interesanti paturpināt šo jau gadiem ieilgušo diskusiju, kura NAV IZRUNĀTA.

Treškārt – lai uzreiz novērstu pārpratumus, mans mērķis nav “search and destroy false prophets”, bet gan parunāt par kritērijiem, par to, cik droši vai nedroši mēs orientējamies garīgajās lietās.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 15, 2016
Citāts
Pievērs uzmanību “VAI PERSONĪGU ATTIECĪBU SAIKNE CAUR CITIEM MIESAS LOCEKĻIEM”. Komentārā  nr.239.

Jā, pievērsu. Un speciāli izdalīju to texta vietu, kuru tu selektīvi izliecies neredzam vai nesaprotam. Ja tu paplašini savu kopienu un "augļu" ferifikāciju no personīgi tuvi un ilgi pazīstamajiem līdz tavu tuvāko intīmo draugu draugiem, tad šī kopiena tik un tā ir ļoti šaurs, "elitārs"  un bez šaubām margināls kristīgās sabiedības loks. Un tieši tapēc (!!!!!), izejot no tavas rīcības, es tev devu apzīmējumu - snobs.
Vai man bija tādas tiesības? Nu es redzu ko tu raksti, redzu ko vēlies panākt/pateikt, esmu spējīgs to analizēt - tātad man ir tādas tiesības... nu piedod ja vari. :D

skat tezauru:

snobs -a, v.
1. Cilvēks, kas cenšas sekot augstākās sabiedrības modei, gaumei, manierēm u. tml., nicinot tos, kas atrodas zemākā bagātības un sociālā stāvokļa līmenī.
2. Augstprātīgs, iedomīgs cilvēks, kas pretendē uz pārākumu intelektuālajā jomā, izsmalcinātu gaumi, īpašu mākslas izpratni vai piederību pie kādas sociālās vai profesionālās grupas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 15, 2016
Citāts
Pirmkārt – nekas jau netika izrunāts, bet tā arī palika karājoties gaisā. Tu tā arī spītīgi paliki pie sava viedokļa, kuru nespēji pamatot.
Nu, šeit, taisnības labad, man jāpiekrīt. Jonai ir novērota īpašība- ja diskusija nearko nav beigusies, bet vienkārši apstājusies apnikuma vai kādu citu interesantāku tēmu dēļ, tad Jona nezkapēc uzskata ka viss izrunāts, pie kam laikam tas domāts ar spīdošu Jonas "uzvaru", jo viņa tur stūrgalvīgi bija palikusi pie saviem argumentiem... lai gan viņai pat uz pirkstiem tika rādīts, cik tie bija aplami.

/atceros diskusiju par  Waltortes halucinācijas - tjipa Jēzus bērnību galdnieka amatā, kur viņam  skrūvītes kokam krita zemē. Un tas pie tā. ka šīs detaļas galdniecībā sāka izmantot tikai pēc industriālās revolūcijas  18-19 gs. Pretēji racionālajiem argumentiem, Jona cieti palika pie sava (Waltortes emocionālās vīzijas taču jāazistāv), ij varu saderēt, ka šobrīd viņa ir pārliecināta ka tur VISS izrunāts. Iespējams ka visādi, tikai argumentus viņa uztvert tiešām nespēja, līdz ar to izrunāts tur nav pilnīgi nekas..../

nu tas tā, pieskaroties vienam no taviem apgalvojumu punktiem. A par ticības "augļu atpazīšanas" pontiem - jums tur pilna brīvība izpauzties. labprāt palasīšu, ja būs interesanti. Tikai pacenties iztikt bez loģikas kļūdām un pretrunām. Tās man parasti acīs cērtas, un kalpo par iemeslu iespraukties tērzēšanā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
Mja, tu esi pamatīgi mani pārpratis, bet centīšos tev paskaidrot. Runa jau nav par kādu organizāciju vai elitāru klubu, bet gan par Ģimeni – vārda tiešā nozīmē. Kristus Miesā (kas ir garīgā ģimene) ir daudz kas (ne viss, protams) ļoti līdzīgi kā bioloģiskajā ģimenē vai paplašinātā ģimenē (nav runa tikai par bioloģiskām saitēm) un, domāju, ka tu kā ģimenes cilvēks mani sapratīsi, par ko es runāju. Tas, uz ko es šajā salīdzinājumā gribētu koncentrēties, ir tieši attiecības. Tu vari būt draudzīgs un izpalīdzīgs pret mazpazīstamiem un nepazīstamiem cilvēkiem, bet, kamēr tu kādu neesi pietiekami iepazinis, tu taču viņam neuzticēsies tāpat, kā ģimenes loceklim vai tuvam draugam, vai ne? Vai šādā gadījumā tevi var saukt par snobu?

Tā ka nav jau runa kaut kādu noslēgtu elitāru kliķi, kurā iekļūt var tikai atbilstot kādiem kritērijiem, bet gan par to, ka ja cilvēks ir godīgs un viņam nav nelietīgu nolūku, viņš ienāks caur durvīm, nevis ielavīsies pa logu. Tas ir – godīgs cilvēks nebaidīsies izrādīties nepilnīgs, neslapstīsies un nepiesegsies ar reliģiozu svētulības oreolu. Kristus Miesā nav problēma, ja kāds vienā brīdī izsaka patiesus un grandiozus pravietojumus, bet nākamajā brīdī tomēr kļūdās un kāds cits viņu pamāca. Savukārt pašizdomātajā “kristietībā” tā ir milzīga problēma, jo tur tu esi vai nu “ticības varonis” vai arī “lajs-pīslis”. “Ticības varoņi” ir neaizskarami un viņu personiskās dzīves ir neapspriežamas, nepieejamas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 15, 2016
kristietis

Manupārt, es tevi pārāk labi saprotu. Tb -  saprotu gan to ko tu vēlies teikt, gan arī to kur tu maldies.

Citāts
Runa jau nav par kādu organizāciju vai elitāru klubu, bet gan par Ģimeni
Tas ko TU saproti ar Ģimeni jau arī IR elitārais klubiņš!!! Tu vienkārši šo klubiņu esi nosaucis par "Ģimeni" un šādā veidā esi iedomājies atrisinām snobima nejauko problēmu.
Tas ir saprotams caur tām metodēm, kuras tu apraksti kā Ģimeni kopā saturošas un ģimenes locekļus verificējošas.
Es saprotu kristīgo "ģimeni iekš gara" kā nenoteiktu visu kristiešu garīgo kopību, kurus vieno viena reliģija, viena ticība, līdzīga pasaules uztvere. Un šajā ģimenē esi gan tu, gan kaut kādi Urugvajas kristieši, par kuru esamību tu neko nezini un nekad arī neuzzināsi.
Taču tu par pamatu uzticībai uzskati tikai personīgu kontaktu... un ir saskatāma  zināmu deva ksenofobijas - svešinieku atgrūšana, pārbaudīšana un neuzticēšanās.  Tā IR lokālas un noslēgtas kopas pazīme. Ja piederība pie šīs kopas (tavuprāt) dod tev iespēju izvērtēt un noraidīt kaut kādus gļukus un halucinācijas citās kopās, bet tieši to pašu apstiprināt un atbalstīt savējā -  tad pēc definīcijas tu sevi uzstādi kā elitāras kopas pārstāvi. Tas ka faktiski tava kopa nav elitāra - tas jau ir cic jautājums.

un jā, kā jau saprātīgs cilvēks, es mēdzu izveikt secinājumus, kuri paši par sevi ir kaut kas vairāk, nekā tu esi teicis vai esi gribējis pateikt.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
kristietis
Citāts
nekas jau netika izrunāts, bet tā arī palika karājoties gaisā. Tu tā arī spītīgi paliki pie sava viedokļa, kuru nespēji pamatot.
es toreiz pamatoju visnotaļ bibliski un atkārtoti to izdarīju arī šajā tēmā (sk. 1.lpp). vairāk/labāk pamatot nemaz nav iespējams.
Citāts
neesmu ne pie viena no viņiem bijis, vienkārši iedomājos, ka varētu būt interesanti paturpināt šo jau gadiem ieilgušo diskusiju, kura NAV IZRUNĀTA.
bijis neesi, tad ko tu, atvainojos, MULDI? uz ko tad attiecināji savus ziloņkaula troņus, nepieejamibu utt.? uz Jesaju un Jeremiju?   :o
Citāts
mans mērķis nav “search and destroy false prophets”, bet gan parunāt par kritērijiem, par to, cik droši vai nedroši mēs orientējamies garīgajās lietās.
visi kritēriji ir Bībelē, par tiem nav ko daudz RUNĀT, šie kritēriji ir vnk JĀPIELIETO (ja vien nevēlies vēl gadiņus desmit pa tukšo deldēt klavieri).
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
masikam

Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
masikam
“Ģimene” šajā kontekstā nav nosaukums, bet gan būtības apzīmējums. Dīvaini, ka tu normālu organisma imunitātes aizsargreakciju sauc par snobismu. Tas nu gan nav viens un tas pats. Snobisms balstās augstprātībā, bet imunitāte vienkārši pasargā organismu no naidīgiem svešķermeņiem. A ko tu domāji, ka Draudzei jābūt kā kaut kādam caurstaigājamam pagalmam, kur visi var nākt un iet nepazīti, ar sazin kādiem nolūkiem un slēptiem motīviem?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: masiks Aprīlis 15, 2016
Citāts
A ko tu domāji, ka Draudzei jābūt kā kaut kādam caurstaigājamam pagalmam, kur visi var nākt un iet nepazīti, ar sazin kādiem nolūkiem un slēptiem motīviem?
Jēzus, šķiet, tieši tā arī domāja un teica. Katrā gadījumā mazgāja kājas visādiem svešiem vazaņkiem un tos neatraidīja ij prom nedzina. Gluži neaprobežojās tikai ar 12 vīru savstarpējās mīlestības klubiņu...
Da ij Jūdu pie vakarēdiena aicināja, lai gan nodomus un likteni tjipa zināja.
Nē, nu ja tu tur veido kaut kādu savu sekotāju klubiņu - nav problēma. Galvenais nespridzinies un raganas neķersti. Vienīgi tad jums ar kristiešiem īsti nebūs ciešas kopības un runāt par savstarpējo "ticības augļu" atpazīšanu ir pamatos bezjēdzīgi.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
Jona

Citāts
es toreiz pamatoju visnotaļ bibliski un atkārtoti to izdarīju arī šajā tēmā (sk. 1.lpp). vairāk/labāk pamatot nemaz nav iespējams.
Tu vienkārši tāpat kā astra izrauj pantus no konteksta – tas nav nekāds pamatojums, bet Dieva Vārda sagrozīšana.

Citāts
bijis neesi, tad ko tu, atvainojos, MULDI? uz ko tad attiecināji savus ziloņkaula troņus, nepieejamibu utt.? uz Jesaju un Jeremiju?   :o
Es to attiecināju vispār uz tavu koncepciju par praviešiem kā tādu. Ir atšķirība starp praviešu kalpošanas raksturu Vecajā Derībā un Jaunajā Derībā.

Citāts
visi kritēriji ir Bībelē, par tiem nav ko daudz RUNĀT, šie kritēriji ir vnk JĀPIELIETO (ja vien nevēlies vēl gadiņus desmit pa tukšo deldēt klavieri).
Par to arī ir runa, ka tie kritēriji, kādus tu izmanto NAV Bībelē. Jā, tu esi paņēmusi no konteksta izrautus pantus, taču ir jāsaprot viens – tiklīdz tu izrauj kaut ko no Bībeles konteksta, tajā brīdī tas citāts vairs NAV Bībele. Sātans arī Jēzum citēja Bībeli.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
kristietis
AUGĻI + ZĪMES - ja tev šie kritēriji nepatīk, tad tikai tāpēc, ka pašam acīmredzot nav ne viena ne otra (un kamēr tev nav ne viena ne otra, nez vai tu būsi ikurāt tas, kurš noteiks pareizo kontekstu).
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
Jona

Par pareizo kontekstu runājot – 35 No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Bez tā tava spārnotā frāze “AUGĻI + ZĪMES” ir tukša skaņa. Zīmes un brīnumi tā atsevišķi par sevi neko nenozīmē un Bībelē tam ir ļooooti daudz piemēru. Turklāt, kas attiecas uz pēdējiem laikiem, izskatās, ka būs tik liela pievilšana, ka zīmes un brīnumi vispār vairs neko nenozīmēs. Par augļiem – kā gan tu atšķirsi patiesību no izlikšanās? 35 No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Mīlestība vienmēr meklē izpausmi un tas ir iespējams tikai caur attiecībām. Turklāt – te ir runa tikai par to vien, kā saprast, kuri ir un kuri nav Kristus mācekļi (kristieši), nemaz nerunājot par to, kurš ir un kurš nav pravietis. Šādā veidā neko nav iespējams viltot, nedz noslēpt. Taču tas nav viss – pats galvenais ir, ka pār Kristus Miesu ir izliets Svētais Gars. Jēzus lika mācekļiem palikt uz vietas, līdz tas notiek. Bez Svētā Gara šāda vienotība nemaz nebūtu iespējama. Un šeit ir viens būtisks moments – ja kāds egoistiski tā teikt “lec ārā” no Miesas, Svētais Gars ir sarūgtināts un tad šis izlecējs nu nekādi nevar iesmērēt savu herēzi nevienam, kurš ir iegremdēts šajā Gara vienotībā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Aprīlis 15, 2016
kristietis
tad jau tikpat labi - var arī izlikties, ka ir mīlestība, pie kam ar visiem augļiem un rīcību.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
masiks

Ūja, palasi vien vērīgāk, tu esi pārāk paviršs. Palasi arī, ko Pāvils saka, ar kādiem nebiedroties un nesaieties. Viena lieta ir palīdzēt un pat ziedoties, bet pavisam kas cits ir atvērta sirds pret atvērtu sirdi. Draudze nav organizācija, par kuras biedru var kļūt, nedz vieta, kur ierasties – tās ir mīlestības attiecības. Visi ir aicināti, bet ne visi to vēlas. Ja nu tu nevēlies iekļauties, bet tomēr ar varu lauzies iekšā, tad skaidrs, ka gribi vienkārši parazitēt uz organisma rēķina. Jā, Jēzus jau nevienu prom nedzina, bet attiecībās neļāva izslīdēt cauri liekuļiem.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
kristietis
Citāts
ja kāds egoistiski tā teikt “lec ārā” no Miesas, Svētais Gars ir sarūgtināts un tad šis izlecējs nu nekādi nevar iesmērēt savu herēzi nevienam, kurš...
ha hā, acīmredzama skaudībiņa, lūk, vienīgais auglis, kas tevi vada.
bet tīri sporta pēc pajautāšu - ja nu Garam labpatiktu šai kalpošanai izredzēt TEVI - značit, Ingars egoists un izlecējs? ij pilnīgi viss, ko nu Jēzus vārdā klāsta, jau apriori herēze?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
Jona
Nav runa par skaudību, runa ir par Dieva gribu, ko Viņš realizē caur Kristus Miesu. Es nenoliedzu pravietošanu, nedz arī, ka zīmes un brīnumi bagātīgi klātesoši Draudzē būs līdz pat pasaules galam. Tomēr visi Miesas locekļi ir savstarpēji viens no otra atkarīgi un katram ir tikai kāda daļa no visas Kristus Pilnības. Tad nu, ja kāds iedomājas būt neatkarīgs no pārējiem, ir jautājums, vai viņš tiešām pieder pie Miesas.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
kristietis
nu bet kurš tad ir tas negantelis, kas to visu no sevis iedomājies, KURŠ konkrēti? tu tā arī nevienu nenosauci, par ko mēs vispār runājam?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
Jona

Kā jau teicu, mans mērķis nav atrast un iznīcināt. Runa ir par orientēšanās kritērijiem. Par tavu reakciju ikreiz, kad kādas konkrētas lietas, ko teikusi Vassula, Delpers, Valtorte utt., tiek paliktas zem jautājuma – tu ignorē pat acīmredzamas pretrunas ar Dieva Vārdu. Piemēram – par Marijas statusu Debesīs, par “anonīmajiem kristiešiem” un tamlīdzīgas herēzes.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
kristietis
un kas tu tāds, lai citus pretrunās ar Dieva vārdu orientētu? šos (bibliski pārbaudītos!) praviešus apstiprinājuši citi tādi paši, kā arī ne mazums izcilu teologu. savukārt par `anonīmajiem kristiešiem`, pat ja nebūtu citu avotu, man pietiktu ar Mātes Terēzes autoritāti vien.
savukārt tavi ĪPAŠIE NOPELNI/PILNVARAS būtu kādas, m?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
kristietis
pirmīt tu te vareni par Mīlestību kā patiesās Draudzes pazīmi izvērsies, tad nu - kad būsi šajā jomā pārspļāvis Māti Terēzi, tad arī nāksi ar pretenzijām, ok?  BET NE AGRĀK.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
kristietis
vai to vismaz atzīsti, ka Māte Terēze MĪLESTĪBĀ paveikusi vairāk/tikusi tālāk par tevi?   jā vai nē.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 15, 2016
Par to jau arī ir runa, ka nav tur nekas bibliski pārbaudīts. Tas, ka kādi atsevišķi individuāli cilvēki (par kuriem visiem vēl nav skaidrs, vai vispār ir kristieši) kaut kam piekrīt, tas nenozīmē, ka tā ir patiesi vēsts no Dieva. Vai tu gribi teikt, ka Delpers, Valtorta, Vassula, Terēza, Augustīns ir garīgāki par Pāvilu, Pēteri, Jēkabu, Jāni? Kāpēc tad ir pretrunas? Un kādi tad tur ir tie īpašie nopelni? Kādi ir tavi īpašie nopelni? Ir vesels lērums patiesu kristiešu, kuriem ir īpaši nopelni, un kuri, es tev garantēju – nepiekrīt šīm dīvainajām nebibliskajām mācībām.

Interesanti, piemēram, tepat tēmā par anonīmajiem kristiešiem tu, kā apstiprinājumu esi minējusi trīs no konteksta izrautas rakstu vietas un tad vēl apšaubāmas autoritātes, kā “katoļu avoti”, katoļu katehisms, Lašanss, Delpers. Par Svēdenborgu neņemos spriest, neko par viņu nezinu. Augustīns un Justīns – konkrēti minētie citāti ir acīmredzamā pretrunā ar visu, ko mācīja Jēzus, Pāvils, Pēteris, Jēkabs, Jānis un daudzi citi Jaunās Derības personāži. Galu galā – šī koncepcija pati par sevi dara Dievu par meli, jo Dievs ir nepārprotami atklājis, ka neviens cilvēks nespēj būt pats par sevi taisns, bet tikai Jēzū Kristū. Jā, cik tāl ir runa par to, ka..dah, nu protams – pestīšanai nav nekāda sakara ar institucionālās kristietības tradīcijām, rituāliem un visvisādiem reliģiskiem atribūtiem, es piekrītu pilnībā. Taču, noteikti nepiekrītu, ka kāds var tikt pestīts un vadīt taisnu dzīvi nebūdams piedzimis no augšienes. Nu nav tāda lieta kā taisnīga dzīve ārpus Kristus.
---
Par Māti Terēzi - te arī parādās tava greizā izpratne par mīlestību un garīgām lietām vispār. Tas nav tā, ka būtu kādas sacensības par tiesībām autoritatīvi izteikties - tas ir slims un vulgārs skatījums. Un kādās mērvienībās tad tu gribi mērīt un  salīdzināt?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
kristietis
un kas tad ir pārbaudījis TEVI, ka jūties tiesīgs visus pēc kārtas nolikt? varbūt tieši tu esi vulgārs un slims?
Citāts
kādās mērvienībās tad tu gribi mērīt un  salīdzināt?
nu katrā ziņā ne tavās, kas acīmredzami saucas - INGARS PĀRI VISAM. 
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 15, 2016
neapvainojies, ja tā turpināsi, vairs neatbildēšu. visas tavas `dinozaura dogmas` es sen no galvas zinu. ja nepieaugsi ticībā, pravieši priekš tevis tā arī paliks cietais rieksts.

22 Tā mēles nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem, BET PRAVIETOŠANA NAV NETICĪGAJIEM, BET TICĪGAJIEM.
/1.Kor.14/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Aprīlis 16, 2016
praviešus apstiprinājuši citi tādi paši

Te jau ir 100% skaidra atbilde.

Citāts
kā arī ne mazums izcilu teologu

Manis atzītais izcilais teologs ir Kurts Vonnegūts, bet viņš nav vārdos saucis nevienu.
Tur jāpieiet ar Sv. Gara izpratni.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 17, 2016
Jona

Kur un kā parādījās "Ingars pāri visam"? Esmu atvērts diskusijai. Nezinu, kāpēc tu uzskati, ka esmu kādu nolicis? "Apšaubāma autoritāte" - autoritāte, kuru var apšaubīt. Vai tā ir nolikšana? Bet kas tevi ir pārbaudījis, ka tu vari pieprasīt bezierunu paklausību kādām "autoritātēm"? Kādi tev pašai sasniegumi? Bet nejau ar sasniegumiem šeit forumā mērīties - te varētu būt vienkārši godīga diskusija, nevis "tā ir, tāpēc, ka es tā saku". Ja tu saki - pierādi un pamato.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 17, 2016
``Ja tu saki - pierādi un pamato.``

ingar nu vot pareizi, šito es jums ticīgajiem vienmēr saku :D
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 17, 2016
Papucs
Citāts
Citāts
praviešus apstiprinājuši citi tādi paši
Te jau ir 100% skaidra atbilde.
un ko tu gribēji - lai mēs būtu tiktāl Dievam vienaldzīgi, ka uzspļaut, saņemam Vārdu vai ne, saņemam autentisku vai kājam gaisā?
kā izredzētie to spēj - kam nu ir gara redze, tas vnk redz otru kā arī Dieva apzīmogotu - gan redz gan sirdī nešaubīgi sajūt ,jau pa gabalu. ja gara redze ir tikai vīziju laikā(bērniem vizionāriem), tad viņi vnk uzprasa JMarijai piem., kā vērtējams viens vai otrs cilveks vai parādība. tā ir darījuši Medžugorjes vizionāri un saņēmuši atbildi.  izrietoši - SAMOZVANCU IZREDZES PIESMĒRĒTIES - APAĻA NULLE.
nu saki, kāpēc, teiksim, Pujats nevarēja vnk pajautāt L.Lašansam, kad uzņēma viņu Rīgā (sak, ir te mums viens, kas pretendē uz pravieti, vai nevarētu dabūt Jēzus apstiprinājumu par Ē.D.)?  tak nē jau... labāk nories pa gabalu.
Citāts
Manis atzītais izcilais teologs ir Kurts Vonnegūts, bet viņš nav vārdos saucis nevienu.
mjā, K.V. ietekme uz tevi ir jūtama, tikai tas vel nepadara nevienu par pravieti (ja vien nerunājam tīri dzejiskās alegorijās).
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 17, 2016
kristietis
Citāts
... Ja tu saki - pierādi un pamato.
es jau pamatoju, bet jāpierāda man tev nav nekas, es LIECINU. jā, manis atzītos praviešus neatbalsta teologu vairākums, bet tu vari sekot meinstrīmam, piem. šiem te
http://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=2515.0
šī ir mana tēma, mana personiskā pieredze, gribi diskutēt -  papūlies piepacelt pēcpusi un APGŪT TĒMU. man nav interesanti  sarunāties ar tādu, kas kopš mūsu pedējās komunikācijas  nav progresējis ne par matu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 17, 2016
nē sorr, progresējis ir - vecās fobijas veiksmīgi dubultojušās 

(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ba/2d/28/ba2d287cd9b6c5997c0ea4e64a93bbdc.jpg)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 19, 2016
Jona

Jā, es vēl joprojām piekrītu Jēzum, ka ne katrs, kurš saka uz Viņu “Kungs, Kungs”, ieies Debesu Valstībā, kā arī, ka ne katrs, kurš darījis zīmes un brīnumus Viņa vārdā un pravietojis Viņa vārdā, patiesi ir no Viņa. Tāpat arī vēl joprojām piekrītu Pāvilam, ka bez mīlestības pat tāda ziedošanās, kā visas mantas izdalīšana nabagiem un miršana mocekļa nāvē, nav ne nieka vērta. Vēl joprojām ņemu vērā Jēzus brīdinājumus neskriet pakaļ bez izšķiršanas kad kāds saka “redzi te” vai “redzi tur”.

Jā, vēl joprojām man ir fobija no svešinieku balsīm, kuras nu nemaz nelīdzinās Labā Gana balsij, kā arī fobija no tādiem, kuri lien iekšā pa logu, nevis ienāk pa durvīm.

Būtībā runa jau vairs nav tikai par to, vai Valtorta, Vassula, Lašanss, Delpers ir vai nav uzticamas autoritātes, bet arī par tavu spēju adekvāti spriest un izšķirt. Mēs abi viņus vērtējam dažādi un tagad ir jautājums – kāpēc tu uzskati, ka tavs vērtējums ir pareizāks? Kas tev liek būt tik pārliecinātai par savu kompetenci izšķirt šādas lietas? Kāpēc lai es tavam spriedumam uzticētos vairāk, nekā citu kristiešu spriedumiem?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 19, 2016
kristietis
Citāts
Kas tev liek būt tik pārliecinātai par savu kompetenci izšķirt šādas lietas?
nus, ir viena tāda Grāmata...
56 Liekuļi, par zemes un debess izskatu jūs protat spriest, kāpēc jūs neprotat spriest par šo laikmetu?
57 Un kāpēc jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnība?
/Lk.12/
un vai esi ievērojis, ka nevis es pie tevis eju un gadiem nepagurusi tincinu, bet tu pie manis?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 19, 2016
vispār nekādi nesaprotu, kāpēc tu neej un pats personiski nepārbaudi, jo interese tev ir nepārejoša... ņem piemēru no Nebukadnecara kas pārbaudīja Daniēlu un uz priekšu!
lai kādas arī nebutu kādam fobijas no iespējamiem viltus praviešiem, bet, goda vārds, cilvēkus tak viņi neēd!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 19, 2016
Citāts
fobija no tādiem, kuri lien iekšā pa logu, nevis ienāk pa durvīm.
kas ar šo, nez, bija domāts?  ziloņkaula troņu vietā tagad sāksi piedzejot slepenu līšanu? kurš tad tā būtu darījis?!   
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 19, 2016
Bet jautājums jau paliek atklāts – kas tev liek domāt, ka tu spēj izšķirt? Es tevi tincinu, jo tu tik pārliecinoši uzstājies, ka pilnīgi uzprasies uz šādiem tādiem jautājumiem. Ja tu kaut ko raksti, kas attiecas uz Kristus Miesu, tad rēķinies ar to, ka var būt kādi jautājumi no citiem kristiešiem, jo īpaši tad, ja tas, ko raksti ir kaut kas tāds. Katrā gadījumā – tā kā tu uzstājies, tas liecina, ka esi ļoti par sevi pārliecināta un gribētos noskaidrot, kas ir tavas pārliecības pamatā.

Kas kāpj iekšā pa logu ir tie, kuri cenšas piekļūt sirdīm ne caur attiecībām Jēzū Kristū, bet pa citiem ceļiem.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 19, 2016
Citāts
gribētos noskaidrot, kas ir tavas pārliecības pamatā.
laikam jau tas pats kas viņiem (bet to var labāk izjust nekā paskaidrot)

18 Un, staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divi brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki.
19 Un Viņš uz tiem saka: "Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem."
20 UN TIE TŪDAĻ ATSTĀJA SAVUS TĪKLUS UN SEKOJA VIŅAM.
21 Un, no turienes tālāk iedams, Viņš ieraudzīja citus divi brāļus, Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Cebedeju tīklus lāpām, un Viņš tos aicināja.
22 UN TIE TŪDAĻ ATSTĀJA LAIVU UN SAVU TĒVU UN SEKOJA VIŅAM.
/Mt.4/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 19, 2016
Citāts
Kas kāpj iekšā pa logu ir tie, kuri cenšas piekļūt sirdīm ne caur attiecībām Jēzū Kristū, bet pa citiem ceļiem.
un atkal man jājautā - kurš tieši? 
ja nevari nosaukt nevienu konkrēti (bet tu jau neko neesi apguvis!), tad tas pielīdzināms rupjai apmelošanai. ja jau esi nolēmis baidīties, tad visvairāk tev jābaidās no Svētā Gara zaimošanas 
http://www.tlig.lv/content/view/106/82/
nupat tu tur esi iekšā ar visām četrām.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 19, 2016
Graužu popkornu... :D
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 19, 2016
Ctulhu
tāda vienveidīga tev tā ēdienkarte ...   ;)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Aprīlis 19, 2016
Jona, labi es jūsu debates lasot iedzeršu arī tēju :)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Meistars Goda Aprīlis 19, 2016
Manis atzītais izcilais teologs ir Kurts Vonnegūts, bet viņš nav vārdos saucis nevienu.

Laba izvēle.

"I am an atheist (or at best a Unitarian who winds up in church quite a lot)."  /Kurt Vonnegut/
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 19, 2016
Vīzijas, pravietojumi – to visu Dievs dara un darīs Kristus Miesā (un ne tikai to vien) līdz pat Pasaules Galam, kad nāks Pilnība. Es arī nepiekrītu “dāvanu izzušanas” teorijai. Taču es uz to skatos tā kā Dievs caur Pāvilu atklāja, proti, ka pravietojumus var apspriest, un vispār, visas Gara dāvanas Kristus Miesā ir savstarpēji saistītas un viena otru papildinošas – nevienam atsevišķi nav visa Pilnība, bet tikai visiem kopā. Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis. Un tad atklājās noslēpums – Kristus Miesa. Pravietošana nepazuda, tieši otrādi – tā pacēlās augstākā līmenī. Ja “vecos laikos” Dievs ar Garu svaidīja ekskluzīvi tikai atsevišķus izredzētos, tad “šinīs pēdīgajās dienās” katram (ticīgajam) ir dota Gara izpausme (kā Pāvils saka). Tas ir Joēla pravietojuma piepildījums.

Pa logu kāpj iekšā tie, kuri cenšas piekļūt sirdīm apejot attiecības Jēzū Kristū. Paskaidrošu, kā tas attiecas uz tevi – tu izsaki dažādus apgalvojumus (un nav būtiski, vai tie ir tevis pašas, vai citāti, ko kāds cits ir teicis), bet, kad es norādu, kā konkrēti tie ir pretrunā ar Dieva Vārdu, tu kategoriski pieprasi, lai es to ignorēju pretēji tam, ko saka sirdsapziņa, jo, lūk, tās ir atklāsmes, kas nav apspriežamas. Nav jau nekāda problēma, ja uzreiz nevari atbildēt, vienkārši esi pazemīga un atbildi – es nezinu, bet pavadīšu laiku lūgšanā, lai to noskaidrotu. Problēma ir tā, ka tu pat NEASTĀJ VIETU jelkādai diskusijai, tas ir – bezkaunīgi lauzies iekšā pa logu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 19, 2016
Piemēram, ja mēs paņemam tīri kādu no strīdīgajām atklāsmēm pašu par sevi, neatkarīgi kurš to ir teicis. Kaut vai par Marijas lomu un statusu Debesīs. Kā tu to savieno ar šo gadījumu - 20 Un Viņam deva ziņu un sacīja: "Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un grib Tevi redzēt."
21 Bet Viņš atbildēdams tiem sacīja: "Mana māte un Mani brāļi ir šie, kas Dieva vārdu dzird un dara."?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Aprīlis 19, 2016
kristietis
Citāts
tu pat NEASTĀJ VIETU jelkādai diskusijai, tas ir – bezkaunīgi lauzies iekšā pa logu.
paklau, tev kauna vispār nav?  diskusijās ar tevi es esmu izniekojusi tik daudz laika kā varbūt neviens cits, tik TEV KĀ NEPIELEC TĀ NEPIELEC. piem., šī ir tikai viena no daudzām, kur par JMarijas lomu esmu pateiksui visu ko zinu:
http://www.lelb.lv/forums/?fu=l&id=2037&rid=3&start=4
un tagad tu brīnies, kā tev nepietiek ticības,kāpēc Jonai ir bet Ingaram nav?  un tas pēc tam, kad esi visrupjākā veidā pārkāpis Evanģeliju, tb pamanijies ietiesāt ellē, pie tam veselu konfesiju?!

zin ko, vai nu saņem drosmi un apmeklē kādu pravieti, ja vēlies padiskutēt, vai neatbildu vairāk. iedvesmai pārlasi, ko Evaņģēlijs saka par tādiem mūžīgi bailīgajiem /Atkl.21:8/.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 19, 2016
Te skaidri izpaužas jūsu abu problēma,ka jums nepietiek ar VD praviešiem un JD Kristus mācībām,bet jūs meklējat sazin ko,sazin kur ,tādā veidā ieslīgstot neauglīgā un ķildīgā diskusijā ?
Kam jums tie jaunizceptie pravieši,ja visu ir paskaidrojis pats Dieva Dēls Jēzus Kristus ?
Ak,jūs,mazticīgie !
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: kristietis Aprīlis 19, 2016
Jona

Redz, nebūtu jau nekādu problēmu, ja, pateikusi visu, ko zini un atdūrusies pret to, ko nezini, to tā arī atzītu un atstātu, un neturpinātu savu vienreiz pierādīto nezināšanu atkal un atkal uzstiept visiem kā neapstrīdamu patiesību.  Paskaties taču, ar ko tad tās diskusijas beigušās – ar to, ka tu tomēr nespēj savienot atsevišķās konkrētās atklāsmes ar Dieva Vārdu. Tāpēc nepārsteidzies ar secinājumu par to, kurš no mums ir tas, kuram nepielec.

Kā tev šķiet, vai nebūtu pareizāka sekojoša attieksme: Te ir tāda un tāda atklāsme, kāds man norādīja pretrunas ar Dieva Vārdu, par ko nezināju, ko lai atbild, lūdzu padalieties, ko jūs pārējie par to domājat?

Citāts
un tas pēc tam, kad esi visrupjākā veidā pārkāpis Evanģeliju, tb pamanijies ietiesāt ellē, pie tam veselu konfesiju?!
Nu gan tu man piešuj to, ko es neesmu darījis

Citāts
zin ko, vai nu saņem drosmi un apmeklē kādu pravieti, ja vēlies padiskutēt, vai neatbildu vairāk. iedvesmai pārlasi, ko Evaņģēlijs saka par tādiem mūžīgi bailīgajiem /Atkl.21:8/.
Vispirms varbūt atbildi kaut uz vienu no tiem jautājumiem, kas tā arī palikuši gaisā karājoties? Ja šobrīd nevari, nav nekāda traģēdija, vienkārši tādā gadījumā, runājot par šīm tēmām, godīgi būtu, ja tu piebilstu, ka tas vēl ir jāpārbauda. Vēl arī, lūgums, vīzdegunīgi nemētāties ar rakstu vietām bez kādas kontekstuālas izpratnes. Nu, bet, ja nevari…nu tad neko, bet vismaz padomā par to.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Aprīlis 25, 2016
Jēzus ir ”dzīvība”, jo viņš ar savām asinīm ir izpircis cilvēkus un mūžīga dzīve ir balva, ko Dievs dod ”Kristū Jēzū, mūsu Kungā”. (Rom. 6:23.)
Jēzus ir ”dzīvība” arī tiem, kas ir miruši. (Jāņa 5:28, 29.)
Padomājiet, ko viņš paveiks, būdams Augstais priesteris un Valstības ķēniņš! Valdīdams tūkstoš gadus, Kristus atbrīvos savus pavalstniekus no grēka un nāves. (Ebr. 9:11, 12, 28.)

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir tas, kuru Dievs sūtīja pasaulē, lai pasaule caur viņu tiktu glābta. (Jāņa 3:17.) Un neviens netiek pie Tēva kā vien caur viņu.

 Bībelē ir skaidri teikts: ”Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” (Ap. d. 4:12.)
Tāpēc,lai kādi agrāk būtu bijuši mūsu uzskati, mums ir jāveido ticība Jēzum, jāseko vienīgi  viņam un jāiet pa ceļu, kas ved uz dzīvību. (Jāņa 20:31.)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 12, 2018

nospiedums uz Turīnas līķauta ir autentisks, šis audums patiešām klāja Manu Miesu
1987. gada 2. oktobris, Vassulas vēstījumi

tas esmu Es, Jēzus; Es vēlos, lai ikviens Mans vai Manas Mātes attēls tiktu uzlūkots ar bijību, jo tie attēlo Mūs; tas pats attiecas arī uz Manu Krustu, kas ir Mans attēls; vēlos pavēstīt, ka nospiedums uz Turīnas līķauta ir autentisks, šis audums patiešām klāja Manu Miesu, Es esmu to svētījis; Vassula, ienāc Manā Sirdī un atļauj Man tevi tajā paslēpt; atpūties un nāc pie sava Tēva;
(Šķita, ka Dievs mani ir apklājis pats ar Sevi. Es biju ietīta Viņā un jutos laimīga.)

h (http://www.tlig.lv/content/view/378/116/)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 13, 2018
Jona

/Es vēlos, lai ikviens Mans vai Manas Mātes attēls tiktu uzlūkots ar bijību, jo tie attēlo Mūs;/

Džekam episka izmēra iedomība piemīt :D
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 13, 2018
Ctulhu
Episkam Džekam Episka iedomība ;)

Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Ctulhu Marts 13, 2018
Jona

Nu jauki, tikai no malas smieklīgi izskatās.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 14, 2018
Ctulhu
no ateista malas varbūt arī, tak tāpēc jau es to lieku Kristiestības sadaļā ;)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 15, 2018
Jona
Varbūt Tu zini, kāds tagad ir gads kopš Kristus?
Tas, ka nav nekāds 2018., tas nu ir pilnīgi skaidrs.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 15, 2018
ir tieši precīzi m.ē. 2018. gads, resp., kopš Jēzus Kristus dzimšanas - ciktāl pēc Bibeles un atklāsmēm. (ak tā, bet Papucs tak bij pats sev Pravietis...  :-\  )
zini, man pa lielam vienalga, man principā interesē viens - kāds ir mūsu Dievs un ko no Viņa sagaidīt.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 15, 2018
ko no Viņa sagaidīt.
Pēdējo 300+ gadu laikā cilvēce ir dubļu plūdos "nonesta" vismaz vienu, bet varbūt arī 2 reizes.
Gan ne pilnībā, atbilstoši Noasam dotajam solījumam.
Tikai par kādiem 70%.

Iespējams, ka saskaņā ar Atklāsmes grāmatu, bet es vēl pārlasīšu.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 15, 2018
precīzi m.ē. 2018. gads - ciktāl pēc Bibeles un atklāsmēm.
STOP!
1. Es ļoti skaidri zinu, ka Bībelē nav nekur norādīts, ka šobrīd ir 2018. gads!
2. Gandrīz esmu pārliecināts, ka arī nevienā Praviešu atklāsmē netiek nosaukts precīzs gadskaitlis, kaut gan varbūt kļūdos.
3. Pieņemu, ka skaitlis 2018. Tavās smadzenēs ir nogulsnējies tikai un vienīgi valdošās pasaulīgās propagandas rezultātā.
4. Tu kaut kādā mērā valdošo propagandu maisi vienā ķīselī ar Bībeli un atklāsmēm.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 15, 2018
bet Papucs tak bij pats sev Pravietis...  :-\   
Kā nu Dievs devis, tā tam būs būt.
Varbūt Tu atceries Bībelē vienu tādu Pravieti, vārdā Jona, kurš negribēja būt par Pravieti...

Es pazemībā pieņemu - ja nu esmu Pravietis, tad ko nu tur daudz...
( piedod, ja vari...)

((starp citu, nav jau viegli būt par Pravieti))
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 15, 2018
Tagad rit 5779 gads.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2018
Papucs
un kas mainītos, ja būtu, teiksim, 3tk kādais tur gads - mainītos apsolījumi? Tēvreize? nu pieņem astras/Staar ciparu, ja aiz gara laika darīt nav ko un pēc nedēļas padalies ar atšķirībām   ;D
btw, kāpec vispār prasi man, vai nemani ka ar to pašu izkrīti no Pravieša lomas   :P
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2018
Ctulhu
kāpēc nevar normāli ievietot copy paste?!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 16, 2018
kāpec vispār prasi man
Gribu pārbaudīt Tavus Praviešus uz viltojumiem  :P
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 16, 2018
Papucs
ko niekojies, sāc ar to ragu atrašanu Karaļkalna eņģeļiem - uz sitiena  taustāms kompromats!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 16, 2018
sāc ar to ragu atrašanu Karaļkalna eņģeļiem
Ko nu...
Tak, lai jau visi tos ragus redz un saprot Patiesību...
(es taču nestrādāju Vatikānā - nemēģinu pārkrāsot melnu par baltu!)
 :)
Lai jau melns paliek melns kā ir.
 
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 16, 2018

nospiedums uz Turīnas līķauta ir autentisks, šis audums patiešām klāja Manu Miesu
1987. gada 2. oktobris, Vassulas vēstījumi

tas esmu Es, Jēzus; Es vēlos, lai ikviens Mans vai Manas Mātes attēls tiktu uzlūkots ar bijību, jo tie attēlo Mūs; tas pats attiecas arī uz Manu Krustu, kas ir Mans attēls; vēlos pavēstīt, ka nospiedums uz Turīnas līķauta ir autentisks, šis audums patiešām klāja Manu Miesu, Es esmu to svētījis; Vassula, ienāc Manā Sirdī un atļauj Man tevi tajā paslēpt; atpūties un nāc pie sava Tēva;
(Šķita, ka Dievs mani ir apklājis pats ar Sevi. Es biju ietīta Viņā un jutos laimīga.)

h (http://www.tlig.lv/content/view/378/116/)


Bībele atklāj,ka vēsts par Turīnas līķauta autentiskumu ir MELI!. Jēzus netika ietīts vienā veselā auduma gabalā,jo Jēzus laikā mirušo cilvēku miesas mēdza aptīt ar garu lina auduma gabalu,bet galvu aptina ar atsevišķu autu,ko sauca par sviedrautu.Piemēram,Jāņa 11:44 par Jēzus drauga Lācara augšāmcelšanu teikts: ”Mironis iznāca; kājas un rokas tam bija autiem sasietas, un seja aizsegta ar sviedrautu." Bet par paša Jēzus augšāmcelšanu Jāņa 19:40 teikts:"Viņi paņēma Jēzus līķi un pēc jūdu bēru paražas to kopā ar smaržvielām ietina linautos." Kā redzams,runa iet par vairākiem linautiem ,nevis par vienu linautu. Bet Jāņa 20:6,7 teikts:"Pēc viņa ieradās arī Sīmanis Pēteris un iegāja kapā. Viņš ieraudzīja noliktos linautus, 7 kā arī sviedrautu, kas agrāk bija aptīts Jēzum ap galvu, taču tas bija satīts atsevišķi un gulēja nevis kopā ar linautiem, bet citā vietā."
Bībele ir Dieva vārdi un Dievs nemelo!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 19, 2018
astriņ,
tavi Bruklinas "pravieši" nebūs informēti ka bez galvenā un sejas sviedrauta ir vēl tādi aptinamie pārsēji ar mērķi fiksēt pamataudumu (kāpēc arī Jānim  daudzskaitlī - auti).

jeb tu uzstāj, ka MELO  Marks Matejs un Lūka, kuri visi atsaucas uz VIENU smalka audekla gabalu, ko šim nolūkam ziedoja Jāzeps no Arimatijas (sk. Bībelē)?  :o 
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 19, 2018
Klau, kā tur tomēr paliek ar to atombumbošanu 1871. gadā?
Vēl neesmu pārlasījis Atklāsmes grāmatu, bet gan jau tur ir minēts.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 20, 2018
kur tu to rāvi? precīzākais no Bībeles, ko mēs varam uzmanīt, būtu Daniēla pēdējās nod. beigu panti, kur nosaukts dienu skaits kas jāiztur.
un pat tad nav īsti skaidrs vai tas attiecas uz  jau saīsinātām dienām (Mt.24:22) vai uz sākotnējo apsolījumu.
tā ka nez vai vērts ciparus medīt.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 20, 2018
un vēl jau paliek Garabandāle un Medžugorje, kur priesteri no vizionārēm saņemtos pēdējos vēstījumus paziņos visai pasaulei trīs dienas iepriekš, pirms tie notiek. pēc tam, ja pareizi atceros, JMarijas vēstījumi izbeigsies pavisam, nu bet mēs varēsim gatavoties pēdējām, khm, žēlastībām ..  :-\
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 20, 2018
astriņ,
tavi Bruklinas "pravieši" nebūs informēti ka bez galvenā un sejas sviedrauta ir vēl tādi aptinamie pārsēji ar mērķi fiksēt pamataudumu (kāpēc arī Jānim  daudzskaitlī - auti).

jeb tu uzstāj, ka MELO  Marks Matejs un Lūka, kuri visi atsaucas uz VIENU smalka audekla gabalu, ko šim nolūkam ziedoja Jāzeps no Arimatijas (sk. Bībelē)?  :o


Nu tak ne Marks,ne Matejs,ne Lūka neraksta,ka būtu bijis tikai VIENS auduma gabals.Piemēram,Matejs raksta,ka :"Un Jāzeps ņēma miesas un ietina tās tīrā audeklā".Marks raksta,ka:"Un tas,nopircis smalku audeklu...un ietina tai audeklā... ." Lūka raksta,ka:"...ietina smalkā audeklā un ielika kapā,... ."Savukārt Jānis raksta detalizētāk:"Tad viņi paņēma Jēzus miesas un satina tās autos kopā ar smaržvielām,pēc jūdu bēru paražām."
Nu un kur tu te redzi vārdu svienojumu "VIENU smalka auduma gabalu" ?


Un nevajag visā vainot Dieva cilvēkus no Bruklinas tik tamdēļ,ka tev labpatīkās ticēt visam citam,tik ne tam,kas rakstīts Bībelē.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 20, 2018
beidz duročku tēlot, tur pat lietots vienskaitlis (audeklā nevis audeklos), bet par atsevišķajiem pārsienamajiem autiem jau atbildēju iepriekš.
man gan absolūti vienalga, kādas strēmeles tur figurē jums, manis pēc kaut vai kabatlakatiņi.  PUNKTS.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 20, 2018
beidz duročku tēlot, tur pat lietots vienskaitlis (audeklā nevis audeklos), bet par atsevišķajiem pārsienamajiem autiem jau atbildēju iepriekš.
man gan absolūti vienalga, kādas strēmeles tur figurē jums, manis pēc kaut vai kabatlakatiņi.  PUNKTS.

Žēl gan,ka tu neņem vērā to,kas ir rakstīts Bībelē! Diemžēl tev pasakas ir tuvākas,un es tur neko nevaru darīt!
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 21, 2018
priesteri no vizionārēm saņemtos pēdējos vēstījumus paziņos visai pasaulei trīs dienas iepriekš, pirms tie notiek. pēc tam, ja pareizi atceros,

Ņemot vērā Medzjugorjes vizionāru vecumu, es teiktu, ka mums atlikuši vēl max 30 gadi.
Taču objektīvi daudz mazāk.

Neesmu kādus 12 gadus bijis pie zobārsta, un tagad ir laiks pieņemt lēmumu.
Nevaru saprast - varbūt nav vērts?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 22, 2018
Papucs
Varbūt, ja paspēsi uztaisīt mūžīgo dzinēju, tad pasaules gals tiks atcelts?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Jona Marts 22, 2018
Papucs
man arī līdzīgs čujs, gadi tā - vēl padsmit, divdesmit. un piedzīvošot tieši mūsu paaudze.  nav gan precizēts kuri - 80gadnieks un aizvakar dzimušais ir diezgan atsķirīgās situācijās, ne.
mazais krievu pravietis Vjačeslavs savai mātei teicis ka viņa piedzīvos Antikrista atnāksanu, bet viņai jau tagad  +/- 70.  par Vassulu atkal sapratu, ka viņa tiks nogalināta ātrāk, un ka tik ne no tiem visupareizākajiem brāļiem Kristū...
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 22, 2018
Kas no Bībeles ir uzzināms par ANTIKRISTU?
Kas ir ANTIKRISTS?
1.Jāņa 4.nod.3.pantā lasām atbildi:”Ikviens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir pasaulē.”
Kā redzams,tad Bībele apliecina,ka Antikrists pasaulē ir atnācis jau 1.gadsimtā ! Bet uzmanība būtu jāpievērš tam,ka Jānis nerunāja tikai par vienu antikristu.Viņš runāja par "daudziem"antikristiem,kuru kopums veido "ANTIKRISTU",kurš pasaulē ienāca jeb ielavījās kristiešu draudzē jau 1.gadsimtā un apustuļus nosauca par "traucēkļi" savai darbībai pret Kristu. Bībele atklāj,kad nomira pēdējais apustulis,kas draudzē uzturēja dzīvas Jēzus mācības,tad arī ANTIKRISTS sāka savu uzvaras gājienu.  1. Jāņa vēstules 2. nodaļas 18. pantā teikts: ”Kā jūs esat dzirdējuši, ka nāks antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies.” Garīgā ziņā nemierīgo situāciju pirmajā gadsimtā bija izraisījuši ”daudzi antikristi”, nevis tikai viens. Arī mūsdienās ir nevis viens, bet daudzi antikristi, kas kopumā veido KOLEKTĪVO antikristu. Visi kopā viņi ir sagādājuši cilvēcei garīgu postu. (2. Timotejam 3:1—5, 13.)
Kas tad veido mūsdienu antikristu?
Apustulis Jānis rakstīja: ”Kas ir melis, ja ne tas, kas liedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz Tēvu un Dēlu.” (1. Jāņa 2:22.) Atkritēji un viltus reliģijas vadītāji sagroza skaidrās mācības par Jēzu, aizstādami tās ar reliģisku nepatiesību. Viņi ir atmetuši Bībeles patiesību un izplata melus Dieva un Kristus vārdā.
 Kopš pirmā gadsimta kristieši ir pieredzējuši mežonīgas vajāšanas. (2. Timotejam 3:12.) Šo vajāšanu organizētāji cīnās pret Kristu un tāpēc ietilpst antikrista grupā.
”Kas nav ar mani, tas ir pret mani; un kas ar mani nesakrāj, tas izkaisa.” (Lūkas 11:23.) Ar šiem vārdiem Jēzus norādīja, ka visi, kas pretojas viņam un Dieva nodomiem, ko viņš atbalsta, ir daļa no antikrista. Arī valdības,kas pretojas Dieva Valstībai, pieder pie antikrista.(Daniēla 7:2-17.)
”Dievs pazudina tādus, kas runā melus, viņam riebj ikviens, kas izlej asinis un dara viltu,” teikts 5. psalma 7. pantā. Visi šie vārdi attiecas uz antikristiem,jo apustulis Jānis rakstīja: ”Daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē; kas neapliecina miesā nākušo Jēzu Kristu, tas ir maldinātājs un antikrists.” (2. Jāņa 7.)
Tā kā antikristi melo un maldina citus, tad Bībele atklāj,ka pienāks laiks un "tas jau staruji tuvojas",kad Visvarenais Dievs viņus iznīcinās.(Cef. 1:14—16; 1. Kor. 7:29.)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 22, 2018
Tās dienas drošie zinātāji parasti neiziet šādu testu:

1) masiks zinātājam dod šodien 100 EUR
2) Zinātājs paraksta papīrus, ka pēc , teiksim 15 gadiem , viss Zinātāja īpašums pāriet masikam.

Zinātājs tak neko nevar zaudēt, vai ne?
15 gadi ir kā piemērs, laika intervālam, par kuru zināms, ka pasaules gals pavisam droši iestājās.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 22, 2018
EzītisMiglā
"promežutočnije" pasaules gali notiek ik pa 100 - max 300 gadiem.
Tb, mainās Zemes rotācijas poli (agrāk Ekvators gāja caur Latviju, precīzāk, caur Latgali), atmosfēras spiediens (pašlaik ir 4-6 reizes mazāks nekā pirms ~ 300 gadiem), skābekļa daudzums atmosfērā (pirms ~300 gadiem bija ~30%O2), gravitācijas, sorī, centrbēdzes (jo mēs taču dzīvojam Zemes iekšpusē) smaguma spēks, u.t.t.
OK, pēc 1700. gada pasaules gala ļoti maz 3 un 6-metrīgo cilvēku izdzīvoja, un viņi ātri pēc tam izmira.
Šur tur baznīcu pagrabos vēl ir 3-metrīgo zārki saglabājušies.

Iepriekšējie radikālie (neskaitot maznoīmīgākus) ir notikuši 1492., ~1700 un aptuveni 1850. gados.
Daži apgalvo, ka "viegli" bija arī 20. gadsimtā.

Tomēr cilvēce pēc šiem "pasaules galiem" vienkārši ir pamainījusi kalendāru (vismaz 3 reizes pārskatāmā pagātnē), un ātri savairojusies atkal.

Arī Medžugorjes vizionāri pravieto tikai "pārejas posma pasaules galu" (Trīs Tumsas dienas, kas, starp citu, ir aprakstītas jau Otrā Mozus grāmatā).

Šādā griezumā kaut ko kādam novēlēt nebūtu prātīgi.
Toties vienkārši saderēt uz 100 vai 10 000 naudiņām izskatās gana prātīgi šādā aspektā.
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 22, 2018
Nu un vēl jau ir tādi "zinātniski/matemātiskie", "nereliģiskie", "neitrālie" pasaules gala paredzētāji, kuri principā savā nometnē arī ir vienisprātis.
Griesti = 2030. gads.
Tb, pasaules apdzīvotība 2030. gadā aiziet eksponences vertikālajā daļā.
Mikročipu ražotāji sasniedz atomārā līmeņa teorētiski iespējamos visminimālākos kristālu izmērus (jaudīgāki smārtfoni vairs nebūs iespējami pat sapņos -> aiFons paziņo par savas eksistences galu - pēdējais aiFona modelis izgatavots 2030.gadā, jo tālāk attīstīt vairs nav iespējams - pasaules ekonomika apstājas).
U.t.t.
Un tas viss jau kādu laiku prognozējas vēlākais uz 2030. gadu.
Tb, pasaule nonāk korķī.
Lai kaut kas da jebkas turpinātos, kaut kam da jebkam ir radikāli jāpārlec nākamajā līmenī.
(vai arī jādzēšās...)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 22, 2018
Dievs caur Bībeli atklāj,ka Zeme netiks iznīcināta nedz ar uguni, nedz kādā citā veidā. Bībele māca, ka mūsu planēta ir cilvēces mājvieta uz mūžīgiem laikiem. ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi,” teikts 37. psalma 29. pantā.
Kad Dievs bija radījis zemi, viņš atzina, ka tā ir ”ļoti laba”, un laika gaitā viņa domas nav mainījušās,jo Dievs nevis plāno tai darīt galu, bet apsola ”iznīcināt tos, kas posta zemi”. Tātad, viņš pasargās zemi, lai tai netiktu nodarīts neatgriezenisks ļaunums,kā arī taisnos cilvēkus,kas rūpēsies par Zemi,lai to pārveidotu par Paradīzi. (Atklāsmes 11:18.)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Papucs Marts 22, 2018
Dievs caur Bībeli atklāj,ka Zeme netiks iznīcināta nedz ar uguni, nedz kādā citā veidā. Bībele māca, ka mūsu planēta ir cilvēces mājvieta uz mūžīgiem laikiem.
Jā, protams.
Vai Tev ir zināms tāds jēdziens kā dimensijas?

Ja nav, tad paskaidrošu vienkārši - Zeme mums zināmajās dimensijās var atšķirties no Zemes mums pagaidām nezināmajās dimensijās tieši tik daudz, cik Bībelē ir runāts par "Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā" (Jes. 65:17).
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: EzītisMiglā Marts 23, 2018
Papucs
Pārapdzīvotība, tas gan ir reāls drauds. Tomēr, tepat Latvijā ar dzimstību ir kā ir, jāsaka, ka tādā aspektā pat ļoti labi. Vai nav tā, ka jo pasaule civilizētāka, jo vairošanās tempi samazinās?

Ar aifoniem būs citādāk - izdomās jaunu dizianu, līdzīgi kā to muļķīgo melno strīpu ekrāna augšā. Ir liela daļa cilvēku, kas tik pērk jaunus aifonus, kaut arī vecais tikpat labi visu pavelk .

Datoru jomā vispār jābūt uzmanīgam ar apgalvojumiem, ka "640 Kb atmiņas pietiks visiem", "virs 133 Mhz taksts frekvence praktiski nav iespējama", utml.
Piem, kas teica, ka informācijas glabāšanai ir jābūt noteikti binārā formātā? Kaut kas, magnēts vai atoms, ieņem tikai 2 izšķiramus stāvokļus? Kāpēc ne 4 vai 10, vai 512? un tā mēs vienā minimālajā kristālā glabājam nevis 1 bitu, bet vairāk.
Kvantu datori?
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 23, 2018
Dievs caur Bībeli atklāj,ka Zeme netiks iznīcināta nedz ar uguni, nedz kādā citā veidā. Bībele māca, ka mūsu planēta ir cilvēces mājvieta uz mūžīgiem laikiem.
Jā, protams.
Vai Tev ir zināms tāds jēdziens kā dimensijas?

Ja nav, tad paskaidrošu vienkārši - Zeme mums zināmajās dimensijās var atšķirties no Zemes mums pagaidām nezināmajās dimensijās tieši tik daudz, cik Bībelē ir runāts par "Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā" (Jes. 65:17).

 Bet 2. Pētera vēstules 3. nodaļas 7. pantā ir teikts , ka ”tagadējās debesis un tagadējā zeme tiek glabātas ugunij”. Vai no šiem vārdiem būtu jāsaprot, ka pašreizējā zeme ar visu uz tās  sadegs ugunī tik tamdēļ,lai Dievs radītu jaunu? Ir jāņem vērā, ka vārdi ”debesis”, ”zeme” un ”uguns” Bībelē reizēm tiek lietoti pārnestā nozīmē. Piemēram, 1. Mozus grāmatas 11. nodaļas 1. pantā var lasīt: ”Visai zemei bija vienāda mēle.”  Ar vārdu ”zeme” ,kurai bija vienāda mēle, ir domāta cilvēku sabiedrība,kas runāja vienā valodā.Tātad,"zeme" ir cilvēku sabiedrība!
Un 2. Pētera vēstules 3. nodaļas 7. panta konteksts parāda, ka pantā minētās debesis, zeme un uguns arī ir simboli. 5. un 6. pantā ir vilkta paralēle ar Noasa laika plūdiem. Toreiz gāja bojā senā pasaule, taču mūsu planēta tāpēc nebeidza pastāvēt. Plūdos pienāca gals vardarbīgo cilvēku sabiedrībai jeb ”zemei”. (1. Mozus 6:11.) Tajos aizgāja bojā arī sava veida ”debesis” — cilvēki, kas valdīja pār šo sabiedrību. Tāpat arī 2. Pētera vēstules 3. nodaļas 7. pantā ir pravietots, ka Dievs uz visiem laikiem iznīcinās ļauno sabiedrību un korumpētās valdības, it kā sadedzinot tās ugunī.

Kas notiks, pienākot pasaules galam?

BĪBELES ATBILDE. ”Pasaule un tās iekāres ies bojā, bet tas, kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgi.” (1. Jāņa 2:17.)Tā kā nedz cilvēce, nedz zeme neies bojā, ir saprātīgi spriest, ka pēc ”pasaules gala” sekos jauns laikmets. Bībelē ir apliecināts, ka tā tiešām notiks, jo tajā ir runāts par ”nākamo laikmetu”. (Lūkas 18:30.)
Virsraksts: Re: Jaunatklāsmes kristietībā, kā tās atpazīt
Rakstīja: Staar Marts 23, 2018
 Salamana Pamācību 10. nodaļas 30. pantā rakstīts: ”Taisnais nekad nešaubīsies, bet bezdievji uz dzīvi zemē nepaliks.”
 ”Lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam. Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Psalms 37:11, 29.)
Mīlošais Dievs ir apsolījis: ”Es radīšu jaunas debesis (debesu valdību) un jaunu zemi (taisnīgu sabiedrību), ka agrākās vairs nepieminēs un tās nevienam vairs nenāks prātā. Bet priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko Es radu.” ”Nu ir miers visā zemē, visi atpūšas, visur skan gaviles!” (Jesajas 14:7; 65:17, 18.)
Tātad, Dievs ar savas Valstības palīdzību pilnībā likvidēs tik ilgi pastāvējušos sliktos apstākļus uz zemes. Viņš visu mūžību gādās par cilvēkiem, dodams tik daudz laba, ka tas liks aizmirst visas pagātnē piedzīvotās sāpes. Agrākās bēdas pārvērtīsies par neskaidrām atmiņām, un maz ticams, ka tās kāds vispār vēlēsies atcerēties.