Migla

Pasaules uzskati => Dievs => Tēmu iesāka: Ilārs Decembris 03, 2013

Virsraksts: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
Viens no iebildumiem apskatāmā jautājuma sakarībā, kas izskanējis "Miglas valstībā" ir Dieva vārdi par Ēģiptes faraonu: „Es nocietināšu viņa sirdi” (2. Moz. 4:21; 7:3). Arī daudzi citi mūsdienu skeptiķi izmanto šo stāstu, apgalvojot, ka Dievs ir ļauns un nežēlīgs, un daži pat apgalvo, ka stāsts par Ēģiptes faraona sirds nocietināšanu un tai sekojošo Ēģiptes pirmdzimto nogalināšanu ir viens no iemesliem, kādēļ tie vairs netic Dievam. 

Te jānorāda, ka šādos gadījumos, kad burtiska kāda Bībeles panta izpratne ir pretrunā ar kādu citu ticības artikulu, kas iedibināts balstoties skaidros Rakstu vārdos, ir jāatsakās no burtiskas neskaidrā panta izpratnes. Tādējādi nedrīkst sacīt, ka faraona stūrgalvības cēlonis bija Dievs vai ka Dievs bija tas, kurš apcietināja faraona sirdi.   

Vispirms ir jāievēro, ka faraona sirds jau sākotnēji bija cieta, tā ka Dievs neko jaunu tajā neradīja, nedz arī viņš svārstīgo faraona sirdi padarīja stūrgalvīgu un spītīgu pret paša faraona gribu. Kā to norāda pravietis Ecechiēls, cilvēku sirdis pēc savas dabas jau ir akmens sirdis (Ecech. 11:19 un 36:26). Tādējādi Dievs atstāja faraona sirdi tādu, kāda tā jau bija. Augsutīna par to saka: „Kad Dievs nemīkstina, tad par viņu tiek sacīts, ka viņš nocietina”.

Runājot par faraona sirdi Dievs lieto tādu pašu vārdu „nocietināšu” (chāzaq), kādu viņš lieto aicinot Ābrahāmu vai pravieša Ecechiēla grāmatā runājot par savām avīm: „ievainotās pārsiešu un slimās stiprināšu.” (Ecec. 34: 16) Bez šaubām starp slimo avju stiprināšanu un faraona sirds nocietināšanu pastāv atšķirība, lai gan lietots ebreju valodā ir viens un tas pats vārds. Avju gadījumā Dievs patiešām var dāvāt tām spēku, kura tām iepriekš nebija, jo viņš pats ir šā spēka avots un pats vēlas to dot „pēc Savas gribas labā nodoma” (Ef. 5:1). Neko tamlīdzīgu nevar sacīt par faraona sirds nocietināšanu, jo doma ir pilnīgi citāda, lai gan vārds lietots viens un tas pats. Piemēram, Ps. 147: 13 par Dievu tiek sacīts, ka „Viņš nostiprina tavu vārtu aizšaujamos”, bet Ecechiēla 30: 25 Tas Kungs saka: „Tiešām, Es stiprināšu Bābeles ķēniņa elkoņus, bet Ēģiptes ķēniņa elkoņi sašļuks.” Uzvara un miers ir tā kunga dāvana, tādēļ šeit nedrīkst runāt par nocietināšanu tādā pašā nozīmē, kā runājot par faraona sirds nocietināšanu, jo faraona gadījumā tā nav Dieva dāvana, bet sods. Šādu Svēto Rakstu pantu apskatīšana, kur  lietots viens un tas pats vārds palīdz tuvoties pareizai izpratnei.

Raksti saka, ka Dievs nocietināja faraona sirdi, un, ka pats faraons nocietināja savu sirdi. Daudzviet citur Rakstos atrodami līdzīgi izteikumi, kas skaidrojami Mūsu Tēvs lūgšanas vārdu gaismā: „neieved mūs kārdināšanā”, ko Jēkabs savā vēstulē skaidro šādi: „Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina, - jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama.” (Jēk. 1”13-14) Dažus šajā sakarībā mulsina ebreju valodas gramatika, jo vārds „nocietināt” šeit ir formā, kas apzīmē transitīvu, arvien pieaugošu darbību un norāda arī uz citu personu, kas veic šo darbību, tomēr citur Rakstos tas ne vienmēr ir tā. Šī darbība ebreju valodā var apzīmēt arī atteikšanos iejaukties, pamest kādu pašu savā ziņā.

Šie atzinumi palīdz faraona sirds apcietināšanu saprast šādi: „Es nocietināšu faraona sirdi, Es atstāšu viņu bez ievērības; Es atļaušu viņam rīkoties saskaņā ar viņa sirds cietību.”  Tādējādi šis izteikums, kā to liecina arī baznīcas tēvu Ireneja un citu skaidrojumi, nozīmē, ka Dievs pieļaus faraona sirds apcietināšanu, bet nevis tādā nozīmē, ka Dievs vēlētos vai atbalstītu kaut ko ļaunu, vai būtu pret ļaunumu vienaldzīgs. Tādējādi mēs gan sakām, ka Dievs nocietina faraona sirdi, bet viņš to ne vēlas, nedz arī dara, bet ļauj faraona sirdij palikt tādai pašai, kāda tā ir un faraonam rīkoties saskaņā ar savas sirds cietību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ilārs
un pats tici tam, ko sarakstīji?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

``bet ļauj faraona sirdij palikt tādai pašai, kāda tā ir un faraonam rīkoties saskaņā ar savas sirds cietību.``

Nuja, visos krimināllikumos ir formulējums ``darbība vai bezdarbība, kas radījusi attiec. sekas``. Tā ka bībeles dievs te joprojām ir tajā pašā krāsā, nekas nemainās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
`` ka Dievs pieļaus faraona sirds apcietināšanu, ``

ir pretrunā ar

`` bet nevis tādā nozīmē, ka Dievs vēlētos vai atbalstītu kaut ko ļaunu,``

Salikts teikums ar diametrāli pretējām pēc nozīmes daļām - tas ir spēcīgi, Ilār. Gebelss atpūšas.

Un : ``vai būtu pret ļaunumu vienaldzīgs.``  - nu bet ja ``Es atļaušu viņam rīkoties saskaņā ar viņa sirds cietību.`` tas tieši to arī nozīmē - ir pret ļaunumu vienaldzīgs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ctulhu
ko tu iespringsti? Ilārs un Irenejs ir izrāvuši vienu teikumu no plašāka konteksta un caur šiem dažiem vārdiem, pilnīgi šķērsām kontekstam, mēģina pierādīt atsevišku vārdu nozīmes prevalēšanu virs konteksta.
Man ir daudz darba un loms meklēt, bet esi nu tik mīļš un izlasi  -KAPĒC Dievs grib nocietināt (neiejaukties, hehe) faraona sirdi? Pateikšu priekšā -tur ir kaut kas, kas saistīts ar Dieva lepnību un vēlmi pēc mūžīgas slavas un goda...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Masiks, man vnk piedūra Ilāra spēja izveidot teikumus ar pretējas nozīmes daļām un pat nenošķaudīties. A par jahves psiholoģiju tiešām viss skaidrs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
Piedurtais,

Nuja, visos krimināllikumos ir formulējums ``darbība vai bezdarbība, kas radījusi attiec. sekas``. Tā ka bībeles dievs te joprojām ir tajā pašā krāsā, nekas nemainās.

Te nu ir Tava loģika! Kad ārsts noslepkavo nedzimušu bērniņu tad viņam nav nekāds pienākums, bet te ir "bezdarbība, kas radījusi attiecīgas sekas"! Tātad pēc Tava loģikas, ja kāds man gāž pa pieri un sadauza savu roku, tad man ir svēts pienākums steigties viņam palīgā un pēc iespējas ātrāk saārstēt roku, lai viņš varētu man sist otreiz. Protams, vainīgs esmu es, ka nepamanījos pavērst sitienam kādu mīkstāku vietu. Pretrunas, draugs, te ir tikai Tavā galvā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

Nav nekādu ``nedzimušu bērnu slepkavību``, ir audu fragmentu izņemšana no grūtnieces organisma ja tas ir nepieciešams.

Audu jeb šūnu sakopojums ir cilvēks tikai tad, ja tam ir smadzenes un tajās attiecīgi var būt apziņa. ja šūnu ir par maz-  apziņas būt nevar - cilvēka nav.

Tas Ilār Tev viss ir zināms, tāpēc demagogiju vari pārtraukt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

``Tātad pēc Tava loģikas, ja kāds man gāž pa pieri un sadauza savu roku, tad man ir svēts pienākums steigties viņam palīgā ``

Aplami. Pareizā līdzība ir - ja kāds uzbrūk, piemēram sievietei un taisās to izvarot, un Ilārs var to apturēt, tad Ilārs ir līdzatbildīgs, ja to nedara.

Te tāpat - dievs Jahve var novērst ļaunumu, bet nedara to. Noziedzīga bezdarbība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
Ctulhu, patiešām esi sadūries! Tu taču labi zini, ka embrijs ir cilvēks jau tad, kad grūtniecību tiko var konstatēt. Otrkārt, padomā ka šis audu gabals vai kā nu Tu tur to sauc pēc dažiem mēnešiem var kļūt par nākošo Einšteinu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ilārs
Ilārs, faraona gadīumā nav nekāda bezdarbība, bet gan vēlme-solījums ar nežēlīgu un asiņainu brīnumu tapt salvenam, un šī SOLĪJUMA teatrāla izpildīšana. Tas ka tā itkā ir pasīva bezdarbība  - tā ir tava interpretācija, pie kam apzināti sagrozot vienu no Bībeles vēstījuma daļām. Un tu pats, starp citu, to atdzīsti. Ibo faraona gadījums ir tāds pats tiesš un skaidrs bībeles texts kā visi citi. Tikai tu neesi pozīcijā viņu kā tādu pieņemt. vot ij fantazē par pārnestajām nozīmēm un citādiem tulkojumiem. Tas tipisks jehovas liecinieku paņēmiens, kad gribās iedabūt bībelē to, kā tur nemaz nav, bet nu dikti gribās...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

``Tu taču labi zini, ka embrijs ir cilvēks jau tad, kad grūtniecību tiko var konstatēt``
 
Nu tāpēc jau abortus pēc 12 grūtniecības nedēļas nerekomendē. Jā, robeža ir diferenciācija - pirms diferenciācijas beigšanās var, pēc - nav labi.

Otra - stingrāka robeža ir laiks, pēc kura priekšlaicīgi dzimušo var izvilkt līdz autonomai eksistencei baro/ termo kamerā.

Šajā brīdī augli iznīcināt var tikai mātes dzīvības glābšanas nolūkā.

Es tev te pārstāstu triviālu medicīnu, kuru Tu zini, esmu spiests to darīt, lai apturētu demagoģiju.

Visbeidzot, potenciāls nav reāls un tāpēc ``var kļūt par Einšteinu`` attiecīgi nav arguments. Tik pat labi varbūt, ja es radītu bērnu tieši ar to sievieti, kas man nupat pagāja garām, tad rastos super-Einšteins. Kas man tagad mesties viņai virsū?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ilārs
Citāts
Tu taču labi zini, ka embrijs ir cilvēks jau tad, kad grūtniecību tiko var konstatēt.
diemžēl tā tas nav. Kāpurs nav muša un embrijs nav cilvēks. Pat piedzimis zīdanis, ja tiks barots un turēts mucā - par cilvēku neizaugs, kaut arī fiziski un vizuāli būs cilvēkveidīgs, taču viņa apziņa nebūs pat dzīvniekveidīga....
Tas ka embrijs ir cilvēks -tā ir jūsu mitoloģija, kuras pamatā ir antizinātnsikas fantāzijas par Dieva inspirētu dvēseles invāziju zigotā, un sekojošu vienšūņa tapšanu par saprātīgu cilvēku caur maģiju vienā acu mirklī.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Masiks, nē nu labi mēs čista praktiski par cilvēku uzskatam tādu mazuli, kas var autonomi eksistēt vai arī ir ar tehniskiem paņēmieniem novedams līdz autonomai eksistencei.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
``Tas ka embrijs ir cilvēks -tā ir jūsu mitoloģija, kuras pamatā ir antizinātnsikas fantāzijas par Dieva inspirētu dvēseles invāziju zigotā, un sekojošu vienšūņa tapšanu par saprātīgu cilvēku caur maģiju vienā acu mirklī.``

Tas tiesa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Masiks, nē nu labi mēs čista praktiski par cilvēku uzskatam tādu mazuli, kas var autonomi eksistēt vai arī ir ar tehniskiem paņēmieniem novedams līdz autonomai eksistencei.
Loģiski, jo tas ir kompromiss starp eigēniku, nežēlīgu darvinismu, humānismu  un mitoloģisku reliģiju. Pie kam stingri ņemot - cilveks patstāvīgi dzīvot spējīgs kļūst tikai pusaudžu vecumā, un arī tad bez sabiedrības to nespēj.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Masiks, domāju, ka mitoloģiskas reliģijas / mistikas apsvērumi te lomu nespēlē. Humānisms parastais, ar to pietiek.

Ja piemaisa mistiku, tad sanāk ``apaugļota olšūna  = persona`` un to mēs, protams , nepērkam, šīs baikas Ilārs var paturēt sev.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
Vispirms ievēro lūdzu, ka es šeit runāju nevis par to, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu, bet par ļaunuma cēloni, proti, ka ļaunuma cēlonis šajā gadījumā ir faraons, nevis Dievs. Kāpēc Dievs to pieļauj, par to varam runāt vēlāk. Cita starpā Tavs piemērs par sievietes izvarošanu jau kaut ko pats pasaka. Dievs tieši glābj no izvarotāja, bet Tu vēlies, lai glābts tiktu izvarotājs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs, kāds faraons, ja visu radīja dievs?

Tb ja dievs radīja pilnīgi visu no nekā, tad dievs ir visa cēlonis, ļaunuma arī.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Masiks, domāju, ka mitoloģiskas reliģijas / mistikas apsvērumi te lomu nespēlē. Humānisms parastais, ar to pietiek.

Ja piemaisa mistiku, tad sanāk ``apaugļota olšūna  = persona`` un to mēs, protams , nepērkam, šīs baikas Ilārs var paturēt sev.
Ja tas ir iedabūts valsts likumdošanā - nav svara vai tu to "pērc-nepērc". Tev nākas ievērot esošo likumdošanu tādu kāda tā ir.
Tjipa, ja pieņems likumu ka peģukus eitanazē pret viņu gribu - tā arī darīs. TU varēsi to nedarīt, bet ja būsi peģuks - dabūsi nāvejošu injekciju vai mežonīgu un asinskāru huligānu baru sev krāgā. Primārais šai gadījumā ir likumdošana, nevis tava attieksme...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs, atceries, mēs runājām par Luciferu un tieši kā/ kāpēc tas sabojājās, Tu teici, ka jūsu mācībā atbildes uz šo nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Masiks, ir labi saprotams, ka pietiekami idiotiski likumi izraisītu nevis to ievērošanu, bet dumpi.

Īstenībā tieši tā jau lielā mērā arī sākās Apgaismība. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
Tb ja dievs radīja pilnīgi visu no nekā, tad dievs ir visa cēlonis, ļaunuma arī.

Varbūt vienkāršākais veids, kā atbildēt uz Tavu iebildumu, ir paskaidrot, kas grēks patiesi ir un uz kā tas balstās, proti, grēks ir defekts, trūkums un zaudējums.  Ir nepieciešams skaidri izšķirt starp Dieva radītām lietām un grēku. Šajā sakarībā ir jāatceras, ka grēks nav ne cilvēka daba, nedz arī cilvēka darbs, jo grēks nav ne būtība, nedz darbība, bet gan trūkums un zaudējums. Nav šaubu, ka mūsu daba un rīcība ir Dieva radītas un uzturētas, un grēks tām ir pieķeries, pielipis, bet tās nav pats grēks. Grēks ir dievišķās kārtības izkropļojums, kas pieķeras cilvēka dabai vai rīcībai, bet tas nenāk vis no Dieva, bet velna.

Tālāk ir jāizšķir divkāršs zaudējums, kas raksturīgs grēkam: a) grēkam trūkst sākotnējā Dieva iedibinātā kārtība vai mērķis; b) grēks ir dievišķās kārtības samaitāšana vai sajaukums, kas nav tikai trūkums. Tādēļ Jānis sauc grēku par „nelikumību”, tas ir, dievišķā likuma  trūkumu vai atkāpšanos no dievišķā likuma.
Grēks ir arī pretošanās Dieva gribai. Tomēr tā nav pati darbība, bet gan tās defektīvais raksturs, kas tiek saukts par grēku. Sekojoši, Augustīna vārdiem runājot, „ļaunums nav daba, nedz arī pozitīva lieta.” Piemēram, aklums nav kāda būtība vai kaut kas pozitīvs. Ja aklums tiek dziedināts, tas vienkārši izzūd, nevis pārvietojas kaut kur citur vai pastāv pats par sevi. Tiktāl, cik akla acs ir daba, tā ir Dieva radīta, tiktāl cik tā ir defektīva, tā ir ļauna. Šī ir svarīga lieta, kas jāatceras. Ņemot vērā grēka dabu Augustīns saka, ka tā cēloni ir tikpat grūti atklāt, kā redzēt tumsu vai dzirdēt klusumu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ilārs
Citāts
Vispirms ievēro lūdzu, ka es šeit runāju nevis par to, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu, bet par ļaunuma cēloni, proti, ka ļaunuma cēlonis šajā gadījumā ir faraons, nevis Dievs.
Tā nav taisnība! Nu izlasi vēl reiz to stāstiņu. Pie kam nevis tikai dažus fragmentus, vai izrediģētu scenāriju, tjipa "bībeles stāsti bērniem", bet gan orģinālu. Tur menls uz balta stāv rakstīts - cēlonis ir DIEVS. Un ja tas IR ļaunums, tad arī cēlonis paliek tas pats. Lai arī tas neatbisist tavām pieņemtajām paradigmām. Un nevajag piekoriģēt bībeli zem savām paradigmām. Tas nav iespējams. Labāk iespringsti savas paradigmas mainīt un sadzīvot ar Dievu kas mēdz būt ļauns....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

``proti, grēks ir defekts, trūkums un zaudējums. ``

Jā, tā uzskata materialisti/ ateisti. Tas ir - nav nekāda mistiska jeb transcendenta jeb personificējama ļaunuma, ir kļūdas un trūkumi, ko var labot - un attiecīgi nav vajadzīgi nekādi mistiski pestītāji, bet vnk mācīšanās un darīšana. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

`` Grēks ir dievišķās kārtības izkropļojums, kas pieķeras cilvēka dabai vai rīcībai, bet tas nenāk vis no Dieva, bet velna.``

Aha, nonākam atkal pie jautājuma, kā/ kāpēc Lucifers sabojājās un uz to jums atbildes nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ilārs
Citāts
Tb ja dievs radīja pilnīgi visu no nekā, tad dievs ir visa cēlonis, ļaunuma arī.

Ja esam precīzi, tad Dievs VISU neradīja. Pašas pirmās bībeles rindas runā par "tumšajiem ūdeņiem". Un nekur netiek pieminēts ka arī TOS Dievs radījis. Tieši pretēji - Dievs sajutās šais apstāķļos diskomfortabli, ij sāka sauszemes un gaismas radīšanu.......   tāka, ir kaut kas arī ārpus Dieva un kaut kas vairāk par Dievu....


Pie kam šiem tumšajiem ūdeņiem bija iedalījums "augšā" un "apakšā", kā arī robežšķirtne starp ūdeni un kaut ko vēl. Laikam gaisu. Jo Dieva Gars  LIDOJA VIRS TUMŠAJIEM ŪDEŅIEM.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Masiks, nu jā, sameklēt bībelē tekstus, kas neklapē ar kristiešu izstrādāto teoloģiju  var un tas ir samērā jautri. Tur to ir daudz, vēl ir ``dieva dēli`` utt...

Bībeles autori vnk nav izveidojuši nepretrunīgu jeb konsistentu tekstu, jo bībele ir vāji kopā savākts ``rassols`` no senākiem mītiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
par Luciferu un tieši kā/ kāpēc tas sabojājās

Uz jautājumu kā sabojājās varbūt arī nebūs viegli atbildēt, esmu jau Tev paskaidrojis kāpēc - tādēļ, ka tad nāksies pašam iejusties lucifera ādā. Uz jautājumu - kāpēc? - ir atbilde - tā slēpjas pašā Luciferā, tā ir viņa vaina. Dievs bija radījis viņu labu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
Nu, labi, ka Tu saproti. Tā kā grēks ir defekts, trūkums vai zaudējums, tad tam nav būtība un tas nav kaut kas radīts. Dievs to neradīja, bet tas ir Dieva radības izkropļojums, trūkums, defekts utt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

Tātad dievs radīja labu, bet tas palika slikts.

Rezultāts vienalga ir slikts.

Tas ir kā ar maximas jumtu - tagad būvnieki var dievoties, ka radījuši to pareizi, bet nu sabruka... Rezultāts uz sejas.

Jā, starp citu, ja kaut kas aboslūti labs (Ilārs saka, ka Lucifers radīts absolūti labs, bez kļūdām) var spontāni sabojāties, tad jau

1) sabojāties var arī dievs ( ja ne, tad kāpēc?)
2) sabojāties var viss ``jaunās jeruzalemes`` jeb pēc - pasaules gala paradīzes kontingents.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

`` Dievs to neradīja, bet tas ir Dieva radības izkropļojums, trūkums, defekts utt.``

Nu tātad dievs rada ar defektiem, trūkumiem, izkropļojumiem?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ilārs
Citāts
Uz jautājumu - kāpēc? - ir atbilde - tā slēpjas pašā Luciferā, tā ir viņa vaina. Dievs bija radījis viņu labu.

Muļķības! Atbilde ir elemetāra - vaina ir brīvajā gribā. Un brīvā griba kā tāda, ir ļaunuma manifestācija un ļaunuma cēlonis. Tb - jebkurš ļaunums noreducējas uz brīvo gribu. Savukārt brīvo gribu neviens cits kā Dievs nav devis. Un devis tikai tapēc lai būtu šis ļaunums - brīvās gribas rīcības sekas.  Lai cilvēks būtu "brīvs" un varētu nepaklausīt Dievam - izdarīt ļaunumu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Masiks , nu re un ja dievam BG piemīt, tas arī var sabojāties.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Nu, labi, ka Tu saproti. Tā kā grēks ir defekts, trūkums vai zaudējums, tad tam nav būtība un tas nav kaut kas radīts. Dievs to neradīja, bet tas ir Dieva radības izkropļojums, trūkums, defekts utt.
Tas ir relatīvi. Nogalināt ir ļaunums. Pie kam nevis tapēc ka tas ir ļauni, bet gan tapēc ka Dievs to nav atļāvis. Jo ja nogalina Dievs - tas taču (tev) neskaitās ļauni? Tu taču nedomā, ka Dievs darīja ļaunumu Grēku Plūdos apslīcinot gandrīz visus cilvēkus un lopus? Viņš taču darīja tikai labu... vai ne? Bet Hitlers, bendējot žīdus - darīja slikti. A starpība ta kāda? Abi slepkavo, tikai viens to dara ar Dieva (pats savu) atļauju, otrs bez.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
Jā, Luciferam bija brīva griba, bet tagad vairs nav. Labie eņģeļi ir nostiprināti savā labestībā un arī cilvēks tāds būs jaunajā pasaulē.

Dievs nevar sabojāties, jo tad viņš vairs nebūtu Dievs, bet viena no būtiskām Dieva īpašībām ir tā, ka viņš nevar nebūt Dievs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

`` Labie eņģeļi ir nostiprināti savā labestībā``

Tad šiem arī vairs nav brīvas gribas?

``Jā, Luciferam bija brīva griba, bet tagad vairs nav.``

Kur palika?

``Dievs nevar sabojāties, jo tad viņš vairs nebūtu Dievs, bet viena no būtiskām Dieva īpašībām ir tā, ka viņš nevar nebūt Dievs. ``

Tātad dievam brīvas gribas nav? Viņš ir sava dieva statusa vergs, robots -  nevar to mainīt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Masiks , nu re un ja dievam BG piemīt, tas arī var sabojāties.
Nē, te stājas spēkā ļaunuma relatīvisms un duālisms. Ja Ilārs tev iespers - tas būs ļauni. Ja to pašu izdarīs Dievs - tas nebūs ļauni, bet gan izcili labi. Jo tā gribēja Dievs un tāda bija Dieva griba. Ok.
Vienīgi šai situācijā mulsina viens fakts  -  kā mums uztvert variantu, kad Ilāram smadzenēs notiek gļuki, ij viņš dzird Dieva balsi, kas pavēl iespert Cth? Ij mums nav zināms - Ilārs ir mesija,  vienkārši traks, vai sociopāts kurš nekaunīgi melo?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Masiks

``Ja to pašu izdarīs Dievs - tas nebūs ļauni, bet gan izcili labi.``

Nu šis jau ir Orvelam - ``dzīvnieku fermā``
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ilārs
Citāts
Jā, Luciferam bija brīva griba, bet tagad vairs nav.
Proti - jau krietnu laiku Lucifers ir paklausīga marionete Dieva rokās? Nuuuuuuuu..... jo tālāk mežā, jo resnāki partizāņi....
jāiet pēc popkorna....


Citāts
Dievs nevar sabojāties, jo tad viņš vairs nebūtu Dievs
no kā tas nepieciešami izriet? Ja Dievs sabojāsies, tad Ilārs Dievu par Dievu neuzskatīs un Dievam tapēc būs jāpazūd? Jeb tomēr Dievam būs tiesības sadot Ilāram pa muti, izvārtīt dubļos un izlaist zarnas, savukārt pašam pat nebūs vajadzības nedz atvainoties nedz justies par kaut ko vainīgam. Ibo tāds bija Dieva lēmums un šādu rīcību Dievs savā gudrībā uzskatīja par pašu labāko Ilāram... Tb - viss ir šokolādē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Masiks, jā tur Ilāram ir vēl viena lieta, par ko padomāt:

Ja viss ko dara dievs ir labi vnk tāpēc, ka to dara dievs, tad kāpēc diskriminējam nabaga luci? Tad tāpat - viss ko dara lucis ir labs, jo to dara lucis, kas radīts labs un viss ir šokolādē.

(Un Ilāram jaunas ekumēnisma iespējas - ar sātanistiem)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 03, 2013
Vairums cilvēku visvarenības jēdzienu iedomājas drīzāk filozofiski – kā matemātikas uzdevumu vai ko tamlīdzīgu, it kā mācība par Dieva visvarenību neietvertu un nenozīmētu neko citu kā vien to, ka Viņam visas lietas iespējamas. Taču tas ir nepareizi. Tā ir vistīrākā filozofēšana, kas vidusskolniekiem ļauj iedomāties, ka tie var uzveikt mūs ar jautājumu: “Vai Visvarenais var radīt tādu akmeni, ko Viņš pats nespēj pacelt?” Un tādējādi mums nākas pieņemt, ka Dieva “visvarenība” vairs nevar nozīmēt neko citu kā vien to, ka Viņš var visas lietas. Bet Dievs nevar visas lietas. Viņa visvarenībai ir konkrētas robežas, un, iespējams, šīs robežas ļauj atrisināt vienu vai otru no tām mīklām, kurās esam ieslīguši ar savām patvaļīgajām prāta
spekulācijām.

Ir lietas, ko Dievs nevar. Viņš nevar rīkoties bez mīlestības. Pat gaidīdami līdz tiesas dienai vai līdz mūžības galam, mēs nekad nepiedzīvosim to, ka Dievs atceļ Savu pirmo un augstāko likumu. Kā lai Viņš rīkojas pretēji Savai būtībai, pretēji mīlestībai? Dieva visvarenība nenozīmē, ka Viņš var visas lietas, bet gan to, ka Viņš var visu, ko vēlas – taču visu Viņš nevēlas! Viņš nemūžam negribēs rīkoties bez mīlestības. “Ja mēs esam neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar Sevi pašu aizliegt” (2. Tim. 2:13). Nē, to Viņš nevar, jo Viņš ir svēts Dievs un ne cilvēks (un šai ziņā ir kaut kas, ko cilvēks var, bet Visvarenais nevar).

Dievam ir kāda vājā vieta, – tā ir vājība pret cilvēkbērniem. Tā ir Dieva mīlestība uz mums. Taču arī Viņa vājība ir stiprāka par cilvēkiem (1. Kor. 1:25). Viņa muļķība un vājība ir glābjoša, jo tā ir daudz stiprāka par visiem postošajiem spēkiem, tā ka Viņa vislielākās vājības acumirklī neviens un nekas nav stiprāks par Dievu.

Tas nozīmē, ka tā ir labprātīga vājība. Neviens Viņu uz to nav spiedis, bet tāda ir bijusi Viņa labprātīgā mīlestība. Dieva vājums nav Viņa spēka trūkums. Pār Viņu nelemj ne dabas likumi, ne liktenis (kā liktenis lēma pār senajiem ziemeļtautu dieviem), jo vienīgi pats Dievs ir lēmis, kādam Viņam jābūt. Viņš izvēlējās nākt cilvēciskā vājībā, kad piedzima no jaunavas Marijas.

Islamā Allāha visvarenība ir pats svarīgākais mācības jautājums. Vārds “islams” nozīmē pakļaušanos Allāha suverēnajai majestātei (“muslim” – tas, kas pakļaujas). Tādēļ islams, burtiski runājot, var rēķināties ar to, ka pilnīgi viss ir Allāha gribēts, tai skaitā grēks, krišana, sirds apcietināšana un pazudināšana. Jā, pat velna darbi
ir padoti Allāha suverēnajai gribai. Nekas nenotiek bez Allāha iepriekšnolemšanas. Neviens cits netiek izglābts kā tikai izredzētie.

Savukārt kristietībā pats galvenais un svarīgākais mācības punkts ir Dieva mīlestība. Mūsu Dieva tēls ir pavisam atšķirīga atbilde uz ļaunuma problēmu nekā islama masīvā visvarenības mācība. Par Dieva visvarenību cilvēki bieži vien runā tādā veidā, kas dara bezjēdzīgu Bībelē attēloto spraigo cīņu starp Dievu
un Sātanu. Vai Dieva vājība, kas ir mīlestība, spēj mums izskaidrot ļaunuma neizprotamo klātbūtni? Kāds Dieva mīlestībai ir sakars ar visu to, kas šai pasaulē notiek ārpus Viņa tiešās gribas? Vai Dieva mīlestība var pateikt, kādēļ tika radīts laba un ļauna atzīšanas koks?

Domāju, ka jā. Daudzi kā pašu lielāko Viņa mīlestības darbu uzlūko cilvēka radīšanu, ka Dievs ir radījis cilvēku kā brīvu un atbildīgu būtni. Kad radīšanas procesā bija tapusi šī fantastiskā pasaule un sagādājusi Dievam lielu prieku, Viņš beigu beigās radīja vienīgo būtni, kas bija Viņa mīlestības cienīga: ar neticamu uzdrīkstēšanos Tas Kungs izveidoja šo būtni no zemes pīšļiem un Svētā Gara; tā tika radīta pēc dievišķā tēla un līdzības un bija tikai nedaudz zemāka par pašu Dievu (Ps. 8:6). Dievs radīja cilvēku.

Ir izteiktas arī domas, ka mīlestības pilnais Dievs nav gribējis radīt cilvēku līdzīgu robotam, jo tas nekādi neatbilstu Dieva tēlam un Dieva vājums līdzībai. Cilvēka diženums ir viņa brīvība un atbildība, un, ja Dievs vispirms Ādamam un Ievai būtu ieprogrammējis absolūtu paklausību un likumpildīšanu, tad viņi tiešām būtu īstas paraugbūtnes, taču ne cilvēki.

Tā nu tas ir, ka mīlestības dziļākā būtība ir labprātība, ko dzīvē esam pieredzējuši arī mēs paši. Lai Ādams no jauna iemīlētu Dievu– kā Dievs mīl viņu –, tad Ādamam pašam bija jānāk pie atziņas un jāsāk to mācīties. Mīlestību nevar ieprogrammēt. Un, lai gan vecāki labprāt grib redzēt savos bērnos gan paklausību, gan labprātību, tomēr mēs arī zinām, ka šāda “mīloša” sirds arvien nāk par augstu maksu. Mēs nevaram bērnus ieprogrammēt mīlestībā. Šo mīlestību viņos ir iespējams tikai iedzīvināt. Tādēļ Dievs radīja bausli un izvēli. Viņš radīja laba un ļauna atzīšanas koku. Dievs radīja čūsku. Ja cilvēkam, bija jākļūst par “dievišķo eksperimentu”, tam vajadzēja brīvu iespēju Viņu mīlēt un paklausīt Viņa bausli. Diemžēl cilvēks gribēja nevis mīlēt Dievu, bet pats kļūt kā Dievs. Līdz ar Ādama grēkā krišanu mēs visi kopā esam izvēlējušies grēku un nāvi (Rom. 5:12 utt.)!

Protams, ka Visuzinātājam Dievam tas nebija pārsteigums, un šai ziņā mums var būt kārdinājums domāt, ka risks bija pārāk liels un Viņam nevajadzēja mūs radīt. Taču ir sacīts: “Jau tad, kad Dievs radīja šo pasauli, Viņš loloja Sevī krusta domas.” Dievs Savā mīlestībā acīmredzot uzskatīja, ka labāk mūs radīt ar iespēju krist, nevis darīt mūs par robotiem, – jo arī visdziļāk kritušais cilvēks sevī arvien nes Viņa tēlu, kāds nav dots pat erceņģelim. Varbūt ar labprātību un izvēles iespēju nepietiek, lai mūsos radītu mīlestību, tāpēc mums ir jāmācās no tā, ko ciešam.

Iespējams, ka tieši tas ir iemesls, kādēļ ciešanas ir vajadzīgas. Tagad mēs kā grēcinieki šai pasaulē visos apstākļos un situācijās mācāmies to, ko Ādams un Ieva neiemācījās paradīzē, proti, labprātīgi mīlēt Dievu. Lai arī mūsu mīlestība uz Jēzu pagaidām vēl nav nekas ievērības cienīgs, tomēr tā jau mums ir: trauslā grēcinieka mīlestība uz savu Glābēju. Tā maz pamazām ieaugas un iedzīvojas mūsos, kad dzīvojam pie Viņa ticības kopībā, lai arī nekad neesam Viņu redzējuši (1. Pēt. 1:8). Mums arī nav jābaidās, ka jaunajā pasaulē var notikt jauna krišana un viss atkal sāksies no gala, jo šeit, šajā grēka pasaulē, mēs jau labprātīgi esam atteikušies no grēka uz mūžīgiem laikiem un nākamajā pasaulē mēs ļaunumu vairs neizvēlēsimies!

Mūsu pasaulē notiek daudz kas ļauns, kas nav saskaņā ar Dieva prātu. Vai visuvarenais Valdnieks to nevarēja novērst? Viņš katrā ziņā to varēja izdarīt nekavējoties, taču tikai divos veidos: pirmkārt, ar varu piespiest un pakļaut ļaunumu. Taču tā būtu vardarbība pret dievišķā tēla cieņu un atbildību ikvienā grēciniekā, un tad cilvēki vairs nebūtu cilvēki. Otrkārt, Viņš varēja iznīcināt mūs kā kaujamos lopus vai vismaz pašus ļaunākos no cilvēkiem. Tomēr Viņš bija pacietīgs pret ļaunajiem un nevienam nenovēlēja pazušanu. Iznīcināt mūsu cilvēciskumu vai mūsu glābšanas iespēju Dievam acīmredzot šķita daudz ļaunāk nekā tas, ja kādu laiku šajā pasaulē panesam ciešanas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

``Ir lietas, ko Dievs nevar. Viņš nevar rīkoties bez mīlestības.``

Tad jau elli pieļaut viņš nevar?

``bet gan to, ka Viņš var visu, ko vēlas – taču visu Viņš nevēlas!``

Tātad pamainīt savas vēlmes dievs nevar un līdz ar to ir robots?

``Dievam ir kāda vājā vieta, – tā ir vājība pret cilvēkbērniem.``

Joprojām: šitas neiet kopā ar elles pastāvēšanu :)

``Daudzi kā pašu lielāko Viņa mīlestības darbu uzlūko cilvēka radīšanu, ka Dievs ir radījis cilvēku kā brīvu un atbildīgu būtni.``

Jūsējie man stāsta, ka Lucis ir daudz advencētāka būtne par cilvēku - tad kā?

`` Mīlestību nevar ieprogrammēt.``

Kāpēc? Skaidrojumu lūdzu.

`` Šo mīlestību viņos ir iespējams tikai iedzīvināt. ``

Kas tas ir ``iedzīvināt`` un ar ko atšķiras no ``ieprogrammēt``?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ir lietas, ko Dievs nevar. Viņš nevar rīkoties bez mīlestības. Pat gaidīdami līdz tiesas dienai vai līdz mūžības galam,
Citāts
mēs nekad nepiedzīvosim to, ka Dievs atceļ Savu pirmo un augstāko likumu. Kā lai Viņš rīkojas pretēji Savai būtībai, pretēji mīlestībai? Dieva visvarenība nenozīmē, ka Viņš var visas lietas, bet gan to, ka Viņš var visu, ko vēlas – taču visu Viņš nevēlas! Viņš nemūžam negribēs rīkoties bez mīlestības. “Ja mēs esam neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar Sevi pašu aizliegt” (2. Tim. 2:13). Nē, to Viņš nevar, jo Viņš ir svēts Dievs un ne cilvēks (un šai ziņā ir kaut kas, ko cilvēks var, bet Visvarenais nevar).


Muļķības! Kapēc ne? Bībelē ir daudz vietu, kurās Dievs parāda ka mīl vai vismaz izrāda labvēlību vienai cilvēces daļai, kamēr pārējo ja nu neienīst tad vismaz konkrēti nemīl. Tu taču nevari norādīt, kas Dievam būtu jāgrib... attiecīgi nevari norādīt vai viņam obligāti jāmīl vai jāienīst.

Būs ļoti jācenšas pierādīt, ka Dievs tikai aiz lielas mīlestibas pret faraonu, nocietināja tā sirdi, lai varētu apslaktēt ēģiptes primdzimtos un tādā veidā iežēlināt paša apcietināto sirdi...  kuru pēc tam ar vieglu roku noslīcināja Sarkanajā jūrā, lai savukārt izrādītu mīlestību un rūpes pret Mozu un viņa tautu....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
``Diemžēl cilvēks gribēja nevis mīlēt Dievu, bet pats kļūt kā Dievs.``

Kādā veidā šie 2 viens otru izslēdz?

``jo arī visdziļāk kritušais cilvēks sevī arvien nes Viņa tēlu, kāds nav dots pat erceņģelim. ``

enģeļi - pirmais neveiksmīgais eksperiments? Un tad ``opreģeļis`` - ir tiem brīva griba vai nav? man šķiet, ka Tu te putrojies.

Redzi - ja ir - tad ar ko tie atšķira sno cilvēkiem?
Ja nav - tad kā eņģelis Lucis varēja sabojāties?

`` Varbūt ar labprātību un izvēles iespēju nepietiek, lai mūsos radītu mīlestību,``

Nu un ko tad vajag? Kāda ir recepte? Pamocīt viņus? Ciešanas kā mīlestības izraisītājs?  Piedod, tā ir perversija, saucas sadomazohisms.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Ilārs

``Mums arī nav jābaidās, ka jaunajā pasaulē var notikt jauna krišana un viss atkal sāksies no gala, jo šeit, šajā grēka pasaulē, mēs jau labprātīgi esam atteikušies no grēka uz mūžīgiem laikiem un nākamajā pasaulē mēs ļaunumu vairs neizvēlēsimies!
``

Re, cik interesanti! A kur bija problēma uztaisīt brīvas būtnes tā, lai tās tūlīt pēc uztaisīšanas ``atteiktos no grēka``? Jeb dievs nezina, kādai jābūt to strukturai un var pie šīs struktūras tikt tikai ar empīrisku metodi? Tad jau dievs nav nekāds viszinātājs.

``Taču tā būtu vardarbība pret dievišķā tēla cieņu un atbildību ikvienā grēciniekā, un tad cilvēki vairs nebūtu cilvēki. ``

Joprojām interesanti. Tu saki, ka ārstēt psihiskus slimniekus piespiedu kārtā nedrīkst?

``Viņš radīja laba un ļauna atzīšanas koku. Dievs radīja čūsku.``

Pavisam interesanti. Novietojam bērnudārzā skapīti ar heroīna tabletēm un klāt pieliekam daiļrunīgu narkodīleri. Just for fun, experimentam... OK, tad Mengele un Rašers arī bija mīlestības etaloni...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Also Ilāra teksts /Today at 05:21 pm/ ir tipisks piemērs, kā manipulatīvi ``noenkurot`` cilvēkus, redzama zināma pieredze un pat varētu teikt profesionalisms tādu tekstu veidošanā.

Cik tas ir ētiski - lai domā Ilārs pats...

Tb šeit no tā nekāds ļaunums necelsies, bet šādi apstrādāt nesagatavotus cilvēkus ir, nu ne pārāk labs darbs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Starp citu, ja atmet nost bērnišķīgo mitoloģiju, jēdzienus par pārdabiskiem spēkiem un līdz ar to absolūtiem radītājiem, tad šeit aprunātā problematika pat izraisa zināmu interesi.

Tā būtībā ir tā saucamā FAI problēma

http://en.wikipedia.org/wiki/Friendly_artificial_intelligence

kas ļoti īsi nozīmē uzdevumu radīt tādu mākslīgo intelektu, kas

1) kā minimums -  neapdraud pašus radītājus un to vidi
2) kā optimums - sadarbojas ar sevis radītājiem.

Pie Ilāra augstāk minētajām tēzēm var piebilst, ka ``paklausīgums`` ir aplams koncepts, jo īsts intelekts vienmēr būs suverēns, paklausīgs tiešām var būt tikai robots.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 03, 2013
Ctulhu
Robots arī var būt suverēns. Ar pilnīgi autonomu algoritmu un barošanu. Nu, piemēram, pietiekoši advancēts irobots-putekļu sūcējs kādā pamestā un absolūti nelietotā vecā rūpnīcas korpusā. Nu viņš tur šiverēsies, nosacīti mūžīgi, un sava algoritma ietvaros, nodrošinās tukšās un mirušās telpās to, ko mēs saucam par dzīvību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 03, 2013
Ar pakalusību teisti saprot "lojalitāti".

Nezinu kas to teica, bet - ja cilvēki iemācītos saprast vārdu nozīmi, atkristu 70% visu nesaskaņu.


Likumpaklausība, par piemēru, arī ir "aplams koncepts"?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Krista, protams, akla likumpaklausība ir aplama, sk. Nirnbergas prāvu, kurā nonāca pie secinājuma, ka pavēle (paklausība likumam) nevar būt attaisnojums kara noziegumam.

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Un kas tā tāda lojalitāte? Piemēram, ja būtne, ar ko es sadarbojos, pēc manas saprašanas dara muļķības, tad es a) pasaku to tai būtnei un ja tā turpina darīt muļķības tad b) pieņemu mērus lai to apturētu. Nu vai arī tā būtne mani pārliecina, ka tās nav vis muļķības, bet es esmu nekompetents.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 03, 2013
Lai tu varētu eksistēt (uzturēt savu diskursu) tu esi spiests visu laiku apelēt pie galejībām, pārspīlējumiem, hiperbolizējumiem.

Lojalitāte ir lojalitāte. Un Tu pat nevari sadarboties, ja neievēro /neesi lojāls/ kaut kādiem bāzes noteikumiem. Absolūta suverenitāte ir delūzija.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 03, 2013
kaut kāda kopēja protokola vai noteikumu ievērošana jau nu galīgi nav tas pats, kas lojalitāte vai paklausība kādai personai, organizācijai idejai vai vēl kam vai kādam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 03, 2013
Mani neinteresē jūsu mūžīgā analoģija ar šauru sciences komūnu no komiksiem. Sabiedrība tā nestrādā.

Un galejību pretstatīšana - akla, verdziska paklausība (kādu teisti ne sludina, ne piekopj)  VS uz protokola balstīta sterila lietišķa laboratorija - vēl mazāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Krista, nuja, sadarbība ir sekas no vienošanās. Noteikumus izdomā pašas saprātīgās būtnes un par tiem vienojas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Krista, ja sabiedrība nestrādā kā scientce community, tas parāda, ka sabiedrībā ir ko uzlabot.

``uz protokola balstīta sterila lietišķa laboratorija``

Jā, tieši šajā virzienā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 03, 2013
Saprātīgas būtnes nepiedzimst uzreiz saprātīgas un būt lojāiem kaut kādiem kategoriskiem imperatīviem, ko tiem diktē kāds - tām ir neizbēgamība.

bet es jau neliedzu pasapņot par saldu sciences anarhiju, kur visi suverēni, saprātīgi un bla, bla, bla...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 03, 2013
Krista, bet kad audzina bērnus - jo vairāk skaidrojuma un jo mazāk ``imperatīvu``, jo labāk, vai ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 03, 2013
`akla, verdziska paklausība (kādu teisti ne sludina, ne piekopj)  VS uz protokola balstīta sterila lietišķa laboratorija`

kā nu kuri teisti. protams, ka ir intelektuāli pieaugušāki cilvēki, kas tādu ne sludina ne piekopj, bet pilnībā pietiek tādu, kas `tā stāv rakstīts` uztver burtiski, negrozāmi un tieši tik dogmatiski. un vispār, šis tomēr ir gadījums, kur (ok, vismaz man) viena no šīm galējībām izklausās daudz, daaaudz labāk par otru...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 04, 2013
Krista, bet kad audzina bērnus - jo vairāk skaidrojuma un jo mazāk ``imperatīvu``, jo labāk, vai ne?
Skaidrojums nestrādā bez pieredzes. Bērns nezina kāpēc tas vai tas ir ''slikti'', jo viņš nezina ko vispār nozīmē ''slikti'', tāpēc agrīnajā dzīves stadijā ir vajadzīga autoritāte, kas uzliek imperatīvus. Kad pieredze aug, tas kas senāk bija imperatīvs, kļūst saprotams pats par sevi, tāpēc arī tik pašsaprotama parādība tīņu ''pārejas vecums''. Bērni ir dumji un viņiem arī nepatīk ''imperatīvi'', jo gribas brīvestības un blah blah, bet kad pieaug, paši saprot, ka vis bija pareizi un arī saviem bērniem liek imperatīvus.
Pēc būtības sabiedrības hiperliberalizēšanās ir sava veida revertācija uz šo tīņu dumpības stadiju, kad visas autoritātes ir jānoliedz, noteikumi jāpārkāpj un normas jāapstrīd just because. Cēlonis - ignorances vairošanās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Gnidrologs

``tāpēc agrīnajā dzīves stadijā ir vajadzīga autoritāte, kas uzliek imperatīvus.``

Vai arī iedod pieredzi - reducētā formā, protams. Nu, piemēram - jebkura sāpju sajūta un skaidrojums, ka kaķītim ir tāpat, ja tam dara pāri.

``noteikumi jāpārkāpj un normas jāapstrīd just because.``

Nu bet noteikumi, kas ir pamatoti, jau ir , tā sacīt, izturīgi pret apstrīdēšanu, tāpat kā zinātniskas teorijas, kuras darbojas. Tb var apstrīdēt dajebko, bet darot to korekti, pie tiem pašiem pamatotajiem noteikumiem vien atgriezīsies.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Te jānorāda, ka šādos gadījumos, kad burtiska kāda Bībeles panta izpratne ir pretrunā ar kādu citu ticības artikulu, kas iedibināts balstoties skaidros Rakstu vārdos, ir jāatsakās no burtiskas neskaidrā panta izpratnes.
Un ko Ilārs rekomendē darīt gadījumos, kad kāda burtiska kāda Bībeles panta izpratne ir pretrunā ar veselo saprātu vai fizikas likumiem? Atteikties no šīs izpratnes vai arī veselā saprāta/fizikas likumiem? :D
Citāts
Tu taču labi zini, ka embrijs ir cilvēks jau tad, kad grūtniecību tiko var konstatēt.
Nē, nav. Nav viņš tobrīd vēl cilvēks ne bioloģiski, ne juridiski.
Citāts
Otrkārt, padomā ka šis audu gabals vai kā nu Tu tur to sauc pēc dažiem mēnešiem var kļūt par nākošo Einšteinu.
...tikpat labi viņš var kļūt par nākošo Hitleru. Tā ka šis NAV arguments.

Un nevis pēc dažiem mēnešiem... vairumā gadījumu pēc pārdesmit gadiem.
Citāts
Vispirms ievēro lūdzu, ka es šeit runāju nevis par to, kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu, bet par ļaunuma cēloni, proti, ka ļaunuma cēlonis šajā gadījumā ir faraons, nevis Dievs.
Hmm, Tev atgādināt par to Bībeles pantu, kur dievs tiešā tekstā atzīstas, ka viņš ir arī visa pastāvošā ļaunuma cēlonis?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
MJ,

Atgādini, gan!

Kas attiecas uz veselo saprātu un fizikas likumiem, tad, ai, cik bieži tie mūs ir pievīluši! Es jau Tev esmu norādījis, ka šā gada sākumā aptaujātie 50 vadošie pasaules fizmati nevarēja vienoties pat par kvantu fizikas pamatjautājumiem. Veselais saprāts te nu jautā - kas tie īsti ir par likumiem, par ko divi cilvēki nevar vienoties?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 04, 2013
Jā, te visam pamatā ir tā pati brīvā griba. Ja tādas nebūtu, tad nebūtu arī ļaunuma.
Otrs moments ir tas, ka attīstoties, mācoties, rodas kļūdas. Tās arī ir kā "ļaunums".
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: succubus Decembris 04, 2013
Also Ilāra teksts /Today at 05:21 pm/ ir tipisks piemērs, kā manipulatīvi ``noenkurot`` cilvēkus, redzama zināma pieredze un pat varētu teikt profesionalisms tādu tekstu veidošanā.

Cik tas ir ētiski - lai domā Ilārs pats...

Tb šeit no tā nekāds ļaunums necelsies, bet šādi apstrādāt nesagatavotus cilvēkus ir, nu ne pārāk labs darbs.
Patiesībā tieši konkrētais teksts ir pārāk acīmredzami sintētiski manipulatīvs, lai tas spētu normāli paķert un noenkurot jebkur citur kā ateismā... Tā teikt, viens no tiem, kādu dēļ sapratu, ka kristietība tiešām nav priekš manis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 04, 2013
MJ
Citāts
gadījumos, kad kāda burtiska kāda Bībeles panta izpratne ir pretrunā ar veselo saprātu vai fizikas likumiem?
a) pateikt, ka zinātne vēl nedavelk
b) uzskatīt, ka tas ir bijis domāts simboliski, nevis burtiski

Citāts
...tikpat labi viņš var kļūt par nākošo Hitleru. Tā ka šis NAV arguments.
Kā arī, viņa vietā ļoti bieži vēlāk piedzimst cits cilvēks, kurš citādi nebūtu piedzimis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 04, 2013
Sudrabis
Citāts
jau krietnu laiku Lucifers ir paklausīga marionete Dieva rokās?
Aga, jau no pašiem sākumiem. Tā sacīt, strādā par tādu kā "cietuma priekšnieku".
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Atgādini, gan!
Aber lūdzu! Ieskaties lūdzu Jesajas grāmatas 45. nodaļas 7. pantā.
Citāts
Es jau Tev esmu norādījis, ka šā gada sākumā aptaujātie 50 vadošie pasaules fizmati nevarēja vienoties pat par kvantu fizikas pamatjautājumiem. Veselais saprāts te nu jautā - kas tie īsti ir par likumiem, par ko divi cilvēki nevar vienoties?
LOL, un ar šo Tu centies apstrīdēt fizikas likumus kā tādus? Fail, should try harder.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 04, 2013
Ctulhu
Citāts
Tātad pamainīt savas vēlmes dievs nevar un līdz ar to ir robots?
Nē, vienkārši Dievam visas vēlmes ir maksimāli optimizētas, ar vislielāko iespējamo deltaK.

Citāts
Joprojām: šitas neiet kopā ar elles pastāvēšanu
Ja elle nav mūžīga, tad - var salīmēt kopā.

Citāts
Redzi - ja ir - tad ar ko tie atšķira sno cilvēkiem?
Ja nav - tad kā eņģelis Lucis varēja sabojāties?
Musulmaņiem ir tādi "džini", un daļai no viņiem ir BG, daļai nav.

Citāts
Nu un ko tad vajag? Kāda ir recepte? Pamocīt viņus?
Nē, iedot viņiem BG, lai paši nonāk, pa īsāku vai garāku ceļu līdz mīlestībai.

Citāts
A kur bija problēma uztaisīt brīvas būtnes tā, lai tās tūlīt pēc uztaisīšanas ``atteiktos no grēka``?
Tas tak oksimorons. Brīvs tāpēc arī ir brīvs, ka nav ieprogrammēts izdarīt noteiktu izvēli.

Citāts
ārstēt psihiskus slimniekus piespiedu kārtā nedrīkst?
Tas ir atkarībā, ko tu nodefinē kā "psihisku slimnieku", vari piem, nodefinēt kā "cilvēku, kas nesaprot, ka nookrātija un deltaK ir pasaules pamati".

Citāts
radīt tādu mākslīgo intelektu, kas
to var izdarīt, ierobežojot AI, piem, kādā "virtuālajā datorā", no kurienes tas neko apdraudēt nevarēs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Tā ir, Ezi, tādēļ arī cilvēki tik augstu vērtē brīv''ibu, ka ir gatavi visu par to atdot. Šajā sakarībā ir labi palasīt nodaļu "Lielinkvizitors" Dostojevska Brāļos Karamazovos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Tas tak oksimorons. Brīvs tāpēc arī ir brīvs, ka nav ieprogrammēts izdarīt noteiktu izvēli.`

nu bet tad kāda garantija ka pēc `pasaules gala` kādi vājpiena strēbēji paradīzē neiedomāsies -- fuck that, šitas nebeidzamais arfas koncerts nekur neder? `brīvā griba` taču nozīmēja iespēju arī mainīt savas domas vienalga kad, ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 04, 2013
anonymous
Brīvā griba nenozīmē haosu un nejaušu lēmumu pieņemšanu.
Paradīzē nokļūs tiem, kas jau ir "uz pareizā ceļa", jau pieauguši, un viņiem nebūs iemesla atkāpties atpakaļ.

Austrumu reliģijās ir arī tādas "otrās šķiras paradīzes", kur būtne vienkārši atpelna savus labos sastrādātos punktus, bet pēc ilgāka laika atkal krīt atpakaļ, jo pamata tieksmes ir palikušas. Tas ir visu "darījuma reliģiju" paradīzes. Piem, musulmaņu paradīze - pamatā nekā nedarīšana un visādas izpriecas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
MJ,

Kas tie ir - "fizikas likumi kā tādi"?

Kas attiecas uz Jesajas 45:7, tad šis pants runā par to, ka Dievs sodu grēku, nevis Dievu kā sākotnējo ļaunuma radītāju. Teoloģijā izšķir primāros un sekundāros Dieva darbus. Piemēram, Jesajas 54:16 ir rakstīts: „Redzi, Es radīju kalēju, kas uzpūš oglēs uguni un kaldina pēc sava amata ieročus. Es radīju arī postītāju, kas tos saposta.” Šeit redzam, ka kalēja amata motivācija nāk no vispārīgās radīšanas kārtības, bet tādēļ, ka pats kalējs ar savu samaitāto gribu to nepareizi lieto, Dievs dara tā, ka kalējs pats iznīcina sevi, jo „nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt.” (Jes. 54:17). Te jāievēro divas lietas: 1) Dievs ir radījis kalēju, kas rada rīku. Šī ir vispārējā Dieva darbība. 2) Instruments ticis radīts, lai to lietotu pret pravieti, kas pavisam noteikti nav Dieva darbs, jo iepriekšējā pantā Dievs Jesajam saka: „Zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no Manis; kas saceļas pret tevi, tas kritīs tevis dēļ.” (15) Tādējādi Dievs rada kalēju, tas ir Dieva darbs, bet tad, kad kalējs kaļ ieročus, ko vērst pret Dieva ļaudīm, tas vairs nav Dieva darbs. Tas ir grēks, kas pašam kalējam nes pazušanu. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Citāts
gadījumos, kad kāda burtiska kāda Bībeles panta izpratne ir pretrunā ar veselo saprātu vai fizikas likumiem? a) pateikt, ka zinātne vēl nedavelk
b) uzskatīt, ka tas ir bijis domāts simboliski, nevis burtiski
kā tur bija ar to cieto debesu jumu, pie kura tika piekarinātas zvaigznītes, mēnestiņš un saulīte? Tjipa zinātne joprojām nedavelk, aļi simboliska nozīme par ko?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmais,

Priekš vājpiena strēbējiem tādēļ ir izveidots kūrorts, kur tos pieskatīs vella vecmāte.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Anonīmais,

Priekš vājpiena strēbējiem tādēļ ir izveidots kūrorts, kur tos pieskatīs vella vecmāte.
Ku mīļi. Un te vēl viens saka ka Dievs nav ļaunuma autors....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

Tie ir viduslaiku aizspriedumi, kurus Tu te citē. Ebreju vārds raqi'a pareizāk ir tulkojams kā izplatījums. Pastāv uzskats, ka pirms lielajhiem plūdiem zemi apņēma neredzams "tvaiku apvalks" jeb biezs ūdens tvaiku slānis, kas aizturēja kosmisko radiāciju un radīja uz zemes vienmērīgus klimatiskos apstākļus. Šķiet, ka tad, kad šis apvalks kā lietus nolija pār zemi, radās grēku plūdi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Kā tad, Masik, nevis noziedznieki, bet tiesībsargājošās institūcijas ir ļaunuma radītājas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Teoloģijā izšķir primāros un sekundāros Dieva darbus.``

Šito gadījumā latviski nesauc par liekulību?  ( joprojām Gēbelss atpūšas...)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Pastāv uzskats, ka pirms lielajhiem plūdiem zemi apņēma neredzams "tvaiku apvalks" jeb biezs ūdens tvaiku slānis, kas aizturēja kosmisko radiāciju un radīja uz zemes vienmērīgus klimatiskos apstākļus. Šķiet, ka tad, kad šis apvalks kā lietus nolija pār zemi, radās grēku plūdi. ``

Šī jau ir kreacionistu dzeltenā prese.

Kas tad pamainījās - ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības , vai? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: succubus Decembris 04, 2013
Masik,

Tie ir viduslaiku aizspriedumi, kurus Tu te citē. Ebreju vārds raqi'a pareizāk ir tulkojams kā izplatījums. Pastāv uzskats, ka pirms lielajhiem plūdiem zemi apņēma neredzams "tvaiku apvalks" jeb biezs ūdens tvaiku slānis, kas aizturēja kosmisko radiāciju un radīja uz zemes vienmērīgus klimatiskos apstākļus. Šķiet, ka tad, kad šis apvalks kā lietus nolija pār zemi, radās grēku plūdi.
Biezs tvaiku slānis nebūtu neredzams - sk. mākoņus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Kas tie ir - "fizikas likumi kā tādi"?
Eksperimentāli pierādītie ;) Hipotēzes, kā pats saproti, vēl īsti nav likumi.
Citāts
Kas attiecas uz Jesajas 45:7, tad šis pants runā par to, ka Dievs sodu grēku, nevis Dievu kā sākotnējo ļaunuma radītāju.
Atrunājies vien...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Succubus, vispār mākoņi nav ūdens tvaiks, bet kondensāts - sīki pilieni vai kristali ( ja augstāk). Bet nu protams, tik daudz ūdens tvaika atmosfērā būt nevar, jo citādi to akumulētās enerģijas dēļ būtu nepārtraukts orkāns, tas ja pieņemam, ka hvz kā tik daudz tvaiku atmosfērā nezkāpēc noturas :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Kā tad, Masik, nevis noziedznieki, bet tiesībsargājošās institūcijas ir ļaunuma radītājas. ``

Nevis radītājas, bet sekas. Ir ļaunums - tāpēc ir šādas iestādes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 04, 2013
Ctulhu
Citāts
Kas tad pamainījās - ūdens fizikāli ķīmiskās īpašības , vai?
Nu, saskaņā ar gāzu stāvokļa vienādojuma, varēja mainīties temperatūra un/vai spiediens... :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
MJ, pareizi un temperatūru tā varētu mainīt kas? Pēkšņs saules kativitātes lēciens. Ko tas izraisītu? Tādas vētras, ka nekādi šķirsti ne uz kādas ūdens virsmas nenoturētos, pirmkārt. Atmosfēras spiediens savukārt ir atkarīgs no šīs pašas temperatūras un atmosferas izmēriem, kas atkarājas no planetas masas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ctulhu,

Primārā Dieva darbība ir radīšana no nekā, dabas likumu iedibināšana utt. Sekundārā Dieva darbība ir līdzdarbošanās jau radītajā pasaulē. Atceries šajā sakarība Einšteina jautājumu - vai Dievam bija kāda izvēle pasaules radīšanā?

Vēl teoloģijā izšķir vispārējo un īpašo Dieva darbību. Par vispārējo Dieva darbību tiek saukta regulāra, normāla un parasta notikumu gaita, kas iedibināta dabā, un ar kuru Dievs uztur, atbalsta, aizsargā un virza atsevišķas vienības tā, lai tās darbotos saskaņā ar savu dabu. Īpašā Dieva darbība ir Svētā Gara darbs ticīgajos.

Paklausies ko Tavs tautietis stāsta: https://class.coursera.org/humankind-001/lecture/index#./137 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 04, 2013
Ctulhu
Citāts
MJ, pareizi un temperatūru tā varētu mainīt kas?
Lai arī kas tas nebūtu, tas visdrīzāk būtu visai letāls un cilvēki ārpus betona patvertnēm to nepārdzīvotu...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs, bet tad sanāk, ka ``vispārējā`` dieva darbība nav vajadzīga, jo fizika jau darbojas pati par sevi, to neviens ``nebīda``. Savukārt īpašā dieva darbība tad būtu ``brīnumi``, kurus nenovērojam.

Nu un kur svētā gara darbs neticīgajos? Viņam ``slabo``?

`` Atceries šajā sakarība Einšteina jautājumu - vai Dievam bija kāda izvēle pasaules radīšanā?
``

Nuja, es jau arī Tev prasīju - ir dievs robots vai nav?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ir ļaunums - tāpēc ir šādas iestādes

Pilnīgi pareizi! Tikpat nepieciešama kā cietums ir arī mūžīgais cietums.

Kas attiecas uz zinātnes teorijām un iespējām, tad jūs to droši vien zinat labāk, lai gan tas viss vēl būtu jāpierāda, tāpat sapļāpāt jau var visu ko. Es varu tikai paskaidrot, ko Raksti saka. Katrā ziņā tas nebija kaut kāds ciets zemes apvalks, par ko te Masiks runā, bet izplatījums. Domāju, ka tie varēja būt ūdens tvaiki, kas uz zemes veidoja siltumnīcas apstākļus. Varbūt arī tā nebija. Mani šis jautājums pārāk nenodarbina. Kad būs kāds brīvs brīdis papētīšu vairāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Tikpat nepieciešama kā cietums ir arī mūžīgais cietums.``

Nepareizi, cietumi vispār ir nepieciešami tikai tāpēc, ka mēs vēl neprotam noziedzniekus ārstēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Masik,

Tie ir viduslaiku aizspriedumi, kurus Tu te citē. Ebreju vārds raqi'a pareizāk ir tulkojams kā izplatījums. Pastāv uzskats, ka pirms lielajhiem plūdiem zemi apņēma neredzams "tvaiku apvalks" jeb biezs ūdens tvaiku slānis, kas aizturēja kosmisko radiāciju un radīja uz zemes vienmērīgus klimatiskos apstākļus. Šķiet, ka tad, kad šis apvalks kā lietus nolija pār zemi, radās grēku plūdi.

A gadījumā paša vārda ragia lietošana nebija bronzas laikmenta aizspriedums? Esmu interesējies ko nozīmē šīs vārds. Un tas tieši to arī nozīmē, ko krievu bībelē apzīmē kā "ņebesnaja tverģ" - cieta doba puslode no kapara, kas nošķir plakano zemi no ūdeņiem kas ir VIRS kupola. Palasi, palasi vēl reiz kārtīgi Genesis. Augšējie ūdeņi nav debesu jums, bet gan ar debesu jumu tiek atgadīti no apakšējiem un no Zemes.

Pie kam. Ūdens daudzums, kāda kilometra biezumā, arī tvaiku veidā būs gaismas necaurlaidīgs, izrietoši  - ideālie apstākļi, kādi itkā bija pirms Greku Plūdiem, ņemot vērā nenormālo spiedienu un tumsu - nebūs īsti piemēroti dzīvošanai, ja pieņemam ka debesu jums bija no ūdens tvaika. Da ij tad nav skaidrs - kas tās tādas par debesu slūžam, pa kurām tika noragnizēta zemes applūšana?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ilārs, bet tad sanāk, ka ``vispārējā`` dieva darbība nav vajadzīga, jo fizika jau darbojas pati par sevi, to neviens ``nebīda``.

Fizika nedarbojas pati par sevi, tādas lietas vispār nav, kas rodas pati no sevis un darbojas pati no sevis. Dievs uztur šo pasauli un tās likumus un tik ilgi kamēr Dievs to dara tas viss eksistē. Ja viņš to vairs nedarītu, viss sabruktu.

Savukārt īpašā dieva darbība tad būtu ``brīnumi``, kurus nenovērojam.

Nē, īpašā Dieva darbība notiek ticīgajos šķīstot viņu samaitāto dabu un mācot darīt labus darbus.

Nu un kur svētā gara darbs neticīgajos? Viņam ``slabo``?

Neticīgos dresē velns un viņa vecmāte.

Nuja, es jau arī Tev prasīju - ir dievs robots vai nav?

Nav, robots ir radīts, Dievs nav radīts. Bet pēc būtības, ja es Tevi pareizi saprotu, Tev varētu daļēji būt taisnība. Vispār arī Tavs mērķis ir kļūt par robotu. Paskaties to lekciju, tur un nākosāqjās divās ir paskaidrots, kādēļ Tev nekas nesanāks. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Kā tad, Masik, nevis noziedznieki, bet tiesībsargājošās institūcijas ir ļaunuma radītājas.
Tavuprāt, tevis piesauktā un Belcebula pārvaldītā vieta ir kūrorts? Jeb pati par sevi tā ir ļauna vieta? Atbildi, lūdzams vienkārši un īsi  -tā vieta ir LABA vai SLIKTA? PAredzēta kā LABA vai SLIKTA? Tā būs LABA vai SLIKTA tikai izejot no publikas kas tur atradīsies vai neatkarīgi no personām kas tur ir? Un kurš, naher, to radīja? Tā radās pati no sevis, jeb to varēja radīt tikai tas, kam ir radīšanas spējas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

Daudz kas nav skaidrs, tas tiesa.

Ebreju valdodā debesis tiek sauktas šamajim, kas ir atvsinājums no vārda majim - ūdens. Burtiski šamajim nozīmē ūdeņains vai ar ūdenim līdzīgu dabu.

Savukārt vārds raqia kaut ko tādu, kas ir izplatīts vai izplests. Tas ir cēlies no vārda raqa - izplatīts, izveidots no kaut kā cita. Piemēram, Ps. 104: 2 - "Tu izplet debesis kā telts segu".  Luters cietumu, spēku un stiprību šeit attiecina uz Dieva vārdu, ar kuru tas rada un uztur debesis. Tā Dievs ar savu vārdu izpleš debesis. Luters arī domā, ka ūdeņi te varētu būt mākoņi, bet viņš atzīst, ka Mozus runā arī par ūdeņiem, kas ir virs velves. "Tādēļ" - saka Luters - "man šeit jāsavalda savas domas un jāpiekrīt Dieva vārdam, kaut arī es to nesaprotu." Kad man būs brīvāks laiks, atgriezīsimies pie šā jautājuma. Varam uztaisīt atsevišķu diskusiju, bet pašreiz nav laika.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``tādas lietas vispār nav, kas rodas pati no sevis un darbojas pati no sevis.``

Ir. Visums.

Te ir tā vecā lieta - arī jūsējie postulē lietu, kas darbojas pati par sevi - dievu. Tātad arī jūsējie atzīst, ka tādas lietas ir iespējamas :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Neticīgos dresē velns un viņa vecmāte.``

Tad sanāk, ka šie stiprāki par svēto garu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Citāts
Fizika nedarbojas pati par sevi, tādas lietas vispār nav, kas rodas pati no sevis un darbojas pati no sevis. Dievs uztur šo pasauli un tās likumus un tik ilgi kamēr Dievs to dara tas viss eksistē. Ja viņš to vairs nedarītu, viss sabruktu.
Šāds apgalvojums, starp citu, nozīmē to, ka nav iespējami nekādi fizikāli un pārdabiski brīnumi. Sākot ar Zemes, Mēness,Saules apstāšanos un beidzot ar Sarkanās jūras ūdeņu pašķiršanu. Ibo - tie nav iespējami pasākumi izejot no esošajiem dabas un fizikas likumiem. Savukārt ja tie nestrādā paši par sevi bet tos nemitīgi uztur Dievs, tad izejot no Dieva nemainīguma tēzes - arī šie likumi un to darbība nevar tikt mainīta. Pretējā gadījumā mums jāsamierinās ar laikā un apstakļos mainīgu Dievu, kā arī ar mainīgā Dieva mainīgajiem lēmumiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

Nepareizi, mans mērķis ir kļūt par racionālu aģentu, nevis par robotu - ja ar robotu saprotam neadaptīvu ārēji programmētu sistēmu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ctulhu,

Nu jā, par to jau esam runājuši, ka Tu Dievu aizstāj ar visumu, matēriju utt. Tā ir liela kļūda arī no filozfijas viedokļa, kas patiesībā nozīmē, ka ateisms ir sava veida panteisms, proti, dabas dievišķošana.

Nē, nav stiprāki. Svētais Gars vienkārši viņos nav un neko nedara, bet Dievs viņus uztur un arbojas saskaņā ar vispārējo dabas kārtību. Neticīgajos Dievs saglabā izvēles iespēju, bet viņš neko nedara tādā viedā, kas liktu cilvēkam izvēlēties ļaunu. Ļaunie darbi arvien izriet no cilvēka samaitātās dabas un grēcīgajām nosliecēm (Gal. 5:19; Rom. 7:5). Tas, kas darbojas šādā ļaunā veidā nepaklausības bērnos, ir  nevis Dievs bet Sātans (Ef. 2:2). Kopīgs ar bezdievjiem atdzimušajiem ir tas, ka Dievs uztur un pasargā viņu dabiskos spēkus un prāta spējas. Bet pāri un blakus šai vispārējai darbībai, Svētais Gars ar īpašām darbībām apgaismo prātu, atjauno sirdi, un panāk to, ka ticīgie vēlas un dara to, kas ir patīkams Dievam (1. Tim. 4:10).

Atgriežoties pie jautājuma par pirmcēloņiem un sekundāro darbību, jāsaka, ka sekundārā darbība pati par sevi bez Dieva var darboties tikai kā trūkums, kļūda vai nepietiekamība un šīs lietas savukārt nevar attiecināt uz pirmcēloni.

Šo jautājumu ir vieglāk saprast, izmantojot Augustīna piemēru par klibu cilvēku. Klibu cilvēku raksturo gan viņa spēja kustēties, gan tas, ka viņš kustās klibojot. Pēdēja ir zināms kustību defekts. Šā cilvēka spēja staigāt ir saistīta ar velkošo spēku, no kura tomēr nerodas klibošanas defekts. Defekts ir saistīts ar kājas bojājumu. Tieši tāpat kā velkošais spēks joprojām liek klibai kājai kustēties, neraugoties uz tās klibumu, Dievs joprojām uztur dabu tādu, kāda tā ir, ar visiem tās trūkumiem.

Atbildot uz iebildumu, ka otršķirīgie cēloņi nedarbojas bez primārā cēloņa, jāsaka, ka patiešām sekundārie cēloņi ir atkarīgi no pirmcēloņa, bet vienmēr tas nenotiek vienādi. Pirmcēloņi saskan ar otršķirīgiem cēloņiem ne tikai tos uzturot, bet arī tos atbalstot un sekmējot to darbību. Turpretī ļaunos darbos, lai gan pirmcēlonis uztur dabu, tas tomēr neatbalsta gribu, kas darbojas pret Dieva gribu un viņa iedibināto kārtību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
The original word raqia is derived from the root raqa ( רקע), meaning "to beat or spread out", e.g., the process of making a dish by hammering thin a lump of metal.[3][5] Raqa adopted the meaning "to make firm or solid" in Syriac, a major dialect of Aramaic (the vernacular of Jesus) and close cognate of Hebrew.[3]


proti- nevis vienkārši "izplest", bet gan izdauzīt, izplest puslodes katlu, spaini no plakanas kapara plāksnes. Tas ir nelāgs niķis izraut pāris vārdus no konteksta un uz tiem būvvēt siloģiskus secinājumus. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

`` ka ateisms ir sava veida panteisms, proti, dabas dievišķošana. ``

Bet es jau šo kļūdu kāreiz neizdaru, tas ir nepersonificēju un attiecīgi nedievišķoju realitāti.

``Svētais Gars vienkārši viņos nav un neko nedara, ``

Nu par to jau arī jautājums - vai ``slabo`` viņam tur būt un darīt? Jaudas nepietiek vai kas par lietu?

``bet viņš neko nedara tādā viedā, kas liktu cilvēkam izvēlēties ļaunu``

Kā nu tur bija ar to pašu ``sirds nocietināšanu`` un pavēli upurēt savu dēlu citā stāstā?

``Tas, kas darbojas šādā ļaunā veidā nepaklausības bērnos, ir  nevis Dievs bet Sātans``

Man liekas, ka Ilāram ir laiks pārlasīt bībeli, kur dievs nocietina sirdis, iedvesmo karus, liek upurēt cilvēkus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Luters cietumu, spēku un stiprību šeit attiecina uz Dieva vārdu, ar kuru tas rada un uztur debesis. Tā Dievs ar savu vārdu izpleš debesis. Luters arī domā, ka ūdeņi te varētu būt mākoņi, bet viņš atzīst, ka Mozus runā arī par ūdeņiem, kas ir virs velves. "

Mēs jau laikam runājam par Dievu, nevis par Luteru, viņa domām un uzskatiem par to kā viņaprāt Dievam būtu jārīkojas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
ka nav iespējami nekādi fizikāli un pārdabiski brīnumi

Vispār jau brīnumi nav nekas īpašs, kaut kas tāds, ko Dievs nedarītu parasti. Par brīnumiem mēs tos saucam tikai tādēļ, ka Dievs šajos gadījumos kaut ko dara ātrāk vai vairāk, nekā viņš dara parasti vai arī bez prasto lietu starpniecības. Piemērs, Dievs parasti lieki vīnam rasties noteiktā veidā caur vīna koku, kas uzsūc no zemes ūdeni un tad saules gaisma un vēlāk rūgšanas process kāda gada laikā dod vīnu. Bet kāzās Kānā Kristus vienā mirklī dod to, ko viņš parasti dod gada garumā. Viņ'\s dara savu parasto darbu, tikai šoreiz to dara ātrāk un bez vīna koka un saules starpniecības.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

meaning "to beat or spread out",

Es jau Tev norādīju, kur šis vārds ir paskaidrots Rakstos Ps. 104:2. Tā ir izpratne, kādā Bībele šo vārdu lieto. Tas, ka kaut kad sīrieši to lietojuši savā īpašā nozīmē ir tas pats, kā čangaļi lieto dažus latviešu vārdus savā nozīmē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
Bet redzi, lai TO izdarītu - nepieciešams mainīt daudzus fizikālus un bioloģiskus likumus. Kaut vai massas inerci. Un ja šos likumus nemitīgi uztur un kontrolē Dievs, tas nozīmē to, ka Dievs MAINA, kaut vai uz īsu brīdi, pats savus dotos un uzturētos likumus!!! Starp citu, LAIKS arī pie tiem pieder. Pie kam šajos gadījumos notiek divkārša maiņa   - tiek veiktas izmaiņas, iegūts rezultāts, un pēc tam izmaiņas atmainītas atpakaļ. Proti - viena brīnuma gadījumā notiek divkārša Dieva lēmumu un Dieva dabas nomaiņa. Kas, savukārt, nozīmē to, ka Dievs nav pastāvīgs un nemainīgs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

Vēl tāds sīkums: Ja dievs visu nepārtraukti uztur, tad tas nozīmē, ka dievs nav nekāds radītājs, radīt neko nespēj. Jeb citiem vārdiem - tas nozīmē, ka pasaule ir dieva organisms un mēs visi dzīvojam dievā iekšā jeb citādi sakot -  Ilārs ir panteists. 

Nu tb ja kāds uzbūvē automobili, kas nepārtraukti jāstumj, tad tas nav automobilis, bet rikša. Tb tad braucējs brauc nevis ar auto, bet ar to ``radītāju`` :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Nē, tā nav - Dievs nav atkarīgs no radības un tajā iedibinātiem likumiem, bet tāpat kā viņš var likt ļaunumam kalpot ticīgajiem (piemēram, ateismam stirpināt manu ticību) tāpat viņš var likt dabas likumiem kalpot ticīgajiem ārpus parastās lietu kārtības, bet ne būtiski atšķirīgi no tā, ko Dievs dara parasti. Par to parunāsim citreiz. Man pašreiz daudz darba.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Nē, Ctulhu, nesauc mani savā vārdā. Man tiešām nav laika, bet īsumā - Dievs ir atšķirīgs no radības, viņš pats nav radīts, bet viņš nav izolēts no radības, kā deisti domā. Kā viņš darbojas radībā, to uzturot, ir interesants jautājums, bet pašreiz man tiešām nav laika.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``piemēram, ateismam stirpināt manu ticību``

Hehe, bet Tavs ticīgums atkal stiprina manu ateismu. Tā ka rezultāts ir zero, svētais gars neefektīvs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Es jau Tev norādīju, kur šis vārds ir paskaidrots Rakstos Ps. 104:2. Tā ir izpratne, kādā Bībele šo vārdu lieto. Tas, ka kaut kad sīrieši to lietojuši savā īpašā nozīmē ir tas pats, kā čangaļi lieto dažus latviešu vārdus savā nozīmē.
Joks jau tāds, ka TIE bībeles panti tika rakstīti tieši tad, kad sīrieši šo vārdu lietoja TAJĀ nozīmē. Un attiecīgi arī šo vārdu ierakstīja pēc tā nozīmes. Tas ka šodien šo vārdu varbūt vispār nelieto - tas vairs neko nenzīmē. Vārda nozīme atbilst tam laikam un tiem apstākļiem kad tika rakstīts orģināls, nevis izjeot no šodienas tradīcijām vai šodienas kosmoloģijas zinātnēm.
Ps - par to telts izplešanu. Tas ir tieši tā pati nozīmē kā raqia. Prpti - pasaule tiek zīmēta kā liela telts, kupols virs Zemes, kas atrodas kupola iekšpusē, ij par telti runājot - tur bija piezīmēts ka Dieva tronis atrodas šīs telts virsotnē. Ja mēs sekojam tavam paraugam, ij iedomājāmies telti kā palagu, kuru izstiepj uz visām pusēm (lai pielāgotos modernajai kosmoloģijai) - mums "kaut kur" pazūd telts virsotne, kas ir tieši tai pašā textā, ij attiecīgi arī Dieva tronis.....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Nē, tā nav - Dievs nav atkarīgs no radības un tajā iedibinātiem likumiem, bet tāpat kā viņš var likt ļaunumam kalpot ticīgajiem (piemēram, ateismam stirpināt manu ticību) tāpat viņš var likt dabas likumiem kalpot ticīgajiem ārpus parastās lietu kārtības, bet ne būtiski atšķirīgi no tā, ko Dievs dara parasti. Par to parunāsim citreiz. Man pašreiz daudz darba.
es nevienā mirklī te nerunāju par "radības likumiem". Bet gan par dabas un fizikas likumiem, kas esot objektīvi un nemainīgi. Ja Dievs TOS maina - tātad viņš maina pats sevi, jo tie esot daļa no Dieva. Ja tā nav, tad sanāk ka kaut kas pastāv ārpus Dieva un Dieva neesamība te neko nemaina.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Hehe, bet Tavs ticīgums atkal stiprina manu ateismu. Tā ka rezultāts ir zero, svētais gars neefektīvs?

Nē, lieta ir tāda, ka viena un tā pati Dieva darbība vienam dod dzīvību, otram nāvi. Redzi, es klausos, kā Tu tici mūžīgajam dzinējam; ka entropija nav padarījusi mūžīgu matēriju nekustīgu, ka radioaktīvie elementi nav sabrukuši, lai gan, ja matērija ir mūžīga tiem, vajadzēja būt sabrukušiem utt. Tas manī rada pārliecību, ka ateisms ir iracionāla ticība neiespējamām lietām un stiprina manu ticību Dievam. Šī mana ticība man dod mūžīgu dzīvību. Bet Tev tagad Tavā prāta aptumsumā šķiet, ka es esmu muļķis un Tavs ateisms tiek stiprināts, lai palīdzētu padarīt Dieva darbu pie manis. Tā kā Dievs nekur nesteidzas, viņš paņems mani uz debesīm un tad, ja viņam labpatiksies, viņš ķersies arī pie Tevis, apskaidros Tavu prātu un neļaus vairs ticēt mūžīgajam dzinējam utt. Tā Dievs izmanto savu ķēdes suni velnu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

Dabas likumi nav daļa no Dieva. Filozofiski tas ir jautājums par indeterminismu un determinismu. To paskaidro mans iepriekšejais piemērs par Ctulhu ateismu un manu ticību. Paskaties arī Hokings, kā arī Einšteina un Bora diskusiju, kā arī starpību starp Ņūtona un kvantu fiziku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Redzi, es klausos, kā Tu tici mūžīgajam dzinējam; ka entropija nav padarījusi mūžīgu matēriju nekustīgu, ka radioaktīvie elementi nav sabrukuši, lai gan, ja matērija ir mūžīga tiem, vajadzēja būt sabrukušiem utt.`

tā vēl nav nekustīga, un tie vēl nav sabrukuši.

`Paskaties arī Hokings`

jocīgi, ka piemini hokingu, kurš ir atklāti un detalizēti paskaidrojis, ka fizika un visuma izcelšanās nekādā veidā neprasa dieva esamību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Izskaidrojums vai sludināšana

Ļaunuma problēmu visskaidrāk ir formulējis pagānu filozofs Epikūrs, kurš dzīvoja kādus trīs gadsimtus pirms Kristus: “Dievs vai nu grib novērst ļaunumu, bet nevar; Vai Viņš var, bet negrib; Vai arī Viņš nedz grib, nedz var; vai arī grib un var. Ja Viņš grib, bet nevar, Viņš ir vājš – Un tāds Dievs nevar būt. Ja Viņš var, bet negrib, Viņš ir ļauns – Kas Dievam nepiedien. Ja Viņš nedz var, nedz grib, tad Viņš ir vājš un ļauns un tāpēc nav Dievs. Ja Viņš gan grib, gan var, kas ir vienīgais, kas piederas Dievam, no kurienes tad rodas ļaunums? Un kāpēc Viņš to nenovērš?”

Protams, tas ir pagāna jautājums. “Dievs” Epikūram nav Israēla Dievs. Tas ir pagāna izaicinājums Dievam. Vai kristietībā atrodama atbilde? Patiesībā ir. Bībele šo atbildi ir zinājusi tūkstošiem gadu, bet atbildes lielākā daļa dažu pēdējo gadsimtu laikā ir vienkārši aizmirsta vai noliegta! Tas, kam senbaznīca un viduslaiku baznīca ticēja, ko mācīja un no kā dzīvoja, tas, ko tā caur Reformāciju saglabāja nemainīgu un nostiprināja, to Apgaismības laikmets līdz ar daudz ko citu atmeta kā nederīgu. Šo zaudējumu mēs tā arī nekad neesam atguvuši. Ciešanu mīkla joprojām ir mīkla bez atbildes. Taču mums ir atbilde. Ciešanas nav tikai mīkla. Bībele atzīst gan ciešanu mīklu, gan bijību ciešanu priekšā. Taču Bībelei ir kas vairāk, ko sniegt cilvēkiem, nevis tikai tukšas frāzes, kuru nozīme no biežās lietošanas kļuvusi pavisam bezsaturīga. Mums ir atbilde uz ciešanu problēmu – un tā ir konkrēta palīdzība, kuru Dievs mums sniedz tā, ka pat ciešanās varam teikt sevi laimīgus.

Mums ir atbilde. Bet Epikūra jautājums neparedz atbildi. Jautājums, ko uzdod Epikūrs, vēlas izskaidrojumu un intelektuāli apmierinošu atskaiti. Ja kādam šķiet, ka jautājums paredz atbildi, tās ir tikai iedomas. Jautājums ir lepns un pašapmierināts – lepns, ka izdevies formulēt neatrisināmu problēmu, pašapmierināts, ka izdevies sašūpot paša Dieva troni. Šādi jautājumi nesauc uz Dievu pēc palīdzības, bet gaida pazemīgu, pakalpīgu Dieva taisnošanos uz apsūdzēto sola. “Ļauna un laulības pārkāpēju cilts meklē zīmes, un viņai nekāda cita zīme netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme” (Mt. 12:38).

Jautājumi, uz kuriem grib saņemt atbildes rakstāmgalda teologi un filozofi, ignorē Dieva vārdu, tā īpatnējo darbību. Ir daudz mīklu, kuras Bībele neizskaidro. Taču Bībele sludina. Tā sludina, stiprina, palīdz, mierina, pacilā un ļauj mums “baudīt, ka Tas Kungs ir labs”! Bībele nesniedz mums spekulācijas, bet uzvaru! Un izrādās, ka tur, kur filozofi veltīgi meklē zīmes, Jēzus tās čukst Saviem bērniem ausī. Jēzus norāda un atklāj mums Savas mīlestības un spēka zīmes – zīmes, kas paliek apslēptas citiem. Es nedomāju, ka uz jautājumu par ciešanām Dievs liegtu mums atbildi. Drīzāk šķiet, ka ciešanu dziļākais noslēpums cilvēka prātam nav aptverams. Bet vēl būtiskāk ir tas, ka izskaidrojumi nenieka nepalīdz! Kad stāvi pie dzīvesbiedra kapa vai sava bērna slimības gultas, vai tev palīdzētu ciešanu problēmas izskaidrojums? Tādos brīžos izskaidrojumi ir ne tikai nederīgi, bet pat  pretīgi.

Protams, ka cilvēki ir nepateicīgi. Vispirms viņi triumfējoši iebāž savus jautājumus kristietībai degunā, pieņemot, ka tā nevarēs atbildēt. Un, kad kristietība neuzbāzīgi norāda, ka dažas atbildes tajā ir rodamas, tad jautātājs vīzdegunīgi nosprauslājas, ka tās pilnīgi droši ir iepriekšzināmas, spekulatīvas un bezsirdīgas.  Bet Svētie Raksti koncentrējas uz to, kas tiešām palīdz: atsvabinošu un konkrētu Dieva mīlestības sludināšanu. Un tā kļūst saprotama tikai tam, kas pazīst Jēzu kā Pestītāju! Kristietībā nav slepenu, apslēptu zināšanu, kas pieejamas tikai īpaši iesvētītajiem: visa kristietības atklāsme ir atklāta un visiem aizsniedzama. Tomēr mēs bieži stāvam “ļauna un laulības pārkāpēju cilts” priekšā, un mums nav atbildes uz jautājumu par ciešanām, ko tā pieprasa. “Noslēpumainās lietas visas pieder Tam Kungam, mūsu Dievam, bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi..” (5. Moz. 29:29). Tomēr arī atklātajās lietās ir pietiekoši daudz pasacīts,  un Bībele pārliecinoši runā par to tā, lai kristieši varētu teikt sevi laimīgus pat ciešanās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmais,

Kapēc Tu domā, ka uzskatu, ka Hokings kļūdās visos jautājumos? Būtībā viņš labi saprot problēmu un tādēļ, meklējot glābiņu, pēdējā laikā ir pieķēries multiversa teorijai. Bet tā tikai atvirza problēmu soli tālāk. Pat Ctulhu to saprot, tāpēc savu ticību klaji neafišē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Masik,

Dabas likumi nav daļa no Dieva. Filozofiski tas ir jautājums par indeterminismu un determinismu. To paskaidro mans iepriekšejais piemērs par Ctulhu ateismu un manu ticību. Paskaties arī Hokings, kā arī Einšteina un Bora diskusiju, kā arī starpību starp Ņūtona un kvantu fiziku.
Kvantu fizika neanulē Ņūtona fiziku, starp citu. Un VRT neanulē Ņūtona fiziku. Tās viena otru papildina un Ņūtona fizika ir vispārīgo likumu speciālgadījums.
Taču tu novirzies no tēmas, atkal ar siloģismiem. Cilveku atklātās fizikas likumsakarības ir likumi, kurus atklājuši cilvēki. Tādas nu ir tās likumsakarības. Un šīs likumsakarības ir nemainīgas gan realitātē, gan teoloģiski tām būtu jābūt nemainīgām, ja vien Dievs ir nemainīgs. Taču teoloģijā ir sastopamas vietas, kur bez jebkādiem pierādījumiem vāvuļots par šo likumu izmaiņām. Tā ir pretruna. Pie kam nevis dabas likumos, bet gan pašā teoloģijā, jo likumu nemainība tur definēta kā Dieva patstāvības un nemainības funkcija, bet izmaiņas pasniegtas kā psiholoģisks Dieva varenības apliecinājums lai cilvēkiem iedvesu psiholoģiskas bailes un bijāšanu. Diemžel viens izslēdz otru. Un abi kopā rada iekšējas pretrunas ja tiek apvienoti vienā premissā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
“Dievs vai nu grib novērst ļaunumu, bet nevar; Vai Viņš var, bet negrib; Vai arī Viņš nedz grib, nedz var; vai arī grib un var. Ja Viņš grib, bet nevar, Viņš ir vājš – Un tāds Dievs nevar būt. Ja Viņš var, bet negrib, Viņš ir ļauns – Kas Dievam nepiedien. Ja Viņš nedz var, nedz grib, tad Viņš ir vājš un ļauns un tāpēc nav Dievs. Ja Viņš gan grib, gan var, kas ir vienīgais, kas piederas Dievam, no kurienes tad rodas ļaunums? Un kāpēc Viņš to nenovērš?”


Mums ir atbilde.


kaut kā nesanāca atrast tavā vāvuļošanā pat mājienu uz šo atbildi. ēmmm.... protams, izņemot  to ka tu visādi caur liriku mēģināji nodefinēt ka tieši JAUTĀJUMA UZDEVĒJI ir vienkārši slikti cilvēki, kuri pelnījusi ciešanas, un cilvēki kas izgajuši caur ciešanām apmierinās ar Epikūra jautājumu apgalvojuma formātā - Viņš gan grib, gan var, kas ir vienīgais, kas piederas Dievam - ij kapēc tad pasaulē ir tas ļaunums, kas ir pretrunā ar šo gribēšanu un varēšanu - tas tiek vienkārši ignorēts, liekot uzsvaru uz cerību, ka tomēr grib un var un ka tā ir vienīgā cerība uz happy endu.
Tb - apgalvojums par atbildes esību ir nepatiess un publiku apzināti maldinošs! FUI, Ilārs!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

Tas ir palšāks jautājums, kas prasa atsevišķu sadaļu. Kad būs laiks, parunāsim arī par to.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

Es vienkārši gribēju sacīt, ka mums ir atbilde, taču nevis filozofiska vāvuļošana, bet reāla atbilde:

Mēs paši izvēlējāmies ciešanas

Vai Dievs ir ļauns? Ja tiešām ir viens Dievs, kurš šķietas esam “viss”, vai tad nav pašsaprotami, ka arī ļaunums nāk no Viņa? Tas būtu gan pašsaprotami, gan loģiski, taču tas nav tiesa! Ļaunums nav no Dieva: Viņš ir mīlestības Dievs, jā, mīlestība ir Dieva paša daba! Tas ir visdrošākais un svarīgākais, ko mēs vispār varam pateikt par Dievu – arī tad, kad Raksti sauc Viņu par nelaimes radītāju.  Tas, ka Dievs ir nelaimes radītājs, nenozīmē, ka Viņš sākotnēji radījis ļaunumu – to noskaidrosim reizi par visām reizēm! Arī jebkura saruna par Dievu taču kļūtu bezjēdzīga, ja naids pret Viņu, nāktu no Viņa paša. Tātad – no kurienes nāk ļaunums? Uz to mums ir pilnīgi skaidra atbilde: mēs par to nekā nezinām! Tā ir viena no mīklām, viena no “apslēptajām lietām”. Dievs radīja čūsku, radīja “varas un valdības pasaules telpā”. Bet to, kā čūska kļuva ļauna, mēs nezinām. Pie tā nu mums jāpaliek, lai arī kādu atbildi pieprasītu Epikūrs un mūsu pašu ziņkārība, un tuvāki paskaidrojumi netiek sniegti. Tas arī nav būtiski. Tas var šķist kaitinoši, taču dzīvē izrādās nesvarīgi. Izšķiroši ir tas, ka, nezinot, no kurienes radies ļaunums, mēs toties ļoti labi zinām, kā tas ienāca pasaulē: mēs paši to izvēlējāmies.

Tā vietā, lai paliktu pie Dieva un dzīvotu Viņa mīlestībā, mēs novērsāmies no Viņa un Dieva vietā izvēlējāmies Viņa pretinieku. Atraudami roku dzīvības un labuma devējam, mēs metāmies ļaunuma kunga apkampienos. Ko tad mēs gaidījām? Ka Sātans turēs savus solījumus? Ka viņš, mūsu lojalitātes aizkustināts, mūs lutinās un atalgos? Ka viņš ļaus mums ganīties zaļās ganībās un stiprināt savu dvēseli? Nē, taču! Ja ieceļam ļaunuma kungu par valdnieku, tad esam izvēlējušies ļaunumu par daļu no savas dzīves. Ja uzticīgi sekojam Dieva pretiniekam, tad viņš tikpat uzticīgi mocīs mūs visu mūžu līdz pat ellei. Patiesībā mums nevajadzētu brīnīties par pasauli vai mūsu dzīvi, kad esam uzgriezuši muguru tam vienīgajam, kurš vēl mums labu! Mēs paši izvēlējāmies ciešanas! Un izdarījām to tik pamatīgi, ka pat tiem, kas tagad ticībā atgriežas pie Dieva, joprojām tā vai citādi jāsadzīvo ar ciešanām. Dievs radīja pasauli, kur bija skaistuma pārpilnība, dzīvība un saskaņa. Pasaule vairs nav tāda, kādu Dievs to radīja. Tagad Sātans ir “šīs pasaules valdnieks”, “šīs pasaules dievs” (Jņ. 14:30; 2. Kor. 4:4).

Jā, bet es neko neizvēlējos! Es esmu nevainīgs! Pasaule tāda bija ilgi pirms manas dzimšanas. Tā varbūt ir Ādama un Ievas vaina, taču ne mana! Pirmkārt, var taču būt vienalga, kuri cilvēki ir vainīgi. Runa ir par to, ka tā ir cilvēku, nevis Dieva vaina, ka pasaule šodien ir tāda, kāda tā ir. Otrkārt, pie vainas tomēr būsim mēs visi – katrs personīgi esam apstiprinājuši atkrišanu no Dieva, katrs par sevi mēs esam gājuši Ādama un Ievas pēdās un esam bijuši līdzdalībnieki Sātana tirānijas nostiprināšanai bezdievīgā pasaulē. Kaut kā šajā skaidrojumā trūkst – varbūt cilvēki vairs nav tādi, kādus Dievs tos radīja? Tomēr tas izskaidrotu cilvēku ļaunumu, cilvēku radītās ciešanas, taču ne dabas katastrofas, slimības, sausumu un nelaimes – par tām taču mūs nevar vainot? Un tomēr – kaut netieši, bet var. Atkrizdami no Dieva, mēs aizrāvām līdzi visu radību.Ne tikai mēs paši nonācām nāves varā, arī radījumus un dabu Dievs pakļāva nāvei, jo mēs no Viņa novērsāmies. “Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz Tā gribas, kas viņu tai pakļāvis” (Rom. 8:20). Atkrišanas dienā Dievs grēka dēļ nolādēja pasauli, kurā mums jādzīvo (1. Moz. 3:17). Mēs brīvprātīgi izvēlējāmies nāvi, bet daba tika tai pakļauta bez izvēles! Tāpēc arī radījumi vairs nav tādi, kādus Dievs tos sākotnēji radīja – vilks vairs nevar ganīties kopā ar jēru, lauva nevar ēst zāli kā vērsis un mazs bērns nevar pastiept roku indīgas čūskas ligzdā, lai netiktu sakosts. Tāpēc mēs laiku beigās nevaram cerēt ieraudzīt uz šīs zemes atjaunotu mesiānisko miera valstību – tam vajadzīga jauna zeme, kur nāve mirusi uz mūžiem. Daba sekojusi līdzi cilvēkam ciešanās, kā suns seko savam saimniekam. Nāve, nevis dzīvība, valda dabā. Mēs sacēlāmies pret Radītāju, tāpēc radījumi var sacelties pret mums un mūs nogalināt. Jā, visas ciešanas pasaulē ir sekas mūsu atkrišanai no labā – tā šis neizskaidrojamais ļaunums ienāca pasaulē, un tagad ietekmē mūsu dzīvi. Pārkāpums veidoja likteni.

Te gan nepieciešams iestarpināt būtisku piezīmi: sakarība starp grēku un ciešanām, kā jau sacīts, ir netieša! Nav nekādas tiešas, individuālas saistības starp katra cilvēka grēkiem un viņa ciešanām, jo mēs esam grēcinieki, kas cieš visvairāk! No cilvēka likteņa nevar izdarīt secinājumus, cik daudz viņš Dieva priekšā grēkojis. Jēzus nebija grēkojis, bet cieta daudz vairāk nekā vairums cilvēku.

Kad vainotāji jautā kristietībai: “Kāpēc pasaulē ir sāpes un bēdas, ja Dievs ir mīlošs?” – tā kautri atbild: “Jūs paši to izvēlējāties, bērniņi.” Varbūt vajadzētu šajā mirklī apstāties un apsvērt, vai ir iemesls izbrīnam, ja pārdomājam, kā mēs izlietojam savu dzīvi. Senos laikos varēja pajautāt: “Vai cilvēks var ciest tik daudz, cik pelnījis?”– un atbilde bija skaidra, jo katrs zināja, kas ir mūsu grēks: kalpošana Sātanam, ļaunuma iecelšana ķēniņa kārtā. Mūsdienās atbilde būtu mazāk skaidra, jo grēkā krišana ir kļuvusi par mītu un ļaunums ir tikai nožēlojama nepilnība. Pat grēks mums ir kļuvis “tikai tāds grēciņš”. Tomēr jāsecina, ka arī šis paskaidrojums neder, stāvot pie vaļēja kapa vai sesto gadu sēžot ratiņkrēslā. Ir jāsaprot, ka ciešanas nav mums nepelnīti uzkritušas, kā mēs parasti domājam. Taču tas nesniedz īstu palīdzību un mierinājumu. Konkrēto un mīlestības pilno palīdzību, ko Dievs sniedz cietējam, mēs atrodam pašā Dievā – viņa ciešanās.Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Mēs paši izvēlējāmies ciešanas
Austrumu reliģijas saka to pašu, tikai daudz jēdzīgāk to pamato, ne tikai ar
Citāts
no kurienes nāk ļaunums? Uz to mums ir pilnīgi skaidra atbilde: mēs par to nekā nezinām! Tā ir viena no mīklām, viena no “apslēptajām lietām”.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Afigetj!

blāķis ar sentimentu par to, kapēc mēs izvēlamies minerālūdeni un nevis apelsīnu sulu, lai gan jautajums bija  - no kurienes radies tas minerālūdens?!
lai gan visu varēja ielikt DIVOS ĪSOS teikumos:

Citāts
Es vienkārši gribēju sacīt, ka mums ir atbilde, taču nevis filozofiska vāvuļošana, bet reāla atbilde:
...........................Uz to mums ir pilnīgi skaidra atbilde: mēs par to nekā nezinām!

Paldies. Vari sēsties! Atbilde pieņemta, atbilde - pareiza! Tb - tā atspoguļo jūsu sapratni......
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ezi,

Parasti ļaunuma izcelšanos hinduisms saista ar zināšanu trūkumu, pieķeršanos reālajai pasaulei un cilvēka individuālismu.  Tādējādi arī grēks un vaina hinduistiem ir tikai ilūzija. Ir tiesa, ka austrumu reliģijas sniedz savu atbildi, bet tā ir spekulatīva atbilde (piemēram, karma, sansaras ritenis - spekulatīvs fatālisms). Ja kristietība būtu cilvēku radīta reliģija, tā arī sniegtu spekulatīvas atbildes, bet tā nespekulē par neizdibināmo, bet sniedz reālu risinājumu:

Dievs pats izvēlējās ciešanas: Mūsu Dievs ir raudošs Dievs

Kad cilvēki izvēlējās ļaunumu un ciešanas, Dievs atbildēja acumirklī. Tajā pašā dienā Dievs atbildēja uz mūsu sacelšanos, un Viņa atbilde bija divkārša. 1. Viņš atstūma mūs no sevis. Viņš kļuva mūsu ienaidnieks, kā
mēs bijām kļuvuši Viņa naidnieki. “Viņš uzvilcis Savu stopu kā ienaidnieks, pacēlis Savu labo roku kā pretinieks.. Tas Kungs ir kļuvis mums par ienaidnieku, Viņš iznīcinājis Israēlu, izpostījis visas viņa pilis, sagrāvis viņa cietokšņus un vairojis Jūdas meitas vaidus un nopūtas” (Raudu 2:4–5). “Bet tie bija nepaklausīgi un apkaitināja Viņa Svēto Garu, tādēļ Viņš kļuva tiem par ienaidnieku un karoja pret viņiem” (Jes. 63:10).
Šķiet neticami, ka pēc apsolījumiem, ko Dievs bija devis Israēla ļaudīm, Viņš vienkārši kļuva par Savas tautas ienaidnieku. Bet tāds bija grēkā krišanas bezcerības pilnais noslēgums – mēs tikām izraidīti Dieva nolādētajā zemē, ciešanās, ko paši bijām izvēlējušies, un visa pamatā esošajā naidā ar Dievu, kā Pāvils to apraksta Rom. 5 un 2. Kor. 5. Tāds ir rezultāts: cilvēki var būt naidā ar savu Radītāju. “Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokā!” (Ebr. 10:31). “Es jums teikšu, no kā jums būs bīties: bīstieties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām Es saku: to bīstieties!” (Lk. 12:5). (Ievēro, ka Jēzus te nerunā par Sātanu, jo Sātanam nav varas mest ellē – viņš pats top iemests ellē!)

2. Vienlaikus Dievs pats izvēlējās ciest. Nedomājiet, ka Dievs Savus bērnus atstūma ļaunā priekā un atriebes kārē. Neticiet tiem neveiksmīgajiem attēlojumiem, kuros Ādams un Ieva raudādami pamet Ēdenes dārzu, bet Dievs un ķerubi uz viņiem lepni un salti nolūkojas! Mēs netikām radīti par rotaļlietām Dievam, kurš garlaikojas, un Dievs neatmet mūs, plecus paraustīdams: nu, salūza manas rotaļlietas… Nē, tie bija Viņa paša bērni (vienīgie radījumi, kas līdzinājās Viņam!), ko Viņam nācās sūtīt tumsā, aukstumā un nāvē, jo tumsa, aukstums un nāve jau bija mūsos. Kad Ādams un Ieva tika izraidīti, sākās cilvēku ciešanas. Tajā pašā acumirklī sākās arī Dieva ciešanas. Mīlestība nevar reaģēt citādi. Vai tas ir pārsteigums, kas liek Dievam saukt uz Ievu: “Ko tu esi izdarījusi!” Vai tās drīzāk nav sāpes? Tad sākās Dieva mūžīgās sāpes un ilgas – visu šo laiku Dievs vientulībā ilgojas pēc Saviem bērniem.

Savu bērnu pamests Viņš lūkojas no debesīm uz viņu darbiem – dzird Ābela asinis saucam uz Sevi, redz cilvēku pieaugošo niknumu un to, ka cauru dienu viņu sirdis ilgojas un alkst pēc ļauna. “..tad Dievam kļuva žēl, ka Viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un Viņš Savā sirdī ļoti noskuma” (1. Moz. 6:6). Dievs ir cietis par Savu bērnu grēkiem tik ļoti, ka mēs, cilvēki, nemaz nespējam to apjaust, jo mēs nespējam aptvert pilnīgu mīlestību. Mēs varam būt nejūtīgi pret citu postu un novērsties, nevis stāties blakus zem viņu nastām. Dieva mīlestība liek Viņam pašam nemitīgi būt nomodā, ievainotam, asiņojošam. Viņš ne uz sekundi nespēj aizmirst vai nedzirdēt Savu bērnu raudas. Viņš nespēj gulēt... Bieži mums liekas, ka mēs vienatnē sēžam ar saviem jautājumiem “kāpēc? .. kāpēc?” un Dievs zina visas atbildes, tikai nevēlas darīt mums tās zināmas. Bet arī Viņš sāpēs dažkārt taujā “kāpēc?”. “Kāpēc gan jūs gribat mirt, Israēla nams? Jo Es nebūt nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka Dievs Tas Kungs, tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosit” (Ec. 18:31–32). “Kādēļ tur nebija neviena, kad Es nācu? Kāpēc neviens neatbildēja, kad Es saucu? Vai tad Mana roka tiešām ir par īsu, ka tā nevarētu atsvabināt, un vai tad Man nav spēka diezgan, lai glābtu?” (Jes. 50:2). 21 Visuzinošais pazīst sāpīgu izbrīnu un vilšanos! Jā, kā pazemotā vilšanās izskan Dieva vaids caur pravieša vārdiem: “Ko Es esmu tev nodarījis, Mana tauta, un ar ko Es tevi būtu apkaitinājis? Atbildi jel Man to!” (Mihas 6:3). Mājdzīvnieki pazīst savu sili, pagāni – savus dievekļus, izslāpušie – savus avotus, bet Israēls – Dieva līgava, Dieva dēls, Dieva acuraugs – pievēršas iznīcībai un novēršas no lūdzoša, mīloša Tēva (Jer. 2:10–13, 32; Jes. 1:3; Hoz. 2; Ec. 16)! Ar līdzību par pazudušo dēlu Jēzus šo tēlu neizdzēšami ierakstījis mūsu sirdīs. Tikai daži cilvēki ir ļāvušies pestīšanai – un Dievs raudājis par katru, kurš to nav gribējis (Lk. 13:34; 19:41).
 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Dieva mīlestība liek Viņam pašam nemitīgi būt nomodā, ievainotam, asiņojošam.`

tad jau atlicis vien viņam, nabadziņam, iedot žēlsirdības injekciju, lai nemokās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Necepies, Masik, pirms laika. Palasi padomā!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Citāts
Ir tiesa, ka austrumu reliģijas sniedz savu atbildi, bet tā ir spekulatīva atbilde (piemēram, karma, sansaras ritenis - spekulatīvs fatālisms).

tur pretī teorija par iedzimto premanento grēku gan tāda (spekulatīvs fatālisms) nav!!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Necepies, Masik, pirms laika. Palasi padomā!
Tas ir taisni tas, ko es nemitīgi arī daru. Bet nu iespārda tava spēja atbildēt Epikūram. IMHO viņam pacietība beigtos ātrāk, nekā man, ij viš tavas ciešanas izbeigtu sadragājot tev galvu ar smagu akmini.  ;D ;D ;D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmais,

Bet tā ir only game in town. Ja mums nāktos sastapties tikai ar visvareno, bet nevis mīlošo un žēlsirdīgo Dievu, tās būtu elles šausmas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ko Tu Masik? Nedraudi. Es jau Tevi arī aicināju vasarā ciemos, man ir daži pāri boksa cimdu, varam padarboties pļaviņā. Nākošvasar laipni aicināts. Līdz tam pacieties.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Ja mums nāktos sastapties tikai ar visvareno, bet nevis mīlošo un žēlsirdīgo Dievu, tās būtu elles šausmas.`

ja dievs tiešām eksistētu, es uzskatu ka visas cilvēces pienākums būtu apvienoties gigantiskā `manhetenas projektā` ar mērķi šo neradījumu (jo nav taču radīts, hehe) likvidēt vai vismaz izslēgt no lietu aprites.

par laimi, nekāda dieva nav un cilvēcei ir reālas problēmas, ko risināt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 04, 2013
Ilārs \
Citāts
karma, sansaras ritenis - spekulatīvs fatālisms
Ko nozīmē "spekulatīvs"?
Fatālisms? - nē, nav. Būtnei ir iespēja izrauties no tā riteņa ārā. Pat, khmm... pa kristietības ceļu ejot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Spekulatīvs? Nu, piemēram, kaut kas tāds kā multiverss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
par laimi, nekāda dieva

Labs kalambūrs, lai gan arī laime ir dievība. Reiz dzirdēju tādu izteicienu: Pasarg' Dievs, lai es ticētu Dievam! Un tā dāma to atkārtoja kādas reizes 3 vai 4X.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
trenē savu demagoģiju?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
ja dievs tiešām eksistētu, es uzskatu ka visas cilvēces pienākums būtu apvienoties gigantiskā `manhetenas projektā` ar mērķi šo neradījumu (jo nav taču radīts, hehe) likvidēt vai vismaz izslēgt no lietu aprites.

Un kā Tu domā, ar ko cilvēki nodarbojas? Vai ne ar šo projektu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
tu ko? Es nedraudu, vienkārši iedomājos barbarisko laiku paražas un Epikūra reakciju.... ;D ;D ;D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Un kā Tu domā, ar ko cilvēki nodarbojas? Vai ne ar šo projektu?`

nav jau nekāda dieva ko likvidēt. labākajā gadījumā runa var būt par dievticības likvidēšanu, un tur vēsture rāda, ka mēģinot to sasteigt un forsēt, rodas daudz nevajadzīgas apspiešanas un ciešanu. nevajag `valsts ateismu` un aizliegumu iet baznīcā, vajag pamazām, palēnām radīt sabiedrībā status quo, kurā ticība dievam ir vienlīdz intelektuāli cienījama ar ticību tam ka zeme ir plakana.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmā,

Kāpēc Tu esi tik naidīga? Piemēram, Ctulhu ir labsirdīgs, Masiks arī, lai gan nedaudz bļauris, bet Tu esi tāda ļooti indīga. Varbūt Tev kādus saldumus aizsūtīt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
būs jau labi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Nu re, tad varam turpināt:

Kristus – raudošais Dievs

Ko dara dievišķs Tēvs, kad viņa bērni to pametuši un cieš postu? Gadsimtiem ilgi viņš tiem seko no attāluma, cenšas viņus ietekmēt, runā ar tiem, mierina un palīdz. Cilvēku ciltī Viņš neredzams apmeties nepaklausīgas, spītīgas tautas vidū, jo tā Viņš bija solījis viņu senčiem. Gadiem ilgi Viņš klausījies viņu zaimus, skatījies, kā tie pievēršas citiem dieviem, noraidījis viņu paštaisno liekulību un tukšos dievkalpojumus, paguris no viņu bezdomu lūgšanām un ienīdis ļaunumu – bet ne uz mirkli Viņš nav tos pametis! Viņš paaudzēm ilgi vadījis, sodījis, sargājis un gatavojis spītīgu un nesaprātīgu tautu, lai tā visbeidzot kļūtu par Visuma vislielākā brīnuma šūpuli: Dievs ir dzimis! Viņš kļuva miesa un mājoja mūsu vidū. Viņš, kurš gadsimtiem ilgi bija sekojis cilvēkiem un cietis līdz ar viņiem, tagad spēra pēdējo soli un gāja līdzi tumšā aukstumā un nāvē. Dievs vairs nejuta mums līdzi, Viņš sāka ciest kopā ar mums, kļūdams par līdzcietēju. Turklāt tas nebija vienkārši dievišķs cilvēks, Dievadēls. Tas bija pats Dievs, piedzimis no sievas asinīs un sāpēs un guldīts salmos. Jēzus ir gan Dievs, gan cilvēks – Dēls ir Dievs tādā pašā veidā kā Tēvs. Kaut arī tas, kurš raud silītē, nav Dievs Tēvs, tas tomēr ir pats Dievs. Tas ir Dievs, kurš raud un kuru mierina māte. Tas ir Visuspēcīgais, kurš mācīsies stāvēt un staigāt. Tas ir Mūžīgais Vārds, kas radīja pasauli, un Viņš mācīsies teikt “mamma”. Tas ir Visuresošais, kurš piecpadsmit minūtes rāpos pāri pagalmam uz tēva darbnīcu. Un tas ir Israēla Svētais, kas deva mums baušļus, kurš pats “mācīsies paklausību” no pašiem pamatiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Jēzus ir gan Dievs, gan cilvēks – Dēls ir Dievs tādā pašā veidā kā Tēvs. Kaut arī tas, kurš raud silītē, nav Dievs Tēvs, tas tomēr ir pats Dievs. Tas ir Dievs, kurš raud un kuru mierina māte. Tas ir Visuspēcīgais, kurš mācīsies stāvēt un staigāt. Tas ir Mūžīgais Vārds, kas radīja pasauli, un Viņš mācīsies teikt “mamma”. Tas ir Visuresošais, kurš piecpadsmit minūtes rāpos pāri pagalmam uz tēva darbnīcu.`

ja reiz tā, tad vai visa šī mācīšanās stāvēt un staigāt nav vienkārši farss? priekš kam visvarenai būtnei šādu ass backwards plānu, ja viss ko tai vajadzētu, lai savestu lietas kārtībā, būtu viena doma par to? pat kā fentezī stāstiņš bībele sanāk pavārga...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Es jau esmu teicis, ka Dievs nerīkojas pēc visvarenības, proti, ar varu un piespiežot. Viņš respektē savus bērnus, pat tad, kad tie kļuvuši par ielas bērniem. Un lūk, ko viņš dara:

Viņš nepalika debesīs drošībā, lai justu mums līdzi. Viņš izvēlējās nonākt pie mums, ciest kopā ar mums, mirt kopā ar mums. Nekas, ko cilvēkam var nākties pārciest, nav Jēzum svešs! Viņš kļuva cilvēks, tāpat kā mēs esam cilvēki. Viņš nebija pusdievs, Viņš pilnīgi un nepārprotami bija pats Dievs, Viņš nebija pārcilvēks, bet dzīvoja pasaulē mūsu realitātē. Viņš zina, kā mums iet. Viņš nelidinājās pāris pēdas virs zemes. Un tāpēc Viņš nekad nebūs svešinieks, kurš nesaprot tavas apkaunojošās problēmas un nepanesamās grūtības. Viņš tās pazīst un saprot, jo Viņš tās sajuta uz savas ādas. Viņš kļuva nabags, būdams bagāts. Viņš bija cietis arī izsalkumu, tātad – badu. Viņš bija izslāpis, kad rīkle tik sausa kā tuksneša smilts. Viņš tika zākāts un nicināts, savējo pārprasts. Viņš raudāja, raudāja pie drauga kapa. Viņš bija Sātana kārdināts. Viņš bija noguris līdz nāvei, nevarēdams atrast vietu, kur atpūtināt pagurušo galvu. Viņš mira pie krusta noguruma dēļ – krustā sišanas moku pārguris.

Viņš bija pārguris pat no tiem cilvēkiem, kas Viņam sekoja: “Ak, tu neticīgā un samaitātā cilts, cik ilgi Es vēl būšu pie jums? Cik ilgi Es vēl jūs panesīšu?” Viņš, kas norāja Savus mācekļus, kuri vētras laikā baidījās, pats bailēs no nāves svīda asins sviedrus. Viņš bija slims. Jā, es zinu, ka tas nav aprakstīts Jaunajā Derībā, bet tas skaidri rakstīts Vecajā Derībā: Viņš bija “sāpju vīrs un labi pazina slimības”; “Tā Kungs grib salauzt viņu ar slimībām” (2. Kor. 8:9; Lk. 4:2; Sal. pam. 22:16; Jņ. 19:28; Jes. 49:7; Jņ. 7:3–5; Lk. 19:41; Jņ. 11:35; Mt. 4:1, 8:20; Mk. 9:19; Lk. 22:19, 44; Jes. 53:3, 10)! Turklāt nav pārāk lielas starpības, vai tev muguru pātago ar siksnu vai esi nāvīgi paguris, gulēdams slimības gultā, – tās ir grēkā krišanas sekas. “Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka”
(Ebr. 4:15). Viņš, kuram tu lūgšanās stāsti par savām grūtībām, tās saprot, – Viņš pats ticis kārdināts un pārbaudīts (grieķiski to apzīmē viens vārds).

Tāpēc, ja tiešām ir tiesa, ka Dievs ievaino un dziedē, un ir nelaimes radītājs, tad ir arī skaidrs, ka Viņš neliks doties grūtībās un pārbaudījumos, kuros Viņš pats brīvprātīgi nebūs bijis. Kaut arī Viņš nepadevās kārdinājumiem, Viņš pakļāva Sevi grēkošanas sekām. Kaut arī Viņš pats negrēkoja, Viņš dzīvoja dzīvi, kādu dzīvo tie, kas dzimuši grēkā. Visbeidzot Viņš nomira grēcinieka nāvē – vecā čūska iekoda Viņam papēdī, Sātans koda un nogalināja. Tā kā Jēzus cilvēciskā daba bija uzņemta dievišķībā un cieši saistīta ar to, mēs varam sacīt, ka mira pats Dievs. Viņš ļāva sevi nogalināt cilvēku slepkavam, cilvēku vietā. To mēs saprotam ar vārdiem - Dievs Dēls mira par mūsu grēkiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
tā jau īsti nav nāve, ja pēc trim dienām var respawnoties un atnākt atpakaļ gluži kā jauns. nekomfortabli, droši vien, bet ne jau nāve.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
` “Tā Kungs grib salauzt viņu ar slimībām”`

wait, what? salauzt ko ar slimībām? sevi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Jā, viņš uzņēmās arī mūsu slimību sāpes. Bet nāve bija īsta. Īstākas nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Jā, viņš uzņēmās arī mūsu slimību sāpes.`

bet priekš kam? pie tam, pasaule pēc mūsu ēras ir bijusi tikpat ciešanu pilna kā pirms mūsu ēras. no kā tad jēzuliņš esot mūs atpestījis? ā, pareizi, tas viss būs `nākamajā dzīvē`. protams. tiešām nav nekā vieglāka, kā pārdot neredzamu preci.

`Bet nāve bija īsta.`

ej nu? ja pēc trim dienām tu iznāc no sava kapa, tā nav bijusi nāve, tas ir bijis atlūziens pēc episka trīsdiennieka.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013

CIK ZEMU NO LAIDĀS DIEVS?

Pēc brīvprātīgas piedzimšanas par cilvēku un nonākšanas mūsu pasaulē Viņš nolaidās vēl zemāk un kļuva mazāks nekā mēs: “..jo viņa vaigs bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam..” (Jes. 52:14). “Bet es esmu tārps un ne cilvēks..” (Ps. 22:7). Atteicies no dievišķās godības un kļuvis par cilvēku, Jēzus atteicās arī no Savas cilvēciskās vērtības! Lai arī cik zemu es esmu, man ir tiesības zināt: Jēzus bija zemāk par mani. Ja esmu depresijā un Dieva pamestības tumsā, es zinu: Viņš ir bijis tajā vēl dziļāk par mani. Viņš bija tur dziļumā, kur nav Dieva Tēva, jo Tēvs Viņu pameta. Lai arī cik dziļi sāpēs un izmisumā es esmu nonācis, es zinu: Viņš ir tur un gaida mani, lai būtu kopā ar mani, lai tumsā es nebūtu viens. Tā ir cieša tuvība. Tā ir mīlestība.

Dieva uzvara pār ciešanām

Bet tas vēl nebija viss! Viņš, kas bija bez grēka, piedzīvoja pašu ļaunāko: kļuva par grēcinieku Dieva priekšā, par Dieva sodītu un nolādētu grēcinieku! Jā, tas ir pats ļaunākais. Un arī to Viņš piedzīvoja. “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2. Kor. 5:21). Pie krusta Jēzus necieta kā grēcinieks – Viņš cieta kā pats grēks. Golgatā Dievs Savu Dēlu padarīja par to, ko viņi abi ienīda. Jēzum lielākās ciešanas pie krusta sagādāja nevis naglas, slāpes vai krampji, arī ne apziņa, ka Viņam jācieš nevainīgam. Nē, grūtākais bija mirt vainīgam! Viņš pats bija darījis tikai Dieva prātu, bet visu mūsu vainu Tas Kungs uzkrāva Viņam – ne tikai ciešanas, sāpes un nāvi, bet arī vainu. Tāpēc Viņš cieš arī Dieva sodu: “Sods guļ uz Viņa, caur ko mums miers nāk.” Ne tikai ciešanas, sāpes un nāve, bet sods par vainu!

Tikai nāvi nebija nopelnījis Viņš, bet mēs. Tā nebija izrāde, un tā nebija spēle. Dievs dusmās pameta Jēzu, jo Viņš nevarēja palikt pie Tā, kas bija padarīts līdzvērtīgs visam pasaules ļaunumam. Dievs Jēzu pameta. Dievs Jēzu nolādēja (Gal. 3:13). Tas ir vietniecisks upuris. Tas ir izlīgums. Tas, ka Jēzus cieta un mira kopā ar mums, cieta un mira tāpat kā mēs, ir tikai daļa Dieva atbildes. Dieva ciešanu dziļākais noslēpums un Viņa izšķirošā atbilde uz ciešanu mīklu ir cita: Viņš cieta un mira arī mūsu vietā. Šķiet neticami, ka Dievs cieta kopā ar mums, ka mēs varam turēties Viņam pie rokas un nebūt vieni, ka arī Viņš “raud ar raudošajiem”. Taču, godīgi runājot, tas, protams, zināmā mērā visu atvieglo, bet ne vairāk! Tas neko neatrisina! Kad Jēzus zem Dieva dusmām nomira kā upuris par grēku atlaišanu, Viņš, pirmkārt, izglāba mūs no mūžīgās pazušanas, Viņš atbrīvoja mūs no grēka, vainas, tiesas un velna. Vienlaikus Viņš atsvabināja mūs no ciešanu tirānijas. Viņš ne tikai atrisināja ciešanu mīklu, Viņš atraisīja mūs no ciešanu varas! Viņš to patiešām izdarīja! Viņa vietnieciskais upuris attiecas ne tikai uz mūžīgo nāvi, bet dāvā mums daudz vairāk! Viņš pakļāvās visam, kam ir sakars ar nāvi: bailēm, asarām, slimībām, sāpēm, un Viņš darīja to vietnieciski – tātad pārņēma uz Sevi to, kas pienāktos mums. Viņš ne tikai tika nogalināts mūsu vietā, Viņš arī cieta un raudāja mūsu vietā: “Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev..” (Jes. 53:4).

Ko Viņš izdarīja? Vai Jesaja nerēķinās ar “nenozīmīgo sīkumu”, ka mēs joprojām ciešam sāpju un slimību dēļ? Kādā ziņā Jēzus slimības un sāpes bijušas vietnieciskas, kādā ziņā Viņš tās pārņēmis uz Sevi, ja mēs no tām ciešam tieši tikpat smagi kā iepriekš? Jesaja taču nerakstītu mums miglainu teoriju vai nepārdomātu apgalvojumu? Tas, ka Jēzus patiesi vietnieciski nesis mūsu sāpes un slimības, ir atslēga uz lielo noslēpumu, kā Dievs var būt nelaimes radītājs! Kaut arī mūs nemitīgi nomoka sāpes un slimības, tas ir līdzīgi, kā Jēzus vietnieciski izpirka mūsu grēkus: mēs joprojām ar tiem saskaramies katrs savā dzīvē! Viņš taču neaiznesa grēkus prom no mūsu ikdienas, it kā mēs vairs negrēkotu, – Viņš uzņēmās uz Sevi lāstu, ko pelnījis grēcinieks. Jēzus uzņēmās arī mūsu slimības, bet neizskauda tās no mūsu dzīves – mēs no tām joprojām ciešam. Viņš, mirdams pie krusta, novērsa no mums ciešanu lāstu – ne mazākā mērā kā grēku! Grēks joprojām ir dzelonis mūsu miesā, taču tas nespēj samaitāt nedz mūsu mieru ar Dievu, nedz cerību uz mūžīgo dzīvību, nedz mūsu prieku par Jēzu. Nāve joprojām ir pēdējais ienaidnieks, taču tā vairs nespēj mūs terorizēt un tiranizēt! Gluži otrādi – tieši grēks mūs māca mīlēt Dieva žēlastību un nāve ieved mūs mūžīgajā dzīvībā!

Tas, ka mēs joprojām pazīstam grēku un nāvi savā miesā, nepadara par mīklainu pieņēmumu to, ka Jēzus pārņēma mūsu grēkus uz Sevi un mira par tiem!  Skaidri – daudz skaidrāk un ikdienas dzīvei tuvāk nekā žēlabainā sapņu pasaule, par kuru Ziemassvētku vakarā dzirdam dziedam
daudzās baznīcās.
 Dzīve joprojām ir tāda pati kā agrāk – mulsinošs prieka un izmisuma jūklis. Patiesībā tas nav jautājums par to, vai pasaulē dzīvot būtu grūtāk, ja Jēzus nekad nebūtu dzimis. Pat vislabākie sakari ar debesīm negarantē mums nekādus atvieglojumus attiecībā uz ciešanām! Tāpēc nav jābrīnās, ka cilvēki kristietību uztver kā nereālu un iedomātu, ja jau pieauguši cilvēki var sēdēt un “spēlēt” paradīzi: šajā jaukajā Ziemassvētku laikā pasēdēsim, padziedāsim un izliksimies, ka visas sāpes ir izgaisušas! Nē, Bībele ir pat lietišķāka nekā mūsu labākās palīdzības organizācijas! Bībele par postu zina vairāk nekā jebkura cilvēku reliģija vai filozofija!

Mūsu posts nav vienkārši izzudis. Tas ir izzudis, pieveikts, uzvarēts! Pat ļaunākajā ciešanu uzbrukumā tas zaudējis savu varu –uzveikts pat tam, kurš turas pēdējiem spēkiem. Tas gan izklausās vēl fantastiskāk nekā iepriekšējie pieņēmumi. Kāda konkrēta nozīme piemīt apgalvojumam, ka posts ir uzvarēts? Ko vēža pacientam palīdz teikums, ka viņa ciešanas ir uzvarētas, ja viņš nevar izveseļoties? Ja neskaidrās ciešanu teorijas ir bezjēdzīgas un nederīgas, tad šķiet, ka šī pēdējā ir “maksas pakalpojums”. Nē, ciešanas tiešām ir reāli uzvarētas – Jēzus uzvarētas pie krusta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
BULL. SHIT.

es vēl saprastu, ja dievs bībelē nebūtu aprakstīts kā visvarens. tad jā, varbūt nebija citas iespējas, kā taisīt visu to epopeju ar piedzimšanu kā mirstīgajam, rituāli uzņemoties cilvēku grēkus (kā tas ir lasāms entajās mitoloģijās), mirstot, atdzimstot (fuck, tas sāk izklausīties pēc kārtīgas acteku leģendas) un ar savu upuri izglābjot cilvēci.

bet visvarenam dievam nevajag šādas izdarības. visvarens dievs var vienkārši gribēt lietu savešanu kārtībā, un viss tā arī notiek pēc viņa gribas. ja nu visvarens dievs tomēr taisa šādu teātri, tad tas tiešām ir TEĀTRIS.

`Ko vēža pacientam palīdz teikums, ka viņa ciešanas ir uzvarētas, ja viņš nevar izveseļoties?`

tieši tā. ko tas viņam palīdz? NEKO. burtiski neko. un zini kāpēc? tāpēc ka tās NAV uzvarētas. tāpēc ka viņš CIEŠ. pavisam reāli un tagad, nevis uz papīra vecās pasaku grāmatās. varbūt tās izdodas uzvarēt medicīnai un cilvēku pūlēm, bet bieži vien pat ar to nepietiek, un pacients mirst. nu, tā pa īstam, nevis uz trim dienām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmais, es saprotu, ko Tu gribi sacīt, bet Tēvs mums ir nevis bargs dusmīgs soģis, bet Mūsu Tēvs, arī Tavs un mans Tēvs, arī Ctulhu un Masika Tēvs.

Mūsu Tēvs

Kas tad notika pie Jēzus krusta? Mēs kļuvām Dieva bērni. Tikpat īsti, kā mēs kristībā un ticībā uz Jēzu esam saņēmuši Dieva žēlastību, Golgatā mēs kļuvām Viņa mīļotie bērni. Kā mīlošs tēvs izturas pret saviem bērniem? Protams, viņš tos aizsargā. Viņš uzmana un gādā, lai tiem nenotiktu nekas ļauns. Un tā, pamatojoties Rakstos, ir viena no cēlākajām Dieva kā mīloša Tēva īpašībām. “Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos izglābj” (Ps. 34:8).“Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani” (Ps. 139:5). Vai brīnišķīgais 18. psalma pants: “Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas rags, un mans augstais palīgs” (Ps. 18:3). Tēvs, no kura ir kāda jēga, nestāvēs un gurdeni nenoskatīsies, kā nelietis sit viņa mazajam dēlam. Ko jūs domātu par tēvu, kurš mierīgi ļauj lielam sunim sakost viņa mazo meitiņu? Dievs ir mūsu Tēvs. Mēs esam Viņa pilnīgā aizsardzībā. Nekas ļauns mums nevar notikt. Fantastiski! Mūsu aizstāvis ir Tas, kuram pieder visa vara debesīs un virs zemes! Neviens mums nevar kaitēt.

Atcerieties: nekas ļauns mums nevar notikt! Dievs apjozis ap mūsu dzīvi sargājošu jostu. Viņš uzbūvējis mums mazu namiņu – mazu kaktiņu, kur valda drošība un dievišķas rūpes. Viņš iekārtojis mums vietu savā plaukstā. “Tiešām, es savu dvēseli apmierināju un klusināju kā no mātes
krūts atšķirtu bērnu, mana dvēsele ir manī kā atšķirts bērns” (Ps. 131:2).

Tā ir ļoti nozīmīga Evaņģēlija daļa, ko mums ir grūti uztvert pilnīgi nopietni. Taču mums ir pamats būt pārliecinātiem, ka katrs Viņa vārds ir nopietni domāts. Turklāt – kā gan Tēvs varētu rīkoties citādi? Turiet Viņu pie vārda, respektējiet kā patiesu Viņa apsolījumu pasargāt jūs no visa ļauna! Visa dievbērnības drošība, līdz kurai mēs tagad esam nonākuši, ir atkarīga no šī priekšstata:

Mani nevar sāpināt nekas cits, izņemot Dievu.

Nekas ļauns nevar mani aizsniegt, neviens nevar nodarīt man pāri. Patiesībā ir tikai viens, kurš var mani sāpināt un ievainot. Tikai Dievs. Neviens nevar tikt man klāt. Tikai vienam ir tiesības likt man raudāt – manam Tēvam. “Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā” (1. Sam. 2:6). Dieva tēvišķā aizsardzība nenozīmē, ka mums nekad nebūs jācieš. Tā nozīmē, ka Viņš ir ieguvis ciešanas Savā ziņā un tagad suverēni lieto tās Saviem labajiem mērķiem! Viņš pasargās mūs no visām varām, kas lietotu ciešanas postam un pazudināšanai. Tagad Viņš pārņēmis slimības un sāpes Savā ziņā! Tagad nelaime ir Viņa radīta! “Tagad tu esi Kristus rokās. Un šajās rokās neplīst nekas, kam nav jāplīst.”

Viņš neatņem dzīvei ciešanas. Viņš tās pārvērš. Ciešanas vairs nav ierocis Sātana postīgajās un ļaunajās rokās, tagad tās ir darbarīks Dieva mīlošajās rokās. Jēzus krustā sistais ķermenis kļuva par mūsu vairogu pret visām iznīcinošajām varām – visas kaites, sāpes un pārējās ciešanas caururba Viņu, tika, ja tā var teikt, attīrītās Viņa asinīs, pirms tās sasniedza mūs. Tāpēc viss, kas notiek ar mums – vienalga, vai tas ir cilvēku nodarījums vai šķietami nejaušs notikums – jebkurā gadījumā tā ir Dieva griba! Es esmu pakļauts Dieva varai – mana Tēva varai. Es esmu Viņa rokās, kam pieder visa vara. Tas Kungs ir mūsu nelaimes radītājs.
Viss, kas ar mums notiek, notiek pēc Viņa prāta. Viss, kas ar mums
notiek, nāk no mūsu Tēva, kas ir debesīs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Viņš uzbūvējis mums mazu namiņu – mazu kaktiņu, kur valda drošība un dievišķas rūpes.`

un tas namiņš un kaktiņš būtu kur, fantāzijas zemē? jo pēdējo reizi kad skatījos, cilvēki uz zemes mira šausmās un ciešanās katru fucking minūti, bez glābiņa, bez izejas un bez cerības.

`Tā ir ļoti nozīmīga Evaņģēlija daļa, ko mums ir grūti uztvert pilnīgi nopietni.`

protams, jo tā ir slima suņa murgi. es pat nezinu, kā var izstrādāt tādu atrautību no realitātes, tas ir kā... tas būtu kā domāt ka tas ka kaimiņš nositīs kulakā salabos tavus zobus un sakops tavu garāžu.

`Tēvs, no kura ir kāda jēga, nestāvēs un gurdeni nenoskatīsies, kā nelietis sit viņa mazajam dēlam.`

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holocaust ?

`Tas Kungs ir mūsu nelaimes radītājs.
Viss, kas ar mums notiek, notiek pēc Viņa prāta. Viss, kas ar mums
notiek, nāk no mūsu Tēva, kas ir debesīs.`

BINGO! te nu masikam arī viņa ilgi gaidītā atbilde. saskaņā ar bībeli, pasaulē ir ciešanas tāpēc, ka dievs ir maitasgabals.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmais, Tu runā saprotami un patiešām tā šķiet, bet Dievs tomēr visu, es uzsveru - visu dara mīlestībā!

To, kurš nepazīst Jēzu, šeit sacītais, kā Anonīmo, būs satracinājis un aizkaitinājis: tas nu gan bija nejauki! Kāds Dieva attēlojums! Iedomājieties vien – būt tāda Dieva rokās, kurš ievaino un sāpina, vai jums nav bail? Vai tāds Dievs nav nīstams?

Nē. Tieši pretēji. Taču, ja būtu iespējams tikt kāda cita, nevis Dieva ievainotiem, tad gan būtu jābaidās! Mēs zinām, ka Sātans negrib mums neko labu. Nekādu drošību negarantē arī neitrāls liktenis vai nejaušības ārpus Dieva kontroles – tad jau varētu notikt jebkas. Bet Dievu mēs pazīstam! Mēs pazīstam Viņu caur Jēzu, un mēs zinām, ka Viņš ir mīlestība. Mēs zinām, ka tas ir nozīmīgākais un drošākais no visa un nekas Dieva dabā, nekas Viņa domās nav ļauns vai mainīgs. Viņš nekad nav rīkojies bez mīlestības, ļauni, tirāniski vai paša labuma dēļ. Viņš visu dara mīlestībā! Tas, ka Dievs ir nelaimes radītājs, nenozīmē, ka Dievs ir ļauns. Nelaime, bez šaubām, briesmīgi sāpina, bet tā vairs nav ļauna. Vismaz ne tam, kurš dzīvo Kristū.

Ciešanas ir kļuvušas par žēlastību. Jo, kad Dievs ievaino, Viņš to dara mīlestībā – Viņam nav ļaunu nolūku! Ir viegli iedomāties, ka tas varētu likt nopūsties: jā, jā, ja Bībele tiešām dēvē Dievu par “nelaimes radītāju”, tad man nāksies vien pieņemt, ka Viņš nav tik labs un mīlošs, kā gribētos ticēt – mēs pārāk daudz runājam par Dieva mīlestību. Nē, Dieva vara pār nelaimi nozīmē, ka Dievs ir daudz labāks un mīlošāks, nekā cilvēks vispār spēj iedomāties! Tam, kurš nepazīst Jēzu, tas droši vien nozīmē vienu: ko tas dod, ka nelaime nāk no Dieva, ja tā joprojām sāpina? Nav taču nekādas atšķirības, vai es esmu slims, trūkumā vai bezdarbnieks pēc Sātana, likteņa vai Dieva gribas?

Tiešām nav starpības? Ja jau ciešanas neizbēgami ir piederīgas dzīvei (un tieši tā tas ir!), vai patiesi ir vienalga, vai tās ir ļaunas un postošas un nāk no tumsas kunga, vai arī tās ir derīgas un svētīgas un nāk no mīlestības Tēva?

Kā jau iepriekš minēju, vēlme aizbildināt Dievu, atņemot Viņam atbildību, ir visai izplatīta. Tā Dievs padarīts ne tikai nevarīgs un bezatbildīgs, bet arī nemīlošs. Vai esat dzirdējuši ko līdzīgu: “Dievs nav vainīgs pie ciešanām – tās nāk no ļaunā. No Dieva nāk tikai prieks, dziedināšana, harmonija un laime; visas bēdas, problēmas, visas grūtības nāk no Sātana.”
Tas mani biedē! Tas nozīmē, ka ikreiz, kad es, izmisuma un nelaimes dzīts, situ galvu pret sienu, mans pretinieks ir Sātans! Tātad es atkal esmu viens, viens tumšā istabā kopā ar nelabo? Tātad Sātans savā visvarenībā var dīrāt un postīt manu dzīvi, kā vien vēlas? Tātad ikreiz, kad saslimstu vai noskumstu vai tieku šķirts no saviem mīļajiem, tas ir velna lauznis, ar ko viņš vēlas salauzt mani un izpostīt manu mūžu?

Atsvabiniet mani no tik vāja Dieva, kas bezspēcīgā aklumā nodevis Sātanam varu pār ciešanām un mazgā rokas nevainībā un kūtrumā, kas labāk atdod mūs vardarbīgiem un nikniem suņiem, nekā pats smērē rokas! Daudz labāk es vēlos mīlošu un stipru Tēvu, kura ceļus es ne vienmēr vienlīdz labi izprotu. Lielākā daļa ļaužu, kā zināms, nevēlas uzlūkot Dievu kā aktīvu ciešanu līdzdalībnieku, kā tādu, kurš liek ciest. Bieži tiek lietots teiciens: Dievs ļaunu vērš par labu. Tie ir brīnišķīgi Bībeles vārdi – var pat sacīt, ka tie ir atbilde uz ciešanu mīklu. “Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīvus” (1. Moz. 50:20).

Dievs nav radījis ļaunumu un tomēr pastāvīgi lieto ciešanas un bēdas, kas taču ir ļaunuma sekas. Tas, kā šo teicienu lieto, visbiežāk domāts galīgi ačgārni: it kā dzīvē visas ciešanas un bēdas radītu Sātans, visas likstas nāktu no viņa, viņš ārdās un plosās brīvs un netraucēts. Tikai pēc tam Dievs mēģina izdomāt, kam izdarītais ļaunums varētu būt noderīgs – velns nosaka tempu, un Dievs steidzas nopakaļ, cik ātri spēj. Atvainojiet, bet šāds domu gājiens man vienmēr radījis priekšstatu par Dievu kā apkopēju vai glābēju, kurš aizelsies jož pakaļ satrakotam lauvam un mēģina glābt, kas vēl glābjams. Tātad Sātans ir neatkarīgs un visvarens un dara, ko vēlas, bet Dievs ir Tas, kas mierina un lāpa brūces viņa upuriem!

Nē, Dievs ir daudz varenāks nekā izskatās. Viņš ir spēcīgs. Viņš ir mīlošs visā, ko dara. “Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā. Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, Viņš pazemo, un Viņš paaugstina” (1. Sam. 2:6–7). Šķiet, ka Dievam ir divas rokas: viena ir maiga, laipna, uzmundrinoša, devīga un dzīvu daroša, otra – barga, stingra, spējīga sāpināt un satriekt. Reizēm mēs piedzīvojam vienas, reizēm – otras rokas klātbūtni. Taču svarīgi ir tas, ka abas rokas vada Dieva mīlestība! Vai mēs piedzīvojam labus laikus vai grūtības, tas nav nekas cits kā Dieva labvēlība un žēlastība. Tā Viņš ļaunu vērsis uz labu!

Nacionālās tautas baznīcas ir pilnas ar reliģiozām un nebeidzamām runām par “Dieva mīlestību”. Ar laiku gandrīz katru viltus mācību var aizbildināt ar maģisko formulu “Dievs ir labs, Dievs ir mīlošs”. Vai runa būtu par vaļīgu morāli, par visu cilvēku glābšanas mācību, par apustuļu ticības mācības un brīdinājumu šķirošanu vai Vecās Derības noniecināšanu – pilnīgi viss var tikt pamatots ar Dieva mīlestību. Nav brīnums, ka visas “mīlestības runas” mūsos rada vēlmi nepacietīgi novērsties, lai nskaidri apliecinātu, ka Dievs ir arī svēts un ienīst grēku, ka Raksti mums dod atziņu par Dieva dabu utt. Bet vienu gan mēs nekad nedrīkstam darīt! Mēs nekad nedrīkstam noklusēt Dieva mīlestību! Tas ir nozīmīgākais no visa, ko mēs par Dievu zinām, jo patiesībā jau tieši mīlestība ir gan Viņa svētuma, gan šķietamās bardzības noslēpums.

Tāpēc mums jācīnās par Dieva Vārda autoritāti, par Dieva tēla diženumu un veselīgu sludināšanas daudzveidību, bet mēs nedrīkstam vājināt Labo Vēsti par Viņa mīlestību. Jābūt iespējai par Dieva labestību runāt gan maigi, gan stingri, ja jau tāda tās daudzveidība ir aprakstīta Bībelē! Kāpēc Dieva bardzība un dusmas jāpamato ar to, ka Viņš ir sapīcis, bet Viņa labestība ar to, ka Viņš ir vājš? Kristietībā taču nav nekā varenāka par to, ka Jēzus mani mīl! Viņa asiņu dēļ Vissvētākais mani mīl tā, it kā es pats būtu Jēzus. Viņa mīlestībā mēs atrodam žēlsirdīgu Dievu, bērna tiesības un prieku Jēzū. Viņa mīlestībā rodam arī pamatu drošībai, kad nonākam
aci pret aci ar ciešanām. Dievs ir mīlošs visā, ko Viņš dara. Tas nozīmē arī to, ka, liekot ciest mums, Dievs arī pats cieš!

Saprotams, Viņš nesāpina Savus mīļos dēlus un meitas ļaunā priekā vai atriebības jūtu vadīts. Viņš nokauj, dara nabagu un pazemina, taču nekad nedara to rūgtumā, kā sodīdams par pārkāpumiem! Viņš gan brīdina un pārmāca, taču viss sods par mūsu pārkāpumiem tika uzlikts Kristum – Dievs nesoda divreiz! Dieva radītās nelaimes nekādā gadījumā nav naida vai atriebības izpausmes. Pat Vecajā Derībā, kur pravieši sludina tautai Dieva briesmīgo dusmu tiesu, Viņš skaidri apliecina ar tā paša pravieša muti, ka “..Mana sirds noskaņota citādi, Es esmu par daudz dedzīgs Savā žēlsirdībā” (Hoz. 8:11). Viņu pašu dēļ Dievs sāpina gan Sevi, gan Savu tautu! Pat tur, kur Raksti sauc ciešanas par Dieva sodu, tā vienmēr ir pamācoša un aicinoša mīlestība. “Sods” nav ļauna atdarīšana vai “pelnītā alga”, kā to uzskata māņticībā. Tieši otrādi – tas pats par sevi ir žēlastība.
“Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko Viņš pieņem” (Ebr. 12:6). Tiesa un pārmācība ir, kā Luters tos nosauca, “Dievam svešie darbi” – Viņš tos dara, bet tie ir sveši Viņa mīlošajai būtībai. Viņš rīkojas, bet patiesībā tie ir pretēji viņa patiesajai būtībai: “.. jo ne no sirds Viņš moka un apbēdina cilvēka bērnus” (Raudu 3:33).

Dažkārt Viņš tiešām mūs moka un sāpina – vēl tiešāk to droši vien būs grūti nosaukt. Personīgi es to, ka Svētie Raksti “neaizstāv” Dievu, neko neizpušķo un nenogludina, izjūtu kā atvieglojumu. Bet Viņš nemoka mūs no sirds! Viņš to dara vajadzības spiests, jo mēs, ja tā var sacīt, paši esam izvēlējušies valodu, kurā Viņam ar mums runāt. Grēkā krišana “piespieda” Dievu attiecībās ar mums pieņemt citus noteikumus, nekā Viņš pats būtu vēlējies.

Savukārt Dieva mīlestība nozīmē ne tikai to, ka ciešanas ir “Dieva svešie darbi”, tā nozīmē arī, ka svešie darbi kalpos “īstajam darbam”. Tas atkal ir Lutera apzīmējums pestīšanai, cildenumam un labsirdībai. Šos apzīmējumus, visticamāk, Luters atradis Jes. 28:21 latīņu tulkojumā: “Viņš iedegsies un trīcēs dusmās.., lai izpildītu Savu nodomu, Savu neparasto [svešo] nodomu, lai padarītu Savu darbu, Savu savādo [īsto] darbu.” Dievs izmanto ciešanas kā darbarīku labu mērķu sasniegšanai. Dieva īstais darbs būs arī galīgais: pārmācība un ciešanas nav nekāds galamērķis, it kā Dievam patiktu mūs pamocīt. Visam, ko Dievs dara – pat tam, kas izraisa sašutumu un nepatiku – vienā vai otrā veidā mērķis ir pestīšana! “Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli, bet Viņa labais prāts visu mūžu. Vakaram kā viešņas nāk līdzi asaras, bet jaunais rīts ir atkal pilns gaviļu” (Ps. 30:6). ““Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi pieņemšu atkal atpakaļ; dusmu uzplūdumā Es tev mazu brīdi apslēpu Savu vaigu, bet ar mūžīgu žēlastību Es par tevi atkal apžēlošos,” saka Tas Kungs, tavs Pestītājs” (Jes. 54:7–8).

Dusmas un raudāšana ir pārejošas. Visam, ko Dievs dara, nolūks ir žēlastība, prieka dziesma, apžēlošana, mīlestība un atsvabināšana. Kaut arī reizēm Viņam nākas ķerties pie soģa zobena vai vīnkopja naža, lai dabūtu mūs pie mērķa, tas tiek darīts vienīgi asinīm maksātas, līdzcietīgas mīlestības dēļ. Patiesībā tas ir vienīgais, kas piešķir jēgu kristietības uzskatam par Dievu kā gādīgu Tēvu! Ja to saprot tā, ka Dieva gādība un labestība pasargās mūs no ciešanām, tad izrādīsies, ka Viņš nav turējis Savus solījumus! Vai kādreiz esi juties aizkaitināts vai pat sadusmots par dziesmām un psalmiem, kas slavē Dieva aizsardzību un gādību? Godīgi jāatzīst, ka Dievs nepasargā mūs no visām ciešanām. Ja Dieva gādība nozīmē, ka bērniem vairs nebūs jācieš, tad tā nav taisnība! Pat tas, ka man kā Dieva bērnam dzīvē būs mazāk sāpju un šķēršļu, nav taisnība! Kamēr mēs, tā uzskatīdami, gribam spēlēt paradīzi un dziedāt šīs labās dziesmas vientiesīgā naivumā, Dieva gādība tiek padarīta nievājama, sliktāka par klajiem meliem. Tas pats attiecas uz visiem Bībeles apsolījumiem par Dieva gādīgo aizsardzību – arī tos reizēm ir aizkaitinoši lasīt. “..un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” (Ps. 50:15). “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums”(1. Pēt. 5:7). Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā joprojām..

Tāpēc jau lielākā daļa cilvēku ikdienas dzīvē rēķinās, ka kristīgie apsolījumi visbiežāk ir tukši saukļi. Teorētiski Dievs gādā par mūsu dzīvi, praktiski Viņš mūs uzrauga tikpat maz kā jebkurš cits! Tā ar laiku var kļūt galīgi nervozs, mēģinot katrā jaukā un labā lietā saskatīt Dieva pirkstu, un apzināti noliegt Viņa šķietamo nodevību visā briesmīgajā, kas ar mums notiek. Mūs appludina grāmatu un laikrakstu kaudzes, kas iesūkušas sevī draudzes dzīvi: tur ir atbildētas lūgšanas, brīnumi un dziedināšanas, kas kā apstiprinošs zelta lietus nolīst pār tiem, kam noticis līdzīgi, turpretī vīlušies un izmisušie netiek pieminēti!

Kad lūdzam Dievam aizsardzību, piemēram, pirms ceļojuma un tas izdodas labi, mēs to saucam par uzklausītām un atbildētām lūgšanām, īpaši gadījumos, kad esam piedzīvojuši nepārprotamu vadību un pasargājumu. Bet kā mums to dēvēt gadījumos, kad nav gājis labi? Ja kāds no mūsu paziņām nokļūst teroristu uzbrukuma vietā Izraēlā un tiek savainots, bet cits noslīkst, un, bez šaubām, arī viņi ir lūguši Dievam aizsardzību? Ignorēsim to un izstumsim no apziņas vai arī uztversim Dievu un mūsu pašu lūgšanas nopietni un secināsim, ka tāda bijusi Dieva griba? Vai arī mēs uzskatām viens otru par muļķiem...

Daudzi domā tā: cilvēkam, kurš cieš, noteikti ir neizturami dzirdēt, ka Dievs ir viņa nelaimes radītājs. Droši vien. Ir brīži, kad katra Dieva pieminēšana šķiet slogs. Tomēr daudz ļaunāk tādā situācijā būtu dzirdēt mācītāju medussaldā balsī runājam: “Cik labs un mīļš ir tas mūsu Dievs!”, kad situācija mums nepārprotami apliecina pretējo. Šādā brīdī  nepiemēroti salda pļāpāšana, runas mākslas miglas vāli panāk tikai Dieva izstumšanu no ļaužu gaitām. Viņam nav nekādas daļas gar manām grūtībām... Bet Rakstu stingrā valoda pieved Dievu tuvu – vismaz tik tuvu, lai mēs varētu ar Viņu cīnīties! Godīga norēķināšanās ar Dievu ir daudz dievbijīgāka nekā reliģioza nepatīkamo pārdzīvojumu izstumšana no apziņas. Nē, ir tikai viens veids, kā uztvert Dieva rūpes nopietni un ļaut tām būt konkrētām un neizmērojamām, kā Raksti to apstiprina: Dievs neatceļ pašas ciešanas, bet tikai ciešanu lāstu, Viņš mūs aizsargā no ciešanu postošā ļaunuma un pat lieto tās konstruktīvā mīlestībā.  Ir jāsaprot: tikai pats būdams nelaimes radītājs, Dievs tiešā nozīmē var būt mūsu gādīgais un stiprais Tēvs. Jebkura cita skaidrojuma ietvaros Dievs nav turējis Savus solījumus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Ja jau ciešanas neizbēgami ir piederīgas dzīvei (un tieši tā tas ir!), vai patiesi ir vienalga, vai tās ir ļaunas un postošas un nāk no tumsas kunga, vai arī tās ir derīgas un svētīgas un nāk no mīlestības Tēva?`

protams, ka ir vienalga. kas `svētīgs` ir smadzeņu vēzī, kas pamazām šūnu pa šūnai apēd mūsu subjektīvās esamības centru? kas `svētīgs` bija staļinistu gulagos vai nacistu nāves rūpnīcās mirušo ciešanās (ne jau velti kāds no ieslodzītajiem uz aušvices baraku sienas ir atstājis uzrakstu `ja debesīs tiešām ir dievs, viņam nāksies man atbildēt par šīm dienām`).

`Bet Viņš nemoka mūs no sirds! Viņš to dara vajadzības spiests, jo mēs, ja tā var sacīt, paši esam izvēlējušies valodu, kurā Viņam ar mums runāt. Grēkā krišana “piespieda” Dievu attiecībās ar mums pieņemt citus noteikumus, nekā Viņš pats būtu vēlējies.`

un viņš, nabaga visvarenais dievs, nevarēja tur neko darīt? protams...

`Viņš mūs aizsargā no ciešanu postošā ļaunuma un pat lieto tās konstruktīvā mīlestībā.`

lietojot ctulhu izteicienu, pie šī orvels vienkārši kaktiņā  atpūšas.

paldies ka atgādini, tieši kāpēc es esmu ne tikai ateiste, bet arī antiteiste.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
i mean, es to saku bez jebkāda ļauna prieka. es vislabprātāk vienkārši nedomātu par reliģiju, tāpat kā es nedomāju par citām lietām, kurām es neredzu vērtību vai kurām es neticu. bet pasaules skatījums, kurā ciešanas ne tikai tiek attaisnotas ar `paši esat vainīgi` retoriku, bet tiek vēl pasludinatas par kaut ko `svētīgu`, ir tik fundamentāli greizs un kaitīgs, ka es nevaru klusēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmā,

Koncentrācijas nometnē nokļuva arī dāņu kristiete Cornelia "Corrie" ten Boom, par to, ka visu kara laiku bija palīdzējusi slēpt jūdus. Kornēlija beigās nonāca Ravensbrukā un visu laiku nemitīgi palīdzēja neskaitāmiem ieslodzītiem jūdiem.  Lūk, ko Dievs darīja tajā laikā: Viņš pats cieta koncentrācijas nometnē kopā ar savu tautu!

Gluži kā pasaulē arvien norisinās cīņa starp Dievu un ļaunumu, tāpat nevienam kristietim nav tiesību būt pasīvam pret apkārtējo ciešanām.

Kad televizoru ekrāni rāda baismīgas ainas, tad cilvēcisks pienākums ir ne tikai izbīties un nodrebēt, bet arī rīkoties! Taču, palīdzot nelaimīgajiem, nekad nepieļausim to, lai masu mediji nosaka mūsu skatījumu uz dzīvi. Mums nav tiesību apgalvot: “Tāda ir dzīve,” jo dzīve ir arī daudz kas cits, ne tikai ciešanas.

Tas patiešām var izraisīt dusmas, kad dzirdam nekaunīgus ļaudis rietumu masu medijos triumfējoši klaigājam: “Redziet, cik briesmīga ir dzīve! Kur ir Dievs? Kā Dievs var būt mīlestība, ja..” utt., it kā Dievs būtu ekonomiski novārdzinājis Āfriku, finansiāli apkrāpis Indoķīnu, pārdevis opiju ķīniešiem, licis Dienvidamerikai pārtikas vietā ražot kafiju un kakao, postījis tautas, sācis pasaules karus un piesārņojis gaisu un ūdeni, it kā pie vainas nebūtu mēs paši, kas tiecamies kļūt par dieviem un pārvaldīt pasauli.

Bagātie un lepnie ļaudis nicīgi jautā: kā Dievs var būt mīlestība šajā ciešanām pilnajā pasaulē? Taču viņi nekad nejautā, ko ir pelnījuši viņi paši, to ļaunprātīgi izmantodami un vienaldzīgi noraudzīdamies, kas pasaulē notiek. Šie cilvēki ņemas tiesāt Tiesnesi, nevis paši sevi. Un tas ir patiesi šķebinoši, kad dzirdam treknos eiropiešus vainojam Dievu par miljoniem izsalkušo visā pasaulē... Pret lielo vairumu no mums dzīve ir izturējusies samērā džentlmeniski, salīdzinot ar to, kā pret dzīvi esam izturējušies mēs – jā, mēs, kas nesaudzīgi un bez žēlastības esam postījuši Dieva labo kārtību, ko Viņš radījis sabiedrības un ģimenes dzīvei, un tagad mēs paši sēžam drupās un rūgti pārmetam Dievam par radušos situāciju. Domāju, ka mēs nevaram ar savām apsūdzībām likt Dievam kaunēties, tāpēc ka paši viens otram šo pasauli esam postījuši! Tas ir patiešām dīvaini, ka mums nepiemīt nekāda vainas sajūta un mēs paši kaunā nenoliecam galvu, jo lielākā daļa pasaules ciešanu ir pašu cilvēku radītas un mūsu roku darbs.

Bieži nākas dzirdēt šādu satraucošu un sāpīgu jautājumu: “Ja ciešanu nolūks ir vest mūs pie Dieva, tad kā lai saprotam to, ka ciešanu dēļ kāds atkrīt no ticības?” Protams, tas neizklausās labi, taču nereti man ir bijusi vēlēšanās uzdot pretjautājumu: cik bieži tā notiek? Vai gadījumā visas runas par daudziem atkritušajiem, kas zaudējuši savu ticību ciešanu dēļ, nav radušās no tukšas filozofēšanas? Es pazīstu samērā daudzus ļaudis, kam ir ciešanas, un tāpat arī tādus, kas sauc sevi par atkritušiem, tomēr tie parasti nav vieni un tie paši cilvēki. Mēs gan nepagalvosim, ka tā nekad nenotiek. Tā var notikt (lai arī tas vēl ir jāpierāda). Taču es jau ne vienu reizi vien esmu atskārtis, ka tajā pašā laikā, kad labi nodrošinātie rietumu cilvēki “vairs nespēj ticēt Dievam lielā pasaules trūkuma dēļ”, paši trūkumcietēji nebūt nezaudē ticību visuvarenajam un mīlestības pilnajam Dievam! Padomāsim: vai Rietumeiropa savu kristīgo ticību zaudēja gadsimtos, kad tur pieauga nabadzība un trūkums? Un, no otras puses, – vai nabadzīgajās trešās pasaules valstīs kristīgā baznīca un ticība ir iznīkusi? Nē, es nepiekrītu, ka cilvēki atkrīt no ticības trūkuma, nabadzības un pārbaudījumu dēļ (un tas arī nesaskan ar Jauno Derību).

Patiesībā cietēji daudz labāk zina mums stāstīt, kā skumjas un posts ir vedis viņus un viņu mīļotos atpakaļ pie ticības. Bet ko darīsim ar tiem gadījumiem, kad atkrišana šķietami notikusi pēc pārlieku smagām ciešanām? Pirmkārt, ņemsim vērā to, ka mēs būtībā nemaz neredzam un nezinām, kas ticību pazaudē un kas saglabā. Otrkārt, mēs varam tikai minēt, vai Dieva pārmācību, kas domāta ticības stiprināšanai, cilvēks nav lietojis tikai kā attaisnojumu savai vēlmei atkāpties no Dieva. Iespējams, ka šie cilvēki jau iepriekš bija sākuši atkrist, taču, kad Dievs lika visu uz vienas kārts un kā pēdējo iespēju deva tiem bargo pārmācību, tad viņi to nevēlējās pieņemt, apcietināja savu sirdi un kļuva rūgti, neļaudami pārmācībai izdoties. Tā var būt. Ko gan mēs zinām? Lai visuvarenais Tiesnesis pats aizstāvas.

Daudzreiz diemžēl pats lietu konteksts un kopsakars mums apgrūtina bībeliski un uzticami sludināt par ciešanām: kā lai mēs, piemēram, trešās pasaules valstu iedzīvotājiem sludinām un liekam noticēt, ka kristietības būtība ir debess mantu krāšana? Jau paaudžu paaudzēm Āfrika un Āzija ir skatījusies un vērojusi, kā kristīgie rietumnieki laupa vergus, zeltu, ziloņkaulu un garšvielu tonnas. Un, kad vairs nebija, ko laupīt, un kļuva pārāk sarežģīti un nepopulāri būt koloniālai varai, tad mēs atkāpāmies un pametām vairumu koloniju pilnīgā haosā. Tagad mēs lielākoties mierīgi un bezdarbīgi sēžam savā labklājībā un ļaujam pārējiem mirt badā! Kā mēs uzdrošināmies sagaidīt, ka viņi ticēs mūsu stāstiem par to, cik svarīgi ir vispirms meklēt Dieva valstību, nevis šīs pasaules bagātības? Vai mēs paši kristīgo vēsti neesam padarījuši apšaubāmu
trešās pasaules valstīs? Šodien mēs klausāmies, kā politiķi taisās izsviest bēgļus un viesstrādniekus, lai aizstāvētu kristīgās kultūras mantojumu. Tas ir neaptverami, kā vārdi neiestrēgst viņu mutēs!

Ļoti iespējams, ka mūsu gadsimta lielākais Dieva valstības brīnums ir tas, ka, piemēram, Āfrika, izraidot rietumu  pārvaldniekus un ģenerāļus, nav izraidījusi arī mūsu misijas baznīcas un mūsu “baltādaino” Kristu! Fakts, ka daudzviet Āfrikā joprojām labprāt klausās Dieva vārdu un arī baltos misionārus, manuprāt, ir lielāks pierādījums kristīgās ticības patiesībai nekā daudzie sprediķi! Tas ir brīnums, ka mūsu kādreizējie vergi vispār vēlas turēties pie savu apspiedēju sludinātā Kristus. Viņiem tas nepārprotami ir tik daudz maksājis, ka tikai īsta Kristus ticība ir spējusi atvērt viņiem sirdi un padarīt viņus labprātīgus. Varbūt, ka tieši viņu pacietības dēļ arī mums lielajā tiesas dienā Dieva priekšā būs ļauts stāvēt ar viņiem roku rokā. Mūsu kultūra ir slima, lolodama domu, ka mums ir tiesības prasīt, lai mūsu dzīvē piepildās visas mūsu vēlmes. Ja kaut reizi kāda mūsu vēlme nepiepildās, mums tas šķiet netaisnīgi un mēs tūdaļ jūtamies dzīves apkrāpti.

Es nezinu, vai arī citu kultūru cilvēki tikpat neatlaidīgi uzstāj uz visu savu vajadzību piepildījumu, ka vairs pat nespēj savā dzīvē saskatīt neko aizraujošo, bet mūsu kultūrā tā ir īsta sērga un nelaime! Pēc manām subjektīvām domām tā ir valdošās patērētāju ideoloģijas radīta. Ar katru reklāmu televīzijā vai presē cilvēki kļūst aizvien neapmierinātāki, un muļķīgā, neapzinātā un neskaidrā veidā viņi arvien vairāk jūtas dzīves piekrāpti. Tas attiecas ne tikai uz baudāmiem patēriņa labumiem, bet arī uz visu gludo, netraucēto un nopulēto dzīves modeli, ko reklāmas pasniedz kā augstāko laimi. Tas viss tiek uzturēts ar mākslīgi radītām un nepiepildāmām vajadzībām (kas bieži ir savstarpēji pretrunīgas) un brīnišķīgi iet roku rokā ar virtuālo sapņu pasauli, romāniem, filmām un žurnāliem, kas mūs iecukuro.

Tomēr dzīve nelīdzinās kino, jo dzīve nav tik gluda un tajā viss nenotiek tik taisnīgi. Un, jo agrāk cilvēks izvirza savas nereālās, mākslīgi radītās pretenzijas pret dzīvi, jo agrāk tas atklāj šīs nesaskanīgās un disharmoniskās vērtības. “Dzīvodami šādā kultūrā, mēs paši esam apliecinājums tam biedējoši īsajam attālumam, kas ir starp mūsu vēlmēm un vēlmju piepildījumu, starp mūsu vajadzībām un šo vajadzību apmierinājumu. Tajā pašā laikā arī mūsu sarūgtinājuma un spriedzes slieksnis ir kļuvis bīstami zems.”

Mūsu kultūra gluži vienkārši ir nenobriedusi! Es skaidri nezinu: vai nu mūsu kultūra ir nepieaugusi, vai arī tā patlaban “atgriežas bērnībā”. Taču šajā kultūrā ir nepārprotami jūtams kaut kas bērnišķīgs, kas paniski vairās no jebkādām sāpēm un par katru cenu vēlas bēgt no visām grūtībām un šķēršļiem. Tikai nedaudzi ir gatavi atteikties no savām baudām kādu ētisku vai principiālu apsvērumu dēļ, – pretēji jebkādiem ētiskiem un loģiskiem apsvērumiem tiek izdarīti aborti, nogalinot nedzimušus bērnus, lai tikai atbrīvotos no jebkādām problēmām (un viņu mazie ķermenīši tiek izmantoti pretgrumbu krēmos!).

Pasaule ir kā slima ar vēzi un turpina savu trūdēšanu. Kad pieredzam cilvēku spīdzināšanu, bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, laulāto izmisīgās savstarpējās cīņas, kā arī to, ka izplatās ļaunums, plosās kari un miljoniem cilvēku iet bojā no ieročiem un līdzcilvēku pasivitātes, mums ar laiku kļūst pilnīgi skaidrs, ka optimistiskais pasaules uzskats neatbilst realitātei. Jā, tas viss nekam neder. Labākais, ko Dievs var darīt šīs pasaules labā, ir ļaut tai tiesas dienā sadegt, jo tā vairs nav labojama, lai šīs pasaules vietā varētu nākt jaunas debesis un jauna zeme. Kaut tas drīzāk notiktu! Nāc, Kungs Jēzu!


Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Jā, viņš uzņēmās arī mūsu slimību sāpes. Bet nāve bija īsta. Īstākas nav.
ja pareizi atminos, tad "Īstā Nāve" bija tjipa šķirtība no Dieva. Kas paša Dieva gadījumā ir tāds kā nonsens....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`pretēji jebkādiem ētiskiem un loģiskiem apsvērumiem tiek izdarīti aborti, nogalinot nedzimušus bērnus, lai tikai atbrīvotos no jebkādām problēmām`

lielākā daļa abortu tiek veikti tik agrīnā grūtniecības stadijā, ka tur vēl nav nekāda runa par `nedzimušiem bērniem`. dažas nedēļas vecs embrijs vēl nav `nedzimis bērns`. tieši abortu aizliegums noved pie kaktu dakteru veiktām operācijām, kur gan vairs nevar garantēt ne aborta laicīgumu, ne sievietes veselību pēc tā.

`Labākais, ko Dievs var darīt šīs pasaules labā, ir ļaut tai tiesas dienā sadegt, jo tā vairs nav labojama, lai šīs pasaules vietā varētu nākt jaunas debesis un jauna zeme.`

dievs var mierīgi turpināt neeksistēt. cilvēki salabos gan sevi, gan pasauli, agrāk vai vēlāk (protams, ja vien kāds pēc pastarās dienas noilgojies psihopāts kādā brīdī neiedomās paspēlēties ar atomieroču arsenāla kodiem).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Kā tad, anonīmā neliete, pretgrumbu krēms ir nepieciešams! Vai Tu gribētu, lai Tava māte dzemdību vietā būtu izvēlējusies abortu un no Tava nedzimušā ķermenīša pagatvojusi sev sejas masku?

Un tikapt perverss secinājums ir arī tas par kaktu dakteriem. Šādā veidā var attaisnot pilnīgi visu: mums ir  jāuzmanās, lai nenodaram pāri slepkavām, jānodrošinā tām slepkavībām optimāli drošus apstākļus. Tev kauns ir? Labāk kādu reizi paklusē!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Vai Tu gribētu, lai Tava māte dzemdību vietā būtu izvēlējusies abortu un no Tava nedzimušā ķermenīša pagatvojusi sev sejas masku?`

man pēc definīcijas nevarētu būt nekādu pretenziju, jo es vnk neeksistētu. non sekvitur.

`Tev kauns ir?`

nē, nav.

`Labāk kādu reizi paklusē!`

prātā nenāk. ne tik ilgi, kamēr nepaklusēs tādi liekuļi un bībeles jātnieki kā tu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmā bezkauņa,

Ko Tu atkal saukājies un lepojies ar savu bezkaunību?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Runājot par Dievu, kas tjipa raud, cieš un mokās kopā ar saviem izredzētajiem bērniem, bet tā arī tiem nepalīdz.... man nāk prātā jauka līdzība:
Dēls strādājot nejauši paslīd un iekrīt vaļējā akā. Aka dziļa, sienas gludas un stāvas. Blakus akai ir akas vinda, virvju ritulis un citi palīgmateriāli. Garām iet Tēvs. Ierauga akā slīkstošo Dēlu. Pieteidzas klāt... un ielec akā blakus Dēlam!
D: WTF??!?!?! Es cerēju ka tu mani izvilksi ārā, vismaz virvi pametīsi!!?? Kas ar mums tagad būs?!?!?!?
T: Mēs tagad abi noslīksim!
D: ?!?
T: Nu bet tu tagad varēsi noslīkt laimīgs un apmierināts, jo zināsi ka neslīksti viens pats!..............

Morāle: līdzi cietošs, taču bezspēcīgs un nevarigs Dievs ir plāksteris cilvēka izmisumam un vientulībai. Dodot ilūziju tam, ka realitātē neko nedarošais Dievs tomēr šādā veidā (neko nedarot) izrāda savu līdzjūtību un labvelību, lai arī absolūti bezspēcīgu........
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
ej taču.

šodien jau esi lieliski nodemonstrējis, ka pasaules skatījumam tiešām var būt derīguma termiņš, ka tas var notecēt, un ka tāpat, kā ar konserviem, pēc tam tas pamazām kļūst par indīgiem puvekļiem.

manis pēc tu vari ticēt kristum, toram vai visuma valdniekam xenu, bet pēc šīsdienas apoloģētikas un `ciešanas jums pašiem vien  nāk par labu` lekcijas citus par neliešiem saukāt... fuck you. just fuck you.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
par abortiem runājot. Kā cienītais skatās uz pretapaugļošanās līdzekļiem? Piemēram spirālēm?
"Tas ko mēs neredzam - mūs nesatrauc un nebiedē!"?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Thank you ma'am for atheist's creed and blessings. Es te rakstu vienu rakstiņu par ateistiem, to noteikti pievienošu ilustrācijai. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
ateistiem nav ne creed'a, ne blessingu.

toties ir parasta cilvēcīga aizkaitināmība, pie kādas var novest klausīšanās, kā mācītājs pusi dienas runā par to, kā izdomātam dievam esot tiesības uzsūtīt cilvēkiem visas iespējamās ciešanas, un pēc tam tādā pašā tonī sāk protestēt pret sievietes tiesībām kontrolēt pašai savu grūtniecību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Thank you ma'am for atheist's creed and blessings. Es te rakstu vienu rakstiņu par ateistiem, to noteikti pievienošu ilustrācijai. 
IMHO bija labāk rakstīt par mācītājiem. domāju ka tos tu pazīsti nedaudz labāk.............
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

Tā vietā, lai mūs taisnīgi iznīcinātu, Dievs cieš kopā ar mums un, protams, ne tikai cieš, bet arī glābj. Nu, piemēram, ko varētu darīt ar anonīmo bezkauņu? Jāpcieš nabaga cilvēks, kāds nu ir, ko Tu te citu izdarīsi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
pret sievietes tiesībām kontrolēt pašai savu grūtniecību

Jā, kontrolieru mums te ir saradies daudz, arī tādu, kas par cilvēka dzīvību runā tāpat kā par svara kontrolēšanu. Cik samaitātam gan jābūt cilvēkam, kas ir gatavs pret dabu un aicinājumu nogalināt pašu skaistāko un labāku, kas šajā pasaulē ir - savu bērnu!!! Turklāt nevis kaunas par to, bet bezkaunīgi bļaustās. Kaina cilts!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
Jā, ar šo Dieva nekonsekvento dabu es esmu pazīstams. Te Dievs bez liela pamata cilvekus iznīcina (laikam netaisnīgi, tatad), te atkal tiesi pretēji - neiznīca, lai gan taisnīgi būtu iznīcināt. Vai nu nav taisnīgs, vai arī dikti untumains un ar savu galvu nedraudzējas...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Turklāt nevis kaunas par to, bet bezkaunīgi bļaustās. Kaina cilts!`

vari paturpināt sašutumu vēl kādas desmit minūtes? es uztaisīšu popkornu. ;D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

Lietas ir tādas, kādas nu tās ir ir. Ne visu mēs saprotam, bet nav tāda Dieva, ko varam tiesāt, ir tikai tāds Dievs, kurš tiesās mūs, un taisnīgi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Anonīmais,

Cinisms ir nejauka lieta un nešpetna izrunāšanās arī. Ieēd popkornu vai čipšus, tikai atceries, ka jākontrolē svars.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`nav tāda Dieva, ko varam tiesāt, ir tikai tāds Dievs, kurš tiesās mūs`

ir vienkāršāk. ir tikai tāds dievs, ko ir izdomājusi mācītāju un priesteru kliķe, lai iegūtu falšu autoritāti citu tiesāšanai.

`Cinisms ir nejauka lieta un nešpetna izrunāšanās arī.`

ne jau nu tu man norādīsi, ko darīt - ne ar manu muti, ne manu dzemdi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``ka viena un tā pati Dieva darbība vienam dod dzīvību, otram nāvi. ``

Tātad tomēr dievs - laundaris?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``bet nav tāda Dieva, ko varam tiesāt``

Nu reāli jau protams nav, jo nav nekāda dieva, bet mitoloģisko tēlu ``bībeles dievs Jahve`` jau mēs tiesāt varam, par ko ne? Tieši tāpat, kā citus literārus tēlus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Dieva mīlestība liek Viņam pašam nemitīgi būt nomodā, ievainotam, asiņojošam``

Pag, šis atkal ir grāvī.

Visvarena būtne. Kāpēc ievainota, kāpēc asiņojoša?

Cilvēcisks varonis tāds var būt - savas ierobežotības dēļ - ja nežēlo sevi citu dēļ un atdod visus resursus, tajā skaitā savu veselību. Dievam tak resursu bezgalīgi daudz, kālab šim būt ievainotam?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``ja matērija ir mūžīga tiem, vajadzēja būt sabrukušiem utt.``

Ilārs iet mācās astrofiziku - kā rodas smagie elementi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ctulhu,

Pasaki lūdzu, lai anonīmais bezkauņa mani vairāk nelamā un neko nestāsta ne par savu muti, nedz par savu dzemdi. Vismaz no tām ciešanām pasargājiet mani!

Nē, Dievs nav ļaundaris. Vienam zāles palīdz, bet otram, kas tās lieto ļaunprātīgi, rada problēmas, bet zāles ir vienas un tās pašas un labas.

Es neieteiktu tiesāties ar Dievu, tiešām neieteiktu, labāk te sekot anonīmā padomam un kontrolēt savu muti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 04, 2013
Vai arī iedod pieredzi - reducētā formā, protams. Nu, piemēram - jebkura sāpju sajūta un skaidrojums, ka kaķītim ir tāpat, ja tam dara pāri.
Turpini spergot. Tā pat kā ar tipisku vidusmēra sievieti, tāpat arī ar bērniem/pusaudžiem tev darīšanas acīmredzot nav bijis, vai arī ja ir, tad prosta nefiltrē notiekošo. Ja audzināšana risinātos stroga skaidrojumu līmenī, mēs jau sen būtu izmiruši kā suga.
Citāts
Nu bet noteikumi, kas ir pamatoti, jau ir , tā sacīt, izturīgi pret apstrīdēšanu, tāpat kā zinātniskas teorijas, kuras darbojas. Tb var apstrīdēt dajebko, bet darot to korekti, pie tiem pašiem pamatotajiem noteikumiem vien atgriezīsies.
Pats fakts, ka eksistē (un ne pirmo gadsimtu) civilizācija, kas balstās uz šiem noteikumiem ir gana labs pamatojums. Individuāli tev gan būs grūti iestāstīt jebkādu normu nepieciešamību, ja tās neatspoguļo tavu sekli utilitāro un ''wanna feelgood feelings'' pasaules skatījumu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 04, 2013
Thank you ma'am for atheist's creed and blessings. Es te rakstu vienu rakstiņu par ateistiem, to noteikti pievienošu ilustrācijai.
Uzraksti labāk kaut ko par šito. Kamēr tu ārstē ateistus, tikmēr tava paša pils deg melnās liesmās.
http://www.diena.lv/pasaule/vatikans-atsakas-ano-sniegt-informaciju-par-bernu-seksualo-izmantosanu-14035397
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``kas ir gatavs pret dabu un aicinājumu nogalināt pašu skaistāko un labāku, kas šajā pasaulē ir - savu bērnu!!! ``

Tu taču zini, ka tā ir demagoģija, jo normālo abortu gadījumā vienkārši nav darbības ``nogalināt``, jo nav būtnes ar apziņu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

Bet ja atmetam emocijas, Anonīmajai lēdijai ir taisnība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Gnidrologs

``Pats fakts, ka eksistē (un ne pirmo gadsimtu) civilizācija, kas balstās uz šiem noteikumiem ir gana labs pamatojums. ``

Tā gluži nebūs, jo redzi - tas, ka cilvēki gadsimtiem ilgi ir braukuši ar zirgiem, nenozīmē, ka zirgi ir optimāls transporta veids. Te tas pats.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Palasīju, vispār interesanti: Regardless, one thing is becoming clear: that sufficient raw materials for building terrestrial planets were available very soon after the Big Bang, raising the possibility that there could be life in the universe far older than we. Perhaps they reside around long-lived red dwarf stars, or have moved on from their home system after their star expired. Or, perhaps, we really are the first, which means that if life has happened just once throughout the entire history of the universe, our existence must be a fluke and our planet very, very special indeed.

Tu noklausījies savu tautieti?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ateists, tie šķiet ir katoļi, kuri luterānim Ilāram skaitās nepareizie :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs, man tagad nesanāk skatīties videofailus, jo tie, atšķirībā no debates, prasa visu uzmanību, kaut kad vēlāk un pie ātrāka interneta.

Par planetām - nu jā, smagie elementi pēc Fe radās novu un supernovu uzliesmojumos, tātad ne pirmajā zvaigžņu paaudzē.


Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 04, 2013
Kāda nozīme? Kristieši ir kristieši. ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Jap, tie ar Ctulhu gandrīz vienā kompānijā. Vismaz viņi visi nonākšot vienā vietā.

Par lady incognito es nevaru teikt, ka viņai taisnība, bet varētu piekrist, ka ar sievietēm nestrīdās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Kad sanāk laiks paskaties to vēstures kursu. Ne visam var piekrist, bet diezgan interesants domas gājums.

ateist,

Ne visi, kas saucas par kristiešiem, ir kristieši, daži pat ir ateisti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs - Piedod, es vēl neizlasīju visu jūsu debati, bet

1) Par abortiem viņai taisnība. Mēs visi izejam no tā, ka nedrīkst iznīcināt saprātīgu būtni un arī sentientu būtņu iznīcināšana nav nekas labs, bet te nav runa ne par vienu ne par otru.

2) Jā, un teksti par ``ciešanu svētīgumu`` tiešām ir ļauni, neskaitāmes reizes ļaunāki par visu citu, kas te izskanējis. Tas ir tas, ko es saucu par memetisko indi ( memetic hazard).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 04, 2013
Ilārs, tad sanāk, ka Vatikāns nav kristieši un viņi tur tikai sevi par tādiem sauc? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
Par abortiem runājot, es vēl aizvien gaidu tavu viedokli spirāļu sakarā....  tu taču ļoooooooti labi saproti, ka tas nav gluži par velti uzdots jautājums......
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ateists, cik es atceros no vēstures, M.Luters Romās pāvestu nosauca par antikristu ( tas būtu Lucifera dēls, ja es pareizi saprotu mitoloģiju), turklāt ne jau tikai konkrēto pāvestu, bet pāvesta amatu kā tādu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ateists, nu re - nenāk te neviens Ilāram palīgā, viens viņš cīnās...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Masik,

Lietas ir tādas, kādas nu tās ir ir. Ne visu mēs saprotam, bet nav tāda Dieva, ko varam tiesāt, ir tikai tāds Dievs, kurš tiesās mūs, un taisnīgi.
Jā, arī ar šo viedokli es esmu pazīstams. Proti  - lai vai ko Dievs dara - tas ir labi un nevainojami. Nevis tapēc ka labi un nevainojami, bet tapēc ka to dara Dievs un nevienam nav iespēju Dievu vainot, sodīt, pārmest kaut ko. Pat ja tas būtu  Hitlers, pareizināts ar Staļinu -tas tik un tā būtu labs, mīlošs un gudrs Dievs, jo visas viņa ļaunprātības būtu jāpieņem kā izcils viedums, labsirdība un tikai Dievam zināms, ka tas esot mums, cietējiem par vienīgo labumu.

Diemžēl loģika (!!!!!!!!!) saka ko mazliet citu: Dievu tiesā pēc viņa vārdiem un viņa darbiem. Redzi, ja Dievs saka ka peģuki ir tie kas 'atzīst vīriešus' un tie ir pelnījuši nāvi, bet pats pēc brīža izvaro mazgadīgu puisīti.... tu, protams, Dievu sodīt ar nāvi nevari.... taču tev būtu jābūt skaidrībai par to, kas tad īsti pats Dievs ir.... vai ne?
Nu un redzi, ja Dievs saka ka nogalināt ir SLIKTI, bet pats ņem un masveidā nogalina....  tu tacu saproti - sodīt mēs viņu nevaram, taču patiesību atzīt tomēr varam, vai ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Masiks

``Nevis tapēc ka labi un nevainojami, bet tapēc ka to dara Dievs un nevienam nav iespēju Dievu vainot, sodīt, pārmest kaut ko.``

Ugu. Pēc šīs loģikas Uicilopočtli ir labs dievs un upurēt viņam cilvēkus izraujot viņiem sirdis piramīdu virsotnēs ir labs darbs un tā tiem cilvēkiem ira vissvētīgāk.

Pareizi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ateists, nu re - nenāk te neviens Ilāram palīgā, viens viņš cīnās...
Jā, vot tas, manuprāt, ir netaisnīgi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Masiks, nu ko lai dara, ka pārējie viņējie ir vēl arī spejīgi sarunāties tikai ja aiz muguras stāv inkvizitorsmoderators.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Masiks

``Nevis tapēc ka labi un nevainojami, bet tapēc ka to dara Dievs un nevienam nav iespēju Dievu vainot, sodīt, pārmest kaut ko.``

Ugu. Pēc šīs loģikas Uicilopočtli ir labs dievs un upurēt viņam cilvēkus izraujot viņiem sirdis piramīdu virsotnēs ir labs darbs un tā tiem cilvēkiem ira vissvētīgāk.

Pareizi?
bet loģiski. jo ja neupurēsi - no rīta Saule neuzlēks. A Saules gaisma ir vajadzīga VISIEM cilvēkiem. A ko darīt, ja sistēma bez cilveku upurēšnas nestrādā? Gaismu ta vajag visiem...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Masiks

`` sodīt mēs viņu nevaram, taču patiesību atzīt tomēr varam, vai ne?``

Nu kā jau te ``Anonymous`` teica - ja izrādītos, ka tāds tiešām eksistē, tad nāktos karot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Dažkārt Viņš tiešām mūs moka un sāpina – vēl tiešāk to droši vien būs grūti nosaukt. Personīgi es to, ka Svētie Raksti “neaizstāv” Dievu, neko neizpušķo un nenogludina, izjūtu kā atvieglojumu. Bet Viņš nemoka mūs no sirds! Viņš to dara vajadzības spiests, jo mēs, ja tā var sacīt, paši esam izvēlējušies valodu, kurā Viņam ar mums runāt. Grēkā krišana “piespieda” Dievu attiecībās ar mums pieņemt citus noteikumus, nekā Viņš pats būtu vēlējies.
``

Ak tu nabadziņš... Piespieda viņu... Nu tiešām atgādina KZ komandantu un uzraugu taisnošanos Nirnbergas un tml prāvās.

Nē, tas nav attaisnojums un tāds dievs ir noziedznieks.

Jo skaties: Ja Tu redzi tiesas prāvu, kurā kāds maniaks saka, ka viņš jau to nedarīja no sirds un vispār viņi kaut kas hvz kas ( piemēram, upuros mītošais ļaunums) piespieda tos bendēt, tad ko Tu padomāsi? Ka maniakam taisnība?  Really?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Miķelis
no kurienes tu izrāvi, ka Dievs nevar būt ļauns vai nežēlīgs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 04, 2013
Dievs ir = auzu putra! #christianityexplained :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs un pārējie teisti, ja tādi te ieklīst ir acināti izskaidrot vēl šādu problemu:

Nu labi, Lucifers sabojājās, hvz kā.

Bet līdz ar to jautājums: Kāpēc ļaut bojātajam luciferam ietekmēt citas būtnes un bojāt arī tās?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Cik samaitātam gan jābūt cilvēkam, kas ir gatavs pret dabu un aicinājumu nogalināt pašu skaistāko un labāku, kas šajā pasaulē ir - savu bērnu!!
Ja konkrētais bērns (vai pareizāk sakot, dīglis) ir negribēts un negaidīts, vai, vēl jo vairāk, neprāta/vardarbības sekas, tad ir stipri diskutabls jautājums par to, vai tas pats skaistākais un labākais, kas šajā pasaulē ir.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
MJ

Nu ta Ilāram te ir parastais demagoģijas paņēmiens  - jēdzienu dreifs.

Nosaucam audu fragmentu par ``bērnu`` un tad skaļi kliedzam ``viņi nogalina bērnus``. Normālam cilvēkam teksts ``nogalina bērnus`` izraisa negatīvu emo - reakciju un šis cilvēks vairs nepamana, ka ne par kādiem bērniem nav runa, toties noenkurojas uz to, ka ``viņi grib nogalināt bērnus``.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
štatos jau ir tāda `tējas partija` (bars vecu ultra konservatīvo, kas ir vēl sistāki par parastajiem republikāņiem, kuriem pēdējās desmitgades jau tāpat īsti viss nav mājās), kas ik pa laikam mēģina bīdīt likumus tam lai aizliegtu abortus kā šķiru, tai skaitā tad ja ieņemšana ir bijusi izvarošanas veidā.

un kāpēc? jo ZIGOTAS TAČU IR CILVĒKI!!! un cilvēkus, KĀ VISIEM ZINĀMS, drīkst nogalināt tikai uz elektriskā krēsla un ar letālajām injekcijām, kaujas laukā svešās valstīs, vitamīnu sašņaukušamies lauķiem šaujot pa nejaušiem garāmgājējiem, psihopātiem ar ieroci ielaužoties skolās, `rajona patruļām` randomi apšaujot garāmgājējus pusaudžus (http://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Trayvon_Martin) un tā tālāk, bet tad, kad sieviete klīnikā no dzemdes izoperē agrīnu embriju, kuram labi ja muguras smadzenes ir izaugušas -- tā lūk ir apgrēcība, slepkavība un jēzuliņam sirdssāpes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Anonymous, es laikam atkārtošos, bet ir šausmīgi amizanti, ka tie paši, kas ir PRET abortiem, parasti ir PAR nāvessodiem. Nu jā un tāds sīkums, ka arī daudz lielākā sajūsmā par dažāda veida karošanu ir šie paši.

Nu zināma loģika jau ir - aborti traucē ražot gaļu kaujaslaukiem...

Mīlestība, odnako....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
nu jā. par cilvēku ir jāinteresējas divus posmus viņa mūžā, kamēr viņš ir audu pikucis dzemdē un kamēr viņš ir derīgs iesaukšanai. pārējā laikā dievs parūpēsies, mēs taču visi zinām, kā viņš par mums rūpējas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
un es te nemēģinu bīdīt to ka valstij nevajag aizsardzības spēkus vai ko tādu, tas viss ir galīgi ne par tēmu.

es tikai par to, ka ticīgajiem mēdz būt kaut kādi ļoti īpatnēji priekšstati par cilvēka dzīvības vērtīgumu - visvērtīgakā tā ir tad, kad smadzeņu ir vismazāk vai to vēl nav, un traģēdija vispār ir tikai tad ja kaut ko izdara paši cilvēki. ja cilvēks iet bojā apstākļu dēļ, tad tāda bija dieva griba, un dievam taču ir tiesības nogalināt pa labi un kreisi kā ienāk prātā...

ehh, buļļasūds tas viss, fakin 21. gadsimts un debates par dieviem kā reālām personām. jāiet gulēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Anonymous, te sen jau vairs nav debates par dievu/ dieviem kā kaut ko reālu.

Mums ir folkloras teksts, kuru daudzi cilvēki uztver kā kaut ko patiesu un tic tam. Tajā tekstā ir aprakstīti tēli, kurus šīs ticēšanas uzturētāji uzstāda kā morāles etalonus jeb avotus.

Tāpēc un tikai tāpēc mēs te tērējam laiku un šos tēlus analizējam.

Jo šos tēlus vēl aizvien ( jā šajā pašā 21 gs) piedāvā publiski kā morāles avotus un etalonus. Lūk par to ir runa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Masik,

Par pretapaugļošanas līdzekļu lietošanu es saviem draudzes locekļiem iesaku runāt ar ārstu, un Tev varētu ieteikt to pašu. 

Ctulhu,

Kāpēc ļaut bojātajam luciferam ietekmēt citas būtnes un bojāt arī tās? Tas ir grūts jautājums, bet es domāju, ka Dievs respektē arī Lucifera vēlēšanos pierādīt savu taisnību. Katrā ziņā šķiet, ka Lucifera krišana ir kaut kas vairāk nekā mēs spējam saprast, savā ziņā kosmiska mēroga katastrofa.

Dievs nevar būt vienlaicīgi mīlestība un ļauns un nežēlīgs. Pat tad, kad Dievs soda, viņš to dara mīlestības mudināts. Bet es būšu Dievam slikts advokāts un tāds viņam arī nav vajadzīgs. Runājiet ar viņu pašu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Runājiet ar viņu pašu. ``

Nav iebildumu. Dievu studijā!  Nu, kur ir?

``Dievs nevar būt vienlaicīgi mīlestība un ļauns un nežēlīgs. ``

Nu lūk un vērtējot pēc augļiem (pēc tekstiem) tur nekāda mīlestība nesanāk un šitas ``Pat tad, kad Dievs soda, viņš to dara mīlestības mudināts`` apsūdzības nenoņem un vainu nemīkstina, skatie saugstāk manis doto līdzību ar maniaku tiesā, kurš šādi mēģina taisnoties.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ctulhu,

Nu ja paskatāmies, ko zinātnieki, nerunājot par ateistiem, domāja vēl pirms pāris gadsimtiem, tad tā patiešām ir ievērības cienīga folklora.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
nē, nu, par tevi un pārējiem ateistiem viss ir skaidrs, mums tā ir būtībā literatūras darba pētīšana. es tik par to, ka daudzi cilvēki šo tekstu tik tiešām joprojām uztver par burtisku un patiesu pasaules aprakstu, ignorējot visu, ko zinātne ir atklājusi kopš... pašiem tās sākumiem.

jā, starp citu, interesanti ko ilārs domā par joshua 10:1-15 -- kā nu tur bija, tiešām izdevās ģenerālim apturēt saules griešanos ap zemi? ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ctulhu,

Dievam nav jāsteidzas kā ateistam, jo viņam pieder mūžība. Pienāks laiks, kad viņš ar Tevi parunāsies. Pagaidām viņš ļauj Tev sagatavoties šai sarunai. Ceru, ka tā būs patīkama.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Anonymous

``es tik par to, ka daudzi cilvēki šo tekstu tik tiešām joprojām uztver par burtisku un patiesu pasaules aprakstu, ignorējot visu, ko zinātne ir atklājusi kopš... pašiem tās sākumiem.``

Es par to pašu - tajā jau arī ir problēma. Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs analizējam kristiešu reliģiskos tēlus, nevis kādus citus, exotiskus un mazpazīstamus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Nu ja paskatāmies, ko zinātnieki, nerunājot par ateistiem, domāja vēl pirms pāris gadsimtiem`

jā, redzi, zinātne nestāv uz vietas, tā kļūdās, mācās no savām kļūdām un nepārtraukti attīstās, ar katru brīdi arvien labak spējot skaidrot pasauli. cilvēces domājošajai daļai tā liekas laba lieta. tev nē?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

Kas tur ko gatavoties, jams var nāktu un runāt tūlīt, es pat viņam accountu šeit varu iedot, tad sarunu redzēs visi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ģenerālim neko nevajadzēja darīt, bet Dievs gan apturēja Sauli. Tas viņam ir tikpat vienkārši kā Tev visu, ko nesproti nosaukt par: "buļļasūds tas viss, fakin 21. gadsimts un debates par dieviem kā reālām personām"
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
``zinātne nestāv uz vietas``

 Nu es jau arī varu lietot alegorijas:

Zinātne ir dzīva
Reliģija mirusi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ctulhu,

Nesteidzies, take your time.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs analizējam kristiešu reliģiskos tēlus, nevis kādus citus, exotiskus un mazpazīstamus.`

nē nu protams. kaut arī būtu interesanti atrast kādu acteku reliģijas piekritēju un sarīdīt ar vietējiem svētuļiem - zini kā, abi piekrīt, ka pasaules glābšanai ir vajadzīgi asinsupuri, tikai kristiešiem pietiek ar vienu, kamēr actekam to vajag regulāri, ievērojot pareizos datumus un tā...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Ģenerālim neko nevajadzēja darīt, bet Dievs gan apturēja Sauli.`

ziņas deviņos - zeme kustas ap sauli, nevis otrādi!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
`` bet Dievs gan apturēja Sauli.``

Hihihi, Ilārs попался :D

Vajadzēja teikt ``apturēja zemi``, bet nu ja rakstīts, ka saule griežas ap zemi, tad saule griežas ap zemi....

Pateicos Ilār, nebijusi jautrība.,..
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Āā, nezināju, ka zinātne ir dzīva. Reliģiju gan jau Hruščovs apglabāja.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
mēs arī te ņirdzam skaļi. prozit!

bet nu, ja apturētu zemi (tā, piecu minūšu laikā, stop), ienaidnieka armijas uzbrukums jau nu būtu pati mazākā problēma.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Reliģiju gan jau Hruščovs apglabāja.`

laikam ne pietiekami centīgi, re kā tā joprojām valkājas apkārt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Anonymous

`` tikai kristiešiem pietiek ar vienu, kamēr actekam to vajag regulāri, ievērojot pareizos datumus un tā.``

Nebūs tik daudz atšķirību... Pareizāk sakot, bībeles dievs pēc dažiem parametriem acteku kolēgu varētu pārspēt... Actekiem tas džeks vienkāršs - viņš vnk tos upurus ēd, kamēr šis ( Ilāra vārdiem runājot) moka cilvēkus mīlestības vadīts...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Varbūt zemi, varbūt sauli, varbūt abus divus. Vispār, kapēc zemi, ja var sauli? Ir jau te dažādi skaidrojumi, bet skaidrs, ka tā bija Dieva šepte. Es tajās lietās negribu jaukties, tāpat maz ko saprotu. Tikai muļķa ateists zina visu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
jā, tas gan, pagānu dievi tāpat mēdz būt maitas, bet parasti to vismaz nenoliedz. a te, `ja sit, tātad mīl`.

`Es tajās lietās negribu jaukties, tāpat maz ko saprotu.`

nē, nu tas ir acīmredzams, bet tu tik un tā jaucies... tad kāpēc neturēt līdz galam?

`Vispār, kapēc zemi, ja var sauli?`

tāpēc ka saule attiecībā pret zemi nepārvietojas. tev tiešām tas ir jaunums vai arī nu jau tu vnk āksties?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Vispār, kad es lasu izdomātus briesmu stāstus, nu piemēram Lavkrafta, Kinga, Kunca un tml, tad salīdzinot ar Ilāra kaut vai šodien uzzīmēto tēlu tie ir jauki un mīlīgi... Tur nekur nav monstru, kuri citus spīdzinātu tādā veidā realizējot savu mīlestību. Jā, nu reālajā vēsturē gan tas ir gadījies, miniet 3 reizes uz kādu textu bāzes....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
``tam kungam par lielu godu!``
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Es pieņemu, ka Ilārs vnk par to visu nav tik daudz domājis, jo citādi es vienkārši sāku nesaprast... Viņš noteikti ir moraliski adekvats, tātad labs cilvēks... Un ja kāda reāla būtne izturētos tā, kā bībeles tēls Jahve, tad ko Ilārs par to domātu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
nu, viņam kā mācītājam domāšana par šīm lietām kaut kā ietilpst darba aprakstā, ne?

man liekas ka tur ir tā - dievam visas šīs lietas ir atļautas un pareizas vienkārši tāpēc ka viņš ir dievs. ja tās tāpat darītu cilvēki, tas nebūtu atļauti un pareizi. būtībā vecā ideja par karaļiem un viņu īpašajām tiesībām kuras viņiem ir tikai tāpēc ka viņi ir karaļi (no otras puses šī politika pati bija balstīta bībelē, `divine right of kings`).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Kas īsāk saucas dubulta morāle jeb morāls relativisms, ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
dubultstandarti, jā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Nu jā, tas pats komplekts,  no kura nāk argumentu balstīšana autoritātē, ``neapspriežami`` jeb `` pašsaprotami`` postulāti, ``vienlīdzīgākas`` koncepcijas jeb NOMA princips ...

Vecas un sazarotas ir šīs kognitīvās problemas cilvēkos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Technically, what is going on is that the Earth, Sun and all the planets are orbiting around the center of mass of the solar system. This is actually how planets orbiting other stars are often detected, by searching for the motion of the stars they orbit that is caused by the fact that the star is orbiting the center of mass of the system, causing it to wobble on the sky.

The center of mass of our solar system very close to the Sun itself, but not exactly at the Sun's center (it is actually a little bit outside the radius of the Sun). However, since almost all of the mass within the solar system is contained in the Sun, its motion is only a slight wobble in comparison to the motion of the planets. Therefore, assuming that the Sun is stationary and the planets revolve around its center is a good enough approximation for most purposes.
http://curious.astro.cornell.edu/question.php?number=461
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs, jā, mēs zinām par masas centru.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Un ja kāda reāla būtne izturētos tā, kā bībeles tēls Jahve, tad ko Ilārs par to domātu?

Ja, kāda cita būtne to darītu, tad pēc sava cilvēciskā prāta spriežot, es domātu, ka tas ir velns.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Ja, kāda cita būtne to darītu, tad pēc sava cilvēciskā prāta spriežot, es domātu, ka tas ir velns.``

Nu redzi.

Tagad tev atliek vienīgi atmest dubultstandartus.

Un vērtēt pēc augļiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Tagad tev atliek vienīgi atmest dubultstandartus.

Nē, man atliek cerēt, ka Dievs izlabos manu prātu. Mana problēma ir tā, ka mans prāts nav mazāk dumpīgs pret Dievu kā jūsējais.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

Tātad ja Tu dzīvotu padomju savienībā un tev kaut kas tur liktos nepareizs ( nu izsūtīšanas piemēram, GULAGs un tā)  - Tu darītu ko - iespēju robežās pretotos tam vai arī ietu uz partijas komiteju un lūgtu lei tev izskalo smadzenes tā, ka Tev viss liekas pareizi?

``Mana problēma ir tā, ka mans prāts nav mazāk dumpīgs pret Dievu kā jūsējais. ``

Nu protams, jo Tu esi normāls saprātīgs cilvēks un tādam šis tēls nevar izsaukt citādu reakciju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Lielākā daļa gāja uz smadzeņu skalošanu, kas arī pierāda prāta spējas. Es negāju, par spīti tam, ka citi sacīja, ka es esmu neprātīgs. Iešanas vietā mani veda, pārsvarā uz VDK. Tur arī apelēja pie mana saprāta, dzimtenes, nākotnes un pie kā tik vēl ne. Tā kā esmu jau pietiekoši apdauzīts.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
jo Tu esi normāls saprātīgs cilvēks

Vai arī pilnīgi otrādi. Lady in incognito, piemēram, domā, ka es esmu zābaks. Man patīk šādas uzslavas vairāk, nekā normāls utt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

Nu lūk un Tu nepadevies.

Kāpēc tagad padodies tādiem pašiem dubultstandartiem?

Tāpēc ka tas dod iztiku? (pēdējais nav uzbrauciens, ja tas ir tā, tad es saprotu  - jo situacijas var būt dažādas un ne jau man tiesāt)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Lady in incognito, piemēram, domā, ka es esmu zābaks.``

Cik nu es palasīju, viņa tāpat kā es oponē Tevis paustajām idejām nevis uzbrauc personiski, ja kāds ir uzbraucis personiski, tad es visu vietā atvainojos.

Bet nu šīm idejām es arī uzskatu ka ir jāoponē un tāpat kā lēdija saku, ka nevaru klusēt, ja tādas lasu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Tāpēc ka tas dod iztiku?

Nē, tēmē drusku augstāk -  dzīvību! Es jau sen, piemēram, saviem amatbrāļiem LELB esmu sacījis, ka ja tas viss nav patiesi, tad nav ko ākstīties. Bet dzīvība man mīļa. Naudu var visādi nopelnīt. Tur daudz prāta nevajag, bet ar dzīvību būs tā švakāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Atvainoties nevajag. Man tas ir liels gods, ja ateisti mani lamā. Ja būtu otrādi, es būtu nelaimīgs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

Bet padomā - ja Tev Staļins teiktu, ka dos Tev dzīvību ja tapsi par komunistu un piedalīsies savu tautiešu deportācijās - Tu piekristu?

( Uz brīdi pieņemam, ka staļinam tāda iespēja ir - turēt Tevi pie dzīvības, kamēr paklausi)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

`` Ja būtu otrādi, es būtu nelaimīgs.``

nevaru solīt, ka sākšu lamāties, pardon.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Nu daudzi jau to darīja par maizes gabalu un pat bez tā. Kristieši savukārt ļoti bieži zaudēja dzīvību. Šīs zemes dzīvība jau nav nekāda medus maize un Satļina laikā jau vispār gandrīz neko nebija ko zaudēt, kā tikai pliku dzīvību. Zini, man nepatīk elle. Tik ļoti nepatīk, ka esmu gatavs upurēt ne tikai savu prātu, lai tur nenokļūtu. Bet vispār Dievs arī ar laiku atjauno, saved kārtībā prātu. Es jūs labi sparotu, jūs mani ne visai. Skat. iepriekš par visparējo un īpašo Dieva darbību. Teikšu Tev godīgi, esmu pamatīgi domājis par šiem jautājumiem, izlasījis kaudzi grāmatu un arī no saprāta viedokļa ateisms man šķiet galēji absurds. Tā domā daudzi, tādēļ jau pasaulē nav daudz ateistu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Paldies, man ar Tevi patīk runāt, jo Tu esi konstruktīvs, domā samērā konsekventi, tiesa nedaudz aizspriedumains un virspusējs, bet visumā OK. Domāju, ka lielākā daļa Tevi arī uzskata par fanātiķi, bet man tas patīk. Cilvēkam ir jābūt pārliecinātam par galvenajām lietām, kaut arī pārliecība ir nepareiza. Tas ir labāk, nekā vispār bez kādas konkrētas nostājas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Zini, man nepatīk elle. Tik ļoti nepatīk, ka esmu gatavs upurēt ne tikai savu prātu, lai tur nenokļūtu.`

tātad vecās labās bailes no soda? ja jau tā, tad kāda starpība, staļins ar gulagiem vai dievs ar elli?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Zini, man nepatīk elle.``

Nu tātad ja Staļins vai kāds cits tamlīdzīgs ļaundaris Tev piedraudētu, ka spīdzinās Tevi mūžīgi, ja nepakļausies ( un Tu tam noticētu), tad Tu šajā vietā pēkšņi sāktu to ļaundari pielūgt kā mīlestības iemiesojumu. Un godīgi censtos izvarot savu prātu tādā veidā lai tas Tev tiešām liktos mīlestības iemiesojums?

Hmm, neizklausās labi...

Hmm, jā, tad man jāpievienojas jautājumam: Viss novārās uz bailēm no elles? Tā arī ir sāls?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Tā domā daudzi, tādēļ jau pasaulē nav daudz ateistu.`

vairāk nekā tu domā, un kļūst (vai vismaz sāk par to runāt) arvien vairāk. eiropā `not religious` ir straujāk augošā šāda veida aptauju iedaļa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Bailes no elles būtība ir bailes no Dieva, jo tikai Dievs var iemest ellē. Pēc tam sāc domāt un saprast, ka Viņš rīkojas taisnīgi. Taču tikai tad, kad saproti, ka Dievs ir labs, mīl tevi un rūpējas par tevi, samaksā par taviem grēkiem un piedod tos, sākas ticība. Tas notiek lēnu un pamazām, bet ar laiku sāc saprast arvien vairāk. Prāts jau nav nekāda dižā lieta, pat no naturālisma viedokļa ir skaidrs, ka tam var tikai visnotaļ nosacīti uzticēties. Apgaismības laiks ar savu ticību prātam bija naivs. Paskaties pats, ko prāts darīja Hitlera un Satļina laikā!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 04, 2013
`Pēc tam sāc domāt un saprast, ka Viņš rīkojas taisnīgi. Taču tikai tad, kad saproti, ka Dievs ir labs, mīl tevi un rūpējas par tevi, samaksā par taviem grēkiem un piedod tos, sākas ticība.`

vai šito gadījumā nesauca par stokholmas sindromu?

`Paskaties pats, ko prāts darīja Hitlera un Satļina laikā!`

nevis prāts, bet nepietiekami daudz prāta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Mjā, stokholmas sindroms vistīrākajā veidā.

Ilār, lieta tāda, ka es = mans prāts. Es esmu prāts. Nekāda cita ``es``, kas būtu attiecināms uz mani, nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Starp citu, vēl interesanta nianse, pie tā paša stokholmas sindroma:

Pat kristiešu reliģiskajos tekstos to autoriem ir dabraucis, ka ``taisnīgums`` ir slikts jeb aplams koncepts un tas jāaizvieto ar piedošanu, jālieto empatija un tml.

Un pēc tam šie paši kristieši, šoreiz Ilārs vēsā mierā piedēvē savam dievam atpakaļ šo viņu pašu jau izbrāķēto atriebības veida taisnīgumu: ``Viņš [dievs] rīkojas taisnīgi``.
Šo efektu dažādās izpausmēs esmu daudzas reizies pamanījis - reliģiskajiem tēliem tiek piedēvēti dažādi, arī savstarpēji izslēdzoši, īpašību komplekti atkarībā no tā, kādu tēzi kristietis patreiz grib aizstāvēt un kādu ideju bīda.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Par pretapaugļošanas līdzekļu lietošanu es saviem draudzes locekļiem iesaku runāt ar ārstu, un Tev varētu ieteikt to pašu.
Tad kāpēc Tu runā par abortiem?
Citāts
Dievam nav jāsteidzas kā ateistam, jo viņam pieder mūžība. Pienāks laiks, kad viņš ar Tevi parunāsies.
Te Ilārs tā kā caur puķēm atzīst, ka nekāda dieva patiešām nava? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Nekāda cita ``es``, kas būtu attiecināms uz mani, nav.

Emocijas, griba, sirdsapziņa nav tas pats, kas prāts. Nevis nepietiekami daudz prāta tirānu valdīšanas laikā, bet prāta bezspēcība pret tiem. Ar prātu ir ārkārtīgi viegli manipulēt, un cilvēki to arī dara, ja vajadzība spiež.

Taisnīgums patiesi neko labu nesola, bet tas ir arī patiess. Protams, ka cilvēce no kristīgās ticības ir mācījusies, ka piedošana jeb evaņģēlijs ir galvenais cilvēka dzīvē, mēs burtiski dzīvojam no piedošanas un mirstam no taisnīguma. Tas tomēr nenozīmē, ka varam atteikties no taisnīguma jēdziena vai to ignorēt. Tad patiešām nākas manipulēt ne tikai ar prātu, bet arī ar sirdsapziņu un beigu beigās nonākam pie paštaisnības. Problēma ir vecu vecā un tā ir farizejisma problēma. Izeja nav taisnīguma prasību mazināšanā, bet piedošanā. Savukārt, ja taisnības jēdziens zūd, tad nekāda piedošana nav vajadzīga. Tad es esmu paštaisns. Stoholmas vai Helsinku sindroms, bet cilvēka apsūdzētājs velns parūpēsies, lai mēs drebētu bailēs. Tas ir dziļākais cilvēces eksistences jautājums - kā man pastāvēt taisnīgā Dieva priekšā? Un velns pastāvēs uz savu - Dievam jābūt taisnīgam! Ne velti velnu sauc par prokuroru. Viņš ir izcilākais prokurors.

Var, protams, cilvēku psiholoģiski izvarot, iemācīt viņam nejust bailes no soda, var saražot Breivikus un visādus citādus maniakus. Var postmodernā pārgudrībā apgalvot, ka nekāda taisnīguma jau nav un nevar būt, bet tas jau neko nemaina pēc būtības, vienīgi apdullina cilvēku. To jau mēs redzam tajā pašā abortu jautājumā, tāpat arī redzam cik veikls un izdarīgs zellis te ir prāts. Domā, ka Hitlera un Satļina laikā bija citādi? Nebija! Tad prāts tikpat visgudri paziņoja - tā rase vai tā šķira nav cilvēks! Tieši tāpat kā tagad tas paziņo - nedzimis bērns nav cilvēks! Viņam nav prāts! Ir, draugi, prāts un ir arī sirds, un dzīvot arī gribās, ai, kā gribās, ne mazāk kā dzimušajiem. Un mīlestība un ilgas pēc mātes, viss ir. Bet kurš gan pretosies visvarenā manipulatora prāta atzinumiem? Tikai prāts nesaprot pat tik daudz, ka ja cilvēkam būs tiesības pasludināt, ka ir cilvēki, kas nav cilvēki un tos drīkst nogalināt, tad līdz jaunam Hitleram un Staļinam mums nebūs ilgi jāgaida.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

Kā jau te tika minēts, visas Ilāra minētās negācijas  - rasisms, totalitarisms - ceļas nevis no prāta, bet no prāta un zināšanu trūkuma. Jā, agrāk bija hipotezes, ka ir zemākas un augstākas rases. Pētījumi parādīja, ka tas tā nav. Bija pieņēmumi, ka apaugļotā olšūnā ir mazs cilvēciņs (preformisms). Pētījumi parādīja, ka tas tā nav. Piedošana ir laba strateģija, jo tā ir racionāla - saglabā resursus un potencialu. Taisnīgums priekš tam nav vajadzīgs. Jā, es saku, ka atriebības veida taisnīgums ir kļūda un jāmet ārā. Tas mums nav vajadzīgs.

Jā, starp citu, Tavi kolēģi no lelb saka, ka drebēt bailēs esot labi, Tu saki, ka velns liek, lai cilvēki drebētu bailēs, tajā pašā laikā jums tur ir tāds toxisks jēdziens ``dievbijība``.

Redzi, cik līdzīgi ir tas, ko Tu piedēvē velnam ar to, ko saka Tavi kolēģi.

( Viņu izteikumus es iekopēju no lelb foruma sadaļā ``memetic hazard``)

http://miglas.valsts.lv/smf/index.php?topic=1146.msg179141#new

Re, Papucs arī saka, ka tie esot velna teksti, papucis gan ir katolis, tātad pēc Taviem ieskatiem - sātanists laikam?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Un velns pastāvēs uz savu - Dievam jābūt taisnīgam!``

lasam dažus postus augstāk, Ilārs saka: ``Pēc tam sāc domāt un saprast, ka Viņš rīkojas taisnīgi.``

He, izskatās, ka Ilāram ar Luciferu ir izveidojies konsensuss :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Emocijas, griba, sirdsapziņa nav tas pats, kas prāts.``

Tas viss ir prāta apakšsistēmas. OK, emocijas, vismaz daļa no tām ir evolucionari senāka automātika, bet tā jākontrolē ar prātu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Jā, un padomāsim par vārdu ``paštaisnība``. Paš - taisnība, pašu izveidota taisnība tātad. Bet kā tad citādi? Ja par ``taisnību`` saucam noteikumu sistēmu, pēc kuras dzīvot, tad tikai un vienīgi mēs paši to veidojam un varam veidot. Ko vajag? Vajag to darīt racionāli. Tātad racionāla paš-taisnība ir tieši tas, kas mums vajadzīgs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 04, 2013
Ej nu gulēt, draugs. Rītdien atkal būs zinātne jābīda. Katoļi nav sātanisti, bet kristieši.

Kā tad, ka paštaisnība ir racionāla, tur jau tas joks. Padomā!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

es zinu, ka racionāla un tālab saku, ka paštaisnība ( nejaukt ar stūrgalvību) ir laba lieta. Tāpat kā lepnība ir laba lieta, ja nejauc to ar iedomību.

Hehe un padoms par gulētiešanu izriet no aplamā pieņēmuma, ka esam vienā laika joslā :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ilārs
Citāts
Par pretapaugļošanas līdzekļu lietošanu es saviem draudzes locekļiem iesaku runāt ar ārstu, un Tev varētu ieteikt to pašu. 
ok, bet cik zinu - tu neesi ginekologs. Naher jaucies abortu lietās? Tās, zinies, no teoloģiskā viedokļa, ir IDENTISKAS pretapaugļošanās spirālei. Ibo rezultāts ir identiks - abortēts auglis. Kā tas sanāk, ka bezmaz ikmeneša aborti tevi nerausta, bet ķirurģiska operācija, kas visā visumā salīdzinot ar spirāli notiek ļoti reti - tevi uzvelk vāvuļot par slepkavībām? Kur gan paliek tava konsekvence, dārgais?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ilārs

``Katoļi nav sātanisti, bet kristieši. ``

 Hehe, Ilārs kaut kur augstāk šajā debatē teica, ka katoļi ir gandrīz tādi paši kā Ctulhu :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Masiks, vispār jau ir dzirdēts, ka viņi ir gan pret spirālēm, gan pret post-coitus kontracepciju.

Bet nu jā - dot mediciniskus padomus gan ne-mediķi nav autorizēti. Mjā, starp citu, interesanta doma. Kad visādi pūšļotāji ``ārstē`` cilvēkus un tiem pēc tam ir komplikacijas, tad pēc idejas pūšļotājus var saukt pie atbildības, likums to atļauj. Tātad ja kāda sieviete saklausīsies sprediķus, saglabās grūtniecību pretēji mediķu padomiem.... un pēc tam būs komplikācijas....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 04, 2013
Citāts
Bailes no elles būtība ir bailes no Dieva, jo tikai Dievs var iemest ellē. Pēc tam sāc domāt un saprast, ka Viņš rīkojas taisnīgi.

Baidīties no elles ir tas pats kas baidīties no hipija kurš draud samest pa tavu auru. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Ateists, protams, bet ja izdodas bērnam iestāstīt, ka skapī ir bubulis, tad bērnam tā var būt reāla trauma, te tas pats.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ctulhu
nē, nu man iespārdīja šis iedalījums: vienai un tai pašai darbībai, kas veikta uzskatāmi - ir milzīgs protests, da vaimanāšana pa visu pasauli un cilveku apsūdzēšana slepkavībās, a tad kad, teiksim... tas notiek uz poda da noslaucīts tiek salvetē - nekādu lielu pretenziju. Pat otrādi, tiek sniegts aicinājums konsulteties ar speiālistiem par to kā to labāk nokārtot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ateists, protams, bet ja izdodas bērnam iestāstīt, ka skapī ir bubulis, tad bērnam tā var būt reāla trauma, te tas pats.
negluži. ja bērnam iestāsta ka viņu novēro neredzama laumiņa - bērns izvēlas moralētiski pareizāku, lai arī sev neizdevīgaku rīcību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 04, 2013
Masiks, aga, bet tā nav īsti laba strateģija jo tad vienreiz bērns sapratīs, ka ir piekrāpts un turpmāk, iespējams, liks X uz visu ētiku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 04, 2013
Ateists, protams, bet ja izdodas bērnam iestāstīt, ka skapī ir bubulis, tad bērnam tā var būt reāla trauma, te tas pats.
negluži. ja bērnam iestāsta ka viņu novēro neredzama laumiņa - bērns izvēlas moralētiski pareizāku, lai arī sev neizdevīgaku rīcību.
Tas ir kā vajadzētu būt, bet vai tā patiešām ir? Līdz šim neesmu redzējis evidenci, kas balstītu apgalvojumu, ka reliģiozie cilvēki ir morālāki. Baidos, ka ļoti daudz patiesības ir tajā jociņā - es lūdzu dievam riteni bet tad sapratu, ka dievs tā nestrādā, tāpēc riteni nozagu un pēc tam palūdzu dievam piedošanu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 04, 2013
Ateists
pardon! Neiet runa par pamatojumu: reliģiozi=morālāki.  Iet runa par bērnu psiholoģiju un to ka samerā primitīva mitoloģija zināmā vecumā un zināmos apstākļos, bez ārējas kontroles, nodrošina sociāli adekvātu uzvedību. Loms meklet, bet bija jūtūbē video par šo, visnotaļ zinātnisko eksperimentu.
īsumā - bērniem uzdeva veikt faktiski neizpildamu uzdevumu - atmuguriski metot šautriņas, trāpīt mērķī. Filmeja ar slepto kameru. Uzdevuma devējs uz brīdi atstaja bērnus vienus. Pusei tika sastāstīts ka istabā sēž neredzama laumiņa un vinus vēro. Tiem kam nebija stāstīts - noblēdījās - vienkārši piegaja pie mērķa un sasprauda droķikus. Tiem kam iestastīja un kas noticeja - mocījās līdz galam bez blēdīšanās.
Izaugot no bernisķīgās psiholoģijas -šitādas manipulacijas vairs nestrādā... parasti...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Anonymous Decembris 05, 2013
Un tu, a_masik, kas tu esi?
Ginekologs, akušieris, jeb kaktu vecmāte?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Un tu, a_masik, kas tu esi?
Ginekologs, akušieris, jeb kaktu vecmāte?
Ne viens, ne otrs, ne trešais. A ko? Savajadzējās tāda rakstura palīdzību?
Vispār, kas attiecas uz teoloģiju un tās saistību ar jebkuru dzīves jomu - es esmu vai vismaz kaut cik man jābūt lietas kursā. Lielākoties tā ir teistu priekšrocība - piemēram neko nezināt par evolūciju un tapēc to noliegt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Anonymous Decembris 05, 2013
Tātad, a_masik, nekādu drošu zināšanu, kas ļautu „abortētu augli” atšķirt no „neieņemta augļa” tev nav?

Bet ir milzīga vēlēšanās uzbraukt kādam?

Kādēļ gan tu neskaidro šai forumā spietojošajām DIM (dabiskā izsargāšanās metode) propagandistēm, ka DIM tas pats Onāna grēks (Gen. 38:10) vien ir?

Zināšanu pietrūkst vai konsekvences?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: anonymous Decembris 05, 2013
lol, vēl viens `anonymous`. laikam tiešām būs jāpiereģistrējas. ;D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Anonymous
Citāts
Tātad, a_masik, nekādu drošu zināšanu, kas ļautu „abortētu augli” atšķirt no „neieņemta augļa” tev nav?
Man ir, bet tev gan, acīm redzot - nav. Ibo mani uzbraucieni bija par augli kas abortēts un augli kas abortēts. Tb - abos gadījumos apaugļota zigota galu galā tiek aizvākta no mātes organisma. Atšķiras tikai metodes - manuālā vai "automātiskā".
Taču jā, piekrītu, kalendārā metode ir Onāna darbībai līdzīga. Tikai ar to starpību ka grēks tas bija tikai Onāna gadījumā, nevis vispārīgi jebkurā seksā bez apaugļošanās.
/proti - Onāna gadījumā grēks bija tas, ka Onāns neturpināja sava vecākā brāļa dzimumu, izejot no jūdu poņatkām, pēc kurām vecākā brāļa (pirmdzimtā) sieva pāriet jaunākā brāļa īpašumā ja pirmdzimtais salīmē pleznas, tomēr bērni kas tiem dzims skaitīsies pirmdzimtā pēcnācēji, nevis jaunākā bērni. A sava krāniņa raustīšana bija tikai veids kā TO nedarīt. Pie kam.... cik var spriest no bībeles textiem - Onāns nevis savu krāniņu raustīja, bet gan piekopa pārtraukto aktu - pirms kulminācijas vienkārši izvilka ārā. Par ko tika taisnīgi, žēlsirdīgi un ar mīlestību nokauts/
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
piereģistrējos

kristiešu dievam vienkārši nepatīk sekss bez vairošanās. sen zināms fakts.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Citāts
Ilārs un pārējie teisti, ja tādi te ieklīst ir acināti izskaidrot vēl šādu problemu:
Nu labi, Lucifers sabojājās, hvz kā.
Bet līdz ar to jautājums: Kāpēc ļaut bojātajam luciferam ietekmēt citas būtnes un bojāt arī tās?

Izskatās, ka te neviens teists neieklīst, vai arī kautrīgi aizlasās prom, sprediķot kādā citā vietā, kur cilvēki ir mazāk kritiski domājoši.  >:(

Mēģinot "spēlēt ar baltajiem":
Kristietība nedod atbildes uz Lucifera sabojāšanos, un uz daudz ko citu, arī uz ļaunuma cēloni. Austrumu reliģijas dod (kaut arī Ilārs tās sauc par spekulācijām, taču piemirstot, ka tieši tas pats tad ir attiecināms uz viņa paša ticību).
Atbildes būtība ir atkal jau tā pati brīvā griba, brīva izvēle un to sekas. Kā arī attīstība - process, kurā neizbēgami rodas kļūdas.
Protams, tas ir komplektā ar reinkarnāciju u.tml.
Tad ir vienkārši nepieciešams, lai būtu ļaunums, citādi kā gan to varētu izvēlēties? Dievs rada vismaz potenciālu ļaunuma iespēju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
cthugha
Tas otrs bija Anonymous, ar lielo burtu! :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
anonymous
Citāts
tiešām izdevās ģenerālim apturēt saules griešanos ap zemi?
Jā, - sākumā Saule griezās ap zemi. Pēc tam to apturēja un kopš tā laika ir otrādi! :)
(joks)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Tas otrs bija Anonymous, ar lielo burtu!`

nē nu labi, tagad vismaz vēl kādam ir iespēja būt par anonīmo, ar mazo burtu. :)

`Pēc tam to apturēja un kopš tā laika ir otrādi!`

;D

`Kristietība nedod atbildes ... uz ļaunuma cēloni.`

visvienkāršākā atbilde tomēr sanāk naturālismam, nevis jebkādai reliģijai - daba nav spējīga interesēties par mums, un mums komfortabla ir tikai ļoti, ļoti šaura apstākļu taciņa. viss ārpus tā ir kaut kāda veida slikti, un pietiekami daudz `slikti` tiek uztverts kā ļaunums. viss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Nu un redzi, ja Dievs saka ka nogalināt ir SLIKTI, bet pats ņem un masveidā nogalina....
Par šo bija atbilde:
Likumi ir rakstīti priekš cilvēkiem, nevis priekš Dieva. Nogalināt ir nevis slikti vispār (skaidrs, ka nogalināt maniaku, kas apdraud citu cilvēku dzīvības, ir labi), bet gan nogalināt bez nopietna iemesla ir slikti. Tātad, dažreiz nogalināt ir labi. Dievs zin, kad nogalināt ir labi un kad slikti. Cilvēks visbiežāk nezin, tāpēc viņam tas ir aizliegts.
Vēl te bija piemēri par sērkociņiem, bērniem un vecākiem - likumi par nespēlēšanos ar sērkociņiem attiecas uz bērniem. Vecāki drīkst "spēlēties", jo saprot, ko dara.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Likumi ir rakstīti priekš cilvēkiem, nevis priekš Dieva.`

kas ir vnk fundamentāla divkosība.

`Vēl te bija piemēri par sērkociņiem, bērniem un vecākiem - likumi par nespēlēšanos ar sērkociņiem attiecas uz bērniem.`

tikai bērni izaugs par pieaugušajiem, kamēr bībeles sižetā cilvēks ir mūžīgi iesprūdis `zem dieva`. līdz ar to kaut kāda ne tāda analoģija.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
cthugha
netikai. Par ļaunumu 90% gadījumu var runāt tikai pašu cilvēku savstarpējo attiecību sakarā. Tb - "ļaunumu Pasaulē" definē tikai cilvēks pats.
Iedomājies situāciju, ka esi viens pats, tuksneša vidū, oāzē. Esi pašpietiekams, paika (banāni) ir, kur gulēt ir.
Un tagad paņem Mozus bauslību, slavenos 10 baušļus. Izņemot pielabināšanos Dievam - tev vispār ir jelkāda iespēja pārkāpt kaut vienu no pārējiem baušļiem? Pat dikti sagribot to izdarīt - tu to spēsi tikai savā iztēlē, bet ne realitātē....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
cthugha
Citāts
tikai bērni izaugs par pieaugušajiem, kamēr bībeles sižetā cilvēks ir mūžīgi iesprūdis `zem dieva`. līdz ar to kaut kāda ne tāda analoģija.
Normāli. Tāpēc arī uz cilvēku visu laiku attieksies tie likumi.
Galvenā doma ir, ka viena būtne sajēdz daudz vairāk, tāpēc arī šī būtne drīkst darīt X, - to pašu X, ko nedrīkst citas būtnes, kuras nesajēdz. Tas princips darbojas visās vietās, kur daudzmaz kas nopietns notiek - nu kaut vai datoram dažādi tiesību līmeņi, vai tiesības strādāt pie kādas atomreaktora vadības pults, utml.
Pieaugšana tur nav būtiska. Var arī ņemt piemēru ar cilvēku un kaķi - kas kuram atļauts.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
redzi, nogalināt VISUS, pēc defnīcijas nevar būt labi.
Pie kam. Nevis likumi rakstīti ne priekš visiem, bet gan likmus nevar uz visiem pielietot-attiecināt.
Psihiksi slimo nevar tiesāt un sodīt kā pieskaitamu. Dievu nevar tiesāt un sodīt jo nav tādas varas, kas to spētu realizēt.
Taču. Dievs dodot savus likumus, DEFINĒ to kas ir labi, kas slikti un kas ir noziegums. Un pat tad, ja Dievu neesam pozicijā tiesāt un sodīt, taču noteikt ka viņa rīcība, pēc viņa paša dotās definīcijas ir noziegums - to mēs varam gan!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Pat dikti sagribot to izdarīt - tu to spēsi tikai savā iztēlē, bet ne realitātē...
28 Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī
Iztēlē arī nedrīkst. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Likumi ir rakstīti priekš cilvēkiem, nevis priekš Dieva. Nogalināt ir nevis slikti vispār (skaidrs, ka nogalināt maniaku, kas apdraud citu cilvēku dzīvības, ir labi), bet gan nogalināt bez nopietna iemesla ir slikti. Tātad, dažreiz nogalināt ir labi. Dievs zin, kad nogalināt ir labi un kad slikti. Cilvēks visbiežāk nezin, tāpēc viņam tas ir aizliegts.
Jā, šī sakarība darbojas uz valsti, sabiedrību, bet ne [kristiešu] dieva gadījumā. Jo atkal, ticot Bībelei, sanāk situācijas, kur dievs nogalina bezjēdzīgi vai, teiksim tā, nevainīgos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Pat dikti sagribot to izdarīt - tu to spēsi tikai savā iztēlē, bet ne realitātē...
28 Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī
Iztēlē arī nedrīkst. :)
atvainojos - ko TIEŠI iztēlē nedrīkst?  ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Nevis likumi rakstīti ne priekš visiem, bet gan likmus nevar uz visiem pielietot-attiecināt.
Kāda starpība? Tātad, nevar likumu attiecināt uz pašu Dievu. Tas ir tas pats, tik citiem vārdiem.
Citāts
Psihiksi slimo nevar tiesāt un sodīt kā pieskaitamu.
Jā, bet bērnu, kas gandrīz vai neaidedzina visu māju - drīkst.

Citāts
taču noteikt ka viņa rīcība, pēc viņa paša dotās definīcijas ir noziegums - to mēs varam gan!
Tas tēvs nedrikst aiztikt sērkociņus, jo ir likums "tev nebūs ar sērkociņiem spēlēties"?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
strādāšanu sestdienā laikam varēs noorganizēt. no otras puses, `sabata svētīšana` jau arī ir pielabināšanās dievam, tā ka... njā.

`Tas princips darbojas visās vietās, kur daudzmaz kas nopietns notiek - nu kaut vai datoram dažādi tiesību līmeņi, vai tiesības strādāt pie kādas atomreaktora vadības pults, utml.`

jā, bet tur tam ir konkrēti iemesli (pie tam, dators pat nevar gribēt neko, tas tikai pilda uz tā palaisto programmu). šeit savukārt ir tīrs totalitārisms - gaišais vadonis drīkst tapēc, ka gaišais vadonis ir tā teicis, un gaišais vadonis iemetīs kazemātos katru, kas uzdrošināšies pīkstēt pretī.

`Var arī ņemt piemēru ar cilvēku un kaķi - kas kuram atļauts.`

kaķim nav pat iespējas darīt lielāko daļu no tām lietām, ko dara cilvēki. tā nav problēma - ja sērkociņi vai spēja tos dedzināt nekad nav pieejami. problēma ir tad, ja tie ir visu laiku deguna priekšā, taču kad paspēlējies ar tiem, atnāk tētis un nocērt tev rokas. normāla audzināšana būtu ļaut pašam izmēģināt sērkociņus, saprast, ka tā var apsvilināt pirkstus, pēc tam pirkstus apārstēt un bērns pats sapratīs, ka ar uguni rīkoties var tikai ļoti uzmanīgi, bez kādiem abstraktiem un absolūtiem aizliegumiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
MJ
Citāts
sanāk situācijas, kur dievs nogalina bezjēdzīgi vai, teiksim tā, nevainīgos.
Te atkal ir atbilde Austrumu reliģijās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`atvainojos - ko TIEŠI iztēlē nedrīkst?`

fantazēt par kaimiņa sievu. ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
ko TIEŠI iztēlē nedrīkst?
Iekārot kaimiņa sievu. Sēdi tu tuksnesī, atceries kaimiņa sievu, un iztēlē iekāro. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Vēl te bija piemēri par sērkociņiem, bērniem un vecākiem - likumi par nespēlēšanos ar sērkociņiem attiecas uz bērniem. Vecāki drīkst "spēlēties", jo saprot, ko dara.
Jap, bet ar to starpību, ka aizliegums bērniem nespēlēties ar sērkociņiem ir temporāls - tas beidzas, kad bērni izaug vismaz tik tāl, kad sāk saprast un novērtēt iespējamās konsekvences, kā arī rēķināties ar tām. Jebkurš vecāks vēlas, lai bērns pēc iespējas ātrāk sasniegtu šo vecumu, nevis otrādi.
Citāts
Tas princips darbojas visās vietās, kur daudzmaz kas nopietns notiek - nu kaut vai datoram dažādi tiesību līmeņi, vai tiesības strādāt pie kādas atomreaktora vadības pults, utml.
Jā, bet tur nekad nekas nav aizliegts permanenti, viss atļaujās caur apmācību un atestāciju... Dieva gadījumā turpretī palikšana `zem dieva` ir mūžīga, un kā redzams no tās pašas Bībeles, tā ir nekvalitatīva.
Citāts
28 Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī
Vai Tu tiešām domā, ka būtu labāk, ja cilvēki precētos, nejusdami seksuālu iekāri pret savu izvēlēto dzīvesbiedru? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Sēdi tu tuksnesī, atceries kaimiņa sievu, un iztēlē iekāro.`

talk about victimless crimes...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
cthugha
Citāts
tikai bērni izaugs par pieaugušajiem, kamēr bībeles sižetā cilvēks ir mūžīgi iesprūdis `zem dieva`. līdz ar to kaut kāda ne tāda analoģija.
Normāli. Tāpēc arī uz cilvēku visu laiku attieksies tie likumi.
Galvenā doma ir, ka viena būtne sajēdz daudz vairāk, tāpēc arī šī būtne drīkst darīt X, - to pašu X, ko nedrīkst citas būtnes, kuras nesajēdz. Tas princips darbojas visās vietās, kur daudzmaz kas nopietns notiek - nu kaut vai datoram dažādi tiesību līmeņi, vai tiesības strādāt pie kādas atomreaktora vadības pults, utml.
Pieaugšana tur nav būtiska. Var arī ņemt piemēru ar cilvēku un kaķi - kas kuram atļauts.
Proti - parastam cilvekam tas ir aizliegts, taču kodolfiziķim ir tiesības uzspridzināt Černobiļas reaktoru, jo kodolfiziķis zin kodolfiziku un labāk zin kas tur notiek? nu nu....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`aizliegums bērniem nespēlēties ar sērkociņiem ir temporāls - tas beidzas, kad bērni izaug vismaz tik tāl, kad sāk saprast un novērtēt iespējamās konsekvences, kā arī rēķināties ar tām. Jebkurš vecāks vēlas, lai bērns pēc iespējas ātrāk sasniegtu šo vecumu, nevis otrādi. `

tieši tā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
`atvainojos - ko TIEŠI iztēlē nedrīkst?`

fantazēt par kaimiņa sievu. ;)
Tuksnesī, kur visu mūžu esi dzīvojis viens? Un kapēc nesapņot par astoņkāju meiteni no Andromēdas?
Jeb (ja jau nodarbojamies ar profanāciju) vienkārši aiziet pie kaimiņa un to neapzagt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
nu, ja visu mūžu esi tur dzīvojis viens, tas laikam nesanāks.

tik un tā gan paliek jautājums, kāds ļaunums celtos no tā, ja arī sanāktu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
ko TIEŠI iztēlē nedrīkst?
Iekārot kaimiņa sievu. Sēdi tu tuksnesī, atceries kaimiņa sievu, un iztēlē iekāro. :)
Un ik pa brīdim nogalini kādu kaimiņu vai nozodz viņam banānu....
Kā rādās, nemaz neesi spējīgs iedomāties apstākļus ārpus primātu bara....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
nu, ja visu mūžu esi tur dzīvojis viens, tas laikam nesanāks.

tik un tā gan paliek jautājums, kāds ļaunums celtos no tā, ja arī sanāktu.
Paceltā jautajuma būtība bija parādīt, ka bauslība ārpus sabiedrības nestrādā jo vispārīgi ir bezjēdzīga. Tai ir jēga tikai un vienīgi cilvēku sabiedrībā. Tieši tāpat kā laba-ļauna definīcija ir valīda tikai vienas sugas indivīdu barā. Ārpus tā, šie jēdzieni ir bezjēdzīgi.
Zaķītim dzīvot ir labi. Lauvai arī dzīvot ir labi. Vai ir labi, ka lauva noķer zaķiti un apēd, lai dzīvotu? Un vai tas ir slikti? Un no kura puses tas ir labi un slikti?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Tuksnesī, kur visu mūžu esi dzīvojis viens?
Kur tas bija teikts uzdevuma nosacījumos? Bija teikts:

Citāts
Iedomājies situāciju, ka esi viens pats, tuksneša vidū, oāzē.

Parasti tu man šo pārmet, ka es mainot uzdevuma nosacījumus ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
taču kodolfiziķim ir tiesības uzspridzināt Černobiļas reaktoru
Parastam cilvēkam ir aizliegts iet klāt pie reaktora un grozīt kloķus. Kodolfiziķim nav aizliegts iet klāt un grozīt kloķus. No kurienes te spridzināšana?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Un vai tas ir slikti? Un no kura puses tas ir labi un slikti?`

lauva un zaķītis gan nav gluži tik saprātīgi, lai domātu par labo un slikto, bet ja būtu, tad droši vien, ka zaķīšu sabiedrība uzskatītu lauvas par ļaundariem ar lielo burtu. slikti ir tas, ko mēs uztveram kā sliktu, un dažu lietu uztvere laikam gan nemainās no tā, kādus metafiziskus kankarus tu tai uzvelc (ne jau velti lielākā daļa ticīgo nav gluži aizelsušies, mēģinot pēc iespējas ātrāk izbeigt šīs zemes gaitas un tikt bučot tā kunga kājas).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Citāts
aizliegums bērniem nespēlēties ar sērkociņiem ir temporāls - tas beidzas, kad bērni izaug
Kāda nozīme izaugšanai?
Ja bērns nekad neizaugs (piem, ir daunis smagā formā), tad savas neizaaugšanas dēļ viņs DRĪKST spēlēties ar sērkociņiem?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Ja bērns nekad neizaugs (piem, ir daunis smagā formā), tad savas neizaaugšanas dēļ viņs DRĪKST spēlēties ar sērkociņiem?`

tādā gadījumā viņam sērkociņi VIENKĀRŠI NEKAD NAV PIEEJAMI, un tā ir tīras vecāku nolaidības vaina, ja viņš tiek pie šādas iespējas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Tuksnesī, kur visu mūžu esi dzīvojis viens?
Kur tas bija teikts uzdevuma nosacījumos? Bija teikts:

Citāts
Iedomājies situāciju, ka esi viens pats, tuksneša vidū, oāzē.

Parasti tu man šo pārmet, ka es mainot uzdevuma nosacījumus ;)

A ko? Lai nodefinētu absolūtu vientulību, man vajadzēja sarakstīt romānu "Palle, viens pats pasaulē"?
Tak laikam skaidrs, ja esi viens pats tuksnesī - tev nav nedz radinieku, nedz draugu, nedz kaimiņu, nedz mobīlā telefona, nedz TV. Nav nekā. Tu esi tikai pats ar sevi. Un bauslība šais apstakļos vienkārši nestrādā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
bauslība ārpus sabiedrības nestrādā jo vispārīgi ir bezjēdzīga. Tai ir jēga tikai un vienīgi cilvēku sabiedrībā.
Jā. Un kas no tā seko? Ir daudz cilvēku, kas dzīvo visu mūžu vieni tuksneša vidū?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
ja esi viens pats tuksnesī - tev nav nedz radinieku, nedz draugu, nedz kaimiņu, nedz mobīlā telefona, nedz TV. Nav nekā.
Un nekad nav bijis? Pamests bērns tuksnesī, mauglis?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
taču kodolfiziķim ir tiesības uzspridzināt Černobiļas reaktoru
Parastam cilvēkam ir aizliegts iet klāt pie reaktora un grozīt kloķus. Kodolfiziķim nav aizliegts iet klāt un grozīt kloķus. No kurienes te spridzināšana?
No tā, ka cilvēkam aizliegts izdarīt noziegumus, Dievam ļauts. Tb - ar nazi cilvēks drīkst griezt tikai maizi, Dievs drīkst griezt arī cilvēkus, jo viņam ir vairāk zināšanu.
Attiecīgi - parasts cilvēks nedrīkst spridzināt Černobiļu, kodolfiziķis drīkst, jo viņam ir zināšanas par kodolfiziku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
ja esi viens pats tuksnesī - tev nav nedz radinieku, nedz draugu, nedz kaimiņu, nedz mobīlā telefona, nedz TV. Nav nekā.
Un nekad nav bijis? Pamests bērns tuksnesī, mauglis?
Jā, tieši tā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
nu, points gan ir arī tāds, ka lielākā daļa bauslības ir fufelis, arī tad, ja dzīvo sabiedrībā. kas tur ir jēdzīgs? nenogalini, nezodz, nemelo. viss.

pie tam, lielāko daļu vēstures arī paši ticīgie to ir ievērojuši galvenokārt kad ievajagas un pret citiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
`Un vai tas ir slikti? Un no kura puses tas ir labi un slikti?`

lauva un zaķītis gan nav gluži tik saprātīgi, lai domātu par labo un slikto, bet ja būtu, tad droši vien, ka zaķīšu sabiedrība uzskatītu lauvas par ļaundariem ar lielo burtu. slikti ir tas, ko mēs uztveram kā sliktu, un dažu lietu uztvere laikam gan nemainās no tā, kādus metafiziskus kankarus tu tai uzvelc (ne jau velti lielākā daļa ticīgo nav gluži aizelsušies, mēģinot pēc iespējas ātrāk izbeigt šīs zemes gaitas un tikt bučot tā kunga kājas).
Nu, vot, vot.... un ja tagad lauva izdomās papusdienot ar tavu rumpīti? TEV tas būs ļaunums. Be vai tas būs ļaunums vispārīgi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
bauslība ārpus sabiedrības nestrādā jo vispārīgi ir bezjēdzīga. Tai ir jēga tikai un vienīgi cilvēku sabiedrībā.
Jā. Un kas no tā seko? Ir daudz cilvēku, kas dzīvo visu mūžu vieni tuksneša vidū?
Pilnīgi vieniem nesanāk,bet OK. Tie ir cilvēki, kas pat gribot to darīt, nespēs sagrēkot, izņemot necieņas izrādīšanu Dievam.

Proti - vienatnē "kaut kur" pazūd "ļaunuma cēlonis", kaut arī "brīvā griba" un permaneti iedzimtais grēks nekur nepazūd...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`TEV tas būs ļaunums. Be vai tas būs ļaunums vispārīgi?`

nē, nebūs. jo nav jau tāda vispārīga, metafiziska ļaunuma. ir tikai mums vēlamas un nevēlamas lietas kas notiek ar mums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
`TEV tas būs ļaunums. Be vai tas būs ļaunums vispārīgi?`

nē, nebūs. jo nav jau tāda vispārīga, metafiziska ļaunuma. ir tikai mums vēlamas un nevēlamas lietas kas notiek ar mums.
Jap...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
(protams, var gadīties ka lauvas pamielošanās ar manu rumpīti būs ļaunums arī visai manai ekstendētajai famīlijai un radiem, bet tas tik un tā ir ļaunums konkrētiem cilvēkiem (vai zaķīšiem, whatever), nevis ļaunums kaut kā vispārīgi)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
parasts cilvēks nedrīkst spridzināt Černobiļu, kodolfiziķis drīkst, jo viņam ir zināšanas par kodolfiziku
Spridzināt nedrīkst neviens.
Parasts cilvēks nedrīkst grozīt kloķus.

Citāts
Tb - ar nazi cilvēks drīkst griezt tikai maizi, Dievs drīkst griezt arī cilvēkus, jo viņam ir vairāk zināšanu.
Tas būtu ķirurgs. Jā, ķirurgam ir vairāk zināšanu, tāpēc viņš drīkst griezt cilvēkus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Jā, ķirurgam ir vairāk zināšanu, tāpēc viņš drīkst griezt cilvēkus.`

arī ķirurgs drīkst griezt cilvēkus tikai tā, lai viņi pēc iespējas atveseļotos (un ķirurgs, zem kura skalpeļa mirst pārāk daudz pacientu, var sākt riskēt ar vismaz savu diplomu). šeit ir drīzāk runa par to, ka karalis drīkst pasūtīt nāvessodu kuram pagadās, un viņš to drīkst tāpēc, ka ir karalis. te ir runa par varu un par tās uzurpāciju vai ļaunprātīgu izmantošanu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Ja bērns nekad neizaugs (piem, ir daunis smagā formā), tad savas neizaaugšanas dēļ viņs DRĪKST spēlēties ar sērkociņiem?
Un kā vērtēt dievu, kurš grib, lai viņa sekotāji mūžam paliktu tāda dauņa līmenī?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
cthugha
Citāts
šeit ir drīzāk runa par to, ka karalis drīkst pasūtīt nāvessodu kuram pagadās, un viņš to drīkst tāpēc, ka ir karalis.
Te ir doma, ka karalis ir labs, un nāvessodu pasūta tam, kuram vajag.

Vēl tāda interesanta doma nupat ienāca prātā - daudzi, kas pārmet Dievam cilvēka nokaušanu, piem, a_masiks neprotestē pret nāvi kā tādu. Nav pretenziju pret "cilvēks ir mirstīgs".
Kaut kad nāve pienāks vienalga. Kas tur ir īpašs, ja Dievs dažreiz to brīdi pārceļ tuvāk?
Atkal jau Austrumu reliģijās ir jēdzīgāka aina. Var palasīt, piem, "Bhagavad-Gītu", Krišnas un Ardžunas sarunu pirms kaujas, kad Ardžuna atteicās karot, jo pretiniekos bija daži viņa radinieki un cienījami cilvēki.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Te ir doma, ka karalis ir labs, un nāvessodu pasūta tam, kuram vajag.`

kas ir oksimorons.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
MJ
Citāts
kā vērtēt dievu, kurš grib, lai viņa sekotāji mūžam paliktu tāda dauņa līmenī?
Sekotāji taču nekad Dieva līmeni sasniegt nevarēs. Sekotāji gan nepaliks dauņa līmenī, attīstīsies tālāk, un kaut kad drīkstēs arī tikt pie sērkociņiem. Taču vienmēr paliks kādi Supersērkociņi, kurus nedrīsktēs / nevarēs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
cthugha
Citāts
kas ir oksimorons.
Kurā vietā? Tajā, ka nāve pavisam noteikti ir kaut kas ļauns?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Sekotāji taču nekad Dieva līmeni sasniegt nevarēs.`

kāpēc gan nevarētu tā? pie tam, tad tāpat izjūk tava analoģija ar vecākiem un bērniem.

`Var palasīt, piem, "Bhagavad-Gītu", Krišnas un Ardžunas sarunu pirms kaujas, kad Ardžuna atteicās karot, jo pretiniekos bija daži viņa radinieki un cienījami cilvēki.`

es to vietu vienmēr esmu lasījusi kā `kastu sistēma ir pilnīgi fucked up un viņi paši to neapzinās`.

`Tajā, ka nāve pavisam noteikti ir kaut kas ļauns?`

negribēta nāve - jā (vienīgi mēs diemžēl to nespējam mainīt). un pavisam noteikti ļauns ir ar nolūku pasūtīt šādu nāvi kādam citam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
respektīvi oksimorons ir

`labs karalis` plus `pasūta nāvessodus`.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Te ir doma, ka karalis ir labs, un nāvessodu pasūta tam, kuram vajag.
Bet Bībelē jau mēs šādu sakarību nelasām! Tur gan pravietis Elīsa uzrīda lāčus bērneļiem, kas šamējo apsmēja plikpaurības dēļ, gan arī `izredzētā tauta` ar dieva svētību izkauj pamatiedzīvotāju civilistus Apsolītajā zemē...
Citāts
Nav pretenziju pret "cilvēks ir mirstīgs".
Kāda gan jēga protestēt pret lietu dabisko kārtību? Mēs taču nopietni neizskatam iespēju protestēt pret materiālu novecošanos, putekļu uzkrāšanos un to, ka ūdens vārās 100, nevis 250° C? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Vēl tāda interesanta doma nupat ienāca prātā - daudzi, kas pārmet Dievam cilvēka nokaušanu, piem, a_masiks neprotestē pret nāvi kā tādu. Nav pretenziju pret "cilvēks ir mirstīgs".
Kaut kad nāve pienāks vienalga. Kas tur ir īpašs, ja Dievs dažreiz to brīdi pārceļ tuvāk?
1) tas TIKA aizrādīts. Tjipa, cilvēki principā esot nemirstīgi un tikai Ādama dēļ vispār tiek nogalināti. Tb - sods tiek izpildīts par neizdarītu noziegumu. Visiem,bez izņēmuma.
2) No šāda viedokļa skatoties - nevajadzētu tad  Dievam iespringt un slepkavību kā tādu uzskatīt par grēku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Tb - ar nazi cilvēks drīkst griezt tikai maizi, Dievs drīkst griezt arī cilvēkus, jo viņam ir vairāk zināšanu.
Tas būtu ķirurgs. Jā, ķirurgam ir vairāk zināšanu, tāpēc viņš drīkst griezt cilvēkus.

nuja, es jau ar topašu - ķirugs labāk zin anatomiju, tapēc viņam ir tiesības amputēt sirdis, izņemt orgānus dzīviem cilvēkiem. Tb - nogalināt cilvekus. Citiem cilvēkiem tas ir aizliegts, bet speciālists to drīkst. Jo viņš labāk zin kā tas darāms.... labs specialists. Un galvenais - pamatots iemesls viņam darīt to ko viņš dara...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
vot, vot...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Kas nez mainītos, ja šito spēlīti spēlētu dievs? :)
http://www.pippinbarr.com/games/trolleyproblem/TrolleyProblem.html
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
PS - ir, protams, piemērā par dzīvošanu tuksnesī un nespēju grēkot viena vājā vieta   - cilvēks var noslepkavot pats sevi...  pakaroties vai caur badastreiku....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
cthugha
Citāts
kāpēc gan nevarētu tā? pie tam, tad tāpat izjūk tava analoģija ar vecākiem un bērniem
Pēc Dieva definīcijas. Neradīts, visuzinošs utt, utml.
Bet analoģija bija arī par dauni un par dzīvniekiem. Būtība ir "zinošāks" / "mazāk zinošs".

Citāts
es to vietu vienmēr esmu lasījusi kā `kastu sistēma ir pilnīgi fucked up un viņi paši to neapzinās`.
Tas nebija par kastām, bet par to, ko tur var / vajag / nevajag nogalināt.
http://www.iclub.lv/pages/krisna/gita/gita2.htm
, tur daudz burtu, bet pietiek, ja lasa to, kas boldā, un tikai 38 pirmos pantus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
MJ
Citāts
Kāda gan jēga protestēt pret lietu dabisko kārtību?
Pag, bet ja "Dievs tā iedibinājis"? Var taču protestēt, tieši tāpat, kā protestē pret to, ka cilvēks mirst "nelaikā".
Pret to ateisti neko tā neiebilst, ja nu tikai Ctulhu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
1) tas ir mazliet kas cits - ka viena vainas dēļ visi sekas pārceļas uz citiem. Bet tieši par pašu nāvi kā tādu. Tipa - "kas par lietu, kāpēc cilvēki nav nemirstīgi!" Par šo tādu uztraukumu nav kā par - "kas par lietu, Dievs nogalināja cilvēkus!"
2) tad vecākiem nevajadzētu iespringt, ja sīkais spēlējas ar sērkociņiem?

Citāts
ķirugs labāk zin anatomiju, tapēc viņam ir tiesības amputēt sirdis, izņemt orgānu
Līdzība nav pareizi saprasta. Šī būtu - cilvēks māk / nemāk slepkavot. Vai - bērns māk / nemāk piešķilt sērkociņu.
Vai - maniaks pārzin anatomiju tikpat labi kā ķirurgs.
Svarīgi ir nevis zināt / nezināt metodes, bet gan zināt / nezināt, kāpēc un kad tās ir pielietojamas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Bet tieši par pašu nāvi kā tādu. Tipa - "kas par lietu, kāpēc cilvēki nav nemirstīgi!"`

vispār jau izskatās, ka vismaz transhumānisti par tieši to arī runā (protams, ne dieva bet vnk dabas kontekstā).

`tad vecākiem nevajadzētu iespringt, ja sīkais spēlējas ar sērkociņiem?`

zini... kamēr vecāki ir tiešā tuvumā, varbūt arī nevajadzētu. dievs taču esot vienmēr klātesošs, ne?

`bet gan zināt / nezināt, kāpēc un kad tās ir pielietojamas.`

un vai nav tā, ka ir lietas, kuras nevajadzētu pielietot nekad?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
cthugha
Citāts
transhumānisti par tieši to arī runā
aha, tāpēc es Ctulhu pieminēju. Bet viņi ir mazākums. Lielākā daļa, kritizējot Dievu, nemēdz pārmest cilvēka mirstīgumu kā tādu.

Citāts
kamēr vecāki ir tiešā tuvumā, varbūt arī nevajadzētu. dievs taču esot vienmēr klātesošs, ne?
Jā. Un tur ir izvēles brīvība, un sapelnītais / izvēlētais visu iepriekšējo dzīvju laikā. Tad - nekādas fatālas, neatgriezeniskas sekas nevienai darbībai nemaz nevar būt.

Citāts
vai nav tā, ka ir lietas, kuras nevajadzētu pielietot nekad?
Ir. Bet kuras tieši tu domāji?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Bet viņi ir mazākums.`

mazākums gan, bet jo vairāk palasu, jo interesantāks mazākums viņi sāk izskatīties.

`sapelnītais / izvēlētais visu iepriekšējo dzīvju laikā.`

mēs tiešām joprojām runājam par kristietību? pie tam, ja tu neko nezini par to, kas noticis `iepriekšējā dzīvē`, kā tu nākamajā vari būt par to atbildīgs?

`Bet kuras tieši tu domāji?`

piemēram, izmantot (pie tam, bez kāda cita iemesla, kā `es esmu valdnieks un man tā liekas pareizi`) tik ļoti asimetriskas represijas, ka apspiestā puse vispār nav spējīga neko darīt tā sakarā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
jo, ja sarunas pēc pieņemam, ka viss, kas pasaulē notiek, ir nevis vnk visums kā tas darbojas, bet dieva kontrolēta un vadīta norise, tad tās ir tieši represijas, labākajās staļina & co tradīcijās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Dievs rada vismaz potenciālu ļaunuma iespēju.

Ezi, tā ir tikai tāda filozofiska konstrukcija.  "Ļaunuma iespējai" nav substances un arī kā darbība tā var būt tikai negatīva, kaut kā izkropļošona, kaut kā trūkums tādēļ nebūtu pareizi sacīt - rada.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Kas attiecas uz citu kristiešu nepiedalīšanos šajās diskusijās, tad jāsaka, ka šeit nepiedalās arī citu reliģiju piekritēji, agnostiķi, deisti un vispār ir tikai daži cilvēki, kam šīs sarunas šķiet saistošas. Kāpēc?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
es domāju, ka agnostiķi gan jau ka atrastos (vai ezītismiglā pats nav agnostiķis?). deisti? cik tad viņu mūsdienās vispār vairs ir?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ctulhu,

Kas attiecas uz Romas katoļiem tad es nekur neesmu sacījis, ka viņi nav kristieši. Ja Tavā galvā radušās šādas domas, tad tās ir no tās pašas kategorijas kā Tava ateistiskā pārliecība, teiksim tā, no murgu kategorijas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Īsi sakot, es domāju, ka ateistus neviens tā īsti neņem pa pilnu, proti, pašos pamatos ir loģiskas pretrunas un galēji negatīvi spekulatīvi pieņēmumi. Mūžīga matērija, multiverss, dzīvības rašānās no nedzīvām lietām, cilvēka rašanās no dzīvnieka, prāta rašanās no neprāta utt. Kurš gan to visu var ņemt pa pilnu!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Īsi sakot, es domāju, ka ateistus neviens tā īsti neņem pa pilnu, proti, pašos pamatos ir loģiskas pretrunas un galēji negatīvi spekulatīvi pieņēmumi. Mūžīga matērija, multiverss, dzīvības rašānās no nedzīvām lietām, cilvēka rašanās no dzīvnieka, prāta rašanās no neprāta utt. Kurš gan to visu var ņemt pa pilnu!
Kura nu gotiņa būtu te īdējusi... :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
1) tas ir mazliet kas cits - ka viena vainas dēļ visi sekas pārceļas uz citiem. Bet tieši par pašu nāvi kā tādu. Tipa - "kas par lietu, kāpēc cilvēki nav nemirstīgi!" Par šo tādu uztraukumu nav kā par - "kas par lietu, Dievs nogalināja cilvēkus!"
1) nevis sekas, bet nāvessods par noziegumu.
2) cilvēks nav nemirstīgs bioloģisko sistēmu attīstības un dzīvības nodrošināšanas, kas norisinās ierobežotu resursu apstākļos, dēļ. Esmu to n-reizes deklarējis. IMHO stāsts par Dievu un Ādamu vienkārši antrpomorfi attaino esošo objektīvo lietu stāvokli un piedāvā savu primitivizētu un mitoloģizētu versiju. Taču šis mans viedoklis, netraucē troļļot mitoloģizēto versiju, uzrādot tajā pretrunas.

Citāts
2) tad vecākiem nevajadzētu iespringt, ja sīkais spēlējas ar sērkociņiem?
nevajag lietot jēdzienu dreifu, kā arī salīdzināt principiāli atšķirīgas lietas. Sērkociņi ir relatīvi nekaitīga lieta. Ja domāts ka berns, nesaprotot var pdedzināties - tad to var izdarīt arī pieaudzis. Un tas ir nieks. Tas nav iemesls nespēlēties ar sērkociņiem. Ja iet runa ka ar sērkociņiem var izraisīt ugusngrēku- tad ugunsgrēks ko izraisījis bērns ir tik pat ļauns un nepieļaujams, kā ugunsgrēks ko izaisa pieaugušais ar tiem pašiem sērkociņiem. Tu vienmēr esi putrojis šīs divas lietas - bērnam piedēvējis ugunsgrēka izraisīšanu, a pieaugušajam tīri antropomorfi, pēc noklusējuma, nemaz neesi pat pieļāvis domu par ugunsgrēka izraisīšanu. lai gan tieši par to iet runa cilvēka un Dieva sakarā - cilvēks, redz, nedrīks taisīt ugusngrēku ar sērkociņiem, bet Dievs, nevis drīkst rīkoties ar tiem, bet drīkst izraisīt ugusngrēku (ar identiskām sekām)  - bet tas esot OK, jo lai arī sekas tās pašas, toties autors ir labs...
kas, savā būtibā, ir nonsens.

Citāts
Svarīgi ir nevis zināt / nezināt metodes, bet gan zināt / nezināt, kāpēc un kad tās ir pielietojamas.
zināšanas un mācēšana nāk ar mācīšanos. taču nogalināt aizliegts principā. Tīri loģiski un intuitīvi saprotams - kapēc. Jo tas ir nelabojams ļaunums. Izņemot ja to dara Dievs. Pie kam. Arī tad tas IR nelabojams ļaunums. Un arī tas ir intuitīvi saprotams. Taču Dieva autoritāte saka ka tas ir labi, jo to saka Absolūtā autoritate. Tas arī ir vienīgā atšķirība starp cilvēka un Dieva rīcības vertējumu (atļauju/aizliegumu) kritērijiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`dzīvības rašānās no nedzīvām lietām`

tā kā dzīvība tā pati organiskā ķīmija vien ir, neredzu tur nekādu problēmu.

`cilvēka rašanās no dzīvnieka`

ne jau cilvēka rašanās no dzīvnieka, bet vienas dzīvnieku sugas, homo sapiens, rašanās evolūcijas gaitā no citām sugām.

`Kurš gan to visu var ņemt pa pilnu!`

acīmredzot, vismaz pasaules akadēmiskajām virsotnēm iebildumu nav. runājot par kurām, starp citu hokinga `grand design` grāmata beidzot arī latviski. :)
http://www.tvnet.lv/izklaide/gramatas/488920-gramata_dievs_nav_nepieciesams_lai_izskaidrotu_visuma_rasanos
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Īsi sakot, es domāju, ka ateistus neviens tā īsti neņem pa pilnu, proti, pašos pamatos ir loģiskas pretrunas un galēji negatīvi spekulatīvi pieņēmumi. Mūžīga matērija, multiverss, dzīvības rašānās no nedzīvām lietām, cilvēka rašanās no dzīvnieka, prāta rašanās no neprāta utt. Kurš gan to visu var ņemt pa pilnu!
Labas ziņas! :D Tev vairs nav jāraksta tādas stulbības, jo tu vari nopirkt un izlasīt šo grāmatu!
http://www.tvnet.lv/izklaide/gramatas/488920-gramata_dievs_nav_nepieciesams_lai_izskaidrotu_visuma_rasanos
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Īsi sakot, es domāju, ka ateistus neviens tā īsti neņem pa pilnu, proti, pašos pamatos ir loģiskas pretrunas un galēji negatīvi spekulatīvi pieņēmumi. Mūžīga matērija, multiverss, dzīvības rašānās no nedzīvām lietām, cilvēka rašanās no dzīvnieka, prāta rašanās no neprāta utt. Kurš gan to visu var ņemt pa pilnu!
un? Tu esi gatavs likt derības, ka NEKAS no tā nav iespējams? Ko esi gatavs likt ķīlā?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs, sīkāk par tām loģiskajām pretrunām plz. It sevišķi salīdzinājumā ar monoteistu loģiskajām pretrunām un galēji spekulatīvajiem pieņēmumiem :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
nu, šādi jau ir labāk. citādi miglas valstī ir pārāk maz great old ones. :D

(bez tam, pārāk tomēr liela iespēja kādam citam pieslēgties ar `anonymous` un celt man neslavu)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Tur jau tas dīvainais, ka Tu esi gatavs likt ķīlā visu, ko Dievs Tev devis.

Kas attiecas uz glupībām, tad tieši glupu grāmatu ir daudz ar visādiem dīvainiem uzskatiem. Esmu lasījis Howking gan agrākos, gan pēdējos rakstus. Paskaties pats, kā viņš ir mainījis laika gaitā savus uzskatus. Daži savulaik rakstīja - Gagarins bija debesīs un Dievu neredzēja. Tam arī ticēt? Murgoloģija! Tas, ka mūsdienās akadēmiskajās aprindās ir daudz ateistu neko nepierāda, lai gan arī tas ir pārspīlēts. Paskaties Kembridžas universitātes viedokli par centieniem zinātniski pamatot ateismu - nonsenss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Gagarins bija debesīs un Dievu neredzēja. Tam arī ticēt?`

nu jā, es tiešām ticu, ka viņš gan bija debesīs, gan neredzēja dievu. :D

`Kembridžas universitātes viedokli par centieniem zinātniski pamatot ateismu`

atsevišķu kembridžas universitātes teologu, kas stāv aiz tiem rakstiem. kamōn, neesi tik lēts.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Howking``

Pirmkārt ``Hawking``

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking

Otrkārt, ateistu proporcija, ja salīdzina, piemēram akademiskās aprindas un cietumu kontingentu, vnk parāda korelaciju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Ilārs
jautājums bija par tevi, un TAVAS pārliecības argumentiem. Galvu ķīlā jau tev neprasīs. Idiotiem kas solīja pasaules galu - prasīju ķīlā viņu pašu dzīvokļus. Zini... nedeva! Tb - pārliecība par pasaules galu bija MAZĀKA nekā bailes pazaudēt dzīvokli.
Vot ij jautajums - gudi irst mēs visi mākam, bet CIK tu pats savus vārdus vērtē? KO esi gatavs dot kā ķīlu, pārliecībā ka tas tev atmaksāsies/nebūs pārlieku riskanti?
/nemirstīgas dvēseles, otrās un trešās reinkarnācijas un citu mitoloģisku guiņu, lūdzams nepiedāvāt/
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Masiks

Nu tā kā pateicoties Apgaismībai un tās brīvdomātājiem mums tagad ir uzskatu brīvība, Ilāram nav jāriskē ne ar ko, paužot savus uzskatus. Nu vienīgi citi varbūt iesmaidīs, bet tas nu tā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Kembridžas universitātes viedokli par centieniem zinātniski pamatot ateismu - nonsenss.

viņi ar lūgšanām bija iemanījušies apmest otrādi kapeiciņu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 05, 2013
Kas attiecas uz Romas katoļiem tad es nekur neesmu sacījis, ka viņi nav kristieši. (c)

Taisnība, Ilār, Tu tikai sacīji, ka katoļi un Ctulhu esot vienā kompānijā un savas gaitas taisaulē turpināšot uz viena soliņa. ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Masiks

Nu tā kā pateicoties Apgaismībai un tās brīvdomātājiem mums tagad ir uzskatu brīvība, Ilāram nav jāriskē ne ar ko, paužot savus uzskatus. Nu vienīgi citi varbūt iesmaidīs, bet tas nu tā.
Nē, nu riskē vai nē,bet man bija interesanti uzzināt - CIK ĻOTI pats Ilārs vērtē savus paziņojumus (kurus pat neiespringst pierādīt)?  Tb - ko viņš pats par tiem dod. Citādi, zin, bezatbildīgi vāvuļot savā smilšukastē un solīt ka tad kad izaugs liels - aizlidos uz Andromēdu un atpakaļ - nu ok... bet neko citu kā kaukādu infantīlismu tas neliecina....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Tu tikai sacīji, ka katoļi un Ctulhu esot vienā kompānijā un savas gaitas taisaulē turpināšot uz viena soliņa.`

yup. un tā, kā
1) ctulhu nav kristietis,
2) nekristieši pēc kristiešu domām nonāk ellē,
3) katoļi nonākšot turpat kur ctulhu,
jāsecina vien ka katoļus par kristiešiem tu īsti neuzskati...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Te ir http://www.atheismsfallacies.com/fallacies_of_atheism.html 17 loģiskas ateisma kļudas un tādu ir vēl vairāk:

Argumentum ad antiquitatem (the argument to antiquity or tradition)

This is the argument that something is right or acceptable because of tradition or history. This is an extremely popular fallacy in debate with atheists; for example, "Atheism has been around a lot longer then Christianity or belief in gods. Atheism is the default position." or "Every great civilization in history has eventually evolved away from belief in gods."


Argumentum ad hominem (argument directed at the person)

This is the error of attacking the person who has stated an idea, rather than the idea itself. The most obvious example of this fallacy is someone attacks the character of the person with the opposing point of view (e.g, "Christians are nothing more than bigots!"). These are pretty easy to spot so most people don't make that mistake. A more typical manifestation of argumentum ad hominem is attacking a source of information -- for example, responding to a quotation from Bill Clinton on the subject of his non-profit organization, "We all know Clinton was a liar and a cheat, so why should we believe anything he says or does?" Example in Atheism: "Christianity can't be right about the topic of god because most Christians are closed minded and rude." or "People who believe in gods are deceived and are just following the traditions of what they were taught growing up."

Argumentum ad ignorantiam (argument to ignorance)

This is the fallacy of arguing that something is true just because it hasn't been proved false. For example, an atheist will say "It is true that there are no gods because no one has proved that there is a god." This is the aspect of burden of proof. Atheists are notorious for arguing that believers in god have the sole burden of proof and they use that argument to remain atheists. For example, "Christians have the burden of proof to prove that their god exists. Until they prove it I will remain an atheist." Obviously this is a thinking error. The burden of proof is a shared burden. Atheists have as much responsibility to prove their position as Christians (or other believers) do. Another aspect of argumentum ad ignorantiam is requiring unnecessary or impossible proof. For example, "I will believe there is a god when he/she shows up at my house and performs a miracle." or "Unless god shows himself and walks on water so that I can see it happen I refuse to believe in a god."

Argumentum ad nauseam (argument to the point of disgust; i.e., by repetition)

This is the fallacy of trying to prove something by repeating it over and over again and expectation that the repetition alone will substitute for real arguments. Repetition doesn't make something more true or false. Example in Atheism: "There is no god... There is no god… Like I told you before, there is no god."

Argumentum ad populum (argument or appeal to the public)

This is the fallacy of trying to prove something by arguing that the majority of popular opinion agrees with you. For an example, "There are now more atheists then theists and deists combined." Just because it's popular opinion doesn't mean it's correct.

Begging the question

This fallacy is similar to the circular reasoning fallacy. It happens when what you are trying to prove is already assumed. Atheists are notorious for making this fallacy. An over simplified example is, "there is no god because there is no god." But that doesn't tell us WHY atheists believe there is no god. Another example is the argument atheists often use about lack of belief. They will often argue that "Atheism isn't belief. Atheism is the lack of belief." This is nothing more than a play on words. It's not a valid argument and it begs the question of what is the difference between not believing and having lack of belief and what does "lack of belief" mean to the individual. "Lack of belief" is a pretty subjective phrase.

Dicto simpliciter (sweeping generalization)

This is the fallacy of making a sweeping statement and expecting it to be true of every specific case -- in other words, stereotyping. Example: "The majority of believers in god are religious folks, therefore, the concept of god is a completely religious idea and we all know how harmful religion can be." The problem is that the sweeping statement may be true (The majority of believers in god are religious folks), but it is not necessarily true for every member of the group in question (there are some people who believe in a god who aren't religious and there are some who are religious who don't believe in a god).

Cum hoc or Post hoc ergo propter hoc (with this, therefore because of this)

A person making this fallacy will confuse correlation for causation. In other words, just because two things occur simultaneously doesn't necessarily mean that one must be a cause of the other. A popular example of this fallacy is the argument that "The political left has great economic policies; just look at how well the economy does while liberals are in office!" It may just be a coincidence or the economic improvements may be the result of a lag in time (e.g., the current economy's health is determined by the actions of previous presidents), or the two things may be unconnected to each other, but related to a common cause (e.g., an increase in taxes upset a lot of voters causing them to elect a new president just before the economy began to benefit from the increase in taxes). Example in atheism: "God doesn't exist because there is evil and pain in the world. It is taught that god is beneficent. Therefore, because evil exists god must not exist." The obvious question here is can a god and 'evil in the world' co-exist? The answer is "of course". There could be a thousand reasons for why a god and evil exist simultaneously.

Naturalistic fallacy

This is the fallacy of trying to form a values conclusions (what is right or good) from statements of fact alone. This is invalid because any logical inference from facts will be another statement of fact, not a statement of value. If you wish to reach conclusions about values, then you must include amongst your assumptions (or axioms, or premises) a statement of value. Once you have an axiomatic statement of value, then you may use it in conjunction with statements of fact to reach value-laden conclusions. For example, someone might argue that the premise, "Science has concluded that naturalistic causes are solely responsible for the origins of life. You should therefore believe that a god does not exist." This reasoning is invalid, however, because the former statement is a statement of fact, while the latter is a statement of value. The conclusion that "you should not believe a god exists", is not a valid conclusion from the premise.

Non Sequitur ("It does not follow")

This is the simple fallacy of forming a conclusion about something that does not strictly follow from the premises or that may have another explanation. For example, atheists will often argue that scientific study has proved that there are naturalistic causes of the universe, therefore god doesn't exist. The problem is that there are many explanations of this phenomenon. The scientists who assert this could be biased or god could have created the universe to appear to have originated from natural processes or god could have created the naturalistic processes that have in turn created the world. Just because there are naturalistic explanations for the origins of life doesn't negate the existence of a god.

One-Sided Assessment

This is a fallacy committed by many atheists when they ignore arguments of evidence from religion since it isn't science. Many atheists will argue that they will only consider the scientific evidence since it is science that tells us that there is no causal agent at work in the formation of the universe and since science tells us that there is no need for a god. Some atheists will take this one step further and refuse to believe even the science unless the science is performed by non religious scientists. For example, "If you can't repeat it in the laboratory, I'm not going to believe it. You can't prove god exists in the laboratory so I'm remaining an atheist."

Red herring

This is the fallacy of bringing irrelevant facts or ideas to an argument in order to distract from the topic at hand. It could be simple illogic or a purposeful diversionary tactic. For example, "You say that there is a god but look at the way Christians portray Jesus Christ. Jesus is portrayed as a Caucasian male. We all know that the Bible puts Jesus in the Middle East. How can Christians portray a white male when he was Middle Eastern? This makes me question the sincerity of their belief in god." Another example (one of my favorites) "If atheism is a belief then bald is a hair color." While that may be a clever tongue-in-cheek comment, it's far from a valid argument. Hair color and the debate about god are unrelated and the hair color comment only serves to distract from the issue at hand.

Slippery slope

This fallacy is an argument that says adopting one idea or belief will lead to a series of ideas or beliefs, without showing a causal connection between the two ideas or beliefs. A popular example in atheism is when atheists argue in favor of there being no gods because believing in gods will lead to atheism of other gods. For example, I observed an atheist using this fallacy in debate with a Christian. She stated, "I don't believe in the Christian god for the same reason you (the Christian) don't believe in the Buddhist god." This is the fallacy of slippery slope argumentation because there is no causal connection shown between the two beliefs.

Straw man

This fallacy occurs when a debater sets up a related but often extreme version or easier position of somebody's argument, rather than the actual argument made. It would be equal to putting words into somebody's mouth by saying they've made arguments they haven't actually made. An example in Atheism is the argument that belief in god leads to murder. "Just look at the terrorism done in the name of the Muslim god! Belief in god often leads to terrorism so I remain an atheist." It's important to remember that the major issue with this fallacy is that the opponents view has been distorted or somehow built up in a way that makes it easier to knock down.

Tu quoque ("you too")

This is the fallacy of defending an error in one's reasoning by pointing out that one's opponent has made the same error. An error is still an error, regardless of how many people make it. For example, "People who believe in a god are attacking atheists by accusing us of moral ineptitude, but just look at the Jim Bakers of the world."

Argumentum e Silentio (Argument from silence)

This fallacy occurs when a conclusion is based on the silence of the opponent, failing to give proof, and/or based on "lack of evidence". Atheists commit this fallacy when they argue that belief in a god is irrational because of lack of evidence. Atheists take this fallcy one step further and argue that belief in a god is irrational because of lack of proof.

Burden of proof

This is the fallacy of making a claim to knowledge and then refusing to provide evidence as proof of that knowledge. Atheists commit this fallacy when they shift the burden of proof onto theists to prove that a god exists and refuse to provide proof or evidence of their claim and insist that they bear no burden of proof since "you can't prove a negative".

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Citāts
Paskaties pats, kā viņš ir mainījis laika gaitā savus uzskatus.
Cilvēks uzzin jaunus faktus un maina savus uzskatus atbilstoši tiem. Tas jau baigi forši, bet tu tā raksti, it kā to nosodītu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Taisnība, Ilār, Tu tikai sacīji, ka katoļi un Ctulhu esot vienā kompānijā un savas gaitas taisaulē turpināšot uz viena soliņa

To sacīja Romas pāvests.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013

Tas jau baigi forši, bet tu tā raksti, it kā to nosodītu.

Nē, es nenosodu, vien saku, ka Hokings laiku pa laikam ir kļūdījies un nav garantēts, ka nekļūdās atkal.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Masiks, jā  - te ir tas points. Ja es sākšu rakstīt darba atskaitēs, ka esmu uzsintezējis super pretvēža vielu un tagad būs laime, tad man paprasīs formulas, metodikas, spektru datus utt....

In general points ir tāds, ka pret jebkuru apgalvojumu jāatiecas tā, kā attiecas pret hipotezi zinātnē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
lielāko daļu no tiem augstāk uzskaitītajiem argumentiem vismaz tikpat cītīgi izmanto ticīgie. ko nu?

tiesa gan, lielākā daļa vismaz man zināmo ateistu šī

``Science has concluded that naturalistic causes are solely responsible for the origins of life. You should therefore believe that a god does not exist.``

vietā drīzāk domā apmēram šādi:

``Science has concluded that naturalistic causes are solely responsible for the origins of life. I therefore have no reason to believe that a god exists.``
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilār, visas (vai vismaz vairums) Tevis minētās debašu kļūdas piemīt teistiem :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

`` vien saku, ka Hokings laiku pa laikam ir kļūdījies un nav garantēts, ka nekļūdās atkal.``

Aga. Hokingam ir iespēja savas kļūdas izlabot. Bībelei tādas iespējas nav. Un ne jau tāpēc, ka tur nebūtu kļūdu. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
cthugha

Nuja ``you should therefore believe`` vispār nav relevanti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013

Tas jau baigi forši, bet tu tā raksti, it kā to nosodītu.

Nē, es nenosodu, vien saku, ka Hokings laiku pa laikam ir kļūdījies un nav garantēts, ka nekļūdās atkal.
Nu lai kļūdās kaut 1000 reizes, ar katru atzīto kļūdu viņš tikai tuvosies patiesībai. Tas jau tieši ir zinātnes skaistums, nevis posts. Posts ir tad, ja tu tici vienai lietai par spīti pilnīgi visam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
ar katru atzīto kļūdu viņš tikai tuvosies patiesībai

Tev gan ir stipra ticība!

Ctulhu,

Nerādi uz teistiem ar pirkstu, jo tā ir viena no ateistiem raksturīgajām loģikas kļūdām
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``jo tā ir viena no ateistiem raksturīgajām loģikas kļūdām``

Kāda?

``Tev gan ir stipra ticība!``

Tā nav ticība, tie ir novērojumi :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Citāts
Tev gan ir stipra ticība!
Tev jau kā teistam visur rēgojas ticība. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Tā nav ticība, tie ir novērojumi

Kur Tu novēroji, ka kļūdu virkne beigu beigās garantē patiesību?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Kāda?

Rādīt ar pirkstu!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
`Kur Tu novēroji, ka kļūdu virkne beigu beigās garantē patiesību?`

mācīšanās no kļūdām, nevis pašas kļūdas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
a=b
a=a
a=z

Ilār, kas paliek, ja tu nosvītro nepareizos variantus? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
+ ``ticības patiesības`` jeb NE mācīšanās no kļūdām garantē kļūdīšanās turpināšanu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ilār, kas paliek, ja tu nosvītro nepareizos variantus?

2 loģikā!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Jo? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Tā nav ticība, tie ir novērojumi

Kur Tu novēroji, ka kļūdu virkne beigu beigās garantē patiesību?
pats princips, ka kļūda tiek atzīta par kļūdu, nevis par -"tas ir mums neizskaidrojams bhīnums, mūsu prātam neaptverams un pieņemams tikai ticībā".
Tb - uz kaut kāda pamata taču tika konstatēts ka kļūda IR kļūda!?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Es labāk paskatīšos šo te: http://www.youtube.com/watch?v=IwhgPjPCpL8
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
haha, es pirms pāris nedēļām šo noskatījos. bez tā pretenciozā virsraksta tās debates iznākums ir daudz mazāk kreiga pusē. kreigs, kosmoloģiskā argumenta kovbojs. ;D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Tb ja nekas nesanāk, vismaz virsrakstu uzliekam pēc vēlmes?

// par ko tur īsti ir, man vnk te tagad ir tik lēns internets, ka video skatīties ir kamasutra//
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
nē, nopietni, kosmoloģiskais arguments ir stulbs.

visumam ir sākums --> šī sākuma cēlonis ir dievs. eleganti, ne? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
cthugha - un tas ir viss arguments?

Atgādina ``Čapajeva īso loģiku`` no attiec. anekdotes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Tb ja nekas nesanāk, vismaz virsrakstu uzliekam pēc vēlmes?

// par ko tur īsti ir, man vnk te tagad ir tik lēns internets, ka video skatīties ir kamasutra//
Man arī lauž tērēt 2h :D
http://www.atheistexile.com/2012/05/06/why-harris-lost-the-is-good-from-god-debate-to-craig/
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ateists

 Upps...

``Craig started off with the premise that objective morality can only exist if God exists and, alternatively, if God does not exist, objective morality can not exist.``

Nu ar šo pašu Kreigs jau ir zaudējis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
```Čapajeva īso loģiku`` no attiec. anekdotes.`

??

`par ko tur īsti ir`

šajā debatē pārsvarā par morāles izcelsmi. kosmoloģisko argumentu pieminēju tāpēc ka kreigu parasti pazīst ar to.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
nujā, tas citāts būtībā pasaka visu, par ko kreigs tur vārās savu pusi no debates.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 05, 2013
Taisnība, Ilār, Tu tikai sacīji, ka katoļi un Ctulhu esot vienā kompānijā un savas gaitas taisaulē turpināšot uz viena soliņa

To sacīja Romas pāvests.

... un virs Siksta kapelas parādījās balti dūmi. Congratulations!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Uz tautas pieprasījumu:

Tātad Peķka lasa grāmatu, iet garām Čapajevs, prasa - par ko, Peķka, lasi?

``Par loģiku`` saka Peķka.
``Kas tas ir?`` - prasa Čapajevs?

Peķka skaidro: Nu tātad ja tev ir makšķere, tu ej ķert zivis, tātad Tu tās nes mājās, tātad Tev sieva tās pagatavos, tātad tev ir sieva, tātad Tu neesi gejs.

Čapajevs sajūsmā -kruta lieta tā loģika.
Čapajevs stāsta tālāk komisāram Furmanovam - zini loģika - tas ir kruta!
Furanovs prasa - a kas tas ir, izstāsti!

Čapajevs skaidro un šim prasa: Tev ir makšķere? ``nē`` atbild Furmanovs. Nu tātad Tu esi gejs!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
:D :D
skaidrs.

nē, nu šeit ir vēl sliktāk - kosmoloģiskais arguments ir tas ko loģikā parasti sauc par `non sekvitur`. no `visumam ir sākums un cēlonis` nevienā veidā neseko `šis cēlonis ir dievs`.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
ā, nu tas ir `` ja lido 2 krokodili, tātad kreisais ir zils`` vai tā kautkā...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 05, 2013
es teiktu ka apmēram tā-

tu ej pa maskavas forštates ielu. pamani uz ielas nokritušu piecīti. tavs secinājums - šo piecīti noteikti ir nometis betmens. jo kā gan citādi?

reālam novērojumam (piecīša vai visuma esamība) tiek piedomāts no pakaļas izvilkts iemesls.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
cthugha
Citāts
tu ej pa maskavas forštates ielu. pamani uz ielas nokritušu piecīti. tavs secinājums - šo piecīti noteikti ir nometis betmens. jo kā gan citādi?
...jo betmens var elpot arī kosmosā!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
"Ļaunuma iespējai" nav substances
Ir pietiekami daudz. Piemēram, radītajiem priekšmetiem ir jābūt sabojājamiem. Citādi tos nevarēs sabojāt.
Vēlāk, visam attīstoties, jau vajag vietas, kurās ļaunie dzīvo, piem, kā "elle", velni un visa viņu hierarhija.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
cthugha
Citāts
mēs tiešām joprojām runājam par kristietību?
Kristietībā arī ir bijuši un ir tādi, kas pieņem reinkarnāciju, patiesībā kristietībai tā ir diezgan "paralēla", jo kāda starpība, kurā dzīvē pieņemt Kristu?

Citāts
pie tam, ja tu neko nezini par to, kas noticis `iepriekšējā dzīvē`, kā tu nākamajā vari būt par to atbildīgs?
Vienā sapnī es arī nezinu, ko esmu darījis citā sapnī. Pat vairāk, es vienā nezinu, ko esmu izdarījis nomodā. Bet tas mani neatbrīvo no "atbildības" par to, ko esmu darījis nomodā. Varbūt saēdos par daudz pirms gulētiešanas, tāpēc visādi murgi rādās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
tad jāsaka, ka šeit nepiedalās arī citu reliģiju piekritēji, agnostiķi, deisti un vispār ir tikai daži cilvēki, kam šīs sarunas šķiet saistošas. Kāpēc?
Aiz tā paša iemesla - baidās.
Nu, vēl arī tāpēc, ka nezin šo forumu. Bet tas tā, mazākā mērā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis, nujā bet tad šitādā saņošanā nav saprāta eksistences nepārtrauktības, līdz ar to tas nevar derēt par būtnes mācīšanās ceļu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

``Nu, vēl arī tāpēc, ka nezin šo forumu.``

Nē, baidās :D

Jo linku uz miglu ta es susļikārijā ieliku, reizes 15 :D

Labi, ja vnk ignorētu, tad skaidrs, bet es viņi liku katru reizi caur jaunu proksi, jo iepriekšējais bija nobloķēts.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
nevajag lietot jēdzienu dreifu, kā arī salīdzināt principiāli atšķirīgas lietas
Tas tieši uz tevi attiecas.
Tu ņemies ar "prot / neprot", bet vajag ar "apzinās sekas / neapzinās sekas", t.i. zināšanas.

Citāts
zināšanas un mācēšana nāk ar mācīšanos. taču nogalināt aizliegts principā.
Tātad, nedrīkst nogalināt arī maniaku?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

pašaizsardzībai var, ja citas iespējas nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Tā diskusija sagādāja vilšanos. Biju gaidījis, ka Harris kaut cik sakarīgi atspēkos savdabīgo Craig kantiānisma versiju, diemžēl intelektuāli un īpaši filozfiski Harris izskatās vājš. Debati, protams, vinnēja Craig, praktiski vienos vārtos, bet tā nebija īsta spēle ar cienīgu pretinieku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs, es nenoskatījos video, bet izlasīju atstāstu un man sanāk, ka Kreiga ``vinnēšana`` ir vēlamā uzdošana par esošo, jo Kreigs ar savu ``morāles ārējo avotu`` zaudē jau pašā sākumā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Nē, baidās

Ctulhu, es baidos, ka lielākajai daļai vienkārši neinteresē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Citāts
šitādā saņošanā nav saprāta eksistences nepārtrauktības, līdz ar to tas nevar derēt par būtnes mācīšanās ceļu
Var derēt. Sapņos tu vari uztrenēt reakcijas, ir piemērs par ķirurgu, kas sapņos operē, vai par golfa spēlētāju, kas atstrādājis kādu tur īpašo sitienu.
Nav obligāti jāatcerās, kas tu patiesībā esi. Taisni otrādi, ja iestāsti sev, ka tev draud briesmas, tad daudz ātrāk iemācīsies, būs motivācija :)
Bet te jautājums bija par ko citu - vai tu esi atbildīgs par to, ko sapņo, ja neatceries savus iepriekšējos sapņus un sevi pašu nomodā?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``lielākajai daļai vienkārši neinteresē. ``

Tā varētu būt, bet manis izdarītie eksperimenti rāda, ka baidās.

Konkrēti: Ielieku linku uz miglu LELB forumā.

Ja neinteresē - nekas nenotiktu, nu ielika un viss...
Ja baidās - linku nodzēš.
Ja ļoti baidās - linku nodzēš un IP nobloķē.

Uzmini, kurš variants relizējās?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis, nav optimāli, jo mācoties kautko svarīgi ir zināt, kāpēc tu to mācies, šāda daļēja sub-eksistence to nedod.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
To, ka vispār interesē var pateikt, ka viņi paši iesaistās diskusijās savos forumos, sk kaut vai to pašu Susļika forumu - pirms viņš sāka plosīties.
Interese ir.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Man būtu interesanti dzirdēt sakarīgus argumentus, bet Harris vai nu vienkārši nesaprata, par ko īsti ir runa, vai arī nejutās gatavs ielaisties šādā diskusijā un baidīdamies riskēt, izlietoja savu diskusiju laiku oftopikam. Brīnos, kādēļ viņš vispār tajā diskusijā piedalījās, izskatījās diezgan nožēlojams.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Nu varētu būt tā, ka atbildes uz Kreiga tēzēm ir tik vienkāršas un acīmredzamas, ka tās aizņem pavisam nedaudz laika.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Citāts
nav optimāli, jo mācoties kautko svarīgi ir zināt, kāpēc tu to mācies, šāda daļēja sub-eksistence to nedod
Kā, - kāpēc? Lai labāk spēlētu golfu - nomodā. Sapnī, savukārt, tu vari uzlikt papildus stimulu - neiemācīsies, ieliks tevi cietumā, vai būs jāmaksā dauzd $$$ vai tamlīdzīgi.
Uzdevums - labāk spēlēt golfu, ir tas pats. Tikai sapnī tam ir iedota lielāka vērtība, tāpēc arī lielāka centība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis, tikai sapnī es nezinu, kas tas golfs, kāpēc golfs ( nezinu kopainu tb) un tad dabiski, ja es kļūstu par golfa nepieciešamības apšaubītāju tā vietā lai mācītos to spēlēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Tu ņemies ar "prot / neprot", bet vajag ar "apzinās sekas / neapzinās sekas", t.i. zināšanas.
Sekas abos gadījumos ir identiskas - beigts rumpītis. Un abi divi identiski to apzinās. Vienīgais kas var atsķirties - virsmērķis, motīvs. Bet saproti, jēl - ir pilnīgi vienalga KĀDS ir motīvs, jo rezultāts ir beigts rumpis, un tas ir slikti, noziedzīgi un tādā garā.

Citāts
Tātad, nedrīkst nogalināt arī maniaku?
Tu runā par Jahvi? Būtu jau labi, bet laikam nevar viss. Bet ja nopietni - nē, nedrīkst.
1) maniaks var mainīties
2) tu vari pieļaut jurispudences kļūdu
3) nogalinot maniaku, tu faktiski pats paliec par tādu. Tb - beigās tev jānogalina pašam sevi.

Taču ierobežotu resursu apstākļos, ja nav CITAS izejas - tu esi spiests viņu nogalināt. Jo tu neesi Dievs.
Tb - savas ierobežotās dabas un resursu dēļ, tieši cilvekam būtu tiesības un moralētisks pamats darīt to, kas Dievam būtu aizliegts viņa paša būtības dēļ. Tb - ja Dievs TO darītu, viņam būtu jāpārstāj eksistēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
To, ka vispār interesē var pateikt, ka viņi paši iesaistās diskusijās savos forumos, sk kaut vai to pašu Susļika forumu - pirms viņš sāka plosīties.
Interese ir.
Es tomēr vairāk piekritīšu CtH... nu redz, `savos forumos` ir mājas laukuma efekts (tipa, moderators pasargās, ja oponents sāks kļūt pārlieku negants), plus ilūzija par to, ka oponents ir šeit ieradies ar mērķi atgriezties no grēka un negribīgi, bet tomēr vērsties pie Kristus. Šajā `laukumā` neizpildās ne īsti 1, ne 2.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Citāts
es kļūstu par golfa nepieciešamības apšaubītāju tā vietā lai mācītos to spēlēt.
Kāpēc? Manā piemērā tev taisni ir daudz lielāka nepieciešamība iemācīties labi spēlēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ctulhu, dažreiz Tu esi tikpat naivs, kā lelbietis savā forumā. Pamuļķiem jau viss ir vienkāršs un skaidrs un nav par ko diskutēt. Šie jau domā tāpat. Harris vienkārši nerunāja par tematu, jo viņš izskatās filozofiski nesagatvots un droši vien baidījās pilnīgi izgāzties. Izskatījās, ka viņš vispār nesaprot, par ko ir runa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
MJ, nu te toties ir iespējas ``atgriezt`` veselu baru acccko ateistu, vait tad tas šiem nav izaicinājums? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs, bet nu par ko tad ir runa?

Vispirms jāsaprot, kas ir morāle. Var redzēt, ka Kreigs īsti labi to nesaprot un debates laikā izglītot Kreigu diezvai ir iespējams.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

Nē, ja es neredzu kopainu, tad man nav nepieciešamības (tb es nezinu to nepieciešamību) darīt konkrēto lietu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Sekas abos gadījumos ir identiskas - beigts rumpītis. Un abi divi identiski to apzinās.
1. gadījums = policists nošauj maniaku
2. gadījums = vīrs dzērumā nosit sievu
, vienalga, kāds bija motīvs, nogalināt ir slikti?

Citāts
ierobežotu resursu apstākļos, ja nav CITAS izejas - tu esi spiests viņu nogalināt.
Jā, es tieši par tādiem gadījumiem.

Visā tajā sistēmā ar Dievu un dvēselēm - nāve nav nekas slikts. Slikta ir neatļauta nogalināšana.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Tev sapnī ir sava kopaina. Kur problēma?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

nāve nav nekas slikts.

Pareizāk - tur ``nāve`` definējas citādāk. Kā iziešana citā istabā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
MJ, nu te toties ir iespējas ``atgriezt`` veselu baru acccko ateistu, vait tad tas šiem nav izaicinājums? :D
Laikam jau nē...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis, ja man sapnī ir visa kopaina tad nav svarīgi, esmu sapnī vai nē. Ja ir daļa no ainas, tad es ar laiku saprotu, ka bildē ir caurumi un meklēju kas tajos ir, nevis pildu uzdevumu, tāpēc šāda metode neder.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Jā, tikai tas nenozīmē, ka tagad visi drīkst izmest viens otru "citā istabā", jo tas nekas īpašs nav.
Visur ir savi mērogi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
MJ, izlaidušies, adnako :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
MJ, nu te toties ir iespējas ``atgriezt`` veselu baru acccko ateistu, vait tad tas šiem nav izaicinājums? :D
Uz todiezvai kāds cer. Drīzāk svešā un eventuāli naidīgā vietā ir bailīgi atrasties bez pietiekošas teorētiskās bagāžas, vienam pašam pret visiem. Teoloģija, savā būtībā, ir mērķēta akurāt uz pretējo - dot cilvekam grupas piederības sajūtu, morālā gandarījuma un psiholoģiskā komforta (pasargātības) sajūtu. Kapēc lai no tā atteiktos tjipa plikas ziņkāres dēļ? Pastāv taču pat gatavas klišejas un psiholoģiski atkāpšanās ceļi - tjipa nesēdēt paļātaju pulkā un nebārstīt pērles.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis, bet in general visas šīs spekulacijas neko nedod, ja nav atrasts mehanisms, kā apziņas struktura automātiski pārrakstās uz cita nesēja, dotajam sabrūkot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
1. gadījums = policists nošauj maniaku
2. gadījums = vīrs dzērumā nosit sievu
, vienalga, kāds bija motīvs, nogalināt ir slikti?
Skatoties no visvarenības un visgudrības viedokļa - jā. Kā jau masiks teica, tad pastāv risks, ka polists sajauca aizdomās turamo ar vizuāli līdzīgu indivīdu un bojā gāja nevainīgais. Pastāv risks, ka nepieciešamība nonāvēt pašam policistam radīja psiholoģisku traumu (ne jau visi tiesībsargājošo iestāžu darbinieki ir psiholoģiski gatavi nogalināt, viņus tomēr tam speciāli negatavo). Pastāv vesela kaudze vēl visādu risku, un atkal, idealizējot, aizdomās turamo aizturēšana ar neletāliem līdzekļiem būtu daudz preferablāka, tieši tāpat kā viņu `ārstēšana` iepretim cietumam parastajam vai nāvessodam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Jā, tikai tas nenozīmē, ka tagad visi drīkst izmest viens otru "citā istabā",
Kape ne? Jo reāli tas šādā sistēmā pilnīgi neko nenozīmē!!!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Beidz, Ctulhu! Harris vismaz kaunējās, bet Tu pat to nedari. Redzi, var jau visu ko pateikt, bet pateikt, ka Craig nezina, kas ir morāle, ir vairāk kā bērnišķīgi. Abi tīri labi saprata ne tikai to, kas ir morāle, bet abi bija arī vienisprātis, ka tā ir objektīva lieta. Problēma bija tā, ka Harris nebija sapratis, ka diskusija nav par epistemoloģiju, bet ontoloģiju. Droši vien diskusijas sākumā tas viņam beidzot pieleca, tāpat kā tas, ka viņš ir pilnīgi nesgatavojies jautājumam un tādēļ meklēja glābiņu oftopika ekskursos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Masiks

``Drīzāk svešā un eventuāli naidīgā vietā ir bailīgi atrasties bez pietiekošas eorētiskās bagāžas, vienam pašam pret visiem.``

Nu.. Ilāram, par provi, nav bailīgi
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
1. Ja tu esi briesmās, tad tev kopainas meklēšana nav prioritāte, vienkārši nav laika.
2. Cik ilgi un dziļi meklēsi kopainu?
Tie abi punkti ir kā budistu līdzībā ar cilvēku, kas ir bultas ievainots, un tā vietā, lai ārstētu ievainojumu, sāk meklēt kopainu - kas tā par bultu, no kāda materiāla, no kurienes lidoja, kas šāva, kāpēc utt, utml.
3. Sapnī caurumus neredz, var redzēt tādas muļķības, kuras par pilnu ņem tikai sapnī. Sapnī ir lieliska kopainas sajūta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Jo reāli tas šādā sistēmā pilnīgi neko nenozīmē!!!
Tas ir apmēram kā tu sapnī mūc no kāda, tevi vajā, moca, un tad tu pamosties. Izrādās, viss bija ilūzijas, un tagad neko nenozīmē. Bet - tikai tagad, kad esi pamodies!
Pašā sapnī iekšā tās nozīmē ļoti daudz.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs, tā ir objektīva lieta par tik, par cik izriet no pasaules uzbūves, tb fizikas. Nu un no pašu saprātu uzbūves, protams, kas arī reducējas uz fiziku, lai arī ir apskatāma ``augstākos`` abstrakcijas līmeņos.

Bet Kreigs jau no paša sākuma tajā visā cenšas ievilkt lieko jēdzienu, kurš vnk vajadzīgs nav, pilnīgi vienalga vai morāli traktē kā objektīvu vai nē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Masiks

``Drīzāk svešā un eventuāli naidīgā vietā ir bailīgi atrasties bez pietiekošas eorētiskās bagāžas, vienam pašam pret visiem.``

Nu.. Ilāram, par provi, nav bailīgi
Ilārs ir profesionālis. Tas, faktiski, ir viņa darbs. Var būt pat visnotaļ tiešais pienākums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
MJ
Citāts
Skatoties no visvarenības un visgudrības viedokļa - jā.
Skatoties no tā viedokļa, tieši nāve neko nenozīmē, tā ir, kā Ctulhu teica, kā aiziešana citā istabā. Vai  - spēles / treniņu laukuma pamešana.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Ilārs ir profesionālis. Tas, faktiski, ir viņa darbs. Var būt pat visnotaļ tiešais pienākums.
Tas tiesa. Bet vienalga būtu jābūt pietiekami daudziem tādiem profesionāļiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Jo reāli tas šādā sistēmā pilnīgi neko nenozīmē!!!
Tas ir apmēram kā tu sapnī mūc no kāda, tevi vajā, moca, un tad tu pamosties. Izrādās, viss bija ilūzijas, un tagad neko nenozīmē. Bet - tikai tagad, kad esi pamodies!
Pašā sapnī iekšā tās nozīmē ļoti daudz.
Ņemot vērā ka šie sapņi tad cikliski seko viens otram, tad atkārtoju  - kopainā tie nenozīmē neko un principā tāda nogalināšana nav nekas sliktāks par izlijušu piena glāzi - vienkārši nelietderīgi izcūkātu pārtiku, kas tika patērēta nu jau mirušā rumpīša uzaudzināšanai.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Masiks

Hmm, a susis un cik zinu merlins, kursis, uldis, vēl daži arī ira profesionāļi. Izgāzušies adnako.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

``Bet vienalga būtu jābūt pietiekami daudziem tādiem profesionāļiem.``

Ir jau. Pilns susļikārijs. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Ilārs ir profesionālis. Tas, faktiski, ir viņa darbs. Var būt pat visnotaļ tiešais pienākums.
Tas tiesa. Bet vienalga būtu jābūt pietiekami daudziem tādiem profesionāļiem.
Dokuments par izglītību un ieņemams birokrātisks amats  vēl nenozīmē profesionāli....... ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Tiešais pienākums gan tas nav un brīžiem pat škiet, ka es drusku te rakstu uz tiešo pienākumu rēķina. Tomēr man tas ir interesanti, jo lielākā daļa cilvēku vairs vispār neko neņem nopietni. Jūs, man par pārsteigumu, esat objektīvisti un tādēļ ir interesanti parunāt. Krietns ienaidnieks ir labāks par sliktu draugu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
, vienalga, kāds bija motīvs, nogalināt ir slikti?
Jā, slikti. Vēl vairāk - vienalga kas tu esi: bomzis, dzērājs, policists,bende vai Dievs - nogalināt slikti ir jebkurā no šiem gadījumiem,pie kam Dievam, pie tam jābeidz eksistēt kā Dievam. Kā jau iepriekš to teicu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Masik,

Nu bet kad lauva nogalina antilopi, tas ir slikti? Ezis droši vien domā, ka tad, kad Ctulhu šmorē iekšā cūkas cepeti, tas ir sliktāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ctulhu,

Nu kādus morālus secinājumus Tu izdari, piemēram, no kvantu fizikas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Ņemot vērā ka šie sapņi tad cikliski seko viens otram, tad atkārtoju  - kopainā tie nenozīmē neko
Daudz kas nenozīmē neko, salīdzinot ar franču revolūciju.
Taču sapņošanas laikā tas nozīmē ļoti daudz.
Tev dzīvē svarīga tikai kopaina? Tipa, uzsiti ar āmuru tā riktīgi pa pirkstu - ij nekādu emociju, vienmēr atceries kopainu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Tā kā gan antilope tomēr ir pietiekami vienkāršs organisms un lauva ir specializēts organisms, kuram tā ir eksistences nepieciešamība, tad tas nav ne labi ne slikti, tas ir dabisks process.

Attiecībā uz ctulhu, kas rij šaslikus, jā, tas ir slikti (ne ļoti, bet principā ir) un tiks izbeigts tikko parādīsies neatšķirami šasliku aizvietotāji, tas ir - audzētā gaļa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Masik,

Nu bet kad lauva nogalina antilopi, tas ir slikti? Ezis droši vien domā, ka tad, kad Ctulhu šmorē iekšā cūkas cepeti, tas ir sliktāk.
Nē, nav slikti. Jo lauva pārtiek no antilopēm, ij nevienm pat prātā nenāk lauvai uzlikt aizliegumu ēst antilopes...
To jau iepriekš apskatījām. Tb - to ka labais un ļaunais nav cieti akmens stabi, bet gan relatīvā šļura. Kas vienam labi tas otram būs slikti...
Pašai lauvai SLIKTI būs ja lauvas sāks plosīt viena otru nost. Slikti sugai un tās izdzīvošanai. Tas pats attiecas uz cilvēku.
Un ja mēs cilvēka intereses ņemam par visas pasaules mēru (ij jebkurš cilvēka garadarbs, bībeli ieskaitot tieši to arī dara) tad arī Dieva zamaškas slepkavot cilvēkus ir sliktas no cilvēka mēra puses.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Nu kādus morālus secinājumus Tu izdari, piemēram, no kvantu fizikas?``

Kvantu fizika - // tad daudzi apstrakcijas līmeņi// - tad mūsu smadzeņu un mūsu vides uzbūve, no kuras tad arī izriet morāli secinājumi, ka nogalināt ir slikti un tml.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
vienalga kas tu esi: bomzis, dzērājs, policists,bende vai Dievs - nogalināt slikti ir jebkurā no šiem gadījumiem
A kas ir labi? Atstāt maniaku, lai darbojas? Vai arī pašam iet bojā, mēģinot viņu aizturēt ar humānām metodēm?
Uz Dievu tas vispār neattiecas.

Citāts
pie kam Dievam, pie tam jābeidz eksistēt kā Dievam.
Kāpēc? Ja Dievs nogalina maniaku, tad maniaka dvēsele, būtība vienkārši "aiziet citā istabā". Kāpēc lai Dievam no tā būtu jāpārstāj eksistēt savā statusā?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
A kas ir labi?
pats labi zini - izolēt, neļaut darīt slikti un ārstēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

šajā modelī dievs nedrīkst izraisīt ciešanas, izmantojot būņu neziņu. Ja tas to dara, tad diskvalificējas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
pats labi zini - izolēt, neļaut darīt slikti un ārstēt.
Bet ja nevar? Ko tad? Atliek tikai nošaut.
Es domāju, ka max labākā darbība konkrētajā situācijā ir vienmēr vērtējama kā "labi".
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Tā kā gan antilope tomēr ir pietiekami vienkāršs organisms un lauva ir specializēts organisms, kuram tā ir eksistences nepieciešamība, tad tas nav ne labi ne slikti, tas ir dabisks process.


Tu domā, ka antilopes Tev piekristu? Masik, ja skatāmies no evolūcijas viedokļa tad nemaz nebūtu slikti, ja lauvas arī kāds ēstu.

Ctulhu, vai no kvantu fizikas nevarētu izsecināt, ka morāle ir tāda relatīva padarīšana?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

``Es domāju, ka max labākā darbība konkrētajā situācijā ir vienmēr vērtējama kā "labi".``

Reālām, tb ierobežotām būtnēm tas tā arī ir.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
dievs nedrīkst izraisīt ciešanas

Kapēc lauva drīkst, bet Dievs nedrīkst? Tie, ko viņš nogalina, taču visi ir relatīvi vienkārši radījumi salīdzinājumā ar viņu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Citāts
dievs nedrīkst izraisīt ciešanas, izmantojot būņu neziņu.
Neziņu par ko?
Ja es sapnī murgoju, ciešu, un neko neatceros par to mūdzi, kas visu dienu skatījās šausmu filmas, tad - es esmu pats vainīgs vai neesmu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Tu domā, ka antilopes Tev piekristu?``

Antilopes vnk nevar piekrist/ nepiekrist, jo tām nav pietiekmi sarežģītas smadzenes, lai realizētu darbību ``piekrist/ nepiekrist.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Tev dzīvē svarīga tikai kopaina?
Tiec pats skaidrībā ar saviem mērogiem. Individuāla nave ir nepieļaujama traģēdija. Un ir vienalga, kas izraisa šo navi - slimība, kaimiņš vai Dievs. No tāda viedokļa nāve principā ir nepieļaujama ar jebkādu teorētisku attaisnojumu. Pat ja Visums iet bojā - individuāla nāve ir nepieļaujama. Bet ja tu sāc vāvuļot ka Dievam visi visulaiku dzīvi un tas ir tjipa pohuj - nu tad tā arī principā IR. Vienīgā skāde no jebkuras slepkavības tad ir izdzertā ūdens un apēsto maizīšu izmērā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Citāts
Reālām, tb ierobežotām būtnēm tas tā arī ir.
Nu un ar ko Dievs te īpaši atšķirās? Jāņem taču vēl vērā arī pašas būtnes izvēle.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
pats labi zini - izolēt, neļaut darīt slikti un ārstēt.
Bet ja nevar? Ko tad? Atliek tikai nošaut.
Es domāju, ka max labākā darbība konkrētajā situācijā ir vienmēr vērtējama kā "labi".
Dievam nepastāv jēdziens "NEVAR"....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Tie, ko viņš nogalina, taču visi ir relatīvi vienkārši radījumi salīdzinājumā ar viņu.``

Bet mēs jau neskatamies relatīvi.

Ja ir pašrefleksijas spēja, tb pietiekmi sarežģīts domāšanas susbtrāts, lai tāda būtu, tad tāda sistēma ir morāles subjekts, viņu nogalināt nedrīkst utt.

Protams, mēs saprotam, ka tā robeža nav lēcienveida, bet ir izplūdusi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Antilopes vnk nevar piekrist/ nepiekrist, jo tām nav pietiekmi sarežģītas smadzenes, lai realizētu darbību ``piekrist/ nepiekrist.

Kā nu ne? Bēg taču, kad ierauga Tevi? Zina, ka no šitā nav nekā laba, ko gaidīt - morāls relatīvists! Pasacīt varbūt Tev saprotamā veidā nevar, bet domā tieši tā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

``Ja es sapnī murgoju, ciešu, un neko neatceros par to mūdzi, kas visu dienu skatījās šausmu filmas, tad - es esmu pats vainīgs vai neesmu?``

Tu esi viena persona un sapnī ir cita, stingri ņemot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
dievs nedrīkst izraisīt ciešanas

Kapēc lauva drīkst, bet Dievs nedrīkst? Tie, ko viņš nogalina, taču visi ir relatīvi vienkārši radījumi salīdzinājumā ar viņu.
Izriet no Dieva definīcijas - labs, negrib ciešanas, ir omnipotėnts. Un cik zināms - nepārtiek no cilveka gaļas...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ja ir pašrefleksijas spēja, tb pietiekmi sarežģīts domāšanas susbtrāts, lai tāda būtu, tad tāda sistēma ir morāles subjekts, viņu nogalināt nedrīkst utt.

Kāpēc lauva drīkst, bet Dievs nedrīkst? Kāpēc Tu vari ēst cūkas gaļu, bet Dievs nevar ēst cilvēka gaļu? Domā, ka sarežģītības ziņā starp Tevi un cūku un Tevi un Dievu ir lielāka starpība?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Bēg taču, kad ierauga Tevi?``

Attiecīgi ieprogrammēts mehānisms arī bēgtu no manis.

Tb antilopes ir daudz lielākā mērā automāti nekā mēs, bet tomēr adaptīvākas sistēmas nekā mūsu patreizējā tehnika, mašīnas. Kaut kur pa vidu. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
labs, negrib ciešanas, ir omnipotėnts.

Ctulhu saka, ka tie visi nav nekādi argumenti, bet galvenais ir sarežģītības princips. Ja esi pietiekami sarežģīts, tad vari ēst, ko gribi. Ja mazāk sarežgīts, tad tevi ēdīs citi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Domā, ka sarežģītības ziņā starp Tevi un cūku un Tevi un Dievu ir lielāka starpība?``

Tu pieļauj kļūdu, spriežot relatīvi un izdarot salīdzinājumus.

Pareizi ir tā: Sagraut jebkādu sistēmu ir slikti. Jo sistēma sarežģītāka, jo sliktāk.
Otrkārt, runāt par morālām izvēlēm mēs varam tikai sistēmām, kas savu rīcību var mainīt, tas ir sistēmām, kas ir saprātīgas būtnes līmenī.

Lauvas nevar mainīt savu barošanās veidu, tāpat kā ūdeņradis zvaigznēs nevar mainīt savu reaģēšanas veidu , tie abi - lauvu barošanās un zvaigžņu procesi - ir dabiski procesi.

saprātīgas sistēmas vai mainīt/ optimizēt savu rīcūbu, un tāpēc situāciju ``ctulhu rij šašlikus`` mēs jau varam skatīt no optimizācijas viedokļa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``a esi pietiekami sarežģīts, tad vari ēst, ko gribi. ``

Ne tā.


vari ēst tā, lai citu sistēmu sarežģītība pēc iespējas nekristos un tas tev ir svarīgi, jo cita sistēma sveido tavu vidi un Tu negribi šo vidi degradēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Ctulhu saka, ka tie visi nav nekādi argumenti, bet galvenais ir sarežģītības princips.
Cth to saka par cilvēkiem un lopiņiem. Tb - ievieš salīdzīnāšanas principu starp dzīvām būtnēm. Par Dievu Cth te neko nerunāja.

Citāts
Kāpēc lauva drīkst, bet Dievs nedrīkst?
Jo lauva ir radība, bet Dievs - omnipotents lauvas radītājs.
Redz, slieka ēd govju sūdus, tas, savukārt, neuzliek tiesības vai pienākumus Dievam darīt tāpat... ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
ir dabiski procesi.

Nu bet, ja Tev kāds iegāztu pa galvu, tas būtu nedabisks process?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Tu negribi šo vidi degradēt

Bet ja nu Dievs arī negrib savu radīto vidi degradēt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Ja iegāztu vnk krītošs klints gabals - tad tas būtu dabisks process
ja iegāztu kāds reliģisks fanātiķis vai konkurējošs ateists - tad tas būtu saprātīgas būtnes veikts process ( kuri, protams, ir dabisku procesu apakšklase).

Abos gadījumos gan risinājums ir viens un tas pats - novērst sekas un pieņemt mērus, lai neatkārtojas. Nianse otrajā gadījumā ir tāda, ka darbību veikušo SB vajag labot, nevis iznīcināt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Tu negribi šo vidi degradēt

Bet ja nu Dievs arī negrib savu radīto vidi degradēt?
un tad?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Bet ja nu Dievs arī negrib savu radīto vidi degradēt? ``

Tad nevajag veikt degradējošas darbības, kādas biezā slānī veic dievs Jahve attiecīgajos stāstos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ctulhu,

Es domāju, ka Tev ir vēl viena nopietna problēma, proti, noziedznieki bieži vien ir ļoti gudri, veikli, pat ģeniāli, salīdzinot ar citiem cilvēkiem. Un viņi rīkojas pēc visiem dabas likumiem un vairo savu sarežģītību un rada paši savu vidi. Bet ja viņus ieleik cietumā, sarežģītība mazinās.

Vispār jau Dievs Tev laikam daļēji piekrīt, kad viņš nenogalina pa visam, bet aizsūta uz elli. Te nu Ezim būs iebildumi! Viņš domā, ka labāk lai iet pa Masika ceļu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
MJ
Citāts
Skatoties no visvarenības un visgudrības viedokļa - jā.
Skatoties no tā viedokļa, tieši nāve neko nenozīmē, tā ir, kā Ctulhu teica, kā aiziešana citā istabā. Vai  - spēles / treniņu laukuma pamešana.
Bet tad jau sanaak, ka neviena slepkaviiba, neatkariigi no apstaakljiem, nav moraali nosodaama...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Nu kā, viņš novērš sekas un veic mērus, kā Tu saki.

SB vajag labot, nevis iznīcināt

Tieši tā! Labo un tos, kas negrib laboties neiznīcina, bet aizsūta uz patālāku vietu. Īsts humānists!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Pasākums ar elli ir bezjēdzīgs, ja neatgriezenisks, turklāt mēs jau tagad zinām, ka labot nziedzienku, mocot to, nav iespējams. Mēs to zinām, bet pilsonim Jahvem nepielec. Tas, protams, ir ja mērķis ir labot. Ja mērķa labot nav - tad bezjēga kvadrātā.

``Un viņi rīkojas pēc visiem dabas likumiem un vairo savu sarežģītību un rada paši savu vidi. ``

Nepareizi - ja viņi veic destruktīvas darbības, tad vidi degradē, citādi jau viņi nav noziedznieki.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
a_masiks
Citāts
Individuāla nave ir nepieļaujama traģēdija.
Hmm ... pret miršanu tev sevišķu iebildumu nava, citādi iesaldētos kopā ar Ctulhu un co?
Otrkārt, mēs taču te tā kā par hipotētisku sistēmu "Dievs" runājam? Tur dvēseles, paradīzes utml? Tajā sistēmā nāve nav nekāda nepieļaujama traģēdija.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

`` Labo un tos, kas negrib laboties neiznīcina, bet aizsūta uz patālāku vietu. ``

Tātad -

1) neprot izlabot
2) ja neprot izlabot - tad kāpēc mocīt? Bezjēga
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

``Tajā sistēmā nāve nav nekāda nepieļaujama traģēdija.``

Tajā sistēmā mākslīgi uzlikti ``aizmiršanas žogi`` ir nepieļaujama traģēdija.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
dievs nedrīkst izraisīt ciešanas

Kapēc lauva drīkst, bet Dievs nedrīkst? Tie, ko viņš nogalina, taču visi ir relatīvi vienkārši radījumi salīdzinājumā ar viņu.
Ne lauvas, ne antilopes neviens veel nav pasludinaajis par miilestiibas iemiesojumiem. Atshkiriibaa no dieva.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
MJ
Citāts
Bet tad jau sanaak, ka neviena slepkaviiba, neatkariigi no apstaakljiem, nav moraali nosodaama...
Nesanāk. Pat kaut kāda tir futbola, prastas spēles laikā, - ja futbolists uzbrūk otram, izmet viņu no laukuma ārā, tāpat viņu morāli nosodīs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ctulhu
Citāts
mākslīgi uzlikti ``aizmiršanas žogi`` ir nepieļaujama traģēdija.
T.b. tev ir iebildumi pret to, ka cilvēks naktī sapņo un neatceras, kas viņš ir nomodā?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Nav labi argumentēt elles pastāvēšanu ar labošanas ideju, jo jūs paši savā mācībā postulējat, ka ellē viņi nokļūst neatgriezeniski.

Tā ka vai nu mainiet mācību vai neder šis arguments :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ezis

``T.b. tev ir iebildumi pret to, ka cilvēks naktī sapņo un neatceras, kas viņš ir nomodā?``

Principā stingri ņemot jā, man nepatīk šādi pārtraukumi kontrolē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Nu bet, ja sākumā ir dots labošanās laiks, nosacīts sods un tajā izdara pārkāpumu, tad jāiet uz cietumu. Nu pie labajiem laist nedrīkst, tāpēc sūta prom un nevis iznīcina pa visam. Tur jau nekādas ciešanas citas nebūs, kā tikai jāpieņem ateisms.

Destruktīvas un nelikumīgas tās darbības varbūt ir no garā vājo pozīcijām, bet likumīgajam zaglim jau ir pašam savi likumi, kas palīdz viņam sevi un savu vidi padarīt sarežgītāku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Kapēc nav labi mudināt cilvēkus uz labošanos ar cietuma piemēru? Sak, neklausīsi mammu, nokļūsi cietumā? Kas tur nepareizs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Nu ja, zaglis attīsta savu vides apgabalu uz citu vides apgabalu destrukcijas rēķina. Summā progresa nav.

``Nu bet, ja sākumā ir dots labošanās laiks, nosacīts sods un tajā izdara pārkāpumu, tad jāiet uz cietumu.``

Un jēga no cietuma?

Jēga ir tikai labot.

Ja mēs zinātu, ka labot nav iespējams, mēs nziedzniekus iznīcinātu. Bet tā vietā mēs tos izolējam ar domu tomēr provēt labot.

Ja domas labot nav, cietums ( elle) ir bezjēga.

Turklāt spīdzināt cietumniekus nedrīkst.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Prot izlabot, prot lieliski! Bet tos, kas negrib laboties, tikpat lieliski izolē. Mēs taču darām tāpat. Neļaujam maniakiem darboties pa mūsu bērnu istabām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Bet tos, kas negrib laboties, tikpat lieliski izolē.``

Tikai tāpēc, ka mēs esam ierobežotas būtnes un (vēl) citādi neprotam, cietumi ir piespiedu variants.

``Neļaujam maniakiem darboties pa mūsu bērnu istabām. ``

Aha, atšķirībā no Jahves, kurš tieši to ļauj (sk. stāstu pa pirmajiem cilvēkiem un čūsku=Luci)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Mūža ieslodzījums ir labošana?

Nu ja, zaglis attīsta savu vides apgabalu uz citu vides apgabalu destrukcijas rēķina

Bet padomā, tas taču entropijas likums! Masiks saka, ka visa esamība uz tā uzbūvēta. Tātad zinātne māca mums attiecīgi rīkoties. Nebūtu atklājuši entropijas likumu, varētu vēl kaut kā aizbildināties, bet tagad vairs nekā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Ctulhu,

Es domāju, ka Tev ir vēl viena nopietna problēma, proti, noziedznieki bieži vien ir ļoti gudri, veikli, pat ģeniāli, salīdzinot ar citiem cilvēkiem. Un viņi rīkojas pēc visiem dabas likumiem un vairo savu sarežģītību un rada paši savu vidi. Bet ja viņus ieleik cietumā, sarežģītība mazinās.
Tikai viena atsjkiriiba. Pavisam gudrie noziedznieki eventuaali izveido mafiju un tad pakaapeniski legalizeejas, kljuustot par uznjeemeejiem un politikiem...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Aha, atšķirībā no Jahves, kurš tieši to ļauj (sk. stāstu pa pirmajiem cilvēkiem un čūsku=Luci)

Skat. stāstu par trim kazlēniem!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Jā, Ctulhu, kaut kā nepārliecinoši. Šķiet, ka Tev ar morāles jautājumiem neiet labāk kā Harris.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Mūža ieslodzījums ir labošana?``

Mūža ieslodzījums ir lai ieslodzītais nevarētu mūs apdraudēt + tāpēc, ka neprotam viņu izārstēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Jā, Ctulhu, kaut kā nepārliecinoši. Šķiet, ka Tev ar morāles jautājumiem neiet labāk kā Harris.
A ko var gribēt, ja tu uzmargoji modeli, kurā nogalināšana = pāraudzināšana? Kāda gan te morāle var sanākt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Nē, lieta ir tajā, ka Tu līdzīgi Kreigam īsti nesaproti, kas ir morāle.

Paskaidroju - morāle ir paņēmienu kopums priekš optimālas dažādu saprātu koeksistences jeb sadarbības tā, lai šiem saprātiem būtu maksimāli labi, tb lai tie maksimāli realizētu savas vēlmes.

Morāles sistēma ir rīks, tehnoloģija priekš augstāk minētā mērķa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
tāpēc, ka neprotam viņu izārstēt

Jā, jau Linards Laicēns zināja, ka "Cietumi nelīdz!"
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Masiks

Nē Ilāram, šķiet mūžīga spīdzināšana ellē bija ekvivalenta labošanai, acclēgvātds ``mūžīga``.

Tiešām vāji...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Nu nelīdz jau arī.

Tā ir pagaidu, paliatīva metode, kamēr neprotam ārstēt. Vajag, lai novērstu apdraudējumu citiem. Mēs, atšķirībā no Jahves, rūpējamies, lai bojātie neapdraudētu nebojātos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Paskaidroju - morāle ir paņēmienu kopums priekš optimālas dažādu saprātu koeksistences jeb sadarbības tā, lai šiem saprātiem būtu maksimāli labi, tb lai tie maksimāli realizētu savas vēlmes.

Šito es ievietošu savās piezīmēs. Pērle! Tātad bez mūžīgā dzinēja Tev vēl paņēmienu kopums, kā vilks paēdis un kaza dzīva. Labi, Tu progresē!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

`` Tātad bez mūžīgā dzinēja Tev vēl paņēmienu kopums, kā vilks paēdis un kaza dzīva. ``

Jā vispārīgi tāds ir morāles mērķis, ja ``kazas`` un ``vilki`` ir saprāta formas.

Also tev ir citas idejas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
mūžīga spīdzināšana

Bet ateistiem tā būs ateistu paradīze, jo ciešanu pamatā ir tas, ka tur pilnīgi nebūs Dieva. Pats Dievs dod, jums, ko gribat, bet Tev atkal nav labi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Nekā, es ciešanas nepasūtīju, man tās nevajag.

Un vēl - ja es radītu būtni, kas bez manas klātbūtnes noteikti ciestu, tad ar to pašu vien es jau būtu nelietis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Also tev ir citas idejas?

Jā, bet ne sociālistiskas utopijas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ctulhu, nu ko Tu, viņš Tev saka - nāc pie manis, bet Tu negribi. Tu saki - es labāk uz elli un pēc tam - Dievs vainīgs! Tā nu nevar. Ja gribi bezdievis būt, varēsi to darī mūžīgi un nekādu tur CD nevajadzēs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Tu varbūt nepamanīji, bet šāda sadarbības jeb koeksistences optimizācija jau arī nozīmē ierobežojumus, piemēram ja vēlmes ir destruktīvas, tad tādas vēlmes izpildīt nevar, jo tad tas traucēs citiem saprātiem izpildīt savas vēlmes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Nu jā - ``nāc pie manis vai mūzīgi mocies``

Tas ir nelietīgi.

Normāli ir - ``ej kur gribi, ja vēlies-  nāc pie manis, ja nevēlies - nenāc``
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
ir destruktīvas, tad tādas vēlmes izpildīt nevar, jo tad tas traucēs citiem saprātiem izpildīt savas vēlmes

Nu re, bet tagad pie ontoloģijas - kur kritēriji?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Masiks

Nē Ilāram, šķiet mūžīga spīdzināšana ellē bija ekvivalenta labošanai, acclēgvātds ``mūžīga``.

Tiešām vāji...
Nē, te es saskatu to pašu problēmu, ko ar ezi:
ja cilvēks nogalina cilvēku = tas ir ak wai wai,  noziegums un slikta rīcība, par to bez šaubām pienākas sods, jo cilvēks taču ir beiKts!
Ja cilveku noaglina Dievs  = a kāda starpība? Nekas nav noticis, why cares, cilvēks tjipa nemaz nevar nomirt, viņu Dievs pārvietoja citā istabā.

bet sorry. Rīcība un rezultāti ABOS gadījumos ir identiski. Tad vai nu Dievs ir mērglis un gluži velti aizliedzis clivēkam cilvēku kilot nost, jo tas nav nekas tāds par ko būtu jāsatraucas, kur nu vēl būtu jāsoda, vai arī tā ir traģēdija un tiešām rīcība ko nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut, un ja kāds to dara - tam jāsaņem sods... ij izejot ka TO nosaka sekas - tad ir vienalga kurš to dara - Dievs vai cilvēks. Abos gadījumos tas ir grēks un bargi sodāma rīcība. Ij, izejot no bībeles storijiem - Dievs ir pelnījis pamatīgas ziepes....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Normāli ir - ``ej kur gribi, ja vēlies-  nāc pie manis, ja nevēlies - nenāc``

Nu jā, Tā jau viņš dara. Bet, ja nevēlies nākt, dzīvo kā zini. To jau viņš Tev ļauj, pilnīgi liks mierā. Pat teistiskus e-pastus neviens Tev vairs nerakstīs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Nu re, bet tagad pie ontoloģijas - kur kritēriji?``

Kriteriji ( abi ir parciali )

a) pēc kompleksitātes jeb integritātes: sistēmas sarežģītība, kas raksturojama ar sistēmā ietverto struktūru, informāciju, nedrīkst kristies.
b) pēc vēlmēm: optimālasi ir tas variants, kur izpildās max skaita saprātu max skaits vēlmju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Nu ja, bet ja radījumā iestrādāts kaut kāds faktors, kas liek radījumam sākt ciest ārpus radītāja noteiktas zonas, tad radītājs ir nelietis - vienalga, kā tas faktors ir izveidots.

Savukārt ja ellē ciešanu nav, tad viss ir OK, tad ir vnk 2 dažādas paradīzes.

+ nav skaidrs, kāpēc dievam ir tāda tieksme rīkot ``dzelzs aizkarus`` -  noslēgtas nometnes - elli, paradīzi. Pārvietošanās brīvība ir labāk. Variantu, ka elles iedzīvotāji apdraudēs paradīzes iedzīvotājus, nepiedāvāt - jo no bībeles stāsta redzam, ka dievu tas neuztrauc   - sk. kompāniju ``Lucifers + Ieva +Adams``paradīzē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Nu Bībele taču nomadu tautu teikas... lai gan, viņš taču ir pietiekošis sarežģīts, lai varētu kādu mazāk sarežģītu izlietot saviem nolūkiem un beigu beigās, arī rada saprātiem piemērotus koeksistences apstākļus - vieniem debesīs, otriem ellē, lai neplēšas. Kas tur vainas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Nē, nu nav nelietis. Vienkārši kāda būtne ir mazohists. Ko lai dara?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Prot izlabot, prot lieliski! Bet tos, kas negrib laboties, tikpat lieliski izolē. Mēs taču darām tāpat. Neļaujam maniakiem darboties pa mūsu bērnu istabām.
Kaut kā nesakrīt ar storiju par pilsoni Luciferu....  vai nu tas ir traģisks izņēmums aš visas esības 6k gadu garumā, vai arī augstāk redzamais apgalvojums nestrādā tik labi kā tiek mālēts...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
traģisks izņēmums
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Nu Bībele taču nomadu tautu teikas... lai gan, viņš taču ir pietiekošis sarežģīts, lai varētu kādu mazāk sarežģītu izlietot saviem nolūkiem un beigu beigās, arī rada saprātiem piemērotus koeksistences apstākļus - vieniem debesīs, otriem ellē, lai neplēšas. Kas tur vainas?
Tad kapēc Fāters cepjās un pretojas ja kašķīgie radījumi viens otru nosūta pēc nozīmētās adreses?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Nē, nu nav nelietis. Vienkārši kāda būtne ir mazohists.``

Nelietis, turklāt liekulīgs nelietis. Es nelamājos, es konstatēju faktu. Kāpēc liekulīgs nelietis? Paskaidroju:

1) izdara tā, lai būtne bez viņa klātbūtnes ciestu - nelietis
2) pasaka, ka būtne pati vainīga - liekulis

summējam:

nelietis + liekulis  = liekulīgs nelietis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``traģisks izņēmums``

Absolūtai būtnei?

kaut kā nepārliecinoši... :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
a) pēc kompleksitātes jeb integritātes: sistēmas sarežģītība, kas raksturojama ar sistēmā ietverto struktūru, informāciju, nedrīkst kristies.

Jautājums bija ontoloģisks, proti, kur Tu dabūji šo principu, ja visa attšitība balstās uz entropijas pamata?

b) pēc vēlmēm: optimālasi ir tas variants, kur izpildās max skaita saprātu max skaits vēlmju.

Nu un ja Hitlers būtu ticis pie maksimāla skaita saprātiem, tad Tev - kirdik?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
traģisks izņēmums
kas tad gadījās? Vājuma brīdis? Jeb nepārdomāti un netālredzīgi (nez kā tas iespējams visu zinošajam?) doti solījumi, kurus nesmuki lauzt un tapēc labāk ir tā kā ir?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``lai gan, viņš taču ir pietiekošis sarežģīts, lai varētu kādu mazāk sarežģītu izlietot saviem nolūkiem ``

Arī Tu nedrīksti tāpat vien mocīt dzīvieku, kas ir daudz vienkāršāks pat Tevi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Nu un ja Hitlers būtu ticis pie maksimāla skaita saprātiem, tad Tev - kirdik?``

Nē, jo Hitlera vēlmju relizācija novestu pie ļoti daudzu saprātu vēlmju ne-realizēšanās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``proti, kur Tu dabūji šo principu, ja visa attšitība balstās uz entropijas pamata?``

Nepareizi, attīstība balstās uz lieliem lokāliem entropijas pazeminājumiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
1) izdara tā, lai būtne bez viņa klātbūtnes ciestu - nelietis
2) pasaka, ka būtne pati vainīga - liekulis

Nē, jo:

Iepriekš brīdināja būtni un pēc tam glābj.

Bet Luci neglābj, jo viņu neviens uz ļaunu rīcību nekārdināja. Viņš pats gribēja būt Dieva vietā, bet divi Dievi nevar būt. (Ctulhu, tāpēc, ka Dievs  nav politeists)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Iepriekš brīdināja būtni un pēc tam glābj.``

Nav attaisnojums.

Ja es radu kādu atkarīgu no sevis un radījumu par to informēju, tad es joprojām esmu nelietis. Un tā ``glābšana`` jau ir vnk aicinājums labprātīgi sev pakļauties, tas arī neder.

``Viņš pats gribēja būt Dieva vietā, bet divi Dievi nevar būt.``

Un kāpēc nevar? Jā, un kā tad nekārdināja, dievs ar savu dieva statusu šo kāreiz kārdināja :).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
tāpat vien jau ne, turklāt nemoca jau, paši sev rada mokas.

Nu ar Hitleru tas tā būtu tikai sākumā, pēc tam sarežģītākie kļūtu vēl sarežģītāki, bet pārējie varētu darboties raktuvēs.

izpildās max skaita saprātu max skaits vēlmju

Te ir ļoti daudz problēmu - daudzi nemaz nezina, ko īsti vēlas, citi vēlas paši sev sliktu, citi citiem sliktu un kā lai noskaidro un kā lai audzina? oi oi, daudz problēmu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Turklāt tos, kas vēlas dzīvot brīvi, neatkarīgi no radītāja, šis radītājs joprojām taisās bezgalīgi spīdzināt. Nav labi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Iepriekš brīdināja būtni un pēc tam glābj.
bet neko jau neglābj! Būtni nemaina, dotos apstākļus arī nemaina. Tik vien kā atkārto šantāžu: laizīsi manas kurpes - došu konču. Mūžīgi. Nelaizīsi - sitīšu ar pātagu. Mūžīgi.

Citāts
Bet Luci neglābj, jo viņu neviens uz ļaunu rīcību nekārdināja. Viņš pats gribēja būt Dieva vietā, bet divi Dievi nevar būt. (Ctulhu, tāpēc, ka Dievs  nav politeists)
Tiešām? A kā tas nākas, ka līdz pat šim laikam Lucis ir apveltīts gan ar spēku gan suverenitāti, kura ir pieejama pēc definīcijas tikai Dievam vai būtnei stirākai par Dievu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
atkarīgu no sevis un radījumu par to informēju, tad es joprojām esmu nelietis

Ja Tev ir bērni, tad laikam Tu būsi nelietis
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Masik,

Par to daudz tur tajos palagos augstāk rakstīts, neatkārtošos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``tāpat vien jau ne, turklāt nemoca jau, paši sev rada mokas. ``

Atkal liekulība. Ja es  ieslogu kādu vietā, kuras apstākļi rad aieslodzītajam mokas, tad es nevaru teikt, ka viņš pats sevi moka. Ja es radu kādu atkarīgu no sevis un tad noņemu kontaktu ar sevi, tad vainīgs esmu es.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Ja Tev ir bērni, tad laikam Tu būsi nelietis``

Pilnīgi pareizi. Ja mans bērns sastrīdas ar mani un es tīšām šim bērnam atriebjos, mokot to, tad es esmu nelietis.

( vai, teiksim ja es vēlos lai bērns kļūst par ķīmiķi, bet šis iestājas baletskolā un es tāpēc jamo sāku spīdzināt, tad es esmu nelietis, viennozīmīgi)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Nu, ja Tavs puika nenāk mājās, kad Tu sauc un pēc tam aizbēg pie ielas puikām, tad  - Tu vainīgs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``ja Tavs puika nenāk mājās, kad Tu sauc un pēc tam aizbēg pie ielas puikām, tad  - Tu vainīgs? ``

Jā, viennozīmīgi. Jo tad ar mani kaut kas nav kārtībā. Esmu priekš puikas pārāk stulbs, garlaicīgs, pārāk maz ar viņu nodarbojos, esmu pārāk uzbāzīgs vai tml.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Masik,

Par to daudz tur tajos palagos augstāk rakstīts, neatkārtošos.
Lakonisms lai tavs draugs! netaisi palagus bet pasaki 2-3 vārdos. Palagus es neuztveru nopietni, ja tur nav koncentrēta kāda doma bet gan izvērsta gara pļāpāšana... ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Pievienojos Masikam -  formāts ``īss arguments/ īss kontrarguments`` ira ērtāks.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ctulhu,

Nu nāc taču pie prāta, jāsak dusmoties par Tavu, piedod, muldēšanu. Nāc, svētdien uz baznīcu, iemācīšu Tev katehismu, pēc mēneša nokristīšu un nebūs nekādu problēmu. Bet Tu - nelietis! nelietis! Nevis nelietis, bet Tu dumjš esi. Kas Tev tiešām nepielec? Un par morāles jautājumiem Tev vēl sliktāk nekā Harris iet. Met mieru, man kļūst garlaicīgi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ērtāk ir tā kā lelbieši dara - pavisam īss arguments un vēl šiāks kontrarguments. Ko tad mēs te esam, lai ar akmeņiem mētātos?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Ko, sāc saprast, cik greizs ir teisms un tāpēc cepies? Nekas, gan jau pāries.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

OK, formāts nav kritisks, var garus textus, var īsākus, vnk ir tā, ka garāks texts satur vairākus dažādus apgalvojumus par dažādām tēmām, sanāk oponēt paralēli.

Bet nu var visādi, jūties brīvi :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Ērtāk ir tā kā lelbieši dara - pavisam īss arguments un vēl šiāks kontrarguments. Ko tad mēs te esam, lai ar akmeņiem mētātos?
;D ;D ;D ;D ;D
šitas ir labais!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

Jautājums pārdomām.

Tu teici ``traģisks negadījums``.

Tātad atzīsti, ka dievam gadās traģiski negadījumi.

Jautājums:

Vai tāds, kam gadās traģiski negadījumi, ir absolūti uzticams?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ir, ja viņam paklausa.

Ko Tu tielējies? - nāc tik uz baznīcu, nebūs jācieš. Dievs Tev sacīs - es Tevi aicināju, bet Tu nenāci. Padomā, vai ar kristību Tu būsi sarežģītāka būtne kā bez kristības, vai nebūsi? Būsi! Tad, ko tielējies, kā jauna meita? Turklāt pats taču teici, ka vajag izdarīt aptauju, noskaidrot ko cilvēki vēlas, izvilkt vidējo aretmitēsiko un tā būs morāle, ko visiem jāievēro. Tagad padomā, vairāki miljardi cilvēku un vēl tikpat daudz eņģeļu, visnotaļ sarežģītas būtnes, vēlas lai Tu kristītos un kļūtu sarežģītāks. Tu viņus sāpini, negribi kļūt sarežģītāks un tielējies. Kā te lai tiek pie kaut kādas morāles normu ievērošanas?!

Paņem Masiku līdzi, viņš Tev gandrīz par krustēvu derēs. Un arī Ezi ņemiet līdzi, paglābsiet no siliņveidīgiem uzskatiem. Uz priekšu - pretī jaunai sarežģītībai, pretī skaistai vairākuma morālei. Nesāpini cilvēkus!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Ir, ja viņam paklausa.``

Nu un kad notiks nākamais traģiskais negadījums - ko tev tā paklausīšana dos?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Paklausīšana dos, ka nenotiks.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Ilārs, tu pats saproti, ka aicini cilvēku atzīt neeksistējošu būtni? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ateist,

Nē, es aicinu kristīties Tēva Dēla un Svētā Gara vārdā. Ja Dievs neeksistētu, tad nekas neeksistētu. Viss ir vienkārši. Turklāt viss taču, kas padara cilvēku sarežģītāku ir labs. Vēl tas sagādās citiem prieku, mazinās ciešanas. Nāc Tu arī! Ka nepaliec pēdējais!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Padomā, vai ar kristību Tu būsi sarežģītāka būtne kā bez kristības, vai nebūsi?``

Būšu degradējies.

Kāpēc?

Tāpēc ka kļūt ticīgam manā skatījumā ir saprāta vienkāršošana, parādās lietas, ko es vairs nedrīkstu apšaubīt, pazūd apziņas brīvība.

Nē, tas neder.

faktiski tā būtu sevis mentāla sakropļošana.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Paklausīšana dos, ka nenotiks. ``

Ja es vienreiz izgāžos, tad kā tas fakts, ka man paklausa N kalpu, nodrošina mani pre tnākamo izgāšanos? Nekā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Citāts
Ja Dievs neeksistētu, tad nekas neeksistētu.
Tas ir viens no naivākajiem argumentiem. Kā to vispār var pieminēt? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Ja Tev ir bērni, tad laikam Tu būsi nelietis
Bērni no vecākiem ir atkarīgi ir temporāli, nevis mūžīgi. Tā ka nē, Ilārs vai nu kļūdās, vai apzināti melo.
Citāts
Nāc, svētdien uz baznīcu, iemācīšu Tev katehismu, pēc mēneša nokristīšu un nebūs nekādu problēmu.
Vai Tu domā, ka ar to pietiks, lai Masiks sāktu ticēt dievam? :D
Citāts
Tagad padomā, vairāki miljardi cilvēku un vēl tikpat daudz eņģeļu, visnotaļ sarežģītas būtnes, vēlas lai Tu kristītos un kļūtu sarežģītāks.
Hmm, parādi mums vismaz vienu eņģeli :)
Citāts
Paklausīšana dos, ka nenotiks.
Chota piemērs uz Ījāba bāzes liek mums domāt pretējo...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Tāpēc ka kļūt ticīgam manā skatījumā ir saprāta vienkāršošana, parādās lietas, ko es vairs nedrīkstu apšaubīt, pazūd apziņas brīvība.

Vienkāršošana nē, jo ticība pievienos saprātam jaunas zināšanas. Atņems šaubas un ateismu, kas ir negatīvas lietas, principā nekas. Tad, ko Tu tielējies?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Vienkāršošana nē, jo ticība pievienos saprātam jaunas zināšanas.
Interesanti gan zināt, kādas? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Tas, ko piedāvā Ilārs, ir sava intelekta sakropļošana.

Ilār, padomā - vai ir prātīgi ko tādu piedāvāt? Labi, te vari samērā droši :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

`` jo ticība pievienos saprātam jaunas zināšanas. ``

Ej nū? Kādas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
MJ,

Parādi, parādi... Eņģeļus nevar redzēt. Nezināji?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Citāts
ticība pievienos saprātam jaunas zināšanas
Ticība nedod nekādas jaunas zināšanas. Ticība ļauj tev samierināties ar to, ka tu neko nezini. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ateists

``Tas ir viens no naivākajiem argumentiem. Kā to vispār var pieminēt? ``

A pārējie izbeidzās :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
MJ,

Parādi, parādi... Eņģeļus nevar redzēt. Nezināji?
Zināji, ka neredzams un neeksistējošs izskatās ļooti līdzīgi? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Zināšanas par sevi, Dievu, pasauli, vēsturi, dabu, jaunu pieredzi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ateists

Nu jā  samierināšanos ar visu ko visādos veidos tas tiešām dotu.

Bet zārkā es redzēju samierināšanos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ticība nedod nekādas jaunas zināšanas. Ticība ļauj tev samierināties ar to, ka tu neko nezini.

Tad jau Sokrāts būs bijis ticīgs?

Ticība tieši dāvā un mudina iegūt zināšnas, kas citādi nav iegūstamas. Viss vienkārši. Naivs ir ateisms. Kas tad to nezina?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Zināji, ka neredzams un neeksistējošs izskatās ļooti līdzīgi?

Tu to par kvarku?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Zināšanas par sevi - dod zinātne

, Dievu - nedod, jo Ilārs, būdams ticīgs, man par dieva uzbūvi nekā jauna tā arī nav pastāstījis.

pasauli - dod zinātne
vēsturi - dod zinātne
dabu - dod zinātne

 jaunu pieredzi - piedāvā arī visādu narkotiku lietotāji. Nevajag.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``iegūt zināšnas, kas citādi nav iegūstamas``

Ilārs ir ticīgs. Tātad pēc Ilāra loģikas, viņam ir zināšanas, kādu mums nav. Tātad Ilārs mums tās var izstāstīt.

Uz priekšu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Bet zārkā es redzēju samierināšanos

Nu beidz, nav jau tik traki. Tu nesamierinies, bet dari tikai sevi un 3 miljardus kristiešu pluss 5 miljardus eņģeļu priecīgus. Tu taču zini, ka morāle ir konsensus lieta. Nerīkojies amorāli!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Tu to par kvarku?``

var redzēt - ar attiecīgajiem instrumentiem.

enģeli - ne.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

tad man ko sākt dzert šnabi, lai darītu priecīgus visus iedzērāju miljardus?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
var redzēt - ar attiecīgajiem instrumentiem

Nu Tu lej!

Ar ticību ir tāpat kā ar ēšanu, no skatīšanās vien paēdis nekļūsi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
tad man ko sākt dzert šnabi, lai darītu priecīgus visus iedzērāju miljardus?

Vispār labs jautājums, bet viņi držiāk to gribēs paturēt sev, nekā atdot Tev. Tā Tu viņus laimīgus nedarīsi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPaxxx Decembris 05, 2013
Tad jau Sokrāts būs bijis ticīgs? (c)

Nope... Sokrātam nebija problēmu samierināties ar faktu, ka ir lietas, ko nezinām. Ticība šai kontekstā palīdz tiem, kas nespēj sadzīvot ar augstāk minēto faktu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Parādi, parādi... Eņģeļus nevar redzēt. Nezināji?
NEKĀDĪGI nevar? Infrasarkanajā spektrā arī ne, un vispār nekā? Tad otkuda infa, ka tādas būtnes vispār eksistē?
Citāts
Zināšanas par sevi, Dievu, pasauli, vēsturi, dabu, jaunu pieredzi.
(http://freakoutnation.com/wp-content/uploads/2012/05/Orly1.jpg)

Ateists
Citāts
Zināji, ka neredzams un neeksistējošs izskatās ļooti līdzīgi?
Ne vienmēr, bet eņģeļu dēļ es esmu gatavs ieviest arī PNV vai kādu tamlidzīgu priboru...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Citāts
Ticība tieši dāvā un mudina iegūt zināšnas, kas citādi nav iegūstamas.
Zināšanas, kuras nevar iegūt citādi kā caur ticību sauc maldi. Tāpat kā tas, kas pazūd, ja tu beidz tam ticēt, ir neīsts! :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ticība šai kontekstā palīdz tiem, kas nespēj sadzīvot ar augstāk minēto faktu.

Čtulhu saka, ka tieši otrādi. Es jau arī viņam saku, ka tā nav. Varbūt pamāci viņu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Tu nesamierinies, bet dari tikai sevi un 3 miljardus kristiešu pluss 5 miljardus eņģeļu priecīgus.
No kurienes tie eņģeļu skaitīšanas dati? Vai Ilārs nepadalītos ar avotu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Zināšanas, kuras nevar iegūt citādi kā caur ticību sauc maldi.

Tad jau mums tikai maldi vien ir, jo pirms jebkurām citām zināšnām ir bijusi ticība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
JM,

Tā aptuveni, līdzīgi kā Ctulhu morāles kritēriji vai evolucionistu visuma vecums. Vari pielikt kādu mijardu vai atņemt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Nu tu esi vnk uzkāries ar savu ticību, visur tev ir tikai ticība, ticība, ticība. Kas ir dabiski, jo āmuram viss izskatās pēc naglām. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ateist,

Nu ja Tu gribi atklāt kaut ko zinātnē, Tu taču tici, ka atklājums ir iespējams. Evidences Tev nav. Pēc tam Tu vari mēģināt to atrast visu mūžu, nomirt neatradis un tomēr ticēt, ka tā ir, kā tici.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Ticēt ir tas pats kas minēt uz labu laimi. Tas ko tu domā ir nevis ticība bet pamatots minējums/uzskats.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
 Bet var arī izrādīties nepamatots? Nevar tā no sākuma teikt - pamatots. Minējums ir - wild guess - ateisms.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Tad jau mums tikai maldi vien ir, jo pirms jebkurām citām zināšnām ir bijusi ticība.
Yup, pastāsti to cilvēkiem, kas aprēķina tiltus...
Citāts
Nu ja Tu gribi atklāt kaut ko zinātnē, Tu taču tici, ka atklājums ir iespējams. Evidences Tev nav. Pēc tam Tu vari mēģināt to atrast visu mūžu, nomirt neatradis un tomēr ticēt, ka tā ir, kā tici.
Hmm, spriežot pēc visa, te dažam nav ne mazākās poņas par to, kā darbojas zinātne...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 05, 2013
Ticība šai kontekstā palīdz tiem, kas nespēj sadzīvot ar augstāk minēto faktu.

Čtulhu saka, ka tieši otrādi. Es jau arī viņam saku, ka tā nav. Varbūt pamāci viņu.

:) Ir ērti reizēm pazaudēt atšķirību starp faith un believe, vai ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Kad jūs beidzot to sasodīto angļu valodu iemācīsieties? Tā ir vienkārša valoda. Ko var ņemties!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
spriežot pēc visa, te dažam nav ne mazākās poņas par to, kā darbojas zinātne

Apgaismo neiesvētītos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Zināšanas, kuras nevar iegūt citādi kā caur ticību sauc maldi.

Tad jau mums tikai maldi vien ir, jo pirms jebkurām citām zināšnām ir bijusi ticība.
Kā ta! Taču tikai atsevišķas ticības pārtapušas zināšanās. Pārējās tā arī palikušas par maldiem. Pat vairāk - dažas no "zināšanām" arī atmestas atpakaļ ticības un maldu kategorijā.
Kā piemēram ēters, vai organisko materiālu "liesmu daba".
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Bet var arī izrādīties nepamatots? Nevar tā no sākuma teikt - pamatots. Minējums ir - wild guess - ateisms.
Var izrādīties nepareizs, nevis nepamatots. Jo labāk pamatots, jo lielāka varbūtība, ka būs pareizs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Masik,

Tā gan, tā gan, bet dažas atkal kā Fēnikss ceļas augšā no pelniem. Vispār mana ticība diezgan ātri kļūs par zināšnām, nepaies ne 30 gadi, varbūt stipri mazāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Apgaismo neiesvētītos.
Man Tev ko, visu eksperimentu teoriju pārstāstīt? :D

Īsumā - zinātnē NETIC. Zinātnē mēra, novēro, eksperimentē un cenšas saprast likumsakarības, kas no tā visa izriet.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Ticēt ir tas pats kas minēt uz labu laimi. Tas ko tu domā ir nevis ticība bet pamatots minējums/uzskats.
te nu derētu pieturēties pie stabilas jēdzienu definīcijas:

ticība -as, s.
1. Pārliecība (piemēram, par kā patiesumu, esamību, īpašībām), kura parasti balstās uz daļēju pamatojumu, pierādījumu vai kurai nav pamatojuma, pierādījuma.


proti - tas ka Saule ir cik tur miljons grādu karsta - tā ir ticība, kamēr neesi to pārbaudījis un aprēķinajis. Tas ko Ilārs pārstāv - tā ir reliģiskā ticība. Sarunvalodā to apzīmejumu "reliģiskā" mēdz nelietot, taču tas nav labi jo ievieš putrošanos. Ibo ticība ir epistemoloģijas kategorija, a reliģiskā ticība - šīs kategorijas apakškategorija, kas attiecas konkrēti uz mitoloģiju un pārdabiskām būtnēm.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Citāts
Apgaismo neiesvētītos.
Nu iesākumā palasi par empīrismu un zinātnisko metodi. Īstas, dzīvas izziņas metodes - un pilnīgi tīras no ticības! :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Ateist,

Nu ja, piemēram, ateismu var censties diezgan labi pamatot, bet tas arvien būs nepareizs, kas principā ir tas pats, kas nepamatots jeb slikti pamatots, pliks pieņēmums. Savukārt kristīgā ticība ir labi pamatota - Bībelē. Neviens pamatojums pasaulē nav bijis tik pamatīgs un tik daudzu akceptēts. Būs pareizs!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
MJ
Citāts
Īsumā - zinātnē NETIC.
Vispār jau tic. Taču ne reliģiskā nozīmē. ;)

Tas ir tas pats vecais jēdzienu drifts - ja reliģija tic un zinātne arī tic - tātad zinātne arī ir reliģija! Tb - lietojam vienādus vārdus ar dažādām nozīmēm, un veicam siloģisku secinājumu.
Tjipa - pinpis ir loceklis, pirksts ir loceklis. Tatad pirksts arī ir pinpis! Tikai vot caur īkšķi pačurāt nekādi nesanāk...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Masik,

Vienkārši autoritātes avots drusku cits, bet šā vai tā ticība.

Vispār kristietībā ticība tiek iedalīta divās kategorijās - viena ir ticība kā saturs, otra ir ticība paļāvības nozīmē. Piemēram velnam ir pirmā veida ticība par Dievu, bet nav otrās.   
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Masiks, definīciju zinu, bet pēc manas pieredzes diskusijā ir labāk, ja ir "ticība" un ir "pamatoti minējumi/uzskati" vai kaut kā, katrā ziņā ne jau ticība a un ticība b vai ticība un kaut kāda apašticība. Jo jēdzieni atšķirīgāki, jo vieglāk uzsvērt atšķirības, lai nejūk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Vienkārši autoritātes avots drusku cits, bet šā vai tā ticība.

piedod, nevis avots bet OBJEKTS. Ticības objekts reliģijai ir pārdabiska persona/parādība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Tad jau kristīgā ticība ir vispamatīgāk pamatotā tīcība pasaulē. Tā varētu būt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Citāts
Savukārt kristīgā ticība ir labi pamatota - Bībelē.
Bībele ir patiesa jo to devis dievs un dievs ir īsts jo tā rakstīts bībelē! Viss ir ļoti labi pamatots! :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Beidz, Masik, daudzi taču tic koka gabalam, akmenim un japāņi pat siļķes galvai. Objekts ir cits un avots arī cits, vienā gadījumā dabas grāmata otrā Bībele.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 05, 2013
Bībele ir patiesa, jo tā ir Dieva iedvesmota un nav iekšēji pretrunīga. Dievs ir ir Dievs arī bez pases. No Bībeles mēs par viņu uzzinām tikai vairāk un skaidrāk, nekā no dabas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 05, 2013
Kad jūs beidzot to sasodīto angļu valodu iemācīsieties? Tā ir vienkārša valoda. Ko var ņemties!

Negrēko, cienīgskungs ...
Kamēr vien Tu diskusijā nespēsi nošķirt reliģisku ticību no ticības, ka rītdien savu tēju vārot, tā actually vārīsies, sasniedzot 100C, tikmēr Tev tiks atgādināts, ka mācīties (gandrīz) nekad nav par vēlu.

Tavs ticības brālis Tev skaidro:
http://www.whatchristianswanttoknow.com/what-is-the-difference-between-faith-and-belief-a-bible-study/
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Ilārs, tu visu laiku piemini kaut kādu dievu un no tā izrietošas lietas. Tev ir sajūta ka tu runā ar kristiešiem? :D Rekur tev īsais kurss ateismā, varbūt sanāks jēdzīgāka saruna pēc tam (vismaz par tām lietām, kas tavuprāt nepieciešami izriet no dieva esamības)

Dieva nav.

No tā [par kristietību] nepieciešami izriet:

1. Dievs nav visu radījis.
2. Dievs nav perfekts, nav absolūti labs un morāls.
3. Dievs nav persona un ar to nav iespējams nodibināt personīgas attiecības.
4. Dievs nespēj kļūt par cilvēku un tajā pašā laikā palikt dievs.
5. Dievam nerūp un neinteresē viss, kas eksistē un tas neuztraucas par cilvēkiem, nepalīdz tiem un nevada tos.
6. Dievs nav visu varošs.
7. Dievs nav visu zinošs.
8. Dievs nav visuresošs.
9. Jēzus augšāmcelšanās nav notikusi, jo bez dieva tā nav iespējama.
10. Diena, kad dievs uzmodinās visus mirušos un tos tiesās, nekad nepienāks.
11. Baznīcās dieva nav.
12. Dievs lūgšanas nedzird un nevar tām atbildēt, jo viņa nav.
13. Bībele nav dieva vārds. To sarakstīja cilvēki. Elle un paradīze ir izdomātas. Tāpat miriāde citas lietas (kāds grib uzskaitīt?).
14. Mēs neesam grēcinieki, jo nav dieva pavēles, kuru kāds būtu varējis pārkāpt.
15. Grēka alga nav nekāda.
16. Jēzus nav miris lai izpirktu mūsu grēkus. Nav, ko izpirkt.
17. Pieņemot Jēzu mēs nevaram nokļūt paradīzē un nepieņemot nevaram nokļūt ellē.
18. Sātana nav.
19. Evanģēliji (vismaz tā daļa kas attiecas uz dieva dēlu) ir maldi, jo Jēzus varēja būt tikai parasts cilvēks.
20. Jēzus apustuļu liecības, ciktāl tās attiecas uz dieva dēlu, arī ir maldi.
21. Baušļi nav dieva doti. Daļa no tiem kopē valsts likumus, kurus pārkāpjot var nonākt cietumā. Nesekojot pārējiem nekas nenotiks.
22. Dievs nedod dzīves jēgu.
23. Dievs nekādi nav morāles pamats.
24. Dievs nav loģikas pamats.
25. Dievam nerūp Tava vai citu cilvēku seksuālā dzīve.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 05, 2013
Ilārs
Citāts
Savukārt kristīgā ticība ir labi pamatota - Bībelē. Neviens pamatojums pasaulē nav bijis tik pamatīgs un tik daudzu akceptēts. Būs pareizs!
Citāts
Tad jau kristīgā ticība ir vispamatīgāk pamatotā tīcība pasaulē. Tā varētu būt.
(http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20120922215054/creepypasta/images/a/ab/Jesus_facepalm.jpg)
Citāts
daudzi taču tic koka gabalam, akmenim un japāņi pat siļķes galvai.
Ko nozīmē `tic koka gabalam`? Negribēsi paskaidrot sīkāk?
Citāts
Bībele ir patiesa, jo tā ir Dieva iedvesmota un nav iekšēji pretrunīga.
Jā kā tad LOL
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ilārs

``Savukārt kristīgā ticība ir labi pamatota - Bībelē. ``

Ugu... Džedaju ticība ir labi pamatota filmās ``Star wars``

Ticība Valāriem ir labi pamatota stāstā ``Silmarilions``
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 05, 2013
Ilār, aicini kādu sev palīgos!
Nav labi tā, vienam pret kādu pusduci...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 05, 2013
Ilār, aicini kādu sev palīgos!
Nav labi tā, vienam pret kādu pusduci...

Taisnība, Ezi... nav labi tā. Reiz es draugos aicināju kādu LELB redzētu mācītāju palīgā savam ticības brālim Ilāram. Tomēr sanāca nelāgi - sajūta bija, ka es būtu šo mācītāju apvainojis, nosaucot viņu Ilāra ticības brāli.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
KPax, nuja, Ilārs ir KLB :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 05, 2013
Ilār, aicini kādu sev palīgos!
Nav labi tā, vienam pret kādu pusduci...

Taisnība, Ezi... nav labi tā. Reiz es draugos aicināju kādu LELB redzētu mācītāju palīgā savam ticības brālim Ilāram. Tomēr sanāca nelāgi - sajūta bija, ka es būtu šo mācītāju apvainojis, nosaucot viņu Ilāra ticības brāli.
Nez kristieši savā starpā arī tā kaujās, kā ar ateistiem? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 05, 2013
Ateists, savā starpā, cik esmu novērojis, daudz niknāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 05, 2013
KPax, nuja, Ilārs ir KLB :)

Manuprāt, visi, kas tic JK, pieder vienai - kristīgajai reliģijai (attiecīgi visi kristieši ir "brāļi/māsas Kristū", neatkarīgi no konfesionālās piederības). 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: marsietis Decembris 05, 2013
6. Dievs nav visu varošs.
7. Dievs nav visu zinošs.
8. Dievs nav visuresošs.
Šim un vēl daļai no pārējiem apgalvojumiem nevar īsti piekrist, t.i., nevar piekrist, ka no Dieva neeksistences fakta tie sekotu. Dievs ir visvarens, viszinošs un visa radītājs jau pēc definīcijas. Tas, vai kaut kas tāds eksistē ir cits jautājums. Analoģiski: Lāčplēsis neeksistē. Tātad Lāčplēsim nav lāča ausis?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 05, 2013
6. Dievs nav visu varošs.
7. Dievs nav visu zinošs.
8. Dievs nav visuresošs.
Šim un vēl daļai no pārējiem apgalvojumiem nevar īsti piekrist, t.i., nevar piekrist, ka no Dieva neeksistences fakta tie sekotu. Dievs ir visvarens, viszinošs un visa radītājs jau pēc definīcijas. Tas, vai kaut kas tāds eksistē ir cits jautājums. Analoģiski: Lāčplēsis neeksistē. Tātad Lāčplēsim nav lāča ausis?

Nošķīrumu starp būtību un eksistenci savulaik visai precīzi definēja Akvīnas Toms, pa ceļam nonesot Anselma ontoloģisko argumentu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
Ilār, aicini kādu sev palīgos!
Nav labi tā, vienam pret kādu pusduci...

Taisnība, Ezi... nav labi tā. Reiz es draugos aicināju kādu LELB redzētu mācītāju palīgā savam ticības brālim Ilāram. Tomēr sanāca nelāgi - sajūta bija, ka es būtu šo mācītāju apvainojis, nosaucot viņu Ilāra ticības brāli.
Nez kristieši savā starpā arī tā kaujās, kā ar ateistiem? :)
vispār jau tas bija diezgan nekrietns jautājums. tjipa izliekamies ka nezinam vēsturi, kataru likteni, bērtuļu naktis, 100 gadu karus, 30 gadu karus, da ij to ka Doma baznīca kādreiz piederēja pavisam citai konfesijai un īpašumtiesības nomainījās ne jau dziesmusvētkiem par godu.... nu, bet protams - tur visur pie vainas bija ateistiskie diktatori Hitlers ar Staļinu....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 05, 2013
"Manuprāt, visi, kasnecenstos sadz, pieder vienai - kristīgajai reliģijai (attiecīgi visi kristieši ir "brāļi/māsas Kristū", neatkarīgi no konfesionālās piederības). "

Lai cik brālīgi arī necenstos sadzīvot visu zemju reliģiskie proletārieši, katram gribas gabalu dvēseļu pīrāga, turklāt - vēlams to lielāko. Domāju, baptistu elle krietni atšķiras no, teiksim, katoļu elles, arī priekšnosacījumi tur nokļūšanai ir citi; viens no kuriem noteikti ir piederēšana pie konkurējošās sektas.
Tev nebūs pielūgt svešu dievu!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 05, 2013
6. Dievs nav visu varošs.
7. Dievs nav visu zinošs.
8. Dievs nav visuresošs.
Šim un vēl daļai no pārējiem apgalvojumiem nevar īsti piekrist, t.i., nevar piekrist, ka no Dieva neeksistences fakta tie sekotu. Dievs ir visvarens, viszinošs un visa radītājs jau pēc definīcijas. Tas, vai kaut kas tāds eksistē ir cits jautājums. Analoģiski: Lāčplēsis neeksistē. Tātad Lāčplēsim nav lāča ausis?

es gan teiktu ka šie punkti izriet no Epikūra paradoksa, ij savukārt no šiem punktiem kā reiz izriet Dieva neesamība...........
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 06, 2013
6. Dievs nav visu varošs.
7. Dievs nav visu zinošs.
8. Dievs nav visuresošs.
Šim un vēl daļai no pārējiem apgalvojumiem nevar īsti piekrist, t.i., nevar piekrist, ka no Dieva neeksistences fakta tie sekotu. Dievs ir visvarens, viszinošs un visa radītājs jau pēc definīcijas. Tas, vai kaut kas tāds eksistē ir cits jautājums. Analoģiski: Lāčplēsis neeksistē. Tātad Lāčplēsim nav lāča ausis?

es gan teiktu ka šie punkti izriet no Epikūra paradoksa, ij savukārt no šiem punktiem kā reiz izriet Dieva neesamība...........

Runa jau vairāk ir par to, ka no objekta neesamības neizriet tas, ka objektam nevar piemist kkādas īpašības, kas definē šī objekta būtību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
KPax
Ja iet runa par materiālu objektu - tad tā laikam tā arī ir. Taču šajā gadījumā kā reiz šīs objekta iespējamās un nepieciešamās īpašības, izslēdz objekta esamību pat tad, ja tas gluzi teorētiski būtu iespējams kā esošs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Citāts
Nez kristieši savā starpā arī tā kaujās, kā ar ateistiem?
Par ko gan viņiem kauties? "Dieva nav" un viss! Ko te var apstrīdēt, kādus variantus izbīdīt? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis, kristiešiem ta kāreiz savā starpā ir par ko kauties :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ctulhu
Ir ko kauties, jo viņi apgalvo, ka kaut kas eksistē.
Zinātniekiem tak arī ir par ko "kauties", dažādas hipotēzes utml. Tiesa, te ir liela atšķirība, jo zinātnieki nesaka, ka 'tā tiešām ir', bet gan 'tā visdrīzāk ka ir'.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis, tur jau tā lieta. Zinātnē mierīgi pastāv paralēlas hipotēzes, piemēram stīgu teorijas un cilpveida gravitacijas teorija, tāpat visādas multiversu teorijas kosmoloģijā un tml. 

Kura pareiza - izšķirs experimenti, kad tie būs iespējami.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
EzītisMiglā
nu, par globālo sasilšanu ir tādas basņas dzirdētas... oi,oi, oi....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
masiks, nu tur vnk vēl viss nav skaidrs. Kaut kādas pārmaiņas tomēr notiek. Rifi mainās, piemēram, jo okeāns paliek skābāks, a skābāks šis var palikt tikai, ja atmosferā vairāk co2.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Kas nu te ko aicināt palīgus, nav jau vajadzīgs atbildēt uz visiem murgiem. Te skatos cilvēkiem pat angļu valoda sagādā lielas grūtības. Augstākā pilotāža! Vispār jau gan Bībele ir sarakstīta pārsvarā senebreju un grieķu valodā.

Nav jau arī brīnums, ka tumši ļautiņi nesaprot, ko īsti Bībele saka un mauc tik pēc sava prāta. Cita starpā ar līdzīgu naivumu tiek spriests par zinātni it kā tā nebūtu cilvēka prāta, valodas un gadsimtiem ilgas kultūras veidota, bet nokritusi no debesīm. Fundamentālistus visās nozarēs sauc par tumsoņām un parasti pamatoti.

Var jau bļaustīties par Dieva neesamību, bet kaut kā pierādījumus nedzirdu. Lai zinātu, ka Dievs ir pietiek ar pašu esamību. Kādēļ tā ir, bet nevis nekas? Ja kaut kas ir, tad kā tas radies? Apgalvot, kā te pavieglais Dowkin un pāris viņa sekotāju klaigā, ka viss radies pats no sevis no nekā, ir psiha apgalvojums. Protams, redzot, vairākas fundamentālas loģiskas problēmas, kas rodas no mūžīga visuma, citu neko nevar un tad jārada multiverss. Tas gan nav izdomājums, teiksmaina leģenda, bet zinātnisks fakts. Plānā galdiņa urbēji!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ilārs
Citāts
Lai zinātu, ka Dievs ir pietiek ar pašu esamību.
Diemžēl nepietiek. Vajag arī kapeiciņu.... ;) :D :D

Nu, esamībai pierādījums ir pati esamība. Savukārt kaut kas kas esamību pietiekoši un nepieciešami saistītu ar ebreju Dievu - nav. Tb, ir bībele, kas to dara, taču tā ir cilvēku rakstīta, uz bronzas laikmeta poņatkām balstīta. Tas ir mazāk nekā nepieciešams...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs, cik es zinu, visi, kas te sarunājas, bībeli ( un ne tikai bībeli, bet arī citus reliģiskos tekstus) ir lasījuši un tos saprot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
``bet nokritusi no debesīm. ``

Ilār, šo Tu izfantazēji. Mēs zinam zinātnes vēsturi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Var jau bļaustīties par Dieva neesamību, bet kaut kā pierādījumus nedzirdu.``

Nekā, Ilār. Kas postulē, tas arī pierāda. Tā tas ir zinātnē. Tu postulē dievu, Tu arī pierādi dievu, nevis citiem ir pienākums pierādīt Tavas iedomās neesamību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 06, 2013
Ilārs
Citāts
Var jau bļaustīties par Dieva neesamību, bet kaut kā pierādījumus nedzirdu. Lai zinātu, ka Dievs ir pietiek ar pašu esamību.
Nu pirmkārt, Tu acīmredzot tikai raksti, nevis lasi. Otrkārt, pierādījumi ir vajadzīgi par ESAMĪBU, nevis par neesamību. Ja Tu gribi, lai mēs ticam dievam - tad pierādīšana, ka tāds eksistē, ir uz Tavas sirdsapziņas. Ar apgalvojumu `dievs eksistē tāpēc, ka eksistē esamība`, ir stipri par īsu...
Citāts
Kādēļ tā ir, bet nevis nekas? Ja kaut kas ir, tad kā tas radies? Apgalvot, kā te pavieglais Dowkin un pāris viņa sekotāju klaigā, ka viss radies pats no sevis no nekā, ir psiha apgalvojums.
Matērijas īpašību dēļ.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Lai zinātu, ka Dievs ir pietiek ar pašu esamību. ``

Nepareizi. Esamība ir pašpietiekama. Tai nevajag cēloni, radītāju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
+ Multiverss ir hipotēze. Normāla zinātniska hipotēze, ir arī citas, patiesību noskaidros pētījumi.

variants ar dievu arī bija hipotēze, bet tā ir sen jau apgāzta, tai ir vien vēsturiska nozīme, kā versijām par flogistonu, dzīvības spēku, geocentrismu, cietajām debesīm un bruņurupučiem līdz pašai apakšai :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Nu, esamībai pierādījums ir pati esamība.

Kā tad, cirkulārā domāšana ir jūsu "zinātnes" stūrakmens. Vismaz Gēdeli varējāt palasīt.

Ctulhu, parādi man kādu kristieti, kurš izvirza apgalvojumu, ka Dieva esamība ir zinātnes fakts un pierādāma zinātniski! Dieva esamība ir ticības jautājums un nevienam te nekas nav jāpierāda. Savukārt Tu apgalvo, ka pamatojoties zinātnes atziņās, Dieva neesot. Tad pierādi un paskaidro, kas tā ir par zinātni, kas nodarbojas ar Dieva esam''ibas jautājumiem. Sviests!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Kā tad, cirkulārā domāšana ir jūsu "zinātnes" stūrakmens.``

A kuram te bija `` es esmu esošais``, koa? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Dieva esamība ir ticības jautājums un nevienam te nekas nav jāpierāda. ``

Gribat gan jūs šitā izsprukt, bet nekā nebija.

Visi apgalvojumi ir zinātniskas hipotēzes, NOMA princips ir aplams, nav apgalvojumu, kuri būtu jāapskata citādni nekā zinātniskas hipotēzes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Atkal rādi ar pirkstu, bet nepamatoti. Tā ir Dieva pašatklāsme un neviens negrasās to pierādīt citādi. Attiecināt to uz dabas pasauli ir naivs nonsenss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``kas tā ir par zinātni, kas nodarbojas ar Dieva esam''ibas jautājumiem.``

Nevis ar dieva, rūķu, drakonu, snorgu, nāru esamības jautājumiem, bet vispār ar jautājumiem par esamību - jebkuriem. Un tad arī noskaidro, kas ir, kas nav novērots un arī, kas nav iespējams. Pie pēdējās klases pieder mūžīgais dzinējs, ceļojumi atpakaļ laikā, dievs, apaļš kvadrāts Eiklida ģeometrijā ...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Tā ir Dieva pašatklāsme un neviens negrasās to pierādīt citādi.``

Nuja, es esmu dievs, tā ir mana pašatklāsme, es negrasos to pierādīt citādi un tev man ir jātic, tas ir ticības jautājums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 06, 2013
Ilārs
Citāts
Ctulhu, parādi man kādu kristieti, kurš izvirza apgalvojumu, ka Dieva esamība ir zinātnes fakts un pierādāma zinātniski! Dieva esamība ir ticības jautājums un nevienam te nekas nav jāpierāda.
Hmm, ja tā, ko tad Tu te apgalvo to tā, it kā tas būtu neapgāžams un acīmredzams fakts? Esi godīgs un lieto piemērotāku retoriku, no sērijas - `es droši nezinu, ir dievs vai nav, bet es ticu, ka ir`...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Visi apgalvojumi ir zinātniskas hipotēzes

Kā tad! Mocarta mūzika ir brīnišķīga! Mana sieva ir skaista! Ctulhu ir ģēnijs! Tie visi ir rūpīgi pārbaudāmi zinātnes atzinumi. Ctulhu, pēc Taviem apgalvojumiem spriežot, Tev ir maniakāla domāšana jeb apmātība visu zinātniskot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
tev man ir jātic, tas ir ticības jautājums.

Vari apgalvot, tāpat kā pieprasot nedalītu ticību visa zinātniskumam, jautājums tikai ir - vai kāds Tev tic?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Mocarta mūzika ir brīnišķīga!``

Jā, tā ir hipotēze par dotās skaņu sekvences un dotā klausītāja vai tādu grupas smadzeņu procesu korelācijām/ mijiedarbībām.

``Mana sieva ir skaista!``

Jā, tā ir hipoteze par noteikta cilvēka tēla atbilstību noteikta cita cilvēka prieksstatiem.

``Ctulhu ir ģēnijs!``

Pavisam vienkārši pārbaudāma hipotēze - ņem ctulhu publikacijas , lasi un secini, ir vai nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``jautājums tikai ir - vai kāds Tev tic?``

Nuja, jūsējie arī saka, ka neviens netic pilnīgi, jo visi ir samaitāti, nav neviena taisna...

Ilārs ir samaitāts ar falšo ticību Jahvem un tāpēc netic Ctulhu, vot :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ilārs 
Citāts
Kā tad, cirkulārā domāšana ir jūsu "zinātnes" stūrakmens. Vismaz Gēdeli varējāt palasīt.
ar prieku dzirdētu kāds esamībai ir pierādījums, kas pats nebalstītos esamībā...  tieši pierādījums, nevis nepārbaudama hipotēze!
IMHO esība būs no aksiomu plaukta.... ;)


Citāts
Dieva esamība ir ticības jautājums un nevienam te nekas nav jāpierāda.
PILNĪGI PAREIZI. Un lai saprastu šī teikuma jēgu, skatāmies tezaurā, ko nozīmē jēdziens "ticība"....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Nē, abas iepriekšējās nav zinātniskas hipotēzes un neviena zinātne nenodarbojas ar Tavas sievas skaistuma noteikšanu. Tā kā paliek tikai viens pētījums ar ko nodarbojas visas zinātnes - Ctulhu ir ģēnijs, turklāt pilnīgi visās cilvēces darbības jomās! Domāju ka zinātniekiem prasīs ne vienu vien gadu smaga darba, lai to pierādītu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Nē, abas iepriekšējās nav zinātniskas hipotēzes``

Tu nesaprati. Jebkurš apgalvojums ir apskatāms kā zinātniska hipotēze, šie arī.

Ir noteikti parametri, pēc kuriem noteikts objekts noteiktam saprātam klasificējas kā skaists, brīnišķīgs, ģeniāls.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Jebkurš apgalvojums ir apskatāms kā zinātniska hipotēze

Arī šis apgalvojums?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs, jā, protams, arī šis apglavojums. Pierādam no pretējā. Mēģinam atrast apgalvojumu, kas tā nav apskatāms, neatrodam tādu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Citāts
Dieva esamība ir ticības jautājums un nevienam te nekas nav jāpierāda.

mēģināsim pārfrāzēt, izejot no jēdzienu nozīmēm:

 Dieva esamība ir ticības pārliecība par to ka Dievs ir, bez jebkādiem tam pierādījumiem un ir paļaušanās kā uz vēlamu un ceramu iespēju, un nevienam te nekas nav jāpierāda.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Ilārs

``Var jau bļaustīties par Dieva neesamību, bet kaut kā pierādījumus nedzirdu.``

Nekā, Ilār. Kas postulē, tas arī pierāda. Tā tas ir zinātnē. Tu postulē dievu, Tu arī pierādi dievu, nevis citiem ir pienākums pierādīt Tavas iedomās neesamību.
Var jau bļaustīties par neredzama rozā vienradža neesamību, bet kaut kā nedzirdu pierādījumus. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Nosauc man vienu zinātnes nozari, kura pēta un pierāda hipotēzi, ka visi apgalvojumi ir zinātniskas hipotēzes.

Pastmarku kolekcionārs ir zinātnieks! Pingvīnu pētnieki!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Nē, abas iepriekšējās nav zinātniskas hipotēzes un neviena zinātne nenodarbojas ar Tavas sievas skaistuma noteikšanu.
Man tev sliktas ziņas. :D
(http://media.tumblr.com/160024ee41f63d0a19636697b1f929fc/tumblr_inline_mltqzu1FuF1qz4rgp.png)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ilārs
Citāts
Nosauc man vienu zinātnes nozari, kura pēta un pierāda hipotēzi, ka visi apgalvojumi ir zinātniskas hipotēzes.

epistemoloģija,  gnozeoloģija.
http://lv.wikipedia.org/wiki/Epistemolo%C4%A3ija
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
neredzama rozā vienradža neesamību

Ctulhu ir pārbaudījis šo zinātnisko hipotēzi! Draugs, neviens Tev neliedz ticēt vienradzim. Nevajag jauk zinātni ar teoloģiju. Tās ir divas stipri atšķirīgas disciplīnas.

Par to, kas ir zinātne un kas nav, varat izlasīt jebkuras daudz maz ŗespektablas universitātes mājaslapā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs jā, protams visas teoloģijas ir pseidozinātnes, bet ar jautājumiem par to, kas ir teoloģijas un citas pseidozinātnes, kā tās rodas un kāpēc, nodarbojas zinātne.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Dieva esamība ir ticības jautājums un nevienam te nekas nav jāpierāda.
Pilnīgi pareizi. Savukārt īstu lietu esamība gan nav ticības jautājums - tās eksistē neatkarīgi no tā, vai kāds tām tic! Dievs atkal tieši pretēji - sāk eksistēt tikai tad, kad tam notic! Es neticu un dievs neeksistē, tu tici un dievs eksistē. Kā sauc lietas kuras pazūd un parādās atkarībā no ticības? Par maldiem. ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ilārs
Citāts
Nevajag jauk zinātni ar teoloģiju. Tās ir divas stipri atšķirīgas disciplīnas.
Vah! Un to saka teoloģijas pārstāvis? Nu, nu- intersanti... ar ko tad viņas atšķiras? Zinātne ir tātad mācība par zināšanām, to ieguves, apstrādes un pielietošanas metodēm. Nu un teoloģija mums būtu....?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ateists, nē nu kā koncepti jeb tātad neironu tīklu substruktūras cilvēku smadzenēs un arī kā literāri tēli visas izdomātās pasaku būtnes, bībeles dievu ieskaitot, eksistē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Tas jā. Bet par laumiņām mēs tāpēc nesakam, ka tās eksistē, tāpēc arī par dievu tā nav jāsaka. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
masiks

Teoloģijas pareizi laikam klasificējas kā mācības, tāpat kā marksisms-ļeņinisms, čučhe, cionisms utt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Nu un teoloģija mums būtu....?
Teoloģija ir mēģinājums izskaidrot nezināmo ar terminiem kurus nav vērts zināt. :D

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Varētu arī teikt - skaidrojuma ``izbāzenis`` jeb ``protēze``. Protēze te gan vairāk attiecas uz ētiku/ morāli - reliģijas satur šo lietu imitācijas jeb protēzes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Teoloģija tāpat kā mūzika un vesela virkne citu cilvēka darbības jomu nav zinātne. Teoloģija pēta Bībeli un noskaidro, ko Bībele māca par vienu vai otru jautājumu. Ar to nodarbojas arī citas disciplīnas, kā piemēram, vēsture, arheoloģija, bet tās nav teoloģija. Patiešām, Siliņam taisnība - ateisms ir tumšu ļautiņu nodarbe!

Vai ateisms arī ir zinātne? Jā, bet tikai pseidozinātne. Jau pats fakts, ka pastāv pseidozinātne liecina, ka ne viss ir zinātnes jautājums. Bet plānā galdiņa urbējiem jau nav iespējams ieskaidrot neko. Iesaku jums izvirzīt un izpētīt zinātnisku hipotēzi, ka šodien ir piektdiena. Veiksmīgu dienu!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Vai ateisms arī ir zinātne? Jā, bet tikai pseidozinātne.
Izglītojies, lai nav jāraksta blēņas! https://sites.google.com/site/ateismajautajumi/
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

tev tur interesanti sanāk

1) Nav zinātne ( salīdzinājums ar mākslu, konkreti muziku)
2) Pēta...

``pēta`` - tas ir tas, ko dara zinātne.

Augstāk Tu saki, ka nav zinātne. Tad ir kas? Māksla? Ja nav arī māksla, tad paliek pseido zinātne, ja nav zinātne un pretendē uz pētīšanu :)

``ko Bībele māca par vienu vai otru jautājumu.``

Tā ir kristiešu teoloģija, nevis teoloģija vispār. Vēl ir islāma, hinduisma utt teoloģijas, to Ilārs kautkā pamanījās aizmirst.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Bez tam to, ko tās vai citas teikas māca, pēta mitoloģija un folkloristika, tad jau teoloģijai nepaliek ko pētīt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ilārs
Citāts
Teoloģija pēta Bībeli un noskaidro, ko Bībele māca par vienu vai otru jautājumu.
nu, OK. Bībele mums māca ka pasaule ir 6k gadus veca, ka debesis ir ciets kupols, ka zvaigznes, Meness un Saule atrodas aptuveni 33km attālumā no Zemes virsmas, ka uz Zemes kaut kur ir ūdens lai applūdinātu Zemi ar 4-5km biezu ūdensslāni, ka Sauli kas kustas pa cieto debesu kupolu var jebkurā mirklī apturēt un atkal iekustināt.
Nu, zinātne par to visu vienkārši groza pirsktus pie deniņiem.....
Jeb teoloģija mums izpētījusi, ka tas ir par pilnu rubli ņemams?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Varbūt teoloģija nodarbojas ar to vietu meklēšanu bībelē, kuras bija "domātas kā metaforas jau no paša sākuma"?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ateists

Nu tas ir tas, ar ko nodarbojas PR cilvēki, latviski sakot ``atsmērēšana``

Also paši jau viņi to atzīst, viņiem tur ir apakšnozare, kas tā arī saucas ``teodiceja``, tb dieva attaisnošana.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Varbūt teoloģija nodarbojas ar to vietu meklēšanu bībelē, kuras bija "domātas kā metaforas jau no paša sākuma"?
vai gadījumā tas kopumā uz visu to grāmatu nebūtu jāatiecina?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Skat, piemēram, MIT profesoru Max Tegmark: http://www.huffingtonpost.com/max-tegmark/angry-atheists_b_2716134.html
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs, nu kur Tegmarkam var piekrist, tas ir - nedrīkst vajāt par pārliecību, es vienmēr esmu uzsvēris, ka neesmu pret ticīgajiem, bet pret dievticību, nu tieši tāpat kā jūsējie saka, ka ir pret grēku nevis pret grēciniekiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
A par diagrammu var strīdēties.

 Piemēram katoļi tur ir parādīti kā ``no conflict`` ar zinātni, bet tajā pat laikā katoļiem mir izteikts bziks uz to, ka apaugļota olšūna jau ir persona, kas ir konfliktā ar zinātni. 

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
http://whatshihsaid.com/2013/07/01/a-presence-of-faith-in-atheism-and-science/
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
So get out of science and stay out. Protecting you from people you don’t like is not its job

Read more: http://www.uproxx.com/gammasquad/2012/07/get-your-atheism-out-my-science-stay-out/#ixzz2mgSxJyhD
 Follow us: UPROXX on Facebook
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Pie pēdējā - autors brauc auzās, jo ateisms ir vienkārši tas, kas sanāk, konsekventi turoties pie zinātniskās metodes. Tā ka ``get out your atheism`` nesanāk, viņš tur rodas :D

Nu un protams, ``faith`` ir tieši tas, kas zinātniskajā metodē nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
P.S.  - to, ka ateisms ir vienkārši domāšanas rezultāts, atzīst arī Ilārs pats, sakot, ka viņam ``prāts dumpojas uz dievu``.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 06, 2013
Spriežot pēc tā, kas MT saitā ir rakstīts par ASV luterāņiem, tie ir ievērojami atvērtāki pret zinātni, nekā luterāņi Eiropā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 06, 2013
Ilārs
Citāts
Pastmarku kolekcionārs ir zinātnieks!
Savā ziņā IR - zinātnieks-amatieris vēsturnieks.
Citāts
Teoloģija tāpat kā mūzika un vesela virkne citu cilvēka darbības jomu nav zinātne.
Ij kāpēc tad teologi sev mīl piekabināt zinātniskos grādus? :)
Citāts
Vai ateisms arī ir zinātne? Jā, bet tikai pseidozinātne.
Ateisms kā reiz nav zinātne... bet tas izriet kā secinājums no zinātnes atklājumiem, faktiem un teorijām.

Ctulhu
Citāts
bet tajā pat laikā katoļiem mir izteikts bziks uz to, ka apaugļota olšūna jau ir persona, kas ir konfliktā ar zinātni.
Plus racionāli nepamatots bžiks attiecībā uz kontracepciju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ctulhu
Citāts
katoļiem mir izteikts bziks uz to, ka apaugļota olšūna jau ir persona, kas ir konfliktā ar zinātni. 
Te drīzāk konfliktā ar zinātni ir "dvēsele". Vai, pareizāk, nevis konfliktā, bet gan 'zinātne tādu nav novērojusi'. Konfilikts būtu, ja zinātnē būtu '100% ka tādas dvēsles nav'.
Persona tad ir nevis apaugļota olšūna, bet gan pie tās jau piekārtota dvēsele. Katoļi taču kā būtību arī atzīst dvēseli.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
MJ
Citāts
bet tas izriet kā secinājums no zinātnes atklājumiem, faktiem un teorijām
Nu ne gluži izriet, drīzāk - zinātnes lauciņš vāji pārklājas ar ticības lauciņu. Tieši tas ļauj pastāvēt ticīgiem zinātniekiem bez kognitīvās disonanses.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 06, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Nu ne gluži izriet, drīzāk - zinātnes lauciņš vāji pārklājas ar ticības lauciņu. Tieši tas ļauj pastāvēt ticīgiem zinātniekiem bez kognitīvās disonanses.
Ok, precizēsim: zinātne pasaka, ka esība, lietas un parādības ir izskaidrojamas bez dieva jēdziena. Tas neizslēdz iespēju ticēt dievam kā `vispārējam labumam` vai tamlīdzīgai abstrakcijai.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis, ``dvēseles`` jēdziens jau ir apgāzts, jo

1) nekā tāda nenovēro
2) nekā tāda nevajag esošo fenomenu skaidrošanai.

Faktiski tas pats, kas ar dievu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013

Upon analysis of the results, a hypothesis can be rejected or modified, but it can never be proven to be correct 100 percent of the time. For example, relativity has been tested many times so it is generally accepted as true, but there could be an instance, which has not been encountered, where it is not true. http://www.livescience.com/21490-what-is-a-scientific-hypothesis-definition-of-hypothesis.html

Jums nav kauns, ka man jums jāskaidro, kas ir zinātniska hipotēze?
 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs, Tu stāsti mums sen jau zināmas lietas. OK, jauki, ka Tu to esi atradis un izlasījis, mēs to zinām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ctulhu
1) un 2)
neko neapgāž.
Ja apgāztu, tad būtu taisnība tam mežonim, epizodē ar TV:
ezītis nonācis pie mežoņiem, stāsta par moderno civilizāciju, ka  tur ir TV un citas tādas lietas, bet neko nodemonstrēt nevar. Arī uzbūvēt demonstrācijas nevar.
Aizko mežoņi izvelk tos pašus argumentus, un tad sanāk, ka mežoņiem taisnība, un ka TV neeksistē?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 06, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Aizko mežoņi izvelk tos pašus argumentus, un tad sanāk, ka mežoņiem taisnība, un ka TV neeksistē?
Jā, neeksistē. Tas līdzīgi kā mums neeksistē starpzvaigžņu ceļojumi ar piegaismas ātrumu, pat tad, ja tie ir principiāli iespējami kaut kad tālā nākotnē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis, šī līdzība neder, jo ``TV hipotēzē`` nav pretrunu, ``TV hipotēze`` apraksta variantu ar mums šodien un versiju par citplanētiešiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
MJ
Starpzvaigžņu ceļojumi neeksistē VISPĀR vai tikai šobrīd?
Pie kam, TV eksistē jau tagad, tikai ezītis nevar mežoņus par to pārliecināt. Matemātisks secinājums = TV neeksistē, pasaciņas par TV ir apgāztas?
Vai arī patiesība paliek relatīva? Uz šīs salas patiesība ir "TV 100% nav un nav nekur"?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Neizskatās, jo Tu man pieprasi, lai es pretēji zinātnes metodei, Popper un veselajam saprātam pierādu hipotēzi par Dieva esamību. Tā kā pat no zinātnes viedokļa Tu runā nonsensu.

Ateistu pretenzijas nostiprināt savus uzskatus ar zinātnes palīdzību liecina par ateisma vājumu un pseidozinātnisko raksturu. Lielākais uz ko ateisms var pretendēt ir metfiziska sistēma, apšaubāma filozofija, jo ietver lielas loģiskas pretrunas, piemēram, mūžīgu matēriju.

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis, vēlreiz: Stāsts par TV mežoņiem ir tas pats, kas stāsts par ETI mums.

Varētu būt, bet nav novērots. Principialu aizliegumu tam būt nav.

Savukārt pārdabiskas dvēseles nevar būt principā, tāpēc ka jēdziens pretrunīgs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
jēdziens pretrunīgs

Atceļam kvantu fiziku!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

`` lai es pretēji zinātnes metodei, Popper un veselajam saprātam pierādu hipotēzi par Dieva esamību.``

Nu ja nevar - tad nevaram runāt par dieva eksistenci, viss.

``jo ietver lielas loģiskas pretrunas, piemēram, mūžīgu matēriju.``

Kas ir pilnīgi OK, ``loģiskas pretrunas`` te nozīmē ``Ilāram nepatīk`` :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ctulhu
Dieva hipotēzē jau arī nekādu pretrunu nav.
Kādas tur pretrunas?
Nenovērojamība tātad nav arguments. Tā ir tā pati TV nenovērojamība.

Kas vēl? Pretrunas Dieva definīcijā? To atkal var skaidrot ar sarežģītību, - līdzības ar matemātiku un 1 klases skolēniem, kuru saprašanas līmenī augstākajā matemātikā ir pretrunas, jo pašlaik viņiem māca, ka no mazākiem skaitļiem nevar atņemt lielākus (jo viss notiek atņemot ābolus, kociņus  utml).
Līdz kādam tur vecumam bērns nav spējīgs saprast abstraktas lietas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Ateistu pretenzijas nostiprināt savus uzskatus ar zinātnes palīdzību liecina par ateisma vājumu un pseidozinātnisko raksturu.
Nostiprināt ar zinātnes palīdzību ir vienīgais veids kā vispār kaut ko var nostiprināt. Tas kas ir nostiprināts ar zinātni ir nosstiprināts visstiprāk. Jeb tu domā ka stiprināt ir iespējams ar ticību un jo stiprāk tu kaut kam ticēsi, jo lielāka patiesība tā kļūs? Pietiekami stipri ticēsi savam dārza rūķim un tas pēkšņi atdzīvosies? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
jēdziens pretrunīgs

Atceļam kvantu fiziku!
Kvantu fizika nav pretrunīga. Mums vnk ir ierobežotas uztveres iespējas tāpēc tā ir absolūti neintuitīva.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Nu ja nevar - tad nevaram runāt par dieva eksistenci, viss

Kā tad, Tu pieprasi, lai es attiecībā uz Dievu paveicu to, kas nav iespējams nevienā zinātnes nozarē, skat. kaut vai Popper un Gēdeli, un pēc tam paziņo ka nav iespējams.

Nu tad izmēri cik kilogramus sver ateisms un ja nevari, tad nesaki, ka ateisms ir iespējams. Viss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Atceļam kvantu fiziku!``

Nesanāk, novērojumi traucē :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

Nē, tev prasa attiecībā uz dievu tikai to, ko prasa no jebkuras citas hipotezes:

Labu, tb nepretrunīgu modeli un evidenci.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ateists
Citāts
Mums vnk ir ierobežotas uztveres iespējas tāpēc tā ir absolūti neintuitīva.
Jā, un tas pats ir attiecībā pret Dievu - mūsu spriešanas spējas te ir par īsu. Pārāk sarežģīta sistēma.
Tieši tas pats, kas bērnam stāstīt par kvantu mehāniku - bērns tur saredzēs pretrunas.
Bērnam ir savs līmenis, līdz kuram viņš saprot. Pieaugušajam ir augstāks līmenis, bet - no kurienes pārliecība, ka pieaugušaais ar savu līmeni ir spējīgs saprast VISU?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis, kaut kādas hipotezes par kvantu efektiem rodas no attiec. novērojumiem. Vispirms ir evidence ``uz sejas``, dati, fakti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Neviens nesaprot VISU. Kas attiecas uz dievu tad mums nav pamata domāt, ka tāds eksistē. Par kvantu fiziku mums ir pamats uzskatīt, ka tāda eksistē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ctulhu
1) un 2)
neko neapgāž.
Ja apgāztu, tad būtu taisnība tam mežonim, epizodē ar TV:
ezītis nonācis pie mežoņiem, stāsta par moderno civilizāciju, ka  tur ir TV un citas tādas lietas, bet neko nodemonstrēt nevar. Arī uzbūvēt demonstrācijas nevar.
Aizko mežoņi izvelk tos pašus argumentus, un tad sanāk, ka mežoņiem taisnība, un ka TV neeksistē?

1) neatkarīgi no tā, ka tu zini par TV, tava nespēja to uztaisīt anulē šī TV esību mežoņu sabiedrībā. Proti - TV viļņi arī ir, bet tāda TV mežoņu sabiedrībā NAV, jo to nedz viņi nedz tu neesat spējīgi uztaisīt. Tas gan neliedz TV eksistēt kaut kādās parlēlās civilizācijās un paralēlos Visumos. Fizikas likumi nemainās un iespēja ir, taču pats priekšmets (jo TV IR priekšmets) sāk eksistēt tikai tad kad tiek izgatavots, nevis tad kad kāds sāk par TV vāvuļot.
2) ar Dievu tam nav līdzības, jo Dieva jēdziens pieprasa nemitīgu tā esību, gan pirms gan pēc šī jēdziena pasludināšanas, kā arī nemitīgu ietekmi uz realitāti, neatkarīgi no ticības Dievam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
nepretrunīgu modeli un evidenci.

Dievā nav pretrunu un viņa esamība neprasa zinātniska rakstura pierādījumus.

Savukārt, parādi man ateisma nepretrunīgumu un evidenci. Parādi man vienu evidenci, ka Dieva nav! 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ateists - nuja, tāpēc, ka kvantu efektus novērojam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Dievā nav pretrunu ``

 Ir

Zināmākā: ``nemainīgs vs dzīvs``. Tad vēl ``bezstruktūras vs saprātīgs``.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`viņa esamība neprasa zinātniska rakstura pierādījumus.`

jebkā esamība prasa zinātniska rakstura pierādījumus.

`Tieši tas pats, kas bērnam stāstīt par kvantu mehāniku - bērns tur saredzēs pretrunas.`

kvantu fizikas parādības var vienkārši ņemt un novērot. pamēģini to pašu ar dievu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
TV arī patiesībā eksistē, un tas nav tikai priekšmets. TV raidījumu viļņi eksistē arī tur, kur dzīvo mežoņi. Bet šos viļņus, kas reāli eksistē, ezītis nevar nodemonstrēt mežoņiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Parādi man vienu evidenci, ka Dieva nav!
Parādi vienu evidenci, ka visumu neradīja lidojošais makaronu briesmonis! Ja tu to nevari, tad tev turpmāk jāpielūdz lidojošais makaronu briesmonis!
P.S. Burden of proof ir izdomāts tieši tāpēc lai atšūtu šitik idiotiskus apgalvojumus. Ja tu saki ka IR, tad tev arī tas jāpierāda.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Parādi man vienu evidenci, ka Dieva nav!  ``

Absence of evidence is evidence of absence.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Ateists,

mums nav - izklausās pēc daltoniķa apgalvojuma - mums nav nekāda pamata domāt, ka pasaulē ir krāsas. Tev varbūt arī nav, jo esi iebāzis galvu smiltīs. Izvelc laukā, tad būs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
` Bet šos viļņus, kas reāli eksistē, ezītis nevar nodemonstrēt mežoņiem. `

nu tad tik ilgi, kamēr nenodemonstrē, mežoņiem nav iemesla sākt ezītim ticēt, tā vnk uz vārda.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Nu ja nevar - tad nevaram runāt par dieva eksistenci, viss

Kā tad, Tu pieprasi, lai es attiecībā uz Dievu paveicu to, kas nav iespējams nevienā zinātnes nozarē, skat. kaut vai Popper un Gēdeli, un pēc tam paziņo ka nav iespējams.

Nu tad izmēri cik kilogramus sver ateisms un ja nevari, tad nesaki, ka ateisms ir iespējams. Viss.

WRONG! Dievu pierāda nevis Dievu nosverot, bet uzrādot izpildāmies Dieva īpašības.
un tā. noliekam kapeiku uz galda, apsēžamies blakus vai apkārt, saliekam plaukstas kopā, maliet noduram galvu uz leju, pieveram acis.......................................
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
cthugha
Citāts
kvantu fizikas parādības var vienkārši ņemt un novērot
Bez speciālas aparatūras?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Tev varbūt arī nav, jo esi iebāzis galvu smiltīs. Izvelc laukā, tad būs.`

tu jau esi tas, kas ir iebāzis galvu smiltīs, kopā ar visiem pārējiem ticīgajiem jebkādiem dieviem visā pasaulē.

`Bez speciālas aparatūras?`

jā, ar parastā veikalā nopērkamu optiku un lāzera rādāmkociņiem. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
mums nav nekāda pamata domāt, ka pasaulē ir krāsas
Patiesība nav nekas tāds, kas mainās atšķirībā no tā cik stipri tu tai tici. Ja kaut kas bez noticēšanas tam nepakļaujas novērojumiem, tad tas nav patiess.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
cthugha
Citāts
mežoņiem nav iemesla sākt ezītim ticēt, tā vnk uz vārda
Jā.
Bet jautājums bija par ko citu - it kā šī situācija rāda, ka tādā veidā esot apgāzta versija par TV eksistenci, tb pierādīts ,ka TV NEeksistē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Ja tu to nevari, tad tev turpmāk jāpielūdz lidojošais makaronu briesmonis!

Nekas man nav jāpielūdz, bet man nav arī nevienam nekas jāpierāda, kaut vai tādēļ vien, ka tas nav iespējams.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ateists, jā, es joprojām nesaprotu, kāpēc Ilārs mani nepielūdz, es taču viņam esmu teicis, ka es esmu dievs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
` it kā šī situācija rāda, ka tādā veidā esot apgāzta versija par TV eksistenci, tb pierādīts ,ka TV NEeksistē.`

šī situācija rāda ka bez `evidences uz sejas` nav iemesla ticēt šādai versijai.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Nekas man nav jāpielūdz
Nēee tev ir! Jo savādāk lidojošais makaronu briesmonis būs bēdīgs! Viņš tevi mīl, bet tu viņu atstum! Laikam esi dusmīgs uz viņu par kaut ko? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Ateist,

Nu, nu, pastāsti man, kas ir patiesība?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``bet man nav arī nevienam nekas jāpierāda, ``

Bet kā tad Tu vari stāstīt citiem cilvēkiem, ka dievs eksistē?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
a_masiks
TV arī patiesībā eksistē, un tas nav tikai priekšmets. TV raidījumu viļņi eksistē arī tur, kur dzīvo mežoņi. Bet šos viļņus, kas reāli eksistē, ezītis nevar nodemonstrēt mežoņiem.
Jā, un tieši šī nespēja prezentē evidences neesamību. Proti - teorētiski TV ir iespējams, praktiski tā tur nav. Tik pat labi tu mežoņiem vari pārraidīt ta TV perversu pornogrāfiju, un pieņemot ka tie tīri teorētiski viņi var to skatīties un palikt par  seksuāli perversiem mežoņiem - un uz šī pamata sāk viņu sterilizāciju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Ilārs, īstenības pareizs atspoguļojums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Nu, nu, pastāsti man, kas ir patiesība``

Dati, ko ietver esamība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Ak jā, un kā mēs varam zināt ka tas ir pareizs? Pavisam vienkārši - salīdzinot šo atspulgu ar īstenību! Citiem vārdiem - empīrisms, zinātniskā metode. Ticība? Pffff. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
cthugha
Citāts
jā, ar parastā veikalā nopērkamu optiku un lāzera rādāmkociņiem
un kā ar ezīti pie mežoņiem? Ezītim lāzeru nav. Džungļos varēs uztaisīt kādu iekārtu, kas pierāda kvantu mehānikas brīnumus? Vai kaut ko no relaitivitātes teorijas? Ka laiks rit dažādi atkarībā no ātruma?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Es mācu cilvēkiem, ka Dievam ir iespējaams vienīgi ticēt un paskaidroju arī, kāpēc.

Bet Tu gan bezkainīgi apgalvo, ka vari pierādīt Dieva neesamību. Pierādīt kaut ko vispār ir ļooti grūti, izņemot lētticīgajiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
cthugha
Citāts
mežoņiem nav iemesla sākt ezītim ticēt, tā vnk uz vārda
Jā.
Bet jautājums bija par ko citu - it kā šī situācija rāda, ka tādā veidā esot apgāzta versija par TV eksistenci, tb pierādīts ,ka TV NEeksistē.
Nu bet tā arī ir! Jeb tu domā ka akmens gabals, no tā ka tu novāvuļoji par TV un tā darbības principiem - pārtapa par strādājošu Flintstona TV uztvērēju? Tev vēlreiz atgādina - TV ir PRIEKŠMETS, nevis ideja. Un kamēr šī priekšmeta nav - nu nav šī priekšmeta!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
evidences neesamība NEpierāda, ka X tiešām nekur neeksistē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis, vēlreiz.

Ezīša stāsts par TV ir hipoteze.

Mežoņi var provēt to pārbaudīt, pa ceļam atklājot elektriskās parādības, radioviļņus utt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Džungļos varēs uztaisīt kādu iekārtu, kas pierāda kvantu mehānikas brīnumus? Vai kaut ko no relaitivitātes teorijas? Ka laiks rit dažādi atkarībā no ātruma?`

tieši tas pats, kas ar tv. mežoņiem (tātad neizglītotiem, tātad bez priekšzināšanām par qm, ko viņi būtu varējuši iegūt, ja būtu mācījušies un saskārušies ar šādiem pētījumiem) nav iemesla tev ticēt. ja mežoņi sāk attīstīties un taisīt savu civilizāciju, tad vienā brīdī viņi varēs ezīša apgalvojumus pārbaudīt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Hmm... tātad, mežoņu secinājums, ka TV nekur 100% neeksistē, ir pareizs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
īstenības pareizs atspoguļojums

dati, ko ietver esamība

Tātad viena nezināmā izskaidrošanu ar otru jūs saucat par patiesību. Labi, labi...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Es mācu cilvēkiem, ka Dievam ir iespējaams vienīgi ticēt un paskaidroju arī, kāpēc.``

Tikai vārda ``dievam`` vietā var likt jebkuru fantastisku pieņēmumu.

Kāpēc tieši dievam?

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ctulhu
Citāts
Mežoņi var provēt to pārbaudīt, pa ceļam atklājot elektriskās parādības, radioviļņus utt.
ok, bet no tā taču neseko, ka "100% , X neeksistē nekur un nekādā veidā!" ?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Es mācu cilvēkiem, ka Dievam ir iespējaams vienīgi ticēt un paskaidroju arī, kāpēc.

Bet Tu gan bezkainīgi apgalvo, ka vari pierādīt Dieva neesamību. Pierādīt kaut ko vispār ir ļooti grūti, izņemot lētticīgajiem.
Jā, vot pierādīt Dieva neesamību var gan. Ar zīdaiņa un akmens palīdzību. Abus nomet no Pizas torņa un konstatē ka vai nu Dievs abus mīl vienādi (kas ir nonsens) vai neeksitē. Kas, savukārt, nav nonsens.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Īstenība nav nezināmais. Īstenība ir tas, ko mēs novērojam.
Patiesība ir tie novērojumi, kas sakrīt ar īstenību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`bet no tā taču neseko, ka "100% , X neeksistē nekur un nekādā veidā!" ?`

kamēr nav pierādīts, šāds stāvoklis ne ar ko neatšķiras no tevis pieminētā. nav burtiski nekāda iemesla ticēt nepierādītajam un ņemt to vērā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis

`` bet no tā taču neseko, ka "100% , X neeksistē nekur un nekādā veidā!"``

skatoties kāds X. Ja pie nenovērojamības ir klāt vēl arī pretrunīgums, tad nē, neekssitē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
a_masiks
Hmm... tātad, mežoņu secinājums, ka TV nekur 100% neeksistē, ir pareizs?
Nevis NEKUR, bet viņu pasaulē. Mēs mierīgi varam pieņemt ka kādā paralēlā Visumā, vai Multiversā arī ir Dievs, taču mūsu Visumā tāda nav, ij visādi paralēlo Visumu Dievi pie mums netiek.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ateists
Citāts
Īstenība nav nezināmais. Īstenība ir tas, ko mēs novērojam
Kādā noteiktā vēstures periodā novērojam, ka Saule riņķo apkārt Zemei.
Nezināmais = vēl nezinām planētu kustības likumus.
Īstenība ir kas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Pareizs novērojums? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Īstenība ir kas?`

realitāte.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Masiks, maza nianse - ja kaut kāds paralēlvisuma dievs pie mums netiek, tad jams nav visuresošs un nav nekāds dievs, tikai resns citplanētietis, dieva joprojām nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
un patiesība ir tādi apgalvojumi kas ir atbilstoši realitātei.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
Mēs mierīgi varam pieņemt ka kādā paralēlā Visumā, vai Multiversā arī ir Dievs
Nevaram. Dievs pēc definīcijas ir visur.
Tāpat kā TV raidījuma viļņi (ok, tie var arī nebūt visur, bet pieņemam, ka džungļos viņi ir, ezītim tas ir zināms, jo te ir kāda satelīta redzamības zona vai taml).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Patiesība ir tie novērojumi, kas sakrīt ar īstenību.

Patiesība ir īstenība un īstenība ir patiesība, matērija ir viss un viss ir matērija, tā ir vienlaicīgi laicīga un mūžīga, bezgalība un telpa, mūžīga un kustīga, utt. un tā joprojām.

Šito stāstu esmu dzirdējis jau pārāk daudz, sāk palikt garlaicīgi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ateists
Citāts
Pareizs novērojums?
Jā, pareizs novērojums ir, ka Saule kustas apkārt Zemei. :) Nav vēl tik attīstītas zinātnes, kas pierādītu pretējo.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ateists
Citāts
Īstenība nav nezināmais. Īstenība ir tas, ko mēs novērojam
Kādā noteiktā vēstures periodā novērojam, ka Saule riņķo apkārt Zemei.
Nezināmais = vēl nezinām planētu kustības likumus.
Īstenība ir kas?
Tas ka notiek šī kustība. To mēs redzam un tas ir neapstrīdami. Cik tālu Saule atrodas no mums, kurš ap ko rotē - tās ir ar netiešām metodēm noskaidrojamas lietas. Pieņemot hipotēzes, tas pārbaudot, apstiprinot vai apgāžot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
cthugha
Citāts
patiesība ir tādi apgalvojumi kas ir atbilstoši realitātei.
Tikai tad jāzin VISA realitāte.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilār, nu ko es varu darīt, ka stāsts ir tāds kāds tas ir, jo tāda ir esamība.

Also Tavu stāstu tak mēs arī esam vairākas reizes dzirdējuši :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Jā, pareizs novērojums ir, ka Saule kustas apkārt Zemei.`

nu tad tajā brīdī tas arī ir pareizs. tāpēc jau zinātne var izdzīvot tikai tad, ja tā nepārtraukti meklē savos apgalvojumos kļūdas. attīstās.

`Tikai tad jāzin VISA realitāte.`

tāpēc jau mēs arī nezinām VISU patiesību. mēs tikai zinām nepārtraukti vairāk un vairāk no tās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ilārs
Citāts
Šito stāstu esmu dzirdējis jau pārāk daudz, sāk palikt garlaicīgi.
Kad paliks DIKTI garlaicīgi, pamēgini un apmet to kapeiku. Gan tev gan man paliks jautrāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
un patiesība ir tādi apgalvojumi kas ir atbilstoši realitātei

Tev ir vienādojums ar 4 nezināmajiem. Braši!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
kas tad tur būtu tie nezināmie?

realitāti mēs visu vēl nepārzinām, toties pārzinām aizvien vairāk no tās. no tā, viss pārējais.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Masik,

Tādēļ, ka kapeikas netiek grieztas uz pasūtījuma, man ir jātic paradoksāliem murgiem?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Šito stāstu esmu dzirdējis jau pārāk daudz, sāk palikt garlaicīgi.
Nu un kāds ir tavs stāsts? Ka īstenība ir tas, kam tu tici? Ka ticība ir izziņas metode? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
jo tāda ir esamība

Nē, draugs, tāds ir Tavs esamības apraksts un tādēļ, ka tas ir dziļi pretrunīgs, es atļaušos par to pasmaidīt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
Mēs mierīgi varam pieņemt ka kādā paralēlā Visumā, vai Multiversā arī ir Dievs
Nevaram. Dievs pēc definīcijas ir visur.
Tāpat kā TV raidījuma viļņi (ok, tie var arī nebūt visur, bet pieņemam, ka džungļos viņi ir, ezītim tas ir zināms, jo te ir kāda satelīta redzamības zona vai taml).
Neesmu dzirdējis definīciju, ka Dievs ir visos Visumos, vai Multiversā. Savukārt, atširībā no TV signāla, Dievam ir citas izpausmes, piemēram spēja apmest rinķī kapeiku, ja to tā lūdz. Un izejot no šīs spējas manifestācijas....................
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`man ir jātic paradoksāliem murgiem?`

bet tu jau tici paradoksāliem murgiem.

(https://image.spreadshirt.com/image-server/v1/designs/12144472,width=178,height=178/The-Bible-Fiction-Bestseller.png)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Tādēļ, ka kapeikas netiek grieztas uz pasūtījuma, man ir jātic paradoksāliem murgiem?``

Nu bet Tu taču netici, ka es esmu dievs un prasi lai es to pierādu! Pēdējā tava prasība bija lai es ļaujos piesisties krustā un pēc tam atdzīvojos. Masika variants ar kapeiku ir vienkāršāks, es teiktu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Ilāram īstenība ir nezināmais? Tas izskaidrotu kāpēc viņš ir tādos maldos un kaut ko mīcās ar savu ticību, mēģina ieticēt lietas esamībā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
Tas ka notiek šī kustība. To mēs redzam un tas ir neapstrīdami.
Ar to nepietiek. Varbūt ka tā kustība ir kāda ilūzija, mirāža? Īstenība tad ir vēl šaurāka: "mēs novērojam kustību"
Tas ir kā anekdotē:
Pa Austrāliju kopā ceļo biologs, fiziķis un matemātiķis, un visi redz ganāmies melnu aitu.
Biologs:
- Paskatieties, Austrālijā dzīvo melnas aitas!
Fiziķis:
- Nē, Austrālijā, kā minimums, dzīvo viena melna aita.
Matemātiķis:
- Nē, kungi! Austrālijā, kā minimums, dzīvo viena aita un, kā minimums, no vienas puses melna!


Jā, ikdienā var dzīvot, pieņemot, ka Dieva nav.
Bet tas nav nekāds pierādījums tam, ka Dieva nav. Tas nedod tiesības lamāt ticīgos par tumsoņām un stulbeņiem utml.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ctugha

trūkst šiltes ``memetic hazard``
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Masik,

Tādēļ, ka kapeikas netiek grieztas uz pasūtījuma, man ir jātic paradoksāliem murgiem?
Labs jautājums. Es ar to pašu tev uzdodu. Ko TU man varēsi atbildēt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Bet tas nav nekāds pierādījums tam, ka Dieva nav.`

tas ir ļoti būtisks gabals no šāda pierādījuma/.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Ar to nepietiek. Varbūt ka tā kustība ir kāda ilūzija, mirāža?
Jāstrādā ar to, ko var novērot, nevis to, ko nevar novērot. Novērojam kustību -> strādājam ar novēroto kustību, nevis nenovēroto makaronu briesmoni kurš iekāris planētas aukliņās un kustina tās pa orbītām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Ilāram īstenība ir nezināmais?

Un kuram tā ir zināmais?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`trūkst šiltes ``memetic hazard``

šitā? :D

(http://lifeboat.com/images/memetic.hazard.warning.jpg)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis

``Tas nedod tiesības lamāt ticīgos par tumsoņām un stulbeņiem utml.``

Lamāt nevajag, bet sanāk nolikt turpat, kur tos, kas tic, ka ceļojumi laikā atpakaļ ir iespējami un tml.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Un kuram tā ir zināmais?`

arvien lielākā apjomā - tiem kas to pēta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Un kuram tā ir zināmais?
Tev nav? OK. A ja tu nezini kas ir īstenība kā tu vari zināt ka dievs ir īsts? To ka tu tici ka tā ir mēs zinām, bet kā tu vari zināt ka tava ticība ir pareiza?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Cthugha

 Nuja, vajadzētu izdabūt cauri pašvaldību saistošos noteikumsu, ka tai jābūt uz visu kulta celtņu durvīm, nu tieši tāpat kā uz transformatoru un sadales kastēm ir trijstūris ar zibeni ``electric hazard`` un uz indes baloniem galvaskauss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
Neesmu dzirdējis definīciju, ka Dievs ir visos Visumos
Viņš taču ir visuresošs, pēc definīcijas. Klātesošs.
Par daudzajiem Visumiem ir hinduismā. Kristiešiem ir tikai par vienu planētu, bet nav teikts, ka Dievs citur neeksistētu.

Citāts
piemēram spēja apmest rinķī kapeiku, ja to tā lūdz
no kurienes tā kapeika bija?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`no kurienes tā kapeika bija?`

no tā ka ticīgajiem bībelē tiek piedēvētas vēl lielākas privilēģijas. kalnu gāšana, izturība pret čūsku indi...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Ar to nepietiek. Varbūt ka tā kustība ir kāda ilūzija, mirāža?
Pietiek. Un priekštam ir saprāts, zinātne un hipotēzes.

Citāts
Īstenība tad ir vēl šaurāka: "mēs novērojam kustību"
Jā, tieši tāda arī ir īstenība. Kosmoloģija ir tā, kas šo īstenību mēģina loģiski skaidrot, izskaidrot vesturi un paredzēt nākotni (kosmoloģiskā nozīmē, protams - kad un kur parādīsies komētas, piemēram).

Citāts
Jā, ikdienā var dzīvot, pieņemot, ka Dieva nav.
WRONG!!! Ja Dievs ir - tad tas nav iespējams. Dzīvot, pieņemot ka Dieva nav, var tikai tad ja tiešām Dieva nav. Savukārt dzīvot, pieņemot ka Dievs ir, var arī tad ja Dieva tiešām nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Tev nav? OK. A ja tu nezini kas ir īstenība kā tu vari zināt ka dievs ir īsts? To ka tu tici ka tā ir mēs zinām, bet kā tu vari zināt ka tava ticība ir pareiza?

Ko Tu saproti ar vārdu zināt? Ticība jau tāpēc ir ticība, ka tā nav zināšanas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ctulhu
Citāts
tic, ka ceļojumi laikā atpakaļ ir iespējami
varbūt ir iespējami. Kāpēc ne?
Nav iespējami apaļi kvadrāti. Jo tas ir pretrunā ar kvadrāta drfinīciju. Nu, var vēl pielikt - Eiklīda telpā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Ticība jau tāpēc ir ticība, ka tā nav zināšanas.`

nu, tātad automātiska biļete uz vērā neņemšanas galastaciju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Ja Dievs ir - tad tas nav iespējams. Dzīvot, pieņemot ka Dieva nav, var tikai tad ja tiešām Dieva nav. Savukārt dzīvot, pieņemot ka Dievs ir, var arī tad ja Dieva tiešām nav.

Kur Tu šitādu kalambūru izrāvi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Ticība jau tāpēc ir ticība, ka tā nav zināšanas.``

Ugu un kurš te man vakar piedāvāja jaunas zināšanas par viskautko ja es nokristīšos?

Fuj Ilār, mānīties nav smuki.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
priekštam ir saprāts, zinātne un hipotēzes.
Jā, un hipotēzes ir kaut kas tāds, kas 'visdrīzāk ka tā ir'.
Ikdienas dzīvei, jā, pietiek.

Citāts
Dzīvot, pieņemot ka Dieva nav, var tikai tad ja tiešām Dieva nav
Kāpēc? Tie paši mežoņi mierīgi dzīvo, pieņemot, ka TV translācijas viļņu nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
Ja Dievs ir - tad tas nav iespējams. Dzīvot, pieņemot ka Dieva nav, var tikai tad ja tiešām Dieva nav. Savukārt dzīvot, pieņemot ka Dievs ir, var arī tad ja Dieva tiešām nav.

Kur Tu šitādu kalambūru izrāvi?

No Dieva definīcijas un no mitoloģiju definīcijas. Ar to nepietiek?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ctulhu
Citāts
jaunas zināšanas par viskautko ja es nokristīšos
Zināšanas au nav tikai enciklopēdija. Kā jau pats tematā par alpīnistiem izteicies, tad alpīnisti iegūst "sensoro pieredzi", kas arī ir zināšanas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Kāpēc? Tie paši mežoņi mierīgi dzīvo, pieņemot, ka TV translācijas viļņu nav.
Tapēc ka TV ir PRIEKŠMETS, nevis omnipotenta un neredzama būtne.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilār

Tātad kāds ir sausais atlikums:

Ilārs neko par dievu nezina, viņš tikai tic, ka tāds eksistē.

Tajā pat laikā Ilārs piedāvā šo savu ticības objektu kā visas morāles pamatu.

Vai ir labi piedāvāt par morāles pamatu kko tādu, par kuru pats piedāvātājs nekā nezina?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
No Dieva definīcijas un no mitoloģiju definīcijas. Ar to nepietiek?
Nē.
No kurienes tur seko, ka NEvar dzīvot, pieņemot, ka Dieva nav? Visi ateisti, un arī budisti mierīgi dzīvo.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Ko Tu saproti ar vārdu zināt? Ticība jau tāpēc ir ticība, ka tā nav zināšanas.
Nu bet tieši tā - zināšanas ir dati par īstenību. Ticība nav dati par īstenību. Kam ticība der? Nez, laikam personīgajam komfortam, bet tagad tu saproti, kāpēc ateisti netic un negrib ticēt un kāpēc viņiem nevajag ticēt? Jo viņus neinteresē dati, kas nav par īstenību!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Kā jau pats tematā par alpīnistiem izteicies, tad alpīnisti iegūst "sensoro pieredzi"`

a kādu `sensoro pieredzi` tu iegūsi nokristoties, ko nevar iegūt vnk bišķi pabāžot galvu zem ūdenskrāna?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
TV VIĻŅI arī ir PRIEKŠMETS? Es tak ne velti par viļņiem piemēru dodu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Protams, tās ir zināšanas par ticības saturu. Otrkārt, ticība ved cilvēku pie jaunām zināšanām, bet ticība nav zināšana. Tas jau ir vienkārši saprotams no vārda etimoloģijas. Kas tur tik daudz ko spriedelēt, kā bērnudārzā.

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
cthugha
Citāts
a kādu `sensoro pieredzi` tu iegūsi nokristoties, ko nevar iegūt vnk bišķi pabāžot galvu zem ūdenskrāna
Tā nebūs sensorā pieredze, bet kaut kāda cita. Bet no sērijas "pašam jāpiedzīvo, citādi iemācīties nevar".
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Viņš taču ir visuresošs, pēc definīcijas. Klātesošs.
Šī definīcija attiecas tikai uz mūsu Visumu. Pamēģini - parunā ar kristiešiem par Multiversu un iespējamo Multiversa SuperDievu. Teorētiski tāds ir iespējams, ij viņa esību noliegt arī nevar. Taču tad  kristieši runās TIKAI par mūsu Visumu un to ka te citu Dievu nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
ticība ved cilvēku pie jaunām zināšanām
Kā tu vari vienā postā apgalvot ka ticība ir kā izziņas metode un teikt, ka nevajag spriedelēt kā bērnudārzā? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``Protams, tās ir zināšanas par ticības saturu.``

Nu lūk un zināšanas par jūsu un arī citu ticību saturiem man ir. Var izlasīt attiec. reliģiju aprakstos.

Ko tad jaunu Tu piedāvā?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Ctulhu,

Bet tagad apraksti man ateismu, paskaidro kā tas ir zināt, ka Dieva nav. Ko tas īsti nozīmē?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Jaunu neko, drīzāk vecu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Bet tagad apraksti man ateismu, paskaidro kā tas ir zināt, ka Dieva nav.`

apmēram tāpat, kā zināt, ka nav brahmas, šivas un odina.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

Easy. Vēro dabu, cilvēkus, esamību vispār, pēti to visu un secini, ka dieva nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
No Dieva definīcijas un no mitoloģiju definīcijas. Ar to nepietiek?
Nē.
No kurienes tur seko, ka NEvar dzīvot, pieņemot, ka Dieva nav? Visi ateisti, un arī budisti mierīgi dzīvo.
Dostojevskim paprasi. Brāļos Karamazovos.....
un tapēc jau arī mierīgi dzīvo, ka NAV....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Mierīgi dzīvo, jo uzskata, ka NAV, - nevis tāpēc, ka tiešām NAV.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
a_masiks
TV VIĻŅI arī ir PRIEKŠMETS? Es tak ne velti par viļņiem piemēru dodu.
Vēlreiz atkārtoju - TV viļnu esība BEZ televīzora ir tikai teorija, kas līdzvērtīga to neesamībai, jo absolūti nekādā veidā nedz ietekmē mežoņu dzīvi, nedz sniedz par sevi kādu evidenci.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 06, 2013
a_masiks
Mierīgi dzīvo, jo uzskata, ka NAV, - nevis tāpēc, ka tiešām NAV.
Tur jau tā lieta, ka nevar mierīgi dzīvot uzskatot ka nav, ja tai pat laikā IR. Ibo Dievs nav radioviļņi kurus TIKAI TV var uztvert....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`TV viļnu esība BEZ televīzora ir tikai teorija, kas līdzvērtīga to neesamībai, jo absolūti nekādā veidā nedz ietekmē mežoņu dzīvi, nedz sniedz par sevi kādu evidenci.`

āmen. ;D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
cthugha
Citāts
no tā ka ticīgajiem bībelē tiek piedēvētas vēl lielākas privilēģijas. kalnu gāšana, izturība pret čūsku indi...
Nu nevajag jau pēc vienas atsevišķas reliģijas rakstu interpretācijas būvēt vispārinājumus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Ctulhu,

Tātad es vēroju dabu un secinu, ka tā ir un turklāt skaista, harmoniska, brīnumaina utt. Un ko es no tā secinu? Ka Dieva nav? Nē tieši otrādi, tas, ka daba ir liecina arī, ka Dievs ir. Tas kāda daba ir, šo pārliecību tikai nostiprina.

Cilvēki, vēroju, ka 97% pasaules iedzīvotāju tic Dievam un secinu, ka Dieva nav? Tālāk, vēroju cik cilvēks ir īpašs un ticu, ka viņš ir radies no zvēra? Beidz!

Esība vispār - nu tādas lietas nav.

Pat bez lielas pētīšanas man ir tāds pats secinājums, kā daudziem zinātniekiem - Dievs ir! Jo vairāk kāds to pētītu, jo lielāka šī pārliecība kļūtu, ja vien viņam nav iepriekšpieņemti metafiziski murgaini aizspriedumi, kā ateistiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
Taču tad  kristieši runās TIKAI par mūsu Visumu un to ka te citu Dievu nav.
Hinduismā par to ir runāts - ir bezgalīgi daudz Visumu, un viens un tas pats Dievs ir visos tajos.
Kur ir teikts, ka kristieši runās tikai par mūsu Visumu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
kur tad tu redzi to skaistumu, harmoniskumu, brīnumainumu un īpašumu kas nav vnk naivi romantizēts skatījums uz dabu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
Nu nevajag jau pēc vienas atsevišķas reliģijas rakstu interpretācijas būvēt vispārinājumus

Kad, ctugha dzird izteicienu - re, kur tas suns aprakts, viņš tūdaļ ņem rokās lāpstu un rok.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs

``ka tā ir un turklāt skaista, harmoniska, brīnumaina``

Hehe, tikpat labi briesmīga, bezjēdzīga utt... No mūsu skatupunkta... ( Ilārs vnk par maz no bioloģijas zina, tur ir vai kur incantas lietas, visas šausmenes nobāl)

``vēroju, ka 97% pasaules iedzīvotāju tic Dievam un secinu, ka Dieva nav? ``

 Tik pat daudz % dzer alkoholu, dzert alkoholu ir labi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Cilvēki, vēroju, ka 97% pasaules iedzīvotāju tic Dievam un secinu, ka Dieva nav?`

pēc tādas loģikas cilvēkiem būtu jāēd sūdi. jo miljardiem mušu... un tā tālāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
kur tad tu redzi to skaistumu, harmoniskumu, brīnumainumu un īpašumu kas nav vnk naivi romantizēts skatījums uz dabu?

Ateistos!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
skaistums jau vispār ir tikai skatītāja acī. kas tas vispār par argumentu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
a_masiks
Citāts
nevar mierīgi dzīvot uzskatot ka nav, ja tai pat laikā IR
Kāpēc nevar?
Varam tak atrast dzīvē daudz piemēru, kur cilvēks mierīgi dzīvo, uzskatot, ka X nav, kaut gan petiesībā X ir.
Piemēram:
Ar vēzi slims cilvēks kādu laiku mierīgi dzīvo, uzskatot ka viņam vēža nav.
Ja vīrs krāpj sievu un viņa to nekad neuzzin, tad viņa mierīgi dzīvo, domājot, ka vīrs viņai ir uzticīgs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: tas_pats Decembris 06, 2013
Vēlreiz atkārtoju - TV viļņu esība BEZ televīzora ir tikai teorija, kas līdzvērtīga to neesamībai, jo absolūti nekādā veidā nedz ietekmē mežoņu dzīvi, nedz sniedz par sevi kādu evidenci.
Līdzīgi, kā dieva griešanās pie neuztveroša ateista, viņš ne tikai neko neuztver, bet apgalvo, ka "televīzijas tornis" ar visiem raidītājiem nemaz neeksistē. :) Paldies Masiks, ka atgādināji šo dieva pierādījumu.  Tagad Ctulhu nevarēs vairs izvairīties no dieva esamības zinātniskā pierādījuma, jo tas tagad ir Masika likums. Saprāts vienmēr izved pie dieva, jo galu galā dievs to ir devis cilvēkiem. :)
P.s. es ceru, ka Ctulhu neizmantos metodi, ka pasludina masiku par nepareizu ateistu, teiksim par apleistu, kā ateistu, kas pārkāpis ateisma nāvēs grēku!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
dzert alkoholu ir labi?

Ar mēru, jā.

pēc tādas loģikas cilvēkiem būtu jāēd sūdi. jo miljardiem mušu... un tā tālāk.

Pēc Tavas varbūt.

Ctulhu,

Jā, mēs labi zinām kāpēc dabā ir problēmas un tomēr tās sākotnējais skaistums nav zudis pilnībā un joprojām priecē cilvēku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
skaistums jau vispār ir tikai skatītāja acī. kas tas vispār par argumentu

Ctulhu saka, ka zinātniski pētāma lieta. Bet tas interesanti, ka sāc vilkt uz subjektīvisma pusi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 06, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Starpzvaigžņu ceļojumi neeksistē VISPĀR vai tikai šobrīd?
Starpzvaigžņu ceļojumi ar piegaismas ātrumu. Šobrīd neeksistē, un nevaram droši zināt, ka eksistēs arī nākotnē.
Citāts
Vai arī patiesība paliek relatīva? Uz šīs salas patiesība ir "TV 100% nav un nav nekur"?
Ņemot vērā to, ka mūsu zināšanas reālajā laikā vienmēr būs nepilnīgas - jā, patiesība (īstā) sanāk relatīva.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Tātad es vēroju dabu un secinu, ka tā ir un turklāt skaista, harmoniska, brīnumaina utt. Un ko es no tā secinu? Ka Dieva nav? Nē tieši otrādi, tas, ka daba ir liecina arī, ka Dievs ir. Tas kāda daba ir, šo pārliecību tikai nostiprina.
No tā ka tev liekas ka daba ir skaista un harmoniska tu secini ka dievs ir? Kāpēc tu nesecini ka makaronu briesmonis ir? :D Btw tu tā arī neatbildēji - tu nepieņem makaronu briesmoni un nemīli viņu, jo esi uz viņu par kaut ko dusmīgs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Bet tas interesanti, ka sāc vilkt uz subjektīvisma pusi.`

nē, uz smadzeņu pusi. zinatniski pētāma lieta, protams, bet pētāmā tēma ir uztvere un domāšana, kurā tad arī rodas priekšstati par skaistumu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`tomēr tās sākotnējais skaistums nav zudis pilnībā un joprojām priecē cilvēku. `

kā nu kuru cilvēku un kā nu kurš dabas stūris.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Citāts
Līdzīgi, kā dieva griešanās pie neuztveroša ateista, viņš ne tikai neko neuztver, bet apgalvo, ka "televīzijas tornis" ar visiem raidītājiem nemaz neeksistē.
Oho, vēl viens kurš neuztver makaronu briesmoni, jo ir uz viņu par kaut ko apvainojies? Par ko tad tu? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 06, 2013
Ilārs, Tev ir naivs skatījums uz bioloģiju. Man domāt, ideālajā kristiešu utopijā vilks ir paēdis un kaza dzīva, ne? Šobrīd pētījumi rāda, ka vilks to kazu noņammā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ilārs, nu re, sākas manevri. Tagad ir nevis skaistums bet iebojājies skaistums, kuru iebojāja vēl viena pasaku būtne un tā tālāk...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ateists

``jo esi uz viņu par kaut ko dusmīgs?``

Ir vēl briesmīgāk - Ilārs netic, ka es esmu dievs.

Tagad mēs abi ar makaronu briesmoni esam bēdīgi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
MJ
Citāts
Ņemot vērā to, ka mūsu zināšanas reālajā laikā vienmēr būs nepilnīgas - jā, patiesība (īstā) sanāk relatīva.
Tādā gadījumā nevar teikt "X tiešām, par visiem 100%, neeksistē. Esam to pierādījuši". Nu, tā var teikt, bet tikai par apaļajiem kvadrātiem Eiklīda telpā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ezis

``Nu, tā var teikt, bet tikai par apaļajiem kvadrātiem Eiklīda telpā.``

Un ar dievu ir tieši tas pats gadījums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
Ctulhu
Kāpēc ar Dievu tas pats gadījums?
Šķietamās pretrunas definīcijā, dēļ sistēmas sarežģītības?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Ateists

``jo esi uz viņu par kaut ko dusmīgs?``

Ir vēl briesmīgāk - Ilārs netic, ka es esmu dievs.

Tagad mēs abi ar makaronu briesmoni esam bēdīgi.
Nu lai tevi uztvertu tak pat televīzijas torni nevajag, kā tevi var nepieņemt? Jābūt aklam un stulbam! :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 06, 2013
Ateists, jā es savā pašatklāsmē saku, ka esmu dievs, bet Ilārs savā sirds nocietinātībā nepieņem šo dāvanu!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Ilār, dzirdi, es varu apstiprināt, ka Ctulhu ir dievs! Met pie malas savus elkus un pieņem tagad dāvanu!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 06, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Tādā gadījumā nevar teikt "X tiešām, par visiem 100%, neeksistē. Esam to pierādījuši".
Ok, varam to pārformulēt sekojoši: pēc šobrīd mūsu rīcībā esošās informācijas, nekas droši neliecina par dieva esamību. Tāpēc mēs pieņemam, ka viņa nav. Tā ir labāk? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 06, 2013
MJ
Jā, tā ir labāk.
Plus vēl piebilstam, ka varbūt ticīgie tiešām kontaktējas ar Dievu, vai vismaz kāda daļa no viņiem, bet to mēs arī droši zināt nevaram.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 06, 2013
Ilāra pasaulē, šķiet, nav vārda "zināt", ir tikai dažādas ticības pakāpes. Savukārt, patiesība vai nu ir absolūta vai arī tās nav, varbūtība attiecīgi nav opcija. Kas arī ir saprotams, ja seko aplamībai " Kas nav ar mani, tas ir pret mani".
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 06, 2013
http://www.cph.org/p-7283-the-work-of-his-hands.aspx
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 06, 2013
Un? Tāpēc ka tieši astronauts tic dievam dievs paliek īstāks? Teica taču jau ka ticībai ar īstenību nav nekāda sakara.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
`Plus vēl piebilstam, ka varbūt ticīgie tiešām kontaktējas ar Dievu`

ja `pēc šobrīd mūsu rīcībā esošās informācijas, nekas droši neliecina par dieva esamību` un `tāpēc mēs pieņemam, ka viņa nav`, tad šāda piebilde nav vajadzīga. ja mums nav iemesla pieņemt ka ir dievs, mums nav iemesla pieņemt ka kāds ar viņu var kontaktēties.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: KPax Decembris 06, 2013
MJ
Jā, tā ir labāk.
Plus vēl piebilstam, ka varbūt ticīgie tiešām kontaktējas ar Dievu, vai vismaz kāda daļa no viņiem, bet to mēs arī droši zināt nevaram.

Es teiktu, ka mums pat nav iemesla apšaubīt, ka ticīgie kontaktējas ar whatever ko. Apmēram tāpat kā nav pamata apšaubīt, ka pēc LSD devas cilvēks pasauli redz ievērojami savādāku. Pieredze pati par sevi nav apšaubāma, jautājums ir tikai par pieredzes avotu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
http://rationalwiki.org/wiki/List_of_scientists_who_became_creationists_after_studying_the_evidence
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 06, 2013
Edgy.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
sure. tik un tā, nemaina faktu, ka patiesība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 06, 2013
Bs. Ir čupām reliģiozu zinātnieku. Viņu ir mazākums, bet tomēr. Tava lapa ir ateistu ekvivalents konservopēdijai. Ja nezināji, wiki endžīns ir brīvi izmantojams jebkuram.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 06, 2013
ir reliģiski zinātnieki, protams. bet neviens no viņiem nav uzgājis tādus datus (evidence) kas liek izsecināt reliģisko apgalvojumu patiesumu (par ko tad arī ir tas `edgy` links).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 06, 2013
Bs. Ir čupām reliģiozu zinātnieku. Viņu ir mazākums, bet tomēr. Tava lapa ir ateistu ekvivalents konservopēdijai. Ja nezināji, wiki endžīns ir brīvi izmantojams jebkuram.
Jap, points jau ir tajā, ka dievticīgi cilvēki kļūst ne jau zināšanu studijas dēļ, bet citu, galvenokārt psiholoģisku un sociālu iemeslu dēļ. Sākot jau ar to pašu simpatizēšanu ideālismam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Jautājums par Dieva hipotēzi, tās pierādīšanu un ticību ir ļoti nopietns. Īsi sakot, šajā ziņā var piekrist Hjūmam, ka jebkuras cilvēka zināšanas un pārdzīvojumi nav drošs pamats. Hjūms nodemonstrē labi, ka konsekvents racionālisms, iznīcina pašu racionālismu, novedot pie skepticisma. Ja cilvēka glābšana būtu pamatota zināšanās vai dzīves pieredzē, tā nekad nevarētu būt droša. Tādēļ Jēzus saka, ka svētīgs ir nevis tas, kurš zina un redzējis, bet tas, kurš tic. Šā iemesla dēļ Dievs ir licis ļaunumam stādāt savā un ticīgo labā un palīdzējis filzofiem un ateistiem sagraut racionālus pierādījumus kristietības lietās. Dievs glābj mūs vienīgi caur uzticēšanos viņa vārdam, bet noraida ikvienu "kapeiciņas griezēju" teoloģiju, jo tā automātiski pārceltu glābšanu no drošās Dieva vārdā balstītās ticības uz nedrošo cilvēka pieredzes jomu.

Visā Jēzus darbībā mēs tādēļ atkal un atkal redzam noraidījumu prasībām pēc pierādījumiem. Jēzus zina, ka pierādījumi būtu ticības gals. Viņš zina, ka tā ir velna viltība, kurš maskēdamies ar dievbijību, mēģina pnākt, lai drošā cilvēka glābšana, kas balstīta ticībā Dieva vārdam, tiktu aizstāta ar nedrošo cilvēcisko zināšanu un pieredzes jomu, kas velnam kļūtu par vieglu laupījumu.

Tādēļ Jēzus savā dzīvē tik dziļi apslēpj savu dievišķību un tikai pirms pašas savas krusta nāves piekrītoši atzīst, ka viņš ir gaidītais jūdu ķēniņš - Kristus. Tikai tagad, ar ievainotiem locekļiem, asiņainu muguru, piekauts, izsmiets un pazemots viņš pēkšņi saka - Es Esmu (ebreju val. JHVH) Dieva Dēls - jūsu vienīgā cerība, jūsu Dievs. Tagad viņš to var atļauties sacīt, jo to neapstiprina vairs nekas cits, kā tikai viņa kailais vārds. Tagad tā ir totāla piedauzība gan viņa draugiem, gan ienaidniekiem. Dievs, kas karājas pie krusta nevar būt nekāds Dievs! Sarūgtināti ir visi, izņemot pašu Kristu, jo tagad Dieva darbu neviens vairs nesajauks ar saviem reliģiskajiem aizpriedumiem vai prāta gudrību.

Tā tas turpinās viscaur vēsturei - vienmēr, kad kristīgā ticība mēģina aizstāt glābjošo ticību ar ko citu, Dievs ļauj nākt ateistiem, revolucionāriem politiķiem, skeptiskiem filozofiem, redukcionistiskiem zinātniekiem un ļauj tiem aizslaucīt nepareizo pamatu, ar ko tiek mēģināts aizstāt Dieva glābjošo darbu ticībā. Paldies, draugi, ateisti!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 07, 2013
Pag, Ilārs, tavs dievs taču vēlas visus "glābt", vai ne? Kāpēc tad viņš nekomunicē ar glābjamajiem objektiem tiešā tekstā, izvairoties no visādiem starpniekiem? Kāpēc nesniedz pierādījumus "neticīgajiem", ja reiz šie pierādījumi (kaut vai aci pret aci komunikācija) spētu glābt daudzas "dvēseles"? Teiksim, varētu noorganizēt preses konferenci un tā. Šādi arī varētu izvairīties no visiem strīdiem, kurš dievs tad ir īstais.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Le-haim, es aizvien piedāvāju komunikaciju ar spīdošu uzrakstu uz sienas, tas ir - dievs manās smadzenēs nolasa jautājumus un atbildes projicē kā uzrakstus uz sienas.

Tas tāpēc, ka kristiešu teksti saka - dievs spīdošus uzrakstus uz sienas projicēt prot, tas viņam nav nekas jauns, savukārt es tādus protu nolasīt.

Vēl, protamms, dievs ir laipni aicināts nākt te forumā un pats atbildēt uz mūsu jautājumiem, arī nav iebildumu.

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs, skepticisms neko neiznīcina, skepticisms ir pilnīgi nepieciešams rīks, lai saprastu esamību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs ir skeptiķis attiecība uz visu, izņemot savu ticību, es esmu skeptiķis attiecībā uz visu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Jā, Ctulhu, uz to pusi apmēram ir. Visa pamatā ir tā problēma, ka cilvēks neuzticējās Dieva vārdam, bet vēlējās to empīriski pārbaudīt. Tas īsumā ir grēkā krišanas stāsts. Īsumā, novēršoties no drošā Dieva vārda - neēd! - Ieva nokļuva uz nedrošā pieredzes pamata, kur velns viegli tika ar to galā. Tagad Dievs no jauna māca uzticēties viņam, un tas notiek uz viņa noteikumiem. Tas nenotiek Dievam atklājot savu kritušajam cilvēkam nepanesamu godību, bet pastarpināti, netieši, pat apslēpti.

Turklāt tam jānotiek nevis kā Pavils saka, "pārliecinošos gudrības vārdos", kam cilvēks nevarētu pretoties, bet it kā muļķīgā veidā, kur vienīgā iespēja ir uzticēties Dieva sacītajam par spīti tam, ka paliek daudz šaubu un neziņas vai pat lietas šķiet tieši pretējas. Daudzos gadījumos Dievs acina civēku darīt to, kam cilvēka acīs vajadzētu šķist muļķīgam un nepiemērotam. Vienmēr tam ir jābūt un jāpaliek ticības jautājumam, citas iespējas vienkārši nav. Dievs nevar pret slimo cilvēku vairs izturēties tā, it kā cilvēks būtu vesels. Šeit arī parādās radikālā atsķirības starp, piemēram, dabas pētniecību un ticību. Arī dabas pētniecībā pa priekšu iet ticība, spēja saskatīt tādas kopsakarības, kas iepriekš nav saskatītas, zināma veida intuīcija vai nojausma. Bet tad seko rūpīga skrutinizācija un pārbaude. Velna viltība bija vienkārša - izmantojiet to, ko jums Dievs devis kā dabas pasaules un laicīgo lietu izziņas spējas arī garīgajā plāksnē, attiecībās ar pašu Dievu.

Uzmanīgi palasiet grēkā krišanas stāstu, kur velna galvenais sakāmais ir - vai tiešām Dievs tā teica? Vai tiešām tam var ticēt? Pārbaudi! Uzrakstīšu par to vairāk nākošnedēļ.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Ilārs, dieva nav un tāpēc viss tas teksts ir nieki. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 07, 2013
Ilārs
Citāts
Visa pamatā ir tā problēma, ka cilvēks neuzticējās Dieva vārdam, bet vēlējās to empīriski pārbaudīt.
Jā, bet tas IR veids, kā cilvēce iegūst zināšanas... Bībelē, protams, ir šis tas noderīgs, bet nepietiekoši. Tā nepastāstīs, kā izārstēt salauztu kāju vai ka dakterim, pirms veikt ķirurģisku operāciju, vajadzētu vismaz nomazgāt rokas... ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

`` Visa pamatā ir tā problēma, ka cilvēks neuzticējās Dieva vārdam, bet vēlējās to empīriski pārbaudīt. Tas īsumā ir grēkā krišanas stāsts.``

Nujā pēc Ilāra teksta ``krist grēkā`` gluži vienkārši ir ``kļūt saprātīgam``, ``būt saprātīgam``, nebūt dronam.

Nu jā, neesmu paklausīgs drons un nekad tāds nebūšu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

``Turklāt tam jānotiek nevis kā Pavils saka, "pārliecinošos gudrības vārdos", kam cilvēks nevarētu pretoties, bet it kā muļķīgā veidā, kur vienīgā iespēja ir uzticēties Dieva sacītajam par spīti tam, ka paliek daudz šaubu un neziņas``

Nuja, tātad dievs šeit ir melu tēvs, tā sanāk? Kā stāstā par Ijabu un tml.

Jo - ja kāds tiešām tā rīkotos, kā Pāvils saka, tas nebūtu nekas cits, kā ļauna, krāpnieciska ņirgāšanās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

`` Velna viltība bija vienkārša - izmantojiet to, ko jums Dievs devis kā dabas pasaules un laicīgo lietu izziņas spējas arī garīgajā plāksnē, attiecībās ar pašu Dievu. ``

To neviens nav devis, to mēs esam izveidojuši paši, bet citādi velnam no šī teksta ir taisnība-  izmatosim to visur un vienmēr, no nekā cita jau mums vienkārši nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ateists

Būt saprātīgam, skeptiskam un visu pārbaudīt ir labi pilnīgi neatkarīgi no tā vai dievs eksistē vai nē. Attiecīgi, Ilāra teksts ir noraidāms arī pilnīgi neatkarīgi no tā, dievs eksistē vai nē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Ctulhu, MJ,

Tur jau visa problēma. Empīriskā un loģiskā un visas citas metodes mums tika dotas pasaules pārvaldīšanai, proti, tā, kas ir pakļauts mums. Savukārt, pret to, kam esam pakļauti mēs, proti, Dievu, mums ir dota ticības metode, ja tā to var saukt. Velns ieteica mums arī attiecībās ar Dievu izmantot pirmo, tas ir, nevis ticības, bet kritisko metodi. Viss ir ļoti vienkārši, cilvēkam, tā teikt, bēniņi aizbrauca un viņš vairs neizšķir, kur ir augša un kur apakša. Un ja nekas nelīdz, tad kā mazs bērns sper ar kāju pa zemi un kliedz - Dieva nav! Ir, ateist, ir, tikai nevajag vetārsta metodes pielietot psihiatrijā, starp cilvēka un zirga galvu ir diezgan liela atšķirība un ne tikai tajā, ka pēdējā ir stipri lielāka.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 07, 2013
Ilārs
Citāts
Empīriskā un loģiskā un visas citas metodes mums tika dotas pasaules pārvaldīšanai, proti, tā, kas ir pakļauts mums. Savukārt, pret to, kam esam pakļauti mēs, proti, Dievu, mums ir dota ticības metode, ja tā to var saukt.
Ja loģika un empīrika mums ir dota `pasaules pārvaldīšanai`, un ar tām mēs dievu nekonstatējam, tad no tā seko tas, ka dievs nav pasaules sastāvdaļa -> mūsu pasaulē neeksistē...

Otrkārt, ja mēs atgriežamies `pašos sākumos`, tad cilvēkam nevajadzēja `ticību` komunikācijā ar dievu, jo dievs jau bija turpat, acīmredzams, un viņam nevajadzēja kā īpaši `ticēt`. Tas, par ko tā celsmīgi un tipa pedagoģiski, kā no kanceles, runā, ir nevis ticība, bet uzticēšanās. Bet arī tā reālajā dzīvē nenāk ne no kā, viņa tāpat balstās uz vismaz sākotnēju kritisku vērtējumu.

Man nav nekas pretī `uzticēties dievam,` bet man gribētos zināt, KAM un KĀPĒC es uzticos, un šai sakarībā pieņemt pareizu un pamatotu lēmumu. Ja dievs (un viņa sludinātāji) nespēj pierādīt ne to, ka dievs ir, ne to, ka viņam VAR uzticēties (lasām Bībeli kurā aprakstītas dieva vērtību sistēma un uzvedība Vecās derības laikmetā), tad piedod, nekāds pamats ne ticībai, ne uzticībai nesanāks.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Citāts
Un ja nekas nelīdz, tad kā mazs bērns sper ar kāju pa zemi un kliedz - Dieva nav! Ir, ateist, ir, tikai nevajag vetārsta metodes pielietot psihiatrijā, starp cilvēka un zirga galvu ir diezgan liela atšķirība un ne tikai tajā, ka pēdējā ir stipri lielāka.
Nu kā lai tev labāk pasaka? Vienkārša pastaiga pa psiheni parāda, ka ticībai nav sakara ar īsto. Paturpinot tavu analoģiju - nevar vetārsta metodes lietot psihiatrijā, bet tu uzstāj, ka psihiatrijā vislabāk der puņķu ēšana. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs, mēs esam suverēni saprāti. Mēs nevienam neesam un nevaram būt pakļauti, pat ja kāds to gribētu.

Un jā - izprotiet, pētiet, pārbaudiet - un jūs būsiet kā dievi.

Jeb kā teica Večerovskis zināmajā Strugacku stāstā -

Izprast un nepadoties - tas ir vienīgais ceļš.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Ateist,

Neko jau vairāk es no Tevis laikam sagaidīt nevarēšu. Paldies par to pašu, vienīgi varbūt nestaigā tik daudz pa psiheni.

MJ,

Ticību mēs vispirms saprotam uzticēšanās nozīmē. Protams, ticībai ir arī saturs, tā ir objektīvi saistīta ar Dieva atklāsmi par sevi. Ja vēlies sastapt Dievu, Tev viņu jāmeklē pie krusta. Tas ir veids, kā viņš vēlas ar Tevi iepazīties. Meklē Dievu pie krusta, jo tur Tu sastapsi tādu Dievu, pazīšanās ar kuru Tev dāvās dzīvību un mieru. Nemeklē Dievu debesīs, jo tur Tu viņu neatradīsi vai arī atradīsi tādu Dievu, kuru sastapt negribēsi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

Tu pats stāstīji, ka dievam gadās ``traģiskas nejaušības`` ( Tavi vārdi)

Nu tātad tas nav uzticams pat izejot no jūsu mitoloģijas, vai ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Starpība, īsumā:

Es gribu, lai visi ir kā dievi - suverēni.
Ilārs grib, lai visi ir kā vergi - paklausīgi.

Kam paklausīgi? iedomātai būtnei, kuras reāls pārstāvis un ``vārdus mutē licējs`` ir uzminiet kas? Ilārs, tajā skaitā.

Secinājumi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Ilārs, mēs esam suverēni saprāti.

No kā suverēni?

Pētīt, izprast un nepadoties mēs varam attiecībā uz sev līdzīgiem vai vienkāršākiem par mums, bet ne to, kas ir augstāks par mums un radikāli citāds.  Problēma ir metožu jaukšanā. Mēs nevaram attiecināt uz Dievu tās metodes, kuras izmantojam zirgu pētīšanā. To nevajadzētu būt grūti saprast.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Citāts
Neko jau vairāk es no Tevis laikam sagaidīt nevarēšu.
Ja tu slavē ticību, tad neko vairāk tu nemaz nevari prasīt. Ticēt nozīmē negribēt zināt patiesību, tas ir ļoti vienkārši un tāpēc nav obligāti izplūst garos sarežģītos paskaidrojumos. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
dievam gadās

Nevis Dievam, bet velnam un mums gadās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ateists

 Pieprasīt ticēšanu uz vārda un uzticēšanos bez izpratnes, pārbaudes izpētes dajebkam ir ļaunprātība, principā tas ir uzbrukums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

``dievam gadās ``

Nunu... palasi bībeli. Dievs rada pasauli, cilvēkus, tad sapsihojas, nolād visu, tad atkal pārdomā...

Pirmkārt, tad viņš nav nemainīgs savā gribā, otrikārt, tik straujš mainīgums saucas histērija.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Vai Tavs divgadīgais dēls Tev tic tādēļ, ka viņš Tevi ir izpētījis un izprot?

Dievs nepieprasa ticību, bet dāvina Tev to. Protams, dāvanu var arī noraidīt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Ctulhu,

Tu izlaidi vienu lietu, cilvēks labprātīgi izvēlas nāvi un kļūst par Dieva ienaidnieku. Tas, ka Dievs piedāvā viņam glābšanās iespēju nav histērija, bet mīlestība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilār, nepareizi, un te jau ir tā sāls, ko es izdalīju atsevišķa topikā, ilustrēdams ar Tevis citātu.

Tikko Tu postulē dajebo  - dievu, velnu, karmu, šmarmu, vienalga - ko nevajag pētīt, izprast - tā Tava mācība kļūst ļauna un ir eksistences risks.

Kāpēc?

Tāpēc, ka neziņa un neizpratne - tas jau arī ir ļaunums. Jebpareizāk - ļaunuma cēlonis. Jebkura ļaunuma, bez iņēmumiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

``Vai Tavs divgadīgais dēls Tev tic tādēļ, ka viņš Tevi ir izpētījis un izprot? ``

Tic tam, ko izprot, pārējo apšauba. Būtu drausmīgi, ja būtu citādi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Ilārs, man viens jaut. - paskaidro ko tu saproti ar ticību?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

`` cilvēks labprātīgi izvēlas nāvi un kļūst par Dieva ienaidnieku.``

 Ja neatkarīga prāta, empīriskas izpētes, izpratnes un skepticisma dēļ es būšu kāda ienaidniekus, tad būšu tā ienaidnieks. Nav variantu.

Kā  teica domātājs - ``tu esi man draugs, bet patiesība svarīgāka``, tas attiecas uz visu un vienmēr.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Ctulhu,

Es neko nepostulēju. Tiesa, es ticu Dievam. Par mazo dēlu Tev nav taisnība. Ja tā būtu, viņš jau sen būtu citā pasaulē. Viņš uzticas Tev arī tad, kad nesaprot, un kad neuzticās, tad Tu viņu mēģini piespiest. Un ja viņš skrien zem mašīnas, tad Tu viņu nevis centies pārliecināt, bet glāb, riskējot pat viņu ievainot.

Skatos filmu par Varlamu Šalamovu.

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Ticība ir 1) uzticēšanās Dievam, paļaujoties uz Viņa vārdu; 2) Dieva vārdā atklātais saturs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ja skaties par Šalamovu, tad varbūt atcerēsies lēģernieku 3 zelta likumus:

- Netici
- Nebaidies
- Nelūdz
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

``Es neko nepostulēju.``

Nu es taļaujos uzskatīt, ka to, kas bija Tavā citātā - sk. topiku ``ateisti, neklusējiett, Tu postulē.

Kaut gan - ir jau vienalga, kas to postulē, teksta jēga un tādā mācībā ietvertais apdraudējums no tā nemainās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Netici
- Nebaidies
- Nelūdz

Neko no cilvēkiem!

Ja neatkarīga prāta, empīriskas izpētes, izpratnes un skepticisma dēļ es būšu kāda ienaidniekus, tad būšu tā ienaidnieks.

Brīnos, kā Tu aprecējies un kādēļ sieva nav vēl no Tevis aizbēgusi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Nu var teikt, es ticu un runāju par savu ticību, apliecinu to. Bet hipotēzes un teorijas es nepostulēju, vismaz ticības lietās, nē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Ilārs, tiešām sorry bet neko nesapratu. Kristiešu terminoloģija man ir sveša. Vari kaut kā pa vienkāršo?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

Par precēšanos - redzi, tas ko sauc ``mīlestība`` jau ir otras personas izpēte, izpratne, nu un pēc tam rūpes par to. Tātad ietver sevī empīrisku izpēti, izpratni un skepticismu. Bez tā mīlestība nav iespējama.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

``Nu var teikt, es ticu un runāju par savu ticību, apliecinu to``

Jā, es saprotu - un tieši tāpēc esmu aktīvs ateists, pieļauju, ka ``jaunie ateisti``, kurus reizēm sauc par militantiem un fundamentalistiem, arī ir aktīvi šī iemesla dēļ, sk. atkal to citātu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

``Viss ir ļoti vienkārši, cilvēkam, tā teikt, bēniņi aizbrauca un viņš vairs neizšķir, kur ir augša un kur apakša.``

Par šo:

Tātad, pieņemsim Zemei uzbrūk attīstītāki citplanētieši. Viņi attiecībā pret mums ir tikuši tālāk, Ilāram tātad sanāk, ka augstākas būtnes.

Ilārs momentā padosies, pakļausies?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Tātad, pieņemsim Zemei uzbrūk attīstītāki citplanētieši. Viņi attiecībā pret mums ir tikuši tālāk, Ilāram tātad sanāk, ka augstākas būnes.

Pirmkārt, tādu nav; otrkārt, neuzbruks, pat ja būtu; treškārt, nepadotos.

Ateist,

Ticība - uzticēšanās, paļaušanās nozīmē, aptuveni tāpat kā bērns uzticas saviem vecākiem tikai absolūtā nozīmē.

Ticība kā pareizi saprasts Bībeles saturs.

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 07, 2013
Bez tā mīlestība nav iespējama

Otrādi, ar to cilvēki parasti paliek neprecējušies.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Citāts
Ticība - uzticēšanās, paļaušanās nozīmē, aptuveni tāpat kā bērns uzticas saviem vecākiem tikai absolūtā nozīmē.

Ticība kā pareizi saprasts Bībeles saturs.

Un neticēšana tad sanāk pretējais, kas būtu - neuzticēšanās, nepaļaušanās [uz dievu] un bailes par to, ka nepareizi saprasts bībeles saturs?
A man atkal ir tā - ticība ir pārliecība, ka dievs ir un neticība ir šīs pārliecības neesamība. Kāpēc mums tādas atšķirības? Kā tu sauktu to, ko es saucu par ticību un neticību?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ilārs

``Pirmkārt, tādu nav; ``

Nu dieva arī nav, bet ne par to pašreiz ir stāsts

`` treškārt, nepadotos. ``

Nu lūk un kāpēc tad Tu padodies dievam? Un ja citplanētieši Tevi par sadarbību apsolītu nometināt uz skaistas planetas, kur mūžīga vasara, augļi paši krīt mutē utt? Un par nesadarbošanos apsolītu spīdzināt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 07, 2013
Ilārs
Citāts
Ticību mēs vispirms saprotam uzticēšanās nozīmē.
Kas tie `mēs`? Kā jau teicu, `ticēt` ir 2 nozīmes, ko angliski labāk raksturo atšķirība starp `believe` un `faith`. Ja pirmais ir `ticība` ikdienišķā nozīmē (ka tramvajs atnāks pēc saraksta vai ka rītdien piepeši maizes cena veikalā nedesmitkāršosies), tad otrais jau involvē nekritiku un, attiecīgi, ir pielietojams ļoti uzmanīgi - jo nekritisks pielietojums var ļoti viegli rezultēties ar ziepēm...
Citāts
Ja vēlies sastapt Dievu, Tev viņu jāmeklē pie krusta. Tas ir veids, kā viņš vēlas ar Tevi iepazīties.
No kurienes šis ierobežojums? Ja viņš vēlas ar mani iepazīties, viņam ir visas iespējas, laiks un resursi izvēlēties man daudz piemērotāku komunikācijas veidu.
Citāts
Mēs nevaram attiecināt uz Dievu tās metodes, kuras izmantojam zirgu pētīšanā. To nevajadzētu būt grūti saprast.
Patiesībā ir tieši otrādi - visu eksistējošo mēs pētām ar vienām un tām pašām metodēm - novērojumiem, sistematizāciju un eksperimentiem...
Citāts
Vai Tavs divgadīgais dēls Tev tic tādēļ, ka viņš Tevi ir izpētījis un izprot?
Temporāli tic bez nosacījuma, bet eventuāli izpētīs un sapratīs, un tikai tad mūsu attiecības būs pilnvērtīgākas.
Citāts
Dievs nepieprasa ticību, bet dāvina Tev to. Protams, dāvanu var arī noraidīt.
Pretruna.
Citāts
Viņš uzticas Tev arī tad, kad nesaprot, un kad neuzticās, tad Tu viņu mēģini piespiest. Un ja viņš skrien zem mašīnas, tad Tu viņu nevis centies pārliecināt, bet glāb, riskējot pat viņu ievainot.
Vēlreiz, divgadīgais bērns nepaliks divgadīgs visu mūžu. Ja tā notiks, tad tā jau būs retardācija, kas ir nelaime un traģēdija, nevis kaut kas tāds, uz ko vajadzētu tiekties.
Citāts
Skatos filmu par Varlamu Šalamovu.
So what?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Citāts
Un ja citplanētieši Tevi par sadarbību apsolītu nometināt uz skaistas planetas, kur mūžīga vasara, augļi paši krīt mutē utt?
Tikai apsolītu vai tiešām izmitinātu? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 07, 2013
Ilārs
Citāts
Pirmkārt, tādu nav; otrkārt, neuzbruks, pat ja būtu; treškārt, nepadotos.
To Tu droši nevari zināt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 07, 2013
Citāts
Un ja citplanētieši Tevi par sadarbību apsolītu nometināt uz skaistas planetas, kur mūžīga vasara, augļi paši krīt mutē utt?
Tikai apsolītu vai tiešām izmitinātu? :D
Būtu tikai viens veids, kā to pārbaudīt... :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
``Tikai apsolītu vai tiešām izmitinātu?``

īstenībā nav svarīgi. Nu labi, ir vēsturē gadījumi, kad iebrucēji izpilda kolaboracionistiem dotos solījumus, vismaz uz laiku, nu un? Vai tāpēc tie pārstāj būt kolaboracionisti?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Ja rīt tādi atlidotu un gribētu kauties, tad viņi būtu tehnoloģiski tik ļoti pārāki, ka iet pret tādiem visticamāk būtu pašnāvība. Stand amongst the ashes of a trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters! Their silence will be your answer. Būtu jāmēģina kaut ko runāt, tai skaitā arī apsvērt piedāvājumu aizvesties uz citu planētu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 07, 2013
ir reliģiski zinātnieki, protams. bet neviens no viņiem nav uzgājis tādus datus (evidence) kas liek izsecināt reliģisko apgalvojumu patiesumu (par ko tad arī ir tas `edgy` links).
Neiet jau runa par datiem un evidencēm, bet to interpretāciju un intelektuālajiem slēdzieniem. Dati un evidence obv., visiem ir vienas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 07, 2013
Jap, points jau ir tajā, ka dievticīgi cilvēki kļūst ne jau zināšanu studijas dēļ
Pareizi. Intelektuālās izaugsmes dēļ. Studējot dubļu piku, saskaldot to ar vien sīkākās vienībās, tu iegūsi tikai datus par tās building blokiem. Lieki teikt, ka tās ir hardly releventas zināšanas ārpus dubļu pikas aplikāciju izpētes, teiksim, podniecības vai būvmateriālu ražošanas. Daži gan laikam uzskata, ka tās ir vienīgās zināšanas, uz ko spējīgs intelekts, tāpēc noliedz visu, kas nav iesprostojamas dubļu piku pētniecības Prokrusta cietumā, tādējādi visi kleimi par patiesību, kas pastāv ārpus tā, tiek pasludināti par ''relatīviem'' jeb ''vienlīdz (ne)patiesiem''. Postmodernās kultūras kvintesence.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
Citāts
Studējot dubļu piku, saskaldot to ar vien sīkākās vienībās, tu iegūsi tikai datus par tās building blokiem.
Kvantu fizika ir par building blokiem, Ņūtona fizika ir par dubļu piku un visu smilšu karjeru. Abi kopā kinda nosedz teritoriju. Kas ir tas, ko mēs palaižam garām?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 07, 2013
Citāts
Kas ir tas, ko mēs palaižam garām?

Rozā ponijus un neredzamus briesmoņus zem gultas. Domā plašāk! Mūsu intelektuālā kapacitāte nav pietiekama, lai spētu tos detektēt. Palasi "B...gītu", varbūt tad sapratīsi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ateists, nu jā, partizānu karš, izlikšanās utt. Pamatā - izlūkošana, tas ir - tas pats, kas aprunāts augstāk - novērojumi, izpēte, centieni saprast... empīrika.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 07, 2013
le_haim
Es vnk nesaprotu. Fizika pēta dabas likumus. Literatūra pēta literatūru. Viss ir kārtībā. Tad kāds atnāk un saka, ka dabas likumiem ir nekonstatējams izņēmums, bet jūs esat pārāk stulbi lai to saprastu un vispār visa jūsu fizika ir stulba? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 07, 2013
Ateists

(turpinu domu)... un tāpēc jums būs ticēt izdomātai būtnei, par kuru stāstu es un attiecīgi es esmu ļoti svarīgs starpnieks starp jums un šo būtni...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 07, 2013
Citāts
Tad kāds atnāk un saka, ka dabas likumiem ir nekonstatējams izņēmums, bet jūs esat pārāk stulbi lai to saprastu un vispār visa jūsu fizika ir stulba?

Tā tas darbojas, jā.
Ezotērika ir nezināšanas (fizika nebija alu cilvēku stiprā puse) un vājuma (šamaņi bija pārāk vāji, lai piedalītos mamuta medībās) auglis. Mūsdienās šīs tradīcijas turpinās, jo nezināšana (visādi turības studenti) un vājums (arī pakaļročiem dienišķā maizīte jāpelna) joprojām ir paši izplatīti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 08, 2013
Citāts
Studējot dubļu piku, saskaldot to ar vien sīkākās vienībās, tu iegūsi tikai datus par tās building blokiem.
Kvantu fizika ir par building blokiem, Ņūtona fizika ir par dubļu piku un visu smilšu karjeru. Abi kopā kinda nosedz teritoriju. Kas ir tas, ko mēs palaižam garām?
Pareizāk būtu vietā jautājums - kas tas ir, ko jūs no tā uzzināt un kam tas derīgs.
(pareizi, jaunu iPhonu ražošanai)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 08, 2013
le_haim, neesi savā elementā, draudziņš. Tavam līmenim atbilstošāka publika (http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fforums.delfi.lv%2F&ei=GJujUvbmB8aSywO-4YGQDQ&usg=AFQjCNG6TeNDD03hUpR8ZD-gLVIS-lVKTA&sig2=qkCTj1NNygBEXw7yCI4S4g&bvm=bv.57752919,d.bGQ).  ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 08, 2013
Gnidrologs, ko tu tam īponim tā pieķēries, tas tak ir tāds sīkums, nu univerāla semērā ērta sakaru ierīcīte un viss...

Abet iespēja sev nēsāt līdzi vesleu bibliotēku? Iespēja atgriezt redzi aklajiem,  kustības paralizētajiem utt? Pārvietošanās kā un kur vēlies, OK, pagaidām tikai planetas robežās...

utt, saraksts gaaaarš, pats zini....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 08, 2013
Ko tu pieķēries manam pieķērumam īfīnonim? Autisms much?
Nē, srsly, tu tiešām neuztver kopējo pointu un domā, ka man ir kas pret konkrēti īfōni? Atbildi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 08, 2013
Gnidrologs, OK. Ja es saprotu Tavu pointu, tad tas ir, ka viss ZTP ``izmainās uz sīkimiem`` beigu galā producējot lētas nevajadzīgas drazas un zombējot tautu tās pirkt.

Par šo bazars?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 08, 2013
Citāts
Pareizāk būtu vietā jautājums - kas tas ir, ko jūs no tā uzzināt un kam tas derīgs.
Es personīgi ceru ka kāds man kādreiz uztaisīs mehānisku pirkstu kreisajai plaukstai - esošajam pārrāvu saites un pazaudēju pusi no funkcionalitātes. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 08, 2013
"kas tas ir, ko jūs no tā uzzināt un kam tas derīgs."

Uzzinām, no kā sastāv dubļu pļeka un kā to piemērot eksistencei (padarīt funkcionālāku).
Un kā izpaužas ezotērikas funkcionalitāte?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 08, 2013
Ctulhu, p. much.

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 08, 2013
Ateists, man prieks, ka tas ir viss, kas tev nepieciešams pilnai laimei. Apskaužu tādus kā tu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 08, 2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12082213

http://www.youtube.com/watch?v=2tgO25kO2gs
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 08, 2013
Un kā izpaužas ezotērikas funkcionalitāte?
Ezotērika nav ''lieta''. ''Ezotērs'' ir īpašības vārds. Ja tu nesaproti pat tik daudz, tad labāk seko linkam, kuru norādīju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 08, 2013
Gnidrologs, skaidrs.

Tātad mans points ir, ka visa šī masu drazošanās ir blakusefekts ( ok, var būt ne tik maznozīmīgs un ne tik nekaitīgs) fenomenam, kas daudzos citos aspektos ira mūs pacēlis nesalīdzināmi.

Nu kaut vai tas, ka visās pirms ZTR kulūrās darīt to, kas pašiem patīk, interesē varēja ļoti ierobežots mazākums, OK, tagad arī ne visi, bet jau daudz vairāk.

Tas ir tagad mēs te sēžam izklaidējamies ar filozofēšanu.... Agrāk tā bija burtiski dažu personu privileģija.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 08, 2013
A kas manī tāds apskaužams? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 08, 2013
"Ezotērika nav ''lieta''. ''Ezotērs'' ir īpašības vārds. "

Ezotērika ir mācība, ka eksistē kaut kas vairāk kā dubļu pļeka. Kā šī mācība veicina sabiedrības attīstību?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 09, 2013
Ctulhu
Citāts
tas ko sauc ``mīlestība`` jau ir otras personas izpēte, izpratne, nu un pēc tam rūpes par to. Tātad ietver sevī empīrisku izpēti, izpratni un skepticismu. Bez tā mīlestība nav iespējama.
vēl pasaki, ka mīlestības pamatā ir neuzticēšanās, skepticisms un kritika ! :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 09, 2013
EzītisMiglā
Citāts
vēl pasaki, ka mīlestības pamatā ir neuzticēšanās, skepticisms un kritika !
Skepticisms un kritika, ja ne gluži pašā pamatā, tad tomēr sastāvdaļa ir. Jo mīlestība bez zināmas devas skepticisma un kritikas sanāks `rozā briļļu` mīlestība, kas arī pie nekā laba novest nemēdz.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 09, 2013
MJ
Skeptiscisms un kritika ir vajadzīgi dajebkur, tieši tāpat kā uzticēšanās.
Taču mīlestību neraksturo ar kritiku un skspticismu kā galvenos. Pie kam - mīlestība nenozīmē izdabāšanu. Vecāki, piem, var turpināt mīlēt savu dēlu - noziedznieku. Mīlestība kā jūtas paliek tāda pati.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 09, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Taču mīlestību neraksturo ar kritiku un skspticismu kā galvenos.
Galvenos ne, tas tiesa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
MJ - bet - nepieciešamos :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
+ uzticēšanās ir empīriski pārbaudīts un iegūts rezultāts komunikacijā/ sadarbībā ar kādu personu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 09, 2013
Ctulhu
Nu ok, tādā gadījumā par visu svarīgāks visur un dajebkur, tai skaitā mīlestībā, ir - ēšana, dzeršana, elpošana, jeb, precīzāk, tas kas zem tiem - dzīvības uzturēšana primitīvā līmenī.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ezis, tas nav pietiekamais nosacījums, jo uzņem barību un elpo arī vienšūņi.

Savukārt manis minētie ir gan nepieciešamie, gan pietiekamie nosacījumi, ibo uzticēšanās ir to sekas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 09, 2013
Ctulhu
neuzticēties un kontrolēt jau vajag arī vienšūņiem. Un dzīvniekiem, un vispār visiem, citādi izmirs suga.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ezis, nu vispār jā, mēs zinām, ka robežas ne-SB/SB nav lēcienveidīga.

Mēs daram to pašu, tikai komplicētākā līmenī.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 09, 2013
EzītisMiglā
Citāts
neuzticēties un kontrolēt jau vajag arī vienšūņiem. Un dzīvniekiem, un vispār visiem, citādi izmirs suga.
Imho, dzīvniekiem viss notiek automātiski.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
MJ - daudz, kas, bet ne viss mums arī.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Ir pamācoši iedziļināties jautājumā - kādēļ Raksti un vēlākā baznīcas tradīcija tik noteikti iestājas par to, ka aiz sākotnējās cilvēka krišanas atrodas nevis dzīvnieks - čūska, bet dēmoniski spēki.

Vispirms ir būtiski ievērot, ka sākotnējais ļaunums un tā izcelsme neizriet no antīkās pasaules lietu skatījuma. „Velns nav mitoloģiska lētticīgās, pirmszinātniskās garīgās iztēles radīta figūra”. Tieši otrādi, atsauce uz  kritušo eņģeli ļauj Pirmās Mozus grāmatas lasītājiem ieraudzīt Dieva radīšanas plāna kosmisko raksturu un grēcīgo pretošanos tam. Tās pamatā ir Sātana centieni izgaisināt priekšstatu par Dievu kā visvarenu un labu Radītāju, kurš visu rada no nekā.  Grēkā krišanas stāsts vislabāk ir saprotams tieši kosmiska notikuma ietvaros, kur velns nav kāds konkrēts paradīzes dārza dzīvnieks, bet varena garīga būtne, kas jau uzsākusi grandioza apjoma sacelšanos pret Dievu. Patiesībā tas, ko čūska saka nav tikai lokālas dabas notikums. Kārdināšana nav tikai stāsts par čūsku un cilvēku, bet tā attēlo Dieva pretinieku darbībā, kuras mērķis ir pakļaut un paverdzināt Dieva radību visaptverošā veidā. Lietojot teoloģisku terminoloģiju - pakļaut cilvēku sākotnējam grēkam.

Protams, šāda pieeja Rakstiem var izraisīt it kā dievbijīgus iebildumus, kā šādi tiek atmesta burtiska un vienkārša kārdināšanas stāsta izpratne, tomēr svarīgs šajā gadījumā ir nevis burtiska no konteksta izrauta teksta saturs, bet tieši pats notikuma konteksts – Dieva radīšanas darbs, kam nepārprotami ir kosmisks raksturs.  Pats grēkā krišanas notikums ir kosmiskas dabas, jo čūska ir Sātans – sākotnējais dumpja organizators.  Šajā sakarībā paskaidrojošs ir Bībeles stāsts par Ījabu.

Stāsta centrā ir šķietami visnotaļ lokāli notikumi – Ījaba labklājības un veselības izpostīšana, kas tad izraisa diskusijas par Ījaba ciešanu iemeslu.  Pieņēmums ir tāds, ka Dievs atalgo labos darbus un soda ļaunos, un tādējādi jautājums ir – vai Ījabs ir taisns cilvēks. Ījaba draugi apgalvo, ka viņš noteikti ir darījis kaut ko ļaunu, tādējādi grēkodams pret Dievu, citādi netiktu sodīts. Ījabs to noliedz.  Visa argumentācija diskusijās starp Ījabu un viņa draugiem saistās ar cilvēka stāvokli. Tomēr Ījaba grāmata sākas un beidzas ar pavisam ko citu. Sākotnēji Ījaba grāmata stāsta par velnu, kurš izaicina Dievu sacīdams, ka Ījaba lojalitāte ir nopirkta ar laicīgas dzīves labumiem. Grāmata beidzas ar Dieva atbildi no viesuļa, kurā Dievs ne vārda nesaka par Ījaba dzīvi un rīcību, bet norāda uz savu radīšanas darbu. Tādējādi Ījaba grāmata māca uz cilvēka dzīvi fokusētas rūpes un raizes skatīt kosmiskā kontekstā, redzot cilvēku kā cīņas lauku starp Dievu un Sātanu. Līdzīgs skatījums atrodams arī daudzos Jaunās Derības tekstos, īpaši Pāvila vēstulēs.

Atkal un atkal Pāvils vēršas pie saviem lasītājiem ar vēlmi atklāt tiem patiesos mērogus viņu cīņai pret grēku. Tas, kas notiek kristiešu personiskajās dzīvēs nav tikai lokālas dabas notikums, ko izraisa vietējie apstākļi, jo aiz ikdienas dzīves notikumiem atrodas pats ļaunuma avots – velns. Pāvils mudina ticīgos droši stāties pretī velnam, jo tā nav viņu pašu cīņa, bet Dieva cīņa pret velnu. Tādēļ kristieši var būt droši, ka pavisam drīz Dievs samīs Sātanu zem viņu kājām (Rom. 16:20). 

Jau pats Pāvila izteiksmes veids liecina, ka šī atziņa nāk no grēkā krišanas stāstā aprakstītā Dieva apsolījuma, ka Ievas bērni sadragās čūskas galvu (1. Moz. 3:15). Līdzīgā veidā Vēstules ebrejiem autors attēlo Jēzus ciešanu un nāves fonu, kur tas, kurš bijis augstāks par eņģeļiem, pazemojies un pieņēmis cilvēka dabu, „lai  caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir, velnu.” (Ebr. 2: 14) Līdzīgā veidā attēlota velna darbība, kurš ieiet Jūdasā, lai cīnītos pret Dievu (Lk. 22:3). Tādējādi lasītājam tiek norādīts, ka lokāliem notikumiem atsevišķu cilvēku dzīvēs ir visnotaļ grandiozas konsekvences. Tāpat kā paradīzes dārzā arī šeit atklājas  Dieva cīņa pret velnu un velna cīņa pret Dievu.

Kad Pēteris savā 1. vēstulē (5: 8) pielīdzina sātanu saniknotam lauvam, kurš klejo apkārt, meklēdams savu upuri, viņš nebūt nevēlas sniegt mums plēsīga, briesmīgiem ilkņiem apveltīta dzīvnieka aprakstu, bet līdzīgi apokaliptiskajām vīzijām Daniēla, Zaharijas un Atklāsmes grāmatās cilvēka liktenis tiek attēlots par viņu daudz varenāku spēku savstarpējās cīņas kontekstā. Šāds tradicionāls skatījums uz notikumiem paradīzes dārzā, kur čūska tiek identificēta ar Sātanu, un pats notikums tiek saprasts kā vēsturisks notikums, beigu beigās nes daudz garīgas atziņas augļu.

Lai gan mūsu darbības šķiet brīvas izvēles jautājums un vismaz ārēji mēs it kā patiesi veidojam savas dzīves virzību, tomēr mēs nenosakām morālo un garīgo  atmosfēru, kurā mēs dzīvojam. Jebkura Rakstu atsauce uz velnu atgādina, ka mēs esam iemesti pasaulē, ko jau veidojusi visu radību aptveroša pretošanās vēsture, kuras pamatā ir pretošanās Dieva mūžīgajam nodomam.  Šāds skatījums neuzspiež Rakstiem varmācīgu interpretāciju ar nolūku attaisnot kādu teoloģisku principu, bet drīzāk tas ir tas, ko Vecās un Jaunās derības Raksti dziļā vienprātībā un kopsakarībā māca.

Mēs varam paskatīties uz šo jautājumu arī no otras puses un pieņemt, ka teksts ir teiksmains stāsts par kādu ļoti viltīgu un gudru dzīvnieku, kas spējis runāt. Tomēr šāds skatījums tūdaļ radītu nopietnas problēmas. Kā cilvēkiem mūsu rīcība ir brīva tiktāl, cik tā ir motivēta. Jebkura darbība, kurai trūktu motivācijas būtu nejauša. Kā saprātīgas būtnes mūs motivē tas, ko mēs uztveram un secinājumi, kādus mēs izdarām iesaistoties šīs pasaules norisēs. Tādā gadījumā Ievas motivācijas pamatā ir bijis kaut kas, ko tā nomanījusi dārzā. Iespējams tā bija neparastā runājošā čūska. Iespējams tas bija kārdinoši jaukais laba un ļauna atzīšanas koka auglis, Ievas vājā atmiņa, ka viņa neatcerējās, ko Ādams tai no rīta bija sacījis par šo augli vai vienkārši viņas izklaidība. Savukārt Ādamu vadīja viņa dabiskā pieķeršanās Ievai.

Tomēr svarīgs te nav konkrētais motīvs, bet gan tas, ka šāds skatījums ļauj redzēt čūsku tikai kā vienu no dzīvniekiem. Tā kā cilvēka brīvība bija nevis tikai pilnīgi garīga un radoša, bet iemiesota un tāda, kas reaģē uz apkārtējo un atsaucas uz to, tad gadījumā, ja čūska būtu bijusi tikai viena no fiziskām šīs pasaules būtnēm, tad kārdinājums izrietētu no Dieva radīšanas darba. Proti, viņš rada mūs savā ziņā brīvus, bet apkārējā radītā pasaule satur ko tādu, kas kārdina mūs uz nepareizu, pret Dieva gribu vērstu rīcību. Īsi sakot, ja čūska ir tikai viens no dzīvniekiem, tad grēks rodas no cilvēka saskares ar Dieva radīto dabisko lietu kārtību. No tā izrietētu, ka Dievs dāvājot cilvēkam brīvību, vismaz potenciāli būtu radījis arī ļaunumu. Nav pārsteigums, ka jūdu un kristīgās baznīcas teoloģiskā tradīcija noraida burtisku teksta izpratni un sauc „čūsku” par velnu.

Velns ir kritušais Dieva eņģelis, un kā garīgai būtnei - eņģelim viņam bija brīva griba, kuru nevarēja virzīt citas radītas būtnes. Tādējādi Lucifers pirms krišanas bija no pārējās radības neatkarīga garīga būtne, kuras motivāciju noteica nevis instinkts vai dabiska tieksme, bet tīra izvēle. Garīgas būtnes izvēle ir radoša, tā nāk no pašas būtnes, bet nav reakcija uz kaut ko ārpus tās. Tādējādi tāda garīga būtne kā eņģelis varēja izvēlēties ļaunu pilnīgi bez kādas ierosmes, kas nāktu no Dieva radītās pasaules.   

Tādējādi grēkā krišanas stāsts apstiprina kopējo Rakstu mācību, ka Dievs nav ļaunuma cēlonis un ir pilnīgi nošķirts no tā. Ļaunuma cēlonis ir pilnīgi brīvas garīgas būtnes garīga nepaklausība, kas nekādi nav saistīta ar Dieva radīto pasauli.  Lucifera motivāciju pilnīgi noteica viņa izvēle, Dieva labestības vietā viņš izvēlējās ļaunumu, gaismas vietā tumsu.

Robeža starp esamību un neesamību ļauj mums izprast ļaunuma metafizisko realitāti. Dievs visu rada, lai īstenotu savu mūžīgo nodomu – gaismas triumfu. Dievs rada un radības spožums, tās gaisma ir esamība, kas arī vienlaicīgi ir robeža starp to kas ir un to, kas nav. Tā kā Dieva nodomi nav apturami, tad vienīgā iespēja atteikties no nākotnes, no gaismas jeb Kristus, kura dēļ Dievs rada, ir kaut kādā veidā pieslieties neesamībai, mesties pāri tai robežai, kas atšķir sākotnējo gaismu no bezdibenīgi tukšās tumsas, kuru tā apspīd. Apustulis Jānis raksturo Kristu kā patieso gaismu, kas nāk pasaulē, lai spīdētu visai cilvēcei: „Viņš, gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina” (Jņ. 1:10).

Tās ir dīvainas, sakāvnieciskas velna alkas pēc tumsas. Ir tikai divas iespējamās nākotnes – viena reāla un patiesa, bet otra dīvaina, neiespējama, neredzama reālās pasaules ēna. Tukšais un nepiepildāmais izsalkums pēc nekā (nihill) ir vienīgā alternatīva Dieva gaismas triumfam. Apustuļa Pāvila vārdi, ar kuriem viņš ticīgos apzīmē par dienas un gaismas bērniem pretstatot tos naktij un tumsībai (1. Tes. 5:5) nepārprotami sasaucas ar Pirmās Mozus grāmatas vārdiem „Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas (1:4).

Šajā sakarībā tomēr svarīgi ir atcerēties, ka neesamība nepastāv. Tā nav reāla, jo radīšana nepiešķir saturu tumsai, kas kalpo tikai kā rēgs. Tas nav Dieva noraidījums draudīgām kosmiska mēroga briesmām vai sākotnēja cīņa pret haosu. Esamība nav atbilde uz iepriekšēju neesamību, it kā neesamība varētu pastāvēt pati par sevi kā alternatīva iespēja. Neesamība tāpat kā tumsa pastāv vienīgi kā bezcerīga, destruktīva, haotiska vēlme, kura Sātanam piemīt saskaņā ar viņam radīšanas kārtā piešķirto brīvību, vēlēties nebūt, nebūt daļai no Dieva radītās nākotnes. Tādējādi tumsa, grēks, ļaunums ir kāre pēc neesamības, vēlme nebūt radītam, vēlme, kas var pastāvēt tikai tik ilgi cik tā barojas no dievišķi izgaismotās realitātes, kuru tā vēlas noraidīt. Šajā sakarībā uzskatāmi atklājas ateisma daba, kas destruktīvi barojas no dievišķās realitātes, kuru tas vēlas noraidīt, vēlēšanās, alkas pēc neiespējamā -  esamību aizstāt ar neesamību, gaismu ar tumsu, kādēļ arī ateisms pamatoti tiek saukts par tumsonību.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``bet varena garīga būtne, kas jau uzsākusi grandioza apjoma sacelšanos pret Dievu. ``

Un mēs tādu pielaižam pie saviem svarīgākajiem ( Ilārs tā teica - ka dievam cilvēki esot viss varīgākie) radījumie, tāpat, just for fun. Turklāt pašā sākumā, pie svaigi radītiem kuriem vēl nav pieredzes.

Neklapē kautkas...

Nē nu ( pardon par piemēru, bet tā sanāk) tas būtu ja Ilārs savus bērnus, kurus mīl vairāk par visu, atstātu rūdīta, jau tiesāta pedofila - maniaka uzraudzībā un aizietu pastaigāties.

Pie kam situacijā, kad Ilārs to maniaku ļoti labi pazīst, pats ir tiesājis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

`` Sākotnēji Ījaba grāmata stāsta par velnu, kurš izaicina Dievu sacīdams,``

Joprojām - maniaks saka Ilāram - a varbūt Taviem bērniem tomēr iepatiskies sekss ar mani. Ilārs saka: Labi, pamēģini, saderam, ka neiepatiskies...

Jauki, ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
``redzot cilvēku kā cīņas lauku starp Dievu un Sātanu.``

šitas jau ir no ( ja nemaldos) maniheistiem un zoroastriešiem, kur bija ideja par 2 vienlīdzīgiem dieviem - labo un slikto - kuri tad attiecīgi cīnās.

Ilār, Tu esi iebraucis citā reliģijā :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``tomēr mēs nenosakām morālo un garīgo  atmosfēru, kurā mēs dzīvojam. ``

Es nezinu, kas ir ``garīgo``, bet mosāli ētisko atmosfēru gan nosakam mēs paši - kā mēs daram, tā arī ir.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 09, 2013
Citāts
Dievs nav ļaunuma cēlonis un ir pilnīgi nošķirts no tā.
Kā tieši pirmcēlonis ir nošķirts no visa, kas seko? Varbūt dievs nemaz nav visa pirmcēlonis vai arī ir vēl citi pirmcēloņi bez viņa? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Tā nav, Ieva bija apveltīta ar visu, kas viņai nepieciešams, bet es rītdien uzrakstīšu vairāk par šo jautājumu. Vīspār labs jautājums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``Garīgas būtnes izvēle ir radoša, tā nāk no pašas būtnes, bet nav reakcija uz kaut ko ārpus tās. ``

Jauki.

Tātad būtne bija absolūti laba ( dievs to bija radījos absolūti labu)
Izvēle ir atkarīga tikai no pašas būtnes, atgādinu ka būtne absoluti laba.

Kā absoluti laba būtne izdara absoluti sliktu izvēli?

Paskaidro, Ilār.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs, kurš jautājums bija par Ievu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Ctulhu,

Nu padomā ar kādu reizi, pamēģini pakustināt pelēko viela saprašanas, nevis akla noraidījuma virzienā. Savādāk Tu pats esi labākais apstirpinājums tam , ko rakastīju. Nu, kur piemēram, es paužu manihejiešu uzskatus, ka Dievs un velns ir vienlīdzīgi sākotnēji principi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``ka Dievs un velns ir vienlīdzīgi sākotnēji principi? ``

Stāstā par dieva un velna cīņu.

Cīnīties var tikai vienas klases pretinieki. Kvalitatīvi pārākai būtnei nav vajadzības cīnīties ar kvalitatīvi zemākām būtnēm.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Nu par tiem velna kārdinājumu varā atstātajiem bērniem, tai skaitā Ījabu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

OK. Kas bija jaudīgāka būtne - Ieva vai Lucifers?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Cīnīties var tikai vienas klases pretinieki. Kvalitatīvi pārākai būtnei nav vajadzības cīnīties ar kvalitatīvi zemākām būtnēm.

Kāpēc ne? Tu taču būdams apgaismots ateists, cīnies pret tumsonīgo kristieti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 09, 2013
Tātad mans points ir, ka visa šī masu drazošanās ir blakusefekts ( ok, var būt ne tik maznozīmīgs un ne tik nekaitīgs) fenomenam, kas daudzos citos aspektos ira mūs pacēlis nesalīdzināmi.
Neredzu to ''nesalīdzināmo pacelšanos'', jej bogu.
Citāts
Tas ir tagad mēs te sēžam izklaidējamies ar filozofēšanu.... Agrāk tā bija burtiski dažu personu privileģija.
Kāpēc iedomājies, ka ''kuhonnije razgavori'' ir kaut kāda ekskluzīvi mūsdienīga parādība?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``Tu taču būdams apgaismots ateists, cīnies pret tumsonīgo kristieti. ``

Nuja un mēs abi esam cilvēki, tas ir - vienas klases būtnes. Ar salīdzināmas jaudas ( droši vien apmēram vienādiem) intelektiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Gnidrologs

``Kāpēc iedomājies, ka ''kuhonnije razgavori'' ir kaut kāda ekskluzīvi mūsdienīga parādība? ``

Tāpēc, ka lielākajai daļai cilvēku tam vnk nebija laika.  Smags fizisks darbs  un 5-6 stundas miega. Viss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``Neredzu to ''nesalīdzināmo pacelšanos'', jej bogu.``

Nu piemēram, Gnidrologam ir pieejamas visas pasules muzikas vērtības - klausies, izbaudi kad vien gribi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Ctulhu,

Es uzrakstīšu par Ievu rītdien. Jautājums te nav par jaudīgumu. Mums ir nedaudz jāpieštimmē valoda un jēdzieni.

Ateist,

Te īsumā: Pirmkārt, Dievs nerada ļaunu, nedz arī ir tā cēlonis, bet viņš vienkārši to pieļauj. Otrkārt, kad Dievs atļauj ļaunām lietām notikt, viņš tām arī novelk robežas, nevis ļauj iet savu ceļu (Ījab. 1: 12; 2: 6). Dievs arī nosaka, kur un kad viņš pats iejauksies bezdievīgo rīcībā (1. Moz. 15:16; Mt. 23:32; Lk. 13: 6-8). Treškārt, Dievs ir saistījis velnu tumsības važās un izrīkojas ar viņu kā ar traku suni, tomēr pat tad viņš iegrožo velna darbus vai nu pievelkot ķēdi ciešāk vai pavēršot velnu citā virzienā. Tāpat viņš aptur un ierobežo daudzus bezdievīgo centienus, maina viņu plānus un liek tiem pievilties savās cerībās. Dažreiz Dievs to dara savas baznīcas dēļ, dažreiz pašu ļaunuma pārņemto cilvēku dēļ. Tā Ēzavs klusībā domā: „Gan manam tēvam drīz nāks bēdu laiki; tad es nokaušu savu brāli Jēkabu.” (1. Moz. 27:41) Bet Dievs tā izmaina lietu izkārtojumu, ka beigu beigās Ēzavs sagaidīja sava brāļa atgriešanos mājās ar skūpstu (1. Moz. 33:4). Līdzīgi arī Dievs liek ēģiptiešiem ar prieku atdot jūdiem savas zelta un sudraba rotaslietas un attur Balaamu no lāsta (5. Moz. 2:25). Līdzīgā veidā Dievs iejaucas arī notikumos, kas saistīti ar Dāvida dzīvi, satriecot Absaloma ļaunos nolūkus un paglābjot Dāvidu. Tā Salamana pamācībās lasām: „Ķēniņa sirds ir Tā Kunga rokā tāpat kā ūdens strauti, un Viņš liek tai noliekties turp, kurp Viņš grib.” (21:1) Ceturtkārt, velna iededzinātās un cilvēka gribas radītās ļaunuma liesmas Dievs izmanto sodam. 2. Sam. 16:5; Jes. 10: 15; 2. Laiku 21:16) Piektkārt, baznīcā Dievs bieži muļķīgos bezdievju nodomus pārvērš labajā. Piemēram, kad brāļi pārdod Jāzepu verdzībā, pats Jāzeps saka, ka tas ir bijis Dievs, kas to darījis (1. Moz. 45:8). Bet Dievs nav bijis ļaunuma cēlonis, bet tieši otrādi, pārvērtis ļauno labajā (1. Moz. 50:20). Tādējādi Dievs nekad nerada ļaunumu un negrib to, bet viņš spēj izmantot ļaunumu savā un ticīgo labā. Beigu beigās viss ir Dieva rokās un bez viņa ziņas nekas nevarētu notikt. Dažas lietas Dievs izmanto, lai vieniem nestu svētību, bet citiem sodu pēc sava mūžīgā nodoma, kas cilvēkam nav zināms un izprotams, bet arvien ir pilnīgi taisnīgs. Dievs izmanto pat ļaunus cilvēkus, lai vairotu un stiprinātu labo.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs, OK - tikai ja kas , tad mans points bija tāds, ka intelektuāli jaudīgāka, zinošāka būtne ( arī ja bojāta) var mazāk jaudīgo vai nepieredzējušo būtni piekrāpt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Ctulhu,

Vispār Dievs necīnās ar velnu sevis, bet cilvēka dēļ.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 09, 2013
Citāts
Pirmkārt, Dievs nerada ļaunu, nedz arī ir tā cēlonis, bet viņš vienkārši to pieļauj.
Tu saproti kas ir pirmcēlonis? Dievs tas ir vai nav? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
mazāk jaudīgo vai nepieredzējušo būtni piekrāpt

Tas ir tā, kā Tu mēģini darīt ar mani zinātnes lietās?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 09, 2013
Citāts
Dievs nav ļaunuma cēlonis un ir pilnīgi nošķirts no tā.
Kā tieši pirmcēlonis ir nošķirts no visa, kas seko? Varbūt dievs nemaz nav visa pirmcēlonis vai arī ir vēl citi pirmcēloņi bez viņa? :D
Ar psiholoģisku manipulāciju. Aktualizējot cilvēku uzmanību tieši uz sekām, itkā nejauši piemirstot pirmcēloni un tīri psiholoģiski saistot rīcību ar situācijas temporāro cēlonību.  Dievs visu radīja ideālu. Sātans visu radīja ļaunu. Tb - sačakarēja. Kad runājam par Sātanu - tas viņš pie visa vainīgs. Kad runājam par Dieva raspaļcofku - tas ir Dievs kas radīja visu no alfa līdz omega. Bet nekad, nekad šīs divas lietas nesaucam, nepieminam un nepasniedzam KOPĀ.

-------------------
Citāts
Nē nu ( pardon par piemēru, bet tā sanāk) tas būtu ja Ilārs savus bērnus, kurus mīl vairāk par visu, atstātu rūdīta, jau tiesāta pedofila - maniaka uzraudzībā un aizietu pastaigāties.
pie kam ievēro - bērnus, bērnudārzu, un arī maniaku izveidojis tas pats Dievs, un šo situāciju ar bērniem & maniaku bērnudārzā arī, attiecīgi, noorganizējis tieši viņš. Cik ir liela iespēja, ka maniaks savus maniakālos plānus veiksmīgi nerealizēs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``Tas ir tā, kā Tu mēģini darīt ar mani zinātnes lietās?``

Nē, es Tev saku taisnību, cik tā ir zināma, jo redzi, ja es par sinātni ko samuldētos, tad pārējie kometentie šī foruma dalībnieki mani momentā izlabotu.

``Vispār Dievs necīnās ar velnu sevis, bet cilvēka dēļ. ``

Vienalga, ja dievs kvalitatīvi atšķiras no pārējiem, tad šim nav ar ko cīnīties.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Ateist,

Es ta saprotu... Pirmcēlonis ir metafizisks jēdziens. Ja Tu jautā vai Dievs ir visas esamības cēlonis, tas ir vai viņš ir radījis esamību, tad mana atbilde ir, jā. Ja Tu jautā vai Dievs ir ļaunuma cēlonis, tad atbilde ir, nē. Kāpēc? Es jau iepriekš gari un palši paskaidroju, ka grēks ir neesamība, tam nav substances, ja vēlies vēl ko no metafizikas klāsta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Sveiks, Masik! Kā iet?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``Ja Tu jautā vai Dievs ir visas esamības cēlonis, tas ir vai viņš ir radījis esamību, tad mana atbilde ir, jā. ``

šis arī neturas kopā.

Jo redzi, ja dievs ir radījis esamību, tad kaut kas var būt jeb eksistēt tikai ``pēc`` šī akta. Tad jautājums - kā ``pirms`` tam varēja eksistēt dievs? Ja jau eksistence sākās tikai ``pēc`` tam?

kārtējais absurds.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 09, 2013
Citāts
Te īsumā: Pirmkārt, Dievs nerada ļaunu, nedz arī ir tā cēlonis, bet viņš vienkārši to pieļauj.
Tā nu gluži nav. Dievs ir radījis mašīnu. Mašīnu kuru eļļo eļļa. Iekšā ir daudz visādu kloķu, iekārtu un sarežģīta darbība. Tai skaitā kautkādi ūdensspaiņi. Kuri var apgāzties un var arī neapgāzties. Ielikti tieši tapēc lai būtu iespēja tiem apgāzties. Apgāžoties tie ūdeni sajuc ar eļļu un bojā visu kruto meānismu, kurš tad, jau sabojāts, turpina jau bojāt pats sevi.
Ja eļļa likumsakarīgi galu galā sajaucas ar ūdeni un iekārta sabojājas - kurš būtu atbildīgs vai "vainīgs"? Ūdens? Spaiņi? Spaiņu stiprinājumi? Iekārtas autors?....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
tad šim nav ar ko cīnīties

Jā, bet atceries dažas lietas par Dievu - mīlestība, taisnīgs utt. Vispār jau viņš kariņu ir sen pabeidzis Jeruzaleme pirms 2000 gadiem, bet tagad plūc uzvaras augļus. Kad grozs būs pilns, tad atstās vellu mierā. Viņam jau no viņa neko nevajag.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 09, 2013
Citāts
Ja Tu jautā vai Dievs ir visas esamības cēlonis, tas ir vai viņš ir radījis esamību, tad mana atbilde ir, jā. Ja Tu jautā vai Dievs ir ļaunuma cēlonis, tad atbilde ir, nē.
Tad ļaunums var pastāvēt neatkarīgi no esamības? Emmmm....ļaunums ir dievs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``bet tagad plūc uzvaras augļus.``

Un ļauj maniakam (velnam) turpināt čakarēt cilvēkus (savus bērnus).

Mīlestība, adnako....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Ctulhu,

Ko Tu šodien tāds naidīgs? Skaidrs taču ir, ka runa ir par Dieva radīto esamību. Nebūsi taču sācis alu dzert?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 09, 2013
Ilārs
Sveiks, iet slikti. Kakla skriemeļi spiež uz nerviem, roku rauj krampji, vidējais un rādītājpirksti ir notirpuši un nejūtīgi, daktere uztaisīja blokādi nerviem. Tagad vairs tik dikti nesāp. Toties mani sīkie laikam mani ar vēdergripu aplipināja.
Tomēr, neskatoties uz to, man vēl neiet TIK slikti, lai kļūtu par kristieti. Piedod ja vari.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``Skaidrs taču ir, ka runa ir par Dieva radīto esamību.``

Tad mums ir daudzas dažādas esamības? Nu tipa viena, kas uztur dievu, otra, ko viņš radījis, varbūt vēl kādas?

Nu tipa multiverss parastais? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Tad ļaunums var pastāvēt neatkarīgi no esamības?

Nē, nevar. Tāpat kā ateists bez teisma. Par to jau veselu palagu uzrakstīju, bet jums jau laikam nepatīk lasīt un domāt, tikai ar bumbām mētāties.

Masik,

Par kuru mašīnu Tu runā. Matefiziķim Ateistam par prieku te varu norādīt, ka tiek izšķirti sekundārie un primārie Dieva darbi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs

``Tāpat kā ateists bez teisma. ``

kādas problemas, vnk kad teisms izbeigsies, ateisms būs nu kā tagad runāt, lasīt prasme, pašsaprotamas lietas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 09, 2013
Ilārs
Citāts
Par kuru mašīnu Tu runā. Matefiziķim Ateistam par prieku te varu norādīt, ka tiek izšķirti sekundārie un primārie Dieva darbi.

par esības (esamības) mašīnu. Tev tur baisi labais kalambūrs un oximoronns sanāca - Dievs radīja esību, bet neesība to sačakarēja. Tb - esībā tev eleganti ietilpinās neesība. Kādā veidā tu to dabū gatavu  - nav ne jausmas....
Pie kam neesību RADĪJA neviens cits kā tā pati esība....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Masik,

Kristiešiem neiet labāk. Man arī laiku pa laikam sāp mugura un tagad tāpat kā Tev kakls arī. Visa vaina ir pārāk ilgā sēdēšana pie datora. Šodien saņēmos un atsāku palēnām vingrot. Jātiek atpakaļ pie formas. Sākt ir grūti, bet pēc mēneša jau būs labāk. Nav viegli saņemties. Manai sievai bija pavisam štruntīgi ar tiem kakla skriemeļiem, bet viņa dabūja labu masieri un regulāri vingro un tagd ir tik labi, ka izsmej mani.

Vēdergripa pāries, ierauj kādu graķīti!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Masik,

Palasi uzmanīgāk. Bet es rītdien uzrakstīšu vairāk arī šajā sakarībā. Jāslēdz laukā dators, citādi man arī būs blokādi jātaisa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilār

1) varbūt ir vērts garākus tekstus kaut kā sadalīt apakštēmās. Bet nu OK, dari kā Tev ērtāk.
2) Tu norādi, ka man esot noliedzoša attieksme. Nu un kāda tad ir Tev pret manu pozīciju?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
Nu jā, nav viegli tā uzreiz tekstos iebraukt. Es rakstu šo to priekš sevis un tad kādu revelentāku daļu ielieku te. Papildus darbs, bet pacentīšos piestrādāt. Intereneta diskusiju formāts nav pateicīgs priekš tādām sarežģītākām lietām.

Man ir vinotaļ pozitīva attieksme pret Tevi, bet centienus pēc nihill /i] nevaru atbalstīt, Tevis paša labā. Es visnotaļ atbalstu Tavu zinātnieka darbu, bet ateisms nav veselīgs hobijs. Labāk tad strādāt dārzā. Es sāku apdomāt iespēju nākošpavasar audzēt zemenes. Sākumā zaptei, vēlāk varbūt vairāk. Vasarā pacienāšu.   
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ilārs, nu redzi, man tieši tāpat, bet centienus postulēt izziņas ierobežošanu, vienalga kādā veidā, es atbalstīt nevaru.

Tāpat es nevaru atbalstīt nekādu mācību, kas sludina jebkādu bez-domu bez-izpratnes paklausību jebkam un tāda veida uzticēšanos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
laba doma par ierobežošanu. Rīt uzrakstīšu. Īsumā: Ievai ir viss dārzs, var šeptēties uz nebēdu, bet viņai pēkšņi vajag tikai to vienu koku un neko citu. Interesanti. Man vajag kokosriekstu maisus zemeņu audzēšanai, lai nav nezāles jāravē. Vispār Tu varētu uzsintezēt kaut ko, lai nebojājas ogas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 09, 2013
bezdomu bezizpratnes

Tu to par mani?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 09, 2013
Gnidrologs

``Kāpēc iedomājies, ka ''kuhonnije razgavori'' ir kaut kāda ekskluzīvi mūsdienīga parādība? ``

Tāpēc, ka lielākajai daļai cilvēku tam vnk nebija laika.  Smags fizisks darbs  un 5-6 stundas miega. Viss.
Mūsdienu industrializētajam cilvēkam ir daudz mazāk brīvā laika, nekā veclaiku agrārim. To tev apstiprinās pat meinstrīm kreisi indoktrinētie vēsturnieki. Fakti ir tādi kā maitas.
Sabiedrības slānis, kas mūsdienās var lielāko daļu dzīves pavadīt dīkdienīgā bohēmā ir tik pat margināls kā jebkad iepriekš.
(btw, pati implikācija, kad dīkdienība un viss ar to saistītais ir kaut kas labs/produktīvs ir lol)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 09, 2013
Gnidrologs
Citāts
Mūsdienu industrializētajam cilvēkam ir daudz mazāk brīvā laika, nekā veclaiku agrārim.
Nebūs tiesa. Protams, tikai tad, ja mēs kā brīvo laiku definējam to laiku, kura laikā netiek pelnīta iztika.

Otra lieta, ko Tu nepamanīji - mums šobrīd, pateicoties IT attīstībai, ir daudz vieglāk atrast domubiedrus (nu vai kind of), ar kuriem bazarēt par tieši mums interesantām tēmām. Vēl gadus 50 atpakaļ nāktos bazarēt vienkārši ar cilvēkiem sev apkārt, un iespējas tusēt ar specializētām kompānijām būtu nesalīdzināmi mazākas. Nemaz nerunāsim par to, ka šobrīd mēs diskusijām varam piemeklēt un publicēt vispusīgus argumentus no neta - atkal, vēl 30 gadus atpakaļ mēs apspriestu vien ierobežotu apjomu laikrakstu ziņas un grāmatas.
Citāts
btw, pati implikācija, kad dīkdienība un viss ar to saistītais ir kaut kas labs/produktīvs ir lol
VISS nē, bet pats dīkdienības fakts dod lielākas iespējas nodarboties arī ar radošiem hobijiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 09, 2013
Citāts
Nebūs tiesa. Protams, tikai tad, ja mēs kā brīvo laiku definējam to laiku, kura laikā netiek pelnīta iztika.
Bet par to arī runa. Veclaiku pezents pelnīja iztiku tikai attiecīgi sezonālajos sējas/pļaujas laikos, pa starpām darot usual maintainance. Viņam nebija jāvergo no zvana līdz zvanam, kā mūsdienu prolim un gadā tam bija vismaz vairāki mēneši pilnīgas dīkstāves.
Citāts
VISS nē, bet pats dīkdienības fakts dod lielākas iespējas nodarboties arī ar radošiem hobijiem.
Tad kāpēc mūsdienu radošums noved pie pilnīgiem mēsliem?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 09, 2013
Gnidrologs
Citāts
Veclaiku pezents pelnīja iztiku tikai attiecīgi sezonālajos sējas/pļaujas laikos, pa starpām darot usual maintainance.
Nez nez. Lopi tāpat bija jāmenedžē visu gadu, ziemā jāgādā malka, katru pavasari jāiespringst, lai davilktu līdz nākošajai ražai...
Citāts
Tad kāpēc mūsdienu radošums noved pie pilnīgiem mēsliem?
Droši vien tāpēc, ka mūsdienās iespējas nodarboties ar radošumu krietni pazemina kvalifikācijas un dedikācijas latiņu. Pirms gadiem 500 ar radošiem hobijiem varēja vien aristokrāti vai dedicated scholāri, kamēr mūsdienās to var katrs tīnis ar mūzikas/mākslas skolas/pulciņa kvalifikāciju vai pat bez tās...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 09, 2013
Ko ''nez nez''? Es tevi nostādīju fakta priekšā. Cilvēkiem nebija mazāk brīva laika pagātnē, bet vairāk. Dīkdienīgo aristokrātu īpatsvars kā tad, tā tagad, niecīgs, un labuma no viņiem analoģiski daudz(maz).

Par otro, tātad piekrīti. Liberālisms mazina kreativitāti. Ok.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Gnidrologs, mans uzskats ir tāds, ka mūsienās lielākā daļa radošuma ``aiziet`` zinātnē un inženierdarbā, jā, daži mākslas veidi tiešām degradējas, kaut arī ne visi. Es teiktu, ka degradējas tie, kurus aizstāj citi.

Tas pats kino, piemēram, cik es zinu, nedegradējas. Daiļliteratūra - varētu rasties iespaids, ka degradējas, bet varbūt tas ir tāpēc, ka daudz vairāk darbu pieejami?

Par muziku Tu zināsi labāk - ir/ nav mūsdienās vai nesenā pagātnē ``paliekoši`` skaņdarfi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 09, 2013
Man labākajam draugam vecāki dzīvo lauku mājā, kur ir lopi, mežs, pļavas, malka un visas lietas. Forši aizbraukt padzīvot pāris nedēļas, bet dzīvot tur patstāvīgi? Kāds vēl brīvais laiks ibio, diena sākas 4 rītā kad jāiet slaukt govis un beidzas 1 naktī, kad vēl sacep kaut kādus pīrāgus un sasien sieru. Tur VIENMĒR ir ko darīt un es sev tādu dzīvi negribētu, sorry, tad es labāk "vergoju" pie kompja un sagādāju pārtiku rimčikā! Brīvais laiks varbūt ir alkāniem, kuriem nezāles līdz durvju priekšai saaugušas. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Ateists  - un tas ir pašiem savas mājas, kur viss ir savs un principā patīkams.
Bet nuka padomājam, ja sākot no 4 rītā, bet lielkungam un + medicīnas nekādas...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 09, 2013
Un pat ja tad bija vairāk brīvā laika - ko ar to brīvo laiku varēja iesākt? Kādi interesanti hobiji tolaik bija? ???
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 09, 2013
Grāmatu nav, tikt nekur tālāk kā līdz kaimiņu ciemam nevar + baisi nospiedošā psiho-sociālā atmosfēra, tb ja tu dari jebko neparastu, atkāpies no savas strikti noteiktās soc. lomas/ nišas, tad labākajā gadījumā Tu skaities pajoliņš, vairumā gadījumu tu esi sasējies ar nelabajiem un nolinčojams.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 09, 2013
Gnidrologs, mans uzskats ir tāds, ka mūsienās lielākā daļa radošuma ``aiziet`` zinātnē un inženierdarbā,
Nē, jo šīs disciplīnas to neprasa.
Citāts
jā, daži mākslas veidi tiešām degradējas, kaut arī ne visi. Es teiktu, ka degradējas tie, kurus aizstāj citi.
Piemēri tiem aizstājējiem?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 09, 2013
Citāts
Par muziku Tu zināsi labāk - ir/ nav mūsdienās vai nesenā pagātnē ``paliekoši`` skaņdarfi?
Ir, taču kopējo tendenci nemaina. Mocarta Rekvijemi mūsdienās nav iespējami.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 09, 2013
`Nē, jo šīs disciplīnas to neprasa.`

protams, ka prasa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 09, 2013
Citāts
Par muziku Tu zināsi labāk - ir/ nav mūsdienās vai nesenā pagātnē ``paliekoši`` skaņdarfi?
Ir, taču kopējo tendenci nemaina. Mocarta Rekvijemi mūsdienās nav iespējami.
Tu seko līdz šodienas komponistiem?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 10, 2013
cthugha, zinātne neprasa jaunradi. Tā ir metode, ar kuru pēta fizikālus objektus. Ja cilvēkam ir pietiekams IQ, lai spētu apgūt tās principus un disciplinētība/darba ētika, lai tai konsekventi sekotu, viņš ir zinātnieks. Tam nevajag talantu vai ģenialitāti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 10, 2013
Ateists, jā, pietiekami, lai zinātu, ka augstāk minētais ir tiesa. Mūsdienu mākslā, tajā skaitā mūzikā, valdošais formālisms principā ir nositis jebkādu iespēju izpausties cilvēces radošajam ģēnijam, pat ja individuālā līmenī tāds vēl kaut kur būtu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Gnidrologs, bet ja sakam šādi:

``māksla neprasa jaunradi. Tā ir metode, ar kuru modelē fizikālus objektus un fenomenus. Ja cilvēkam ir pietiekams IQ, lai spētu apgūt tās principus un disciplinētība/darba ētika, lai tai konsekventi sekotu, viņš ir mākslinieks. Tam nevajag talantu vai ģenialitāti.``

Joprojām patiesi?

Ja ne, tad kāpēc?

Jeb varbūt tomēr abi izteikumi nav pareizi?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 10, 2013
(c) zinātne neprasa jaunradi

Čo za анихея?

Intelekta augstāko izpausmi definē jaunrade un izgudrojums.

Ka mākslā - tā zinātnē, īpaši to novatoriskajos aspektos. Aplikt zinātni ir tik pat maziski kā eksakto tendence uzskatīt humanitārās disciplīnas par mazāk nozīmīgām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Krista, es pieļauju, ka Gnidrologs vnk mani ķircina :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Bet kā tad viduslaiku klosteri? Bieži tie bija pašpietiekami - mūki tur dārzā audzēja visu nepieciešamo.
Tak viņiem pietika laika vēl n-tās stundas lūgšanas skaitīt, grāmatas pārrakstīt un vēl sazinkam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ezis, cik esmu lasījis, tā pati aina: autoritatīvie ``tēvi`` grāmatas pārraksta, meditē, pārdomā, ``parastie`` mūki viņus apkalpo.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
Mūkiem vēl lūgšanas, grāmatu pārrakstīšana u.c. lietas, kas nenes tūlītēju peļņu. Bet tas ir viņu "no darba brīvais laiks".
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Jā bet cik es zinu, ar to nodarbojās elite, kamēr lielākā daļa klosteru personāla smagi strādāja, nu jā un vēl klosteri mēdza iekasēt produkciju no apkārtējiem zemniekiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 10, 2013
lielākā daļa klosteru personāla smagi strādāja, Jā, Jā, kā Augustīns sacīja - lūgšana ir darbs! Smags darbs.

Šodien izrediģēju un palaboju vakardien rakstīto. Ja sanāks, tad nedēļas beigās uzrakstīšu turpinājumu. Tagad jāraksta sprediķis. Pat ārpus klostera smagi jāstrādā. Nav tā kā Ctulhu ieber tik pulverīšus centrifūgā un tā pati ekstraģē, ko tik vien vajag.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ilārs, sprediķus arī vari ielikt te sadaļā ``sprediķi``, ja vēlies. Mēs pakomentēsim.

``ieber tik pulverīšus centrifūgā un tā pati ekstraģē, ko tik vien vajag. ``

Ilār, centrifūgā lej šķidrumus - suspensijas, emulsijas, koloīdus, lai sadalītu. Pulverus tur neber, nav jēgas :). Otrkārt, centrifūga centrifugē, nevis ekstrahē. Ekstrahē ar ekstraktoriem, Soksleta aparātiem, dalāmajām piltuvēm.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 10, 2013
Paldies, Ctulhu, jūtos apgaismots. Vispār to centrifūgu jūs patapinājāt no budistiem. Tiem ir dzirnaviņas, kurās ieliek uz papīrīša uzrakstītas lūgšanas un cikreiz vējš tās apgriež, tikreiz lūgšna noskaitīta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ilārs , nē, budistiem tas drīzāk ir vēja rotors, ja lūgšanu vietā pievieno spoli, kas griežas magnētā, tad dabū eletrisko strāvu.

Bet jūsējiem tak arī ir lūgšanu automatizācija, ne? ``rožukronis`` vai tamlīdzīgi. Krellītes, ko var rokās laist uz riņķi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 10, 2013
Nē, normāliem luterāņiem rožukroņa nav. Varbūt Tu varētu ieteikt savējiem pie centrifūgas pievienot magnētu un spoli un ofisa datoriem būtu strāvas diezgan. Atjaunojamā enerģija vai kā nu tur to sauc.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ilārs nu jā luterāņi visu izmeta :D

šitā mum Islandē senu baznīcu rādīja, bet iekšā paneļi ar izgreznojuiem tikai vienā pusē. Mēs prasām, kāpēc tā? šie saka, bija katoļu baznīca ar visu, kam tur jābūt - statujas gleznas utt. Pēc tam atnāca luterāņi un visu izmeta ārā. Tagad šie lēni restaurējot...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Vispār skatījos vienreiz mākslas filmu par Luteru, tur bija epizode kā šis ierēc par katoļu baznīcu/ apliek to. Konkrēti par svētajiem ar 5 galvām un 12 extremitātēm ( tika daudz relikviju sanāk) un tml. Tb uzvedās gandrīz kā es jaunībā, žēl, ka neaizgāja konsekventi līdz galam, tad varbūt tagad es būtu luterānis :D 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
Aplika katoļu baznīcu, pa tēmu.
Tad jau taisnīgi, ka viņu pašu tagad apliek, arī pa tēmu, vai ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ezis, nu personas aplikt nav pat svarīgi, svarīgi ir tikt skaidrībā ar viņu sludinātajām mācībām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Tas tāds moments, ko esmu ievērojis pie ticīgajiem - aplikt kādu citu, ne savu ticību, tad bez problēmām. Bezmaz viss ateistu arsenāls tiek lietots.
Bet kā pagriež pret pašu, tad uzreiz šausmīgi apvainojās.
Skatījos vienu raidījumu par Sai-Babu, kā tur viens pareizticīgais pretsektantu apkarotājs to visu pasludināja par krāpšanu. Es sākumā pat domāju, ka viņš ateists. Bet nē, pareizticīgais. Svētā uguns Jeruzālemē tātad ir brīnums, bet Sai-Babas priekšmetu materializācija ir krāpšanās, bija uzaicinājuši pat iluzionistu, kas dažus Sai-Babas "brīnumus" atkārtoja.
Viņš gan beigās tā dīvaini piebilda, ka tas varot būt arī nelabā darbi, tātad pieļāva, ka Sai-Baba tomēr nekrāpjās :)

Tāpēc man labāk patīk krišnaīti, viņi ir daudz tolerantāki pret citām ticībām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
Jā, es jau domāju tieši mācību, ne personu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ezis, krišnaītisms arī ir bīstams, es zināju vienu daudzsološu džeku, labi mācījās, olimpiādēs piedalījās , (laikam) RTU ĶF iestājās, tad sapinās ar krišnaītiem, vazājās apkārt mēģinādams viņu grāmatas tirgot un diedelēdams, mācības pameta jo tas viss neesot svarīgi, svarīgi esot mīlēt krišnu un skaitīt mantras.

Viss, cilvēks kļuva par bomzi un pazuda.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
Pēc būtības pat nav svarīgi, kas ir konkrētās idejas / mācības autors, vai vairāki, vai vispār nezināms.
Jāskatās tikai pati ideja / mācība.

Var vēl būt svarīgi laiks, kad mācība radusies, tad to var labāk izprast.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ezis

``Var vēl būt svarīgi laiks, kad mācība radusies, tad to var labāk izprast.``

Vēsturiskā kontekstā jā. Tb informācija vēsturniekiem, ilustrē dotā laika cilvēku uzskatus utt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
No krišnaīta par bomzi? Tb nodzērās utml?
Vai arī krišnaīts = bomzis?

Tā ir katra cilvēka izvēle, ko viņam darīt. Dažs labs bomzis varbūt tā dzīvodams ir laimīgāks par dažu labu ķīmijas doktoru.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ezis, detaļas es nezinu, bet pāris reizes esot manīts diedelējam pārtiku un neesot bijis kur dzīvot, jo visu pārdevis un naudu aizlaidis kaut kādos krišnaītiskos pasākumos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Cik es zinu, tad krisnaītisms ir ļoti pasīva reliģija, tb viņi uzskata ( pareizāk sakot, veikli darboņi viņiem iestāsta) ka jādzīvo no krišnas mīlestības un neko mantisku nevajag. Lieki teikt, ka tās mantiskās lietas un $$$ savāc veikli krišnaītu ``guru`` un organizētāji un pēc tam ``izspiestos`` un nozombētos ierindas ticīgos vnk aizmirst.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
+ protams, pret citām reliģijā mskeptisku ticīgo fenomenu es arī esmu redzējis, pietiek aiziet un paskatīties uz susļiku, kāds šis tagad reālists un skeptiķis izliekas :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
Krišnas apziņas dibinātājs, Prabhupāda, pats nekāds mantiskais nebija. Jau ļoti vecs bija, kad atbrauca uz Rietumiem. Tagad varbūt, ka vadoņi arī kāš naudu uz ierindnieku rēķina.

Interesanti vēl, ka ir Prabhupādas biogrāfija, viņa skolnieku sarakstīta - man patika, ka tur nav tāda dievišķošana, viņš ir parādīts kā cilvēks, nevis kāds pusdievs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
Tas pats jau bija ar Mulderu - kā jāiet pret citām reliģijām, tā bezmaz otrs Ctulhu! :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ezis, vai tur nebija tā, ka šis hinduistu domātājs tika vienkārši atvests uz rietumiem - kā eksotika. Un tad uz viņa personas un daļēji viņa ideju pamata tad arī tika būvēts adaptēts hinduismam līdzīgs kults rietumos?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Nu ja un kā mēs redzam no vēstures - Luters bija tieši tāds pats. Amenhoteps - Ehnatons un  JK , iespējams, arī :)

Kā jau teicu - žēl, ka neviens no viņiem neaizgāja līdz galam...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
Nē, viņa skolotājs viņam teica braukt uz Rietumiem.
Jā, viņš tur laikam šo to adaptēja, piem, atļāva skaitīt minimāli tikai 16 mantras apļus dienā. Bet laikam neko tādu nozīmīgu nesamainīja, jo tad viņu būtu izmetuši ārā no "baznīcas" kā ķeceri.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 10, 2013
Ctulhu
Citāts
žēl, ka neviens no viņiem neaizgāja līdz galam.
varbūt ka aizgāja max tālu, cik varēja tajos laikos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 10, 2013
Ļaunuma metafiziskā realitāte

Robeža starp esamību un neesamību ļauj izprast ļaunuma metafizisko dabu. Dievs visu rada, lai īstenotu savu mūžīgo nodomu – gaismas triumfu. Pats Dievs ir gaisma, Kristus ir cilvēces dzīvības gaisma un augstākās radītās būtnes Lucifera vārds nozīmē Gaismas nesējs. Dievs rada un radības spožums, tās gaisma ir esamība, kas vienlaicīgi ir arī robeža starp to, kas ir un to, kas nav. Tā kā Dieva nodomi nav apturami, tad vienīgā iespēja atteikties no nākotnes, no gaismas jeb Kristus, kas ir radīšanas mērķis un kura dēļ Dievs rada, ir kaut kādā veidā pieslieties neesamībai, mesties pāri tai robežai, kas atšķir sākotnējo gaismu no tukšās tumsas, kuru tā apspīd (1. Moz. 1:4).

Apustulis Jānis raksturo Kristu kā patieso gaismu, kas nāk pasaulē, lai spīdētu visai cilvēcei: „Viņš, gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina” (Jņ. 1:10). Atteikšanās no gaismas ir dīvainas, sakāvnieciskas velna alkas pēc tumsas. Alkas pēc neesamības, ko vienlaicīgi pavada bailes no esamības, ir kļuvušas raksturīgas cilvēkam. Mēs redzam tās pie Hamleta: "Kas mocītos un svīstu dzīves jūgā, Ja nebūtu mums baiļu no kaut kā Pēc nāves, šīs vēl neatklātās zemes, no kuras vēl neviens nav pārnācis." Mēs atrodam tās pie Pjēro, kura Arlekīns skumji secina: "Nekad vēl lielā nakts nav nākusi Un neviens cilvēks vēl nav guvis mieru. Jauna dzīve, taču tāds pats liktens Jau gaida tad, kad vecā zūd." Esamība cilvēkam ir kļuvusi nepanesami smaga - doma, kas bieži ieskanas 20. gs. eksistenciālistu darbos.

Ir tikai divas iespējamās nākotnes – viena reāla un patiesa, bet otra dīvaina, neiespējama, neredzama reālās pasaules ēna. Tukšais un nepiepildāmais izsalkums pēc nekā (nihill) ir vienīgā alternatīva Dieva gaismas triumfam. Apustuļa Pāvila vārdi, ar kuriem viņš ticīgos apzīmē par dienas un gaismas bērniem pretstatot tos naktij un tumsībai (1. Tes. 5:5) nepārprotami sasaucas ar Pirmās Mozus grāmatas vārdiem „Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas (1:4).

Šajā sakarībā tomēr svarīgi ir atcerēties, ka neesamība nepastāv, hamletiskās bailes ir pamatotas. Tā nav reāla, jo radīšana nepiešķir saturu tumsai, kas kalpo tikai kā rēgs. Tas nav Dieva noraidījums draudīgām kosmiska mēroga briesmām vai sākotnēja cīņa pret haosu. Esamība nav atbilde uz iepriekšēju neesamību, it kā neesamība varētu pastāvēt pati par sevi kā alternatīva iespēja. Neesamība tāpat kā tumsa pastāv vienīgi kā bezcerīga, destruktīva, haotiska vēlme, kura Sātanam piemīt saskaņā ar viņam radīšanas kārtā piešķirto brīvību, vēlēties nebūt, nebūt daļai no Dieva radītās nākotnes.

Tādējādi tumsa, grēks, ļaunums ir kāre pēc neesamības, vēlme nebūt radītam, vēlme, kas var pastāvēt tikai tik ilgi cik tā barojas no dievišķi izgaismotās realitātes, kuru tā vēlas noraidīt. Šajā sakarībā uzskatāmi atklājas ateisma daba, kas destruktīvi barojas no dievišķās realitātes, kuru tas vēlas noraidīt, vēlēšanās, alkas pēc neiespējamā -  esamību aizstāt ar neesamību, gaismu ar tumsu, kādēļ arī ateisms pamatoti tiek saukts par tumsonību.  Pretstatā Dieva vārdam – Esošais (JHVH) - Sātans, grēks, ateisms ir negatīvi jēdzieni, kas apzīmē centienus noraidīt esamību. Tas, kas paliek pāri pēc tam ir – tumsa, neesamība, iluzora iedoma, iznīcība, tukšums un bezcerība vai kā pravietis Jesaja to tēlaini sauc – bedres bedre (Jes. 14: 15), ko Raksti sauc arī par elli.

Ļoti uzskatāmi šis misteriozais  pazušanas ceļš pretī iznīcības un neesamības bezdibenim parādās pie Jūdas Iskariota. Kamēr pārējie mācekļi paliek Vakarēdiena sadraudzībā  kopā ar Jēzu viņa klātbūtnes gaismā, „kumosu ņēmis, Jūda tūlīt izgāja ārā, un bija nakts.” (Jņ. 13:30)  Jūda bija izvēlējies neesamības ceļu prom no gaismas mūžīgā tumsā. Evaņģēlists arī paskaidro – kāpēc? – „pēc šī kumosa tajā iegāja Sātans.” (Jņ. 13: 27) Tumsas kungs aizved savu kalpu sev līdz - grēka, pazušanas un iznīcības tumsā. Šā ceļa sākums meklējams paradīzes dārzā pie mūsu ciltsmātes Ievas, bet to aplūkosim nākošreiz.


Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 10, 2013
Citāts
kumosu ņēmis, Jūda tūlīt izgāja ārā, un bija nakts.” (Jņ. 13:30)  Jūda bija izvēlējies neesamības ceļu prom no gaismas mūžīgā tumsā. Evaņģēlists arī paskaidro – kāpēc? – „pēc šī kumosa tajā iegāja Sātans.” (Jņ. 13: 27) Tumsas kungs aizved savu kalpu sev līdz - grēka, pazušanas un iznīcības tumsā.

Vai tas ir tas pats kumoss, kuru baznīcas tradīcijā sauc par sakramentu? Izklausās diezgan bēdīgi...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 10, 2013
Vispār sakraments nav pārāk labs vārds, bet vispār, jā. Tā lieta ir tāda, ka necienīgai Vakarēdiena baudīšanai ir savas, svētībai pretējas sekas.

Kā veselība? Man rīt dzimšanas diena. Sākšu jaunu, tas ir, veselīgu dzīvi. Tev ar palēnām jāsāk vingrot, citādi netiksi galā ar savu muguru un kaklu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 10, 2013
Ilārs
Šim rakstam ir ārkārtēja līdzība ar citiem fikcionāliem rakstiem. Ja tas izskatās kā suns, staigā kā suns, luncina asti kā suns un rej kā suns, tad tas ir suns.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 10, 2013
(c) zinātne neprasa jaunradi

Čo za анихея?

Intelekta augstāko izpausmi definē jaunrade un izgudrojums.
Visdrīzāk esam dažādās paradigmās par to, ko nozīmē ģēnijs. Spēja atrast jaunus, atjautīgus veidus, kā sakombinēt esošus matērijas klučus, lai radītu kaut ko šķietami jaunu (as in, iepriekš nesakombinētu), nav tas pats, kas radīt bezgalību no nulles, (aka čanelēt Dievu) ko dara ģēnijs šī vārda patiesajā nozīmē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Ilārs

``Dievs visu rada, lai īstenotu savu mūžīgo nodomu – gaismas triumfu.``

Tas būtu domāts anihilācijas sprādziens? Anihilacija ir tas process, kad vielā pārvēršas fotonos, t.i. t.sk. gaismā.

``Pats Dievs ir gaisma,``

Tātad dievs sastāv no elektromagnetiskā starojuma? Re, cik interesanti, a kas man te kko par nemateriālu objektu stāstīja?

``Kristus ir cilvēces dzīvības gaisma un augstākās radītās būtnes Lucifera vārds nozīmē Gaismas nesējs. ``

Oho, šie izrādās līdzinieki?


Īsāk sakot, Ilār, nevajag lietot vārdus, kam ir konkreta fizikāla nozīme, re kādi kuriozi sanāk
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 10, 2013
Par to ``metafizisko ļaunumu`` - te Ilārs iekrīt domāšanas kļūdā, kas saucas reifikācija. Tas ir - par atsevisķiem objektiem tiek pasludinātas citu objektu īpašības.

Ļaunums ir nezināšana. Tikai un vienīgi.

Tieši tāpēc jau es tik kategoriski uzstājos pret jebkādu mācību, kas cenšas ierobežot zināšanu un saprašanu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 10, 2013
`nav tas pats, kas radīt bezgalību no nulles, (aka čanelēt Dievu) ko dara ģēnijs šī vārda patiesajā nozīmē.`

tātad `ģēnijs patiesajā nozīmē` ir tāds pats pasaku tēls, kā viņa čanelētais `dievs`, ziemassvētku vecītis, godīgs politiķis, zobu feja un visi pārējie metafiziskie ķēmi. vajadzēja jau iedomāties...  ::)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 10, 2013
`Šā ceļa sākums meklējams paradīzes dārzā pie mūsu ciltsmātes Ievas, bet to aplūkosim nākošreiz.`

kas nav ne reāla vieta, ne reāla persona.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 11, 2013
tātad `ģēnijs patiesajā nozīmē` ir tāds pats pasaku tēls, kā viņa čanelētais `dievs`, ziemassvētku vecītis, godīgs politiķis, zobu feja un visi pārējie metafiziskie ķēmi. vajadzēja jau iedomāties...  ::)
Priekš idiotiem, protams.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 11, 2013
Gnidrologs
Citāts
Ko ''nez nez''? Es tevi nostādīju fakta priekšā. Cilvēkiem nebija mazāk brīva laika pagātnē, bet vairāk. Dīkdienīgo aristokrātu īpatsvars kā tad, tā tagad, niecīgs, un labuma no viņiem analoģiski daudz(maz).
Nē, nē un vēlreiz nē. Tev jau norādīja, ka zemniekam, jo īpaši, seno laiku, diena sākās ar pirmajiem gaiļiem (hvz cikos no rīta), pie kam no dienas dienā, jo lopi grib ēst un ir kopjami KATRU DIENU, bez brīvdienām. Rudens, ziema un pavasaris nāk ar saviem darbiem, kas varbūt arī dod zināmu atslodzi, bet arī nekur nepazūd.

Kamēr mūsdienu urbānajā vidē Tu norukā savas stundas vai maiņas, un pārējā laikā, pa lielam, aizmirsti par visu. Un brīvdienās guli cik ilgi gribi, kaut vai visu dienu.
Citāts
Par otro, tātad piekrīti. Liberālisms mazina kreativitāti. Ok.
Savā ziņā tā var teikt, bet tikai savā ziņā. Tai pat laikā tas palielina kreatīvo cilvēku skaitu, un tas, lopusummā, principā ir labāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 11, 2013
Gnidrologs
Citāts
zinātne neprasa jaunradi.
LOL

EzītisMiglā
Citāts
Bet kā tad viduslaiku klosteri? Bieži tie bija pašpietiekami - mūki tur dārzā audzēja visu nepieciešamo.
Tak viņiem pietika laika vēl n-tās stundas lūgšanas skaitīt, grāmatas pārrakstīt un vēl sazinkam.
Soveckaja vlastj - eto kolhozi i eļektrifikacija! © Kurš te nav pietiekoši uzcītīgi marksismu-ļeņinismu studējis? :D Par elektrifikāciju joks, bet faktu, ka dedicated kopsaimniecība ir efektīvāka nekā viensēta, neviens tā arī nav atcēlis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 11, 2013
(c) Spēja atrast jaunus (...) nav tas pats, kas radīt bezgalību no nulles, (aka čanelēt Dievu) ko dara ģēnijs šī vārda patiesajā nozīmē.

Врешь ты все.

Bet tā kā es cienu jebkādus apziņas līkločus, ja vien cilvēkam no tā vairāk iekšēja līdzsvara, pārliecības un Savas taisnības apziņas - netaisos nevienam laupīt savu VIP izpratni par lietām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 11, 2013
Palasīju es Ilāra minēta filozofa Sartra uzskatus. Nu kur Ilārs fantazē par kaut kādu ``eksistenciālu ārprātu``, piekura jakobi novedot konsekvents racionālisms.

Palasīju un sapratu - cilvēks

1) būvē savu uzskatu sistēmu uz savām izjūtām, neizpētot izjūtu cēloņus
2) apskata brīvu individu (kas ir pareizi), bet neapskata brīva individa iespēju sadarboties ar citiem tādiem pašiem brīviem individiem ( kas nav pareizi)

Tā ka viss vienkārši. Dažas neziņas dēļ pieļautas kļūdas, kurās autoru gan nevar vainot, jo toreiz v;el daudz kas nebija zināms.

Also es esmu brīva suverēna SB, bet es tāpēc nejūtos ne ``vientuļš``, ne ``nobijies`` ne kāda tur bezcerība utt, par ko jau nu Sartrs tur raksta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 11, 2013
Nē, nē un vēlreiz nē.
Lol, labs arguments. Še būs mans - jā, jā un jā.
Citāts
Citāts
Par otro, tātad piekrīti. Liberālisms mazina kreativitāti. Ok.
Savā ziņā tā var teikt, bet tikai savā ziņā. Tai pat laikā tas palielina kreatīvo cilvēku skaitu, un tas, lopusummā, principā ir labāk.
Tipisks moderntards. Kvantitāte > kvalitāte.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 11, 2013
MJ, Gnidrologs

hmm, kā liberalisms mazina kreativitāti?

Nu ir ģēnijs, teiksim autoritārā sabiedrībā, otrs ģēnijs liberālā. Kāpēc otrajam ģēnijam mazāka šanse kko panākt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 11, 2013
Gnidrologs
Citāts
Lol, labs arguments. Še būs mans - jā, jā un jā
Nu tur jau pāris lapas atpakaļ biedrs Ateists krietni labāk noargumentēja. Atzīstu, man tik labi nesanāca.
Citāts
Tipisks moderntards. Kvantitāte > kvalitāte.
...toties vairāk laimīgāku cilvēku (kas ir varējuši sevi realizēt daiļradē/jaunradē. Why not?).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 11, 2013
MJ, jeb domāts tas, ka totalitārā sistēmā ģēnijs var sakoncentrēt sev vairāk resursu?

Ok, kā novirzīt resursus ģēnijiem, tas ir svarīgs jautājums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 11, 2013
Krista, nekādu līdzsvaru vai personīgu kaifu es no tā negūstu. Man tas prosta ir obvious. Patiesībā biju daudz līdzsvarotāks un mierīgāks, kad vēl pumpains zēns būdams ticēju visiem tiem relatīvismiem un tml. hip trusimiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 11, 2013
Neticu, ka kādam cilvēkam var būt obvious, ka Dievs ir. Un, ka ģēnijs `rada bezgalību no nulles, tb čanelē Dievu`. `Obvious`šajā jautājumā var būt tikai pārdefinēts jēdziens `pārliecība, interpretācija, šķitums`, vobšem ticība.

Un te nav runa par cilvēku sabiedrības funkcijas pamatpatiesībām, kas var būt (un man ir) obvious.

Ja jau tu esi tik universāli redzīgs, tad padalies infā ar primitīvās paradigmas ubožestvām - kāds ir tavs obvious dievs, kāda tā daba, etc. (cik, noprotu, tavā gadijumā tas nav antropomorfais judokristiešu dievs - prokurors, kas tiesā taisnos un šķībos), vai tam piemīt apziņa, mērķis, nodoms?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 11, 2013
Ctulhu
Citāts
MJ, jeb domāts tas, ka totalitārā sistēmā ģēnijs var sakoncentrēt sev vairāk resursu?
Savā ziņā arī tas, bet points bija tomēr drusku cits. Redz, senos laikos, kad izglītība kā tāda bija elitāra, tad lai kļūtu par radošu cilvēku (pat ne par ģēniju), bija jāpieliek daudz pūļu, un jābūt reāli dedicated uz attiecīgo jomu. No dedicated savukārt izriet katra atsevišķā mēģinātāja augstākā kvalitāte (jo katrs iegulda accko darbu).

Mūsdienās, turpretī, visādas mākslas un mūzikas skolas (un pulciņi), vismaz civilizētajās zemēs, ir pieejami teju vai ikkatram, un, cik dzirdēts, tad cilvēki savus bērnus cenšas uz tādiem nosūtīt, kas ir labi un pareizi. Līdz ar to tad dedicated faktors vairs nav tik būtisks, jo, pa lielam, par mākslinieku skolas kursā var kļūt teju vai ikkatrs. Kas atkal nozīmē, ka cilvēku skaits, kas mēģina nodarboties ar māksliniecisko jaunradi ir daudz lielāks, kā agrākos laikmetos, un līdz ar to ka krītas viņu vidējā kvalitāte. Un pēdējais ir tas, par ko pārdzīvo Gnidrologs.

Man atkal liekas, ka daudz foršāk ir, ja jaunieši apgūst visādas tādas mākslinieciskas prasmes un tad paši organizējas grupās un sacer, Gnidrologaprāt, nevērtīgas dziesmiņas, vai sporto, vai dara ko citu tādu radošu, nekā tusē pa krūmiem, dzerstās, gopstopo garāmgājējus, dauza logus un visādi citādi kaitē sev un apkārtējiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 11, 2013
MJ, pag, bet ģēniju tad sanāk vismaz tik pat daudz, cik senāk, tkai māxlinieku vispār ir vairāk un līdz ar tp g''eniju % tajos zemāks. A abs. ģēniju skaitu tas (vismaz) nesamazina.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 11, 2013
MJ, pag, bet ģēniju tad sanāk vismaz tik pat daudz, cik senāk, tkai māxlinieku vispār ir vairāk un līdz ar tp g''eniju % tajos zemāks. A abs. ģēniju skaitu tas (vismaz) nesamazina.
Ja šī matemātika ir pareiza (un to mēs nevaram zināt, jo ģenialitātes ģenēze visdrīzāk vēl nav doskanāli izpētīta), tad tā sanāk gan.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 11, 2013
Neticu, ka kādam cilvēkam var būt obvious, ka Dievs ir. Un, ka ģēnijs `rada bezgalību no nulles, tb čanelē Dievu`. `Obvious`šajā jautājumā var būt tikai pārdefinēts jēdziens `pārliecība, interpretācija, šķitums`, vobšem ticība.
Obvious man ir tieši ģēnija esamība, kā cilvēces tā indivīda līmenī, kas savukārt ir pretrunā ar populāro postulātu par nurture/izglītība -> viss jeb ''visu var izskaidrot ar bee-boop saentisku spergošanu''. Nevienu nevar iemācīt kļūt par Mocartu, bet var apmācīt miljoniem Saljeri. Tādējādi vajadzība, ja ne pēc Dieva, tad vismaz pēc kāda absolūta logosa, faktiski rodas jau izrietot no augstāk minētā. Citādi jāsecina, ka transcendenti stāvokļi cilvēka apziņā rodās pilnīgā randomā, no kaut kādas kvantu zupas, kas savukārt nav skaidrojums nemaz.
Tieši tā pat vajadzība pēc absolūta reference pointa ir vajadzīga, ja neuzskati visus morālos vai estētiskos stāvokļus par vienlīdz pareiziem/labiem, kur tikai kaut kāda gaume un tikai tīri individuālā līmenī ir mērs. Ja relatīvisms nav patiess, tad no kā izriet objektīvais? Matērijas īpašībās tas neeksistē. Tad kur.


Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 11, 2013
Gnidrologs - tomēr materijas īpašībās, tikai augstākos strukturālos stāvos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 11, 2013
"Kamēr mūsdienu urbānajā vidē Tu norukā savas stundas vai maiņas, un pārējā laikā, pa lielam, aizmirsti par visu. Un brīvdienās guli cik ilgi gribi, kaut vai visu dienu."

Realitātē darba diena ilgst krietni ilgāk, ieskaitot darbu sestdienās un, reizumis, svētdienās. Nav Tev nekāds sociālisms, zinies.

Astoņu stundu darbadiena jau sen ir privilēģija. Apskaties austrumu virzienā vai mūsu pašu tautiešus britu salās. Vai šepat - kaut kādās maksimās strādājošos.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
le_haim
Nē nu bez šaubām, arī mūsdienās gadās Tevis nosauktās lietas, bet viņas vairāk ir raksturīgas mūsu batdakam nekā, piemēram, Rietumeiropai, kas mums ir zināms etalons `kā vajag`.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
Visur ir savas "maksimas", MJ.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
Visur ir savas "maksimas", MJ.
Jā, bet tajās tomēr strādā relatīvi neliela daļa populācijas. Pretējā gadījumā komunistu popularitāte būtu daudz augstāka.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
Ctulhu
Citāts
ģēniju tad sanāk vismaz tik pat daudz, cik senāk
... bet ne vairāk kā senāk? Tas liecina, ka ģēnijus neražo demokrātijas un ZTP, bet gan ka ģēniji vienkārši piedzimst un IR.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
MJ
Citāts
Pretējā gadījumā komunistu popularitāte būtu daudz augstāka
Komunisti ir ļaunie. psrs bija totalitārisma lievalsts, utt, utml - to tagad māca skolās.
Tāpēc komunisms automātiski cilvēkiem apziņā un zemapziņā ir kā ļaunais arhetips.
Odnako, tikai kaut kas komunismveidīgs var izglābt cilvēci no visiem tiem efektiem, kas pavada arvien straujāko ZTP. Piem, pēc relatīvi neilga laika roboti varēs aizstāt cilvēku arvien vairāk vietās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
EzītisMiglā
Citāts
... bet ne vairāk kā senāk? Tas liecina, ka ģēnijus neražo demokrātijas un ZTP, bet gan ka ģēniji vienkārši piedzimst un IR.
Jā, bet tai pat laikā ir jāatceras, ka viss (pareizāk sakot, lielākā daļa no tā), kas bija atklājams/izgudrojams viegli, jau sen ir atklāts/izgudrots. Palikušas ir lietas, kas lielākoties prasa lielu darba, laika, resursu un priekšzināšanu ieguldījumu, tāpēc ģēnijiem sevi pierādīt vairs nav tik viegli, kā senākos laikos.
Citāts
Komunisti ir ļaunie. psrs bija totalitārisma lievalsts, utt, utml - to tagad māca skolās.
Tāpēc komunisms automātiski cilvēkiem apziņā un zemapziņā ir kā ļaunais arhetips.
Jā - bijušajā sociālisma blokā. Francijā, Spānijā, Itālijā un UK šāda arhetipa nav.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
MJ
Citāts
viss (pareizāk sakot, lielākā daļa no tā), kas bija atklājams/izgudrojams viegli, jau sen ir atklāts/izgudrots.
Ne tuvu tā, - vienotā lauka teorija vēl gaida savus ģēnijus
Mākslā, mūzikā - vēl jo vairāk, tur nav visi skaņdarbi jau sakomponēti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Neticu, ka kādam cilvēkam var būt obvious, ka Dievs ir. Un, ka ģēnijs `rada bezgalību no nulles, tb čanelē Dievu`. `Obvious`šajā jautājumā var būt tikai pārdefinēts jēdziens `pārliecība, interpretācija, šķitums`, vobšem ticība.
Obvious man ir tieši ģēnija esamība, kā cilvēces tā indivīda līmenī, kas savukārt ir pretrunā ar populāro postulātu par nurture/izglītība -> viss jeb ''visu var izskaidrot ar bee-boop saentisku spergošanu''. Nevienu nevar iemācīt kļūt par Mocartu, bet var apmācīt miljoniem Saljeri. Tādējādi vajadzība, ja ne pēc Dieva, tad vismaz pēc kāda absolūta logosa, faktiski rodas jau izrietot no augstāk minētā. Citādi jāsecina, ka transcendenti stāvokļi cilvēka apziņā rodās pilnīgā randomā, no kaut kādas kvantu zupas, kas savukārt nav skaidrojums nemaz.
Nav iespējams nonākt pie secinājuma, ka dēļ cēlonības starp dievību un ģenialitāti jāeksistē dievībai. Ja dievības eksistence būtu fakts un to varētu izmantot kā premisu deduktīvu secinājumu veidošanā, tad nemaz nebūtu vajadzība pierādīt, ka tādai jāeksistē, vai ne? Tā "vajadzība" par kuru tu runā nepastāv.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
" Jā - bijušajā sociālisma blokā. Francijā, Spānijā, Itālijā un UK šāda arhetipa nav."

Nezinu gan. Līdz pat dzelzs priekškara sabrukumam propaganda pret ļaunajiem komunistiem risinājās arī "brīvajā"  jevropā. Ja tā godīgi, tā notiek arī šobrīd, atliek paskatīties ziņu virsrakstus par to, kā" savu pilsoņu brīvību apspiež " ļaunais Korejas" diktators " vai ūsainais tēvocis šepat kaimiņos.
Bet brīvprātīgs komunisms pats par sevi nav iespējams, jo ir pretējs cilvēka dabai.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
le_haim
Citāts
Nezinu gan. Līdz pat dzelzs priekškara sabrukumam propaganda pret ļaunajiem komunistiem risinājās arī "brīvajā"  jevropā. Ja tā godīgi, tā notiek arī šobrīd, atliek paskatīties ziņu virsrakstus par to, kā" savu pilsoņu brīvību apspiež " ļaunais Korejas" diktators " vai ūsainais tēvocis šepat kaimiņos.
Jā, bet tas nekādi netraucē šajās valstīs eksistēt legālām komunistu partijām, kuras turklāt vēl arī piedalās vēlēšanās un dabū kaut niecīgu, bet tomēr pārstāvniecību jamo parlamentos. Par spīti visai propogandai.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
le_haim
Citāts
brīvprātīgs komunisms pats par sevi nav iespējams, jo ir pretējs cilvēka dabai
Ja mēs skatam ģimeni, saimi, tad tur ir vienmēr bijis komunisms.
Protams, ir personiskais īpašums. Komunisms nenozīmē, ka personiskais īpašums ir kopējais. Krūzīte ir personiskā īpašumā, bet piens ir komunistiski kopējais. Vecāki atnes pienu, no vecākiem tiek prasīts, lai viņi to darītu. "No katra pēc spējām". Pienu sadala pēc tā, kuram vajag, nevis tikai vecākiem, kas pienu atnesa. "katram pēc vajadzībām"

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
ZTP pamazām ieviesīs komunismu, gribi vai negribi. Buržuji, protams pretosies, bet ar laiku tas viņiem izbeigsies. Būs līdzīgi kā ar visām tām autortiesībām, patentiem utml.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
" Jā, bet tajās tomēr strādā relatīvi neliela daļa populācijas."

Palielinoties dzimstībai, pieaugs vajadzība pēc visādām maksimām un cita apkalpojošā personāla. Kādam tas būs jādara, nav pat svarīgi, vai visus netīrumus savāks Čultu roboti, vai Austrumeiropas viesstrādnieki, kā tas šobrīd notiek britu salās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
le_haim
Pamazām visu savāks roboti. Cilvēki varēs iet ... uz kaut kurieni. Glābiņš, kā parasti, komunismā :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
le_haim
Pamazām visu savāks roboti. Cilvēki varēs iet ... uz kaut kurieni. Glābiņš, kā parasti, komunismā :)
Cilvēki varēs remontēt robotus :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
MJ
Robotus remontēs roboti. Visu vadīs AI. Ja joprojām dzīves pamats būs "max nopelnīt", tad būs ziepes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
Kā  " Jā, bet tas nekādi netraucē šajās valstīs eksistēt legālām komunistu partijām, kuras turklāt vēl arī piedalās vēlēšanās un dabū kaut niecīgu, bet tomēr pārstāvniecību jamo parlamentos. Par spīti visai propogandai."

Kamēr niecīgā Marksa piekritēju saujiņa nekādi neapdraud esošās varas pozīcijas, nav jēgas jamos sabāzt cietumā. Vienkāršāk ir barot lopus ar manis minēto propogandu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
Pie vispārējā robotu komunisma būs krasi jāierobežo dzimstība, jo resursu visiem nepietiks.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
le_haim
Dzimstība ir jāierobežo jebkurā sistēmā. Neviens netiks galā ar ģeometrisko progresiju. Kādā veidā ierobežot, tas ir cits jautājums.

Roboti un ZTP padarīs tos resursus ļoti lētus.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
" Ja mēs skatam ģimeni, saimi, tad tur ir vienmēr bijis komunisms."

Nu jā, sociālisms var eksistēt vienīgi nelielās grupās un pie nosacījuma, ka grupa ir iepriekš vienojusies par šādu sistēmu. Pretējā gadījumā, vienmēr atradīsies kāds, kuram vajag lielāku krānu kā pārējiem. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
" Dzimstība ir jāierobežo jebkurā sistēmā."

Nu jā, organizētā sabiedrības modelī jāsimulē kaut kas līdzīgs dabiskajai atlasei. Šobrīd šīs idejas īstenošanu traucē ģermokrātijas sargsuņi ar bumbvedējiem.


" Roboti un ZTP padarīs tos resursus ļoti lētus."

Problēma būs resursu nepietiekamība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
le_haim
Ģimenē tāpat kāds var gribēt vairāk par citiem. Jā, resursu nepietiekamība ir problēma.

Taču, pie nosacījuma, ka dzimstības problēma ir atrisināta - kāda veida resursu varētu principiāli pietrūkt? Pieņemam, ka enerģiju mēs ņemam kaut vai no Saules. Ja ir enerģija, tad varam nodarboties pat ar alķīmiju, būvēt zeltu pa atomiem utml.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
" kāda veida resursu varētu principiāli pietrūkt?"

Lielākā bēda būtu pārtika. Tiesa, šo problēmu varētu atrisināt ar lopu skaita ierobežošanu un ĢMO. Ja vēl sadomātu, kā padarīt apsaimniekojamas visas tam pagaidām nederīgās planētas teritorijas...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
le_haim
Citāts
Lielākā bēda būtu pārtika.
Kā to ņem. Ja mēs iemācītos audzēt kultūras hidroponiski un mākslīgi audzēt protoplazmu, tas varētu diezgan labi atrisināties.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
le_haim
Citāts
Lielākā bēda būtu pārtika.
Kā to ņem. Ja mēs iemācītos audzēt kultūras hidroponiski un mākslīgi audzēt protoplazmu, tas varētu diezgan labi atrisināties.
diezvai tas būs risinājums. tehnoloģiski ir vienkāršāk sintezēt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
diezvai tas būs risinājums. tehnoloģiski ir vienkāršāk sintezēt.
Nu nē, kāpēc. Augiem piemīt brīnišķīga īpašība audzēt biomasu no ogļskābās gāzes, ūdens un gaismas, tiesa, viņi tad ir drusku jāpiemēslo klāt ar slāpekli, fosforu un kāliju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
Tad jau nonāksim līdz Zamjatina "Mēs" un pārtikai uz naftas produktu bāzes. Nav vilinoša perspektīva.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 12, 2013
nez, ja naftu nojauc līdz sastāvdaļām un tās pārkombinē, tad laikam jau ir vienalga, no kurienes tā aminoskābe vai ogļhidrāts ir nācis. protams, ja varu izvēlēties, es ēstu normālu paiku, nevis tabletes un pulverus. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
diezvai tas būs risinājums. tehnoloģiski ir vienkāršāk sintezēt.
Nu nē, kāpēc. Augiem piemīt brīnišķīga īpašība audzēt biomasu no ogļskābās gāzes, ūdens un gaismas, tiesa, viņi tad ir drusku jāpiemēslo klāt ar slāpekli, fosforu un kāliju.
Viņiem piemīt arī nejauka īpašība - zems lietderības koeficents.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Te viens kandidāts paikas aizvietošanai :) http://en.wikipedia.org/wiki/Soylent_(food_substitute)
Edit Nesaprot pēdējo iekavu, pierakstīt ar roku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
diezvai tas būs risinājums. tehnoloģiski ir vienkāršāk sintezēt.
Nu nē, kāpēc. Augiem piemīt brīnišķīga īpašība audzēt biomasu no ogļskābās gāzes, ūdens un gaismas, tiesa, viņi tad ir drusku jāpiemēslo klāt ar slāpekli, fosforu un kāliju.
Viņiem piemīt arī nejauka īpašība - zems lietderības koeficents.
Jo?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
diezvai tas būs risinājums. tehnoloģiski ir vienkāršāk sintezēt.
Nu nē, kāpēc. Augiem piemīt brīnišķīga īpašība audzēt biomasu no ogļskābās gāzes, ūdens un gaismas, tiesa, viņi tad ir drusku jāpiemēslo klāt ar slāpekli, fosforu un kāliju.
Viņiem piemīt arī nejauka īpašība - zems lietderības koeficents.
Jo?
Jo tiek uzkrāta organikas veidā tikai aptuveni 5% no saņemtās Saules enerģijas (labākajā gadījumā). Proti - izgatavot mūžīgo dzinēju no bioloģiskas sisēmas nekādi nesanāks. Tjipa - audzēt priedes, priežu skalu gaismā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
Jo tiek uzkrāta organikas veidā tikai aptuveni 5% no saņemtās Saules enerģijas (labākajā gadījumā). Proti - izgatavot mūžīgo dzinēju no bioloģiskas sisēmas nekādi nesanāks. Tjipa - audzēt priedes, priežu skalu gaismā.
A kas mums liedz audzēt jamās kultūras kosmosā, kosmiskajās siltumnīcās? Saules gaisma - 24/365. Ūdens un mēslojums - ok, jāpieved klāt, atmosfēra arī jāuztur, bet atkal - enerģiju tam visam arī var ņemt no saules.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
Jo tiek uzkrāta organikas veidā tikai aptuveni 5% no saņemtās Saules enerģijas (labākajā gadījumā). Proti - izgatavot mūžīgo dzinēju no bioloģiskas sisēmas nekādi nesanāks. Tjipa - audzēt priedes, priežu skalu gaismā.
A kas mums liedz audzēt jamās kultūras kosmosā, kosmiskajās siltumnīcās? Saules gaisma - 24/365. Ūdens un mēslojums - ok, jāpieved klāt, atmosfēra arī jāuztur, bet atkal - enerģiju tam visam arī var ņemt no saules.
Nesanāks mazliet par dārgu braukt iepirkties uz kosmisko plantāciju? Diezgan daudz rapšu eļļas vajadzēs lai ar šatlveidīgu limuzīnu aizvizināties līdz tuvākajai kosmiskajai plantācijai........
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Masiks, ja ir izbūvēts orbitālo liftu gredzens, tad var būt arī, ka atmaksājas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Ja pareizi atceros, tad šobrīd nogādāt orbītā 500 gramus makā ap $10 000. :D Diezgan lielas cerības tiek liktas uz Virgin, jo sagaida, ka tie būs krietni optimizējuši izmaksas, kad beidzot nonāks līdz saviem privātajiem kosmosa lidojumiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
Ateists
500 gramus, tas ir - puslitru ? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ezis, ja blīvums ir 1, tad jā. Viss no sākuma ir dārgs, xini, cik pirmie mikrokalkulatori maxāja?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Ezis
Jā jā...spalvu vai svina? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Ateists
Ar cenu, te vairāk bija domāti spirta, rapšu eļļas, vai cukura tonnas, kas nepieciešamas viena kg svaigu kartufeļu nogādāšanai no orbītas un pretī tik pat daudz ūdens un minerālvielu nogādāšanai lai uzaugtu tas kilograms (svara ziņā, jo kā mums kādreiz stāsīja - esot tāds vielas nezudamības likums...)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Also, protams, var gadīties, ka interesantāk ir orbītā kolektēt saules energoju un to nogādāt uz Zemi, piemēram mikroviļņu starojuma veidā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Masiks, ja ir izbūvēts orbitālo liftu gredzens, tad var būt arī, ka atmaksājas.
Atmaksājas ūdeņraža kodolreaktors un ar to iegūtās enerģijas un ķīmiskās sintēzes palīdzību uzsintizēti cukuri, taukvielas un olbaltumvielas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Also, protams, var gadīties, ka interesantāk ir orbītā kolektēt saules energoju un to nogādāt uz Zemi, piemēram mikroviļņu starojuma veidā.
Interesantāk ir sirot pa Koipera joslu, fenderēt tur ledus asteroīdus un tos iebarot kodolreaktoriem. Vai mēģināt aplaupīt Urānu vai Neptūnu. Tām planētām ūdeņraža ir dakuja vairāk, nekā Zemes massa kopumā...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Masiks, iegooglē ``silicon adhesives``, tur ir dakuja... var arī latviski ``silikona līme``, jams uzreiz nosūta uz kurpirkt. Kura labāka - godīgi nezinu, iespējams, ka jānopērk un jāizprovē vairākas uz tā materiāla...

Iekopēšu šo ikdienas sarunās arī...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Gaisma

Vārdu gaisma cilvēki lieto vairākās nozīmēs: par gaismu mēs saucam ne tikai fizisko gaismu, bet arī saprāta gaismu, labestību, patiesumu, un arī Dievu.  Vispār par fizisko gaismu mēs saucam saules elektromagnētisko starojumu, ko pateicoties zemes atmosfērai iespējams redzēt ar cilvēka acīm. Fiziskā gaisma ir izrādījusies pārsteidzoša parādība, kuras dabu fiziķi atklāja un teorētiski izskaidroja tikai samērā nesen. Izrādījās, ka gaismai ir divējāda daba - tā var būt gan vilnis, gan daļiņa, kas bija paradoksāls atklājums un nesavienojams ar to, ko fiziķi par gaismu zināja iepriekš.

Par gaismu mēdz saukt arī saprātu pretstatot to neprāta tumsai, no šejienes arī tādi izteikumi kā gaišs prāts un pretēji - tumsoņa un tumsonība. Par gaismu, kas spīd pasaulē Jēzus sauc arī ticīgo labos darbus. Jēzus saka, ka acs ir miesas spīdeklis, kas liecina par cilvēka labestību vai ļaunumu (Mt. 5: 15-16; 6: 22-23). Arī ikdienas valodā mēs vārdu gaisma lietojam līdzīgi, labu cilvēku saucot par gaišu, bet ļaunu par tumšu.  Par gaismu mēdz saukt arī patiesību un šādā nozīmē saprotams arī Bībeles izteikums – „Dievs ir gaisma un viņā nav it nekādas tumsības” (1. Jņ. 1:5). Tādējādi redzam, ka vārdu gaisma cilvēki lieto daudz plašākā nozīmē, nekā tikai aprakstot elektromagnētisko starojumu.

Bībelē vārds gaisma parādās jau pašā tās sākumā, kad radīšanas pirmajā dienā Dievs sacīja: „Lai top gaisma. Un gaisma tapa.” (1. Moz. 1: 3) Bet kas tā bija par gaismu? Tā kā saule tika radīta tikai ceturtajā dienā, tad ir skaidrs, ka tā nebūs bijusi saules gaisma. Augustīns savā darbā Dieva pilsēta saka, ka ar vārdu „gaisma” šeit aprakstīta eņģeļu radīšana, kas izstaro garīgu gaismu, taisnīgumu un patiesumu.  Bazils Lielais, aprakstot Dieva radīšanas darbu grāmatā Hexaemeron, saka, ka radīšanas pirmajā dienā Dievs radījis fizisko gaismu.  Līdzīgi arī Luters un daudzi luterāņu teologi uzskatīja, ka lai gan ir grūti pateikt, kas tā bijusi par gaismu, tomēr tā bijusi fiziska gaisma.  Tomēr skaidri un noteikti dabiskās gaisma radīšana tiek aprakstīta tikai ceturtajā radīšanas dienā, kad Dievs radīja sauli, mēnesi un zvaigznes, „lai tie gaismotu zemi” (1. Moz. 14 -18) Tādēļ pareizāk būtu pirmās radīšanas dienas gaismu uzskatīt par Dieva gudrības, Dieva vārda un sākotnējā Dieva radīšanas plāna gaismu, kā tas atklājas psalma vārdos: „Tavā gaismā, mēs redzam gaismu.” (Ps. 36: 10)

Bez Dieva vārda, viņa radīšanas plāna gaismas mēs neredzētu nekādu jēgu un mērķi esamībai,  gaismas vietā mums būtu tumsa! Tādējādi pirmās radīšanas dienas gaisma attiecas uz mūžīgo Dieva nodomu un Svētajiem Rakstiem, kuros atklāts gan Dieva radīšanas plāns, gan tā īstenošana. Šādā nozīmē pirmās radīšanas dienas gaisma atspīd kā Dieva radīšanas plāns, kas atklājas Bauslībā, Israēla tautas vēsturē, Kristū un viņa baznīcā. 
Šī gaisma apgaismo Israēla tautas ceļu caur tuksnesi kā uguns stabs naktī (2. Moz. 13: 21), lai pasniegtu savai tautai derības dāvanu Sinaja kalnā, kura kalpos kā tālākais Dieva tautas spīdeklis un gaišums uz tās ceļiem (Ps. 119: 105). Tā ir Dieva mūžīgā nodoma gaisma, kas pēc nokāpšanas no Sianja kalna, liek spīdēt Mozus vaigam (2. Moz. 34-29). Tā pati pirmās radīšanas dienas gaisma, kā uz pasauli vērsta Dieva mīlestība vēlāk apgaismos Israēla tautu padarot to par „ gaismu citām tautām” ( Jes. 42: 6). Dievišķajam plānam turpinot spīdēt pretī tā galīgajam piepildījumam, visa Dieva radība kļūs viņa gaismas apņemta un piepildīta tā, ka „Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums” (Jes. 60: 19).

Līdzīgā veidā pirmās radīšanas dienas gaisma aprakstīta Jaunajā Derībā. Miesā nākušais Dieva Vārds nāk pie mums kā „patiesais gaišums”, kas nāk pasaulē, lai apgaismotu ikvienu cilvēku (Jņ.1:9). Dzīvojot Kristus gaismā un atmetot tumsības darbus Kristus baznīca – jaunais Israēls kļūs par „pasaules gaismu” (Ef. 5: 8-14; Mt. 5: 15). Kristus baznīca būs Dieva spožuma apgaismota gaisma, kuras gaisma ir Kristus, un šajā gaismā staigās un ceļu pretī Dieva mūžīgā nodoma piepildījumam atradīs visas pasaules tautas (Atkl. gr. 21: 23-24). Arī Pāvils, pamatodamies radīšanas stāstā, raksta: „Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.” (2. Kor. 4: 6) Tādējādi, kad Dievs saka: „Lai top gaisma”, viņš pavēl savam iecerētajam plānam kļūt redzamam un īstenoties radībā. 
Svētajos Rakstos vārds gaisma tiek lietots vairākās nozīmēs. Vispirms tā ir intelektuāla nozīme, kur gaisma tiek saprasta kā patiesība un tumsība kā nezināšana vai maldi. Otra ir morāla nozīme, kur gaisma tiek saprasta kā labais, bet tumsa kā ļaunais.

Kā jau iepriekš tika minēts, Dieva pašatklāsme caur bauslību un praviešiem tiek saprasta kā gaisma (Sal. pamāc. 6: 23; Ps. 119: 105; 130:2; 2. Pēt. 1:19) Dieva vārdus, ka viņš darīs savu tautu par gaismu pagāniem (Jes. 42:6; 49:6) Sīmeāns attiecina uz mazo Jēzus bērniņu (Lk. 2: 30-32), bet Pāvils un Barnaba uz savu evaņģēlista kalpošanu (Ap. d. 13: 46-47). Otrs veids - gaismas izpratne morālā nozīmē ir atrodams jau pie pravieša Jesajas, kurš saka, ka Jūdas iedzīvotāji kļuvusi morāli tik perversi, ka sauc ļaunu par labu un labu par ļaunu - tumsu par gaismu un gaismu par tumsu (Jez. 5:20). Šādā nozīmē vārdu gaisma bieži lieto arī Pāvils savās vēstulē (Ef. 5: 8-14; Rom. 13: 11-14; 1. Tes. 5: 4-8; 1. Kor. 4:5). Līdzīgā nozīmē vārdi gaisma un tumsa tiek lietoti Jāņa evaņģēlija, kur prologā vārdam gaisma ir patiesības atklāsmes nozīme, bet, piemēram, Jņ. 11: 9-10 ieskanas arī morālas nozīmes elementi. Bībelē vārda gaisma spēks ir nevis tikai tajā, ka tā ļauj redzēt, bet arī dzīvot. „Ne tikai skaidrs redzējums, bet taisna rīcība ir svētība, ko sniedz gaisma”  Gaisma ne tikai ļauj zināt patiesību, bet arī patiesi dzīvot. Apustulis Jānis raksta, ka patiesā gaisma – Kristus jau ir atspīdējusi (1. Jņ. 2:8). Tā izstaro taisnību un mīlestību. Cilvēks tikai tad var teikt, ka viņš atrodas gaismā, ja viņš staigā mīlestības ceļus. Citādi viņš ir akls, nezina kurp iet un klejo apkārt tumsā. 

Tālāko izpratni par gaismu sniedz radīšanas stāsta vārdi: „Dievs šķīra gaismu no tumsas” (1. Moz. 1:4). Gaisma nāk pasaulē kā Dieva radīšanas darbs un tumsa ir viss, kas paliek ārpus tās piepildījuma. Sākotnējā gaismas nošķiršana no tumsas nav saistīta ar kritušo eņģeļu vai cilvēka ļaunumu, bet ar Dieva mīlestības triumfu, ko viņš jau sākotnēji iecerējis (Jes. 60:19). Tumsa šeit saprotama kā nekas un nekas nevar piedalīties radošā Dieva vārda gaismā. Dievišķais vārds rada – izsauc esamībā visu, kas ir, saskaņā ar Dieva mūžīgo nodomu. Dieva radības gaisma ir esamība un tā novelk robežu starp esošo un nesošo. Neesamība tāpat kā tumsa pastāv vienīgi kā bezcerīga, destruktīva, haotiska vēlme, kura Sātanam piemīt saskaņā ar viņam radīšanas kārtā piešķirto brīvību, vēlēties nebūt, nebūt daļai no Dieva radītās nākotnes. Tādējādi tumsa, grēks, ļaunums ir kāre pēc neesamības, vēlme nebūt radītam, vēlme, kas var pastāvēt tikai tik ilgi cik tā barojas no dievišķi izgaismotās realitātes, kuru tā vēlas noraidīt. Pretstatā Dieva vārdam – Esošais (JHVH) - Sātans, grēks, ateisms – visi ir negatīvi jēdzieni, kas apzīmē centienus noraidīt esamību un apskaut, gremdēties neesamībā.

Apustulis Jānis, atsaucoties uz radīšanas stāstu raksta, ka Kristū bija „dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma” (Jņ. 1:4) Vēlāk sarunā ar Nikodēmu pats Jēzus atklāj gan Dieva mīlestības gaismas glābjošo, gan tumsības pašiznīcinošo raksturu: „Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc ka viņu darbi bija ļauni.
Jo ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti.Bet, kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti." (Jņ. 3: 17-21)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs, jauki, ja par gaismu mēs alegoriski saucam saprātu, tad par tumsu - neziņu, vietiesību, naivumu un līdz ar to Tavs teksts par izziņas ierobežošanu ir ``tumsas`` teksts.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Patiesībā jau redukcionists esi Tu, cienījamais draugs. Piemēram, Maks Planks savā lekcijā Tartu saka, ka nav iespējams īzstrādāt patieso attieksmi pret morāles problēmām uz tīri racionālas izziņas pamata"

G. Raņķis raksta: "Totalitārisma sabrukums plašoos pasaules rajonos dod pamatu domāt, ka varētu notikt kultūras atveseļošanās, kuras gaitā no eksaktām zinātnēm aizgūtās pārspīlētās zinātniskuma pretenzijas izzudīs reizē ar atsaucēm uz to adeptiem." ...

"Gribētos tikai izteikt hipotēzi, ka zinātniskais pasaules uzskats ir milzīgs vispārinājums un satur ticības elementus, kas stāv ārpus stingras zinātnes un pāri tai"...

"Skepticisms savās galējās konsekvencēs var kļūt destruktīvs.. Daudzi procesi mūsu dzīvē parāda, ka, piemēram, bīstami ir pieiet ar šauri zinātniskām metodēm tādiem objektiem, kuri cieši saistīti ar morālajām vērtībām."

"Istenam zinātniekam patiesības meklējumi ir saistīti ar apziņu par savu zināšanu ierobežotību"

Zinātnē tiek sasniegts specifisks abstrakcijas līmenis, tur operē nevis ar pašiem empīriski dotiem ārpasaules objektiem, bet gan ar to idealizētiem vedoliem."


Heizenbergs atzīmē, ka ir pilnīgi nepareizi zinātnē galveno vietu piedēvēt loģiskajai domāšanai, cietu dabas likumu izpratnei un pielietošanai. Īstenībā - viņš saka - zinātnē un arī dabas zinātnē izšķirošā loma ir fantāzijai.

Vari piedevām paskatīties vairākus Volfganga Pauli atzinumus, ka garīgo un materiālo pasauli nav iespējams pat iedomāties izolēti.

Dainis Zeps raksta: "Reliģija tiešām nāk pa priekšu, pirms tās grūtās zinātnes. To mums parāda prakse,
kāda pieejama pagātnē. Arī tagadne ir līdzīga. Vēl tikai atliek piemetināk, ka nākotne nebūs citāda. Jā, vienmēr būs tā, ka reliģija ieņems šo priekšzināšanu posteni. Reliģija ir kā globālā zināšana par globālo. Un tāda tā paliks vienmēr. Zinātne nevar ieņemt šo vietu, kamēr mēs esam zemāka organizācijas līmenī nekā kāds vēl virs mums. Vēl reliģiju aspektā mēs drīkstam lietot kvalitāti – gudrība. Attiecībā uz zinātni tas ir
neadekvāti. Kā to saprast vai kā samierināties ar šo aspektu tādiem cilvēkiem, kas pieraduši dzīvot zinātnes pasaulē?"... Redze ir holograma un mēs redzes bildē ieraugām tikai detaļas, kas it kā veido pilno attēlu, bet pilno mēs neredzam, jo mums pietrūkst, kas? – gudrība, augstākas kārtības nepieejamība. Bet šī augstākā kārtība jau eksistē, vai mēs tai tiekam klāt vai nē. Tāpat kā debesis mums virs galvas, vai mākam tur aizkļūt vai. Tāpat kā putni lido gaisā, vai mēs mākam viņiem līdzipacelties spārnos vai nē."

Skat interesanto vakardienas rakstu http://www.nature.com/news/simulations-back-up-theory-that-universe-is-a-hologram-1.14328

Protams, kas gan ir šie cilvēki un viņu atziņas salīdzinot ar viedā Ctulhu ģeniālo redukcionismu! Lieta tikai tāda, ka Tu, draugs, ar saviem redukcionista un korespondējošās realitātes uzskatiem atrodies vēl kaut kur 19. gs. vidū.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 12, 2013
kopš kura laika randomi citāti ir arguments? ak jā, pareizi, randomi citāti no sapelējušiem tekstiem ir teologu galvenais arguments, nu jā.

un `kultūras atveseļošanās`, jāsmejas. zinām jau zinām, kādā virzienā šie bāleliņi grib redzēt notiekam to `atveseļošanos`. nē, paldies.

`Redze ir holograma`

kopš kura gada? :D

bez tam, kas vainas redukcionismam? tas, ka jebko lielāku par elementārdaļiņām var sašķelt tajās un izskaidrot (pat ja tas ne vienmēr ir praktiski iespējams) ar to kas notiek šo daļiņu līmenī, vien parāda, ka redukcionisms ir ja ne pietiekams, tad noteikti nepieciešams.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Nu jau kādu laiku viss ir hologramma. http://www.nature.com/news/simulations-back-up-theory-that-universe-is-a-hologram-1.14328

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 12, 2013
a viņi tajā rakstā runā par string theory, kas, cik man zināms, pati ir joprojām spekulācijas līmenī. ir jau labi, teorētiskā fizika ir vajadzīga bet šis tomēr ir vēl baigi far fetched.

bez tam, vārdam `hologramma` ir ļoti konkrēta tehniska nozīme (http://en.wikipedia.org/wiki/Holography). žurnālisti pārāk bieži izpludina jēdzienus kā tādas ūdenskrāsas un tad brīnās, ka sāk strādāt `sabojātā telefona` likums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
kopš kura laika randomi citāti ir arguments?

Jūs jau neko citu nedarāt, ka svaidāties ar randomām iedejām, ko patapinat no Wikipiki.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
ir vēl baigi far fetched

Un kas nav?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 12, 2013
kādi tev iebildumi pret wikipēdiju? normāla enciklopēdija, ļoti noderīga ja vajag atrast kopsavilkumu un kur meklēt tālāk, atsauces utt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Nu jau kādu laiku viss ir hologramma. http://www.nature.com/news/simulations-back-up-theory-that-universe-is-a-hologram-1.14328


jau kādu laiku tiek runāts par hologrammu, pat nezinot kas īsti ir hologramma. Diemžēl.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 12, 2013
`Un kas nav?`

fizikā - laikam viss līdz standartmodelim ieskaitot (tagad kad ir atklāts higgsa bozons).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Nu jā, Jums jau vien daļa ir vecmodīgi, otra par tālu aizgājuši, īsti mūsdienīga ir vienīgi imorālistika, transhumānisms un multiverss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Izskatās, ka Dainis Zeps šo to saprot no hologrammām http://www.ltn.lv/~dainize/MathPages/Hologramma.distinkcija.pdf
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Starp citu, Masik, Tu proti pierādīt Gēdeļa teorēmu? Zeps prot!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Izskatās, ka Dainis Zeps šo to saprot no hologrammām http://www.ltn.lv/~dainize/MathPages/Hologramma.distinkcija.pdf
lielāku ezotērisko huiņu esmu lasījis tikai delfinārijā. Viņš nevis saprot, bet žonglē ar atsevišķiem zinātniskiem vārdiem padarot tos par savdabīgu ezotērisku žargonu, JEJBOGU pat nesprotot šo jēdzienu nozīmi! Būtu luste- varētu pat ķidāt un pierādīt viņa totālo nekompetenci.
nu ĪSAM ieskatam - http://lv.wikipedia.org/wiki/Hologr%C4%81fija
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Starp citu, Masik, Tu proti pierādīt Gēdeļa teorēmu? Zeps prot!
Ja viņš to prot tik pat labi kā hologrāfiju lietot - tad nedodu par šo pierādījumu ne sprāgušu mušu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Juris Upatnieks (dzimis 1936. gada 7. maijā, Rīgā) ir latviešu izcelsmes amerikāņu fiziķis, kurš 1962. gadā kopā ar citu amerikāņu fiziķi Emetu Leitu izgatavoja vienu no pirmajām hologrammām.

Par Zepu Tev daļēji varu piekrist, bet kurš matemātiķis neslimo ar šīm lietām? Paskaties uz to pašu Gēdeli, ko tik viņš nebija sagudrojis. Einšteins smējās par viņu, bet bija spiests atzīt, ka matemātiski viss ir pareizi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Kamēr Ilārs & Co kritizē zinātni, tikmēr zinātne atrod daļiņu, kuras eksistenci paredzēja pirms 50 gadiem. Kritizē tālāk, Ilār. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ateist,

tikmēr zinātne atrod daļiņu, kuras eksistenci paredzēja pirms 50 gadiem

Tev pašam šis teikums neliekas smieklīgs?

Vai tas nebija Poppers, kurš teica, ka zinātni par zinātni padara tieši kritika, citādi tā ir pseidozinātne?

Ctulhu arī slavina kritiku, tikai ne pret saviem svētumiem, protams.

Es īpaši nekritizēju zinātnies atzinumus, kaut vai tādēļ, ka neesmu pietiekoši kompetents. Tomēr negrasos piekrist zinātnes dievišķošanai.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Izskatās, ka Dainis Zeps šo to saprot no hologrammām http://www.ltn.lv/~dainize/MathPages/Hologramma.distinkcija.pdf
lielāku ezotērisko huiņu esmu lasījis tikai delfinārijā. Viņš nevis saprot, bet žonglē ar atsevišķiem zinātniskiem vārdiem padarot tos par savdabīgu ezotērisku žargonu, JEJBOGU pat nesprotot šo jēdzienu nozīmi! Būtu luste- varētu pat ķidāt un pierādīt viņa totālo nekompetenci.
nu ĪSAM ieskatam - http://lv.wikipedia.org/wiki/Hologr%C4%81fija
A kā savādāk? Dieva bla bla nav cienīgs pretinieks vienādojumiem. Kā lai nabaga kristietis tādiem stājas pretī? Dievu izteikt kā vispārākos vienādojumus un parādīt kas ir kas nesanāk, atliek vienādojumus novilkt līdz bla bla līmenim. Tā nu tagad mēs var lasīt par to, kā kristiešu bla bla ir krutāks par zinātnieku "bla bla". :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Ilārs
Redzi, man gadījās lasīt vēl padomju laika popzinātnisko grāmatiņu par hologrāfijas tapšanu, veidiem, īpašībām un principiem. TĀ NEBIJA ezotēriska huiņa, bet pat visai garlaicīga zinātne. Aiz ko, ja es tagad dzirdu idiotsimu ka Visums ir hologrāfisks - man saceļas visas spalvas, jo kau ko TIK STULBU es nespēju pārvārīt. Manī rodas zvērīgas tieksmes tādām muldētājam tīri fiziski izsmērēt feisu pret asfaltu. Lai vairāk nespētu melot zobu neesamības dēļ.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Citāts
Tev pašam šis teikums neliekas smieklīgs?
Ne tik ļoti kā supermegagigafejas ideja. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
man saceļas visas spalvas, jo kau ko TIK STULBU es nespēju pārvārīt. Manī rodas zvērīgas tieksmes tādām muldētājam tīri fiziski izsmērēt feisu pret asfaltu. Lai vairāk nespētu melot zobu neesamības dēļ.

Tāpat jutās studenti Einšteina lekciju laikā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs, nu vispār jau tie uzskati par kaut ko izziņai nepieejamu ir kāreiz novecojuši.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
nu vispār jau tie uzskati par kaut ko izziņai nepieejamu ir kāreiz novecojuši

Kā tad, tikai visu iepriekš vajag reducēt uz galēju naturālismu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
man saceļas visas spalvas, jo kau ko TIK STULBU es nespēju pārvārīt. Manī rodas zvērīgas tieksmes tādām muldētājam tīri fiziski izsmērēt feisu pret asfaltu. Lai vairāk nespētu melot zobu neesamības dēļ.

Tāpat jutās studenti Einšteina lekciju laikā.
Atšķirās bacgrounds -  studenti zināja par tēmu daudz mazāk, nekā Einšteins, savukārt es, pat būdams amatieris - zinu vairak par šo tēmu, nekā tas vāvuļotājs, ij attiecīgi man IR pamats!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ateist,

Tu kā visi Tavas reliģijas pārstāvji smejies par visu, izņemot par to, ko vajadzētu smieties, proti, par sevi pašu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Vārdu ``hologramma``, tāpat kā vārdu ``kvanti`` ir ļoti iecienījuši muldētāji.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs, n;e mēs smejamies tikai par ticību pārdabiskiem spēkiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Masik,

Nestrīdos, lai zinātnieki to dara.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ctulhu,

Vārdu zinātne arī.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ctulhu,

Protams, protams, viss ir matērija, lai kas tas arī būtu vai nebūtu. Tā ir īsti zinātniska atziņa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Masik,

Nestrīdos, lai zinātnieki to dara.
Hmmm.... bet ne jau zinātnieki te ielika to linku uz Daiņa Zepa šedevru... ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

``Tā ir īsti zinātniska atziņa. ``

Jā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
Re nu, bija sarunas par komunismu un kosmiskās telpas iekarošanu, bet tad atnāca Ilārs ar sprediķiem...

" ari piedevām paskatīties vairākus lfganga Pauli atzinumus, ka garīgo un materiālo pasauli nav iespējams pat iedomāties izolēti. "

Kas tā tāda - garīgā pasaule?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Le-haim, nu Pauli vnk saka, ka nav nekādas izolētas ``garīgas pasaules``, tikai Ilārs ne tā saprata :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Zeps jau arī zinātnieks PhD matemātikā, un tas hologrammu vecis vispār - Heizenberga skolnieks un kolēģis. Kā es nabaga ļautiņš' lai zinu, kuram no jums taisnība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilār, uzzināt Tu vari izlasot, kas ir hologrāfija, saprotot tās principus nun pēs tam tapts izfunktierējot - var vai nevar būt tā, kā lej tie mistiķi
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Ateist,

Tu kā visi Tavas reliģijas pārstāvji smejies par visu, izņemot par to, ko vajadzētu smieties, proti, par sevi pašu.
Tu vnk nesaproti ka kristiešu bezkrāsainās idejas guļ neganti. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ctulhu,

Es ta sapratu labi, ko Pauli sacīja: http://www.paricenter.com/library/papers/peat20.php
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

``Piemēram, Maks Planks savā lekcijā Tartu saka, ka nav iespējams īzstrādāt patieso attieksmi pret morāles problēmām uz tīri racionālas izziņas pamata" ``

Jā, Planks ir godīgs - savam laikam. Tikai nedaudz kļūdījās - nevis ``nav iespējams``, bet ``nebija iespējams uz Planka laikā zināmā bāzes``

Tagad - kļūst iespējams.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ctulhu,

Mistiķiem es uzticos ne vairāk kā Tu, bet es jau esmu arī norādījis uz Tavu uzskatu mistisko pusi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs, manos uzskatos nav mistiskās puses.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Tagad - kļūst iespējams

Kas tic, tam visas lietas iespējamas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ctulhu,

Ir, ir ne tikai Tavos prāta klejojumos pa multiversu utt., bet Tav prasība pēc tieša kontakta iespējas ar Dievu ir izteikts misticisms.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Raņķis gan nedaudz jocīgi izsakās  - spļauj akā, no kuras pats dzēris. Distertāciju ta viņš Sverdlovskā aizstāvēja, pie ļaunajiem padomju militāristiem.

Devīze gan viņam pareiza:

Gunāra Raņķa dzīves devīze ir: Pati vērtīgākā īpašība dzīvē – mūžīgā zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un katru rītu atdzimst no jauna (Romēns Rolāns).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Par Tevi varētu sacīt to pašu, ko Pauli sacīja par Dīraku: Yes, yes, our friend Dirac has a religion, and its creed runs: "There is no God, and Dirac is his prophet."
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

`` bet Tav prasība pēc tieša kontakta iespējas ar Dievu ir izteikts misticisms.``

Nē, tas tā būtu, ja es apgalvotu, ka dievs eksistē. Es to nedaru. Līdz ar to kontakta trūkumam ir vienkāršs skaidrojums - dieva nav. Tas Tev teistam ir problēmas to izskaidrot savā sistēmā :D  Nepiedēvē savas problemas man.

Savukārt multiversi ir hipotēzes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Ctulhu,

Ir, ir ne tikai Tavos prāta klejojumos pa multiversu utt., bet Tav prasība pēc tieša kontakta iespējas ar Dievu ir izteikts misticisms.
Tā nav ar visiem fiktīviem objektiem, kurus grib uzdot par patiesiem - jo saprātīgāka prasība, jo lielāks misticisms? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Ilārs
Hologrāfija - tā (parasti)ir divu staru kopēja fotogrāfija kādā nesējā, fiksējot abu staru kopīgās interferences stāvokļus. Pēc tam, apstarojot šo fotogrāfiju tikai ar vienu no šiem stariem, mēs fizikālu procesu (gaismas rezonansē,interferencē ar kopējām gaismas pēdām) rezultātā iegūstam to otru gaismas staru. Attiecīgi - ja viens stars ir koherents lāzers, bet otrs - kaut kāda bilde, tad pēc tam apstarojot šo fologrammu ar lāzeru - iegūsim bildi. Teorētiski, apstarojot hologrammu ar bildi  - varam iegūt lāzera staru....
Matemātiski tas būtu tā, ka sajaucot 2 starus A un B, mēs iegūstam bildi ar putru ab, kuru apstarojot tikai ar A, mēs iegūsim tīru B.
Pie kam hologrāfijā stars A ir lāzera stars, stars B ir tas pats lazera stars tikai atstarots no objekta un atiecīgi modulēts ar objekta vizuālo informāciju.

Savukārt TO zinot, lasīt kaut ko tādu un nerēkt vai nedusmoties vienkārši nevar:
Citāts
Redze dod holografiskus attēlus, oža dod holografiskus ožas tēlus, dzirde dod holografiskus dzirdes tēlus, utt. Tauste līdzīgi. Bet svarīgākais, ka arī lingvistiskā mašīna mūsos strādā holografiskā režīmā. Valoda ir hologramma, vai, pareizāk, būvēta no holografiskiem blokiem, kas visi kopā veido universālo lingvo-kognitīvo mašīnu.
(C)DZ
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Sverdlovskā vai Novosibirskā, bet Raņķa devīze ir laba tajā ziņā, ka tur trūkst redukcionisma.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Paldies Masik par skaidrojumu, bet tas, ko Ctulhu sauc par karti, pilnīgā veidā būtu hologramma vai kā tagad izskatās hologrammas hologramma.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Nu redukcionisms vnk ir vēl viens nepieciešamais nosacījums. Zinātkāre un fantāzija ir vajadzīgas, bet bez zinātniskās metodes, kas ietver redukcionismu, mēs dabonam vot hologrāfisko visumu, kvantu apziņu, torsionu laukus, smalkās vibrācijas, homeopātiju, utt. Tb nobraucam garīguma grāvī.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs, varētu, bet informacijas ieraksts smadzenēs nav hologramma. Paskaties uz smadzņu uzbūvi un atrodi tur lāzerus. Nē, mikrocaurulītes šūnās nestrādā kā lāzeri, bija tāda hipoteze, bet neapstiprinājās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Raņķis cik zinu, studēja Ļeņingradā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Paldies Masik par skaidrojumu, bet tas, ko Ctulhu sauc par karti, pilnīgā veidā būtu hologramma vai kā tagad izskatās hologrammas hologramma.
Hologrammas hologramma? Tas takā būtu Dieva Dievs? Nu, ja iespējams viens, kapēc tiešām lai nebūtu iespējams arī otrs...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Jā, kandidātu viņš dabūja Leningradā, doktoru Sverdlovskā.

http://www.pipkalejs.lv/cd/sp/laikagramata/janvaris/rankis.htm
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ctulhu,

Piekrītu, ka zinātnē redukcionismam vajadzētu būt. Tāds pats redukcionisms ir labā teloģijā, vienmēr paliekot Dieva vārda robežās. Tāpat kā pseidozinātnieku pseidoteologu netrūkst. Par hologrammas skaidrojumu paldies tāpat kā Masikam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs, nu lūk. Zinātnē vajag redukcionismu. Tāpat kā indukciju, loģiku vispār un citas lietas, ko tur vajag. Zinātne pēta esamību. Esamība ir viss, kas ir.

Kur tad problēma?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Hmm, jā, teoloģijas ( daudzskaitlī, tāpēc ka to ir daudz) ir tādas kā parodijas par zinātni, kur empīrikas vietā ir attiecīgie teksti - katrai teoloģijai savs - kā ``patiesība`` un tad tālāk tiek lietota loģika. Sanāk ``trash in - trash out``, jo loģika informāciju nerada ( to dara empīrika) bet tikai saglabā.

Un vēl teologiem ir tā universālā ``iespēja``, kas zinātnē, par laimi nav - tad, kad loģika parāda pretrunas izejas tekstos, svētulīgi nopūsties - ahhhh, šitas ir liels noslēpums, pieņemams ticībā - un uzskatīt, ka jautājums ir atrisināts .

Tas ir - teoloģija nav ``godīga spēle`` pat pati sevī, tajā vienmēr var krāpties šādi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Varbūt varētu paprecizēt, ka zinātne pēta materiālo pasauli. Tai ir sava metodoloģija tās pētīšanai. Mūsdienu zinātne ir tiktālk specializējusies, ka iegūt kvalitatīvas zināšanas ārpus savas jomas praktiski nav iespējams. Pat savā jomā nosacīti. Pretendēt uz kaut ko vairāk nevajadzētu, neizklausās ticami. Wikipiki un dators nevar aizstāt autentisku pētniecību. Vajag tomēr reducēties arī šajā ziņā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

``Varbūt varētu paprecizēt, ka zinātne pēta materiālo pasauli. ``

Jā un tā ir visa pasaule. Līdz ar to šāds precizējums ir tautoloģija un nav pārāk vajadzīgs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Teoloģija pēta un skaidro Bībeli, tāpat kā zinātne Dabas grāmatu. Zinātnieki arī bieži nonāk strupceļā un maina paradigmas. Loģika jau nav visvarena un zinātnē ne viss ir pakļauts loģikai, tāpat kā teoloģijā. Te ir redukcionisms vietā - ja teksts to saka, tad paliekam pie tā. Ja dabas grāmata to saka, tad nevis tā ir vainīga, bet vaina ir racionālā loģikā. Jāatceras, ka mūsu prāts jau nav nokritis no debesīm kā gatavs instruments.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Jā un tā ir visa pasaule

Nesāc nu atkal! Tava matērijas definīcija jau ir klasisks tautoloģijas piemērs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

``Teoloģija pēta un skaidro Bībeli``

Tu kaut kā vienmēr aizmirsti pārējās teoloģijas, tās, kas attiecas uz Toru ( labi, tas ir gandrīz tas pats, kas VD), Korānu, Avestu, maiju leģendām utt.

``Zinātnieki arī bieži nonāk strupceļā un maina paradigmas.``

Jā. Un?

``Loģika jau nav visvarena un zinātnē ne viss ir pakļauts loģikai,``

Jau augstāk skaidroju - ieejas dati no empīrikas, apstrādā tos ar loģiku.

``- ja teksts to saka, tad paliekam pie tā.``

Ugu un tad sanāk 6000 gadu veca zeme :D

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Ilārs
Citāts
Teoloģija pēta un skaidro Bībeli,
Vai tas savā būtībā nav oximorons?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Pie kam teoloģija ir nevajadzīga, jo sakrālos tekstus tāpat pēta vēsture, lingvistika, etnogrāfija, folkloristika, mitoloģija. Tas ir - normālas zinātnes nozares bez kaut kādiem apriori pieņēmumiem mistiskiem .
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Reku, piemēram, autors, kas izpētījis Tuvo austrumu vēsturi un uzrakstījis iespējamo JK biogrāfiju, atmetot mistiskos izdomājumus

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
Aiz ko, ja es tagad dzirdu idiotsimu ka Visums ir hologrāfisks - man saceļas visas spalvas, jo kau ko TIK STULBU es nespēju pārvārīt. Manī rodas zvērīgas tieksmes tādām muldētājam tīri fiziski izsmērēt feisu pret asfaltu. Lai vairāk nespētu melot zobu neesamības dēļ.

В начале 1990-х гг. лауреат Нобелевской премии голландский физик Герард ’т Хофт и Леонард Сасскинд, один из основателей теории струн, предположили, что сама Вселенная может функционировать подобно голограмме. Они выдвинули потрясающую идею, что всё, что происходит в трёх измерениях повседневной жизни, может быть голографической проекцией физических процессов, происходящих на удалённой двумерной поверхности.


Брайан Грин "Ткань космоса.  Пространство, время и текстура реальности"

Недавние результаты гарвардского физика Хуана Малдасены, а также последовавшие важные работы Виттена и принстонских физиков Стивена Губсера, Игоря Клебанова и Александра Полякова показали, что (по крайней мере, в ряде конкретных случаев) в теорию струн заложен голографический принцип.
,

Брайан Грин "Элегантная Вселенная.  Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории"

может оказаться, что реальный мир — а не просто его тень — живёт на удалённой граничной поверхности, в то время как всё, что мы видим в трёх привычных пространственных измерениях, это проекция происходящего где-то там далеко. Можно сказать, что реальность похожа на голограмму. Или, на самом деле, на голографическое кино.


Брайан Грин "Скрытая реальность. Параллельные миры и глубинные законы космоса"

Tais grāmatās ir arī pastāstīts par to, kas ir klasiskā hologramma

:)

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
Ilārs
Citāts
Varbūt varētu paprecizēt, ka zinātne pēta materiālo pasauli.
Kas Tev liek domāt, ka eksistē arī kāda cita?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Kur Tev sanāk 6000 gadu?

tekstus tāpat pēta vēsture, lingvistika, etnogrāfija, folkloristika, mitoloģija

Tāpat kā zinātni pēta filozofija, socioloģija, psiholoģija un vēl neskaitāmas loģijas?

ieejas dati no empīrikas, apstrādā tos ar loģiku

Un kā ar empīrikas un racionālisma problēmu? Viss nav tik vienkārši.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan

Nesmīdini!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ezis, tas viss ir vnk formāls aprēķinu paņēmiens, nevis realitātes atspoguļojums.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

``Un kā ar empīrikas un racionālisma problēmu? ``

Prakse rāda, ka viss strādā.

Kur tad problema?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
Ctulhu
Citāts
tas viss ir vnk formāls aprēķinu paņēmiens, nevis realitātes atspoguļojums.
Tie zinātnieki gan saka ko citu. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

``Tāpat kā zinātni pēta filozofija, socioloģija, psiholoģija un vēl neskaitāmas loģijas?
``

Un zinātnes vēsture un gnozeoloģija, protams. Un?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Kur tad problema?

Zeps un Co.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Un zinātnes vēsture un gnozeoloģija, protams. Un?

No Tav izteikuma tad izriet, ka pati zinātne nav vajadzīga.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs, neizriet.

Zinātne ir realitātes fenomens, bībele ir realitātes daļa, attiecīgi gan vienu gan otru pēta joprojām tā pati zinātne. Tas ir - visu, sevi ieskaitot.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

``Zeps un Co. ``

Nu jā un vēl Šipovs, Akimovs, Buiķis, Šeldreiks, Muldašovs utt...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Nu Bībeli pēta cilvēki, kam ir gan specifiskas, gan visu Tevis iepriekšminēto zinātnes jomu zināšanas. Vienkāršs piemērs, tā saucamais jaunais Bībeles tulkojums latviešu valodā vietām ir dīvains, jo tulks nebūdams teologs vienkārši nav sapratis par ko tur ir runa.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Tais grāmatās ir arī pastāstīts par to, kas ir klasiskā hologramma
Mhm, tikai viņa netiek nekādi saistīta ar viņu pašu teoriju. Kā tikai - nu tas ir līdzīgi kā.... xxxxx.
Lai gan tur nav un nevar būt vienādība, bet gan tikai (!!!!!) poētiska tēlaina (!!!!) līdzība. Tik pat labi var apgalvot ka visuma modelis ir līdzīgs Sprīdītim. Nu, tīri tēlaini, protams.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Ilārs
Citāts
Kur Tev sanāk 6000 gadu?
Ja rūpīgi skaita bībelē pieminētās paaudzes, to deklarētos dzīves ilgumus, tad tā arī sanāk. +- kāds 1000 gadu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs, OK - kādas Tavuprāt specifiskas zināšanas tad vēl vajag sakrālu, okultu, mistisku textu pētīšanai bez manis jau minētajām?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Ilārs
Citāts
Nu Bībeli pēta cilvēki, kam ir gan specifiskas, gan visu Tevis iepriekšminēto zinātnes jomu zināšanas.
tas ir nonsens. bībeli nevar pētīt!!!!! To var iemācīties, bet pētīt..... mīlīt, vai tad bībele nebija Dieva vārds? Un Dieva vārds var tikt pakļauts PĒTĪŠANAI??
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Masiks, nu tpa;ēc jau tā teoloģija ir tāds dīvains pasākums :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
Tik pat labi var apgalvot ka visuma modelis ir līdzīgs Sprīdītim. Nu, tīri tēlaini, protams.
Tiešām, "tikpat labi"? Nebūs par daudz tēlaini? :)

Являясь, возможно, наиболее странной реализацией идеи о параллельных мирах, голографический принцип предполагает, что всё, что мы ощущаем, может быть полностью эквивалентным образом описано в виде нечто, происходящего на тонкой и удалённой поверхности. Он утверждает, что если было бы возможно понять законы, управляющие физикой на этой удалённой поверхности, и то, как происходящие там явления связаны с нашим опытом здесь, мы смогли бы полностью разобраться в окружающей действительности.

Tāda ir līdzība. Hologrāfiskais princips. Visuma uzbūvē un hologrammā darbojas vienādi.
Ne jau lāzera stari un plāksnītes, bet pats princips.

Mēģināsi atrast līdzību ar Sprīdīti?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: cthugha Decembris 12, 2013
`может быть ... описано`

nu bet tas te jau izskanēja - nevis reāls fenomens, bet veids, kā pierakstīt lietas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ja rūpīgi skaita bībelē pieminētās paaudzes, to deklarētos dzīves ilgumus, tad tā arī sanāk. +- kāds 1000 gadu.

Nav teikts, ka tās paaudzes seko viena otrai un nav kādas izlaistas.

Teoloģija izmantojot dāžādu citu nozaru palīdzību pēt ko Bībele tieši saka pati par sevi un kā tā pati skaidro vienu vai otru teksta daļu. Līdzīgi kā zinātne pēta matēriju kopsakarībās. Ja viena nozare atklāj ko citu, pretēju nekā otra nozare, tad kaut kas nav kārtībā. Specifiskas zināšanas ir tieši teksta kopējā izpratne un palīgnozaru sniegtā informācija. Atsevišķām pētniecības nozarēm bieži trūkst vai nu kopainas, vai iztrūkst kādas specifiskas nozares zināšanas. Piemēram, bieži vien Jēzus dzīves pētniekiem trūkst senebreju valodu, atsevišķu vēstures jomu un citu zināšanu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ilārs

Otrreiz atgādinu: Ilārs nezkāpēc runā par teoloģiju vienskaitlī un joprojām nelabo savu kļūdu. Kāpēc?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Tiešām, "tikpat labi"? Nebūs par daudz tēlaini? :)
Tiešām TIK PAT LABI, un tēlainība ir apmēram tai pašā līmenī.
Citāts
голографический принцип предполагает, что всё, что мы ощущаем, может быть полностью эквивалентным образом описано в виде нечто, происходящего на тонкой и удалённой поверхности.
mazāk ezotēriski sapistā valodā to apzīmē vienkāršāk - visu kas te notiek, var aprakstīt grāmatās. Formulu un lingvistisku tēlu veidos, pierakstītus ar simgoliskām zīmēm, ar melnu tušu uz balta, plakana papīra.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
cthugha
Ir ari citi citāti:

весь наш опыт — не что иное как голографическая проекция процессов, происходящих на некоторой очень далёкой поверхности, окружающей нас. Вы можете ущипнуть себя, и ваши ощущения будут при этом реальными, но они отразят собой параллельный процесс, который имеет место в другой, далёкой реальности.

Можно сказать, что реальность похожа на голограмму. Или, на самом деле, на голографическое кино.

Иными словами, возможно, что Вселенная подобна голограмме

Является ли Вселенная голограммой?

 мы и всё, что мы делаем или видим, сродни голографическим образам.

То, что мы переживаем в «объёме» Вселенной, определяется тем, что происходит на граничной поверхности, аналогично тому, как трёхмерное голографическое изображение определяется информацией, закодированной в плоской голографической маске.

Малдасена убедительно показал, что все физические процессы, воспринимаемые наблюдателем, живущим внутри этой Вселенной (в «пасте»), можно полностью описать в терминах физических законов, действующих на границе этой Вселенной (на поверхности банки).

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Nu jā un ja empirika , zinātne parastā rāda kaut ko vienu un kāda mistikas teksta interpretācija ( tas ir - kāda teoloģija) rāda kaut ko citu, tad miniet 3 reizes, kurā vietā kaut kas nav kārtībā :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ezis, tie citi citāti jau nu gan ir vnk pliki apgalvojumi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
Tiešām TIK PAT LABI, un tēlainība ir apmēram tai pašā līmenī.
Piemēru studijā! :)

Citāts
mazāk ezotēriski sapistā valodā
Tu ko, sēnes sapīpējies??? Kāda te ezotērika? Tā ir Fizika!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ezis, nu jau izstkatās ka tā ir Akimova tipa ``fizika``.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
Ctulhu
Citāts
tie citi citāti jau nu gan ir vnk pliki apgalvojumi.
Ne tik pliki kā Multiverss.
Tie rāda, ka Visuma uzbūvē ir hologrāfiskais princips.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
Ilārs
Citāts
Nav teikts, ka tās paaudzes seko viena otrai un nav kādas izlaistas.
It kā nav gan izlaistas. Tēvu-dēlu pārmantojamība, kurš kuru tur dzemdinājis. Iespējams ka ir kāda vājā vieta,bet tā nu nekādi nesanāks 10'000'000'000 gadu garumā.....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
Ctulhu

Citāts
nu jau izstkatās ka tā ir Akimova tipa ``fizika``.

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Greene
Brian Greene (born February 9, 1963) is an American theoretical physicist and string theorist.
hmmm... visiem, kas nav tev pa prātam, karināsi birkas klāt?
Pie kam, hologrāfiskais princips nemaz nav viņa izdomājums, - tais 3 grāmatās ir kāreiz par Visuma uzbūvi, un fiziku,.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ezis, nevis ir, bet varētu būt, ja eksistētu tā 2D plakne ar nezkādiem likumiem tajā, tb tas viss ir pievilkts aiz daudz garākiem matiem nekā multiverss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Piemēru studijā! :)
tu labi zini, ka varu. Taču man diemžēl ir loms uz ko tādu....  :D

Citāts
Tu ko, sēnes sapīpējies??? Kāda te ezotērika? Tā ir Fizika!
fizika, kas balstās  bibliskos salīdzinājumos un attālās līdzībās? Tjipa, mūsu galaktika ir tikpat sarežģīta kā mūsu smadzenes, tapēc varam pieņemt (apgalvot) ka Galaktika ir Lielas Smadzenes, kuras darbina SupersSaprātu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
tu labi zini, ka varu.
labi zinu, ka tu NEvari!  Ibo es devu tekstus no nopietniem avotiem, bet tu ārtumā nedajēdzi, ko runā. :)

Citāts
Taču man diemžēl ir loms uz ko tādu...
nuja, nuja ... es te varu visu un pirksti vēdeklī, pirmais čalis ciemā, tikai "nav laika" . :D

Citāts
fizika, kas balstās  bibliskos salīdzinājumos un attālās līdzībās?
Tu to par citātiem, ko es no Grīna grāmatas iedevu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
Ctulhu
Grīna grāmatas, rakstītas populārzinātniskā valodā, apmēram kā Hokinga grāmatas. Cilvēks ir, var teikt, tāda paša līmeņa zinātnieks.
Ezotēriskās nodarbēs nav pieķerts.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 12, 2013
Ezis, ir vagons un mazi ratiņi exotisku hipotežu un versiju par visuma uzbūvi, also šī man patīk/ nepatīk tieši tik pat, cik visas pārējās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Ezotēriskās nodarbēs nav pieķerts.
Nu tad šī ir tā reize.

Citāts
labi zinu, ka tu NEvari!  Ibo es devu tekstus no nopietniem avotiem, bet tu ārtumā nedajēdzi, ko runā.
Varu. Nav jau problēmas salīdzināt Sprīdīša čaklumu ar mūžīgo Visuma kusību. Dārgumu meklēšanu ar Patiesības meklēšanu un visu Zinību apslēpto dabu, utt....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 12, 2013
Gnidrologs - tomēr materijas īpašībās, tikai augstākos strukturālos stāvos.
Apgalvojums bez pamata.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 12, 2013
le_haim
Nē nu bez šaubām, arī mūsdienās gadās Tevis nosauktās lietas, bet viņas vairāk ir raksturīgas mūsu batdakam nekā, piemēram, Rietumeiropai, kas mums ir zināms etalons `kā vajag`.
un
Visur ir savas "maksimas", MJ.
Jā, bet tajās tomēr strādā relatīvi neliela daļa populācijas. Pretējā gadījumā komunistu popularitāte būtu daudz augstāka.
Rietumvalstu ''maksimās'' jau sen strādā poļi, nēģeri un latvieši. Tā kā ''maksimas'' un. tml. uzņēmumi ir mažoritāte un tie ir t.s. ''zemes sāls'', tad tajos strādā lielākā daļa pasaules pīpļu, kamēr rietumu dīkdieņi ar 30 stundu darba nedēļu siltos ofisiņos ar bulciņām, kafiju un internetu, ir temporāla un ekskluzīva parādība, uz kuru var ''tiekties'' kā uz normu tā pat kā uz aristokrāta vai monarha silto ligzdu.
Protams, tu vēl ar vien neuzrādīji avotus, no kuriem smelies savu ''senāk visi vergoja 25/24/7, bet lūk tagad viss ir labāk. Varbūt tās ir holivudas filmas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
Gnidrologs
Citāts
Protams, tu vēl ar vien neuzrādīji avotus, no kuriem smelies savu ''senāk visi vergoja 25/24/7, bet lūk tagad viss ir labāk. Varbūt tās ir holivudas filmas?
Strīdēties var par 24, bet tas, ka laukos (naturālajā saimniecībā) ir ko darīt no dienas dienā, ir aksiomātisks fakts, kas nav jāpierāda.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 12, 2013
Nav iespējams nonākt pie secinājuma, ka dēļ cēlonības starp dievību un ģenialitāti jāeksistē dievībai. Ja dievības eksistence būtu fakts un to varētu izmantot kā premisu deduktīvu secinājumu veidošanā, tad nemaz nebūtu vajadzība pierādīt, ka tādai jāeksistē, vai ne? Tā "vajadzība" par kuru tu runā nepastāv.
Vai kāds, bez paša autora, saprata šo dziļo domu? Pirmais teikums īpaši kruc.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
Gnidrologs
Citāts
Vai kāds, bez paša autora, saprata šo dziļo domu?
Cilvēks paziņoja, ka ģenialitātes fakts pats par sevi neimplicē dieva eksistenci, un nezinu kā citi, bet es šo paziņojumu atrodu par gana loģisku esam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 12, 2013
Gnidrologs
Citāts
Protams, tu vēl ar vien neuzrādīji avotus, no kuriem smelies savu ''senāk visi vergoja 25/24/7, bet lūk tagad viss ir labāk. Varbūt tās ir holivudas filmas?
Strīdēties var par 24, bet tas, ka laukos (naturālajā saimniecībā) ir ko darīt no dienas dienā, ir aksiomātisks fakts, kas nav jāpierāda.
Arī tev dzīvoklī ir ko darīt no dienas dienā. Iznest miskasti, pačurināt suni un salabot krānu. Mums te gāja runa par ''hard labour'' aļa darbs fabrikā vai ''maksimā'', kur vergo 10> h no zvana līdz zvanam 200-250 stundas mēneši, no tumsas līdz tumsai. Lauciniekiem tāds režīms ir tikai aktīvajos ražas sēšanas un vākšans laikos. Pārtējā laikā analgi miskastes iznešanai un suņu izstaigināšanai. Nemaz nerunājot par to, ka viņi strādā tur pat kur dzīvo un ar savu darbu tiešā veidā sevi baro, nevis eksistē ''no algas līdz algai'' režīmā, drebot par savu darba vietu un glumā apakšmenedžera reakciju uz pārāk garu atejas pauzi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 12, 2013
Gnidrologs
Citāts
Vai kāds, bez paša autora, saprata šo dziļo domu?
Cilvēks paziņoja, ka ģenialitātes fakts pats par sevi neimplicē dieva eksistenci, un nezinu kā citi, bet es šo paziņojumu atrodu par gana loģisku esam.
Tas katrā ziņā implicē jautājumu kā cilvēks spēj pārspēt pats savas robežas un no kurienes rodas spējas, kas nav apgūstamas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
Gnidrologs
Citāts
Arī tev dzīvoklī ir ko darīt no dienas dienā. Iznest miskasti, pačurināt suni un salabot krānu.
Tīri objektīvi, dzīvoklī ir mazāk darāmā nekā privātmājā - jo tur bez visa tā paša, kas dzīvoklī, vēl klāt nāk teritorija ar zālieniem, krūmiem, pieguļušo trotuāru, par kura tīrību esi atbildīgs Tu.

Ja pie privātmājas vēl nāk klāt dārzs un lopi, kā arī malkas apkure un ūdens nevis centralizēti, bet pagalmā akā, tad darāmā ir vismaz par kārtu vairāk kā dzīvoklī.
Citāts
Lauciniekiem tāds režīms ir tikai aktīvajos ražas sēšanas un vākšans laikos.
Jap, tikai sēšana un vākšana ir intervāli, plus vēl ravēšanas pa vidam...
Citāts
Nemaz nerunājot par to, ka viņi strādā tur pat kur dzīvo un ar savu darbu tiešā veidā sevi baro, nevis eksistē ''no algas līdz algai'' režīmā, drebot par savu darba vietu un glumā apakšmenedžera reakciju uz pārāk garu atejas pauzi.
Nu, sāksim ar to, ka līdz pat <brīvlaišanai> kurā tur gadsimtā zemnieks baroja ne tikai sevi, bet arī muižnieku vai kādu citu liekēdi, kuram apetīte nebija nekāda mazā. Tālāk - `baroja sevi`, protams, skan lepni, bet pie neražām un visādām citādām klizmām uz pavasari/vasaras sākumu varēja sanākt arī pabadoties, kamēr mūsdienās strādājošie, ieskaitot `Maximu` vergus, gluži badā tomēr nemirst. Nekad, kamēr viņiem ir darbs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 12, 2013
Gnidrologs
Citāts
Tas katrā ziņā implicē jautājumu kā cilvēks spēj pārspēt pats savas robežas un no kurienes rodas spējas, kas nav apgūstamas.
Hmm, kas tās par robežām? :)

Un, otra lieta - ģeniālās lietas bieži vien izrādās pagalam vienkāršas ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 12, 2013
Citāts
Ja pie privātmājas vēl nāk klāt dārzs un lopi, kā arī malkas apkure un ūdens nevis centralizēti, bet pagalmā akā, tad darāmā ir vismaz par kārtu vairāk kā dzīvoklī.

Nav svarīgi, kas, kur un kādos kvantumos ir darāms. Svarīgi ir - vai starp šiem darbiem iespējama pauze, proti, iespēja pieklājīgi atpūsties.

Citāts
Nu, sāksim ar to, ka līdz pat <brīvlaišanai> kurā tur gadsimtā zemnieks baroja ne tikai sevi, bet arī muižnieku vai kādu citu liekēdi, kuram apetīte nebija nekāda mazā.
Žīdi ir bijuši vienmēr.

Citāts
kamēr mūsdienās strādājošie, ieskaitot `Maximu` vergus, gluži badā tomēr nemirst. Nekad, kamēr viņiem ir darbs.
Nezinu gan. Bail pat iedomāties, kā mūsu valsts galvaspilsētā lops var izdzīvot ar maksimas piedāvāto minimālo algu. Gan jau pērk visus optima līnijas produktus savā darbavietā. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Gnidrologs
Citāts
Vai kāds, bez paša autora, saprata šo dziļo domu?
Cilvēks paziņoja, ka ģenialitātes fakts pats par sevi neimplicē dieva eksistenci, un nezinu kā citi, bet es šo paziņojumu atrodu par gana loģisku esam.
Tas katrā ziņā implicē jautājumu kā cilvēks spēj pārspēt pats savas robežas un no kurienes rodas spējas, kas nav apgūstamas.

Kā tas nākas, ka dažiem cilvēkiem kāda lieta padodas labāk nekā citiem? Nu, cilvēki ir dažādi un ar dažādām spējām. Tālāk - dažiem kaut kas padodas labāk nekā citiem. Un no šiem dažiem būs vēl daži, kuriem tas padosies vēl labāk. Un no šiem - daži, kam vēl labāk. Tā var turpināt ilgi, bet beigās mēs nonāksim pie paša labākā, talantīgākā, apdāvinātākā un ģeniālākā - piemēram, pie Mocarta. Tas ir dabiski, ka kāds būs vislabākais - savādāk nemaz nevar būt. Tu skaties uz šo dabisko vislabāko un domā - nē, tas nav iespējams, te noteikti ir kas pārdabisks.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
a_masiks
Citāts
Nu tad šī ir tā reize.
Un kas konkrēti tev šķiet esam ezotērisks tajā citātā?

Citāts
Varu. Nav jau problēmas salīdzināt Sprīdīša čaklumu ar mūžīgo Visuma kusību.
Neder. Sprīdīša čaklums nav mūžīgs. Visums nav saprātīgs, tāpēc navar būt čakls.
Tie ir tēlaini salīdzinājumi, un nekas vairāk.

Hologrāfiskajam principam apakšā ir matemātika. Tas balstās uz pētījumiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 12, 2013
Ctulhu
Citāts
ir vagons un mazi ratiņi exotisku hipotežu un versiju par visuma uzbūvi, also šī man patīk/ nepatīk tieši tik pat, cik visas pārējās.
Nuja, un tajā vagonā ir arī "Multiverss" .
Un kas tas vispār par patīk / nepatīk? Zinātnē??
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 12, 2013
Ctulhu,

Vispirms ir skaidrs, ka runa šeit ir par kristīgo teoloģiju. Kāpēc te jaukt iekšā vēl ko citu? Ja Tu vēlies runāt kā tā attiecas pret citām, tad varam to darīt. Bet pagaidām varbūt nomierinies, iedzer tēju un parunāsim par kristīgo teoloģiju.

Tālāk, teoloģija iedalās eksegētos, kas tieši pēta Rakstus, atsevišķo teksta vietu nozīmi,  sistemātiķos, kas pēta Rakstu mācību kopumā, teoloģijas vēsturniekos un praktiskajā teoloģijā, kas to visu cenšas apvienot un pielietot praksē.

Tagad iedomājies, kas nepieciešams, piemēram, Jēzus dzīves pētniekam. Viņam vispirms ļoti labi jāzina senebreju, grieķu, latīņu un ieteicams aramiešu, sīriešu, koptu un kādas trīs četras modernās valodas, lai varētu apgūt sekundāro literatūru. Tālāk viņam ir ļoti labi jāparzina teksta tapšanas vēsture, jāprot strādāt ar seno rokrakstu manuskriptiem, izšķirt to autentiskumu un svarīgumu. Bez šaubām viņam ir praktiski no galvas jāzina Vecās un Jaunās Derības Raksti, jāzina apokrifie raksti un apmēram 2000 gadu garumā tapusi dažāda veida reliģiska literatūra. Pēc tam viņam ir nepieciešamas labas zināšanas par jūdu tautas vēsturi, Romas impērijas vēsturi, Grieķijas un vēl citu antīko tautu vēsturi un kultūru. Tad vēl nepieciešams zināt jūdu un kristiešu baznīcas gada gājumu, tekstus kādi katrā konkrētā dienā lietoti, dievklpojuma norisi utt. Tad vajadzīgs labi zināt teoloģijas vēsturi un eksegētu viedokļus. Tad viņam vēl nepieciešamas zināšanas arheoloģijā,  socioloģijā, psiholoģijā, medicīnā un šo sarakstu varētu vēl krietni turpināt.

Tagad iedomājies, ka atnāk viens caurkritis sociologs vai psihologs vai garlaikots moderno laiku vēsturnieks un ņemās klāstīt savus uzskatus par Jēzus dzīvi. Tas ir diletantiski un naivi, bet Ctulhu tam tic, jo viņš no tā visa saprot vēl mazāk. Ja es kaut ko patiesi gribu zināt par bioloģiju es prasu Ctulhu vai citiem saviem draugiem, kas šajos jautājumos ir speciālisti, nevis kādam dziedniekam, fizioterapeitam vai psihologam. Tālāk cenšos pats lasīt, saprast un pārbaudīt, lai gan manas iespējas, protams, ir ierobežotas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 12, 2013
Citāts
Tagad iedomājies, ka atnāk viens caurkritis sociologs vai psihologs vai garlaikots moderno laiku vēsturnieks un ņemās klāstīt savus uzskatus par Jēzus dzīvi.
Nevajag 30 gadus mācīties teoloģiju, lai par Jēzus dzīvi pateiktu tik daudz, ka viņš nav dieva dēls. Tas par viņu arī ir interesantākais. Ja to atņem, tad Jēzu - parasto cilvēku paliks pētīt un apspriest tie, kam kas tāds tiešām interesē. :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 12, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Hologrāfiskajam principam apakšā ir matemātika. Tas balstās uz pētījumiem.
Mēs runājam par Visuma Hologrammu? Varētu palūgt atsauces uz šiem pētījumiem? Un, bez  šaubām, ar tiem saistīto matemātiku?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 13, 2013
(c) Tādējādi vajadzība, ja ne pēc Dieva, tad vismaz pēc kāda absolūta logosa, faktiski rodas jau izrietot no augstāk minētā

Visā tavā proklamācijā ir obvious acīs duroša nesimetrija. Uzkrītoša materiālisma/zinātnes devalvēšana un absolūtā logosa/dieva idejas admirācija. Ctulhu stils. Ja zinātne šī brīža stadijā vēl nevar atbildēt kas ir melnie caurumi, kāda ir geju ģenēze vai kas ir ģēnijs - tā nav zinātniskās paradigmas vaina. Tas vai nu ir teorētiski izzināms (laika/gadijuma jautājums) vai nav. "Es nezinu" ir visgodīgākā un objektīvākā patiesība no visām - un tas ir obvious.

Katrs cilvēks ir izolēts universs ar individuālu pieredzi un intelektu, attiecīgi relativitāte izriet kaut vai no šī vienkāršā fakta. Tas, ka lielākās daļas cilvēku vajadzības, intereses un gaumes pārklajas, veido noteiktu 'sadzīves absolūtismu`, bez obligātas neizbēgamas nepieciešamības to teiskot. To gan, protams, var darīt, ja bez tā nevar. Tb, ja gaume tāda.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
le_haim
Es par to, ka mājā un jo īpaši saimniecībā šedulētie darbi ir katru dienu, kamēr urbāno dzīvokli Tu mierīgi vari uzkopt, teiksim, reizi mēnesī. Ir starpība, vai ne?

Par to, kā lopi iztiek no vienas Maximas algas - jā, tā ir mistērija. Bet, ja attiecīgais lops nedzīvo ikurāt pavisam viens, tad jau šai mājsaimniecībai visdrīzāk ir vēl arī citi ienākumi, un, taupot uz ēdienu, var panākt brīnumu lietas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Un kā tad tur bija ar Jēzus figurēšanu vēstures avotos ĀRPUS evaņģēlijiem? Nebija gadījumā stipri trūcīgi, kas līdz ar to ir pietiekošs pamats Jēzus vēsturiskuma apšaubīšanai? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
a_masiks
Ar Grīna grāmatām nepietiks?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 13, 2013
"Es par to, ka mājā un jo īpaši saimniecībā šedulētie darbi ir katru dienu, "

Ja vien nevadāmies iz vispārējās "vairāk  ēst, mazāk strādāt" mantras, tad darbs savā saimniecībā ir vēlams, neļaujot lopam pārvērsties par uzblīdušu burgeru.
Darbs dara brīvu. :)

Un pārtika noteikti nav tas lauciņš, attiecībā uz kuru vajadzētu taupīt. Ja cilvēks, kurš divpadsmit stundas strādā smagu fizisku darbu, nevar iegādāties pieklājīgu ēdienu - tad jāsecina, ka ar sistēmu kaut kas nav kārtībā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Apkopojot Talla, Plīnija, Tacita un Svetonija sniegtos faktus, ir iespējams iegūt pietiekoši daudz vēsturisko datu, lai pat neliekot lietā jūdu un kristiešu avotus, atspēkotu savādo apgalvojumu, ka Jēzus nekad nav dzīvojis. Protams, atsauču uz kristīgo ticību klasiskajā literatūrā nav daudz, taču jāatceras, ka šajā laikā Romas impērijā kristietība tika uzskatīta par svešu, nicināmu un vulgāru austrumu māņticību. Ja tās pastāvēšanai oficiālā vara vispār pievērsa uzmanību, tad tai vispirms būtu jābūt policijas pārvaldei. Diemžēl Romas policijas pārvaldes dokumenti, tāpat kā daudzi citi pirmā gadsimta dokumenti ir zuduši uz visiem laikiem. Taču arī mūsu rīcībā esošie fakti ir pietiekami, lai izkliedētu šaubas par Jēzus vēsturiskumu.
Protams, pateikt jau var visu ko, kā Ateists te saka "par Jēzus dzīvi pateiktu tik daudz, ka viņš nav dieva dēls"

Te redzam interesantu attieksmi, kas nebalstās vēsturiskos faktos, bet aizspriedumos. Es jau arī varu iebāzt pirkstu mutē, brīdi to pazīžļāt un tad nākt klajā ar visāda veida paziņojumiem, piemēram, nav 30 gadus jānodarbojas ar bioloģiju, lai zinātu, ka cilvēkam un pērtiķim nav kopējs sencis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
EzītisMiglā
Nu, tev ar Brigaderes grāmatu nepietika........ ;D ;D ;D ;D ;D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Un kas konkrēti tev šķiet esam ezotērisks tajā citātā?
ja nopietni - tur viss ir šķērsām. Attēls (kas īstenībā ir ļoti ierobežots arī telpiski) tiek identificēts kā reāls vielas objekts, tiek ignorēts ka fologramma ir redzama kāda ārējā enerģijas avota iedarbības rezultātā un šis avots nav pati hologramma. Proti - tur ir daudz pseidozinātnisku pieņēmumu, apgalvojumu un reālas fizikālas loģikas noklusējumu. Pilns ezoērikas un pseidozinātnes pazīmju komplekts. Ja objkets smird kā sūds, izskatās kā sūds, garšo kā sūds - laikam taču ir pamats uzskatīt ka tas arī ir sūds?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
tad jāsecina, ka ar sistēmu kaut kas nav kārtībā

Nav, nav... stipri nav. Tu padomā - zinātne sasniegusi neparastus augstumus, Ctulhu stāsta par imortālistiku, bet te viens nabaga cilvēks 12 stundas strādājot nevar pat normāli paēst. Kur lai viņš dabū naudu visiem tehnikas brīnumiem un beigās vēl gēnu labošanai, iesaldēšanai un citām smalkām izdarībām. Secinājums: zinātnes un tehnikas progress arvien vairāk palielina nevienlīdzību uz zemes.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Taču arī mūsu rīcībā esošie fakti ir pietiekami, lai izkliedētu šaubas par Jēzus vēsturiskumu.
Proti- ir kaut kādas liecbas, (to laiku, nevis mūsdienu daiļliteratūra, piemēram Valtortes izpildījumā)  par to, ko Jēzus darīja, teiksim starp 10 un 32 gadiem?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ilārs

Citāts
Kur lai viņš dabū naudu visiem tehnikas brīnumiem un beigās vēl gēnu labošanai, iesaldēšanai un citām smalkām izdarībām. Secinājums: zinātnes un tehnikas progress arvien vairāk palielina nevienlīdzību uz zemes.
Mazliet pietrūkst faktu šādam secinājumam. Lai izveiktu secinājumu par nevienlīdzību, būtu nepieciešams arī apgalvojums par to, ka ir arī tādi kuri nestrādā 12 stundas, taču regulāri sevi iesaldē vai labo gēnus. Pretējā gadījumā šīs secinājums ir parasta muļķība, kas nekur netiek pamatota. Pat ne loģikā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
le_haim
Citāts
Ja vien nevadāmies iz vispārējās "vairāk  ēst, mazāk strādāt" mantras, tad darbs savā saimniecībā ir vēlams, neļaujot lopam pārvērsties par uzblīdušu burgeru.
Teorētiski jā. Bet ir drusku atkarīgs, vai Tu dari darbu, kuru varētu arī nedarīt (piemēram, izlaizi mauriņu savā pagalmā 2x dienā), vai arī to nevar nedarīt (piemēram, ikdienas kūts durvju atrakšana no sniega ziemā, lai varētu tās vispār atvērt).
Citāts
Un pārtika noteikti nav tas lauciņš, attiecībā uz kuru vajadzētu taupīt. Ja cilvēks, kurš divpadsmit stundas strādā smagu fizisku darbu, nevar iegādāties pieklājīgu ēdienu - tad jāsecina, ka ar sistēmu kaut kas nav kārtībā.
Par to, ka ar sistēmu kaut kas NAV kārtībā, ir visai acīmredzami :)

Bet, par to pašu pārtiku, ēst pilnvērtīgi var dažādi. Var, protams, pirkt otbornās karbonādes un ready to use salātus - kas ir patīkams un ērts, bet dārgs risinājums, bet var pirkt arī dažādus putraimus un sēdēt galvenokārt uz putrām, kas nav sevišķi mazvērtīgāks (tiesa nav tik garšīgs), bet tai pat laikā ir krietni lētāks risinājums.

Ilārs
Citāts
Apkopojot Talla, Plīnija, Tacita un Svetonija sniegtos faktus, ir iespējams iegūt pietiekoši daudz vēsturisko datu, lai pat neliekot lietā jūdu un kristiešu avotus, atspēkotu savādo apgalvojumu, ka Jēzus nekad nav dzīvojis.
Hmm, nu varbūt Tu varētu pievest kādus citātus no šiem darbiem par pašu Jēzu, nevis par viņa sekotājiem? :)
Citāts
Taču arī mūsu rīcībā esošie fakti ir pietiekami, lai izkliedētu šaubas par Jēzus vēsturiskumu.
Par to, ka kristiešiem ir šādi `fakti`, es protams, nešaubos :)
Citāts
Secinājums: zinātnes un tehnikas progress arvien vairāk palielina nevienlīdzību uz zemes.
Ir dīvaini dzirdēt šādu secinājumu no kapitālisma apoloģēta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Masik,

Tas ir interesants jautājums, bet uz to lielākoties ir tikai netiešas atbildes. Tajā laikā nevienu šādi jautājumi neinteresēja. Mēs neko nezinām arī par Cēzara vai Augusta bērnību,  bet par Jēzus dzimšanu zinām pietiekoši daudz un zinām arī dažas epizodes no viņa bērnības. Cilvēkus daudz vairāk ir interesējis tas, ko Jēzus darīja savas dzīves pēdējā nedēļā, nekā pārējos dzīves gados.

Par to, ko īsti Jēzus darīja šajos gados, līdz sasniedza vīra briedumu, mēs zinām ļoti maz. Pirmie jautājumi, ko varam uzdot, ir – kādu izglītību Jēzus saņēma? Kādās valodās Viņš runāja? Vai Viņš lasīja un rakstīja? Uzreiz jāsaka, ka šie jautājumi ir ļoti grūti, ja vispār, atbildami. Tomēr mēģināsim atbīdīt gadsimtu plīvuru un kaut nedaudz ieskatīties šajos Jēzus dzīves gados. Sāksim ar valodu.

Jēzus dzīves laikā Palestīnā tika lietotas četras valodas – latīņu, grieķu, senebreju un aramiešu valoda. Latīņu valodā rakstīja un runāja galvenokārt tikai Romas okupācijas varas pārstāvji.

Ja kāds no Jeruzalemes jūdiem arī  kaut ko saprata no latīņu valodas, tad nacionālu un reliģisku apsvērumu dēļ, viņš to diezin vai lietotu. Vēl lielākā mērā tas attiektos uz Galilejas ciema Nācaretes iedzīvotājiem. Nav nekāda pamata domāt, ka Jēzus kādreiz runājis vai kaut ko rakstījis latīņu valodā.

Nedaudz citādi tas bija ar grieķu valodu, kas plašajā Romas impērijā kalpoja kā starptautiska ikdienas valoda. Tā tika lietota kārtojot darījumus, un lai gan pat tik izglītots vīrs kā jūdu vēsturnieks Jozefs Flāvijs to nepārvaldīja pilnībā, tomēr daudziem jūdiem šī valoda kaut kādā mērā pazīstama bija. Arī Jēzus kārtojot darījumus savā galdnieka darbā un Jeruzalemes apciemojumos būs saskāries ar grieķu valodu. Pilnīgi iespējams, ka Viņš zināja tik daudz grieķiski, lai varētu sarunāties ar Ponciju Pilātu savas pratināšanas laikā, nelietojot savas dievišķās spējas. Tomēr nav pamata domāt, ka Viņš sprediķojis vai rakstījis grieķiski.

Trešā tajā laikā lietotā valoda bija senebreju valoda. Pēc Bābeles trimdas 6. gs. pirms Kristus tā gan arvien mazāk un mazāk tika lietota ikdienas dzīvē. Tomēr tai joprojām bija svarīga loma jūdu reliģiskajā dzīvē. Tā bija jūdu Svēto Rakstu un citu reliģisko rakstu oriģinālvaloda, to lietoja arī dažādi sektantiski jūdu grupējumi un pavisam noteikti tajā rakstīja un sarunājās jūdu rakstu  mācītāji un reliģiskā elite. Tā kā Jēzus sludināja sinagogās un bieži sarunājās ar rakstu mācītājiem, Viņš būs pratis lasīt un runāt Bībeles valodā, tomēr ir grūti spriest cik labi Viņš kā cilvēks šo valodu pārvaldījis. Katrā ziņā ir skaidrs, ka ikdienas saskarsmē un sludināšanā Galilejas ciemos senebreju valoda lietota netika. Vienkāršo jūdu vidū tajā laikā parastā ikdienas valoda būs bijusi aramiešu valoda, ko jūdi pieņēma Bābeles trimdas laikā.  Ar šo valodu Jēzus bija uzaudzis un tajā Viņš arī sprediķoja un mācīja ļaudis.

Bet vai Viņš prata lasīt un rakstīt?

Pēc tām ziņām, kas atrodamas evaņģēlijos uz šo jautājumu atbildēt nav viegli un pētnieku domas šajā sakarībā dalās. Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, mums jāpievēršas plašākam kontekstam – izglītībai un lasītprasmei Jēzus dzīves laikā vienkāršo provinces jūdu vidū.

Spriežot pēc vēlākiem jūdu rabīnu rakstiem pat nomaļos jūdu ciematos pastāvēja skolas, kurās tika mācīti ebreju Svētie Raksti. Bērni skolu sāka apmeklēt no piecu, sešu vai septiņu gadu vecuma un beidza to divpadsmit, trīspadsmit gadu vecumā. Lai gan mazākā mērā nekā lasītprasme, arī māka rakstīt būs bijusi diezgan plaši izplatīta jūdu vidū. Šo pamatskolu sauca par grāmatas jeb Bībeles skolu. Pēc šīs skolas beigšanas īpaši apdāvinātie, kuru gan nebija daudz, turpināja pie rakstu mācītājiem studēt Bauslību. Skolotāju uzturēšana bija īpaši ar likumu noteikta, tā kā pat nabadzīgie bērni varēja apmeklēt skolas. Tomēr nav zināms vai šī pati situācija, kas pastāvēja 2. gs. pēc Kristus attiecas arī uz Jēzus dzīves laiku. Vēsturnieki šaubās, vai Jēzus saņēmis vispār jel kādu izglītību ārpus savas ģimenes. Tomēr pat ja tas ir tā, tad spriežot pēc evaņģēlijos atrodamajām ziņām, savā ģimenē Jēzus būs ieguvis ne tikai dziļi izpratni par jūdu ticības lietām, bet arī iemācījies lasīt ebreju Bībeli. Visnotaļ ticams, ka Viņš mācījies arī  vietējā Nācaretes sinagogā lasīt un skaidrot Rakstus. Pats par sevi saprotams, ka galdnieka darbā kopā ar Jāzepu Jēzus bija apguvis prasmi lasīt un parakstīt līgumus, kas bija nepieciešami šajā darbā. Tomēr atšķirībā no daudziem citiem saviem laikabiedriem, Jēzus prata lasīt sarežģītus teoloģiskos un literāros tekstus, tos labi izprata un spēja komentēt. Tādējādi varam sacīt, ka Jēzus patiešām nāk no vienkāršas zemnieku ģimenes, tomēr Viņš nebūt nav parasts zemnieks.

Bet kas Viņš īsti bija, pirms uzsāka savu reliģisko darbību? Vai Viņš bija kas vairāk, kā nabadzīgs galdnieks?

Domājot par Jāzepa un Marijas ģimenes dzīvi Nācaretē, nav šaubu, ka viņiem būs bijis arī savs zemes gabals, kuru tie kopa un šajā darbā droši vien ir piedalījies arī Jēzus. Lai gan tikai pāris vietās un netiešā veidā evaņģēlijos ir minēta Jēzus saistība ar galdnieka darbu, tomēr nav pamata šaubīties, ka šo amatu Viņš būs mācījies no Jāzepa un tajā iesaistīts jo no zēna gadiem. Nācarete bija mazs ciematiņš. Tajā dzīvoja aptuveni pusotra līdz divi tūkstoši cilvēku. Šo cilvēku vidū Jāzeps kopā ar vecāko dēlu Jēzu pelnīja sev iztiku ar namdara un galdniecības darbiem, darinot durvis, logus un dažādas mēbeles. Ar šādu darbu bagāts kļūt nevarēja, un pēc mūsdienu standartiem Nācaretes galdnieks Jēzus bija trūcīgs cilvēks, taču šajā ziņā Viņš neatšķīrās no citiem Galilejas iedzīvotājiem. Salīdzinot ar daudziem citiem tā laikmeta cilvēkiem Palestīnā, Viņš bija pat salīdzinoši labi izticis.

Galileju maz skāra arī tā laika politiskais haoss, un tādēļ Jēzus uzauga un lielu daļu no savas publiskās darbības pavadīja tam laikam neparasti mierīgos apstākļos. Ārēji Viņa zēna un jaunekļa gadi pagāja mierīgi, bez īpašiem ārējiem satricinājumiem, ikdienas darbā, rūpēs un priekos. Tā kā nekas īpašs šajā Viņa dzīves laikā nenotika, nav arī brīnums, ka evaņģēliji par to klusē. Atvase no Dāvida celma auga lēni, klusu un mierīgi.

Patiesību sakot, Jēzus no Nācaretes bija pat kaitinoši vienkāršs, parasts, jauks un mierīgs lauku cilvēks. Viņš nepiederēja pie sava laika reliģiskajiem un politiskajiem aktīvistiem, un Viņam nebija nekādu īpašu, no citiem cilvēkiem atšķirīgu reliģisku uzskatu vai pārdabisku spēju. Tādēļ kā vienkāršs Galilejas vīrs Jeruzalemes augstajās reliģiskajās aprindās Jēzus būs licies nenozīmīgs un neievērojams, līdz pēkšņi un negaidīti Viņš kļuva tiem bīstams.  Biežie Jeruzalemes apciemojumi Jēzus publiskās darbības laikā radīja arvien pieaugošu naidīgumu starp šo vienkāršo Galilejas vīru un Jeruzalemes augstajiem priesteriem. Vismaz tikpat nepatīkams Viņš kļuva arī farizejiem, kuru pašradīto dievbijību un reliģiskās izdarības līdzīgi citiem Galilejas iedzīvotājiem Viņš noraidīja. Tā kā aiz šīs klusās un neievērojamās ārienes slēpās pats Dievs, sadursme kļuva neizbēgama. Tomēr līdz tam brīdim nekas neliecināja, ka Jēzus būtu kaut kādā mērā atšķirīgs no citiem cilvēkiem. Lai varētu to labāk saprast, iedomāsimies kādu līdzību no mūsu laicīgās dzīves.

Tikai kinofilmās un romānos spiegi ir uzkrītoši, neparasti cilvēki. Patiesībā viņi ir ārēji gluži neievērojami ļaudis, kas nekādi neatšķiras no citiem līdzcilvēkiem. Kad tie negaidīti tiek atklāti, visi ir pārsteigti, jo domājuši, ka tas bijis pats ikdienišķākais un parastākais cilvēks. Lai gan Jēzus bija šīs zemes patiesais kungs un ķēniņš, tomēr Viņš ieradās šajā pasaulē, kad tā bija velna okupēta un paverdzināta. Tādēļ līdz pat noliktajam laikam Jēzus dzīvoja ļoti klusu, neuzkrītoši un mierīgi citu cilvēku vidū. Viņš arī bija patiess cilvēks, un tādēļ dzīvoja kā īsts un patiess cilvēks, bet tas, ka Viņš bija arī patiess Dievs pagaidām nevienam nebija jāzina. Katrā ziņā pats Jēzus labi apzinājās, ka atrodas sava niknākā ienaidnieka teritorijā. Viņš bija ieradies šeit, lai pieliktu punktu velna valdīšanai un atņemtu tai varu. Bet pirms noliktais laiks bija pienācis, neviens izņemot Jāzepu un Mariju par to pat nenojauta. Un pat viņi visai maz izprata Jēzus 12 gadu vecumā tempļa apmeklējuma laikā sacītos vārdus, ka viņam jādarbojas sava Tēva lietās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Es jau arī varu iebāzt pirkstu mutē, brīdi to pazīžļāt un tad nākt klajā ar visāda veida paziņojumiem, piemēram, nav 30 gadus jānodarbojas ar bioloģiju, lai zinātu, ka cilvēkam un pērtiķim nav kopējs sencis.
Nu tas jau loģiski, lai to zinātu pietiek izlasīt bībeli, tur taču ir izskaidrots, ka supergigamegafeja cilvēku radīja no nekā - dāāaā. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Īsumā:

Ja atmetam tīri ideoloģiskus aizspriedumus un radikāli ekscentriskus uzskatus, tad šaubām par Jēzus vēsturiskumu zūd jelkāds saprātīgs pamatojums. Galvenais avots, no kura smeļam informāciju par Jēzus dzīvi, protams, ir Jaunā Derība. Pat ja nebūtu nevienas citas norādes, kas liecinātu par Jēzu kā vēsturisku personu, Jaunās Derības dokumenti ir vairāk kā pietiekama liecība. Tajā deviņi vai desmit pa lielākai daļai viens no otra neatkarīgi autori divdesmit septiņos rakstos atspoguļo Jēzus dzīvi un mācību. Vēsturiskāk orientētie no šiem darbiem ir četri evaņģēliji - Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa, kā arī Apustuļu darbu grāmata.

Taču evaņģēliji nav vēstures grāmatas vai biogrāfijas mūsdienu izpratnē. Evaņģēliju mērķis nebija sniegt Jēzus dzīves aprakstu, bet pārliecināt lasītājus, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls un tādējādi vest tos pie ticības un mūžīgās dzīvības (Jņ. 20,31). Tātad evaņģēlistu mērķis bija savus lasītājus vest pie pārliecības, kas daudzkārt pārsniedz tīri vēsturiskas zināšanas. Tomēr nepareizi būtu domāt, ka evaņģēlisti vieglprātīgi attiecās pret vēsturisko patiesību. Kristietība jau no paša sākuma ir bijusi vēsturiska reliģija, un tās vēsts stingri balstījās Jēzus darbības vēsturiskumā. Ja Jēzus dzīvei tā trūktu, tad kristietība jau ātri vien būtu kļuvusi par vienu no daudzajiem mistēriju kultiem un mūsu dienās jau sen būtu pilnīgi aizmirsta. Viens no evaņģēliju autoriem - ārsts un Pāvila ceļabiedrs Lūka - sava evaņģēlija sākumā raksta: "Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kā tās mums atstāstījuši pirmie liecinieki un Dieva vārda kalpi, tad arī es, visam no sākuma izsekojis, nolēmu tev, cienījamo Teofīl, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma" (Lk. 1: 1-4). Tātad, Lūka, pirms ķēries pie spalvas, kā īsts vēsturnieks ir iepazinies ne tikai ar citu autoru darbiem, bet rūpīgi tos pārbaudījis un salīdzinājis ar aculiecinieku liecībām.
Bez Jaunās Derības vēsturiski nozīmīgs Jēzus dzīves apstiprinājums ir arī jūdu vēsturnieka Jozefa ben Matthias pazīstama kā Jozefa Flāvija (ap 37. – 100. pēc Kristus) liecības. Tās atrodamas viņa darbos Jūdu karš (sarakstīts pēc 70. gada pēc Kristus) un Antiquities (ap. 93.– 94. gadu pēc Kristus). Par autentisku vairums vēsturnieku atzīst darbā Antiquities 20.9.1 par. 200 atrodamo piezīmi par Jēzus, kas tiek saukts par Mesiju, brāļa Jēkaba un dažu citu kristiešu notiesāšanu.

Savukārt jūdu Talmudā paustā attieksme pret kristietību ir naidīga, bet tajā nav centienu apšaubīt Jēzus vēsturiskumu.. Kristieši, izplatīdamies pa visu Romas impēriju sašķēla jūdu sinagogas, pievēršot tās locekļus Kristum un izraisot pastiprinātu romiešu varas uzmanību pret jūdiem. Ja Jēzus būtu mītiska persona, kas nekad nebūtu dzīvojis, neviens to nezinātu labāk par jūdiem, un viņi, protams, nekavētos šo faktu izmantot savā polemikā pret kristiešiem. Taču jūdi rīkojās pilnīgi pretēji. Viņi necentās noliegt Jēzus vēsturiskumu, bet centās Viņu diskreditēt un apgalvot, ka kristiešu sludinātā vēsts par Jēzu esot maldīga. Lai gan jūdu rabīniskajos rakstos ir maz ziņu par Jēzu Kristu, tomēr nevienā šo rakstu vietā netiek apšaubīts, ka Jēzus ir bijis konkrēta vēsturiska persona.    

Tāpat kā Tālmuda autori arī romiešu vēsturnieki neapšaubīja Jēzus vēsturiskumu. Par vienu no visagrākajām laicīgo autoru liecībām par Jēzu uzskata Tallu (Thallus), kas iespējams bijis samarietis un rakstījis pirmā gadsimta vidū vai beigās. Diemžēl Talla paša darbi nav saglabājušies, taču vairāki viņa darbu citāti atrodami baznīcas tēvu rakstos. Kristiešu hronists Jūlijs Āfrikānietis ap 221. gadu pēc Kristus, aprakstīdams saules aptumsumu Jēzus krustā sišanas brīdī raksta, ka Talls savu vēstures stāstu trešajā grāmatā "šo tumsu nosauc par vienkāršu saules aptumsumu, kas, manuprāt, nav pamatoti". Āfrikānietis norāda, ka dabisks saules aptumsums nevarēja notikt pilnmēness laikā. Taču tieši pilnmēness laikā notiek Pashas svētki, kuros Jēzus tika sists krustā. Interesantākais šeit, protams, ir tas, ka Talls nemēģināja noliegt Jēzus vēsturiskumu, bet centās ar viņa nāvi saistītos neparastos notikumus izskaidrot kā vienkāršas dabas parādības.
Bitīnijas pārvaldnieks Plīnijs Jaunākais (Gājus Plīnius Caecīlius Secundus 62. - 113. pēc Kristus) ir pirmais latīņu autors, kas minējis Jēzus vārdu. Savā vēstulē Romas ķeizaram Trajānam ap 112. gadu pēc Kristus Plīnijs vaicā - kā izturēties pret kristiešiem, kas pēc viņa uzskatiem, esot rupjas, bet plaši izplatītas māņticības varā un pielūdzot Kristu kā Dievu? Atbildes vēstulē Trajāns atzīst, ka kristieši neesot šā izcilā laika cienīgi un pelnot sodu. Protams, šīs vēstules nepierāda, ka Jēzus ir vēsturiska persona, taču tās apliecina, ka apmēram 80 gadus pēc Jēzus nāves daudz cilvēku Romas impērijā bija pilnīgi pārliecināti, ka Jēzus dzīve, nāve un augšāmcelšanās ir vēsturiski notikumi.

Romas vēsturnieks Tacits ( Publius Cornelius Tacitus dzimis ap 55. miris neilgi pēc 117. gada pēc Kristus) tiek uzskatīts par sava laika visrūpīgāko vēstures pētnieku. Imperatora Vespasiāna valdīšanas laikā Tacits kļuva par Romas senatoru un 2. gs. sākumā kalpoja par prokonsulu Āzijā netālu no Bitīnijas un bija tuvs Plīnija Jaunākā draugs. Ap 116. gadu savās Annalēs (Annals 15:44) Tacits, runājot par nabadzīgo kvartālu aizdedzināšanu Romā, norāda, ka tautā valdījusi pārliecība, ka šā ugunsgrēka vaininieks bijis pats Nerons. Lai novērstu šīs aizdomas Nerons vainu centies uzvelt kristiešiem, par kuriem pagānu sabiedrībā klīda visneticamākās baumas. Skaidrojot vārda kristieši izcelsmi Tacits raksta: "Viņu (t.i. kristiešu) vārdu atvasina no kāda Kristus, kam ķeizara Tibērija laikā prokurātors Poncijs Pilāts piesprieda nāves sodu. Bet uz brīdi apslāpētā māņticība atkal uzliesmoja no jauna, turklāt ne vien Jūdejā, šīs kustības šūpulī, bet arī galvaspilsētā (t.i. Romā), kur saplūst visādas briesmu un kauna lietas un atrod sev piekritējus". Tālāk Tacits stāsta, ka daudz Kristus sekotāju Nerona laikā tikuši kārti kā suņi, sisti krustā un sadedzināti. Šīs briesmīgās vajāšanas izraisījušas pat žēlumu pret kristiešiem. Šā, kristietību negatīvi vērtējošā, autora darba autentiskumu apšaubījuši tikai ļoti nedaudzi pētnieki un arī viņu argumenti nav izturējuši kritiku. Visticamākais, ka Tacits savas ziņas ieguvis no Plīnija Jaunākā, taču iespējams, ka viņam bijis pieejams arī imperatora arhīvs. Tacita vārdi nepārprotami liecina, ka aptuveni trīsdesmit gadus pēc Kristus nāves daudzi cilvēki arī impērijas galvaspilsētā Romā ne tikai nešaubījās par Jēzus mācību un dzīvi, bet bija gatavi savu pārliecību apliecināt pat ar savām asinīm.

Kāds cits romiešu vēsturnieks, imerātora Adriāna sekretārs Svetonijs (Suetonius C. S. Tranquillus dzīvojis 2. gs. pēc Kristus) ap 120. gadu pēc Kristus raksta, ka imperators Klaudijs padzinis no Romas jūdus, "kas kāda Chresta musināti nepārstāja dumpoties". Acīm redzot Svetonijs informāciju par nemieriem jūdu starpā bija ieguvis no Romas kārtībnieku protokoliem. Tātad jau drīz, apmēram 15- 20 gadus pēc Jēzus nāves, par Viņa dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos viena jūdu daļa runājusi ar citiem Romas jūdiem, kas beigu beigās novedis pie nekārtībām un jūdu izraidīšanas no Romas. Ziņas par šiem notikumiem atrodamas arī Lūkas sarakstītajā Apustuļu darbu grāmatā.

Jaunās Derības pētnieks Kraigs Blombergs par šīm romiešu vēsturiskajām liecībām saka: “Apkopojot Talla, Plīnija, Tacita un Svetonija sniegtos faktus, ir iespējams iegūt pietiekoši daudz vēsturisko datu, lai pat neliekot lietā jūdu un kristiešu avotus, atspēkotu savādo apgalvojumu, ka Jēzus nekad nav dzīvojis.
Protams, atsauču uz kristīgo ticību klasiskajā literatūrā nav daudz, taču jāatceras, ka šajā laikā Romas impērijā kristietība tika uzskatīta par svešu, nicināmu un vulgāru austrumu māņticību. Ja tās pastāvēšanai oficiālā vara vispār pievērsa uzmanību, tad tai vispirms būtu jābūt policijas pārvaldei. Diemžēl Romas policijas pārvaldes dokumenti, tāpat kā daudzi citi pirmā gadsimta dokumenti ir zuduši uz visiem laikiem. Taču arī mūsu rīcībā esošie fakti ir vairāk kā pietiekami, lai izkliedētu šaubas par Jēzus vēsturiskumu. Viens no ievērojamiem 20. gs. Jaunās Derības laika vēsturniekiem F. F. Brūss (Bruce) līdzīgi K. Blombergam pilnīgi pamatoti secina, ka "objektīvam vēsturniekam Jēzus Kristus un Jūlija Cēzara vēsturiskums ir vienlīdz neapstrīdams”. Šim secinājumam piekritīs nospiedošs vēsturnieku vairākums. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 13, 2013
" Secinājums: zinātnes un tehnikas progress arvien vairāk palielina nevienlīdzību uz zemes."

Nez, kā tieši zinātnes un tehnoloģiju progress palielina sociālo nevienlīdzību? Ļaunais Fords un industriālā revolūcija?
Un gēnu labošana noteikti nav Maslova piramīdas augšgalā . Bez gēnu optimizācijas un saldēšanās var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, bet ja nav ko likt uz zoba...
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Pat ja nebūtu nevienas citas norādes, kas liecinātu par Jēzu kā vēsturisku personu, Jaunās Derības dokumenti ir vairāk kā pietiekama liecība.
Jaunā Derība NAV dokumenti, tie ir vēsturiskas liecības. Ja Ilārs tiešām zinātu vēstures ābeci, viņš šīs lietas nejauktu.
Citāts
Evaņģēliju mērķis nebija sniegt Jēzus dzīves aprakstu, bet pārliecināt lasītājus, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls un tādējādi vest tos pie ticības un mūžīgās dzīvības
Ugu, līdz ar to evaņģēliji būtu jāvērtē apmēram tikpat piesardzīgi, cik PSKP `īsais kurss`...
Citāts
Tātad, Lūka, pirms ķēries pie spalvas, kā īsts vēsturnieks ir iepazinies ne tikai ar citu autoru darbiem, bet rūpīgi tos pārbaudījis un salīdzinājis ar aculiecinieku liecībām.
Ja tas tā būtu, tad evaņģēliji būtu vairāk vienisprātis par to, kurš, kad un kādos apstākļos PIRMAIS būtu saticis augšāmcelto Jēzu...
Citāts
Par autentisku vairums vēsturnieku atzīst darbā Antiquities 20.9.1 par. 200 atrodamo piezīmi par Jēzus, kas tiek saukts par Mesiju, brāļa Jēkaba un dažu citu kristiešu notiesāšanu.
Tu mums te nedod sprediķpalagu, bet labāk konkrētu attiecīgo citātu, lai paši varam izvērtēt.
Citāts
Bitīnijas pārvaldnieks Plīnijs Jaunākais (Gājus Plīnius Caecīlius Secundus 62. - 113. pēc Kristus) ir pirmais latīņu autors, kas minējis Jēzus vārdu. Savā vēstulē Romas ķeizaram Trajānam ap 112. gadu pēc Kristus Plīnijs vaicā - kā izturēties pret kristiešiem, kas pēc viņa uzskatiem, esot rupjas, bet plaši izplatītas māņticības varā un pielūdzot Kristu kā Dievu? Atbildes vēstulē Trajāns atzīst, ka kristieši neesot šā izcilā laika cienīgi un pelnot sodu. Protams, šīs vēstules nepierāda, ka Jēzus ir vēsturiska persona, taču tās apliecina, ka apmēram 80 gadus pēc Jēzus nāves daudz cilvēku Romas impērijā bija pilnīgi pārliecināti, ka Jēzus dzīve, nāve un augšāmcelšanās ir vēsturiski notikumi.
Šis NEKO nepierāda. Tas, ka 1. gs. beigās attiecīgajā teritorijā bija `Jēzus sekotāju kults`, vēl nekādi neimplicē, ka pats Jēzus bija reāla vēsturiska persona. Vai, vēl jo vairāk, ka viņš būtu bijis dievs.
Citāts
Skaidrojot vārda kristieši izcelsmi Tacits raksta: "Viņu (t.i. kristiešu) vārdu atvasina no kāda Kristus, kam ķeizara Tibērija laikā prokurātors Poncijs Pilāts piesprieda nāves sodu. Bet uz brīdi apslāpētā māņticība atkal uzliesmoja no jauna, turklāt ne vien Jūdejā, šīs kustības šūpulī, bet arī galvaspilsētā (t.i. Romā), kur saplūst visādas briesmu un kauna lietas un atrod sev piekritējus".
Šeit Tacits vienkārši pārstāsta kristiešu leģendas. Tas nepierāda, ka to galvenais varonis ir bijusi vēsturiska persona.
Citāts
Kāds cits romiešu vēsturnieks, imerātora Adriāna sekretārs Svetonijs (Suetonius C. S. Tranquillus dzīvojis 2. gs. pēc Kristus) ap 120. gadu pēc Kristus raksta, ka imperators Klaudijs padzinis no Romas jūdus, "kas kāda Chresta musināti nepārstāja dumpoties".
::)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Citāts
" Secinājums: zinātnes un tehnikas progress arvien vairāk palielina nevienlīdzību uz zemes."
Vislielāko vienlīdzību neieviesa šaujamieroču ieroču izgudrošana? Kad vēl vājie ir bijuši tik stipri un stiprie tik ievainojami?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Citāts
Kāds cits romiešu vēsturnieks, imerātora Adriāna sekretārs Svetonijs (Suetonius C. S. Tranquillus dzīvojis 2. gs. pēc Kristus) ap 120. gadu pēc Kristus raksta, ka imperators Klaudijs padzinis no Romas jūdus, "kas kāda Chresta musināti nepārstāja dumpoties".

Mhm.... savukārt Valtorte ļoti detalizēti un izsmeļoši apraksta Jēzus jaunību, un to kā Jēzus palīdzējis tēvam, viņa galdnieka grūtajā garbā, pelnīt iztiku. Kā jau bērnībā dziedinājis ļaudis no slimībām, pārsteidzis gudros rakstu pratējus ar savu neticamo gudrību, kā viņam lopiņi un savvaļas dzīvnieki klausījuši, un tādā garā....
Nez kuram no tiem lielāka uzticība būtu? Laikam taču smalkākai detalizācijai, vai ne?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Nē, Masik, Tu tāpat kā MJ vari iepazīties ar turpat 2000 gadu garumā veiktajiem vēsturiskajiem Jēzus dzīves pētījumiem. Jaunās Derības tekstus  par dokumentiem sauc tādā nozīmē, ka atrastie manuskripti ir mutiskas liecības pieraksti un to autori un saturs ir vēsturiski pārbaudāmi. "It is everything which may be preserved or represented in order to serve as evidence for some purpose." Pirmās kristiešu vēstures grāmatas ir sarakstītas balstoties uz aculiecinieku liecībām, tādēļ arī dokumentētas. Viens no nozīmīgākajiem pēdējā laika pētījumiem ir Ricard Bauckham darbs Jesus and the Eyewitnesses. Autora galvēnā tēze ir, ka evaņģēliji sniedz vēsturiski uzticamas aculiecinieku liecības. Varam par šo jautājumu atvērt jaunu sadaļu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Jaunās Derības tekstus  par dokumentiem sauc tādā nozīmē, ka atrastie manuskripti ir mutiskas liecības pieraksti un to autori un saturs ir vēsturiski pārbaudāmi
Gluži tāpat kā Korāns? Nu nu....

Citāts
Pirmās kristiešu vēstures grāmatas ir sarakstītas balstoties uz aculiecinieku liecībām, tādēļ arī dokumentētas.
Tikai, nezkādēļ, nevienu nemulsina fakts, ka PIRMĀS "aculiecinieku liecības" pierakstītas nieka 80-90 gadus pēc šiem notikumiem. Ņemot vērā to laiku un trienes vidējo dzīves ilgumu - tā laikam būs kāda otrā vai trešā "aculiecinieku" paaudze, ne? Laikam japieņem ka šādas liecības tiek nodotas tālāk ģenētiski, caur dzimumaktu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
a_masiks

Citāts
tiek ignorēts ka fologramma ir redzama kāda ārējā enerģijas avota iedarbības rezultātā
Kur problēma? Neviens taču nesaka, ka nav kāda ārēja enerģijas avota.
Neviens arī nepārmet to pašu Multiversam, - pasauļu šķelšanai tak vajag drausmīgi daudz enerģijas!

Citāts
daudz pseidozinātnisku pieņēmumu, apgalvojumu un reālas fizikālas loģikas noklusējumu.
Konkrēti! Kur ir pseidozinātniski pieņēmumi? Ko noklusē?

Es brīnos, kur šitā var braukt virsū fizikai! Normāla hipotēze, kā daudzas citas. Nekādas mistikas un ezotērikas.
http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_principle
pirmais teikums praktiski saka to pašu:
Citāts
The holographic principle is a property of quantum gravity and string theories that states that the description of a volume of space can be thought of as encoded on a boundary to the region—preferably a light-like boundary like a gravitational horizon.
ko tas "ezotēriskais".
Citāts
голографический принцип предполагает, что всё, что мы ощущаем, может быть полностью эквивалентным образом описано в виде нечто, происходящего на тонкой и удалённой поверхности.

Tad jau arī Multiversu var pieskaitīt pie ezotērikas un - vispār visu relativitātes teoriju un kvantu mehāniku?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

`` Autora galvēnā tēze ir, ka evaņģēliji sniedz vēsturiski uzticamas aculiecinieku liecības.``

Hmm, un ``Odiseja`` sniedz uzticamas liecības par ciklopiem, Scillu un Haribdu, tad cita teika par Heraklu (kurš, ja nemaldos , bija dieva dēls), par Lernas hidru ar 12 galvām... Nu Tu saprati. Ir pierakstīti nostāsti . Daudz un dažādi. Visu tautu. Uzticamas liecības. Ja?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
a_masiks
Citāts
Valtorte ļoti detalizēti un izsmeļoši apraksta Jēzus jaunību, un to kā Jēzus palīdzējis tēvam, viņa galdnieka grūtajā garbā
Tad būtu palikuši Jēzus taisīti krēsli, galdi un kas tur vēl.
Dīvaini, bet šādas relikvijas nekur nav (?) vēl "uzpeldējušas".
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
EzītisMiglā
Citāts
Kur problēma? Neviens taču nesaka, ka nav kāda ārēja enerģijas avota.
Tas, šoreiz, būtu kaut kas identisks laumiņām un troļļiem. Termodinamikas likumi atpūšas.

Citāts
Es brīnos, kur šitā var braukt virsū fizikai! Normāla hipotēze, kā daudzas citas. Nekādas mistikas un ezotērikas.
1) HOLOGRĀFIJAI KĀ TĀDAI IR NORMĀLI FIZIKAS LIKUMI. TOS ES NEAPSTRĪDU. IET RUNA, KA PAZIŅOJUMS PAR TO KA VISUMS, KAS NAV NEKĀDĀ SAKARĀ AR HOLOGRĀFIJU- BŪTU HOLOGRĀFISKS - IR BULŠITS UN EZOTĒRIKA.
Tieši tāpat kā apgalvojuma ka Saule domā, jo viņa ir līdzīgi apaļa kā Einšteina galvaskauss. Tu taču nevari noliegt - Saule taču ir apaļa? Tas ir zinātniski pierādīts! Tātad  - pierādīts arī tas ka Saule domā!! Jeb tomēr tā ir huiņa, nevis zinātniski pierādīta teorija?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
a_masiks
Citāts
Valtorte ļoti detalizēti un izsmeļoši apraksta Jēzus jaunību, un to kā Jēzus palīdzējis tēvam, viņa galdnieka grūtajā garbā
Tad būtu palikuši Jēzus taisīti krēsli, galdi un kas tur vēl.
Dīvaini, bet šādas relikvijas nekur nav (?) vēl "uzpeldējušas".
Jā, nu tas bija fakts, par kuru delfinārijs ieņirdza. Kā arī atcerējās koka šķepelītes no Jēzus krusta, no kurām kopā varēja savākties neliels malkas šķūnītis.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Jaunās Derības tekstus  par dokumentiem sauc tādā nozīmē, ka atrastie manuskripti ir mutiskas liecības pieraksti un to autori un saturs ir vēsturiski pārbaudāmi.
Tas, ka autors ir vēsturiski pārbaudāms, vēl neko neliecina, līdzīgi kā atsaukšanās uz vismaz dažām reālām vēsturiskām personām. Un vēstures kontekstā termins `dokuments` ir stingri definēts, viņu nevar staipīt pēc sirds patikas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Tā ir, vēsturiskus dokumentus nevar staipīt pēc sirds patikas, kā to daži te vēlas darīt. JD teksti ir pavisam atšķirīgi satura un tapšanas ziņa no Odiseja vai citiem antīkās literatūras tekstiem. JD dokumenti nav nostāsti. Ir svarīgi zināt kā šie teksti tika saglabāti un nodoti tālāk. Jūdu vidū bija atsevišķa profesija - cilvēki, kas stingri uzraudzīja tekstu pārrakstīšanu. Gadījumā, ja tekstā pārrakstot bija ieviesusies kāda kļūda, tā netika labota, bet teksta malā izdarītas piezīmes. Tekstus mācījās arī no galvas un nodeva tālāk nākošajam māceklim. Tā ir viena īpatnība, ka rabīni bija no galvas iemācījušies ļoti garus tekstus un stingri rūpējās par satura autentiskumu. Mūsu dienās to nav viegli saprast, bet viņiem tas bija darbs. Vēsturnieku vidū ir diezgan vienprātīga pārliecība, ka JD teksti ir tapuši pašu autoru un citu aculiecinieku dzīves laikā, nevis 80-90 gadus pēc tam. Ar JD tekstu kritisku pētniecību nodarbojas arī daudzi nekristieši un tā ir stingri zinātniska disciplīna.
Īsumā: http://www.str.org/articles/is-the-new-testament-text-reliable

The Verdict
 
What can we conclude from this evidence? New Testament specialist Daniel Wallace notes that although there are about 300,000 individual variations of the text of the New Testament, this number is very misleading. Most of the differences are completely inconsequential--spelling errors, inverted phrases and the like. A side by side comparison between the two main text families (the Majority Text and the modern critical text) shows agreement a full 98% of the time.[18]
 
Of the remaining differences, virtually all yield to vigorous textual criticism. This means that our New Testament is 99.5% textually pure. In the entire text of 20,000 lines, only 40 lines are in doubt (about 400 words), and none affects any significant doctrine.[19]
 
Greek scholar D.A. Carson sums up this way: "The purity of text is of such a substantial nature that nothing we believe to be true, and nothing we are commanded to do, is in any way jeopardized by the variants."[20]
 
This issue is no longer contested by non-Christian scholars, and for good reason. Simply put, if we reject the authenticity of the New Testament on textual grounds we'd have to reject every ancient work of antiquity and declare null and void every piece of historical information from written sources prior to the beginning of the second millennium A.D.
 
Has the New Testament been altered? Critical, academic analysis says it has not.


Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
JD dokumenti nav nostāsti.
Ilār, vēlreiz: JD nav neviena neviena dokumenta. Tie ir dažādu ticamības pakāpju leģendu pieraksti.
Citāts
Has the New Testament been altered? Critical, academic analysis says it has not.
Nav jau runa par alterēšanu, to jau neviens neapgalvo! Ne jau teksta 100% atbilstība oriģinālam nosaka tā ticamību!

Tātad vēlreiz, vēstures pamati iesācējiem:
- visspēcīgākais vēstures avots ir vēsturisks dokuments. T.i. oficiāls papīrs, vai nu tas būtu valdnieka rīkojums, vai atskaite, vai amatpersonu sarakste, jebkura iekšējās lietošanas dokumentācija, kuģa žurnāls vai armijas kauju žurnāls. Jaunā Derība, kā pats saproti, tāda nav.

- Tālāk ir vēstures liecības. Tā jau `neoficiālā` sarakste - hronikas, privāta sarakste un dienasgrāmatas, biogrāfijas un autobiogrāfijas.

Ja pirmais ir par 99% ticams, tad otrais der pieņemšanai zināšanai, bet ne sevišķi vairāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilār, cik es zinu, senajiem ēģiptiešiem un sumeriem arī bija līdzīgi hroniku nodošanas paņēmieni. Kāpēc tad Ilārs tagad netic Ra, Osirisam un Setham?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Citāts
Vēsturnieku vidū ir diezgan vienprātīga pārliecība, ka JD teksti ir tapuši pašu autoru un citu aculiecinieku dzīves laikā, nevis 80-90 gadus pēc tam.
Vēsturnieku, vai tomēr kristiešu lektoru vidū?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
a_masiks
Citāts
IET RUNA, KA PAZIŅOJUMS PAR TO KA VISUMS, KAS NAV NEKĀDĀ SAKARĀ AR HOLOGRĀFIJU- BŪTU HOLOGRĀFISKS - IR BULŠITS UN EZOTĒRIKA.
Tu vari bļaut ar vēl lielākiem burtiem, bet tas nemaina mūsdienu zinātnes uzskatus.  :)
Vari saukt zinātnes teorijas un hipotēzes par ezotēriku, ja tev tā patīk ...
Labāk palasi kādas populārzinātniskas grāmatas - tās Grīna ir ļoti labas, viņš saprotami skaidro.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
MJ,

JD nav neviena neviena dokumenta. Tie ir dažādu ticamības pakāpju leģendu pieraksti.

Kā tad! JD ir kādas 22 vēstules, un tās visas ir leģendu pieraksti. Ku ku!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
EzītisMiglā
es tev vēlējos līdz apziņai aiznest, ka hologrāfija ir zinatniska, pierādīta, matemātiska, empīriska, reāla un kāda tik vēl ne.
Hologrāfija pati par sevi.
Savukārt apgalvojums BEZ jebkāda pierādījuma, vienkārši uz antrpopomorfas līdzības pamata uzbūtvēts apgalvojums par Visuma hologrāfisko izcelsmi vai dabu - nav nedz zinātnisks, nedz jebkad pierādīts, nedz loģisks. Tas ir banāls antropomorfs jēdziena pārnešanas piemērs, kas pierāda tikai cilveka smadzeņu pērtiķveidīgo dabu, neko citu. Nedz to ka visuma hologrāfija būtu pieradīta, ka tā strādā, vai ka tā vispār ir reāla.
Arī Brigadere labi stāsta par Sprīdīti. Saprotami. Nu un tad? Teorijas un idejas vērtē ne jau pēc tā, cik tev viņas ļoti psiholoģiski labi patīk, Man, piemēram, VRT izraisa diskomfortu, bet no mana diskomforta VRT mazāk reāla nepaliek. Tieši tāpat Visuma hologrāfija - var patikt tev un vēl vesalam miljonam idiotu. Nu un tad? No tā, šī teorija patiesāka nealiek. Visu nosaka fizikas likumi, procesi, teorijas un EMPĪRIKA.  Jau minēju - Visuma hologrammas princips pārkāpj termodinamikas likumus. Kas, sobsna, musu visumā, nav novērots.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

Vēstules - un? Mūsdienās ir daudz vēstuļu, kur cilvēki raksta par to, ka šos nolaupījuši citplanētieši.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
MJ,

JD nav neviena neviena dokumenta. Tie ir dažādu ticamības pakāpju leģendu pieraksti.

Kā tad! JD ir kādas 22 vēstules, un tās visas ir leģendu pieraksti. Ku ku!
Nez, vai šīs vēstules netika rakstījis cilveks, kas nekad Jēzu acīs nebija redzējis, un diezgan krietni pēc Jēzus nāves?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Nu ja par pilsoni Saulu, tad jā. Kristieši no šī elegantui iziet ar pliko apgalvojumu, ka minētajam Saulam JK esot parādījies.

Aha, man nupat parādūjās Nyarlathoteps. Ilār, tev man jātic, viss.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
a_masiks
Citāts
Savukārt apgalvojums BEZ jebkāda pierādījuma, vienkārši uz antrpopomorfas līdzības pamata uzbūtvēts apgalvojums par Visuma hologrāfisko izcelsmi vai dabu - nav nedz zinātnisks, nedz jebkad pierādīts, nedz loģisks.
T.b. tie stulbie zinātnieki ir nezinātniski un neloģiski? Kas būs tālāk?

Citāts
The holographic principle is a property of quantum gravity and string theories
Lasi šo teikumu vairākas reizes, kamēr tev pielec!

Citāts
Tieši tāpat Visuma hologrāfija - var patikt tev un vēl vesalam miljonam idiotu.
Ja godīgi, tad man pie kājas, vai tas Visums ir/nav hologrāfisks.
Bet idiots šoreiz esi tu - grāmatas nelasi, neko nejēdz, bet brauc ar lielu muti. :)

Citāts
Jau minēju - Visuma hologrammas princips pārkāpj termodinamikas likumus.
Stīgu teorijas zinātnieki to nebija pamanījuši, drīksti aizsūtīt viņiem vēstuli, kazi, vēl Nobela prēmiju saņemsi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Kā tad! JD ir kādas 22 vēstules, un tās visas ir leģendu pieraksti. Ku ku!
Piedod, bet tās nav amatpersonu vēstules - dokumenti. Tās ir privātpersonu rakstītas vēstules privātpersonām, līdz ar to tās ataino skatījumu uz lietām caur konkrēto privātpersonu prizmu, un nevar kalpot kā kāda fakta 100% pierādījums.

Arī WW2 vēsturi neviens nerestaurē pēc karavīru vēstulēm uz mājām, bet pirmkārt pēc operāciju plāniem, divīziju kauju žurnāliem un visas pārējās DOKUMENTĀCIJAS. Karavīru vēstulēm un dienasgrāmatām ir tikai kopainu papildinošs raksturs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ezis

``The holographic principle is a property of quantum gravity and string theories``

Es neiru pārliecināts par šī teikuma jēdzīgumu. Cik ir nācies palasīt par stīgu un M-teorijām, no tām nekāds ``holografiskais princips`` neizriet.

Holografija pamatojas uz interferenci.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
MJ

Nu jā, ticīgs karavīrs var rakstīt uz mājām, ka varkar kaujā šo dievs izglāba. Tad ilārs no tā fiksi secinās, ka dievs ir - tā sanāk?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
EzītisMiglā
Citāts
T.b. tie stulbie zinātnieki ir nezinātniski un neloģiski? Kas būs tālāk?
Nekas. Buiķis arī tāds pats frukts. Saule tapēc nav apstajusies.

Citāts
Lasi šo teikumu vairākas reizes, kamēr tev pielec!
tieši tāpat kā ēters. Nu un?

Citāts
Stīgu teorijas zinātnieki to nebija pamanījuši, drīksti aizsūtīt viņiem vēstuli, kazi, vēl Nobela prēmiju saņemsi.
"Foršas" teorijas vārdā ne to vien viņi aizmirsušu. Nobelu nedod par feiku huiņu apgāšanu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Ctulhu
Tad tu arī palasi tās Grīna grāmatas. :)
3 gab, salīdzinoši viegli lasās.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
Nu jā, ticīgs karavīrs var rakstīt uz mājām, ka varkar kaujā šo dievs izglāba. Tad ilārs no tā fiksi secinās, ka dievs ir - tā sanāk?
Principā jā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
a_masiks
Citāts
Buiķis arī tāds pats frukts. Saule tapēc nav apstajusies
Pagaidām ezotēriku hologrāfiskajā principā ir saskatījis tikai kāds "a_masiks". ;)

Citāts
"Foršas" teorijas vārdā ne to vien viņi aizmirsušu.
Tad būtu jāatrodas bariņam ar citiem zinātniekiem, kuri apgāž šo teoriju. Ir tādi? Nava! Kāpēc? Sazvērestība?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Un vēl ir tāda lieta, ka Visums, protams, ir vienota kvantu sistēma un man ir aizdomas, ka daži to nekorekti sauc par ``hologrammas principu``.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Nez, vai šīs vēstules netika rakstījis cilveks, kas nekad Jēzu acīs nebija redzējis, un diezgan krietni pēc Jēzus nāves?

Vēstule ir rakstījuši tādi cilvēki, kā piemēram, Jānis, kurš bija kopā ar Jēzu no viņa publiskās darbība sākuma. Savā vēstulē Jānis raksta: "Ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas... to pasludinām arī jums" (1. Jņ. v. 1:1-3). Pāvils, kurš Jēzus dzīves laikā dzīvoja un mācījās Jeruzaleme noteikti bija redzējis gan Jēzu, gan viņa krusta sišanu. Pirmās Pāvila vēstules sarakstītas kādus 15 vai nedaudz mazāk gadus pēc Jēzus krusta nāves. Līdzīgi arī Pētera vēstules.

Ctulhu, Tav troļošanas veids te sāk atgādināt vienu otru citu. Tas garlaiko.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Pie kam Grīns arī nav tās teorijas fans, viņš to piemin savās grāmatās, kuras pēc būtības ir pārskats par visiem fizikas atklājumiem.
Viņš to principu neizceļ citu hipotēžu un teoriju vidū.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
man ir aizdomas, ka daži to nekorekti sauc par ``hologrammas principu``.
1. Tie "daži" ir ievērojami zinātnieki
2. Citi zinātnieki viņiem neiebilst.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

`` Pāvils, kurš Jēzus dzīves laikā dzīvoja un mācījās Jeruzaleme noteikti bija redzējis gan Jēzu, gan viņa krusta sišanu.``

Hmm, jums tur pamatojums skaitās ``noteikti bija redzējis``?

Tas viss?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
Nu jā, ticīgs karavīrs var rakstīt uz mājām, ka varkar kaujā šo dievs izglāba. Tad ilārs no tā fiksi secinās, ka dievs ir - tā sanāk?
Principā jā.

Bet ja tas karavīrs nosauc konkrēto dievu, un tas nesakrīt ar Ilāra ?

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ezis, es te redzu, ka neiebilst tāpēc, ka neuzskata par īpaši būtisku tādu interpretāciju. Nu tas , piemēram, līdzīgi, kā var ``for fun`` pieņemt, ka ir tikai viens elektrons vai cita daļiņa kas baisā ātrumā ``zīmē`` Visumu kā rastru, var pieņemt, ka viss ir kaut kādu N-dimensionālu procesu ``projekcijas`` un tā tālāk.

OK, piekrītu, ka mūsdienu stīgu/ M- un cilpveida kvantu gravitācijas teorijas ir gandrīz tajā pat spekulatīvajā līmenī, jo nav experimentu. ``Gandrīz`` tāpēc, ka tām labāk izstrādāts matematiskais aparāts.

``Viņš to principu neizceļ citu hipotēžu un teoriju vidū.``

Vot par to jau arī bazars.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ezis

``Bet ja tas karavīrs nosauc konkrēto dievu, un tas nesakrīt ar Ilāra``

Tad viņam šilierējas :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Informācija par laiktelpas apgabalu kvantu stāvokļiem var tikt ietverta tādu apgabalu robežās, kuros ir par divām dimensijām mazāk. Tas līdzinās tam, kā hologramma ataino trīsdimensiju attēlu uz divdimensiju virsmas. - Hokings pirms kādiem 10 gadiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
neiebilst tāpēc, ka neuzskata par īpaši būtisku tādu interpretāciju
t.i., ja kādi zinātnieki pateiktu, ka Visumu griež Sprīdītis, tad arī neviens neiebilstu?

Citāts
piekrītu, ka mūsdienu stīgu/ M- un cilpveida kvantu gravitācijas teorijas ir gandrīz tajā pat sekulatīvajā līmenī, jo nav experimentu.
kopā ar Multiversa hipotēzi, tai skaitā :)

Es tak nesaku, ka Visums noteikti IR hologrāfisks, bet tikai to, ka šī teorija ir zinātniska un pietiekami populāra, citādi to Grīns nebūtu minējis savās grāmatās (hmm.. visās trīs grāmatās).
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
Vot par to jau arī bazars.
Nē, bazars ir par to, ka tā teorija esot neloģiska un ezotēriska.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Hmm, jums tur pamatojums skaitās ``noteikti bija redzējis``?

Nē, tas bija viens blakus arguments, lai norādītu, ka Pāvils nav redzējis Jēzu tikai atklāsmē, kā Tu visgudri apgalvo. Savukārt kāds no jūsējiem ir redzējis kvarku?

Ctulhu, Tu nemitīgi troļļojies. Ja nav argumenti un neesi jautājumā iedziļinājies, tad kādreiz der arī paklusēt. Ja gribi nodarboties ar šāda veida argumentāciju, vari sacensties ar Gnidrologu. Domāju, ka viņš Tev drīz ierādīs vietu, ja jau nav to izdarījis.

Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Ctulhu
T.i., tu vari te fanot par Multiversu, - tad kur problēma, ja kāds cits fano par hologrāfisko visumu?
Abi no viena maisa un vienādā statusā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013

Tātad, cik es saprotu, runa ir vienīgi par tāda (N-2D) attēlojuma matematisko iespējamību un viss.

Nu ir tāda iespējamība.

Realizējas?  - stingri ņemot, nezinu.

a sobstvenno, par ko tad vispār strīds?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
a sobstvenno, par ko tad vispār strīds?
No manas puses - par to, ka daži nosauc šo teoriju par nezinātnisku, neloģisku un pat - ezotērisku.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

Bet ``varbūt bija redzējis`` jau nav nekāds arguments.

Kvarku - gluonu plazmu ``mūsējie``, kā Tu izsakies, ir redzējuši.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: EzītisMiglā Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
Realizējas?  - stingri ņemot, nezinu.
Ilārs te ielika, ka ir kādi pētījumi bijuši, iegūtas liecības par labu šai hipotēzei.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Ezi,

Ctulhu runā Svētās Zinātnes vārdā, tādēļ jebkurš viņa apgalvojums ir savā ziņā iedvesmots no augšas, kamēr visi pārējie ir tikai diletanti.

Vispār to sauc tā: Ir tikai viens Dievs - Zinātne un tās vienīgais pravietis ir Ctulhu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Vēstule ir rakstījuši tādi cilvēki, kā piemēram, Jānis, kurš bija kopā ar Jēzu no viņa publiskās darbība sākuma. Savā vēstulē Jānis raksta: "Ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas... to pasludinām arī jums" (1. Jņ. v. 1:1-3).
Nu Jānis jau arī evaņģēliju sarakstīja, un ja reiz viņš visur vazājās kopā ar Jēzu, kas viņam kavēja sākt rakstīt evaņģēliju Jēzus Krustā sišanas gadā vai neilgi pēc tam? Zini, kādus jokus ar cilvēku mēdz izspēlēt viņa atmiņa? Cik labi Tu atceries notikumus, kas ir notikuši 5, 10, 15 un vairāk gadus atpakaļ? Pie nosacījuma, ka NAV ne wikipēdijas, ne citu resursu, kuros ieskatīties atmiņas atsvaidzināšanai?
Citāts
Pāvils, kurš Jēzus dzīves laikā dzīvoja un mācījās Jeruzaleme noteikti bija redzējis gan Jēzu, gan viņa krusta sišanu. Pirmās Pāvila vēstules sarakstītas kādus 15 vai nedaudz mazāk gadus pēc Jēzus krusta nāves.
Vai nav gadījumā tā, ka par Pāvila gaitām PIRMS atgriešanās mēs neko tolkam nezinām? :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ezis, ā, sapratu. Redzi, vārds ``hologramma/ holografisks`` tāpat kā vārdi ``kvanti``, ``enerģija``, ``dimensijas`` ``vibrācijas`` ir ļoti iecienīti ezoterisku muldoņu vidū

Cik saprotu, par to masiks arī cepas.

Tb ja mēs sakām `ir tāda matematiska iespēja attēlot objektus ar lielāku dimensiju skaitu uz mazāk dimensionālas virsmas``, tad ir OK.

Ja mēs sakām `` Visums ir hologramma, tātad to mums rāda augstākais saprāts``, tad tas ir bullshit vulgaris.

Nu tā apmēram.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Ctulhu,

Tas nav pamatarguments, tomēr nav saprātīgi pamata domāt, ka Jēzus darbības laikā dzīvojot Jeruzaleme un studējot jūdu Akadēmijā, Pāvils neko nebija dzirdējis par notikumiem, kas satricināja visu Jeruzālemi.

Tavs iebildums vienkārši liecina, ka Tu nevēlies jautājumā iedziļināties, bet meklē jebkuru iespēju troļļot. Es jau arī to varu darīt, tur lielu mākslu nevajag. Ja nevēlies jēgpilni diskutēt, tad paklusē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
MJ, nu tak paskatamies, cik daudz leģendu ir sacerēts par Hitlera valsti un nu jau arī par PSRS.

Viss spektrs, sākot no mutantiem un beidzot ar citplanētiešiem un citām dimensijām.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Ctulhu
Tur vēl bija kaut kas par iespēju noteiktos apstākļos ieskatīties melnā cauruma iekšpusē. Ja pareizi sapratu, tad MC horizonts dēļ hologrāfiskā principa var saturēt infu par to kas ir iekšā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilār, un vai tad ``satricināja``? Nu tur bija permanenta kasīšanās starp okupacijas varu un teroristiem, t.i. ebreju radikāļiem - nacionalistiem. Nu romieši paņēmuši ciet vēl vienu teorristu grupējumu, nelielu, līderis sodīts parastajā veidā. Kur ``satricinājums``?

Kad Romā bija vergu sacelšanās, tad ar šādiem krustiem bija pilnas visas ceļmalas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ateists, jā kkas tāds bija, hologrammas daļa satur infu par visu hologrammu, tikai zemākā izšķirtspējā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Tas nav pamatarguments, tomēr nav saprātīgi pamata domāt, ka Jēzus darbības laikā dzīvojot Jeruzaleme un studējot jūdu Akadēmijā, Pāvils neko nebija dzirdējis par notikumiem, kas satricināja visu Jeruzālemi.
Te gan vietā atcerēties, ka ne-kristīgie vēsturnieki arī par šādiem notikumiem neko laikam nebija dzirdējuši, vai nebija tos diez ko pamanījuši... Jebšu arī, kas drīzāk, Tu vienkārši par to `Jeruzālemes satricināšanu` pamatīgi pārspīlē.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
MJ,

Domāju, ka Jānim tajā laikā bija citas rūpes, vēsturiski jautājumi viņu uztrauca vismazāk. Pēc satura spriežot, Jāņa evaņģēlijs ir viņa sprediķu apkopojums, kurus viņš teica kalpojot kā Efezas draudzes mācītājs 1 gs. 60-70tos gados. Protams, ka cilvēka atmiņa ir īsa, bet tajos laikos tā nebija piebārstīta ar troksi tādos apmēros kā mūsu dienās. Turklā notikumi bija tik ārkārtīgi nozīmīgi Jāņa un citu  apustuļu dzīvēs, ka tie bija iespiedušies atmiņā uz mūžiem. Visi, apustuļi, izņemot Jāni, par savām liecībām samaksāja ar savām dzīvībām. Kad esi šādas izvēles priekšā, tad padomāsi ko teiksi un ko nē. Pasaku dēļ neviens tik viegli neriskēs ar savu dzīvību, turklāt masveidā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Pasaku dēļ neviens tik viegli neriskēs ar savu dzīvību, turklāt masveidā. ``

Riskē un kā vēl. Paskaties kaut vai uz musulmaņiem, uz pārliecinātiem nacistiem, arī boļševikiem utt. Pilna vēsture, kā cilvēki upurējas aplamu pasaku dēļ.

Hmm, jā un cik mēs zinām par citu reliģiju pārstāvjiem, kuri gāja bojā, bet attiecās pieņemt kristietību?

``Turklā notikumi bija tik ārkārtīgi nozīmīgi Jāņa un citu  apustuļu dzīvēs, ka tie bija iespiedušies atmiņā uz mūžiem. ``

Un pamazām apaug ar glorificējošām fantāzijām. Parastā psiholoģija.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Pat ja Jēzus ir īsts un mācēja uzmest 6kārtīgo salto, tas tāpat neko nepierāda par viņa dievišķumu. Par to nekas neko nepierāda, izņemot bībeli, kura ir pareiza, jo dievs teica un dievs ir, jo bībelē tā rakstīts. Nu vai arī dievs ir, jo tam tic un tam tic, jo tas ir. Ilār, tā nav troļļošana, tu vnk esi izvēlējies tādu pozīciju, kuru nemaz nevar aprakstīt neizklausoties pēc troļļa, pat tu ne, tev tas visu laiku sanāk netīšām pats no sevis - cirkulārās loģikas īpatnība. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Kristus krustā sišanas notikumi risinājās Pasā svētku laikā un bija ļoti nozīmīgi. Jāatceras, ka vēl nesen Jānis Kristītājs bija sodīts ar nāvi un šie bija tā brīža aktuālākie jautājumi. Tiesa, jau drīz sākās savstarpējie jūdu kari un sacelšanās pret romiešiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs> Nu redzi - tāda bija viņu ikdiena. Dumpji, to apspiešna, jā, okupantu terors.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Pēc satura spriežot, Jāņa evaņģēlijs ir viņa sprediķu apkopojums, kurus viņš teica kalpojot kā Efezas draudzes mācītājs 1 gs. 60-70tos gados.
Piedod, bet mēģināt par vēsturi pasludināt sprediķus... pat Tev pietiek saprāta to nedarīt :)
Citāts
Protams, ka cilvēka atmiņa ir īsa, bet tajos laikos tā nebija piebārstīta ar troksi tādos apmēros kā mūsu dienās. Turklā notikumi bija tik ārkārtīgi nozīmīgi Jāņa un citu  apustuļu dzīvēs, ka tie bija iespiedušies atmiņā uz mūžiem.
Jā, mūsu atmiņās arī ir ierakstījusies Tautas Fronte un Barikādes. Teorētiski. Kaut arī patiesību par to, KAS īsti un KĀPĒC toreiz notika, šodien neviens vairs nezin.
Citāts
Visi, apustuļi, izņemot Jāni, par savām liecībām samaksāja ar savām dzīvībām. Kad esi šādas izvēles priekšā, tad padomāsi ko teiksi un ko nē. Pasaku dēļ neviens tik viegli neriskēs ar savu dzīvību, turklāt masveidā.
Pasaki to 26 Baku komisāriem, par piemēru.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Ateist,

Labāk nerunā par cirkulāro loģiku, piemēru te netrūkst.

Tas par ko es runāju pašreiz ir vēstures nevis ticības jautājums. Tas, ka Jēzus bija Dievs ir ticības jautājums, bet tam ir ļoti nopietns vēsturisks pamats.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Citāts
Tas, ka Jēzus bija Dievs ir ticības jautājums, bet tam ir ļoti nopietns vēsturisks pamats.
Ei nu, nopietnāks nekā pārējām 3000 zināmajām dievībām?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Tas par ko es runāju pašreiz ir vēstures nevis ticības jautājums. Tas, ka Jēzus bija Dievs ir ticības jautājums, bet tam ir ļoti nopietns vēsturisks pamats. ``

Bingo, šitie 2 teikumi ir pērle. Beigas pretrunā sākumam.

Kāpēc tad Tu jauc kopā vēsturi ar savu personisko ticību?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Kristus krustā sišanas notikumi risinājās Pasā svētku laikā un bija ļoti nozīmīgi. Jāatceras, ka vēl nesen Jānis Kristītājs bija sodīts ar nāvi un šie bija tā brīža aktuālākie jautājumi.
Jap, man arī ir aizdomas, ka tur tobrīd ij miermīlīgi disidenti (a ļa Jānis Kristītājs), ij vardarbīgi dumpji (a ļa tas, kura vadonis bija ņebezizvescnijs Baraba) bija samērā ikdienišķa parādība, un Jēzus nozīmība tajā brīdī likās megasvarīga vien viņa aktīvāko sekotāju saujiņai.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Tas par ko es runāju pašreiz ir vēstures nevis ticības jautājums.
Nope, ar evaņģēlijiem ir par īsu. Par Jēzus vēsturiskumu mēs varam runāt `most likely`, nevis `proved` līmenī.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
MJ,

Jāņa sprediķi bija aculiecinieka stāstījums!

JD teksti atšķirībā no barikāžu lieciniekiem tika Svētā Gara uzraudzīti.

Slaīdzinājums ar Baku komisāriem nav sevišķi izdevies.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Citāts
Labāk nerunā par cirkulāro loģiku, piemēru te netrūkst.
Kāpēc nē? Lai cik nepareizi mēs citi te runātu, tavas kļūdas taču no tā mazākas/lielākas nepaliks. Tu vienkārši maini tēmu. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
Tb ja mēs sakām `ir tāda matematiska iespēja attēlot objektus ar lielāku dimensiju skaitu uz mazāk dimensionālas virsmas``, tad ir OK.

Jebkurš rasējums, ģeogrāfiskā karte, jebkura grāmatam tam par empīrisku pierādījumu. Bet apgalvot ka visums ir tāda grāmata, kura notiek tapēc ka kāds to lasa (lai izpildītos tā hologrāfija) - ir buļļa mēsls!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
MJ, tagad slinkums meklēt linku, bet man ir aizdomas, ka kkur bavārijā 60 gados bija neonacistu - Hitlera pielūdzēju bariņš, kas jamo uzskata par ``providences sūtni`` ( kā ādolfs pats laikam reizēm izteicās) un attiecīgi pielūdza. Nu jā un ticēja, ka šis brīnumaini izglābies un tagad mīt ne ta antarktīdā ne ta himalajos un nāks atakaļ, jo ir kļuvis nemirstīgs ar ``nulles punkta energijas un Xerum-525`` palīdzību, ko tam dāvāja Melnie Mahatmas.

Neko neatgādina?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Masiks, par to jau nav bazara.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Jāņa sprediķi bija aculiecinieka stāstījums!
Jā, bet kur ir garantija, ka tie kaut ko nenoklusēja un šo to nepiepušķoja klāt?
Citāts
JD teksti atšķirībā no barikāžu lieciniekiem tika Svētā Gara uzraudzīti.
Sūdīga tā uzraudzība bijusi, ja evaņģēlijos ir tādas lažas, kā:
- visas tās `X dzemdināja Y` ķēdes atšķirības starp tiem 2 evanģēlijiem, kuros tās minētas;
- atšķiras apraksts par to, kurš, kad un kādos apstākļos pirmais satika augšāmcēlušos Jēzu.
Citāts
Slaīdzinājums ar Baku komisāriem nav sevišķi izdevies.
Kāpēc ne? Tu apgalvoji, ka pasaku dēļ cilvēki nāvē neiešot. Savukārt no piemēra ar Baku izriet viens no 2 secinājumiem:
1. Vai nu cilvēki mēdz gan iet nāvē arī pasaku dēļ;
2. Vai arī tas, kam ticēja Baku komisāri, tomēr īsti nav pasakas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Kāpēc tad Tu jauc kopā vēsturi ar savu personisko ticību?

Ctulhu,

Jēzus un evaņģēliju vēsturiskums ir vēstures jautājums. Tas vai ticam tā saturam, ir ticības jautājums. Dažu teksts pārliecina, dažus, nē.  Ja evaņģēliji nebūtu balstīti patiesos vēstures notikumos, tie būtu līdzīgi citiem reliģiskajiem tekstiem. Es tikai vēlējos pasacīt, ka mani ticībai ir noteikts vēsturisks pamatojums, bet kopā es neko nejaucu. Tas vai Jēzus bija Dievs vai ārprātīgais ir ticības jautājums, abos gadījumos. Vēsture liecina, ka pirmais variants ir pareizāks.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``JD teksti atšķirībā no barikāžu lieciniekiem tika Svētā Gara uzraudzīti. ``

Hallo, mēs vēl par vēsturi jeb jau par mistiku?

jab tev ``svētais gars`` arī jau ir vēsturiska kategorija?

Tev gan ātri sanāk pārlekt :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ateists, jā kkas tāds bija, hologrammas daļa satur infu par visu hologrammu, tikai zemākā izšķirtspējā.
Vispār ne. Hologrammas daļa satur to pašu izšķirtspēju, ko visa hologramma,tikai attiecīgi par mazāku objekta apgabalu. To ka JEBKURŠ hologrammas punkts satur kaut kādu infu par visu objektu - ir zināms pārspīlējums, kas pārtapis populārā mītā.
Vari paņemt jebkuru hologrammu, pargriezt uz pusēm, un tev būs divas atšķirīgas hologrammas pusītes, nevis divas vienādas maziņas hologrammas. Pie kam hologramma nesatur pilnu informāciju par objektu arī no objekta "aizmugures". Tas ari ir mīts. Nedaudz, zināmā leņķī satur, bet nekādā gadījumā pilnīgu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Ja evaņģēliji nebūtu balstīti patiesos vēstures notikumos, tie būtu līdzīgi citiem reliģiskajiem tekstiem. ``

Bet citi mitoloģiskie teksti tak ir tieši tāpat daļēji vēsturē pamatoti. Evanss atrada Knosas pili Krētā, Šlīmanis Troju, bet no tā nekādi neseko, ka eksistē tajos stāstos minētie grieķu dievi :D 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Citāts
Vēsture liecina, ka pirmais variants ir pareizāks.*
*ja tu esi kristietis. :) A vēsture kas mainās atkarībā no ticības...nu, pats saproti.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Ctulhu,

Es domāju, ka bez Svētā Gara nebūtu vēstures vispār, bet tā ir JD iekšēja liecība, proti, ticība, ka Svētais Gars rūpējas par kanoniskā teksta akurātumu. Attiecībā, ka Pāvils bija redzējis Jēzu, Tev ar netiešiem pierādījumiem un saprāta spriedumiem nepietiek, bet attiecībā uz JD kļūdainumu Tev analoģija un ekstrapolācija no 2000 gadus vēlākiem notikumiem ir laba diezgan. Malacis!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Tas vai Jēzus bija Dievs vai ārprātīgais ir ticības jautājums, abos gadījumos. Vēsture liecina, ka pirmais variants ir pareizāks. ``

Otrreiz teikums ar pretrunu. Tad izvēlies-  ticības jautājums vai vēsture liecina?

Tas, ka atrada troju ir vēsture, tas, ka eksistē Zevs - ticības jautājums. Vai tas, ka atrada Troju, liecina, ka eksistē Zevs?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Ja evaņģēliji nebūtu balstīti patiesos vēstures notikumos, tie būtu līdzīgi citiem reliģiskajiem tekstiem.
Le fuck? Vai tad evaņģēliji NAV līdzīgi citiem reliģiskajiem tekstiem?
Citāts
Tas vai Jēzus bija Dievs vai ārprātīgais ir ticības jautājums, abos gadījumos. Vēsture liecina, ka pirmais variants ir pareizāks.
LOL, lielisks piemērs, kā uzinstalēt strawmanu un to uz līdzenas vietas sakaut :)

Neviens jau neapgalvo, ka Jēzus bija ārprātīgais. Visdrīzāk viņš/viņa prototips bija gana harizmātisks tuksneša sludinātājs (kādi tur tobrīd bija ne mazums), kurš izrādījās pārliecinošāks un interesantāks par citiem. A pēc tam jau leģendas apauga ar glorifikāciju, kas beidzās ar šī personāža dievišķošanu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Bet citi mitoloģiskie teksti tak ir tieši tāpat daļēji vēsturē pamatoti. Evanss atrada Knosas pili Krētā, Šlīmanis Troju, bet no tā nekādi neseko, ka eksistē tajos stāstos minētie grieķu dievi

Tāpat kā neseko tas, ka šādi stāsti nekādos gadījumos nevarētu būt patiesi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``bet tā ir JD iekšēja liecība,``

Nē, tā ir kristiešu ticība, ka eksistē tāds ``svētais gars`` un par kautko rūpējas.

Redzi, ja tev argumentācijā jāizmanto tāda mistika kā ``svētais gars``, tas vien jau parāda, ka ar vēstures datiem jums tur ir par īsu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Tāpat kā neseko tas, ka šādi stāsti nekādos gadījumos nevarētu būt patiesi. ``

Pietiek, ka neseko dievu eksistence, to, ka stāsti par dieviem nevar būt patiesi, parāda daudzas citas evidences.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Tas, ka Jēzus dzīvoja un ko viņš darīja ir vēstures jautājums. Tas, kā šos jautājumus izprot, tas ir ticības jautājums. Zinātnē redzam līdzīgas lietas, ka dažādi atklājumi tiek dažādi interpretēti un bieži vien no pašu zinātnieku puses tiek saistīti pat ar reliģiskiem uzskatiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
OK, masiks, par hologrammu īpašumu precizējumu saprasts.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
A pēc tam jau leģendas apauga ar glorifikāciju, kas beidzās ar šī personāža dievišķošanu.

Kādi Tev ir pierādījumi Tavai hipotēzei? Tikai ne no tautas frontes laikiem, lūdzu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs, OK, tad nevajag vilkt iekšā jautājumos par vēsturi mistiku tādu kā ``svētais gars``, ``augšāmcelšanās`` , ``ciklopi``, ``sirēnas`` utt. Tam visam, protams, var ticēt, tāpat kā providences sūtnim Hitleram, kurš mūžīgi jauns sež antarktīdas pazemē un gaida  ``dievu mijkrēsli``, kat atnāks izglābt āriešu rasi.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Kādi Tev ir pierādījumi Tavai hipotēzei?``

Analoģijas. Tā tas process notiek. Sk karali Arturu, to pašu Hitleru utt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 13, 2013
Citāts
Zinātnē redzam līdzīgas lietas, ka dažādi atklājumi tiek dažādi interpretēti un bieži vien no pašu zinātnieku puses tiek saistīti pat ar reliģiskiem uzskatiem.
Tās interpretācijas nav vajadzīgas parastajiem cilvēkiem, lai mēs saprastu par ko vispār runa? Tiem, kas redz tur vienādojumus no 5 dažādām interpretācijām ne silts ne auksts, viņi vnk rēķina tālāk.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Redzi, ja tev argumentācijā jāizmanto tāda mistika kā ``svētais gars``, tas vien jau parāda, ka ar vēstures datiem jums tur ir par īsu.

Nē, nepareizi! Mēs vienkārši ticam JD teksta vēsturiskajam patiesumam un ja tur sacīts, ka Svētais Gars ir kaut ko darījis, tad ticam arī tam. Tāpat kā ticam matērijas homogēnajam raksturam, dabas likumu universalitātei utt.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Amaloģijas.

Analoģijas nederēs, analoģijas un ekstrapolācijas nav fakti!
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs un kāpēc sengrieķu teikās minētajam Zevam jūs pēkšņi vairs neticat? Aiz ko tāds nihilistisks skepticisms? Un providences sūtnim Hitleram kāpēc neticat? 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Analoģijas nederēs, analoģijas un ekstrapolācijas nav fakti!``

Vai, cik jauki. ``analoģijas`` latviski ir ``līdzības``. Tātad nekad vairs neizmanto sprediķos līdzības, jo tās nav fakti .

Ja nopienti, kāpēc neder? Zinātnē bieži parādības pēta uz līdzīgiem modeļiem.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Mēs vienkārši ticam JD teksta vēsturiskajam patiesumam un ja tur sacīts, ka Svētais Gars ir kaut ko darījis, tad ticam arī tam.``

Nu te jau arī ir jusu kļūda.

iedomājies, ir teikums:

``Pirms ēšanas jāmazgā rokas, bet mēnes sastāv no siera``.

Tad sakarā ar to, ka pirmāis apgalvojums ir aptiess, Ilārs automatiski notic arī par mēnesi no siera.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Tu mani nebiedē ar Vitginšteinismu, tas jau ir noiets etaps.

Ja nopienti, kāpēc neder? Zinātnē bieži parādības pēta uz līdzīgiem modeļiem.

Labi, tad es ņemu Buiķi, Zepu, Siliņu & Co un taisu augšā zinātnes un zinātnieka tēlu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

Te ir tas pats, kas ar roku mazgāšanu un mēnesi no siera, viņi visi ir Ok zinātnieki, bet ne jau visam, ko seka vienalga kura persona, ir jātic. Dieva nav nevis tāpēc, ka es tā saku (man vari neticēt), bet tāpēc ka tā sanāk no empirikas un loģikas. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Labi, tad es ņemu Buiķi, Zepu, Siliņu & Co un taisu augšā zinātnes un zinātnieka tēlu.
No viņiem? OMG....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
masiks, nu Siliņš +/- OK, grāmata arī incanta
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Nē, nepareizi! Mēs vienkārši ticam JD teksta vēsturiskajam patiesumam un ja tur sacīts, ka Svētais Gars ir kaut ko darījis, tad ticam arī tam.
Diezgan loģiski. Izņemot vienu. A sobsna - kapēc būtu jātic?  Un jātic tieši tam? Ibo ticība tam, ka JD texti ir vēsturiski nepatiesi - ir tik pat ekvivalenta ticība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
masiks, nu Siliņš +/- OK, grāmata arī incanta
Es sapratu ka tiek taisīta kaut kāda sinkrētiska kolāža, tjipa "zinātnieks vulgaaris"....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Masiks

Ilārs vislaiku iesāk ar ``vēsturiski pamatoti``, bet tad bazara vidū nobrauc uz ticēšanu :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Masiks, nezinu, prasi Ilāram par kolāžu :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
Ctulhu,

Nu labi, Tas, ka Ctulhu ir visnotaļ labs zinātnieks būs vēsturisks fakts, bet tas vai Ctulhu bija Zinātnes pēdējais pravietis būs ticības jautājums. Tomēr kaut kādā mērā abi šie jautājumi būs saistīti.

Īsi: Jēzus bija vēsturiska persona, kas sevi sauca par Dievu. Tas, ka viņš bija un ko darīja ir vēstures jautājums, tas, kas viņš bija jau pārsniedz vēstures ietvarus un ir ticības jautājums.

Attiecībā uz Buiķi & Co es vienkārši gribēju norādīt, ka analoģijas neder. 
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Masiks

Ilārs vislaiku iesāk ar ``vēsturiski pamatoti``, bet tad bazara vidū nobrauc uz ticēšanu :)
Nu, ja romas papa sēdētu uz vienkārša, tēsta ozolkoka benķīša, kuram ar nokaitetu naglu iededzināts "Made by Džīzis, fom Man & God", da kaut kur mētātos autentiskuma sertifikāts un atzinības raksti no agrīnajiem kristiešiem, Saulu ieskaitot - tad varētu runāt par vēsturisko pamatojumu.... tjipa atstājis pēdas kaut kur vairāk, nekā tikai folklorā....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

``Īsi: Jēzus bija vēsturiska persona, kas sevi sauca par Dievu. Tas, ka viņš bija un ko darīja ir vēstures jautājums, tas, kas viņš bija jau pārsniedz vēstures ietvarus un ir ticības jautājums. ``

Tik tālu piekrītu, tikai es teiktu ``iespējams, bija vēsturiska persona``.

Bet arī šāds teikums ir spēkā:

 Hitlers bija vēsturiska persona, kas sevi sauca par providences sūtni. Tas, ka viņš bija un ko darīja ir vēstures jautājums, tas, kas viņš bija jau pārsniedz vēstures ietvarus un ir ticības jautājums.

OK?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Īsi: Jēzus bija vēsturiska persona, kas sevi sauca par Dievu.
Par Dieva dēlu (kā visi jūdas), jūdu Ķēniņu (par ko sobsna tika nokilots) - jā, bet par Dievu.... neesi mazliet pārāk dikti atvēzējies?


Citāts
Tas, ka viņš bija un ko darīja ir vēstures jautājums,
Ok, un tas būtu? Tb - brīnumiem, kas tiek viņa rokai pierakstīti - ir kāds vesturisks segums?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Kādi Tev ir pierādījumi Tavai hipotēzei?
Okama asmens - vienkāršākais reālais skaidrojums. Plus jā, analoģijas attiecībā uz leģendu veidošanos un evolūciju.
Citāts
Mēs vienkārši ticam JD teksta vēsturiskajam patiesumam un ja tur sacīts, ka Svētais Gars ir kaut ko darījis, tad ticam arī tam.
Nu, jūs ticat, mēs - ne. Cik es saprotu, jūs gan tieši tāpat kā mēs neticat, piemēram, Bhagavadgītas un Mormoņu grāmatas vēsturiskajam patiesumam.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: MJ Decembris 13, 2013
Ilārs
Citāts
Īsi: Jēzus bija vēsturiska persona, kas sevi sauca par Dievu.
Kļūda, pie kam veselas divas:
1. Jēzus personas vēsturiskums nav zinātniski pierādīts, kaut arī most likely tāds reliģiskais aktīvists varēja eksistēt;
2. Jēzus evaņģēlijos sevi NEKUR nesauc par dievu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
MJ
Pirmā kļūda ir sistemātiskā kļūda, izrietoša no "mērījumu" sistēmas principa.
Bet otrā........ es saprastu ja es, vai tapa kaut ko tādu izmuldētu.... bet Ilārs.....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
MJ, masiks

Nu kamrāds JK saka, ka jamā valstība nav no šīs pasaules, Ilāram un co ar to pietiek priekš apgalvojuma JK=dievs

Viss OK, bet tad lasam Adolfa galda runas un, eee, man sanāk, ka jams arī dievs, jo par providences sūti šis sevi saukā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ctulhu
Citāts
Nu kamrāds JK saka, ka jamā valstība nav no šīs pasaules, Ilāram un co ar to pietiek priekš apgalvojuma JK=dievs
Par to arī nav gluži īstas skaidrības -tā "nešī pasaule" ir tjipa vēsturisks fakts, jeb tēlaina līdzība, pieņemama ticībā?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
masiks, tas ir JD texts, ja es pareizi atceros.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: a_masiks Decembris 13, 2013
Ctulhu
Nē, nu tik pat labi varēja teikt ka viņa valstība nav no šīs pasaules, bet gan no piektās dimensijas otrajā kvadrātā.......
jautajums jau bija par pamatojumu tādiem vārdiem. Tjipa vēsturisku....
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Masiks, ā nu vēsturisks varbūt ir pats notikums, ka jams tā teicis, bet nu daudz ko kāds ir teicis, es arī tūlīt pateikšu, ka mana valstība ir no piektā universā 66 hologrammas un vsjo.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 13, 2013
es arī tūlīt pateikšu, ka mana valstība ir no piektā universā 66 hologrammas un vsjo.

Un mēs izsauksim 4. brigādi no Sarkankalna.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 13, 2013
Ilārs

Tu mums arī visu kautko līdzīgu stāsti. Domā vajag saukt?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 14, 2013
Visā tavā proklamācijā ir obvious acīs duroša nesimetrija. Uzkrītoša materiālisma/zinātnes devalvēšana un absolūtā logosa/dieva idejas admirācija. Ctulhu stils. Ja zinātne šī brīža stadijā vēl nevar atbildēt kas ir melnie caurumi, kāda ir geju ģenēze vai kas ir ģēnijs - tā nav zinātniskās paradigmas vaina. Tas vai nu ir teorētiski izzināms (laika/gadijuma jautājums) vai nav. "Es nezinu" ir visgodīgākā un objektīvākā patiesība no visām - un tas ir obvious.
Pirmkārt, es nedevalvēju zinātni, tikai norādu tai tās vietu. Materiālisms te ir ņipričom, jo nav zinātnes sastāvdaļa un pat nav racionāla ideoloģija. Tas ir metafizisks kleims.

Visgodīgākā un pareizākā sevis pozicionēšana ir runāt par to, ko zini, nevis tēlot nezinīti vispārējās conveniences vārdā, vai lai neapbižotu jūtīgus politkorektuma gemeroīdus, tā kā par otro tev kategoriski nepiekrītu. TU nezeni, ok. ES neesmu TU. mkay.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 14, 2013
Gnidrologs

``Visgodīgākā un pareizākā sevis pozicionēšana ir runāt par to, ko zini, nevis tēlot nezinīti vispārējās conveniences vārdā, vai lai neapbižotu jūtīgus politkorektuma gemeroīdus,``

a kurš tad strīdas?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 14, 2013
Citāts
Materiālisms te ir ņipričom, jo nav zinātnes sastāvdaļa un pat nav racionāla ideoloģija.
Kāpēc tu sauc materiālismu par ideoloģiju?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 14, 2013
Jāpiekrīt, ka materiālisms nav racionāla ideoloģija. Jau pats vārds matērija ir ļoti neskaidrs, bet pieliekot tam klāt vēl - ismu, iznāk īsta tumsonība.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 14, 2013
Ilārs, sāls ir tajā, ka viss mijiedarbojas un līdz ar to viss ir pētāms.

Tumsonība ir dualisms - postulēt vēl kaut kādu ``ne-materiju``.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 14, 2013
Ilārs, nu ja materiālisms nav racionāla ideoloģija, tad laikam eksistē tāda nemateriālisma ideoloģija, kura ir racionāla? Ļauj minēt - vai tā gadījumā nav tava reliģija? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 14, 2013
Man nav reliģijas.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ilārs Decembris 14, 2013
ne-materiju

Kapēc nematēriju? Ja nav oximorona matērijas, tad dabiski nevajag arī nekādu nematēriju.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 14, 2013
Vai, atvaino, neprecīzi izteicos! Vai tā gadījumā nav tā reliģija, kurai tu, Ilār, piederi? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ctulhu Decembris 14, 2013
Ilārs

``Kapēc nematēriju? Ja nav oximorona matērijas, tad dabiski nevajag arī nekādu nematēriju.``

OK, labi, piekrītu. Tad Tu esi monists tāpat kā es, tikai citādi to formulē :)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 14, 2013
Citāts
Materiālisms te ir ņipričom, jo nav zinātnes sastāvdaļa un pat nav racionāla ideoloģija.
Kāpēc tu sauc materiālismu par ideoloģiju?
Kāpēc es saucu ūdeni par ūdeni vai sarkano krāsu par sarkanu? Kas par stulbu jautājumu?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 14, 2013
Tātad par tukšu kasti pateikt "šī kaste ir tukša" ir ideoloģisks apgalvojums? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 14, 2013
Nē, ideoloģisks apgalvojums būtu pateikt ''visas kastes ir tukšas, bet ja kāda kaste tomēr nav tukša, tad tā nemaz neeksistē'' kā to dara materiālisms.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 14, 2013
Vai tad tā dara? Parasti materiālisms pasaka "šī kaste ir tukša" bet tad kāds atnāk un saka "nē nav tukša!" Materiālisms saka "ok davai atveram apskatamies" kam seko klasiskās atbildes "oi nē nav jau jēgas jo vispirms tev ir jānotic ka kastē kaut kas ir!" vai arī "ļoti žēl, bet tieši šodien kad tu atnāci paskatīties šo kasti diemžēl nav iespējams atvērt!" :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 14, 2013
Nē, materiāloisti vienkārši noliedz premisas, kas nebalstās materiālismā. Spilgts piemērs ir morālais un estētiskais relatīvisms, saskaņā ar kuru Bēthovens un Bīberleiks ne ar ko neatšķiras savā radošajā ģenialitātē, bet morāle tiek reducēta līdz utilitārismam, jo galu galā ne gadījumā ar ģeniju, nedz morāli, neko nevar ''pierādīt'' blenžot mikroskopā.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 14, 2013
Citāts
materiāloisti vienkārši noliedz premisas, kas nebalstās materiālismā
Premisas var balstīt arī Harijā Poterā - ir taču kaut kāds iemesls kāpēc materiālisms tādas ignorē, nav tā, ka viss ir slikti. Tad jau jārunā par empīriku - vai empīrisms ir vainīgs, ka mūsdienās troļļi vairs neapsargā tiltus?
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 15, 2013
Kur es noliedzu empīrismu? Izpratne par to kāpēc Bēthovens ir ģēnijs ir pjūr empīrisms, taču tas neietilpinās materiālisma prokrusta gultā, tāpēc tipisks materiālists to noliedz un izmanto relatīvismu kā intelektuāli slinku cop-outu.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 15, 2013
Gnidrologs
Kādreiz mums bija arī tāds absolūtais miera stāvoklis un absolūtais laiks, bet tagad ir relatīva kustība un relatīvs laiks. Ja šie divi krita, tad panaivi domāt, ka Bēthovens palika stāvot. ;)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 15, 2013
(c)Pirmkārt, es nedevalvēju zinātni, tikai norādu tai tās vietu.

Jā, tāpat kā perreniālisti, kas no visiem scientisma kritizētājiem bija visradikālākie. Un tā kā tu esi totāli no tiem ietekmējies, dari to pašu.

Es nerunāju par sevis pozicionēšanu, mana tēze bija, ka "es nezinu" ir objektīvākā no patiesībām metafizikas tēmā.

Nav jau grūti salādēt sevī šounu un akvīnas tomu, pārņemt šounisma paradigmu un "zināt". Es saprotu perreniālistu fišku, bet saprast ideju nenozīmē `zināt`. Talantīgi paskaidrot kas ir "dievs" - nevar ne tu, ne šouns. No kā, savukārt es - varu izdarīt zināmus secinājumus, mkay.

btw, lūk, viens  personāžs  http://vimeo.com/15871204 , kas javno ir tās pašas skolas adepts, kas tu. Ievēro, viņš reportē elementus no perreniālisma, tur ir LSD tēma, sintēze no pareizticības, psiholoģijas parastās un visādi ciādi ideju sapinumi.

Interesanti, nenolidzami. Pasaules skaidrojumu daudzveidība vienmēr ir > sauss scientisms. Bet man arī patīk, ka cilvēks spēj izvirzīt savas idejas, nevis būt tikai svešu ideju rupors. /kā šejienes kristieši, ctulkhi un ateisti un tu/.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 15, 2013
Gnidrologs
Kādreiz mums bija arī tāds absolūtais miera stāvoklis un absolūtais laiks, bet tagad ir relatīva kustība un relatīvs laiks. Ja šie divi krita, tad panaivi domāt, ka Bēthovens palika stāvot. ;)
wat
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Gnidrologs Decembris 15, 2013
Krista, es nevaru nekritizēt saentismu, jo tas ir destilēts idiotisms. Kāda gurķa pēc, lai būtu citādāk.
Šuons kā reiz diezgan talantīgi skaidro kās ir Dievs, vai vismaz cik tāl to vispār iespējams paust caur tādu smagnēju komunikācijas veidu kā valoda. Prasīt wiki tipa definīciju ir jocīgi, jo reālais knowledge šajā sakarā var atnāk tikai caur gnōzi, tieša knowledge veidā, nevis izlasot šķirkli (tieši tā pat kā novērtēt novazātā Ludvigvana ģenialitāti). Tāpēc jau metafizika iedalās ezotērajā un ekzotērajā, kur otrā ir tikai šķirkļi grāmatās. Domāju, ka to tu zināji. Pereniālisms labākajā gadījumjā ir hintbook.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Papucs Decembris 15, 2013
nevis būt tikai svešu ideju rupors. /kā šejienes kristieši,

Nav tiesa.
Ja Tu apjautāsies baznīcai par Dieva seksualitāti, labākajā gadījumā tiks norādītas kādas atsauces uz mani.
Sliktākajā gadījumā baznīca šo faktu vienkārši noliegs.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 15, 2013
" jo reālais knowledge šajā sakarā var atnāk tikai caur gnōzi, tieša knowledge veidā,"

Es redzu laumiņas , kuras esmu spējīgs redzēt tikai es,  un es nevaru pierādīt šo laumiņu eksistenci, jo tās ir citiem neredzamas - tās iespējams redzēt vien man.
Ļoti ērta pozīcija. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Papucs Decembris 15, 2013
Ļoti ērta pozīcija. :D

Tev skauž?
:)
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 15, 2013
Gnidrologs
Kādreiz mums bija arī tāds absolūtais miera stāvoklis un absolūtais laiks, bet tagad ir relatīva kustība un relatīvs laiks. Ja šie divi krita, tad panaivi domāt, ka Bēthovens palika stāvot. ;)
wat
Rūpes par "ak nē vai tiešām viss ir relatīvs" parādījās reizē ar relativitātes teoriju, jo tā apgāza divas absolūtākās lietas. Tas bija pirms 100 gadiem un varam tikai iztēloties, cik grūti toreiz bija ietekmēt cilvēku uzskatus par labu relatīvismam, bet beigu beigās tas, protams, izdevās, jo visas pārbaudes apstiprinājās. Toties šodien mums ir Gnidrologs, kurš relatīvismu sauc par intelektuāli slinku cop-outu, jo relatīvisms tak ir figņa, vieglākais ceļš un idiotu magnēts. :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Ateists Decembris 15, 2013
Papucs, uz to var atbildēt tā - tu apskaud cilvēkus, kuri apgalvo, ka ir pieredzējuši citplanētiešu nolaupīšanu? :D
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: AMF Decembris 15, 2013
Citāts
Tev skauž?

Atkarīgs no uzskates punkta.
Virsraksts: Re: Ļaunuma cēlonis
Rakstīja: Krista Decembris 15, 2013
Es arī kritizēju scientismu kā ideoloģiju & vienīgo barojošo buljonu cilvēces tālākattīstībai ( jo tas ir arhisekls kā valoda, lai aprakstītu fenomenus).  Ne pašu zinātni kā tādu.

Imho, ne valodas nosacītība un smagnējums ir vainīgs,