Migla

Pasaules uzbūve => Pasaules izzināmība => Tēmu iesāka: KPax Janvāris 28, 2016

Virsraksts: Reality.
Rakstīja: KPax Janvāris 28, 2016

Kad jūs šorīt pamodāties, jūs konstatējāt, ka pasaule lielos vilcienos ir tāda pati kā vakar, kad devāties pie miera. Jūs joprojām esat tas pats jūs, telpa, kurā pamodāties ir tāda pati kā tā, kurā aizmigāt. Pasaule ārpus jūsu apziņas nav izmainījusies. Vēsture joprojām ir nemainīga  un nākotne joprojām ir nezināma. Citiem vārdiem, jūs pamodāties realitātē. Bet, kas ir realitāte? Ir pārsteidzoši grūti to aprakstīt. Pat definēt to ir sarežģīti. Lai kas tā arī būtu, tā nav tas, kas mums šķiet...

Ko patiesībā mēs saprotam ar jēdzienu „realitāte”?
Pirmajā brīdī nāk prātā atbilde, ka realitāte nozīmē visu, ko uztver mūsu maņas, visu, ko varam redzēt, saost, kam varam pieskarties un tā tālāk. Tomēr šī atbilde ignorē tādas problemātiskas entitātes kā elektroni, recesija  un skaitlis 5, kuras mēs nespējam sajust, bet kuras ir visnotaļ reālas. Tāpat šī atbilde ignorē fantom-locekļus un iluzīvas smaržas. Abas šīs lietas mūsu sajūtām var šķist visai reālas, tomēr diez vai mēs tās pieskaitītu realitātei.

Mēs varētu koriģēt definīciju, pielīdzinot realitāti tam, ko piedzīvo pietiekoši liels daudzums cilvēku, nosacīti izslēdzot subjektīvas halucinācijas. Bet - ir arī halucinācijas, kuras piedzīvo lielas cilvēku grupas, piemēram, masu delūzijas, pazīstamas kā koro, novērojamas DA Āzijā. Tomēr fakts, ka liels daudzums cilvēku kaut kam tic, šo kaut ko nepadara ne par matu reālāku.

Vēl viena iespējama realitātes pazīme varētu būt tās noturība: kā to reiz formulēja zinātniskās fantastikas rakstnieks Philip K. Dick, realitāte ir tas, kas paliek arī tad, kad jūs pārstājat tai ticēt. Tikai tāpēc, ka es ticu – uz mana galda ir virtulis ar ievārījumu, nenozīmē, ka tur tas patiešām ir. Tomēr – arī šī definīcija ir problemātiska. Lietas, kuras mēs negribētu atzīt par reālām, mēdz būt spītīgas – kā to ļoti labi zina cilvēki, kuri mēdz murgot. Un dažas lietas, kuras uzskatām par reālām, kā, piemēram, akciju tirgus, neiekļaujas šajā definīcijā, jo, ja mēs pārstātu tām ticēt, tās pārstātu eksistēt.

Ir divas realitātes definīcijas, kuras atzītas kā daudz precīzākas. Pirmā no tām realitāti pielīdzina pasaulei, kurā nav cilvēku, pasaulei, kuru neskar cilvēka vēlmes, domas un nodomi. Saskaņā ar šo definīciju, daudzas lietas, kuras uzskatām par reālām – valodas, kari, finanšu krīzes – ne tuvu nav reālas. Tomēr šī definīcija ir viena no precīzākajām, jo no realitātes ainas aizvāc cilvēku subjektivitāti.

Otra no tām realitāti pielīdzina fundamentāliem objektiem, uz kā balstās visa pārējā pasaule. Materiālā pasaulē molekulas sastāv no atomiem, atomi no elektroniem un kodola, kuru, savukārt, veido protoni, neitroni un tā tālāk. Šajā hierarhijā katrs no līmeņiem ir atkarīgs no zemāka līmeņa un līdz ar to mēs kā realitāti veidojošas varētu definēt entitātes, kuras veido pašu zemāko līmeni šajā hierarhijas ķēdē un ne no kā cita nav atkarīgas.

Šī definīcija ir vēl vairāk ierobežojoša nekā „pasaule bez mums”, jo, saskaņā ar to, piemēram, Everests nebūtu realitātes daļa; realitāti veido nezināmais fundaments, no kura ir atkarīgs viss pārējais šai pasaulē. Tomēr – ja mēģināsim izpētīt, kas ir reāls un kas nav, šīs divas definīcijas mums vajadzētu paturēt prātā.

Jan Westerhoff  (New Scientist)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Janvāris 29, 2016
Varbūt vieglāk, no otra gala - kas ir nereāls?

Nereāls ir tas, kas:
1. pastāv tikai cilvēka prātā - jo tikai cilvēks var izdomāt kaut ko nereālu.
2. kam nav atbilstošas eksistences ārpus cilvēka prāta - jo pati doma ir reāla, bet nereālais ir tas, ka doma aprakstītu reālu objektu. Var būt doma par mūžīgo dzinēju, un šī doma tiešām reāli ir, taču ārpus domātāja galvas tāda dzinēja nekur nav.
3. kas attiecas uz kaut ko ārpus paša cilvēka - tas vajadzīgs, citādi nereālas būtu visas cilvēka sajūtas un emocijas. Tiesa, te uzreiz jautājums, vai halucinācijas ir reālas?

Tālāk - viss, kas nav nereāls, ir reāls.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 02, 2016
Nāve — briesmīga realitāte ... Gadu tūkstošiem nāve ir bijusi briesmīga realitāte.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Ctulhu Februāris 02, 2016
novērsīsim
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 02, 2016
Cilvēkiem nav pa spēkam novērst nāvi.To var izdarīt vienīgi Dievs.
1. Korintiešiem 15:
26 Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Ctulhu Februāris 02, 2016
staar, tu maldies

1) dieva nav
2) pie nāves novēršanas tiek strādāts

lasi

http://miglas.valsts.lv/smf/index.php?board=39.0
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 02, 2016
Mēģinot saprast, kāpēc cilvēki noveco un mirst, biologi un ģenētiķi pēta šūnas, bet Dieva Rakstos ir atklāts šīs situācijas patiesais cēlonis. Tajos teikts: ”Viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku — nāve, un tādā kārtā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši.” (Romiešiem 5:12.) Cilvēku nāves iemesls ir stāvoklis, ko zinātne nekad nespēs novērst, — iedzimtais grēks. (1. Korintiešiem 15:22.)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: cthugha Februāris 02, 2016
nav nekaada `iedziimtaa greeka`. nav arii vnk greeka kaa taada.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Gnidrologs Februāris 02, 2016
Jap, jebkuras rīcības morālētiskā puse ir ''gaumes lieta''. Liruls gonna lib.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 02, 2016
Protams,ka gaumes lieta var būt dažādās jomās. Tieši tas , ko mēs kādā dotā brīdī izvēlamies, ir tikai gaumes lieta. Taču jāņem vērā,ka ir arī reizes, kad mūsu lēmumi spēcīgi ietekmē mūsu dzīvi, kā, piemēram, lēmums par to, cik veselīgu pārtiku lietot uzturā vai ar kādā sabiedrībā atrasties,u.tt.
Bet,vai būtu prātīgi turēties pie gaumes principa izvēloties to,kam ticēt,Dievam vai nejaušībai?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Gnidrologs Februāris 02, 2016
Salabo sarkasmometru, kundzīt.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 02, 2016
nav nekaada `iedziimtaa greeka`. nav arii vnk greeka kaa taada.

Pilnīgi pareizi. Par grēku runā kā pret pārkāpumu pret Dievu un vismaz kristieši ir pamanījušies šo jēdzienu absolūti devalvēt. Viss ir grēks, visiem grēkiem viena alga, un viss tiek piedots, ja vien Jēzum palūdz.

Var runāt par pārkāpumu pie tam norādot - pret kādu cilvēku, pret kādu likumu. Bet grēks ir reliģisks termins.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 02, 2016
Apustulis Jānis nepārprotami rakstīja: ”Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība.” (1. Jāņa 3:4.)

Kamēr pasaulē pastāvēs netaisnības darītāji,miers un drošība nekad netiks sasniegta.
Tāpēc Dievs sūtīs Pestītāju,lai tas "iznīdētu visus velna darbus"kopā ar visiem netaisnības darītājiem un tikai tad 'tiklie' un 'dievbijīgie' varēs dzīvot mierā un drošībā.

 Bībelē ir apsolīts, ka Dievs darīs galu tiem, ”kas zemi samaitā”. (Atklāsmes 11:18.)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Ctulhu Februāris 02, 2016
Nu tātad dievs jehova ir grēcīgs, jo dara grēku
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 02, 2016
Lai atrastu normas, kas būtu pieņemamas un noderīgas pilnīgi visiem cilvēkiem, ir  jāgriežas pie kāda, kura spriedumus neietekmē ne nacionālā piederība, ne kultūru atšķirības, ne politiskās intereses un kura lēmumus neierobežo nepilnīgas zināšanas un cilvēciskās vājības.
 Šādām prasībām atbilst vienīgi visvarenais Radītājs, Dievs Jehova, kas ir teicis: ”Par cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām.” (Jesajas 55:9.)
Vēl  Bībelē par Jehovu ir sacīts: ”Dievs ir uzticams un bez viltus, Viņš ir taisns un patiess",tāpēc viņš neļaus netaisnībai pastāvēt mūžīgi.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 02, 2016
Staar
Te atkal ir ķeza, ka :
 Tik daudz Svēto Rakstu, -> Tik vēl vairāk interpretāciju -> rezultātā = tik dažādas normas.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 02, 2016
Tāpēc jau Jēzus aicina sekot viņam.Ja visi ,kas sevi dēvē par kristiešiem,sekotu vienīgi Jēzum,tad jau nebūtu to neskaitāmo Rakstu interpretāciju.Tad visi būtu vienoti,ja ievērotu Kristus likumu.

BET

Korintiešiem 1:
10 Es jūs mudinu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs visi runātu saskanīgi un starp jums nebūtu šķelšanās, bet lai jūs būtu pilnīgi vienoti — vienprātīgi un vienās domās.
11 Jo Hloes piederīgie man par jums, mani brāļi, ir pavēstījuši, ka jūsu starpā esot ķildas.
12 Ar to es domāju, ka jūsu vidū runā: ”Es sekoju Pāvilam”, ”Es — Apollam”, ”Es — Kēfam”, ”Bet es — Kristum.”
13 Tad jau Kristus ir dalīts! Vai tad Pāvils jūsu dēļ ir piesists pie staba? Vai jūs esat kristīti Pāvila vārdā?

Mūsdienās Daudzi Kristu ir sadalījuši vel vairāk,apgalvojot ,ka seko pāvestiem ,mātei Marijai, mātei Terēzei u.c.ko pasaulē pieņemts pielūgt kā svētos starpniekus.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 02, 2016
nav nekaada `iedziimtaa greeka`. nav arii vnk greeka kaa taada.

Nav cthugha kā tāda.
Viņa nav man empīriski demonstrējusies.
Punkts.


P.S.
Tev ir dokumenti? = valsts datubāzes gļuks.
Kāds Tevi ir redzējis? = smadzeņu defekts/optiskā ilūzija.
Kāds Tevi ir aptaustījis? = bioķīmiska smadzeņu neironu simulācija.
Kāds ir guvis orgasmu intīmās attiecībās ar Tevi? = seksuāla fantāzija.
u.t.t.

Tu nevari nevienam pierādīt, ka Tu eksistē.
Jebkurš Tavas eksistences pierādījums balstās uz novērotāju iepriekšpieņemtu savstarpēju vienošanos.

Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: cthugha Februāris 02, 2016
aizej pie dakteriem lai izraksta nervu drapes, mosh paliks uz briidi labāk.
atkaapsies paranoidaalie murgi, varbuut vareesi vienu vakaru nodziivot bez masonu mekleeshanas pagultee un paareejaas smadzenju caurejas.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 02, 2016
aizej pie dakteriem lai izraksta nervu drapes, mosh paliks uz briidi labāk.
atkaapsies paranoidaalie murgi, varbuut vareesi vienu vakaru nodziivot bez masonu mekleeshanas pagultee un paareejaas smadzenju caurejas.

Jā, dari Tu tā, varbūt Tev paliks vieglāk :)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 03, 2016
Staar
Citāts
Tāpēc jau Jēzus aicina sekot viņam.Ja visi ,kas sevi dēvē par kristiešiem,sekotu vienīgi Jēzum,tad jau nebūtu to neskaitāmo Rakstu interpretāciju.
Ko nozīmē sekošana Jēzum? Jēzus ir miris jau 2000 gadu atpakaļ, ar viņu pa tiešo parunāties nevar. Atliek tikai Raksti. Tagad katrs lasīs Rakstus un kā nu sapratīs, tā sapratīs (t.i. tā pati interpretācija). Vai arī ies pie sapratējiem un prasīs viņiem? Tikai pie kuriem sapratējiem iet un kāpēc?
Un - kāpēc vispār iet pie kristiešiem? Allāhs arī aicina sekot viņam. Krišna aicina sekot viņam.
Kur ir tas kritērijs, kas pateiks, kam taisnība?
Iespējams, ka visiem :)
Ja ne visiem, tad - kuram? Tikai nepiedāvāt "tāpēc ka Rakstos teikts". Rakstos A ir teikts, ka Raksti A paši pareizākie, bet Rakstos B teikts, ka Raksti B. Atsauksme uz sevi pašu pa riņki? Neder.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 03, 2016
Pavisam vienkārši!Visvecākie Svētie Raksti ir tie,par kuriem runa iet par Dievu Jahvi un tie tika iekļauti Svēto Rakstu kanonā jau ilgi pirms Konstantīna.Patiesībā tas,ka Konstantīns izvēlējās cilvēkiem Dievu,tas nav pareizi un ir nepieņemami jebkuram saprātīgam cilvēkam.
Manis teikto apstiprina tas,ka Mozus sarakstītie darbi reāli  ir kā pamats gan jūdaismam,gan islāmam,gan kristietībai.
Tālāk sākās tā interpretēšana,katram pa savai gaumei un uzskatiem.Islāms vispār parādījās kut kādā tur 500 gadā,bet katoļticība ar to,ka Jēzus ir Dievs,ap 300 gadu.Jūdaisms kā tāds ir pastāvējis no pat Ābrahāma laikiem,bet tie ir tie,kas netic tam,ka tieši tas Jēzus ir Mesija,par kuru aprakstīts evaņģēlijos.Pēc viņu ticības ,viņi Mesiju joprojām vēl gaida.
Bet patiesībā nav ko interpretēt,jo Mozus Dieva iedvesmots paziņoja,ka nāks Mesija un kad Mesija atnāca,tad visiem bija jāklausa viņam.
Tātad,kas ir teikts Bībelē,tas ir patiesība un pēc tā vajadzētu savā dzīvē vadītie visiem pasaules cilvēkiem.Tā tad arī ,poētiskā valodā runājot, būtu tā sekošana Jēzus pēdās.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 03, 2016
Staar
Nekas tur nav vienkārši.
Bez jūdaisma, islāma un kristietības ir pietiekami daudz citu reliģiju. Ar savien Rakstiem. Piem  , hinduismā, Vēdas.
Praktiski, katrai lielai tautai ir savi Raksti, vienmēr bijuši. Ja nu tikai ne vienmēr bija uz papira pierakstīti, bet tad vienalga eksistēja kā Mācība.
Kāds pamats šīm tautām ticēt svešai Mācībai, nevis savējai?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 03, 2016
Kāds pamats šīm tautām ticēt svešai Mācībai, nevis savējai?/c./

Jēzus pavēlēja IET un sludināt pa visu pasauli,visām tautām, labo vēsti jeb evaņģēliju par to,ka Dievs uz zemes grasās izveidot VIENU taisnīgu valdību.
Jēzus mācekļi zināja,ka ticība nāk no dzirdētā,bet dzirdēt var tad,ja kāds sludina.

Pēc Bībeles var redzēt,ka Jēzus mācekļi cītīgi pildīja Jēzus pavēli.Pārsvarā viņi ceļoja kājām un uz attālākām vietām devās ar kuģiem.
Jauniegūtie mācekļi atkal apmācīja nākamos,un tā tālāk, kā ķēdes reakcijā.Tā tas notiek līdz mūsdienām un mūsdienās sludināšana tiks veikta līdz pašam 'pasaules galam',jeb līdz Jēzus otrajai atnākšanai.Un nav tā,ka nevienam tas neinteresētu un nevarētu kāds saraut saites ar savu nepatieso reliģiju.Patreiz pasaulē ir ap  8 000 000 cilvēku,no visām tautām un tautībām,kas seko Jēzum.
Izlasi Apustuļu darbus,tad visu zināsi.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 03, 2016
Staar
Tā nav atbilde uz jautājumu "Kāds pamats šīm tautām ticēt svešai Mācībai, nevis savējai?".
Tev tak arī nebūs nekāda pamata ticēt svešas Mācības sludinātājam, ja tev ir sava Mācība?
Vai tad nav simetriski ?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 03, 2016
Ja mācība ir pārliecinoša,tad arī ticēšu.Un esmu 100% pārliecināts cilvēks par Bībeles patiesumu.
Zinot to,kas teikts Bībelē,tagad man ir viegli atšķirt,kas ir patiess un kas meli jeb vienkārši cilvēku filozofiski apcerřjumi par reliģiju.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 03, 2016
Ja mācība ir pārliecinoša,tad arī ticēšu.Un esmu 100% pārliecināts cilvēks par Bībeles patiesumu.
Zinot to,kas teikts Bībelē,tagad man ir viegli atšķirt,kas ir patiess un kas meli jeb vienkārši cilvēku filozofiski apcerřjumi par reliģiju.

Pārliecinoša ir mācība, ko var pārbaudīt. Piemēram fizika vai ķīmija.

Turpretī Bībelē būtiskākā daļa nav pārbaudāma. Tur gan ir piejauktas vēsturiskas hronikas un šādi tādi sakāmvārdi un vēl viss kas, bet tas kas tur teikts par Dievu ir galīgi nepārliecinoši.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 03, 2016
Nu bet taču attiecībā uz Dievu ir vajadzīgs ticēt ,ka Viņš ir !Bet tu netici un tāpēc arī nēesi pārliecināts ne par praviešu,ne  par Jēzus vārdiem.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 03, 2016
Nu bet taču attiecībā uz Dievu ir vajadzīgs ticēt ,ka Viņš ir !Bet tu netici un tāpēc arī nēesi pārliecināts ne par praviešu,ne  par Jēzus vārdiem.

Ticēt tāpat vien ir lētticība. Pie ticīgajiem bieži sastopama.
 
Kaut gan arī Bībelē dažas lietas, kuras Dievam tur piedēvētas tomēr var pārbaudīt un secināt - tās ir aplamas. Tad jājautā, kā gan tu vari būt pārliecināta par Bībeles patiesumu?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 03, 2016
Citāts
dažas lietas, kuras Dievam tur piedēvētas tomēr var pārbaudīt un secināt - tās ir aplamas.
Kuras? Viszinība, visvarenība utml?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 03, 2016
Citāts
dažas lietas, kuras Dievam tur piedēvētas tomēr var pārbaudīt un secināt - tās ir aplamas.
Kuras? Viszinība, visvarenība utml?

Lietas nevis īpašības. Klasika taču, pasaules un dzīvības formu radīšana. Tā ir notikusi citādi, nekā Bībelē rakstīts.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 03, 2016
Ticēt tāpat vien ir lētticība. /c./

Tāpēc jau Jehovas liecinieki aicina domājošus cilvēkus — gan tos, kas pirmām kārtām paļaujas uz zinātni, gan tos, kas ir reliģiozi noskaņoti, — godprātīgi izpētīt pierādījumus, meklējot patiesību abās šajās jomās. Liecinieki izturas ar pienācīgu cieņu pret zinātni un tās pierādītajiem atklājumiem, kā arī nešaubīgi tic, ka reliģiska patiesība ir atrodama vienīgi Bībelē, kurā izteikts tiešs, ar daudziem faktiem pamatots apgalvojums, ka tie ir Dieva Raksti. Apustulis Pāvils rakstīja: ”Jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir.” (1. Tesaloniķiešiem 2:13.)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 03, 2016
Ticēt tāpat vien ir lētticība. /c./

Tāpēc jau Jehovas liecinieki aicina domājošus cilvēkus — gan tos, kas pirmām kārtām paļaujas uz zinātni, gan tos, kas ir reliģiozi noskaņoti, — godprātīgi izpētīt pierādījumus, meklējot patiesību abās šajās jomās. Liecinieki izturas ar pienācīgu cieņu pret zinātni un tās pierādītajiem atklājumiem, kā arī nešaubīgi tic, ka reliģiska patiesība ir atrodama vienīgi Bībelē, kurā izteikts tiešs, ar daudziem faktiem pamatots apgalvojums, ka tie ir Dieva Raksti. Apustulis Pāvils rakstīja: ”Jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir.” (1. Tesaloniķiešiem 2:13.)

Jūsu pierādījumi balstās Bībelē. Par to jūs varat strīdēties ar adventistiem vai cūkgaļu labi ēst vai nē. Vai asinis drīkst pārliet vai nē. Un tā tālāk.

Ja pati Bībele apgalvo ka tie ir Dieva Raksti, tas nav derīgs pamatojums.

Ticība pašas Bībeles absolūtam patiesumam balstās tikai uz iedomām. Tāpēc tā ir lētticība.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 03, 2016
(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/05/43/80/054380a178cbb542abad4244c2848197.jpg)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 03, 2016
Bībeles pētnieki pierādījumus meklē ne tikai Bībelē,bet arī zinātnē,arheoloģijā,vēsturē u.tt.Pēta faktus,salīdzina un analīzē .
Viss izpētītais apliecina,ka tieši Bībele ir devusi daudzus pavedienus tam,ko ir atklājuši zinātnieki.Un tas liecina,ka Bībele ir no Dieva,un  senie pravieši nebija ne zinātnieki,ne astronomi,ne biologi un viņi nevarēja neko zināt par to,ka daba eksistē pēc stingri noteiktiem likumiem,viņi neko nevarēja zināt par ūdens riņķojumu dabā,kur nu vēl vairāk par zemes apli,kas iekārts pie nekā un zvaigznājiem-Orionu,Sietinu un Lielo lāci.
Savukārt arheologi apstiprina daudzu Bībeles personāžu eksistenci un vēsturnieki liecina,ka tādi notikumi,kas aprakstīti Bībelē ir tiešām notikuši.
Kāpēc gan tad lai neticētu ?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 03, 2016
Viss izpētītais apliecina,ka tieši Bībele ir devusi daudzus pavedienus tam,ko ir atklājuši zinātnieki.

Bībele neko nav devusi zinātnei. Ja arī tur bija kādas antīko zināšanu drumstalas, tās palika apslēptas līdz zinātnieki to atklāja atkal.

senie pravieši nebija ne zinātnieki,ne astronomi,ne biologi un viņi nevarēja neko zināt par to,ka daba eksistē pēc stingri noteiktiem likumiem,viņi neko nevarēja zināt par ūdens riņķojumu dabā,kur nu vēl vairāk par zemes apli,kas iekārts pie nekā un zvaigznājiem-Orionu,Sietinu un Lielo lāci.
Savukārt arheologi apstiprina daudzu Bībeles personāžu eksistenci un vēsturnieki liecina,ka tādi notikumi,kas aprakstīti Bībelē ir tiešām notikuši.

Maz jau tur ir un to pašu, zināja arī senie grieķi. Un Bībeli rakstīja priesteri, kas lai arī nebija zinātnieki, tomēr ar iespējām izglītoties.
Arheloģijas ziņā - kā jau tev teica, Šlīmanis pēc Homēra leģendām atraka Troju un Mikēnas. Bet tas nenozīmē, ka visi grieķu dievi tur darbojušies, kā to Homērs raksta.

Kāpēc gan tad lai neticētu ?

Tāpēc, ka daudz aplamību. Kā arī daudz pretrunu. Kā arī defektīva morāle.

Jehovas liecinieku uzstādījums par Bībeli kā augstāko autoritāti patiesībā ir biedējošs. Ja jūs patiešām sekotu Vecajai derībai tad jūs būtu noziedznieki, ja Jaunajai - tad trakie. Par laimi arī jums ir jāpakļaujas valsts likumdošanai.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 03, 2016
Nu labi,ja arī tu netici  Bībelei,tad kā tu domā,vai ir pareizi baznīcās mācīt par Jēzu,ja visā pilnībā nevadās vismaz pēc Bībeles Jaunās derības ?
Realitāte apliecina,ka Baznīcās pasniedz citu Jēzu, ne to,kas Bībelē.
Un vai ne tāpēc ,ka ja mācītu tā kā Bībelē,tad baznīcas būtu tukšas,jo visi domātu,ka mācītāji ir jukuši.
Vai arī jukuši var būt vienīgi  patiesie Jēzus sekotāji ,tie,kas staigā apkārt ar Bībeli rokā un piestāj visiem pēc kārtas?

Lai gan Bībelē ir teikts ,ka jukuši viņi izskatās tikai neticīgo acīs....
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 03, 2016
Nu labi,ja arī tu netici  Bībelei,tad kā tu domā,vai ir pareizi baznīcās mācīt par Jēzu,ja visā pilnībā nevadās vismaz pēc Bībeles Jaunās derības ?

Ko mācīt baznīcās ir interesants jautājums, ja reiz dažiem cilvēkiem tomēr ir nepārvarama vēlme locīt ceļus. Visā pilnībā vadoties pēc Jaunās derības ir jāvadās arī pēc Vecās. Jebkurā gadījumā, ja nu ko mācīt no Bībeles - tad tikai daļēji :)

Jēzus, kas ir Bībelē ir kompilēts tēls. Viņš nav teicis visus tos vārdus un nav darījis visus tos darbus kas tur rakstīti. Tas ir tipiski arī mūsdienās, esmu redzējis gan Albertam Einšteinam, gan Stīvam Džobsam piedēvētus pamācošus tekstus, kurus šie cilvēki nekad nav teikuši.

Iespējams ir dzīvojis kāds sludinātājs, kurš sevi uzskatījis par mesiju un Dievu saucis par tēvu. Arī kādus dziedinājis cik nu tas iespējams ar suģestiju. Un galu galā piesists krustā. Bet daudz kas tur ir piedomāts klāt kā jau leģendā. Tāpēc arī manuprāt ir vienalga vai pasniedz "īsto Jēzu, to kas Bībelē" vai "citu Jēzu, ne to,kas Bībelē".

Man aizdomas arī Jehovas liecinieki iziet uz kompromisiem ar Bībeli, daudzas vietas tulkojot pārnestā nozīmē, jo tiešā nozīmē būtu par traku. Piemēram, vai jūs pārdodat visus savus īpašumus un naudu izdaliet nabagiem?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 03, 2016
Tu,protams,to saki kā neticīgais.
Bet,ja tie,kas ceļ baznīcas un  pat uzskata,ka  ir izveidojuši Bībeles kanonu,vai ir pareizi,ka viņi no šī te kanona sludina tikai to,ko grib dzirdēt uz baznīcu atnākušie?
Bībele pauž vēsti, bet tādā veidā vēsts netiek atklāta.Par kādu ticību šajā gadījumā var runāt ?
Visai aizdomīgi šīs baznīcas uzvedās agrīnajos viduslaikos,kad tos,kas atklāja Bībeles vēsti un sāka atklāti sludināt,tos sadedzināja sārtos.
Tas vien liecina,ka Bībeles vēsts patiesību nav izdevīgi bijis sludināt,jo tā aizliedz tirgot Dievu un Jēzu un ir pasniedzama pavisam citā veidā,ne tā,kā pieņemts darīt baznīcās.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016
Visai aizdomīgi šīs baznīcas uzvedās agrīnajos viduslaikos,kad tos,kas atklāja Bībeles vēsti un sāka atklāti sludināt,tos sadedzināja sārtos.

Kā neticīgajam man tiešām rūp lai baznīcas nededzinātu cilvēkus sārtos. Bet tas nav panākams cieši sekojot Bībelei. Gluži otrādi, Bībele saka "Burvi neatstāj dzīvu".

Manuprāt Bībele pauž dažādas vēstis, kuras bieži vien ir pretrunā viena ar otru. Tur ir kādi vienojoši motīvi par Dievu, grēku, mesiju. Bet detaļās ir daudz atšķirību.

Galu galā ir taču tik daudz dažādu baznīcu - gan kristīgo, gan muslimu, gan hinduistu - un katrai sava, pēc viņu domām vispareizākā vēsts. Un nevienam mūsdienās neinteresē cik pareizu vēsti sludināja baznīca kura dedzināja cilvēkus. Viņus atceras par sārtu kurināšanu.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 04, 2016
Manuprāt Bībele pauž dažādas vēstis, kuras bieži vien ir pretrunā viena ar otru. Tur ir kādi vienojoši motīvi par Dievu, grēku, mesiju. Bet detaļās ir daudz atšķirību./c./

Tu pareizi esi novērojis.Vecā Derība māca,kā Dievs saglabāja tīru sevis izvēlēto "Dieva tautu",jo no tās bija jānāk Mesijam,pilnīgam cilvēkam,jo viņa pilnībai bija ļoti svarīga nozīme upura nešanā. Precīzāk sakot,lai no "svētās" Dieva tautas Dievs varētu izvēlēties Mesijam nevainojamu  māti. Mozus tieši par to pravietoja.
Un šajā sakarā Dievs slēdza ar ebreju tautu 'derību' jeb līgumu, kur bija iekļauti punkti,ko Dievs darīs ar tiem,kas  tīši nepildīs šo te 'derību'.Arī tādu, kā tevis minēto ,"Burvi neatstāj dzīvu". Tur par nepaklausību bija paredzēti nāvessodi un ebreji taču labprātīgi šo līgumu apstiprināja par spēkā esošu.
Izraēlieši kļuva par Jehovas tautu, kad deva viņam svinīgu solījumu. Sapulcinājis izraēliešus pie Sinaja kalna,Dievs Jahve viņiem sacīja: ”Ja jūs uzklausīsit manu balsi un turēsit manu derību, tad jūs Man būsit par īpašumu visu tautu vidū.”
Tauta vienā balsī atbildēja: ”Visu, ko tas Kungs ir runājis, to mēs pildīsim.” (2. Moz. 19:4—8.)

Bet kad Mesija 29 gadu vecumā sāka pildīt Dieva darbu,viņš bauslības rituālo pildīšanu atcēla,bet ne noderīgos Dieva likumus,kas reāli darbojas mūsu sabiedrībā joprojām.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016
Bet kad Mesija 29 gadu vecumā sāka pildīt Dieva darbu,viņš bauslības rituālo pildīšanu atcēla,bet ne noderīgos Dieva likumus,kas reāli darbojas mūsu sabiedrībā joprojām.

Vispārīgi neatcēla. Tās ir tikai citu ļaužu interpretācijas. Jēzus izteicās par mīlestību kā augstāko bausli, bet tas ir miglains jēdziens.

Tāpēc ja nu ņemas interpretēt, kuri likumi ir noderīgi un kuri ne, tad varianti var būt visdažādākie. Var izdomāt, ka mīlēt Dievu un tuvāko nozīmē burvi nogalināt. Ko vēl nemaz tik sen darīja Eiropā un vēl aizvien dara Āfrikā.

Man nav īpašu simpātiju pret burvjiem, tomēr dzīvus viņus vajadzētu atstāt.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Ctulhu Februāris 04, 2016
MG, patiesībā jau ``burvji`` nav nekas atšķirīgs no ticīgajiem. Cilvēki ar maģiski - mitoloģisku domāšanu.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016
MG, patiesībā jau ``burvji`` nav nekas atšķirīgs no ticīgajiem. Cilvēki ar maģiski - mitoloģisku domāšanu.

Teiksim tā: cilvēki kuri spēj izmantot maģisko domāšanu lai ietekmētu citus. Jēzus arī bija burvis, jo viņš dziedināja ar suģestiju.
 
Par šo tēmu laba grāmata tagad ir pieejama internetā:

https://yadi.sk/d/m2MKlTncRE84M
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 04, 2016
Bet kad Mesija 29 gadu vecumā sāka pildīt Dieva darbu,viņš bauslības rituālo pildīšanu atcēla,bet ne noderīgos Dieva likumus,kas reāli darbojas mūsu sabiedrībā joprojām.

Vispārīgi neatcēla. Tās ir tikai citu ļaužu interpretācijas. Jēzus izteicās par mīlestību kā augstāko bausli, bet tas ir miglains jēdziens./c./

Tuvāk izpētot Bībeli,tad atcēla gan .Apustulis Pāvils paskaidroja, ka Jēzus, atdodams pats sevi par upuri, ”atcēla . . bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem” un līdz ar to bauslības ”raksts” tika ”izdzēsts”. (Efeziešiem 2:15; Kolosiešiem 2:14.)
Vēl Pāvils paskaidroja,ka:”Bauslība ir līdz Kristum bijusi mūsu audzinātāja . . Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums.” (Galatiešiem 3:24, 25.)
 Dievs ar Jēzus starpniecību atcēla arī  sabata likumu un nevis tāpēc, ka viņš būtu mainījis savas domas, bet gan tāpēc, ka šis likums bija tikai pagaidu līdzeklis, ko Dievs izmantoja, lai mācītu savai tautai regulāri atvēlēt laiku pārdomām par garīgām tēmām. Kaut arī sabata likums nebija mūžīgs, tas norādīja uz nākotni, kad cilvēki uz visiem laikiem tiks atbrīvoti no fiziskām un garīgām ciešanām. (Ebrejiem 4:10; Atklāsmes 21:1—4.)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 04, 2016
MG, patiesībā jau ``burvji`` nav nekas atšķirīgs no ticīgajiem. Cilvēki ar maģiski - mitoloģisku domāšanu./c./


Tie ir cilvēki,kas ir saistījušies ar ļaunajiem gariem,kas mīt pasaules telpā.Šie ļaunie gari ir tie,kas liek cilvēkiem  caur kādu mēdiju,burvi,zīlnieku,pūšļotāju, noticēt,ka Dievs katram ir noteicis savu likteni. Piemēram, Apustuļu darbu grāmatas 16. nodaļas 16.—18. pantā ir minēts ”zīlētājas gars”, ar kura palīdzību kāda jauna meitene varēja zīlēt. Taču viņa zaudēja šo spēju, tiklīdz ļaunais gars bija izdzīts.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016
Staar

Tur jau tā lieta, ka tas ir Pāvils, kas tā izrunājas, nevis Jēzus :D Tai pašā Bībelē gan Jēzus, gan Jānis piekodina neatmest un turēt bauslību.

Mateja 5:17
Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.

1. Jāņa vēstule 5:3
Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus, un Viņa baušļi nav grūti;
 

Tik pretrunīga grāmata ir lietojama tikai kā daiļliteratūra. Citādi, kad kādam sludinātājam izdevīgi lai ticīgie ievērotu baušļus viņš sludina no Bībeles vienu vietu. Kad pašam nav izdevīgi ievērot - citu vietu :D
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 04, 2016
Jēzus arī bija burvis, jo viņš dziedināja ar suģestiju./c./

Jēzus dziedināja un cēla augšā mirušus cilvēkus ar sava debesu Tēva Dieva Jahves Svētā Gara palīdzību.
Piemēram,Jāņa ev.11.nod.par to,kā Jēzus piecēla no nāves savu draugu Lācaru.
39 ”Noveliet akmeni!” Jēzus teica. Marta, nelaiķa māsa, ieminējās: ”Kungs, viņš jau ož, jo ir pagājušas četras dienas!” 40 Jēzus viņai sacīja: ”Vai es tev neteicu: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godu?”
41 Tad tie novēla akmeni. Jēzus, pacēlis acis pret debesīm, sacīja: ”Tēvs, es tev pateicos, ka tu mani esi uzklausījis.
42 Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es teicu šeit stāvošo ļaužu dēļ, lai viņi ticētu, ka tu mani esi sūtījis.”
43 To pateicis, viņš skaļā balsī iesaucās: ”Lācar, nāc ārā!”
 44 Un mirušais iznāca. Viņa kājas un rokas bija notītas ar apsējiem, un seja bija aizsieta ar lakatu....

Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016
MG, patiesībā jau ``burvji`` nav nekas atšķirīgs no ticīgajiem. Cilvēki ar maģiski - mitoloģisku domāšanu./c./


Tie ir cilvēki,kas ir saistījušies ar ļaunajiem gariem,kas mīt pasaules telpā.Šie ļaunie gari ir tie,kas liek cilvēkiem  caur kādu mēdiju,burvi,zīlnieku,pūšļotāju, noticēt,ka Dievs katram ir noteicis savu likteni. Piemēram, Apustuļu darbu grāmatas 16. nodaļas 16.—18. pantā ir minēts ”zīlētājas gars”, ar kura palīdzību kāda jauna meitene varēja zīlēt. Taču viņa zaudēja šo spēju, tiklīdz ļaunais gars bija izdzīts.

Par gariem es jau paskaidroju, tie pastāv tikai iedomās. Ļoti iesaku izlasīt https://yadi.sk/d/m2MKlTncRE84M tad sapratīsi kāpēc tā.

Bet ar suģestiju var būtiski ietekmēt iedomas. Ja cilvēks iedomājas, ka viņu vada ļaunais gars, tas nenozīmē ka tāds gars tiešām ir. Kad garu izdzinējs pasaka - ļaunais gars, ej ārā - cilvēkam tikai mainās iedomas. 


Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 04, 2016
Mateja 5:17
Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. /c./

Pareizi,jo tad Jēzus vēl bija dzīvs un mācīdams cilvēkus 'piepildīja bauslību' citējot praviešus,piemēram,ļoti bieži viņš citēja Jesaju.

Bet Pāvils savu sakāmo saka tikai  pēc tam,kad Jēzus savā pēdējā elpas vilcienā bija izdvesis:"viss piepildīts!"

Kolosiešiem 2: 14 Viņš izdeldējis pret mums vērsto bauslības rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie staba.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016
Staar

Nu ja, tu tikai vēl vienu reizi ilustrē, ka Pāvils runā pretī Jēzum un Jānim. Rezultātā balstoties uz Bībeli var pierādīt ko vien vēlies, viss atkarīgs no mēles locīšanas veikluma.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 04, 2016
Pāvils nekādi nevar runāt pretim Jēzum,jo Jēzus pats personīgi viņu izvēlējās par apustuļi cittautiešiem un visu ko viņš mācīja,to viņam lika mācīt Jēzus .
Apustuļu darbi 9:
1 Bet Sauls, joprojām dvesdams draudus un nāvi pret Kunga mācekļiem,
...
3 Kad viņš(Sauls=apustulis Pāvils) bija ceļā un tuvojās Damaskai, pēkšņi no debesīm viņu apspīdēja gaisma,
4 viņš nokrita zemē un izdzirdēja balsi viņam sakām: ”Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?”
5 ”Kungs, kas tu esi?” viņš vaicāja. Tas atbildēja: ”Es esmu Jēzus, ko tu vajā.
6 Bet celies un ej uz pilsētu, un tev pateiks, kas tev jādara.”
...
15 Kungs(Jēzus) sacīja: ”... jo viņš man ir izredzēts, lai nestu manu vārdu tautām, ķēniņiem un Izraēla dēliem.

Un ja Pāvils  ir izteicis kādas savas domas,tad tās ir tādas,ar kurām viņš  nav pārkāpis Dieva principus un atklāt ir pateicis.,ka tās nāk no viņa paša.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016

Pāvils nekādi nevar runāt pretim Jēzum,jo Jēzus pats personīgi viņu izvēlējās par apustuļi cittautiešiem un visu ko viņš mācīja,to viņam lika mācīt Jēzus .

It kā nevar runāt pretī, bet tomēr runā pretī. Ko tas varētu nozīmēt?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 04, 2016
Pāvils pēc rakstura bija ļoti impulsīvs cilvēks un viņš uzsāka evaņģēlista  darbu pirms tam nebūdams paša Jēzus apmācīts,kā tas bija ar 12 apustuļiem un tiem ,kas par Jēzus mācekļiem  bija kļuvuši klausoties Jēzus vārdos un ticējuši visam viņa  teiktajam.

Pāvila impulsīvais raksturs spilgti izpaudās kādā Bībeles aprakstā Apustuļu d.23.nodaļa.

1Pāvils cieši paskatījās uz sinedriju un sacīja: ”Brāļi, līdz pat šai dienai es Dieva (Jahves) priekšā esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas.”
 2 Tad augstais priesteris Hananja pavēlēja tiem, kas stāvēja viņam līdzās, sist viņam pa muti.
 3 Bet Pāvils viņam paziņoja: ”Dievs tevi sitīs, tu, nobalsinātā siena! Tu te sēdi, lai tiesātu mani pēc bauslības, bet pats pārkāp bauslību, likdams mani sist?!”
4 Blakusstāvētāji sašuta: ”Tu nievā Dieva augsto priesteri?”
5 Pāvils atbildēja: ”Brāļi, es nezināju, ka tas ir augstais priesteris. Ir taču rakstīts: ”: ”Tu nedrīksti runāt ļaunu par savas tautas vadītāju.””

Kā redzams,tad Jēzus viņam nelika tā runāt,bet visiem nepilnīgiem cilvēkiem ir raksturīgi aizstāvēties,bet pēc viņš steidza labot savu nepiedienīgo izturēšanos,jo zināja,ka tā neklājās darīt kristietim.
Pāvila rīcība ,pēc domstarpībām ar kādu cilvēku,  ir labs piemērs  mūsdienu sludinātājiem.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016
Staar

Pāvila un Jeruzalemes kristiešu (kuri bija ar dzīvo Jēzu runājuši) mācības tomēr būtiski atšķīrās.

Pāvila Jēzus (ar kuru viņš runāja tikai vīzijā) pilnībā ir viņa paša smadzeņu radīts tēls, to tikai attālināti ietekmējuši nostāsti. Šo tēlu tad nu Pāvils arī pielāgoja, lai labāk varētu izplatīt jaunu reliģiju pagānu tautām.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 04, 2016
Par to,kā Pāvilu par cittautiešu apustuļi izvēlējās pats Jēzus,stāsta Jēzus māceklis Lūka, tas pats, kas sarakstīja Lūkas evaņģēliju.,nevis pats Pāvils par savu vīziju.
Apustuļu darbus ir sarakstījis Lūka,nevis Pāvils.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 04, 2016
Par to,kā Pāvilu par cittautiešu apustuļi izvēlējās pats Jēzus,stāsta Jēzus māceklis Lūka, tas pats, kas sarakstīja Lūkas evaņģēliju.,nevis pats Pāvils par savu vīziju.
Apustuļu darbus ir sarakstījis Lūka,nevis Pāvils.

Lai jau Lūka. To jau es neapšaubu, ka Pāvils kaut kādu balsi dzirdēja un balss viņam lika sludināt pagānu tautām.

Bet tas Pāvilam atļauj ārkārtīgi brīvu Jēzus gribas interpretāciju. Un Jēzus neiebilst - jo ir tikai iedomu tēls. Tas izkaidro atšķirības starp Pāvilu un tiem, kuri ar dzīvo Jēzu bija runājuši.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Gnidrologs Februāris 05, 2016
Man personīgi Staar retorika liekas naiva un neinteliģenta. Kāpēc MeistarsGoda sniedzas pēc šī ''low hanging fruit''? Mans izskaidrojums - antiteistiem (jā - ateists te vairs neiet šķirbā) ir akūta vēlme pašiem savā priekša afirmēt savu ateismu un tāpēc tie iet un diršās ar vis vieglāk apstrīdamajiem teistiem. Vis mazāk inteliģentajiem. Vis fanātiskākajiem. Un tajā pašā laikā izvairās no jebkāda nopietna diskursa par metafiziku kā tādu. Tipisks piemērs, kad savā laikā devu linkus uz vairākiem pereniālistu autoriem. Uz viņu atsevišķiem rakstiem, nevis veselām grāmatām. Neviens, ieskaitot Ctulhu (kuram speciāli šos linkus devu) nelasīja un neatbildēja pēc būtības. Jo ir grūti apmierināt savu ateistisko feelgudu, ja nākas arī nedaudz padomāt par priekšmetu, nevis tikai mētāt a priori sagatavotus mantru fajerbōlus.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 05, 2016

Man personīgi Staar retorika liekas naiva un neinteliģenta. /c./

Tā tam arī jābūt,jo Bībelē ir paskaidrots,kādi ir tie cilvēki,kas sludina Dieva evaņģēliju. :”Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo. Bet kas ģeķīgs (muļķīgs)pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros.” (1. Korintiešiem 1:26, 27.)
Ja ir grūti pieņemt, ka jūs māca kāds vienkāršs cilvēks, būtu jāatceras, ka viņš ir tikai līdzeklis, ko Dievs izmanto, lai jūs mācītu. (Jesajas 30:20 ; 54:13 )
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 05, 2016
Staar
Abet tad sanāk tā, ka kāds cilvēks nāk un sludina kādu Mācību. Atrodās daži cilvēki, kas tam visam notic, pēc "iekšējās sajūtas". Vai nu arī uzdod pāris jautājumus, ne pārāk dziļi rokot.
Tad nāk vēl viens, kas sludina citu Mācību, un atkal atrodas daži cilvēki, kas tam visam notic, pēc "iekšējās sajūtas". Vai nu arī uzdod pāris jautājumus, ne pārāk dziļi rokot.

Tā kaut kā?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 05, 2016
Lai tā nenotiktu,katram Dieva kalpam,izejot sludināt,ir jāņem līdzi Bībele,lai nepieciešamības gadījumā parādītu cilvēkam attiecīgos pantus,kas apliecina teiktā patiesumu.
Bībelē ir teikts,ka 'Dieva vārds',proti Bībele ir kā abās pusēs griezīgs zobens sludinātāja rokās,ar kuru nepārtraukti jātrenējas tā prasmīgā pielietošanā.
Tātad,tas nozīmē,ka Bībele ir jālasa un jāstudē un jāatkārto katru dienu,lai prasmīgi un veikli sameklētu attiecīgos vārdus,tāpat kā apzinīgs karotājs katru dienu trenējas fiziskā zobena vicināšanā.

P.s.  Nu jā,te varētu iebilst,ka mūsdienās vairs zobenus nevicina,bet trenējas šaušanā ar 'kalašņikovu',u.c šaujamajiem,tad šie vārdi precīzi atbilst kāda pareizticīgo mācītāja teiktajam,ka Jehovas liecinieki 'apšauda' cilvēkus ar Dieva vārdiem,kā ar lodēm no automāta aptveres.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 05, 2016
Staar
1. Uz Bībeles var parādīt pantus, bet pamatot var diezgan daudzas dažādas versijas. Ne velti tak ir katoļi, luterāņi, baptisti, jehovieši, prieka vēstis utt. Neesmu manījis, ka kāda no kofesijām būtu piespiesta pioe sienas un tai vairs nebūtu ko teikt. Drīzā, katrs paņem vienu citātu kopu kā pamatu, bet pārējie ir jšaprot simboliski.
2. Kāpēc tieši Bībele?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 05, 2016
Un tajā pašā laikā izvairās no jebkāda nopietna diskursa par metafiziku kā tādu. Tipisks piemērs, kad savā laikā devu linkus uz vairākiem pereniālistu autoriem. Uz viņu atsevišķiem rakstiem, nevis veselām grāmatām. Neviens, ieskaitot Ctulhu (kuram speciāli šos linkus devu) nelasīja un neatbildēja pēc būtības. Jo ir grūti apmierināt savu ateistisko feelgudu, ja nākas arī nedaudz padomāt par priekšmetu, nevis tikai mētāt a priori sagatavotus mantru fajerbōlus.

1) Linkus tu devi priekš Ctulhu tāpēc nepievērsu tiem uzmanību.
2) Iespējams, tur arī nebūtu ko apstrīdēt. Kā jau agrāk rakstīju metafizisks saprāts Einšteina izpratnē ir pilnīgi pieņemams uzskats. Problēmas ar reliģijām sākas, kad tās ņemas mācīt ko cilvēkiem ikdienā darīt.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 05, 2016
1. Uz Bībeles var parādīt pantus, bet pamatot var diezgan daudzas dažādas versijas./c./

Labi,bet,piemēram,kā var izvirzīt un pamatot versiju par to,ka Jēzus ir Dievs,ja Bībelē paskaidrots,ka viņš ir Dieva dēls ?
Un vēl tik dziļi iesakņoties cilvēku prātos gadu simteņiem !

2.Kāpēc tieši Bībelē ?

Tāpēc,ka Bībelē ir apkopoti vissenākie Dieva praviešu Raksti par Mesiju un viņu pravietojumi ir piepildījušies.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Ctulhu Februāris 05, 2016
Staar, tu atkal sāc par daudz lietot citātus.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 05, 2016
Staar
Citāts
kā var izvirzīt un pamatot versiju par to,ka Jēzus ir Dievs
nu kaut vai te
http://www.gotquestions.org/Latviesu/Vai-Jezus-Dievs.html

es atkal varētu paprasīt, kā var izvirzīt versiju, ka dvēsele ir miesa, ja pāris vietās teikts savādāk?

Citāts
Bībelē ir apkopoti vissenākie
Pēc senuma?
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_text
Citāts
The oldest known religious text is the Kesh Temple Hymn of Ancient Sumer, the oldest version of which dates to around 2600 BCE.[1]

Citāts
Dieva praviešu Raksti par Mesiju
Tā jau ir atsaukšanās pa riņķi uz sevi pašu.

Citāts
viņu pravietojumi ir piepildījušies
Varbūt tāpēc, ka tie bija pietiekami aptuveni? Atceramies, ka ebreji visas tās piepildīšanās neatzīst.
Bet par šo varētu jaunu tēmu atvērt - "pravietojumi , kas piepildījās".
Es gan par citām reliģijām esmu tāpat dzirdējis, ka tur esot pravietojumi kas piepildījušies.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 05, 2016

es atkal varētu paprasīt, kā var izvirzīt versiju, ka dvēsele ir miesa, ja pāris vietās teikts savādāk?/c./

Bībele aicina likt lietā spriestspēju,ko mūsdienās sauc par loģisko domāšanu.

Tā kā Bībelē ir teikts,ka dvēsele var nomirt,tā var noslīkst,tā var ēst un domāt,tad tā ir pats cilvēks ,visā savā bioloģiskajā būtībā.
Bet baznīcās māca,ka dvēsele ir nemirstīga.
Bet kā var būt kādam cilvēkam nemirstīga dvēsele,ja Rakstos it teikts,ka pirmie cilvēki "neizstiepa savu roku,lai ēstu arī no dzīvības koka",kas viņiem dotu nemirstību.
VIENĪGAJAM nemirstību Dievs ir piešķīris Jēzum ?

Vēl interesanti ir tas,ka Bībelē ir teikts,ka pienāks laiks,kad cilvēki pārkāls  zobenus par dārznieka potes nažiem un šķēpus par lemešiem.
Ja jau visiem būtu nemirstīgas dvřseles,priekš kam būtu jāpārveido ieroči ?Ieročus var pārveidot vienīgi miesīgi cilvēki,kuriem tie būs vajadzīgi par darbarīkiem tepat uz zemes.
Jeb ar visiem jaunajiem darbarīkiem rokā ,dvēseliskie ,domā iekarot jaunus piemēslošanas laukus ???
Bet te atkal pretruna.Ja miesa nevar dzīvot debesīs,tad dzelzs darbarīki tur ne tik neiederas.
Un debesīs arī vīnogas un  labība neaug.
Jēzus teica,ka tad kad viņš otrreiz atnāks uz zemes,viņš baudīs vīnu....

Visu teikto varu pamatot ar pantiem,bet te jau viens atkal bļauj,ka  par daudz citēju Bībeli.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 05, 2016
kā var izvirzīt un pamatot versiju par to,ka Jēzus ir Dievs,ja Bībelē paskaidrots,ka viņš ir Dieva dēls ?


Ļoti vienkārši - Trīsvienīgs (jeb katoļi saka - Trejādīgs Dievs).
Arī Dēls, protams, ir Dievs (nevis tā kā sengrieķu mitoloģijā).
Resp., tas, ko jūs saucat "Jehova", ir Dievs Tēvs - Radītājs.
(es ceru, ka vismaz Tavā gadījumā tā ir)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 05, 2016
Kā var Bībelē saskatīt kādu 'trīsvienību',ka pat tāda vārda tur nemaz nav?Jehovas liecinieki dara tā,kā Pāvils norāda Romiešiem 15:6 lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.
Tātad ,mēs visi vienoti  slavējam Jehovu,vienīgo Visvareno Dievu un Radītāju,kas ir Dievs arī Jēzum Kristum.

Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 05, 2016
Kā var Bībelē saskatīt kādu 'trīsvienību',ka pat tāda vārda tur nemaz nav?Jehovas liecinieki dara tā,kā Pāvils norāda Romiešiem 15:6 lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu.
Tātad ,mēs visi vienoti  slavējam Jehovu,vienīgo Visvareno Dievu un Radītāju,kas ir Dievs arī Jēzum Kristum.

Trīsvienība ir uzcepta ar "spriestspēju,ko mūsdienās sauc par loģisko domāšanu.", tāpēc arī tik dīvaina.

Tiem, kas lieto Bībeli, loģika ir jāaizmirst. Pretrunas paliek, bet tā vismaz var izvairīties no eksplozijas:

https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_explosion
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 07, 2016
.

Trīsvienība ir uzcepta ar "spriestspēju,ko mūsdienās sauc par loģisko domāšanu.", tāpēc arī tik dīvaina.

Tiem, kas lieto Bībeli, loģika ir jāaizmirst. Pretrunas paliek, bet tā vismaz var izvairīties no eksplozijas:/c./

Tieši pretēji,aizvien vairāk cilvēku lasa Bībeli un domā loģiski,piemēram

https://www.youtube.com/watch?v=d58h5UjO-ac ,
šajā video cilvēks domā un uzdod attiecīgu jautājumu,uz kuru izskan nesakarīga,neloģiskā atbilde.attiecībā uz cilvēku izdomāto Trīsvienību.


Un savaldība ir Dieva gara augļu sarakstā minēta  kā pēdējjā raksturīpašība, pēc kā jāsniedzas pašam cilvēkam,lai neļautu vaļu savām dusmām,kā teikt 'neuzsprāgtu' vietā un nevietā.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 07, 2016
Tiem, kas lieto Bībeli, loģika ir jāaizmirst. Pretrunas paliek, bet tā vismaz var izvairīties no eksplozijas:/c./

Tieši pretēji,aizvien vairāk cilvēku lasa Bībeli un domā loģiski,piemēram

Šķiet tu neesi sapratusi par kādu eksploziju iet runa.

Trīsvienību nav izdomājuši kādi īpaši ļauni teologi lai mānītu krietnos ticīgos. Nē, trīsvienība vienkārši kompaktā formulā izsaka vienu no Bībelē esošajām pretrunām.

Un no pretrunas matemātiskajā loģikā seko jebkas, tā ir tā eksplozija.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 07, 2016
"Eksplodēt" -nesavaldīgi,neapdomīgi konfliktēt,cilvēks var jebkurās dzīves jomās.Tāpēc ir jāmācās savaldība.Savaldība pietrūkt dažiem arī te 'miglas valstī',un kā redzams,tad risinot visāda veida  jautājumus,ne tikai reliģiskas dabas.

Runājot par Trīsvienību,tad vēstures fakti liecina,ka tā ir baznīctēvu ieviesta mācība,kas balstās uz sengrieķu filozofiju,nevis uz Dieva Svētajiem Rakstiem.
To pašu var teikt par Jēzus iecelšanu par Dievu.
Tāpēc nav ko brīnīties,ka ,piem.,no musulmaņiem nāk tāda sava veida "eksplozija", ka viņu Dievs,vienīgais DZĪVAIS ALLĀHS visā Visumā, pēkšņi tiek Romā  padarīts par dievu,ko veido trīs dievi un tiek pārdēvēts  par Jēzu Kristu.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 07, 2016
Staar

Nē, šoreiz ekslodēt ir vienkārši strauji izplesties. Tas kas izplešas ir pierādāmo apgalvojumu kopa. Ja par aksiomām ņemam pretrunīgus apgalvojumus, tad no tiem izmantojot loģiku var izvest jebko. Tai skaitā jebkuras muļķības - ka raganas lido uz slotām, ka Mēness sastāv no siera un tā tālāk.

Tavs stils visu pamatot tieši ar Bībeles pantiem iespējams ir neapzināta izvairīšanās no tā. Tas nozīmē loģiskus spriedumus nemaz neizmantot, bet palikt tikai pie aksiomām - tikai pie tā kas rakstīts Bībelē, nemēģinot ar loģiku kaut ko atvasināt.

Diemžēl, ja sāk izmantot loģiku tad no Bībeles seko trīsvienība. Jā, tā ir aplamība. Tāpat kā Mēness no siera. Bet loģiski seko no Bībeles.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 07, 2016
Nospied ,tulkot, https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_explosion,latviešu valodā,un tad tu redzēsiet,kas par mēslu izlec ārā un tad ne tik vien gribēsies uzsprāgt.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 07, 2016
Nospied ,tulkot, https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_explosion,latviešu valodā,un tad tu redzēsiet,kas par mēslu izlec ārā un tad ne tik vien gribēsies uzsprāgt.

Google translate nav lietojams latviešu valodai. Ja angliski nelasi, tad grūti.

Latviešu valodā wikipedia tas vēl nav, latviešu valodā jāiet uz bibliotēku. Paprasi bibliotēkā grāmatiņu par loģiku ar Romāna Vitkovska ilustrācijām, tur tas ir saprotami un uzskatāmi.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 07, 2016
No tā mesla tik un tā ir saprotams,ka runa neiet par lielo sprādzienu,bet gan tā ir nodefinētas atšķirīgu viedokļu strīdīgas versijas kādā  jautājumā..Pēc maniem uzskatiem tā ir tukšu salmu kulšana un galīgi veltīga laika nosišana ,cenšoties izdomāt, kā nodefinēt sevis izdomātas muļkības, lai tās pasniegtu publiskai apspriešanai ,jo īstenībā taču  ir galīgi vienalga,vai tu redzi citronu dzeltenu,vai daltoniķis zaļu,bet es dzeltenzaļu,jo tas vēl nav nogatavojies.
Bet citrons ir un paliek citrons.
Tā tās ir ar visām lietām,jo : ”Katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu ir uzcēlis, ir Dievs.” (Ebrejiem 3:4.)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 07, 2016
Bet citrons ir un paliek citrons.

Bībelē citrona nav. Bībelē ir tikai teksts. Apgalvojumi, pie tam pretrunīgi. Un ja vēl pie tam tu gribi visu Bībeli uzskatīt par absolūtu patiesību, tad ir lielas problēmas.

Citrons ir ārpus Bībeles. Citrons ir tāds kāds tas ir, nepretrunīgs. Ar citronu var izdarīt eksperimentus. Bet vai tev citrons kaut ko liecina par Dievu?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 07, 2016
Protams!Citronus mums ir devis Dievs,kā  lielisku C vitamīna avotu,kas vajadzīgs mūsu miesas stabilai funkcionēšanai,bet Bībeli ir devis kā bagātīgu  garīgā uztura bāzi.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 08, 2016
Protams!Citronus mums ir devis Dievs,kā  lielisku C vitamīna avotu,kas vajadzīgs mūsu miesas stabilai funkcionēšanai,bet Bībeli ir devis kā bagātīgu  garīgā uztura bāzi.

Kāpēc tu domā, ka citronus ir devis Dievs? Citronkoki ir paši piedāvājuši augļus, kurus cilvēki (un citi zvēri) atraduši par lietojamiem esam.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 08, 2016
Staar
Citāts
Tā kā Bībelē ir teikts,ka dvēsele var nomirt,tā var noslīkst,tā var ēst un domāt,tad tā ir pats cilvēks ,visā savā bioloģiskajā būtībā.
Kā tad izskaidrojas Atklāsme un "Lācars un bagātais"?  To dvēseļu ķermeņi ir miruši, bet notiek domāšana uz ciešana.
Tātad = dvēsele nav ķermenis.
Pretrunas Bībelē ?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016
Stāsts par bagātnieku un Lācaru nepierāda, ka pastāv mūžīgas mocības.Jēzus šo stāstu izmantoja kā līdzību. Viņš mācīja nevis to, ka ļaunie cilvēki tiks mūžīgi mocīti, bet to, ka viņiem draud pilnīga iznīcība, kas padara augšāmcelšanos neiespējamu.
Taču Sātans gan grib, lai mēs tieši tā arī domātu, ka Jehova spīdzina cilvēkus ugunī mūžīgi — neskaitāmus miljardus gadu.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 08, 2016
Staar

Stāsts par bagātnieku un Lācaru pierāda, ka abi bija beigti, un viņu miesas trūdēja kapā (jo miesu augšāmcelšanās vēl nav pienākusi, ja vien Kristus nerunāja par nākotni pagātnes formā).
Tomēr tajā pašā laikā viņi kā personas turpināja eksistēt un sarunāties, atrazdamies ārpus savām miesām.

Es arī esmu Bībeles pētnieks, un esmu šo te izpētījis - tā tiešām pēc Bībeles sanāk.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016
Stāsts par bagātnieku un Lācaru pierāda, ka abi bija beigti, un viņu miesas trūdēja kapā./c./

Jā,tas to pierāda.

Tomēr tajā pašā laikā viņi kā personas turpināja eksistēt un sarunāties, atrazdamies ārpus savām miesām./c./

No pirmā acu uzmetiena tā var šķist.Bet padomā pats,kā vēl var likt aizdomāties par pilnīgas pazušanas stāvokli, kādā pēc nāves it kā būtu tie cilvēki ,kas patlaban ir dzīvi,bet kuri visas savas pēcnāves cerības liek uz savu augsto stāvokli un  bagātību,nevis uz Dieva apsolīto augšāmcelšanu.Lūk,kuriem Jēzus šo līdzību stāstīja, Lūkas 16:14 Visu to dzirdēja arī farizeji, kas bija mantkārīgi, un tie sāka par viņu smīkņāt.

Jēzus viņiem sniedza vislabāko piemēru, lai viņi spētu aizdomāties,ka Dievs grib,lai visi cilvēki mainītos,arī bagātie un varenie,lai varētu iemantot mūžīgu dzīvi,nevis šķietami nepārvaramas barjeras dēļ aiziet mūžīgā pazušanā.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 08, 2016

Jēzus viņiem sniedza vislabāko piemēru

Patiesu piemēru.
Tu taču neteiksi, ka šajā konkrētajā gadījumā Bībelē Jēzus min nepatiesu piemēru, kāds "dabā" nav novērojams?
Tu taču neteiksi, ka mērķis (likt aizdomāties) attaisnotu nepatiesības stāstīšanu no Jēzus puses?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 08, 2016
Staar
Citāts
No pirmā acu uzmetiena tā var šķist.
Un arī no otrā acu uzmetiena, un arī rūpīgi ieskatoties.
Ja gribi izbīdīt versiju, ka Jēzus stāstīja par to, kas tikai vēl notiks tālā nākotnē, tad - nesanāks, jo ir izmantota pagātnes forma.
Par Atklāsmi vispār nav variantu, tur dvēseles bez miesas domā , runā un pārdzīvo.

Te vēl cita vieta no Rakstiem, kur 'gari cietumā' ir tās pašas dvēseles, kas atrodās kādā 'elles priekškambarī vai taml.

Citāts
18 Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā.
19 Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā,
20 kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti, astoņas, dvēseles cauri ūdenim.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 08, 2016
Tāda "Bībeles pētniecība" reāli izrādās - savācam sev tīkamus citātus un pārējo izmetam ārā, jo
Citāts
Bet padomā pats,kā vēl var ...
, tas ir, 'nu tak nevar būt ,ka ir tā kā te rakstīts, jo tas ir pretrunā ar to, ko mēs esam izpētījuši no citām Rakstu vietām. Tāpēc šo jāsaprot simboliski, pat ja tas neder arī kā simbols"
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016

18 Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā.
19 Tanī Viņš ir nogājis un arī sludinājis gariem cietumā,
20 kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietība nogaidīja Noas dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudzas, proti, astoņas, dvēseles cauri ūdenim./c./

Šeit runa iet par Noasa dienu nepaklausīgajiem eņģeļiem,kuri no debesīm i nāca uz zemi, izveidoja sev cilvēku ķermeņus un dzīvoja ar zemes  sievietēm,un viņu  savienībā dzima bērni,kas izauga par varmācīgiem milžiem.
Tas bija klajš izaicinājums Dievam,tāpēc šie gari ( jo eņģeļi ir garīgas būtnes),joprojām gaida Dieva sodu.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 08, 2016
Staar

Nu Ctulhu tīrā veidā!

Citāts
izveidoja sev cilvēku ķermeņus un dzīvoja ar zemes  sievietēm

Jehovas liecinieki atbalsta cilvēku klonēšanu vai pat jaunu cilvēku biosintezēšanu (no nulles)?
Vismaz uzskata to par iespējamu?
Personas apziņa kā smadzeņu ķīmisko procesu rezultāts?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 08, 2016
Citāts
izveidoja sev cilvēku ķermeņus
Kā tas jāsaprot? Ka pārveidoja savu ķermeni tā, lai tas tagad būtu kā cilvēka ķermenis? Vai arī uztaisīja cilvēku ķermeņus un vadīja tos no attāluma kā Matrixā, jeb izmantoja tos cilvēku ķermeņus kā čaulas / skafandrus , vai kā?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 08, 2016
Papucs
Citāts
Personas apziņa kā smadzeņu ķīmisko procesu rezultāts?
uz to pusi velk? Jo par "dvēsele" jehoviešiem neko jēdzīgu nav ko pateikt. Tikai "cilvēks", un viss.
Lai gan Atklāsmē ir dvēseles bez ķermeņiem.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016
Ezis Miglā

izveidoja sev cilvēku ķermeņus
Kā tas jāsaprot? Ka pārveidoja savu ķermeni tā, lai tas tagad būtu kā cilvēka ķermenis? /c./

Jā,jo dumpīgie eņģeļi(milžu tēvi) plūdos neaizgāja bojā. Viņi atstāja savus miesīgos ķermeņus un atgriezās garīgajā sfērā kā garīgas būtnes. Kopš tā laika viņi tiek dēvēti par dēmoniem. Šīs garīgās būtnes ir nostājušās Sātana Velna pusē, kas tiek saukts par ”ļauno garu virsnieku”. (Mateja 12:24—27.) Ļaunie gari alkst, lai cilvēki pielūgtu viņus, gluži tāpat kā to vēlas viņu ”virsnieks”.

Dēmoni ir bīstami, tomēr mums no viņiem nav jābaidās, jo viņu vara ir ierobežota. Kad nepaklausīgie eņģeļi atgriezās debesīs, viņiem vairs neatļāva pievienoties Dieva uzticīgo eņģeļu saimei. Viņi ir nošķirti no garīgās gaismas, kas nāk no Dieva, un viņiem nav nekādu izredžu uz labu nākotni. (2. Pētera 2:4.) Jehova viņus tur ”mūžīgās saitēs saistītus”, ieslēgtus garīgā tumsā. Turklāt viņi vairs nespēj materializēties jeb izveidot sev fizisku ķermeni. (Jūdas 6.)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016
Kā redzams no iepriekš rakstītā,tad cilvēki nav miesas un kāda gara vienība,jo tad plūdi būtu bijuši lieki, ja visos cilvēkos būtu tādi eņģeļi,kas spēj pamest miesu nāves draudu gadījumā.
Arī cilvēku un eņģeļu kopražojums ,'milži", noslīka tāpat kā visas citas dvēseles jeb cilvēki-bioloģiski radījumi ar domājošām smadzenēm,nevis ieprogrammētām mikroshēmām.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 08, 2016
Staar
Citāts
Viņi atstāja savus miesīgos ķermeņus un atgriezās garīgajā sfērā kā garīgas būtnes.
Kur tas teikts Bībelē?
Kāpēc lai arī eņģeļi nevarētu būt tikai miesa, tāpāt kā cilvēki ?

Citāts
cilvēki nav miesas un kāda gara vienība,jo tad plūdi būtu bijuši lieki, ja visos cilvēkos būtu tādi eņģeļi,kas spēj pamest miesu nāves draudu gadījumā
1. neder "ja ... tad", bet gan vajag izskaidrot vietu Atklāsmē, kur dvēseles iztiek bez ķermeņuiem ,kas kā reizi ir "garīga būtne bez miesas". Visu laiku šī vieta paliek neizskaidrota. Vai tas nozīmē, ka "Atklāsmē ir muļķības sarakstītas"?
2. tad plūdi nebūtu lieki, jo miesu pametošos eņģeļus tak varētu savākt, līdzīgi kā tos garus?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 08, 2016
Staar

Tad kādā veidā cilvēki ir "pēc Dieva līdzības" radīti, ja jau reiz Tev sanāk, ka tehniski eņģeļi ir pēc Dieva līdzības, tb, kā gari?
(un ir skaidri rakstīts, ka pēc Dieva līdzības ir tikai cilvēki un nevis kaut kādi eņģeļi)


Mēs zinām, ka eņģeļi bija saprātīgi gari ar brīvo gribu (tagad kopš zināma laika gari bez brīvās gribas).
Mēs zinām, ka dzīvnieki ir daļēji saprātīgi ar miesu bez brīvās gribas.

Ne vieni ne otri nav pēc Dieva līdzības?
Kas ir tā sāls līdzībai ar Dievu?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016
 Kas ir tā sāls līdzībai ar Dievu?/c./

Tā kā mēs esam veidoti pēc Dieva tēla un līdzības, mēs spējam atspoguļot Dieva īpašības. (1. Moz. 1:26.) Apustulis Pāvils kristiešus mudināja: ”Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni.” (Efez. 5:1.) Mums ir vieglāk līdzināties mūsu debesu Tēvam, ja mēs sekojam Kristum.
Kāpēc tā var apgalvot?
Neviens nav spējis precīzāk atspoguļot Dieva domāšanu, jūtas un īpašības un spilgtāk raksturot viņa personību, kā to ir izdarījis Jēzus. Kad Jēzus bija uz zemes, viņš nevis vienkārši darīja zināmu Jehovas vārdu, bet atklāja Jehovas personību.  Mateja 11:27.p.ir teikts:" Visas lietas Man ir Mana Tēva nodotas, un neviens nepazīst Dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls to grib darīt zināmu.

 Par to liecina gan Jēzus mācības,gan viņa rīcība.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016
Mēs zinām, ka eņģeļi bija saprātīgi gari ar brīvo gribu (tagad kopš zināma laika gari bez brīvās gribas)./c./

Bībele vēsta,ka daļa eņģeļu  nostājās Sātana pusē,bet brīvā griba viņiem nav pilnībā ierobežota,jo viņi spēj pievilt cilvēkus.
Bet lielākā daļa eņģeļu palika uzticīgi Dievam un joprojām kalpo viņam.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 08, 2016
Staar

Citāts
Tā kā mēs esam veidoti pēc Dieva tēla un līdzības, mēs spējam atspoguļot Dieva īpašības.

Paga, paga - vienīgā līdzība ar Dievu ir sava rakstura audzināšana?
Un eņģeļi nav Dieva līdzības, jo pēc rakstura ir kretīni (gan ļaunie, gan arī labie)?
Čo ta nekas te neklapē.
Turklāt ir virkne eņģeļu, kuri staigā un sludina Dieva Vārdu (Gabriēls, Mihaēls u.c.).

Galīgi garām - kaut kas būtisks cilvēkā ir pēc Dieva līdzības, pat ja cilvēks guļ komā slimnīcā visu mūžu un nevienam neko nesludina.
Bet eņģelim Gabriēlam nav, kaut arī Gabriēls staigātu sludinādams 1000 Marijām.

Dvēsele?
Kombinācija dvēsele+miesa+gars+brīvā griba?
Kas konkrēti?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 08, 2016
Staar

Par brīvo gribu arī man slinkums meklēt, bet eņģeļi apskauž cilvēkus brīvās gribas dēļ, jo eņģeļiem to atņēma pēc sacelšanās, un ļaunie ir ļauni, jo viņi vairs nevar kļūt labi, jo nevar vairs gribēt tādi kļūt.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016
Visu,kas teikts par eņģeļiem Bībelē,var uzzināt šeit
http://wol.jw.org/lv/wol/s/r49/lp-lt?q=kas+ir+eņģeļi&p=par
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 08, 2016
Par eņģeļiem http://wol.jw.org/lv/wol/s/r49/lp-lt?q=eņģeļi&p=par
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 09, 2016
 Papucs
Tad kādā veidā cilvēki ir "pēc Dieva līdzības" radīti, ja jau reiz Tev sanāk, ka tehniski eņģeļi ir pēc Dieva līdzības, tb, kā gari?
(un ir skaidri rakstīts, ka pēc Dieva līdzības ir tikai cilvēki un nevis kaut kādi eņģeļi)/c./


Uzmanīgi ieklausies,kas ir teikts 1.Mozus 1:26 Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū."
27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

Tātad,26.pantā Dievs saka " darīsim cilvēku pēc MŪSU tēla un līdzības"...Tad nu,kas tie MŪSU tādi ir,kam Viņš to saka?
Acīmredzot,,kopā ar Dievu ir vēl kādas garīgās būtnes,kuras Viņš ir radījis pirms radīja cilvēku.
Un šīs būtnes ir eņģeļi.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 09, 2016
Tad nu,kas tie MŪSU tādi ir,kam Viņš to saka?


Uzmanīgi ieklausies, ko Dievs saka - Viņš to saka Sev.
Sev Dievam - Dievam Tēvam, Dievam Dēlam (Jēzum Kristum) un Dievam Svētajam Garam.
Tā, lūk!
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 09, 2016
Staar
Citāts
Tātad,26.pantā Dievs saka " darīsim cilvēku pēc MŪSU tēla un līdzības".

Tātad, nākamajā pantā Dievs saka:
Citāts
27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

Tātad, "mūsu" nozīmē, ka Dievam un vēl kādam, iespējams, eņģeļiem, ir līdzība. Tāpēc var teikt, ka "mūsu".

Jehovieši ekskluzīvi izlasa sev patīkamos pantus no Bībeles, bet nepatīkamos vispār ignorē? 26 lasa, bet 27 vairs nelasa ?
Atgādināšu pie viena, ka gaidu atbildi par vietu Atklāsmē, no kuras seko, ka dvēseles iztiek bez ķermeņiem.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 09, 2016
Papucs
Nav tieši teikts, ka Dievs to saka sev. Kaut gan der arī tāds izskaidrojums, pie kam labāk par Staar piedāvāto.
Jā, un tad arī labi līmējās kopā 26 ar 27.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 09, 2016
Pirmkārt,Bībele atklāj,ka Dievs ,pirms radīt cilvēku,runāja ar savu Dēlu Jēzu ,kas ir īpašs, jo viņš ir vienīgais, ko Jehova ir radījis nepastarpināti. Viņš ir sava Tēva pirmdzimtais Dēls — tātad ”visas radības pirmdzimtais” un ”Dieva radības sākums”. (Kol. 1:15; Atkl. 3:14.) Dieva vienpiedzimušajam Dēlam ir bijusi īpaša nozīme talākajā radīšanas darbā. Viņš pats nav radītājs un nav arī radīšanas ierosinātājs, bet Jehova visu pastāvošo ir radījis ar viņa starpniecību. Izlasiet  Jāņa 1:3.

Bet Ījaba grāmatas 38. nodaļas 4.—7. pantos  stāstīts, ka tad, kad tika radīta zeme, ”visi Dieva dēli gavilēja”.
Acīmredzot,tie bija eņģeļi,kas gavilēja jeb priecājās par to,ko paveica Dievs.

Tātad,pirms cilvēka radīšanas ,Dievs runāja ar Jēzu un ,iespējams,ka cilvēka radīšanas brīdi vēroja eņģeļi.

 Un apustulis Pāvils raksta : ”Mums ir tik viens Dievs, Tēvs, no kura visas lietas, un kurš ir mūsu ilgu mērķis; un tik viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru visas lietas, arī mēs caur viņu.” (1. Kor. 8:6.)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 09, 2016

Nu, ja.
Tas jau tikai apstiprina manis teikto.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 09, 2016
Labi,bet tu teici,ka Dievs runāja pats ar sevi,par cilvēka radīšanu apspriežoties ar savu dēla daļu un svētā gara daļu.
Bet es tev varu pierādīt,ka trīsvienība,ko veido trīs dievi,bet,kas ir viens dievs nepastāv.To,kas pastāv,tad pareizi būtu saukt par svēto divvienību.
Tātad,ir Tēvs Dievs un ir Dēls dievs.Bet Svētais Gars NAV dievs un to skaidri pierāda divi Bībeles panti.

1.Psalmā 33: 6 Ar Tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu.
bet
2.Jāņa 20:22 Pēc šiem vārdiem viņš (Jēzus)tiem uzpūta elpu un sacīja: ”Saņemiet svēto garu!

Tātad,Svētais Gars nav trešā dievišķā persona,bet ir SPĒKS,kas piemīt Dievam ,ar  kuru Viņš ir apveltījis arī savu Dēlu Jēzu.
Apustuļu d.10:37 Jūs zināt, kas noticis visā Jūdejā, sākot ar Galileju, pēc kristības, ko Jānis pasludinājis,
38 ka Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo Dievs bija ar Viņu.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 09, 2016
Bet Svētais Gars NAV dievs un to skaidri pierāda divi Bībeles panti.
..
Tātad,Svētais Gars nav trešā dievišķā persona,bet ir SPĒKS

1. Gars ir persona.

2.
Citāts
38 ka Dievs ar Svēto Garu un spēku
Tātad skaidri un gaiši: ar Svēto Garu un spēku.

3. Ja Dieva (Jehovas - lai nu būtu) Gars - Dievs Svētais Gars - nav Dievs (nevis bezpersonisks spēks, ko skaidri liecina Bībele), tad kas pēc Jehoviešu domām?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 09, 2016
Jēzus paskaidroja,ka :"Dievs ir Gars, un, kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā.” (Jāņa 4:2

Tātad,Dievs ir garīga persona ar varenu spēku Svēto garu,kas ir Viņā,un ar ko Viņš darbojas kā ar "savas mutes elpu".
Un Jēzus pierāda uzskatāmā veidā,kā no viņa nāk šīs spēks,ko viņš deva saviem sekotājiem.Viņš uzpūta elpu un teica,saņēmiet Svēto Garu.
Piemēram var minēt muskuļu spēku,kuru var izmantot dažādos veidos.Cilvēks ar vienu un  to pašu roku var noglāstīt bērnam galvu un var tūlīt pat  savaldīt bulli.
Tāpat dažādos veidos Dievs izmanto savu spēku.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 09, 2016
Kā tad var nosaukt zemi ,par kuru kāds teicis,ka "tā vaid"?Arī par personu ?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
Staar

Kaut kas tajā visā izklausās pēc baigās putras. Varbūt ne tik ļoti putras kā delperiešiem, bet noskaidrosim.
Sāksim palēnām.

Tātad gars ir bezpersonisks spēks jeb enerģijas forma.
Arī Svētais Gars?

Kas tad īsti ir saprātīgas dzīvības nesējs?
Tu saki, ka cilvēkiem tā ir miesa, tātad tīra matērija.

Un eņģeļiem? Eņģeļi ir gari, tātad pēc tevis sanāk, ka enerģijas?
Gars kā spēks/enerģija arī ir matērija?

Tad sanāk, ka saprātīga sevi apzinoša dzīvība pati par sevi ir tikai informācijas kopums, tb, NEKAS (ja informācijai nav nesēja, tad informācijas nav)?
Staar, Tu skaidri zini, ka Tu neesi Ctulhu?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 10, 2016
Ctulhu gan es neesmu ,tas nu gan ir fakts!

Labi,sāksim palēnām.

Tātad gars ir bezpersonisks spēks jeb enerģijas forma.
Arī Svētais Gars?/c./

Vispirms noskaidrosim,ka Bībelē iet runa par vārda 'gars' pielietojumu divās nozīmēs.

1.Eksistē dzīvības formas,kas mīt izplatījumā jeb debesīs un ko sauc par gariem.Tās ir neredzamas cilvēku acīm,tāpēc neviens nezina kādas tās izskatās.
Tie ir Dievs Jahve,un Viņa radītās būtnes-Viņa Dēls Jēzus,un "miriādu miriādes" jeb neskaitāms pulks eņģeļu.

2.Vārds 'gars' izsaka šo būtņu iekšējo stāvokli,kas nosaka būtnes uzvedību,veidojot arī zināmu enerģijas daudzumu,ko būtne attiecīgā brīdī izmanto.Tas nav vēl kāds cits gars-eņģelis,kas darbotos viņā no iekšienes.

Piemēram, Marks bieži ir pieminēja Jēzus izjūtas un reakcijas. Viņš raksta, ka Jēzus reliģiskos vadītājus ”uzlūkoja visapkārt ar dusmību” un bija ”noskumis”, ka Jēzus ”nopūtās” un ka citā reizē viņš ”nopūtās savā garā”.
-----------------
Kas tad īsti ir saprātīgas dzīvības nesējs?
Tu saki, ka cilvēkiem tā ir miesa, tātad tīra matērija./c./

Vislielākais spēks jeb enerģijas daudzums nāk no paša Radītāja Jahves. Viņš ar šo savu spēku uztur visu radīto,ieskaitot cilvēkus un eņģeļus,jo Jahve arī ir īstais dzīvības avots . Bībelē teikts,ka Viņā mēs ”dzīvojam” un ”rosāmies”, uztverdami apkārtējo pasauli, un ”esam” — varam apdomāt un plānot nākotni, pat mūžīgu dzīvi. (Apustuļu darbi 17:28; Psalms 36:10; Salamans Mācītājs 3:11.)
Saskaņā ar vārdiem no Salamana Pamācību 23. nodaļas 22. panta, ir pareizi ”klausīt” Dievam, mēģināt izprast viņa viedokli par dzīvību un attiecīgi rīkoties, nevis ļaut, lai mūs ietekmē jebkādi citi pasaulē izplatīti priekšstati,piemēram,kā tam pašam Delperam.

Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
Atbilde tik pat plaša, kā manis uzdotais jautājums.
Laikam tomēr jādetalizē pavisam konkrēti.

Staar
Citāts
Vislielākais spēks jeb enerģijas daudzums nāk no paša Radītāja Jahves. Viņš ar šo savu spēku uztur visu radīto,ieskaitot cilvēkus un eņģeļus,jo Jahve arī ir īstais dzīvības avots

Vot šitas ir gandrīz tuvu tam, ko esmu pats izpratis, pētot Bībeli.

Resp., Dievs Radītājs visu Viņa radīto pasauli nepārtraukti uztur ar kaut kādu nezināmu Spēku, it kā "enerģijas starojumu".
Ja Jahve (Jehova) šo spēku/starojumu atņemtu/pārtrauktu, tad viss sabirztu sīkos putekļos, atomi izjuktu pa sastāvdaļām un sastāvdaļas izgaistu nebūtībā.

Vai tik tālu tā?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 10, 2016
Papucs
Jābūt spēkam, citādi mūžīgais dzinējs. Notiek darbs, tērējas enerģija, bet enerģija kā nebeidzās, tā nabeidzās.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 10, 2016
Papucs
Jābūt spēkam, citādi mūžīgais dzinējs. Notiek darbs, tērējas enerģija, bet enerģija kā nebeidzās, tā nabeidzās.

Pareizi, fizika!
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 10, 2016
Pareizi!Tā kā Dievs ir no "mūžības uz mūžību", tad tas nozīmē,ka Viņam nav ne sākuma ne beigu un no Viņa plūstošā enerģija,kas arī ir tas SPĒKS un kas Bībelē tiek saukta par Svēto Garu ,nekad nebeigsies.Ne velti Bībelē iet runa par Paradīzi,kura tiks izveidota tepat uz Zemes,jo gan Zeme,gan Saule un Mēness pastāvēs mūžīgi,tāpat kā pastāv pats to Radītājs.Tā vēsta Bībele.Varu sameklēt pantus,ja vien vajag.
Dievs negrasās sevis radītos mākslas darbus likvidēt.Viņš likvidēs tos,kas posta Zemi.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 10, 2016
Ja Jahve (Jehova) šo spēku/starojumu atņemtu/pārtrauktu, tad viss sabirztu sīkos putekļos, atomi izjuktu pa sastāvdaļām un sastāvdaļas izgaistu nebūtībā./c./

Šitais arī mani ieinteresēja,jo Bībelē ir teikts,ka ļaundarus  Dievs iznīcinās acumirklī.Un viņu miesas kļūs kā mēslojums zemei.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
EzītisMiglā, MeistarsGoda

Nebija ne jausmas, ka arī Jūs abi to apzināties. Tiešām.

Tātad - laikatelpa jeb Visums ar savām galaktikām nevar pastāvēt pats par sevi.
Resp., visa mums zināmā matērija nespēj eksistēt pati sevī.
To nepārtraukti uztur ārējs spēks.

MeistarsGoda, tiešām nevarēju iedomāties, ka arī Tu to saproti.
Un kāda ir Tava ateistu versija par Visumu uzturošo ārējo spēku?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 10, 2016

MeistarsGoda, tiešām nevarēju iedomāties, ka arī Tu to saproti.
Un kāda ir Tava ateistu versija par Visumu uzturošo ārējo spēku?


Četri pamatspēki: gravitācija, elektromagnētisms, vājā mijiedarbība un stiprā mijiedarbība :)
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
gan Zeme,gan Saule un Mēness pastāvēs mūžīgi,tāpat kā pastāv pats to Radītājs.Tā vēsta Bībele.

Ne gluži. Bībele vēsta, ka tiks radīta jauna Zeme un jaunas Debesis.

Runājot par SPĒKU, biju domājis, ka Dieva spēks uztur vienīgi radīto matēriju - Sauli, Zemi, Visumu.
Visas saprātīgās dzīvības formas ir cita veida eksistences, kas nav matērijas, piemēram, dvēseles.

Tāpēc arī sanāk, ka izzūdot Visumam - matērijai - dzīvības formas, tb., cilvēku dvēseles turpina eksistēt.
Nemaz nerunājot par gariem - eņģeļiem u.c.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016

Četri pamatspēki: gravitācija, elektromagnētisms, vājā mijiedarbība un stiprā mijiedarbība :)

Tie eksistē "paši sevī".
Iepriekš sapratu, ka Tu atzīsti - tie visi nespēj eksistēt paši sevī (mijiedarbībā) bez ārēja uzturošā spēka.
Resp., tiem visiem(matērijas eksistencei) nepieciešams ārējs enerģijas avots.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 10, 2016

Četri pamatspēki: gravitācija, elektromagnētisms, vājā mijiedarbība un stiprā mijiedarbība :)

Tie eksistē "paši sevī".
Iepriekš sapratu, ka Tu atzīsti - tie visi nespēj eksistēt paši sevī (mijiedarbībā) bez ārēja uzturošā spēka.
Resp., tiem viesiem(matērijai) nepieciešams ārējs enerģijas avots.

Nē, kā jau Ezis teica, ja būtu ārējs enerģijas avots, tad nebūtu enerģijas nezūdamības likums, bet jamais likums līdz šim ir apstiprinājies 100%

Savukārt vai spēks ir ārējs vai iekšējs tas ir vienalga. Var pieņemt, ka piemēram elektromagnētiskā spēka avots ir ārējs, tas nav pretrunā ar fizikas likumiem.

Paņem skolas fizikas grāmatu un iepazīsties, kas ir spēks, un kas ir enerģija.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
ļaundarus  Dievs iznīcinās acumirklī.Un viņu miesas kļūs kā mēslojums zemei.

Tas nav gluži tas, ko es domāju.
Ja spēks izzudīs, nebūs arī nekādas zemes ne mēslojuma kā tāda.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
MeistarsGoda

Stop, stop, Tu te kaut ko samurgoji.

Es runāju par atziņu, ka matērija neeksistē bez ārēja enerģijas avota.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 10, 2016
MeistarsGoda

Stop, stop, Tu te kaut ko samurgoji.

Es runāju par atziņu, ka matērija neeksistē bez ārēja enerģijas avota.


Aplama atziņa, jo nesaskan ar to kas dabā.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
Vispār jau saskan gan.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 10, 2016
Vispār jau saskan gan.

Mūžīgais dzinējs jau gatavs?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
Mūžīgais dzinējs sanāk Tev - matērija eksistē pati sevī bez enerģijas pievades.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 10, 2016
Mūžīgais dzinējs sanāk Tev - matērija eksistē pati sevī bez enerģijas pievades.

Būtu interesanti, ja sanāktu, bet nesanāk, jo cik ir enerģijas tik paliek. Pievade turpretī nozīmē, ka paliek vairāk.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
MeistarsGoda

Tātad pēc būtības Tu apgalvo, ka mūžīgais dzinējs ir iespējams.
Ja jau matērija (Visums) eksistē pats par sevi, tad tas nozīmē, ka arī matērijā iekšpusē ir iespējams izveidot noslēgtas sistēmas, kas spēj eksistēt pašas par sevi.
Galvenais - izveidot pietiekošu izolāciju, lai noslēgtās sistēmas enerģija nespētu "izplūst" ārpus noslēgtās sistēmas.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 10, 2016
MeistarsGoda

Tātad pēc būtības Tu apgalvo, ka mūžīgais dzinējs ir iespējams.
Ja jau matērija (Visums) eksistē pats par sevi, tad tas nozīmē, ka arī matērijā iekšpusē ir iespējams izveidot noslēgtas sistēmas, kas spēj eksistēt pašas par sevi.

Nē, neapgalvoju. Noslēgta sistēma nevar būt mūžīgais dzinējs. Iedomāta sistēma "mūžīgais dzinējs" būtu atvērta sistēma.

Apjēdz taču, ka enerģija nezūd un nerodas. Enerģija, kas ir sistēmā, ja sistēma ir noslēgta turpat arī paliek. Noslēgtā sistēmā molekulu kustība turpinās mūžīgi bez enerģijas avota.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Papucs Februāris 10, 2016
MeistarsGoda

Apjēdz, taču!
Ja jau bez matērijas nekas ārpus matērijas neeksistē, tad matērija pati par sevi ir mūžīgais dzinējs.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Meistars Goda Februāris 10, 2016
MeistarsGoda

Apjēdz, taču!
Ja jau bez matērijas nekas ārpus matērijas neeksistē, tad matērija pati par sevi ir mūžīgais dzinējs.

Vēlu tev atrast domubiedrus :D

Aristotelis domāja līdzīgi, ka bez enerģijas avota kustība apstātos, bet viņš sen jau miris.

Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Gnidrologs Februāris 11, 2016
Kustība pati ir enerģijas izpausme. Bezgalīga kustība = bezgalīga enerģija, tātad tiešām, ļoti atgādina mūžīgo dzinēju. Tas ir, ja mēs pieņemam, ka mūsu burbulī kustība tik tiešām turpinās mūžīgi.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: EzītisMiglā Februāris 11, 2016
Ar laiku noslēgtajā sistēmā iestājas "siltuma nāve", un nekāds mūžīgais dzinējs nesanāk.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Gnidrologs Februāris 11, 2016
Vēlu atrast domu biedru iekš Meistara Godas. :D
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Februāris 11, 2016
Citāts: Staar  Februāris 10, 2016
gan Zeme,gan Saule un Mēness pastāvēs mūžīgi,tāpat kā pastāv pats to Radītājs.Tā vēsta Bībele.

Ne gluži. Bībele vēsta, ka tiks radīta jauna Zeme un jaunas Debesis./c./


Ko šajā jautājumā no Bībeles ir noskaidrojuši Bībeles pētnieki ?



www.natribu.org
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Ctulhu Jūnijs 25, 2017
Lietotājam ``staar`` turpmāk nav atļauts izvietot šeit linkus uz you-tube. Tiks dzēsti.
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Trilobīte Decembris 18, 2017
Pasaule ir neizzināma, kā vaļika nv - pētījumi noris ar arvien lielāku detalitātes pakāpi, līdz ieniedzas metafiziskajos dziļumos!
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Ctulhu Decembris 18, 2017
Trilobīte

kas ir metafiziski dziļumi?
Virsraksts: Re: Reality.
Rakstīja: Staar Decembris 21, 2017
gan Zeme,gan Saule un Mēness pastāvēs mūžīgi,tāpat kā pastāv pats to Radītājs.Tā vēsta Bībele.

Ne gluži. Bībele vēsta, ka tiks radīta jauna Zeme un jaunas Debesis.

Vēlreiz par simboliskajām "jaunajām debesīm un jauno zemi" (2. Pētera 3:13.)! Redziet,Marka evaņģēlija 10.nodaļas 30.pants norāda uz šo simbolu,jo tur ir paskaidrots,ka :" kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību. " Ievērojāt,ka šajā pantā iet runa par "šo laiku" un par "nākošo laiku",nevis par to,ka Dievs veido jeb veidos jaunas debesis un jaunu planētu Zemi.Simboliskā valodā "jaunas debesis" simbolizē Dieva Valstības valdīšanu pār Zemi,bet  "jauna zeme"  simbolizē Dieva Valstības pavalstniekus. Bībelē ir pravietots, ka Jehovas ieceltais ķēniņš Jēzus ”valdīs no jūras līdz jūrai un no Eifratas upes līdz pat zemes galiem”, (Ps. 72:8.)  un viņa pavalstnieki dzīvos uz zemes mūžīgi.