Migla

Lūdzu pieslēdzies vai reģistrējieties.

Lietotājvārds, parole, sesijas ilgums
Paplašinātā meklēšana  

Jaunumi:


Atbilde uz ierakstu

Šajā tēmā neviens nav rakstījis vismaz 120 dienas.
Varbūt labāk sākt jaunu tēmu?
Vārds:
E-pasts:
Tēma:
Ieraksta ikona:

Pārbaude:
Lūdzu ievadiet attēlā redzamo kodu
Klausīties burtus / citu attēlu

Lūdzu ievadiet attēlā redzamo kodu:
Tas, uz kā guļot liek galvu:

saīsnes: alt+s - nosūtīt, alt+p - priekšskats


Tēmu kopsavilkums

Rakstīja: Staar
« : Janvāris 02, 2018 »

 Pāvils uzsvēra: ”Mūsu cīņa ir nevis pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem debesīs.” (Efesiešiem 6:12.) Tātad šī cīņa pārsniedz cilvēku pasaules robežas, jo tā ir jāizcīna ”nevis pret miesu un asinīm”, bet pret ”ļaunajiem garīgajiem spēkiem”,kas negatīvi ietekmē tos,kam ir miesa un asinis./mans c./

Šo nebija ņēmuši vērā viltus kristieši,kas drūmajos viduslaikos skaidri apliecināja,ka necīnās pret ''ļaunajiem garīgajiem spēkiem,bet tieši pretēji-cīnījās pret miesu un asinīm,tādā veidā darot to,kas patīk ļaunuma tēvam,nevis Dievam.Arī Jēzus dēmonus no cilvēkiem izdzina.Bet ar spēku-Sēto Garu-ko viņš saņēma no Dieva.Tātad,ar Dieva spēku,nevis ar moku rīkiem un sadedzināšanu ugunī.
Šie te viltus darboņi,kas it kā darbojās Dieva vārdā,aptraipīja gan Dieva godu,gan savu.Un tas viss kopā ņemts bija kā ļaunuma uzvaras karogs Sātana rokā pār visu labo,ko Dievs ir devis.
Rakstīja: Ilārs
« : Janvāris 02, 2018 »

Ctulhu,


Skaidrs, ka nav vajadzīgs, rīt atlaižam Saeimu.
Rakstīja: Ctulhu
« : Janvāris 02, 2018 »

Ilārs

nē nekāds ``devējs`` nav vajadzīgs
Rakstīja: Ilārs
« : Janvāris 02, 2018 »

Attiecībā uz "konstruktīvismu", tas ir labs piemērs,  "for an agent to be correctly said to have norms, she must be able to break those norms."

"Intuitionism" ir it kā nopietnāks, jo principā apelē pie dabiskā likuma, bet atkal - lai cik acīmredzams likums būtu, tam nav jēgas bez likuma devēja.
Rakstīja: Ilārs
« : Janvāris 02, 2018 »

Logos,


Kurš saka, ka šī pasaule ir iespējami labākā? Nesaprotu, ar ko Tu cīnies.


Attiecībā uz Nīči arguments bija pamatots, Nīče noraidīja absolūtas morālas kategorijas - labu un ļaunu, par kurām runājam.


Dawkin, arī ir par tēmu, jo viņš visiu laiku ir self defeating, proti, ja daba ir viss, kas ir, un tajā  nav ne laba, ne ļauna, tad no kurienes parādās nenaturāla īpašība -ļabs? Šajā ziņā Nīče bija daudz konsekventāks domātājs. Tas ir arī tas uz ko es, nu jau izmisīgi, cenšos Tev norādīt: ja Dieva nav, tad nav arī ne labā, nedz ļaunā. Tādēļ izmantot ļaunuma argumentu pret Dieva esamību ir self defeating nodarbe. Pat ja kāds vēlas iespiest šo jautājumu striktas loģikas rāmjos, kā Tu to šķiet vēlies, tad Plantingas argumentācija ir pietiekoša, lai to atspēkotu http://www.iep.utm.edu/evil-log/ Bet es teiktu vēl vairāk, ja Dieva nav, tad ne tikai ļaunā un labā nav, bet arī loģika ir tikai mērkaķa prāta vingrinājums, kam pat Darvins nevēlējās tā isti uzticēties. Loģikai tāpat kā labajam un ļaunajam ir nepieciešams fundamentāls pamats. Tāpēc jebkuri mēģinājumi runāt par Dieva neesamību ir vienkārši absurda nodarbe. Tu sāc ar premisēm, kuru jēgu Tavs secinājums noraida.   
Rakstīja: Staar
« : Janvāris 02, 2018 »

Apustulis Jānis atgādināja kristiešiem, cik liela ir Velna ietekme, rakstīdams, ka ”pār visu pasauli valda ļaunais”. Jānis arī norādīja, ka šis ļaunais ”maldina visu pasauli”. (1. Jāņa 5:19; Atklāsmes 12:9.)
Tātad,ir skaidri redzams,ka ļaunumu izraisa KĀDS,kam ir saprāts,bet kurš tīšām neapslāpē savas domas,kas vēršas uz ļauna darīšanu.Rakstīdams kristiešiem, ka viņiem ir jācīnās par ticību, apustulis Pāvils skaidri pateica, kas ir viņu lielākie ienaidnieki. Pāvils uzsvēra: ”Mūsu cīņa ir nevis pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem debesīs.” (Efesiešiem 6:12.) Tātad šī cīņa pārsniedz cilvēku pasaules robežas, jo tā ir jāizcīna ”nevis pret miesu un asinīm”, bet pret ”ļaunajiem garīgajiem spēkiem”,kas negatīvi ietekmē tos,kam ir miesa un asinis.
Un arī Jēzus nenoliedza,bet gan apstiprināja,ka KĀDAM ir vara pār cilvēci. Viņš to apstiprināja, saukdams Velnu par ”pasaules valdnieku”, kā arī par ”slepkavu” un ”meli”. (Jāņa 14:30; 8:44.)
Rakstīja: logos
« : Janvāris 01, 2018 »


Vēlreiz: mans arguments neliek pieņemt, ka pasaulē ļaunums pastāv kā kaut kāda būtība. Arguments paredz to, ka pasaule var būt laba lielākā vai mazākā mērā, un aktuālā pasaule, kas ir laikā izstiepts veselums, ko nosaka tās sākotnējais stāvoklis un cilvēku brīvās izvēles, nav labākā iespējamā. Tāpat tas, vai par labo un ļauno var runāt bez Dieva, nav relevanti. Arguments ir sekojošas formas: Ja Dievs ir un var runāt par labo un ļauno, tad pasaule ir tāda un tāda, bet pasaule nav tāda un tāda, tātad nav patiess implikācijas antecedents. (A->B, ~B |= ~A) Nevienā vietā arguments neliek pieņemt, ka par labo un ļauno var runāt bez Dieva.


Nīče un Dokins te atkal nav par tēmu, bet nevar nenorādīt uz klajām aplamībām: Nīče neuzskatīja, ka nekas nav labs (labs saskaņā ar viņu kā reiz ir visnotaļ viss tas, kas dekadentajā vergu morālē tiek saukts par ļaunu), nedz arī Dokinsa uzskati par to, ka nekam nav naturālas īpašības "labs", izslēdz, ka varētu būt tāda nenaturāla īpašība "labs", kā to paredz, piemēram, konstruktīvisms https://plato.stanford.edu/entries/constructivism-metaethics/ vai intuitīvisms https://plato.stanford.edu/entries/intuitionism-ethics/
Rakstīja: Ilārs
« : Janvāris 01, 2018 »

Pretējais viedoklis ir, ka nav ne ļaunā, ne labā, kā domāja Nīče un tāds konsekvents ateists, kā Dawkin:

“The total amount of suffering per year in the natural world is beyond all decent contemplation. During the minute that it takes me to compose this sentence, thousands of animals are being eaten alive, many others are running for their lives, whimpering with fear, others are slowly being devoured from within by rasping parasites, thousands of all kinds are dying of starvation, thirst, and disease. It must be so. If there ever is a time of plenty, this very fact will automatically lead to an increase in the population until the natural state of starvation and misery is restored. In a universe of electrons and selfish genes, blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference.” (Dawkin)
Rakstīja: Ilārs
« : Janvāris 01, 2018 »

Tātad Tavs arguments nav par reālo pasauli, bet potenciālo. Nu tas ir saistīts ar Aristoteļa izpratni par potenciālo un aktuālo. Pēc viņa domām potencialitāte pastāv, tā reāli eksistē. Bet ļaunums tomēr reāli nepastāv, pirms tas nav aktualizējies kā labā izkropļojums, un pat tad tam nav pašam savas substances, absolūts ļaunums nav iespējams. Ļaunums nav nekas cits, kā mēģinājums izpostīt Dieva darbu, padarit to par neko. Ļaunums nekad nevar kļūt pilnā mērā aktuāls. Tādējādi par ļauno un labo nav iespējams runāt bez Dieva. Kā jau Gnidrologs iepriekš norādīja elekrība nav un nevar būt ļauna. Tas, ka gravitācija ir masa reiz paātrinājums nav ne ļauns ne labs utt. Īsi sakot Dieva radīšanas darbā ļaunuma nav pat potenciāli. Viss bija ļoti labs.   
Rakstīja: logos
« : Janvāris 01, 2018 »

Es nerunāju par kādu pasaules stāvokli laikā, bet gan par pasauli kā laikā izstieptu veselumu. Labāka iespējamā pasaule ir tāda, kurā ne tik vien sākotnējā stāvoklī nav netaisnīgu smagu ciešanu, bet tādas nevar rasties pat potenciāli. Par pārmetumiem te nav runa, bet gan par neiespējamību kādam nedarīt to, ko paredz viņa iedaba, griba un ko viņš var darīt.
Rakstīja: Ilārs
« : Janvāris 01, 2018 »

Nu tāda bija sākotnējā Dieva radītā pasaule un tāda tā būs laiku beigās. Ciešanas pasaulē neienesa Dievs! Es neredzu loģiku Tavā argumentā. Nav saprātīgi kādam pārmest to, ko viņš nav darījis.   
Rakstīja: logos
« : Janvāris 01, 2018 »

Manā argumentā nav relevanti, vai ļaunums ir kaut kas pozitīvs vai tikai labā trūkums. Svarīgi ir tas, ka pasaule, kurā netaisnīgi smagi cieš ir sliktāka par pasauli, kurā ir visi tie paši labumi, bet papildus tam nav netaisnīgu smagu ciešanu.
Rakstīja: Ilārs
« : Janvāris 01, 2018 »

Logos,


Nu jā, priekš mūsdienu cilvēka trīs rindas ir par garu, bet nu labi: tik daudz Tu varēji tomēr no ieprekš sacītā ievērot, ka Dievs nav ļaunuma radītājs, aktuālā pasaule ir Dieva radītās pasaules izkropļojums, ļaunums nav substanciāls, bet labā izkropļojums. Citiem vārdiem, ļaunums nepastāv pats par sevi. Dievs nekad nav līdzīgi Lesingam sacījis, ka ļaunums ir nepieciešams priekšnosacījums attīstībai un viņa radītā pasaule nav matemātisks vienādojums, kā to saprata Leibnics.


Tavs apgalvojums ir cīņa ar Leibnica un Lesinga idejām, ar kurām kristietībai un man nav īsta sakara.   
Rakstīja: logos
« : Janvāris 01, 2018 »


Citāts
Bezjēdzīgi ir spekulēt, vai Dievs varēja radīt labāku pasauli
Patvaļīgs apgalvojums. Ja tu piekrīti, ka apgalvojumi "Dievs ir visvarens un augstākajā mērā labs aktuālās pasaules radītājs" un "Ir metafiziski iespējama labāka pasaule par aktuālo pasauli" ir jēgpilni (bet ne obligāti patiesi), tad tev ar loģisku nepieciešamību ir jāpiekrīt, ka arī jebkurš apgalvojums, kas ir deducēts no šiem apgalvojumiem, ir jēgpilns, un apgalvojums "Dievs varēja radīt labāku pasauli" ir kā reiz deducēts no minētajiem apgalvojumiem.


Neko citu relevantu saistībā ar manu argumentu tavā komentārā neatrodu. Atbilde no sērijas "cilvēka prāts ir ierobežots un cilvēks var kļūdīties..." te nav adekvāta, tāpat es varētu iebilst matemātiķim, kas, vadoties pēc kvadrāta idejas, censtos pierādīt, ka apaļš kvadrāts nav iespējams.
Rakstīja: Ilārs
« : Janvāris 01, 2018 »

Logos,


1) Nav pareizas premises: pasaule bija laba, izlaista ir grēkā krišana. Vārds "iespējamā" ir lieks, jo tas nav attiecināms uz Dievu. Bezjēdzīgi ir spekulēt, vai Dievs varēja radīt labāku pasauli, viņš radīja to ļoti labu. Nav vajadzīgs te par jaunu cilāt Leibnica un Lessinga idejas. Bet arī Voltēra un Rasela kritika nav diezcik pārliecinoša, jo šī pasaule pavisam notiekti varēja būt daudz sliktāka, nekā tā ir.


2) Metafiziskas spekulācijas var būt dažādas, bet Dievs šādās spekulācijās paliek tikai ideja. Sausais atlikums ir atkal tas pats - ierobežotais cilvēks ar savām utopijām.